ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΘΗΝΑ Μάιος 2004

2 Περιεχόμενα Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ IIΙ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΙV. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ V. ΕΠΙΛΟΓΟΣ VI. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ισχύον σήμερα στην Ισπανία Σύνταγμα ψηφίστηκε στις 31 Οκτωβρίου 1978 από το Κονγκρέσο και τη Γερουσία και άρχισε να ισχύει στις 29 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, μετά την έγκριση του μέσω δημοψηφίσματος από την πλειοψηφία του Ισπανικού λαού. Μέχρι σήμερα μία μόνο διάταξη του Ισπανικού Συντάγματος έχει αναθεωρηθεί με σκοπό τη συμμόρφωση της χώρας στο Κοινοτικό Δίκαιο. Η μορφή του Πολιτεύματος είναι η Κοινοβουλευτική Μοναρχία και αρχηγός του Κράτους σύμφωνα με το Σύνταγμα είναι ο Βασιλιάς. Στην Ισπανία ομιλούνται τέσσερις διαφορετικές γλώσσες με επίσημη την Καστιγιάνικη γλώσσα, ενώ επίσημη θρησκεία δεν υπάρχει, καθώς το Σύνταγμα κατοχυρώνει τη θρησκευτική ελευθερία. ΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η Ισπανία διαιρείται διοικητικά σε πενήντα επαρχίες, που μαζί με τους δήμους ασκούν την τοπική διοίκηση της χώρας, καθώς και δεκαεφτά Αυτόνομες Κοινότητες και δύο αυτόνομες πόλεις. Τόσο οι δήμοι όσο και οι επαρχίες έχουν δική τους νομική προσωπικότητα και διοικούνται από τα δημοτικά και τα επαρχιακά συμβούλια αντίστοιχα. Τα δημοτικά συμβούλια συγκροτούνται από τους δημάρχους και τους συμβούλους, ενώ τα επαρχιακά από ήδη εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους. Τις Αυτόνομες Κοινότητες απαρτίζουν όμορες επαρχίες που έχουν κοινά γλωσσικά, ιστορικά, πολιτιστικά και οικονομικά χαρακτηριστικά. Κάθε Αυτόνομη Κοινότητα έχει το δικό της καταστατικό που αποτελεί το βασικό θεσμικό της κανόνα και προσδιορίζει την ονομασία, τα όρια, καθώς και τις αρμοδιότητές της. Για όσα θέματα δεν ανήκουν σύμφωνα με το Σύνταγμα στην αποκλειστική αρμοδιότητα της κάθε Αυτόνομης Κοινότητας, τεκμήριο αρμοδιότητας έχει το κράτος. Τέλος, κάθε Αυτόνομη κοινότητα έχει ιδία κυβέρνηση που αποτελείται από τον Πρόεδρο και το Κυβερνών Συμβούλιο, δικό της νομοθετικό όργανο, που το αποτελεί η Νομοθετική

4 Συνέλευση και ένα Ανώτερο Δικαστήριο επικεφαλής της Δικαστικής οργάνωσης της κάθε Κοινότητας. Παρόλο που η Ισπανία διακρίνεται για την ομοσπονδιακού χαρακτήρα οργάνωσή της, αποτελεί ενιαίο κράτος. ΙΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΛΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Τη νομοθετική εξουσία ασκούν τα Γενικά Κορτές, κατά το σύστημα των δύο Βουλών που κατοχυρώνει το Ισπανικό Σύνταγμα. Τα Γενικά Κορτές αποτελούνται από το Κονγκρέσο των Βουλευτών, το οποίο συγκροτείται από 350 βουλευτές και τη Γερουσία που τη συγκροτούν 208 γερουσιαστές. Τα μέλη του Κονγκρέσου δε μπορούν να έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του Γερουσιαστή και αντιστοίχως τα μέλη της Γερουσίας δε μπορούν να έιναι συγχρόνως και βουλευτές του Κονγκρέσου. Η νομοθετική διαδικασία αλοκληρώνεται με την κύρωση, έκδοση και δημοσίευση των νόμων που ψηφίζουν τα Γενικά Κορτές από το Βασιλιά. Εκτός από την άσκηση της νομοθετικής εξουσίας, τα Γενικά Κορτές έχουν και άλλες αρμοδιότητες σύμφωνα με το Σύνταγμα, όπως τον έλεγχο της δράσης της διοίκησης και την έγκριση του προϋπολογισμού, ενώ σημαντικός είναι και ο ρόλος τους στις διεθνείς σχέσεις της χώρας, δεδομένου ότι το Συνταγμα ορίζει την έγκρισή τους ως προϋπόθεση για την ανάληψη υποχρεώσεων μέσω διεθνών συνθηκών και συμφωνιών σε πολλές περιπτώσεις. Τέλος, στην άσκηση της νομοθετικής εξουσίας μπορεί να συμμετέχει και ο λαός, αφού το Σύνταγμα παρέχει τη δυνατότητα της λαϊκής προτοβουλίας και τη συμμετοχή του λαού στην αναθεωρητική διαδικασία μέσα από τη σιεξαγωγή δημοψηφίσματος Β. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από την Κυβέρνηση και το Βασιλιά. Βέβαια, ο Βασιλιάς, όπως αντίστοιχα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά το Ελληνικό Σύνταγμα, διαδραματίζει περισσότερο συμβολικό ρόλο, παρότι συμμετέχει στη

5 άσκηση και των τριών εξουσιών, αφού ασκεί μόνο τις εξουσίες που του απονέμουν ρητά το Σύνταγμα και οι νόμοι. Προϋπόθεση δε της ισχύος των πράξεών του αποτελεί η προσυπογραφή τους από τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και τους αρμόδιους υπουργούς, οι οποίοι και μόνο ευθύνονται για τις πράξεις του Βασιλιά καθώς διαθέτει το ανεύθυνο των πράξεών του, ως αρχηγός του κράτους και ρυθμιστής του πολιτεύματος. Η Κυβέρνηση αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τους Υπουργούς και έχει ως έργο τη χάραξη της εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής της χώρας, ενώ παράλληλα κατευθύνει την πολιτική και στρατιωτική διοίκηση, καθώς και την άμυνα του κράτους. Γ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Το Ισπανικό Σύνταγμα κατοχυρώνει την αρχή της δικαιοδοτικής ενότητας και ορίζει πως η δικαιοσύνη πηγάζει από το λαό και απονέμεται στο όνομα του Βασιλιά από τους Jueces και Magistrados που υπάγονται στη Δικαστική εξουσία και οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι, αμετάθετοι, υπεύθυνοι και υπόκεινται αποκλειστικά στην εξουσία του νόμου. Πρωτοβάθμια δικαστήρια είναι τα πολιτικά, τα ποινικά, τα διοικητικά, τα κοινωνικοασφαλιστικά και το Εθνικό Δικαστήριο που εκδικάζει υποθέσεις εθνικού συμφέροντος. Σε δεύτερο βαθμό δικάζουν τα Εφετεία και τα Ανώτερα Δικαστήρια Δικαιοσύνης, ενώ οι αναιρέσεις εκδικάζονται από το αναιρετικό δικαστήριο στο οποίο ανήκει η αρμοδιότητα του ελέγχου της ορθής ερμηνείας των νόμων και της τήρησης των τύπων από τα κατώτερα δικαστήρια. Επίσης, το Ισπανικό Σύνταγμα κατοχυρώνει το Συμβούλιο της Επικρατείας, όχι όμως ως δικαστήριο όπως στην Ελληνική έννομη τάξη αλλά ως το ανώτατο συμβουλευτικό όργανο της Κυβέρνησης. Επιπλέον, το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαστικής Εξουσίας αποτελεί το όργανο που εξασφαλίζει την ανεξαρτησία των δικαστών και είναι αρμόδιο για τη διοίκηση της Δικαιοσύνης. Τέλος, προβλέπεται από το Σύνταγμα το Συνταγματικό Δικαστήριο που έχει εξαιρετική και επικουρική δικαιοδοσία και στο οποίο υπάγεται η ερμηνεία του Συντάγματος και ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων. Οι αποφάσεις του από τη δημοσίευσή τους στην εφημερίδα της Κυβέρνησης αποτελούν δεδικασμένο και είναι αμετάκλητες και δεσμευτικές για όλα τα δικαστήρια.

6 IV. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ Ο θεσμός του Υπερασπιστή του Λαού κατοχυρώνεται στο Άρθρο 54 του Ισπανικού Συντάγματος και έχει ως αποστολή την υπεράσπιση και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων από της ενέργειες της Κυβέρνησης, της Διοίκησης και της διοίκησης των δικαστηρίων. Εκλέγεται από τα Γενικά Κορτές για πέντε χρόνια και ενεργεί αυτόνομα χωρίς να υπόκειται στις οδηγίες καμιάς από τις εξουσίες, αλλά κάθε χρόνο υποχρεούται να αναφέρεται στα Γενικά Κορτές σχετικά με το πορίσματα των ερευνών του. Τέλος, όταν προβαίνει σε διαπίστωση παρανομίας προτείνει τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την άρση της χωρίς ωστόσο να μπορεί να ακυρώσει ούτε και να τροποποιήσει διοικητικές πράξεις. V. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Παρόλο που η Ισπανία σύμφωνα με το Σύνταγμά της αποτελεί ενιαίο και όχι ομοσπονδιακό κράτος, από το συνδυασμό πολλών από τις διατάξεις του Συντάγματος κυρίως αυτών που αναφέρονται στις Αυτόνομες Κοινότητες προκύπτει η έντονη ομοσπονδιακή της οργάνωση και ανακύπτει εύλογα το ερώτημα αν η Ισπανία αποτελεί και κατ ουσίαν ενιαίο κράτος ή μόνο τυπικά. VI. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Gonzalez G., Συστήματα οργάνωσης και Διοίκησης στις χώρες της Ε.Ε. και στην Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουγγαρία. Rideau Joël, Droit istitutionnel de l union et des Communautes Européennes, 2 nd edition, L.G.D.J. Sheridan and Cameron, EC legal systems, an introductory guide, Butterworths 1992.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 Απαντήσεις Και Ανάλυση Βασικών Εννοιών- Σημαντικών Θεμάτων- Επιλογή Από Εργασίες Και Θέματα Εξετάσεων ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2004 2005 Α.Μ. 1340200400360 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΠΙΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Θ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση

Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση Μάθημα : Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διδάσκοντες : Γρηγορίου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 EL EL 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/1 Σ Ε Ε ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Σ Λ Ε Ε ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2003

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2003 ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2003 ΜΕΡΟΣ I - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΆΡΘΡΟ 1 ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΆΡΘΡΟ 2 ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΆΡΘΡΟ 3 ΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΆΡΘΡΟ 4 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΆΡΘΡΟ 5 ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΆΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ»

«ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ «ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» Ον/μο : Παπαγιάννης Γεώργιος Αρ. Μητρ. :1340200300838 Μάθημα : Συνταγματικό Δίκαιο Διδ. Καθ. : Ανδρέας Δημητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή.σελ.3. α) Τα Συντάγµατα της επαναστατικής περιόδου. 4 β) Τα Συντάγµατα του Ελληνικού Κράτους.. 5 2) Η διεθνής εµπειρία

Εισαγωγή.σελ.3. α) Τα Συντάγµατα της επαναστατικής περιόδου. 4 β) Τα Συντάγµατα του Ελληνικού Κράτους.. 5 2) Η διεθνής εµπειρία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Εργασία στο µάθηµα του Συνταγµατικού ικαίου ιδάσκων: Α. ηµητρόπουλος Φοιτήτρια: Ε. Ταλιαντζή

Διαβάστε περισσότερα

ΤοΣ 4/2006, σ. 1157-1187 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ; Ιάκωβος Γ. Μαθιουδάκης Δ.Ν., Δικηγόρος

ΤοΣ 4/2006, σ. 1157-1187 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ; Ιάκωβος Γ. Μαθιουδάκης Δ.Ν., Δικηγόρος ΤοΣ 4/2006, σ. 1157-1187 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ; Ιάκωβος Γ. Μαθιουδάκης Δ.Ν., Δικηγόρος 1. Εισαγωγικά. 2. Οι απόψεις της θεωρίας 2.1.Οι απόλυτες απόψεις Α) Η άποψη, που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ο Αυστηρός Χαρακτήρας του Συντάγµατος

Θέµα: Ο Αυστηρός Χαρακτήρας του Συντάγµατος Εργασία στο Συνταγµατικό Δίκαιο Υπεύθυνος Καθηγητής: Ανδρέας Γ. Δηµητρόπουλος Θέµα: Ο Αυστηρός Χαρακτήρας του Συντάγµατος Πλυτά Κατερίνα Α Εξάµηνο 2009-2010 ΑΜ: 1340200900307 6947837120 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa-Institut, Universität des

Διαβάστε περισσότερα

Σιγκούδης Γρηγόριος ΠΕ19-ΠΕ09

Σιγκούδης Γρηγόριος ΠΕ19-ΠΕ09 Φυσικές - Θετικές Ανθρωπιστικές - Θεωρητικές Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση ευρύτερων και σύνθετων προβλημάτων πρέπει: Οι επιστήμες να συνεργάζονται Διεπιστημονικότητα Μαθηματικά Ιστορία Κοινωνιολογία Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πολίτη

Παρουσίαση στον πολίτη Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη EL Ευρωπαϊκή Ένωση Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ( 1 ) εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ (Η ΕΞΑΜΗΝΟ) Κ α θ η γ η τ ή ς: Κος Α.Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Συνταγµατική Θεµελίωση της Προσχώρησης της Ελλάδας (Αρ. 28Σ1975/1986/2001)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθ. Klaus Dieter Borchardt Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν αντανακλά οπωσδήποτε την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνος υπεύθυνος για τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

7. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ.. 13

7. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ.. 13 Προπτυχιακή Εργασία Νέστωρα Ειρήνη Η Αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ..3 2. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟY TΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ.. 4 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα.

1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα. Η παρούσα ενδεικτική απάντηση βασίζεται στην άριστη εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Α1, Χαραλαμπίας Μαλλιαρού. 1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα. Σύμφωνα με το Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή αφορά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και ειδικότερα, το ελεγκτικό του έργο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Στο πρώτο μέρος γίνεται παρουσίαση του θεσμικού αυτού οργάνου της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή νομοθεσίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τελική εργασία με θέμα: ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥΣ Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 26 /2012 Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 26 /2012 Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 26 /2012 Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα