Επικοινωνία:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επικοινωνία:"

Transcript

1 Σπύρος Ζυγούρης Καθηγητής Πληροφορικής Επικοινωνία:

2 Πως ορίζεται ο τμηματικός προγραμματισμός; Πρόγραμμα Εντολή 1 Εντολή 2 Εντολή 3 Εντολή 4 Εντολή 5 Εντολή 2 Εντολή 3 Εντολή 4 Εντολή 6 Εντολή 2 Εντολή 3 Εντολή 4 Εντολή 7 Τέλος Τμηματικός Προγραμματισμός Modularization Τμήμα A Εντολή 2 Εντολή 3 Εντολή 4 Τέλος Τμήμα A Πρόγραμμα Εντολή 1 κάλεσε Τμήμα a Εντολή 5 κάλεσε Τμήμα a Εντολή 6 κάλεσε Τμήμα a Εντολή 7 Τέλος

3 Πως ορίζεται ο τμηματικός προγραμματισμός; Τμηματικός προγραμματισμός ονομάζεται η τεχνική σχεδίασης και ανάπτυξης προγραμμάτων ως ένα σύνολο από απλούστερα τμήματα κώδικα. ηλαδή στο τμηματικό προγραμματισμό τα προγράμματα αποτελούνται από ένα σύνολο τμημάτων τα οποία επιλύουν τα επιμέρους υποπροβλήματα του αρχικού προβλήματος. Πρόβλημα Υποπρόβλημα 1 Υποπρόβλημα 2 Υποπρόβλημα Ν Τι είναι τα υποπρογράμματα; Να δοθεί σχετικό παράδειγμα. Στον τμηματικό προγραμματισμό κάθε τμήμα που επιτελεί ένα αυτόνομο έργο και έχει γραφεί χωριστά από το υπόλοιπο πρόγραμμα, ονομάζεται υποπρόγραμμα. Για παράδειγμα ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να επιλύσουμε το ακόλουθο πρόβλημα : Ένας καθηγητής επιθυμεί να φτιάξει πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει τους βαθμούς ενός μαθητή στα μαθήματα κατεύθυνσης και θα υπολογίζει το μέσο όρο τους. Το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπισθεί πιο εύκολα, αν αναλύσουμε στα εξής τμήματα: Εισαγωγή βαθμών Υπολογισμός μέσου όρου Εμφάνιση αποτελέσματος Καθένα από αυτά τα τμήματα μπορεί να υλοποιηθεί ως ένα υποπρόγραμμα.

4 Υπάρχει συγκεκριμένη μεθοδολογία για το χωρισμό ενός προγράμματος σε υποπρόγραμμα; Ο χωρισμός ενός προγράμματος σε υποπρογράμματα, προϋποθέτει την ανάλυση του αρχικού προβλήματος σε υποπροβλήματα τα οποία μπορούν να αντιμετωπισθούν εύκολα και ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Η ανάλυση αυτή δεν είναι πάντα εύκολη και δεν υπάρχουν καθορισμένα βήματα που πρέπει να γίνουν. Η δυσκολία αυξάνεται όσο πιο μεγάλο και πιο σύνθετο είναι το πρόβλημα.

5 Ποιες ιδιότητες πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράμματα; Κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες: 1. Πρέπει να έχει μία είσοδο και μία έξοδο, και να ενεργοποιείται με την είσοδο σε αυτό. Κατόπιν εκτελεί ορισμένες ενέργειες είσοδο υποπρόγραμμα έξοδο

6 Ποιες ιδιότητες πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράμματα; Κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες: 1. Πρέπει να έχει μία είσοδο και μία έξοδο, και να ενεργοποιείται με την είσοδο σε αυτό. Κατόπιν εκτελεί ορισμένες ενέργειες και απενεργοποιείται με την έξοδο από αυτό. είσοδο υποπρόγραμμα έξοδο

7 Ποιες ιδιότητες πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράμματα; Κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες: 1. Πρέπει να έχει μία είσοδο και μία έξοδο, και να ενεργοποιείται με την είσοδο σε αυτό. Κατόπιν εκτελεί ορισμένες ενέργειες και απενεργοποιείται με την έξοδο από αυτό. είσοδο 2. Πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τα άλλα. ηλ κάθε υποπρόγραμμα μπορεί να σχεδιαστεί, να αναπτυχθεί και να συντηρηθεί αυτόνομα χωρίς να επηρεαστούν από άλλα υποπρογράμματα. 3. Πρέπει να μην είναι πολύ μεγάλο ώστε να είναι εύκολα κατανοητό και να μπορεί να ελέγχεται. Γενικά κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να εκτελεί μόνο μία λειτουργία. Αν εκτελεί περισσότερες λειτουργίες, τότε συνήθως διασπάται σε μικρότερα υποπρογράμματα. υποπρόγραμμα έξοδο

8 Ποια τα πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού; Ο χωρισμός ενός σύνθετου προγράμματος σε υποπρογράμματα, έχει τα εξής πλεονεκτήματα: 1. ιευκολύνει την ανάπτυξη του αλγορίθμου και του αντίστοιχου προγράμματος. Η επίλυση προέρχεται από την επίλυση των απλών υποπροβλημάτων και όχι απευθείας από την αντιμετώπιση του συνολικού προβλήματος. 2. ιευκολύνει την κατανόηση και την διόρθωση του προγράμματος. Ο χωρισμός ενός προγράμματος σε μικρότερα αυτοτελή τμήματα επιτρέπει τη γρήγορη διόρθωση οποιουδήποτε τμήματος, χωρίς οι αλλαγές αυτές να επηρεάσουν όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα. Επίσης διευκολύνει την ανάγνωση και κατανόηση του τρόπου που λειτουργεί το πρόγραμμα.

9 Ποια τα πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού; 3. Απαιτεί λιγότερο χρόνο και προσπάθεια στη συγγραφή του προγράμματος, μειώνοντας συγχρόνως τα λάθη του. Το ίδιο το υποπρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιείται σε πολλά σημεία ενός προγράμματος όπου χρειάζεται. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται το μέγεθος του προγράμματος, ο χρόνος που απαιτείται για τη συγγραφή του και οι πιθανότητες λάθους, ενώ ταυτόχρονα γίνεται πιο κατανοητό. 4. Επεκτείνει τις δυνατότητες των γλωσσών προγραμματισμού. Ένα υποπρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα προγράμματα. Από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί, η χρήση του δε διαφέρει από τη χρήση των ενσωματωμένων συναρτήσεων που παρέχει η γλώσσα προγραμματισμού. Αν κάποια λειτουργία που δεν υποστηρίζεται απ ευθείας από τη γλώσσα χρειάζεται συχνά, πχ η εύρεση του μικρότερου δύο αριθμών, τότε μπορεί να γραφεί το αντίστοιχο υποπρόγραμμα και να χρησιμοποιείται όταν χρειάζεται. Η συγγραφή πολλών υποπρογραμμάτων και η δημιουργία βιβλιοθηκών με αυτά ουσιαστικά επεκτείνουν την ίδια τη γλώσσα προγραμματισμού.

10 Πως ενεργοποιούνται τα υποπρογράμματα από κάποιο άλλο πρόγραμμα; Τα υποπρογράμματα ενεργοποιούνται για να εκτελέσουν συγκεκριμένες λειτουργίες. Κάθε υποπρόγραμμα για να ενεργοποιηθεί καλείται, από το αρχικό (κύριο) πρόγραμμα ή κάποιο άλλο υποπρόγραμμα. Συνήθως ένα υποπρόγραμμα δέχεται τιμές από το τμήμα προγράμματος που το καλεί και μετά την εκτέλεση του, επιστρέφει στο πρόγραμμα νέες τιμές ως αποτελέσματα. Οι τιμές αυτές καλούνται παράμετροι. Οι παράμετροι είναι σαν τις κοινές μεταβλητές ενός προγράμματος, με τη διαφορά ότι χρησιμοποιούνται για να παίρνουν τιμές στα υποπρογράμματα και να επιστρέφουν στο πρόγραμμα τα αποτελέσματα.

11 Ποιες κατηγορίες υποπρογραμμάτων υπάρχουν και ποιες οι διαφορές τους; Το είδος κάθε υποπρογράμματος καθορίζεται από το είδος της λειτουργίας που επιτελεί. Υπάρχουν δύο κατηγορίες υποπρογραμμάτων: 1. Οι διαδικασίες και 2. Οι συναρτήσεις.

12 Ποιες κατηγορίες υποπρογραμμάτων υπάρχουν και ποιες οι διαφορές τους; Η συνάρτηση είναι ένας τύπος υποπρογράμματος που υπολογίζει και επιστρέφει μόνο μία τιμή με το όνομα της (όπως οι μαθηματικές συναρτήσεις ). Οι διαδικασίες είναι ένας τύπος υποπρογράμματος που μπορεί να εκτελεί όλες τις λειτουργίες όπως ένα πρόγραμμα. ηλ να διαβάζει τιμές, να επιστρέφει πολλές τιμές ως αποτελέσματα και να παράγει μηνύματα. Τοποθετούνται μετά το τέλος του κυρίου προγράμματος και καλούνται στα σημεία που χρειάζονται.

13 Ποιες κατηγορίες υποπρογραμμάτων υπάρχουν και ποιες οι διαφορές τους; Χαρακτηριστικά Συναρτήσεων Υπολογίζουν μόνο μία τιμή, Αριθμητική Χαρακτήρα,ή Λογική Και μόνο αυτήν επιστρέφουν στο υποπρόγραμμα που την κάλεσε. Μοιάζουν με τις συναρτήσεις των μαθηματικών και μεταφέρουν το αποτέλεσμα τους στο πρόγραμμα που τις κάλεσε με το όνομα τους. Απλά δηλ με τη χρήση του ονόματος και όχι με παραμέτρους. Εκτελούνται απλά με την εμφάνιση του ονόματος τους σε οποιαδήποτε έκφραση. Χαρακτηριστικά ιαδικασιών Εκτελούν οποιαδήποτε λειτουργία, πχ Εισάγουν δεδομένα Εκτελούν υπολογισμούς, Μεταβάλουν τις τιμές των μεταβλητών, Τυπώνουν τα αποτελέσματα κτλ Μεταφέρουν τα αποτελέσματα τους στα άλλα υποπρογράμματα με τη χρήση παραμέτρων. Για να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες χρησιμοποιείται η ειδική εντολή ΚΑΛΕΣΕ και το όνομα της διαδικασίας.

14 Πως γίνεται ο ορισμός μιας συνάρτησης; Να δοθούν σχετικά.. παραδείγματα. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Όνομα ( λίστα παραμέτρων ): Τύπος συνάρτησης Οι συναρτήσεις ορίζονται στο τέλος του προγράμματος. Κάθε συνάρτηση έχει την ακόλουθη δομή: Συμπεραίνουμε τα εξής: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα δηλώσεων μεταβλητών συνάρτησης Εντολές Όνομα Έκφραση 1. Το όνομα της συνάρτησης μπορεί να οποιοδήποτε έγκυρο όνομα της ΓΛΩΣΣΑΣ. 2. Η λίστα παραμέτρων είναι μια λίστα μεταβλητών, των οποίων οι τιμές μεταβιβάζονται στη συνάρτηση, κατά τη κλήση της από το πρόγραμμα. Ουσιαστικά πρόκειται για τα δεδομένα εισόδου της συνάρτησης. 3. Οι συναρτήσεις υπολογίζουν και επιστρέφουν μια τιμή και η οποία μπορεί να είναι π.χ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΑΚΕΡΑΙΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ, ΛΟΓΙΚΗ. Ο τύπος της τιμής που επιστρέφει η συνάρτηση, δηλώνεται μετά τη λίστα των παραμέτρων. 4. Πριν από τη λέξη Που καθορίζει την αρχή της συνάρτησης, δηλώνονται οι τύποι των μεταβλητών εισόδου, καθώς και οι τυχόν βοηθητικές μεταβλητές ή σταθερές που χρησιμοποιεί η συνάρτηση. 5. Στις εντολές του σώματος της συνάρτησης πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει μία εντολή εκχώρησης τιμής στο όνομα της συνάρτησης. Αυτή η τιμή, είναι η επιστρεφόμενη τιμή.

15 παράδειγμα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Να γραφεί συνάρτηση, η οποία θα υπολογίζει και θα επιστρέφει το άθροισμα δύο πραγματικών αριθμών. Η συνάρτηση θα δέχεται ως είσοδο, με τη μορφή παραμέτρων, δύο αριθμούς και θα επιστρέφει το άθροισμά τους. Η τιμή που θα επιστρέφεται (δηλ ο τύπος της συνάρτησης ) θα είναι πραγματική. Ησυνάρτηση λοιπόν είναι : ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Άθροισμα(α,β):ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ :α,β Όνομα συνάρτησης Άθροισμα α+β

16 παράδειγμα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Να γραφεί συνάρτηση, η οποία θα υπολογίζει και θα επιστρέφει το εμβαδόν ενός κύκλου, το οποίο δίνεται από τον τύπο πr 2. Η συνάρτηση θα δέχεται ως είσοδο, την ακτίνα του κύκλου. Η τιμή που θα επιστρέφεται θα είναι πραγματική. Στη συνάρτηση μπορούμε να έχουμε ως σταθερά το π. R ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Εμβαδόν(R):ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ Ησυνάρτηση λοιπόν είναι : ΣΤΑΘΕΡΕΣ π=3.14 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ :R Εμβαδόν π*r^2 Όνομα συνάρτησης

17 Πως γίνεται η κλήση (χρήση) μιας συνάρτησης από ένα πρόγραμμα; Κάθε συνάρτηση χρησιμοποιείται σε ένα πρόγραμμα, όπως ακριβώς και οι ενσωματωμένες συναρτήσεις της γλώσσας. Απλώς αναφέρεται το όνομα της σε μια έκφραση ή σε μια εντολή και επιστρέφεται η τιμή της. Στα προηγούμενα παραδείγματα οι συναρτήσεις μπορούν να κληθούν ως εξής: Χ Άθροισμα (α,β) Άθροισμα α+β Χ Έμβαδόν (R) Εμβαδόν π*r^2 Στη μεταβλητή Χ, την πρώτη φορά, εκχωρείται η τιμή του αθροίσματος των μεταβλητών α και β. Στη μεταβλητή Χ, την δεύτερη φορά, εκχωρείται το εμβαδόν του κύκλου με ακτίνα R. Όταν γίνεται η κλήση των συναρτήσεων, γίνεται πρώτα η εκτέλεση του κώδικα της συνάρτησης και κατόπιν το αποτέλεσμα επιστρέφεται στο πρόγραμμα και εκχωρείται στη μεταβλητή Χ.

18 10.01 Να γραφεί συνάρτηση, η οποία θα υπολογίζει το μέγιστο τριών πραγματικών αριθμών. Ησυνάρτηση θα δέχεται ως είσοδο, τρεις αριθμούς και υπολογίζει το μέγιστο. Η συνάρτηση θα επιστρέφει μια πραγματική τιμή. Θα χρησιμοποιήσουμε μια βοηθητική μεταβλητή max για τον υπολογισμό του μεγίστου. Αυτή θα τη δηλώσουμε ως εσωτερική μεταβλητή στη συνάρτηση. Ησυνάρτηση λοιπόν είναι : Για να κατασκευάσουμε μια συνάρτηση πρέπει να κάνουμε τα ακόλουθα βήματα: 1. Αναγνωρίζουμε τα δεδομένα εισόδου, τα οποία δέχεται η συνάρτηση ως παραμέτρους 2. Αναγνωρίζουμε το ζητούμενο και τον τύπο του, ώστε να δηλώσουμε τον τύπο της συνάρτησης. 3. Γράφουμε τον κώδικα της συνάρτησης και δηλώνουμε, στο τμήμα δηλώσεων της συνάρτησης, τον τύπο των μεταβλητών εισόδου, καθώςκαιτιςτυχόν βοηθητικές μεταβλητές ή σταθερές της συνάρτησης. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Μέγιστος(α,β,γ):ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ max α :α, β, γ, max ΑΝ β >max TOTE max β ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΑΝ γ >max TOTE max γ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ Μέγιστος max κώδικας

19 10.02 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Να γραφεί συνάρτηση, η οποία θα δέχεται ως είσοδο ένα ακέραιο αριθμό και θα επιστρέφει στο πρόγραμμα την τιμή ΑΛΗΘΗΣ, αν ο αριθμός είναι άρτιος ή ΨΕΥ ΗΣ αν είναι περιττός. Ησυνάρτηση θα δέχεται ως είσοδο, ένα αριθμό και θα επιστρέφει μια λογική τιμή ως αποτέλεσμα. Ησυνάρτηση λοιπόν είναι : Όνομα συνάρτησης ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Άρτιος (x) : ΛΟΓΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΕΣ :x ΛΟΓΙΚΕΣ :α Βοηθητική μεταβλητή ΑΝ x mod 2 = 0 TOTE α ΑΛΗΘΗΣ ΑΛΛΙΩΣ α ΨΕΥΔΗΣ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ Άρτιος α Παρατήρηση: Εκχωρήσαμε το αποτέλεσμα στη μεταβλητή α και κατόπιν το αποτέλεσμα α στο όνομα της συνάρτησης. Έτσι εκχωρούμε το αποτέλεσμα σε κάποια μεταβλητή και στο τέλος της συνάρτησης θα εκχωρούμε το αποτέλεσμα στο όνομα της συνάρτησης. Έτσι αποφεύγουμε να χρησιμοποιήσουμε δύο φορές το όνομα της συνάρτησης (που μπορεί να οδηγήσει σε λάθος).

20 10.03 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει τρεις αριθμούς και θα βρίσκει και θα τυπώνει, με χρήση της συνάρτησης που υπολογίζει το μέγιστο τριών αριθμών. Το πρόγραμμα θα διαβάζει τους αριθμούς και θα τους περνά ως παραμέτρους στη συνάρτηση. Κατόπιν θα γίνει κλήση της συνάρτησης που βρίσκει το μέγιστο και θα τυπώνεται το αποτέλεσμα από το πρόγραμμα. Θα πρέπει να γράφουμε τη συνάρτηση μετά το τέλος του προγράμματος. Το πρόγραμμα λοιπόν είναι : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έυρεση_Μεγίστου ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ :α,β,γ,μ ΕΜΦΑΝΙΣΕ Δώσε τρεις αριθμούς ΔΙΑΒΑΣΕ α,β,γ μ Μέγιστος(α,β,γ) ΕΜΦΑΝΙΣΕ Ο μέγιστος είναι :,μ ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Μέγιστος (α,β,γ) :ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ :α,β,γ,max max α ΑΝ β >max TOTE max β ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΑΝ γ >max TOTE max γ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ Μέγιστος max

21 10.04 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Να γραφεί συνάρτηση που θα δέχεται ως παράμετρο τη θέση ενός αθλητή, ως ένα ακέραιο αριθμό. Αν η θέση ισούται με 1 ή 2 ή 3, θα επιστρέφει την τιμή Πρώτος, εύτερος, Τρίτος αντίστοιχα. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, θα επιστρέφεται η τιμή εκτός πρώτης τριάδας. Ησυνάρτηση θα δέχεται ως είσοδο έναν ακέραιο και θα επιστρέφει μια τιμή τύπου Χαρακτήρα. Ησυνάρτηση λοιπόν είναι : Όνομα συνάρτησης ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Θέση (x) :ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ :x ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ :Θ ΑΝ x=1 TOTE Θ Πρώτος ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ x= 2 TOTE Θ Δεύτερος ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ x= 3 TOTE Θ Τρίτος ΑΛΛΙΩΣ Θ Εκτόςπρώτηςτριάδας ΤΕΛΟΣ_ΑΝ Θέση Θ Η μεταβλητή δεν έχει το ίδιο όνομα με τη συνάρτηση

22 10.05 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Να γραφεί συνάρτηση που υπολογίζει και θα επιστρέφει την τιμή της μαθηματικής συνάρτησης: x-6, x<0 f(x)= 2x+5, 0 x<1 x<0 x< =<x<1 x=>1 2x, 1 x Ησυνάρτηση θα δέχεται ως είσοδο πραγματική τιμή χ και θα επιστρέφει, πραγματική τιμή. Ησυνάρτηση λοιπόν είναι : εν χρειάζεται Όνομα συνάρτησης x>=0 KAI x<1 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ FX (x) : ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ :x,y ΑΝ x<0 TOTE y x-6 ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ x<1 TOTE y 2*x+5 ΑΛΛΙΩΣ y Ρίζα(2*x) ΤΕΛΟΣ_ΑΝ FX y Ημεταβλητή δεν έχει το ίδιο όνομα με τη συνάρτηση.

23 10.06 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Να γραφεί συνάρτηση που θα δέχεται ένα πίνακα 100 ακεραίων και θα υπολογίζει το ελάχιστο στοιχείο του. Ησυνάρτηση θα δέχεται ως είσοδο τον πίνακα και θα επιστρέφει μια τιμή τύπου ακεραίου. Οι βοηθητικές μεταβλητές της συνάρτησης θα είναι οι min και i. Η συνάρτηση λοιπόν είναι : ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Ελάχιστο (Π) :ΑΚΕΡΑΙΑ ΑΚΕΡΑΙΕΣ :Π[100],i, min Η μεταβλητή δεν έχει το ίδιο όνομα με τη συνάρτηση min Π[1] ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 100 ΑΝ Π[i]< min TOTE min Π[i] Όνομα συνάρτησης ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Ελάχιστο min

24 10.07 Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει δύο πίνακες 100 ακεραίων και θα βρίσκει και θα τυπώνει το ελάχιστο στοιχείο τους, με χρήση συνάρτησης ( του θέματος ). Ησυνάρτηση θα δέχεται ως είσοδο ένα πίνακα και θα επιστρέφει μια τιμή τύπου ακεραίου. Μόνο που θα το εφαρμόσουμε δύο φορές, αφού έχουμε 2 πίνακες. Οι βοηθητικές μεταβλητές της συνάρτησης θα είναι οι min και i. Το πρόγραμμα λοιπόν είναι :

25 10.07 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ελάχιστο_Στοιχείο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΚΕΡΑΙΕΣ :Α[100],Β[100],i ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει δύο ΓΡΑΨΕ πίνακες Για το100 πρώτο ακεραίων πίνακα, δώσε και τοθα στοιχείο βρίσκει,i και θα τυπώνει το ελάχιστο στοιχείο τους, με χρήση συνάρτησης ( του θέματος ). Ησυνάρτηση θα δέχεται ως είσοδο ένα πίνακα και θα επιστρέφει μια τιμή τύπου ακεραίου. Μόνο που θα το εφαρμόσουμε δύο φορές, αφού έχουμε 2 πίνακες. Οι βοηθητικές μεταβλητές της συνάρτησης θα είναι οι min και i. Το πρόγραμμα λοιπόν είναι : ΔΙΑΒΑΣΕ Α[i] ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κλήση συνάρτησης ΓΡΑΨΕ Το ελάχιστο στοιχείο του πρώτου πίνακα είναι,ελάχιστο(α) ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 ΓΡΑΨΕ Για το δεύτερο πίνακα, δώσε το στοιχείο,i ΔΙΑΒΑΣΕ Β[i] Κλήση συνάρτησης ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΡΑΨΕ Το ελάχιστο στοιχείο του δεύτερου πίνακα είναι,ελάχιστο(β) ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Ελάχιστο (Π) :ΑΚΕΡΑΙΑ ΑΚΕΡΑΙΕΣ :Π[100],i, min min Π[1] ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 100 ΑΝ Π[i]< min TOTE min Π[i] Όνομα συνάρτησης ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Ελάχιστο min

26 10.07 Κάνω κλήση της Συνάρτησης για τον πίνακα Α Ακριβώς το ίδιο γίνεται και με την κλήση της συνάρτησης για τον πίνακα Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ελάχιστο_Στοιχείο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΚΕΡΑΙΕΣ :Α[100],Β[100],i ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 ΓΡΑΨΕ Για το πρώτο πίνακα, δώσε το στοιχείο,i ΔΙΑΒΑΣΕ Α[i] ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΡΑΨΕ Το ελάχιστο στοιχείο του πρώτου πίνακα είναι,ελάχιστο(α) ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 ΓΡΑΨΕ Για το δεύτερο πίνακα, δώσε το στοιχείο,i ΔΙΑΒΑΣΕ Β[i] Κλήση συνάρτησης ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΡΑΨΕ Το ελάχιστο στοιχείο του δεύτερου πίνακα είναι,ελάχιστο(β) ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Ελάχιστο (Α) (Π) :ΑΚΕΡΑΙΑ ΑΚΕΡΑΙΕΣ :Π[100],i, :Α[100],i, min min Α[1] Π[1] ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 100 ΑΝ Α[i]< Π[i]< min TOTE min Α[i] Π[i] ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Ελάχιστο min Κλήση συνάρτησης

27 10.07 Κάνω κλήση της Συνάρτησης για τον πίνακα Α Ακριβώς το ίδιο γίνεται και με την κλήση της συνάρτηση για τον πίνακα Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ελάχιστο_Στοιχείο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΚΕΡΑΙΕΣ :Α[100],Β[100],i ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 ΓΡΑΨΕ Για το πρώτο πίνακα, δώσε το στοιχείο,i ΔΙΑΒΑΣΕ Α[i] ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΡΑΨΕ Το ελάχιστο στοιχείο του πρώτου πίνακα είναι,ελάχιστο(α) ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 ΓΡΑΨΕ Για το δεύτερο πίνακα, δώσε το στοιχείο,i ΔΙΑΒΑΣΕ Β[i] Κλήση συνάρτησης ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΡΑΨΕ Το ελάχιστο στοιχείο του δεύτερου πίνακα είναι,ελάχιστο(β) ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Ελάχιστο (Β) (Π) :ΑΚΕΡΑΙΑ ΑΚΕΡΑΙΕΣ :Π[100],i, :Β[100],i, min min Β[1] Π[1] ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 100 ΑΝ Π[i]< Β[i]< min TOTE min Β[i] Π[i] ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Ελάχιστο min

28 10.08 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τι θα εμφανίσει το ακόλουθο πρόγραμμα αν δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 5,10 και 6 ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παραδειγμα_1 ΑΚΕΡΑΙΕΣ :α,β,γ,μ1,μ2 ΔΙΑΒΑΣΕ α,β,γ μ1 Σ( α,β ) ΓΡΑΨΕ μ1 μ2 Σ(μ1,γ) ΓΡΑΨΕ μ2 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Σ ( x,y) :ΑΚΕΡΑΙΑ ΑΚΕΡΑΙΕΣ :x,y AN x > y ΤΟΤΕ Αρχικά αποδίδει τις τιμές 5,10 και 6 στις μεταβλητές α,β,γ. Κατόπιν η εντολή μ1 Σ(α,β) αποδίδει στη μεταβλητή μ1, το αποτέλεσμα της συνάρτησης. Ησυνάρτηση δέχεται ως είσοδο τις τιμές των α,β. ηλ 5,10. Άρα η x θα πάρει την τιμή της πρώτης παραμέτρου δηλ. 5 ενώ η y θα πάρει την τιμή 10. Ησυνάρτηση συγκρίνει τις τιμές των x,y. και αποδίδει στο όνομα της Συνάρτησης Σ,τη μεγαλύτερη τιμή 10 Άρα το μ1 θα πάρει την τιμή 10, ηοποία και θα εμφανιστεί. 5, > 10 Σ x ΑΛΛΙΩΣ Σ y Σ 10 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

29 10.08 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τι θα εμφανίσει το ακόλουθο πρόγραμμα αν δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 5,10 και 6 ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παραδειγμα_1 ΑΚΕΡΑΙΕΣ :α,β,γ,μ1,μ2 ΔΙΑΒΑΣΕ α,β,γ μ1 Σ( α,β ) Στη συνέχεια η εντολή μ2 Σ(μ1,γ) έχεται ως είσοδο τις τιμές 10 και 6. Ησυνάρτηση Σ, επιστρέφει την μεγαλύτερη τιμή Άρα η μ2 θα πάρει την τιμή 10, η οποία και θα εμφανιστεί. Θα εμφανίζει λοιπόν ο αλγόριθμος δύο φορές την τιμή 10. ΓΡΑΨΕ μ1 μ2 Σ( μ1,γ ) 10,6 ΓΡΑΨΕ μ2 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Σ ( x,y) :ΑΚΕΡΑΙΑ ΑΚΕΡΑΙΕΣ :x,y AN x > y ΤΟΤΕ Σ x ΑΛΛΙΩΣ 10 > 6 Σ 10 Σ y ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

30 10.09 Τι θα εμφανίσει το ακόλουθο πρόγραμμα αν δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 10, και -20 ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παράδειγμα_2 ΑΚΕΡΑΙΕΣ : x,y,ω,t ΔΙΑΒΑΣΕ x,y ω Σ( x,y ) ΓΡΑΨΕ y 10 ω t Σ ( x,y ) ΓΡΑΨΕ t*2 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Σ ( x,y) :ΑΚΕΡΑΙΑ ΑΚΕΡΑΙΕΣ :x,y,κ,λ AN x y ΤΟΤΕ κ x λ y λ κ+λ ΑΛΛΙΩΣ κ y div 2 κ x mod 2 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ Σ κ + λ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αρχικά αποδίδει τις τιμές 10 και -20 στις μεταβλητές χ,y. Κατόπιν η εντολή ω Σ(x,y) αποδίδει στη μεταβλητή ω, το αποτέλεσμα της συνάρτησης. Ησυνάρτηση δέχεται ως είσοδο τις τιμές των x,y. ηλ 10,-20. Άρα η x θα πάρει την τιμή της πρώτης παραμέτρου δηλ. 10 ενώ η y θα πάρει την τιμή -20. Ησυνάρτηση συγκρίνει τις τιμές των x,y και η σύγκριση είναι ΑΛΗΘΗΣ. Και οι εντολές της επιλογής, θα αποδώσουν τη τιμή 10 στο κ 10,-20 και -10 στο λ. Άρα το Σ γίνεται 0. Συνεπώς στο κύριο πρόγραμμα, στη μεταβλητή ω, θα εκχωρηθεί η τιμή 0, και θα εμφανιστεί η τιμή Σ 0 0

31 10.09 Τι θα εμφανίσει το ακόλουθο πρόγραμμα αν δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 10, και -20 ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παράδειγμα_2 ΑΚΕΡΑΙΕΣ : x,y,ω,t ΔΙΑΒΑΣΕ x,y ω Σ( x,y ) ΓΡΑΨΕ y 10 ω t Σ ( x,y ) ΓΡΑΨΕ t*2 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Σ ( x,y) :ΑΚΕΡΑΙΑ ΑΚΕΡΑΙΕΣ :x,y,κ,λ AN x y ΤΟΤΕ κ x λ y λ κ+λ ΑΛΛΙΩΣ κ y div 2 κ x mod 2 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ Σ κ + λ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στη συνέχεια η μεταβλητή y παίρνει την τιμή 10. Καλείται ξανά η συνάρτηση t Σ(x,y) με παραμέτρους 10 και 10 Αφού το y έχει πάρει προηγουμένως τη τιμή 10. Ησυνάρτηση δέχεται ως είσοδο τις τιμές των x,y. ηλ 10,10. Άρα η x θα πάρει την τιμή της πρώτης παραμέτρου δηλ. 10 ενώ η y θα πάρει την τιμή 10. Ησυνάρτηση συγκρίνει τις τιμές των x,y και η σύγκριση είναι ΨΕΥ ΗΣ. Θα εκτελεστούν οι εντολές στο ΑΛΛΙΩΣ, και θα αποδώσουν τη τιμή 5 στο κ 10,10 και 0 στο λ. Άρα το Σ γίνεται 5. Συνεπώς στο κύριο πρόγραμμα, στη μεταβλητή t, θα εκχωρηθεί η τιμή 5, και θα εμφανιστεί η τιμή 5*2= Σ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 10 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Πως ορίζεται ο τμηματικός προγραμματισμός; Τμηματικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Όπως είδαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο μια από τις βασικότερες τεχνικές στον Δομημένο Προγραμματισμό είναι ο Τμηματικός Προγραμματισμός. Τμηματικός προγραμματισμός ονομάζεται η τεχνική σχεδίασης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 ο Υποπρογράµµατα

Κεφάλαιο 10 ο Υποπρογράµµατα Κεφάλαιο 10 ο Υποπρογράµµατα Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Η αντιµετώπιση των σύνθετων προβληµάτων και η ανάπτυξη των αντίστοιχων προγραµµάτων µπορεί να γίνει µε την ιεραρχική σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Πως γίνεται ο ορισμός μιας διαδικασίας; Να δοθούν σχετικά παραδείγματα. ΑΡΧΗ Εντολές ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Πως γίνεται ο ορισμός μιας διαδικασίας; Να δοθούν σχετικά παραδείγματα. ΑΡΧΗ Εντολές ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πως γίνεται ο ορισμός μιας διαδικασίας; Να δοθούν σχετικά παραδείγματα. Οι διαδικασίες μπορούν να εκτελέσουν οποιαδήποτε λειτουργία και δεν επιστρέφουν μια τιμή όπως οι συναρτήσεις. Κάθε διαδικασία έχει

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι υποπρόγραμμα; Τμήμα προγράμματος το οποίο επιτελεί ένα αυτόνομο υπολογιστικό έργο (γράφεται χωριστά από το υπόλοιπο πρόγραμμα)

Τι είναι υποπρόγραμμα; Τμήμα προγράμματος το οποίο επιτελεί ένα αυτόνομο υπολογιστικό έργο (γράφεται χωριστά από το υπόλοιπο πρόγραμμα) Τι είναι υποπρόγραμμα; Τμήμα προγράμματος το οποίο επιτελεί ένα αυτόνομο υπολογιστικό έργο (γράφεται χωριστά από το υπόλοιπο πρόγραμμα) Επικοινωνία Το υποπρόγραμμα δέχεται τιμές από το πρόγραμμα Επιστρέφει,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Συναρτήσεις & Υποπρογράμματα. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος

Προγραμματισμός Η/Υ. Συναρτήσεις & Υποπρογράμματα. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Προγραμματισμός Η/Υ Συναρτήσεις & Υποπρογράμματα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τμηματικός Προγραμματισμός Η επίλυση ενός προβλήματος διευκολύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Υποπρογράμματα. Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 10 Υποπρογράμματα. Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 10 Υποπρογράμματα 1 10.1 Τμηματικός προγραμματισμός Τμηματικός προγραμματισμός ονομάζεται η τεχνική σχεδίασης και ανάπτυξης των προγραμμάτων ως ένα σύνολο από απλούστερα τμήματα προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Κάθε υποπρόγραμμα έχει μόνο μία είσοδο και μία έξοδο. Κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τα άλλα.

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Κάθε υποπρόγραμμα έχει μόνο μία είσοδο και μία έξοδο. Κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τα άλλα. ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Τμηματικός προγραμματισμός ονομάζεται η τεχνική σχεδίασης και ανάπτυξης των προγραμμάτων ως ένα σύνολο από απλούστερα τμήματα προγραμμάτων. Όταν ένα τμήμα προγράμματος επιτελεί ένα αυτόνομο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Υποπρογράμματα. Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 10 Υποπρογράμματα. Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 10 Υποπρογράμματα 1 10.1 Τμηματικός προγραμματισμός Τμηματικός προγραμματισμός ονομάζεται η τεχνική σχεδίασης και ανάπτυξης των προγραμμάτων ως ένα σύνολο από απλούστερα τμήματα προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Βάλβης Δημήτριος Μηχανικός Πληροφορικής ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ Καλλιόπη Μαγδαληνού ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΛΕΣ πρόγραμμα τεστ σταθερές π = 3.14 μεταβλητές πραγματικές : εμβαδό, ακτίνα αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Τεύχος Πανελλαδικών ΙΙ

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Τεύχος Πανελλαδικών ΙΙ Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Τεύχος Πανελλαδικών ΙΙ Περιλαμβάνει τα δεύτερα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων από το 2000 μέχρι και σήμερα ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ 2000 Έστω τμήμα αλγορίθμου με μεταβλητές Α, Β,

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα ΑΕΠΠ

Προτεινόμενα Θέματα ΑΕΠΠ Προτεινόμενα Θέματα ΑΕΠΠ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε αν κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ). Αιτιολογήσετε κάθε σας απάντηση 1. Η μερικώς περιορισμένη εμβέλεια προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 23/04/2012. Α. Να απαντήσετε με Σ ή Λ στις παρακάτω προτάσεις:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 23/04/2012. Α. Να απαντήσετε με Σ ή Λ στις παρακάτω προτάσεις: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 23/04/2012 ΘΕΜΑ Α Α. Να απαντήσετε με Σ ή Λ στις παρακάτω προτάσεις: 1. Κάθε βρόγχος που υλοποιείται με την εντολή Για μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Λύσεις Θεμάτων Εξετάσεων Ενιαίου Λυκείου 2004

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Λύσεις Θεμάτων Εξετάσεων Ενιαίου Λυκείου 2004 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Λύσεις Θεμάτων Εξετάσεων Ενιαίου Λυκείου 2004 Θέμα 1 ο Α. Β. Γ. Δ. 1. Σωστό 2. Σωστό 3. Λάθος 4. Σωστό 5. Λάθος 1: β, δ 2: α, γ 1. Αληθής 2. Αληθής 3.

Διαβάστε περισσότερα

Σου προτείνω να τυπώσεις τις επόμενες τέσσερις σελίδες σε ένα φύλο διπλής όψης και να τις έχεις μαζί σου για εύκολη αναφορά.

Σου προτείνω να τυπώσεις τις επόμενες τέσσερις σελίδες σε ένα φύλο διπλής όψης και να τις έχεις μαζί σου για εύκολη αναφορά. AeppAcademy.com facebook.com/aeppacademy Γεια. Σου προτείνω να τυπώσεις τις επόμενες τέσσερις σελίδες σε ένα φύλο διπλής όψης και να τις έχεις μαζί σου για εύκολη αναφορά. Καλή Ανάγνωση & Καλή Επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Ερωτήσεις ανάπτυξης

Κεφάλαιο 10. Ερωτήσεις ανάπτυξης Κεφάλαιο 10 Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Τι ονομάζουμε τμηματικό προγραμματισμό; 2. Τι ονομάζουμε υποπρόγραμμα; 3. Ποια τα χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων; 4. Ποια τα πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού;

Διαβάστε περισσότερα

Αναφέρατε τις ιδιότητες που πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράμματα. Μονάδες 3

Αναφέρατε τις ιδιότητες που πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράμματα. Μονάδες 3 ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Αναφέρατε τις ιδιότητες που πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράμματα. Μονάδες 3 Να αναφέρετε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι λίστες των παραμέτρων κατά την κλήση ενός υποπρογράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

δήλωσης δεδοµένων και σε παραβίαση των συντακτικών κανόνων της γλωσσάς.

δήλωσης δεδοµένων και σε παραβίαση των συντακτικών κανόνων της γλωσσάς. ΑΕσΠΠ-Κεφ 10.Υποπρογράµµατα 1 1. Λογικά λάθη ονοµάζονται αυτά που οφείλονται σε σφάλµατα κατά την υλοποίηση του αλγόριθµου. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 2. Συντακτικά λάθη ονοµάζονται αυτά που οφείλονται σε αναγραµµατισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.

Α1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες. Ημερομηνία: 15/04/15 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180 Εξεταζόμενο μάθημα: Προγραμματισμός Γ Λυκείου Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδόπουλος Πέτρος ΘΕΜΑ Α Α1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ Κεφαλαία και μικρά γράμματα ελληνικού αλφαβήτου: Α Ω και α ω Κεφαλαία και μικρά γράμματα λατινικού αλφαβήτου: A Z και a z Αριθμητικά ψηφία: 0 9 Ειδικοί χαρακτήρες: + - * / =. ( ),! & κενός

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα υποπρογράμματα

Ασκήσεις στα υποπρογράμματα Ασκήσεις στα υποπρογράμματα 1) Τι θα εμφανιστεί στην οθόνη όταν εκτελεστεί το παρακάτω κύριο πρόγραμμα (για είσοδο το -2)? ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ1 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, Υ ΓΡΑΨΕ ΔΩΣΕ ΕΝΑΝ ΑΚΕΡΑΙΟ ΔΙΑΒΑΣΕ Χ ΚΑΛΕΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κύριο ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ ΑΡΧΗ ΙΑΒΑΣΕ Α, Β, Γ ΚΑΛΕΣΕ ιαδ1(α, Β, Γ) ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κύριο ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ ΑΡΧΗ ΙΑΒΑΣΕ Α, Β, Γ ΚΑΛΕΣΕ ιαδ1(α, Β, Γ) ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 30 MAΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 ΘΕΜΑ Α : Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ 19 1 Ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ (ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1 Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα που καλεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 30 MAΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΑΕΠΠ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4)

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΑΕΠΠ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΑΕΠΠ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέμα 1 ο Α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Εξετάσεις Προσομοίωσης 06/04/2015 Θέμα Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή και ΛΑΘΟΣ αν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να απαντήσετε σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις με τη λέξη Σωστό ή Λάθος. 1 Ο διερμηνευτής

Διαβάστε περισσότερα

Υποπρογράμματα - (ΝΕΕΣ ασκήσεις)

Υποπρογράμματα - (ΝΕΕΣ ασκήσεις) Υποπρογράμματα - (ΝΕΕΣ ασκήσεις) Άσκηση 1. Να γράψετε ένα πρόγραμμα που επιτελεί την ίδια λειτουργία, απαλείφοντας τα υποπρογράμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άσκηση... ΔΙΑΒΑΣΕ α λ 0 ΓΙΑ β ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΚΑΛΕΣΕ Έλα (α,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα "Σ", αν είναι σωστή, ή το γράμμα "Λ", αν είναι λανθασμένη. (Μονάδες 25) 1. Ένα αδόμητο πρόβλημα είναι ταυτόχρονα και ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ )

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ ) Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ. 147 159) Για τις γλώσσες προγραμματισμού πρέπει να έχουμε υπόψη ότι: Κάθε γλώσσα προγραμματισμού σχεδιάζεται για συγκεκριμένο σκοπό, δίνοντας ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 ΤΗΛ.6947345322, 6987070028 email: xristoforos_karachristos@hotmail.com https://sites.google.com/site/aeppkx

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τμηματικός προγραμματισμός Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων Πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού Παράμετροι Διαδικασίες και

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τμηματικός προγραμματισμός Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων Πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού Παράμετροι Διαδικασίες και ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τμηματικός προγραμματισμός Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων Πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού Παράμετροι Διαδικασίες και συναρτήσεις Εμβέλεια μεταβλητών - σταθερών Αναδρομή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μαρούσι Τηλ. Κέντρο: ,

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μαρούσι Τηλ. Κέντρο: , Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μαρούσι Τηλ. Κέντρο:210-61.24.000, http://www.akadimos.gr ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2 1. 1-Σ, 2-Σ, 3-Λ, 4-Σ, 5-Σ 2. 1-α, 2-α, 3-β, 4-β, 5-α, 6-α, 7-α, 8-β, 9-β, 10-β 3. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο

Διαβάστε περισσότερα

53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η

53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : 210/76.01.470 210/76.00.179 ΘΕΜΑ Α [Α.1.1]. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η επιλογή της

Διαβάστε περισσότερα

Β. Να εξηγήσετε τι σηµαίνει ολίσθηση ενός δυαδικού αριθµού 3 θέσεις αριστερά. 5 4 3 µπορεί να είναι: Α: ουρά Β:στοίβα Γ:και τα δυο :τίποτα

Β. Να εξηγήσετε τι σηµαίνει ολίσθηση ενός δυαδικού αριθµού 3 θέσεις αριστερά. 5 4 3 µπορεί να είναι: Α: ουρά Β:στοίβα Γ:και τα δυο :τίποτα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ κ ΘΕΜΑ 1 A. Σηµειώστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος: 1. Κάθε δοµή επιλογής κλείνει µε την εντολή τέλος_αν 2. Κάθε υποπρόγραµµα µπορεί να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τελικός Κύκλος Διαγωνισμάτων Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 17 Απριλίου 2016 Μάθημα: Α.Ε.Π.Π. KTIΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Τελικός Κύκλος Διαγωνισμάτων Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 17 Απριλίου 2016 Μάθημα: Α.Ε.Π.Π. KTIΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΓΛΥΦΑΔΑΣ Τελικός Κύκλος Διαγωνισμάτων Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 17 Απριλίου 2016 Μάθημα: Α.Ε.Π.Π. KTIΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΓΛΥΦΑΔΑΣ Ονοματεπώνυμο Τμήμα Καθηγητής Επιτηρητής Αίθουσα Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1Ο: Α.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1Ο: Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο : Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική δοκιμασία στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μάιος 2013

Επαναληπτική δοκιμασία στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μάιος 2013 ΘΕΜΑ Α Επαναληπτική δοκιμασία στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μάιος 2013 Α1.Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΣΧΧ.. ΕΕΤΤΟΟΣΣ 22001100-22001111 Επιμέλεια : Ομάδα Διαγωνισμάτων από Το στέκι των πληροφορικών Θέμα Α Α1. Δίνονται οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 1/03/15 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180 Εξεταζόμενο μάθημα: Προγραμματισμός (Δομή Επανάληψης) Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδόπουλος Πέτρος

Ημερομηνία: 1/03/15 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180 Εξεταζόμενο μάθημα: Προγραμματισμός (Δομή Επανάληψης) Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδόπουλος Πέτρος Ημερομηνία: 1/03/15 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180 Εξεταζόμενο μάθημα: Προγραμματισμός (Δομή Επανάληψης) Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδόπουλος Πέτρος ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 MAΪΟΥ ΑΕΠΠ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 MAΪΟΥ ΑΕΠΠ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 MAΪΟΥ 2009 - ΑΕΠΠ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ 2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων

Κεφ 2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Κεφ 2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 2.7 Τι είναι οι μεταβλητές και τι οι σταθερές; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Μεταβλητές: Μια μεταβλητή είναι μια θέση μνήμης του υπολογιστή με συγκεκριμένο όνομα, που χρησιμοποιείται για να

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 o ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο 3.07 Να γραφεί αλγόριθμος που θα δημιουργεί πίνακα 100 θέσεων στον οποίο τα περιττά στοιχεία του θα έχουν την τιμή 1 και τα άρτια την τιμή 0. ΛΥΣΗ Θα δημιουργήσω άσκηση βάση κάποιων κριτηρίων. Δηλ. δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον. τελική επανάληψη /4/2015 1

Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον. τελική επανάληψη /4/2015 1 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον τελική επανάληψη 2015 7/4/2015 1 Α -Β θέμα 40Μ+20Μ Ορθά συντακτικώς γραμμένες προτάσεις, λέξεις κλειδιά, ολοκληρωμένες φράσεις Χρήση κριτικής σκέψης σε

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι. Αναδρομή. Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράμετροι. Αναδρομή. Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 8 Επιλογή και Επανάληψη Εντολές επιλογής Εντολές επανάληψης Κεφάλαιο 9 Πίνακες Μονοδιάστατοι πίνακες Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες Πολυδιάστατοι πίνακες Τυπικές επεξεργασίες πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ 7o Επαναληπτικό Διαγώνισμα

ΑΕΠΠ 7o Επαναληπτικό Διαγώνισμα ΑΕΠΠ 7o Επαναληπτικό Διαγώνισμα Ονοματεπώνυμο: ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή. Διάβασε Χ ΟΧΙ Χ < > 0 ΝΑΙ Α Α +1 Γ Β / Α ΝΑΙ ΟΧΙ. Εμφάνισε Γ. Τέλος

Αρχή. Διάβασε Χ ΟΧΙ Χ < > 0 ΝΑΙ Α Α +1 Γ Β / Α ΝΑΙ ΟΧΙ. Εμφάνισε Γ. Τέλος ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 27/03/2016 - ΑΕΠΠ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. 1-ΣΩΣΤΟ 2-ΛΑΘΟΣ 3-ΛΑΘΟΣ 4-ΣΩΣΤΟ 5-ΛΑΘΟΣ Α2. 1 γ 2 α 3 δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Εξετάσεις Προσομοίωσης 17/04/2016 Θέμα Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα τη λέξη Σωστό αν η πρόταση είναι σωστή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Θέμα Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Πάτρα 5/5/2015 Ονοματεπώνυμο:.. Α1. α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1) Ποιοι είναι οι τελεστές σύγκρισης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. Σ 7. Λ 8. Λ 9. Λ 10. Λ

6. Σ 7. Λ 8. Λ 9. Λ 10. Λ 1 ο Π ΓΕΛ Αθηνών Γεννάδειο Γ! Προσανατολισμός Οικονομίας - Πληροφορικής Προσομοίωση στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Αθήνα 28-04-2017 Ονοματεπώνυμο: Θέμα 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Π.Π. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Π.Π. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 Α.Ε.Π.Π. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις Επιμέλεια: Ομάδα Πληροφορικής http://www.othisi.gr 1 Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017 ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Δίνεται η εντολή εκχώρησης: τ κ < λ Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος. Να δικαιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κύριο ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ ΑΡΧΗ ΙΑΒΑΣΕ Α, Β, Γ ΚΑΛΕΣΕ ιαδ1(α, Β, Γ) ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κύριο ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ ΑΡΧΗ ΙΑΒΑΣΕ Α, Β, Γ ΚΑΛΕΣΕ ιαδ1(α, Β, Γ) ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 30 MAΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Πληροφορικής της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Πληροφορικής της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Πληροφορικής της Ώθησης 1 Τετάρτη, 27 Μα ου 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΑΣΜΑ 21/4/2013

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΑΣΜΑ 21/4/2013 Γ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ Α [40 μόρια] α) Να επιλέξτε το γράμμα Σ, αν μια πρόταση είναι σωστή και

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Δίνεται το επόμενο τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ:

Α2. Δίνεται το επόμενο τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό για καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

1. Δεν μπορεί να γίνει κλήση μίας διαδικασίας μέσα από μία συνάρτηση.

1. Δεν μπορεί να γίνει κλήση μίας διαδικασίας μέσα από μία συνάρτηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 24/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΕΠΠ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό για καθεμία από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Ποσότητα * 440 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ Να γραφεί ξανά ώστε να μην περιέχει πλεονασμούς. Μονάδες 6 Α2 Να συμπληρώσετε των παρακάτω πίνακα

Κόστος Ποσότητα * 440 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ Να γραφεί ξανά ώστε να μην περιέχει πλεονασμούς. Μονάδες 6 Α2 Να συμπληρώσετε των παρακάτω πίνακα ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 22/7/2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αν τότε. Αν Χ>Y και Y 1 τότε Ζ Χ/(Y-1) Εμφάνισε Ζ αλλιώς_αν Χ>Y και Y=1 τότε Ζ Y/X Εμφάνισε Ζ Τέλος_αν ... αλλιώς. Τέλος_αν.

Αν τότε. Αν Χ>Y και Y 1 τότε Ζ Χ/(Y-1) Εμφάνισε Ζ αλλιώς_αν Χ>Y και Y=1 τότε Ζ Y/X Εμφάνισε Ζ Τέλος_αν ... αλλιώς. Τέλος_αν. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΕΠΠ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΕΠΠ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 - ΑΕΠΠ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Λύσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Εξετάσεων Ενιαίου Λυκείου 2015

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Λύσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Εξετάσεων Ενιαίου Λυκείου 2015 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Λύσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Εξετάσεων Ενιαίου Λυκείου 2015 Θέμα Α Α1. 1. Λάθος 2. Σωστό 3. Σωστό 4. Λάθος 5. Λάθος Α2. α. Σελίδα 209 σχολικού βιβλίου:

Διαβάστε περισσότερα

1. Δεν μπορεί να γίνει κλήση μίας διαδικασίας μέσα από μία συνάρτηση.

1. Δεν μπορεί να γίνει κλήση μίας διαδικασίας μέσα από μία συνάρτηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 24/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΕΠΠ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό για καθεμία από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Ακολουθίας- Επιλογής - Επανάληψης. Δομημένος Προγραμματισμός

Δομές Ακολουθίας- Επιλογής - Επανάληψης. Δομημένος Προγραμματισμός Δομές Ακολουθίας- Επιλογής - Επανάληψης Δομημένος Προγραμματισμός 1 Βασικές Έννοιες αλγορίθμων Σταθερές Μεταβλητές Εκφράσεις Πράξεις Εντολές 2 Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Σταθερά: Μια ποσότητα που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2011

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2011 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2011 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Θέμα Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 Πάτρα 3/5/2017 Ονοματεπώνυμο:.. Α1. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μαρούσι Τηλ. Κέντρο: ,

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μαρούσι Τηλ. Κέντρο: , ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια θεμάτων : Οικονομόπουλος Σπύρος ΘΕΜΑ Α: Α1. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. 1ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ B' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. 1ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ B' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ B' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ Α Α1. Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Α2

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2 1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων Πληροφορικής 2. Ο αλγόριθμος αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών 3. Ο αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ίνεται το παρακάτω πρόγραµµα και υποπρογράµµατα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κύριο ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ ΑΡΧΗ ΙΑΒΑΣΕ Α, Β, Γ ΚΑΛΕΣΕ ιαδ1(α, Β, Γ)

Γ. ίνεται το παρακάτω πρόγραµµα και υποπρογράµµατα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κύριο ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ ΑΡΧΗ ΙΑΒΑΣΕ Α, Β, Γ ΚΑΛΕΣΕ ιαδ1(α, Β, Γ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 30 MAΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. 1 ΣΩΣΤΟ 2 ΛΑΘΟΣ 3 ΛΑΘΟΣ 4 ΛΑΘΟΣ 5 - ΣΩΣΤΟ Α5. Α3.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. 1 ΣΩΣΤΟ 2 ΛΑΘΟΣ 3 ΛΑΘΟΣ 4 ΛΑΘΟΣ 5 - ΣΩΣΤΟ Α5. Α3. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑ (10) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από το Στέκι των Πληροφορικών Θέμα Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

8. Η δημιουργία του εκτελέσιμου προγράμματος γίνεται μόνο όταν το πηγαίο πρόγραμμα δεν περιέχει συντακτικά λάθη.

8. Η δημιουργία του εκτελέσιμου προγράμματος γίνεται μόνο όταν το πηγαίο πρόγραμμα δεν περιέχει συντακτικά λάθη. 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2015 Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 3 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 3 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 3 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: α. Σκοπός της ιεραρχικής σχεδίασης είναι η διάσπαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 MAΪΟΥ ΑΕΠΠ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 MAΪΟΥ ΑΕΠΠ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 MAΪΟΥ 2008 - ΑΕΠΠ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

καθώς και το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου γραμμένο σε «ΓΛΩΣΣΑ»:

καθώς και το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου γραμμένο σε «ΓΛΩΣΣΑ»: ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Αν τότε. αλλιώς. Τέλος_αν. Τέλος_αν

Αν τότε. αλλιώς. Τέλος_αν. Τέλος_αν Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 5 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές Απαντήσεις στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ενδεικτικές Απαντήσεις στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ενδεικτικές Απαντήσεις στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Θέμα Α Α1 1 Λ 2 Λ 3 Σ 4 Λ 5 Σ Α2. Χαρακτήρας ΑΛΗΘΗΣ Πραγματική -2.0 Λογική ΑΛΗΘΗΣ Λογική ΨΕΥΔΗΣ Ακέραια 4 Α3. α Α[6]

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ:- Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΟ4 ΓΟ7 (ΖΩΓΡΑΦΟΥ) ΓΟ5 ΓΟ6 (ΧΟΛΑΡΓΟΣ) HM/NIA: 15/1/2017

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ:- Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΟ4 ΓΟ7 (ΖΩΓΡΑΦΟΥ) ΓΟ5 ΓΟ6 (ΧΟΛΑΡΓΟΣ) HM/NIA: 15/1/2017 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ:- Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΟ4 ΓΟ7 (ΖΩΓΡΑΦΟΥ) ΓΟ5 ΓΟ6 (ΧΟΛΑΡΓΟΣ) HM/NIA: 15/1/2017 ΘΕΜΑ Α (Α1) Δίνεται η παρακάτω ακολουθία εντολών αλγορίθμου:

Διαβάστε περισσότερα

Παλλατίδειο ΓΕΛ Σιδηροκάστρου

Παλλατίδειο ΓΕΛ Σιδηροκάστρου Δομή Επανάληψης 2000 Θέμα 2 ο Έστω τμήμα αλγορίθμου με μεταβλητές A, B, C, D, X και Υ. D 2 Για Χ από 2 μέχρι 5 με_βήμα 2 Α 10 * Χ Β 5 * Χ + 10 C Α + Β (5 * Χ) D 3 * D - 5 Υ A + B C + D Να βρείτε τις τιμές

Διαβάστε περισσότερα

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµίας από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Α. 1-5 ΣΩΣΤΟ, ΛΑΘΟΣ Για κ από 4 µέχρι 3 ΚΑΙ Β.1 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ, Β.2 Γ.1

ΘΕΜΑ 1ο Α. 1-5 ΣΩΣΤΟ, ΛΑΘΟΣ Για κ από 4 µέχρι 3 ΚΑΙ Β.1 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ, Β.2 Γ.1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α. Παραβιάζει τα κριτήρια της καθοριστικότητας και της περατότητας β. Αιτιολόγηση: ο αλγόριθμος παραβιάζει το κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα από τον αριθμό κάθε πρότασης, το γράμμα Σ, αν αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Διάρκεια 3 ώρες. Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός...

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Διάρκεια 3 ώρες. Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός... 1 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Διάρκεια 3 ώρες Στοιχεία Μαθητή: Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός... 2 Θεμα Α (30%) Α1 ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ 1. Ένα υποπρόγραμμα δεν μπορεί να κληθεί περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ A Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα