Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Ξενοφώντος 15 Α, Τ.Κ.: Αθήνα Πληροφορίες: Αποστολάκη Γεωργία Τηλ.: , , Fax: Ιστοσελίδα: Βαθµός Ασφαλείας: Αθήνα Αρ. Πρωτ.: Γ2/6098 Βαθµός Προτεραιότητας: Α Π Ο Φ Α Σ Η C:\B Department\Φόρµες\PROTASEIS\EISHGHSEIS\MA220201ypotrIKY ΘΕΜΑ: Τροποποίηση απόφασης Γ2/4321/ περί καθορισµού λεπτοµερειών λειτουργίας των ΣΕΚ των ΣΕ και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών ΣΕΚ, υποδιευθυντών, των υπευθύνων τοµέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρµοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων ΣΕΚ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 2640/98 (ΦΕΚ Α 206) που αφορά την ευτεροβάθµια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 2. Την Γ2/4321/ Υ.Α. (808-Β) που καθορίζει θέµατα λειτουργίας των ΣΕΚ 3. To Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α ) που αφορά τη οµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 4. Το Π.. 398/95 (ΦΕΚ 223/ ) που αφορά τον Καθορισµό προσόντων κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής των στελεχών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 5. Την ανάγκη επίλυσης ζητηµάτων που δηµιουργήθηκαν από τον κανονισµό λειτουργίας των ΣΕΚ που ισχύει έως σήµερα. Αποφασίζουµε την τροποποίηση της απόφασης Γ2/4321/ ως ακολούθως:

2 Άρθρο 1 Τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (ΣΕΚ) ως εκπαιδευτικές µονάδες του ΥΠΕΠΘ έχουν αυτοτελή διοικητική δοµή στην λειτουργία τους ως σχολικές µονάδες και συνεργάζονται µε τα ΤΕΕ και τα ΙΕΚ της περιοχής τους. Όργανα διοίκησης σχολικών εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων είναι: α) ο ιευθυντής του ΣΕΚ, β) ο Υποδιευθυντής του ΣΕΚ γ) οι Υπεύθυνοι Τοµέων ΣΕΚ και δ) οι Υπεύθυνοι Εργαστηρίων ΣΕΚ. Σε κάθε ΣΕΚ λειτουργεί και σύλλογος διδασκόντων. 1. ιευθυντής σε κάθε ΣΕΚ επιλέγεται εκπαιδευτικός σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τους ιευθυντές των σχολικών µονάδων. 2. Σε κάθε ΣΕΚ επιλέγεται Υποδιευθυντής, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τους Υποδιευθυντές των σχολικών µονάδων. 3. Υπεύθυνος του Σχολικού Εργαστηρίου (ΣΕ) είναι ο ιευθυντής ή ο Υποδιευθυντής του ΤΕΕ, στο οποίο υπάγεται το σχολικό εργαστήριο. 4. Υπεύθυνος Τοµέα ΣΕΚ επιλέγεται εκπαιδευτικός ειδικότητας αντίστοιχης µε τη γενικότερη κατεύθυνση των εργαστηρίων του τοµέα µε βαθµό Α. Εφ όσον δεν υπάρχει, επιλέγεται άλλος εκπαιδευτικός του τοµέα µε βαθµό Β. 5. Υπεύθυνος Τοµέα του ΣΕ επιλέγεται εκπαιδευτικός ειδικότητας αντίστοιχης προς ένα από τα εργαστήρια του τοµέα. 6. Σε κάθε εργαστήριο κατεύθυνσης του ΣΕΚ ή του ΣΕ επιλέγεται ως Υπεύθυνος Εργαστηρίου εκπαιδευτικός, ειδικότητας αντίστοιχης προς το εργαστήριο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 4, περιπτώσεις β και γ του άρθρου 10 του Ν. 1566/ Οι διδάσκοντες µε αποκλειστική ή µερική διάθεση στα εργαστήρια του ΣΕΚ µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας συγκροτούν το σύλλογο των διδασκόντων, του οποίου προεδρεύει ο διευθυντής του ΣΕΚ ή ο νόµιµος αναπληρωτής του, όταν αυτός λείπει, απουσιάζει ή κωλύεται. 8. Για τη σύνθεση, λειτουργία και απαρτία του συλλόγου διδασκόντων του ΣΕΚ έχουν εφαρµογή οι αντίστοιχες διατάξεις για τους συλλόγους των διδασκόντων των σχολικών µονάδων. 9. Ο σύλλογος διδασκόντων ΣΕΚ έχει τις εξής συγκεκριµένες αρµοδιότητες: α) Προτείνει στο διευθυντή τον αριθµό, το είδος και τους χώρους των εργαστηρίων κατεύθυνσης που θα λειτουργήσουν. β) Προτείνει στο διευθυντή την ένταξη των εργαστηρίων κατεύθυνσης στον αντίστοιχο τοµέα. γ) Προτείνει στο διευθυντή, την ανάθεση της διδασκαλίας των µαθηµάτων στο εκπαιδευτικό προσωπικό που έχει διατεθεί στο ΣΕΚ και µε προτεραιότητα σε τµήµατα µαθητών των σχολικών µονάδων από τις οποίες προέρχονται. δ) Προτείνει στο διευθυντή για την κατανοµή των εργασιών του ΣΕΚ µεταξύ των µελών του. Σε περίπτωση αδυναµίας πρότασης, την απόφαση κατανοµής εργασιών την παίρνει ο ιευθυντής του ΣΕΚ. ε) Κατά τις τακτικές συνεδριάσεις, µετά το τέλος των τετραµήνων, αξιολογεί τη διδακτική πράξη σε σχέση µε τα προγράµµατα των σχολείων και προτείνει λύσεις. Το διδακτικό προσωπικό του ΣΕΚ συµµετέχει στους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών µονάδων που ανήκουν. Εάν την ώρα που συνεδριάζει ο σύλλογος µιας 2

3 σχολικής µονάδας οι εκπαιδευτικοί του ΣΕΚ ασχολούνται µε την άσκηση µαθητών άλλου σχολείου, συµµετέχουν στον σύλλογο µόνο µετά από συνεννόηση µε το ιευθυντή του ΣΕΚ. Για γενικότερα ζητήµατα παιδαγωγικά, διδακτικά, εισηγείται στις σχολικές µονάδες που είναι αρµόδιες για να αποφασίσουν. στ) Υποβοηθά και στηρίζει τη συνεργασία του ΣΕΚ και των σχολικών µονάδων µε τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς στους περιοχής. ζ) Αξιοποιεί τις δυνατότητες εκπαιδευτικών και µαθητών για κατασκευές εργαστηριακών ασκήσεων, συσκευών και οργάνων που υποβοηθούν στους σκοπούς και τη λειτουργία των εργαστηρίων. η) Εισηγείται στο διευθυντή στο τέλος κάθε διδακτικού έτους, προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των εργαστηρίων. θ) Αναλαµβάνει την οργάνωση της παρουσίασης των εργασιών κάθε τοµέα, µε έκθεση έργων στο τέλος του διδακτικού έτους και κατά τη διάρκειά του. 10. Κάθε ΣΕΚ ως αυτοτελής εκπαιδευτική µονάδα ανήκει σε ξεχωριστή σχολική επιτροπή από τυχόν άλλα ΣΕΚ της ίδιας διοικητικής περιφέρειας. Άρθρο 2 Καθήκοντα διευθυντών ΣΕΚ και υπευθύνων ΣΕ 1. Ο διευθυντής του ΣΕΚ εκπροσωπεί το ΣΕΚ σ όλες τις σχέσεις του προς τρίτους, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λειτουργία του ΣΕΚ και ασκεί επιπλέον τα εξής ειδικότερα καθήκοντα: α) Σε συνεργασία µε τα σχολεία που εξυπηρετεί το ΣΕΚ καθορίζει τον αριθµό, το είδος και τους χώρους των εργαστηρίων κατεύθυνσης που θα λειτουργήσουν. β) Εποπτεύει την κατάλληλη διαµόρφωση και τον εξοπλισµό των εργαστηριακών χώρων, ώστε να µπορεί να υποστηριχθεί η εργαστηριακή άσκηση των µαθητών και η διδασκαλία των αντίστοιχων µαθηµάτων. Για το σκοπό αυτό φροντίζει ώστε οι χώροι να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις, να είναι εξοπλισµένοι µε τα κατάλληλα µέσα εξαερισµού και πυρόσβεσης και µε τα εργαστηριακά όργανα που απαιτούνται, σε ικανό αριθµό, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ασκήσεων. γ) Εισηγείται στη διεύθυνση δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για το εκπαιδευτικό προσωπικό που απαιτείται για τη λειτουργία του ΣΕΚ και προτείνει τους υπεύθυνους των εργαστηρίων κατεύθυνσης, µετά από εισήγηση του υπεύθυνου του τοµέα. δ) Είναι υπεύθυνος για την σύνταξη εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του ΣΕΚ. Ο κανονισµός αυτός είναι συµβατός µε το νοµοθετικό πλαίσιο που εκάστοτε ισχύει και πρέπει να δηµοσιευθεί µε ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. ε) Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του ωρολογίου προγράµµατος των εργαστηρίων και των συναφών προγραµµάτων διεξαγωγής των εξετάσεων, σε συνεργασία µε τους ιευθυντές των σχολικών µονάδων που εξυπηρετεί. στ) Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη προγράµµατος εφηµεριών του ΣΕΚ. ζ) Υλοποιεί τις προτάσεις του συλλόγου για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των εκπαιδευτικών και µαθητών για κατασκευές εργαστηριακών ασκήσεων, συσκευών και οργάνων, που η κατασκευή τους υποβοηθά τους σκοπούς και τη λειτουργία των εργαστηρίων. η) Μεριµνά για την ενηµέρωση του προσωπικού σχετικά µε τις εξελίξεις της τεχνολογίας στα θέµατα που ενδιαφέρουν τα εργαστήρια, σε συνεργασία µε τους Σχολικούς Συµβούλους. 3

4 θ) Έχει την εποπτεία για την προληπτική συντήρηση του εξοπλισµού των εργαστηρίων και αναθέτει αυτή στο διδακτικό προσωπικό ή στους συντηρητές του ΣΕΚ, µε σκοπό την αποφυγή βλαβών και ατυχηµάτων. ι) Έχει την εποπτεία για την επισκευή του εργαστηριακού εξοπλισµού του ΣΕΚ και αναθέτει αυτή, ανάλογα µε τη σοβαρότητα, και τις υπάρχουσες δυνατότητες στο προσωπικό του ΣΕΚ. Ακόµη εισηγείται την ανάθεση της επισκευής σε τρίτους. ια) Έχει την εποπτεία και αναθέτει την τήρηση αρχείου εξοπλισµού των εργαστηρίων των τοµέων σχετικά µε τις ποσότητες και την κατάσταση λειτουργίας τους. ιβ) Έχει την εποπτεία και αναθέτει τη λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας και υγιεινής, όπως αυτά καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, στους χώρους των εργαστηρίων και στους κοινόχρηστους χώρους. ιγ) Συγκροτεί από το προσωπικό των εργαστηρίων επιτροπές προµηθειών και παραλαβής εξοπλισµού ή άλλου υλικού, απαραίτητου για τη λειτουργία των εργαστηρίων και επιτροπές απογραφής εξοπλισµού, καθώς και επιτροπές απογραφής, καταστροφής και διαγραφής εξοπλισµού. ιδ) Ενηµερώνει το σύλλογο των διδασκόντων σχετικά µε την ισχύουσα νοµοθεσία για τη λειτουργία του ΣΕΚ και τη διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων. ιε) Καθοδηγεί και βοηθά το προσωπικό του ΣΕΚ, µε σκοπό την αρµονική συνεργασία του και την καλύτερη εκτέλεση του έργου του. ιστ) Έχει την ευθύνη και επιβλέπει τη λειτουργία Τοµέα, όταν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει οριστεί υπεύθυνος στην αντίστοιχη θέση. ιζ) Γνωστοποιεί τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων του ΣΕΚ, στις σχολικές µονάδες, σχετικά µε τις υπερωρίες του προσωπικού του ΣΕΚ, για την κίνηση της διαδικασίας πληρωµής. ιη) Εισηγείται για θέµατα που αφορούν µαθητές που ασκούνται στο ΣΕΚ, στη σχολική µονάδα, από την οποία προέρχεται ο µαθητής. ιθ) Φροντίζει ώστε να τηρούνται πάντοτε ενηµερωµένα τα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα και είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας του ΣΕΚ. κ) Εισηγείται στην σχολική επιτροπή που ανήκει το ΣΕΚ για την εκποίηση κατεστραµµένου εξοπλισµού και υλικών που υπάρχουν στο ΣΕΚ ή την παραχώρησή τους στον Ο Υ. κα) Συντάσσει έκθεση στο τέλος κάθε διδακτικού έτους προς την αρµόδια υπηρεσία, σχετικά µε την εκπαιδευτική δραστηριότητα των εργαστηρίων, στην οποία συµπεριλαµβάνονται και προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των εργαστηρίων. κβ) Συµµετέχει στη σχολική επιτροπή του ΣΕΚ. κγ) Mεριµνά για τη διάθεση του εργαστηριακού εξοπλισµού από δηµόσιους φορείς ή εποπτευόµενους από αυτό οργανισµούς ή άλλους φορείς, εφ όσον ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των εργαστηριακών ασκήσεων µε τη σύνταξη σχετικού πρακτικού παραλαβής. κδ) Υποβάλλει προτάσεις για νέο εργαστηριακό εξοπλισµό προς το ΥΠΕΠΘ µέσω του γραφείου εκπαίδευσης ή προς κάθε άλλο αρµόδιο φορέα µέσω της σχολικής επιτροπής. 2. Ο υπεύθυνος του ΣΕ ασκεί καθήκοντα ανάλογα µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. 4

5 Άρθρο 3 Καθήκοντα Υποδιευθυντή ΣΕΚ Ισχύουν τα οριζόµενα από τις αντίστοιχες διατάξεις για στους Υποδιευθυντές των σχολικών µονάδων της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Άρθρο 4 Καθήκοντα Υπεύθυνων Τοµέων Εργαστηρίων 1. Ο υπεύθυνος τοµέα εργαστηρίων του ΣΕΚ προσφέρει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά στο ΣΕΚ και συγκεκριµένα: α) Οργανώνει και προγραµµατίζει τις εργαστηριακές ασκήσεις των εργαστηρίων κατεύθυνσης, που είναι ενταγµένα στον Τοµέα του, σύµφωνα µε τα αναλυτικά προγράµµατα και στους δυνατότητες του εξοπλισµού των εργαστηρίων, σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν το µάθηµα και καταθέτει τον προγραµµατισµό στο ιευθυντή του ΣΕΚ, στην αρχή του σχολικού έτους. β) Ελέγχει και υποβοηθά, σε συνεργασία µε τον οικείο σχολικό σύµβουλο τους εκπαιδευτικούς του Τοµέα, για τη σωστή άσκηση των καθηκόντων τους, την εφαρµογή καταλλήλων εκπαιδευτικών µεθόδων και την εφαρµογή του αναλυτικού προγράµµατος. γ) Επιβλέπει και καθοδηγεί τις εργασίες προληπτικής συντήρησης που γίνονται σε προγραµµατισµένα χρονικά διαστήµατα από το προσωπικό του ΣΕΚ δ) Επιβλέπει και καθοδηγεί τις εργασίες επισκευής του εξοπλισµού των εργαστηρίων. ε) Φροντίζει και ελέγχει τη σωστή τήρηση του αρχείου του εξοπλισµού των εργαστηρίων κατεύθυνσης που ανήκουν στον Τοµέα. στ) Ελέγχει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, όπως αυτοί καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, στους χώρους των εργαστηρίων κατεύθυνσης που ανήκουν στον Τοµέα. ζ) Ενηµερώνει σε σχετική έκθεση το ιευθυντή, σχετικά µε την εκπαιδευτική δραστηριότητα που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι το µήνα Ιούνιο κάθε σχολικού έτους και κάνει προτάσεις σχετικά µε τη συµπλήρωση ή ανανέωση του εξοπλισµού για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των εργαστηρίων κατεύθυνσης του Τοµέα. Για το επόµενο σχολικό έτος ή όταν ζητηθεί από το ιευθυντή του ΣΕΚ. η) Φροντίζει για την αναπλήρωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε εργαστήρια του Τοµέα του, όταν απουσιάζουν και αναφέρει σχετικά στο ιευθυντή. θ) Ο Υπεύθυνος Τοµέα Εργαστηρίων του ΣΕΚ ασκεί καθήκοντα Υποδιευθυντή όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει µετά από πρότασή του από το σύλλογο διδασκόντων του ΣΕΚ. ι) Ο Υπεύθυνος Τοµέα Εργαστηρίων ΣΕΚ προηγείται στην κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου. 2. Ο υπεύθυνος Τοµέα Εργαστηρίων του ΣΕ ασκεί καθήκοντα ανάλογα µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. Άρθρο 5 Καθήκοντα Υπεύθυνων Εργαστηρίων Κατεύθυνσης 1. Ο Υπεύθυνος Εργαστηρίου κατεύθυνσης: α) Χρεώνεται τον εξοπλισµό του Εργαστηρίου και έχει την αποκλειστική ευθύνη διατήρησης, συντήρησης και χρήσης του. 5

6 β) Ελέγχει τακτικά όλο τον εξοπλισµό του εργαστηρίου και αναφέρει χωρίς καθυστέρηση στον Υπεύθυνο Τοµέα για τυχόν βλάβες και απώλειες. Τηρεί βιβλίο συµβάντων. γ) Τηρεί το αρχείο του εξοπλισµού του εργαστηρίου κατεύθυνσης σχετικά µε στους ποσότητες και την κατάστασή του. δ) Τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο του εργαστηρίου και παίρνει τα κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή βλαβών του εξοπλισµού. Σε περίπτωση βλάβης αναλαµβάνει προσωπικά την αποκατάστασή τους σε συνεργασία µε τους τεχνίτες συντήρησης ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο (δηµοτική αρχή, εξειδικευµένους εξωτερικούς τεχνίτες κ.λπ.), χαρακτηρίζοντας τα αίτια που την προκάλεσαν και αναφέρει σχετικά στον υπεύθυνο του Τοµέα. ε) Ασκεί καθήκοντα εφηµερεύοντα καθηγητή, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εφηµεριών του ΣΕΚ. στ) Στην περίπτωση που, ορίζονται δύο ή τρεις υπεύθυνοι σ ένα εργαστήριο κατεύθυνσης, αυτοί θεωρούνται συνυπεύθυνοι στην άσκηση των καθηκόντων τους. ζ) Το ωράριο διδασκαλίας στα εργαστήρια κατεύθυνσης καλύπτεται κατά προτεραιότητα από τους αντίστοιχους υπεύθυνους εργαστηρίων και κατεύθυνσης. 2. Ο Υπεύθυνος Εργαστηρίου χρεώνεται τον εξοπλισµό του εργαστηρίου και φροντίζει για τη διατήρησή του σε καλή κατάσταση. Καταγράφει µε χειρόγραφο ή ηλεκτρονικό τρόπο σε καταστάσεις ή καρτέλες τα διάφορα µηχανήµατα, τα εργαλεία και άλλο εξοπλισµό και φροντίζει για την ενηµέρωση του αρχείου και τη συµπλήρωση ή την ανανέωσή του. 3. Οι Υπεύθυνοι Εργαστηρίων κατεύθυνσης του ΣΕΚ είναι µόνιµοι εκπαιδευτικοί εφ όσον υπάρχουν, ή αναπληρωτές και προσφέρουν αποκλειστικά τις υπηρεσίες τους στο ΣΕΚ, καθ όλη τη διάρκεια της θητείας τους, που διαρκεί τουλάχιστον δύο πλήρη σχολικά έτη ή προκειµένου για τον αναπληρωτή όσο χρόνο διαρκεί η αναπλήρωση. 4. Το υποχρεωτικό ωράριο του υπεύθυνου εργαστηρίου του ΣΕΚ µειώνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν. 5. Οι ρυθµίσεις αυτές ισχύουν και για τους Υπεύθυνους Σχολικών Εργαστηρίων. 6. Συµµετέχει σε επιτροπές προµήθειας και παραλαβής του απαραίτητου εξοπλισµού των εργαστηρίων. 7. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση βιβλίου συµβάντων του εργαστηρίου, το οποίο πρέπει να συµπληρώνεται από τους εκπαιδευτικούς του εργαστηρίου, µετά το πέρας του ηµερήσιου ωραρίου τους. Άρθρο 6 Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΣΕΚ και ΣΕ Οι εκπαιδευτικοί διατίθενται στα ΣΕΚ από τα ΤΕΕ για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων, σε συνεργασία των /ντών των ΤΕΕ που εξυπηρετούνται από το ΣΕΚ και των /ντών των ΣΕΚ Έχουν όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του διδακτικού προσωπικού των σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και επιπλέον: α) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διατεθεί στο ΣΕΚ διδάσκουν σ όλους τους µαθητές που ασκούνται στο ΣΕΚ και όχι µόνο σ αυτούς που προέρχονται από τη σχολική µονάδα που έχουν οργανική θέση, σύµφωνα µε τα ισχύοντα προγράµµατα και τον προγραµµατισµό του τοµέα. β) Το µάθηµα που θα διδάσκει κάθε εκπαιδευτικός το αποφασίζει ο σύλλογος των εκπαιδευτικών του ΣΕΚ σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. γ) Είναι συνυπεύθυνοι µε τους υπεύθυνους των εργαστηρίων κατεύθυνσης για την τήρηση όλων των µέτρων ασφαλείας που λαµβάνονται για την αποφυγή ατυχηµάτων και βλαβών κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων. 6

7 δ) Είναι συνυπεύθυνοι στη χρέωση, διατήρηση και χρήση του εξοπλισµού του εργαστηρίου που διδάσκουν. ε) Φροντίζουν για την έγκαιρη συγκέντρωση του εξοπλισµού που απαιτείται για τη διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων και για την προετοιµασία του εργαστηρίου, ώστε να µην παρακωλύεται η διεξαγωγή των ασκήσεων. στ) Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αποκλειστικά στο ΣΕΚ, εφόσον έχουν ολική διάθεση, εκτελώντας τις οδηγίες του ιευθυντή του ΣΕΚ του Υποδιευθυντή ή των υπευθύνων Τοµέων και σε κάθε περίπτωση απευθύνονται στα όργανα του ΣΕΚ Σε περίπτωση µερικής διάθεσης προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εν µέρει στο ΣΕΚ και µετά από συνεννόηση των ιευθυντών Σχολικών µονάδων και ΣΕΚ. ζ) Συµµετέχουν σε επιτροπές παραλαβής, απογραφής, καταστροφής και διαγραφής εξοπλισµού. η) Έχουν την ευθύνη καταχώρισης των απόντων µαθητών στα ηµερήσια απουσιολόγια για τις ώρες που διδάσκουν και της καταχώρισης της διδαχθείσας ύλης στα βιβλία ύλης της σχολικής µονάδας που ανήκουν οι µαθητές. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό αυτό, οι απουσίες καταχωρούνται σε ηµερήσια απουσιολόγια του ΣΕΚ, τα δε πρωτότυπα στελέχη διαβιβάζονται υπηρεσιακά στην αντίστοιχη σχολική µονάδα µε ευθύνη του διευθυντή του ΣΕΚ. θ) Καταχωρούν σε βιβλίο συµβάντων που τηρείται για κάθε εργαστήριο ξεχωριστά κάθε βλάβη που έχει συµβεί στον εργαστηριακό εξοπλισµό κατά τη διάρκεια των ασκήσεων και σηµειώνουν τα αίτια που την προκάλεσαν. ι) Συνεργάζονται µε τον υπεύθυνο Τοµέα και εργαστηρίου για τον προγραµµατισµό των εργαστηριακών ασκήσεων που θα πραγµατοποιήσουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. ια) Ασκούν καθήκοντα εφηµερεύοντα καθηγητή σύµφωνα µε το πρόγραµµα εφηµεριών του ΣΕΚ. ιβ) Συνοδεύουν τους µαθητές σε εκπαιδευτικές επισκέψεις που αποφασίζονται από τα αρµόδια όργανα. Συµµετέχουν σε εκδροµές των σχολικών µονάδων, µε τις προϋποθέσεις που ισχύουν για όλους τους εκπαιδευτικούς και εφόσον δε δηµιουργείται πρόβληµα στο πρόγραµµα του ΣΕΚ, και δεν κωλύεται η λειτουργία του για τη διδασκαλία µαθηµάτων σε άλλες σχολικές µονάδες που εξυπηρετούνται από αυτό. Ο κλάδος Ε1, ασκεί τα εξής καθήκοντα: Άρθρο 7 Καθήκοντα Ε α) Παρευρίσκονται στα εργαστήρια της ειδικότητάς τους και υποβοηθούν το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΣΕΚ ή ΣΕ στην προετοιµασία και διεξαγωγή των ασκήσεων. β) Συντηρούν τον εργαστηριακό εξοπλισµό για τον οποίο έχουν οριστεί υπεύθυνοι σε προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα. γ) Επισκευάζουν όλο τον εργαστηριακό εξοπλισµό από τον οποίο εξυπηρετείται το ΣΕΚ, όπου έχει εγκατασταθεί και τις εγκαταστάσεις του ΣΕΚ, όταν τους ανατίθεται από το ιευθυντή, τον Υποδιευθυντή ή τον υπεύθυνο Τοµέα του ΣΕΚ δ) Φροντίζουν για την αποθήκευση και φύλαξη του εξοπλισµού. Άρθρο 8 ιοικητικό και Βοηθητικό Προσωπικό 1. Σε κάθε ΣΕΚ λειτουργεί γραµµατεία στην οποία τοποθετείται ένας διοικητικός υπάλληλος σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα και στις σχολικές µονάδες. 7

8 2. Σε κάθε ΣΕΚ τοποθετούνται διοικητικοί υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ1, καθώς και τεχνίτες συντήρησης και καθαρίστριες σύµφωνα µε στους 8 και 9 του άρθρου 19 του Ν. 1566/ Ο νυκτοφύλακας συγκροτήµατος που στεγάζεται το ΣΕΚ έχει την ευθύνη κατά προτεραιότητα της φύλαξης των εργαστηρίων. Άρθρο 9 Συνεργασία ΣΕΚ µε τις σχολικές µονάδες 1. Με πρωτοβουλία του διευθυντή του ΣΕΚ συγκαλούνται κοινές συνεδριάσεις µε τους διευθυντές των σχολικών µονάδων τακτικά µία στην αρχή της σχολικής χρονιάς και έκτακτα όποτε το ζητήσει ένας από τους διευθυντές. 2. Στους συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται τα θέµατα λειτουργίας του ΣΕΚ που έχουν σχέση µε τις σχολικές µονάδες. 3. Οι ιευθυντές των ΤΕΕ σε συνεργασία µε τον /ντή του ΣΕΚ προγραµµατίζουν και εισηγούνται µε κοινό έγγραφο, για τους Τοµείς τα τµήµατα και τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν την επόµενη χρονιά και απαιτούν εργαστηριακή κάλυψη, µετά από κοινή συνεδρίαση των συλλόγων διδασκόντων των οικείων σχολικών µονάδων και ΣΕΚ Μετά από διαφωνία των σχολείων, ΤΕΕ και ΣΕΚ, αποφασίζει ο Προϊστάµενος ΤΕΕ ή ο /ντής της /βάθµιας Εκπ/σης. 4. Πριν από την έναρξη των µαθηµάτων, τα ΤΕΕ ενηµερώνουν εγγράφως το ΣΕΚ για τα τµήµατα, τον αριθµό των µαθητών και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους που θα εργαστούν στα εργαστήρια των ΣΕΚ Αποστέλλουν δε καταστάσεις µε τα στοιχεία τους (ονοµατεπώνυµο - διεύθυνση - τηλέφωνο). 5. Πριν από την έναρξη των µαθηµάτων ο ιευθυντής του ΣΕΚ εισηγείται τον καταµερισµό των ωρών του ωρολογίου προγράµµατος των εργαστηριακών µαθηµάτων σε κάθε ΤΕΕ, στις ηµέρες της εβδοµάδας. Σε περίπτωση διαφωνίας ΤΕΕ ΣΕΚ αποφασίζει ο Προϊστάµενος του Γραφείου ή της /νσης εφ όσον δεν υπάρχει. 6. Το κάθε ΤΕΕ προκειµένου να υπολογίσει τα κενά των εκπαιδευτικών θα λαµβάνει υπόψη του και την ενυπόγραφη πρόταση του ΣΕΚ Άρθρο 10 Συνεργασία ΣΕΚ µε ΙΕΚ 1. Στα ΣΕΚ εκπαιδεύονται οι σπουδαστές των ηµοσίων ΙΕΚ µε τους κανονισµούς λειτουργίας του ΣΕΚ που ισχύουν και για τους µαθητές των ΤΕΕ (άρθρο 9). 2. Για την άσκηση των σπουδαστών των ΙΕΚ στα ΣΕΚ ο ΟΕΕΚ έχει την ευθύνη µεταφοράς των αναγκαίων πόρων χρηµατοδότησης εξοπλισµού ή υλικών (αναλώσιµων ή µη) στο ΣΕΚ από το οποίο εξυπηρετείται και είναι επί πλέον απαραίτητα για την υλοποίηση του προγράµµατός του. 3. Πριν από την έναρξη των µαθηµάτων ο ιευθυντής του ΣΕΚ εισηγείται τον καταµερισµό των ωρών του ωρολογίου προγράµµατος των εργαστηριακών µαθηµάτων, σε κάθε ΙΕΚ στις ηµέρες της εβδοµάδας. 4. Στο ωράριο που εκπαιδεύονται οι σπουδαστές των δηµοσίων ΙΕΚ και εφ όσον αυτό δε συµπίπτει µε το ωράριο λειτουργίας του ΤΕΕ, ορίζεται υπεύθυνος του ΣΕΚ ένας εκπαιδευτικός από τα όργανα διοίκησης του ΣΕΚ µε πρόταση του /ντή του ΣΕΚ και απόφαση της /νσης /βάθµιας Εκπ/σης για ένα διδακτικό έτος, µε αντίστοιχη µείωση του ωραρίου του. Για: Άρθρο 11 ιδασκαλία Μαθηµάτων (Θεωρία Εργαστήριο) α) την οµαλή λειτουργία των εργαστηρίων, 8

9 β) την ασφάλεια των µαθητών, γ) την αποφυγή βλαβών του εξοπλισµού, δ) την καλύτερη εκπαίδευση των µαθητών, ε) τη σύνδεση θεωρίας και πράξης στο διδακτικό έργο, στ) το ενιαίο της σχολικής ζωής, της διδακτικής µεθόδου και των παιδαγωγικών αρχών και ζ) τη µείωση των επικαλύψεων, η διδασκαλία των µαθηµάτων καθορίζεται σύµφωνα µε υπουργική απόφαση που ορίζει τις αναθέσεις διδασκαλίας κάθε εργαστηριακού µαθήµατος που η διδασκαλία του γίνεται στο ΣΕΚ. Άρθρο 12 Συµπεριφορά Μαθητών 1. Σε περίπτωση παραπτώµατος µαθητή ή µαθητών ο ιευθυντής του ΣΕΚ µπορεί να τον ή τους αποµακρύνει από τις εργαστηριακές ώρες της ηµέρας του παραπτώµατος. Κατόπιν ενηµερώνει το ιευθυντή του σχολείου στο οποίο ανήκει ο µαθητής ή οι µαθητές για τη λήψη πρόσθετων µέτρων, µετά από πρόταση του συλλόγου διδασκόντων στο ΣΕΚ. 2. Σε περίπτωση παραπτώµατος µαθητή κατά τη διάρκεια του εργαστηριακού µαθήµατος, οι διδάσκοντες µπορούν να τον αποµακρύνουν από το εργαστήριο. Άρθρο 13 Γενικές ιατάξεις 1. Τα Εργαστήρια Κατεύθυνσης εντάσσονται σε Τοµέα Εργαστηρίων. 2. Όπου λειτουργούν περισσότερα από ένα εργαστήρια κατεύθυνσης του ίδιου τοµέα, στον ίδιο χώρο, θεωρούνται ένα εργαστήριο. 3. Για τον ορισµό Υπευθύνου Εργαστηρίου κατεύθυνσης πρέπει το ωράριο λειτουργίας του εργαστηρίου να είναι τουλάχιστον εννέα (9) ώρες την εβδοµάδα. Αν δεν είναι, εντάσσεται µαζί µε άλλο εργαστήριο µε µειωµένο ωράριο απασχόλησης, ώστε συνολικά οι ώρες των δύο ή περισσοτέρων επιµέρους εργαστηρίων να µην υπερβαίνουν το τριανταπεντάωρο (35ωρο) της διδακτικής απασχόλησης του εργαστηρίου. 4. Σε περίπτωση που οι εργαστηριακές ανάγκες σε ένα εργαστήριο κατεύθυνσης υπερβαίνουν τις 70 ώρες εβδοµαδιαία (πρωί και απόγευµα) δύναται να δηµιουργηθεί και άλλο. 5. Η ευθύνη του εξοπλισµού κάθε εργαστηρίου κατεύθυνσης και της λειτουργίας του ανήκει αποκλειστικά στο ΣΕΚ ή το ΣΕ. Για τη δηµιουργία ΣΕ σε ένα ΤΕΕ απαιτείται και η σύµφωνη πρόταση του ιευθυντή του ΣΕΚ, εάν υπάρχει στην ίδια ιεύθυνση. Για τη λειτουργία ενός ΣΕ-ΤΕΕ απαιτείται η σύµφωνη πρόταση του προϊστάµενου Γραφείου ΤΕΕ ή του προϊστάµενου /νσης /βάθµιας Εκπ/σης προς το ΥΠΕΠΘ. Τα εργαστήρια του ΣΕΚ και ΣΕ, καθώς και οι τοµείς στους οποίους εντάσσονται είναι: Α/Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 01 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 9

10 Α/Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ CNC 02 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ 03 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 04 ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ - ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΙ ΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 05 ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ ΥΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝ ΥΜΑΤΟΣ 06 ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 07 ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΑΣΙΚΟ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 08 ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Ο ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 09 ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 10

11 Α/Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 11 ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (*) 12 ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (*) Το εργαστήριο Εφαρµογών Η/Υ εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των άλλων Τοµέων εκτός αυτού της Πληροφορικής για τη διδασκαλία του λογισµικού τους. Παρατήρηση: Για την ειδικότητα των Β. Φαρµακείων θα χρησιµοποιηθεί το Ιατρικό Βιολογικό εργαστήριο. 1. Αν υπάρχουν τρία (3) µε πέντε (5) εργαστήρια κατεύθυνσης σε κάποιους από τους Τοµείς του πίνακα, τότε επιλέγεται ένας (1) υπεύθυνος Τοµέα, αν υπάρχουν έξι (6) ή περισσότερα επιλέγονται δύο (2) υπεύθυνοι Τοµέων στον ίδιο Τοµέα. 2. Υπεύθυνος Τοµέα επιλέγεται και στην περίπτωση που υπάρχουν τρία (3) έως πέντε (5) εργαστήρια κατεύθυνσης σε περισσότερους από έναν τοµείς του πίνακα εργαστηρίων. 3. Μετά από απόφαση του οικείου προϊσταµένου ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και ανάλογα µε τις δυνατότητες των εργαστηρίων, είναι δυνατή η πρακτική εξάσκηση µαθητών Γυµνασίων ή Ενιαίων Λυκείων στα ΣΕΚ. 4. Ο ιευθυντής του ΣΕΚ, ο Υποδιευθυντής, οι υπεύθυνοι τοµέα και οι υπεύθυνοι εργαστηρίου, πρέπει να παραµένουν σ αυτό όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες του ωραρίου τους. 5. Αρµόδιο όργανο για την ανάθεση προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας σε καθηγητές που προσφέρουν εργασία σε ΣΕΚ είναι ο σύλλογος των καθηγητών του ΣΕΚ και η πληρωµή της υπερωριακής διδασκαλίας των εκπαιδευτικών αυτών πρέπει να γίνεται από το σχολείο από το οποίο µισθοδοτούνται. Άρθρο 14 Εκπαιδευτικά προγράµµατα και εκδηλώσεις 1. Τα ΣΕΚ µπορούν να εκτελούν ή να συµµετέχουν στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 2. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς σε κάθε ΣΕΚ πραγµατοποιείται έκθεση µε έργα µαθητών προκειµένου να γίνει ευρύτερα γνωστό το έργο των ΣΕΚ αλλά και η ΤΕΕ γενικότερα στις τοπικές κοινωνίες. 3. Το ΣΕΚ προωθεί και υλοποιεί πρωτοβουλίες σε συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση που έχουν σχέση µε την τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση. 4. Στα πλαίσια γενικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του σχολικού επαγγελµατικού προσανατολισµού, είναι δυνατή η επίσκεψη µαθητών σχολικών µονάδων, στα ΣΕΚ ή ΣΕ µετά από συνεννόηση µε τον οικείο διευθυντή και η ενηµέρωσή τους για την λειτουργία και τις δραστηριότητες των εργαστηρίων, από το προσωπικό των ΣΕΚ. 11

12 5. Οι επισκέψεις των µαθητών και η εκπαίδευσή τους σε φυσικούς χώρους εργασίας θεωρούνται απαραίτητες στην εκπαιδευτική διαδικασία και πρέπει να γίνονται σε τακτά διαστήµατα και προγραµµατισµένα. Άρθρο 15 Ασφάλεια Υγιεινή Πρώτες βοήθειες στον εργαστηριακό χώρο Ο εργαστηριακός χώρος πρέπει να έχει όλες τις προδιαγραφές που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των µαθητών και του διδακτικού προσωπικού. Αυτές αφορούν τα απαραίτητα µέτρα και µέσα προστασίας για την υλοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων, τα συστήµατα πυρόσβεσης και την πρόνοια για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήµατος. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Εσωτερική ιανοµή: 1. Γραφείο Υφυπουργού 2. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 3. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα 4. Τµήµα Β, /σης Σπουδών /βάθµιας Εκπ/σης 12

1. Το Ν. 2640/98 (ΦΕΚ Α` 206) που αφορά την <<Δευτεροβάθμια Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις>>.

1. Το Ν. 2640/98 (ΦΕΚ Α` 206) που αφορά την <<Δευτεροβάθμια Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις>>. Γ2/6098/13-11-2001 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. Τροποποίηση απόφασης Γ2/4321/26.10.88 περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών,

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ (Απόσπασµα από το ΦΕΚ 1340/ Φ.353.1/324/105657/ 1/2002)

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ (Απόσπασµα από το ΦΕΚ 1340/ Φ.353.1/324/105657/ 1/2002) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ (Απόσπασµα από το ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 27 Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων. Άρθρο 28 Γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σχολείων

Άρθρο 27 Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων. Άρθρο 28 Γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σχολείων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ Ημερομηνία εκτύπωσης: 25-10-2017 Διεύθυνση : https://edu.klimaka.gr/nomothesia/kathhkontologio/542-nomothesia-kathikontologio-dieyuhntes-ypodieyuhntes.html ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

8. Για τη σύνθεση, λειτουργία και απαρτία του Συλλόγου Διδασκόντων/-ουσών του Ε.Κ. έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους

8. Για τη σύνθεση, λειτουργία και απαρτία του Συλλόγου Διδασκόντων/-ουσών του Ε.Κ. έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους Καθορισμός λεπτομερειών λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των Σχολικών Εργαστηρίων (Σ.Ε.) και των ειδικότερων καθηκόντων των Διευθυντών/- ντριών, Υποδιευθυντών/-ντριών, των Υπευθύνων Τομέων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: - Σχολικούς Συµβούλους κλάδου ΠΕ04 (δια των Περιφερειακών νσεων Εκπ/σης). - ΕΚΦΕ όλης της χώρας (δια των Ε) - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

ΚΟΙΝ: - Σχολικούς Συµβούλους κλάδου ΠΕ04 (δια των Περιφερειακών νσεων Εκπ/σης). - ΕΚΦΕ όλης της χώρας (δια των Ε) - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Nα διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕ

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ιεύθυνση:αν. Παπανδρέου 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες : Πατσή Μ. Τηλέφωνο : 2103443306

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος:

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: 2012-13 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ (Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. Λίγα λόγια για τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (ΣΕΚ) Η πρόταση για την Τεχνική & Επαγγελματική Εκπαίδευση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. Λίγα λόγια για τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (ΣΕΚ) Η πρόταση για την Τεχνική & Επαγγελματική Εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η πρόταση για την Τεχνική & Επαγγελματική Εκπαίδευση Λίγα λόγια για τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (ΣΕΚ) Η ανάγκη δημιουργίας των ΣΕΚ προέκυψε από το γεγονός ότι σε μεγάλα σχολικά συγκροτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 01-06- 2011 Αριθ. Πρωτ. 62346/Γ2 Βαθμός Προτερ. ΕΞ.. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΑ.Λ. Γεωργία Κωστοπούλου Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΑ.Λ. Γεωργία Κωστοπούλου Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΑ.Λ Γεωργία Κωστοπούλου Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Στην Α εγγράφονται κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου Στη Β τάξη οι προαγόμενοι στη από την Α τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH ΦΕΚ 1340 16/10/2002 τ Β' Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΛΑΠΑΝΗΣ Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18

Συντάχθηκε απο τον/την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΛΑΠΑΝΗΣ Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1 ο ΣΕΚ Καρδίτσας 1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του ΣΕΚ διατυπώνεται σε εφαρµογή της Γ2/6098/13-11-01 Υ.Α όπως ι- σχύει και µε την

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός των κύκλων μαθημάτων, των τομέων και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων και της αντιστοιχίας μεταξύ τους».

Θέμα: «Καθορισμός των κύκλων μαθημάτων, των τομέων και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων και της αντιστοιχίας μεταξύ τους». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών Ν 2817/00 Άρθρο 8 παρ. 2 (ΦΕΚ 78Α' /14.3.00) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β ) «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1984

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β ) «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1984 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ----- Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Επιλογή και αρμοδιότητες του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)»

ΘΕΜΑ: «Επιλογή και αρμοδιότητες του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)» Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι, -10-013 Αριθ. Πρωτ.: 155330/Γ7 Βαθ. Προτερ... ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Χρήση Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ.

ΘΕΜΑ : Χρήση Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ. Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210 3442228, 210 3443306 Fax: 210 3443253 e-mail : t09tee17@ypepth.gr

Τηλ.: 210 3442228, 210 3443306 Fax: 210 3443253 e-mail : t09tee17@ypepth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 20050811 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο αυτό εκπονήθηκε στην προσπάθεια αναβάθµισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Πληρoφορίες:Αγραφιώτη Μ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Πληρoφορίες:Αγραφιώτη Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 21-10-10 Αρ.Πρωτ.: 132654/Ι Βαθµός προτερ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λύνεται το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

Λύνεται το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ Λύνεται το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ Η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση παρουσίασε τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα στη δομή, την οργάνωση και τη

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.) Άρθρο 37 (Ν. 1566/85)

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.) Άρθρο 37 (Ν. 1566/85) 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: 2012-13 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.) Άρθρο 37 (Ν. 1566/85) 1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων (Σ.Δ.) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής 2. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός Εφαρµογών Λογισµικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής 2. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός Εφαρµογών Λογισµικού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (05-06) ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΑΝΑ- ΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ Β & Γ ΤΑΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνολογικών Εφαρµογών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής 2. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός Εφαρµογών Λογισµικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής 2. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός Εφαρµογών Λογισµικού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (05-06) ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Α ΤΑΞΗ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΑΝΑ- ΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ Β & Γ ΤΑΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνολογικών Εφαρµογών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας εργαστηρίων Γενικών Λυκείων, Γυμνασίων, ΕΠΑΛ-ΤΕΕ, ΣΕΚ

Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας εργαστηρίων Γενικών Λυκείων, Γυμνασίων, ΕΠΑΛ-ΤΕΕ, ΣΕΚ Νίκος Παπασταματίου Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας εργαστηρίων Γενικών Λυκείων, Γυμνασίων, ΕΠΑΛ-ΤΕΕ, ΣΕΚ ΕΚΦΕ Ομόνοιας, 2006 ΕΚΦΕ Ομόνοιας 2006_Νομοθετικό πλαίσιο 1 [κενή σελίδα] ΕΚΦΕ Ομόνοιας 2006_Νομοθετικό

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1984/2008) ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Τηλ : 210-3443010-2227 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται Αριθ. 102357/Γ6 Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τµήµατα Ένταξης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Α κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμ. Προτερ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚ ΡΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ( Με βάσει την Υ.Α /Γ (ΦΕΚ2769/ ) )

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚ ΡΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ( Με βάσει την Υ.Α /Γ (ΦΕΚ2769/ ) ) ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚ ΡΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ( Με βάσει την Υ.Α.129287/Γ210-11-2011 (ΦΕΚ2769/2-12-2011) ) 1. ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ (Άρθρο 1) Έως πέντε (5) το έτος (όχι πάνω από µία το µήνα) κατά τη διάρκεια ωραρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2015.07.02 11:53:21 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 14745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΠΘ: Πίνακας µε όλες τις ισχύουσες µετακινήσεις µαθητών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης εσωτερικού και εξωτερικού

ΥΠΕΠΘ: Πίνακας µε όλες τις ισχύουσες µετακινήσεις µαθητών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης εσωτερικού και εξωτερικού ΥΠΕΠΘ: Πίνακας µε όλες τις ισχύουσες µετακινήσεις µαθητών Εκπαίδευσης εσωτερικού και εξωτερικού Απόφαση ΥΠΕΠΘ: 28093/Γ2/04/03/2008 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ /Γ2/ /ΥΠΑΙΘ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ /Γ2/ /ΥΠΑΙΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ.141290/Γ2/08-09-2014/ΥΠΑΙΘ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 3362/τ.Β /

ΦΕΚ 3362/τ.Β / ΦΕΚ 3362/τ.Β /25-9-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 30-8-2004 /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΗ9-5ΞΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: Β4ΘΗ9-5ΞΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ανακοινοποίηση στο ορθό

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ανακοινοποίηση στο ορθό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Ανακοινοποίηση στο ορθό ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ HΠΕΙΡΟΥ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχοι πτυχίου Α κύκλου Τ.Ε.Ε. Εγγράφονται σε : Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου Γ ΕΠΑ.Λ. Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών. Κατασκευών.

Κάτοχοι πτυχίου Α κύκλου Τ.Ε.Ε. Εγγράφονται σε : Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου Γ ΕΠΑ.Λ. Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών. Κατασκευών. Η αντιστοιχία των ειδικοτήτων για τις εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ., των κατόχων πτυχίου Α κύκλου ΤΕΕ, των κατόχων πτυχίου Α κύκλου ΤΕΕ των λοιπών υπουργείων, των κατόχων πτυχίου ΤΕΛ και Β κύκλου ΤΕΕ με αυτές των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός της Φυσικής Αγωγής στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός της Φυσικής Αγωγής στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες: 14 / 9 / 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ. : 1008 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ --- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ --- ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε τις «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.»

σχετικά µε τις «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» Κοινό Υπόµνηµα ΠΕΚΑΠ, +++? σχετικά µε τις «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» Αξιότιµε Κύριε Υφυπουργέ Σε συνέχεια των εγγράφων που σας έχουµε αποστείλει σε σχέση µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πλήρωση κενών θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και υπεύθυνου τομέα Ε.Κ της Δ.Δ.

ΘΕΜΑ: «Πλήρωση κενών θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και υπεύθυνου τομέα Ε.Κ της Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Ιστοσελίδα: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 14-11-2016 ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 2187/τ.Β /

ΦΕΚ 2187/τ.Β / ΦΕΚ 187/τ.Β /1-06-018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Να διατηρηθεί µέχρι... Βαθµός Ασφαλείας... Μαρούσι, 20-09-2010 Αριθ. Πρωτ. 116109 /Γ2 Βαθ. Προτερ.... ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Όλο το άρθρο έχει ως ακολούθως: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) ή ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Όλο το άρθρο έχει ως ακολούθως: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) ή ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) Άρθρο του Σεραφείμ Κερασιώτη στην εκπαιδευτική πύλη edra.gr, που παρουσιάζει αρχικά τους λόγους τους οποίους μπορεί να θεωρήσει σημαντικούς ένας απόφοιτος Γυμνασίου ή καποιος που έχει προαχθεί από την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Φ.50 / 208 / / Γ1 / / ΥΠΕΠΘ)

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Φ.50 / 208 / / Γ1 / / ΥΠΕΠΘ) ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Φ.50 / 208 / 97293 / Γ1 / 7-9 - 2007 / ΥΠΕΠΘ) 1. Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα Με πράξη του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται οι εφημερεύοντες

Διαβάστε περισσότερα

«Συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών»

«Συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών» Λαμία, 26.10.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. Φ.11.2/7049 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 1. Διευθυντές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ. Υπεύθυνοι ΣΕΠ: ΤΣΙΟΝΚΗ Μ.- ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. ΝΕΑΠΟΛΗ: Αγ. Στεφάνου 26 Τηλέφωνο :

ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ. Υπεύθυνοι ΣΕΠ: ΤΣΙΟΝΚΗ Μ.- ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. ΝΕΑΠΟΛΗ: Αγ. Στεφάνου 26 Τηλέφωνο : ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Υπεύθυνοι ΣΕΠ: ΤΣΙΟΝΚΗ Μ.- ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. ΝΕΑΠΟΛΗ: Αγ. Στεφάνου 26 Τηλέφωνο : 2310550240 Νίκος Νικολόπουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed. Εκπαιδευτικός ΠΕ 17 Επαγγελματικά Λύκεια Αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών»

Θέμα: «Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε -ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Π.) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.) Άρθρο 36 -Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών διδασκόντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε -ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Π.) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.) Άρθρο 36 -Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών διδασκόντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε -ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Π.) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.) Άρθρο 36 -Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών διδασκόντων Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε -ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Π.) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Έδρες τους. ΘΕΜΑ 1 o : «Ωρολόγια Προγράµµατα» Σχολικός Σύµβουλος. 2 ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ηλείας. Πύργος

ΠΡΟΣ : Έδρες τους. ΘΕΜΑ 1 o : «Ωρολόγια Προγράµµατα» Σχολικός Σύµβουλος. 2 ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ηλείας. Πύργος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Σχολικός Σύµβουλος 2 ης Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε. Ηλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Με εκτίµηση Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΕΚ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

Με εκτίµηση Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΕΚ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙ ΟΣ & Ο ΥΣΣΕΩΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 12133 Τηλ.: 210-5754988

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 3520/τ.Β /

ΦΕΚ 3520/τ.Β / ΦΕΚ 3520/τ.Β /21-08-2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31811 0 Σεπτεμβρίου 016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων

Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 15180 Μαρούσι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστοσελίδα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ www.minedu.gov.gr ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ E-mail: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ---- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ depek_mathiteia@minedu.gov.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31811 0 Σεπτεμβρίου 016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη - Πρόσκληση πλήρωσης θέσης ιευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας ιεύθυνσης Π.Ε. Μαγνησίας»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη - Πρόσκληση πλήρωσης θέσης ιευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας ιεύθυνσης Π.Ε. Μαγνησίας» AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. &. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ------------------------------------------------ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

αρ. πρ. 123 / Αθήνα, 10-1-2013, 10-1-2013 σελ.1/5 Αριθμ. Πρωτ.: 123 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37-41 & Μυλλέρου Τ.Κ. - Πόλη : 104 36 Αθήνα τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων)

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Έχοντας υπόψη:

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση : Ανδρέα ----- Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 580

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : Μαρούσι, Aρ. Πρωτ /Γ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ 2585 τ. β ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ : Μαρούσι, Aρ. Πρωτ /Γ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ 2585 τ. β ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ : Μαρούσι,2-11 -2011 Aρ. Πρωτ. 125617 /Γ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ 2585 τ. β 7-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Αθήνα, Αρ. πρωτ.: 6098 ΠΡΟΣ: 1. Περ/κές /νσεις Εκπαίδευσης 3. /νσεις Π/θµιας Εκπαίδευσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Αθήνα, Αρ. πρωτ.: 6098 ΠΡΟΣ: 1. Περ/κές /νσεις Εκπαίδευσης 3. /νσεις Π/θµιας Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α1β Ταx. /νση : Α. Παπανδρέου 37 ΤΚ 15180, Μαρούσι Πληροφορίες e-mail : epim_eye_b@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α Λ Υ Κ Ε Ι Α Ν Ο Μ Ο Υ Φ Θ Ι Ω Τ Ι Α Σ ( 2 0 1 5-2 0 1 6 )

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α Λ Υ Κ Ε Ι Α Ν Ο Μ Ο Υ Φ Θ Ι Ω Τ Ι Α Σ ( 2 0 1 5-2 0 1 6 ) Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α Λ Υ Κ Ε Ι Α Ν Ο Μ Ο Υ Φ Θ Ι Ω Τ Ι Α Σ ( 0 5-0 6 ) Α ΤΑΞΗ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΑ- ΝΑΤΟΛΙ- ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ (ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ Β ΤΑΞΗ) ο ο 3 ο ΕΣΠΕΡΙ ΝΟ ΑΤΑΛΑ- ΝΤΗΣ ΜΑΚΡΑ- ΚΩΜΗΣ Τεχνολο γικών γών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1318 1 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 96004/Δ4 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Γ2/6098/13 11 01 Υ.Α. (Β 1588) με θέμα: «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 4 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ + ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 3 ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. + Μαθήµατα Ειδικοτήτων

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 4 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ + ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 3 ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. + Μαθήµατα Ειδικοτήτων ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 4 ΠΡΟΑΚΤΕΟΙ Α ΓΕΛ ΙΕΚ ΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 4 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ + ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 3 ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Αντιστοιχίες τομέων και ειδικοτήτων του Ν. 3475/2006 και του Ν. 4186/2013

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Αντιστοιχίες τομέων και ειδικοτήτων του Ν. 3475/2006 και του Ν. 4186/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναθέσεις μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων του Ειδικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Αναθέσεις μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων του Ειδικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ------- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ / / / 1 (Φ.Ε.Κ τ. Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ / / / 1 (Φ.Ε.Κ τ. Β/ ) Σελίδα 1 από 35 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 3 5 3. 1 / 3 2 4 / 1 0 5 6 5 7 / 1 (Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β/16-10-2002) «Καθορισµός των ειδικότερων καθηκόντων και αρµοδιοτήτων των προϊσταµένων των περιφερειακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Αντιδηµάρχου Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού

ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Αντιδηµάρχου Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 7/0/207 Α.Π.:2/327 ιεύθυνση: Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού Ταχ. /νση: Νέα Αγορά, γραφείο 45, Ρόδος 8500 Πληροφορίες: Κυπριώτης Σ. ηµήτρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο

Ιούλιος Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Ιούλιος 2016 Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Η παρουσίαση εδράζεται στο Ν.Δ. 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013) Ν.Δ. 4203 (ΦΕΚ 235/01.11.2013 Ν.Δ. 4327 (ΦΕΚ 50/14.05.2015) και ΦΕΚ 1489 τ.β

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συµπλήρωση της µε αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β ) «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα