σχετικά µε τις «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σχετικά µε τις «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.»"

Transcript

1 Κοινό Υπόµνηµα ΠΕΚΑΠ, +++? σχετικά µε τις «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» Αξιότιµε Κύριε Υφυπουργέ Σε συνέχεια των εγγράφων που σας έχουµε αποστείλει σε σχέση µε τις µε αρ.πρωτ /Γ2/ και /Γ2/ αποφάσεις σας για το θέµα των αναθέσεων στους εκπαιδευτικούς των µαθηµάτων της.ε. που κατά γενική οµολογία όλου του εκπαιδευτικού κόσµου έχουν αδικίες και σφάλµατα σε βάρος της Πληροφορικής και των εκπαιδευτικών της, αφού σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει ληφθεί υπ όψη η συνήθης πρακτική που εφαρµόζεται στις αναθέσεις όλων των µαθηµάτων αλλά και το δεδοµένο ότι οι καθηγητές των κλάδων ΠΕ19 & ΠΕ20 έχουν κατοχυρωµένο το δικαίωµα διδασκαλίας µαθηµάτων Πληροφορικής στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, όπως αναφέρεται στο Ν.2009/92 (ΦΕΚ 18Α) άρθρο 30 παρ. 1. εδοµένου του ενδιαφέροντός µας για την καλύτερη διδασκαλία των µαθηµάτων Πληροφορικής που κρίνεται µείζονος σηµασίας για την ανταπόκριση των µαθητών στις απαιτήσεις του σύγχρονου κοικωνικο-οικονοµικού γίγνεσθαι, σας υποβάλλουµε από κοινού, συγκεκριµένες προτάσεις - τροποποιήσεις ανάθεσης µαθηµάτων για τον κλάδο των εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΠΕ19-ΠΕ20, για όλες τις βαθµίδες και για όλους τους τύπους σχολείων της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης: 1) Θεωρούµε ότι υποβαθµίζεται ιδιαίτερα η ποιότητα της παρεχόµενης παιδείας στη Μέση Εκπαίδευση και ότι είναι άκρως αντιεπιστηµονικό, αντιεκπαιδευτικό και αντιπαιδαγωγικό, να ανατίθεται η Πληροφορική, όπως και οποιοδήποτε άλλο µάθηµα, σε εκπαιδευτικούς µε «πιστοποιηµένες γνώσεις». Η όποια πιστοποίηση στην Πληροφορική δηλώνει, στην καλύτερη περίπτωση, ένα καλό επίπεδο δεξιοτήτων και δεν αποδεικνύει καθόλου την ύπαρξη επιστηµονικών γνώσεων στο αντικείµενο, καθώς και γνώσεων παιδαγωγικής ή ειδικής διδακτικής του µαθήµατος, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σωστή και επιτυχηµένη διδασκαλία των µαθηµάτων Πληροφορικής. Είναι σαφές στην επιστηµονική κοινότητα ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάµεσα στο «γνωρίζω» και στο «διδάσκω» ένα αντικείµενο. Με τη διάταξη αυτή που περιλαµβάνεται στην απόφαση περί των αναθέσεων γεννιέται και το εύλογο ερώτηµα γιατί π.χ. να µη διδάσκουν ξένες γλώσσες και όσοι έχουν µια πιστοποίηση σε αυτές; Ή ακόµα, γιατί να µη διδάσκουν την Ελληνική Γλώσσα όλοι οι εκπαιδευτικοί ανεξαρτήτως ειδικότητας, αφού όλοι οµιλούν Ελληνικά και µάλιστα µε την «πιστοποίηση» της επιτυχίας τους στις Εισαγωγικές Εξετάσεις των ΑΕΙ-ΤΕΙ; 2) Η διδασκαλία µαθηµάτων από κατόχους ιδακτορικού ή Μεταπτυχιακού τίτλου καλύπτεται κατά την γνώµη µας από την παρ. 8 του εγγράφου /Γ2/ (Οδηγίες για τις αναθέσεις) που αναφέρει ότι: «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν έχουν εξεταστεί όλες οι περιπτώσεις της Β ανάθεσης µαθηµάτων και αφού παραµένουν αδιάθετες µέχρι 6 ώρες µαθήµατος, µπορούν να διατεθούν για συµπλήρωση ωραρίου σε εκπαιδευτικό που κατέχει δεύτερο πτυχίο, µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, εφόσον υπάρχει η συνάφεια προς το διδακτικό αντικείµενο». Θεωρούµε ότι αυτή η οδηγία καλύπτει και τους κατόχους ιδακτορικού ή Μεταπτυχιακού τίτλου στην Πληροφορική και ως εκ τούτου δεν βλέπουµε την ανάγκη για την οποία πρέπει να υπάρχει ειδική εξαίρεση µόνο για τα µαθήµατα Πληροφορικής. 3) Υπάρχουν σε διάφορους τοµείς και ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. µαθήµατα τα ο- ποία είναι καθαρά Πληροφορικής, τα διδακτικά βιβλία είναι Πληροφορικής και στα οποία οι εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 ή δεν έχουν καµιά ανάθεση, ή έχουν µόνο τη Β α- νάθεση. Συγκεκριµένα είναι τα µαθήµατα: «Επικοινωνίες- ίκτυα-τεχνολογία Η/Υ» Β ΕΠΑ.Λ., τοµέας Ηλεκτρονικής (Β ανάθεση). Μάθηµα για το Υλικό (Hardware) και τα ίκτυα Υπολογιστών. «Χρήση Η/Υ (Λογιστικά Φύλλα)» Β ΕΠΑ.Λ., τοµέας Οικονοµικών και ιοικητικών Υπηρεσιών (Β ανάθεση). Μάθηµα µε διδακτικό βιβλίο το «Χρήση Η/Υ EXCEL» Παπασπύρου, Μπελεχάκη Σελίδα 1 από 5

2 «Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών» Γ ΕΠΑ.Λ., τοµέας Ηλεκτρονικής, ειδικότητα: Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστηµάτων και ικτύων (καµία ανάθεση). Είναι µάθηµα µε γνωστικό αντικείµενο τα τοπικά δίκτυα και τα WindowsNT όπως και το µάθηµα «ίκτυα Υπολογιστών II» του τοµέα Πληροφορικής. Μάλιστα αµφότερα διδάσκονται από το ίδιο βιβλίο (Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών - Κ.Αρβανίτης κ.ά.). Όµως ενώ το µάθηµα «ίκτυα Υπολογιστών II» του τοµέα Πληροφορικής δίνεται ως Α ανάθεση στους ΠΕ19 & ΠΕ20 και σαν Β ανάθεση στους ΠΕ12 και ΠΕ17 το αντίστροφο δεν ισχύει. Το µάθηµα του τοµέα Ηλεκτρονικών «Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών» δεν το έχουν ούτε ως Β ανάθεση οι ΠΕ19-20! Θεωρούµε ότι σε όλα τα παραπάνω µαθήµατα πρέπει να υπάρχει η Α ανάθεση και στους ΠΕ ) Ειδικά για τα κατ εξοχήν µαθήµατα Πληροφορικής: «Εφαρµογές Προγραµµατισµού για Η/Y» Γ ΕΠΑ.Λ., τοµέα Ηλεκτρονικής, ειδικότητα: Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστηµάτων και ικτύων, και «Εφαρµογές Προγραµµατισµού για ηλεκτρονικούς» Γ ΕΠΑ.Λ., τοµέα Ηλεκτρονικής, ειδικότητα: Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών οι κλάδοι ΠΕ19 και ΠΕ20 αποκλείονται από την διδασκαλία τους (!) αφού δεν τα έ- χουν ούτε ως Β ανάθεση, παρ ότι ειδικά αυτά, δεν θα έπρεπε να τα διδάσκει κανείς άλλος κλάδος µιας και αφορούν στη διδασκαλία του προγραµµατισµού, της πε- µπτουσίας δηλ. της Πληροφορικής. Σηµειώνουµε ότι και εδώ το διδακτικό βιβλίο (Προγραµµατισµός Υπολογιστών µε Visual Basic, Βουτυράς, Βιδιαδάκης κ.ά.), είναι το ίδιο µε αυτό που χρησιµοποιείται στο µάθηµα «Στοιχεία Προγραµµατισµού σε Γραφικό Περιβάλλον (Visual Programming)» του τοµέα Πληροφορικής. 5) Υπάρχουν ακόµα µια σειρά µαθηµάτων, τα οποία απαιτούν τη χρήση εργαστηρίου Πληροφορικής και τα οποία, σε πολλές περιπτώσεις, διδάσκονται επί σειρά ε- τών στα ΤΕΕ και στα ΕΠΑ.Λ. από καθηγητές ΠΕ19-20, ελλείψει άλλου εκπαιδευτικού που να µπορεί να τα διδάξει. Για αυτά τα µαθήµατα θεωρούµε ότι πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον η Β ανάθεση στους ΠΕ19-20, ώστε να λύνονται και τα προβλήµατα σε σχολεία που δεν υπάρχουν καθηγητές της αντίστοιχης ειδικότητας µε τις απαραίτητες γνώσεις για να τα διδάξουν. Τα µαθήµατα αυτά είναι: «Τουριστική Θεωρία και Εφαρµογές Η/Υ» Β ΕΠΑ.Λ., τοµέας Οικονοµικών και ιοικητικών Υπηρεσιών «Σχεδίαση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων µε Η/Υ» Β ΕΠΑ.Λ., τοµέας Ηλεκτρολογικός «Σχέδιο οµικών Έργων µε Η/Υ» Β ΕΠΑ.Λ., τοµέας οµικών Έργων «Εφαρµογές Η/Υ» Β ΕΠΑ.Λ., τοµέας Εφαρµοσµένων Τεχνών «Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου» Β ΕΠΑ.Λ. και Γ ΕΠΑ.Λ, τοµέας Οικονοµικών και ιοικητικών Υπηρεσιών «Τουριστικές Εφαρµογές Η/Υ» Γ ΕΠΑ.Λ, τοµέας Οικονοµικών και ιοικητικών Υπηρεσιών, ειδικότητα: υπάλληλων τουριστικών επιχειρήσεων «Εφαρµογές Η/Υ Σχεδιασµός» Γ ΕΠΑ.Λ., τοµέας Γεωπονίας, Τροφίµων και Περιβάλλοντος, ειδικότητα: έργων τοπίου και περιβάλλοντος «Ο Η/Υ στο Χώρο των οµικών Έργων» Γ ΕΠΑ.Λ., τοµέας οµικών Έργων, ειδικότητα: σχεδιαστών δοµικών έργων «Γραφιστική Ηλεκτρονικών Μέσων» Γ ΕΠΑ.Λ, τοµέας Εφαρµοσµένων Τεχνών, ειδικότητα: Γραφικών Τεχνών 6) Το µάθηµα «Τεχνολογία Επικοινωνιών» στη Β τάξη ΓΕΛ (υποχρεωτικό στην Τεχνολογική κατεύθυνση) διδάσκεται στις περισσότερες περιπτώσεις από συναδέλφους ΠΕ Γι αυτό ζητάµε να το έχουν και επίσηµα ως Α ανάθεση αντί ως Β και παράλληλα επαναφέρουµε το πάγιο αίτηµά µας για την αλλαγή του περιεχοµένου του µαθήµατος ώστε να ανταποκρίνεται στον τίτλο του. 7) Θεωρούµε ότι οι καθηγητές Πληροφορικής έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες να διδάξουν όλα τα µαθήµατα που έχουν σχέση µε το γνωστικό αντικείµενο της Τεχνολογίας, όµοια µε τις άλλες ειδικότητες που τα έχουν ως πρώτη ανάθεση. Γι αυτό ζητάµε να υπάρχουν ως Α ανάθεση στους ΠΕ19-20 τα µαθήµατα: «Τεχνολογία», Α και Β τάξης Γυµνασίου Σελίδα 2 από 5

3 «Τεχνολογία» (Γενικής Παιδείας) Α τάξης ΓΕΛ και ως Β ανάθεση τα µαθήµατα: «Τεχνολογία & Ανάπτυξη» (Επιλογής) Γ τάξης ΓΕΛ «Τεχνολογία & Ανάπτυξη» Α τάξης ΕΠΑ.Λ., Κύκλος Υπηρεσιών 8) Στις ΕΠΑ.Σ. οι εκπαιδευτικοί της ειδικότητας ΠΕ19 - ΠΕ20 αποκλείονται παντελώς, αφού δεν υπάρχει καµιά ανάθεση για αυτούς, ενώ υπάρχει σε πολλές ειδικότητες το µάθηµα «Εφαρµογές Η/Υ». Ζητάµε στις ειδικότητες της Α ή της Β τάξης των ΕΠΑ.Σ. που υπάρχει το µάθη- µα «Εφαρµογές Η/Υ» ή κάποιο αντίστοιχο µάθηµα, η Α ανάθεση να είναι και στους ΠΕ ) Σε κάθε περίπτωση ζητάµε στα µαθήµατα τοµέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ. που απαιτούν τη χρήση του εργαστηρίου Πληροφορικής και µπαίνουν 2 καθηγητές, ο ένας να είναι υποχρεωτικά ΠΕ19-ΠΕ20 και ο άλλος της αντίστοιχης ειδικότητας. 10) Η διδασκαλία των µαθηµάτων του τοµέα Πληροφορικής στα ΕΠΑ.Λ., σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, απαιτεί τη χρήση του Εργαστηρίου Πληροφορικής. Επίσης, για τη διδασκαλία των µαθηµάτων Πληροφορικής απαιτούνται ειδικές επιστηµονικές γνώσεις και όχι δεξιότητες χρήσης του εργαστηρίου ή κάποιων εργαλείων. Ως εκ τούτου θεωρούµε ότι δεν υπάρχει ειδικός λόγος ύπαρξης εργαστηριακών καθηγητών ΤΕ01 για τα εργαστήρια Πληροφορικής, όπως π.χ. απαιτείται στο Μηχανολογικό τοµέα. Για την κάλυψη των συναδέλφων TE01.13 που ήδη υπηρετούν στην.ε. προτείνουµε να έχουν µόνο ως Β ανάθεση τα όποια µαθήµατα έχουν προβλεφθεί και να αναλαµβάνουν τη διδασκαλία αυτών ως δεύτεροι µε την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλος καθηγητής ΠΕ19-20 που µπορεί να µπει ως 2 ος στο εργαστήριο. 11) Για το µάθηµα «Εφαρµογές Πληροφορικής» Α ΕΠΑ.Λ. ζητάµε να χαρακτηριστεί και επίσηµα ως εργαστηριακό, ώστε να λυθούν τα προβλήµατα και η διαφορετική α- ντιµετώπιση του µαθήµατος από ορισµένα σχολεία και τους /ντες των. 12) Σε σχέση µε τον αριθµό των καθηγητών στα εργαστηριακά µαθήµατα και την καταφανώς άδικη ρύθµιση που προβλέπει ότι σε όλα τα εργαστηριακά µαθήµατα των ΕΠΑ.Λ., αν ο αριθµός των µαθητών που παρακολουθούν είναι από δεκατρείς (13) και άνω, το µάθηµα να διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς και η οποία εξαιρεί τα εργαστηριακά µαθήµατα ΜΟΝΟ του τοµέα της Πληροφορικής, όπου ο δεύτερος εκπαιδευτικός διατίθεται αν ο αριθµός των µαθητών είναι από δεκαεπτά (17) και άνω, ζητά- µε να κάνετε αποδεκτή την επιστηµονικά θεµιτή και διεθνώς θεµελιωµένη θέση µας ότι στο εργαστήριο Πληροφορικής, σε όλους τους τύπους των σχολείων (Γυµνάσια, Λύκεια, ΕΠΑ.Λ., ΣΕΚ), πρέπει να αντιστοιχούν δύο µαθητές σε κάθε υπολογιστή και σε κάθε πέντε σταθµούς εργασίας να αντιστοιχεί ένας καθηγητής. 13) Τέλος ζητάµε την επαναφορά του θετικότατου µέτρου που είχατε αποφασίσει και αποσύρατε στη συνέχεια, για την εφαρµογή της τρίωρης εργαστηριακής απασχόλησης και στα εργαστήρια Πληροφορικής των ΣΕΚ, ώστε να µην υπάρχουν καθηγητές Πληροφορικής υπεύθυνοι στα εργαστήρια των ΣΕΚ, που δεν δικαιούνται του µέτρου για διάθεση τριών (3) ωρών από το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο για εργαστηριακή απασχόληση, ενώ οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων στα Γυµνάσια, στα Λύκεια και στα ΕΠΑ.Λ., µε ακριβώς τα ίδια καθήκοντα και υποχρεώσεις, τη δικαιούνται. Σελίδα 3 από 5

4 Με βάση όλα τα παραπάνω οι τροποποιήσεις που προτείνουµε να γίνουν στην απόφαση /Γ2/ είναι οι εξής: (µε κόκκινα γράµµατα εµφανίζονται οι προσθήκες και µε γκρι φόντο και διαγραφή οι απαλοιφές) Ι) ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεχνολογία ΠΕ12 (εκτός ΠΕ12.13), ΠΕ14 (04,05), ΠΕ17, ΠΕ18 (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 30, 36), ΙΙ) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α τάξη ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Τεχνολογία ΠΕ12 (εκτός ΠΕ12.13), ΠΕ14.04, ΠΕ17 (εκτός ΠΕ17.09, ΠΕ17.10), ΠΕ04, ΠΕ17 (09,10), ΠΕ18 (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30) Β τάξη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) Τεχνολογία Επικοινωνιών, ΠΕ12 (06, 10), Γ τάξη (ΕΠΙΛΟΓΗΣ) Τεχνολογία & Ανάπτυξη ΠΕ14 (04,05) ΠΕ12, ΠΕ17, ΙΙΙ) ΕΠΑ.Λ. Α τάξη Εφαρµογές Πληροφορικής κύκλος Τεχνολογίας κύκλος Υπηρεσιών κύκλος Ναυτικός- Ναυτιλιακός Τεχνολογία & Ανάπτυξη κύκλος Υπηρεσιών ΠΕ14 (04,05) ΠΕ12 ΠΕ17 Εκπαιδευτικοί των κλάδων, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17 & ΠΕ18 µε µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο ή πιστοποιηµένες γνώσεις στην πληροφορική Β τάξη Σχεδίαση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων µε Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03, 07) Σχέδιο οµικών Έργων µε Η/Υ ΠΕ12 (01,02,03) ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εφαρµογές Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕ17 (01,05,11) ΤΕ01.05* ΠΕ18 (01,26,27) ΠΕ18 (28,29) Σελίδα 4 από 5

5 Επικοινωνίες- ίκτυα-τεχνολογία Η/Υ, Χρήση Η/Υ (Λογιστικά Φύλλα) Τουριστική Θεωρία και Εφαρµογές Η/Υ ΠΕ18.35 ΠΕ18.03, TE01 (10,11)*, ΠΕ18 (02,03) Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου ΠΕ18.02, ΠΕ13 ΠΕ18 (35,40) ΤΕ01.10, Γ τάξη Εφαρµογές Η/Υ Σχεδιασµός ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ- ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛ- ΛΟΝΤΟΣ ΠΕ14 (04,05) ΠΕ18 (12,16,30) ΤΕ01.32* Ο Η/Υ στο Χώρο των οµικών Έργων ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Εφαρµογές Προγραµµατισµού για Η/Y ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Εφαρµογές Προγραµµατισµού για Ηλεκτρονικούς ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ Τουριστικές Εφαρµογές Η/Υ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙ- ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γραφιστική Ηλεκτρονικών Μέσων ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ17 (01,05,11) ΠΕ18.02 ΠΕ18.35 ΠΕ18 (01,26) ΠΕ13 ΠΕ18 (35,40) ΤΕ01.10 ΠΕ18 (02,03) ΤΕ01.14 ΙV) ΕΠΑ.Σ. Σε οποιαδήποτε ειδικότητα της α ή της β τάξης των ΕΠΑ.Σ. υπάρχει το µάθηµα «Εφαρµογές Η/Υ» ή γενικά µάθηµα που απαιτεί τη χρήση του εργαστηρίου Πληροφορικής, η Α ανάθεση δίνεται και στους εκπαιδευτικούς ΠΕ Σε περίπτωση που µπαίνει 2ος εκπαιδευτικός στο εργαστήριο, υποχρεωτικά να είναι κλάδου ΠΕ19-ΠΕ20 Σελίδα 5 από 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 10-10 - 2014 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Αρ.Πρωτ. Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Θέσεις της ΠΕΚΑ Ε για τη βελτίωση της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών στη ηµόσια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Θέσεις της ΠΕΚΑ Ε για τη βελτίωση της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών στη ηµόσια Εκπαίδευση Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της ηµόσιας Εκπαίδευσης Χαριλάου Τρικούπη 14 10679 Αθήνα τηλ/φαξ 2103619500 http://www.pekade.gr email: info@pekade.gr 1 Φεβρουαρίου 2005 ΠΡΟΣ ΥΠΕΠΘ Υπόψη Υπουργού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α ) Α Α: ΒΛ1Η9-43Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα

ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα * Κωδικοποιηµένο κείµενο που περιλαµβάνει το αρχικό Προεδρικό ιάταγµα 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α ), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κορδιγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, θήνα Τηλ: 210-8827444 http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΥΠΟΜΝΗΜ ΠΡΟΣ: κ. θανάσιο Νικολόπουλο, Διευθυντή Σπουδών /θμιας Εκπ/σης,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κλάδων & Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Πίνακας Κλάδων & Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε. 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & Αριθ. Πρ. 85427/Γ2 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-43Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ (Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α ). Ά ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ. : 90162 ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Αρ.Πρωτ. : 90162 ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 29/10/2013 Αρ.Πρωτ. : 90162 ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επισηµάνσεις και Συµβουλές προς εκπαιδευτικούς Μηχανολογικών Ειδικοτήτων, για τα µαθήµατα Β τάξης ΕΠΑΛ

ΘΕΜΑ: Επισηµάνσεις και Συµβουλές προς εκπαιδευτικούς Μηχανολογικών Ειδικοτήτων, για τα µαθήµατα Β τάξης ΕΠΑΛ Αθήνα, 12-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΥΤΕΡΟΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του ηµοσίου Τοµέα. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 50/2001 Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 39/5-3-2001 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία αναβάθµισης του περιεχοµένου σπουδών ειδικοτήτων του κλάδου ένδυσης και διαδικασιών ανάδειξης νέων ειδικοτήτων σε σχέση µε την εξέλιξη

Μεθοδολογία αναβάθµισης του περιεχοµένου σπουδών ειδικοτήτων του κλάδου ένδυσης και διαδικασιών ανάδειξης νέων ειδικοτήτων σε σχέση µε την εξέλιξη Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ ΥΣΗ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΡΑΣΗ 5: «Αναβάθµιση περιεχοµένου σπουδών επαγγελµατικής εκπαίδευσης σε ειδικότητες του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Αναφορά προς τον Υπ.Ε.Π.&Θ. για την κατάσταση στη Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Σημείωμα για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθµιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόµου «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το σχέδιο νόµου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Ε. Π «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007GR05UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 2.0 ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 3.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 4.0 Ειδική Αγωγή 24 ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου Μηχανολόγου

Oδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου Μηχανολόγου Oδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανολόγου Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Βλαχογιάννης Μιχαήλ Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Μηχανολογίας Τηλ.: 2410 684552 Fax: 2410 684552 Ε-mail:mvlach@teilar.gr Συντονισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006)

Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθµιας επαγ-γελµατικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Η διδασκαλία του μαθήματος Λογιστικές Εφαρμογές στο Επαγγελματικό Λύκειο με τη χρήση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Νέων Τεχνολογιών (επαγγελματικό-εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Παρουσιάζουμε σήμερα τις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για το «Νέο Λύκειο». Στη διαμόρφωση τους έχουν ληφθεί υπόψη : Οι μελέτες του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα