Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy)"

Transcript

1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Παρουσίαση: Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΠΣ Δρ Ι. Κ. Καλδέλλης Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος

2 Στόχος της παρουσίασης Να ενημερώσει για τις προοπτικές του Τομέα της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος στη χώρα μας και στην Ευρώπη γενικότερα Να παρουσιάσει και να ενημερώσει για το ΜΠΣ στην Ενέργεια (MSc in Energy) του ΤΕΙ Πειραιά αλλά και για το πλαίσιο στο οποίο υλοποιείται το συγκεκριμένο ΜΠΣ τόσο εσωτερικά (οργάνωση στόχοι μαθήματα) όσο και συνολικά (η αγορά, οι ανάγκες, ο Τομέας της Ενέργειας, οι προοπτικές )

3 Στην Ελλάδα του σήμερα Γιατί ένας απόφοιτος ΑΕΙ θα επέλεγε να συνεχίσει (ξαναρχίσει) τις σπουδές του με ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών; (ένα ερώτημα που αφορά και εμάς αλλά και όλα τα άλλα ΜΠΣ που παρουσιάζονται αυτές τις ημέρες στην εκδήλωση) Κίνητρα Απόκτηση γνώσης, εμπειρίας, εμβάθυνσης στο θέμα Απόκτηση επαγγελματικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

4 Τα πραγματικά στοιχεία Τα κίνητρα αυτά αποτυπώνονται και από τους ίδιους τους φοιτητές μας πριν ακόμη ενταχθούν στο ΜΠΣ από σχετικές συνεντεύξεις και γραπτές εκθέσεις. (με εκφράσεις όπως ο δυναμικός τομέας της ενέργειας με ενδιαφέρει να συνεχίσω σε κάτι που έχει τόσο καλές προοπτικές πιστεύω ότι θα μου δώσει επαγγελματικά νέες ευκαιρίες κλπ )

5 Ο τομέας της Ενέργειας στην Ελλάδα σήμερα και στο μέλλον Η Ενέργεια αποτελεί στρατηγικό τομέα ανάπτυξης με ιδιαίτερα μεγάλο επιστημονικό-τεχνολογικό και ερευνητικό ενδιαφέρον, προσελκύοντας ταυτόχρονα σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες και δημιουργώντας ιδιαίτερα αξιόλογες προοπτικές απασχόλησης τόσο στην εγχώρια όσο και τη διεθνή αγορά. Μόνο ο τομέας της αιολικής ενέργειας εδώ και αρκετά χρόνια υλοποιεί επενδύσεις περίπου 15δις ευρώ

6 Ο τομέας της Ενέργειας στην Ελλάδα σήμερα και στο μέλλον (συν.) Σε αυτό συντελούν η ευρωπαϊκή και εθνική ενεργειακή πολιτική προς καθαρότερα καύσιμα, περιβαλλοντικά συμβατές ενεργειακές τεχνολογίες, ενεργειακή ασφάλεια εφοδιασμού, επέκταση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς επίσης και η ταχύτατη πρόοδος της τεχνολογίας σε θέματα παραγωγής και χρήσης της ενέργειας. Για το 2020 ο ευρωπαϊκός στόχος 20/20/20 οδηγεί τις εξελίξεις.

7 Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια Το αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) στον τομέα της Ενέργειας υλοποιείται από το 2006 με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Heriot-Watt της Μεγάλης Βρετανίας με το Τμήμα Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. και οδηγεί στην απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος "MSc in Energy" από το Heriot Watt University. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Master of Science in Energy" αναγνωρίζεται από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

8 Σε ποιους απευθύνεται (από πλευράς τυπικών προσόντων) Σε διπλωματούχους-πτυχιούχους ελληνικών και ξένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων /Πολυτεχνείων-Τ.Ε.Ι.) τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης με αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και (επί της ουσίας) Σε απόφοιτους και επαγγελματίες με ενδιαφέρον να επεκτείνουν ή να ισχυροποιήσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές και τις γνώσεις τους στο ευρύτατο φάσμα των αντικειμένων της Ενέργειας.

9 Σε ποιους απευθύνεται (τα πραγματικά στοιχεία) Στα οκτώ χρόνια της λειτουργίας του το ΜΠΣ στην Ενέργεια έχει ήδη εκπαιδεύσει πάνω από 300 απόφοιτους ΑΕΙ. Από ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων, οι φοιτητές μας προέρχονται από ένα ευρύτατο φάσμα ειδικοτήτων (μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων: ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, χημικοί, ηλεκτρονικοί, αυτοματιστές, πολιτικοί, αρχιτέκτονες, εκπαιδευτικοί μηχανικοί, αλλά και φυσικοί, χημικοί, γεωλόγοι, ακόμα και οικονομολόγοι).

10 Πώς μπορεί το ΜΠΣ να συνεισφέρει στους στόχους των φοιτητών του Με την παροχή υψηλής ποιότητας θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης σχετικά με την τεχνολογία, τις εφαρμογές, την έρευνα και την ανάπτυξη σε σύγχρονα ενεργειακά θέματα εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επαγγελματική προοπτική και εξέλιξη των αποφοίτων του στα πλέον δυναμικά πεδία της Ενέργειας.

11 Τα επαγγελματικά πεδία και οι προοπτικές (ενδεικτικά) Η μελέτη, η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός και τεχνικοοικονομική ανάλυση ενεργειακών και περιβαλλοντικών επενδύσεων. Η μελέτη, εγκατάσταση και λειτουργία και συντήρηση εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η ενεργειακή διαχείριση κτιρίων. Η εξοικονόμηση της ενέργειας Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ενεργειακών έργων Η κατασκευή και εμπορία εξοπλισμού για ενεργειακά και περιβαλλοντικά έργα. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση της λειτουργίας ενεργειακών έργων. αλλά και σε αναδυόμενα νέα πεδία στην ενέργεια, όπως αυτά εντοπίζονται σε μελέτες φορέων όπως ο ΣΕΒ

12 (ενδεικτικά ) ΑΠΕ και απασχόληση Είναι γεγονός ότι η ίδρυση και λειτουργία έργων ΑΠΕ δημιουργεί ισχυρούς πόλους τοπικής ανάπτυξης και οφέλη στις περιοχές όπου εγκαθίστανται τα έργα. Αναφέρεται ότι για εγκατεστημένη ισχύ αιολικών πάρκων 50 MW χρειάζονται ανθρωπομήνες απασχόλησης στη φάση κατασκευής και μόνιμοι εργαζόμενοι στη φάση λειτουργίας τους. Η συμβολή των ΑΠΕ στην απασχόληση επιτείνεται αν ληφθεί υπόψη και η κατασκευαστική δραστηριότητα τοπικά μεγάλων τμημάτων του Η/Μ εξοπλισμού των έργων καθώς επίσης και τα αντίστοιχα έσοδα στους τοπικούς δήμους.

13 ΑΠΕ και απασχόληση (συν.) Σε επίπεδο ΕΕ σήμερα απασχολούνται στην αιολική ενέργεια περίπου εργαζόμενοι και το 2020 εκτιμάται ότι θα είναι Συνολικά σε τομείς σχετικούς με τις εφαρμογές των ΑΠΕ απασχολούνται σήμερα σχεδόν εργαζόμενοι, ενώ προβλέπεται ότι το μέγεθος αυτό μπορεί και να διπλασιαστεί το Για τη χώρα μας αναφέρεται ότι θα δημιουργηθούν στο πεδίο των ΑΠΕ νέες θέσεις εργασίας ειδικευμένων στελεχών. Σημειώνεται ότι το μέγεθος αυτό δεν περιλαμβάνει τη δραστηριότητα των ενεργειακών επιθεωρητών και επιθεωρήσεων κτιρίων.

14 Η επιχειρηματική οικονομική δραστηριότητα σε ΑΠΕ Σύμφωνα με ένα ορθολογικό σενάριο ανάπτυξης των ΑΠΕ στη χώρα μας, αναμένονται μέχρι το 2020: Εγκατάσταση 5500 MW αιολικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο δίκτυο και 800 MW στο νησιωτικό δίκτυο. Ένταξη ΜW μικρών υδροηλεκτρικών. Ένταξη φωτοβολταϊκών 2000 MW στο διασυνδεδεμένο δίκτυο και 200 MW στο νησιωτικό δίκτυο. 200 MW βιοαερίου και 200 MW από βιομάζα στη βιομηχανία. 120 MW από γεωθερμία.

15 Αναδυόμενα πεδία τομείς Από πλευράς δραστηριοτήτων και τομέων ανάπτυξης, θεωρείται ότι ο τομέας της βιομάζας, των φωτοβολταϊκών και της αιολικής ενέργειας θα είναι αυτοί που θα δημιουργήσουν στο άμεσο μέλλον παραγωγή ενέργειας, απασχόληση και οικονομική ανάπτυξη. Μεσοπρόθεσμα όμως και μακροπρόθεσμα, οι τομείς που θα δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ΕΕ και μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας είναι τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, τα Φ/Β, τα θερμικά- ηλιακά συστήματα και τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς.

16 Και σε άλλα ευρύτερου φάσματος πεδία Σύνταξη φακέλου, αδειοδότηση παρακολούθηση σχετικών διαδικασιών, εγκατάσταση και λειτουργία μετρητικών οργάνων Μετρήσεις, ανάλυση και επεξεργασία μετρήσεων, μελέτη, σχεδιασμός εγκατάσταση, ΜΠΕ. Οικονομικά της Ενέργειας Ενεργειακή πολιτική και νομοθεσία Σύγχρονα εναλλακτικά καύσιμα Καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες

17 Γιατί αυτό το ΜΠΣ, γιατί σε μας.. Το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt είναι ένα από τα καλύτερα Πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας (κατατάσσεται στα 20 πρώτα στο πεδίο της Μηχανολογίας και της Ενέργειας) Το ΜΠΣ είναι ένα από τα ελάχιστα μεταπτυχιακά προγράμματα της χώρας στην Ενέργεια και ίσως το μοναδικό που αναφέρεται και εξειδικεύεται σε ΑΠΕ. Στο ΤΕΙ Πειραιά η επιστημονική ομάδα του ΜΠΣ δραστηριοποιείται σε ένα σύνολο μελετητικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών και επαγγελματικών θεμάτων στην ενέργεια.

18 Το ΜΠΣ σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων στον Τομέα της Ενέργειας Οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Ενέργεια έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρίες σε σειρά από δραστηριότητες της επιστημονικής ομάδας του ΜΠΣ, όπως: Εκπόνηση εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Μελετητική δραστηριότητα και τεχνογνωσία σε θέματα ενεργειακά, περιβαλλοντικά, ΑΠΕ. Συμμετοχή στην προσπάθεια των Δήμων για την πλέον περιβαλλοντικά συμβατή διαχείριση αποβλήτων.

19 Το ΜΠΣ σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων στον Τομέα της Ενέργειας Ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο χώρο Εξοικονόμησης και Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας στον Κτιριακό τομέα. Υποστήριξη Ανεξάρτητου Φορέα Ελέγχου Φ/Β Εγκαταστάσεων διαπιστευμένου από το Ε.ΣΥ.Δ. στη διενέργεια ελέγχων ορθής εγκατάστασης και λειτουργίας Φ/Β.

20 Το ΜΠΣ σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων στον Τομέα της Ενέργειας Επίσης η επιστημονική ομάδα του ΜΠΣ: Προβάλει το ερευνητικό έργο των αποφοίτων του ΜΠΣ μέσα από δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα περιοδικά και ανακοινώσεις σε καθιερωμένα επιστημονικά συνέδρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι αξιόλογο ερευνητικό έργο προέρχεται από τις διπλωματικές εργασίες των φοιτητών του ΜΠΣ αλλά και από εργασίες μαθημάτων.

21 Ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου ΗΜΕ&ΠΡΟΠΕ σε θέματα ΑΠΕ Το Εργαστήριο έχει αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα (www.sealab.gr) σε ευρύ πεδίο των ΑΠΕ και σε τομείς όπως; Τεχνική και Οικονομική Αξιολόγηση Εφαρμογών ΑΠΕ Βελτιστοποίηση Υβριδικών Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας για Απομακρυσμένες Περιοχές Εκτίμηση του Κοινωνικού Περιβαλλοντικού Κόστους στον Ενεργειακό Τομέα Τεχνολογικές Εξελίξεις στον Τομέα της Αιολικής Τεχνολογικές Εξελίξεις στον Τομέα της Ηλιακής Ενέργειας Κοινωνική Αποδοχή Αιολικών Εφαρμογών Συνδυασμένες Εφαρμογές Αυτόνομων Αιολικών-Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Αξιολόγηση Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας Αφαλάτωση με τη Χρήση Ήπιων Μορφών Ενέργειας

22 Εκδοτική δραστηριότητα σε εκπαιδευτικά βιβλία ΑΠΕ Το Εργαστήριο έχει εκδώσει μία ολοκληρωμένη σειρά από βιβλία σε θεωρητικά και υπολογιστικά θέματα των ΑΠΕ.

23 Εκδοτική - Ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Το Εργαστήριο έχει έντονη δραστηριότητα σε ερευνητικές επιστημονικές δημοσιεύσεις στο πεδίο των ΑΠΕ και των εφαρμογών τους σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά. Επίσης έχει μόνιμη σχέση συνεργασίας με το επιστημονικό περιοδικό Renewable Energy Journal (members of the Editorial Board, Associate Editor in Wind Energy and Hybrid Energy Systems)

24 Εκδοτική - Ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου (συν.) Η ομάδα του εργαστηρίου ολοκλήρωσε την έκδοση βιβλίου με θέμα Stand- alone and hybrid wind energy systems. Technology, energy storage and applications γνωστού διεθνούς εκδοτικού οίκου. Η Ερευνητική Ομάδα του εργαστηρίου ολοκλήρωσε την έκδοση του Wind Energy Volume της εγκυκλοπαίδειας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μεγάλου διεθνούς επιστημονικού εκδοτικού οίκου.

25 Φοίτηση στο ΜΠΣ Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι "part-time", με τυπική διάρκεια φοίτησης τα 2 έτη, και οι παραδόσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Πειραιά κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Η φοίτηση περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η διπλωματική εργασία γίνεται σε ερευνητικό / μελετητικό θέμα επιλογής του φοιτητή με τη συνεργασία του επιβλέποντα καθηγητή (ειδικού του προς μελέτη θέματος) και συχνά οδηγεί σε αξιόλογα αποτελέσματα.

26 Τα μαθήματα Το ΜΠΣ περιλαμβάνει δέκα μαθήματα από τα πλέον σύγχρονα πεδία της επιστήμης και των εφαρμογών της ενέργειας, με εστίαση στις ΑΠΕ. Ειδικότερα, τα μαθήματα του ΜΠΣ είναι: Βασικές Αρχές Ενέργειας (Foundations of Energy) Ενεργειακές Μελέτες Ενεργειακή Διαπίστευση Κτιρίων (Building Energy Management) Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Environmental Impact Assessment) Συστήματα Αερισμού και Κλιματισμού (Ventilation and Air Conditioning) Βελτιστοποίηση Διεργασιών και Συστημάτων (Process Intensification) Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Renewable Energy Technologies) Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Economics for Renewable Energy) Διαχείριση Ενεργειακής Ζήτησης και Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας (Demand Management and Energy Storage) Τεχνολογικές Εξελίξεις και Επιχειρηματική Στρατηγική (Technology Futures and Business Strategies)

27 Πληροφορίες και υλικό Πληροφορίες, έντυπα, υλικό στην Έκθεση της παρούσας εκδήλωσης είμαστε για λίγες μέρες ακόμη - σε περίοδο εγγραφών για το επόμενο τμήμα του ΜΠΣ. Επίσης στο

28 Εκτιμώντας τη σημασία και τις δυνατότητες των κοινωνικών σχέσεων και της συνοχής των ομάδων, το ΜΠΣ ενθαρρύνει τη δημιουργία δικτύων μεταξύ των αποφοίτων του, των ενεργών φοιτητών, του επιστημονικού του προσωπικού και των μελών επιστημονικής υποστήριξης και διοργανώνει διάφορες αντίστοιχες εκδηλώσεις σε Ορκωμοσίες, Κοπή Πίττας και άλλες ενδιαφέρουσες κοινωνικές εκδηλώσεις. Αντί επιλόγου

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις)

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις) ΤΕΥΧΟΣ. 51 22 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 43 συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες

Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες Πρόγραμμα δια βίου μάθησης Έργο: Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο «Ανερχόμενοι επαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σελίδα2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους Βιομάζας» ΗΜΕΡΙΔΑ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013 www.aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) Με την αριθμ. 18/02-06-2015 (θέμα 3.12) πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 Οδηγός Σπουδών 2013-2014 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 www.pem.tuc.gr ΧΑΝΙΑ 2014 0 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ Καθηγητής Νικόλαος Τσουρβελούδης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Τηλέφωνο Τμήματος: +30-210-8203314-6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 Ο απολογισμός που παρουσιάζεται αφορά την περίοδο μετά τις τελευταίες εκλογές του Τ.Ε.Ε. το Νοέμβρη του 2006 και πιο συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Πολιτικής. Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης

Κείμενο Πολιτικής. Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης No 12_Ιούλιος 2013 Κείμενο Πολιτικής Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης Κωνσταντίνος Μανασάκης Λέκτορας - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης Copyright 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Αλλάζουμε Παιδεία Αλλάζουμε την Ελλάδα ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Πρόταση για τo Νέο Λύκειο 2 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα