2. Την απόφαση 1/ της 18ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 134/ τεύχος Β )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Την απόφαση 1/ της 18ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 134/ τεύχος Β )"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22131Τρίπολη Τηλ.: , fax: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 2α/ Συνεδρίαση 93η Θέμα: Συγκρότηση του μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών για κρίση εκλογ, εξέλιξης ή μονιμοποίησης σε θέση Επίκουρου Καθηγητή και για κρίση εκλογ ή εξέλιξης σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Τραγωδία» Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) 2. Την απόφαση 1/ της 18ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 134/ τεύχος Β ) 3. Την απόφαση 6/ της 44ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1002/ τεύχος Β ) 4. Την απόφαση 1/ της 52ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 2807/ τεύχος Β ) 5. Την απόφαση 1/ της 57ης συνεδρίασης της Συγκλήτου το Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 770/ τεύχος Β ) 6. Το απόσπασμα πρακτικών της 27 ης Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολ Καλών Τεχνών ( ) 7. Την απόφαση 1/ της 93ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 6Ψ77469Β7Δ-ΧΑΘ) Αποφασίζει κατά πλειοψηφία, Να εγκρίνει τη συγκρότηση του μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών για κρίσεις εκλογ, εξέλιξης ή μονιμοποίησης σε θέσεις Επίκουρων Καθηγητών και για κρίσεις εκλογ ή εξέλιξης σε θέσεις Αναπληρωτών Καθηγητών του

2 Τμήματος Θεατρικών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Τραγωδία», ως ακολούθως: Το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης είναι «Αρχαία ελληνική τραγωδία». Επισημαίνεται ότι κανένα από τα εσωτερικά ή εξωτερικά μέλη ΔΕΠ που συμπεριλαμβάνονται στα μητρώα συστήματος για κρίσεις εκλογ/εξέλιξης δεν έχει ταυτόσημο γνωστικό αντικείμενο με τίτλο «αρχαία ελληνική τραγωδία». Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, ρητά ορίζεται ότι οι επταμελείς επιτροπές απαρτίζονται από καθηγητές ή ερευνητές πρώτης βαθμίδας ή, σε περίπτωση κρίσης για τις βαθμίδες του επίκουρου ή για μονιμοποίηση σε βαθμίδα επικούρου ή κρίσης στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, και από αναπληρωτές καθηγητές με συναφές γνωστικό αντικείμενο και επιστημονικό έργο προς εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Ακολούθως, πρέπει να προσδιορισθούν τα γνωστικά αντικείμενα και το επιστημονικό έργο των εσωτερικών και εξωτερικών μελών βάσει της συνάφειάς τους προς το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Τα μέλη των μητρώων έχουν ταξινομηθεί σε δύο κύριες κατηγορίες από άποψη συνάφειας: 1. Η πρώτη κύρια κατηγορία σημειώνεται με την ένδειξη «Συνάφεια βάσει ΦΕΚ» και διακρίνεται στις υποκατηγορίες: 1.1 Άμεση συνάφεια βάσει ΦΕΚ και 1.2 Έμμεση συνάφεια βάσει ΦΕΚ. Η υποκατηγορία 1.1 «Άμεση συνάφεια βάσει ΦΕΚ» περιλαμβάνει μέλη ΔΕΠ σε βαθμίδα καθηγητή και αναπληρωτή καθηγητή στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως άμεσα συναφή προς το αντικείμενο «αρχαία ελληνική τραγωδία»: «Θεωρία και ερμηνεία του αρχαίου δράματος», επειδή επικεντρώνεται στην αρχαία δραματουργία, στην οποία ανήκει ειδολογικά η αρχαία ελληνική τραγωδία. «Αρχαία ελληνική φιλολογία», χωρίς περιοριστικές εξειδικεύσεις. «Αρχαία ελληνική γραμματεία». Η «Αρχαία ελληνική φιλολογία» και η «αρχαία ελληνική γραμματεία» είναι ταυτόσημες έννοιες, διότι και οι δύο δηλώνουν την ενασχόληση με τα αρχαία ελληνικά κείμενα. Η αρχαία ελληνική τραγωδία, της οποίας η έρευνα βασίζεται σε κείμενα, είναι λογοτεχνικό είδος υπαγόμενο στο επιστημονικό πεδίο της αρχαίας ελληνικ φιλολογίας και της αρχαίας ελληνικ γραμματείας, οι οποίες περιλαμβάνουν το σύνολο των λογοτεχνικών ειδών της ελληνικ αρχαιότητας. «Αρχαία ελληνική φιλολογία και έμφαση στην τραγωδία». Όπως προαναφέρθηκε, αντικείμενο της «αρχαίας ελληνικ φιλολογίας»

3 συνιστά η μελέτη των αρχαίων ελληνικών κειμένων. Η εξειδίκευση «τραγωδία» συνάδει απόλυτα με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσεως. «Αρχαία ελληνική φιλολογία- Αρχαίο θέατρο». Όπως προαναφέρθηκε, αντικείμενο της «αρχαίας ελληνικ φιλολογίας» συνιστά η μελέτη των αρχαίων ελληνικών κειμένων. Η εξειδίκευση «αρχαίο θέατρο» αναφέρεται στην έρευνα της αρχαίας δραματουργίας, στην οποία εντάσσεται η τραγωδία, καθώς και στην έρευνα του σκηνικού χώρου και της σκηνικ πρακτικ του αρχαίου θεάτρου. «Ελληνική φιλολογία και θεατρική παιδεία». Το γνωστικό αυτό αντικείμενο καθορίζει τη σύνδεση της φιλολογίας, δηλαδή της μελέτης των κειμένων, όπως προαναφέρθηκε, με το θέατρο, στο οποίο ανήκει ειδολογικά η τραγωδία. Ως εκ τούτου, διαθέτει άμεση συνάφεια προς το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσεως. Πέραν της τεκμηρίωσης της άμεσης συνάφειας των ανωτέρω γνωστικών αντικειμένων προς το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης βάσει ΦΕΚ, παρατίθενται και βασικά εργοβιογραφικά στοιχεία των μελών που ανήκουν στην κατηγορία αυτή. 1.1 ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μαρκαντωνάτος Ανδρέας, Αναπληρωτ, Tμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με γνωστικό αντικείμενο «αρχαία ελληνική φιλολογία». Ο Ανδρέας Μαρκαντωνάτος γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. Τελείωσε το Γενικό Λύκειο με άριστα το 1988 και φοίτησε στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικ Σχολ του Πανεπιστημίου Αθηνών ( ) απ' όπου πήρε πτυχίο με "λίαν καλώς". Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, απ' όπου πήρε Master of Studies και D.Phil στην Κλασική Φιλολογία. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και βιβλιοκρισίες πάνω σε θέματα αρχαίας ελληνικ φιλολογίας και αρχαίου δράματος. : Μονογραφίες

4 1. Tragic Narrative: A Narratological Study of Sophocles Oedipus at Colonus (2002: Berlin & New York: Walter de Gruyter) 2. Oedipus at Colonus: Sophocles, Athens, and the World (2007: Berlin & New York: Walter de Gruyter) 3. Euripides Alcestis: Narrative, Myth, and Religion (2013: Berlin & Boston: Walter de Gruyter) 4. Euripides Heracles: Mortal Bodies and Immortal Memory (2017: Berlin & New York: Walter de Gruyter) Συλλογικοί τόμοι 1. (μαζί με Χ. Κ. Τσαγγάλη) (2007), Αρχαία Ελληνική Τραγωδία: Θεωρία και Πράξη (Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg) 2. (μαζί με Θ. Παππά) (2011), Αττική Κωμωδία. Πρόσωπα και Προσεγγίσεις (Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg) 3. (2012α), Brill s Companion to Sophocles (Leiden, Boston & Köln: E. J. Brill) 4. (μαζί με B. Zimmermann) (2012β), Crisis on Stage: Tragedy and Comedy in Late Fifth- Century Athens (Βερολίνο, Walter de Gruyter) 5. (μαζί με Λ. Πλατυπόδη) (2012γ), Θέατρο και Πόλη. Αττικό Δράμα, Αθηναϊκή Δημοκρατία και Αρχαία Ελληνική Θρησκεία (Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg) 6. (μαζί με Γ. Βασίλαρο & Α. Φουντουλάκη) (2016α), Theatre World: Critical Perspectives on Greek Tragedy and Comedy (Βερολίνο & Βοστόνη, Walter de Gruyter) 7. (μαζί με Λ. Πλατυπόδη et al.) (2016β), Αριστοφάνους Αχαρν. Το Έργο, Ο Τόπος, Οι Άνθρωποι (Αθήνα). 8. (2016γ), (μαζί με J. Assäel) Orphism in Greek Tragedy (Trends in Classics Special Issue). 9. (2017α), (μαζί με Ε. Βολονάκη) Poet and Orator: A Symbiotic Relationship in Democratic Athens (Βερολίνο & Βοστόνη, Walter de Gruyter) 10.(2017β), Brill s Companion to Euripides (Leiden, Boston & Köln: E. J. Brill) Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ Ή ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (αλφαβητικά κατά βαθμίδα) Σημείωση: Επισημαίνεται ότι ο καθηγητ Θ.Κ. Στεφανόπουλος (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαίο Θέατρο»), ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αξιολογητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συνταξιοδοτήθηκε στις (ΦΕΚ 436/ , τ. Γ ). Ο καθηγητ Ι. Περυσινάκης (Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο «αρχαία ελληνική φιλολογία»), ο οποίος είναι επίσης εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αξιολογητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έχει συνταξιοδοτηθεί ήδη από τις Αλεξίου Ευάγγελος, Αναπληρωτ, Tμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «αρχαία ελληνική φιλολογία».

5 O Ευάγγελος Β. Αλεξίου σπούδασε κλασική φιλολογία στα Πανεπιστήμια Αθηνών (πτυχίο 1987) και Heidelberg Γερμανίας (διδακτορικό 1994). Μεταδιδακτορικό ερευνητικό του πρόγραμμα στη Heidelberg ( ) χρηματοδοτήθηκε από το Γερμανικό Ίδρυμα Ερευνών (DFG). Δίδαξε στη Heidelberg (1997) ενώ υπήρξε επισκέπτης-ερευνητ στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης ( ). Από το 1999 είναι Επίκουρος και από το 2014 Αναπληρωτ Αρχαίας Ελληνικ Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ανήκουν η ρητορική, η βιογραφία, η δεύτερη σοφιστική και ο κόσμος των ιδεών της αρχαιότητας. Eνδεικτικές Δημοσιεύσεις Μονογραφίες/Εκδόσεις (1) Ruhm und Ehre. Studien zu Begriffen, Werten und Motivierungen bei Isokrates, Heidelberg 1995 (Bibliothek der Klassischen Altertumswissenschaften 93, Winter Verlag) (2) Ισοκράτης Εὐαγόρας. Ερμηνευτική έκδοση, Θεσσαλονίκη 2005 (University Studio Press) (3) Πλουτάρχου Παράλληλοι Βίοι. Η προβληματική των θετικών και αρνητικών παραδειγμάτων, Θεσσαλονίκη 2007 (University Studio Press) (4) Der Euagoras des Isokrates. Ein Kommentar, Berlin 2010 (Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte 101, De Gruyter Verlag), του κεφαλαίου για τη Ρητορική του 4ου αι. π.χ. ως "Die Rhetorik des 4. Jahrhunderts", στο: B. Zimmermann/A. Rengakos (επιμ.), Handbuch der griechischen Literatur der Antike, 2oς τόμος, München 2014, Έχει δημοσιεύσει σειρά μελετών για τον Ισοκράτη, τον Λυσία, τον Ξενοφώντα, τον Πλούταρχο και τον Δίωνα Χρυσόστομο Βαλάκας Κωνσταντίνος, Αναπληρωτ, Tμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και ερμηνεία του αρχαίου δράματος» Σπουδές Πτυχίο ελληνικ φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σπουδές για τον διδακτορικό τίτλο (Ph.D.) κλασικ φιλολογίας (τραγωδίες του Σοφοκλή), Σχολή Κλασικών Σπουδών και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Καίμπριτζ, Βρετανία (μέλος Κολεγίου Trinity). Ερευνητικά ενδιαφέροντα

6 Αρχαιοελληνικά ποιητικά και δραματικά κείμενα και παραστάσεις με έμφαση στην τραγωδία και συναφείς θεωρητικές απόψεις στην αρχαιότητα η πρόσληψή τους στις θεωρίες λογοτεχνίας και θεάτρου από τον 17ο αιώνα και εξ. Επιλεγμένες δημοσιεύσεις Μονογραφία Homeric Mimesis and the Ajax of Sophocles (Η ομηρική μίμηση και ο Αίας του Σοφοκλή), 174 σσ., με παράρτημα για ζητήματα κριτικ κειμένου του Αίαντα. Πανεπιστήμιο Καίμπριτζ, Βρετανία. Άρθρα (επιλογή) 1. «The First Stasimon and the Chorus in Aeschylus' Seven against Τhebes» Φλωρεντία. Studi Italiani di Filologia Classica τόμος 11 (1993) σσ «Περιγραφή του δραματικού χώρου: ο εισαγωγικός λόγος του Παιδαγωγού στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή.» Σσ στα Πρακτικά. Πρώτο πανελλήνιο και διεθνές συνέδριο αρχαίας ελληνικ φιλολογίας (23-26 Μαΐου 1994), επιμ. Ι.-Θ. Α. Παπαδημητρίου. Αθήνα: Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία «Η χρήση της γλώσσας στην αρχαία τραγωδία» και «Η χρήση της γλώσσας στην αρχαία κωμωδία» Σσ , και βιβλιογραφία σσ , στην Ιστορία της Ελληνικ Γλώσσας. Από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικ Γλώσσας και Ινστιτούτο Νεοελληνικών σπουδών [Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη]. Αγγλική μετάφραση Σσ , και βιβλιογραφία σσ , στον τόμο A History of Ancient Greek from the Beginnings to Late Antiquity, επιμ. A.-F. Christidis κ.ά. Cambridge University Press. 4. «The Use of the Body by Actors in Tragedy and Satyr Play (Η χρήση του σώματος από τους ηθοποιούς στην τραγωδία και στο σατυρικό δράμα)» Σσ στον τόμο Greek and Roman Actors. Aspects of an Ancient Profession (Αρχαίοι έλληνες και ρωμαίοι ηθοποιοί. Όψεις ενός αρχαίου επαγγέλματος), επιμ. της P. E. Easterling και της E. M. Hall. Cambridge University Press. 5. «Οι μάσκες στο αθηναϊκό θέατρο του 5ου αιώνα π.χ., με ιδιαίτερη αναφορά στα δραματικά κείμενα του Αισχύλου» Σσ στον τόμο Aντιφίλησις. Studies on Classical, Byzantine and Modern Greek Literature and Culture in Honour of J.-Th. A. Papademetriou, επιμ. της Ε. Καραμαλέγκου και της Ε. Μακρυγιάννη. Stuttgart: Franz Steiner Verlag. 6. «Theoretical Views of Athenian Tragedy in the Fifth Century BC. (Θεωρητικές απόψεις για την αθηναϊκή τραγωδία κατά τον 5ο αιώνα π.χ.)» Σσ στον τόμο Sophocles and the Greek Tragic Tradition (Ο Σοφοκλ και η αρχαιοελληνική τραγική παράδοση) [προς τιμή της P. E. Easterling], επιμ. του S. Goldhill και της E. Μ. Hall. Cambridge University Press.

7 7. «Πολιτικές και τελετουργικές εικόνες της μυθικ Αθήνας στην αθηναϊκή τραγωδία». Σσ στον συλλογικό τόμο Οκτώ δοκίμια για το αρχαίο δράμα, επιμ. της Έ. Πατρικίου. Αθήνα: Δαίδαλος-Ι.Ζαχαρόπουλος Βασίλαρος Γεώργιος, Αναπληρωτ, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικ και Ψυχολογίας ΕΚΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο «αρχαία ελληνική γραμματεία» Μονογραφίες 1. Der Gebrauch des Genetivus absolutus bei Apollonios Rhodios im Verhältnis zu Homer, (Diss. Hamburg 1987), Bibliothek Sophia Saripolos 91, Athen Απολλωνίου Ροδίου Αργοναυτικών Α. Αθήνα Καλλιμάχου Ύμνος εις Δία. Εισαγωγή, Αρχαίο Κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια, Βιβλιοθήκη Αρχαίων Συγγραφέων, Αθήνα: Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος (υπό έκδοση) Συλλογικοί Τόμοι (συνεπιμ.) Theatre World: Critical Perspectives on Greek Tragedy and Comedy. Trends in Classics. Supplementary Volumes 20, Berlin/Boston, W. de Gruyter 2016 Αντιπροσωπευτικά Άρθρα 1. The Lemnian Deeds: A Tragic Episode in the Argonautica of Apollonius Rhodius, στον τόμο Theatre World: Critical Perspectives on Greek Tragedy and Comedy. Trends in Classics. Supplementary Volumes 20, Berlin/Boston, W. de Gruyter 2016, σελ «Πολιτική Μυθολογία. Από τον Ησίοδο έως τον Πολιτικό του Πλάτωνος», στον τόμο: Η Πολιτική και ο Πολιτικός, Διεθν Εταιρεία Ελληνικ Φιλοσοφίας (έκδ.), Αθήνα 1990, σσ «Επική σύμβαση και ελληνιστική τεχνοτροπία στα Αργοναυτικά του Απολλωνίου του Ροδίου», στον συλλογικό τόμο: Αλεξανδρινή Μούσα. Συνέχεια και νεωτερισμός στην Ελληνιστική ποίηση (επιμ. Φ. Μανακίδου & Κ. Σπανουδάκης, πρόλογος Α. Ρεγκάκος), Αθήνα 2008, Γεωργαντζόγλου Νικόλαος,, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο «αρχαία ελληνική φιλολογία» Σπουδές , ΕΚΠΑ Πτυχίο (Κλασική Φιλολογία) , University College London, Ph.D.(Κλασική Φιλολογία) Διδ. διατριβή: A Commentary on the Seventh Discourse of Dio Chrysostomos, Επόπτης: Dr. A.J. Gossage

8 Ερευνητικά ενδιαφέροντα Πίνδαρος Αισχύλος Θουκυδίδης Ελληνιστική ποίηση (Καλλίμαχος, Βίων ο Σμυρναίος) Δίων ο Χρυσόστομος. Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις 1. Το Priamel στην Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση. Υφολογικές Ερμηνευτικές Παρατηρήσεις, Ελληνικά 55 (2005) Ἐν βίβλοις γράφων (D. Chr ): Dio s Extempore Art, and Cleanthes παραδιορθώσεις, Mnemosyne 56 (2003) Aeschylus, Eumenides , CQ 46 (1996) Aeschylus, Choeph , RhM 133 (1990) The Koila of Euboia, Παρουσία 3 (1985) Γιόση Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο «αρχαία ελληνική φιλολογία» Ερευνητικά ενδιαφέροντα Αρχαία ελληνική τραγωδία, αρχαϊκός λυρισμός, προ-πλατωνική και πλατωνική Ποιητική, Αριστοτέλης Περί Ποιητικ, Πλάτων. Μονογραφίες 1. Μύθος και Λόγος στον Σοφοκλή. Αθήνα, εκδ. Καρδαμίτσα, Σοφοκλ Αίας, εισαγωγή - μετάφραση Εν Κύκλω, Αθήνα, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, Πλάτωνος Ίων, Εισαγωγή - Σχόλια Μ.Ι Γιόση, Μετάφραση Δ.Γ. Σπαθάρας, Αθήνα, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, Αριστοτέλους Συμπόσιον ή Περί μέθης. Τα σωζόμενα αποσπάσματα, με εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια, Αθήνα, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, Ευριπίδου Ηρακλ, εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια, Αθήνα, εκδ. Σμίλη Αντιπροσωπευτικά Άρθρα 1. «Κόριννα 654 PMG: Αρχαϊκότητα ή Μεταμόρφωση», Πρακτικά Α' Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου Αρχαίας Ελληνικ Φιλολογίας(23-26 Μαΐου 1994), Αθήνα, Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία, 1997, Aristotle 's POET1CS: An Annotαted Bibliography , Μ. Ι Γιόση - Α. Μελίστα, Περιοδικό ΠΑΡΟΥΣ1Α, Σειρά αυτοτελών δημοσιευμάτων αρ. 45, Αθήνα 1998.

9 3. «τεθνάκην δ ἀδόλως θέλω:αποσπάσματα ερωτικού (;) λόγου. Σαπφώ, απ. 94 V.», Πρακτικά ΧΙΙ Συνεδρίου (Λευκάδα, Ιουλίου 2007), Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα «δεῦρο σὺν αὐλητῆρι. Συμποτική ποιητική στο Θεογνίδειο corpus.», στον τόμο Αντιφίλησις. Studies on Classical, Byzantine and Modern Greek Literature and Culture in Honour of John-Theophanes A. Papademetriou, edited by Eleni Karamalengou and Eugenia Makrygianni, Stuttgart Γκάρτζιου-Τάττη Αριάδνη, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο «αρχαία ελληνική φιλολογία» Η Aριάδνη Γκάρτζιου-Tάττη είναι πτυχιούχος του τμήματος Kλασικών Σπουδών της Φιλοσοφικ Σχολ του Πανεπιστημίου Iωαννίνων (1973), κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος της École des Hautes Études en Sciences Sociales (Παρίσι 1985) και Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικ Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας. Η έρευνα και διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο εστιάζεται στους τομείς της ομηρικ, τραγικ και κωμικ ποίησης με επίκεντρο την ερμηνεία της μυθικ, θρησκευτικ και ανθρωπολογικ σκέψης των Αρχαίων Ελλήνων. Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας ( ), Μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος από το Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Centre International d'étude de la Religion Grecque Antique (CIERGA), Μέλος της Συντακτικ επιτροπ του περιοδικού Métis, Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Ινστιτούτου Aρχαίας Iστορίας Sosipolis, μέλος διάφορων επιστημονικών φορέων (Centre des Études Homériques-Grenoble, Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών Ιθάκη, Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων κ.ά.). Μονογραφίες Pâris-Alexandre: un héros inachevé, διδ. διατ. Παρίσι Άρθρα (επιλογή) 1. «Le Dionysalexandros de Cratinos», Métis, 1, , «Pâris-Alexandre dans l Iliade» στo L Initiation (Actes du colloque international de Montpellier, Avril 1991), Montpellier 1992, τόμ. I, «O χορός στην αρχαία Eλλάδα, στo Xορός και κοινωνία, επιμ. B. Nιτσιάκος, Kόνιτσα 1994, «Προφητεία, γνώση και εξουσία του Tειρεσία: από το έπος στήν τραγωδία» στo Mορφές της αρχαίας ελληνικ λογοτεχνίας, εκδ.

10 Iδρύματος Kωνσταντίνου Kατσάρη, Iωάννινα 1995, «Xορός και τελετουργία στις Tρῳάδες του Eυριπίδη», Δωδώνη: Φιλολογία, 26, 1997, «Θυσία και μαντική στον οίκο των Λαβδακιδών, στο Kτερίσματα. Φιλολογικά Mελετήματα αφιερωμένα στον Iωάννη Σ. Kαμπίτση ( ), Hράκλειο 2000, «O Ποσειδών στο θέατρο του Διονύσου», Δωδώνη: Φιλολογία, 29, 2000, «O Σίσυφος, οι νόμοι και οι θεοί», στο Ε. Πατρικίου (επιμ.), Oκτώ δοκίμια για το αρχαίο δράμα, εκδ. Δαίδαλος-Zαχαρόπουλος, Aθήνα 2004, «H ασπίδα και τα όπλα του Aχιλλέα στην Hλέκτρα του Eυριπίδη», Metis, ΝS.2, 2004, «H Καταγωγή της τραγωδίας και του αττικού θεάτρου», Δωδώνη 38,/39, 2009/2010, Ευσταθίου Αθανάσιος, Αναπληρωτ, Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με γνωστικό αντικείμενο «αρχαία ελληνική γραμματεία και γλώσσα» Ερευνητικά ενδιαφέροντα Ζητήματα της αρχαίας ελληνικ δημοκρατίας, αρχαία ελληνική ρητορική, πρόσληψη, ιστοριογραφία Μονογραφίες 1. A Commentary on Aischines De Falsa Legatione, chapters 1-16, Royal Holloway and Bedford New College, University of London, διδ. διατριβή, London Διοδώρου Σικελιώτη Ιστορική Βιβλιοθήκη, Βιβλίο 16, Εισαγωγή και Υπόμνημα από Αθαν. Ευσταθίου, μετάφραση από Θεοδ. Πυλαρινό, Κέρκυρα Συλλογικοί Τόμοι/ Μεταφράσεις ξενόγλωσσων έργων 1. (επιμ.) Α. Pickard-Cambridge, The Dramatic Festivals of Athens, Oxford University Press, (Επιστημονική επιμέλεια από Αθαν. Ευσταθίου, καθώς και μετάφραση σε συνεργασία με άλλους συνεργάτες). Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη (συνεπιμ.) Homeric Receptions across Generic and Cultural Contexts. Berlin-New York 2016 ΑΡΘΡΑ

11 1. «The 'Peace of Philokrates': The Assemblies of 18th and 19th Elaphebolion 346. Studying History through Rhetoric». Historia 53 (2004), σελ «Ποιος θα μας φυλάξει από τους φύλακες: Ο έλεγχος των δημοσίων λειτουργών στην Αθήνα κατά την κλασσική εποχή». Εκπαιδευτική Κιβωτός 2 (2007), σελ «Από τον Πλάτωνα στον Κώστα Βάρναλη: Η απολογία και η αληθινή απολογία του Σωκράτη», Πρακτικά Συνεδρίου: Ελληνική Αρχαιότητα και Νεοελληνική Λογοτεχνία, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2009, σελ Τρία άρθρα για την 13τομη Encyclopedia of Ancient History, Wiley-Blackwell Publication, Malden, MA, U.S.A., με τους ακόλουθους τίτλους: Confiscation of property Philocrates Metronomoi 5. «Το ιδιωτικό και το δημόσιο στη δοκιμασία των ρητόρων στην Αθήνα των κλασσικών χρόνων», Διεθν διημερίδα προς τιμήν της κ. Ιωάννας Γιατρομανωλάκη με τίτλο: Ιδιωτικός βίος και δημόσιοι ομιλητές, Οκτώβριος Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης (2013), 28 σελ Ζωγράφου Γερασιμούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο «αρχαία ελληνική φιλολογία» Ερευνητικά ενδιαφέροντα Αρχαία ελληνική ιστοριογραφία, ρητορική και μυθολογία Μονογραφίες 1.Ο μύθος του Παλαμήδη στην αρχαία ελληνική γραμματεία, Ιωάννινα Διξοὶ λόγοι στην Ἱστορίην του Ηρόδοτου: η διπλή όψη μιας μεθοδολογικ τεχνικ (Βιβλία 1-6, 7-9, δύο τόμοι). Άρθρα (επιλογή) 1. «Γοργία Ὑπὲρ Παλαμήδους Ἀπολογία, Αλκιδάμαντα Ὀδυσσεὺς κατὰ Παλαμήδους προδοσίας συγκριτική μελέτη. Συμβολή στην έρευνα των σοφιστικών ἐπιδείξεων», ΔΩΔΩΝΗ: «Φιλολογία» Κ (1991) «L argumentation d Hérodote concernant les emprunts faits par les Grecs à la religion égyptienne», Kernos 8 (1995) «Ο λόγος ως εκδοχή στον Ηρόδοτο», ΔΩΔΩΝΗ: Φιλολογία ΚΣΤ (1997) «Αντιθετικές εκδοχές στον Ηρόδοτο: ἀντιλογίαι (;) η περίπτωση του προοιμίου», ΔΩΔΩΝΗ: Φιλολογία ΚΖ (1998) users.uoi.gr/classics/cv/cv_zografou_g.pdf

12 9. Κουρεμένος Θεόκριτος,, Τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «αρχαία ελληνική φιλολογία». Ο Θεόκριτος Κουρεμένος σπούδασε κλασική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πτυχίο 1989) και στο Ohio State University, ΗΠΑ (MA 1992, PhD 1995). Δίδαξε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ( ). Το 1999 διορίστηκε επίκουρος καθηγητ Αρχαίας Ελληνικ φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το 2006 έγινε αναπληρωτ καθηγητ και το 2013 καθηγητ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα αρχαία ελληνική φιλοσοφία και αρχαία ελληνική επιστήμη. Έχει γράψει άρθρα και τέσσερα βιβλία, Aristotle on Mathematical Infinity (Palingenesia 58, 1995, Franz Steiner Verlag, Stuttgart), The Proportions in Aristotle s Phys. 7.5 (Palingenesia 76, 2002, Franz Steiner Verlag, Stuttgart), Aristotle's de Caelo Γ. Introduction, Translation and Commentary (Palingenesia 100, 2013, Franz Steiner Verlag, Stuttgart) και Heavenly Stuff: The constitution of the celestial objects and the theory of homocentric spheres in Aristotle's cosmology (Palingenesia 96, 2010, Franz Steiner Verlag, Stuttgart). Σχολίασε επίσης τον πάπυρο του Δερβενίου, που εκδόθηκε σε συνεργασία με τους Γ.Μ. Παράσογλου και Κ. Τσαντσάνογλου (Th. Kouremenos, G.M. Parássoglou, K. Tsantsanoglou, The Derveni Papyrus. Edited with Introduction and Commentary [Studi e Testi per il Corpus dei Papiri Filosofici 13, 2006, Leo S. Olschki, Florence]) Κυριάκου Πουλχερία, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «αρχαία ελληνική φιλολογία». Η Πουλχερία Κυριάκου σπούδασε κλασική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πτυχίο 1989) και στο Ohio State University, ΗΠΑ (MA 1992, PhD 1995). Δίδαξε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ( ). Το 1998 διορίστηκε επίκουρος καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικ φιλολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Κομοτηνή, όπου δίδαξε ως το Το 2005 διορίστηκε αναπληρώτρια καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικ φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το 2012 καθηγήτρια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν αρχαία ελληνική δραματική ποίηση, λυρική ποίηση, έπος και φιλοσοφία. Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

13 Μονογραφίες 1. Homeric Hapax Legomena in the Argonautica of Apollonius Rhodius (Franz Steiner, Stuttgart, 1995), 2. Euripides, Iphigeneia in Tauris. With Introduction and Commentary (De Gruyter, Berlin and New York, 2006) 3. The past in Aeschylus and Sophocles (Berlin/ Boston, 2011). Αντιπροσωπευτικά Άρθρα 1. Poet, victor, and justice in Bacchylides, Philologus 145, 2001, Warrior vaunts in the Iliad, Rheinisches Museum für Philologie 144, 2001, The violence of nomos in Pindar fr. 169a, Materiali e discussioni per l analisi dei testi classici 48, 2002, Κλέος and poetry in Simonides fr. 11 W 2 and Theocritus, Idyll 16, Rheinisches Museum für Philologie 147, 2004, Epidoxon kydos: Crown victory and its rewards Classica et Mediaevalia 58, 2007, Female kleos in Euripides and his predecessors in: G. Avezzù (ed.), Didaskaliai II, Verona 2008, Philoctetes, in A. Markantonatos (ed.), Brill s Companion to Sophocles, Leiden/Boston 2012, "Poetic representation and nature in the Agathon scene of Aristophanes' Thesmophoriazusae" Classica et Mediaevalia 64, 2013, Λιάτση Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο «αρχαία ελληνική φιλολογία» Ερευνητικά ενδιαφέροντα Πεζογραφία, ερμηνευτικός υπομνηματισμός σε συγγράμματα του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα Μονογραφίες 1. Αristoteles De Generatione Animalium, Buch V. Trier Ιntepretation der Antike. Olms 2006

14 3. Die semiotische Erkenntnistheorie Platons im siebten Brief. Μόναχο 2014 Αντιπροσωπευτικά Άρθρα 1. Die Neubelebung der antiken Theorie der Rhetorik in England im 19. Jahrhundert durch Richard Whately s Elements of Rhetoric von 1828, in: W. Kofler, K. Töchterle (eds.), Pontes III: Die antike Rhetorik in der europäischen Geistesgeschichte (Comparanda 6), Innsbruck/Wien/Bozen 2005, Genetik und Ethik bei Aristoteles. Zur physischen Prädisposition der ethischen Tugend, Zeitschrift für philosophische Forschung 60, 2006, Philia bei Aristoteles: Ethische Tugend oder äusseres Gut?, in: J. Althoff (ed.), Philosophie und Dichtung im antiken Griechenland (Philosophie der Antike, Bd. 23), Stuttgart 2007, Das Handlungsmuster des antiken griechischen Liebesromans und sein Fortleben in der modernen erotischen Trivialliteratur, der Soap Opera und der Regenbogenpresse, in: M. Korenjak, S. Tilg (eds.), Pontes IV: Die Antike in der Alltagskultur der Gegenwart (Comparanda 9), Innsbruck/Wien/Bozen 2007, Der Begriff des Konsenses. Herkunft und Bedeutung eines Argumentationsmittels, in: K.-M. Hingst, M. Liatsi (eds.), Pragmata. Festschrift für Klaus Oehler, Tübingen 2008, Μανακίδου Φλώρα, Καθηγήτρια, Τμήμα Ελληνικ Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο «αρχαία ελληνική φιλολογία» Ερευνητικά Ενδιαφέροντα -Αρχαϊκή ποίηση (επική, χορική, ελεγειακή, ιαμβική). -Ελληνιστική ποίηση (Καλλίμαχος, Θεόκριτος, Απολλώνιος Ρόδιος). -Αττική δραματική ποίηση, ιδιωτικός και δημόσιος βίος, αρχαία ελληνική θρησκεία. -Πρόσληψη της αρχαιότητας. -Ταυτότητες και η ποιητική τους κατασκευή Μονογραφίες

15 1. Beschreibung von Kunstwerken in der hellenistischen Dichtung. Ein Beitrag zur hellenistischen Poetik, Beiträge zur Altertumskunde, 36, εκδ. B.G. TEUBNER, Στουτγάρδη 1993, σσ Στρατηγικές της Οδύσσειας. Συμβολή στο ομηρικό ζήτημα, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2002, σσ Kαλλιμάχος Εις Λουτρά της Παλλάδος. Εισαγωγή-κείμενο-σχόλια, εκδ. Δαίδαλος-Ι.Zαχαρόπουλος, Αθήνα (επιμ. ) Chr. Meier, Die politische Kunst der griechischen Tragödie (H πολιτική τέχνη της αρχαίας ελληνικ τραγωδίας), εκδ. KAPΔAMITΣA, Aθήνα Αντιπροσωπευτικά Άρθρα: 1.«Δείκτες θεατρικότητας σε ένα έπος: μέλος και όψις στο τέταρτο βιβλίο της Aινειάδας»: επαυξημένη μορφή εισήγησης στο Δ Διεθνές Συμπόσιο Aρχ. Δράματος, στην ελληνική και αγγλική στα Πρακτικά του Συμποσίου, Λευκωσία 1996, και «H πρόσληψη της αριστοφανικ κωμωδίας και οι χειροτέχνες»: συλλογικός τόμος OPNIΘEΣ, Aθήνα 1997, «H αρχαιογνωσία σ' ένα σύγχρονο διάλογο φιλοσοφίας τέχνης: Cees Nooteboom, H ακόλουθη ιστορία (Het volgende verhaal)»: ΣHMEIO 5 (1998) «Αρχαία Ελλάδα σε συνέχειες: ουτοπία ή πραγματικότητα;»: Σεμινάριο 31, Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Aθήνα 2004, Μαυρουδ Αιμίλιος,, Τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «αρχαία ελληνική φιλολογία». Ο Αιμίλιος Μαυρουδ σπούδασε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης (Πτυχίο 1979, διδακτορικό 1989). Διετέλεσε αρχικά επιστημονικός συνεργάτης της Α Τακτικ Έδρας της Λατινικ Φιλολογίας. Τὸ 1989 αναγορεύθηκε διδάκτορας της Αρχαίας Ελληνικ Φιλολογίας και ακολούθως υπηρέτησε ως λέκτορας, επίκουρος και αναπληρωτ καθηγητ. Από το 2009 είναι της Αρχαίας Ελληνικ Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στα ερευνητικά ενδιαφέροντά του ανήκει κατά κύριο λόγο η αρχαία ελληνική επιστημονική γραμματεία (ιατρική), αλλά και η φιλοσοφία και η ρητορική. Έχει γράψει τα βιβλία: (1) Ο γιατρός Αρχιγένης από την Απάμεια. Βίος και έργα, Θεσσαλονίκη 1989 (διδακτ. διατρ.) (2) Αρχιγένης Φιλίππου Απαμεύς. Ο βίος και τα έργα ενός Έλληνα γιατρού στην αυτοκρατορική Ρώμη [Πονήματα. Συμβολές στην έρευνα τ ελληνικ και λατινικ γραμματείας, 3], Αθήναι, Κέντρον Εκδόσεως Έργων Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων, 2000 (3) Μακεδονική ιατρική προσωπογραφία. Μακεδόνες γιατροί κατά την Αρχαιότητα και γιατροί στην υπηρεσία Μακεδόνων [Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών], Αθήναι, Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, Έγραψε επίσης τη

16 μονογραφία (4) Η ιστορία της μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως. Συμβολή στη μελέτη των εκκλησιαστικών επαρχιών του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, Παπαδοπούλου Θάλεια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «αρχαία ελληνική φιλολογία και έμφαση στην τραγωδία». Η Θάλεια Παπαδοπούλου σπούδασε φιλολογία με ειδίκευση στην κλασική φιλολογία. Είναι αριστούχος απόφοιτη του ΑΠΘ (πτυχίο 1993) και του Πανεπιστημίου Cambridge (MPhil 1995, PhD 2000). Έχει διδάξει κλασική φιλολογία στα Πανεπιστήμια του Cambridge (έμμισθη βοηθός για διδασκαλία, ), της Οξφόρδης (λέκτορας, Κολλέγιο Corpus Christi, ), της Κρήτης (ειδική επιστήμων κατά το ΠΔ 407/1980, ) και των Ιωαννίνων (λέκτορας, ). Έχει διατελέσει εκλεγμένη μεταδιδακτορική ερευνήτρια στην Κλασική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ( , Κολλέγιο Wolfson). Ερευνητικά ενδιαφέροντα αρχαία ελληνική τραγωδία, ρωμαϊκή τραγωδία, έπος, ιστοριογραφία, λογοτεχνική κριτική στην αρχαιότητα και πρόσληψη της αρχαίας ελληνικ λογοτεχνίας σε μεταγενέστερες περιόδους. Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις Μονογραφίες (1) Heracles and Euripidean Tragedy (Cambridge University Press 2005) (2) Euripides: Phoenician Women(Duckworth 2008) (3) Aeschylus: Suppliants (Duckworth 2011). Άρθρα 1. Subjectivity and Community in Greek Tragedy: The Example of Euripides Heracles, στον συλλογικό τόμο: S. Patsalidis/E. Sakellaridou (edd.), (Dis)placing Classical Greek Theatre, Thessaloniki Representations of Athena in Greek Tragedy, στον συλλογικό τόμο: S. Deacy/A. Villing (edd.), Athena in the Classical World, Leiden Revenge in Euripides Heracles, στον συλλογικό τόμο: F. Budelmann/P. Michelakis (edd.), Homer, Tragedy and Beyond: Essays in Honour of Professor P.E. Easterling, London Ανθρωπολογία, Κοινωνιολογία και Λογοτεχνική Παράδοση. Το Γυναικείο Στοιχείο στην Αρχαία Ελληνική Τραγωδία στον συλλογικό τόμο: Α. Μαρκαντωνάτος/Χ. Τσαγγάλης (επιμ.), Σημεία. Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Αρχαία Ελληνική Τραγωδία, Αθήνα Altruism, Sovereignty and the degeneration of Athenian Imperialism in Greek Tragedy and Thucydides, στον συλλογικό τόμο: A.

17 Markantonatos/B. Zimmermann (edd.), Crisis on Stage: Tragedy and Comedy in Late Fifth-Century Athens Berlin The Presentation of the Inner Self: Euripides Medea and Apollonius Rhodius Argonautica 3, , Mnemosyne 50 (1997) Tradition and Invention in the Greek Tragic Scholia: Some Examples of Terminology, SIFC 16 (1998) Literary Theory and Terminology in the Greek Tragic Scholia: The Case of Plasma, BICS 43 (1999) Cassandra s Radiant Vigour and the Ironic Optimism of Euripides Troades, Mnemosyne 53 (2000) The Prophetic Figure in Euripides Phoenissae and Bacchae, Hermes 129 (2001) Herakles and Hercules: The Hero s Ambivalence in Euripides and Seneca, Mnemosyne 57 (2004) Artemis and Constructs of Meaning in Euripides Iphigenia in Tauris, Ariadne 11 (2005) Παππάς Θεόδωρος,, Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με γνωστικό αντικείμενο «αρχαία ελληνική γραμματεία» Ερευνητικά ενδιαφέροντα Αρχαία ελληνική δραματική ποίηση, αρχαίο θέατρο και κοινωνία, αρχαία κωμωδία, θεατρική παιδεία Επιλογή δημοσιευμάτων Βιβλία - Μονογραφίες 1. Anthropologie de la comédie grecque ancienne, διδ. διατριβή, Πανεπιστήμιο του Montpellier ΙΙΙ, Eκδ. M. & Γ. Aναστασάκης, Aθήνα 1990, 389 σελ. 2. O φιλόγελως Aριστοφάνης, εκδ. Μ. Kαρδαμίτσα, Aθήνα 1994 (β έκδοση 1996, γ έκδοση 2001), 250 σελ. + πίν. i-xvi. 3. Θεατρικές παραστάσεις στην αρχαία Κέρκυρα. Ίδρυση των Διονυσίων, εκδ. Μ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1996 (β έκδοση 2001), 59 σελ. 4. Αττική κωμωδία: Πρόσωπα και Προσεγγίσεις, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2011, 977 σελ. (επιμ. από κοινού με τον Ανδρέα Μαρκαντωνάτο). 5. Αristophanes fragmenta selecta, κριτική έκδοση με σχόλια και μετάφραση, ετοιμάζεται. Άρθρα 1 «Contributo a uno studio antropologico della commedia attica antica: struttura e funzione degli Exodoi nelle commedie di Aristofane», Dioniso LVII (1987), σσ Δημοσίευση και στα γαλλικά: «Contribution à une étude anthropo-logique de la comédie grecque: structure des exodoi dans les comédies d Aristophane», Connaissance Hellénique 34 (1988), σσ

18 2 «Rite agraire et comédie ancienne. Approche anthropologique I II», I: Connaissance Hellénique 40 (1989), σσ & II: Connaissance Hellénique 41 (1989), σσ «'A propos des traductions de quelques passages d Aristophane en grec moderne», Cahiers du G.I.T.A. 5 (1989), σσ «Le personnage d Héraclès chez Aristophane: compοrtement scénique d un héros secondaire bouffon et satyrique», Dioniso LXI-Fasc. II (1991), σσ «Le sauveur chez Aristophane: approche anthropologique», Eλληνικά 43/2 (1993), σσ «Παραστάσεις αρχαίου δράματος και Σχολείο», στο: Παραστάσεις Αρχαίου Ελληνικού Δράματος στην Ευρώπη κατά τους νεότερους χρόνους, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1999, σσ «Théâtre et société en Grèce ancienne», Τεκμήριον 2 (2000), σσ «Ιστορία της παράδοσης του κειμένου του Αριστοφάνη», Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (Π.Ε.Φ.), Σεμινάριο 33: Ο Αριστοφάνης και η Αρχαία Κωμωδία, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2006, σσ «Το κωμικό στοιχείο στα αποσπάσματα του Αριστοφάνη: μια πρώτη προσέγγιση», Τεκμήριον 8 (2008), σσ Επιμορφωτικά μαθήματα, διαλέξεις και σεμινάρια - «Θεατρική παιδεία Θεατρολογία», σεμινάριο διάρκειας 40 ωρών (ΠΕΚ), για δασκάλους και φιλολόγους καθηγητές που υπηρετούν στο νομό της Κέρκυρας (Φεβρουάριος - Μάρτιος 1999). - «Θεατρική αγωγή και παιδεία», σεμινάριο διάρκειας 40 ωρών (ΠΕΚ), για δασκάλους και φιλολόγους καθηγητές που υπηρετούν στο νομό Θεσπρωτίας (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2000) Ράγκος Σπυρίδων, Αναπληρωτ, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «αρχαία ελληνική φιλολογία και φιλοσοφία» Ερευνητικά ενδιαφέροντα -Αρχαία ελληνική φιλοσοφία (ιδίως η πλατωνική παράδοση) -Αρχαία ελληνική θρησκεία (ιδίως οι μυστηριακές και εκστατικές τελετές) -Ιστορία των ιδεών στην ελληνική αρχαιότητα

19 Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις Μονογραφίες 1. Η ελληνική αρχαιότητα: πόλεμος πολιτική πολιτισμός (σε συνεργασία με τον Καθ. Δ. Ι. Κυρτάτα), Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Νεοελληνικών Σπουδών Hσίοδος και φιλοσοφία: η μυθοποιητική καταγωγή της ἀληθείας τοῦ λόγου στην αρχαϊκή Eλλάδα, Ν. Μπεζαντάκος και Χ. Τσαγγάλης (επιμ.), Mουσάων ἀρχώμεθα: O Hσίοδος και η αρχαϊκή επική ποίηση, Aθήνα: Πατάκης 2006, Πανεπιστημιακό Σύγγραμμα: H συνάντηση του Eλληνισμού με τον Xριστιανισμό από τον πρώτο έως τον τέταρτο αιώνα, Πάτρα: Eλληνικό Aνοικτό Πανεπιστήμιο 2000 Ενδεικτικά Άρθρα-Μελέτες 1. Plato on the Nature of the Sudden Moment, and the Asymmetry of the Second Part of the Parmenides υπό δημοσίευση στο Dialogue. First Philosophy, Truth, and the History of Being in Aristotle s Metaphysics, Claudia Baracchi (επιμ.), The Bloomsbury Companion to Aristotle, London - New Delhi - New York - Sydney: Bloomsbury 2014, Empedocles on Divine Nature, Revue de métaphysique et de morale 74 (2012), Aim, Scope and Method of Aristotle s Metaphysics, Anusilana XXII.1 (2010), «Κύκλου δ ἐξέπταν βαθυπενθέος ἀργαλέοιο»: Περί της Εμπεδοκλέους τελευτ, Υπόμνημα στη Φιλοσοφία (Αφιέρωμα: Θάνατοι Φιλοσοφων στην Αρχαιοτητα, επιμ. Γ. Ζωγραφίδης, Π. Κοτζιά και Χ. Μπάλλα) 9 (2010), Μεταμορφώσεις της ελληνικ ψυχῆς από τον Όμηρο έως τον Πλάτωνα, Αρχαιολογία και τέχνες 118 (Χριστούγεννα 2010), Latent Meaning and Manifest Content in the Derveni Papyrus, Rhizai IV.1 (2007), Ρεγκάκος Αντώνιος,, Τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «αρχαία ελληνική φιλολογία» O Αντώνης Ρεγκάκος σπούδασε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Freiburg (Πτυχίο 1979, διδακτορικό 1982). Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια της Βιέννης, ( ), Freiburg ( ) και από το 1997 είναι Αρχαίας Ελληνικ Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι υπεύθυνος (μαζί με τον F. Montanari) της σειράς Τrends in Classics Supplementary Volumes και του περιοδικού Trends in Classics (Walter de Gruyter), καθώς και μέλος της κριτικ επιτροπ των περιοδικών Wiener Studien, Rivista di Filologia e d'istruzione classica, Eikasmos. Από τον Νοέμβριο του 2011 είναι Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα της Αρχαίας Ελληνικ Φιλολογίας

20 στην Τάξη των Γραμμάτων και Τεχνών. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικ Τραπέζης (Μ.Ι.Ε.Τ.). Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις Μονογραφίες (1) Form und Wandel des Machtdenkens der Athener bei Thukydides (Hermes Einzelschriften 48, Franz Steiner Verlag 1984) (2) Der Homertext und die hellenistischen Dichter (Ηermes Einzelschriften 64, Franz Steiner Verlag 1993) (3) Apollonius Rhodius und die antike Homererklarung (Zetemata 92, C. H. Beck 1994) (4) Το χαμόγελο του Αχιλλέα: ζητήματα αφήγησης και ποιητικ στα ομηρικά έπη (Πατάκης 2006) (5) Επινοώντας το παρελθόν. Γέννηση και ακμή της ιστοριογραφικ αφήγησης στην κλασική αρχαιότητα (Gutenberg 2009) (Βραβείο Aκαδημίας Αθηνών 2011). Συλλογικοί Τόμοι (επιλογή) 1. Wisdom and Folly in Euripides (συνεπιμ. με Πουλχερία Κυριάκου) Berlin-New York W. Kullmann, Realitat, Imagination und Theorie. Kleine Schriften zu Epos und Tragodie in der Antike (Franz Steiner Verlag 2002) 3. Narratology and Interpretation: The Content of Narrative Form in Ancient Literature (Berlin-New York 2009, με τον J. Grethlein). 4. Euphrosyne. Studies on Ancient Epic and Its Legacy in Honor of D. N. Maronitis (με τον J. N. Kazazis, Franz Steiner Verlag 1999) 5. La poesie epique grecque: metamorphoses d un genre litteraire (με τον Franco Montanari; Geneve 2006) 6. Brill s Companion to Hesiod (Leiden 2009, με τους F. Montanari και C. Tsagalis) 7. Brill s Companion to Apollonius Rhodius (με τον Th. Papanghelis, Leiden 2001; 2η έκδ. 2008) 8. S. Matthaios-F. Montanari-A. Rengakos, Ancient Scholarship and Grammar. Archetypes, Concepts, and Contexts, Trends in Classics Supplementary Volumes, τόμ. 9, Walter de Gruyter Verlag, Βερολίνο Nεκρά γράμματα; H Kλασική Φιλολογία τον 21ο αιώνα, εκδ. Πατάκη, Aθήνα H.-Chr. Günther A. Rengakos (εκδ.), Beiträge zur antiken Philosophie. Festschrift für Wolfgang Kullmann, Franz Steiner Verlag, Στουτγάρδη M. Reichel-A. Rengakos (εκδ.), Epea pteroenta. Festschrift für Wolfgang Kullmann, Franz Steiner Verlag, Στουτγάρδη Hans-Christian Günther-Antonios Rengakos (εκδ.), Heidegger und die Antike, Zetemata. Monographien zur Klassischen Altertumswissenschaft τόμ. 126, C.H. Beck Verlag, Μόναχο

21 18. Σιστάκου Ευανθία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «αρχαία ελληνική φιλολογία» Ερευνητικά ενδιαφέροντα ελληνιστική ποίηση και ποιητική, ομηρική φιλολογία, θεωρητικά ζητήματα (λογοτεχνικά είδη, αφηγηματολογία, κύρια ονόματα και κατάλογοι στην αρχαία ελληνική ποίηση). Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις Μονογραφίες (1) Θεοκρίτου Θύρσις ή Ωιδή (Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 1998) (2) Η άρνηση του έπους. Όψεις του Τρωικού μύθου στην ελληνιστική ποίηση (Πατάκης, Αθήνα 2004) (3) Η γεωγραφία του Καλλίμαχου και η νεωτερική ποίηση των ελληνιστικών χρόνων (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικ Τραπέζης, Αθήνα 2005) (4) Reconstructing the Epic. Cross-Readings of the Trojan Myth in Hellenistic Poetry (Hellenistica Groningana 14, Peeters, Leuven 2008) (5) The Aesthetics of Darkness. A Study of Hellenistic Romanticism in Apollonius, Lycophron and Nicander (Hellenistica Groningana 17, Peeters, Leuven 2012). (6) Tragic Failures: Alexandrian Responses to Tragedy and the Tragic. Berlin-New York 2016 Μερικές από τις πρόσφατες μελέτες της είναι οι ακόλουθες: 1. Glossing Homer: Homeric Exegesis in Early Third Century Epigram (στο: P. Bing J.S. Bruss (eds.), Brill s Companion to Hellenistic Epigram, Brill, Leiden 2007, ) 2. Beyond the Argonautica: In Search of Apollonius Ktisis Poems (στο: Th.D. Papanghelis A. Rengakos (eds.), Brill s Companion to Apollonius Rhodius, Brill, Leiden 2008 (second, revised edition), ) 3. Breaking the Name Codes in Lycophron s Alexandra (στο: C. Cusset É. Prioux (eds.), Lycophron: éclats d obscurité, Presses Universitaires de Saint-Étienne, Saint- Étienne 2009, ) Τσαγγάλης Χρήστος,, Τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «αρχαία ελληνική φιλολογία» O Xρήστος K. Tσαγγάλης σπούδασε κλασική φιλολογία στα πανεπιστήμια Αθηνών (Πτυχίο 1992), King s College London (M.A. 1993) και Cornell στις Η.Π.Α. (Ph.D 1998). Έχει διατελέσει μεταδιδακτορικός υπότροφος του ΙΚΥ ( ) και έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Κρήτης ( ) και Αθηνών ( ). Από το 2013 είναι Αρχαίας Ελληνικ Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

22 Ερευνητικά ενδιαφέροντα η επική ποίηση της αρχαϊκ εποχ η μετρική, και το επίγραμμα (αρχαϊκό, κλασικό και ελληνιστικό). Μονογραφίες (1) Epic Grief: Personal Laments in Homer's Iliad (Walter de Gruyter 2004) (2) The Oral Palimpsest: Exploring Intertextuality in the Homeric Epics (Harvard University Press 2008) (3) Inscribing Sorrow: Fourth-Century Attic Funerary Epigrams (Walter de Gruyter 2008) (4) From Listeners to Viewers: Space in the Iliad (Harvard University Press, 2012) (5) Early Greek Epic Fragments: Genealogical and Antiquarian Epic (Walter de Gruyter 2016) (6) Ομηρικές μελέτες: προφορικότητα, διακειμενικότητα, νεοανάλυση (Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη, ΙΝΣ, 2016) Συλλογικοί τόμοι (1) Μουσάων Αρχώμεθα: ο Ησίοδος και η Αρχαϊκή Επική Ποίηση (Αθήνα 2006) (με τον N. Π. Mπεζαντάκο) (2) Άθλα και έπαθλα στα ομηρικά έπη. Αθήνα, Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών 2007 (με τον A. Ρεγκάκο), (3) Αρχαία Ελληνική Τραγωδία: Θεωρία και Πράξη (Αθήνα 2008) (με τον Α. Μαρκαντωνάτο) (4) Brill's Companion to Hesiod (Leiden 2009, μαζί με τους F. Montanari και A. Rengakos) (5) Allusion, Authority, and Truth: Critical Perspectives on Greek Poetic and Rhetorical Praxis (Berlin-New York 2010, Walter de Gruyter, με τον Phillip Mitsis), (6) Homeric Hypertextuality, a special issue of the journal Trends in Classics, (2010 Walter de Gruyter) (7) Homeric Contexts: Neoanalysis and the Interpretation of Oral Theory (Walter de Gruyter 2012) (8) The Greek Epic Cycle and its Ancient Reception (Cambridge 2015, με τον M. Fantuzzi) Τσιτσιμπάκου-Βασάλου Ευανθία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «αρχαία ελληνική φιλολογία» Η Ευανθία Τσιτσιμπάκου-Βασάλου σπούδασε κλασική φιλολογία στα πανεπιστήμια Αθηνών (Πτυχίο 1972) και Σικάγου (M.A. 1975, Ph.D 1985). Έχει εργαστεί ως ειδική επιστήμovας στη Θεoλoγική Σχoλή τoυ Αριστoτελείoυ Παvεπιστημίoυ ( ), και ως Λέκτoρας ( ), Επίκoυρη καθηγήτρια

23 ( ), και (από το 2006) Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικ Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ερευνητικά ενδιαφέροντα αρχαϊκή λυρική ποίηση, ομηρικό έπος, οι ομηρικοί σχολιαστές και ετυμολογία και η αρχαία ελληνική τραγωδία. Μονογραφίες Ancient Poetic Etymology. The Pelopids: Fathers and Sons, Klassische Philologie, Palingenesia-Band 89 (Stuttgart 2007) Άρθρα 1. Aeschylus Agam. 141: ἀέπτοις-ἀάπτοις in Context, Ελληνικά 45 (1995): Oxy Frr. 1-24: The Meleager Myth, Ελληνικά 46: Brightness and Darkness in Pindar s Pythian 3: Aigla - Koronis - Arsinoë and Her Coming of Age, in Light and Darkness in Ancient Greek Myth and Religion, M. Christopoulos, Efimia D. Karakantza and O. Levaniouk (eds.), Lexington Books (Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth, UK 2010) (Διεθνές Συνέδριο το οποίο οργάνωσε το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (6-8 Ιουλίου 2007). 3. Chance or Design? Language and Plot Management in the Odyssey. Klytaimnestra ἄλοχος μνηστὴ ἐμήσατο, in: Narratology and Interpretation, J. Grethlein and A. Rengakos (eds.) (Berlin, New York 2008) (Διεθνές Συνέδριο που οργάνωσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (6-8 Δεκεμβρίου 2007) με θέμα Αφηγηματολογία και Ερμηνεία. Το Περιεχόμενο της Μορφ στα Αρχαία Κείμενα) The Textual Problems of the P. Lille Poem, vv , QUCC n.s.28: The Homeric ἄφαρ in the Oedipus Myth and the Identity of the Lille Μother, Glotta 67: Τσιτσιρίδης Σταύρος,, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία ελληνική φιλολογία- Αρχαίο θέατρο» Γεννήθηκε το 1965 στο Ρέθυμνο. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και κλασική φιλολογία και αρχαία ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, όπου αναγορεύθηκε διδάκτωρ το Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Πατρών και Κύπρου. Από το 2011 είναι υπεύθυνος έκδοσης του επιστημονικού περιοδικού Λογεῖον, που εκδίδεται από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

24 Μονογραφίες 1. Beiträge zu den Fragmenten des Klearchos von Soloi (Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte) Walter de Gruyter: Berlin / New York Ἡ γένεση τῆς λογοτεχνικῆς ἑρμηνείας. Ἡ ἑρμηνεία τοῦ ποιήματος τοῦ Σιμωνίδη στὸν Πρωταγόρα τοῦ Πλάτωνα, Stigmi: Athens Platons Menexenos. Einleitung, Text und Kommentar, (Beiträge zur Altertumskunde, 107) B.G. Teubner: Stuttgart/Leipzig Συλλογικοί Τόμοι 1. ΠΑΡΑΧΟΡΗΓΗΜΑ. Μελετήματα για το αρχαίο θέατρο προς τιμήν του Καθηγητή Γρηγόρη Μ. Σηφάκη, Ηράκλειο Αντιπροσωπευτικά Άρθρα 1. Die Schrift Über den Schlaf des Klearchos von Soloi, Rheinisches Museum für Philologie 153 (2010) Ο αριστοτελικός ορισμός της τραγωδίας, Ἑλληνικά 60 (2010) Οn Aristophanic Parody: The Parodic Techniques, in: S. Tsitsiridis (ed.), ΠΑΡΑΧΟΡΗΓΗΜΑ. Μελετήματα για το αρχαίο θέατρο προς τιμήν του Καθηγητή Γρηγόρη Μ. Σηφάκη, Crete University Press: Heraklion 2010, Αdnotationes variae, Hermes 137 (2009) Die Schrift Περὶ βίων des Klearchos von Soloi, Philologus 152 (2008) Ein Klearchos-Fragment in Athenaios, Deipn. XII 548F-549A, Philologus 150 (2006) Mimesis and Understanding: An Interpretation of Aristotle s Poetics b 4-19, Classical Quarterly 55 (2005) Euripideische Kosmogonie bei Aristophanes (Thesm ), Ἑλληνικά 51 (2001) Παρωδία τῆς ἐπιστήμης στὶς Nεφέλες τοῦ Ἀριστοφάνη, in: KTEPIΣMATA. Φιλολογικὰ μελετήματα ἀφιερωμένα στὸν Ἰωάννη Σ. Kαμπίτση ( ), Crete University Press: Heraklion, 2000, Φουντουλάκης Ανδρέας, Αναπληρωτ, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικ Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Φιλολογία και Θεατρική Παιδεία» Σπουδές: Α) Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ ( ) με ειδίκευση Κλασσικ Φιλολογίας

25 Β) Μεταπτυχιακές: University of Manchester, Μ. Βρετανία Department of Greek and Latin ( ) Master of Philosophy με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Φιλολογία» και ειδίκευση στο θέατρο του Ευριπίδη (1992). Διατριβή: Violence in Euripides, Master of Philosophy Thesis, University of Manchester 1992, σελ Γ) Διδακτορικό: University of Manchester, Μ. Βρετανία Department of Greek and Latin ( ) Doctor of Philosophy με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Φιλολογία» και ειδίκευση στην τραγική παραγωγή των κλασσικών και μετακλασσικών χρόνων (1995). Διατριβή: Violence and Theatricality: Studies on Violence as a Dramatic Element in Classical and Post-Classical Greek Tragedy, Doctor of Philosophy Thesis, University of Manchester 1995, σελ : Μονογραφίες 1.Violence and Theatricality: Studies on Violence as a Dramatic Element in Classical and Post-Classical Greek Tragedy, University of Manchester Αναζητώντας τον Διδακτικό Μένανδρο: Μια Προσέγγιση της Κωμωδίας του Μενάνδρου και μια Διερεύνηση της Σαμίας (Αθήνα: Τυπωθήτω, 2004) Συλλογικοί Τόμοι: (συνεπιμ.) Theatre World: Critical Perspectives on Greek Tragedy and Comedy (Βερολίνο & Βοστόνη, Walter de Gruyter 2016) Άρθρα (επιλογή) 1. Greek Dramatic Conventions in Ezekiel s Exagoge, Πλάτων ( ), Λυκόφρων: Διερευνώντας τα Όρια και τα Συστατικά της Τραγικ Ποίησης, Φ.Π. Μανακίδου, Κ. Σπανουδάκης (επιμ.), Αλεξανδρινή Μούσα: Συνέχεια και Νεωτερισμός στην Ελληνιστική Ποίηση (Αθήνα: Gutenberg, 2008), On the Literary Genre of Lycophron s Alexandra, Acta Antiqua 38 (1998), Ουσία in Euripides Hippolytus 514 and the Greek Magical Papyri, Maia n.s (1999), Ελληνική Τραγωδία στην Κάτω Ιταλία και Σικελία: Στοιχεία για την επί Σκην Παράσταση Βίας στη Μετακλασσική Τραγωδία, Θ. Γ. Παππάς (επιμ.), Ελληνική Παρουσία στην Κάτω Ιταλία και Σικελία: Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου, Κέρκυρα, Οκτωβρίου 1998, A Note on Euripides, Bacchae 837, Πλάτων 51 ( ), Dionysiac Ritual and Tragic Myth: Exploring the Boundaries of Madness and Death in Euripides Heracles, Πρακτικά ΙΑ Διεθνούς Συνεδρίου Κλασσικών Σπουδών της Fédération Internationale des Associations d Études Classiques (Αθήνα, 2002), τόμος Β, A Note on Menander, Samia a, Mnemosyne [Υπό δημοσίευση].

ΦΛΩΡΑ Π. ΜΑΝΑΚΙΔΟΥ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Προσφερόμενα προπτυχιακά μαθήματα (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο 2009-2010)

ΦΛΩΡΑ Π. ΜΑΝΑΚΙΔΟΥ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Προσφερόμενα προπτυχιακά μαθήματα (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο 2009-2010) ΦΛΩΡΑ Π. ΜΑΝΑΚΙΔΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προσφερόμενα προπτυχιακά μαθήματα (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο 2009-2010) Boυκολική ποίηση του Θεόκριτου Καλλίμαχου Ύμνοι Ομηρικό έπος Θεματογραφία Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ Ι. ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ Ι. ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ Ι. ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο Τσιτσιρίδης Όνομα Σταύρος Όνομα πατρός Ιωάννης Τόπος γέννησης Ρέθυμνο Ημερομ. γέννησης 26-05-1965 Διεύθυνση Παύλου Νιρβάνα 8, 26443

Διαβάστε περισσότερα

STAVROS J. TSITSIRIDIS

STAVROS J. TSITSIRIDIS CURRICULUM VITAE STAVROS J. TSITSIRIDIS PERSONAL Place of Birth: Date of Birth: Address: Telephone: E-mail: Current employment: Rethymnon, Crete 26 Μay,1965 8 Pavlou Nirvana St., 26443 Patras, Greece 9

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστημιούπολη ΤΚ 69100 τηλ.: +30-25310-39947 φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο)

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο) 2014-2015 2015-2016 13Κ1: Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία - Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας (Α 13Κ2_12: Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας (με διδασκαλία πεζών κειμένων) (Α 13Κ1: Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημίου Αθηνών (ως υπότροφος ΙΚΥ) με βαθμό «Άριστα». Θέμα διπλωματικής: «Αίλιος Αριστείδης και ραψωδικοί ύμνοι. Μια σχέση με

Πανεπιστημίου Αθηνών (ως υπότροφος ΙΚΥ) με βαθμό «Άριστα». Θέμα διπλωματικής: «Αίλιος Αριστείδης και ραψωδικοί ύμνοι. Μια σχέση με Χριστίνα Μιτσιάλη Ημερ/νία γέννησης: 21/5/1972 Τηλ.: 2103443887 e-mail: chmitsiali@minedu.gov.gr 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2014 Master Κλασικής Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Πλοήγησης στην Ηλεκτρονική Αρχαιογνωσία

Οδηγός Πλοήγησης στην Ηλεκτρονική Αρχαιογνωσία [Βιβλιογραφίες-Ηλεκτρονικές πηγές] Οδηγός Πλοήγησης στην Ηλεκτρονική Αρχαιογνωσία Κλασικές σπουδές και Ενημέρωση Σχολές-Τμήματα - Σχολές-Τμήματα - Ινστιτούτα - Κέντρα ερευνητικά - Ομάδες διαλόγου Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Διά Βίου Μάθησης. Μάθησης. Ποίηση και Θέατρο Αρχαία Ελλάδα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Διά Βίου Μάθησης. Μάθησης. Ποίηση και Θέατρο Αρχαία Ελλάδα Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Πρόγραµµα Πρόγραµµα Διά Βίου Μάθησης Μάθησης Ποίηση και Θέατρο στην Ποίηση και Θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα Αρχαία Ελλάδα + Στόχος του προγράμματος Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Ποίηση και Θέατρο

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011-2012 09:00-12:00 12:00-15:00 Μεσαία 1ου ορόφου Μεσαία 1ου ορόφου ΔΕΥΤΕΡΑ, 03-09-2012 ΤΡΙΤΗ, 04-09-2012 ΤΕΤΑΡΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι συγγραφείς του τεύχους

Οι συγγραφείς του τεύχους Οι συγγραφείς του τεύχους Οι συγγραφείς του τεύχους [ 109 ] Ο Θανάσης Αγάθος είναι λέκτορας Νεο ελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 Μεσαία ΔΕΥΤΕΡΑ, 19-01-2015 ΤΡΙΤΗ, 20-01-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 21-01-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 22-01-2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23-01-2015 13Κ14_11:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 09:00-12:00 12:00-15:00 Μεσαία Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 11-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 31-08-2015 ΤΡΙΤΗ, 01-09-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 02-09-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 03-09-2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Π ρ ο σ ω π ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Π ρ ο σ ω π ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Π ρ ο σ ω π ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α Επώνυμο: Όνομα: Ημερομηνία γεννήσεως: Τόπος γεννήσεως: Διεύθυνση: Αριθμός τηλεφώνου: e-mail: Αριθμός fax: Επάγγελμα: Α ρ β α ν ί τ η Α ι κ α τ ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Βολονάκη Λέκτορας Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Αρχαία Ελληνική Πεζογραφία

Ελένη Βολονάκη Λέκτορας Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Αρχαία Ελληνική Πεζογραφία Ελένη Βολονάκη Λέκτορας Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Αρχαία Ελληνική Πεζογραφία Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τριανταφυλλιά Γιάννου ΕΔΙΠ, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ.

Τριανταφυλλιά Γιάννου ΕΔΙΠ, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ. Τριανταφυλλιά Γιάννου ΕΔΙΠ, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ. giannoutr@edlit.auth.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΣΠΟΥΔΕΣ Απόφοιτος του Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ. Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιθετικό Σύστημα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής (ΚΒΦΣ)

Ταξιθετικό Σύστημα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής (ΚΒΦΣ) Ταξιθετικό Σύστημα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής (ΚΒΦΣ) 1. Το ταξιθετικό σύστημα της ΚΒΦΣ σχεδιάσθηκε με βασικό σκοπό να συνενώσει στο ράφι τα έργα ενός (αρχαίου) συγγραφέα καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το Τμήμα Φιλολογίας είναι μέρος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποτελείται από τρεις τομείς: τον Τομέα Κλασικών Σπουδών, τον Τομέα Μεσαιωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γνωστικό αντικείμενο: Ελληνική Φιλολογία και Θεατρική Παιδεία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γνωστικό αντικείμενο: Ελληνική Φιλολογία και Θεατρική Παιδεία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Φουντουλάκης Όνομα: Ανδρέας Θέση ή Καθηγητική Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό αντικείμενο: Ελληνική Φιλολογία και Θεατρική Παιδεία Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

1987 1992 Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τομέας Κλασικών Σπουδών.

1987 1992 Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τομέας Κλασικών Σπουδών. Ονοματεπώνυμο: Μαργαρίτα Σωτηρίου Τίτλος Γνωστικό Αντικείμενο: Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας Διεύθυνση Τηλέφωνο: Αρκαδίας 7, 1526 Αθήνα, 210-6198408 E-mail: maso@uop.gr Οικογενειακή Κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017 2018 Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Α/Α Τίτλος Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία Α Εξάμηνο ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Κλασική ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία Ι 4. Εισαγωγή στη Βυζαντινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Καπετάν Βασίλη Κ. Αρνόκουρου ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 13Κ16: Αττικοί Ρήτορες κα Βολονάκη Συνδιδασκαλία + ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 09:00-12:00 12:00-15:00 Μεσαία Εργαστήριο Τεχνογνωσίας ΔΕΥΤΕΡΑ, 18-1-2016 ΤΡΙΤΗ, 19-1-2016 ΤΕΤΑΡΤΗ, 20-1-2016

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Βιογραφικό Ο Χρήστος Ηρ. Αντωνίου γεννήθηκε στη Ζούζουλη Καστοριάς. 1977: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1982: Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών Magister

Διαβάστε περισσότερα

109 Φιλολογίας Αθήνας

109 Φιλολογίας Αθήνας 109 Φιλολογίας Αθήνας Σκοπός Τα Τμήματα Φιλολογίας σκοπό έχουν να αναδεικνύουν επιστήμονες ικανούς να ερευνούν τον αρχαίο ελληνικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα φιλολογικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ Η Αγάθη Γεωργιάδου είναι διδάκτωρ Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Εργάστηκε ως Ειδική Επιστήμων στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και ως μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΥΕ 45 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογή σε µία θέση Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «Θεατρολογία-

Εκλογή σε µία θέση Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «Θεατρολογία- Εκλογή σε µία θέση Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «Θεατρολογία- Αρχαίο Θέατρο : Ιστορία και Παράσταση» (Συγκροτήθηκε στην 4 η / 8-12-2009 Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 24 παραγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ-ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ

ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ-ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ Εκλεκτορική Επιτροπή γνωστικού αντικειμένου ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ-ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ όπως καταρτίστηκε κατά τη συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Εγκύκλιες σπουδές στην Καβάλα. Πτυχίο Νομικής Σχολής του Εθνικού

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Εγκύκλιες σπουδές στην Καβάλα. Πτυχίο Νομικής Σχολής του Εθνικού Αθανάσιος Α. Δέλιος Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας του Δικαίου Νομική Σχολή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Email: adelios@law.duth.gr Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ α. Σπουδές Εγκύκλιες σπουδές στην Καβάλα. Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

12-3 ΑΔ κ. Γεωργαντά, Ιστορία Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας: Αρχές 17 ος αι. 9-12 ΠΑΜ14 Κ. Αρχάκης, Γενική Γλωσσολογία Ι

12-3 ΑΔ κ. Γεωργαντά, Ιστορία Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας: Αρχές 17 ος αι. 9-12 ΠΑΜ14 Κ. Αρχάκης, Γενική Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 2014 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 9-12 ΠΑΜ 14, ΑΔ, K9

Διαβάστε περισσότερα

Bιογραφικό σημείωμα. ΙΙΙ. Διοικητική, Επιστημονική Εμπειρία

Bιογραφικό σημείωμα. ΙΙΙ. Διοικητική, Επιστημονική Εμπειρία ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN Τμήμα Φιλολογίας Tομέας Kλασικής Φιλολογίας Γκάρτζιου-Tάττη Aριάδνη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας Tηλ.: 2651005183 HΔ.: agartziu@cc.uoi.gr Bιογραφικό σημείωμα Ι. Σπουδές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπλέσιος Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνικό θέατρο σε σύνδεση με τη λογοτεχνία Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α του Πετράκη Ιωάννη, δ.φ., καθηγητή του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Γεννήθηκα στην Έδεσσα το 1963. Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Κλασικής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ημέρα Ώρα Αίθουσα Διδάσκων / Μάθημα Δευτέρα 28/8/17 Δευτέρα 4/9/17 Τετάρτη 6/9/17 Τρίτη 12/9/17 Τετάρτη 13/9/16 Τρίτη 19/9/17

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ημέρα Ώρα Αίθουσα Διδάσκων / Μάθημα Δευτέρα 28/8/17 Δευτέρα 4/9/17 Τετάρτη 6/9/17 Τρίτη 12/9/17 Τετάρτη 13/9/16 Τρίτη 19/9/17 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 2017 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 9-12 ΑΔ, ΠΑΜ 14 κ. Γεωργιάδου, Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Παναρέτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέας Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γνωστικό αντικείμενο Γλωσσολογία: Κειμενογλωσσολογία

Ελένη Παναρέτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέας Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γνωστικό αντικείμενο Γλωσσολογία: Κειμενογλωσσολογία Ελένη Παναρέτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέας Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών Γνωστικό αντικείμενο Γλωσσολογία: Κειμενογλωσσολογία ΑΘΗΝΑ 2009 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές 1976 Απολυτήριο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ: ΑΠΟ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 13Κ1 Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία - Επισκόπηση της κ. Μαρκαντωνάτος Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας Δευτέρα 17/6 15:00 18:00 13Κ2_12 Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Υ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυδίκη Κεφαλίδου ΣΑ 26 2015-2016 ΘΕΑΤΙΚΑ ΜΟΤΙΒΑ ΣΤΘΝ ΑΓΓΕΙΟΓΑΦΙΑ. * Τραγωδία (1-8)

Ευρυδίκη Κεφαλίδου ΣΑ 26 2015-2016 ΘΕΑΤΙΚΑ ΜΟΤΙΒΑ ΣΤΘΝ ΑΓΓΕΙΟΓΑΦΙΑ. * Τραγωδία (1-8) Ευρυδίκη Κεφαλίδου ΣΑ 26 2015-2016 ΘΕΑΤΙΚΑ ΜΟΤΙΒΑ ΣΤΘΝ ΑΓΓΕΙΟΓΑΦΙΑ Α * Τραγωδία (1-8) Μια ματιά ςτα παραςκήνια: απεικονίςεισ τραγικών υποκριτών εκτόσ ςκηνήσ, ςε δφο αττικά ερυθρόμορφα αγγεία τησ κλαςικήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ

ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Διεύθυνση Επικοινωνίας: Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ημέρα Ώρα Αίθουσα Διδάσκων / Μάθημα. Τρίτη. 6/6/17 Πέμπτη 8/6/17 21/6/17 22/6/17. Πέμπτη ΓΡΑΦ. ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ.

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ημέρα Ώρα Αίθουσα Διδάσκων / Μάθημα. Τρίτη. 6/6/17 Πέμπτη 8/6/17 21/6/17 22/6/17. Πέμπτη ΓΡΑΦ. ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 2017 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 9-12 ΠΑΜ14 κ. Αρχάκης, Γενική Γλωσσολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ

ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Διεύθυνση Επικοινωνίας: Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α του Πετράκη Ιωάννη, δ.φ., καθηγητή του Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Γεννήθηκα στην Έδεσσα το 1963. Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Κλασικής Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαγδαληνή Ζωγράφου Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-9760310, 210-6668198 Fax : - E-mail : zografou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ημέρα Ώρα Αίθουσα Διδάσκων / Μάθημα Δευτέρα 23/1/17. 25/1/17 Παρασκευή 27/1/17 Τρίτη 31/1/17. Πέμπτη. 2/2/17 Τρίτη 7/2/17

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ημέρα Ώρα Αίθουσα Διδάσκων / Μάθημα Δευτέρα 23/1/17. 25/1/17 Παρασκευή 27/1/17 Τρίτη 31/1/17. Πέμπτη. 2/2/17 Τρίτη 7/2/17 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 2017 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 23/1/17 9-12 ΠΑΜ 14, ΑΔ, Κ9 κ. Γεωργιάδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ο Κώστας Θεριανός είναι κοινωνιολόγος και Διδάκτωρ των Επιστημών της Αγωγής. Εργάζεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Πέμπτη 28-8-2014 10-13 Ειδικό εργαστήριο υποκριτικής ΙΙ 8 ο επιλ. Σακελλάρη 15.00 Κινηματογράφος και κοινωνία: αλληλεπιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

! Απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνετε on line δήλωση είναι να έχετε πάρει κωδικό από το κέντρο Υπολογιστών του Πανεπιστημίου.

! Απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνετε on line δήλωση είναι να έχετε πάρει κωδικό από το κέντρο Υπολογιστών του Πανεπιστημίου. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 12-3-14 ΕΩΣ 25-3-14! Απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνετε on line δήλωση είναι να έχετε πάρει κωδικό από το κέντρο Υπολογιστών του Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 17-10-2014 ΕΩΣ 31-10-2014 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 13 Εισαγωγή... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αρχαϊκή Περίοδος Ποίηση Θουκυδίδης Όμηρος... 25 Θουκυδίδης Ησίοδος... 53 Ο φθόνος των Θεών ως μορφή ανταγωνισμού στον Όμηρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 Αγγλικά ΙΙ & IV B1, Β2 Σπηλιοπούλου Εισαγωγή στη θεατρολογία (Νεότερο θέατρο) Σαµπατακάκης (Ροϊλού) Εισαγωγή στην ιστορία και θεωρία του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Πλοήγησης στην Ηλεκτρονική Αρχαιογνωσία

Οδηγός Πλοήγησης στην Ηλεκτρονική Αρχαιογνωσία [Βιβλιογραφίες-Ηλεκτρονικές πηγές] Οδηγός Πλοήγησης στην Ηλεκτρονική Αρχαιογνωσία Αρχαιογνωσία Μυθολογία-Θρησκεία - Γενικές ηλεκτρονικές πηγές - Aνθρωπολογία - Aρχαιολογία-Τέχνη - Επιστήμες - Θέατρο-Μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Curriculum vitae. Flora P. Manakidou Associate professor of Greek Democritus University of Thrace

Curriculum vitae. Flora P. Manakidou Associate professor of Greek Democritus University of Thrace Curriculum vitae Flora P. Manakidou Associate professor of Greek Democritus University of Thrace Address Department of Greek 69100 Campus, Komotini, Hellas tel.25310 39953, 39900 email fmanakid@helit.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 21 Αυγούστου 1950. Γονείς μου είναι ο Λύσανδρος Κ. Ζώρας και η Λήδα Ζώρα το γένος Ο. Λαμπροπούλου. ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Α. Μέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9299 13 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1295 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 25263 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Κουστένης Δόμνα Κόφφα Βασιλική Λάζου

Παναγιώτης Κουστένης Δόμνα Κόφφα Βασιλική Λάζου Οι συγγραφείς Ο Παναγιώτης Κουστένης είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών, απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών και του ΠΜΣ «Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία» του ιδίου ιδρύματος. Τα ερευνητικά του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΣΜΑΡΩ Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Λέκτορας της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΣΜΑΡΩ Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Λέκτορας της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΜΑΡΩ Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Λέκτορας της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας nikolaidousmaro@yahoo.gr Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστημιούπολη ΤΚ 69100 τηλ.: +30-25310-39948

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7887 20 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1058 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/25889/3370/245 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Διεύθυνση: Παν/πολη, 15784 Ιλίσια Πληροφορίες: Μ. Σανταμούρη Τηλέφωνο: 210 7277910 e-mail: msant@ill.uoa.gr Αθήνα, 02/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 442 ΠΡΟΣ:Tα

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενιά του 1880: Βιζυηνός- Παπαδιαμάντης Υ κ. Αποστολή / κ. Αθήνη ΠΑΜ14. Ιστορία της Νεοελληνικής. Λογοτεχνίας: 18 ος 20 ος αι.

Η Γενιά του 1880: Βιζυηνός- Παπαδιαμάντης Υ κ. Αποστολή / κ. Αθήνη ΠΑΜ14. Ιστορία της Νεοελληνικής. Λογοτεχνίας: 18 ος 20 ος αι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Β ΕΞΑΜΗΝΟ 9.00 10.00 Γενική Γλωσσολογία ΙΙ Υ

Διαβάστε περισσότερα

nnel/cv/cv_apostolidou.pdf

nnel/cv/cv_apostolidou.pdf ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΠO ΤΟ 1 ΒΕΝΕΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής (2016: έχει εκλεγεί στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή και εκκρεμεί ο διορισμός του)

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής (2016: έχει εκλεγεί στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή και εκκρεμεί ο διορισμός του) 1 Ονοματεπώνυμο: Γιάννης Λεοντάρης Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής (2016: έχει εκλεγεί στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή και εκκρεμεί ο διορισμός του) Γνωστικό αντικείμενο: Θεωρία του Κινηματογράφου Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ Υποέργο 6 «Τροφεία μεταπτυχιακών φοιτητών, θεμελίωση και λειτουργία Αποθετηρίου και Επιστημονικοτεχνική Υποστήριξη του Έργου» Δράση 5 «Επιστημονικοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου Aθήνα, 10/4/2017 Τηλέφωνο: 210-7277910 Αρ. Πρωτ. 364 Πληροφορίες: Μαρία - Άννα Σανταμούρη Προς: Tα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση εργασίας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Τ. Θ. 21, Φλώρινα.

Διεύθυνση εργασίας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Τ. Θ. 21, Φλώρινα. Σοφία Αυγητίδου Βιογραφικό σημείωμα Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Τ. Θ. 21, 53 100 Φλώρινα. Τηλ. 96796790

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 1. Παπαδάκη Πολυξένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, γνωστικό αντικείμενο «Γενική Πολιτειολογία», Φ.Ε.Κ. διορισμού: 1/ 11-1-2016. 2. Διοικητική θέση στο Πανεπιστήμιο: Πρόεδρος του

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΨΗΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Στις «Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση» έχει δημιουργηθεί από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Τι είναι Aρχαιολογία; Η επιστήμη της αρχαιολογίας: Ασχολείται με την περισυλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α ΕΤΟΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) Α ΕΤΟΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α ΕΤΟΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) Α ΕΤΟΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2014-2015 Α ΕΤΟΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) 27.08.2015 Πέµπτη Παιδαγωγικά Ι: Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήµη Θ. Καραλής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση, ποιητική, πρόσληψη και διακειμενικότητα, παραστασιολογία και επανεκτέλεση του χορικού λυρισμού.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση, ποιητική, πρόσληψη και διακειμενικότητα, παραστασιολογία και επανεκτέλεση του χορικού λυρισμού. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας Έγγαμη με τρία παιδιά E mail: maso@uop.gr ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση, ποιητική, πρόσληψη και διακειμενικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Γιατί να επιλέξω το Τμήμα Θεολογίας; Τι σπουδές θα κάνω; Θα βρω μετά δουλειά; Προβληματική Προοπτικές Το Τμήμα Θεολογίας αποτελεί, μαζί με το Τμήμα Κοινωνικής και Ποιμαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-18 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ 2 0 1 4 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Τρίτη 10-6-2014 11-14 Οι τραγωδίες του Σενέκα 6 ο επιλ. ΚΟΥΝΑΚΗ, Β2 (1 14-17 Ανθρωπολογία του θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Ανδρουλιδάκης Καθηγητής

Κώστας Ανδρουλιδάκης Καθηγητής Κώστας Ανδρουλιδάκης Καθηγητής ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γεννήθηκε το 1956 στο Ηράκλειο Κρήτης. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1978: πτυχίο Νομικής, 1982: άδεια άσκησης της δικηγορίας, από την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς.

ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς. ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς. TITΛOI ΣΠOY ΩN ιδακτορική διατριβή, Φιλοσοφική Σχολή AΠΘ, Tµήµα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής,

Διαβάστε περισσότερα

METAΠTYXIAKA MAΘHMATA

METAΠTYXIAKA MAΘHMATA METAΠTYXIAKA MAΘHMATA 2014-15 Α. Πρόγραμμα Τμήματος Φιλολογίας (με βάση τον νέο κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, που ισχύει για τους/ τις εισαχθέντες/είσες από το ακαδ. έτος 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ,

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Α.Π.Θ. ΚΑΙ ΑΣΠΑΙΤΕ Επώνυμο: Όνομα: Τόπος γέννησης: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 12/01/2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ (Επιτηρητές) Υπ./ Επ. 23/1 Σταθμοί της νεοελληνικής λογοτεχνίας (Νεοελληνική λογοτεχνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ/ΝΟ Υπ./ Επ. ΕΥΤΕΡΑ 27/1 Αγγλικά Ι Β1, Β2, Βσ 1 ο (επιλ) Ι ΑΣΚΩΝ (Επιτηρητές) Σπηλιοπούλου Χορολογία στον χορό

Διαβάστε περισσότερα

Το θέατρο της αρχαιότητας Δ

Το θέατρο της αρχαιότητας Δ Τίτλος µαθήµατος Το θέατρο της αρχαιότητας Δ Κωδικός µαθήµατος 68Θ206 Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 Σχολή Φιλοσοφική Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Επίπεδο Προπτυχιακό Περίοδος διδασκαλίας Εαρινή Τύπος παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στην Τάξη.

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στην Τάξη. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΣΕΓΙΑΝ ΟΝΟΜΑ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΚΑΡΑΜΠΕΤ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΝΑΥΠΛΙΟΝ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) A. Διάρθρωση Προγράμματος Μαθματα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόμενα) Μαθματα Παιδαγωγικς: 8 ( υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Εξετάσεων Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 60ΚΦΒ03 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ Α 0/09/205 Τρίτη :30 3:30 Αναπληρωτής Κ 33,32,204, Καθηγητής αλαμάκης Διονύσιος 3 60ΚΦΝ06 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 8ου 03/09/205 Πέμπτη 4:00 6:00 Επίκουρος Ξ 204,3

Διαβάστε περισσότερα

Oνοματεπώνυμο: Παναγιώτα Βάσση Ιδιότητα: Δρ Φιλοσοφίας

Oνοματεπώνυμο: Παναγιώτα Βάσση Ιδιότητα: Δρ Φιλοσοφίας Oνοματεπώνυμο: Παναγιώτα Βάσση Ιδιότητα: Δρ Φιλοσοφίας Γνωστικά Αντικείμενα: Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία, Ηθική Φιλοσοφία, Νεοελληνική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία της Διασποράς, Φιλοσοφία και Λογοτεχνία,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 84 Τηλ. 210 7274299 Fax. 210 7274046 Email: deansos@uoa.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Σύλβια Κατούντα διδάσκει στη βαθμίδα του Λέκτορα Ελληνική Φιλολογία και Πολιτισμό στο Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων από το 2008.

Διαβάστε περισσότερα

Αναστάσιος Νικολόπουλος Λέκτορας, Λατινική Φιλολογία

Αναστάσιος Νικολόπουλος Λέκτορας, Λατινική Φιλολογία Αναστάσιος Νικολόπουλος Λέκτορας, Λατινική Φιλολογία Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο, 24100 Καλαμάτα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 Αριθμ. Πρ.: 1750 2013-14 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΝΤΩ Γ. ΠΥΛΙΑΡΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΝΤΩ Γ. ΠΥΛΙΑΡΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΝΤΩ Γ. ΠΥΛΙΑΡΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΝΤΩ Γ. ΠΥΛΙΑΡΟΥ Τόπος γέννησης Οικογενειακή κατάσταση : Αθήνα : Μητέρα δύο παιδιών ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Διδακτορική διατριβή: Πτυχίο Μουσικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θέση ή Καθηγητική Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θέση ή Καθηγητική Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Στραταριδάκη Όνομα: Άννα Θέση ή Καθηγητική Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Αρχαία ελληνική ιστορία, με ιδιαίτερη έμφαση σε σημαντικούς σταθμούς της και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (Αρ. Πρωτ: 636/ )

ΘΕΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (Αρ. Πρωτ: 636/ ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σήμερα, Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας «Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες Συμπεριλαμβάνεται CD με φωτογραφικό υλικό Το πορτοκάλι με την περόνη: υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και

Διαβάστε περισσότερα