ΘΕΜΑ: «Κατάταξη (διορισμός) επιτυχόντων υποψηφίων Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «Κατάταξη (διορισμός) επιτυχόντων υποψηφίων Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα»."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4 Τ.Κ Αθήνα Τηλέφωνο: FAX: Αριθμ. Πρωτ οικ. Φ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 14 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: Όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (ΦΕΚ 948 γ / ) (ΑΔΑ : 6ΣΘ5Ι-ΥΝΙ) «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΘΕΜΑ: «Κατάταξη (διορισμός) επιτυχόντων υποψηφίων Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα». Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη - Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1.- Των άρθρων 33, 34, 35, 36 και 37 του ν. 4029/2011 «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις». ( Α 245 ) 2.- Της υπ αριθ /οικ. Φ.109.1/ Απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Δοκίμων Πυροσβεστών». (Β 2780) α.-την υπ αριθμ οικ. Φ.300.2/ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) «Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα επτακοσίων είκοσι πέντε (725) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων». β.- Την υπ αριθμ οικ. Φ.300.2/ Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Συγκρότηση Επιτροπής κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα επτακοσίων είκοσι πέντε (725) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων». γ.- Τους πίνακες που προβλέπονται από την 1 του άρθρου 7 της υπ αριθ /οικ. Φ.109.1/ (Β 2780) Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη περί «Δικαιολογητικών και διαδικασίας πρόσληψης Δοκίμων Πυροσβεστών» οι οποίοι υποβλήθηκαν στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. δ.- Το από Πρακτικό συνεδρίασης τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορούσε τη δημόσια κλήρωση των ισοβαθμούντων επιτυχόντων προς κατάταξη υποψηφίων Δοκίμων Πυροσβεστών, ανά κατηγορία. ε.- Την υπ αριθμ Φ.300.2/ Απόφαση Α.Π.Σ. «Κύρωση πινάκων επιτυχόντων υποψηφίων Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα». (Φ.Ε.Κ τ.γ / ) (ΑΔΑ: ΒΕΙΛΙ-Ν42) στ.- Την υπ αριθμ οικ. Φ.300.2/ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Κατάταξη (διορισμός) διακοσίων είκοσι πέντε (225) επιτυχόντων υποψηφίων Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα» (Φ.Ε.Κ. Γ 1516/ ΑΔΑ: ΒΛΓ2Ι-ΦΔ7). ζ.- Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/408/οικ «Απόφαση κατανομής προσωπικού στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. (Φ.Ε.Κ β / ). η.- Η υπ αριθμ. 2/55396β/ Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Μεταβολές εκτελούμενου προϋπολογισμού». α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 1.- Κ α τ α τ ά σ σ ο ν τ α ι (διορίζονται) στο Πυροσβεστικό Σώμα από , ημερομηνία ορκωμοσίας, οι παρακάτω επιτυχόντες για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων ανά κατηγορία και σειρά επιτυχίας, ως εξής ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Κατηγορία Α - Νομικής Α.Ε.Ι. Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΜΗΤΡ. 1 ΒΑΣΙΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛ ΑΣΠΑΣ 2 ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝΣΤ 1

2 Κατηγορία Α - Οικονομικών Επιστημών Α.Ε.Ι. 1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΑΣΤ 2 ΚΟΥΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤ ΑΘΑΝΑ 3 ΛΟΪΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡ ΝΙΚΗΤ ΑΣΠΑΣ 4 ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑΓΓ 5 ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕ ΕΕΛΕΝ 6 ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛ ΜΑΓΔΑ 7 ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΣΧΟ ΕΥΑΓΓ Κατηγορία Α - Πολιτικών Μηχανικών 1 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΗΤ ΑΙΚΑΤ 2 ΠΕΛΕΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑ ΙΦΙΓΕ 3 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΚΡΑ ΑΙΚΑΤ 4 ΠΙΤΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΙΣΤ Κατηγορία Α - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑ ΕΥΜΟΡ 2 ΓΙΩΤΗΣ ΑΙΝΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΣΑ 3 ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗ ΕΙΡΗΝ Κατηγορία Α - Δασολογίας Α.Ε.Ι. 1 ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑΓΓ 2 ΔΡΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΖΩΗ 3 ΜΑΤΑΥΤΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ 4 ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΑΣΤ Κατηγορία Α - Πληροφορικής Α.Ε.Ι. 1 ΜΠΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΔΕΣΠΟ 2 ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΑΣΤ ΘΕΟΝΥ 3 ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑ ΚΩΝΣΤ 4 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑ ΕΙΡΗΝ 5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΣΗΜΩ 6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓ ΕΛΕΥΘ 7 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΛΕΟ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟ ΑΛΕΞΑ Κατηγορία Α - Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. 1 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΚΟ ΜΑΓΔΑ 2 ΚΟΤΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΓΓΕΛ 3 ΣΙΩΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ 4 ΠΑΠΑΔΟΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΥΣΑ ΓΕΩΡΓ 5 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ 6 ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΤΡΟ ΜΑΡΙΑ Κατηγορία Α - Δασοπονίας Α.Τ.Ε.Ι. 1 ΚΑΜΙΝΑΡΔΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗ ΜΥΡΣΙ 2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΚΑΤΙΝ 3 ΜΑΘΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/Ν ΜΑΡΙΑ Κατηγορία Α - Οικονομικών Επιστημών Α.Τ.Ε.Ι. 1 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ 2 ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝ ΑΝΑΤΟ 3 ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΙΣΤ 4 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝ ΜΑΡΙΑ 5 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΕΣΠΟ 6 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑΣΤ 7 ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΟΡΔΑ ΓΕΩΡΓ 2

3 Κατηγορία B 1 ΓΚΡΟΥΜΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΚΑΤΙΝ 2 ΣΑΤΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟ ΑΓΓΕΛ 3 ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΗΛΙΑ 4 ΡΑΔΑΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΝΑ 5 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΥΣΟ 6 ΛΙΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΡΑΣ 7 ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣΙΛ 8 ΣΤΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΟΔΩ 9 ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΜΜΑΝ ΕΥΑΓΓ 10 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΕΣΤ ΑΝΤΙΓ 11 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΘΕΟΔΩ ΕΛΕΝΗ 12 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛ ΕΥΣΤΑ 13 ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ 14 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΦΩΤΕΙ 15 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΕΦΑ ΓΑΡΥΦ 16 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΥΡΙ ΕΥΑΓΓ 17 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ 18 ΡΑΓΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡ ΑΙΚΑΤ 19 ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΡΑΣ 20 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝΑΓ 21 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΗΝΑ 22 ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΪΑ 23 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΧΑΡΙΛ ΕΛΕΝΗ 24 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΛΕΝ 25 ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΛΥΚΕ 26 ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡ ΒΑΣΙΛ 27 ΜΠΑΛΑΣΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤΩΝ 28 ΧΑΝΤΣΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΥΣΟ 29 ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡ ΕΥΔΟΚ 30 ΡΟΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓ ΜΑΡΙΑ 31 ΑΛΙΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΑΤΙΝ 32 ΑΛΙΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΑΤΙΝ 33 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑ ΔΕΣΠΟ 34 ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ 35 ΝΤΙΣΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΟΥΛΙ 36 ΜΗΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛ ΕΥΦΡΑ 37 ΧΟΧΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΙΚΑΤ 38 ΤΣΙΛΒΕΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΜΑΡΙΑ 39 ΓΝΑΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝ ΝΕΚΤΑ 40 ΚΥΡΑΤΣΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤ 41 ΖΟΥΜΠΟΡΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 42 ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΣΟΦΙΑ 43 ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩΡΓ 44 ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΙΑΝΝ 45 ΠΑΣΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΙΚΑΤ 46 ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩΡΓ 47 ΚΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣΙΛ 48 ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΥΠΡΑ 49 ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΟΥΡΑΝ 50 ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣΙΛ 51 ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛ ΒΑΣΙΛ 52 ΚΟΔΖΑΜΠΟΥΓΙΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΩΝ 53 ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩ ΜΑΡΙΑ 3

4 54 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩΡΓ 55 ΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΑΣΤ 56 ΒΑΙΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΥΛΟ ΖΑΧΑΡ 57 ΝΟΥΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΟΝΥ ΜΑΡΙΑ 58 ΠΟΔΑΡΑΣ ΒΑΙΟΣ ΑΠΟΣΤ ΔΡΟΣΙ 59 ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΥΡΩΝ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑΝΝ 60 ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΙΑΣΩΝ ΠΡΟΚΟ ΑΝΤΩΝ 61 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛ ΣΟΦΙΑ 62 ΝΤΑΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΛΕΝΗ 63 ΤΣΙΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΤΡΟ 64 ΠΟΥΛΙΟΣ ΒΕΛΗΣΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟ ΜΑΡΙΑ 65 ΣΙΣΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΑΣΤ ΜΑΡΙΑ 66 ΓΙΩΤΑΚΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΙΟ ΔΗΜΗΤ ΕΛΕΝΗ 67 ΜΠΙΛΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝΣΤ 68 ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ-ΑΘΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤ ΖΩΗ 69 ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣΙΛ 70 ΚΑΛΜΠΕΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΥΣΟ 71 ΚΑΖΑΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΚΥΡΙΑ 72 ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΡΓΥΡ 73 ΜΠΟΥΚΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΙΚΑΤ 74 ΞΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΡΑΣ 75 ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓ ΜΑΡΙΝ 76 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΠΡΙΔ ΣΟΦΙΑ 77 ΜΟΛΥΒΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ 78 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑ 79 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓ ΑΜΑΛΙ 80 ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝ ΒΕΝΤΟ 81 ΡΗΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑΝΝ 82 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΜΑΡΙΑ 83 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΠΑΝΑΓ 84 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΙΚΑΤ 85 ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝ ΑΛΕΞΑ 86 ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΣΗΜΩ 87 ΤΣΑΚΙΡΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΡΜΙΟ 88 ΧΛΙΑΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΙΚΑΤ 89 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛ ΜΑΡΙΑ 90 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛ ΜΑΡΙΑ 91 ΚΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡ ΚΩΝΣΤ 92 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΙΚΑΤ 93 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑΣΤ 94 ΣΥΚΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤ ΝΙΚΟΛ ΑΙΚΑΤ 95 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΜΜΑΝ ΠΑΝΑΓ 96 ΒΟΡΑΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/Ν ΚΩΣΤΑ 97 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝ ΜΥΡΣΙ 98 ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑΝΑ 99 ΒΑΪΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΕΛΕΝΗ 100 ΚΑΚΑΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΦΙΛΙΤ 101 ΓΚΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑ ΑΝΔΡΟ 102 ΧΡΗΣΤΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩΡΓ 103 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝ ΑΙΚΑΤ 104 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΖΑΧΑΡ 105 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΩΤΗΡ ΠΑΡΑΣ 106 ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΘΑΝΑ ΔΕΣΠΟ 107 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓ ΠΑΝΑΓ ΠΑΝΑΓ 108 ΜΑΞΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΥΛΙ 4

5 109 ΛΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝ ΧΡΥΣΑ 110 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝΑΓ 111 ΑΔΑΜΤΖΙΛΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ ΓΕΩΡΓ ΑΙΚΑΤ 112 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΛΕΝΗ 113 ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΚΑΛΛΙ 114 ΤΣΑΚΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩΡΓ 115 ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑ ΧΡΥΣΟ 116 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΚΑΛΛΙ 117 ΠΑΙΤΑΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΖΩΗ 118 ΓΚΟΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΙΣΤ 119 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓ ΠΑΝΑΓ 120 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΙΣΤ ΒΑΛΕΝ 121 ΣΧΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ 122 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΔΑΦΝΗ 123 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΦΩΤΕΙ 124 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩ ΕΛΕΝΗ 125 ΠΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡΙΑ 126 ΛΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙ ΖΑΜΠΙ 127 ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΛΟΥΚΙ 128 ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΩΝΣΤ ΠΟΛΥΞ 129 ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΘΕΟΔΩ ΜΑΡΙΑ 130 ΤΣΙΛΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΜΑΝΘΕ 131 ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΝΑΣΤ 132 ΤΡΙΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ 133 ΜΠΑΡΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΚΑΛΛΙ 134 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΝΑ 135 ΤΣΙΦΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩ ΣΟΦΙΑ 136 ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΑΡΙΑ Κατηγορία Γ 1 ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗ ΚΑΛΛΙ 2 ΧΟΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΩΝ/Ν ΕΛΠΙΝ 3 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΛΑΜΠΡ 4 ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΘΑΝΑ 5 ΚΕΣΑΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ 6 ΜΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓ ΜΑΡΙΑ 7 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩΡΓ 8 ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝ ΧΡΙΣΤ 9 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩΡΓ 10 ΤΑΤΑΤΖΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝ ΑΝΑΣΤ 11 ΣΕΡΠΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝΣΤ 12 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚΗ 13 ΒΑΡΚΑΔΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΗΤ ΠΑΝΑΓ 14 ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗΣ ΑΔΑΜ ΚΩΝΣΤ ΧΡΥΣΗ 15 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝΣΤ 16 ΜΕΛΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝΑΓ 17 ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛ ΙΟΡΔΑ 18 ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΜΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝ 19 ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤ ΑΣΠΑΣ 20 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤ ΕΛΕΝΗ 21 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤ 22 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙ ΑΙΚΑΤ 23 ΛΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΣΗΜΟ 24 ΣΟΡΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΚΥΡΙΑ 5

6 25 ΠΙΝΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ 26 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩΡΓ 27 ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜ ΧΡΥΣΑ 28 ΣΤΑΘΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΗΝΑ 29 ΘΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΥΣΑ 30 ΖΩΝΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ 31 ΣΒΑΡΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΙΣΤ 32 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ-ΑΛΦΕΡΔ ΝΙΚΟΛ ΣΟΥΖΑ 33 ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙ ΧΡΥΣΟ 34 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ 35 ΧΑΤΖΗΔΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΛΕΞΑ 36 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΤΑΥΡ 37 ΚΟΚΟΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡΙΝ 38 ΠΑΝΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΤΡΟ 39 ΞΕΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΦΩΤΕΙ 40 ΜΑΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΡΑΣ ΔΕΣΠΟ 41 ΚΡΕΜΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΓΓΕΛ 42 ΜΠΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΧΙΛΛ ΑΝΑΣΤ 43 ΡΟΥΚΟΥΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛ 44 ΦΛΕΜΕΤΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΜΜΑΝ ΕΥΤΥΧ 45 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ή ΚΑΦΤΑΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΙΣΑ 46 ΝΑΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΚΛ 47 ΒΛΑΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜΗΤ 48 ΜΕΛΕΤΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΤΟ 49 ΚΕΣΚΕΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΙΑ 50 ΑΝΔΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝ ΒΑΣΙΛ 51 ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΘΟΥ 52 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑΓΓ 53 ΚΟΥΤΣΑΝΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕΣΠΟ 54 ΒΟΡΔΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤ ΦΑΙΔΡ 55 ΓΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩ ΑΝΝΑ 56 ΡΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑΥΡ 57 ΚΑΛΤΣΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑ ΙΟΥΛΙ 58 ΘΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΠΑΡΑΣ 59 ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡΙΑ 60 ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΑΛΛΙ 61 ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤ ΣΩΤΗΡ 62 ΜΠΑΤΣΟΥΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΠΟΣΤ ΜΑΡΙΑ 63 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΑΣΤ 64 ΝΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/Ν ΙΩΑΝΝ 65 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩΡΓ 66 ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΕΥΘΥΜ ΤΡΙΑΝ 67 ΝΙΚΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑΓΓ 68 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΜΑΡΙΑ 69 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤ ΜΑΡΙΑ 70 ΠΑΓΙΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟ ΠΑΝΑΓ 71 ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙ ΟΛΥΜΠ 72 ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΛΟΥΪΖ 73 ΤΣΑΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΥΡΙΑ 74 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚΟΛ ΜΑΡΙΑ 75 ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝ ΕΛΕΝΗ 76 ΤΣΙΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΕΡΓ ΑΙΚΑΤ 77 ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣΙΛ 78 ΚΟΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΔΟΚ 79 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑ ΕΡΜΙΟ 6

7 80 ΚΑΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩΡΓ 81 ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΑΔΑΜ ΣΤΥΛΙ ΘΕΟΔΟ 82 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΛΕΞΑ 83 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡ ΘΕΟΔΩ 84 ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΦΡΟΔ 85 ΛΑΠΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΗΝΑ 86 ΜΙΑΡΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΑΟΚΡ ΒΑΣΙΛ 87 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚΗ 88 ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛ ΕΛΠΙΔ 89 ΚΟΥΣΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΓΕΝ ΚΥΡΙΑ 90 ΛΙΛΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΙ ΑΓΓΕΛ 91 ΔΙΓΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟΔΩ 92 ΓΑΡΓΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤ ΑΜΑΛΙ 93 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛ ΣΤΑΥΡ 94 ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡ ΒΑΣΙΛ 95 ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤ ΕΛΠΙΝ 96 ΔΑΡΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΒΙΚΤΩ 97 ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΦΡΟΔ 98 ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΛΕΝΗ 99 ΝΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΗΡΑΚΛ ΚΩΝΣΤ 100 ΜΠΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΕΛΕΝΗ 101 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΕΡΕΜ ΣΑΛΩΜ 102 ΝΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟ ΑΙΚΑΤ 103 ΜΠΕΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑ ΑΝΤΙΓ 104 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗ ΑΡΓΥΡ 105 ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤ ΒΕΡΑ 106 ΧΑΒΑΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑΓΓ 107 ΛΕΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΛΕΝΗ 108 ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΘΗ 109 ΜΑΖΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΑΝΤΕ 110 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΣΗΜΕ 111 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΜΙΧΑΛ 112 ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΙΡΗ 113 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΜΑΡΩ 114 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓ ΕΛΕΝΗ 115 ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΡΧΟΝ 116 ΚΟΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΜΑΡΙΑ 117 ΝΑΣΤΑΣ ΙΩΣΗΦ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚΗ 118 ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑ ΠΑΡΑΣ 119 ΚΑΤΑΛΑΚΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝ ΑΓΟΡΩ 120 ΚΑΘΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓ ΣΟΦΙΑ 121 ΝΤΑΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ 122 ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΠΑΡΣΟ 123 ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΚ ΚΑΛΛΙ 124 ΛΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑΜΑ 125 ΣΙΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝ ΠΕΡΖΟ 126 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙ ΕΛΕΝΗ 127 ΣΑΝΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡ ΚΩΝΣΤ 128 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜΗΤ 129 ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΦΡΕΙΔ 130 ΔΟΥΒΩΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΥΣΗ 131 ΓΑΖΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡΙΑ 132 ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΡΑΚΛ ΦΩΤΕΙ 133 ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΟΣΕΙ ΕΥΑΓΓ 134 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛ ΡΟΥΛΑ 135 ΓΑΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥ ΚΡΥΣΤ 136 ΓΩΤΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΥΣΟ 137 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΙΚΑΤ 7

8 138 ΠΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡ ΚΩΝΣΤ 139 ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΟΦΙΑ 140 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ 141 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΣΘΗ 142 ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ 143 ΚΟΛΟΒΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤΙΓ 144 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΟΝΥ ΑΝΑΣΤ 145 ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛ ΒΑΣΙΛ 146 ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΖΩΗ 147 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΜΑ ΑΝΑΣΤ 148 ΠΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑ ΠΑΤΡΟ 149 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓ ΠΗΝΕΛ 150 ΤΣΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥΡΙ 151 ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΦΩΤΙΟ ΝΙΚΟΛ 152 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩΡΓ 153 ΜΙΝΤΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜΗΤ 154 ΚΟΡΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡΓΑ 155 ΛΑΦΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡΙΑ 156 ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΙΣΙΔΩ ΚΛΕΙΩ 157 ΤΖΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣΙΛ 158 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡ ΔΗΜΗΤ 159 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝ ΑΙΚΑΤ 160 ΜΑΓΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΟΦΙΑ 161 ΚΟΥΜΠΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩΡΓ 162 ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩΡΓ 163 ΠΟΥΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑΝΘ 164 ΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝ ΔΙΟΝΥ 165 ΚΟΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛ 166 ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡ ΣΟΦΙΑ 167 ΠΑΛΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟΔΩ 168 ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΑΘΑΝΑ 169 ΓΡΑΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡΙΑ 170 ΡΟΥΣΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩΡΓ 171 ΓΚΟΓΚΑΣ ΖΗΣΗΣ-ΑΡΗΣ ΘΕΟΦΙ ΑΓΟΡΙ 172 ΜΠΑΛΤΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕ ΑΛΕΞΑ 173 ΣΑΡΡΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝ/Ν ΑΜΑΛΙ 174 ΜΠΙΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ 175 ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑΝΑ 176 ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΟΦΙΑ 177 ΣΑΛΕΣΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΙΣΤ 178 ΜΙΚΕΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕ ΠΑΡΑΣ 179 ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤ ΧΡΥΣΟ 180 ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΜΑΡΙΑ 181 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΑΣΤ 182 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΡΓ ΣΤΑΜΑ 183 ΚΑΤΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛ ΒΕΝΕΤ 184 ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΑΡΙΑ 185 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑΣΤ 186 ΓΚΙΛΦΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝ ΦΛΩΡΑ 187 ΜΠΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙ ΜΑΡΙΑ 188 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΓΓΕΛ 189 ΝΙΒΑΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΑΡΙΑ 190 ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΙΡΗΝ 191 ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣΙΛ 192 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΚΑΛΛΙ 193 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥ ΜΑΡΙΑ 194 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕ ΑΦΡΟΔ 195 ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΝΑ 8

9 196 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΜΙΛ ΚΑΛΟΜ 197 ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΙΟΝΤΙ ΠΑΡΘΕ 198 ΜΠΙΛΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗ ΣΤΥΛΙ 199 ΠΕΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΡΑΜΜ 200 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΙΣΤ 201 ΚΑΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΑΜΑ 202 ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚΙΒ ΕΙΡΗΝ 203 ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΟΦΙΑ 204 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΜΜΑΝ ΙΩΑΝΝ 205 ΟΥΣΤΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ 206 ΝΟΥΣΗΣ ΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕ ΜΑΡΙΑ 207 ΚΑΜΤΣΙΚΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣΙΛ 208 ΜΠΕΡΕΒΕΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΜΕΛΠΟ 209 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ 210 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΛΠΙΔ 211 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝΣΤ 212 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΘΑΝΑ 213 ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑΓΓ 214 ΤΣΙΑΚΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΓΝΩ 215 ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜΑΗ 216 ΦΑΛΤΑΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΔΡΟΣΟ ΔΗΜΗΤ 217 ΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΤΣΑ 218 ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛ ΜΑΡΙΑ 219 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ 220 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡ 221 ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛ ΣΕΒΑΣ 222 ΣΚΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΟ ΕΙΡΗΝ 223 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ 224 ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΡΓΥΡ 225 ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝ ΕΛΕΝΗ 226 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΦΑΝΗ 227 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩΡΓ 228 ΤΖΑΜΠΑΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΕΛΛ 229 ΜΠΑΡΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΡΒΑ 230 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝ ΘΕΟΔΩ 231 ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑ ΟΛΓΑ 232 ΓΚΡΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΑΦΝΗ 233 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝΣΤ 234 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΑ ΑΓΓΕΛ 235 ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΑΡΥΦ 236 ΦΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩΡΓ 237 ΝΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛ ΒΑΣΙΛ 238 ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤ ΕΥΓΕΝ 239 ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗ ΑΓΓΕΛ 240 ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝΣΤ 241 ΤΣΑΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤΙΓ 242 ΝΤΟΚΟΣ ΔΟΝΑΤΟΣ ΘΕΟΧΑ ΦΩΤΕΙ 243 ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΝΔΡΟ 244 ΚΑΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΑΤΙΝ 245 ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟ ΔΩΡΟΘ 246 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΘΟΔ ΣΟΦΙΑ 247 ΜΑΝΑΦΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΛΕΝΗ 248 ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩ ΕΙΡΗΝ 249 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΡΥΦΩ ΚΑΙΤΗ 250 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΜΑΝΩΛ 251 ΜΕΓΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ ΣΠΥΡΙ 252 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΝΑΤΑΛ 253 ΔΟΜΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟΔΩ 9

10 254 ΚΙΟΥΛΑΦΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗ ΑΙΚΑΤ 255 ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜΗΤ 256 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΟΛΥΜΠ 257 ΑΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΥΣΑ 258 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝΣΤ 259 ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝΑΓ 260 ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΥΑΓΓ ΣΜΑΡΑ 261 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕ ΕΥΑΓΓ 262 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣ ΕΛΕΝΗ 263 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣΙΛ 264 ΦΛΟΓΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΓΙ 265 ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΙΚΑΤ 266 ΤΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟ ΖΩΗ 267 ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΑΣΤ Κατηγορία Δ1 1 ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΥΡΙ ΜΑΡΙΑ 2 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝ/Ν ΜΑΡΙΑ 3 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ 4 ΜΠΙΓΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕ ΑΝΑΣΤ 5 ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ ΦΛΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤ ΧΡΙΣΤ 6 ΚΙΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓ ΕΛΙΣΑ 7 ΜΑΝΟΛΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡ ΜΑΡΙΑ 8 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗ ΑΔΑΜΑ Κατηγορία Δ2 1 ΘΥΜΙΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΓΛΥΚΕ 2 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓ ΑΣΠΑΣ 3 ΚΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑ ΦΡΕΙΔ 4 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤ ΣΤΥΛΙ 5 ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤ ΗΣΑΪΑ 6 ΜΠΟΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΘΗΝΑ 7 ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΗΝΑ 8 ΤΡΟΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΔΙΟΝΥ 9 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΔΩ ΦΙΛΙΤ 10 ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΦΡΟ ΔΗΜΗΤ 11 ΓΕΡΑΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩΡΓ 12 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΕΙΡΗΝ 13 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΛΕΜΟΝ Κατηγορία Ε1 - Ηλεκτρονικών 1 ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ 2 ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΛΕΝΗ 3 ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΟΥΚΕ 4 ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝ ΜΑΡΙΑ 5 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟ ΜΑΡΙΑ 6 ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣΙΛ 7 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΓΓΕΛ 8 ΠΥΡΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ 9 ΓΑΛΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΠΠΟΚ ΧΡΥΣΑ 10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΑΡΙΑ Κατηγορία Ε2 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΜΗΤΡ. 1 ΣΓΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤ ΘΕΩΝΗ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡ ΟΛΥΜΠ 3 ΤΣΙΝΤΖΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩ ΑΘΑΝΑ 4 ΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑΓΓ 5 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΙΧΑΗ ΟΛΓΑ 10

11 6 ΠΑΛΗΟΘΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑΣΤ 7 ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣΙΛ 8 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑ ΚΩΝΣΤ 9 ΤΣΟΥΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝΑΓ 10 ΔΙΑΛΕΚΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝ ΕΛΕΥΘ Κατηγορία ΣΤ - Κλαρίνο 1 ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΧΡΥΣΑ 2 ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑΜΑ Κατηγορία ΣΤ - Σαξόφωνο alto 1 ΒΙΤΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΛΙ ΣΟΥΛΤ 2 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛ ΕΥΓΕΝ 2.- Η Απόφασή μας αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Αριθμ. Βεβ. Υπηρ. Δημοσιονομικού Ελέγχου: 26046/ Η παρούσα να αναρτηθεί σύμφωνα με την εγκύκλιο 54/Α.Π.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr). Ο Υπουργός Βασίλειος Π. Κικίλιας 11

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΣΤ" Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 14077 ΠΔΠΥ ΚΕΝΤΡ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 14077 ΠΔΠΥ ΚΕΝΤΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΣΤ" Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 14077 ΠΔΠΥ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙ 3170 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑ 5 1 30 2 8930 ΠΔΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΙΑ" Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 16635 ΠΔΠΥ ΔΥΤ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑ Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 16635 ΠΔΠΥ ΔΥΤ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΙΑ" Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 16635 ΠΔΠΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 293 ΑΒΡΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΣ Γ 672 0 2 8930 ΠΔΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 1094 ΠΔΠΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 929 ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ

Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 1094 ΠΔΠΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 929 ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ 1 1094 ΠΔΠΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 929 ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓ 1 Ν 70 2 12612 ΠΔΠΥ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙ 987 ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡ 1 Ν 70 3 14126 ΠΔΠΥ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙ 2893 ΤΟΥΡΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩ ΔΗΜΗΤ Ν 40 4 9590 ΠΔΠΥ ΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΠ Α1 Α2 Β1 Β Γ Δ Θ.Π A1 A2 B1 Β Γ Δ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΠ Α1 Α2 Β1 Β Γ Δ Θ.Π A1 A2 B1 Β Γ Δ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 2 3 4 5 6 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθ. πρωτ. : 4910 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ Έχοντας υπόψη: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 39, παρ. 1 και 2, 95, 96 και 97, παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1 500 ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 7,96 ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 40 7,96 ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 40 2 6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7,05 ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 0 7,05 ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΜ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓ. ΜΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101 ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 2617 ΜΠΑΛΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩ ΑΗ127827 Οχι Οχι 1 16 18,00 800 0 0 0 0 0 360,00 0 Οχι 1 Οχι 1.160,00 1 1802 ΣΑΒΒΑΡΗ ΕΛΕΑΝΝΑ ΜΑΡ Ρ382685 Οχι Οχι 1 16 18,00 800 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. Ειδικότητα : ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. Ειδικότητα : ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ (αριθμ. ανήλικων 106 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ703609 Οχι Οχι 1 12 0 6 3 0 0 60 211 ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΚ643991 Οχι Οχι 1 12 0 8 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 18673 ΠΔΠΥ ΑΝ.ΜΑΚ.

Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 18673 ΠΔΠΥ ΑΝ.ΜΑΚ. 1 18673 ΠΔΠΥ ΑΝ.ΜΑΚ.ΘΡΑΚΗΣ 41 ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑ 1 1 Ν 70 2 16640 ΠΔΠΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 905 ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΑ 5 1 Ν 70 3 12176 ΠΔΠΥ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙ 909 ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡ 5 1 Ν 70 4 5036 ΠΔΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθμ.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθμ. ΠΑΤΡΟΣ ΚΩΛΥΜΑ 3ΜΗΝΟΥ Π.Δ. 164/2004 άρθρο ΕΜΠΕΙΡΙΑ () Φορέας :ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Υπηρεσία :ΤΑΠ Διάρκεια Σύμβασης : 8ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΑΕΝ ΕΤΟΥΣ 2013-14 ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΚΕΦ. Θ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΑΕΝ ΕΤΟΥΣ 2013-14 ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΚΕΦ. Θ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ) 1 ΙΟΝ/46 ΑΒΡΑΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑΣ Α (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ) & ΤΕΕ (ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ) ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 18.900 2 ΑΣΠ/391 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑΣ Α & ΤΕΕ (ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.901/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.901/1/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8«ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Σημαντική υποσημείωση:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Σημαντική υποσημείωση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Σημαντική υποσημείωση: Ο πίνακας βαθμολογίας που ακολουθεί είναι μόνο για την πιο άμεση και γρήγορη ενημέρωση των σπουδαστών. Δεν υποκαθιστά την επίσημη βαθμολογία που ανακοινώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ALPH A B A N K ΠΡΑΞΗ ΑΡΙΘ. 35 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. Αθήναι, 31 Μαρτίου 2015

ALPH A B A N K ΠΡΑΞΗ ΑΡΙΘ. 35 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. Αθήναι, 31 Μαρτίου 2015 ALPH A B A N K ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 31 Μαρτίου 2015 ΠΡΑΞΗ ΑΡΙΘ. 35 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ευχαρίστως ανακοινώνεται στο Προσωπικό της Τραπέζης ότι, με βάση τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 41 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ο.Ε.Λ. ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Σ.Ο.Ε.Λ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. 1 από 62

Σ.Ο.Ε.Λ. ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Σ.Ο.Ε.Λ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. 1 από 62 1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4243 1 1 2 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1001263 1 1 1 3 ΑΓΓΕΛΗ ΑΓΓΕΛΑ 1001817 1 1 4 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5659 1 1 1 1 1 5 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3129 1 1 1 6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 6223 1 1 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 Ειδική Αγωγή ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2 Ειδική Αγωγή ΒΟΥΤΣΑΚΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 3 Ειδική Αγωγή ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤ. ΒΑΘΜΟΛΟ ΓΙΑ ΥΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ ΗΣ 1 2 1 2 3 4 ΒΑΘ. ΠΕΙΘ. ΠΟΙΝ. 1 2 3 4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤ. ΒΑΘΜΟΛΟ ΓΙΑ ΥΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ ΗΣ 1 2 1 2 3 4 ΒΑΘ. ΠΕΙΘ. ΠΟΙΝ. 1 2 3 4 Α.Σ.Ε.Π ΗΜ/ΝΙΑ : 21/11/201 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΆ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4/2011 Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Τρικκαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν. 3852/2010. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

, 07-01-2015 . 502 . :. 23213 50158

, 07-01-2015  . 502 . :. 23213 50158 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 07-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ.Πρωτ. 502 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού Πληρ. :Μ. Σεϊρεκίδου Τηλ. 23213 50158 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ 2015 ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ

ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ 2015 ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ 2015 ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ Β Δημοτικού Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Πατρώνυμο μαθητή Σχολείο από το οποίο προέρχεται Εξεταστικό Κέντρο KANNA PELAGIA "CAMPION SCHOOL ATHENS" KARAKAXIS IOANNIS STAVROS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Αρίθμ. 68/2015 ---------------------------------------- Ο Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Αρίθμ. 68/2015 ---------------------------------------- Ο Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 15 /01 /2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ. 2237 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αρίθμ. 68/2015 ---------------------------------------- Ο Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία, 24-09-2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./7812 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Λαμία, 24-09-2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./7812 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.201/1/2012 (Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ)

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.201/1/2012 (Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ11 2 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60 3 ΑΓΓΕΛΗ ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 4 ΑΔΑΜΑΚΗ ΑΝΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ11 5 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ06 6 ΑΙΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

34 ΑΛΙΒΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η5351 Η 1902 35 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Η5743 Η 2712 36 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Λ11736 Λ 3026 37 ΑΜΟΥΤΣΚΑ ΜΕΧΜΕΤ ΔΕ5626 ΔΕ 1398 38 ΑΜΠΑΤΖΗ

34 ΑΛΙΒΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η5351 Η 1902 35 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Η5743 Η 2712 36 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Λ11736 Λ 3026 37 ΑΜΟΥΤΣΚΑ ΜΕΧΜΕΤ ΔΕ5626 ΔΕ 1398 38 ΑΜΠΑΤΖΗ Προσωρινά αποτελέσματα σίτισης στο 85% των δεδομένων των αιτήσεων που μέχρι σήμερα έχουν επεξεργαστεί. Περιλαμβάνονται οι ειδικές κατηγορίες και εισοδήματα μέχρι 30.000 EPONYMO ONOMA AEM TMHMA PROTOKOLO

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΦΥΛΟΥ ΗΛ. ΚΑΤ. BIB ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΜ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΟΝΟΣ 1 1 1 1 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1990 M30 00:20:51 00:32:53 2 2 2 507 ΠΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ ΦΥΛΟΥ ΗΛ. ΚΑΤ. BIB ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΜ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΟΝΟΣ 1 1 1 1 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1990 M30 00:20:51 00:32:53 2 2 2 507 ΠΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΘΕΣΗ ΦΥΛΟΥ ΗΛ. ΚΑΤ. BIB ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΜ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΟΝΟΣ 1 1 1 1 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1990 M30 00:20:51 00:32:53 2 2 2 507 ΠΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1988 M30 00:21:42 00:34:13 3 3 3 392 ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα