ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Με την υπ αριθμ οικ. Φ.300/ Απόφαση Α.Π.Σ. «Κύρωση πινάκων επιτυχόντων υποψηφίων Δοκί μων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στο Πυροσβε στικό Σώμα» και α. Τις διατάξεις των άρθρων 33, 34, 35, 36 και 37 του ν. 4029/2011 «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις». ( Α 245 ), β. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 υπ αριθ /οικ. Φ.109.1/ (Β 2780) Απόφασης Υπουργού Προ στασίας του Πολίτη περί «Δικαιολογητικών και διαδι κασίας πρόσληψης Δοκίμων Πυροσβεστών», γ. Την υπ αριθμ οικ. Φ.300.2/ «Προκήρυξη διαγωνι σμού για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα επτα κοσίων είκοσι πέντε (725) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενι κών Καθηκόντων.», δ. Την υπ αριθμ οικ. Φ.300.2/ Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Συγκρότηση Επιτροπής κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα επτακοσίων είκοσι πέντε (725) Δοκίμων Πυρο σβεστών Γενικών Καθηκόντων», ε. Τους πίνακες που προβλέπονται από την 1 του άρθρου 7 της υπ αριθ /οικ. Φ.109.1/ (Β 2780) Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη περί «Δικαιολογη τικών και διαδικασίας πρόσληψης Δοκίμων Πυροσβε στών» οι οποίοι υποβλήθηκαν στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, στ. Το από Αποδεικτικό Παράδοσης παραλαβής των Πινάκων επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων ανά κατηγορία της Επιτροπής κατάταξης προς την Διεύθυνση Προσωπικού Τμ.5ο. 1. Κυρώνονται οι πίνακες επιτυχόντων υποψηφίων Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων για το Πυ ροσβεστικό Σώμα ανά κατηγορία και σειρά επιτυχίας ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Κατηγορία Α - Νομικής Α.Ε.Ι. 1 ΛΟΧΑΪΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑΓΓ ΒΑΣΙΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛ ΑΣΠΑΣ ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝΣΤ 1002 Κατηγορία Α - Οικονομικών Επιστημών Α.Ε.Ι. 1 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩΡΓ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓ ΕΙΡΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΑΣΤ ΚΟΥΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤ ΑΘΑΝΑ ΛΟΪΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡ ΝΙΚΗΤ ΑΣΠΑΣ ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑΓΓ ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕ ΕΕΛΕΝ ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛ ΜΑΓΔΑ ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΣΧΟ ΕΥΑΓΓ 1373

2 10856 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Κατηγορία Α - Πολιτικών Μηχανικών 1 ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙ ΤΡΙΑΝ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΗΤ ΑΙΚΑΤ ΠΕΛΕΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑ ΙΦΙΓΕ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΚΡΑ ΑΙΚΑΤ ΠΙΤΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΙΣΤ 655 Κατηγορία Α - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1 ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚΗ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑ ΕΥΜΟΡ ΓΙΩΤΗΣ ΑΙΝΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΣΑ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗ ΕΙΡΗΝ 962 Κατηγορία Α - Δασολογίας Α.Ε.Ι. 1 ΦΟΥΝΤΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΘΩΜΑΗ ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑΓΓ ΔΡΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΖΩΗ ΜΑΤΑΥΤΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΑΣΤ 1350 Κατηγορία Α - Πληροφορικής Α.Ε.Ι. 1 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΕΥΘΥΜ ΜΑΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡ ΕΥΘΥΜ ΜΠΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΔΕΣΠΟ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΑΣΤ ΘΕΟΝΥ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑ ΚΩΝΣΤ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑ ΕΙΡΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΣΗΜΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓ ΕΛΕΥΘ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΛΕΟ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟ ΑΛΕΞΑ 1261 Κατηγορία Α - Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. 1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣΙΛ ΖΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΣΤΟ ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓ ΑΓΛΑΙ ΤΡΙΧΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜ ΕΥΔΟΞ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΚΟ ΜΑΓΔΑ ΚΟΤΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΓΓΕΛ ΣΙΩΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΥΣΑ ΓΕΩΡΓ ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΤΡΟ ΜΑΡΙΑ 1340 Κατηγορία Α - Δασοπονίας Α.Τ.Ε.Ι. 1 ΣΟΥΛΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΔΗΜΗΤ ΠΕΖΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΓΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΔΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗ ΜΥΡΣΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΚΑΤΙΝ ΜΑΘΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/Ν ΜΑΡΙΑ 1399

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Κατηγορία Α - Οικονομικών Επιστημών Α.Τ.Ε.Ι. 1 ΒΕΡΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝ ΕΙΡΗΝ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤ ΠΑΝΑΓ ΟΥΤΣΕΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΑΛΛΙ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝ ΑΝΑΤΟ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΙΣΤ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΕΣΠΟ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑΣΤ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΟΡΔΑ ΓΕΩΡΓ 1358 Κατηγορία B 1 ΜΟΥΖΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤ ΕΛΙΣΣ ΡΑΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΙΣΤ ΚΩΝΣΤ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΓΓΕΛ ΖΟΥΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΛΙ ΒΑΣΙΛ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΤ ΕΛΕΝΗ ΡΑΓΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΦΑ ΒΑΙΑ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛ ΑΘΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝΑΓ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΛΙΑΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ-ΒΑΣΙΛ ΕΥΣΤΡ ΠΑΝΑΓ ΜΠΟΣΔΕΛΕΚΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΝΕΟΦΩ ΈΛΙΣΣ ΜΠΑΡΑΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΣΟΥΛΤ ΚΟΥΛΤΟΥΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑ ΠΑΡΑΣ ΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗ ΧΡΥΣΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΦΩΤΕΙ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΙΚΑΤ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΙΚΑΤ ΛΑΖΟΣ ΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛ ΣΤΕΡΓ ΒΡΑΧΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΜΑΛΙ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΓΩΝ ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΩΝ/Ν ΜΑΡΙΑ ΣΕΡΓΟΥΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΓΕΩΡΓ ΒΑΣΙΛ ΚΑΣΣΑ ΚΟΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΡΑΣ ΣΙΑΜΠΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤ ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΦΩΤΙΟ ΕΛΕΥΘ ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓ ΠΑΡΑΣ ΦΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕ ΑΝΘΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΤΕΡ ΕΛΠΙΔ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝΑΓ ΚΟΥΤΡΟΥΒΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡ ΛΑΛΙΣΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩ ΜΥΡΟΦ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΗΝΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΡΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗ ΕΙΡΗΝ 2490

4 10858 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 40 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝ ΜΑΡΙΑ ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑ ΝΙΚΟΛ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝΣΤ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟΔΟ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣΙΛ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΙΣΤ ΑΙΚΑΤ ΦΥΣΣΑΚΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝ ΑΘΗΝΑ ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΑΣΙΛ ΦΑΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩ ΑΓΛΑΙ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΡΓ ΕΥΓΕΝ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩΡΓ ΚΑΡΑΒΑΠΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΙΚΑΤ ΚΑΛΛΙΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩΡΓ ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ/Ν ΜΠΙΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΑΡΡΕ ΜΑΡΙΑ ΓΙΔΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΣΗΜΙ ΠΑΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΥΡΙ ΒΑΣΙΛ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΕΛΕΝΗ ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΓΕΝ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΑΡΙΑ ΓΚΡΟΥΜΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΚΑΤΙΝ ΣΑΤΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟ ΑΓΓΕΛ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΗΛΙΑ ΡΑΔΑΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΥΣΟ ΛΙΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΡΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣΙΛ ΣΤΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΟΔΩ ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΜΜΑΝ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΕΣΤ ΑΝΤΙΓ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΘΕΟΔΩ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛ ΕΥΣΤΑ ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΦΩΤΕΙ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΕΦΑ ΓΑΡΥΦ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΥΡΙ ΕΥΑΓΓ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΡΑΓΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡ ΑΙΚΑΤ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΡΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝΑΓ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΪΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΧΑΡΙΛ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΛΕΝ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΛΥΚΕ 2350

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡ ΒΑΣΙΛ ΜΠΑΛΑΣΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤΩΝ ΧΑΝΤΣΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΥΣΟ ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡ ΕΥΔΟΚ ΡΟΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓ ΜΑΡΙΑ ΑΛΙΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΑΤΙΝ ΑΛΙΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΑΤΙΝ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑ ΔΕΣΠΟ ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΝΤΙΣΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΟΥΛΙ ΜΗΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛ ΕΥΦΡΑ ΧΟΧΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΙΚΑΤ ΤΣΙΛΒΕΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΜΑΡΙΑ ΓΝΑΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝ ΝΕΚΤΑ ΚΥΡΑΤΣΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤ ΖΟΥΜΠΟΡΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩΡΓ ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΙΑΝΝ ΠΑΣΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΙΚΑΤ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩΡΓ ΚΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣΙΛ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΥΠΡΑ ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΟΥΡΑΝ ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣΙΛ ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛ ΒΑΣΙΛ ΚΟΖΔΑΜΠΟΥΓΙΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΩΝ ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩΡΓ ΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΑΣΤ ΒΑΙΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΥΛΟ ΖΑΧΑΡ ΝΟΥΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΟΝΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΔΑΡΑΣ ΒΑΙΟΣ ΑΠΟΣΤ ΔΡΟΣΙ ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΥΡΩΝ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑΝΝ ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΙΑΣΩΝ ΠΡΟΚΟ ΑΝΤΩΝ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛ ΣΟΦΙΑ ΝΤΑΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΤΡΟ ΠΟΥΛΙΟΣ ΒΕΛΗΣΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟ ΜΑΡΙΑ ΣΙΣΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΑΣΤ ΜΑΡΙΑ ΓΙΩΤΑΚΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΙΟ ΔΗΜΗΤ ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΛΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝΣΤ ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ-ΑΘΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤ ΖΩΗ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣΙΛ ΚΑΛΜΠΕΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΥΣΟ ΚΑΖΑΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΚΥΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΡΓΥΡ ΜΠΟΥΚΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΙΚΑΤ ΞΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΡΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓ ΜΑΡΙΝ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΠΡΙΔ ΣΟΦΙΑ ΜΟΛΥΒΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑ 2273

6 10860 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 146 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓ ΑΜΑΛΙ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝ ΒΕΝΤΟ ΡΗΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑΝΝ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΠΑΝΑΓ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΙΚΑΤ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝ ΑΛΕΞΑ ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΣΗΜΩ ΤΣΑΚΙΡΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΡΜΙΟ ΧΛΙΑΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΙΚΑΤ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛ ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡ ΚΩΝΣΤ ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΙΚΑΤ ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑΣΤ ΣΥΚΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤ ΝΙΚΟΛ ΑΙΚΑΤ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΜΜΑΝ ΠΑΝΑΓ ΒΟΡΑΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/Ν ΚΩΣΤΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝ ΜΥΡΣΙ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑΝΑ ΒΑΪΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΕΛΕΝΗ ΚΑΚΑΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΦΙΛΙΤ ΓΚΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑ ΑΝΔΡΟ ΧΡΗΣΤΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝ ΑΙΚΑΤ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΖΑΧΑΡ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΩΤΗΡ ΠΑΡΑΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΘΑΝΑ ΔΕΣΠΟ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓ ΠΑΝΑΓ ΠΑΝΑΓ ΜΑΞΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΥΛΙ ΛΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝ ΧΡΥΣΑ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝΑΓ ΑΔΑΜΤΖΙΛΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ ΓΕΩΡΓ ΑΙΚΑΤ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΚΑΛΛΙ ΤΣΑΚΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩΡΓ ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑ ΧΡΥΣΟ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΚΑΛΛΙ ΠΑΙΤΑΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΖΩΗ ΓΚΟΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΙΣΤ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓ ΠΑΝΑΓ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΙΣΤ ΒΑΛΕΝ ΣΧΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΔΑΦΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΦΩΤΕΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩ ΕΛΕΝΗ ΠΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙ ΖΑΜΠΙ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΛΟΥΚΙ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΩΝΣΤ ΠΟΛΥΞ ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΘΕΟΔΩ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΛΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΜΑΝΘΕ ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΝΑΣΤ 2210

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΤΡΙΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΚΑΛΛΙ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΝΑ ΤΣΙΦΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩ ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΑΡΙΑ 2210 Κατηγορία Γ 1 ΚΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑ ΑΛΕΞΑ ΜΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΤΕΡ ΕΥΘΥΜ ΜΟΥΡΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝ ΦΕΓΓΩ ΠΙΝΔΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΕΛΠΟ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΥΣΗ ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑΓΓ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΕΙΡΗΝ ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΣΟΦΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΧΙΛΛ ΕΙΡΗΝ ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛ ΜΑΡΙΑ ΝΤΙΤΣΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΠΥΡΙ ΠΑΙΔΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΣΗΣ ΣΥΜΕΛ ΚΟΥΚΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑ ΑΓΟΡΙ ΓΚΟΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΕΥΑΓΓ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕ ΕΙΡΗΝ ΘΩΜΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟ ΑΝΤΩΝ ΝΤΟΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤ ΛΑΜΠΡ ΛΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗ ΧΡΙΣΤ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΧΡΥΣΟ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛ ΡΟΔΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡ ΧΡΥΣΟ ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ ΣΙΡΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΣΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡ ΑΙΚΑΤ ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΤΙΓ ΠΑΠΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙ ΔΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΝΙΚΟΛ ΕΛΕΝΗ ΠΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΛΙΣΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΗΡΑΚΛ ΔΙΟΝΥ ΤΣΕΚΑ ΕΛΕΝΑ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜΗΤ ΓΑΛΑΝΗΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑΣΤ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑΝΝ ΖΑΡΠΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΛΕΟΠ ΚΑΡΑΦΙΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑ ΚΑΛΛΙ ΛΙΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΠΟΣΤ ΡΙΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΓΓΕΛ ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕ ΚΩΝΣΤ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟ ΣΤΑΥΡ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛ ΜΑΡΙΝ ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤ ΦΑΝΗ ΜΠΟΥΤΖΟΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑ ΣΤΕΡΓ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ 2590

8 10862 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 47 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΕΡΓ ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΙΡΗΝ ΑΝΑΓΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜΗΤ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΕΣΠΟ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛ ΒΑΣΙΛ ΟΡΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝ ΑΙΚΑΤ ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤ ΜΕΝΕΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤ ΜΑΪΡΕ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΣΠΥΡΟ ΧΑΡΑΛ ΣΤΑΥΡ ΤΣΑΚΠΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩΡΓ ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡ ΜΑΡΙΑ ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠ ΤΟΠΑΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΦΑΝΗ ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩΡΓ ΔΡΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝ ΙΩΑΝΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΩΥΣΗ ΚΩΝΣΤ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΥΡ ΕΥΘΑΛ ΠΙΑΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤ ΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΔΕΣΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝ ΓΛΥΚΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΠΑΝΑΓ ΤΑΣΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑΝΝ ΝΤΑΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝ ΦΛΑΤΣΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΧΑΡΙΚ ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΠΛΑΤΩΝ ΒΑΣΙΛ ΣΩΤΗΡ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΟΝΥ ΚΥΡΙΑ ΖΑΓΝΑΦΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΛΗΣ ΒΑΛΑΝΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝΑΓ ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛ ΕΛΕΝΗ ΜΠΡΑΟΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΗΛΙΟΥ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΙΚΑΤ ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΘΗΝΑ ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΜΕΝΕΛ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΜΠΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΧΑ ΚΑΜΕΛ ΛΟΥΚΑΤΖΙΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝΑΓ ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜΗΤ ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΖΩΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑ ΑΝΝΑ ΣΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΓΓΕΛ ΜΗΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΙΜΙΛ ΧΑΡΑΛ ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΟΛΓΑ ΓΚΑΒΑΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛ 2405

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΚΟΚΟΓΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛ ΘΕΟΔΩ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟ ΕΙΡΗΝ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΝ ΕΛΕΝΗ ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΙΣΤ ΕΛΠΙΝ ΝΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤ ΑΙΚΑΤ ΤΖΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΘΟΥ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΑΣΤ ΜΥΛΩΝΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩΡΓ ΒΕΝΕΤΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΑΝΤΩΝ ΣΠΥΡΙ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΪΑ ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΘΥΜ ΓΕΩΡΓ ΚΑΡΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΛΙ ΑΓΓΕΛ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙ ΕΥΑΓΓ ΣΤΩΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΪΑ ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΘΗ ΞΥΘΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜΗΤ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΡΟ ΕΛΕΝΗ ΖΗΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜ ΣΥΡΜΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤ ΕΙΡΗΝ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗ ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩ ΜΑΡΙΑ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΗΝΑ ΚΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟ ΙΩΑΝΝ ΤΣΟΠΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΜΑΛΙ ΟΡΦΑΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΝΑ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗ ΚΑΛΛΙ ΧΟΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΩΝ/Ν ΕΛΠΙΝ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΛΑΜΠΡ ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΘΑΝΑ ΚΕΣΑΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩΡΓ ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝ ΧΡΙΣΤ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩΡΓ ΤΑΤΑΤΖΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝ ΑΝΑΣΤ ΣΕΡΠΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚΗ ΒΑΡΚΑΔΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΗΤ ΠΑΝΑΓ ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗΣ ΑΔΑΜ ΚΩΝΣΤ ΧΡΥΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝΣΤ ΜΕΛΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝΑΓ ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛ ΙΟΡΔΑ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΜΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝ ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤ ΑΣΠΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙ ΑΙΚΑΤ ΛΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΣΗΜΟ ΣΟΡΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΚΥΡΙΑ ΠΙΝΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩΡΓ ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜ ΧΡΥΣΑ 2300

10 10864 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 153 ΣΤΑΘΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΥΣΑ ΖΩΝΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ ΣΒΑΡΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΙΣΤ ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ-ΑΛΦΕΡΔ ΝΙΚΟΛ ΣΟΥΖΑ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙ ΧΡΥΣΟ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΔΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΛΕΞΑ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΤΑΥΡ ΚΟΚΟΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡΙΝ ΠΑΝΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΤΡΟ ΞΕΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΦΩΤΕΙ ΜΑΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΡΑΣ ΔΕΣΠΟ ΚΡΕΜΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΓΓΕΛ ΜΠΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΧΙΛΛ ΑΝΑΣΤ ΡΟΥΚΟΥΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛ ΦΛΕΜΕΤΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΜΜΑΝ ΕΥΤΥΧ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ή ΚΑΦΤ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΙΣΑ ΝΑΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΚΛ ΒΛΑΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜΗΤ ΜΕΛΕΤΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΤΟ ΚΕΣΚΕΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝ ΒΑΣΙΛ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΘΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑΓΓ ΚΟΥΤΣΑΝΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕΣΠΟ ΒΟΡΔΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤ ΦΑΙΔΡ ΓΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩ ΑΝΝΑ ΡΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑΥΡ ΚΑΛΤΣΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑ ΙΟΥΛΙ ΘΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΠΑΡΑΣ ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΑΛΛΙ ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤ ΣΩΤΗΡ ΜΠΑΤΣΟΥΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΠΟΣΤ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΑΣΤ ΝΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/Ν ΙΩΑΝΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩΡΓ ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΕΥΘΥΜ ΤΡΙΑΝ ΝΙΚΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑΓΓ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤ ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟ ΠΑΝΑΓ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙ ΟΛΥΜΠ ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΛΟΥΪΖ ΤΣΑΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΥΡΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚΟΛ ΜΑΡΙΑ ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΕΡΓ ΑΙΚΑΤ ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣΙΛ ΚΟΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΔΟΚ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑ ΕΡΜΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩΡΓ 2240

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΑΔΑΜ ΣΤΥΛΙ ΘΕΟΔΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΛΕΞΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡ ΘΕΟΔΩ ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΦΡΟΔ ΛΑΠΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΗΝΑ ΜΙΑΡΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΑΟΚΡ ΒΑΣΙΛ ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚΗ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛ ΕΛΠΙΔ ΚΟΥΣΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΓΕΝ ΚΥΡΙΑ ΛΙΛΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΙ ΑΓΓΕΛ ΔΙΓΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟΔΩ ΓΑΡΓΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤ ΑΜΑΛΙ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛ ΣΤΑΥΡ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡ ΒΑΣΙΛ ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤ ΕΛΠΙΝ ΔΑΡΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΒΙΚΤΩ ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΦΡΟΔ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΛΕΝΗ ΝΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΗΡΑΚΛ ΚΩΝΣΤ ΜΠΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΕΡΕΜ ΣΑΛΩΜ ΝΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟ ΑΙΚΑΤ ΜΠΕΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑ ΑΝΤΙΓ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗ ΑΡΓΥΡ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤ ΒΕΡΑ ΧΑΒΑΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑΓΓ ΛΕΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΘΗ ΜΑΖΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΑΝΤΕ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΣΗΜΕ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΜΙΧΑΛ ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΙΡΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΜΑΡΩ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓ ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΡΧΟΝ ΚΟΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΜΑΡΙΑ ΝΑΣΤΑΣ ΙΩΣΗΦ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚΗ ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑ ΠΑΡΑΣ ΚΑΤΑΛΑΚΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝ ΑΓΟΡΩ ΚΑΘΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓ ΣΟΦΙΑ ΝΤΑΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΠΑΡΣΟ ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΚ ΚΑΛΛΙ ΛΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑΜΑ ΣΙΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝ ΠΕΡΖΟ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙ ΕΛΕΝΗ ΣΑΝΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡ ΚΩΝΣΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜΗΤ ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΦΡΕΙΔ ΔΟΥΒΩΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΥΣΗ ΓΑΖΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΡΑΚΛ ΦΩΤΕΙ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΟΣΕΙ ΕΥΑΓΓ 2183

12 10866 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 259 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛ ΡΟΥΛΑ ΓΑΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥ ΚΡΥΣΤ ΓΩΤΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΥΣΟ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΙΚΑΤ ΠΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡ ΚΩΝΣΤ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΣΘΗ ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΟΒΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤΙΓ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΟΝΥ ΑΝΑΣΤ ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛ ΒΑΣΙΛ ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΖΩΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΜΑ ΑΝΑΣΤ ΠΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑ ΠΑΤΡΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓ ΠΗΝΕΛ ΤΣΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥΡΙ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΦΩΤΙΟ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩΡΓ ΜΙΝΤΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜΗΤ ΚΟΡΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡΓΑ ΛΑΦΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΙΣΙΔΩ ΚΛΕΙΩ ΤΖΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣΙΛ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡ ΔΗΜΗΤ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝ ΑΙΚΑΤ ΜΑΓΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΜΠΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩΡΓ ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩΡΓ ΠΟΥΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑΝΘ ΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝ ΔΙΟΝΥ ΚΟΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛ ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡ ΣΟΦΙΑ ΠΑΛΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΑΘΑΝΑ ΓΡΑΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩΡΓ ΓΚΟΓΚΑΣ ΖΗΣΗΣ-ΑΡΗΣ ΘΕΟΦΙ ΑΓΟΡΙ ΜΠΑΛΤΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕ ΑΛΕΞΑ ΣΑΡΡΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝ/Ν ΑΜΑΛΙ ΜΠΙΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑΝΑ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΕΣΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΙΣΤ ΜΙΚΕΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕ ΠΑΡΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤ ΧΡΥΣΟ ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΑΣΤ ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΡΓ ΣΤΑΜΑ ΚΑΤΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛ ΒΕΝΕΤ ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑΣΤ ΓΚΙΛΦΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝ ΦΛΩΡΑ 2140

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΜΠΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙ ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΓΓΕΛ ΝΙΒΑΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΙΡΗΝ ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣΙΛ ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΚΑΛΛΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥ ΜΑΡΙΑ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕ ΑΦΡΟΔ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΜΙΛ ΚΑΛΟΜ ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΙΟΝΤΙ ΠΑΡΘΕ ΜΠΙΛΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗ ΣΤΥΛΙ ΠΕΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΡΑΜΜ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΙΣΤ ΚΑΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΑΜΑ ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚΙΒ ΕΙΡΗΝ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΜΜΑΝ ΙΩΑΝΝ ΟΥΣΤΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΝΟΥΣΗΣ ΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕ ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΤΣΙΚΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣΙΛ ΜΠΕΡΕΒΕΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΜΕΛΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΛΠΙΔ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝΣΤ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΘΑΝΑ ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑΓΓ ΤΣΙΑΚΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΓΝΩ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜΑΗ ΦΑΛΤΑΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΔΡΟΣΟ ΔΗΜΗΤ ΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΤΣΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡ ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛ ΣΕΒΑΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΟ ΕΙΡΗΝ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΡΓΥΡ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΦΑΝΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩΡΓ ΤΖΑΜΠΑΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΕΛΛ ΜΠΑΡΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΡΒΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝ ΘΕΟΔΩ ΔΕΛΙΜΙΧΑΛΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑ ΟΛΓΑ ΓΚΡΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΑΦΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝΣΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΑ ΑΓΓΕΛ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΑΡΥΦ ΦΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩΡΓ ΝΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛ ΒΑΣΙΛ ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤ ΕΥΓΕΝ ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗ ΑΓΓΕΛ 2100

14 10868 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 365 ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝΣΤ ΤΣΑΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤΙΓ ΝΤΟΚΟΣ ΔΟΝΑΤΟΣ ΘΕΟΧΑ ΦΩΤΕΙ ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΝΔΡΟ ΚΑΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΑΤΙΝ ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟ ΔΩΡΟΘ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΘΟΔ ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΑΦΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΛΕΝΗ ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩ ΕΙΡΗΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΡΥΦΩ ΚΑΙΤΗ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΜΑΝΩΛ ΜΕΓΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ ΣΠΥΡΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΝΑΤΑΛ ΔΟΜΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟΔΩ ΚΙΟΥΛΑΦΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗ ΑΙΚΑΤ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜΗΤ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΟΛΥΜΠ ΑΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΥΣΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝΣΤ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝΑΓ ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΥΑΓΓ ΣΜΑΡΑ ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕ ΕΥΑΓΓ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣ ΕΛΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣΙΛ ΦΛΟΓΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΓΙ ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΙΚΑΤ ΤΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟ ΖΩΗ ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΑΣΤ 2080 Κατηγορία Δ1 1 ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑ ΚΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΡΕΤΗ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΥΡΙ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝ/Ν ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΓΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕ ΑΝΑΣΤ ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ ΦΛΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤ ΧΡΙΣΤ ΚΙΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓ ΕΛΙΣΑ ΜΑΝΟΛΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡ ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗ ΑΔΑΜΑ 1130 Κατηγορία Δ2 1 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗ ΕΥΔΟΞ ΒΟΥΡΛΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ ΜΥΡΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑΓΓ ΧΑΨΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΩΤΗΡ ΓΕΩΡΓ ΤΣΑΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΛΕΚΟ ΕΥΣΕΒ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛ ΕΥΑΓΓ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛ ΣΟΦΙΑ ΘΥΜΙΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΓΛΥΚΕ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓ ΑΣΠΑΣ 712

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΚΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑ ΦΡΕΙΔ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤ ΣΤΥΛΙ ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤ ΗΣΑΪΑ ΜΠΟΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΗΝΑ ΤΡΟΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΔΙΟΝΥ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΔΩ ΦΙΛΙΤ ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΦΡΟ ΔΗΜΗΤ ΓΕΡΑΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩΡΓ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΕΙΡΗΝ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΛΕΜΟΝ 550 Κατηγορία Ε1 - Ηλεκτρονικών 1 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝ ΟΛΓΑ ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩΡΓ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΛΕΞΑ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΓΕΝ ΚΑΤΙΝ ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΧΡΥΣΟ ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΛΕΝΗ ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΟΥΚΕ ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟ ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣΙΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΓΓΕΛ ΠΥΡΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΠΠΟΚ ΧΡΥΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΑΡΙΑ 1483 Κατηγορία Ε2 1 ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΠΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓ ΦΩΤΕΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΚΥΡΙΑ ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΠΠΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛ ΑΙΚΑΤ ΣΓΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤ ΘΕΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡ ΟΛΥΜΠ ΤΣΙΝΤΖΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩ ΑΘΑΝΑ ΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑΓΓ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΙΧΑΗ ΟΛΓΑ ΠΑΛΗΟΘΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑΣΤ ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑ ΚΩΝΣΤ ΤΣΟΥΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝΑΓ ΔΙΑΛΕΚΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝ ΕΛΕΥΘ 1890 Κατηγορία ΣΤ - Κλαρίνο 1 ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΧΡΥΣΑ ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑΜΑ 920 Κατηγορία ΣΤ - Σαξόφωνο alto 1 ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΣΤΑ ΒΑΣΙΛ ΒΙΤΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΛΙ ΣΟΥΛΤ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛ ΕΥΓΕΝ 1316

16 10870 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 της υπ αριθ /οικ. Φ.109.1/ (Β 2780) Απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη περί «Δικαιολογητικών και διαδικασίας πρόσληψης Δοκίμων Πυροσβεστών» και των παραγράφων Γ και Δ του Κεφαλαίου Ε της υπ αριθμ οικ. Φ.300.2/ Απόφασης Προκήρυξης διαγωνισμού, προέκυψαν δώδεκα (12) κενές θέσεις στην κατηγορία Α1 (Α.Ε.Ι. Νομικής Σχολής) και πέντε (5) κενές θέσεις στην κατηγορία ΣΤ (Μουσικοί). Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΣΤ της υπ αριθμ οικ. Φ.300.2/ Απόφαση Προκή ρυξης διαγωνισμού, το άθροισμα αυτών των κενών θέσεων μεταφέρεται στην κατηγορία Γ (Οδηγοί) όπου πλέον οι θέσεις αυξάνονται και ανέρχονται στις τριακόσιες ενενήντα δύο (392). 3. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 της υπ αριθ /οικ. Φ.109.1/ (Β 2780) Απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη περί «Δικαιολογητικών και διαδικασίας πρόσληψης Δοκίμων Πυροσβεστών» οι οποίοι υποβλήθηκαν στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού από την Επιτροπή Διε νέργειας του Διαγωνισμού οι Πίνακες επιτυχόντων ισχύουν για δυο (2) έτη από τη δημοσίευσή τους. Ο Αρχηγός ΣΩΤΗΡΙΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΣΤ" Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 14077 ΠΔΠΥ ΚΕΝΤΡ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 14077 ΠΔΠΥ ΚΕΝΤΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΣΤ" Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 14077 ΠΔΠΥ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙ 3170 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑ 5 1 30 2 8930 ΠΔΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΙΑ" Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 16635 ΠΔΠΥ ΔΥΤ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑ Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 16635 ΠΔΠΥ ΔΥΤ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΙΑ" Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 16635 ΠΔΠΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 293 ΑΒΡΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΣ Γ 672 0 2 8930 ΠΔΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΠ Α1 Α2 Β1 Β Γ Δ Θ.Π A1 A2 B1 Β Γ Δ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΠ Α1 Α2 Β1 Β Γ Δ Θ.Π A1 A2 B1 Β Γ Δ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 2 3 4 5 6 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 1094 ΠΔΠΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 929 ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ

Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 1094 ΠΔΠΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 929 ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ 1 1094 ΠΔΠΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 929 ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓ 1 Ν 70 2 12612 ΠΔΠΥ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙ 987 ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡ 1 Ν 70 3 14126 ΠΔΠΥ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙ 2893 ΤΟΥΡΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩ ΔΗΜΗΤ Ν 40 4 9590 ΠΔΠΥ ΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθ. πρωτ. : 4910 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ Έχοντας υπόψη: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 39, παρ. 1 και 2, 95, 96 και 97, παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1 500 ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 7,96 ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 40 7,96 ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 40 2 6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7,05 ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 0 7,05 ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101 ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 2617 ΜΠΑΛΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩ ΑΗ127827 Οχι Οχι 1 16 18,00 800 0 0 0 0 0 360,00 0 Οχι 1 Οχι 1.160,00 1 1802 ΣΑΒΒΑΡΗ ΕΛΕΑΝΝΑ ΜΑΡ Ρ382685 Οχι Οχι 1 16 18,00 800 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ο.Ε.Λ. ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Σ.Ο.Ε.Λ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. 1 από 62

Σ.Ο.Ε.Λ. ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Σ.Ο.Ε.Λ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. 1 από 62 1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4243 1 1 2 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1001263 1 1 1 3 ΑΓΓΕΛΗ ΑΓΓΕΛΑ 1001817 1 1 4 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5659 1 1 1 1 1 5 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3129 1 1 1 6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 6223 1 1 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΜ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓ. ΜΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθμ.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθμ. ΠΑΤΡΟΣ ΚΩΛΥΜΑ 3ΜΗΝΟΥ Π.Δ. 164/2004 άρθρο ΕΜΠΕΙΡΙΑ () Φορέας :ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Υπηρεσία :ΤΑΠ Διάρκεια Σύμβασης : 8ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPH A B A N K ΠΡΑΞΗ ΑΡΙΘ. 35 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. Αθήναι, 31 Μαρτίου 2015

ALPH A B A N K ΠΡΑΞΗ ΑΡΙΘ. 35 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. Αθήναι, 31 Μαρτίου 2015 ALPH A B A N K ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 31 Μαρτίου 2015 ΠΡΑΞΗ ΑΡΙΘ. 35 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ευχαρίστως ανακοινώνεται στο Προσωπικό της Τραπέζης ότι, με βάση τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. Ειδικότητα : ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. Ειδικότητα : ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ (αριθμ. ανήλικων 106 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ703609 Οχι Οχι 1 12 0 6 3 0 0 60 211 ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΚ643991 Οχι Οχι 1 12 0 8 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΑΕΝ ΕΤΟΥΣ 2013-14 ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΚΕΦ. Θ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΑΕΝ ΕΤΟΥΣ 2013-14 ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΚΕΦ. Θ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ) 1 ΙΟΝ/46 ΑΒΡΑΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑΣ Α (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ) & ΤΕΕ (ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ) ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 18.900 2 ΑΣΠ/391 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑΣ Α & ΤΕΕ (ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 18673 ΠΔΠΥ ΑΝ.ΜΑΚ.

Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 18673 ΠΔΠΥ ΑΝ.ΜΑΚ. 1 18673 ΠΔΠΥ ΑΝ.ΜΑΚ.ΘΡΑΚΗΣ 41 ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑ 1 1 Ν 70 2 16640 ΠΔΠΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 905 ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΑ 5 1 Ν 70 3 12176 ΠΔΠΥ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙ 909 ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡ 5 1 Ν 70 4 5036 ΠΔΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Σημαντική υποσημείωση:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Σημαντική υποσημείωση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Σημαντική υποσημείωση: Ο πίνακας βαθμολογίας που ακολουθεί είναι μόνο για την πιο άμεση και γρήγορη ενημέρωση των σπουδαστών. Δεν υποκαθιστά την επίσημη βαθμολογία που ανακοινώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ 2015 ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ

ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ 2015 ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ 2015 ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ Β Δημοτικού Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Πατρώνυμο μαθητή Σχολείο από το οποίο προέρχεται Εξεταστικό Κέντρο KANNA PELAGIA "CAMPION SCHOOL ATHENS" KARAKAXIS IOANNIS STAVROS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4/2011 Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Τρικκαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν. 3852/2010. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 112 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ", 2η Πρόσκληση 2014 ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 112 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ, 2η Πρόσκληση 2014 ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 112 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ", 2η Πρόσκληση 2014 ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

34 ΑΛΙΒΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η5351 Η 1902 35 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Η5743 Η 2712 36 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Λ11736 Λ 3026 37 ΑΜΟΥΤΣΚΑ ΜΕΧΜΕΤ ΔΕ5626 ΔΕ 1398 38 ΑΜΠΑΤΖΗ

34 ΑΛΙΒΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η5351 Η 1902 35 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Η5743 Η 2712 36 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Λ11736 Λ 3026 37 ΑΜΟΥΤΣΚΑ ΜΕΧΜΕΤ ΔΕ5626 ΔΕ 1398 38 ΑΜΠΑΤΖΗ Προσωρινά αποτελέσματα σίτισης στο 85% των δεδομένων των αιτήσεων που μέχρι σήμερα έχουν επεξεργαστεί. Περιλαμβάνονται οι ειδικές κατηγορίες και εισοδήματα μέχρι 30.000 EPONYMO ONOMA AEM TMHMA PROTOKOLO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.201/1/2012 (Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ)

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.201/1/2012 (Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 2014-15. Ονοματεπωνυμο Δελτιο Συλλογος

2013-14 2014-15. Ονοματεπωνυμο Δελτιο Συλλογος Ονοματεπωνυμο Δελτιο Συλλογος 2013-14 2014-15 ΣΥΝΟΛΟ κατηγορια κατηγορια Μ.Ο. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΟΡΙΝΕΣ ΣΕΒΑΣΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12008 SPORTING CS CS 173,44 36 6244 ΓΑΡΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12013 SPORTING BS BS 178,50 6 1071

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 52701/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 52701/1/2012 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓ (>12 ΜΗΝΩΝ) ΝΕ ΑΝΕΡΓ ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΓΓΑΜ/-Η ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΑΝΕΡΓΟ ΠΡΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 0,00-6.900,00 6.900,01-12.000,00 12.000,01-16.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια οικογ. κατάστ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ.

Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια οικογ. κατάστ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Έτη Αριθμός Μητρώου Ειδικότητα συνολ. Μήνες συνολ. Ημέρες συνολ. συνολ. δυσμ. συνθ. οικογ. κατάστ. Τέκνα Τέκνα μέχρι 25 μέχρι 18 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων τέκνων Σύνολο μορίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 Ειδική Αγωγή ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2 Ειδική Αγωγή ΒΟΥΤΣΑΚΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 3 Ειδική Αγωγή ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.901/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.901/1/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8«ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΑ Θητείες σε πολιτειακά και κυβερνητικά αξιώματα

ΠΡΟΣΩΠΑ Θητείες σε πολιτειακά και κυβερνητικά αξιώματα ΠΡΟΣ. ΠΡΟΣ. ΠΡΟΣ. ΠΡΩΘ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΩΘ ΑΝΑΠΛ. ΑΝΑΠΛ. ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΟΝ. ΥΠΕΡ. ΠΡΟΣΩΠΑ Θητείες σε πολιτειακά και κυβερνητικά αξιώματα ΑΒΔΕΛΙΔΗΣ Παρμενίων 1 ΑΒΕΡΩΦ Γεώργιος 1 ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ Ευάγγελος 1 1 21 1 ΑΒΡΑΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 41 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤ. ΒΑΘΜΟΛΟ ΓΙΑ ΥΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ ΗΣ 1 2 1 2 3 4 ΒΑΘ. ΠΕΙΘ. ΠΟΙΝ. 1 2 3 4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤ. ΒΑΘΜΟΛΟ ΓΙΑ ΥΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ ΗΣ 1 2 1 2 3 4 ΒΑΘ. ΠΕΙΘ. ΠΟΙΝ. 1 2 3 4 Α.Σ.Ε.Π ΗΜ/ΝΙΑ : 21/11/201 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΆ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΙΘ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΙΘ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Α θέµα Συνταγµατικού, Β θέµα Συνταγµατικού, 1 ΑΒΡΑΜΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ 12,00 12,50 12,2500 5,00 5,00 5,0000 2,00 2,00 2,0000 2,00 2,00 2,0000 4,00 6,00 5,0000 5,2500 2 ΑΓΑΝΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 11,00

Διαβάστε περισσότερα