ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Με την υπ αριθμ οικ. Φ.300/ Απόφαση Α.Π.Σ. «Κύρωση πινάκων επιτυχόντων υποψηφίων Δοκί μων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στο Πυροσβε στικό Σώμα» και α. Τις διατάξεις των άρθρων 33, 34, 35, 36 και 37 του ν. 4029/2011 «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις». ( Α 245 ), β. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 υπ αριθ /οικ. Φ.109.1/ (Β 2780) Απόφασης Υπουργού Προ στασίας του Πολίτη περί «Δικαιολογητικών και διαδι κασίας πρόσληψης Δοκίμων Πυροσβεστών», γ. Την υπ αριθμ οικ. Φ.300.2/ «Προκήρυξη διαγωνι σμού για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα επτα κοσίων είκοσι πέντε (725) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενι κών Καθηκόντων.», δ. Την υπ αριθμ οικ. Φ.300.2/ Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Συγκρότηση Επιτροπής κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα επτακοσίων είκοσι πέντε (725) Δοκίμων Πυρο σβεστών Γενικών Καθηκόντων», ε. Τους πίνακες που προβλέπονται από την 1 του άρθρου 7 της υπ αριθ /οικ. Φ.109.1/ (Β 2780) Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη περί «Δικαιολογη τικών και διαδικασίας πρόσληψης Δοκίμων Πυροσβε στών» οι οποίοι υποβλήθηκαν στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, στ. Το από Αποδεικτικό Παράδοσης παραλαβής των Πινάκων επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων ανά κατηγορία της Επιτροπής κατάταξης προς την Διεύθυνση Προσωπικού Τμ.5ο. 1. Κυρώνονται οι πίνακες επιτυχόντων υποψηφίων Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων για το Πυ ροσβεστικό Σώμα ανά κατηγορία και σειρά επιτυχίας ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Κατηγορία Α - Νομικής Α.Ε.Ι. 1 ΛΟΧΑΪΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑΓΓ ΒΑΣΙΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛ ΑΣΠΑΣ ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝΣΤ 1002 Κατηγορία Α - Οικονομικών Επιστημών Α.Ε.Ι. 1 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩΡΓ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓ ΕΙΡΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΑΣΤ ΚΟΥΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤ ΑΘΑΝΑ ΛΟΪΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡ ΝΙΚΗΤ ΑΣΠΑΣ ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑΓΓ ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕ ΕΕΛΕΝ ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛ ΜΑΓΔΑ ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΣΧΟ ΕΥΑΓΓ 1373

2 10856 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Κατηγορία Α - Πολιτικών Μηχανικών 1 ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙ ΤΡΙΑΝ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΗΤ ΑΙΚΑΤ ΠΕΛΕΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑ ΙΦΙΓΕ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΚΡΑ ΑΙΚΑΤ ΠΙΤΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΙΣΤ 655 Κατηγορία Α - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1 ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚΗ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑ ΕΥΜΟΡ ΓΙΩΤΗΣ ΑΙΝΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΣΑ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗ ΕΙΡΗΝ 962 Κατηγορία Α - Δασολογίας Α.Ε.Ι. 1 ΦΟΥΝΤΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΘΩΜΑΗ ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑΓΓ ΔΡΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΖΩΗ ΜΑΤΑΥΤΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΑΣΤ 1350 Κατηγορία Α - Πληροφορικής Α.Ε.Ι. 1 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΕΥΘΥΜ ΜΑΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡ ΕΥΘΥΜ ΜΠΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΔΕΣΠΟ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΑΣΤ ΘΕΟΝΥ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑ ΚΩΝΣΤ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑ ΕΙΡΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΣΗΜΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓ ΕΛΕΥΘ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΛΕΟ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟ ΑΛΕΞΑ 1261 Κατηγορία Α - Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. 1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣΙΛ ΖΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΣΤΟ ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓ ΑΓΛΑΙ ΤΡΙΧΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜ ΕΥΔΟΞ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΚΟ ΜΑΓΔΑ ΚΟΤΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΓΓΕΛ ΣΙΩΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΥΣΑ ΓΕΩΡΓ ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΤΡΟ ΜΑΡΙΑ 1340 Κατηγορία Α - Δασοπονίας Α.Τ.Ε.Ι. 1 ΣΟΥΛΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΔΗΜΗΤ ΠΕΖΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΓΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΔΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗ ΜΥΡΣΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΚΑΤΙΝ ΜΑΘΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/Ν ΜΑΡΙΑ 1399

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Κατηγορία Α - Οικονομικών Επιστημών Α.Τ.Ε.Ι. 1 ΒΕΡΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝ ΕΙΡΗΝ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤ ΠΑΝΑΓ ΟΥΤΣΕΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΑΛΛΙ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝ ΑΝΑΤΟ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΙΣΤ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΕΣΠΟ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑΣΤ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΟΡΔΑ ΓΕΩΡΓ 1358 Κατηγορία B 1 ΜΟΥΖΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤ ΕΛΙΣΣ ΡΑΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΙΣΤ ΚΩΝΣΤ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΓΓΕΛ ΖΟΥΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΛΙ ΒΑΣΙΛ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΤ ΕΛΕΝΗ ΡΑΓΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΦΑ ΒΑΙΑ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛ ΑΘΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝΑΓ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΛΙΑΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ-ΒΑΣΙΛ ΕΥΣΤΡ ΠΑΝΑΓ ΜΠΟΣΔΕΛΕΚΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΝΕΟΦΩ ΈΛΙΣΣ ΜΠΑΡΑΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΣΟΥΛΤ ΚΟΥΛΤΟΥΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑ ΠΑΡΑΣ ΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗ ΧΡΥΣΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΦΩΤΕΙ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΙΚΑΤ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΙΚΑΤ ΛΑΖΟΣ ΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛ ΣΤΕΡΓ ΒΡΑΧΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΜΑΛΙ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΓΩΝ ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΩΝ/Ν ΜΑΡΙΑ ΣΕΡΓΟΥΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΓΕΩΡΓ ΒΑΣΙΛ ΚΑΣΣΑ ΚΟΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΡΑΣ ΣΙΑΜΠΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤ ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΦΩΤΙΟ ΕΛΕΥΘ ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓ ΠΑΡΑΣ ΦΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕ ΑΝΘΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΤΕΡ ΕΛΠΙΔ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝΑΓ ΚΟΥΤΡΟΥΒΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡ ΛΑΛΙΣΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩ ΜΥΡΟΦ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΗΝΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΡΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗ ΕΙΡΗΝ 2490

4 10858 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 40 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝ ΜΑΡΙΑ ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑ ΝΙΚΟΛ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝΣΤ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟΔΟ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣΙΛ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΙΣΤ ΑΙΚΑΤ ΦΥΣΣΑΚΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝ ΑΘΗΝΑ ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΑΣΙΛ ΦΑΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩ ΑΓΛΑΙ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΡΓ ΕΥΓΕΝ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩΡΓ ΚΑΡΑΒΑΠΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΙΚΑΤ ΚΑΛΛΙΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩΡΓ ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ/Ν ΜΠΙΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΑΡΡΕ ΜΑΡΙΑ ΓΙΔΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΣΗΜΙ ΠΑΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΥΡΙ ΒΑΣΙΛ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΕΛΕΝΗ ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΓΕΝ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΑΡΙΑ ΓΚΡΟΥΜΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΚΑΤΙΝ ΣΑΤΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟ ΑΓΓΕΛ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΗΛΙΑ ΡΑΔΑΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΥΣΟ ΛΙΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΡΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣΙΛ ΣΤΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΟΔΩ ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΜΜΑΝ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΕΣΤ ΑΝΤΙΓ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΘΕΟΔΩ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛ ΕΥΣΤΑ ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΦΩΤΕΙ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΕΦΑ ΓΑΡΥΦ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΥΡΙ ΕΥΑΓΓ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΡΑΓΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡ ΑΙΚΑΤ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΡΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝΑΓ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΪΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΧΑΡΙΛ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΛΕΝ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΛΥΚΕ 2350

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡ ΒΑΣΙΛ ΜΠΑΛΑΣΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤΩΝ ΧΑΝΤΣΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΥΣΟ ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡ ΕΥΔΟΚ ΡΟΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓ ΜΑΡΙΑ ΑΛΙΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΑΤΙΝ ΑΛΙΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΑΤΙΝ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑ ΔΕΣΠΟ ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΝΤΙΣΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΟΥΛΙ ΜΗΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛ ΕΥΦΡΑ ΧΟΧΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΙΚΑΤ ΤΣΙΛΒΕΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΜΑΡΙΑ ΓΝΑΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝ ΝΕΚΤΑ ΚΥΡΑΤΣΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤ ΖΟΥΜΠΟΡΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩΡΓ ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΙΑΝΝ ΠΑΣΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΙΚΑΤ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩΡΓ ΚΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣΙΛ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΥΠΡΑ ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΟΥΡΑΝ ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣΙΛ ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛ ΒΑΣΙΛ ΚΟΖΔΑΜΠΟΥΓΙΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΩΝ ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩΡΓ ΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΑΣΤ ΒΑΙΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΥΛΟ ΖΑΧΑΡ ΝΟΥΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΟΝΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΔΑΡΑΣ ΒΑΙΟΣ ΑΠΟΣΤ ΔΡΟΣΙ ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΥΡΩΝ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑΝΝ ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΙΑΣΩΝ ΠΡΟΚΟ ΑΝΤΩΝ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛ ΣΟΦΙΑ ΝΤΑΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΤΡΟ ΠΟΥΛΙΟΣ ΒΕΛΗΣΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟ ΜΑΡΙΑ ΣΙΣΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΑΣΤ ΜΑΡΙΑ ΓΙΩΤΑΚΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΙΟ ΔΗΜΗΤ ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΛΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝΣΤ ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ-ΑΘΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤ ΖΩΗ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣΙΛ ΚΑΛΜΠΕΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΥΣΟ ΚΑΖΑΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΚΥΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΡΓΥΡ ΜΠΟΥΚΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΙΚΑΤ ΞΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΡΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓ ΜΑΡΙΝ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΠΡΙΔ ΣΟΦΙΑ ΜΟΛΥΒΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑ 2273

6 10860 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 146 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓ ΑΜΑΛΙ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝ ΒΕΝΤΟ ΡΗΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑΝΝ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΠΑΝΑΓ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΙΚΑΤ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝ ΑΛΕΞΑ ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΣΗΜΩ ΤΣΑΚΙΡΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΡΜΙΟ ΧΛΙΑΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΙΚΑΤ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛ ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡ ΚΩΝΣΤ ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΙΚΑΤ ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑΣΤ ΣΥΚΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤ ΝΙΚΟΛ ΑΙΚΑΤ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΜΜΑΝ ΠΑΝΑΓ ΒΟΡΑΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/Ν ΚΩΣΤΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝ ΜΥΡΣΙ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑΝΑ ΒΑΪΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΕΛΕΝΗ ΚΑΚΑΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΦΙΛΙΤ ΓΚΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑ ΑΝΔΡΟ ΧΡΗΣΤΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝ ΑΙΚΑΤ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΖΑΧΑΡ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΩΤΗΡ ΠΑΡΑΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΘΑΝΑ ΔΕΣΠΟ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓ ΠΑΝΑΓ ΠΑΝΑΓ ΜΑΞΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΥΛΙ ΛΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝ ΧΡΥΣΑ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝΑΓ ΑΔΑΜΤΖΙΛΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ ΓΕΩΡΓ ΑΙΚΑΤ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΚΑΛΛΙ ΤΣΑΚΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩΡΓ ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑ ΧΡΥΣΟ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΚΑΛΛΙ ΠΑΙΤΑΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΖΩΗ ΓΚΟΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΙΣΤ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓ ΠΑΝΑΓ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΙΣΤ ΒΑΛΕΝ ΣΧΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΔΑΦΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΦΩΤΕΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩ ΕΛΕΝΗ ΠΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙ ΖΑΜΠΙ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΛΟΥΚΙ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΩΝΣΤ ΠΟΛΥΞ ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΘΕΟΔΩ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΛΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΜΑΝΘΕ ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΝΑΣΤ 2210

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΤΡΙΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΚΑΛΛΙ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΝΑ ΤΣΙΦΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩ ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΑΡΙΑ 2210 Κατηγορία Γ 1 ΚΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑ ΑΛΕΞΑ ΜΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΤΕΡ ΕΥΘΥΜ ΜΟΥΡΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝ ΦΕΓΓΩ ΠΙΝΔΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΕΛΠΟ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΥΣΗ ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑΓΓ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΕΙΡΗΝ ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΣΟΦΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΧΙΛΛ ΕΙΡΗΝ ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛ ΜΑΡΙΑ ΝΤΙΤΣΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΠΥΡΙ ΠΑΙΔΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΣΗΣ ΣΥΜΕΛ ΚΟΥΚΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑ ΑΓΟΡΙ ΓΚΟΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΕΥΑΓΓ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕ ΕΙΡΗΝ ΘΩΜΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟ ΑΝΤΩΝ ΝΤΟΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤ ΛΑΜΠΡ ΛΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗ ΧΡΙΣΤ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΧΡΥΣΟ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛ ΡΟΔΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡ ΧΡΥΣΟ ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ ΣΙΡΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΣΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡ ΑΙΚΑΤ ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΤΙΓ ΠΑΠΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙ ΔΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΝΙΚΟΛ ΕΛΕΝΗ ΠΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΛΙΣΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΗΡΑΚΛ ΔΙΟΝΥ ΤΣΕΚΑ ΕΛΕΝΑ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜΗΤ ΓΑΛΑΝΗΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑΣΤ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑΝΝ ΖΑΡΠΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΛΕΟΠ ΚΑΡΑΦΙΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑ ΚΑΛΛΙ ΛΙΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΠΟΣΤ ΡΙΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΓΓΕΛ ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕ ΚΩΝΣΤ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟ ΣΤΑΥΡ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛ ΜΑΡΙΝ ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤ ΦΑΝΗ ΜΠΟΥΤΖΟΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑ ΣΤΕΡΓ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ 2590

8 10862 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 47 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΕΡΓ ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΙΡΗΝ ΑΝΑΓΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜΗΤ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΕΣΠΟ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛ ΒΑΣΙΛ ΟΡΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝ ΑΙΚΑΤ ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤ ΜΕΝΕΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤ ΜΑΪΡΕ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΣΠΥΡΟ ΧΑΡΑΛ ΣΤΑΥΡ ΤΣΑΚΠΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩΡΓ ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡ ΜΑΡΙΑ ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠ ΤΟΠΑΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΦΑΝΗ ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩΡΓ ΔΡΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝ ΙΩΑΝΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΩΥΣΗ ΚΩΝΣΤ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΥΡ ΕΥΘΑΛ ΠΙΑΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤ ΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΔΕΣΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝ ΓΛΥΚΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΠΑΝΑΓ ΤΑΣΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑΝΝ ΝΤΑΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝ ΦΛΑΤΣΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΧΑΡΙΚ ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΠΛΑΤΩΝ ΒΑΣΙΛ ΣΩΤΗΡ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΟΝΥ ΚΥΡΙΑ ΖΑΓΝΑΦΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΛΗΣ ΒΑΛΑΝΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝΑΓ ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛ ΕΛΕΝΗ ΜΠΡΑΟΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΗΛΙΟΥ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΙΚΑΤ ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΘΗΝΑ ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΜΕΝΕΛ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΜΠΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΧΑ ΚΑΜΕΛ ΛΟΥΚΑΤΖΙΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝΑΓ ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜΗΤ ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΖΩΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑ ΑΝΝΑ ΣΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΓΓΕΛ ΜΗΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΙΜΙΛ ΧΑΡΑΛ ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΟΛΓΑ ΓΚΑΒΑΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛ 2405

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΚΟΚΟΓΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛ ΘΕΟΔΩ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟ ΕΙΡΗΝ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΝ ΕΛΕΝΗ ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΙΣΤ ΕΛΠΙΝ ΝΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤ ΑΙΚΑΤ ΤΖΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΘΟΥ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΑΣΤ ΜΥΛΩΝΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩΡΓ ΒΕΝΕΤΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΑΝΤΩΝ ΣΠΥΡΙ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΪΑ ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΘΥΜ ΓΕΩΡΓ ΚΑΡΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΛΙ ΑΓΓΕΛ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙ ΕΥΑΓΓ ΣΤΩΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΪΑ ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΘΗ ΞΥΘΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜΗΤ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΡΟ ΕΛΕΝΗ ΖΗΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜ ΣΥΡΜΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤ ΕΙΡΗΝ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗ ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩ ΜΑΡΙΑ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΗΝΑ ΚΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟ ΙΩΑΝΝ ΤΣΟΠΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΜΑΛΙ ΟΡΦΑΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΝΑ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗ ΚΑΛΛΙ ΧΟΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΩΝ/Ν ΕΛΠΙΝ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΛΑΜΠΡ ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΘΑΝΑ ΚΕΣΑΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩΡΓ ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝ ΧΡΙΣΤ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩΡΓ ΤΑΤΑΤΖΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝ ΑΝΑΣΤ ΣΕΡΠΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚΗ ΒΑΡΚΑΔΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΗΤ ΠΑΝΑΓ ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗΣ ΑΔΑΜ ΚΩΝΣΤ ΧΡΥΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝΣΤ ΜΕΛΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝΑΓ ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛ ΙΟΡΔΑ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΜΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝ ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤ ΑΣΠΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙ ΑΙΚΑΤ ΛΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΣΗΜΟ ΣΟΡΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΚΥΡΙΑ ΠΙΝΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩΡΓ ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜ ΧΡΥΣΑ 2300

10 10864 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 153 ΣΤΑΘΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΥΣΑ ΖΩΝΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ ΣΒΑΡΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΙΣΤ ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ-ΑΛΦΕΡΔ ΝΙΚΟΛ ΣΟΥΖΑ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙ ΧΡΥΣΟ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΔΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΛΕΞΑ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΤΑΥΡ ΚΟΚΟΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡΙΝ ΠΑΝΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΤΡΟ ΞΕΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΦΩΤΕΙ ΜΑΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΡΑΣ ΔΕΣΠΟ ΚΡΕΜΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΓΓΕΛ ΜΠΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΧΙΛΛ ΑΝΑΣΤ ΡΟΥΚΟΥΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛ ΦΛΕΜΕΤΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΜΜΑΝ ΕΥΤΥΧ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ή ΚΑΦΤ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΙΣΑ ΝΑΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΚΛ ΒΛΑΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜΗΤ ΜΕΛΕΤΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΤΟ ΚΕΣΚΕΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝ ΒΑΣΙΛ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΘΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑΓΓ ΚΟΥΤΣΑΝΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕΣΠΟ ΒΟΡΔΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤ ΦΑΙΔΡ ΓΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩ ΑΝΝΑ ΡΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑΥΡ ΚΑΛΤΣΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑ ΙΟΥΛΙ ΘΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΠΑΡΑΣ ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΑΛΛΙ ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤ ΣΩΤΗΡ ΜΠΑΤΣΟΥΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΠΟΣΤ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΑΣΤ ΝΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/Ν ΙΩΑΝΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩΡΓ ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΕΥΘΥΜ ΤΡΙΑΝ ΝΙΚΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑΓΓ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤ ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟ ΠΑΝΑΓ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙ ΟΛΥΜΠ ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΛΟΥΪΖ ΤΣΑΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΥΡΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚΟΛ ΜΑΡΙΑ ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΕΡΓ ΑΙΚΑΤ ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣΙΛ ΚΟΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΔΟΚ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑ ΕΡΜΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩΡΓ 2240

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΑΔΑΜ ΣΤΥΛΙ ΘΕΟΔΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΛΕΞΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡ ΘΕΟΔΩ ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΦΡΟΔ ΛΑΠΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΗΝΑ ΜΙΑΡΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΑΟΚΡ ΒΑΣΙΛ ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚΗ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛ ΕΛΠΙΔ ΚΟΥΣΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΓΕΝ ΚΥΡΙΑ ΛΙΛΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΙ ΑΓΓΕΛ ΔΙΓΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟΔΩ ΓΑΡΓΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤ ΑΜΑΛΙ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛ ΣΤΑΥΡ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡ ΒΑΣΙΛ ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤ ΕΛΠΙΝ ΔΑΡΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΒΙΚΤΩ ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΦΡΟΔ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΛΕΝΗ ΝΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΗΡΑΚΛ ΚΩΝΣΤ ΜΠΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΕΡΕΜ ΣΑΛΩΜ ΝΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟ ΑΙΚΑΤ ΜΠΕΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑ ΑΝΤΙΓ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗ ΑΡΓΥΡ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤ ΒΕΡΑ ΧΑΒΑΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑΓΓ ΛΕΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΘΗ ΜΑΖΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΑΝΤΕ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΣΗΜΕ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΜΙΧΑΛ ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΙΡΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΜΑΡΩ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓ ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΡΧΟΝ ΚΟΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΜΑΡΙΑ ΝΑΣΤΑΣ ΙΩΣΗΦ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚΗ ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑ ΠΑΡΑΣ ΚΑΤΑΛΑΚΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝ ΑΓΟΡΩ ΚΑΘΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓ ΣΟΦΙΑ ΝΤΑΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΠΑΡΣΟ ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΚ ΚΑΛΛΙ ΛΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑΜΑ ΣΙΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝ ΠΕΡΖΟ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙ ΕΛΕΝΗ ΣΑΝΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡ ΚΩΝΣΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜΗΤ ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΦΡΕΙΔ ΔΟΥΒΩΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΥΣΗ ΓΑΖΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΡΑΚΛ ΦΩΤΕΙ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΟΣΕΙ ΕΥΑΓΓ 2183

12 10866 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 259 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛ ΡΟΥΛΑ ΓΑΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥ ΚΡΥΣΤ ΓΩΤΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΥΣΟ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΙΚΑΤ ΠΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡ ΚΩΝΣΤ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΣΘΗ ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΟΒΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤΙΓ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΟΝΥ ΑΝΑΣΤ ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛ ΒΑΣΙΛ ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΖΩΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΜΑ ΑΝΑΣΤ ΠΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑ ΠΑΤΡΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓ ΠΗΝΕΛ ΤΣΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥΡΙ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΦΩΤΙΟ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩΡΓ ΜΙΝΤΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜΗΤ ΚΟΡΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡΓΑ ΛΑΦΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΙΣΙΔΩ ΚΛΕΙΩ ΤΖΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣΙΛ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡ ΔΗΜΗΤ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝ ΑΙΚΑΤ ΜΑΓΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΜΠΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩΡΓ ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩΡΓ ΠΟΥΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑΝΘ ΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝ ΔΙΟΝΥ ΚΟΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛ ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡ ΣΟΦΙΑ ΠΑΛΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΑΘΑΝΑ ΓΡΑΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩΡΓ ΓΚΟΓΚΑΣ ΖΗΣΗΣ-ΑΡΗΣ ΘΕΟΦΙ ΑΓΟΡΙ ΜΠΑΛΤΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕ ΑΛΕΞΑ ΣΑΡΡΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝ/Ν ΑΜΑΛΙ ΜΠΙΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑΝΑ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΕΣΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΙΣΤ ΜΙΚΕΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕ ΠΑΡΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤ ΧΡΥΣΟ ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΑΣΤ ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΡΓ ΣΤΑΜΑ ΚΑΤΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛ ΒΕΝΕΤ ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑΣΤ ΓΚΙΛΦΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝ ΦΛΩΡΑ 2140

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΜΠΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙ ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΓΓΕΛ ΝΙΒΑΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΙΡΗΝ ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣΙΛ ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΚΑΛΛΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥ ΜΑΡΙΑ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕ ΑΦΡΟΔ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΜΙΛ ΚΑΛΟΜ ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΙΟΝΤΙ ΠΑΡΘΕ ΜΠΙΛΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗ ΣΤΥΛΙ ΠΕΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΡΑΜΜ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΙΣΤ ΚΑΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΑΜΑ ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚΙΒ ΕΙΡΗΝ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΜΜΑΝ ΙΩΑΝΝ ΟΥΣΤΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΝΟΥΣΗΣ ΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕ ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΤΣΙΚΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣΙΛ ΜΠΕΡΕΒΕΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΜΕΛΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΛΠΙΔ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝΣΤ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΘΑΝΑ ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑΓΓ ΤΣΙΑΚΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΓΝΩ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜΑΗ ΦΑΛΤΑΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΔΡΟΣΟ ΔΗΜΗΤ ΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΤΣΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡ ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛ ΣΕΒΑΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΟ ΕΙΡΗΝ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΡΓΥΡ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΦΑΝΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩΡΓ ΤΖΑΜΠΑΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΕΛΛ ΜΠΑΡΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΡΒΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝ ΘΕΟΔΩ ΔΕΛΙΜΙΧΑΛΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑ ΟΛΓΑ ΓΚΡΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΑΦΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝΣΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΑ ΑΓΓΕΛ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΑΡΥΦ ΦΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩΡΓ ΝΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛ ΒΑΣΙΛ ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤ ΕΥΓΕΝ ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗ ΑΓΓΕΛ 2100

14 10868 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 365 ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝΣΤ ΤΣΑΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤΙΓ ΝΤΟΚΟΣ ΔΟΝΑΤΟΣ ΘΕΟΧΑ ΦΩΤΕΙ ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΝΔΡΟ ΚΑΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΑΤΙΝ ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟ ΔΩΡΟΘ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΘΟΔ ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΑΦΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΛΕΝΗ ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩ ΕΙΡΗΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΡΥΦΩ ΚΑΙΤΗ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΜΑΝΩΛ ΜΕΓΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ ΣΠΥΡΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΝΑΤΑΛ ΔΟΜΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟΔΩ ΚΙΟΥΛΑΦΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗ ΑΙΚΑΤ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜΗΤ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΟΛΥΜΠ ΑΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΥΣΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝΣΤ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝΑΓ ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΥΑΓΓ ΣΜΑΡΑ ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕ ΕΥΑΓΓ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣ ΕΛΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣΙΛ ΦΛΟΓΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΓΙ ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΙΚΑΤ ΤΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟ ΖΩΗ ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΑΣΤ 2080 Κατηγορία Δ1 1 ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑ ΚΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΡΕΤΗ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΥΡΙ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝ/Ν ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΓΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕ ΑΝΑΣΤ ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ ΦΛΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤ ΧΡΙΣΤ ΚΙΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓ ΕΛΙΣΑ ΜΑΝΟΛΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡ ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗ ΑΔΑΜΑ 1130 Κατηγορία Δ2 1 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗ ΕΥΔΟΞ ΒΟΥΡΛΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ ΜΥΡΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑΓΓ ΧΑΨΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΩΤΗΡ ΓΕΩΡΓ ΤΣΑΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΛΕΚΟ ΕΥΣΕΒ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛ ΕΥΑΓΓ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛ ΣΟΦΙΑ ΘΥΜΙΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΓΛΥΚΕ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓ ΑΣΠΑΣ 712

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΚΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑ ΦΡΕΙΔ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤ ΣΤΥΛΙ ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤ ΗΣΑΪΑ ΜΠΟΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΗΝΑ ΤΡΟΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΔΙΟΝΥ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΔΩ ΦΙΛΙΤ ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΦΡΟ ΔΗΜΗΤ ΓΕΡΑΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩΡΓ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΕΙΡΗΝ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΛΕΜΟΝ 550 Κατηγορία Ε1 - Ηλεκτρονικών 1 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝ ΟΛΓΑ ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩΡΓ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΛΕΞΑ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΓΕΝ ΚΑΤΙΝ ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΧΡΥΣΟ ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΛΕΝΗ ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΟΥΚΕ ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟ ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣΙΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΓΓΕΛ ΠΥΡΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΠΠΟΚ ΧΡΥΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΑΡΙΑ 1483 Κατηγορία Ε2 1 ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΠΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓ ΦΩΤΕΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΚΥΡΙΑ ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΠΠΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛ ΑΙΚΑΤ ΣΓΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤ ΘΕΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡ ΟΛΥΜΠ ΤΣΙΝΤΖΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩ ΑΘΑΝΑ ΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑΓΓ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΙΧΑΗ ΟΛΓΑ ΠΑΛΗΟΘΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑΣΤ ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑ ΚΩΝΣΤ ΤΣΟΥΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝΑΓ ΔΙΑΛΕΚΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝ ΕΛΕΥΘ 1890 Κατηγορία ΣΤ - Κλαρίνο 1 ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΧΡΥΣΑ ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑΜΑ 920 Κατηγορία ΣΤ - Σαξόφωνο alto 1 ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΣΤΑ ΒΑΣΙΛ ΒΙΤΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΛΙ ΣΟΥΛΤ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛ ΕΥΓΕΝ 1316

16 10870 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 της υπ αριθ /οικ. Φ.109.1/ (Β 2780) Απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη περί «Δικαιολογητικών και διαδικασίας πρόσληψης Δοκίμων Πυροσβεστών» και των παραγράφων Γ και Δ του Κεφαλαίου Ε της υπ αριθμ οικ. Φ.300.2/ Απόφασης Προκήρυξης διαγωνισμού, προέκυψαν δώδεκα (12) κενές θέσεις στην κατηγορία Α1 (Α.Ε.Ι. Νομικής Σχολής) και πέντε (5) κενές θέσεις στην κατηγορία ΣΤ (Μουσικοί). Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΣΤ της υπ αριθμ οικ. Φ.300.2/ Απόφαση Προκή ρυξης διαγωνισμού, το άθροισμα αυτών των κενών θέσεων μεταφέρεται στην κατηγορία Γ (Οδηγοί) όπου πλέον οι θέσεις αυξάνονται και ανέρχονται στις τριακόσιες ενενήντα δύο (392). 3. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 της υπ αριθ /οικ. Φ.109.1/ (Β 2780) Απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη περί «Δικαιολογητικών και διαδικασίας πρόσληψης Δοκίμων Πυροσβεστών» οι οποίοι υποβλήθηκαν στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού από την Επιτροπή Διε νέργειας του Διαγωνισμού οι Πίνακες επιτυχόντων ισχύουν για δυο (2) έτη από τη δημοσίευσή τους. Ο Αρχηγός ΣΩΤΗΡΙΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

Κατηγορία Α - Νομικής Α.Ε.Ι. ΣΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΜΗΤΡ. 1 ΛΟΧΑΪΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑΓΓ. Κατηγορία Α - Οικονομικών Επιστημών Α.Ε.Ι.

Κατηγορία Α - Νομικής Α.Ε.Ι. ΣΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΜΗΤΡ. 1 ΛΟΧΑΪΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑΓΓ. Κατηγορία Α - Οικονομικών Επιστημών Α.Ε.Ι. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κατάταξη (διορισμός) επιτυχόντων υποψηφίων Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα».

ΘΕΜΑ: «Κατάταξη (διορισμός) επιτυχόντων υποψηφίων Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1516 30 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1. Mε την υπ αριθμ. 67522 οικ. φ.300.2/10 12

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ B' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ- ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3 ΒΟΥΤΣΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΠΟΨ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΕΛΙΟΥ ΥΠΟΨ.ΝΟΜΑΡΧΕΣ 1.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνδυασμός "ΑΤΤΙΚΗ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Γιάννης Σγουρός Άννα Παπαδημητρίου - Τσάτσου Μανιάτης Κωνσταντίνος Παπαντωνίου Κωνσταντίνος Νότιου Τομέα Αθηνών:

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 50m 1 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΑΡΓΥΡ 00:56.52 4 2 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΜΣΠΚΟΖ 00:57.84 2 3 ΛΥΚΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 00:59.48 1 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡ-ΤΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 160 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 160 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2015 1 12014266 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2 15000508 ΒΥΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 14001050 ΓΑΓΓΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 4 15005694 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 15001503 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΟΣ Α/Α Υποψηφίων προς πρόσληψη Αριθμός Αίτησης Αριθμός Ανήλικων Μόρια Ανήλικων Μόρια Πολυτεκνίας (Τέκνο Πολυτ.Οικογεν.) Ηλικία Μόρια Ηλικίας Εξάμηνο Ανεργίας (έως 8) Μόρια Ανεργίας Αριθμός Μηνών Συναφούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15014467 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 15039719 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 15035401 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15018781 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14032660 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14032661 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14032662 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14032719

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΣΑΒΒΑΤΟ 10/05/2014

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΣΑΒΒΑΤΟ 10/05/2014 ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΣΑΒΒΑΤΟ 10/05/2014 1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.00 2 ΒΕΝΕΤΣΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 3 ΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.30 4 ΤΣΟΥΚΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 ΚΑΓΙΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΟΤΗΤΑΣ 8: "ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πατρων. παραγωγού. Όνομα παραγωγού. Ημερ/νία εντολής. Αριθ. κουπονιού. Επώνυμο παραγωγού. Εντολές συλλογής (κουπόνια)

Πατρων. παραγωγού. Όνομα παραγωγού. Ημερ/νία εντολής. Αριθ. κουπονιού. Επώνυμο παραγωγού. Εντολές συλλογής (κουπόνια) Εντολές συλλογής (κουπόνια) ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ Αριθ. κουπονιού Ημερ/νία εντολής Επώνυμο παραγωγού Όνομα παραγωγού Πατρων. παραγωγού 527433 12/8/2015 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 628433 12/8/2015 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 51931 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 200 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 40475 42009 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη 1) ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Παναγιώτη ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Νικολάου 2 ΑΓΚΟΠΙΑΝ ΚΕΒΟΡΚ του Αρτίν 3 ΑΙΓΙΝΙΤΗ-ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Ευαγγέλου 4 ΑΝΝΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου. ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη. ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου. ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη. ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου ΣΙΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Ιωάννη ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. Ψηφοδέλτιο ΚΥΣΠΕ Αβράμης Παναγιωτόπουλος Φώτιος του Παναγιώτη Αγιάννογλου Νικόλαος του Ευδόκιμου

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr Αριστεία Σχολικό Έτος2011-2012 Τάξη: Α - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Όνομα α/α Επώνυμο Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 49 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 344 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 123 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ ΜΥΡΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ξ640252 ΟχιΝαι 1 1 0 0 0 0 0 19,00 5 0 0 0 0 0 0 380,00 35 Οχι 1 Ναι 415,00 1 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ877217 ΟχιΝαι Α 11 4 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΓΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 3 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 4 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ)

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΖΕΛ ΑΛΒΕΡΤΟΣ του ΔΑΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του

Διαβάστε περισσότερα

Πατρων. παραγωγού ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΟΡΤΙΑ

Πατρων. παραγωγού ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΟΡΤΙΑ Εντολές συλλογής (κουπόνια) ΦΟΡΤΙΑ ΓΙΑ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Αριθ. κουπονιού Ημερ/νία εντολής Επώνυμο παραγωγού Όνομα παραγωγού Πατρων. παραγωγού ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΟΡΤΙΑ 722137 17/8/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2012. ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2012. ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΜΟΝΑ ΕΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΜΟΝΑ ΕΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. Φορέας : Ν.Π... ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1 / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (σε µήνες (αριθµ. τέκνων (αριθµ. ανήλικων τέκνων (1 (2 ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡ 15 ΑΙ066409 ΟχιΟχι1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

Εντολές συλλογής (κουπόνια) ΦΟΡΤΙΑ ΓΙΑ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Εντολές συλλογής (κουπόνια) ΦΟΡΤΙΑ ΓΙΑ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Εντολές συλλογής (κουπόνια) ΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΑ ΓΙΑ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΩΠΑΙΣ Αριθ. κουπονιού Ημερ/νία εντολής Επώνυμο παραγωγού Όνομα παραγωγού Πατρων. παραγωγού ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΟΡΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα ονόματα των φοιτητών Α' έτους σπουδών έως πτυχίο που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ως προς τον τίτλο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ 1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 2 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΠΑΙΚ : ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-13 ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΑΒΡΑΑΜ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΝΗ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΠΑΙΚ : ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-13 ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΑΒΡΑΑΜ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΝΗ 1 ΑΒΡΑΑΜ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ 2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Εκπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΪΟΣ 4 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 ΒΑΓΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. Θεσσαλονίκη 28-2-2012. Αριθμ. Πρωτ. 9938. Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. Θεσσαλονίκη 28-2-2012. Αριθμ. Πρωτ. 9938. Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ. Οικονομίδη & Καθ.Ρουσίδου 11 540.08 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016 1 Καλαϊτζή Μαρίνα 9430 2 Κατσιάβαλου Αναστασία 11067 3 Καυκοπούλου Καλλιόπη 10553 4 Κόκκαλης Θωμάς 6255 5 Κορκακάκης Παναγιώτης 9099 6 Κορομηλά Μαρία-Ελευθερία 11476 Πέμπτη, 2 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ (60%) Μόρια Διδακ/κου. Βαθμός Πτυχίου. Μόρια Πτυχίου

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ (60%) Μόρια Διδακ/κου. Βαθμός Πτυχίου. Μόρια Πτυχίου ΗΜΕΡ/ΝIA: 3-Φεβ-15 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 131 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΘΕΣΕΙΣ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη 17561 2 ) ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη 13934 3 ) ΔΟΥΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΝΗ) του Δημητρίου 6756 4 ) ΡΟΥΣΣΟΥ ΖΩΗ του Ευαγγέλου-Αντωνίου 4268 5

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 57 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1961 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.08.25 2 96 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κων/νος 1962 ΒΕΡΟΙΑ 40+ 2.10.27 3 183 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ Βασίλης 1981 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 19+ 2.14.29

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στις ειδικότητες που μοριοδοτήθηκαν oi επιτυχόντες κατά αλφαβητική σειρά είναι οι παρακάτω: 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΠΙΘΕΤΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Στις ειδικότητες που μοριοδοτήθηκαν oi επιτυχόντες κατά αλφαβητική σειρά είναι οι παρακάτω: 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΠΙΘΕΤΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Από την ΕΠΑΣ μαθητείας Λάρισας ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες μορίων των υποψηφίων μαθητών για την εισαγωγή τους στις ειδικότητες που επέλεξαν. Καλούνται οι επιτυχόντες μαθητές να προσέλθουν

Διαβάστε περισσότερα

(Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. 1 Ακονίδης Πρόδρομος ΤΡΙΤΗ 15/09/2015 15:00

(Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. 1 Ακονίδης Πρόδρομος ΤΡΙΤΗ 15/09/2015 15:00 (Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕΡΑ ΩΡΑ 1 Ακονίδης Πρόδρομος ΤΡΙΤΗ 15/09/2015 2 Βαγγέλη Μαρία ΤΡΙΤΗ 15/09/2015 3 Βασιλάκη Μαριάννα ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣ/ΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣ/ΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ /0/0 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣ/ΚΗ Σελίδα 0 0 ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΜΑΡΓΙΤΣΑ ΣΥΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΔΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΪΕΡ ΟΥΡΣΟΥΛΑ του ΜΑΞ ΒΗΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 137 ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 186 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝ. ΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Παράμετροι Αγων. Περίοδος: 2015 Μέθοδος: 4-1 Οπλο: ΞΙΦΟΣ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΣ Κατηγορία: ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Σύλλογος Βαθμ. 24/10/2015 25/4/2015 10/1/2015 25/10/2014 1 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Νίκου Ξυλούρη και Φούμη γωνία Τ.Κ: 712 03 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ: 2810.215080, 2810.21508 Ηράκλειο 6 Οκτωβρίου 2010 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2810.215090 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Πάτρα 24-03-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 197 Σήμερα 24 Μαρτίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2013 23/6/2013 RANK BIB ATHLETE TEAM/SPONSOR CAT TOTAL TIME

ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2013 23/6/2013 RANK BIB ATHLETE TEAM/SPONSOR CAT TOTAL TIME 1 74 ΓΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ MEDITTERANEAN SWIMMING PROJECTM1 00:38'48"484 2 77 ΤΣΟΚΑΙ ΣΕΡΙΛΙΟ Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΛΙΣΙΩΝ M1 00:38'49"641 3 78 ΚΑΡΡΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΛΙΣΙΩΝ M1 00:40'26"578 4 12 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ (13η) ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2015

ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ (13η) ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ (13η) ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2015 Α/Α 1 2 3 4 5 40981 - - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 12561 ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΡΧΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΑΝΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - 210 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Σ.Τ.ΕΦ. - Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Σ.Τ.ΕΦ. - Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 13:00 15:00 1 Γεώργιος Τσούρνος 2 Νίκος Χοτζεμπέκογλου 3 Χάρης Σωτηρόπουλος 4 Ανδρέας Σακελλαρόπουλος 5 Τιμολέων Μανωλόπουλος 6 Αναστάσιος Μπουρδουβάλης 7 Δημήτρης Δερέκης 8 Γεώργιος Χατζηπαναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ τέκνων) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ τέκνων) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ Φορέας Υλοποίησης/ Επιμέρους Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ Υπηρεσία: Συμβουλευτικό Κέντρο Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ (Γ.Γ.Ι.Φ.) Έδρα Υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση : Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 1/2015 Έδρα Υπηρεσίας : Δεκελείας 97 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Ανακοίνωση : Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 1/2015 Έδρα Υπηρεσίας : Δεκελείας 97 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΟΣ ΠΟΛΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 34 ΖΑΡΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΙΜΩΝ Κ257849 ΟχιΟχι 1 12 4 0 2 0 0 55 800 200 0 60 0 0 385,00 Οχι 1 Οχι 1.445,00 1 64 ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ060064 ΟχιΟχι 1 12

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα : ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ειδικότητα : ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ Υπ' αριθμ. Σ.M.E: ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΡΥΦΩ 81 ΑΗ 592017 Οχι 1 12 3 7.20 69 800 0 150 0 0 0 288.00 420 1 Οχι 1,658.00 1 ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2015-2016 Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2015-2016 Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2015-2016 Ν. ΑΧΑΪΑΣ 1 ΑΒΡΑΜΗ ΣΙΜΟΝΑ 21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2 ΒΑΓΓΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 3 ΓΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 5 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ)

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 50 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΔΕΛΗ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 45 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 3 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα