9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b"

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9073/15 ENER 185 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης: ενίσχυση του ρόλου των καταναλωτών και προσέλκυση επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα - Έγκριση Σε συνέχεια των συμπερασμάτων που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19 και 20 Μαρτίου 2015, στα οποία αναφέρεται ότι ΕΕ έχει αναλάβει τη δέσμευση να οικοδομήσει μια Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για το κλίμα, και την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2015 με τίτλο «Στρατηγική πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή», επισυνάπτεται στο παράρτημα για τις αντιπροσωπίες σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα οποία υπογραμμίζουν τη σημασία όλων των διαστάσεων της Ενεργειακής Ένωσης, η Προεδρία επιβεβαίωσε τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του πλαισίου στρατηγικής. Ταυτόχρονα, η Προεδρία πρότεινε να επικεντρωθεί το σχέδιο συμπερασμάτων σε δύο θέματα οριζόντιου χαρακτήρα, συγκεκριμένα τους καταναλωτές και τις επενδύσεις, τα οποία απηχούν τον κύριο στόχο των δράσεων που προτείνει η στρατηγική πλαίσιο, δηλαδή τη παροχή στους καταναλωτές της ΕΕ - νοικοκυριά και επιχειρήσεις- ασφαλούς, βιώσιμης, ανταγωνιστικής και οικονομικά προσιτής ενέργειας. Το σχέδιο συμπερασμάτων, ως εκ τούτου, προτίθεται να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι δύο αυτές πτυχές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή και των πέντε διαστάσεων της Ενεργειακής Ένωσης. 9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b EL

2 Το σχέδιο συμπερασμάτων βασίζεται στον ενδεικτικό κατάλογο θεμάτων που διανεμήθηκε στις 20 Μαρτίου 2015 (έγγρ. 7343/15) και την ενδελεχή εξέτασή του από την Ομάδα «Ενέργεια» σε αρκετές συνεδριάσεις. Επιπλέον, ελήφθησαν επίσης υπόψη κατά την εκπόνηση και την εξέταση του σχεδίου συμπερασμάτων η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάσκεψη για την Ενεργειακή Ένωση στη Ρίγα στις 6 Φεβρουαρίου 2015, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των υπουργών σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο που προτείνει η Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε κατά το Συμβούλιο ΤΤΕ (Ενέργεια) στις 5 Μαρτίου Από τη συζήτηση σε επίπεδο Ομάδας προέκυψε διάσταση απόψεων και προτεραιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών ως προς αρκετά σημεία του σχεδίου συμπερασμάτων. Κατά συνέπεια, η Προεδρία κατέβαλε έντονη προσπάθεια να επιτύχει κατάλληλη ισορροπία στο συνημμένο κείμενο λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι αντιπροσωπίες. Επιπλέον, η Προεδρία προσπάθησε να διατηρήσει το σχέδιο συμπερασμάτων επικεντρωμένο στα προαναφερόμενα θέματα της ενίσχυσης του ρόλου των καταναλωτών και της προσέλκυσης επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας και να διατηρήσει μια δίκαιη ισορροπία των σχετικών ζητημάτων στο κείμενο. Ως εκ τούτου, το κείμενο συνιστά ισορροπημένο συμβιβασμό που μπορεί να υποστηριχθεί από όλες τις αντιπροσωπίες. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων στις 27/29 Μαΐου, οι αντιπροσωπείες επιβεβαίωσαν τη συμφωνία τους με το κείμενο αυτών των συμπερασμάτων. Το Συμβούλιο ΤΤΕ (Ενέργεια) καλείται, κατά τη σύνοδό του στις 8 Ιουνίου 2015, να εγκρίνει το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως έχει στο παράρτημα. 9073/15 ΠΧΚ/νικ 2 DG E2b EL

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης: ενίσχυση του ρόλου των καταναλωτών και προσέλκυση επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ: - τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19 και 20 Μαρτίου 2015, και ιδίως το τμήμα I (Ενεργειακή Ένωση) στο οποίο αναφέρεται ότι η ΕΕ έχει αναλάβει τη δέσμευση να οικοδομήσει μια Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για το κλίμα με βάση τη στρατηγική - πλαίσιο της Επιτροπής, οι πέντε διαστάσεις της οποίας είναι στενά αλληλένδετες και αλληλοενισχυόμενες, - τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2014, και ιδίως το τμήμα I (πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030), το οποίο αναφέρεται στη φύση και το εύρος των στόχων που συμφωνήθηκαν για το 2030 όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, τη θεμελιώδη σημασία μιας πλήρως λειτουργικής και συνδεδεμένης εσωτερικής αγοράς ενέργειας και την ανάγκη να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ και να αυξηθεί η ενεργειακή της ασφάλεια τόσο για την ηλεκτρική ενέργεια όσο και για το φυσικό αέριο, - τα συμπεράσματα σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η πρόοδος προς την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας», που ενέκρινε το Συμβούλιο Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια (Ενέργεια) στις 9 Δεκεμβρίου 2014, - τα συμπεράσματα σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Τιμές και κόστος ενέργειας στην Ευρώπη», που ενέκρινε το Συμβούλιο Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια (Ενέργεια) στις 13 Ιουνίου 2014, - τις ανακοινώσεις της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2015 με τίτλο «Στρατηγική πλαίσιο για μια ανθεκτική ενεργειακή ένωση με μια μακρόπνοη πολιτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» και «Επίτευξη του στόχου του 10% της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας: Για ένα επαρκές ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2020», 9073/15 ΠΧΚ/νικ 3

4 - τις ανακοινώσεις της Επιτροπής της 28ης Μαΐου 2014 με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια», και της 22ας Ιανουαρίου 2014, με τίτλο «Τιμές και κόστος ενέργειας στην Ευρώπη». ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι ο στόχος της δημιουργίας μιας Ενεργειακής Ένωσης με μακρόπνοη πολιτική για το κλίμα είναι η παροχή στους καταναλωτές - νοικοκυριά και επιχειρήσειςασφαλούς, βιώσιμης, ανταγωνιστικής και οικονομικά προσιτής ενέργειας καθώς και η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ και η αύξηση της ενεργειακής της ασφάλειας. Ο στόχος αυτός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τους μακροπρόθεσμους στόχους της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα και να στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία του επενδυτικού κλίματος και της πρόσβασης σε χρηματοδότηση στον τομέα της ενέργειας για την υλοποίηση των πέντε διαστάσεων της Ενεργειακής Ένωσης. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τις πέντε στενά αλληλένδετες διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ενεργειακή ασφάλεια, αλληλεγγύη και εμπιστοσύνη, πλήρως ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, ενεργειακή απόδοση που συμβάλλει στη συγκράτηση της ζήτησης, απαλλαγή της οικονομίας από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα καθώς και την ανάγκη συνεκτικής στρατηγικής και ισορροπημένης προσέγγισης των πέντε αυτών διαστάσεων. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη, προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση και των πέντε διαστάσεων της Ενεργειακής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του εγκριθέντος πλαισίου πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, να θεσπισθεί ένα αξιόπιστο και διαφανές σύστημα διακυβέρνησης χωρίς περιττή διοικητική επιβάρυνση, το οποίο θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, προβλέποντας την αναγκαία ευελιξία για τα κράτη μέλη και με απόλυτο σεβασμό της ελευθερίας τους να καθορίζουν το ενεργειακό τους μείγμα, όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι το σύστημα διακυβέρνησης θα αναπτυχθεί βάσει των ήδη υφισταμένων στοιχείων και θα απλοποιήσει και θα συνενώσει τις πτυχές που αφορούν τον προγραμματισμό και την υποβολή εκθέσεων. Θα ενισχύσει τον ρόλο και τα δικαιώματα των καταναλωτών, τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα για τους επενδυτές, μεταξύ άλλων, με τη συστηματική παρακολούθηση των βασικών δεικτών για ένα οικονομικά προσιτό, ασφαλές, ανταγωνιστικό, αξιόπιστο και αειφόρο ενεργειακό σύστημα, θα διευκολύνει το συντονισμό των εθνικών ενεργειακών πολιτικών και θα ενισχύσει την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τον σημαντικό ρόλο της περιφερειακής συνεργασίας για την υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης και τη σημασία της ως βασικού συστατικού του συστήματος διακυβέρνησης. 9073/15 ΠΧΚ/νικ 4

5 A. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ Προκειμένου να προωθηθεί η προσανατολισμένη στους καταναλωτές υλοποίηση των πέντε διαστάσεων της Ενεργειακής Ένωσης, το Συμβούλιο: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ τη σημασία μιας ευέλικτης και δυναμικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας που εξασφαλίζει σταθερές, ανταγωνιστικές και οικονομικά προσιτές τιμές ενέργειας για τους καταναλωτές ενώ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ συγχρόνως την ανάγκη για τιμές που αντανακλούν το κόστος ή είναι "διεκδικήσιμες" στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς ενέργειας με συγκεκριμένα μέτρα που διασφαλίζουν μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ανταγωνιστικότητα, ειδικότερα για τους ενεργοβόρους κλάδους της βιομηχανίας που είναι εκτεθειμένοι στον διεθνή ανταγωνισμό. 2. ΤΟΝΙΖΕΙ τη σημασία του ασφαλούς ενεργειακού εφοδιασμού για τους καταναλωτές. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το ευρύ φάσμα και το διαφορετικό κόστος και όφελος των διαθέσιμων λύσεων για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η διασφάλιση του δικαιώματος στην ανάπτυξη και τη χρήση εγχώριων ενεργειακών πηγών καθώς και σε ασφαλείς και βιώσιμες τεχνολογίες με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έχουν ζωτική σημασία όπως και ο σεβασμός της ελευθερίας των κρατών μελών να καθορίζουν το ενεργειακό τους μείγμα, ΤΟΝΙΖΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ τη σημασία των προσπαθειών για μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ και αύξηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού καθώς και για διαφοροποίηση των ενεργειακών οδών, πηγών και προμηθευτών. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τις κοινές προσπάθειες των κρατών μελών για αναζήτηση νέων ενεργειακών πηγών και διαφοροποίηση των ενεργειακών οδών, ιδίως στις πλέον ευάλωτες περιοχές. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής-21ης Μαρτίου 2014,ότι θα πρέπει επίσης, κατά περίπτωση, να αναπτυχθούν διασυνδέσεις με τρίτες χώρες. 3. ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια πλήρως λειτουργική και διασυνδεδεμένη εσωτερική αγορά ενέργειας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταναλωτών, ΤΟΝΙΖΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ την ανάγκη πλήρους εφαρμογής και επιβολής της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια, την ανάγκη να αντιμετωπισθεί η έλλειψη ενεργειακών διασυνδέσεων, η οποία μπορεί να συμβάλλει σε υψηλότερες ενεργειακές τιμές, την ανάγκη κατάλληλων μηνυμάτων των αγοραίων τιμών με ταυτόχρονη βελτίωση του ανταγωνισμού στις αγορές λιανικής, την ανάγκη αντιμετώπισης της ενεργειακής ένδειας δίνοντας την δέουσα προσοχή στις εθνικές ιδιαιτερότητες και στηρίζοντας τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με ταυτόχρονη επιδίωξη κατάλληλου συνδυασμού κοινωνικής και ενεργειακής πολιτικής και πολιτικής σε θέματα καταναλωτών, την ανάγκη για ενημέρωση και ενίσχυση του ρόλου των καταναλωτών προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά στην ενεργειακή αγορά και να αντιδρούν στα μηνύματα των τιμών ώστε να βελτιωθεί ο ανταγωνισμός, να αυξηθεί η ευελιξία τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και από την πλευρά της ζήτησης και να μπορούν οι καταναλωτές να ελέγχουν την ενεργειακή τους κατανάλωση και να συμμετέχουν σε οικονομικά αποδοτικές λύσεις όσον αφορά τη ζήτηση, για παράδειγμα μέσω ευφυών δικτύων και ευφυών μέτρων. 9073/15 ΠΧΚ/νικ 5

6 4. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία και τις θετικές επιπτώσεις της ενεργειακής απόδοσης για τη μείωση του κόστους της ενέργειας για τους καταναλωτές με ταυτόχρονη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και συμβολή στην ενεργειακή ασφάλεια, ΤΟΝΙΖΕΙ τη σημασία της συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων στην εφαρμογή διαφόρων μέτρων ενεργειακής απόδοσης και την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε επαρκείς και διαφανείς πληροφορίες και τους προσφέρονται κατάλληλα κίνητρα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την ανάγκη για εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και την περαιτέρω αναθεώρηση και ανάπτυξη της σχετικής νομοθεσίας που θα βοηθήσει στην επίτευξη της οικονομικής αποδοτικότητας που μπορεί να προκύψει από τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, για παράδειγμα οι οδηγίες για τον οικολογικό σχεδιασμό και τη σήμανση ενεργειακής απόδοσης. Για το σκοπό αυτό, ΣΤΗΡΙΖΕΙ πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδοτικά μέσα και στοχευμένους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που αφορούν την ενεργειακή απόδοση. 5. ΤΟΝΙΖΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ τη σημασία που έχει για τους καταναλωτές ο ενεργειακός εφοδιασμός από ασφαλείς και βιώσιμες πηγές ενέργειας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία του μακροπρόθεσμου οφέλους και κόστους της απαλλαγής από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα με τη χρήση ασφαλών και βιώσιμων τεχνολογιών με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ότι τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα, στο πλαίσιο της ελευθερίας επιλογής του ενεργειακού τους μείγματος, να χρησιμοποιούν τον συνδυασμό αυτών των τεχνολογιών που προτιμούν προκειμένου να επιτύχουν τους κοινούς στόχους της ΕΕ και να εξασφαλίσουν την βιομηχανική ανταγωνιστικότητα καθώς και τη συμβολή στην ανάπτυξη και την απασχόληση που θα μπορούσε να προσφέρει η μετάβαση σε βιώσιμο ενεργειακό σύστημα, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ την ανάγκη για οικονομικά αποδοτική ενσωμάτωση στην αγορά ασφαλών και βιώσιμων εγχώριων πόρων, ιδίως ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων, μέσω, μεταξύ άλλων, βελτιωμένου σχεδιασμού της αγοράς και προώθησης της ανάπτυξής τους μέσω της χρήσης ασφαλών και βιώσιμων τεχνολογιών με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. 6. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον των καταναλωτών, ΤΟΝΙΖΕΙ τη σημασία της ανάπτυξης μια μακρόπνοης στρατηγικής έρευνας & καινοτομίας (Ε&Κ) στον τομέα της ενέργειας, ιδίως για την προώθηση της περαιτέρω ανάπτυξης, μεταξύ άλλων, έξυπνων συσκευών και έξυπνων δικτύων, αποδοτικών ενεργειακών συστημάτων, αποθήκευσης ενέργειας για ηλεκτρική χρήση και της ανάπτυξης της επόμενης γενιάς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων ασφαλών και βιώσιμων ενεργειακών πόρων, μεταξύ άλλων για θέρμανση και ψύξη, καθώς και για τον τομέα των μεταφορών. 9073/15 ΠΧΚ/νικ 6

7 B. ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προκειμένου να προωθηθούν οι επενδύσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των πέντε διαστάσεων της Ενεργειακής Ένωσης, το Συμβούλιο: 1. ΤΟΝΙΖΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ την ανάγκη να διατηρηθεί και να βελτιωθεί ένα προβλέψιμο επενδυτικό περιβάλλον σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση ένα σταθερό και διαφανές ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και μια μακρόπνοη συνεπή και οικονομικά αποδοτική πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ την ανάγκη για μια εύρυθμη αγορά εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα προκειμένου να δημιουργηθεί ένα προβλέψιμο μακροπρόθεσμο επενδυτικό πλαίσιο. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τις δυνατότητες που προσφέρει η ενισχυμένη περιφερειακή συνεργασία, ιδίως σε ό, τι αφορά την εξοικονόμηση επενδύσεων και τις πιθανές συνέργειες σε διάφορους τομείς που αφορούν επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα καθώς και την ανάγκη να αξιολογηθούν δεόντως τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη. ΤΟΝΙΖΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ την ανάγκη για σημαντικές επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, ενεργειακή απόδοση και καινοτόμο, ασφαλή και βιώσιμη παραγωγή ενέργειας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή των υφισταμένων κανόνων της εσωτερικής αγοράς, η προσέλκυση επενδύσεων και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Σε αυτό το πλαίσιο, ΣΤΗΡΙΖΕΙ την πλήρη αξιοποίηση όλων των πιθανών πηγών χρηματοδότησης, περιλαμβανομένων των δυνατοτήτων χρηματοδότησης της ΕΕ, ιδίως αυτών που παρέχουν κίνητρα για περιφερειακή συνεργασία, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση έργων στη χρηματοδότηση, ιδίως έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) τα οποία δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα, καθώς και εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας, αποφεύγοντας τις στρεβλώσεις και τον κατακερματισμό. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά, μεταξύ άλλων με σκοπό την εξασφάλιση υψηλότερων προτύπων ασφάλειας και περιβαλλοντικών προτύπων. 9073/15 ΠΧΚ/νικ 7

8 2. ΤΟΝΙΖΕΙ την ανάγκη για περαιτέρω δράσεις με στόχο τον περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ και την αύξηση της ενεργειακής της ασφάλειας τόσο όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια όσο και το φυσικό αέριο. Για το σκοπό αυτό ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ότι είναι σημαντικό να επιταχυνθούν τα έργα υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεων ιδίως σε περιφερειακές περιοχές, όπως ορίζεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης-20ής Μαρτίου 2015 και σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης-24ης Οκτωβρίου 2014 και να υλοποιηθούν σημαντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) στον τομέα του φυσικού αερίου, όπως ο διάδρομος Βορρά-Νότου, ο νότιος διάδρομος μεταφοράς φυσικού αερίου και η προώθηση νέου κόμβου φυσικού αερίου στη Νότια Ευρώπη καθώς και τα σημαντικά έργα υποδομής που θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της Φινλανδίας και των χωρών της Βαλτικής, ώστε να εξασφαλιστεί η διαφοροποίηση των προμηθευτών ενέργειας και των οδών εφοδιασμού και να διασφαλιστεί η λειτουργία της αγοράς. 3. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ότι πρέπει να καταβληθεί επειγόντως κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου μιας πλήρως λειτουργικής και διασυνδεδεμένης εσωτερικής αγοράς ενέργειας: - ΤΟΝΙΖΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ την ανάγκη αποφυγής ακατάλληλων διασυνδέσεων των κρατών μελών με τα ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την ανάγκη διασύνδεσης τουλάχιστον του 10% των υφισταμένων υποδομών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κατά προτεραιότητα και το αργότερο έως το 2020, τουλάχιστον για τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη επιτύχει ελάχιστο επίπεδο ενσωμάτωσης στην εσωτερική αγορά ενέργειας, ήτοι τις χώρες της Βαλτικής, την Ισπανία και την Πορτογαλία, και για τα κράτη μέλη που αποτελούν το κύριο σημείο πρόσβασής τους στην εσωτερική αγορά ενέργειας και ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ενσωμάτωση του ηλεκτρικού δικτύου των κρατών της Βαλτικής στο δίκτυο της Ηπειρωτικής Ευρώπης. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις πιο απομακρυσμένες ή/και λιγότερο καλά συνδεδεμένες περιοχές της ενιαίας αγοράς όπως η Μάλτα, η Κύπρος και η Ελλάδα. - ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τη σημασία των βελτιώσεων της ενεργειακής αγοράς ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία ανάπτυξης ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών, εξαλείφοντας τις υπάρχουσες στρεβλώσεις και αποφεύγοντας τη δημιουργία νέων, προκειμένου να δοθούν κίνητρα για επενδύσεις, να διασφαλιστεί προβλεψιμότητα στις ενεργειακές αγορές και μακροπρόθεσμη σταθερότητα για τους επενδυτές, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ευελιξία στην προσφορά και ζήτηση ενέργειας, ασφαλή εφοδιασμό, χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και άλλων εγχώριων ενεργειακών πηγών καθώς και αποτελεσματικότερη κατανάλωση ενέργειας. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στην αγορά χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία ενδέχεται να μην εκπέμπει επαρκή μηνύματα σχετικά με τις τιμές ώστε να προσελκύσει τις αναγκαίες επενδύσεις και να εξασφαλίσει ασφάλεια του εφοδιασμού και, στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου «Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια» (Ενέργεια) της 7ης Ιουνίου /15 ΠΧΚ/νικ 8

9 4. ΖΗΤΕΙ οικονομική και πολιτική στήριξη με σαφή μακροπρόθεσμη προοπτική για τη διευκόλυνση και την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας, ιδίως στους τομείς της τηλεθέρμανσης και ψύξης, των οικοδομών, των μεταφορών, των προϊόντων και των οικιακών συσκευών και ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την κατανομή του κινδύνου και του κόστους στις συμβάσεις ενεργειακών υπηρεσιών που μπορούν να αποδεσμεύσουν επενδύσεις στα νοικοκυριά, τις ΜΜΕ και τον δημόσιο τομέα. 5. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την ηγετική θέση της Ευρώπης στην τεχνολογία ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και την καινοτομία, ΤΟΝΙΖΕΙ τη σημασία της εξασφάλισης σταθερού πλαισίου στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις για την ενέργεια και το περιβάλλον, προκειμένου να βελτιωθεί το μακροπρόθεσμο επενδυτικό περιβάλλον και να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση της αγοράς, εξασφαλίζοντας παράλληλα ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. 6. ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ πρωτοβουλίες για την τόνωση του ηγετικού ρόλου της ΕΕ όσον αφορά την τεχνολογία και την καινοτομία στους τομείς της ενέργειας και του κλίματος με παράλληλη προαγωγή της ανάπτυξης και της απασχόλησης, μέσω της θέσπισης κατάλληλων μέσων για την προώθηση των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία, της εισαγωγής νέων τεχνολογιών στην αγορά της ΕΕ και της ενίσχυσης των εξαγωγικών δυνατοτήτων όπως, για παράδειγμα, η επόμενη γενιά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η αποθήκευση ενέργειας για ηλεκτρική χρήση και η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και οι ασφαλείς και βιώσιμες τεχνολογίες με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για τη βιομηχανία και τις βιώσιμες μεταφορές. Γ. ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Προκειμένου να συνεχιστεί η οικοδόμηση της Ενεργειακής Ένωσης με βάση τη στρατηγική - πλαίσιο της Επιτροπής, το Συμβούλιο: 1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ τις πέντε διαστάσεις της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση και τα μέτρα που ορίζονται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2015, και ΖΗΤΕΙ την ταχεία εφαρμογή τους. 2. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν τις εργασίες για την οικοδόμηση της Ενεργειακής Ένωσης και ότι το Συμβούλιο πρέπει να υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από τον Δεκέμβριο του /15 ΠΧΚ/νικ 9

10 3. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να αναλάβει χωρίς καθυστέρηση πρωτοβουλίες σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης σύμφωνα με συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης-20ής Μαρτίου 2015 και 23ης-24ης Οκτωβρίου 2014, μεταξύ άλλων να προτείνει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την περιφερειακή συνεργασία, οι οποίες πρέπει να εκπονηθούν γρήγορα, να εγκριθούν από το Συμβούλιο ΤΤΕ (Ενέργεια) και να υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2015, ως πρώτο βήμα για την ανάπτυξη του συστήματος διακυβέρνησης σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης-20ής Μαρτίου 2015 και 23ης-24ης Οκτωβρίου ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να συμβάλει στην εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στη σύνθεση των τιμών και του κόστους της ενέργειας μέσω της κατάλληλης παρακολούθησης, αποφεύγοντας κάθε περιττή διοικητική επιβάρυνση. 5. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να εξετάσει το πεδίο εφαρμογής όλων των υφισταμένων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ και των καθεστώτων ενεργειακών επενδύσεων, τα οποία συγκεντρώνουν πόρους για τη χρηματοδότηση οικονομικά βιώσιμων επενδύσεων, αποφεύγοντας τη στρέβλωση και τον κατακερματισμό της αγοράς. 9073/15 ΠΧΚ/νικ 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2015 COM(2015) 572 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. που συνοδεύει την

ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. που συνοδεύει την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ που συνοδεύει την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6981/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 6 Μαρτίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

14459/15 ΘΛ/γομ 1 DGE 2B

14459/15 ΘΛ/γομ 1 DGE 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14459/15 ENER 403 CLIMA 139 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 26 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13543/17 UD 239 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

10995/15 ΑΝ/γπ 1 DG C 2A

10995/15 ΑΝ/γπ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10995/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: με ημερομηνία: 20 Ιουλίου 2015 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

14261/15 ΙΑ/γπ 1 DGG 2B

14261/15 ΙΑ/γπ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14261/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 13701/15

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 8.1.2014 A7-0430/1 1 Παράγραφος -1 (νέα) -1. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να δοθεί δηµόσια στήριξη για την ανάπτυξη της CCS στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας 8.1.2014 A7-0430/2 2 Παράγραφος 1 1. αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15573/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2015 (OR. en) 8987/15 RECH 143 COMPET 230 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 8562/15

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Επικαιροποιημένος χάρτης πορείας για την Ενεργειακή Ένωση. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Επικαιροποιημένος χάρτης πορείας για την Ενεργειακή Ένωση. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.2.2017 COM(2017) 53 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επικαιροποιημένος χάρτης πορείας για την Ενεργειακή Ένωση στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2015 (OR. en) 8485/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 7524/2/15 REV 2 Θέμα: AGRI 242 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14368/17 COMPET 765 IND 311 MI 830 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2017 (OR. en) 7875/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 15792/2016 Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PUBLIC 12722/16 LIMITE ECOFIN 857 ENV 623 CLIMA 128 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

14167/16 ΕΜ/μκρ 1 DGG 1A

14167/16 ΕΜ/μκρ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14167/16 ECOFIN 1015 ENV 696 CLIMA 148 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8461/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2013 (28.05) (OR. en)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2013 (28.05) (OR. en) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2013 (28.05) (OR. en) EUCO 75/1/13 REV 1 CO EUR 7 CONCL 5 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7586/17 LIMITE PUBLIC UD 83 ENFOCUSTOM 84 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 29ης και 30ής Μαΐου 2008 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.7.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13498/15 RECH 257 COMPET 482 SOC 625 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Στις 25 Οκτωβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση του συστήματος φορολόγησης των εταιρειών.

1. Στις 25 Οκτωβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση του συστήματος φορολόγησης των εταιρειών. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 14752/1/16 REV 1 FISC 204 ECOFIN 1094 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

14414/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C

14414/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14414/15 RECH 282 COMPET 531 SOC 684 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) 9245/13 FIN 246 FSTR 44 FC 19 REGIO 85 ENER 162

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) 9245/13 FIN 246 FSTR 44 FC 19 REGIO 85 ENER 162 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) 9245/13 FIN 246 FSTR 44 FC 19 REGIO 85 ENER 162 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Ομάδας «Διαρθρωτικά Μέτρα» προς: την Επιτροπή των Μόνιμων

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7585/1/17 REV 1 LIMITE PUBLIC UD 82 ENFOCUSTOM 83 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 15.7.2016 PE587.452v03-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 179-202 Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling,

Διαβάστε περισσότερα

15169/15 ΔΛ/σα 1 DG C 2B

15169/15 ΔΛ/σα 1 DG C 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15169/15 MAMA 205 COEST 381 MED 43 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση»

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση» Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση» Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 Ιουλίου, 2013 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10667/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434

Διαβάστε περισσότερα

14846/15 ΔΛ/σα 1 DG G 3 C

14846/15 ΔΛ/σα 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14846/15 RECH 295 COMPET 551 SOC 703 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) EUCO 19/17 CO EUR 24 CONCL 7 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15375/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια

Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου 2017 Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια Περιεχόμενα Συμφωνία Παρισιού (state of play) Στόχοι για την Ευρώπη Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

14722/16 ΜΑΠ/ακι/ΜΙΠ 1 DG G 2B

14722/16 ΜΑΠ/ακι/ΜΙΠ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14722/16 FISC 200 ECOFIN 1088 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

5300/18 ΔΛ/νικ 1 DGE 2A

5300/18 ΔΛ/νικ 1 DGE 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) 5300/18 TRANS 14 FIN 42 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση

Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση 1 Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Αναδιατύπωση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση και διασύνδεση με την πρόταση για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΡΙΠΙΤΣΗ Λειτουργός Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

6693/17 ΜΜ/μκρ 1 DGE 2A

6693/17 ΜΜ/μκρ 1 DGE 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6693/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 28 Φεβρουαρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική» Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Τροπολογία. Julia Reid εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Τροπολογία. Julia Reid εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 13.6.2017 A8-0208/50 50 Αιτιολογική σκέψη 1 (1) Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης-24ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

14201/15 ΔΛ/μκ 1 DG G 3 C

14201/15 ΔΛ/μκ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14201/15 RECH 278 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Αποδέκτης: Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 13930/15

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156

PUBLIC. Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: ΓενικήςΓραμματείαςτουΣυμβουλίου τιςαντιπροσωπίες ΣχέδιοσυμπερασμάτωντουΣυμβουλίουκαιτωναντιπροσώπωντων

Διαβάστε περισσότερα

14481/17 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2B

14481/17 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 14481/17 FISC 271 ECOFIN 957 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 5 Δεκεμβρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

14200/14 TT/ακι 1 DG E 1A

14200/14 TT/ακι 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14200/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο ENV 827 ECOFIN 907 SOC 682 COMPET 567 EDUC 304

Διαβάστε περισσότερα

15648/17 ΧΓ/νικ 1 DGD 1C

15648/17 ΧΓ/νικ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15648/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

9688/14 ΑΣ,ΠΧΚ/νικ 1 DG G 3 B

9688/14 ΑΣ,ΠΧΚ/νικ 1 DG G 3 B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2014 (OR. en) 9688/14 UD 136 ENFOCUSTOM 63 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

12710/17 ΑΒ/μκρ 1 DG B 2A

12710/17 ΑΒ/μκρ 1 DG B 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12710/17 PECHE 365 AGRI 510 AGRIFIN 101 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.11.2016 SWD(2016) 406 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

9645/17 ΘΚ/σα 1 DG E 1A

9645/17 ΘΚ/σα 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2017 (OR. en) 9645/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 23 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ENV

Διαβάστε περισσότερα

6622/16 ΜΑΚ/γομ 1 DG G 3A

6622/16 ΜΑΚ/γομ 1 DG G 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6622/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ) Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6260/16

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα:

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2001 (14.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Συμβουλίου (Ecofin) προς

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0184 (NLE) 12256/16 LIMITE ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: PUBLIC CLIMA 111 ENV 588 ONU

Διαβάστε περισσότερα

9524/16 ΠΜ/νικ 1 DG G 3 C

9524/16 ΠΜ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 9524/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπείες IND 111 RECH 207 TELECOM 99 MI

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 COM(2012) 301 final Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

10387/17 ΜΜ/γομ 1 DG C 2A

10387/17 ΜΜ/γομ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 22.4.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2015 (OR. en) 8407/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: JEUN 34 EDUC 114 SOC 269 EMPL 158 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

10279/17 ΔΑ/ακι 1 DG C 1

10279/17 ΔΑ/ακι 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

8964/17 ΜΑΚ/νκ/ΔΛ 1 DG E 1A

8964/17 ΜΑΚ/νκ/ΔΛ 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2017 (OR. en) 8964/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ENV 422 FIN 290 FSTR 40 REGIO 56 AGRI 255 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

9381/17 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1

9381/17 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9381/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

16502/14 ΤΤ/νικ 1 DG G 3 C

16502/14 ΤΤ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16502/14 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Συμβούλιο Αντιπροσωπίες ESPACE 92 COMPET 661 RECH 470 IND 372 TRANS 576 CSDP/PSDC

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 395 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 395 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0375 (COD) 15090/16 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14182/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ECOFIN 1017 BUDGET 37

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9916/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 7923/2/17 REV 2 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CYBER

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

12473/17 ΣΙΚ/νικ 1 DG B 2B

12473/17 ΣΙΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12473/17 AGRI 495 FAO 36 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

12950/17 ΜΜ/μκρ 1 DG B 2B

12950/17 ΜΜ/μκρ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12950/17 AGRI 530 FAO 41 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Οκτωβρίου 2017 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10005/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0379 (COD) 15135/16 ADD 8 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 763 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην

Βρυξέλλες, COM(2016) 763 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.11.2016 COM(2016) 763 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Διαβάστε περισσότερα

13231/16 ΣΠΚ/γπ/ΘΛ 1 DGE 2A

13231/16 ΣΠΚ/γπ/ΘΛ 1 DGE 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13231/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 12390/16 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου TRANS 387

Διαβάστε περισσότερα

10512/16 ΓΒ/νικ 1 DG E 1A

10512/16 ΓΒ/νικ 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10512/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

10668/16 ΘΚ/νκ 1 DGG 2B

10668/16 ΘΚ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10668/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 36 FC 30 REGIO 43 SOC 435

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2012 (12.10) (OR. en) 14792/12

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2012 (12.10) (OR. en) 14792/12 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2012 (12.10) (OR. en) 14792/12 POLGEN 165 POLMAR 5 PESC 1222 COSDP 859 AGRI 659 TRANS 328 JAI 685 ENV 766 PECHE 400 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2017 (OR. en) 7896/17 FSTR 24 FC 24 REGIO 35 SOC 236 AGRISTR 32 PECHE 132 CADREFIN 38 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 419 final - PART 1/2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 419 final - PART 1/2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0382 (COD) 15120/16 ADD 8 REV 1 (de,da,el,pt,fi,sv,cs,lv,lt,mt,pl) ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα