Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16"

Transcript

1 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16 In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Γερμανία Οδηγίες χρήσης του προϊόντος AS3050 Εκτυπώθηκε στις Η.Π.Α. 11/13 Κωδ. είδους TM315

2 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου 1. Εισαγωγή 1 A. Προοριζόµενη χρήση για το IVD Instrument (Αρ. Κατ. AS3050) 1 B. Περιορισµοί χρήσης προϊόντος 1 C. Διαδικασία καθαρισµού in vitro διαγνωστικού οργάνου 1 D. Προδιαγραφές in vitro διαγνωστικού οργάνου 2 E. Στοιχεία προϊόντος 2 F. Έλεγχος 3 G. Προφυλάξεις 4 H. Περιβαλλοντικές απαιτήσεις (Συνθήκες λειτουργίας, µεταφοράς και αποθήκευσης) 5 2. Επισκόπηση υλικού 5 3. Αποσυσκευασία και εγκατάσταση του in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16 7 A. Αποσυσκευασία 7 B. Αφαίρεση ειδικών βιδών στερέωσης για µεταφορά της διάταξης µαγνητικών ράβδων/πλατφόρµας ράβδου εµβόλων 8 C. Τοποθέτηση λαµπτήρα UV 9 D. Λογισµικό Maxwell Sample Track 9 E. Ρυθµίσεις λειτουργίας 9 4. Λειτουργία υλικού Λειτουργία του in vitro διαγνωστικού οργάνου. 14 A. Ρύθµιση λειτουργιών 14 B. Ρύθµιση δειγµάτων και συλλογή δεδοµένων εισαγωγής 15 C. Εκτέλεση λειτουργίας καθαρισµού δείγµατος 18 D. Επεξεργασία µε ακτινοβολία UV µετά την εκτέλεση µιας λειτουργίας Αναφορές λειτουργίας 19 A. Μεταφορά αρχείου δεδοµένων κατά τη λήξη µιας λειτουργίας 19 B. Μεταφορά αρχείου δεδοµένων σε µεταγενέστερο χρόνο 20 C. Διαχείριση αρχείου δεδοµένων 20 B. Αλλαγή διαµόρφωσης υλικού του οργάνου Καθαρισμός και συντήρηση 24 A. Γενική φροντίδα 24 B. Καθαρισµός υλικού 24 C. Αντιµετώπιση διαρροών 24 D. Απολύµανση µε τη χρήση του λαµπτήρα UV 25 E. Αντικατάσταση του λαµπτήρα UV 25 F. Περιοδική συντήρηση Αντιμετώπιση προβλημάτων Εγγυήσεις, συμβάσεις συντήρησης και σχετικά προϊόντα 30 A. Πληροφορίες εγγύησης 30 B. Επιλογές εγγύησης και συµβάσεων συντήρησης 31 C. Σχετικά προϊόντα και εξαρτήµατα του οργάνου Παράρτημα I 33 A. Ενηµέρωση λογισµικού firmware 33 B. Συντήρηση 33 C. Επιστροφή οργάνου 34 D. Απόρριψη του οργάνου Παράρτημα ΙΙ: Μέθοδοι έρευνας 36 A. Επιλογή µεθόδων έρευνας (µόνο για ερευνητική χρήση) 36 B. Μέθοδοι έρευνας προγραµµατισµένες εκ των προτέρων 36 C. Επιλογή µεθόδων έρευνας που καθορίζεται από το χρήστη (µόνο για ερευνητική χρήση) 38 D. Μέθοδος οµογενοποίησης 42 E. Σχετικά προϊόντα έρευνας Πιστοποιητικό απολύμανσης Αλλαγή παραμέτρων διαμόρφωσης 20 A. Αλλαγή υλικού 20

3 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου 1. Εισαγωγή A. Προοριζόμενη χρήση για το IVD Instrument (Αρ. Κατ. AS3050) Το IVD Instrument προορίζεται για χρήση ως αξεσουάρ IVD, όταν χρησιµοποιείται σε λειτουργία IVD µαζί µε το Blood DNA Purification System (Αρ. Κατ. AS1015) ή µε το Viral Total Nucleic Acid Purfication System (Αρ. Κατ. AS1155). Το όργανο χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε το Maxwell 16 Blood DNA Purification System (Αρ. Κατ. AS1015) για την εκτέλεση της αυτοµατοποιηµένης αποµόνωσης γενωµικού DNA από ανθρώπινο ολικό αίµα ή από δείγµατα αδρής στιβάδας. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν δείγµατα που συλλέγονται σε σωληνάρια συλλογής αίµατος που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία µε EDTA, ηπαρίνη ή κιτρικό άλας. Το όργανο χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε το Viral Total Nucleic Acid Purification System (Αρ. Κατ. AS1155) για την εκτέλεση της αυτόµατης αποµόνωσης ιικού συνολικού νουκλεϊκού οξέος από ανθρώπινο πλάσµα ή δείγµατα ορού. Το νουκλεϊκό οξύ που αποµονώθηκε µε χρήση του in vitro διαγνωστικού οργάνου είναι κατάλληλο για την εκτέλεση άµεσης ανάλυσης downstream µε τυπικές µεθόδους ενίσχυσης. Οι µέθοδοι αυτές περιλαµβάνουν διαφορετικές εξετάσεις αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης (PCR) για in vitro διαγνωστικούς σκοπούς. Το in vitro διαγνωστικό όργανο δεν προορίζεται για χρήση στο πλαίσιο συγκεκριµένης in vitro διαγνωστικής εξέτασης. Το in vitro διαγνωστικό όργανο προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική χρήση. Τα διαγνωστικά αποτελέσµατα που προκύπτουν µε τη χρήση νουκλεϊκού οξέος το οποίο υποβλήθηκε σε καθαρισµό µε το σύστηµα αυτό πρέπει να ερµηνεύονται σε συνδυασµό µε άλλα κλινικά ή εργαστηριακά δεδοµένα. Το in vitro διαγνωστικό όργανο προορίζεται για χρήση µόνο στις παρακάτω χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωµένο Βασίλειο. B. Περιορισμοί χρήσης προϊόντος Το in vitro διαγνωστικό όργανο δεν προορίζεται για χρήση µε κλινικά δείγµατα από σωµατικά υγρά ή ιστούς, εκτός του αίµατος, του πλάσµατος ή του ορού. Δεν προορίζεται για χρήση µε δείγµατα µη ανθρώπινης προέλευσης. Η απόδοση του IVD Instrument όταν χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε το Blood DNA Purification System (Αρ. Κατ. AS1015) έχει αξιολογηθεί µέσω της αποµόνωσης DNA από δείγµατα ολικού αίµατος των 300µl ή από δείγµατα 250 µl αδρής στιβάδας παρασκευασµένα από 2,5ml ολόκληρου αίµατος το οποίο έχει ληφθεί από υγιή άτοµα µε µέτρηση λευκών αιµοσφαιρίων (WBC) η οποία κυµαίνεται από 4,2 106 έως 1,2 107 WBC/ml. Η απόδοση του IVD Instrument και του Viral Total Nucleic Acid Purification System (Αρ. Κατ. AS1155) έχει αξιολογηθεί µέσω της αποµόνωσης ιικού συνολικού νουκλεϊκού οξέος από δείγµατα πλάσµατος 300µl τα οποία περιέχουν τον ιό ο οποίος κυµαίνεται από 10,000 αντίγραφα έως 1 εκατοµµύριο αντίγραφα/ml του δείγµατος. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τον καθορισµό των χαρακτηριστικών απόδοσης που απαιτούνται για την εκτέλεση διαγνωστικών εφαρµογών downstream. Στις διαγνωστικές εφαρµογές downstream πρέπει να συµπεριλαµβάνονται οροί ελέγχου που περιέχουν νουκλεϊκό οξύ το οποίο υποβλήθηκε σε καθαρισµό µε το in vitro διαγνωστικό όργανο. Με το in vitro διαγνωστικό όργανο δεν διεξάγεται ενεργή παρακολούθηση των δειγµάτων. Το λογισµικό Maxwell Sample Track παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να αντιστοιχίσει τους κατάλληλους κωδικούς ταυτοποίησης στο φυσίγγιο και το σωλήνα έκπλυσης που χρησιµοποιούνται για συγκεκριµένο δείγµα µόνο για την παρακολούθηση του δείγµατος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του in vitro διαγνωστικού οργάνου. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των δειγµάτων. Η εναρµόνιση µε την Οδηγία της ΕΕ 98/79/ΕΚ για in vitro διαγνωστικές ιατρικές συσκευές έχει αποδειχθεί για, και εφαρµόζεται µόνο για, χρήση του IVD Instrument (Αρ. Κατ. AS3050) στην κατάσταση IVD σε συνδυασµό µε το Blood DNA Purification System (Αρ. Κατ. AS1015) ή µε το Viral Total Nucleic Acid Purfication System (Αρ. Κατ. AS1155). C. Διαδικασία καθαρισμού in vitro διαγνωστικού οργάνου Με το IVD Instrument παρέχεται η δυνατότητα εκτέλεσης αυτόµατου καθαρισµού νουκλεϊκού οξέος από έως και 16 δείγµατα, χρησιµοποιώντας τη διαδικασία λύσης για την απελευθέρωση νουκλεϊκού οξέος και δεσµεύοντας νουκλεϊκό οξύ σε παραµαγνητικά σωµατίδια ως βασική αρχή διαχωρισµού. Διαθέτει δύο λειτουργίες για διαφορετικούς όγκους έκπλυσης. Η κατάσταση Standard Elution Volume (SEV), η οποία χρησιµοποιείται για το Blood DNA Purification System (Αρ. Κατ. AS1015), επιτρέπει την ανάλυση σε όγκο των 300µl. Η κατάσταση Low Elution Volume (LEV), η οποία χρησιµοποιείται για το Viral Total Nucleic Acid Purification System (Αρ. Κατ. AS1115), επιτρέπει την ανάλυση σε όγκο των 50µl. Το IVD 1

4 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Instrument παρέχει υψηλής καθαρότητας νουκλεϊκού οξέος το οποίο είναι συµβατό µε τις τυποποιηµένες µεθόδους ενίσχυσης. Τα αυτόµατα βήµατα που εκτελούνται µε το in vitro διαγνωστικό όργανο περιλαµβάνουν: Λύση δείγµατος παρουσία χαοτροπικού παράγοντα, απορρυπαντικού και/ή αλκοόλης Δέσµευση νουκλεϊκών οξέων σε παραµαγνητικά σωµατίδια Αποµάκρυνση του δεσµευµένου σε σωµατίδια νουκλεϊκού οξέος από άλλα κυτταρικά στοιχεία Έκπλυση του προϊόντος Το όργανο διαθέτει οθόνη αφής για την πλοήγηση, τον προγραµµατισµό και τη λειτουργία του οργάνου. Διαθέτει επίσης λαµπτήρα UV για τη διευκόλυνση της απολύµανσης. Το in vitro διαγνωστικό όργανο Maxwell 16, σε συνδυασµό µε το λογισµικό Maxwell Sample Track, έχει τη δυνατότητα καταγραφής και παροχής δεδοµένων λειτουργίας. Διαθέτει µια θύρα USB που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη σύνδεση συσκευής ανάγνωσης γραµµοκωδίκων, µε την οποία είναι δυνατή η εισαγωγή πληροφοριών δειγµάτων και αντιδραστηρίων χρησιµοποιώντας γραµµοκώδικες. Με το IVD Instrument είναι δυνατή η αναφορά των δεδοµένων που έχουν συλλεχθεί για κάθε λειτουργία και η αποστολή της σε Η/Υ. Ο χρήστης επιλέγει το πρωτόκολλο που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί, συλλέγει τις πληροφορίες γραµµοκώδικα που έχουν επιλεγεί (προαιρετικά) και τοποθετεί τα δείγµατα στα φυσίγγια αντιδραστηρίων. Τα φυσίγγια τοποθετούνται στο µηχάνηµα και η θύρα κλείνει. Στη συνέχεια, ο χρήστης ξεκινάει τη λειτουργία, µε την οποία εκτελείται αυτόµατα το πρωτόκολλο. Η θερµοκρασία έκπλυσης των δειγµάτων ρυθµίζεται από ένα σύστηµα θέρµανσης που ελέγχεται από το πρωτόκολλο. Το Maxwell Sample Track είναι ένα πρόγραµµα επικοινωνιών µε το οποίο είναι δυνατή η λήψη και εκτύπωση των δεδοµένων λειτουργίας (βλ. Τεχνικό εγχειρίδιο, κωδ. TM314). Χαρακτηριστικά in vitro διαγνωστικού οργάνου Συµβατό µε τις παρακάτω Ευρωπαϊκές Οδηγίες: Οδηγία 98/79/EΚ για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήµατα που χρησιµοποιούνται στη διάγνωση in vitro Οδηγία 2004/108/ΕΚ σχετικά µε την Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα Οδηγία 2006/95/ΕΚ σχετικά µε τη χαµηλή τάση Λειτουργία συστήµατος εύκολη στη χρήση και τη συντήρηση, που προτυποποιεί τη ροή εργασιών για την προετοιµασία δείγµατος νουκλεϊκού οξέος σε κλινικό εργαστήριο. Ολοκληρωµένη τεχνική υποστήριξη Ελεγχόµενο σύστηµα µέσω πολυγλωσσικής οθόνης LCD. Λαµπτήρας UV για διευκόλυνση της απολύµανσης του οργάνου Λειτουργία αναφοράς Διατίθεται προαιρετικά το λογισµικό Maxwell Sample Track D. Προδιαγραφές in vitro διαγνωστικού οργάνου Χρόνος επεξεργασίας: ανάλογα µε τον τύπο δείγµατος και τη µέθοδο που χρησιµοποιείται, λιγότερο από 60 λεπτά. Αριθµός δειγµάτων: έως 16 Βάρος: 19,4kg (42,7lb) Διαστάσεις (Π Β Υ): 325,5 438,2 326,5mm (12,8 17,3 12,9 ίντσες) Απαιτήσεις ισχύος: VAC, 50/60Hz, 2,1A Ασφάλεια: Ασφάλεια 3A µε χρονοκαθυστέρηση Λαµπτήρας UV: Μέση διάρκεια ζωής περίπ ώρες, µήκος 134,5mm, διάµετρος 15,5mm, 4,5W, ένταση 0,17A, 29V, φασµατική κορυφή 253,7, έξοδος UV 0,8W. E. Στοιχεία προϊόντος Τα όργανα της σειράς AS3050 Maxwell περιλαµβάνουν: 1 in vitro διαγνωστικό όργανο 1 καλώδιο τροφοδοσίας 1 λαµπτήρας UV 1 κάρτα SD 1 συσκευασία συσκευής ανάγνωσης κάρτας SD (περιέχει τη συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD και το καλώδιο) 1 CD που περιέχει το τεχνικό εγχειρίδιο 1 Οδηγό γρήγορης εκκίνησης 1 Συσκευή ανάγνωσης γραµµοκωδίκων 1 CD που περιέχει το λογισµικό Sample Track και το σχετικό εγχειρίδιο 1 Καλώδιο RS-232 για αναβαθµίσεις λογισµικού firmware ή εξαγωγή δεδοµένων στο σειριακό εκτυπωτή 2

5 Includes: 1 Maxwell 16 Instrument 1 Power Cable 1 RS-232 Cable for Firmware Upgrades 1 CD Containing the Technical Manual 1 Quick Start Guide In Vitro Diagnostic Medical Device Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Germany 1 Προσαρµογέα RS-232/USB για εξαγωγή δεδοµένων σε Product Η/Υ F. Έλεγχος Μετά την παραλαβή του in vitro Cat.# διαγνωστικού οργάνου 1 Maxwell υποδοχέας 16 Clinical φυσιγγίων SEV Hardware SEV Kit, ελέγξτε προσεκτικά AS2250 τη συσκευασία, ώστε 1 Required µαγνητικός for configuration υποδοχέας of έκπλυσης the Maxwell SEV να βεβαιωθείτε ότι συµπεριλαµβάνονται όλα τα 16 Instrument in SEV (standard elution volume) format for εξαρτήµατα και ότι το όργανο δεν έχει υποστεί ζηµιές 1 clinical υποδοχέα use. Includes: φυσιγγίων LEV κατά τη µεταφορά. Αν κάποιο εξάρτηµα έχει υποστεί 1 Standard Magnetic Rod/Plunger Bar Assembly ζηµιά, επικοινωνήστε µε την τεχνική υπηρεσία της 1 Maxwell 16 Cartridge In Vitro Diagnostic Rack Promega. Τα τυπικά παρελκόµενα εµφανίζονται στην 1 Maxwell 16 Magnetic Medical Device Elution Rack Εικόνα 1. MDSS GmbH Symbol Key Schiffgraben Hannover, Germany Symbol Explanation Symbol Explanation Το Maxwell IVD Instrument παρέχεται προρυθµισµένο στην κατάσταση IVD µαζί µε το σύστηµα LEV. πίνακα 1. Επεξηγήσεις In συμβόλων. Vitro Diagnostic Medical Authorized Representative Device Σύμβολο Επεξήγηση In Vitro Diagnostic In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή Medical Device Conformité Européenne Ευρωπαϊκή συµµόρφωση 6006TA Consult your local Promega Representative regarding instrument disposal! Σηµαντικό Important Catalog number Κατασκευαστής Manufacturer SN Serial number Εξουσιοδοτηµένος MDSS GmbH Schiffgraben αντιπρόσωπος 41 εικόνα 1. Εξαρτήματα IVD. Στα στοιχεία που Hannover, Germany εµφανίζονται περιλαµβάνονται τα εξής: καλώδιο συσκευής In Vitro Diagnostic 2800 Woods Hollow Road Madison, Συµβουλευτείτε WI USA έναν Toll Free in USA Phone ανάγνωσης Fax γραµµοκωδίκων, συσκευή ανάγνωσης Medical Device Part# TM300 αντιπρόσωπο της Promega γραµµοκωδίκων, υποδοχέας Printed φυσιγγίων in USA. SEV και LEV, υποδοχέας In Vitro Diagnostic Page 6 στην περιοχή σας σχετικά µε έκπλυσης SEV, καλώδιο τροφοδοσίας, 2/08λαµπτήρας UV, συσκευή Medical Device την απόρριψη του οργάνου ανάγνωσης κάρτας SD και καλώδιο, κάρτα SD, καλώδιο προσαρµογέα RS-232/USB, καλώδιο RS-232. Δεν απεικονίζονται: Οδηγός γρήγορης εκκίνησης, CD που περιέχει το τεχνικό Αριθµός καταλόγου εγχειρίδιο και CD που περιέχει το λογισµικό Sample Track. Η συσκευή ανάγνωσης γραµµοκωδίκων και το καλώδιό της παρέχονται σε ξεχωριστή συσκευασία. SN Σειριακός αριθµός 6687TA.eps 6006TA 8090TC 3

6 G. Προφυλάξεις Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες. πίνακα 2. Σύμβολα και σημάνσεις ασφάλειας. Σύμβολο Επεξήγηση Κίνδυνος. Επικίνδυνη τάση. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 8252MA Προειδοποίηση. Κίνδυνος τραυµατισµού του χειριστή ή κίνδυνος όσον αφορά την ασφάλεια του οργάνου ή τον περιβάλλοντα χώρο. Προειδοποίηση. Κίνδυνος σύνθλιψης. Προειδοποίηση. Θερµή επιφάνεια. Κίνδυνος εγκαυµάτων. Προειδοποίηση. Κίνδυνος ανύψωσης. Προειδοποίηση. Βιολογικός κίνδυνος. Προειδοποίηση. Κίνδυνος ακτινοβολίας UV. Μην κοιτάτε απευθείας το λαµπτήρα UV. Προειδοποίηση. Φοράτε γάντια κατά τη διάρκεια του χειρισµού. 5294MA.eps 5295MA.eps 6422MA Προειδοποίηση. Είναι απαραίτητη η κατανόηση και τήρηση όλων των νόµων σχετικά µε την ασφαλή και σωστή απόρριψη ηλεκτρικών οργάνων και εξαρτηµάτων. Επικοινωνήστε µε έναν αντιπρόσωπο της Promega στην περιοχή σας για την απόρριψη του οργάνου. Τηρείτε τις απαιτήσεις του ιδρύµατός σας σχετικά µε την απόρριψη 6687TA.eps των εξαρτηµάτων. Αλλαγές ή τροποποιήσεις στην παρούσα µονάδα που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο φορέα για τον έλεγχο της συµµόρφωσης, µπορεί να ακυρώσουν το δικαίωµα του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισµό. Ο εξοπλισµός αυτός έχει σχεδιαστεί και δοκιµαστεί σύµφωνα µε το πρότυπο CISPR 11, κλάση Α. Σε εσωτερικό περιβάλλον το προϊόν αυτό ενδέχεται να Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου προκαλέσει παρεµβολές από ραδιοσυχνότητες. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να λάβετε µέτρα για τη µείωση των παρεµβολών. Μη χρησιµοποιείτε την παρούσα συσκευή σε µικρή απόσταση από πηγές ισχυρής ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας (π.χ. αθωράκιστες πηγές εκούσιας εκποµπής ραδιοσυχνοτήτων), καθώς ενδέχεται να επηρεαστεί η σωστή λειτουργία της. Μη χρησιµοποιείτε το παρόν όργανο για άλλες χρήσεις πέρα από εκείνη για την οποία προορίζεται. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή πριν από τον καθαρισµό ή την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ρουτίνας. Μην αποσυναρµολογείτε τη µονάδα. Μην αγνοείτε τον αισθητήρα της θύρας. Ενδέχεται να προκληθεί τραυµατισµός από τα κινούµενα µέρη. Βεβαιωθείτε ότι τα φυσίγγια, οι σωλήνες έκπλυσης και τα έµβολα είναι σταθερά τοποθετηµένα στη σωστή θέση και µε το σωστό προσανατολισµό. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο όργανο. Μετά από την εκτέλεση κάθε λειτουργίας, ελέγχετε αν τα έµβολα έχουν αφαιρεθεί πλήρως από τις µαγνητικές ράβδους πριν πατήσετε τα κουµπιά Run/Stop, για να επεκτείνετε την πλατφόρµα. Χρησιµοποιείτε µόνο τα φυσίγγια και τα έµβολα της Promega, που έχουν σχεδιαστεί για χρήση µε την κατάλληλη διαµόρφωση υλικού του οργάνου. Μην επαναχρησιµοποιείτε τα φυσίγγια, τα έµβολα ή τους σωλήνες έκπλυσης. Φοράτε γάντια κατά το χειρισµό του λαµπτήρα UV, για παράδειγµα, κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεση του λαµπτήρα. Μη χρησιµοποιείτε το λαµπτήρα UV αν η θύρα του οργάνου είναι ανοικτή. Χρησιµοποιείτε µόνο λαµπτήρες UV οι οποίοι παρέχονται από την Promega (Αρ. Κατ. SP1080). Αν ο εξοπλισµός χρησιµοποιείται µε διαφορετικό τρόπο από εκείνον που ορίζεται από την Promega, ενδέχεται να αλλοιωθεί η προστασία που παρέχεται από τον εξοπλισµό. Αποµακρύνετε τα χέρια σας από την πλατφόρµα του οργάνου κατά τη µετακίνησή της εντός και εκτός του οργάνου. Κατά τη διάρκεια της έκπλυσης, η µονάδα θερµαινόµενης έκπλυσης στο µπροστινό µέρος της πλατφόρµας θερµαίνεται υπερβολικά. Μην αγγίζετε. Για να αποφευχθεί τυχόν µυϊκή καταπόνηση ή οι τραυµατισµοί στη µέση, κατά την αφαίρεση ή την επανατοποθέτηση του οργάνου χρησιµοποιείτε βοηθήµατα και κατάλληλες τεχνικές ανύψωσης. Το 4

7 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου in vitro διαγνωστικό όργανο ζυγίζει 19,4kg (42,7lb) και ο χειρισµός του πρέπει να πραγµατοποιείται από δύο άτοµα. Ο εξοπλισµός µπορεί να ενέχει κινδύνους λόγω της χρήσης χηµικών και βιολογικά επικίνδυνων ουσιών. Ο λαµπτήρας UV περιέχει υδράργυρο και η απόρριψή του πρέπει να πραγµατοποιείται µε κατάλληλο τρόπο. Για την απόρριψη ενός λαµπτήρα, τηρείτε τις απαιτήσεις του ιδρύµατός σας για τον καθαρισµό και την απόρριψη του υδραργύρου. H. Περιβαλλοντικές απαιτήσεις (Συνθήκες λειτουργίας, μεταφοράς και αποθήκευσης) Απαιτήσεις ισχύος: VAC, 50 60Hz, 2,1A Θερµοκρασία: 5 40 C Υγρασία: σχετική υγρασία έως 80% Το in vitro διαγνωστικό όργανο προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Σκουπίζετε αµέσως τις διαρροές. Τοποθετείτε το όργανο σε καθαρή, επίπεδη επιφάνεια. Για να αποφευχθεί η µείωση της αναµενόµενης διάρκειας ζωής του οργάνου, η θέση στην οποία τοποθετείται πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια: Τοποθετήστε το όργανο σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Αποφύγετε τους χώρους όπου συγκεντρώνεται σκόνη. Επιλέξτε ένα χώρο που αερίζεται επαρκώς και δεν είναι εκτεθειµένος σε άµεση ηλιακή ακτινοβολία. Αποφύγετε τις θορυβώδεις πηγές ηλεκτρικής ισχύος (π.χ. γεννήτριες ισχύος). Μην τοποθετείτε το όργανο σε χώρο που παρουσιάζει σηµαντικές διακυµάνσεις θερµοκρασίας ή υψηλά επίπεδα υγρασίας. Τοποθετήστε το όργανο µε τρόπο ώστε να είναι εύκολη η αποσύνδεσή του από την πηγή ισχύος. Μη τοποθετείτε το όργανο δίπλα σε πηγές θερµότητας. Μη χρησιµοποιείτε το όργανο κοντά σε εύφλεκτα αέρια ή υγρά. Μην τοποθετείτε το όργανο κοντά σε άλλα ηλεκτρικά ευαίσθητα όργανα. 2. Επισκόπηση υλικού Στις εικόνες 2 και 3 απεικονίζεται η πρόσοψη του IVD Instrument. εικόνα 2. Πρόσοψη του in vitro διαγνωστικού οργάνου. 5

8 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Σειριακή θύρα Θύρα USB Υποδοχή κάρτας SD εικόνα 3. Οθόνη αφής και πληκτρολόγιο για χρήση κατά την πλοήγηση στις διάφορες οθόνες του in vitro διαγνωστικού οργάνου. Το πληκτρολόγιο και η οθόνη διαθέτουν τις ίδιες επιλογές κουµπιών. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν και τα δύο σετ κουµπιών για πλοήγηση εντός της ίδιας οθόνης αλλά και µεταξύ των οθονών. Με τα κουµπιά Back και Run/Stop είναι δυνατή η πλοήγηση µεταξύ οθονών. Τα κουµπιά Up και Down προορίζονται για πλοήγηση εντός της ίδιας οθόνης. Διακόπτης Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης Σύνδεση τροφοδοσίας Ετικέτα εικόνα 4. Διακόπτης Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης στο πίσω μέρος του in vitro διαγνωστικού οργάνου. Δίπλα στο διακόπτη ενεργοποίησης υπάρχει µια ασφάλεια 3 amp µε χρονοκαθυστέρηση. Στην εικόνα αυτή εµφανίζεται το πίσω µέρος του οργάνου µε το διακόπτη Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης και τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας. 8081TB εικόνα 5. Θύρες επικοινωνίας στο πλάι του οργάνου. Σε αυτήν την πλάγια όψη απεικονίζονται οι θύρες επικοινωνίας του οργάνου. Η θύρα USB χρησιµοποιείται για τη σύνδεση της συσκευής ανάγνωσης γραµµοκωδίκων. Η σειριακή θύρα RS-232 µπορεί να χρησιµοποιηθεί για σύνδεση σε Η/Υ χρησιµοποιώντας το καλώδιο RS-232 που παρέχεται. Αν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει θύρα RS-232, περιλαµβάνεται ένας συνδετήρας Tripp Lite που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για σύνδεση του in vitro διαγνωστικού οργάνου σε θύρα USB σε υπολογιστή χρησιµοποιώντας τον προσαρµογέα που είναι συνδεδεµένος στο καλώδιο RS-232. Η θύρα συνδετήρα USB προορίζεται για τη συσκευή ανάγνωσης γραµµοκωδίκων και επιτρέπει µόνο την εισαγωγή δεδοµένων γραµµοκώδικα στο in vitro διαγνωστικό όργανο. Συνδέστε το βύσµα USB από τη συσκευή ανάγνωσης γραµµοκωδίκων στο όργανο χρησιµοποιώντας τη θύρα αυτή. Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή δεδοµένων από αυτή τη θύρα συνδετήρα. Σημείωση: Μη συνδέετε έναν υπολογιστή ή εκτυπωτή στη θύρα USB. Η υποδοχή κάρτας SD χρησιµοποιείται για την ενηµέρωση λογισµικού firmware. Μαζί µε το in vitro διαγνωστικό όργανο παρέχεται µια κενή κάρτα SD. Η κάρτα αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µεταφορά λογισµικού firmware στο in vitro διαγνωστικό όργανο από έναν Η/Υ (βλ. ενότητα 11.A). Συνιστάται η διατήρηση της κάρτας SD στο όργανο, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος απώλειάς της. 6

9 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου A. Διαμόρφωση τυπικού όγκου έκπλυσης (SEV) Ευθύγραμμες διατάξεις ολίσθησης διαµόρφωση LEV, ο υποδοχέας φυσιγγίων δειγµάτων που περιέχει τα φυσίγγια LEV βρίσκεται πάνω στην πλατφόρµα (ο υποδοχέας δεν απεικονίζεται). Διάταξη μαγνητικών ράβδων Orientation of the Magnetic Rod Assembly Ράβδος εμβόλων Front Back Τυπικές μαγνητικές ράβδοι B. Διαμόρφωση χαμηλού όγκου έκπλυσης (LEV) Ευθύγραμμες διατάξεις ολίσθησης Ράβδος εμβόλων 9514TC Προσαρμογέας ράβδου εμβόλων LEV Γ. Πλατφόρμα Maxwell 16 Μαγνητικές ράβδοι LEV εικόνα 7. Προσανατολισμός διάταξης μαγνητικών ράβδων Προσανατολισµός της διάταξης µαγνητικών ράβδων, µε οπές τοποθέτησης βιδών προς το πίσω µέρος του οργάνου. Υποδοχές φυσιγγίων αντιδραστηρίων Υποδοχές σωλήνων θερμαινόμενης έκπλυσης εικόνα 6. Στοιχεία και πλατφόρμα μαγνητικής διάταξης. Στην εικόνα 6 απεικονίζονται τα στοιχεία υλικού στο εσωτερικό του µηχανήµατος. Η διάταξη µαγνητικών ράβδων ποικίλλει ανάλογα µε τη διαµόρφωση (SEV ή LEV). Στον πίνακα Α, εικόνα 6, απεικονίζεται η διαµόρφωση υλικού SEV υποδεικνύοντας τις διατάξεις ολίσθησης µε τις οποίες είναι δυνατή η µετακίνηση των εµβόλων προς τα πάνω και προς τα κάτω, τη διάταξη µαγνητικών ράβδων που συγκρατεί τους µαγνήτες στη θέση τους και τη ράβδο εµβόλων που περιέχει τις µαγνητικές ράβδους. Στον πίνακα Β, εικόνα 6, απεικονίζεται η διαµόρφωση υλικού LEV, στην οποία περιλαµβάνεται ένας προσαρµογέας που συγκρατεί τις µαγνητικές ράβδους LEV και τη ράβδο εµβόλων LEV. Στον πίνακα Γ, εικόνα 6, απεικονίζεται η πλατφόρµα υποδεικνύοντας τις υποδοχές στις οποίες τοποθετούνται τα φυσίγγια SEV και οι σωλήνες έκπλυσης. Στη 5182TD Στην εικόνα 7 απεικονίζεται ο σωστός προσανατολισµός της διάταξης µαγνητικών ράβδων. Οι οπές για την τοποθέτηση βιδών είναι στραµµένες προς το πίσω µέρος του οργάνου και οι µαγνητικές ράβδοι είναι τοποθετηµένες προς την πρόσοψη του οργάνου. Αν πρέπει να αφαιρέσετε τη διάταξη ράβδων για να την καθαρίσετε (βλ. ενότητα 8) και να την επανατοποθετήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατηρήσει αυτόν τον προσανατολισµό. 3. Αποσυσκευασία και εγκατάσταση του in vitro διαγνωστικού οργάνου A. Αποσυσκευασία 1. Αφαιρέστε τη συσκευασία των εξαρτηµάτων, το καλώδιο τροφοδοσίας και το πακέτο τεκµηρίωσης από το κιβώτιο µεταφοράς. Σύρετε το όργανο έξω από τη συσκευασία. Σημείωση: Κατά την αφαίρεση του οργάνου από τη συσκευασία, µη το σηκώνετε κρατώντας το από τη λαβή της θύρας. 2. Αφαιρέστε τη συσκευασία από αφρώδες υλικό από τα πλάγια του οργάνου καθώς και το διαφανές πλαστικό κάλυµµα. 3. Ελέγξτε εάν έχουν συµπεριληφθεί όλα τα εξαρτήµατα (Εικόνα 1). 7

10 Symbol Key 1 Maxwell 16 Instrument 1 Power Cable Symbol Explanation Symbol Explanation 1 RS-232 Cable for Firmware Upgrades 1 CD Containing the Technical Manual In Vitro Diagnostic Medical 1 Quick Start Guide Authorized Representative Device! 4. Τοποθετήστε το in vitro διαγνωστικό όργανο Product B. Αφαίρεση ειδικών βιδών στερέωσης για μεταφορά της σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια, σε καλά αεριζόµενο χώρο χωρίς σκόνη. Αν είναι δυνατό, Consult Maxwell your 16 διάταξης local Clinical μαγνητικών Promega SEV Hardware ράβδων/πλατφόρμας Kit ράβδου εμβόλων Conformité µετακινήστε Européenne το όργανο µακριά από την άκρη της Representative Required for 1. regarding configuration Βεβαιωθείτε of the ότι Maxwell το όργανο 16 είναι Instrument απενεργοποιηµένο in SEV (standard elution volume) form επιφάνειας, για να αποφευχθεί τυχόν ακούσια instrument clinical use. και δεν είναι συνδεδεµένο στην πρίζα. disposal Includes: πρόσκρουση στην ανοικτή θύρα. 1 Standard 2. Η διάταξη Magnetic µαγνητικών Rod/Plunger ράβδων, Bar Assembly η ράβδος εµβόλων 1 Maxwell και η 16 πλατφόρµα Cartridge Rack στερεώνονται στη θέση τους κατά Σημαντικό. Φυλάξτε το υλικό συσκευασίας σε Important Catalog number 1 Maxwell τη µεταφορά, 16 Magnetic για Elution να αποφευχθεί Rack η µετακίνηση και περίπτωση που το όργανο πρέπει να επιστραφεί αργότερα για συντήρηση ή επισκευή. Manufacturer Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου oration 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Phone Fax Conformité Printed in USA. Européenne 2/08 SN πρόκληση ζηµιάς στα µέρη αυτά. Σημείωση: Αν ενεργοποιήσατε το όργανο πριν από Symbol Key την αφαίρεση των ειδικών βιδών στερέωσης για µεταφορά, θα ακούσετε τους κινητήρες να Serial Symbol number εκπέµπουν Explanation έναν ήχο τριβής στην Symbol προσπάθειά τους Explanation να εκτελέσουν βαθµονόµηση του οργάνου. Στην περίπτωση αυτή, απενεργοποιήστε άµεσα το όργανο, In Vitro Diagnostic Medical αποσυνδέστε το από την πρίζα και αφαιρέστε τις Authorized Representative Device! ειδικές βίδες στερέωσης για µεταφορά. Με τον τρόπο αυτό, δεν θα προκληθεί µόνιµη βλάβη στο όργανο. Manufacturer SN In Vitro Diagnostic Medical Device MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Ger 3. Ανοίξτε τη θύρα του οργάνου και εντοπίστε τιςconsult your local Promega ειδικές βίδες στερέωσης για µεταφορά της διάταξης Representative regarding µαγνητικών ράβδων/ράβδου εµβόλων και της instrument disposal πλατφόρµας, που είναι επισηµασµένες µε κόκκινα αυτοκόλλητα (εικόνες 8 και 9). Αφαιρέστε τις. Σημαντικό. Φυλάξτε τις ειδικές βίδες στερέωσης για Important Catalog number µεταφορά, σε περίπτωση που το όργανο πρέπει να επιστραφεί αργότερα για συντήρηση ή επισκευή. Άνω ειδικές βίδες στερέωσης για μεταφορά Serial number 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Phone Fax Part# TM300 Pri Page TA εικόνα 8. Άνω ειδικές βίδες στερέωσης για μεταφορά. Ράβδος εμβόλων Μαγνητικές ράβδοι Πεταλούδες στερέωσης Πλατφόρμα 8249TA εικόνα 9. Πεταλούδες στερέωσης πλατφόρμας για μεταφορά. 8

11 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου C. Τοποθέτηση λαμπτήρα UV Για να αποφευχθεί τυχόν πρόκληση βλάβης στο λαµπτήρα UV, φοράτε γάντια µην αγγίζετε το λαµπτήρα µε γυµνά χέρια. Η λιπαρότητα των χεριών σας µπορεί να αλλοιώσει το λαµπτήρα και να µειώσει τη διάρκεια ζωής του. Αφαιρέστε το λαµπτήρα UV από τη συσκευασία και το περιτύλιγµά του. Ο λαµπτήρας ενδέχεται να κροταλίζει αν τον κουνήσετε. Αυτό είναι φυσιολογικό. Εντοπίστε την υποδοχή του λαµπτήρα UV που βρίσκεται στην οροφή του οργάνου, µόλις ανοίξετε τη θύρα. Ωθήστε το λαµπτήρα στην υποδοχή (βλ. εικόνα 11). Περιστρέψτε το λαµπτήρα κατά ένα τέταρτο της στροφής, µέχρι να εφαρµόσει στη θέση του. Η µέση διάρκεια ζωής του λαµπτήρα UV είναι 3000 ώρες. Το in vitro διαγνωστικό όργανο σας προειδοποιεί όταν ο συνολικός χρόνος χρήσης του λαµπτήρα UV φτάσει τις 2950 ώρες. Στο σηµείο αυτό, συνιστάται η αντικατάσταση του λαµπτήρα. Μπορείτε να προµηθευτείτε λαµπτήρες αντικατάστασης από την Promega (Αρ. Κατ. SP1080). Λαμπτήρας UV εικόνα 10. Λαμπτήρας UV συνδεδεμένος στην παροχή ρεύματος. Για να αντικαταστήσετε το λαµπτήρα, εντοπίστε το χρησιµοποιηµένο λαµπτήρα στην υποδοχή λαµπτήρα UV που βρίσκεται στην οροφή του οργάνου, µόλις ανοίξετε τη θύρα (βλ. εικόνα 11). Φορέστε γάντια µην αγγίζετε το λαµπτήρα µε γυµνά χέρια. Περιστρέψτε το λαµπτήρα κατά ένα τέταρτο της στροφής, µέχρι να είναι δυνατή η ολίσθησή του προς τα έξω. Τοποθετήστε το νέο λαµπτήρα στην υποδοχή λαµπτήρα UV και περιστρέψτε κατά ένα τέταρτο της στροφής, µέχρι να εφαρµόσει στη θέση του. Το in vitro διαγνωστικό όργανο που διαθέτετε είναι πλέον έτοιµο για λειτουργία. D. Λογισμικό Maxwell Sample Track Για να χρησιµοποιήσετε το λογισµικό Maxwell Sample Track, πρέπει να φορτώσετε το λογισµικό σε υπολογιστή που είναι συνδεδεµένος µε το in vitro διαγνωστικό όργανο. Για περισσότερες πληροφορίες, 8086TA ανατρέξτε στο τεχνικό εγχειρίδιο που παρέχεται µαζί µε το λογισµικό. Για να εγκαταστήσετε το λογισµικό, τοποθετήστε το CD που περιέχει το λογισµικό Maxwell Sample Track στη µονάδα CD του υπολογιστή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, το πρόγραµµα Maxwell Sample Track ελέγχει αν τα προγράµµατα Microsoft Windows Installer, έκδοση 3.1 και το Microsoft.NET Framework, έκδοση 2.0 είναι εγκατεστηµένα στον υπολογιστή σας. Αν είναι απαραίτητο, το πρόγραµµα εγκατάστασης Maxwell Sample Track θα σας καθοδηγήσει κατά την εγκατάσταση των εφαρµογών αυτών, που παρέχονται στο CD του Maxwell Sample Track. Όταν φορτώσετε το λογισµικό, συνδέστε τον υπολογιστή στη θύρα RS-232 του in vitro διαγνωστικού οργάνου χρησιµοποιώντας το καλώδιο RS-232. Μη συνδέετε τον υπολογιστή σας στη θύρα USB του in vitro διαγνωστικού οργάνου. Αν ο υπολογιστής δεν διαθέτει θύρα RS-232, χρησιµοποιήστε τον προσαρµογέα Tripp Lite που παρέχεται, για να συνδέσετε τη θύρα USB του υπολογιστή στο καλώδιο RS-232. Για να χρησιµοποιήσετε τον προσαρµογέα Tripp Lite, πρέπει προηγουµένως να φορτώσετε τον οδηγό από το mini disk που περιέχεται στη συσκευασία του Tripp Lite. Τοποθετήστε το mini disk στη µονάδα CD του υπολογιστή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο οδηγιών του Tripp Lite. Συνδέστε τη συσκευή ανάγνωσης γραµµοκωδίκων στη θύρα USB, στο πλάι του οργάνου. E. Ρυθμίσεις λειτουργίας Χρήση της οθόνης αφής Σημείωση: Στις παρακάτω οδηγίες ρύθµισης και χρήσης της οθόνης αφής, τα ονόµατα των οθονών εµφανίζονται σε έντονη γραφή και οι επιλογές που εµφανίζονται στην οθόνη σε πλάγια γραφή. Η οθόνη αφής του in vitro διαγνωστικού οργάνου παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα ενεργοποίησης επιλογών. Οι περισσότερες οθόνες περιλαµβάνουν µια σειρά κουµπιών πλοήγησης που παρέχουν στο χρήστη τη δυνατότητα να µετακινείται εύκολα µε κύλιση προς τα πάνω και προς τα κάτω µεταξύ των επιλογών. Τα κουµπιά στην οθόνη αφής είναι ίδια µε εκείνα του πληκτρολογίου (βλ. εικόνα 3) και εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες. Η ενεργοποίηση των επιλογών µπορεί να πραγµατοποιηθεί χρησιµοποιώντας οποιοδήποτε σετ κουµπιών. Το κουµπί Run/Stop βρίσκεται στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης αφής. Ενεργοποίηση του οργάνου Μετά την αφαίρεση των ειδικών βιδών στερέωσης για µεταφορά και όλων των υλικών συσκευασίας, την τοποθέτηση του λαµπτήρα UV και των περιφερειακών εξαρτηµάτων, µπορείτε να συνδέσετε το όργανο στην 9

12 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης. Ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται δίπλα στη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας, στο πίσω µέρος του οργάνου (εικόνα 4). Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω µέρος του in vitro διαγνωστικού οργάνου και το καλώδιο τροφοδοσίας σε πρίζα τοίχου. Για τις απαιτήσεις ισχύος, βλ. ενότητα 1.Η. Ενεργοποιήστε το όργανο χρησιµοποιώντας το διακόπτη Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης. Κάθε φορά που το όργανο ενεργοποιείται, εκτελείται έλεγχος αυτοδιάγνωσης πριν από την εµφάνιση της οθόνης Αρχική. Η πλατφόρµα, η ράβδος εµβόλων και η διάταξη µαγνητικών ράβδων µετακινούνται, ώστε να ελεγχθεί η λειτουργία τους και η ακτινοβολία UV ενεργοποιείται στιγµιαία, ώστε να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί ο λαµπτήρας. Διαδικασία απενεργοποίησης: Απενεργοποιήστε το όργανο, χρησιµοποιώντας το διακόπτη Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης, που βρίσκεται στο πίσω µέρος του οργάνου (εικόνα 4). Αποσυνδέστε το όργανο από την πρίζα. Αν πρέπει να αποθηκεύσετε το όργανο, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει το όργανο υπό τις κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες. Βλ. ενότητα 1.Η. Διαμόρφωση του οργάνου χρησιμοποιώντας το Maxwell Wizard Το Maxwell Wizard τίθεται σε λειτουργία την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε το όργανο και σας καθοδηγεί κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης. Ο οδηγός αυτός σας βοηθάει να ρυθµίσετε τη διαµόρφωση οργάνου, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης µπορείτε να ρυθµίσετε τις παρακάτω παραµέτρους: Γλώσσα, ρυθµίσεις οθόνης αφής, ηµεροµηνία/ώρα, επιλογές λειτουργίας λαµπτήρα UV, παρακολούθηση δείγµατος, όνοµα οργάνου και εγκεκριµένοι χρήστες. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις αργότερα, αν απαιτείται (βλ. ενότητα 7.Β). Στον οδηγό εµφανίζονται οι παρακάτω οθόνες επιλογών. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κατάλληλη επιλογή, όπως απαιτείται. 1. Γλώσσες. Η γλώσσα προεπιλογής είναι τα Αγγλικά. Αν θέλετε να αλλάξετε γλώσσα, επιλέξτε από τη λίστα στην οθόνη Επιλογή γλώσσας. Ενδέχεται να χρειαστεί να µετακινηθείτε µε κύλιση προς τα κάτω µέχρι την επιθυµητή επιλογή. Μετά την επιλογή γλώσσας, πατήστε το κουµπί Run/Stop. εικόνα 11. Οθόνη «Επιλογή γλώσσας». Μετά την επιλογή γλώσσας, πατήστε το κουµπί Run/Stop. 2. Οθόνη αφής. Πρέπει να εκτελέσετε βαθµονόµηση της οθόνης αφής µετά τη µεταφορά. εικόνα 12. Βαθμονόμηση της οθόνης αφής. Για να εκτελέσετε βαθµονόµηση της οθόνης αγγίξτε τα σύµβολα «+» µε τη σειρά που εµφανίζονται. Εµφανίζεται µια οθόνη επιβεβαίωσης. 8285TA 8205TA 10

13 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Phone Fax Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου κάθε κύκλο λειτουργίας ή µετά την εκκίνηση του οργάνου ή ακόµα µπορείτε να τον ρυθµίσετε ώστε να παραµένει απενεργοποιηµένος. Ο χρόνος επεξεργασίας µπορεί να ρυθµιστεί σε διαστήµατα των 10 λεπτών για έως και 10 ώρες. Η συνιστώµενη διάρκεια επεξεργασίας UV είναι τουλάχιστον 1 ώρα. Μπορείτε επίσης να tm qxp 3/31/2009 1:00 PM Page 6 ενεργοποιήσετε το λαµπτήρα UV από το µενού «Εγκατάσταση» (βλ. ενότητα 8.Δ). εικόνα 13. Οθόνη επιβεβαίωσης για την οθόνη αφής. Αγγίξτε και τα τέσσερα πλαίσια. Αν αλλάξουν χρώµα όλα, I.D. Product Components and Symbol Key πατήστε το κουµπί Run/Stop στο πληκτρολόγιο του οργάνου. Αν δεν αλλάξουν όλα χρώµα, πατήστε το κουµπί Product πίσω βέλους, επαναλάβετε τη βαθµονόµηση και επιβεβαιώστε. Maxwell 16 Clinical Instrument Includes: 8206TA Το µήνυµα"επιτυχής επαναρρύθμιση οθόνης αφής" In Vitro Diagnostic 1 Maxwell υποδεικνύει ότι η βαθµονόµηση εκτελέστηκε µε 16 Instrument Medical Device επιτυχία και µπορείτε να συνεχίσετε στο επόµενο 1 Power Cable βήµα του οδηγού. 1 RS-232 Cable for Firmware Upgrades MDSS GmbH 1 CD Containing εικόνα 15. Οθόνη the Technical «Ρυθμίσεις Manual UV». Επιλέξτε την επιθυµητή Schiffgraben Ημερομηνία/ώρα. Επιλέξτε την οθόνη Ημ/νία/ώρα 1 Quick επιλογή Start Guide στην οθόνη UV και στη συνέχεια ρυθµίστε το χρόνο Hannover, Ger για να ρυθµίσετε την τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα. για επεξεργασία UV. Στις αρχικές οθόνες επιλέξτε τη µορφή ηµεροµηνίας και ώρας. Στην τελική οθόνη Ρύθμιση ημ/νίας/ώρας, Product 5. Παρακολ. Δείγματος Αν επιλέξετε «Επιλογές ρυθµίστε την τρέχουσα ώρα και ηµεροµηνία. Με την Maxwell 16 Clinical παρακολούθησης-ενεργοποίηση», SEV Hardware Kit µπορείτε να ενεργοποίηση κάθε επιλογής οθόνης εµφανίζεται επιλέξετε τις παραµέτρους αναφοράς λειτουργίας Required for configuration ένα πληκτρολόγιο για την προσθήκη αριθµητικών για παρακολούθηση of the Maxwell στην 16 οθόνη Instrument Επιλογές in SEV (standard elution volume) form clinical use. Includes: τιµών. γραμμοκωδίκων. 1 Standard Magnetic Rod/Plunger Bar Assembly 1 Maxwell 16 Cartridge Rack 1 Maxwell 16 Magnetic Elution Rack 8208TA Symbol Key Symbol Explanation Symbol Explanation In Vitro Diagnostic Medical Device Authorized Representative εικόνα 14. Οθόνη «Ρύθμιση ημ/νίας/ώρας». 4. Λαμπτήρας UV. Μπορείτε να προγραµµατίσετε το in vitro διαγνωστικό όργανο ώστε να ενεργοποιεί αυτόµατα το λαµπτήρα UV. Μπορείτε να τον ρυθµίσετε ώστε να ενεργοποιείται µετά από 8207TA! Conformité εικόνα Européenne 16. Οθόνη «Επιλογές γραμμοκωδίκων». Ενεργοποιήστε τις επιλογές που πρόκειται να συµπεριληφθούν στην αναφορά. Consult your local Promega Representative regarding instrument disposal Σημαντικό. Οι επιλογές που έχετε ενεργοποιήσει Important Catalog number πρέπει να καταχωρηθούν κατά τη διάρκεια της ρύθµισης λειτουργίας. Οι επιλογές που δεν έχετε ενεργοποιήσει εµφανίζονται στην οθόνη «Εισαγωγή Γραµοκώδικα» κατά τη διάρκεια της ρύθµισης Manufacturer Serial number SN 8209TA 11

14 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου λειτουργίας (ενότητα 5), αλλά δεν µπορείτε να εκτελέσετε σάρωση των δεδοµένων γραµµοκώδικα για τις επιλογές αυτές. 6. Όνομα in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16. Με την επιλογή αυτή παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα να αντιστοιχίσει ένα µοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο για το in vitro διαγνωστικό όργανο, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ταυτοποίηση του οργάνου στις αναφορές. εικόνα 17. Οθόνη «Όνομα μονάδας». Αγγίζοντας την οθόνη για να εισάγετε το όνοµα ενός οργάνου, εµφανίζεται ένα πληκτρολόγιο για να προσθέσετε ένα µοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο. 7. Ρύθμιση χρήστη και PIN. Η επιλογή αυτή αποτελεί εργαλείο ασφάλειας για την προσθήκη εγκεκριµένων χρηστών και των αντίστοιχων προσωπικών αριθµών αναγνώρισης (PIN). Με την επιλογή αυτή οι χρήστες είναι υποχρεωµένοι να προσθέτουν ένα PIN όταν χρησιµοποιούν το όργανο. Εάν επιλέξετε "Ναι", εµφανίζεται η οθόνη Επιλογή χρηστών. Αρχικά, στην οθόνη εµφανίζονται µόνο αριθµοί. Επιλέξτε έναν αριθµό και στη συνέχεια πατήστε το κουµπί Run/Stop. 8210TA Στην οθόνη Ρυθμ. χρήστη, επιλέξτε Επεξ./Προσθ. χρήστη, πατήστε το κουµπί Run/Stop και προσθέστε το όνοµα χρήστη χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο. Σημείωση: Το όνοµα χρήστη δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 15 χαρακτήρες. Μετά την προσθήκη του ονόµατος χρήστη, πατήστε το κουµπί Run/Stop. Στην οθόνη Ρυθμ. χρήστη εµφανίζεται ξανά ο οδηγός. Μπορείτε να προσθέσετε ένα PIN για κάθε χρήστη για λόγους ασφάλειας. Με την προστασία µέσω PIN ο χρήστης υποχρεούται να εισάγει ένα PIN για την εκτέλεση της λειτουργίας καθαρισµού. Το PIN αποτελείται από τέσσερα ψηφία. Η λίστα των χρηστών και των αντίστοιχων PIN µπορεί να τροποποιηθεί, όπως περιγράφεται στην ενότητα 7.Β. Διατηρείτε µια ξεχωριστή λίστα όλων των χρηστών και των αντίστοιχων PIN, σε περίπτωση που κάποιος χρήστης ξεχάσει το PIN. Στη χαιρετιστήρια επιστολή που σας έχει σταλεί µαζί µε το όργανο, περιλαµβάνεται ένα κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, ο οποίος χρησιµοποιείται για πρόσβαση σε όλες τις επιλογές που προστατεύονται µε PIN. Αν χάσετε το PIN διαχειριστή που σας δόθηκε, επικοινωνήστε µε την τεχνική υπηρεσία της Promega. Για να προσθέσετε ένα PIN, επιλέξτε Επεξ./Προσθ. PIN στην οθόνη Ρυθμ. χρήστη. Εµφανίζεται ένα πληκτρολόγιο. Προσθέστε το επιθυµητό PIN και πατήστε το κουµπί Run/Stop. Επιβεβαιώστε το PIN και πατήστε το κουµπί Run/Stop. Αν στην οθόνη Ρυθμ. χρήστη επιλέξετε Έξοδ., µεταβαίνετε στην οθόνη Ολοκλήρωση ρύθμισης χρήστη στην οποία µπορείτε να επιλέξετε την προσθήκη περισσότερων χρηστών. Αν επιλέξετε Ναι εµφανίζεται ξανά η οθόνη Επιλογή χρηστών, στην οποία επισηµαίνεται ο χρήστης που προσθέσατε. Επιλέξτε έναν άλλο αριθµό και επαναλάβετε τη διαδικασία για να προσθέσετε άλλο χρήστη και PIN. Επαναλάβετε τη διαδικασία έως ότου προσθέσετε όλους τους χρήστες και τα PIN. Στη συνέχεια, επιλέξτε το κουµπί Έξοδ. στην οθόνη Ολοκλήρωση ρύθμισης χρήστη. Επιλέξτε Όχι για να τερµατίσετε τη λειτουργία του οδηγού. Μπορείτε να προσθέσετε έως και 10 χρήστες. εικόνα 18. Οθόνη «Ρυθμ. χρήστη» 8211TA Ο οδηγός θα σας ενηµερώσει ότι η λειτουργία του έχει ολοκληρωθεί και θα εκτελεστεί επανεκκίνηση του οργάνου. Κατά την επανεκκίνηση του οργάνου, εκτελείται έλεγχος αυτοδιάγνωσης πριν από την εµφάνιση της οθόνης Αρχική. Η πλατφόρµα, η ράβδος εµβόλων και η διάταξη µαγνητικών ράβδων µετακινούνται, ώστε να ελεγχθεί η βαθµονόµηση και η ακτινοβολία UV ενεργοποιείται στιγµιαία, ώστε να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί ο λαµπτήρας. 12

15 1 Maxwell 16 Magnetic Elution Rack Symbol Key Symbol Explanation Symbol Explanation Κατά τη διάρκεια του διαγνωστικού ελέγχου, στην οθόνη In Vitro Diagnostic Medical εµφανίζεται η έκδοση του λογισµικού firmware. Αν είναι Authorized Representative Device απαραίτητη η αναβάθµιση σε νέα έκδοση λογισµικού firmware, ανατρέξτε στην Ενότητα 11. Αν έχετε επιλέξει να τίθεται σε λειτουργία ο λαµπτήρας Consult your local Promega UV κάθε Conformité φορά που ενεργοποιείται το όργανο, ο Representative regarding λαµπτήρας Européenne UV θα ανάψει και θα λειτουργήσει γιαinstrument disposal συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Έχετε την επιλογή να ακυρώσετε τη διαδικασία αυτή. Σημαντικό. Μην ανοίγετε τη θύρα αν ο λαµπτήρας Important Catalog number UV είναι αναµµένος. Ο λαµπτήρας UV δεν λειτουργεί µε τη θύρα ανοικτή.! Η οθόνη Αρχική περιλαµβάνει επιλογές µενού µε τις οποίες είναι δυνατή η πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες SN Manufacturer Serial numberεικόνα 20. Οθόνη «Διαμόρφ.». Από την οθόνη που είναι διαθέσιµες για το όργανο και στην οποία αυτή, έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες για αλλαγή των εµφανίζεται η λειτουργία υλικού (SEV ή LEV). ρυθµίσεων υλικού (Υλικό) και λογισµικού firmware (Διαμόρφωση) (βλ. ενότητα 7). Επίσης, από την οθόνη αυτή µπορείτε να ρυθµίσετε τη λειτουργία του λαµπτήρα UV (UV ανοικτό: ενότητα 8). Με την οθόνη αυτή παρέχεται πρόσβαση στις λειτουργίες συντήρησης (Λειτ. συντήρησης, ενότητα 11.B). oration 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Phone Fax Επίσης, από την οθόνη αυτή µπορείτε να ρυθµίσετε τα πρωτόκολλα Printed χρήστη, in USA. επιλέγοντας Πρωτόκ. χρήστη. 2/08 εικόνα 19. Οθόνη «Αρχική». Με την επιλογή Λειτουργία µπορείτε να ρυθµίσετε και να εκτελέσετε τη λειτουργία καθαρισµού (βλ. ενότητα 5). Με την επιλογή Μεταφορά δεδομένων µπορείτε να µεταφέρετε δεδοµένα λειτουργίας από το όργανο σε έναν υπολογιστή, αν χρησιµοποιείτε το λογισµικό Maxwell Sample Track (βλ. ενότητα 6) ή να διαγράψετε δεδοµένα λειτουργίας από το όργανο. Με την επιλογή Ρύθμιση εµφανίζεται η οθόνη Διαμόρφ.. Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου 8212TB 4. Λειτουργία υλικού Η λειτουργία υλικού που επιλέγετε για κάθε λειτουργία εξαρτάται από το πρωτόκολλο καθαρισµού που χρησιµοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την απαιτούµενη ρύθµιση της λειτουργίας υλικού, ανατρέξτε στο τεχνικό φυλλάδιο ή εγχειρίδιο για το Blood DNA Purification System ή το Viral Total Nucleic Acid Purification System. Η υπάρχουσα ρύθµιση λειτουργίας υλικού (SEV ή LEV) εµφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης Αρχική. Στο όργανο εµφανίζεται η λειτουργία υλικού που έχετε εισάγει, αλλά δεν ανιχνεύεται το υλικό που έχετε εγκαταστήσει. Ελέγχετε πάντα αν το υλικό που έχετε εγκαταστήσει αντιστοιχεί στην ένδειξη που εµφανίζεται στην οθόνη Αρχική. Βεβαιωθείτε ότι το υλικό και η λειτουργία υλικού είναι κατάλληλα για το κιτ καθαρισµού που χρησιµοποιείτε. Αν το υλικό που έχετε εγκαταστήσει δεν είναι σωστό για το κιτ που χρησιµοποιείτε, αφαιρέστε τη διάταξη µαγνητικών ράβδων που έχετε τοποθετήσει και αντικαταστήστε την µε την κατάλληλη διάταξη µαγνητικών ράβδων (βλ. ενότητα 7.Α). Αν το υλικό που έχετε εγκαταστήσει δεν αντιστοιχεί στη λειτουργία υλικού που εµφανίζεται, απενεργοποιήστε το µηχάνηµα και εγκαταστήστε το κατάλληλο υλικό µε το µηχάνηµα απενεργοποιηµένο. Κατά την ενεργοποίηση του µηχανήµατος µετά την εγκατάσταση, το υλικό που έχετε εγκαταστήσει θα αντιστοιχεί στη λειτουργία υλικού που εµφανίζεται στην οθόνη Αρχική. 8213TA 13

16 clinical use. Includes: 1 CD Containing the Technical Manual Schiffgraben 1 Power 41 Cable 1 Quick Standard Start Magnetic Guide Rod/Plunger Bar Assembly 1 Maxwell Hannover, RS-232 Cable Germany for Firmware Upgrades MDSS GmbH 16 Cartridge Rack 1 CD Containing the Technical Manual Schiffgraben 41 1 Maxwell 16 Magnetic Elution Rack Τεχνικό εγχειρίδιο 1 Quick Start in Guide vitro διαγνωστικού οργάνου30175 Hannover, Ger Product Cat.# Maxwell Symbol Key 16 Clinical SEV Hardware Kit AS2250 Product Required for configuration of the Maxwell 16 Instrument in SEV (standard elution volume) format for clinical Symbol 5. use. Λειτουργία Includes: Explanation του in vitro διαγνωστικού Symbol οργάνου Maxwell Explanation Maxwell 16 Clinical SEV Hardware Kit 1 Standard 16. Magnetic Rod/Plunger Bar Assembly Required for configuration of the Maxwell 16 Instrument in SEV (standard elution volume) form 1A. Maxwell Ρύθμιση λειτουργιών 16 Cartridge Rack clinical use. Includes: In Vitro Diagnostic Medical 1 Maxwell Authorized Representative Ρύθμιση 16 Device κύκλου Magnetic λειτουργίας Elution Rack 1 Standard Magnetic Rod/Plunger Bar Assembly σε λειτουργία SEV 1 Maxwell Ελέγξτε αν στην οθόνη Αρχική εµφανίζεται η ένδειξη 16 Cartridge Rack 1 Maxwell Symbol Key SEV και αν είναι εγκατεστηµένο το υλικό SEV. Επιλέξτε 16 Magnetic Elution Rack Λειτουργία. Αν έχετε διαµορφώσει το όργανο ώστε Consult να your local Promega καταγράφει Conformité Symbol Explanation τους χρήστες, εµφανίζεται Symbol µια λίστα µε Representative Explanation όλα Symbol Keyregarding τα ονόµατα Européenne χρηστών που προσθέσατε. Επιλέξτε τον instrument disposal κατάλληλο χρήστη και προσθέστε το αντίστοιχο PINSymbol Explanation Symbol Explanation (εφόσον απαιτείται). MDSS GmbH In Vitro Diagnostic Medical Authorized Representative Σημαντικό. Device Η εναρµόνιση µε την Οδηγία της ΕΕ! Important Catalog number 98/79/ΕΚ για in vitro διαγνωστικές ιατρικές συσκευές In Vitro Diagnostic Medical Authorized Representative έχει αποδειχθεί για, και εφαρµόζεται χρήση του, το Device εικόνα 22. Οθόνη «Επαλήθευση». IVD Instrument (Αρ. Κατ. AS3050) στην Consult your local Promega Conformité κατάσταση IVD σε συνδυασµό µε το Maxwell Representative 16 regarding Européenne Blood Manufacturer DNA Purification System (Αρ. Κατ. SNAS1015) Serial instrument ή number disposal 3. Αν εµφανίζεται το σωστό πρωτόκολλο, πατήστε Consult το your local Promega κουµπί Conformité Run/Stop. Εµφανίζεται η οθόνη Ρύθμιση µε το Viral Total Nucleic Acid Purfication Representative regarding SEV. Η Européenne θύρα του οργάνου ανοίγει και η πλατφόρµα System (Αρ. Κατ. AS1155). instrument disposal επεκτείνεται, έτοιµη για την τοποθέτηση των Σημαντικό. Το όργανο διατίθεται ρυθµισµένο σε! Important Catalog number δειγµάτων. λειτουργία IVD. Επίσης στο όργανο περιλαµβάνονται µέθοδοι έρευνας που έχουν φορτωθεί εκ των Σημαντικό. Στο σηµείο αυτό, µπορείτε να συνεχίσετε προτέρων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε! Important Catalog number ακολουθώντας διαφορετικές διαδροµές, ανάλογα µε oration 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Phone Fax τον τρόπο πρόσβασης στις µεθόδους έρευνας είναι τις επιλογές αναφοράς δεδοµένων λειτουργίας που Printed in USA. διαθέσιµες Manufacturer στην ενότητα 12. SN Serial number χρησιµοποιούνται. Για περισσότερες πληροφορίες, 2/08 βλ. ενότητα 5.Β. Για οδηγίες σχετικά µε την έναρξη της λειτουργίας, Manufacturerπροχωρήστε στην Ενότητα 5.Γ. Serial number 1. Μπορείτε να επιλέξετε µεθόδους καθαρισµού του DNA από δείγµατα αίµατος ή αδρής στιβάδας χρησιµοποιώντας το Blood DNA Purification System (Αρ. Κατ. AS1015). Επιλέξτε το επιθυµητό πρωτόκολλο στην οθόνη αφής και πατήστε το κουµπί Run/Stop. oration 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Phone Fax Printed in USA Woods Hollow εµφανίζεται Road Madison, WI µια 2/ λίστα USA µε Toll όλα Free in τα USA ονόµατα χρηστών. Phone Fax Part# TM300 Page 6 SN Medical Device Ρύθμιση κύκλου λειτουργίας σε λειτουργία LEV 1. Ελέγξτε αν στην οθόνη Αρχική εµφανίζεται η ένδειξη LEV και αν είναι εγκατεστηµένο το υλικό LEV. Επιλέξτε Λειτουργία. Αν έχετε διαµορφώσει το όργανο ώστε να καταγράφει τους χρήστες, Επιλέξτε τον κατάλληλο χρήστη και πληκτρολογήστε το αντίστοιχο PIN, εφόσον απαιτείται. Πατήστε το κουµπί Run/Stop. Η επιλογή «Ιό» είναι διαθέσιµη. 8315TB 8214TA Pri εικόνα 21. Οθόνη «Επιλογή πρωτοκ. IVD» για τη λειτουργία SEV. 2. Στην οθόνη Επαλήθευση υποδεικνύεται το πρωτόκολλο που έχει επιλεγεί. 8216TA εικόνα 23. Οθόνη «Eπιλογή πρωτοκ. IVD» για τη λειτουργία LEV. 14

17 Maxwell 16 Clinical Instrument AS2050 Includes: In Vitro Diagnostic In Vitro Diagnostic Medical 1 Maxwell Authorized Representative 16 Instrument Medical Device Device 1 Power Cable Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου 1 RS-232 Cable for Firmware Upgrades MDSS GmbH 1 CD Containing the Technical Manual Schiffgraben 41 Consult your local Promega Conformité 1 Quick Start Guide Hannover, Germany Representative regarding 2. Πατήστε το κουµπί Run/Stop. Στην οθόνη Τα έµβολα Européenne είναι τοποθετηµένα στον κατάλληλο θάλαµο, instrument disposal Επαλήθευση υποδεικνύεται το πρωτόκολλο που όπως υποδεικνύεται στην οθόνη Ρύθμιση SEV ή Product έχει επιλεγεί. Ρύθμιση LEV. Cat.# Maxwell 16 Clinical SEV Hardware Kit Σημαντικό. AS2250 Τα έµβολα πρέπει να τοποθετούνται! Important Catalog number Required for configuration of the Maxwell 16 Instrument in SEV (standard elution volume) στη σωστή format θέση for έναρξης. Αν το όργανο εκτελέσει clinical use. Includes: µια λειτουργία µε τις µαγνητικές ράβδους εκτεθειµένες, πρέπει να αφαιρέσετε και να 1 Standard Magnetic Rod/Plunger Bar Assembly 1 Maxwell καθαρίσετε τη διάταξη µαγνητικών ράβδων (βλ. 16 Cartridge Rack ενότητα 1 Maxwell 16 Magnetic Elution Rack Manufacturer 8.Β) και να απορρίψετε τα φυσίγγια SN που Serial number περιέχουν τα δείγµατα. Ρύθμιση δειγμάτων για τη δημιουργία αναφοράς Symbol Key δεδομένων λειτουργίας Με το λογισµικό Maxwell Sample Track (ενότητα 3.Δ) Symbol Explanation Symbol Explanation παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα παρακολούθησης των δειγµάτων καθ' όλη τη διάρκεια 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Phone Fax λειτουργίας. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα δείγµα σε In Vitro Diagnostic Medical Device εικόνα 24. Οθόνη «Επαλήθευση LEV». Part# TM300 Page 6 oration 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Phone Fax TB της λειτουργίας, µπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα δείγµα: 3. Αν εµφανίζεται το σωστό πρωτόκολλο, πατήστε Consult το your 1) local στο Promega σωλήνα προεπεξεργασίας (αν χρησιµοποιείται), κουµπί Conformité Run/Stop. Εµφανίζεται η οθόνη Ρύθμιση Representative 2) regarding στο φυσίγγιο που χρησιµοποιείται, 3) στη θέση LEV. Η Européenne θύρα του οργάνου ανοίγει και η πλατφόρµα instrument disposal δείγµατος του in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell επεκτείνεται, έτοιµη για την τοποθέτηση των 16 όπου έχει τοποθετηθεί το φυσίγγιο και 4) στο σωλήνα δειγµάτων. έκπλυσης που χρησιµοποιείται για τη συλλογή του Σημαντικό. Στο σηµείο αυτό, µπορείτε να συνεχίσετε προϊόντος έκπλυσης.! Important Catalog number ακολουθώντας διαφορετικές διαδροµές, ανάλογα µε Η εισαγωγή των πληροφοριών δειγµάτων και κιτ στο in τις επιλογές αναφοράς δεδοµένων λειτουργίας που vitro διαγνωστικό όργανο κατά τη διάρκεια χρησιµοποιούνται. Για περισσότερες πληροφορίες, της ρύθµισης δειγµάτων πραγµατοποιείται µε τη χρήση βλ. ενότητα 5.Β. Για έναρξη της λειτουργίας, µιας συσκευής ανάγνωσης γραµµοκωδίκων. Για να προχωρήστε Manufacturer στην ενότητα 5.Γ. SN Serial number B. Ρύθμιση δειγμάτων και συλλογή δεδομένων εισαγωγής Ρύθμιση δειγμάτων: Απουσία αναφοράς δεδομένων λειτουργίας Ανατρέξτε στο ειδικό για το Purification Kit τεχνικό φυλλάδιο ή εγχειρίδιο για λεπτοµερείς οδηγίες σχετικά µε τη λειτουργία υλικού, την προετοιµασία των δειγµάτων, τη ρύθµιση των φυσιγγίων και τη µέθοδο καθαρισµού. Τα φυσίγγια αντιδραστηρίων έχουν σχεδιαστεί για χρήση µε δυνητικά µολυσµατικές ουσίες. Οι χρήστες πρέπει να φορούν κατάλληλο εξοπλισµό προστασίας (δηλ. γάντια, γυαλιά κλπ.) κατά το χειρισµό µολυσµατικών ουσιών. Οι χρήστες πρέπει να συµµορφώνονται µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του ιδρύµατός τους σχετικά µε το χειρισµό και την απόρριψη όλων των µολυσµατικών ουσιών που χρησιµοποιήθηκαν µε το σύστηµα αυτό. Για την εκτέλεση της λειτουργίας SEV, τα φυσίγγια πρέπει να τοποθετούνται στην πλατφόρµα του οργάνου. Για την εκτέλεση της λειτουργίας LEV, µπορείτε να τοποθετήσετε τα φυσίγγια στον αφαιρούµενο υποδοχέα LEV και τον υποδοχέα στην πλατφόρµα του οργάνου. συγκεκριµένη λειτουργία, ώρα και ηµεροµηνία καθώς Authorized Representative και στο purification kit που χρησιµοποιείται (αριθµοί καταλόγου και παρτίδας). Κατά τη διάρκεια συγκεντρώσετε τις πληροφορίες δειγµάτων µε τη συσκευή ανάγνωσης γραµµοκωδίκων, πρέπει να χρησιµοποιήσετε ετικέτες µε αντίστοιχους γραµµοκώδικες στο σωλήνα δείγµατος, το σωλήνα προεπεξεργασίας (εφόσον παρέχεται), το φυσίγγιο και το σωλήνα έκπλυσης. Οι ετικέτες γραµµοκώδικα τοποθετούνται στους σωλήνες και το φυσίγγιο πριν Printed από in USA. την προσθήκη του δείγµατος. Στη λειτουργία SEV, οι 2/08 γραµµοκώδικες υποβάλλονται σε σάρωση κατά την τοποθέτηση του φυσιγγίου που περιέχει το δείγµα στο όργανο. Στη λειτουργία LEV, οι γραµµοκώδικες υποβάλλονται σε σάρωση πριν από την τοποθέτηση του φυσιγγίου στον υποδοχέα φυσιγγίων LEV. Σημείωση: Γραµµοκώδικες µε περισσότερους από 29 χαρακτήρες δεν είναι συµβατοί µε το in vitro διαγνωστικό όργανο. Οι πληροφορίες γραµµοκώδικα µπορούν να συλλεχθούν από το γραµµοκώδικα στην ετικέτα του purification kit. Στον γραµµοκώδικα περιλαµβάνεται ο αριθµός καταλόγου κιτ, ο αριθµός παρτίδας και η ηµεροµηνία λήξης. Επίσης, η προσθήκη πληροφοριών λειτουργίας µπορεί να πραγµατοποιηθεί και χειροκίνητα για την έκδοση αρχείου παρακολούθησης. Pri 15

18 Required for configuration of the Maxwell 16 Instrument in SEV (standard elution volume) format for clinical use. Includes: 1 Standard Magnetic Rod/Plunger Bar Assembly Consult your local Promega 1 Maxwell 16 Conformité Cartridge Rack Representative regarding 1 Maxwell 16 Européenne Magnetic Elution Rack instrument disposal 6 Symbol Key Σημαντικό. Υπάρχουν δύο γραµµοκώδικες στην της πλατφόρµας, δίπλα στο αντίστοιχο φυσίγγιο. Τα! Important Catalog number Symbol ετικέτα Explanation του κιτ. Εκτελέστε σάρωση Symbol του Explanation δεδοµένα γραµµοκώδικα εµφανίζονται στην οθόνη γραµµοκώδικα στο πάνω µέρος της ετικέτας. Αν δίπλα στην επιλογή ID έκπλ.. Ελέγξτε τα δεδοµένα εκτελέσετε σάρωση λάθος γραµµοκώδικα θα λάβετε που έχουν σαρωθεί. Και οι τρεις κώδικες πρέπει να µήνυµα In Vitro σφάλµατος. Diagnostic Medical αντιστοιχούν µεταξύ τους. Διαφορετικά, µπορείτε Authorized Representative Λήψη δεδομένων Manufacturer Device λειτουργίας με συσκευή SNανάγνωσης Serial number να ενεργοποιήσετε ξανά την επιλογή ώστε να γραμμοκωδίκων αλλάξετε και να σαρώσετε ξανά τις πληροφορίες. Μετά την ολοκλήρωση των βηµάτων της ενότητας 5.Α, ανοίγει η θύρα του οργάνου και εκτείνεται η πλατφόρµα. 4. Για τις µεθόδους LEV, εκτελέστε σάρωση του Consult your local Promega Στην οθόνη Conformité Εισ. γραμμοκώδικα εµφανίζονται οι φυσιγγίου στο οποίο θα προστεθεί το δείγµα. Τα Representative regarding πληροφορίες Européenne που πρόκειται να συλλεχθούν. Οι επιλογές δεδοµένα γραµµοκώδικα του φυσιγγίου instrument disposal που εµφανίζονται εξαρτώνται από τις επιλογές που εµφανίζονται στην οθόνη δίπλα στην επιλογή ID oration 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Phone Fax ενεργοποιήθηκαν κατά τη ρύθµιση του οργάνου. φυσιγ.. Τοποθετήστε το φυσίγγιο στον υποδοχέα φυσιγγίων. Printed in Προσθέστε USA. το δείγµα στο φυσίγγιο. Σημαντικό. Αν έχετε διαµορφώσει το όργανο ώστε 2/08! Important Catalog number Εκτελέστε σάρωση του γραµµοκώδικα του σωλήνα να συλλέγει πληροφορίες λειτουργίας, πρέπει να έκπλυσης και τοποθετήστε το σωλήνα στην υποδοχή εισάγετε τις πληροφορίες στην οθόνη Εισ. του σωλήνα έκπλυσης στο µπροστινό µέρος του γραµµοκώδικα που επιλέξατε για την εκτέλεση της υποδοχέα φυσιγγίων, δίπλα στο αντίστοιχο φυσίγγιο. λειτουργίας. Τα δεδοµένα γραµµοκώδικα εµφανίζονται στην Manufacturer SN Serial number οθόνη δίπλα στην επιλογή ID έκπλ.. Ελέγξτε τα δεδοµένα που έχουν σαρωθεί. Και οι τρεις κώδικες πρέπει να αντιστοιχούν µεταξύ τους. Διαφορετικά, µπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά την επιλογή ώστε να αλλάξετε και να σαρώσετε ξανά τις πληροφορίες. oration 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Phone Fax εικόνα 25. Οθόνη «Εισ. γραμμοκώδικα». 1. Στην οθόνη αυτή εµφανίζεται η θέση του φυσιγγίου στο πάνω µέρος και επισηµαίνεται η επιλογή ID δείγμ.. Η θέση 1 είναι η αρχική θέση. Για τις κενές θέσεις, επιλέξτε επανειληµµένα Επόμενο Δείγμα έως ότου µεταβείτε στην επιθυµητή θέση δείγµατος. 2. Εκτελέστε σάρωση της ετικέτας γραµµοκώδικα στο σωλήνα δείγµατος ή προεπεξεργασίας. Τα δεδοµένα γραµµοκώδικα προστίθενται στην οθόνη δίπλα στην επιλογή ID δείγμ.. 3. Για τις µεθόδους SEV, εκτελέστε σάρωση του φυσιγγίου στο οποίο θα προστεθεί το δείγµα. Τα δεδοµένα γραµµοκώδικα του φυσιγγίου εµφανίζονται στην οθόνη δίπλα στην επιλογή ID φυσιγ.. Προσθέστε το δείγµα στο αντίστοιχο φυσίγγιο. Τοποθετήστε το φυσίγγιο στη θέση πλατφόρµας του οργάνου που αντιστοιχεί στον αριθµό της επιλογής Θέση που εµφανίζεται στην οθόνη. Εκτελέστε σάρωση του γραµµοκώδικα του σωλήνα έκπλυσης και τοποθετήστε το σωλήνα στην υποδοχή του σωλήνα έκπλυσης στο µπροστινό µέρος Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου 8218TA 5. Εκτελέστε σάρωση της ετικέτας γραµµοκώδικα στη συσκευασία του κιτ. Τα δεδοµένα γραµµοκώδικα Printed in USA. εµφανίζονται 2/08 στην οθόνη δίπλα στην επιλογή Πληροφ. κιτ. Αν η ηµεροµηνία λήξης του κιτ έχει παρέλθει, εµφανίζεται ένα µήνυµα σφάλµατος και πρέπει να χρησιµοποιήσετε διαφορετική παρτίδα κιτ. Αν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε περισσότερες από µία παρτίδες κιτ, πρέπει να εκτελέσετε σάρωση του αριθµού της νέας παρτίδας κιτ κατά την προσθήκη του πρώτου φυσιγγίου και σωλήνα έκπλυσης του νέου κιτ στον υποδοχέα φυσιγγίων. Σημείωση: Η σάρωση των αριθµών παρτίδας κιτ συνεχίζεται αυτόµατα στην επόµενη θέση δείγµατος. Αν χρησιµοποιείτε ένα νέο αριθµό παρτίδας κιτ, διαγράψτε τις εσφαλµένες πληροφορίες παρτίδας και σαρώστε τις σωστές πληροφορίες ή εισάγετέ τις χειροκίνητα. 6. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα δεδοµένα που εµφανίζονται στην οθόνη από κάθε επιλογή, επισηµαίνοντας την επιλογή και Διαγραφή Επιλογής. Μπορείτε να αφαιρέσετε όλα τα δεδοµένα επιλέγοντας Διαγραφή Όλων. 7. Επιλέξτε Επόμενο Δείγμα. Για τις κενές θέσεις, επιλέξτε επανειληµµένα Επόμενο Δείγμα έως ότου µεταβείτε στην επιθυµητή θέση δείγµατος. 8. Επαναλάβετε τα βήµατα 2 έως 5 για το νέο δείγµα και το φυσίγγιο και το σωλήνα έκπλυσης που αντιστοιχούν σε αυτό και τοποθετήστε τα στις 16

19 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου κατάλληλες θέσεις. Επιλέξτε Επόμενο Δείγμα. Επαναλάβετε τη διαδικασία έως ότου τοποθετήσετε όλα τα δείγµατα. 9. Αν υπάρχουν λιγότερα από 16 δείγµατα, επιλέξτε Τελικό Δείγμα µετά την τοποθέτηση όλων των δειγµάτων. Με την ενέργεια αυτή, εµφανίζεται η οθόνη Επαλήθευση δεδομένων σάρωσης. Στην οθόνη αυτή µπορείτε να ελέγξετε τα δεδοµένα γραµµοκώδικα που έχετε εισάγει. 2. Επιλέξτε ID φυσιγ. και το φυσίγγιο στο οποίο θα προστεθεί το δείγµα. Επιλέξτε Χειροκ. Εισαγ.. Χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τα επιθυµητά δεδοµένα. Τα δεδοµένα εµφανίζονται δίπλα στο ID φυσιγ.. 3. Για τις µεθόδους SEV, προσθέστε το δείγµα στο αντίστοιχο φυσίγγιο και τοποθετήστε το φυσίγγιο στη θέση του οργάνου που αντιστοιχεί στον αριθµό της επιλογής Θέση που εµφανίζεται στην οθόνη. Επιλέξτε ID έκπλ. και στη συνέχεια Χειροκ. Εισαγ.. Χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τα επιθυµητά δεδοµένα. Τα δεδοµένα εµφανίζονται στην οθόνη δίπλα στην επιλογή ID έκπλ.. Τοποθετήστε το σωλήνα στην κατάλληλη υποδοχή σωλήνα έκπλυσης στο µπροστινό µέρος της πλατφόρµας, δίπλα στο φυσίγγιο. Ελέγξτε τα δεδοµένα. Όλα τα δεδοµένα πρέπει να αντιστοιχούν µεταξύ τους. Διαφορετικά, µπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά την επιλογή ώστε να αλλάξετε τις πληροφορίες. εικόνα 26. Οθόνη «Επαλήθευση δεδομένων σάρωσης». 10. Αν εντοπίσετε τυχόν εσφαλµένα δεδοµένα για ένα δείγµα, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα κουµπιά πλοήγησης για να επιστρέψετε στην οθόνη Εισαγωγή Γραμοκώδικα όπου εµφανίζεται η επιλογή «Θέση 01». Επιλέξτε Επόμενο Δείγμα για να µεταβείτε στο επιθυµητό δείγµα και να προσθέσετε τις κατάλληλες πληροφορίες. 11. Για τις µεθόδους SEV, µετά την επαλήθευση όλων των δεδοµένων, πατήστε το κουµπί Run/Stop για να ξεκινήσει η εκτέλεση µιας λειτουργίας. 12. Για τις µεθόδους LEV, µετά την επαλήθευση όλων των δεδοµένων, τοποθετήστε τον υποδοχέα φυσιγγίων στο όργανο και πατήστε το κουµπί Run/Stop για να ξεκινήσει η εκτέλεση µιας λειτουργίας. Χειροκίνητη λήψη δεδομένων λειτουργίας Μπορείτε να συλλέξετε χειροκίνητα τα δεδοµένα λειτουργίας. Μετά την ολοκλήρωση των βηµάτων της ενότητας 5.Α, ανοίγει η θύρα του οργάνου και εκτείνεται η πλατφόρµα. 1. Στην οθόνη Εισ. γραμμοκώδικα, επιλέξτε ID δείγμ. για την προσθήκη πληροφοριών. Επιλέξτε Χειροκ. Εισαγ.. Χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τα επιθυµητά δεδοµένα. Τα δεδοµένα εµφανίζονται στην οθόνη δίπλα στην επιλογή ID δείγμ TA 4. Για τις µεθόδους LEV, επιλέξτε ID φυσιγ. και το φυσίγγιο στο οποίο θα προστεθεί το δείγµα. Επιλέξτε Χειροκ. Εισαγ.. Χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τα επιθυµητά δεδοµένα. Τα δεδοµένα εµφανίζονται στην οθόνη δίπλα στην επιλογή ID φυσιγ.. Τοποθετήστε το φυσίγγιο στον υποδοχέα φυσιγγίων. Προσθέστε το δείγµα στο φυσίγγιο. Επιλέξτε ID έκπλ. και στη συνέχεια Χειροκ. Εισαγ.. Χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τα επιθυµητά δεδοµένα. Τα δεδοµένα εµφανίζονται στην οθόνη δίπλα στην επιλογή ID έκπλ.. Τοποθετήστε το σωλήνα στην κατάλληλη υποδοχή σωλήνα έκπλυσης στο µπροστινό µέρος του υποδοχέα φυσιγγίων, δίπλα στο φυσίγγιο. Ελέγξτε τα δεδοµένα. Όλα τα δεδοµένα πρέπει να αντιστοιχούν µεταξύ τους. Διαφορετικά, µπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά την επιλογή ώστε να αλλάξετε τις πληροφορίες. 5. Επιλέξτε Πληροφ. κιτ και στη συνέχεια Χειροκ. Εισαγ.. Προσθέστε τις πληροφορίες κιτ χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο. Τα δεδοµένα εµφανίζονται στην οθόνη δίπλα στην επιλογή Πληροφ. κιτ. Ελέγξτε αν έχει παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης του κιτ. 6. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα δεδοµένα που εµφανίζονται στην οθόνη από κάθε επιλογή, επισηµαίνοντας την επιλογή και Διαγραφή Επιλογής. Μπορείτε να αφαιρέσετε όλα τα δεδοµένα επιλέγοντας Διαγραφή Όλων. 7. Επιλέξτε Επόμενο Δείγμα για να µεταβείτε στην επόµενη θέση. Εµφανίζεται ο αντίστοιχος αριθµός στην επιλογή Θέση και οι πληροφορίες στη συσκευασία του κιτ µεταφέρονται στην οθόνη της 17

20 επόµενης θέσης. Δεν χρειάζεται να προσθέτετε κάθε Product Μετά την τοποθέτηση όλων των δειγµάτων και των φορά τα δεδοµένα της συσκευασίας του κιτ. Αν Maxwell 16 εµβόλων, Clinical SEV κλείστε Hardware τη θύρα. Kit Η εκτέλεση της λειτουργίας πρόκειται να χρησιµοποιήσετε περισσότερες απόrequired for ξεκινάει configuration αυτόµατα. of the Maxwell 16 Instrument in SEV (standard elution volume) form µία παρτίδες κιτ, µπορείτε να προσθέσετε τον αριθµό clinical use. Includes: της νέας παρτίδας κιτ µετά την προσθήκη του 1 Standard Magnetic Rod/Plunger Bar Assembly φυσιγγίου και σωλήνα έκπλυσης του νέου κιτ στον 1 Maxwell υποδοχέα. 16 Cartridge Rack 1 Maxwell 16 Magnetic Elution Rack 8. Επαναλάβετε τα βήµατα 2 έως 5 για το επόµενο δείγµα και το φυσίγγιο και το σωλήνα έκπλυσης που Symbol Key αντιστοιχούν σε αυτό και τοποθετήστε τα στην κατάλληλη θέση. Επιλέξτε Επόμενο Δείγμα. Symbol Επαναλάβετε τη διαδικασία έως ότου τοποθετήσετε όλα τα δείγµατα. Explanation Symbol Explanation 9. Αν υπάρχουν λιγότερα από 16 δείγµατα, επιλέξτε Τελικό Δείγμα µετά την τοποθέτηση όλων των δειγµάτων. Με την ενέργεια αυτή, εµφανίζεται η οθόνη Επαλήθευση δεδομένων σάρωσης. Στην οθόνη αυτή µπορείτε να ελέγξετε τα δεδοµένα. Αν εντοπίσετε τυχόν εσφαλµένα δεδοµένα για ένα δείγµα, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα κουµπιά πλοήγησης για να επιστρέψετε στην οθόνη Εισαγωγή Γραμοκώδικα όπου εµφανίζεται η επιλογή «Θέση 01». Χρησιµοποιήστε την επιλογή Επόμενο Δείγμα για να µεταβείτε στο επιθυµητό δείγµα και να προσθέσετε τις κατάλληλες πληροφορίες. 10. Για τις λειτουργίες SEV, µετά την επαλήθευση όλων των δεδοµένων, πατήστε το κουµπί Run/Stop για να ξεκινήσει η εκτέλεση µιας λειτουργίας. 11. Για τις λειτουργίες LEV, µετά την επαλήθευση όλων των δεδοµένων, τοποθετήστε τον υποδοχέα φυσιγγίων στο όργανο και πατήστε το κουµπί Run/Stop για να ξεκινήσει η εκτέλεση µιας λειτουργίας. Part# TM300 C. Εκτέλεση λειτουργίας καθαρισμού δείγματος Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη για τις ρυθµίσεις SEV ή LEV. 1 Maxwell 16 Instrument 1 Power Cable 1 RS-232 Cable for Firmware Upgrades 1 CD Containing the Technical Manual 1 Quick Start Guide Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου In Vitro Diagnostic Medical Device In Vitro Diagnostic Medical Device 8220TA MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Ger Authorized Representative εικόνα 28. Οθόνη «Ρύθμιση LEV (Χαμ. Όγκ. Έκπλ.)». Consult your local Promega Conformité Representative regarding Μετά την Européenne τοποθέτηση όλων των δειγµάτων και των instrument disposal εµβόλων, κλείστε τη θύρα. Η εκτέλεση της λειτουργίας ξεκινάει αυτόµατα. Σημαντικό. Τα έµβολα πρέπει να τοποθετούνται! Important Catalog number στη σωστή θέση έναρξης. Αν το όργανο εκτελέσει µια λειτουργία χωρίς τα έµβολα, πρέπει να αφαιρέσετε και να καθαρίσετε τη διάταξη µαγνητικών ράβδων (βλ. ενότητα 8.Β). Πρέπει να απορρίψετε Manufacturer τα φυσίγγια που περιέχουν SNτα δείγµατα. Serial number Κατά την εκτέλεση της λειτουργίας, στην οθόνη Επεξεργασία εµφανίζεται το τρέχον βήµα της λειτουργίας και ο χρόνος που υπολείπεται. Το όργανο εκτελεί αυτόµατα περιοδικούς ελέγχους αυτοδιάγνωσης ώστε να επαληθευτεί ότι η πλατφόρµα, η ράβδος εµβόλων και η διάταξη µαγνητικών ράβδων βρίσκονται 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Phone Fax εντός του εύρους τιµών βαθµονόµησης κατά τη διάρκεια Pri της διαδικασίας καθαρισµού. Αν το όργανο ανιχνεύσει Page 6 ότι κάποιο από τα εξαρτήµατα αυτά βρίσκεται εκτός του εύρους τιµών βαθµονόµησης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης µιας λειτουργίας, η εκτέλεση της λειτουργίας διακόπτεται και εµφανίζεται η ένδειξη Σφάλμα βαθμονόμησης. εικόνα 27. Οθόνη «Ρύθμιση SEV (Τυπ. Όγκ. Έκπλ.)». 8219TA 18

Τεχνικό Εγχειρίδιο ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CD054. ΕΚΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. 9/12 Κωδ. είδους TM314

Τεχνικό Εγχειρίδιο ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CD054. ΕΚΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. 9/12 Κωδ. είδους TM314 Τεχνικό Εγχειρίδιο ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CD054. ΕΚΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. 9/12 Λογισμικό Maxwell Sample Track Η τεχνική βιβλιογραφία διατίθεται στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση: www.promega.com/tbs/ Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AS1155.

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AS1155. Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AS1155. Προσοχή - κασέτες λαβή με ϖροσοχή, σφραγίδα άκρα μϖορεί να είναι οξύς. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 1

BeoLab 12. BeoLab 12 1 BeoLab 12 BeoLab 12 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή. Το προϊόν απενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Οθόνη LCD με διαχείριση χρωμάτων. Σημαντικό

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Οθόνη LCD με διαχείριση χρωμάτων. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Οθόνη LCD με διαχείριση χρωμάτων Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm EKCB07CAV Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οδηγός χρήσης Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Οδηγός Προφυλάξεις! Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι τοποθετημένο και συνδεδεμένο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του Οδηγού. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το ηχείο. Αφήστε τέτοιου είδους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικά. Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια

Eλληνικά. Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια Aυτός ο οδηγός περιλαµβάνει: "Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια" στη σελίδα 23. "Αντιµετώπιση προβληµάτων εγκατάστασης" στη σελίδα 24. "Εύρεση περισσότερων πληροφοριών" στη σελίδα 28. Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ KA-DM0 ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΈΞΑΤΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ, ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΉ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΠΡΟΤΟΎ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΚΑΙ ΦΥΛΆΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm EKCB07CAV Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Καλώς ήλθατε Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 1 2 3 Σύνδεση Εγκατάσταση Απόλαυση Τί περιέχει το κουτί Σταθμός βάσης CD140 Ή Ακουστικό CD140/CD145 Σταθμός βάσης CD145 Μονάδα παροχής ισχύος για το σταθμό βάσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες δίσκου. Οδηγός Χρήστη Μονάδες δίσκου Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας. 2. Γενική επισκόπηση της συσκευής. Τα πρώτα βήματα. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ Prestigio Nobile PER3162B

1. Περιεχόμενα συσκευασίας. 2. Γενική επισκόπηση της συσκευής. Τα πρώτα βήματα. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ Prestigio Nobile PER3162B Τα πρώτα βήματα EL 1. Περιεχόμενα συσκευασίας 1. Συσκευή ανάγνωσης ηλ. βιβλίων 2. Καλώδιο USB 3. Ακουστικά 4. Οδηγός για σύντομη έναρξη χρήσης 5. Κάρτα εγγύησης 2. Γενική επισκόπηση της συσκευής 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μην τροφοδοτείτε το καταγραφικό με διαφορετική παροχή ισχύος από αυτή που αναγράφεται στο τροφοδοτικό του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μην τροφοδοτείτε το καταγραφικό με διαφορετική παροχή ισχύος από αυτή που αναγράφεται στο τροφοδοτικό του. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Μην τροφοδοτείτε το καταγραφικό με διαφορετική παροχή ισχύος από αυτή που αναγράφεται στο τροφοδοτικό του. Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα στο κουτί του

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας. 2. Γενική επισκόπηση της συσκευής. Τα πρώτα βήματα. 1. Κύρια μονάδα ανάγνωσης

1. Περιεχόμενα συσκευασίας. 2. Γενική επισκόπηση της συσκευής. Τα πρώτα βήματα. 1. Κύρια μονάδα ανάγνωσης Τα πρώτα βήματα ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ 1. Περιεχόμενα συσκευασίας 1. Κύρια μονάδα ανάγνωσης 2. Καλώδιο USB ηλεκτρονικών βιβλίων 3. Ακουστικά 4. Θήκη μεταφοράς 5. 6. Κάρτα εγγύησης 2. Γενική επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί.

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί. BeoLab 11 Οδηγός ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας. Το τηλέφωνο με μια ματιά

Περιεχόμενα συσκευασίας. Το τηλέφωνο με μια ματιά Περιεχόμενα συσκευασίας Κινητό τηλέφωνο Φορτιστής Μπαταρία Σετ ακουστικών κεφαλής Καλώδιο USB Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το τηλέφωνο με μια ματιά Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο προορίζονται μόνο για

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO 400 MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M425

LASERJET PRO 400 MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M425 LASERJET PRO 400 MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M425 Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις ποιότητας αντιγράφων: Αυτόματη επιλογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή όταν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

PRESTIGIO GEOVISION 150/450

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 ΕΛΛΗΝΙΚΑ PRESTIGIO GEOVISION 150/450 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Prestigio GeoVision 150 - Θέση των στοιχείων χειρισμού 1. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 2. Υποδοχή κάρτας SD 3. Οθόνη αφής 4. Κουμπί Menu (Μενού)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10. Oδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10. Oδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10 Oδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Σύντομη εισαγωγή 2 Εξαρτήματα, κουμπιά ελέγχου και ενδεικτικά της συσκευής 2 Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια σας 3 Λειτουργίες καταμέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU007V2 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU007V2 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών PU007V2 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών Εισαγωγή Μην εκθέσετε την κάρτα PU007V2 σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε στοιχεία θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας TCI360/12. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας TCI360/12. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome Απορίες; Ρωτήστε τη Philips TCI360/12 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. AD200. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση.  AD200. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD200 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Το ηχείο σύνδεσης 3 Εισαγωγή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm BRP069A6 BRP069A6 Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών Εισαγωγή Μην εκθέσετε την κάρτα PU013 σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε στοιχεία θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6304 5398 04/2001 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Στοιχεία έκδοσης Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος 3 Αγαπητέ πελάτη, Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον επόµενο κάτοχο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ανεμιστήρας στήλη 40 Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF-16219 Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Περιεχόμενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Περιγραφή μερών Οδηγίες συναρμολόγησης Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Συνιστούμε να δημιουργείτε μέσα ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Σχετικά με την ανάκτηση...

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ελέγχου. Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox WorkCentre 6655 Τεχνολογία Xerox ConnectKey 2.0

Πίνακας ελέγχου. Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox WorkCentre 6655 Τεχνολογία Xerox ConnectKey 2.0 Τεχνολογία Xerox ConnectKey.0 Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα