ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση A Εξαμήνου 2013 Οι εξελίξεις στο σύνολο και τα χαρακτηριστικά των εγγεγραμμένων ανέργων 2

3 Περιεχόμενα Σελίδα Πρόλογος 5 Κεφάλαιο πρώτο: οι κυμάνσεις της εγγεγραμμένης ανεργίας στο σύνολο της χώρας και τις Διοικητικές Περιφέρειες το A εξάμηνο του έτους Γενικά Αριθμός ανέργων κατά Περιφέρεια στο πρώτο εξάμηνο των ετών 2012 και Κατανομή αριθμού ανέργων κατά Περιφέρεια πρώτου εξαμήνου των ετών 2012 και Μεταβολές αριθμού ανέργων πρώτου εξαμήνου των ετών 2012 και Ποσοστό ανέργων ως προς το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο του Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων ως προς το σύνολο των ανέργων Αριθμός ανέργων κατά διάρκεια ανεργίας στο πρώτο εξάμηνο του έτους Ποσοστιαία μεταβολή εγγεγραμμένων ανέργων κατά διάρκεια ανεργίας, μήνα και Περιφέρεια για το πρώτο εξάμηνο του έτους Αριθμός επιδοτούμενων ανέργων στο πρώτο εξάμηνο του έτους Συμπεράσματα Κεφαλαίου 36 3

4 Κεφάλαιο δεύτερο: ανάλυση της εγγεγραμμένης ανεργίας στο σύνολο της χώρας και τις Διοικητικές Περιφέρειες το A εξάμηνο του έτους ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ Κατανομή των εγγεγραμμένων ανέργων κατά Φύλο Εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά Φύλο, μήνα και διάρκεια ανεργίας Ποσοστιαία μεταβολή Ιανουαρίου 2013 Ιουνίου 2013 (μεταβολή εξαμήνου) εγγεγραμμένων ανέργων κατά Φύλο και Περιφέρεια Ποσοστιαία μεταβολή εγγεγραμμένων ανέργων κατά Φύλο, Μήνα και Περιφέρεια, το πρώτο εξάμηνο του έτους ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ Κατανομή των εγγεγραμμένων ανέργων κατά Ηλικία, μήνα και Περιφέρεια Εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά Ηλικία, μήνα και διάρκεια ανεργίας ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Κατανομή των εγγεγραμμένων ανέργων κατά Εκπαιδευτικό επίπεδο, μήνα και Περιφέρεια Εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά Εκπαιδευτικό επίπεδο, μήνα και διάρκεια ανεργίας ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ Κατανομή των εγγεγραμμένων ανέργων κατά Υπηκοότητα, μήνα και Περιφέρεια Εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά Υπηκοότητα, μήνα και διάρκεια ανεργίας ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ Επιδοτούμενοι άνεργοι κατά κατηγορία επιδότησης και μήνα 79 Συμπεράσματα κεφαλαίου 82 Γενικά Συμπεράσματα Έκθεσης 87 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4

5 Πρόλογος Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, μπροστά στις νέες απαιτήσεις που προβάλλουν στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας και προσανατολισμένος στην στήριξη και αναβάθμιση του Εργατικού δυναμικού προσφέρει τις Υπηρεσίες του σε πολλαπλά πεδία και επίπεδα και καλύπτει ένα πολυδιάστατο πλαίσιο καθηκόντων. Οι κύριες δράσεις του αφορούν κυρίως την ενίσχυση και υποστήριξη της επανένταξης του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας και την προώθηση στην Απασχόληση, την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και μαθητείας σε άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας, την διαχείριση και διάθεση επιδομάτων, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, την Απασχόληση και την κοινωνική προστασία του Εργατικού Δυναμικού. Στο πλαίσιο στήριξης των ανέργων ο εφαρμόζει: α) Παθητικές πολιτικές απασχόλησης όπως η χορήγηση επιδομάτων ανεργίας, μακροχρόνια ανέργων, οικογενειακών και λοιπών καθώς και παροχών μητρότητας, με στόχο την οικονομική ενίσχυση ή και την κάλυψη αναγκών τους σε έκτακτες περιπτώσεις επιδιόκωντας την στήριξη τόσο των πλέον αδύναμων ομάδων του εργατικού δυναμικού, όσο και των νέων ανέργων ετών και β) Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για την ανάσχεση της ανεργίας, την προώθηση της απασχόλησης και την επαγγελματική κατάρτιση ανέργων και εργαζομένων δια μέσω Προγραμμάτων, Πρωτοβουλιών και συνεργασιών καθώς και ενεργητικών πολιτικών για την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση σε συνδυασμό με την πρακτική άσκηση (σύστημα Μαθητείας), με σκοπό την βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού, την ένταξη των ανέργων σε θέσεις απασχόλησης, την αύξηση της απασχόλησης και την στήριξη της επιχειρηματικότητας. 5

6 Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται για τον εκσυγχρονισμό και την ουσιαστική παρέμβαση των δομών και Υπηρεσιών του, ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα και ευέλικτα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ορισμένα από τα βασικότερα βήματα του στο άμεσο χρονικό διάστημα είναι: -Η αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών και των λειτουργειών ώστε να ενισχυθεί η εξωστρέφεια (σύνδεση με τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας), η αποδοτικότητα και η διαφάνεια. -Ο ανασχεδιασμός των προγραμμάτων με στροφή στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. -Η δημιουργία συστήματος τεκμηρίωσης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. -Η δημιουργία συστήματος διάγνωσης των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης και σύνδεσής τους με την αγορά εργασίας. -Η συνεχής αξιολόγηση των δράσεων που υλοποιεί ο Οργανισμός. Ο κατάρτισε το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα <Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού μοντέλου του > το οποίο περιλαμβάνει οκτώ άξονες:α) οργανωτική και διοικητική βελτίωση, β) ενίσχυση των σχέσεων με τους εργοδότες, γ) ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης, δ) Ενεργητικά μέτρα Απασχόλησης προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ε) στήριξη των μαθητευομένων των σχολών μαθητείας του, στ) υπηρεσίες στις ανάγκες των αναζητούντων εργασία, ζ) ανασχεδιασμό διαδικασιών βάσει μεθοδολογιών Λιτής Διοίκησης, η) συμπράξεις στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών. Καθώς η ανεργία των νέων στην Ελλάδα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλεται για την στήριξη των νέων δια μέσω 6

7 προγραμμάτων και δράσεων που σχεδιάζονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας <Εγγύηση για την Νεολαία>. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να διασφαλίσει ότι <όλοι οι νέοι μέχρι την ηλικία των 25 ετών θα λαμβάνουν μια πρόταση καλής ποιότητας για απασχόληση, κατάρτιση, μαθητεία ή πρακτική άσκηση μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από τότε που θα αποχωρήσουν από την επίσημη εκπαίδευση ή μεινουν χωρίς εργασία>. Σημαντικό ρόλο ως προς την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω δράσεων θα έχει και η σωστή αποτύπωση, διαχείριση και αξιολόγηση των στατιστικών δεδομένων που θα αναφέρονται στην ανεργία των νέων και στην ενίσχυσή τους μέσα από υλοποιούμενες δράσεις. Επιπρόσθετα, για την αποτελεσματικότερη παρέμβαση στην αγορά εργασίας, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών που εφαρμόζει ο καθώς, και την αποτύπωση των πραγματικών τάσεων, εξελίξεων και διαμορφούμενων αναγκών στην αγορά εργασίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη σύζευξη μεταξύ αναζητούντων εργασία και εργοδοτών, ο Οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει και να στηρίζεται σε στοιχεία ποσοτικά και ποιοτικά μετρήσιμα και αξιόπιστα. Προς αυτή την κατεύθυνση, σε συνέχεια της εξαμηνιαίας έκθεσης του Β εξαμήνου του έτους 2012 για τις εξελίξεις στην εγγεγραμμένη ανεργία στο σύνολο της χώρας και στις Διοικητικές Περιφέρειες, παρουσιάζεται αυτή η εξαμηνιαία έκθεση που αφορά στα στοιχεία ανεργίας του πρώτου εξαμήνου του έτους Στην έκθεση παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των εγγεγραμμένων στο μητρώο του για το 1 ο εξάμηνο του έτους 2013, αποτυπώνοντας με απλό και ευδιάκριτο τρόπο τα χαρακτηριστικά των εγγεγραμμένων ανέργων, παραθέτοντας συγχρόνως συγκριτικά στοιχεία με το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους από τα στοιχεία που διαθέτει ο Οργανισμός μέσω του Ολοκληρωμένου του Πληροφοριακού Συστήματος. Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται και αναλύονται τα στοιχεία των εγγεγραμμένων στο μητρώο του για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2013, η κατανομή του στις 13 Περιφέρειες της χώρας και στο σύνολο της χώρας και γίνεται σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου 7

8 έτους Αναλύονται και απεικονίζονται διαγραμματικά τα στοιχεία των ανέργων αναζητούντων εργασία, των λοιπών μη αναζητούντων εργασία και των μακροχρόνια ανέργων και τα ποσοστά που αντιστοιχούν ως προς το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο του. Αναλύεται η διαχρονική εξέλιξη τους κατά διάρκεια ανεργίας για τους μήνες του πρώτου εξαμήνου και κατά Περιφέρεια. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται και αναλύονται τα στοιχεία των επιδοτούμενων ανέργων, το ποσοστό που αντιστοιχεί στο σύνολο των ανέργων αναζητούντων εργασία και η κίνηση των επιδοτούμενων των τουριστικών επαγγελμάτων στις Περιφέρειες της χώρας για το πρώτο εξάμηνο του έτους Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα στοιχεία των εγγεγραμμένων ανέργων αναζητούντων εργασία στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2013 και αναλύονται οι αριθμητικές και ποσοστιαίες μεταβολές που καταγράφονται για κάθε μήνα του πρώτου εξαμήνου στις 13 Περιφέρειες της χώρας τόσο στο σύνολο των ανέργων όσο για τους άνδρες και τις γυναίκες. Αναλύεται και απεικονίζεται διαγραμματικά η κατανομή των ανέργων αναζητούντων εργασία κατά Φύλο, Ηλικιακή ομάδα, Εκπαιδευτικό επίπεδο και Υπηκοότητα σε κάθε Περιφέρεια και στο σύνολο της χώρας. Εξετάζεται η διάρθρωση του αριθμού των άνεργων αναζητούντων εργασία κατά διάρκεια ανεργίας σε όλους τους μήνες του πρώτου εξαμήνου κατά Φύλο, Ηλικιακή ομάδα, Εκπαιδευτικό επίπεδο και Υπηκοότητα. Τέλος, εξετάζεται η σύνθεση των επιδοτουμένων ανέργων και η κατά κατηγορία επιδότησης διαμόρφωση και διαχρονική εξέλιξή τους για κάθε μήνα του πρώτου εξαμήνου του έτους 2013 στο σύνολο της χώρας. 8

9 Τέλος, στα γενικά συμπεράσματα της εξαμηνιαίας έκθεσης παρουσιάζονται με τρόπο συνεκτικό τα επιμέρους συμπεράσματα των προηγούμενων κεφαλαίων, για την εξαγωγή μιας πλήρους εικόνας των βασικών όψεων της αγοράς εργασίας βασισμένης στα στοιχεία των εγγεγραμμένων ανέργων. Η εκπόνηση και η σύνταξη της έκθεσης έγινε από τον Κολιόπουλο Ηλία για το πρώτο κεφάλαιο, τον Σταμέλο Στυλιανό για το δεύτερο κεφάλαιο, την Σκοπελίτου Θεοδότη για τα Γενικά Συμπεράσματα της Έκθεσης 1. 1 Η ανάλυση των ροών της μισθωτής απασχόλησης (προσλήψεων,απολύσεων, οικειοθελών αποχωρήσεων, λήξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου) που περιλαμβανόταν στο 3 ο κεφάλαιο των προηγούμενων εξαμηνιαίων εκθέσεων της ιστοσελίδας μας, παρουσιάζονται στο πλαίσιο της ανάλυσης του προγράμματος ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. 9

10 Κεφάλαιο πρώτο Οι κυμάνσεις της εγγεγραμμένης ανεργίας στο σύνολο της χώρας και τις Διοικητικές Περιφέρειες το Α εξάμηνο του έτους

11 1.1. Γενικά Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα μηνιαία στοιχεία των εγγεγραμμένων στο μητρώο του στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας για το πρώτο εξάμηνο των ετών 2012 και Ο αριθμός των ανέργων [αναζητούντων εργασία 2 ] για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2013 κυμάνθηκε από άτομα τον μήνα Ιανουάριο έως άτομα τον μήνα Απρίλιο ενώ για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2012 κυμάνθηκε από άτομα τον Ιανουάριο έως άτομα τον μήνα Μάρτιο. Ο αριθμός των ανέργων, σε όλους τους μήνες του πρώτου εξαμήνου του έτους 2013 είναι μεγαλύτερος από τους αντίστοιχους μήνες του πρώτου εξαμήνου του έτους Στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2013 καταγράφεται αύξητική τάση του αριθμού των ανέργων έως τον μήνα Απρίλιο και στην συνέχεια καταγράφεται μείωση του αριθμού των ανέργων για τους μήνες Μάίο και Ιούνιο. Στο σύνολο της χώρας, στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2013 καταγράφεται ποσοστιαία αύξηση από το αντίστοιχο εξάμηνο του έτους 2012, κατά μέσο όρο (11,41%), με την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση (17,74%) να καταγράφεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ο μεγαλύτερος αριθμός ανέργων και στα δύο εξάμηνα καταγράφεται στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η πλειοψηφία των εγγεγραμμένων στο μητρώο του είναι άνεργοι, με ένα μικρό ποσοστό να καταγράφεται στους Λοιπούς [μη αναζητούντες εργασία 3 ]. 2 Αριθμός ανέργων αναζητούντων εργασία 3 Εγγεγραμμένοι στο μητρώο του οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι δεν αναζητούν εργασία 11

12 Στο σύνολο των ανέργων, οι μακροχρόνια άνεργοι 4 καλύπτουν μικρότερο ποσοστό ως προς τους ανέργους με διάρκεια ανεργίας κάτω των 12 μηνών και τα χαμηλότερα ποσοστά μακροχρόνια ανέργων καταγράφονται στις Περιφέρειες Ιόνιων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου. Το ποσοστό που συγκεντρώνουν οι επιδοτούμενοι άνεργοι ως προς το σύνολο των ανέργων, κυμαίνεται από (13,98%) τον Ιούνιο έως (28,18%) τον Μάρτιο. Κατά τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο, το ποσοστό που συγκεντρώνουν οι επιδοτούμενοι των τουριστικών επαγγελμάτων, στο σύνολο των επιδοτουμένων, είναι κατά πολύ μικρότερο από το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι επιδοτούμενοι τουριστικών επαγγελμάτων τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο και κατά τα δύο έτη, δηλ. το 2012 και το Αριθμός ανέργων κατά Περιφέρεια στο πρώτο εξάμηνο των ετών 2012 και 2013 Στον πίνακα που 1, που ακολουθεί, παρουσιάζεται ο αριθμός των ανέργων για το πρώτο εξάμηνο των ετών 2012 και 2013 σε όλες τις Περιφέρειες, καθώς και στο σύνολο της χώρας. 4 Εγγεγραμμένοι στο μητρώο του με ενεργό δελτίο για συνεχόμενο διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο των 12 μηνών 12

13 Αριθμός ανέργων έτους 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ Αριθμός ανέργων έτους 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αριθμός ανέργων κατά Περιφέρεια : Πρώτο εξάμηνο ετών 2012 και

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αριθμός ανέργων ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Αριθμός ανέργων πρώτου εξαμήνου έτους 2012 και έτους Αριθμός ανέργων Α Εξαμήνου 2012 Αριθμός ανέργων Α Εξαμήνου 2013 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Αριθμός ανέργων κατά μήνα: Πρώτο εξάμηνο ετών 2012 και 2013 Από τον πίνακα 1 και το διάγραμμα 1 προκύπτει πως ο αριθμός των ανέργων σε όλους τους μήνες του πρώτου εξαμήνου του έτους 2013 είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των ανέργων των αντίστοιχων μηνών του πρώτου εξαμήνου του έτους Για το έτος 2012 η μεγαλύτερη τιμή καταγράφεται τον μήνα Μάρτιο και ανέρχεται σε και η μικρότερη τον μήνα Ιανουάριο με άτομα. Για το έτος 2013 η μεγαλύτερη τιμή του αριθμού των ανέργων καταγράφεται τον μήνα Απρίλιο με άτομα και η μικρότερη τιμή τον μήνα Ιανουάριο με άτομα. Επιπρόσθετα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2013 καταγράφεται μείωση του αριθμού των ανέργων για τους μήνες Απρίλιο και Μάϊο. 14

15 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ Ποσοστιαία κατανομή ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Κατανομή αριθμού ανέργων κατά Περιφέρεια πρώτου εξαμήνου των ετών 2012 και 2013 Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται ο αριθμός των ανέργων και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά Περιφέρεια, με το μέσο όρο των μηνών του πρώτου εξαμήνου του έτους 2012 και Αριθμός ανέργων Μ. όρος πρώτου εξαμήνου 2012 Κατανομή αριθμού ανέργων κατά Περιφέρεια έτους 2012 Αριθμός ανέργων M. όρος πρώτου εξαμήνου 2013 Κατανομή αριθμού ανέργων κατά Περιφέρεια έτους 2013 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ,73% ,46% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,73% ,74% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,34% ,23% ΗΠΕΙΡΟΣ ,34% ,28% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,69% ,88% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,46% ,48% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ,96% ,33% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ,66% ,82% ΑΤΤΙΚΗ ,63% ,37% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,93% ,15% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,31% ,37% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,92% ,77% ΚΡΗΤΗ ,30% ,11% ,00% ,00% ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κατανομή αριθμού ανέργων κατά Περιφέρεια: Μέσος Όρος πρώτου εξαμήνου ετών 2012 και 2013 Κατανομή Μέσου Όρου αριθμού ανέργων πρώτου εξαμήνου των ετών 2012 και ,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Κατανομή Μέσου 'Ορου πρώτου εξαμήνου 2012 αριθμού ανέργων κατά Περιφέρεια Κατανομή Μέσου 'Ορου πρώτου εξαμήνου 2013 αριθμού ανέργων κατά Περιφέρεια ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Κατανομή αριθμού ανέργων κατά Περιφέρεια: Μέσος Όρος πρώτου εξαμήνου ετών 2012 και

16 Κατανομή Μέσου 'Ορου πρώτου εξαμήνου 2012 αριθμού ανέργων κατά Περιφέρεια 1,31% 3,93% 1,92% 4,30% 6,73% ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 19,73% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 35,63% 3,34% 3,34% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 4,66% 6,96% 6,69% 1,46% ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2α: Κατανομή αριθμού ανέργων κατά Περιφέρεια: Μέσος Όρος πρώτου εξαμήνου έτους 2012 Κατανομή Μέσου 'Ορου πρώτου εξαμήνου 2013 αριθμού ανέργων κατά Περιφέρεια 1,77% 1,37% 4,15% 4,11% 6,46% ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 18,74% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 36,37% 6,88% 3,23% 3,28% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ 4,82% 7,33% 1,48% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2β: Κατανομή αριθμού ανέργων κατά Περιφέρεια: Μέσος Όρος πρώτου εξαμήνου έτους

17 Από τον πίνακα 2 και τα διαγράμματα 2,2α και 2β προκύπτει το συμπέρασμα ότι, κατά μέσο όρο 5 των μηνών του πρώτου εξαμήνου του 2012, στο σύνολο της χώρας, ο αριθμός των ανέργων ανέρχεται σε άτομα και κατά μέσο όρο των μηνών του πρώτου εξαμήνου του έτους 2013 ανέρχεται σε άτομα. Σχετικά με τις Περιφέρειες ο μεγαλύτερος αριθμός των ανέργων καταγράφεται στην Περιφέρεια της Αττικής και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Το ποσοστό που αναλογεί στην Περιφέρεια της Αττικής, με μέσο όρο του πρώτου εξαμήνου του έτους 2012, ανέρχεται σε (35,63%) και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται σε (19,73%), ενώ το ποσοστό που αναλογεί στην Περιφέρεια της Αττικής, με μέσο όρο του πρώτου εξαμήνου του έτους 2013, ανέρχεται σε (36,37%) και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται σε (18,74%). 5 Η μικρή απόκλιση των τιμών οφείλεται στην διαίρεση για την εύρεση του μέσου όρου του εξαμήνου 17

18 1.4. Μεταβολές αριθμού ανέργων πρώτου εξαμήνου των ετών 2012 και 2013 Στους πιο κάτω πίνακες παρουσιάζεται ο αριθμός των ανέργων σε όλους τους μήνες του πρώτου εξαμήνου του έτους 2012 και 2013, η κατά μήνα ποσοστιαία μεταβολή του, καθώς και ο μέσος όρος των μηνών του πρώτου εξαμήνου και η ποσοστιαία μεταβολή του κατά Περιφέρεια και στο σύνολο της χώρας. ΕΤΟΣ/ΜΗΝΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 8,93% 11,02% 10,82% 13,74% 12,89% 11,00% 11,41% ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Μεταβολές αριθμού ανέργων κατά μήνα: Πρώτο εξάμηνο ετών 2012 και 2013 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ Α εξαμήνου 2012 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ Α εξαμήνου 2013 ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ,98% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,84% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,95% ΗΠΕΙΡΟΣ ,26% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,49% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,26% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ,21% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ,26% ΑΤΤΙΚΗ ,71% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,74% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,96% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,88% ΚΡΗΤΗ ,48% ,41% ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Μεταβολές μέσου όρου αριθμού ανέργων κατά μήνα και Περιφέρεια: Πρώτο εξάμηνο ετών 2012 και 2013 Όπως προκύπτει από τον πίνακα 3, ο αριθμός των ανέργων για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2012 κυμάνθηκε από άτομα τον Ιανουάριο έως τον μήνα Μάρτιο. Για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2013 ο αριθμός των ανέργων κυμάνθηκε από τον Ιανουάριο έως άτομα τον μήνα Απρίλιο. 18

19 Συγκριτικά για κάθε μήνα του 2013 με τον αντίστοιχο μήνα του 2012, ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος σε ποσοστό που κυμαίνεται από (8,93%) τον Ιανουάριο έως (13,74%) τον Απρίλιο. Κατά μέσο όρο στο σύνολο της χώρας ο αριθμός αυτός αυξήθηκε από άτομα (μέσος όρος ανέργων πρώτου εξαμήνου του έτους 2012) σε άτομα (μέσος όρος ανέργων πρώτου εξαμήνου του έτους 2013) και με ποσοστιαία μεταβολή (11,41%). Σχετικά με την ποσοστιαία μεταβολή του αριθμού των ανέργων για κάθε Περιφέρεια, στον πίνακα 4 παρουσιάζεται ο μέσος όρος του αριθμού των ανέργων, όπως καταγράφεται στο πρώτο εξάμηνο του 2012 σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, καθώς και ο μέσος όρος του αριθμού των ανέργων για το πρώτο εξάμηνο του Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (17,74%) και ακολουθούν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (17,21%), η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (16,96%), η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (15,26%), η Περιφέρεια Θεσσαλίας (14,49%), η Περιφέρεια Αττικής (13,71%), η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων (13,26%), η Περιφέρεια Ηπείρου (9,26%), η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (7,95%), η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (6,98%), η Περιφέρεια Κρήτης (6,48%), η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (5,84%) και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (2,88%) Ποσοστό ανέργων ως προς το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο του Στον πιο κάτω πίνακα καταγράφεται για όλους τους μήνες του πρώτου εξαμήνου του έτους 2013 ο αριθμός των εγγεγραμμένων στο μητρώο του με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αριθμός ανέργων αναζητούντων εργασία και λοιπών μη αναζητούντων εργασία). Επιπρόσθετα καταγράφεται και παρουσιάζεται διαγραμματικά για κάθε μήνα το ποσοστό των ανέργων ως προς το σύνολο των εγγεγραμμένων. 19

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ,92% ,86% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,32% ,18% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,43% ,53% ΗΠΕΙΡΟΣ ,41% ,01% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,70% ,97% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,26% ,26% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ,84% ,05% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ,97% ,23% ΑΤΤΙΚΗ ,87% ,04% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,72% ,81% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,10% ,90% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,84% ,28% ΚΡΗΤΗ ,07% ,34% ΣΥΝΟΛΟ ,88% ,10% ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ,78% ,87% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,93% ,84% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,92% ,28% ΗΠΕΙΡΟΣ ,09% ,39% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,04% ,29% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,74% ,43% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ,32% ,77% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ,36% ,84% ΑΤΤΙΚΗ ,07% ,11% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,22% ,00% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,20% ,74% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,53% ,93% ΚΡΗΤΗ ,48% ,86% ΣΥΝΟΛΟ ,23% ,14% ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ,02% ,46% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,03% ,87% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,63% ,18% ΗΠΕΙΡΟΣ ,59% ,45% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,59% ,44% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,72% ,78% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ,07% ,05% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ,19% ,63% ΑΤΤΙΚΗ ,12% ,66% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,19% ,19% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,92% ,94% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,21% ,03% ΚΡΗΤΗ ,51% ,91% ΣΥΝΟΛΟ ,78% ,88% ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Αριθμός εγγεγραμμένων στο μητρώο του : Πρώτο εξάμηνο έτους

21 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ:ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ: 2013 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ: 2013 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ: 2013 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ: 2013 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ: ,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Ποσοστό ανέργων ως προς το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο του : Πρώτο εξάμηνο έτους

22 Από τον πίνακα 5 και το διάγραμμα 3, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των εγγεγραμμένων στο μητρώο του είναι άνεργοι αναζητούντες εργασία συγκριτικά με τους εγγεγραμμένους λοιπούς μη αναζητούντες εργασία σε όλους τους μήνες του πρώτου εξαμήνου του έτους Επιπρόσθετα προκύπτει το συμπέρασμα πως τα μικρότερα ποσοστά ανέργων αναζητούντων εργασία σε σχέση με τους λοιπούς μη αναζητούντες εργασία εμφανίζονται στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Ιόνιων Νήσων και Κρήτης Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων ως προς το σύνολο των ανέργων Στον πιο κάτω πίνακα καταγράφεται, για όλους τους μήνες του πρώτου εξαμήνου του έτους 2013, ο αριθμός των ανέργων, ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων ως προς το σύνολο των ανέργων. Επιπρόσθετα, το ποσοστό αυτό παρουσιάζεται διαγραμματικά για κάθε μήνα και Περιφέρεια για όλους τους μήνες του πρώτου εξαμήνου του έτους

23 ΑΝΕΡΓΟΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ,51% ,34% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,46% ,10% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,16% ,40% ΗΠΕΙΡΟΣ ,58% ,03% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,93% ,78% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,67% ,93% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ,23% ,52% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ,31% ,28% ΑΤΤΙΚΗ ,59% ,19% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,09% ,11% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,63% ,89% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,09% ,94% ΚΡΗΤΗ ,85% ,14% ΣΥΝΟΛΟ ,37% ,81% ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ,86% ,77% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,98% ,88% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,78% ,93% ΗΠΕΙΡΟΣ ,20% ,92% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,65% ,84% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,42% ,25% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ,11% ,37% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ,86% ,24% ΑΤΤΙΚΗ ,76% ,27% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,39% ,63% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,50% ,82% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,78% ,66% ΚΡΗΤΗ ,91% ,04% ΣΥΝΟΛΟ ,24% ,99% ΜΑΊΟΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ,47% ,37% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,66% ,71% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,28% ,90% ΗΠΕΙΡΟΣ ,04% ,19% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,51% ,44% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,55% ,12% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ,68% ,19% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ,97% ,24% ΑΤΤΙΚΗ ,04% ,37% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,71% ,31% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,62% ,22% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,41% ,85% ΚΡΗΤΗ ,73% ,49% ΣΥΝΟΛΟ ,01% ,82% ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Αριθμός ανέργων και μακροχρόνια ανέργων κατά μήνα και Περιφέρεια: Πρώτο εξάμηνο έτους

24 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ Ποσοστό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ποσοστό ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων ως προς το σύνολο των ανέργων:πρώτο εξάμηνο έτους ,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων ως προς το σύνολο των ανέργων σε σχέση με την Περιφέρεια: Πρώτο εξάμηνο έτους 2013 Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων ως προς το σύνολο των ανέργων:πρώτο εξάμηνο έτους ,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4α: Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων ως προς το σύνολο των ανέργων σε σχέση με το μήνα αναφοράς: Πρώτο εξάμηνο έτους

25 Από τον πίνακα 6 και τα διαγράμματα 4 και 4α, προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι άνεργοι στην πλειοψηφία τους παραμένουν εγγεγραμμένοι στο μητρώο του για διάστημα μικρότερο του έτους, ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι συγκεντρώνουν μικρότερα ποσοστά σε όλους τους μήνες του πρώτου εξαμήνου του έτους 2013, τόσο στο σύνολο της χώρας, όσο και κατά Περιφέρεια, με τις Περιφέρειες Ιόνιων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης να συγκεντρώνουν τα μικρότερα ποσοστά των μακροχρόνια ανέργων Αριθμός ανέργων κατά διάρκεια ανεργίας στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2013 Στον πιο κάτω πίνακα καταγράφεται, για όλους τους μήνες του πρώτου εξαμήνου του έτους 2013 ο αριθμός των ανέργων με διάρκεια ανεργίας μεγαλύτερη ή ίση των 12 μηνών και ο αριθμός των ανέργων με διάρκεια ανεργίας μικρότερη των 12 μηνών. Επιπρόσθετα παρουσιάζεται και ο τελευταίος μήνας του προηγούμενου εξαμήνου του έτους

26 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αριθμός ανέργων >=12 Μήνες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ Αριθμός ανέργων <12 Μήνες 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Αριθμός ανέργων κατά διάρκεια ανεργίας: Πρώτο εξάμηνο έτους

27 Από τον πίνακα 7, προκύπτει το συμπέρασμα πως ο αριθμός των ανέργων με διάρκεια ανεργίας «>=12 μηνών» είναι κατά πολύ μικρότερος από τον αριθμό των ανέργων με διάρκεια ανεργίας «<12 μηνών» σε όλους τους μήνες του πρώτου εξαμήνου του έτους Ο μεγαλύτερος αριθμός των ανέργων με διάρκεια ανεργίας «>=12 μηνών» καταγράφεται τον μήνα Ιούνιο με άτομα και ο μικρότερος τον Ιανουάριο με άτομα, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός των ανέργων με διάρκεια ανεργίας «<12 μηνών» καταγράφεται τον μήνα Απρίλιο με άτομα και ο μικρότερος τον Ιανουάριο με άτομα Ποσοστιαία μεταβολή εγγεγραμμένων ανέργων κατά διάρκεια ανεργίας, μήνα και Περιφέρεια για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2013 Στον πιο κάτω πίνακα καταγράφεται η ποσοστιαία μεταβολή για όλους τους μήνες του πρώτου εξαμήνου του έτους 2013 του αριθμού των ανέργων με διάρκεια ανεργίας μεγαλύτερη ή ίση των 12 μηνών και του αριθμού των ανέργων με διάρκεια ανεργίας μικρότερη των 12 μηνών. Επιπρόσθετα παρουσιάζεται η ποσοστιαία μεταβολή από τον τελευταίο μήνα του προηγούμενου εξαμήνου του έτους

28 Αριθμός ανέργων >=12 Μήνες ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 3,14% 2,00% 1,67% 0,76% 0,27% 0,60% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3,48% 0,14% 1,89% 0,26% 0,87% 0,27% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2,23% 1,41% 1,88% 1,73% 0,68% 1,91% ΗΠΕΙΡΟΣ 4,57% 1,55% 3,35% 1,04% 1,11% 1,10% ΘΕΣΣΑΛΙΑ 4,33% 1,58% 2,75% 1,16% 1,20% 1,36% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 3,62% 1,91% 3,88% 0,12% -1,00% -0,66% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 4,01% 2,39% 3,34% 2,14% 2,07% 1,06% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 4,47% 1,84% 2,16% 1,15% 0,95% 1,07% ΑΤΤΙΚΗ 4,88% 1,91% 3,25% 1,31% 2,01% 1,44% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 4,82% 3,29% 3,54% 2,84% 2,79% 1,45% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 5,29% 2,27% 4,59% 2,51% 1,27% 1,07% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 7,85% 7,28% 4,48% 2,01% -0,85% -2,99% ΚΡΗΤΗ 6,43% 4,07% 3,75% 0,87% 0,22% 0,15% ΣΥΝΟΛΟ 4,31% 1,69% 2,79% 1,15% 1,38% 0,98% Αριθμός ανέργων <12 Μήνες ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 8,59% 2,73% -0,49% 1,14% -2,61% -3,09% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3,61% 1,60% -1,65% 0,67% -2,24% -3,84% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4,63% 8,85% 0,32% 1,12% -0,75% -0,58% ΗΠΕΙΡΟΣ 6,00% 8,18% 2,64% 2,20% 0,62% -3,55% ΘΕΣΣΑΛΙΑ 5,96% 6,43% 3,30% 4,59% -1,55% -2,40% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 7,40% 6,32% 1,01% -4,51% -21,12% -20,18% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 6,44% 5,36% 5,10% 5,26% 0,80% -1,03% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 3,92% 6,17% 3,90% 3,73% -1,97% -0,03% ΑΤΤΙΚΗ 1,08% 3,60% 0,83% 3,37% -1,15% 0,11% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 6,83% 7,80% 2,29% 6,31% -1,93% -1,19% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 7,31% 5,68% 1,78% 1,07% -2,20% -1,54% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 11,39% 2,19% -0,33% -7,81% -17,86% -21,00% ΚΡΗΤΗ 2,00% 2,72% 0,29% -3,95% -14,35% -6,89% ΣΥΝΟΛΟ 3,84% 4,09% 0,98% 2,17% -2,74% -2,30% ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Ποσοστιαία μεταβολή αριθμού ανέργων κατά μήνα, Περιφέρεια και διάρκεια ανεργίας: Πρώτο εξάμηνο έτους

29 Ποσοστό μεταβολής ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ Ποσοστό μεταβολής ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ,00% 8,00% Ποσοστιαία μεταβολή αριθμού ανέργων κατά μήνα και Περιφέρεια πρώτου εξαμήνου έτους 2013:Άνεργοι>=12 Μήνες 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: Ποσοστιαία μεταβολή κατά μήνα και Περιφέρεια: άνεργοι>=12 Μήνες Ποσοστιαία μεταβολή αριθμού ανέργων κατά μήνα και Περιφέρεια πρώτου εξαμήνου έτους 2013:Άνεργοι<12 Μήνες 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ,00% -25,00% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5α: Ποσοστιαία μεταβολή κατά μήνα και Περιφέρεια: άνεργοι<12 Μήνες 29

30 Από τον πίνακα 8 και από το διάγραμμα 5 και 5α, προκύπτει το συμπέρασμα πως στο σύνολο των ανέργων με διάρκεια ανεργίας «>=12 μηνών» καταγράφεται ποσοστιαία αύξηση σε όλους τους μήνες του πρώτου εξαμήνου του έτους 2013 καθώς και από τον προηγούμενο μήνα Δεκέμβριο 2012 με ποσοστιαία μεταβολή τη χρονική περίοδο Δεκεμβρίου 2012-Ιανουαρίου 2013 (4,31%), Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου (1,69%), Φεβρουαρίου-Μαρτίου (2,79%), Μαρτίου-Απριλίου (1,15%), Απριλίου-Μαϊου (1,38%) και Μαϊου- Ιουνίου (0,98%). Στο σύνολο των ανέργων με διάρκεια ανεργίας «<12 μηνών» καταγράφεται ποσοστιαία αύξηση για τη χρονική περίοδο Δεκεμβρίου 2012-Ιανουαρίου 2013, Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, Φεβρουαρίου-Μαρτίου και Μαρτίου- Απριλίου με ποσοστιαία μεταβολή (3,84%), (4,09%), (0,98%) και (2,17%) αντίστοιχα. Την χρονική περίοδο Απριλίου-Μαϊου και Μαϊου-Ιουνίου καταγράφεται ποσοστιαία μείωση με ποσοστιαία μεταβολή (-2,74%) και (-2,30%) αντίστοιχα. 30

31 1.9. Αριθμός επιδοτουμένων ανέργων στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2013 Στον πίνακα 9 παρουσιάζεται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για όλους τους μήνες του πρώτου εξαμήνου του έτους 2012 και 2013 καθώς και η αριθμητική και ποσοστιαία μεταβολή τους για κάθε μήνα. Σύνολο επιδοτούμενων ανέργων πρώτου εξαμήνου έτους 2012 Σύνολο επιδοτούμενων ανέργων πρώτου εξαμήνου έτους 2013 Μεταβολές Ποσοστιαία μεταβολή ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ,57% ,54% ,91% ,96% ,86% ,28% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ,27% ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Μεταβολές αριθμού επιδοτούμενων ανέργων: Πρώτο εξάμηνο έτους Από τον πίνακα 9 προκύπτει: Σε όλους τους μήνες του πρώτου εξαμήνου του έτους 2013 καταγράφεται μείωση των επιδοτούμενων ανέργων σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του έτους Ο μέσος όρος των επιδοτούμενων ανέργων, για το πρώτο εξάμηνο του 2013 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011, παρουσιάζει μείωση κατά άτομα που σε ποσοστό αντιστοιχεί σε μείωση κατά (-22,27%). 31

32 Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων και το ποσοστό τους ως προς το σύνολο των ανέργων για το πρώτο εξάμηνο του έτους ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Εγγεγραμμένοι άνεργοι Επιδοτούμενοι άνεργοι Ποσοστό επιδοτούμενων στο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων 27,07% 26,96% 28,18% 22,02% 18,10% 13,98% ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Αριθμός εγγραμμένων ανέργων και επιδοτούμενων: Πρώτο εξάμηνο έτους 2013 Όπως προκύπτει από τον πίνακα 10, οι επιδοτούμενοι στο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων του πρώτου εξαμήνου του έτους 2013 αποτελούν ποσοστό που κυμαίνεται από (13,98%) τον Ιούνιο έως (28,18%) τον Μάρτιο. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων κατά κατηγορία (κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι), σε όλους του μήνες του πρώτου εξαμήνου του έτους 2012 και 2013, καθώς και το ποσοστό που συγκεντρώνουν οι επιδοτούμενοι άνεργοι τουριστικών επαγγελμάτων στο σύνολο των επιδοτουμένων. 32

33 2012 Κοινοί & Λοιπές Κατηγορίες επιδοτούμενων Εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων Σύνολο Ποσοστό τουριστικών επαγγελμάτων στο σύνολο επιδοτούμενων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ,79% ,98% ,28% ,96% ,68% ,01% Κοινοί & Λοιπές Κατηγορίες επιδοτούμενων Εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων Σύνολο Ποσοστό τουριστικών επαγγελμάτων στο σύνολο επιδοτούμενων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ,81% ,90% ,69% ,96% ,18% ,08% ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Αριθμός επιδοτούμενων ανέργων κατά κατηγορία : Πρώτο εξάμηνο έτους

34 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αριθμός επιδοτουμένων ανέργων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αριθμός επιδοτουμένων ανέργων ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Αριθμός επιδοτουμένων ανέργων κατά κατηγορία [κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένωνεποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων]:πρώτο εξάμηνο έτους Κοινοί και Λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων Εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι Σύνολο επιδοτουμένων Μήνες ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: Αριθμός επιδοτούμενων ανέργων κατά κατηγορία: Πρώτο εξάμηνο έτους 2012 Αριθμός επιδοτουμένων ανέργων κατά κατηγορία [κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτυμένων-εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων]:πρώτο εξάμηνο έτους Κοινοί και Λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων Εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι Σύνολο επιδοτουμένων 0 Μήνες ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6α: Αριθμός επιδοτούμενων ανέργων κατά κατηγορία: Πρώτο εξάμηνο έτους

35 Όπως προκύπτει από τον πίνακα 11 και τα διαγράμματα 6 και 6α, τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάϊο το ποσοστό που συγκεντρώνουν οι επιδοτούμενοι των τουριστικών επαγγελμάτων στο σύνολο των επιδοτουμένων είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το ποσοστό που καταλαμβάνουν αυτοί τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο και στα δύο έτη 2012 και

36 Συμπεράσματα κεφαλαίου Το πρώτο εξάμηνο του έτους 2012 ο αριθμός των ανέργων κυμάνθηκε από άτομα τον μήνα Ιανουάριο έως άτομα τον μήνα Μάρτιο. Το πρώτο εξάμηνο του έτους 2013 ο αριθμός των ανέργων κυμάνθηκε από άτομα τον Ιανουάριο έως άτομα τον μήνα Απρίλιο. Ο αριθμός των ανέργων, σε όλους τους μήνες του πρώτου εξαμήνου του έτους 2013, είναι μεγαλύτερος από τους αντίστοιχους μήνες του πρώτου εξαμήνου του έτους 2012, ενώ η ποσοστιαία μεταβολή ανέρχεται κατά μέσο όρο σε ποσοστό (11,41%) στο σύνολο της χώρας. Μεταξύ των Περιφερειών, η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσιάζει την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατά μέσο όρο εξαμήνου (17,74%). Στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2013 καταγράφεται αύξητική τάση του αριθμού των ανέργων έως τον μήνα Απρίλιο και στην συνέχεια καταγράφεται μείωση του αριθμού των ανέργων για τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο. Ο μεγαλύτερος αριθμός των ανέργων καταγράφεται στην Περιφέρεια της Αττικής και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Η πλειοψηφία των εγγεγραμμένων στο μητρώο του είναι άνεργοι αναζητούντες εργασία, με ένα μικρό ποσοστό να καταγράφεται στους εγγεγραμμένους λοιπούς μη αναζητούντες εργασία. Οι μακροχρόνια άνεργοι αποτελούν μικρότερο ποσοστό ως προς το σύνολο των ανέργων και τα χαμηλότερα ποσοστά μακροχρόνια ανέργων καταγράφονται στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Ιόνιων Νήσων και Κρήτης. 36

37 Ο αριθμός των ανέργων με διάρκεια ανεργίας «>=12 μηνών» είναι κατά πολύ μικρότερος από τον αριθμό των ανέργων με διάρκεια ανεργίας «<12 μηνών» σε όλους τους μήνες του πρώτου εξαμήνου του έτους Σε όλους τους μήνες του πρώτου εξαμήνου του έτους 2013 καταγράφεται μείωση των επιδοτούμενων ανέργων σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του έτους Ο μέσος όρος των επιδοτούμενων ανέργων, για το πρώτο εξάμηνο του 2013 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012, παρουσιάζει μείωση κατά άτομα που σε ποσοστό αντιστοιχεί σε μείωση κατά (-22,27%). Οι επιδοτούμενοι στο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων του πρώτου εξαμήνου του έτους 2013 αποτελούν ποσοστό που κυμαίνεται από (13,98%) τον Ιούνιο έως (28,18%) τον Μάρτιο. Κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάϊο το ποσοστό που συγκεντρώνουν οι επιδοτούμενοι των τουριστικών επαγγελμάτων στο σύνολο των επιδοτουμένων είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το ποσοστό που καταλαμβάνουν αυτοί τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο και στα δύο έτη 2012 και

38 Κεφάλαιο δεύτερο Ανάλυση της εγγεγραμμένης ανεργίας στο σύνολο της χώρας και τις Διοικητικές Περιφέρειες το Α εξάμηνο του έτους

39 2.1. ΓΕΝΙΚΑ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα μηνιαία στοιχεία των εγγεγραμμένων ανέργων (αναζητούντων εργασία) στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας για το πρώτο εξάμηνο του έτους Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων κατά φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, υπηκοότητα και διάρκεια ανεργίας, καθώς και τις κατηγορίες των επιδοτουμένων ανέργων. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο σύνολο της χώρας μεταξύ Ιανουαρίου 2013 και Ιουνίου 2013 κυμαίνεται μεταξύ άτομα τον Ιανουάριο όπου καταγράφεται ο μικρότερος αριθμός ανέργων έως άτομα τον Απρίλιο όπου καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός ανέργων του εξαμήνου. Στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2013 καταγράφεται αύξητική τάση του αριθμού των ανέργων έως τον μήνα Απρίλιο και στην συνέχεια καταγράφεται μείωση του αριθμού των ανέργων για τους μήνες Μάίο και Ιούνιο. Η πλειοψηφία των εγγεγραμμένων ανέργων είναι γυναίκες σε όλους τους μήνες του πρώτου εξαμήνου του έτους 2013 τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας όσο και στο σύνολο της χώρας. Στην κατά Ηλικιακή κατανομή των ανέργων, η ηλικιακή ομάδα «30-54 ετών» συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό ανέργων, ενώ η δεύτερη πολυπληθέστερη ηλικιακή ομάδα σε αριθμό ανέργων είναι η ηλικιακή ομάδα «κάτω των 30 ετών». Στην ηλικιακή ομάδα «55 ετών και άνω» καταγράφεται ο μικρότερος αριθμός ανέργων. 39

40 Στην κατά Εκπαιδευτικό επίπεδο κατανομή των ανέργων το εκπαιδευτικό επίπεδο «Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό ανέργων ενώ η δεύτερη πολυπληθέστερη ομάδα καταγράφεται στο εκπαιδευτικό επίπεδο «Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3 η Γυμνασίου)». Στη συνέχεια ακολουθεί το εκπαιδευτικό επίπεδο «Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» και τέλος το εκπαιδευτικό επίπεδο «Χωρίς εκπαίδευση» όπου καταγράφεται ο μικρότερος αριθμός ανέργων. Στην κατά Υπηκοότητα κατανομή των ανέργων οι «Έλληνες Υπήκοοι» συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ανέργων, και ακολουθούν οι «Υπήκοοι τρίτων χωρών» και οι «Υπήκοοι χωρών της Ευρωπαϊκής ένωσης» όπου καταγράφεται ο μικρότερος αριθμός ανέργων. Ο συνολικός αριθμός των επιδοτουμένων ανέργων μεταξύ Ιανουαρίου 2013 και Ιουνίου 2013 κυμαίνεται μεταξύ άτομα τον Ιούνιο όπου καταγράφεται ο μικρότερος αριθμός επιδοτούμενων ανέργων έως άτομα τον Μάρτιο όπου καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός επιδοτούμενων ανέργων. Η πλειοψηφία των επιδοτουμένων ανέργων καταγράφεται στην κατηγορία των κοινών επιδοτούμενων έναντι των Οικοδόμων επιδοτουμένων, των εποχικών τουρισμού επιδοτουμένων, των εποχικών λοιπών (αγροτικά) επιδοτουμένων, των εκπαιδευτικών επιδοτουμένων και των λοιπών επιδοτουμένων. 40

41 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αριθμός ανέργων ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ Κατανομή των εγγεγραμμένων ανέργων κατά Φύλο Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των ανέργων στο σύνολο της χώρας κατά Φύλο όπως κατανέμεται στους άνδρες και τις γυναίκες στους μήνες του πρώτου εξαμήνου του έτους ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Άνεργοι Ποσοστό % Άνεργοι Ποσοστό % Άνεργοι Ποσοστό % Άνεργοι Ποσοστό % Άνεργοι Ποσοστό % Άνεργοι Ποσοστό % Άνδρες Γυναίκες ,61% ,80% ,76% ,61% ,33% ,61% ,39% ,20% ,24% ,39% ,67% ,39% Σύνολο ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ΠΙΝΑΚΑΣ: 1 Αριθμός ανέργων κατά Φύλο και μήνα: Πρώτο εξάμηνο έτους 2012 Αριθμός ανέργων κατά Φύλο:Α Εξάμηνο Άνδρες Γυναίκες ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Αριθμός ανέργων κατά Φύλο και μήνα: Πρώτο εξάμηνο έτους

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΚΘΕΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση B Εξαμήνου 2013 Οι Εξελίξεις στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 337.100 41.958

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] [2] 284.491 35.105 < 12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 306.084

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14-5-2012 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Η αύξηση του αριθµού των εγγεγραµµένων ανέργων κατά 1,82% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα παράλληλα µε τη µείωση των καταγγελιών και λήξεων συµβάσεων εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 12-2-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ 2010 Αναζητούντες Μη αναζητούντες εργασία εργασία [1] Σύνολο Εγγεγραµµένοι >= 12 Μήνες [2] 217.426 29.880 247.306

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 15-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 25.000.000,00 Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Μισθωτή απασχόληση και ανεργία στον ιδιωτικό τομέα

Μισθωτή απασχόληση και ανεργία στον ιδιωτικό τομέα ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 202, Φεβρουάριος 2013 Μισθωτή απασχόληση και ανεργία στον ιδιωτικό τομέα Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 202, Φεβρουάριος 2013 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Σε προηγούμενα τεύχη της Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο 2015 - Κατά το Α Τρίμηνο του 2015 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.504.446 άτομα και των ανέργων σε 1.272.541. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Α

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000. Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης

Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης 1. Ειδικό Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης, μέσω της άμεσης οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2. Ισχύοντα στοιχεία για τον ο κύκλο υποβολής προτάσεων (4/0/2009- /0/2009). Προϋπολογισμός Για τον πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων, το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης ανέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Πειραιάς, 10 Ιανουαρίου 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Εξ αφορμής των παρατηρήσεων που περιέχονται στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Διεύθυνσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 20 Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 29 27 25 23 21 19 17 15 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 51 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 48 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 58 ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 12 Απριλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιούνιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 2013: Ο ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Δεκέμβριος 2013. Πειραιάς, 12/03/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Δεκέμβριος 2013. Πειραιάς, 12/03/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12/03/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Δεκέμβριος 2013 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Οκτώβριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Ιούνιος 2015. Πειραιάς, 11/09/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Ιούνιος 2015. Πειραιάς, 11/09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Ιούνιος 2015 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 Κατά το Β τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.426.992

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PRESS RELEASE

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PRESS RELEASE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PRESS RELEASE Πειραιάς, 12/03/2015 ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Δεκέμβριος 2014 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2011

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2011 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2011 Π.2.1.3.α: Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1.8.2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Νοέμβριος 2014. Πειραιάς, 12/02/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Νοέμβριος 2014. Πειραιάς, 12/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12/02/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Νοέμβριος 2014 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2012

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2012 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2012 Π.2.2.3.α: Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για το Σεπτέµβριο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Άξονες Προτεραιότητας, Θεματικές Προτεραιότητες, Κατηγορίες Πράξεων, Οικονομική Δραστηριότητα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Άξονες Προτεραιότητας, Θεματικές Προτεραιότητες, Κατηγορίες Πράξεων, Οικονομική Δραστηριότητα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 42.1 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 1.450.000. Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΚΑ - ΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΚΑ - ΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΚΑ - ΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΜΑΪΟ 2013 ΣΟΙΦΕΙΑ ΡΟΨΝ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΜΑΪΟΤ 2013 Σο Τπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας δημοσιοποιεί αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΡΟΩΝ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΡΟΩΝ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα 4 Απριλίου 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΡΟΩΝ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11/9/2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : 2012 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα Ιούνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 Κατά το Τρίµηνο του 2015 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.641.682 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις και προοπτικές της απασχόλησης

Εξελίξεις και προοπτικές της απασχόλησης Εξελίξεις και προοπτικές της απασχόλησης στον ελληνικό αγροτικό τοµέα Χριστίνα Σταυροπούλου Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ 2 Μαρτίου 2013 Απασχόλησηκατάκλάδο, 2012* Κλάδοι Εμπόριο Αγροτικός Τομέας Μεταποίηση Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ) ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ) ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9/11/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ) ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά) Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω στηρίζονται στα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών, που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας Εργάνη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Φεβρουάριος Πειραιάς, 12/5/2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Φεβρουάριος Πειραιάς, 12/5/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12/5/2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Φεβρουάριος 2016 Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Δελτίο Τύπου

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Δελτίο Τύπου Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 19 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17/01/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Οκτώβριος 2013 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος Ομότιμος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 8 Ιουλίου 2016 Οι επιδόσεις των ελληνικών περιφερειών σε δραστηριότητες έντασης γνώσης Δρ. Εύη Σαχίνη, Δ/ντρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ. Έτος 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ. Έτος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Έτος 2014 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2012 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2012 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2012 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα