O A E Δ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "O A E Δ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»"

Transcript

1 O A E Δ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ Κατανομή των εγγεγραμμένων ανέργων κατά φύλο, μήνα και 18 Περιφέρεια Εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά φύλο, μήνα και διάρκεια ανεργίας Ποσοστιαία μεταβολή Ιανουαρίου-Ιουνίου 2011, εγγεγραμμένων ανέργων κατά φύλο και Περιφέρεια Ποσοστιαία μεταβολή εγγεγραμμένων ανέργων κατά φύλο, μήνα και Περιφέρεια, το α εξάμηνο ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ Κατανομή των εγγεγραμμένων ανέργων κατά ηλικία, μήνα και Περιφέρεια Εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά ηλικία, μήνα και διάρκεια ανεργίας ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Κατανομή των εγγεγραμμένων ανέργων κατά εκπαιδευτικό επίπεδο μήνα και Περιφέρεια Εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά εκπαιδευτικό επίπεδο, μήνα και διάρκεια ανεργίας ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ Κατανομή των εγγεγραμμένων ανέργων κατά υπηκοότητα, μήνα και Περιφέρεια Εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά υπηκοότητα, μήνα και διάρκεια ανεργίας 45

3 2.6. ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ Επιδοτούμενοι άνεργοι κατά κατηγορία και μήνα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 51 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 3.1. ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΟΙ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 60 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 69 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 73 3

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Προσανατολισμένος πάντα στην στήριξη και αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού, στα πλαίσια του κοινωνικού ρόλου που του έχει ανατεθεί από την πολιτεία, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προσφέρει τις υπηρεσίες του σε πολλαπλά πεδία και επίπεδα δραστηριοποιούμενος κυρίως στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, την Απασχόληση και την κοινωνική προστασία του εργατικού δυναμικού. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται για τον εκσυγχρονισμό και την ουσιαστική παρέμβαση των δομών και Υπηρεσιών του, ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα και ευέλικτα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Μπροστά στις νέες απαιτήσεις που προβάλλουν στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, με θεσμοθετημένη την ουσιαστική συμμετοχή και στήριξη των κοινωνικών εταίρων, συνεχίζει, μέσα στη δύσκολη συγκυρία που όλοι βιώνουμε σήμερα, τη προσπάθειά του σε αποκεντρωμένη βάση, που θα του εξασφαλίσει τους όρους για μία ορθολογική και θετική παρέμβαση και προσφορά στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχονται με την διάθεση πόρων των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των εθνικών πόρων και των πόρων που προέρχονται από τις εισφορές των εργοδοτών και των εργαζομένων (ΛΑΕΚ), προσπαθεί να επιτελέσει την διττή αποστολή του: α) σε επίπεδο ασφάλισης κατά της ανεργίας και στήριξης των πλέον αδύναμων ομάδων του εργατικού δυναμικού, με μέτρα «παθητικά», όπως η χορήγηση επιδομάτων ανεργίας, οικογενειακών και λοιπών με στόχο την οικονομική ενίσχυση αυτών ή και τη κάλυψη αναγκών τους σε έκτακτες περιπτώσεις και β) με την υλοποίηση «ενεργητικών» μέτρων και προγραμμάτων, πρωτοβουλιών και συνεργασιών, με σκοπό την βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού, ώστε να προσεγγίζεται η πλήρης αντιστοίχηση προσφοράς και 4

5 ζήτησης εργασίας, αλλά και η διαμόρφωση θετικού περιβάλλοντος για την αύξηση της απασχόλησης και της στήριξης της επιχειρηματικότητας. Επίσης, συνεχίζει την προσπάθειά του για την στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων ώστε να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις προσπάθειες διατήρησης και ανάπτυξης των παραγωγικών και επιχειρηματικών τους μονάδων, χωρίς απώλειες για το εργατικό δυναμικό, σε αυτή τη δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία. Ταυτόχρονα, με ενέργειες και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης, εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις ένα ποιοτικά αναβαθμισμένο εργατικό δυναμικό, ικανό να ανταποκριθεί στους αναπτυξιακούς προσανατολισμούς της ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό και για την αποτελεσματικότερη παρέμβασή του στην αγορά εργασίας, μέσω της εκπόνησης και της υλοποίησης προγραμμάτων, θα πρέπει να διαθέτει και τα απαραίτητα «εργαλεία» παρακολούθησης και αξιολόγησης τόσο των πολιτικών που εφαρμόζει αλλά και τις πραγματικές τάσεις, εξελίξεις και διαμορφούμενες ανάγκες στην αγορά εργασίας. Κάτι τέτοιο, θα πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία (ποσοτικά και ποιοτικά) μετρήσιμα και αξιόπιστα, στο πλαίσιο μίας κανονικής ροής ή και σε στοιχεία που συλλέγονται και αξιολογούνται ad hoc, ώστε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μέτρων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης να ανταποκρίνεται, με ποιοτικούς και ποσοτικούς όρους, στις δεδομένες απαιτήσεις της αγοράς. Ελπίζουμε ότι η παρούσα έκθεση, με τα στοιχεία ανεργίας και της δομής των κύριων χαρακτηριστικών της για το 1 ο εξάμηνο του 2011, θα αποτυπώσει με απλό και ευδιάκριτο τρόπο την κίνηση των εγγεγραμμένων ανέργων στον Οργανισμό, παραθέτοντας και συγκριτικά στοιχεία του προηγούμενου έτους, ώστε να μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα και οι παρεμβάσεις μας να είναι περισσότερο στοχευμένες και αποτελεσματικές. Στη σύνταξη της έκθεσης συμμετείχαν οι: Θεοδότη Σκοπελίτου, Στυλιανός Σταμέλος. Τους πίνακες του Α κεφαλαίου επεξεργάστηκε ο Ηλίας Κολιόπουλος. 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων που προσέρχονται προς εγγραφή στον ΟΑΕΔ είναι άνεργοι δηλαδή άτομα που ενεργά 1 αναζητούν εργασία- και προέρχονται είτε από απόλυση, είτε είναι άτομα που για πρώτη φορά εισέρχονται στην αγορά εργασίας ως άνεργοι 2. Αντιπροσωπεύουν σε σημαντικό βαθμό το σύνολο των ανέργων της χώρας, εφόσον για παράδειγμα τον Μάρτιο του 2011, αντιστοιχούσαν στο 88% του συνόλου των ανέργων που κατέγραψε η Ελληνική Στατιστική Αρχή ( άτομα), τον Μάϊο στο 83% ( άτομα), τον Ιούνιο στο 87% ( ). Όπως φαίνεται από τον πίνακα 1 που ακολουθεί, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων, το πρώτο εξάμηνο του 2011 κυμάνθηκε από άτομα τον Μάρτιο έως άτομα τον Μάϊο, και σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μηνιαία στοιχεία του 2010, είναι αυξημένος σε κάθε μήνα, σε ποσοστό που κυμαίνεται από 11,63% τον Φεβρουάριο έως 21,24% τον Ιούνιο. Κατά μέσο όρο ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε από άτομα το 2010 σε το 2011 (δηλαδή κατά μέσο όρο σημείωσε αύξηση κατά 17%), ενώ και στα δύο έτη παρατηρείται τάση ελαφράς μείωσης προς το τέλος του εξαμήνου. Στον πίνακα 1.3 που επίσης ακολουθεί, παρουσιάζεται η κατανομή των ανέργων στις περιφέρειες της χώρας. Οι δύο μεγαλύτερες περιφέρειες της χώρας (Αττική και Κεντρική Μακεδονία) συγκεντρώνουν πάνω από το μισό των ανέργων, αλλά υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης εμφανίζουν επίσης και οι περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Ακολουθούν οι πίνακες 1, 1.2 και Στην προκειμένη περίπτωση με την εγγραφή τους στον ΟΑΕΔ. 2 Αποκαλούνται με τον όρο νέοι άνεργοι (με την έννοια της πρωταρχικής ένταξης στην αγορά εργασίας ως άνεργοι και όχι της ηλικιακής κατηγορίας). 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ /ΜΗΝΑ - ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΕΤΟΣ/ΜΗΝΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Μ.Ο ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 12,07 11,63 18,77 17,52 19,6 21,24 16,69 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2: ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ /ΜΗΝΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (2011) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Δεκ-10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (2011) Δεκ-10 ΙΑΝ ΦΕΒΡ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 7,43% 7,43% 7,39% 7,32% 7,33% 7,26% 7,22% ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 20,74% 20,83% 20,84% 20,74% 20,73% 20,84% 20,67% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3,71% 3,76% 3,76% 3,77% 3,78% 3,76% 3,69% ΗΠΕΙΡΟΣ 3,27% 3,30% 3,30% 3,37% 3,40% 3,42% 3,38% ΘΕΣΣΑΛΙΑ 6,37% 6,46% 6,48% 6,50% 6,57% 6,64% 6,67% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1,55% 1,59% 1,60% 1,60% 1,47% 1,34% 1,22% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 6,50% 6,40% 6,38% 6,43% 6,55% 6,67% 6,79% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 4,38% 4,35% 4,35% 4,34% 4,38% 4,42% 4,37% ΑΤΤΙΚΗ 33,62% 33,26% 33,20% 33,16% 33,64% 34,46% 35,34% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 3,72% 3,72% 3,75% 3,81% 3,83% 3,84% 3,83% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1,48% 1,48% 1,49% 1,50% 1,46% 1,36% 1,32% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3,04% 3,21% 3,22% 3,20% 2,72% 2,05% 1,64% ΚΡΗΤΗ 4,18% 4,22% 4,25% 4,27% 4,13% 3,95% 3,85% ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Στον πίνακα 1.4 που ακολουθεί, εμφανίζεται η ποσοστιαία μεταβολή των ανέργων ως προς τον προηγούμενο μήνα, ανά περιφέρεια. ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4:ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΗΝΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2011 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 5,45% -0,04% 2,21% -1,20% -3,82% -0,24% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 5,94% 0,49% 2,74% -1,44% -2,28% -0,49% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 6,77% 0,38% 3,45% -1,06% -3,25% -1,63% ΗΠΕΙΡΟΣ 6,60% 0,53% 5,16% -0,41% -2,34% -0,62% ΘΕΣΣΑΛΙΑ 6,98% 0,66% 3,57% -0,32% -1,80% 0,86% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 8,52% 0,75% 3,14% -9,46% -11,15% -8,79% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 3,89% 0,13% 3,90% 0,55% -1,02% 2,15% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 4,96% 0,39% 3,01% -0,55% -1,93% -0,93% ΑΤΤΙΚΗ 4,36% 0,25% 3,09% 0,05% -0,46% 2,89% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 5,38% 1,31% 4,86% -0,75% -2,72% 0,06% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 5,14% 0,94% 4,11% -3,75% -9,64% -2,51% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 11,57% 0,74% 2,55% -16,25% -26,75% -19,53% ΚΡΗΤΗ 6,36% 1,07% 3,68% -4,46% -7,14% -2,16% ΣΥΝΟΛΟ 5,51% 0,43% 3,20% -1,38% -2,81% 0,32% 8

9 Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, τον Ιανουάριο σημειώνονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις του αριθμού των ανέργων, εφόσον σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2010, οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 5,51%, ενώ μεταξύ των περιφερειών, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στο Νότιο Αιγαίο (11,57%). Ο αριθμός των ανέργων στο σύνολο της χώρας παρουσιάζει κάμψη από τον Μάρτιο στον Απρίλιο (-1,38%) και περεταίρω μείωση από τον Απρίλιο στον Μάϊο (-2,81%), σταθεροποιείται τον Ιούνιο, ενώ σημαντικές είναι οι μειώσεις των ανέργων το τελευταίο τρίμηνο στις νησιωτικές περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Βορείου Αιγαίου. Στην ομάδα πινάκων που ακολουθεί, παρουσιάζεται η αναλογία των ανέργων στο σύνολο των εγγεγραμμένων ατόμων ανά μήνα. Είναι φανερό ότι οι άνεργοι αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων που εγγράφονται στον Οργανισμό, σε ποσοστό που κυμαίνεται από 82,57% τον Φεβρουάριο έως 89,21% τον Ιούνιο. Μεταξύ των περιφερειών, τη μεγαλύτερη αναλογία των ανέργων στο σύνολο των εγγεγραμμένων ατόμων συγκεντρώνουν οι περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, ενώ αντίθετα, την μικρότερη αναλογία εμφανίζουν οι νησιωτικές περιφέρειες, κυρίως η περιφέρεια Ιονίων Νήσων (από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο των εγγεγραμμένων ατόμων κυμαίνεται γύρω στο 41-53%, ενώ και τον Μάϊο και τον Ιούνιο η αναλογία είναι από τις χαμηλότερες μεταξύ των περιφερειών (70,58% και 79,74% αντιστοίχως). Παρόμοιες τάσεις εμφανίζουν και οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Ακολουθούν οι πίνακες

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1: ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ & ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕNΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ,84% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,12% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,79% ΗΠΕΙΡΟΣ ,39% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,95% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,23% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ,95% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ,23% ΑΤΤΙΚΗ ,11% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,32% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,94% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,95% ΚΡΗΤΗ ,49% ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ,65% ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ & ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕNΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ,84% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,73% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,74% ΗΠΕΙΡΟΣ ,91% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,92% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,44% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ,08% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ,96% ΑΤΤΙΚΗ ,94% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,10% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,12% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,18% ΚΡΗΤΗ ,65% ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ,57% 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3: ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ & ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕNΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ,32% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,59% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,56% ΗΠΕΙΡΟΣ ,11% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,79% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,03% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ,82% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ,44% ΑΤΤΙΚΗ ,33% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,78% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,27% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,37% ΚΡΗΤΗ ,03% ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ,64% ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4: ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ & ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕNΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ,54% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,71% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,99% ΗΠΕΙΡΟΣ ,08% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,14% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,17% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ,28% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ,74% ΑΤΤΙΚΗ ,80% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,30% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,32% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,06% ΚΡΗΤΗ ,88% ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ,38% 11

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5: ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ & ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΪΟΣ 2011 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕNΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ,68% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,41% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,01% ΗΠΕΙΡΟΣ ,24% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,77% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,58% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ,26% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ,76% ΑΤΤΙΚΗ ,07% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,20% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,54% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,15% ΚΡΗΤΗ ,43% ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ,02% ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6: ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ & ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕNΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ,35% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,17% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,67% ΗΠΕΙΡΟΣ ,67% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,29% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,74% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ,69% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ,50% ΑΤΤΙΚΗ ,47% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,70% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,41% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,05% ΚΡΗΤΗ ,46% ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ,21% 12

13 Στο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, οι μακροχρόνια άνεργοι αποτελούν ποσοστό που κυμαίνεται από 35,19% τον Μάρτιο έως 37,90% τον Ιούνιο, και μεταξύ των περιφερειών, την μικρότερη αναλογία μακροχρόνια ανέργων στο σύνολο των ανέργων εμφανίζουν όπως είναι αναμενόμενο 3 οι τουριστικές περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Βορείου Αιγαίου. Ο πίνακας 3 που ακολουθεί, παρουσιάζει τα στοιχεία των μακροχρόνια ανέργων στο σύνολο των ανέργων ανά περιφέρεια. 3 Λόγω εποχικής απασχόλησης. 13

14 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (2011) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙ ΟΣ ΑΝΕΡ- ΓΟΙ ΜΑΚΡΟ- ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ % ΑΝΕΡ- ΓΟΙ ΜΑΚΡΟ- ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡ- ΓΟΙ % ΑΝΕΡ- ΓΟΙ ΜΑΚΡΟ- ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡ- ΓΟΙ % ΑΝΕΡ- ΓΟΙ ΜΑΚΡΟ- ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡ- ΓΟΙ % ΑΝΕΡ- ΓΟΙ ΜΑΚΡΟ- ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡ- ΓΟΙ % ΑΝΕΡ- ΓΟΙ ΜΑΚΡΟ- ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡ- ΓΟΙ % ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,93% ,05% ,88% ,15% ,93% ,74% ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,21% ,82% ,61% ,84% ,44% ,50% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,45% ,98% ,12% ,07% ,82% ,61% ΗΠΕΙΡΟΣ ,14% ,34% ,06% ,27% ,75% ,45% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,71% ,03% ,25% ,18% ,31% ,72% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,51% ,12% ,30% ,27% ,02% ,72% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ,78% ,19% ,38% ,05% ,30% ,23% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ,81% ,93% ,55% ,45% ,53% ,69% ΑΤΤΙΚΗ ,98% ,55% ,80% ,64% ,75% ,87% ΠΕΛΟΠΟΝ- ΝΗΣΟΣ ,58% ,72% ,22% ,05% ,32% ,09% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,07% ,25% ,40% ,63% ,94% ,04% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,08% ,34% ,83% ,72% ,93% ,06% ΚΡΗΤΗ ,63% ,37% ,64% ,92% ,38% ,64% ΣΥΝΟΛΟ ,82% ,35% ,19% ,48% ,10% ,90% 14

15 Οι επιδοτούμενοι στο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, αποτελούν ποσοστό που σύμφωνα με τον πίνακα 4.1 που ακολουθεί- κυμαίνεται από 42,81% τον Μάρτιο στο 28,86% τον Ιούνιο. Πίνακας 4.1 : Επιδοτούμενοι άνεργοι στο σύνολο των Εγγεγραμμένων ανέργων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Εγγεγραμμένοι άνεργοι Επιδοτούμενοι άνεργοι Ποσοστό επιδοτούμενων στο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ,46 40,44 42,81 40,29 32,55 28,86 Σημαντικό ποσοστό στο σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καταλαμβάνουν τους τέσσερις πρώτους μήνες του εξαμήνου οι επιδοτούμενοι των τουριστικών επαγγελμάτων, όπως πιστοποιούν τα στοιχεία του 2010 και 2011 στον πίνακα 4.2. που ακολουθεί. Το ποσοστό στους τέσσερις πρώτους μήνες του 2011 κυμαίνεται από 29,27% τον Ιανουάριο έως 19,73% τον Απρίλιο. Τους δύο τελευταίους μήνες το ποσοστό των επιδοτούμενων που προέρχονται από τα τουριστικά επαγγέλματα στο σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων μειώνεται δραστικά (9,50% τον Μάϊο και 3,08% τον Ιούνιο). 15

16 Πίνακας 4.2: Κοινοί και εποχικοί επιδοτούμενοι 2010 Κοινοί & Λοιπές Κατηγορίες επιδοτούμενων Εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων Σύνολο Ποσοστό τουριστικών στο σύνολο επιδοτούμενων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ,95 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ,75 ΜΑΡΤΙΟΣ ,99 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ,73 ΜΑΙΟΣ ,08 ΙΟΥΝΙΟΣ , Κοινοί & Λοιπές Κατηγορίες επιδοτούμενων Εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων Σύνολο Ποσοστό τουριστικών στο σύνολο επιδοτούμενων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ,27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ,72 ΜΑΡΤΙΟΣ ,50 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ,73 ΜΑΙΟΣ ,50 ΙΟΥΝΙΟΣ ,08 Στον πίνακα 4.3 που ακολουθεί, τα συγκριτικά στοιχεία μεταξύ 2010 και 2011 παρουσιάζουν αύξηση των επιδοτούμενων ανέργων σε κάθε μήνα, με ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά τον Απρίλιο (17,30%) και τον Ιούνιο (11,76%), ενώ και τον Μάϊο το ποσοστό αύξησης των επιδοτούμενων ανέργων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε στο 7,20%. Πίνακας 4.3: Επιδοτούμενοι άνεργοι 2010,2011 Σύνολο επιδοτούμενων ανέργων πρώτου εξαμήνου έτους 2010 Σύνολο επιδοτούμενων ανέργων πρώτου εξαμήνου έτους 2011 Μεταβολές Ποσοστιαία μεταβολή ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ,89 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ,24 ΜΑΡΤΙΟΣ ,28 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ,30 ΜΑΙΟΣ ,20 ΙΟΥΝΙΟΣ ,76 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΕΝΙΚΑ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα μηνιαία στοιχεία των εγγεγραμμένων ανέργων στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας για το πρώτο εξάμηνο του έτους Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων κατά φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, υπηκοότητα και διάρκεια ανεργίας, καθώς και τις κατηγορίες των επιδοτουμένων ανέργων. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο σύνολο της χώρας μεταξύ Ιανουαρίου 2011 και Ιουνίου 2011 κυμαίνεται μεταξύ έως άτομα. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τους μήνες Απρίλιο, Μάϊο και Ιούνιο είναι μικρότερος συγκριτικά με τους πρώτους μήνες του έτους Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο. Η πλειοψηφία των εγγεγραμμένων ανέργων είναι γυναίκες σε όλους τους μήνες τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας όσο και στο σύνολο της χώρας. Στην κατά ηλικιακή κατανομή των ανέργων, η ηλικιακή ομάδα «30-54 ετών» συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό ανέργων, στην κατά εκπαιδευτικό επίπεδο κατανομή η «Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό ανέργων και στην κατά υπηκοότητα κατανομή οι «Έλληνες Υπήκοοι» συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ανέργων. Ο συνολικός αριθμός των επιδοτουμένων ανέργων μεταξύ Ιανουαρίου 2011 και Ιουνίου 2011 κυμαίνεται μεταξύ έως άτομα. Στο σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων καταγράφεται αυξητική τάση για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο με τον μεγαλύτερο αριθμό επιδοτούμενων ανέργων να καταγράφεται τον Μάρτιο με άτομα και στη συνέχεια καταγράφεται μείωση των επιδοτούμενων ανέργων για τους μήνες Απρίλιο, Μάϊο και Ιούνιο με τον μικρότερο αριθμό επιδοτούμενων ανέργων να καταγράφεται τον Ιούνιο με άτομα. 17

18 2.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ Κατανομή των εγγεγραμμένων ανέργων κατά Φύλο, μήνα και Περιφέρεια. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Άνεργοι Ποσοστό % Άνεργοι Ποσοστό % Άνεργοι Ποσοστό % Άνεργοι Ποσοστό % Άνεργοι Ποσοστό % Άνεργοι Ποσοστό % Άνδρες ,86% ,46% ,04% ,19% ,79% ,43% Γυναίκες ,14% ,54% ,96% ,81% ,21% ,57% Σύνολο % % % % % % ΠΙΝΑΚΑΣ: 1 Αριθμός ανέργων κατά Φύλο και μήνα Αριθμός ανέργων κατά Φύλο Αριθμός ανέργων Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 0 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Μήνες ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Αριθμός ανέργων κατά Φύλο και μήνα Από τον πίνακα 1 και από το διάγραμμα 1 προκύπτει: Ο συνολικός αριθμός των ανέργων για την χρονική περίοδο Ιανουάριου 2011 έως και Ιούνιου 2011 κυμαίνεται από έως άτομα. Η πλειοψηφία των ανέργων είναι «γυναίκες». Συγκεκριμένα η αναλογία των «γυναικών» κυμαίνεται σε ποσοστά μεταξύ 55,81% τον Απρίλιο και 57,57% τον μήνα Ιούνιο, ενώ για τους «άνδρες» κυμαίνεται σε ποσοστά 42,23% τον Ιούνιο και 44,19% τον Απρίλιο. Η κατανομή του αριθμού των ανέργων κατά φύλο και Περιφέρεια για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2011 παρουσιάζονται στον πίνακα 2. 18

19 Σύνολο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ Άνδρες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ Γυναίκες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Αριθμός ανέργων κατά Φύλο, μήνα και Περιφέρεια 19

20 Εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά Φύλο, μήνα και διάρκεια ανεργίας. Άνδρες Γυναίκες >=12 <12 >=12 <12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ,06% ,94% ,89% ,11% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ,45% ,55% ,72% ,28% ΜΑΡΤΙΟΣ ,29% ,71% ,77% ,23% ΑΠΡΙΛΙΟΣ ,26% ,74% ,36% ,64% ΜΑΪΟΣ ,07% ,93% ,69% ,31% ΙΟΥΝΙΟΣ ,52% ,48% ,55% ,45% ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Αριθμός ανέργων κατά Φύλο, μήνα και διάρκεια ανεργίας Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες >=12 >=12 <12 <12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ,98% ,02% ,04% ,96% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ,06% ,94% ,78% ,22% ΜΑΡΤΙΟΣ ,40% ,60% ,45% ,55% ΑΠΡΙΛΙΟΣ ,60% ,40% ,99% ,01% ΜΑΪΟΣ ,77% ,23% ,47% ,53% ΙΟΥΝΙΟΣ ,81% ,19% ,52% ,48% ΠΙΝΑΚΑΣ 3α : Αριθμός ανέργων κατά Φύλο, μήνα και διάρκεια ανεργίας Αριθμός ανέργων κατά Φύλο και διάρκεια ανεργίας:άνδρες Αριθμός ανέργων Άνεργοι>=12Μήνες Άνεργοι<12Μήνες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Διάρκεια ανεργίας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 : Αριθμός ανέργων κατά Φύλο, μήνα και διάρκεια ανεργίας: Άνδρες Αριθμός ανέργων κατά Φύλο και διάρκεια ανεργίας:γυναίκες Αριθμός ανέργων Άνεργοι>=12Μήνες Άνεργοι<12Μήνες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Διάρκεια ανεργίας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Αριθμός ανέργων κατά Φύλο, μήνα και διάρκεια ανεργίας: Γυναίκες 20

21 Αριθμός ανέργων κατά Φύλο και διάρκεια ανεργίας:>=12 Μήνες Αριθμός ανέργων Άνδρες άνεργοι>=12μήνες Γυναίκες άνεργοι>=12μήνες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Διάρκεια ανεργίας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: Αριθμός ανέργων κατά Φύλο, μήνα και διάρκεια ανεργίας: >=12 Μήνες Αριθμός ανέργων κατά Φύλο και διάρκεια ανεργίας:<12 Μήνες Αριθμός ανέργων Άνδρες άνεργοι<12μήνες Γυναίκες άνεργοι<12μήνες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Διάρκεια ανεργίας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: Αριθμός ανέργων κατά Φύλο, μήνα και διάρκεια ανεργίας: < 12 Μήνες Από τον πίνακα 3 και 3α, καθώς και από τα διαγράμματα 2,3,4,5 προκύπτει: Στους «άνδρες» οι άνεργοι με διάρκεια ανεργίας μικρότερη των 12 μηνών αποτελούν τον μεγαλύτερο αριθμό των ανέργων σε όλους τους μήνες του πρώτου εξαμήνου του 2011 σε σχέση με τους ανέργους με διάρκεια ανεργίας μεγαλύτερη ή ίση των 12 μηνών. Η αναλογία των «ανδρών» ανέργων με διάρκεια ανεργίας μικρότερη των 12 μηνών κυμαίνεται από 72,48% τον Ιούνιο έως 75,71% τον Μάρτιο ενώ η αναλογία των ανέργων με διάρκεια ανεργίας μεγαλύτερη ή ίση των 12 μηνών κυμαίνεται από 24,29% τον Μάρτιο έως 27,52% τον Ιούνιο. Στις «γυναίκες» οι άνεργοι με διάρκεια ανεργίας μικρότερη των 12 μηνών αποτελούν τον μεγαλύτερο αριθμό των ανέργων σε όλους τους μήνες του πρώτου εξαμήνου του 2011 σε σχέση με τους ανέργους με διάρκεια ανεργίας μεγαλύτερη ή ίση των 12 μηνών. Η αναλογία των «γυναικών» ανέργων με διάρκεια ανεργίας μικρότερη των 12 μηνών κυμαίνεται από 54,31% τον Μάϊο έως 56,28% τον Φεβρουάριο ενώ η αναλογία των ανέργων με διάρκεια ανεργίας μεγαλύτερη ή ίση των 12 μηνών κυμαίνεται από 43,72% τον Φεβρουάριο έως 45,69% τον Μάϊο. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το ποσοστό που αναλογεί στους «άνδρες» άνεργους με διάρκεια ανεργίας μικρότερη των 12 μηνών είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το ποσοστό 21

22 που αναλογεί στους «άνδρες» άνεργους με διάρκεια ανεργίας μεγαλύτερη ή ίση των 12 μηνών σε σχέση με το ποσοστό των «γυναικών» ανέργων όπου η αναλογία μεταξύ των ανέργων με διάρκεια ανεργίας μικρότερη των 12 μηνών και των ανέργων με διάρκεια ανεργίας μεγαλύτερη ή ίση των 12 μηνών είναι περίπου ίση. Μεταξύ των «ανδρών» ανέργων και των «γυναικών» ανέργων με διάρκεια ανεργίας μεγαλύτερη ή ίση των 12 μηνών οι «γυναίκες» αποτελούν τον μεγαλύτερο αριθμό ανέργων σε όλους τους μήνες του πρώτου εξαμήνου του Η αναλογία των «ανδρών» ανέργων με διάρκεια ανεργίας μεγαλύτερη ή ίση των 12 μηνών κυμαίνεται από 29,98% τον Ιανουάριο έως 30,81% τον Ιούνιο ενώ η αναλογία των «γυναικών» ανέργων με διάρκεια ανεργίας μεγαλύτερη ή ίση των 12 μηνών κυμαίνεται από 69,19% τον Ιούνιο έως 70,02% τον Ιανουάριο. Μεταξύ των «ανδρών» ανέργων και των «γυναικών» ανέργων με διάρκεια ανεργίας μικρότερη των 12 μηνών οι «άνδρες» αποτελούν τον μεγαλύτερο αριθμό ανέργων σε όλους τους μήνες του πρώτου εξαμήνου του 2011 εκτός από τον Ιούνιο όπου οι «γυναίκες» αποτελούν τον μεγαλύτερο αριθμό των ανέργων. Η αναλογία των «ανδρών» ανέργων με διάρκεια ανεργίας μικρότερη των 12 μηνών κυμαίνεται από 49,52% τον Ιούνιο έως 51,99% τον Απρίλιο ενώ η αναλογία των «γυναικών» ανέργων με διάρκεια ανεργίας μικρότερη των 12 μηνών κυμαίνεται από 48,01% τον Απρίλιο έως 50,48% τον Ιούνιο. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η αναλογία των «γυναικών» ανέργων με διάρκεια ανεργίας μεγαλύτερη ή ίση των 12 μηνών είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την αναλογία των «ανδρών» ανέργων με διάρκεια ανεργίας μεγαλύτερη ή ίση των 12 μηνών ενώ η αναλογία των «ανδρών» ανέργων με διάρκεια ανεργίας μικρότερη των 12 μηνών είναι περίπου ίση με την αναλογία των «γυναικών» ανέργων με διάρκεια ανεργίας μικρότερη των 12 μηνών. 22

23 Ποσοστιαία μεταβολή Ιανουαρίου2011-Ιουνίου 2011 (μεταβολή εξαμήνου) εγγεγραμμένων ανέργων κατά Φύλο, και Περιφέρεια Η ποσοστιαία μεταβολή Ιανουαρίου 2011-Ιουνίου 2011 του αριθμού των ανέργων τόσο στο σύνολο της χώρας όσο και στην κατά φύλο ποσοστιαία μεταβολή παρουσιάζεται στον πίνακα 4. Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Ποσοστιαία μεταβολή ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ Ποσοστιαία μεταβολή ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ Ποσοστιαία μεταβολή ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ -3,15% -5,03% -1,85% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -1,07% -2,80% 0,20% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -2,22% -10,54% 4,12% ΗΠΕΙΡΟΣ 2,17% 2,34% 2,05% ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2,93% 3,39% 2,61% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ -23,76% -19,58% -26,97% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 5,76% 6,46% 5,29% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ -0,09% -1,31% 0,73% ΑΤΤΙΚΗ 5,91% 4,68% 6,94% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2,63% 1,79% 3,21% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ -10,90% -11,89% -10,33% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ -49,00% -47,89% -49,77% ΚΡΗΤΗ -9,03% -9,13% -8,96% ΣΥΝΟΛΟ -0,35% -1,34% 0,40% ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Ποσοστιαία μεταβολή Ιανουαρίου 2011-Ιουνίου ανέργων κατά Φύλο και Περιφέρεια Ποσοστιαία μεταβολή Ιανουαρίου 2011-Ιουνίου 2011 ανέργων κατά Φύλο και Περιφέρεια 10,00% 0,00% Ποσοστό μεταβολής -10,00% -20,00% -30,00% -40,00% ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ Σύνολο Άνδρες Γυναίκες -50,00% -60,00% Μήνες ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: Ποσοστιαία μεταβολή Ιανουαρίου 2011-Ιουνίου ανέργων κατά Φύλο και Περιφέρεια Από τον πίνακα 4 καθώς και από το διάγραμμα 6 προκύπτει: Στο σύνολο των ανέργων καταγράφεται ποσοστιαία μείωση για τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου 2011-Ιουνίου 2011 με ποσοστό μεταβολής (-0,35%). 23

24 Σχετικά με τις Περιφέρειες την μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση την εμφανίζει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (-49,00), η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων (-23,76), η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (-10,90) και η Περιφέρεια Κρήτης (-9,03). Σχετικά με τις Περιφέρειες που εμφανίζουν ποσοστιαία αύξηση η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση με ποσοστό μεταβολής (5,91%) και (5,76%) αντίστοιχα. Στο σύνολο των «ανδρών» ανέργων καταγράφεται ποσοστιαία μείωση για τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου 2011-Ιουνίου 2011 με ποσοστό μεταβολής (-1,34%). Σχετικά με τις Περιφέρειες την μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση την εμφανίζει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (-47,89), η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων (-19,58), η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (-10,54), η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (-11,89) και η Περιφέρεια Κρήτης (-9,13). Σχετικά με τις Περιφέρειες που εμφανίζουν ποσοστιαία αύξηση η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Περιφέρεια Αττικής εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση με ποσοστό μεταβολής (6,46%) και (4,68%) αντίστοιχα. Στο σύνολο των «γυναικών» ανέργων καταγράφεται ποσοστιαία αύξηση για τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου 2011-Ιουνίου 2011 με ποσοστό μεταβολής (0,40%). Σχετικά με τις Περιφέρειες την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση την εμφανίζει η Περιφέρεια Αττικής (6,94%), η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (5,29%), η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (4,12%) και η Περιφέρεια Πελοποννήσου (3,21%). Σχετικά με τις Περιφέρειες που εμφανίζουν ποσοστιαία μείωση η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Ιόνιων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση με ποσοστό μεταβολής (-49,77%), (-26,97%), (-10,33) και (-8,96%) αντίστοιχα Ποσοστιαία μεταβολή εγγεγραμμένων ανέργων κατά Φύλο, μήνα και Περιφέρεια για το πρώτο εξάμηνο του έτους Η ποσοστιαία μεταβολή κατά μήνα για όλους τους μήνες του πρώτου εξαμήνου του έτους 2011 του αριθμού των ανέργων τόσο στο σύνολο της χώρας όσο και στην κατά φύλο ποσοστιαία μεταβολή παρουσιάζεται στον πίνακα 5. 24

25 Σύνολο Ποσοστιαία μεταβολή Ποσοστιαία μεταβολή Ποσοστιαία μεταβολή Ποσοστιαία μεταβολή Ποσοστιαία μεταβολή ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ- ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΜΑΪΟΣ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ -0,04% 2,21% -1,20% -3,82% -0,24% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 0,49% 2,74% -1,44% -2,28% -0,49% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 0,38% 3,45% -1,06% -3,25% -1,63% ΗΠΕΙΡΟΣ 0,53% 5,16% -0,41% -2,34% -0,62% ΘΕΣΣΑΛΙΑ 0,66% 3,57% -0,32% -1,80% 0,86% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 0,75% 3,14% -9,46% -11,15% -8,79% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 0,13% 3,90% 0,55% -1,02% 2,15% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 0,39% 3,01% -0,55% -1,93% -0,93% ΑΤΤΙΚΗ 0,25% 3,09% 0,05% -0,46% 2,89% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 1,31% 4,86% -0,75% -2,72% 0,06% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 0,94% 4,11% -3,75% -9,64% -2,51% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 0,74% 2,55% -16,25% -26,75% -19,53% ΚΡΗΤΗ 1,07% 3,68% -4,46% -7,14% -2,16% ΣΥΝΟΛΟ 0,43% 3,20% -1,38% -2,81% 0,32% Άνδρες Ποσοστιαία μεταβολή Ποσοστιαία μεταβολή Ποσοστιαία μεταβολή Ποσοστιαία μεταβολή Ποσοστιαία μεταβολή ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ- ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΜΑΪΟΣ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 1,68% 3,45% -0,94% -5,59% -3,46% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1,85% 4,09% -1,54% -3,11% -3,90% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2,50% 5,49% -2,59% -7,64% -8,04% ΗΠΕΙΡΟΣ 2,81% 8,26% -0,04% -3,89% -4,29% ΘΕΣΣΑΛΙΑ 3,15% 6,05% -0,08% -3,41% -2,07% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2,52% 4,89% -6,60% -11,26% -9,77% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2,19% 5,89% 0,62% -1,55% -0,68% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 1,96% 4,43% -0,34% -3,62% -3,50% ΑΤΤΙΚΗ 1,02% 3,94% 0,53% -0,55% -0,28% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2,98% 6,64% -0,48% -5,20% -1,77% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 4,44% 4,12% -2,25% -12,38% -5,40% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2,35% 3,93% -14,55% -26,27% -22,24% ΚΡΗΤΗ 2,56% 5,50% -3,87% -8,32% -4,71% ΣΥΝΟΛΟ 1,83% 4,58% -1,05% -3,68% -2,80% Γυναίκες Ποσοστιαία μεταβολή Ποσοστιαία μεταβολή Ποσοστιαία μεταβολή Ποσοστιαία μεταβολή Ποσοστιαία μεταβολή ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ- ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΜΑΪΟΣ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ -1,22% 1,34% -1,39% -2,53% 2,03% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -0,52% 1,72% -1,37% -1,65% 2,08% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -1,23% 1,84% 0,20% 0,24% 3,06% ΗΠΕΙΡΟΣ -1,08% 2,87% -0,69% -1,14% 2,15% ΘΕΣΣΑΛΙΑ -1,07% 1,77% -0,50% -0,57% 3,02% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ -0,61% 1,75% -11,80% -11,05% -7,95% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ -1,22% 2,54% 0,49% -0,65% 4,13% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ -0,68% 2,01% -0,71% -0,72% 0,86% ΑΤΤΙΚΗ -0,39% 2,38% -0,35% -0,39% 5,64% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 0,14% 3,59% -0,95% -0,89% 1,36% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ -1,07% 4,10% -4,66% -7,94% -0,80% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ -0,39% 1,55% -17,50% -27,11% -17,43% ΚΡΗΤΗ -0,07% 2,25% -4,93% -6,18% -0,11% ΣΥΝΟΛΟ -0,63% 2,14% -1,64% -2,13% 2,75% ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Ποσοστιαία μεταβολή ανέργων κατά Φύλο, μήνα και Περιφέρεια 25

26 Ποσοστιαία μεταβολή ανέργων κατά μήνα και Περιφέρεια:Σύνολο 10,00% ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Ποσοστό μεταβολής 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% -25,00% -30,00% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ- ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΜΑΪΟΣ ΜΑΪΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ Μήνες ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: Ποσοστιαία μεταβολή ανέργων κατά Φύλο, μήνα και Περιφέρεια Ποσοστιαία μεταβoλή ανέργων κατά μήνα και Περιφέρεια:Άνδρες 10,00% ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Ποσοστό μεταβολής 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ- ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΜΑΪΟΣ ΜΑΪΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ -25,00% -30,00% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ Μήνες ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8: Ποσοστιαία μεταβολή ανέργων κατά Φύλο, μήνα και Περιφέρεια Ποσοστιαία μεταβολή ανέργων κατά μήνα και Περιφέρεια:Γυναίκες Ποσοστό μεταβολής 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% -25,00% -30,00% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ- ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΜΑΪΟΣ ΜΑΪΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ Μήνες ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9: Ποσοστιαία μεταβολή ανέργων κατά Φύλο, μήνα και Περιφέρεια 26

27 Ποσοστιαία μεταβολή ανέργων κατά μήνα και Περιφέρεια:Σύνολο 10,00% Ποσοστό μεταβολής 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ -25,00% -30,00% Περιφέρειες ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10: Ποσοστιαία μεταβολή ανέργων κατά Φύλο, μήνα και Περιφέρεια Ποσοστιαία μεταβολή ανέργων κατά μήνα και Περιφέρεια:Άνδρες 10,00% 5,00% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Ποσοστό μεταβολής 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ -25,00% -30,00% Περιφέρειες ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11: Ποσοστιαία μεταβολή ανέργων κατά Φύλο, μήνα και Περιφέρεια Ποσοστιαία μεταβολή ανέργων κατά μήνα και Περιφέρεια:Γυναίκες 10,00% 5,00% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Ποσοστό μεταβολής 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ -25,00% -30,00% Περιφέρειες ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12: Ποσοστιαία μεταβολή ανέργων κατά Φύλο, μήνα και Περιφέρεια 27

28 Από τον πίνακα 5 καθώς και από τα διαγράμματα 7,8,9,10,11,12 προκύπτει: Στο σύνολο των ανέργων καταγράφεται ποσοστιαία αύξηση για τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και Φεβρουαρίου-Μαρτίου με ποσοστό μεταβολής (0,43%) και (3,20%) αντίστοιχα. Στη συνέχεια καταγράφεται ποσοστιαία μείωση την χρονική περίοδο Μαρτίου-Απριλίου με ποσοστιαία μεταβολή ( 1,38%) και Απριλίου-Μαΐου με ποσοστιαία μεταβολή ( 2,81%). Ποσοστιαία αύξηση καταγράφεται την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου με ποσοστό μεταβολής (0,32%). Σχετικά με τις Περιφέρειες στην περίοδο Μαρτίου-Απριλίου η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (-16,25%), στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων ( 9,46%), στην Περιφέρεια Κρήτης ( 4,46%), και στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ( 3,75%). Στην περίοδο Απριλίου-Μαΐου η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (-26,75%), στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων ( 11,15%), στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ( 9,64%) και στην Περιφέρεια Κρήτης ( 7,14%). Ποσοστιαία μείωση καταγράφεται στις πιο πάνω Περιφέρειες και στην περίοδο Μαΐου- Ιουνίου με την μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση να καταγράφεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (-19,53%), στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων ( 8,79%), στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ( 2,51%) και στην Περιφέρεια Κρήτης ( 2,16%). Στο σύνολο των «ανδρών» ανέργων καταγράφεται ποσοστιαία αύξηση για τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και Φεβρουαρίου-Μαρτίου με ποσοστό μεταβολής (1,83%) και (4,58%) αντίστοιχα. Στη συνέχεια καταγράφεται ποσοστιαία μείωση την χρονική περίοδο Μαρτίου-Απριλίου με ποσοστιαία μεταβολή ( 1,05%), Απριλίου-Μαΐου με ποσοστιαία μεταβολή ( 3,68%) και Μαΐου-Ιουνίου με ποσοστό μεταβολής ( 2,80%). Σχετικά με τις Περιφέρειες στην περίοδο Μαρτίου-Απριλίου η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (-14,55%), στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων ( 6,60%), στην Περιφέρεια Κρήτης ( 3,87%), στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ( 2,59%) και στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ( 2,25%). Στην περίοδο Απριλίου-Μαΐου η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (-26,27%), στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ( 12,38%), στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων ( 11,26%), στην Περιφέρεια Κρήτης ( 8,32%) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ( 7,64%). Στην περίοδο Μαΐου-Ιουνίου η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (-22,24%), στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων ( 9,77%), στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ( 8,04%), στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ( 5,40%) και στην Περιφέρεια Κρήτης ( 4,71%). 28

29 Στο σύνολο των «γυναικών» ανέργων καταγράφεται ποσοστιαία μείωση για τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου με ποσοστό μεταβολής ( 0,63%), ποσοστιαία αύξηση για τη χρονική περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου με ποσοστό μεταβολής (2,14%). Στη συνέχεια καταγράφεται ποσοστιαία μείωση για την χρονική περίοδο Μαρτίου-Απριλίου με ποσοστιαία μεταβολή ( 1,64%) και Απριλίου-Μαΐου με ποσοστιαία μεταβολή ( 2,13%). Ποσοστιαία αύξηση καταγράφεται τη χρονική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου με ποσοστό μεταβολής (2,75%). Σχετικά με τις Περιφέρειες στην περίοδο Μαρτίου-Απριλίου η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (-17,50%), στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων ( 11,80%), στην Περιφέρεια Κρήτης ( 4,93%) και στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ( 4,66%). Στην περίοδο Απριλίου-Μαΐου η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (-27,11%), στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων ( 11,05%), στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ( 7,94%) και στην Περιφέρεια Κρήτης ( 6,18%). Ποσοστιαία μείωση καταγράφεται στις πιο πάνω Περιφέρειες και στην περίοδο Μαΐου- Ιουνίου με την μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση να καταγράφεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (-17,43%), στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων ( 7,95%), στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ( 0,80%) και στην Περιφέρεια Κρήτης ( 0,11%). 29

30 2.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ Κατανομή των εγγεγραμμένων ανέργων κατά Ηλικία, μήνα και Περιφέρεια. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Ποσοστό % Άνεργοι Ποσοστό % Άνεργοι Ποσοστό % Άνεργοι Ποσοστό % Άνεργοι Ποσοστό % Άνεργοι Ποσοστό % Άνεργοι Κάτω των 30 ετών ,29% ,09% ,15% ,02% ,06% ,02% ετών ,31% ,49% ,44% ,49% ,40% ,59% 55 ετών και άνω ,40% ,42% ,41% ,48% ,54% ,39% Σύνολο ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ΠΙΝΑΚΑΣ 6:Αριθμός ανέργων κατά Ηλικία και μήνα Αριθμός ανέργων κατά Ηλικία Αριθμός ανέργων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Μήνες Κάτω των 30 ετών ετών 55 ετών και άνω ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13: Αριθμός ανέργων κατά Ηλικία και μήνα Από τον πίνακα 6 και από το διάγραμμα 13 προκύπτει: Η πλειοψηφία των ανέργων καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα «30-54 ετών» ετών ενώ η δεύτερη πολυπληθέστερη ηλικιακή ομάδα καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα «κάτω των 30 ετών». Στις ηλικίες «30-54 ετών» αναλογούν ποσοστά μεταξύ 62,31% τον Ιανουάριο έως 62,59% τον Ιούνιο, ενώ στις ηλικίες «κάτω των 30 ετών» τα ποσοστά που αναλογούν κυμαίνονται από 28,02% τον Απρίλιο και τον Ιούνιο έως 28,29% τον Ιανουάριο. Στην ηλικιακή ομάδα «55 ετών και άνω» τα ποσοστά που αναλογούν κυμαίνονται από 9,39% τον Ιούνιο έως 9,54% τον Μάίο. Η κατανομή του αριθμού των ανέργων κατά ηλικιακή ομάδα και Περιφέρεια για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2011 παρουσιάζονται στον πίνακα 7. 30

31 Κάτω των 30 ετών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ετών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ετών και άνω ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 7 : Αριθμός ανέργων κατά Ηλικία, μήνα και Περιφέρεια 31

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΚΘΕΣΗ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση A Εξαμήνου 2013 Οι εξελίξεις στο σύνολο και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΚΘΕΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση B Εξαμήνου 2013 Οι Εξελίξεις στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 291.804

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] [2] 284.491 35.105 < 12

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 337.100 41.958

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 306.084

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2015 ΘΡΑΚΗ 54.069

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΡΑΚΗ 52.544

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2013

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2013 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2013 ΘΡΑΚΗ 54.739

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης». ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης». Το ποσοστό ανεργίας στο Β τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 27,1%,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 12-2-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 6 Απριλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 6 Απριλίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 Απριλίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2017 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14-5-2012 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοι οί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] [2] 323.510 35.916 < 12 Μήνες 454.889

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 18-02-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Οκτωβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Οκτωβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Οκτωβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο 2015 - Κατά το Α Τρίμηνο του 2015 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.504.446 άτομα και των ανέργων σε 1.272.541. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ 2010 Αναζητούντες Μη αναζητούντες εργασία εργασία [1] Σύνολο Εγγεγραµµένοι >= 12 Μήνες [2] 217.426 29.880 247.306

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Β Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Β Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Β Τρίμηνο - Κατά το Β Τρίμηνο του ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.539.085 άτομα και των ανέργων σε 1.280.101. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Β τριμήνου διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2001

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2001 Από τη Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Μισθωτή απασχόληση και ανεργία στον ιδιωτικό τομέα

Μισθωτή απασχόληση και ανεργία στον ιδιωτικό τομέα ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 202, Φεβρουάριος 2013 Μισθωτή απασχόληση και ανεργία στον ιδιωτικό τομέα Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 202, Φεβρουάριος 2013 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Σε προηγούμενα τεύχη της Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο - Κατά το B Τρίμηνο του ο αριθμός των Απασχολουμένων ανήλθε σε 3.702.613 άτομα και των Ανέργων σε 1.112.075. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του B τριμήνου διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Απριλίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Απριλίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Απριλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά διορθωµένο δείκτη ανεργίας για τον Ιανουάριο 20. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Απασχολούμενοι, άνεργοι, οικονομικά μη ενεργοί και ποσοστό ανεργίας, Ιανουάριος

Πίνακας 1: Απασχολούμενοι, άνεργοι, οικονομικά μη ενεργοί και ποσοστό ανεργίας, Ιανουάριος Πίνακας 1: Απασχολούμενοι, άνεργοι, οικονομικά μη ενεργοί και ποσοστό ανεργίας, Ιανουάριος 2012-2017 Ιανουάριος 2012 201 2014 2015 2017 Α π α σ χολού μ ενο ι.849.108.545.885.504.987.55.774.61.801.69.126

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο 2014 - Κατά το Α Τρίμηνο του 2014 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.483.716 άτομα και των ανέργων σε 1.342.299. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο - Κατά το Δ Τρίμηνο του ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.641.682 άτομα και των ανέργων σε 1.174.658. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Δ τριμήνου διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Οκτώβριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 20 Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 29 27 25 23 21 19 17 15 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Απριλίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Απριλίου 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. Γ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 29 Ιουνίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαΐου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαΐου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαΐου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Φεβρουάριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Πειραιάς, 10 Ιανουαρίου 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιούνιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 12 Απριλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

25-34» 13,0 18,2 25,3 33,9 36,6 36, » 8,2 11,1 15,6 22,2 24,2 22, » 6,7 9,2 13,2 19,6 21,0 18, » 4,7 6,1 8,2 13,9 16,0 16,0

25-34» 13,0 18,2 25,3 33,9 36,6 36, » 8,2 11,1 15,6 22,2 24,2 22, » 6,7 9,2 13,2 19,6 21,0 18, » 4,7 6,1 8,2 13,9 16,0 16,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά άτοµα σε σχέση µε το Απρίλιο του 2014 (µείωση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά άτοµα σε σχέση µε το Απρίλιο του 2014 (µείωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιουλίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Απρίλιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Απρίλιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 Κατά το Α Τρίμηνο του 2013 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.595.921

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 05_1.3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 05_1.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 05_.3. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 20.000.000,00. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ενδεικτική κατανομή του ανωτέρω προϋπολογισμού: Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

25-34» 14,5 20,9 29,3 34,9 36,0 31, » 9,5 12,7 18,8 23,4 24,7 22, » 7,6 10,3 16,6 20,4 20,6 21, » 6,1 7,7 11,7 16,0 17,9 17,8

25-34» 14,5 20,9 29,3 34,9 36,0 31, » 9,5 12,7 18,8 23,4 24,7 22, » 7,6 10,3 16,6 20,4 20,6 21, » 6,1 7,7 11,7 16,0 17,9 17,8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 Μαΐου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Φεβρουάριο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 25.000.000,00 Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Η αύξηση του αριθµού των εγγεγραµµένων ανέργων κατά 1,82% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα παράλληλα µε τη µείωση των καταγγελιών και λήξεων συµβάσεων εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2012 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2012 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2012 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 28 Σεπτεμβρίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Εξ αφορμής των παρατηρήσεων που περιέχονται στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Διεύθυνσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1.8.2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 Κατά το Β τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.426.992

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 5 Ιουνίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 5 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 5 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000. Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2011 Κατά το Τρίµηνο του 2011 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.932.790 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2. Ισχύοντα στοιχεία για τον ο κύκλο υποβολής προτάσεων (4/0/2009- /0/2009). Προϋπολογισμός Για τον πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων, το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης ανέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο. Mάρτιος 2009

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο. Mάρτιος 2009 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Mάρτιος ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΣΜΗΕ/ ΜΑΡΤΙΟΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης

Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης 1. Ειδικό Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης, μέσω της άμεσης οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 51 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 48 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 58 ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣTATIΣTIKEΣ EPΓATIKOY ΔYNAMIKOY ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ. [ απασχολούμενοι άνεργοι οικονομικά μη ενεργοί ] ΠEIPAIAΣ 2015

ΣTATIΣTIKEΣ EPΓATIKOY ΔYNAMIKOY ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ. [ απασχολούμενοι άνεργοι οικονομικά μη ενεργοί ] ΠEIPAIAΣ 2015 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣTATIΣTIKEΣ EPΓATIKOY ΔYNAMIKOY [ απασχολούμενοι άνεργοι οικονομικά μη ενεργοί ] ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 215 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪ Η: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪ Η: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪ Η: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3/11/9 3/1/1 Αθήνα, Μάρτιος 1 Η ανοιχτή επικοινωνία των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 Κατά το Τρίµηνο του 2015 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.641.682 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για το Σεπτέµβριο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Μ.Ν. Ντυκέν, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. Ε. Αναστασίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. ΔΙΑΛΕΞΗ 02 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Βόλος, 2015-2016 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Descriptive)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 12/8/2004 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 Η Δ/νση Στατιστικών Δευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα