Lifelong Learning Programme (LLP): ERASMUS MOBILITY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Lifelong Learning Programme (LLP): ERASMUS MOBILITY"

Transcript

1 Lifelong Learning Programme (LLP): ERASMUS MOBILITY Οι φοιτητές του ΑΠΚΥ μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus για: σε Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus σε: Πανεπιστήμια Οργανισμούς/Εταιρείες Ερευνητικά Κέντρα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν 1 : προπτυχιακοί φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο 2 ο έτος σπουδών και έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο (2) ετήσιες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) ή τέσσερις (4) εξαμηνιαίες. φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου (μάστερ ή διδακτορικό). Προκειμένου για Μάστερ, να έχουν ολοκληρώσει μία (1) ετήσια Θ.Ε. ή δύο (2) εξαμηνιαίες Θ.Ε. Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του Ακαδημαϊκού Υπεύθυνου ή του επιβλέποντος καθηγητή εάν θα επιτραπεί σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό φοιτητή, η μετακίνηση στο εξωτερικό κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν από την προβλεπόμενη κατάθεση της μεταπτυχιακής (όπου ισχύει) ή της διδακτορικής διατριβής. Σημείωση: Οι υποψήφιοι φοιτητές Erasmus δεν πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων ECTS (ή Θεματικών Ενοτήτων) για τη λήψη του τίτλου σπουδών τους. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει περίοδος σπουδών, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, που να μπορούν να αντικαταστήσουν/εμπλουτίσουν με κινητικότητα στο εξωτερικό. 1 Φοιτητές που έχουν μετακινηθεί τα προηγούμενα έτη στο εξωτερικό για σπουδές, είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν δεύτερη φορά, παρά μόνο εάν πρόκειται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση (student mobility for work placement). Το ίδιο ισχύει και αντίστροφα.

2 Διάρκεια Κινητικότητας: Η διάρκεια της κινητικότητας στο εξωτερικό δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να είναι μικρότερη από τρείς (3) μήνες ούτε μεγαλύτερη από δώδεκα (12) μήνες. Χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα: Τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία (ΑΤ), Βέλγιο (ΒΕ), Βουλγαρία (BG), Γαλλία (FR), Γερμανία (DE), Δανία (DK), Ελλάδα (EL), Εσθονία (EE), Ηνωμένο Βασίλειο (UK), Ιρλανδία (IE), Ισπανία (ES), Ιταλία (IT), Κύπρος (CY), Λετονία (LV), Λιθουανία (LT), Λουξεμβούργο (LU), Μάλτα (MT), Ολλανδία (NL), Ουγγαρία (HU), Πολωνία (PL), Πορτογαλία (PT), Ρουμανία (RO), Σλοβακία (SK), Σλοβενία (SI), Σουηδία (SE), Τσεχία (CZ), Φινλανδία (FI), Κροατία (HR), τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ): Ισλανδία (IS), Λίχνενσταϊν (LI), Νορβηγία (NO), Ελβετία (CH), και η Τουρκία (TR) Επιχορήγηση Erasmus: Παραχωρείται μηνιαία επιχορήγηση Erasmus, το ύψος της οποίας είναι ανάλογο της χώρας υποδοχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα Erasmus ( Erasmus Intensive Language Course ): Εάν η γλώσσα της χώρας προορισμού είναι μια από τις λιγότερο ομιλούμενες και διδασκόμενες γλώσσες στην Ευρώπη, ο φοιτητής μπορεί να λάβει πρόσθετη επιχορήγηση για την παρακολούθηση εντατικών μαθημάτων γλώσσας που προσφέρονται ειδικά για φοιτητές Erasmus. Τα εντατικά γλωσσικά μαθήματα Erasmus: διοργανώνονται σε 26 χώρες: Βέλγιο (Φλαμανδόφωνη κοινότητα), Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Ελβετία, Εσθονία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία Έχουν συνήθως διάρκεια δύο (2) έως έξι (6) εβδομάδες. 2

3 Β. Ειδικότερα για ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ (SMS) Τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια στα οποία φοιτητές του ΑΠΚΥ μπορούν να πραγματοποιήσουν περίοδο σπουδών στο εξωτερικό ανακοινώνονται, κάθε ακαδημαϊκό έτος, από το Γραφείο Erasmus του ΑΠΚΥ. Στην περίπτωση που φοιτητής επιδιώκει να πραγματοποιήσει περίοδο σπουδών σε πανεπιστήμιο που συμμετέχει μεν στο πρόγραμμα Erasmus, αλλά με το οποίο το ΑΠΚΥ δεν έχει συνάψει διμερή συμφωνία Erasmus, πρέπει να ενημερώσει άμεσα το Γραφείο Erasmus και τον Ακαδημαϊκό του Υπεύθυνο, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα συνεργασίας. Δικαιολογητικά και έγγραφα για την υποβολή αίτησης: ΑΙΤΗΣΗ ERASMUS για υποτροφία κινητικότητας φοιτητών για σπουδές ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (αν πρόκειται για υποψήφιους διδάκτορες, έγγραφη βεβαίωση του επιβλέπων με το θέμα της διατριβής) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Learning Agreement): συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο φοιτητή, τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του προγράμματος σπουδών στο ΑΠΚΥ και το πανεπιστήμιο υποδοχής ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (όπου απαιτείται) Δίδακτρα: Το πανεπιστήμιο υποδοχής δεν χρεώνει επιπρόσθετα δίδακτρα, δικαιώματα εγγραφής ή άλλα διαχειριστικά έξοδα στο φοιτητή Erasmus για τη διάρκεια της κινητικότητάς του. Αναγνώριση περιόδου σπουδών στο εξωτερικό: Στην περίπτωση μετακίνησης για περίοδο σπουδών σε ξένο Πανεπιστήμιο, οι φοιτητές του ΑΠΚΥ πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα που να αντιστοιχούν σε 15 τουλάχιστον ECTS credits ανά εξάμηνο σπουδών. Οι φοιτητές Erasmus δεν θα εξεταστούν στο ΑΠΚΥ στις Θεματικές Ενότητες που αντιστοιχούν στα μαθήματα που στη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) δηλώνεται ότι θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό. Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών που παρακολουθεί ο φοιτητής στο ΑΠΚΥ και αναγνωρίζεται πλήρως. Το ΑΠΚΥ δεσμεύεται για την αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων εξετάσεων και άλλων μορφών αξιολόγησης), σε αντικατάσταση αντίστοιχης περιόδου σπουδών στο ίδιο το ΑΠΚΥ, ακόμη και εάν το περιεχόμενο του προγράμματος του πανεπιστημίου υποδοχής διαφέρει. Νοείται πως η αντιστοίχηση μαθημάτων εξωτερικού θεματικών ενοτήτων ΑΠΚΥ καθορίζεται σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου, ο οποίος υποβάλλει τεκμηριωμένη εισήγηση στην οικεία Σχολή ή άλλο αρμόδιο όργανο. Μετά το πέρας της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό, το πανεπιστήμιο υποδοχής οφείλει να χορηγήσει στο φοιτητή αντίγραφο αναλυτικής 3

4 βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε, ώστε να γίνει η αντιστοιχία με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος σπουδών του ΑΠΚΥ. Στο φοιτητή χορηγείται πιστοποιητικό αναγνώρισης σπουδών και η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό καταγράφεται και στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) που συνοδεύει τον τίτλο σπουδών που θα εκδώσει το ΑΠΚΥ. Γ. Ειδικότερα για ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (SMP) Φορείς Κατάρτισης: Το Γραφείο Erasmus του ΑΠΚΥ παρέχει στους φοιτητές πληροφόρηση για τα πανεπιστήμια/οργανισμούς/εταιρείες που διαθέτουν θέσεις πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Για την εύρεση Φορέα Υποδοχής, ο ενδιαφερόμενος φοιτητής μπορεί ακόμη να συμβουλευτεί τους καθηγητές του ή το διαδίκτυο, ώστε να αναζητήσει πανεπιστήμια/οργανισμούς/εταιρείες στο εξωτερικό που προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης. Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών ΔΕΝ είναι επιλέξιμοι ως φορείς κατάρτισης: - Οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο εξαντλητικός κατάλογος διατίθεται στο ιστότοπο: - Οργανισμοί που διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης) - Αντιπροσωπείες ή δημόσια ιδρύματα της χώρας προέλευσης του φοιτητή, π.χ. πρεσβείες, προξενεία, μορφωτικά ινστιτούτα, σχολεία, λόγω της προϋπόθεσης της διεθνικότητας Ο φοιτητής στέλνει στους φορείς που επιθυμεί να μετακινηθεί σύντομο βιογραφικό σημείωμα και καλυπτική επιστολή, περιγράφοντας το αντικείμενο/ειδικότητά του, ζητώντας να γίνει δεκτός για πρακτική άσκηση. Αν υπάρξει θετική ανταπόκριση, ο ενδιαφερόμενος φοιτητής μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus. Δικαιολογητικά και έγγραφα για την υποβολή αίτησης: ΑΙΤΗΣΗ ERASMUS για υποτροφία κινητικότητας φοιτητών για πρακτική άσκηση ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (αν πρόκειται για υποψήφιους διδάκτορες, έγγραφη βεβαίωση του επιβλέπων με το θέμα της διατριβής) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Training Agreement): συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο φοιτητή, τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του προγράμματος σπουδών στο ΑΠΚΥ και τον φορέα κατάρτισης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (όπου απαιτείται) 4

5 Αναγνώριση περιόδου πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό: Η πρακτική άσκηση που ο φοιτητής θα υλοποιήσει με επιτυχία στο ίδρυμα/οργανισμό υποδοχής αναγνωρίζεται από το ΑΠΚΥ, το οποίο είναι υποχρεωμένο να αναγράφει στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) την περίοδο της πρακτικής άσκησης. Στην περίπτωση που ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του προγράμματος σπουδών στο ΑΠΚΥ αποφασίσει και δηλώσει στη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης ότι στο φοιτητή θα πιστωθούν και μονάδες ECTS, τότε μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητας, το ΑΠΚΥ θα προχωρήσει και στην πίστωση των μονάδων στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή. Πέραν των πιο πάνω, ο φοιτητής Erasmus εξασφαλίζει και το έγγραφο Europass που καταγράφει και πιστοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτώνται σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα μέσω προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και κατάρτισης. Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Στάδιο 1: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και Υποβολή Αίτησης Εύρεση πανεπιστημίου για μετακίνηση στο εξωτερικό για περίοδο σπουδών ή εύρεση φορέα κατάρτισης για μετακίνηση στο εξωτερικό για περίοδο πρακτικής άσκησης Συμπλήρωση της Αίτησης Υποψηφίου Υποτρόφου Erasmus Ετοιμασία Συμφωνίας Σπουδών (Learning Agreement) ή Συμφωνίας Πρακτικής Άσκησης (Training Agreement), σε συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του οικείου προγράμματος σπουδών του ΑΠΚΥ. Στην περίπτωση υποψηφίων διδακτόρων, ο υπεύθυνος της διατριβής θα βεβαιώνει πως το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος στο εξωτερικό θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του. Υποβολή Αίτησης και Συμφωνίας Σπουδών / Πρακτικής Άσκησης, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. αναλυτική βαθμολογία, πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών, προκαταρκτική έγκριση οργανισμού υποδοχής, κτλ) στο Γραφείο Erasmus του ΑΠΚΥ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Σημείωση: Οι φοιτητές οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν εντατικά γλωσσικά μαθήματα EILCs πρέπει να το αναφέρουν στην αίτησή τους. 5

6 Στάδιο 2: Αξιολόγηση Αιτήσεων Οι αιτήσεις των υποψηφίων φοιτητών Erasmus εξετάζονται από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου, βάσει των κριτηρίων επιλογής που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο επιλεγέντων, απορριφθέντων και επιλαχόντων φοιτητών και δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της επιλογής. Σχετικά ενημερώνονται οι υποψήφιοι από το Γραφείο Erasmus του ΑΠΚΥ. Στάδιο 3: (α) Αίτηση Εξωτερικού για ΣΠΟΥΔΕΣ Οι φοιτητές που επιλέγονται για υποτροφία Erasmus για σπουδές πρέπει, στη συνέχεια, και με τη βοήθεια του Γραφείου Erasmus του ΑΠΚΥ, να αναζητήσουν, συμπληρώσουν και υποβάλουν τα ειδικά έντυπα των Ιδρυμάτων υποδοχής που αφορούν στην εγγραφή, στέγαση και υποδοχή τους. Το κάθε ίδρυμα μπορεί να ζητήσει διάφορες διατυπώσεις, αλλά συνήθως τα απαραίτητα έγγραφα είναι: Αίτηση Συμμετοχής ( Student Application Form ), συνήθως υπάρχει στον ιστοχώρο κάθε Πανεπιστημίου η Συμφωνία Σπουδών ( Learning Agreement ), υπογεγραμμένη από το φοιτητή, τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος Σπουδών και τον Συντονιστή Erasmus του ΑΠΚΥ. Η Συμφωνία Σπουδών είναι το πιο σημαντικό έντυπο για την αναγνώριση των σπουδών των φοιτητών Erasmus, η οποία γίνεται μέσω της μεταφοράς και αντιστοίχησης των πιστωτικών μονάδων ECTS που θα λάβουν από το Πανεπιστήμιο υποδοχής με ECTS credits και θεματικές ενότητες του ΑΠΚΥ. Περιλαμβάνει τα μαθήματα/πρόγραμμα σπουδών που ο φοιτητής θα παρακολουθήσει στο Πανεπιστήμιο υποδοχής και τις μονάδες ECTS που αντιστοιχούν σε αυτά και καταρτίζεται πάντα από κοινού με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του φοιτητή στο ΑΠΚΥ, συμφωνώντας εκ των προτέρων για την αντιστοίχιση των επιλεγμένων μαθημάτων και ECTS με θεματικές ενότητες και ECTS του προγράμματος σπουδών του φοιτητή στο ΑΠΚΥ. Τα πιο πάνω έντυπα αποστέλλονται στο Ίδρυμα υποδοχής μαζί με την Αναλυτική Βαθμολογία ( Transcript of Records ) του κάθε φοιτητή 2 του ΑΠΚΥ. Η Αναλυτική Βαθμολογία, αν προορίζεται για μη ελληνόφωνο πανεπιστήμιο, πρέπει να μεταφραστεί και οι φοιτητές πρέπει να απευθύνονται στο αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας Σπουδών και Μητρώου Φοιτητών του ΑΠΚΥ. Επιπρόσθετα, όπου απαιτείται, ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώνει το σχετικό Έντυπο Διαμονής ( Accommodation Form ), καθώς και αίτηση για εγγραφή στα μαθήματα γλώσσας που πιθανόν να προσφέρουν τα πανεπιστήμια υποδοχής. Ο κάθε φοιτητής είναι υπεύθυνος για την υποβολή στο Πανεπιστήμιο υποδοχής των απαιτούμενων εντύπων, συμπληρωμένων και υπογεγραμμένων με τον τρόπο που υποδεικνύει το Πανεπιστήμιο υποδοχής, εμπρόθεσμα. Το προσωπικό του Γραφείου Erasmus του ΑΠΚΥ από την πλευρά του θα προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο να εξυπηρετεί τους υποτρόφους στις επαφές τους με το εξωτερικό, όπου και όπως μπορεί. 2 Η αναλυτική βαθμολογία δεν ισχύει για την περίπτωση των υποψηφίων διδακτόρων. 6

7 Στάδιο 3: (β) Ασφάλεια και διαμονή για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο εξωτερικό Οι φοιτητές οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό και θα μετακινηθούν προς ένα κράτος μέλος της ΕΕ ή προς Νορβηγία και Ισλανδία πρέπει να προμηθευτούν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης από τον ασφαλιστικό τους οργανισμό, πριν από την αναχώρηση για το εξωτερικό. Σε διαφορετική περίπτωση, με βεβαίωση φοίτησης που εξασφαλίζουν από το ΑΠΚΥ, μπορούν να αιτηθούν για τη χορήγηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης στο αρμόδιο υπουργείο Υγείας. Οι δύο επιπλέον ασφαλιστικές καλύψεις που χρειάζονται (ατυχημάτων και αστικής ευθύνης), γίνονται ιδιωτικά και επιβαρύνουν οικονομικά το φοιτητή. Η αναζήτηση στέγης στο εξωτερικό γίνεται από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή. Αν η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε πανεπιστήμιο, τότε μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο γραφείο Erasmus του πανεπιστημίου υποδοχής για να διερευνήσει τη δυνατότητα διαμονής σε εστία. Στάδιο 4: Τελική Έγκριση Υποτροφίας και Καταβολή Επιχορήγησης Μετά την έγκριση της αίτησης του ενδιαφερόμενου φοιτητή από το ίδρυμα υποδοχής (πιστοποιείται με την υπογραφή της Συμφωνίας Σπουδών/Πρακτικής Άσκησης και την αποστολή σχετικής επιστολής αποδοχής, πριν από την έναρξη της δηλωθείσας περιόδου κινητικότητας), ο φοιτητής υπογράφει Χρηματοδοτική Σύμβαση Κινητικότητας Φοιτητών Erasmus ( Erasmus Grant Agreement ) με το ΑΠΚΥ. Διάρκεια Κινητικότητας: Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα παράτασης της παραμονής του στο εξωτερικό, εάν, πριν από την ολοκλήρωση της εγκεκριμένης περιόδου Erasmus: Έχει εξασφαλίσει τη γραπτή έγκριση του πανεπιστημίου/οργανισμού/εταιρείας υποδοχής Έχει υποβάλει αίτηση τουλάχιστον 1 μήνα πριν την καθοριστική ημερομηνία ολοκλήρωσης της κινητικότητας στο ΑΠΚΥ Η παράταση ακολουθεί την τρέχουσα περίοδο Erasmus χωρίς κενό («κενό» δεν θεωρούνται οι διακοπές και η περίοδος που κλείνουν τα πανεπιστήμια) Το ΑΠΚΥ διαθέτει τα απαιτούμενα κονδύλια για τη χρηματοδότηση της παράτασης Νοείται ότι παράταση παραχωρείται εφόσον ο φοιτητής δεν θα υπερβεί το ανώτατο όριο των 12 μηνών ή το πρόγραμμα, με τυχόν παράταση, δεν θα ολοκληρωθεί μετά την 30ή Σεπτεμβρίου του εκάστοτε τρέχοντος έτους, Σημειώνεται ότι αλλαγές στις ημερομηνίες έναρξης-λήξης της υποτροφίας γίνονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Κάθε τροποποίηση της αρχικής σύμβασης υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους, με χρήση εντύπου Τροποποίησης Σύμβασης για το επιπλέον διάστημα παραμονής στο εξωτερικό. 7

8 Στη Χρηματοδοτική Σύμβαση καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της χορηγίας Erasmus. Η καταβολή της χορηγίας γίνεται πάντα με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό 3 του φοιτητή. Ο φοιτητής βεβαιώνει κάθε καταβολή μέρους της υποτροφίας με το έντυπο Ατομική Βεβαίωση Παραλαβής Υποτροφίας Κινητικότητας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνεται τελικά χρήση της υποτροφίας: η σύμβαση επιστρέφεται αμέσως στο ΑΠΚΥ, συνοδευόμενη από έγγραφη αιτιολόγηση του φοιτητή και ενημερώνεται παράλληλα το ίδρυμα υποδοχής. εάν έχει ήδη εισπραχθεί μέρος της υποτροφίας, το ποσό αυτό επιστρέφεται εξ ολοκλήρου στο ΑΠΚΥ χωρίς καθυστέρηση. Επιπρόσθετα, ανάλογα με την κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων δύναται να εισηγηθεί: (i) Τη μη δυνατότητα υποβολής εκ νέου αίτησης συμμετοχής στο Erasmus από φοιτητή που έχει ακυρώσει τη συμμετοχή του. (ii) Την καταβολή από το φοιτητή των τραπεζικών ή άλλων εξόδων που προκύπτουν από την ακύρωση της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα Erasmus. Στάδιο 5: Αναχώρηση και Παραμονή στο Ίδρυμα Υποδοχής του εξωτερικού Οι φοιτητές Erasmus πριν αναχωρήσουν για το Ίδρυμα Υποδοχής, παραλαμβάνουν από το Γραφείο Erasmus του ΑΠΚΥ, φάκελο με τα απαραίτητα έγγραφα που θα τους συνοδεύουν στο εξωτερικό: Infoleaflet με τα στοιχεία του Γραφείου Erasmus του ΑΠΚΥ. Αντίγραφο της Σύμβασης και συνοδευτική επιστολή για την παραχώρηση υποτροφίας. Πρότυπο της Τελικής Έκθεσης Σπουδών/Πρακτικής Άσκησης που θα συμπληρωθεί από το φοιτητή μετά το πέρας της κινητικότητας στο εξωτερικό. Πρότυπο της εμπιστευτικής αναφοράς του Επόπτη (supervisor) του ιδρύματος υποδοχής. Είναι το πιο σημαντικό έντυπο που πιστοποιεί την περίοδο κινητικότητας στο εξωτερικό και το οποίο ο φοιτητής πρέπει να δώσει στον επόπτη του, τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν από την αναχώρησή του από το εξωτερικό, για να συμπληρωθεί και να υπογραφεί. Στο έντυπο αυτό πρέπει να αναγράφονται επακριβώς οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της κινητικότητας και το πρόγραμμα σπουδών/πρακτικής άσκησης που ολοκληρώθηκε. Έντυπο αλλαγών της Συμφωνίας Σπουδών, σε περίπτωση που χρειαστεί. Σημ.: Εντός ενός (1) μηνός από την άφιξη του στο Ίδρυμα υποδοχής, ο φοιτητής εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να αντικαταστήσει κάποια από τα προεπιλεγμένα μαθήματα της Συμφωνίας Σπουδών. 3 Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για χορηγία Erasmus πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο «Δελτίο Ατομικού Λογαριασμού υποτρόφου ERASMUS». Οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν από συναλλαγές με την Τράπεζα (μετατροπή συναλλάγματος, εμβάσματα κτλ.) βαρύνουν τον ίδιο τον φοιτητή. 8

9 Χάρτη Erasmus (Erasmus Student Charter) Στην περίπτωση πρακτικής άσκησης: Πρότυπο του εγγράφου κινητικότητας Europass που συμπληρώνεται κατά την ολοκλήρωση της κινητικότητας από το φοιτητή και προσυπογράφεται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο στο ΑΠΚΥ και τον επιβλέπων/επόπτη του φοιτητή στον οργανισμό υποδοχής Πρότυπο του εγγράφου Mobility Certificate που συμπληρώνεται από το ίδρυμα υποδοχής με την ολοκλήρωση της κινητικότητας Πρότυπο του εγγράφου Certificate of Arrival που συμπληρώνεται από το ίδρυμα υποδοχής με την έναρξη της κινητικότητας Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τους κανονισμούς/κανόνες των Ιδρυμάτων υποδοχής, να συμμετέχουν στις παραδόσεις και στις εξετάσεις των μαθημάτων που έχουν επιλέξει από το πρόγραμμα σπουδών τους και να επιτύχουν σε ένα τουλάχιστον από αυτά. Οι φοιτητές που εκπονούν διπλωματική εργασία ή προετοιμασία διατριβής (διδακτορικοί/μεταπτυχιακοί φοιτητές) θα πρέπει να παρουσιάσουν το έργο τους και να λάβουν βεβαίωση από τον επιβλέποντα καθηγητή για το κομμάτι της διπλωματικής εργασίας ή της διατριβής που εκπόνησαν στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου σπουδών, το Ίδρυμα Υποδοχής θα παρέχει στο φοιτητή αναλυτική κατάσταση απόδοσης (βαθμολογία) σύμφωνα με τη Συμφωνία Σπουδών. Η αναγνώριση των σπουδών που πραγματοποιούνται από το φοιτητή στο Ίδρυμα Υποδοχής δε θα δίνεται στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν ανταποκριθεί στο επίπεδο ακαδημαϊκής επιτυχίας που απαιτείται από το Ίδρυμα Υποδοχής ή δεν πληροί τις συμφωνημένες προϋποθέσεις που έχουν ορισθεί από τα Ιδρύματα Προέλευσης και Υποδοχής όσον αφορά στην αναγνώριση. Στάδιο 6: Επιστροφή στο ΑΠΚΥ Μέσα σε 30 ημέρες από τη λήξη τη σύμβασης της κινητικότητας Erasmus, ο φοιτητής οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου τα ακόλουθα έγγραφα/έντυπα: Βεβαίωση, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, από το Ίδρυμα υποδοχής για την περίοδο σπουδών/πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό («Mobility Certificate»). Έκθεση Σπουδών/Πρακτικής Άσκησης (συμπληρωμένη εξ ολοκλήρου από το Δικαιούχο). Εμπιστευτική Αναφορά του Επόπτη του Ιδρύματος Υποδοχής («Supervisor s Report»). Στην περίπτωση κινητικότητας για περίοδο σπουδών: αναλυτική περιγραφή μαθημάτων τα οποία ο φοιτητής παρακολούθησε, εξετάστηκε και έλαβε βαθμολογία, για σκοπούς αναγνώρισης των πιστωτικών μονάδων από το Πρόγραμμα Σπουδών του ΑΠΚΥ και το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (transcript of records) που εκδίδει το Πανεπιστήμιο υποδοχής. Αποδεικτικά στοιχεία κινητικότητας: Αντίγραφο αεροπορικού εισιτηρίου και πρωτότυπες κάρτες επιβίβασης, καθώς και οποιαδήποτε άλλα τυχόν έγγραφα απαιτούνται στη Χρηματοδοτική Σύμβαση Erasmus. Έντυπο ατομικής βεβαίωσης παραλαβής υποτροφίας (υπογεγραμμένο από το δικαιούχο). 9

10 Η μη υποβολή των εντύπων αυτών θεωρείται παράβαση των υποχρεώσεων του φοιτητή που απορρέουν από τη σύμβαση που έχει υπογράψει. Στην περίπτωση αυτή το ΑΠΚΥ δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή μέρους ή του συνόλου της υποτροφίας που έλαβε ο φοιτητής. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ERASMUS Υπηρεσία Διεθνούς Συνεργασίας και Διασφάλισης Ποιότητας Τηλ.: / 802 Φαξ:

11 ΕΝΤΥΠΑ / ΕΓΓΡΑΦΑ 1 ο στάδιο: Πριν από την επιλογή 1. Αίτηση Υποψήφιου Υποτρόφου Erasmus (Αρ. ΥΔΣΔΠ.Erasmus.SM.01) 2. Σχέδιο Συμφωνίας Σπουδών (Αρ. ΥΔΣΔΠ.Erasmus.SM.02) ή Συμφωνίας Πρακτικής Άσκησης (Αρ. ΥΔΣΔΠ.Erasmus.SM.03), υπογεγραμμένο από το φοιτητή/τρια και τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του οικείου Προγράμματος Σπουδών 3. Αναλυτική Βαθμολογία 4. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (όπου απαιτείται) 5. Επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα έγκρισης αποδοχής υποψηφίου από το φορέα υποδοχής 2 ο στάδιο: Μετά την έγκριση της αίτησης από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 6. Υπογραφή Συμφωνίας Σπουδών/Πρακτικής Άσκησης από τον Συντονιστή Erasmus του ΑΠΚΥ και από το ίδρυμα υποδοχής 3 ο στάδιο: Με την έγκριση του φοιτητή από το ίδρυμα υποδοχής 7. Χρηματοδοτική Σύμβαση Κινητικότητας Φοιτητών Erasmus (Αρ. ΥΔΣΔΠ.Erasmus.SM.04) 8. Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού φοιτητή (Αρ. ΥΔΣΔΠ.Erasmus.SM.05) 4 ο Στάδιο: Με την άφιξη στο εξωτερικό 9. Βεβαίωση Άφιξης ιδρύματος υποδοχής (Αρ. ΥΔΣΔΠ.Erasmus.SM.06) Μετά την επιστροφή στον τόπο διαμονής: 10. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Κινητικότητας ιδρύματος υποδοχής (Αρ. ΥΔΣΔΠ.Erasmus.SM.07) 11. Έκθεση Σπουδών/Πρακτικής Άσκησης (Αρ. ΥΔΣΔΠ.Erasmus.SM.10) 12. Εμπιστευτική Έκθεση επόπτη (supervisor) του ιδρύματος υποδοχής (Αρ. ΥΔΣΔΠ.Erasmus.SM.08) 13. Έντυπο Ατομικής Βεβαίωσης Παραλαβής Υποτροφίας (Αρ. ΥΔΣΔΠ.Erasmus.SM.11) 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ / ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Προτεραιότητα στους φοιτητές δίνεται με βάση τα πιο κάτω κριτήρια: Άτομα με ειδικές ανάγκες Επίπεδο Σπουδών (πτυχιακό ή μεταπτυχιακό / διδακτορικό): οι αιτήσεις πτυχιακών φοιτητών εξετάζονται ξεχωριστά από τις αιτήσεις μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών Γνώση της ομιλούμενης γλώσσας του Ιδρύματος Υποδοχής, εάν αυτή δεν είναι η Ελληνική Κίνητρο συμμετοχής στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus Αναλυτική Βαθμολογία: σταθμικός μέσος όρος βαθμολογίας Σημ.: Το κριτήριο της αναλυτικής βαθμολογίας δεν ισχύει για την περίπτωση των υποψηφίων διδακτόρων. Στην περίπτωση αυτή αξιολογείται εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή. Ρόλο στην τελική επιλογή παίζουν επίσης: Η γενική εικόνα και συνέπεια του φοιτητή/τριας Τυχόν επιπρόσθετα κριτήρια επιλογής που έχει θέσει το οικείο Πρόγραμμα Σπουδών και που αφορούν στο ακαδημαϊκό μέρος της μετακίνησης, τα οποία θα γνωστοποιούνται σε κάθε πρόσκληση από το Γραφείο Erasmus. Η Επιτροπή, προκειμένου να καταλήξει στην τελική επιλογή, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συνέντευξη από τους υποψηφίους φοιτητές. 13

ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ [αφορά στο δεύτερο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους ]

ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ [αφορά στο δεύτερο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους ] ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015 2016 [αφορά στο δεύτερο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016] Τι είναι η δράση Erasmus+ Κινητικότητα Σπουδών Η δράση Erasmus+ STUDIES υποστηρίζει την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ [αφορά στο εαρινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους ]

ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ [αφορά στο εαρινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους ] ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ [αφορά στο εαρινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015] Τι είναι η δράση Erasmus+ Κινητικότητα Σπουδών Η δράση Erasmus+ STUDIES υποστηρίζει την κινητικότητα φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2014 2015 Τι είναι η δράση Erasmus+ Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση/Επαγγελματική Κατάρτιση Η δράση Erasmus+ PLACEMENTS υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2014 2015 Τι είναι η δράση Erasmus+ Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση/Επαγγελματική Κατάρτιση Η δράση Erasmus+ PLACEMENTS υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015 2016 Τι είναι Η δράση Erasmus+ PLACEMENTS υποστηρίζει την κινητικότητα φοιτητών και προσφάτως αποφοιτησάντων με τοποθέτηση για πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης(LLP). Υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Δράση: Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση (Staff Training)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Δράση: Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση (Staff Training) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Δράση: Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση (Staff Training) Τι είναι η δράση Erasmus+ Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση Το πρόγραμμα Erasmus+ υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για Σπουδές Ακαδημαϊκού Έτους ERASMUS +

ERASMUS Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για Σπουδές Ακαδημαϊκού Έτους ERASMUS + ERASMUS + 2017-2018 1 ERASMUS + Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για Σπουδές Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 Πανεπιστημίου Πειραιώς Προθεσμία Υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία της Επίσκεψης Μελέτης ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ STUDY VISITS ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στοιχεία της Επίσκεψης Μελέτης ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ STUDY VISITS ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 Oι θέσεις που υπάρχουν για μετακίνηση φοιτητών του Τμήματός μας σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 04/11/2015 Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ

Πάτρα, 04/11/2015 Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ TMHMA ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ -------------------------------------------------------------------- ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πάτρα, 04/11/2015 Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Δράση: Κινητικότητα Ακαδημαϊκού Προσωπικού για Διδασκαλία (Staff Teaching Assignments)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Δράση: Κινητικότητα Ακαδημαϊκού Προσωπικού για Διδασκαλία (Staff Teaching Assignments) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Δράση: Κινητικότητα Ακαδημαϊκού Προσωπικού για Διδασκαλία (Staff Teaching Assignments) Τι είναι η δράση Erasmus + Κινητικότητα Ακαδημαϊκού Προσωπικού για Διδασκαλία: Το πρόγραμμα Erasmus+

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στο νέο Πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές, ακαδημαϊκού έτους 2015-2016. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2017-2018 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MOΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2015 Προκηρύσσεται η επιλογή φοιτητών για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Erasmus+ για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2016-2017 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MOΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα ERASMUS

Προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα ERASMUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΚΥ ΠΑΤΣΙΟΥ Ιπποκράτους 20, 10680 Αθήνα Τηλ. 2103688544 2103688542 ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MOΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/10/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 690 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. : 26810 50544 http://erasmus.teiep.gr/ e-mail: erasmus@teiep.gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS+ Μαθησιακής Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές (σε ΑΕΙ της Ευρώπης)

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση Κινητικότητας με σκοπό την Επιμόρφωση μέσω του προγράμματος Erasmus+, ακαδ.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση Κινητικότητας με σκοπό την Επιμόρφωση μέσω του προγράμματος Erasmus+, ακαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων Ιωάννινα, 3 Μαρτίου 2017 Αρ. πρωτ. Προς

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα ERASMUS+ Επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές Ακαδημαϊκό έτος

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα ERASMUS+ Επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές Ακαδημαϊκό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΚΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ναυαρίνου 13 α 106 80, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-3688060 e-mail: anakas@primedu.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ERASMUS

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ERASMUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Oι θέσεις που υπάρχουν για μετακίνηση φοιτητών του Τμήματός μας σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας

Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013 Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα σε 31 συμμετέχουσες Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/ ΕΡΑΣΜΟΣ Αιτήσεις εξερχόμενων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/ ΕΡΑΣΜΟΣ Αιτήσεις εξερχόμενων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/ ΕΡΑΣΜΟΣ Αιτήσεις εξερχόμενων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+/Σπουδές Tο πρόγραμμα Erasmus+/Σπουδές επιχορηγεί την κινητικότητα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+/Σπουδές Tο πρόγραμμα Erasmus+/Σπουδές επιχορηγεί την κινητικότητα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων . ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+/Σπουδές Tο πρόγραμμα Erasmus+/Σπουδές επιχορηγεί την κινητικότητα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου με σκοπό να φοιτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/ ΕΡΑΣΜΟΣ Αιτήσεις εξερχόμενων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/ ΕΡΑΣΜΟΣ Αιτήσεις εξερχόμενων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/ ΕΡΑΣΜΟΣ Αιτήσεις εξερχόμενων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS 2011-2012 Αγαπητοί φοιτητές/τριες, από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακοί μεταπτυχιακοί υποψήφιοι διδάκτορες),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Επισκέψεις Μελέτης 2012

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Επισκέψεις Μελέτης 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT) στο πλαίσιο του Erasmus για το 2015/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT) στο πλαίσιο του Erasmus για το 2015/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT) στο πλαίσιο του για το 01/01 Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «+ / ΚΑ1 01-01», υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης μελών

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων Ενότητα 5:Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά WFD2000/60/ΕΚ Εφαρμογή Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 19/11/2013 Αρ. Πρωτοκ.: 399 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus@teiep.gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κτι ριο Α, Κωστακιοι, Άρτα Ημ/νία: 24/04/2018 Τηλ. : Αρ. Πρωτοκ.: 1780 erasmus.teiep.gr e mail:

Κτι ριο Α, Κωστακιοι, Άρτα Ημ/νία: 24/04/2018 Τηλ. : Αρ. Πρωτοκ.: 1780 erasmus.teiep.gr e mail: Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Κτι ριο Α, Κωστακιοι, 471 50 Άρτα Ημ/νία: 24/04/2018 Τηλ. : 26810 50544 Αρ. Πρωτοκ.: 1780 erasmus.teiep.gr e mail: erasmus@teiep.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ L.L.P. / ERASMUS/Ι.Κ.Υ.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ L.L.P. / ERASMUS/Ι.Κ.Υ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ L.L.P. / ERASMUS/Ι.Κ.Υ. 2011 2012 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2016-17 Ανακοινώνεται η έναρξη της διαδικασίας επιλογής φοιτητών του Τµήµατος Θεολογίας που επιθυµούν να

Διαβάστε περισσότερα

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017 Πρόγραμμα Ομίλου Πρακτικής Άσκησης Erasmus + ακαδ. έτους 2016-17 Για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Επιτροπή Erasmus στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Μαρία Παπαδοπούλη (Συντονίστρια), maria@csd.uoc.gr Γιώργος Παπαγιαννάκης, papagian@csd.uoc.gr Βασίλης Χριστοφίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1340/2008 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Tα προγράμματα Κλασσικής Κινητικότητας και του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus για σπουδές ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ & ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus για σπουδές ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ & ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κοζάνη, 5/1/2017 Α.Π. 2844 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ 2017-2018 για

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Δ/νση Διεθνών, Δημοσίων Σχέσεων & Δημοσιευμάτων Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS 2013-2014 Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ & ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ & ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κοζάνη, 22/1/2018 Α.Π. 3931 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ 2018-2019 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική πολιτική και ανταγωνιστικότητα Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Φορολογική πολιτική και ανταγωνιστικότητα Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΑΣΜΟΣ+

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΑΣΜΟΣ+ Πρόσκληση συμμετοχής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΑΣΜΟΣ+ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εξερχόμενους φοιτητές, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ http://www.interel.uoa.gr/erasmus.html Η διακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ: Εφόσον ο υποψήφιος φοιτητής επιθυμεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση σε κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS +, TMHMATOΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Ακαδημαϊκού έτους

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS +, TMHMATOΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Ακαδημαϊκού έτους ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS +, TMHMATOΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 Το πρόγραμμα Erasmus+/Σπουδές επιχορηγεί την κινητικότητα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP)

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕRASMUS METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013) Όσοι φοιτητές (προπτυχιακοί ή

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές (Studies)

Πληροφορίες για το Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές (Studies) Πληροφορίες για το Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές (Studies) Γιατί είναι σημαντική η κινητικότητα για τους φοιτητές; Ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων: Βελτιώνονται οι γλωσσικές δεξιότητες τους Μαθαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ. Ημ/νία: 25/09/2017 Αρ. Πρωτοκ.: 1586

Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ. Ημ/νία: 25/09/2017 Αρ. Πρωτοκ.: 1586 Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Κτιριο Α, Κωστακιοι, 471 50 Άρτα Τηλ. επικοινωνίας: 26810 50544 http://erasmus.teiep.gr/ e mail: erasmus@teiep.gr Ημ/νία: 25/09/2017 Αρ. Πρωτοκ.: 1586 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

1. Πριν την διαδικασία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος Τι πρέπει να προσέξετε πριν την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές. 2. Διαδικασία υποβολής της

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κινητικότητα προσωπικού: περίοδοι διδασκαλίας: η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο εκπαιδευτικό προσωπικό των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Oι θέσεις που υπάρχουν για μετακίνηση φοιτητών του Τμήματός μας σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα ERASMUS

Προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα ERASMUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΚΥ ΠΑΤΣΙΟΥ Ιπποκράτους 20, 10680 Αθήνα Τηλ. 2103688544 2103688542 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMU S

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMU S ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMU S+ 2015-2016 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ Traineeship ERA - PLACES 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ Traineeship ERA - PLACES 2017 Πρόγραμμα ERASMUS + ΚΑ1 ακαδημαϊκού έτους 2016 2017 για Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του εξωτερικού με τη στήριξη του ΙΚΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016 2017 Traineeship

Διαβάστε περισσότερα

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Oι θέσεις που υπάρχουν για μετακίνηση φοιτητών του Τμήματός μας σε Πανεπιστήμια του

Διαβάστε περισσότερα

1)Application Form που αφορά στο Πανεπιστήμιο Φιλοξενίας που επιθυμείτε να επισκεφτείτε. Το Application Form προσκομίζεται από το Παν.

1)Application Form που αφορά στο Πανεπιστήμιο Φιλοξενίας που επιθυμείτε να επισκεφτείτε. Το Application Form προσκομίζεται από το Παν. Έντυπα που αποστέλλονται στο Πανεπιστήμιο Φιλοξενίας Εφόσον επιλεγείτε από το τμήμα σας, το τμήμα σας αποστέλλει τα πρακτικά επιλογής στο γραφείο Κινητικότητας Erasmus που αναλαμβάνει να σας ενημερώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Προς: τους ακαδημαϊκούς υπευθύνους Διμερών Συμφωνιών με κινητικότητα φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕRASMUS METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP)

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕRASMUS METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕRASMUS METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014) Όσοι φοιτητές (προπτυχιακοί ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ L.L.P. / ERASMUS/Ι.Κ.Υ. 2013 2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος IP/10/1454 Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος Η ανία, οι Κάτω Χώρες και η Κύπρος ήταν τα µόνα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus για σπουδές ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus για σπουδές ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κοζάνη, 5/1/2017 Α.Π. 2842 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ 2017-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), και συγκεκριμένα: τη γεωργική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLUS 2015-16

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLUS 2015-16 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLUS 2015-16 Ελένη Κ. Παλούρα, Καθηγήτρια Ακαδημαϊκή Συντονίστρια ERASMUS, ΤΦ www.eurep.auth.gr φοιτητές εξερχόμενοι ERASMUS+ σπουδές 1 Ε. Κ. Παλούρα ERASMUS PLUS 2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ERASMUS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/ ΕΡΑΣΜΟΣ Επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/ ΕΡΑΣΜΟΣ Επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Tηλ. 2107274557 Fax: 2107274750 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ERASMUS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ERASMUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ERASMUS ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Αρ. Σύμβασης: UCY SMS 2013 - Μεταξύ: του Πανεπιστημίου Κύπρου που εφεξής θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/ ERASMUS

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/ ERASMUS Παράρτημα V.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ERASMUS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Frmatted: Left: 70,85 pt, Right: 70,85 pt, Tp: 70,85 pt, Bttm: 70,85 pt ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν Παράρτημα συμπληρώνει τους κανόνες που αφορούν την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού (διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό) για επιµόρφωση Γ) Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ Traineeship ERA - PLACES 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ Traineeship ERA - PLACES 2016 Πρόγραμμα ERASMUS + ΚΑ1 ακαδημαϊκού έτους 2016 2017 για Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του εξωτερικού με τη στήριξη του ΙΚΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016 2017 Traineeship

Διαβάστε περισσότερα

1. Σ.Σ. ΔΕΣΠΟΤΗΣ, Καθηγητής Τηλ. Γραφείου: Fax : Κ. ΚΕΦΑΛΕΑ, Αν. Καθηγήτρια

1. Σ.Σ. ΔΕΣΠΟΤΗΣ, Καθηγητής Τηλ. Γραφείου: Fax : Κ. ΚΕΦΑΛΕΑ, Αν. Καθηγήτρια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ TMHMA KOINΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΑΣΜΟΣ 2016-7 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: 1. Σ.Σ. ΔΕΣΠΟΤΗΣ, Καθηγητής Τηλ. Γραφείου:

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS 2013-2014 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MOΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Το Τμήμα Μοριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤEΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟYΝ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟYΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18 Τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε

Διαβάστε περισσότερα