ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ [αφορά στο εαρινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ [αφορά στο εαρινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους ]"

Transcript

1 ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ [αφορά στο εαρινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους ] Τι είναι η δράση Erasmus+ Κινητικότητα Σπουδών Η δράση Erasmus+ STUDIES υποστηρίζει την κινητικότητα φοιτητών για περίοδο σπουδών σε πανεπιστήμια Ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+. Το Πρόγραμμα παρέχει οικονομική ενίσχυση χορηγία, ανάλογα με τη χώρα υποδοχής, αλλά δεν παρέχει πλήρη κάλυψη των εξόδων διαβίωσης. Σημ.: Το πανεπιστήμιο υποδοχής δεν χρεώνει δίδακτρα, δικαιώματα εγγραφής ή άλλα διαχειριστικά έξοδα στον φοιτητή Erasmus+ ο οποίος καταβάλλει κανονικά τα σχετικά δίδακτρα/διαχειριστικό κόστος στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οποιεσδήποτε άλλες υποτροφίες έχουν τυχόν εξασφαλισθεί από τους υποψηφίους δικαιούχους φοιτητές, δεν επηρεάζονται από τη συμμετοχή τους στη δράση κινητικότητας Erasmus+ Τι προσφέρει στους συμμετέχοντες Οι συμμετέχοντες σε δραστηριότητες κινητικότητας έχουν την ευκαιρία να: να ζήσουν για ένα διάστημα στην Ευρώπη, να γνωρίσουν νέους πολιτισμούς και κουλτούρες, και να μάθουν ξένες γλώσσες, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να ανοίξουν νέους ορίζοντες για τη συνέχεια των σπουδών τους μετά το ΑΠΚΥ, να γνωρίσουν το εκπαιδευτικό σύστημα άλλων χωρών, και να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους και τις προοπτικές εργοδότησής τους. Τα μαθήματα που οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν με επιτυχία στο εξωτερικό θα τους αναγνωρισθούν στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δυνητικοί Δικαιούχοι προπτυχιακοί φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών. φοιτητές μεταπτυχιακού (Μάστερ) επιπέδου οι οποίοι έχουν ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία μία (1) ετήσια Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) ή δύο (2) εξαμηνιαίες. Σημ.: Το πρόγραμμα Erasmus+ απευθύνεται σε φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων (ή Θεματικών Ενοτήτων) για τη λήψη του πτυχίου τους, δηλαδή υπάρχει περίοδος σπουδών, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, που μπορούν να αντικαταστήσουν πραγματοποιώντας περίοδο σπουδών στο εξωτερικό.

2 Διάρκεια, Αριθμός και Είδη Δραστηριοτήτων Κινητικότητας από 3 έως 12 μήνες, ανά κύκλο σπουδών o Φοιτητής δύναται να υποβάλει αίτηση και να λάβει επιχορήγηση για περιόδους κινητικότητας συνολικής διάρκειας έως 12 μηνών κατά μέγιστο σε κάθε κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους των δραστηριοτήτων κινητικότητας 1. Δηλαδή, δικαιούται να συμμετέχει σε δράσεις κινητικότητας μέχρι 12 μήνες σε κάθε έναν από τους 3 κύκλους σπουδών (πτυχίο μάστερ διδακτορικό). o Μία δραστηριότητα κινητικότητας μπορεί να συνδυάζει περίοδο πρακτικής άσκησης και περίοδο σπουδών σε ξένο πανεπιστήμιο. o Τυχόν προηγούμενη συμμετοχή στο πλαίσιο του προγράμματος LLP-Erasmus προσμετρείται στη μέγιστη 12μηνη περίοδο κινητικότητας ανά κύκλο σπουδών. για το ακαδημαϊκό έτος οι δραστηριότητες κινητικότητες για σπουδές αφορούν στο εαρινό εξάμηνο και πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου Επιλέξιμες χώρες και Δυνητικά Πανεπιστήμια Υποδοχής Χώρες που συμμετέχουν στο Erasmus+ : o Τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι o Ισλανδία, Λίχνενσταϊν, Νορβηγία, Τουρκία και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Δυνητικά Πανεπιστήμια Υποδοχής : o Πανεπιστήμια που εδρεύουν σε χώρα η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ και με τα οποία είναι σε ισχύ διαπανεπιστημιακή συμφωνία Erasmus+ με το ΑΠΚΥ. Τον κατάλογο με τις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες του ΑΠΚΥ με πανεπιστήμια στο εξωτερικό, μπορείτε να τον βρείτε ΕΔΩ. Για τυχόν αναθεώρησή του μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων θα αποστέλλεται σχετική ενημέρωση από το Γραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚΥ και θα γίνονται αναρτήσεις στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου. Στην περίπτωση που φοιτητής του ΑΠΚΥ επιδιώκει να πραγματοποιήσει περίοδο σπουδών σε πανεπιστήμιο που συμμετέχει μεν στο πρόγραμμα Erasmus+, αλλά με το οποίο το ΑΠΚΥ δεν έχει συνάψει διμερή συμφωνία, ο φοιτητής πρέπει να ενημερώσει άμεσα το Γραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚΥ, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα συνεργασίας, πριν την υποβολή των αιτήσεων για επιχορήγηση Erasmus+. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χώρα υποδοχής πρέπει να είναι διαφορετική από τη χώρα του φορέα αποστολής (στην προκειμένη, η Κύπρος για το ΑΠΚΥ) και τη χώρα διαμονής των φοιτητών. 1 Για παράδειγμα, ένας φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του, μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Erasmus+ και να επιχορηγηθεί για πρακτική άσκηση διάρκειας 3 μηνών, για 6 μήνες σπουδές στο εξωτερικό και ξανά για σπουδές διάρκειας 3 μηνών. 2

3 Επιχορήγηση Erasmus+ Έξοδα μετακίνησης Υπολογίζονται βάσει της διανυόμενης απόστασης του κάθε συμμετέχοντα. Οι αποστάσεις υπολογίζονται με τη χρήση ειδικού εργαλείου υπολογισμού αποστάσεων της ΕΕ (βλ. Παράρτημα ΙΙ.ii.). Σημ.: Χορηγία μετακίνησης παραχωρείται μόνο όταν η κινητικότητα αρχίζει από την Κύπρο (ή από άλλες εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, την Ισλανδία, τη Μάλτα και υπερπόντιες χώρες και εδάφη) προς τη χώρα υποδοχής. Εάν η κινητικότητα αρχίσει από άλλη χώρα ΔΕΝ καταβάλλεται χορηγία μετακίνησης. Χορηγία διαβίωσης Καθορίζεται από τη διάρκεια της δραστηριότητας κινητικότητας του κάθε συμμετέχοντα και τη χώρα υποδοχής. Πρόκειται για μηνιαία χορηγία. (βλ. Παράρτημα ΙΙ.ii). Αναγνώριση Περιόδου Σπουδών Στην περίπτωση μετακίνησης για περίοδο σπουδών σε ξένο Πανεπιστήμιο, οι φοιτητές του ΑΠΚΥ πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα που να αντιστοιχούν σε 20 τουλάχιστον ECTS credits ανά εξάμηνο σπουδών. Οι φοιτητές Erasmus+ δεν πρέπει (ούτε πριν ούτε κατά τη διάρκεια της κινητικότητας στο εξωτερικό) να εξεταστούν στο ΑΠΚΥ στις Θεματικές Ενότητες που αντιστοιχούν στα μαθήματα που δήλωσαν στη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) ότι θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό και θα τους αναγνωριστούν από το ΑΠΚΥ με την επιστροφή τους. Με τη λήξη της περιόδου κινητικότητας στο εξωτερικό, το Πανεπιστήμιο υποδοχής οφείλει να παρέχει στον φοιτητή αναλυτική βαθμολογία (transcript of records) για σπουδές. Τα εν λόγω πιστοποιητικά επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα του συμφωνηθέντος προγράμματος κινητικότητας της Συμφωνίας Σπουδών (Learning Agreement). Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών που παρακολουθεί ο φοιτητής στο ΑΠΚΥ και αναγνωρίζεται πλήρως (με το Παράρτημα Διπλώματος). Το ΑΠΚΥ δεσμεύεται για την αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων εξετάσεων και άλλων μορφών αξιολόγησης), σε αντικατάσταση αντίστοιχης περιόδου σπουδών στο ίδιο το ΑΠΚΥ, ακόμη και εάν το περιεχόμενο του προγράμματος του πανεπιστημίου υποδοχής διαφέρει. Διαδικασία Συμμετοχής στη Δράση ΒΗΜΑ 1 ο : Εύρεση Πανεπιστημίου Υποδοχής Αν είσαι φοιτητής του ΑΠΚΥ και πληρούνται οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις, θα πρέπει αρχικά: να ψάξεις οδηγούς σπουδών των πανεπιστημίων του εξωτερικού που σε ενδιαφέρουν με τα οποία συνεργάζεται το ΑΠΚΥ - και να εντοπίσεις προγράμματα σπουδών και επιμέρους μαθήματα που έχουν συγγενές γνωστικό αντικείμενο με αυτά του Προγράμματος Σπουδών σου στο ΑΠΚΥ, που προσφέρονται κατά την περίοδο που επιθυμείς να μεταβείς στο εξωτερικό. Προσοχή: πρέπει να επιλέξεις μαθήματα που προσφέρονται για φοιτητές Erasmus+ το εξάμηνο που σε ενδιαφέρει 3

4 και να δεις τυχόν ειδικότερα κριτήρια που μπορεί να θέτει το Πανεπιστήμιο υποδοχής για την τελική αποδοχή της αίτησής σου. να συμβουλευτείς τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του προγράμματος σπουδών σου στο ΑΠΚΥ και μαζί να βρείτε τις αντιστοιχίες των μαθημάτων του ξένου πανεπιστημίου με Θεματικές Ενότητες που μένει να παρακολουθήσεις στο ΑΠΚΥ για να ολοκληρώσεις το Πρόγραμμα Σπουδών σου. Με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο θα συζητήσετε τις επιλογές σου, και μπορεί να σου υποδείξει αλλαγές ή να προτείνει να αντικαταστήσετε ορισμένα από τα μαθήματα με άλλα πιο συναφή με το Πρόγραμμα Σπουδών σου, ώστε, να διευκολυνθεί η αντιστοίχηση των μαθημάτων στα οποία θα εξετασθείς επιτυχώς στο εξωτερικό με Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος Σπουδών σου στο ΑΠΚΥ και, τελικά, η αναγνώρισή τους. να συμπληρώσεις τη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) με τα μαθήματα και την αντιστοιχία των διδακτικών μονάδων στο Πανεπιστήμιο υποδοχής και να την αποστείλεις στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος Σπουδών σου στο ΑΠΚΥ για να ελεγχθεί και να υπογραφεί.!! Η Συμφωνία Σπουδών είναι το πιο σημαντικό έντυπο για την αναγνώριση των σπουδών των φοιτητών Erasmus+ η οποία γίνεται μέσω της μεταφοράς και αντιστοίχησης των πιστωτικών μονάδων ECTS που θα λάβουν από το Πανεπιστήμιο υποδοχής με ECTS credits και θεματικές ενότητες του ΑΠΚΥ. Περιλαμβάνει τα μαθήματα που ο φοιτητής θα παρακολουθήσει στο Πανεπιστήμιο υποδοχής και τις μονάδες ECTS που αντιστοιχούν σε αυτά και καταρτίζεται πάντα από κοινού με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του φοιτητή στο ΑΠΚΥ, συμφωνώντας εκ των προτέρων για την αντιστοίχηση των επιλεγμένων μαθημάτων και ECTS με θεματικές ενότητες και ECTS του προγράμματος σπουδών στο ΑΠΚΥ. να συμπληρώσεις την Αίτηση Υποψηφίου Υποτρόφου Erasmus+ να υποβάλεις την προαναφερόμενη Αίτηση μαζί με (α) βεβαίωση της αναλυτικής βαθμολογίας, την οποία εξασφαλίζεις από την αρμόδια Υπηρεσία Σπουδών και Μητρώου Φοιτητών του ΑΠΚΥ και (β) το προσχέδιο Συμφωνίας Σπουδών (Learning Agreement) το οποίο έχει συμφωνηθεί με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο, στο Γραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚΥ, σε ηλεκτρονική μορφή (στο μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. ΒΗΜΑ 2 ο : Αξιολόγηση αιτήσεων από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων του ΑΠΚΥ Οι αιτήσεις των υποψηφίων φοιτητών Erasmus+ εξετάζονται από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου, βάσει των κριτηρίων επιλογής που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο επιλεγέντων, απορριφθέντων και επιλαχόντων φοιτητών και δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της επιλογής στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Σχετικά ενημερώνονται οι υποψήφιοι από το Γραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚΥ. ΒΗΜΑ 3 ο : Αίτηση ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ για ΣΠΟΥΔΕΣ Οι φοιτητές που επιλέγονται για υποτροφία Erasmus για σπουδές πρέπει, στη συνέχεια, και με τη βοήθεια του Γραφείου Κινητικότητας του ΑΠΚΥ, να αναζητήσουν, συμπληρώσουν και υποβάλουν τα ειδικά έντυπα των Ιδρυμάτων υποδοχής που αφορούν στην εγγραφή, στέγαση και υποδοχή τους. 4

5 Το κάθε ίδρυμα μπορεί να ζητήσει διάφορες διατυπώσεις, αλλά συνήθως τα απαραίτητα έγγραφα είναι: Αίτηση Συμμετοχής ( Student Application Form ), συνήθως υπάρχει στον ιστοχώρο κάθε Πανεπιστημίου η Συμφωνία Σπουδών ( Learning Agreement ), υπογεγραμμένη από τον φοιτητή και τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος Σπουδών και τον Συντονιστή Erasmus+ του ΑΠΚΥ, ώστε να υπογραφεί και από το Πανεπιστήμιο υποδοχής. Τα πιο πάνω έντυπα αποστέλλονται στο Πανεπιστήμιο υποδοχής μαζί με την Αναλυτική Βαθμολογία ( Transcript of Records ) του κάθε φοιτητή του ΑΠΚΥ. Η Αναλυτική Βαθμολογία, αν προορίζεται για μη ελληνόφωνο πανεπιστήμιο, πρέπει να μεταφραστεί και οι φοιτητές πρέπει να απευθύνονται στο αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας Σπουδών και Μητρώου Φοιτητών του ΑΠΚΥ. Επιπρόσθετα, όπου απαιτείται, ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώνει το σχετικό Έντυπο Διαμονής ( Accommodation Form ), καθώς και αίτηση για εγγραφή στα μαθήματα γλώσσας που πιθανόν να προσφέρουν τα πανεπιστήμια υποδοχής. Ο κάθε φοιτητής είναι υπεύθυνος για την υποβολή των απαιτούμενων εντύπων, συμπληρωμένων και υπογεγραμμένων με τον τρόπο που υποδεικνύει το Πανεπιστήμιο υποδοχής, εμπρόθεσμα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κάθε Πανεπιστήμιο υποδοχής καθορίζει τις δικές του καταληκτικές ημερομηνίες για τους «Εισερχόμενους Φοιτητές Erasmus+». Το προσωπικό του Γραφείου Κινητικότητας του ΑΠΚΥ από την πλευρά του θα προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο να εξυπηρετεί τους υποτρόφους στις επαφές τους με το εξωτερικό, όπου και όπως μπορεί. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τους κανονισμούς/κανόνες των Πανεπιστημίων υποδοχής και να συμμετέχουν στις παραδόσεις, τις εργασίες και τις εξετάσεις των μαθημάτων που έχουν επιλέξει. ΒΗΜΑ 4 ο : Έγκριση Υποτροφίας Erasmus+ Αφού διασφαλιστεί η έγκριση του Πανεπιστημίου υποδοχής, με την υπογραφή της Συμφωνίας Σπουδών από τα τρία ενδιαφερόμενα μέρη (φοιτητής ΑΠΚΥ Πανεπιστήμιο υποδοχής) και την έκδοση σχετικής επιστολής αποδοχής, το τελικό στάδιο είναι η : Υπογραφή Χρηματοδοτικής Σύμβασης Erasmus+ μεταξύ του φοιτητή και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Σημ.: Για την περίοδο σπουδών στο εξωτερικό, ο φοιτητής πρέπει να προμηθευτεί και να υποβάλει στο Γραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚΥ την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας ή άλλη ασφάλεια υγείας από δημόσιο ή ιδιωτικό ασφαλιστικό οργανισμό, πριν από την αναχώρησή του για το εξωτερικό. Σε περίπτωση που για την έκδοση της παραπάνω Κάρτας χρειάζεται βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+, το Γραφείο Κινητικότητας θα την παρέχει. Κατά τη διάρκεια των σπουδών στο εξωτερικό: Εφόσον ο φοιτητής του ΑΠΚΥ εγγραφεί στο Πανεπιστήμιο υποδοχής θεωρείται πλέον φοιτητής του, με αποτέλεσμα να είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς λειτουργίας του. Ωστόσο, 5

6 καθώς οι σπουδές στο εξωτερικό εξακολουθούν να είναι κομμάτι των σπουδών του φοιτητή στο ΑΠΚΥ. και, πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, ο φοιτητής θα πρέπει να τηρεί και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ιδιότητές του ως φοιτητής του ΑΠΚΥ και ως φοιτητής/δικαιούχος Erasmus+. Τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει ο φοιτητής/δικαιούχος Erasmus+ είναι αυτά που έχουν καταγραφεί στη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement). Τυχόν αποκλίσεις πρέπει να κοινοποιηθούν άμεσα στο Γραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚΥ, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στη Συμφωνία Σπουδών μετά από συνεννόηση με το Πανεπιστήμιο υποδοχής και τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του ΑΠΚΥ. Ακαδημαϊκές υποχρεώσεις: Πρέπει να τηρούνται οι υποχρεώσεις που συνεπάγονται από τη Συμφωνία Σπουδών, όπως η παρακολούθηση μαθημάτων, η συμμετοχή σε εργαστήρια, κλπ. Απαιτείται ακόμη η συμμετοχή στις προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης των μαθημάτων του Πανεπιστημίου υποδοχής, όπως για παράδειγμα εξετάσεις, γραπτές ή προφορικές, ή/και παράδοση εργασιών. Με την ολοκλήρωση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό: Με την επιστροφή του φοιτητή από την περίοδο Erasmus+ πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν στο Γραφείο Κινητικότητας όλα τα σχετικά έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται βάσει της Χρηματοδοτικής Σύμβασης Erasmus+. Ειδικότερα, όλα τα στοιχεία που αφορούν στη βαθμολογία και τις διδακτικές μονάδες κοινοποιούνται στο Γραφείο Κινητικότητας, το οποίο θα ενημερώσει σχετικά το οικείο Πρόγραμμα Σπουδών και τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες, για την αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων. Η βαθμολογία για τα μαθήματα που παρακολούθησαν οι φοιτητές στο εξωτερικό δεν υπολογίζεται στον τελικό βαθμό του τίτλου σπουδών τους. Για τα μαθήματα αυτά οι φοιτητές παίρνουν το βαθμό Pass ή Fail, αλλά τους πιστώνονται οι σχετικές μονάδες ECTS. Η διαδικασία για την αναγνώριση των μαθημάτων της περιόδου κινητικότητας γίνεται από το κάθε Πρόγραμμα Σπουδών, για τους φοιτητές του. Υποβολή Τελικών Εκθέσεων Με τη λήξη της περιόδου κινητικότητας στο εξωτερικό, οι Δικαιούχοι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν Τελική Έκθεση, μέσω του διαδικτυακού συστήματος της ΕΕ Mobility Tool. Για τις δραστηριότητες κινητικότητας με διάρκεια δύο (2) μηνών και άνω, η τελική αυτή έκθεση περιλαμβάνει και ποιοτική αξιολόγηση της παρεχόμενης γλωσσικής υποστήριξης κατά την περίοδο κινητικότητας. Οι Δικαιούχοι φοιτητές που δεν υποβάλουν την εν λόγω έκθεση ενδέχεται να κληθούν από το ΑΠΚΥ να επιστρέψουν εν μέρει ή εξ ολοκλήρου την επιχορήγηση της ΕΕ που έλαβαν. Επιστροφή χορηγίας δεν θα ζητείται σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν έχει καταφέρει να ολοκληρώσει τις προβλεφθείσες δραστηριότητές του στο εξωτερικό, λόγω ανωτέρας βίας. 6

7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπηρεσία Διεθνούς Συνεργασίας και Διασφάλισης Ποιότητας Μαρία Αρχαίου, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Τηλ.: (357) Ερατώ Ιωάννα Σαρρή, Λειτουργός/Συντονιστής Τηλ.: (357)

8 ΕΝΤΥΠΑ / ΕΓΓΡΑΦΑ 1 ο στάδιο: Πριν από την επιλογή 1. Αίτηση Υποψήφιου Υποτρόφου Erasmus+ 2. Συμφωνία Σπουδών, υπογεγραμμένη από τον φοιτητή και τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του οικείου Προγράμματος Σπουδών στο ΑΠΚΥ. 3. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (όπου απαιτείται) 4. Δελτίο Αναλυτικής Βαθμολογίας (Transcript of Records). Μπορεί να ζητηθεί ηλεκτρονικά από το 2 ο στάδιο: Μετά την έγκριση της αίτησης από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 5. Υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής 6. Εξασφάλιση έγκρισης του Πανεπιστημίου υποδοχής με την υπογραφή της Συμφωνίας Σπουδών και τον Συντονιστή Erasmus+ του ΑΠΚΥ. 3 ο στάδιο: Πριν την αναχώρηση για το εξωτερικό 7. Χρηματοδοτική Σύμβαση Κινητικότητας Φοιτητών Erasmus+ Μετά την επιστροφή στον τόπο διαμονής: 8. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών υπογεγραμμένη από τον οργανισμό υποδοχής. 9. Αναλυτική περιγραφή μαθημάτων τα οποία ο φοιτητής παρακολούθησε, εξετάστηκε και έλαβε βαθμολογία, για σκοπούς αναγνώρισης των πιστωτικών μονάδων από το Πρόγραμμα Σπουδών του ΑΠΚΥ και το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (transcript of records) που εκδίδει το Πανεπιστήμιο υποδοχής. 10. Έντυπο Ατομικής Βεβαίωσης Παραλαβής Υποτροφίας. 11. Αποδεικτικά στοιχεία κινητικότητας: Αντίγραφο αεροπορικού εισιτηρίου και πρωτότυπες κάρτες επιβίβασης, καθώς και οποιαδήποτε άλλα τυχόν έγγραφα απαιτούνται στη Χρηματοδοτική Σύμβαση Erasmus. 12. Τελική Έκθεση Δικαιούχου (ηλεκτρονική υποβολή μέσω του Mobility Tool της ΕΕ). 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Προτεραιότητα στους φοιτητές δίνεται με βάση τα πιο κάτω κριτήρια: Άτομα με ειδικές ανάγκες. Επίπεδο Σπουδών (πτυχιακό ή μεταπτυχιακό): οι αιτήσεις πτυχιακών φοιτητών εξετάζονται ξεχωριστά από τις αιτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Για τους προπτυχιακούς φοιτητές: προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος σπουδών. Γνώση της ομιλούμενης γλώσσας του Ιδρύματος Υποδοχής, εάν αυτή δεν είναι η Ελληνική. Σημ.: Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και την επίτευξη καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων, το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας του φοιτητή που απαιτείται για την παρακολούθηση μαθημάτων στο εξωτερικό είναι δημοσιευμένο, εκ των προτέρων, στις διαπανεπιστημιακές συμφωνίες Erasmus+, και θα ελέγχεται τόσο από το ΑΠΚΥ όσο και από το Πανεπιστήμιο υποδοχής, ενώ θα καταγράφεται και στη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement). Κίνητρο συμμετοχής στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ (μέσα από την Αίτηση Υποτρόφου). Αναλυτική Βαθμολογία: σταθμικός μέσος όρος βαθμολογίας. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του προγράμματος Erasmus+ χαμηλή προτεραιότητα στην επιλογή έχουν οι φοιτητές του ΑΠΚΥ με τόπο καταγωγής τη χώρα στην οποία επιθυμούν να μεταβούν με το πρόγραμμα Erasmus+ και δύναται να εξασφαλίσουν χορηγία Erasmus+ μόνο κατά το δεύτερο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους Για παράδειγμα, πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας που διαμένουν στην Κύπρο τοποθετούνται στο τέλος της σειράς κατάταξης στην περίπτωση που η κινητικότητά τους αφορά σε οργανισμό που εδρεύει στην Ελλάδα. Χαμηλή προτεραιότητα θα έχουν επίσης οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη λάβει μέρος στο πρόγραμμα Erasmus. Ρόλο στην τελική επιλογή έχουν επίσης: Η γενική εικόνα και συνέπεια του φοιτητή/τριας. Τυχόν επιπρόσθετα κριτήρια επιλογής που έχει θέσει το οικείο Πρόγραμμα Σπουδών και που αφορούν στο ακαδημαϊκό μέρος της μετακίνησης, τα οποία θα γνωστοποιούνται σε κάθε πρόσκληση από το Γραφείο Κινητικότητας. Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων, προκειμένου να καταλήξει στην τελική επιλογή, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συνέντευξη από τους υποψηφίους φοιτητές. 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΙΑ ERASMUS+ II.i. Γλωσσική Υποστήριξη Η γλωσσική υποστήριξη μέσω διαδικτυακών μαθημάτων αφορά στις πέντε βασικές γλώσσες της ΕΕ (Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Ισπανικά). Τα διαδικτυακά μαθήματα θα προσφέρονται σε περιορισμένο αριθμό δικαιούχων, με χρήση ειδικών αδειών (licences) που θα παρέχονται στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, κάθε έτος, από την Εθνική Μονάδα ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης. Η γλωσσική προετοιμασία μετακινούμενων για τις υπόλοιπες γλώσσες δύναται να καλύπτεται μέσω του κονδυλίου των οργανωτικών δαπανών Erasmus+ του Πανεπιστημίου. Με την επιλογή των δικαιούχων από το ΑΠΚΥ για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+, οι ενδιαφερόμενοι που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να παρακολουθήσουν γλωσσικά μαθήματα, θα υποβάλλονται διαδικτυακά σε ένα τεστ το οποίο θα καθορίσει το επίπεδο γνώσης της γλώσσας που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κινητικότητάς τους. Βάσει των αποτελεσμάτων, το ΑΠΚΥ θα αποφασίσει τη διάθεση των αδειών για γλωσσική υποστήριξη στους φοιτητές/απόφοιτους που κρίνεται ότι χρειάζονται τη μεγαλύτερη γλωσσική υποστήριξη. Το απαιτούμενο γνωσιολογικό επίπεδο ξένων γλωσσών θα καθορίζεται στη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης πριν την υπογραφή της. Με τη λήξη της κινητικότητας, οι δικαιούχοι θα υποβληθούν εκ νέου σε διαδικτυακό τεστ το οποίο θα αξιολογήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη ξένη γλώσσα. Σημ.: είναι ανοικτό το ενδεχόμενο η εν λόγω διαδικτυακή πλατφόρμα της ΕΕ να μην λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος Για τυχόν γλωσσική προετοιμασία φοιτητών/δικαιούχων Erasmus+ στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, ο ενδιαφερόμενος φοιτητής μπορεί να ενημερωθεί από το αντίστοιχο γραφείο κινητικότητας του εν λόγω Πανεπιστημίου. II.ii. Χρηματοδοτικοί Πίνακες για την κινητικότητα φοιτητών Erasmus+ για το Έξοδα Μετακίνησης Παραχωρείται ως χορηγία μόνο στις περιπτώσεις που η κινητικότητα προς τη χώρα υποδοχής αρχίζει από την Κύπρο ή άλλες απομακρυσμένες περιφέρειες, την Ισλανδία, τη Μάλτα, και άλλες υπερπόντιες χώρες και εδάφη. Διανυόμενες αποστάσεις Ποσό ανά συμμετέχοντα ( ) Μεταξύ 100 και 499 Χιλιομέτρων 180 Μεταξύ 500 και 1999 χιλιομέτρων 275 Μεταξύ 2000 και 2999 χιλιομέτρων 360 Μεταξύ 3000 και 3999 χιλιομέτρων 530 Μεταξύ 4000 και7999 χιλιομέτρων 820 Ίσες η μεγαλύτερες των 8000 χιλιομέτρων Το ποσό που θα παραχωρηθεί ως χορηγία μετακίνησης βάσει του παραπάνω πίνακα υπολογίζεται με χρήση του Distance Calculator της ΕΕ. [ 10

11 Χορηγία Διαβίωσης Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή Erasmus+ καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής, ως εξής: Ομάδα 1 Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης Ομάδα 2 Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης Ομάδα 3 Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης Χώρα Υποδοχής Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Αγγλία Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, (Κύπρος), Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Τουρκία Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, ΠΓΔΜ Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης ( )

ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ [αφορά στο δεύτερο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους ]

ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ [αφορά στο δεύτερο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους ] ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015 2016 [αφορά στο δεύτερο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016] Τι είναι η δράση Erasmus+ Κινητικότητα Σπουδών Η δράση Erasmus+ STUDIES υποστηρίζει την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2014 2015 Τι είναι η δράση Erasmus+ Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση/Επαγγελματική Κατάρτιση Η δράση Erasmus+ PLACEMENTS υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2014 2015 Τι είναι η δράση Erasmus+ Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση/Επαγγελματική Κατάρτιση Η δράση Erasmus+ PLACEMENTS υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015 2016 Τι είναι Η δράση Erasmus+ PLACEMENTS υποστηρίζει την κινητικότητα φοιτητών και προσφάτως αποφοιτησάντων με τοποθέτηση για πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Δράση: Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση (Staff Training)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Δράση: Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση (Staff Training) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Δράση: Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση (Staff Training) Τι είναι η δράση Erasmus+ Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση Το πρόγραμμα Erasmus+ υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Δράση: Κινητικότητα Ακαδημαϊκού Προσωπικού για Διδασκαλία (Staff Teaching Assignments)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Δράση: Κινητικότητα Ακαδημαϊκού Προσωπικού για Διδασκαλία (Staff Teaching Assignments) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Δράση: Κινητικότητα Ακαδημαϊκού Προσωπικού για Διδασκαλία (Staff Teaching Assignments) Τι είναι η δράση Erasmus + Κινητικότητα Ακαδημαϊκού Προσωπικού για Διδασκαλία: Το πρόγραμμα Erasmus+

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για Σπουδές Ακαδημαϊκού Έτους ERASMUS +

ERASMUS Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για Σπουδές Ακαδημαϊκού Έτους ERASMUS + ERASMUS + 2017-2018 1 ERASMUS + Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για Σπουδές Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 Πανεπιστημίου Πειραιώς Προθεσμία Υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Lifelong Learning Programme (LLP): ERASMUS MOBILITY

Lifelong Learning Programme (LLP): ERASMUS MOBILITY Lifelong Learning Programme (LLP): ERASMUS MOBILITY Οι φοιτητές του ΑΠΚΥ μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus για: σε Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus σε: Πανεπιστήμια

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/10/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 690 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. : 26810 50544 http://erasmus.teiep.gr/ e-mail: erasmus@teiep.gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 Oι θέσεις που υπάρχουν για μετακίνηση φοιτητών του Τμήματός μας σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2017-2018 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MOΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017 Πρόγραμμα Ομίλου Πρακτικής Άσκησης Erasmus + ακαδ. έτους 2016-17 Για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS+ Μαθησιακής Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές (σε ΑΕΙ της Ευρώπης)

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κινητικότητα προσωπικού: περίοδοι διδασκαλίας: η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο εκπαιδευτικό προσωπικό των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση Κινητικότητας με σκοπό την Επιμόρφωση μέσω του προγράμματος Erasmus+, ακαδ.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση Κινητικότητας με σκοπό την Επιμόρφωση μέσω του προγράμματος Erasmus+, ακαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων Ιωάννινα, 3 Μαρτίου 2017 Αρ. πρωτ. Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στο νέο Πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές, ακαδημαϊκού έτους 2015-2016. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να

Διαβάστε περισσότερα

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2016-2017 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MOΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT) στο πλαίσιο του Erasmus για το 2015/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT) στο πλαίσιο του Erasmus για το 2015/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT) στο πλαίσιο του για το 01/01 Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «+ / ΚΑ1 01-01», υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης μελών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές (Studies)

Πληροφορίες για το Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές (Studies) Πληροφορίες για το Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές (Studies) Γιατί είναι σημαντική η κινητικότητα για τους φοιτητές; Ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων: Βελτιώνονται οι γλωσσικές δεξιότητες τους Μαθαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+/Σπουδές Tο πρόγραμμα Erasmus+/Σπουδές επιχορηγεί την κινητικότητα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+/Σπουδές Tο πρόγραμμα Erasmus+/Σπουδές επιχορηγεί την κινητικότητα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων . ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+/Σπουδές Tο πρόγραμμα Erasmus+/Σπουδές επιχορηγεί την κινητικότητα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου με σκοπό να φοιτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 04/11/2015 Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ

Πάτρα, 04/11/2015 Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ TMHMA ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ -------------------------------------------------------------------- ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πάτρα, 04/11/2015 Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2015 Προκηρύσσεται η επιλογή φοιτητών για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Erasmus+ για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα ERASMUS

Προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα ERASMUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΚΥ ΠΑΤΣΙΟΥ Ιπποκράτους 20, 10680 Αθήνα Τηλ. 2103688544 2103688542 ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMU S

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMU S ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMU S+ 2015-2016 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MOΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ Traineeship ERA - PLACES 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ Traineeship ERA - PLACES 2016 Πρόγραμμα ERASMUS + ΚΑ1 ακαδημαϊκού έτους 2016 2017 για Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του εξωτερικού με τη στήριξη του ΙΚΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016 2017 Traineeship

Διαβάστε περισσότερα

1)Application Form που αφορά στο Πανεπιστήμιο Φιλοξενίας που επιθυμείτε να επισκεφτείτε. Το Application Form προσκομίζεται από το Παν.

1)Application Form που αφορά στο Πανεπιστήμιο Φιλοξενίας που επιθυμείτε να επισκεφτείτε. Το Application Form προσκομίζεται από το Παν. Έντυπα που αποστέλλονται στο Πανεπιστήμιο Φιλοξενίας Εφόσον επιλεγείτε από το τμήμα σας, το τμήμα σας αποστέλλει τα πρακτικά επιλογής στο γραφείο Κινητικότητας Erasmus που αναλαμβάνει να σας ενημερώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/ ΕΡΑΣΜΟΣ Αιτήσεις εξερχόμενων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/ ΕΡΑΣΜΟΣ Αιτήσεις εξερχόμενων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/ ΕΡΑΣΜΟΣ Αιτήσεις εξερχόμενων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLUS 2015-16

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLUS 2015-16 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLUS 2015-16 Ελένη Κ. Παλούρα, Καθηγήτρια Ακαδημαϊκή Συντονίστρια ERASMUS, ΤΦ www.eurep.auth.gr φοιτητές εξερχόμενοι ERASMUS+ σπουδές 1 Ε. Κ. Παλούρα ERASMUS PLUS 2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ERASMUS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/ ΕΡΑΣΜΟΣ Αιτήσεις εξερχόμενων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/ ΕΡΑΣΜΟΣ Αιτήσεις εξερχόμενων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/ ΕΡΑΣΜΟΣ Αιτήσεις εξερχόμενων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα ERASMUS+ Επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές Ακαδημαϊκό έτος

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα ERASMUS+ Επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές Ακαδημαϊκό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΚΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ναυαρίνου 13 α 106 80, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-3688060 e-mail: anakas@primedu.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Oι θέσεις που υπάρχουν για μετακίνηση φοιτητών του Τμήματός μας σε Πανεπιστήμια του

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Διάσταση της Κινητικότητας Erasmus+

Η Διεθνής Διάσταση της Κινητικότητας Erasmus+ Η Διεθνής Διάσταση της Κινητικότητας Erasmus+ Νέες δυνατότητες & προοπτικές Χίος, 5 Απριλίου 2016 Βάσω Γιαννούλη Συντονίστρια Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης 1 Διεθνής Κινητικότητα (International Credit Mobility)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ Traineeship ERA - PLACES 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ Traineeship ERA - PLACES 2017 Πρόγραμμα ERASMUS + ΚΑ1 ακαδημαϊκού έτους 2016 2017 για Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του εξωτερικού με τη στήριξη του ΙΚΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016 2017 Traineeship

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού (διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό) για επιµόρφωση Γ) Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης(LLP). Υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS +, TMHMATOΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Ακαδημαϊκού έτους

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS +, TMHMATOΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Ακαδημαϊκού έτους ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS +, TMHMATOΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 Το πρόγραμμα Erasmus+/Σπουδές επιχορηγεί την κινητικότητα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων όλων

Διαβάστε περισσότερα

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Oι θέσεις που υπάρχουν για μετακίνηση φοιτητών του Τμήματός μας σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Πριν την διαδικασία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος Τι πρέπει να προσέξετε πριν την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές. 2. Διαδικασία υποβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ L.L.P. / ERASMUS/Ι.Κ.Υ.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ L.L.P. / ERASMUS/Ι.Κ.Υ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ L.L.P. / ERASMUS/Ι.Κ.Υ. 2011 2012 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Frmatted: Left: 70,85 pt, Right: 70,85 pt, Tp: 70,85 pt, Bttm: 70,85 pt ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν Παράρτημα συμπληρώνει τους κανόνες που αφορούν την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα ERASMUS+ Πρόγραμμα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2016-17 Ανακοινώνεται η έναρξη της διαδικασίας επιλογής φοιτητών του Τµήµατος Θεολογίας που επιθυµούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ L.L.P. / ERASMUS/Ι.Κ.Υ. 2013 2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus για σπουδές ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ & ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus για σπουδές ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ & ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κοζάνη, 5/1/2017 Α.Π. 2844 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ 2017-2018 για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. Ελένη Κ. Παλούρα, Καθηγήτρια. www.eurep.auth.gr

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. Ελένη Κ. Παλούρα, Καθηγήτρια. www.eurep.auth.gr ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS Ελένη Κ. Παλούρα, Καθηγήτρια Ακαδημαϊκή Συντονίστρια ERASMUS, ΤΦ www.eurep.auth.gr Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ERASMUS ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε. Κ. Παλούρα Τομέας ΦΣΚ, Ακαδημαϊκή Συντονίστρια ERASMUS Α. Ιωαννίδου

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Erasmus Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Οδηγός Erasmus Τμήματος Φυσικοθεραπείας Οδηγός Erasmus Τμήματος Φυσικοθεραπείας Συγγραφή: Μπανιά Θεοφανή, Πανεπιστημιακός συνεργάτης Μπίλλη Ευδοκία, Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επιμέλεια: Μπίλλη Ευδοκία, Επικ. Καθηγήτρια Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ LLP/ERASMUS ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ / ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ LLP/ERASMUS ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ / ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία της Επίσκεψης Μελέτης ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ STUDY VISITS ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στοιχεία της Επίσκεψης Μελέτης ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ STUDY VISITS ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους Erasmus. Γραμματείες Τμημάτων. Κοιν.: Πρόεδρο ΔΕ. Γραμματέα ΑΣΠΑΙΤΕ. Σχετ.: ΕΡ/1274/

Προς: Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους Erasmus. Γραμματείες Τμημάτων. Κοιν.: Πρόεδρο ΔΕ. Γραμματέα ΑΣΠΑΙΤΕ. Σχετ.: ΕΡ/1274/ Προς: Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους Erasmus Γραμματείες Τμημάτων Κοιν.: Πρόεδρο ΔΕ Γραμματέα ΑΣΠΑΙΤΕ Σχετ.: ΕΡ/1274/28.05.15 Θέμα: Προκήρυξη Θέσεων Πρακτικής Άσκησης στο Εξωτερικό με Υποτροφίες ERASMUS+/ERA-PLACES

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ. Ημ/νία: 25/09/2017 Αρ. Πρωτοκ.: 1586

Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ. Ημ/νία: 25/09/2017 Αρ. Πρωτοκ.: 1586 Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Κτιριο Α, Κωστακιοι, 471 50 Άρτα Τηλ. επικοινωνίας: 26810 50544 http://erasmus.teiep.gr/ e mail: erasmus@teiep.gr Ημ/νία: 25/09/2017 Αρ. Πρωτοκ.: 1586 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αθήνα, 9/12/2016 Πατούχα Σταυρούλα, Υπεύθυνη Σχεδίων ΚΑ2 Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ERASMUS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ERASMUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ERASMUS ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Αρ. Σύμβασης: UCY SMS 2013 - Μεταξύ: του Πανεπιστημίου Κύπρου που εφεξής θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Erasmus + ; Οι ευκαιρίες για τους φοιτητές. Τι, Γιατί, Πώς, Πού;

Γιατί Erasmus + ; Οι ευκαιρίες για τους φοιτητές. Τι, Γιατί, Πώς, Πού; Γιατί Erasmus + ; Οι ευκαιρίες για τους φοιτητές Τι, Γιατί, Πώς, Πού; Erasmus+ Γνωρίστε τους Ερασμίτες http://ec.europa.eu/education/gallery/video_e n.htm#meet-the-erasmussens_el Erasmus+ Γνωρίστε το χωριό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ERASMUS

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ERASMUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΕΝΤΥΠΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΕΝΤΥΠΑ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203 319, 210 8203 320 / Fax: 210 8203301 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 319, 210 8203 320 / Fax: (+30) 210 8203301 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές εγγεγραμμένοι σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ σε πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές εγγεγραμμένοι σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ σε πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές εγγεγραμμένοι σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ σε πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus για σπουδές ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus για σπουδές ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κοζάνη, 5/1/2017 Α.Π. 2842 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ 2017-2018

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+/KA1 Η Κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Erasmus+/KA1 Η Κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Erasmus+/KA1 Η Κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2016 Αλίκη Φιλανδριανού Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Erasmus+ 3 Βασικές Δράσεις 1. Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων 2. Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE (TEI) OF WESTERN GREECE ---------------------------------------------------------- TECHNOLOGIKO EKPAIDEFTIKO IDRYMA (TEI) DYTIKIS ELLADAS ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 17 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ERASMUS+: Αλλαγές στη διαχείριση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Πάντειο Πανεπιστήμιο Ευφροσύνη Παπασταματίου 13 Ιουνίου 2014 Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το Νόμο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο ERASMUS.

Γραφείο ERASMUS. Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση/Erasmus» Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γραφείο ERASMUS http://www.socrates.teithe.gr Erasmus Το πρόγραμμα Erasmus προσφέρει την δυνατότητα κινητικότητας και συνεργασίας στα Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Erasmus+ Χρηματοδότηση της Κινητικότητας Erasmus για STA/STT

Πρόγραμμα Erasmus+ Χρηματοδότηση της Κινητικότητας Erasmus για STA/STT 1 Πρόγραμμα Erasmus+ Χρηματοδότηση της Κινητικότητας Erasmus για STA/STT Κινητικότητά διδακτικού/διοικητικού προσωπικού για Εκπαίδευση και Διδασκαλία με χώρες εντός Ε.Ε Πίνακας 1. Ακαδημαϊκή Χρονιά 2016-2017-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς,

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική εκδήλωση: «Επιδιώκοντας την Αριστεία στην κινητικότητα ERASMUS» ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Θεματική εκδήλωση: «Επιδιώκοντας την Αριστεία στην κινητικότητα ERASMUS» ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Θεματική εκδήλωση: «Επιδιώκοντας την Αριστεία στην κινητικότητα ERASMUS» ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΙΚΥ Ν. ΙΩΝΙΑ, Ευφροσύνη Παπασταματίου 29 Νοεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+/KA1 Η Κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Erasmus+/KA1 Η Κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Erasmus+/KA1 Η Κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2015 Αλίκη Φιλανδριανού Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Erasmus+ Προϋπολογισμός: 14,7 δις για 7 χρόνια Ξεχωριστές δραστηριότητες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤEΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟYΝ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟYΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18 Τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Τα Τμήματα της Νοσηλευτικής Α και Β ήταν από τα πρώτα Τμήματα της ΣΕΥΠ και γενικά του ΤΕΙ Αθήνας, που συμμετείχαν στα ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2017 COM(2017) 242 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επανεξέταση της πρακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

1. Σ.Σ. ΔΕΣΠΟΤΗΣ, Καθηγητής Τηλ. Γραφείου: Fax : Κ. ΚΕΦΑΛΕΑ, Αν. Καθηγήτρια

1. Σ.Σ. ΔΕΣΠΟΤΗΣ, Καθηγητής Τηλ. Γραφείου: Fax : Κ. ΚΕΦΑΛΕΑ, Αν. Καθηγήτρια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ TMHMA KOINΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΑΣΜΟΣ 2016-7 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: 1. Σ.Σ. ΔΕΣΠΟΤΗΣ, Καθηγητής Τηλ. Γραφείου:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΚΑ1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση (Traineeship) Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Πληροφορίες: κα Μαρία Τσακοπιάκου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή (online) Γλωσσική Προετοιμασία

Διαδικτυακή (online) Γλωσσική Προετοιμασία Διαδικτυακή (online) Γλωσσική Προετοιμασία Online Linguistic Support (OLS) Farewell EILC Αλίκη Φιλανδριανού Υπεύθυνη για τη Γλωσσική Υποστήριξη Καλαμάτα 11 Σεπτεμβρίου 2014 Διαδικτυακή (online)γλωσσική

Διαβάστε περισσότερα

3. Οικονομική επιχορήγηση προς τον μετακινούμενο φοιτητή

3. Οικονομική επιχορήγηση προς τον μετακινούμενο φοιτητή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Θεσσαλονίκη Ευφροσύνη Παπασταματίου 17 Φεβρουαρίου 2014 Υπεύθυνη για την Ανώτατη Εκπαίδευση ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ON LINE ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ERASMUS+

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ON LINE ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ERASMUS+ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus Δια Βίου Μάθηση/ Erasmus

Erasmus Δια Βίου Μάθηση/ Erasmus ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLUS Ελένη Κ. Παλούρα, Καθηγήτρια Ακαδημαϊκή Συντονίστρια ERASMUS, ΤΦ www.eurep.auth.gr 1 Ε. Κ. Παλούρα ERASMUS PLUS 2014 Η εξέλιξη του προγράμματος ERASMUS Σωκράτης/ Erasmus Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία: Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό;

Επικοινωνία: Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό; Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό; Να πραγματοποιήσεις μέρος των σπουδών σου σε ένα ξένο Πανεπιστήμιο με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση; Να κάνεις νέους φίλους; Να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat Ο

Διαβάστε περισσότερα