ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. ίνονται τα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµου σε φυσική γλώσσα. 1. Αν η βαθµολογία (ΒΑΘΜΟΣ) είναι µεγαλύτερη από τον Μέσο Ορο (ΜΟ), τότε να τυπώνει «Πολύ Καλά», αν είναι ίση ή µικρότερη του Μέσου Όρου µέχρι και δύο µονάδες να τυπώνει «Καλά», σε κάθε άλλη περίπτωση να τυπώνει «Μέτρια». 2. Αν το τµήµα (ΤΜΗΜΑ) είναι το Γ1 και η βαθµολογία (ΒΑΘΜΟΣ) είναι µεγαλύτερη από 15, τότε να τυπώνει το επώνυµο (ΕΠΩΝΥΜΟ). 3. Αν η απάντηση (ΑΠΑΝΤΗΣΗ) δεν είναι Ν ή ν ή Ο ή ο, τότε να τυπώνει «Λάθος απάντηση». 4. Αν ο αριθµός (Χ) είναι αρνητικός ή το ηµίτονό του είναι µηδέν, τότε να τυπώνει «Λάθος δεδοµένο», αλλιώς να υπολογίζει και να τυπώνει την τιµή της παράστασης 2 x + 5x+ 1 x ηµ x Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1 έως 4 και δίπλα σε κάθε αριθµό την αντίστοιχη κωδικοποίηση σε ΓΛΩΣΣΑ. Σηµείωση: Οι λέξεις µε κεφαλαία µέσα στις παρενθέσεις είναι τα ονόµατα των αντίστοιχων µεταβλητών. Μονάδες 8 Α2. Να αναφέρετε τους τύπους των µεταβλητών που υποστηρίζει η ΓΛΩΣΣΑ. Για κάθε τύπο µεταβλητής να γράψετε µια εντολή εκχώρησης σταθερής τιµής σε µεταβλητή. Μονάδες 8 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1

2 Α3. ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου: Α 0 Β 0 Γ 0 0 Για Ε από 1 µέχρι 496 ιάβασε Ζ Αν Ε =1 Τότε Η Ζ Α Α + Ζ Αν Ζ 18 Τότε Β Β + Ζ Γ Γ + 1 Τέλος _Αν Αν Ζ > 0 Τότε + 1 Αν Ζ < Η Τότε Η Ζ Θ Α / 496 Αν Γ 0 Τότε Ι Β / Γ Κ 496 Γ Το παραπάνω τµήµα αλγορίθµου υπολογίζει στις µεταβλητές Η, Θ, Ι, Κ και τις παρακάτω πληροφορίες: 1. Μέσος όρος όλων των τιµών εισόδου 2. Πλήθος των θετικών τιµών εισόδου 3. Μικρότερη τιµή εισόδου 4. Μέσος όρος των τιµών εισόδου από 18 και πάνω 5. Πλήθος των τιµών εισόδου κάτω από 18. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς των πληροφοριών 1 έως 5 και δίπλα το όνοµα της µεταβλητής που αντιστοιχεί σε κάθε πληροφορία. Μονάδες 10 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 2

3 Α4. Έστω πίνακας table µε Μ γραµµές και Ν στήλες που περιέχει αριθµητικές τιµές. ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος που υπολογίζει το άθροισµα κατά γραµµή, κατά στήλη και συνολικά. 1. Αλγόριθµος Αθρ _Πίνακα 2. Dεδοµένα // m, n, table // 3. sum 0 4. Για i από 1 µέχρι m 5. row[i] 0 6. Τέλος_επανάληψης 7. Για j από 1 µέχρι n 8. col[j] 0 9. Τέλος_επανάληψης 10. Για i από 1 µέχρι m 11. Για j από 1 µέχρι n Τέλος_επανάληψης 16. Τέλος_επανάληψης 17. Αποτελέσµατα // row, col, sum // 18. Τέλος Αθρ_Πίνακα Τα αθροίσµατα των γραµµών καταχωρίζονται στον πίνακα row, των στηλών στον πίνακα col και το συνολικό άθροισµα στη µεταβλητή sum. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις εντολές που πρέπει να συµπληρωθούν στις γραµµές 12, 13 και 14, ώστε ο αλγόριθµος να επιτελεί τη λειτουργία που περιγράφτηκε. Μονάδες 6 Α5. ίνεται πίνακας Π[20] µε αριθµητικές τιµές. Στις µονές θέσεις βρίσκονται καταχωρισµένοι θετικοί αριθµοί και στις ζυγές αρνητικοί αριθµοί. Επίσης, δίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου ταξινόµησης τιµών του πίνακα. Για x από 3 µέχρι 19 µε_βήµα Για y από µέχρι µε_βήµα Αν Π[-----] < Π[-----] Τότε Αντιµετάθεσε Π[-----], Π[-----] Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας το παραπάνω τµήµα αλγορίθµου συµπληρώνοντας τα κενά µε τις κατάλληλες σταθερές, µεταβλητές ή εκφράσεις, ώστε να ταξινοµούνται σε αύξουσα σειρά µόνο οι θετικές τιµές του πίνακα. Μονάδες 8 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 3

4 ΘΕΜΑ Β ίνεται τo παρακάτω τµήµα αλγορίθµου, στο οποίο έχουν αριθµηθεί οι γραµµές: 1. j 1 2. i 2 3. Αρχή _επανάληψης 4. i i + j 5. j i j 6. Εµφάνισε i 7. Μέχρις_ότου i 5 Επίσης δίνεται το ακόλουθο υπόδειγµα πίνακα τιµών: αριθµός γραµµής συνθήκη έξοδος i j Στη στήλη µε τίτλο «αριθµός γραµµής» καταγράφεται ο αριθµός γραµµής της εντολής που εκτελείται. Στη στήλη µε τίτλο «συνθήκη» καταγράφεται η λογική τιµή ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥ ΗΣ, εφόσον η εντολή που εκτελείται περιλαµβάνει συνθήκη. Στη στήλη µε τίτλο «έξοδος» καταγράφεται η τιµή εξόδου, εφόσον η εντολή που εκτελείται είναι εντολή εξόδου. Στη συνέχεια του πίνακα υπάρχει µια στήλη για κάθε µεταβλητή του αλγόριθµου. Να µεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και να τον συµπληρώσετε εκτελώντας τις εντολές του τµήµατος αλγορίθµου ως εξής: Για κάθε εντολή που εκτελείται να γράψετε σε νέα γραµµή του πίνακα τον αριθµό της γραµµής της και το αποτέλεσµά της στην αντίστοιχη στήλη. Σηµείωση: Η εντολή της γραµµής 3 δεν χρειάζεται να αποτυπωθεί στον πίνακα. Μονάδες 20 ΘΕΜΑ Γ Σε κάποιο σχολικό αγώνα, για το άθληµα «Άλµα εις µήκος» καταγράφεται για κάθε αθλητή η καλύτερη έγκυρη επίδοσή του. Τιµής ένεκεν, πρώτος αγωνίζεται ο περσινός πρωταθλητής. Η Επιτροπή του αγώνα διαχειρίζεται τα στοιχεία των αθλητών που αγωνίστηκαν. Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος: Γ1. Να ζητάει το ρεκόρ αγώνων και να το δέχεται, εφόσον είναι θετικό και µικρότερο των 10 µέτρων. Μονάδες 2 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 4

5 Γ2. Να ζητάει τον συνολικό αριθµό των αγωνιζοµένων και για κάθε αθλητή το όνοµα και την επίδοσή του σε µέτρα µε τη σειρά που αγωνίστηκε. Μονάδες 4 Γ3. Να εµφανίζει το όνοµα του αθλητή µε τη χειρότερη επίδοση. Μονάδες 4 Γ4. Να εµφανίζει τα ονόµατα των αθλητών που κατέρριψαν το ρεκόρ αγώνων. Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι αθλητές, να εµφανίζει το πλήθος των αθλητών που πλησίασαν το ρεκόρ αγώνων σε απόσταση όχι µεγαλύτερη των 50 εκατοστών. Μονάδες 6 Γ5. Να βρίσκει και να εµφανίζει τη θέση που κατέλαβε στην τελική κατάταξη ο περσινός πρωταθλητής. Μονάδες 4 Σηµείωση: Να θεωρήσετε ότι κάθε αθλητής έχει έγκυρη επίδοση και ότι όλες οι επιδόσεις των αθλητών που καταγράφονται είναι διαφορετικές µεταξύ τους. ΘΕΜΑ Το ράλλυ Βορείων Σποράδων είναι ένας αγώνας ιστοπλοΐας ανοικτής θάλασσας που γίνεται κάθε χρόνο. Στην τελευταία διοργάνωση συµµετείχαν 35 σκάφη που διαγωνίστηκαν σε διαδροµή συνολικής απόστασης 70 µιλίων. Κάθε σκάφος ανήκει σε µια από τις κατηγορίες C1, C2, C3. Επειδή στον αγώνα συµµετέχουν σκάφη διαφορετικών δυνατοτήτων, η κατάταξη δεν προκύπτει από τον «πραγµατικό» χρόνο τερµατισµού αλλά από ένα «σχετικό» χρόνο, που υπολογίζεται διαιρώντας τον «πραγµατικό» χρόνο του σκάφους µε τον «ιδανικό». Ο ιδανικός χρόνος είναι διαφορετικός για κάθε σκάφος και προκύπτει πολλαπλασιάζοντας την απόσταση της διαδροµής µε τον δείκτη GPH του σκάφους. Ο δείκτης GPH αντιπροσωπεύει τον ιδανικό χρόνο που χρειάζεται το σκάφος για να καλύψει απόσταση ενός µιλίου. Να κατασκευάσετε αλγόριθµο ο οποίος 1. Να ζητάει για κάθε σκάφος: το όνοµά του την κατηγορία του ελέγχοντας την ορθή καταχώρηση τον χρόνο (σε δευτερόλεπτα) που χρειάστηκε για να τερµατίσει τον δείκτη GPH (σε δευτερόλεπτα). Μονάδες 4 2. Να υπολογίζει τον σχετικό χρόνο κάθε σκάφους. Μονάδες 5 3. Να εµφανίζει την κατηγορία στην οποία ανήκουν τα περισσότερα σκάφη. Μονάδες 6 4. Να εµφανίζει για κάθε κατηγορία καθώς και για την γενική κατάταξη τα ονόµατα των σκαφών που κερδίζουν µετάλλιο. (Μετάλλια απονέµονται στους 3 πρώτους κάθε κατηγορίας και στους 3 πρώτους της γενικής κατάταξης). Μονάδες 5 Σηµείωση: Να θεωρήσετε ότι κάθε κατηγορία έχει διαφορετικό αριθµό σκαφών και τουλάχιστον τρία σκάφη. Να θεωρήσετε επίσης ότι οι σχετικοί χρόνοι των σκαφών είναι διαφορετικοί µεταξύ τους. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 5

6 ΘΕΜΑ A Α.1.1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝ ΒΑΘΜΟΣ>ΜΟ ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ "Πολύ καλά" ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΜΟ - ΒΑΘΜΟΣ <= 2 ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ "Καλα" ΑΛΛΙΩΣ ΓΡΑΨΕ "Μέτρια" ΤΕΛΟΣ_ΑΝ Α.1.2 Α.1.3. Α.1.4. AN ΤΜΗΜΑ="Γ1" ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ>15 ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΑΝ ΟΧΙ(ΑΠΑΝΤΗΣΗ="Ν" Ή ΑΠΑΝΤΗΣΗ="ν" Ή ΑΠΑΝΤΗΣΗ="Ο" Ή ΑΠΑΝΤΗΣΗ="ο") ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ"Λάθος απάντηση" ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΑΝ X<0 Ή ΗΜ(Χ)=0 ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ "Λάθος δεδοµένο" ΑΛΛΙΩΣ Υ (Χ^2+5*Χ+1)/(Τ_Ρ(Χ)*ΗΜ(Χ)) ΓΡΑΨΕ Υ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ Α.2 Οι τύποι µεταβλητών που υποστηρίζει η ΓΛΩΣΣΑ είναι τέσσερις: ΑΚΕΡΑΙΕΣ, π.χ i 1 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ, π.χ Π 3.14 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ, π.χ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ "πολύ καλός" ΛΟΓΙΚΕΣ, π.χ DONE ΑΛΗΘΗΣ Α.3 1. Θ Η 4. Ι 5. Κ Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 6

7 Α.4 12 row[i] row[i] + table[i,j] 13 col[j] col [j] + table[i,j] 14 sum sum + table[i,j] Α.5 Για x από 3 µέχρι 19 µε_βήµα 2 Για y από 19 µέχρι x µε_βήµα -2 Αν Π[y ] < Π[y-2] Τότε Αντιµετάθεσε Π[y], Π[y-2] ΘΕΜΑ B Αριθµός Συνθήκη Έξοδος i j γραµµής ΨΕΥ ΗΣ ΑΛΗΘΗΣ ΘΕΜΑ Γ Αλγόριθµος Θέµα_Γ Αρχή_επανάληψης Εµφάνισε " ώσε το ρεκόρ των αγώνων σε µέτρα" ιάβασε Ρεκόρ Μέχρις_οτου Ρεκόρ > 0 ΚΑΙ Ρεκορ < 10 Εµφάνισε " ωσε τον αριθµο των συµµετεχόντων αθλητών" ιάβασε ν Κ 1! αρχική κατάταξη περσινού πρωταθλητή Πλ 0 Done Ψευδής! Μετρητής! θεωρούµε αρχικά πως δεν υπάρχουν αθλητές που! κατέρριψαν το περσινό ρεκόρ Για ι από 1 µεχρι ν Εµφάνισε " ώσε το όνοµα του αθλητη", ν ιαβασε Ον Εµφάνισε " ώσε την επίδοση του αθλητη", ν Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 7

8 ιαβασε Επ Αν ι = 1 τοτε Επ_περσ_πρ Επ Μιν Επ ΟνΜιν Ον Αν Επ<Μιν τοτε Μιν Επ ΟνΜιν Ον Αν Επ > Ρεκορ τότε Done αληθής Εµφάνισε Ον Αλλιώς_αν Επ>Ρεκόρ 0.5 τότε Πλ Πλ + 1 Αν Επ> Επ_περσ_πρ τότε Κ Κ + 1! Επίδοση περσινού πρωταθλητή! Αρχική µικρότερη επίδοση! Αρχικό όνοµα αθλητή µε τη χειρότερη επίδοση! Κάθε αθλητής που περνά την επίδοση του περσινού! πρωταθλητή τον ρίχνει µια θέση στην κατάταξη Τέλος_επανάληψης Εµφάνισε "Το όνοµα του αθλητή µε τη χειρότερη επίδοση", ΟνΜιν Εµφάνισε "Η φετινή θέση του περσινού πρωταθλητή είναι", Κ Αν Done = Ψευδής τότε Εµφάνισε "Το περσινό ρεκόρ αγώνων πλησίασαν:", Πλ, "αθλητές" Τέλος Θέµα_Γ ΘΕΜΑ Αλγόριθµος Θέµα_! ερώτηση 1 Εµφάνισε "Εισάγετε όνοµα" ιάβασε ΟΝ [i]! ονόµατα Αρχή_Επανάληψης Εµφάνισε "Εισάγετε κατηγορία" ιάβασε ΚΑΤ [i]! κατηγορία Μέχρις_Ότου ΚΑΤ [i] = "C1" ή ΚΑΤ [i] = "C2" ή KAT [i] = "C3" Εµφάνισε "Εισάγετε πραγµατικό χρόνο σε δευτερόλεπτα" ιάβασε Πραγµ_Χρόνος [i] Εµφάνισε "Εισάγετε δείκτη GPH σε δευτερόλεπτα" ιάβασε GPH [i] Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 8

9 ! ερώτηση 2 Ιδαν_χρόνος 70 * GPH [i]! Θεωρούµε ότι GPH <> 0 Σχετ_Χρόνος [i] Πραγµ_Χρόνος [i] / Ιδαν_χρόνος! ερώτηση 3 πλ_1 0 πλ_2 0 πλ_3 0 Αν ΚΑΤ [i] = "C1" τότε πλ_1 πλ_1 + 1 Αλλιώς_αν ΚΑΤ [i] = "C2" πλ_2 πλ_2 + 1 Αλλιώς πλ_3 πλ_3 + 1 Αν πλ_1 > πλ_2 και πλ_1 > πλ_3 τότε Εµφάνισε "Κατηγορία µε περισσότερα σκάφη: C1" Αλλιώς_αν πλ_2 > πλ_1 και πλ_2 > πλ_3 τότε Εµφάνισε "Κατηγορία µε περισσότερα σκάφη: C2" Αλλιώς Εµφάνισε "Κατηγορία µε περισσότερα σκάφη: C3"! ερώτηση 4! Ταξινόµηση του πίνακα µε τους σχετικούς χρόνους σε αύξουσα σειρά Για i από 2 µέχρι 35 Για j από 35 µέχρι i µε_βήµα 1 Αν Σχετ_Χρόνος [j - 1] > Σχετ_Χρόνος [j] τότε! αντιµετάθεση σχετικών χρόνων temp_1 Σχετ_Χρόνος [j - 1] Σχετ_Χρόνος [j - 1] Σχετ_Χρόνος [j] Σχετ_Χρόνος [j] temp_1! αντιµετάθεση ονοµάτων temp_2 ON [j 1] ON [j 1] ON [j] ON [j] temp_2! αντιµετάθεση κατηγοριών temp_3 ΚΑΤ [j 1] ΚΑΤ [j 1] ΚΑΤ [j] ΚΑΤ [j] temp_3 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 9

10 ! εµφάνιση τριών πρώτων για τη γενική κατάταξη Για i από 1 µέχρι 3 Εµφάνισε ΟΝ [i]! εµφάνιση τριών πρώτων για την κάθε κατηγορία ξεχωριστά! Για την κατηγορία C1 π_1 0 Αν ΚΑΤ [i] = "C1" τότε π_1 π_1 + 1 Αν π_1 3 τότε Εµφάνισε "Μετάλλιο για την κατηγορία C1 παίρνει ο: ", ΟΝ [i]! Για την κατηγορία C2 π_2 0 Αν ΚΑΤ [i] = "C2" τότε π_2 π_2 + 1 Αν π_2 3 τότε Εµφάνισε "Μετάλλιο για την κατηγορία C2 παίρνει ο: ", ΟΝ [i]! Για την κατηγορία C3 π_3 0 Αν ΚΑΤ [i] = "C3" τότε π_3 π_3 + 1 Αν π_3 3 τότε Εµφάνισε "Μετάλλιο για την κατηγορία C3 παίρνει ο: ", ΟΝ [i] Τέλος Θέµα_ Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 10

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α2. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Για i από 3 μέχρι Α με_βήμα Β Εμφάνισε i Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

Α2. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Για i από 3 μέχρι Α με_βήμα Β Εμφάνισε i Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα;

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα; ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Θέμα 1ο I. Τι πρέπει να ικανοποιεί ένα κομμάτι κώδικα ώστε να χαρακτηριστεί ως υποπρόγραμμα; Τα υποπρογράμματα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ÏÅÖÅ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3

ÏÅÖÅ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

10 Α2. 5 Α3. (ΟΧΙ = 20-4*2^2)) H (X>Ψ ΚΑΙ X > Ψ

10 Α2. 5 Α3. (ΟΧΙ = 20-4*2^2)) H (X>Ψ ΚΑΙ X > Ψ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 4 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις ΘΕΜΑ 1 ο Α1. Να γράψετε την λέξη Σωστό αν είναι σωστή, ή την λέξη Λάθος αν είναι λανθασμένη η πρόταση : 1. Μια συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å.

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å. 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1: Α. 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ανάπτυξη Εφαρµογών ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α κ Θέµα 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη: Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Α Β (ΟΧΙ Α) Η Β Α ΚΑΙ Β Α Η Β ΨΕΥ ΗΣ ΑΛΗΘΗΣ

Α Β (ΟΧΙ Α) Η Β Α ΚΑΙ Β Α Η Β ΨΕΥ ΗΣ ΑΛΗΘΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Ανάπτυξη Εφαρμογών ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού.

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. 7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. ΗΜ01-Θ1Γ Δίνονται οι παρακάτω έννοιες: 1. Λογικός τύπος δεδοµένων 2. Επιλύσιµο 3. Ακέραιος τύπος δεδοµένων 4. Περατότητα 5. Μεταβλητή 6. Ηµιδοµηµένο 7. Πραγµατικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η τεχνική του τµη- µατικού προγραµµατισµού αποτελεί κύριο Είναι η τεχνική σχεδίασης σύµφωνα µε την οποία η ανάπτυξη ε- νός προγράµµατος επιτυγχάνεται αναπτύσσοντας απλούστερα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑ 1 Α. Να γράψετε τους αριθµούς της στήλης Α και δίπλα το γράµµα της Στήλης Β που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. 1. Αν το Α έχει την τιµή 10 και το Β την τιµή 20 τότε η έκφραση (Α > 8 ΚΑΙ Β < 20) Ή (Α > 10 Ή Β = 10) είναι αληθής 2. Σε περίπτωση εµφωλευµένων βρόχων, ο εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 146 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως αναφέρθηκε, έχει το δικό της λεξιλόγιο και τα προγράμματα της ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέµα 1: Α. Η «σύγκριση» λειτουργιών ανθρώπου και υπολογιστή επιφέρει βέβαια µια τεράστια ποιοτική διαφορά υπέρ του ανθρώπου. I. Ποια είναι η διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες... Σε αυτό το κεφάλαιο: 14.1 Εισαγωγή στην έννοια των μεταβλητών 14.2 Λίστες 14.3 Παραδείγματα... «Το πιο απίθανο πράγμα με τη ζωή είναι ότι πάντα θα υπάρχουν μεταβλητές. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 3.1 Μορφή Προγράµµατος Τα προγράµµατα Fortran γράφονται σε αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 ΕΚ ΟΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Keystone, 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Τα Βήµατα για τη Συµπλήρωση του Μηχανογραφικού 3 2. Εγκατάσταση - B ackup - Απαιτήσεις 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 2. ΣΩΣΤΟ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 5. ΛΑΘΟΣ 5 α. 1.

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 2. ΣΩΣΤΟ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 5. ΛΑΘΟΣ 5 α. 1. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΛΑΘΟΣ 1 στ 2. ΣΩΣΤΟ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΛΑΘΟΣ 5 α Α3. α. (σελ. 193-194) Υπολογισμός αθροίσματος

Διαβάστε περισσότερα