Συγγραφικό έργο. Γεώργιος Α. Τσανανάς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συγγραφικό έργο. Γεώργιος Α. Τσανανάς"

Transcript

1 Γεώργιος Α. Τσανανάς Συγγραφικό έργο Δηµοσίευσα πάνω από 50 µελέτες και άρθρα (αυτοτελώς, σε συλλογικούς τόµους, σε περιοδικά και εφηµερίδες) θεολογικού, κοινωνικού και κυρίως χριστιανοπαιδαγωγικού περιεχοµένου, κάποια από κοινού µε άλλους. Γίνεται παράθεση των κυριότερων: 1. «Η εν τη ζωή της Εκκλησίας θέσις της Θεολογίας», Αθ. 1963, σσ. 16 (ανάτ. από το περιοδ. Εκκλησία, τόµ. Μ, 1963, σ «Περί τα αίτια της κρίσεως και το µέλλον του Κατηχητικού Σχολείου εν Ελλάδι», Επετηρίδα Αθωνιάδος Σχολής, Αθήνα 1966, σ (και σε ανάτυπα). 3. Άρθρα: «Εκδίκησις», «Μελέτιος Αντιοχείας», «Μελετιανόν Σχίσµα», «Μισαλλοδοξία», Θρησκ. και Ηθ. Εγκυκλοπαιδεία (ΘΗΕ), τόµ. 5, Αθ. 1966, στ , τόµ. 8, 1966, , 932-8, «Πλήρες ετήσιο χρονικό της Ελληνικής Εκκλησίας» (από ), γερµανικά, στην Επετηρίδα Kirche im Osten του Ostkirchen-Institut του Πανεπιστηµίου Münster Γερµανίας, τόµ. VII- XI (και σε ανάτυπα). 5. «Τα εν τη Εκκλησία χαρίσµατα του Αγ. Πνεύµατος κατά τον Μέγα Βασίλειον», Συµπόσιον χαριστήριον εις τον καθηγητήν Παναγ. Κ. Χρήστου, Θεσσαλονίκη 1967, σ (και σε ανάτυπα). 6. «Η εργασία κατά τον Απόστολον Παύλον», περιοδ. Γρηγόριος Παλαµάς 51/ 1968, σ (και σε ανάτυπα). 7. «Μαρξιστική Ηθική και Χριστιανική Ηθική», στον 2 τόµο του Σεµινάριου Θεολόγων Θεσσαλονίκης: Ορθόδοξος Πνευµατικότης, Χριστιανισµός-Μαρξισµός, Θεσσαλονίκη 1968, σ (και σε ανάτυπα). 8. «Η Ορθόδοξος Εξωτερική Ιεραποστολή πάντοτε και τώρα», περιοδ. Οι Φίλοι της Ουγκάντα, Θεσσαλονίκη, έτ. Ζ, 1970, αρ. 26, σ , αρ. 27, σ «Ευαγγέλιο και ανανέωση στον σύγχρονο Προτεσταντισµό», στον 6 τόµο του Σεµιναρίου Θεολόγων Θεσσαλονίκης: Παράδοσις και ανανέωσις εις την Εκκλησίαν, Θεσσαλονίκη 1972, σ (και σε ανάτυπα, σσ. 28). 10. Θεολογική Βιβλιογραφία δια τους θεολόγους λειτουργούς Μέσης Εκπαιδεύσεως, συνεργ. µε Θ. Βλιαγκόφτη και Νίκο Τζουµάκα, έκδ. Επιθεωρητού Θεολόγων της Επιθεώρησης Κεντρ. και Δ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1973, σσ. 64 (πολυγραφ.). 11. Το διδακτικό πρόβληµα στα ελληνικά Πανεπιστήµια, Θεσσαλονίκη 1975, σσ. 7 (όφσετ). 12. Η επαγγελµατική κατοχύρωση των Επιµελητών και Βοηθών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, Θεσσαλονίκη 1975, σσ. 11 (όφσετ). 13. «Ηθικολογία και Ηθική στο κήρυγµα», περιοδ. Γρηγόριος ο Παλαµάς 58 (1958) (και σε ανάτυπα). 14. Ελπίδα, διακονία και σωτηρία (Δυναµικότητα και στράτευση του Χριστιανισµού σήµερα), Θεσσαλονίκη 1975, σσ. 70 (αυτοέκδοση). Β έκδοση, Αθήνα 1980 (έκδ. «Μήνυµα»).

2 15. «Το πρόβληµα του Θεού άλλοτε και σήµερα», στον τόµο Προβληµατισµοί (έκδ. ΧΦΕ), Θεσσαλονίκη 1976, σ (πολυγρ.). Επεξεργασµένη επανέκδοση σε βιβλίο: Προβληµατισµοί 2, Θεσσαλονίκη 1979, σ «Η πολιτική διάσταση στο µάθηµα των Θρησκευτικών», περιοδ. Λόγος και Πράξη, Αθήνα, τόµ.α, Άνοιξη 1976, αρ.2, σ (και σε ανάτυπα). 17. Το Θρησκευτικό µάθηµα στη Μέση Εκπαίδευση. Προϋποθέσεις και οδηγίες για τη διδασκαλία του, Θεσσαλονίκη 1977, σσ. 14 (όφσετ). 18. Der Schulische (griechisch-orthodoxer) Religionsunterricht im heutigen Griechenland, Katechetische Blδtter 103 (1978), Και στο περιοδικό Christlich-Pδdagogische Blδtter 94 (1981), Heft 1, (µε συµπληρώσεις). 19. «Σχέση Εκκλησίας και κόσµου σήµερα», περιοδ. Γρηγόριος ο Παλαµάς 61 (1978) (και σε ανάτυπα, Θεσσαλονίκη 1979). 20. Τα διδακτικά βιβλία των Θρησκευτικών του Γυµνασίου και του Λυκείου (Μία κριτική). Συγγραφή από κοινού µε τους συναδέλφους: Πηγή Καζλάρη, Ιωάν. Κογκούλη και Νικ. Τζουµάκα, Θεσσαλονίκη 1979, σσ. 46. Προσωπική µου συµβολή: α) Κριτική του βιβλίου της Β Γυµνασίου: «Ο λαός του Θεού - Ιστορία της Εκκλησίας», σ β) Κριτική του βιβλίου της Β Λυκείου: «Χριστιανισµός και κόσµος», σ «Προς µία ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική σε σχέση µε το όραµα της Βασιλείας του Θεού (θεολογική θεώρηση)», περιοδ. Γρηγόριος ο Παλαµάς 62 (1979) (και σε ανάτυπα). 22. Humor bei Basilius dem Großen, στον τόµο Philoxenia. Prof. Dr. Bernhard Kötting gewidmet von seinen griechischen Schülern, hrsg. νon Anastasios Kallis, Münster: Aschendorff 1980, σ Αναδηµοσίευση στα ελληνικά µε βελτιώσεις: «Χιούµορ στον Μέγα Βασίλειο», στο Τόµος Εόρτιος χιλιοστής εξακοσιοστής επετείου Μεγάλου Βασιλείου ( ), έκδ. Θεολ. Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, επιµέλεια καθηγ. Ιωάν. Ορ. Καλογήρου, Θεσσαλονίκη 1981, σ (ο τόµος κυκλοφόρησε το 1983) (και σε ανάτυπα). 23. «Ιδεολογική σύγχυση», «δογµατικός διαποτισµός» και χριστιανική αγωγή (Απάντηση στον καθηγητή Καζεπίδη), Θεσσαλονίκη 1979, σσ. 17 (όφσετ). 24. «Πνεύµα, αρχές και στόχοι των νέων Αναλυτικών Προγραµµάτων του µαθήµατος των Θρησκευτικών στη Μέση Εκπαίδευση», περιοδ. Θεολόγος, έτος 1, Δεκ. 1983, τεύχ. 1, σ (και σε ανάτυπα). 25. «Θέσεις για το λεγόµενο νεοορθόδοξο ρεύµα στον τόπο µας», Εφηµ. Η Χριστιανική, 28 Ιαν.1984, αριθ «Η µετάφραση της Βίβλου στην υπηρεσία της σχολικής χριστιανικής αγωγής», στον τόµο Εισηγήσεις Δ Συνάξεως Ορθοδόξων Βιβλικών Θεολόγων (Θεσσαλονίκη, Οκτ. 1986), Θεσσαλονίκη 1987, σ (και σε ανάτυπα). 27. «Φυλακές και φυλακισµένοι. Προσέγγιση κοινωνιο-παιδαγωγική και ανθρωπιστική», στο περιοδ. Έγκληµα και Κοινωνία. Εγκληµατολογικές Προσεγγίσεις (πρώην Δελτίο Εγκληµατολογικής Ενηµέρωσης, Αθήνα, έτος Α, τεύχ. 1, Ιαν-Μάρτ.1987, σ ) (και σε ανάτυπα, Θεσσαλονίκη 1988). 28. «Εξασφάλιση προϋποθέσεων από την πλευρά της Εκκλησίας για την αναβάθµιση των σχέσεών της µε την Πολιτεία (Θεώρηση θεολογική)», στο περιοδ. Δίκαιο και Πολιτική, Θεσσαλονίκη 1988, τεύχ. 15, σ Αναδηµοσίευση στον τόµο Σχέσεις Εκκλησίας Πολιτείας, Εισηγήσεις θεολογικού Συνδέσµου, Εκδόσεις Θεολογικού Συνδέσµου 1, Θεσσαλονίκη 1988, σ (και σε ανάτυπα,

3 Θεσσαλονίκη 1988, σσ. 15). 29. «Έγχρωµες τοιχογραφίες στο κτήριο της Θεολογικής», στον τόµο Διακονία. Αφιέρωµα στη µνήµη Βασιλείου Στογιάννου, έκδ. Επιστηµ. Επετηρ. Θεολ. Σχολής Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1988, σ (και σε ανάτυπα). 30. «Εκκλησία και νέοι σήµερα», στον τόµο Ελλην. Νεολαία: Εκπαίδευση, Απασχόληση, Ελεύθερος Χρόνος. Πρακτικά του Ε Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικών Επιστηµών (Θεσσαλονίκη, Δεκ. 1987), επιµέλεια Τέσσας Δουλκέρη, Αθήνα 1989 (έκδ. Παπαζήση), σ (ανάτυπα, Θεσσαλονίκη 1989, σσ. 10). 31. «Η χριστιανική αγωγή για την Ειρήνη στην πράξη σήµερα», στον τόµο Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα δικαιώµατα του ανθρώπου, υπεύθυνη έκδοσης Δήµητρα Παπαδοπούλου, έκδ. Εργαστηρίου Εκπαίδευσης για την Ειρήνη, αρ. 2, Θεσσαλονίκη 1990, σ (και σε ανάτυπα, Θεσσαλονίκη 1990, σσ. 40). 32. Βασική Ελληνική Θεολογική Βιβλιογραφία (κατ επιλογήν), Θεσσαλονίκη 1991, σσ. 101 (έκδ. Αδ. Κυριακίδη). 33. Εννέα µαθήµατα στο διδακτικό βιβλίο Θρησκευτικών της Β Λυκείου: «Ερωτήµατα µπροστά στα µεγάλα ζητήµατα της ζωής», «Το ζήτηµα για τον Θεό», «Η Βασιλεία του Θεού: όραµα αλλιώτικης ζωής ή ουτοπία;» (2 µαθήµατα), «Ο δυναµικός και απελευθερωτικός χαρακτήρας του Χριστιανισµού» (2 µαθήµατα), «Το φαινόµενο της αθεΐας» (2 µαθήµατα), Αθήνα, έκδ. β, 1990, σ , 25-34, 46-61, (σσ. 72). Τίτλος του βιβλίου: Χριστιανισµός και Θρησκεύµατα. 34. «Φάκελος µε στοιχεία για το µάθηµα» Εισαγωγή στην επιστήµη της Θεολογίας (διαφόρων συγγραφέων και προσωπικά), Θεσσαλονίκη, έκδ. β,1991, σσ. 50 (φωτοτυπ.) (ε έκδοση 1995, σσ. 50 (φωτοτυπ). 35. «Φάκελος µε υλικό για το (επιλεγόµενο) µάθηµα» Γενική Διδακτική (άλλων και προσωπικό), Θεσσαλονίκη 1991, σσ. 50 (φωτοτυπ.). 36. «Ποια Ορθοδοξία; Κριτική προσέγγιση εκ των ένδον», στο περιοδικό Καθ Οδόν, τεύχ. 1, Ιαν.-Απρίλ. 1992, σ «Διδάσκοντας για το Ισλάµ στο Λύκειο. Προϋποθέσεις-ιδέες-προτάσεις», στο περιοδικό Καθ Οδόν, τεύχ. 3, Σεπτ.-Δεκ. 1992, σ (βλ. και τεύχ. 5, Μάιος- Αύγ. 1993, σ ). 38. Τα αναθεωρηµένα Αναλυτικά Προγράµµατα του µαθήµατος των Θρησκευτικών (Μαρτίου-Σεπτεµβρίου 1992) από θεολογική και ψυχοπαιδαγωγική σκοπιά (ή Οι θεολογικές και ψυχοπαιδαγωγικές αρχές που τα διέπουν), Θεσσαλονίκη 1993, σσ. 17 (όφσετ). 39. «Η Δύση και εµείς σήµερα», περιοδικό Καθ Οδόν, τεύχ. 6, Σεπτ.-Δεκ. 1993, σ «Η παραβολή του σπλαχνικού πατέρα (του Ασώτου). Μία νεότερη προσέγγισή της για τη διδακτική πράξη στο σχολείο», Θεσσαλονίκη 1993, σσ. 32 (έκδ. Παρατηρητής) (ανάτ. από τον Τιµητικό τόµο για τον καθηγητή Σάββα Αγουρίδη: Χριστός και Ιστορία, Θεσσαλονίκη 1993, σ (και σε ανάτυπα). 41. «Το θέµα για την Οικονοµία στο µάθηµα των Θρησκευτικών της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης», στο περιοδικό Καθ Οδόν, τεύχ. 7-8, Ιαν.-Αύγ. 1994, σ «Η παραβολή του σπλαχνικού Σαµαρείτη (Λκ 10, 25-37). Μία πρόταση σχεδίου διδασκαλίας της στην Β τάξη Γυµνασίου», στο: ΚΑΙΡΟΣ. Αφιέρωµα στον καθηγητή Δαµιανό Αθαν. Δόϊκο, τόµ. Α, Θεσσαλονίκη 1994, σ (και σε ανάτυπα).

4 43. «Διάψευση ελπίδων στην ιστορία», Θεολογ. Επετηρίδα Ι. Μητροπόλεως Κιτίου, Εκκλησ. Κήρυκας, τόµ. Ζ, (1995) (Σηµ.: Εισήγηση στην Α Συνάντηση Θεολόγων, , Ι. Μονή Παναγίας Μύρου κοντά στη Λιβαδειά). Αναδηµοσίευση στο Καθ Οδόν, τεύχ. 13, Δεκ. 1997, σ «Η ανοιχτή διάθεση των τωρινών διδακτικών προγραµµάτων και βιβλίων των Θρησκευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης απέναντι στην Ετεροδοξία», στον τόµο: Το Ισλάµ στα σχολικά βιβλία της Ελλάδος. Μία προσέγγιση στον διάλογο φιλίας Χριστιανισµού και Ισλάµ, επιµέλεια: Νίκος Ζαχαρόπουλος Γρηγ. Ζιάκας, Επιστηµ. Επετηρίδα Τµ. Θεολογίας της θεολ. Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτηµα 2 του 2 τόµου , Θεσσαλονίκη 1996, σ «Θεολογικοί στοχασµοί και καηµοί», περιοδ. Γένεσις (όργανο του Συλλόγου µεταπτυχιακών Σπουδαστών της Θεολ. Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης), τεύχ. 4Β, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 1997, σ Ο Ιησούς Χριστός, ο Καινούργιος Κόσµος του Θεού και εµείς, Θρησκευτικά Β Γυµνασίου, συγγρ. από κοινού: Όλγα Γριζοπούλου, Πηγή Καζλάρη, Απόστ. Μπάρλος, Γεώρ. Τσανανάς, α έκδ., Αθήνα 1998 (ΟΕΔΒ), σσ «Το νέο βιβλίο Θρησκευτικών της Β Γυµνασίου: Πληροφορίες, διευκρινίσεις και οδηγίες για τη διδασκαλία του», στο κοινό άρθρο από τους πιο πάνω 4 συγγραφείς στο περιοδ. Κοινωνία 41 (Ιούλ.-Σεπτ. 1998), τεύχ. 3, σ «Ποιοι οι γενικοί σκοποί διδασκαλίας των Θρησκευτικών;», εφηµ. Αγγελιοφόρος της Κυριακής, Θεσσαλονίκη , σ Der Religionsunterricht in Griechenland heute, in: Pro Oriente, Bd. XXII, Innsbruck-Wien: Tyrolia 1999, σ (διάλεξή µου στην αίθουσα του Ιδρύµατος PRO ORIENTE, στη Βιένη Αυστρίας). 50. «Στοιχειώδη για τη σκοποθεσία διαδασκαλίας των Θρησκευτικών στην Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Λεπτοµερής σκοποθεσία για την Β Γυµνασίου», περιοδ. Κοινωνία 42 (Ιούλ.-Σεπτ. 1999), τεύχ. 3, σ , και τεύχ. 4 (Οκτ.-Δεκ. 1999), σ «Ένα κείµενο από τον Μ. Βασίλειο για τον Μ. Βασίλειο. Πρόταση για µάθηµα στην Γ Γυµνασίου», στο: Κατηχητική Διακονία. Τιµητικός τόµος για τον καθηγητή Κων/νο Φράγκο, επιµ. Ιω. Κογκούλης, Χρ. Βασιλόπουλος, Δηµ. Λάππας, Θεσσαλονίκη 2003 (Εκδ. Αδ. Κυριακίδη), σ (και σε ανάτυπα). 52. Καινή Διαθήκη. Ο Ιησούς Χριστός και το έργο του, Θρησκευτικά Β Γυµν., συγγραφείς: Γεώρ. Τσανανάς - Απόστ. Μπάρλος, α έκδ., Αθήνα 2006 (ΟΕΔΒ): Βιβλίο µαθητή, σσ. 144, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, σσ Πρόταση σχεδίου πορείας διδασκαλίας. Θρησκευτικά Β Γυµνασίου, δ.ε. 18: «Κάποιος ευσεβής και ο Ζακχαίος Δύο πλούσιοι, δύο διαφορετικές επιλογές ζωής». Την συντάξαµε από κοινού: Γεώρ. Τσανανάς - Απόστ. Μπάρλος, Θεσσαλονίκη , σσ. 6 (όφσετ). (Παρουσιάστηκε στην Αθήνα σε οµάδα θεολόγων / στελεχών, επιφορτισµένων να ενηµερώσουν συναδέλφους στην επαρχία). 54. «Τα δύο νέα σχολικά βιβλία για τα Θρησκευτικά της Β Γυµνασίου (Παρουσίαση και απαντήσεις σε κριτική)», συγγρ. από κοινού Γεώρ. Τσανανάς - Απόστ. Μπάρλος, στο περιοδ. Κοινωνία, έτ. ΝΑ, Οκτ.-Δεκ. 2008, τεύχ. 4, σ , και έτ. ΝΒ, Ιαν.- Μάρτ. 2009, τεύχ. 1, σ Μεταφράσεις από τα Γερµανικά άρθρων και µελετών Γερµανών και Αυστριακών θεολόγων σε ελληνικά θεολογικά περιοδικά και συλλογικούς τόµους. Εκκλησιαστικά

5 και Θεολογικά Χρονικά και πολλές βιβλιοκρισίες στα περιοδ. «Κληρονοµία», «Γρηγόριος ο Παλαµάς» και «Καθ Οδόν». Σειρά κηρυγµάτων. Άρθρα σε εφηµερίδες. 56. Από τα µέσα 2010 µέχρι τέλη 2011 συνέγραψα και απέστειλα στη νέα Εγκυκλοπαιδεία: Μεγάλη Ορθόδοξος Χριστιανική Εγκυκλοπαιδεία (ΜΟΧΕ) 44 άρθρα ποικίλου περιεχοµένου και µικρής ή µεγάλης έκτασης.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965 Τόπος γέννησης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικογενειακή κατάσταση: ΑΓΑΜΟΣ Θέση: ΛΕΚΤΟΡΑΣ Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-9558-08-2

ISBN: 978-960-9558-08-2 Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Χανιά - Οκτώβριος 2011 Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων ISBN: 978-960-9558-08-2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορα Eκπαιδευτικές Aφίσες

Διάφορα Eκπαιδευτικές Aφίσες 4 Διάφορα Eκπαιδευτικές Aφίσες Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται υλικό ανάρτησης Το Αλφάβητο ISBN.: 978 960 6738 47 0 Διάσταση αφίσας 70x100 εκατοστά. ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ISBN.: 978 960 6738 40 1 Διάσταση αφίσας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)*

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)* AP. Π. ΣΤΕΡΓΕΛΛΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)* Α. Ή ιστορική πλευρά των προσηλυτισμών. Περιγραφή καί περιεχόμενο του υπομνήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 16 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - Τιμή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 235 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Σπυρίδων Κιουλάνης Med, Υποψήφιος ιδάκτωρ Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ευφυής γοητευτικός παραστατικός λα κός

ευφυής γοητευτικός παραστατικός λα κός Β. Ειδικοί διδακτικοί χειρισµοί α. Ερώτ. 1. Βιωµατική αφόρµηση για µετάβαση στην επόµενη Ερώτηση. Σηµειώνονται στον πίνα κα όσα αξιόλογα και εντυπωσιακά εκφραστούν. Έτσι έχουµε ένα πλαίσιο θεώρησης του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Μαθητών-Γονέων

Εγχειρίδιο Μαθητών-Γονέων Εγχειρίδιο Μαθητών-Γονέων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2.1 Mission Statement 2.2 Ακαδημαϊκός στόχος 3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΒ (ΙΒΟ) 3.1 Αποστολή του οργανισμού ΙΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Έκδοση 1η Έρευνα: Αλέξανδρος Κοφτερός, Μιχάλης Α. Μάγος, Γιώργος Μιχαήλ, Αδάμος Νικολάου, Αναστασία Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1985 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 167 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1566 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 Ο απολογισμός που παρουσιάζεται αφορά την περίοδο μετά τις τελευταίες εκλογές του Τ.Ε.Ε. το Νοέμβρη του 2006 και πιο συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Κ. Σκλία, Θεολόγου, M.Th.

Γεωργίου Κ. Σκλία, Θεολόγου, M.Th. Εικόνα και Ποιμαντική Επικοινωνία Η λειτουργία της εικόνας στα ποιμαντικά κείμενα του περιοδικού «ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ» από της ιδρύσεώς του το 1952 μέχρι το έτος 2007 Γεωργίου Κ. Σκλία, Θεολόγου, M.Th. 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Αλλάζουμε Παιδεία Αλλάζουμε την Ελλάδα ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Πρόταση για τo Νέο Λύκειο 2 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ εκπαιδευth

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ εκπαιδευth ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ εκπαιδευth ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ // ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 22// 2013 Ιουνίου έτος 01 // αριθμός φύλλου 07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Το πρόβλημα της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι προσπάθειες αντιμετώπισής του μετά τη μεταπολίτευση 1 Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία;

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Ιωσηφίδου Ειρήνη 1, Πετκοπούλου Ελπινίκη 2 1 Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr 2 Καθηγήτρια Βρεφονηπιοκοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Β 2660 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ.

ΦΕΚ Β 2660 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- ΦΕΚ Β 2660 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μία ζωντανή θρησκεία πέρα απο θρησκευτικές και κοινωνικές διακρίσεις

Μία ζωντανή θρησκεία πέρα απο θρησκευτικές και κοινωνικές διακρίσεις «Η ανθρωπότητα πρέπει να αφυπνιστεί μπροστά στην αποτυχία του υφιστάμενου πολιτισμού και να αρχίσει να δημιουργεί ένα νέο πολιτισμό, κατάλληλο για τη νέα εποχή. Θα είναι μια νέα αρχή για το ανθρώπινο είδος.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαταθήκες Ορθοδοξίας και Ελληνισμού σε επιστολές του Ιωάννου Καποδίστρια προς εκκλησιαστικά πρόσωπα της εποχής του

Παρακαταθήκες Ορθοδοξίας και Ελληνισμού σε επιστολές του Ιωάννου Καποδίστρια προς εκκλησιαστικά πρόσωπα της εποχής του Παρακαταθήκες Ορθοδοξίας και Ελληνισμού σε επιστολές του Ιωάννου Καποδίστρια προς εκκλησιαστικά πρόσωπα της εποχής του ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ, Επικ. Καθηγήτρια Θεολογικής Σχολής, Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07 08 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007 2008 ISBN: 960-86977-9-9 2008 για την ελληνική γλώσσα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Χρήσιμα Διαγράμματα. Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Χρήσιμα Διαγράμματα. Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία Η πρόταση για το Νέο Λύκειο Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Υπουργείο Παιδείας 1/2/2012 Χρήσιμα Διαγράμματα Άρης Γιαβρής [Πληκτρολογήστε το όνομα

Διαβάστε περισσότερα