Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009"

Transcript

1 Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Τιράνων 5, Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit Sky Tower Tel και Fax Α. Γενική Οικονοµική Κατάσταση Μακροοικονοµικοί δείκτες Αύξηση του ΑΕΠ κατά 3% το έτος 2009 σε σχέση µε το 2008 κατα 1.145, δις Λέκ (περίπου 8,34 δις Ευρώ) σε τρέχουσες τιµές, µε τις µεταβολές τελευταίου τριµήνου 2008 να κυµαίνονται σε ελαφρά µείωση 0,8% ετησίως και µείωση 2,4% σε σχέση µε το τρίτο τρίµηνο του 2009 αλλά µε τον τοµέα της Βιοµηχανίας, του Εµπορίου και της Γεωργίας, να σηµειώνουν αύξηση το τέταρτο τρίµηνο 2009 σε σχέση µε το τρίτο τρίµηνο, κατά 2,9%, 1,6% και 0,8%, αντίστοιχα. Οι τοµείς που συνέβαλαν στη µείωση του ΑΕΠ το τέταρτο τρίµηνο σε σχέση µε το τρίτο τρίµηνο, ήταν εκείνος των Κατασκευών κατά πρώτο λόγο µε µείωση ης τάξεως του 11,8% και των Υπηρεσιών µε µείωση κατά 4%. Οι τοµείς που είχαν τις υψηλότερες αυξήσεις σε σύγκριση µε το 4ο τρίµηνο του 2008 ήταν οι τηλεπικοινωνίες, το εµπόριο και οι µεταφορές κατά 8,3%, 7,2% και 3,0% αντίστοιχα. Οι τοµείς που είχαν µείωση σε αυτό το τρίµηνο σε σύγκριση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους ήταν οι κατασκευές και η βιοµηχανία µε 14,4% και 4,1% αντίστοιχα. H ανεργία αυξήθηκε στο 13,75% στο τέλος του 2009 από 12,68% που ήταν στο τέλος του προηγούµενου έτους, ωστόσο, ο βασικός µισθός το 2009 αυξήθηκε στα Λέκ, από Λεκ το Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα αυξήθηκε σηµαντικά το 2009 σε σχέση µε το 2008, κατά 33%, φθάνοντας στο 7% του ΑΕΠ, από 60,2 δις. Λεκ στο τέλος του 2008, στα 80,2 δις Λεκ στο τέλος του 2009 (περίπου 584,5 εκ. Ευρώ), παρά το γεγονός ότι τα δηµόσια έσοδα αυξήθηκαν κατά 8,7% (27,5% του ΑΕΠ) σε σχέση µε το 2008, από εκ. Λέκ σε εκ. Λέκ, ωστόσο η αύξηση των δηµοσίων δαπανών κατα 13% περίπου από εκ. Λέκ το 2008 σε εκ. Λέκ το 2009 είχε ώς αποτέλεσµα την αύξηση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος Το δηµόσιο χρέος της Αλβανίας το τρίτο τρίµηνο του 2009 κυµάνθηκε στο 35% του ΑΕΠ (3,08 δις ευρώ) ενώ το 2008 ήταν 55,9% του ΑΕΠ, ωστόσο το εξωτερικό χρέος σηµείωσε αύξηση κατα 4,8% το 2009 σε σχέση µε το 2008, από 18,3% του ΑΕΠ σε 23,1% του ΑΕΠ (1,9 δις ευρώ). Το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών για την περίοδο Ιανουαρίου- εκεµβρίου 2009 ανήλθε στα εκ. Ευρώ (15,9% του ΑΕΠ), µε το πλεονασµατικό ισοζύγιο Υπηρεσιών ύψους εκ.. Ευρώ, να συµβάλλει κατά 32,6% κατά στη µείωση του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου ύψους 2.303,7 εκ. Ευρώ, και µε το πλεονασµατικό ισοζύγιο καθαρών εµβασµάτων να συµβάλλει στη µείωση του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου κατά εκ. Ευρώ, ενώ το έλλειµµα των καθαρών εσόδων ανήλθε στα εκ. Ευρώ. 1

2 ιάγραµµα 1: Σύνθεση ελλείµµατος τρεχουσών συναλλαγών Πηγή: Τράπεζα της Αλβανίας Τα µεταναστευτικά εµβάσµατα το 2009, σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας, µειώθηκαν στα 779 εκ. Ευρώ (9% του ΑΕΠ), δηλαδή κατά 6% σε σχέση µε το 2008 και κατά 18% σε σχέση µε το 2007 Πίνακας 1:Εµβάσµατα Μεταναστών Εµβάσµατα µεταναστών Έτος Αξία σε εκατ. Ευρώ Μεταβολή από προηγ. Έτος 4% 17% 2% -13% -6% Μεταβολή από έτος βάσης % 21% 23% 8% 1% Πηγή: Τράπεζα της Αλβανίας. Επεξεργασία, Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων Στο παρακάτω γράφηµα, το οποίο έχει δηµοσιευτεί από την Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας βασισµένο σε στοιχεία του Bureau of Labor Statistics & Eurostat, παρουσιάζεται η σχέση µεταναστευτικών εµβασµάτων και ανεργίας στην ΕΕ, την Ιταλία και την Ελλάδα, όπου παρατηρείται η συσχέτιση της αύξησης της ανεργίας στην ΕΕ και κυρίως στην Ιταλία και την Ελλάδα µε την πτώση των εµβασµάτων µεταναστών στην Αλβανία. 2

3 Η αξία των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) το 2009 αυξήθηκε κατά 7,1% σε σχέση µε το 2008, στα 664 εκ. Ευρώ ή 7,96% του ΑΕΠ, από 620 εκ. Ευρώ το 2008, ωστόσο στην Αξία των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων το 2009 συµπεριλαµβάνονται και τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις, ύψους 220 εκ. Ευρώ, ενώ σχετικά µε το 2008 σηµειώθηκε σηµαντική επιβράδυνση αφού η αύξηση της αξίας των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων το 2008 σε σχέση µε το 2009 ήταν της τάξεως του 31,9%. Πίνακας 2:Άµεσες Ξένες Επενδύσεις Άµεσες Ξένες Επενδύσεις Έτος Αξία σε εκατ. Ευρώ Μεταβολή από προηγ. έτος -21,7% 19,6% 88,0% 31,9% 7,1% Πηγή: Τράπεζα της Αλβανίας. Επεξεργασία, Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων ιάγραµµα 2 Πηγή: Τράπεζα της Αλβανίας Ο µέσος ετήσιος πληθωρισµός το 2009 κυµάνθηκε στο 2,2%. Στο τέλος του 2009 ο πληθωρισµός ανήλθε στο 3,5% από 2,9% το τρίτο τρίµηνο του 2009, σηµειώνοντας αύξηση κατά µία ποσοστιαία µονάδα έναντι του αντίστοιχου διαστήµατος του προηγούµενου έτους (2,5%). Τόσο οι πληθωριστικές πιέσεις στις αναπτυγµένες χώρες, όσο και η πτώση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, συνέβαλαν στην αύξηση του κόστους διαβίωσης. Με στόχο την διατήρηση του πληθωρισµού στο 3%, η Τράπεζα της Αλβανίας χρησιµοποίησε ως µέτρο τόνωσης της οικονοµίας την µείωση κατά µια ποσοστιαία µονάδα του βασικού επιτοκίου. Με αυτόν τον τρόπο έδωσε την δυνατότητα στις τράπεζες να αυξήσουν την ρευστότητα µε χαµηλότερο κόστος. Σχετικά µε τη χορήγηση δανείων από τις Τράπεζες, το 2009 σηµειώθηκε επιβράδυνση σε σχέση µε το 2008, αφού η ετήσια αύξηση χορήγησης δανείων το 2009 ήταν 13,2% ενώ η αντίστοιχη ετήσια αύξηση το 2008, ήταν 35,7%. Τα δάνεια σε Λεκ αυξήθηκαν κατά 23% ενώ αυτά σε ξένο νόµισµα κατά 9%. Το ποσοστό των επισφαλών δανείων στο συνολικό αριθµό δανείων στην Αλβανία ανήλθε στο 10,5%. Η µέση ισοτιµία του Λεκ τόσο ως προς το Ευρώ όσο και προς το ολάριο ΗΠΑ, κυµάνθηκε στα 137,26 και 92,91 Λεκ αντίστοιχα. Η αύξηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 35,8% σε σχέση µε το 2008, συνέβαλε στην επέκταση της οικονοµικής δραστηριότητας. Η συνολική ποσότητα παραγωγής για το 2009 ανήλθε σε GWh δηλαδή στο 72,7% της δυναµικότητας των συνολικών πηγών Ενέργειας. Οι εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2009 µειώθηκε κατά 97,9% έναντι του 2008, από GWh (2.759 GWh συµπεριλαµβανοµένου και των ανταλλαγών), σε 53 GWh (1.964 GWh. συµπεριλαµβανοµένου και των ανταλλαγών). Η 3

4 εισαγόµενη ηλεκτρική ενέργεια, αντιστοιχεί στο 27,3% της συνολικής παραγωγής ενέργειας το 2009, από 41,7% το προηγούµενο έτος. Η εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (συµπεριλαµβανοµένου και των ανταλλαγών) αυξήθηκε κατά 82,8% το 2009 σε σχέση µε το 2008, και αντιστοιχεί στο 7,5% του δυναµικού των συνολικών πηγών ενέργειας. Στον τοµέα του Τουρισµού, το 2009 ο αριθµός των επισκεπτών στην Αλβανία, σχεδόν διπλασιάσθηκε σε σχέση µε το 2008, από σε Ο αριθµός επισκεπτών για διακοπές αυξήθηκε το 2009 σε σχέση µε το 2008, κατά 129%. Στον αριθµό επισκεπτών συµπεριλαµβάνονται και οι αλβανοί υπήκοοι µετανάστες που επισκέπτονται την χώρα τους για διακοπές. Το 93% των επισκεπτών εισήλθαν στην Αλβανία το τρίτο τρίµηνο του 2009, κυρίως οδικώς. Τέλος, όσον αφορά στην επιχειρηµατικότητα, σύµφωνα µε την κατάταξη της Παγκόσµιας Τράπεζας, η Αλβανία το 2009 ανήλθε στην 82 η θέση σε σύνολο 183 χωρών από την 89 η που ήταν το Σύµφωνα µε το Global Competitiveness Index η Αλβανία βρίσκετε στην 108η θέση στον κόσµο σε σύνολο 134 χωρών. Πίνακας 3:Βασικοί µακροοικονοµικοί δείκτες µ.µ 4ο τριµ.08 Ονοµαστικό ΑΕΠ δισ.λεκ 1.086, ,1* Μεταβολή ΑΕΠ % 7,2 3,3* 4ο τριµ.09 Οκτ. Νοεµβ. εκ. είκτης Τιµών Καταναλωτή (µηνιαία µεταβολή ) % 0,4 0,4 µ.δ** είκτης Τιµών Καταναλωτή (ετήσια µεταβολή ) % 2,5 2,9 2,3 2,8 3,5 είκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Παραγωγή & Κατασκευές (µεταβολή από προηγούµενο τριµ.) % 10,1 3,3 είκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Παραγωγή & Κατασκευές (µεταβολή από αντίστοιχη περίοδο) % 19,4 9,1 Ανεργία νούµερο Ανεργία % 12,68 13,75 Βασικός µηνιαίος µισθός Λεκ ηµόσια Οικονοµικά Έσοδα εκατ.λεκ Έξοδα εκατ.λεκ Έλλειµµα εκατ.λεκ Μέση Ισοτιµία Ευρώ Λεκ 123,2 137,26 136,9 137,7 137,17 USD Λεκ 93,47 92,91 92,42 92,34 93,98 Επιτόκια Επιτόκιο κατάθεσης (12µηνο %) % 6,26 6,79 6,85 6,77 6,3 Επιτόκιο δανείου (12µηνο %) % 11,76 12,46 13,04 12,29 12,04 *πρόβλεψη τον Νοε.2009 **µη διαθέσηµο Πηγή: Instat, Υπουργείο Οικονοµικών Αλβανίας 4

5 Β. Εξωτερικό Εµπόριο Η Συµφωνία Σύνδεσης και Σταθεροποίησης µεταξύ Ε.Ε. και Αλβανίας, έχει επικυρωθεί από όλες τις χώρες µέλη της ΕΕ και τέθηκε σε ισχύ στις Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητο το 2009, σε σχέση µε το έτος 2008, ωστόσο, η αξία του όγκου εµπορίου το 2009, σηµείωσε ελαφρά µείωση σε σύγκριση µε το Η αξία των αλβανικών εξαγωγών το 2009 σηµείωσε µείωση της τάξεως του 8,5% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, από εκ. Λεκ ή 820 εκ. Ευρώ το 2008 σε εκ. Λεκ ή 750 εκ. Ευρώ το Η αξία των αλβανικών εισαγωγών το 2009, µειώθηκε κατά 2% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, από εκ. Λεκ ή εκ.. Ευρώ το 2008, σε εκ. Λεκ ή εκ. Ευρώ το 2009 έναντι. Η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές, υπολογίζεται στο 23.9%. Το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές το 2009, είναι µικρότερο κατά 1,7 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το προηγούµενο έτος (25,6%). Πίνακας 4:Εξωτερικό Εµπόριο (σε εκατ. ) Εξωτερικό Εµπόριο 01-12/ /09 Οκτ.2009 Νοε.2009 εκ.2009 Εξαγωγές (σε εκατ. ) Εισαγωγές (σε εκατ. ) Εµπορικό Ισοζύγιο Όγκος εµπορείου είκτης κάλυψης εξ./εισ.% 25,6 23,9 25,8 25,3 22,8 Πηγή: Instat. Επεξεργασία, Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων Η ΕΕ αποτελεί τον σηµαντικότερο εµπορικό εταίρο της Αλβανίας και για το 2009 κατέχοντας το µεγαλύτερο µερίδιο του εξωτερικού εµπορίου της χώρας (67,1%). Από τις χώρες µέλη της ΕΕ, οι σηµαντικότεροι εµπορικοί εταίροι της Αλβανίας παραµένουν η Ιταλία µε µερίδιο 33,2%, η Ελλάδα µε µερίδιο 13,9% και η Γερµανία µε µερίδιο 5,8%. Από τις χώρες εκτός ΕΕ σηµαντικοί εµπορικοί εταίροι της Αλβανίας είναι η Κίνα (6,8%), η Τουρκία (5,3%), η Ρωσία (2,2%), η Ελβετία (2%), η ΠΓ Μ (2%) και το Κοσσυφοπέδιο (1,8%). Πίνακας 5:Εξωτερικό Εµπόριο ανά χώρα (σε εκατ. ) ΧΩΡΑ Αξία % επί συνόλου Ιταλία ,2% Ελλάς ,9% Τουρκία 206 5,3% Ελβετία 79 2,0% Γερµανία 229 5,9% Κίνα 263 6,8% Ρωσία 85 2,2% ΠΓ τμ 78 2,0% Κοσσυφοπέδιο 68 1,8% Υπόλοιπο 368 9,5% Πηγή: Instat. Επεξεργασία, Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 5

6 Αν και η Ιταλία παραµένει ο πρώτος σε αξία όγκου εµπορίου εταίρος της Αλβανίας, µε 1, 287 δις Ευρώ το 2009, έναντι 540,6 εκ. Ευρώ της αξίας του όγκου εµπορίου µε τον δεύτερο σε αξία εµπορικό εταίρο της Αλβανίας την Ελλάδα, η συνολική αξία του όγκου εµπορίου Αλβανίας-Ιταλίας για το έτος 2009 σηµείωσε πτώση της τάξεως του 5% περίπου σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους, αφού ο όγκος εµπορίου µεταξύ των δύο χωρών το 2008 ανήρχετο στα 1,354 δις Ευρώ. Αντίθετα, η αξία του όγκου εµπορίου µε την Ελλάδα το 2009, σηµείωσε µικρή αύξηση της τάξεως του 0,33% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους, από 538,8 εκ. Ευρώ το 2008 σε 540 εκ. Ευρώ το 2009, τη στιγµή µάλιστα που η συνολική αξία των εµπορικών συναλλαγών της Αλβανίας µειώθηκε κατά 13% για το έτος 2009, σε σχέση µε το Β1. Εισαγωγές Κυριότεροι εµπορικοί εταίροι Η συνολική αξία των εισαγωγών της Αλβανίας το έτος 2009, σηµείωσε µείωση κατά 2% περίπου σε σχέση µε το έτος 2008 (πρβλ. πίνακα 6), µε την αξία εισαγωγών από την περιοχή των υτικών Βαλκανίων να έχει µειωθεί κατά 22% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, και την αξία εισαγωγών από τις χώρες του OPEC να έχει αυξηθεί κατά 30%. Αύξηση σηµειώθηκε και στην αξία εισαγωγών από την ΕΕ κατά 4%, ενώ από τις υπόλοιπες περιοχές πλην ΕΕ, OPEC, και υτικών Βαλκανίων, η αξία εισαγωγών µειώθηκε κατά 8%. Πίνακας 6 :Εισαγωγές Αλβανίας ανά οµάδα χωρών Ομάδα Χωρών 1-12/ /09 μεταβολή Σύνολο % Χώρες ΕΕ % Χώρες OPEC % Δυτικών Βαλκανίων % Υπόλοιπες χώρες % Όσον αφορά στις εισαγωγές της Αλβανίας ανά χώρα, πλην της Ελλάδας η οποία αποτελεί τον δεύτερο σηµαντικότερο προµηθευτή της Αλβανίας, οι σηµαντικότερες χώρες προµηθευτές της Αλβανίας είναι η Ιταλία στην οποία αντιστοιχεί το 26% της αξίας των αλβανικών εισαγωγών, η Τουρκία, η Κίνα, η Γερµανία και η Ρωσία όπως παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα 7. Η αξία των ελληνικών εξαγωγών στην Αλβανία το 2009, ανήλθε σε 486,96 εκ. Ευρώ έναντι 468,45 εκ. Ευρώ το 2008, δηλαδή σηµείωσε αύξηση της τάξεως του 4% περίπου, τη στιγµή που η άξια των συνολικών εισαγωγών της Αλβανίας το 2009 µειώθηκε κατά 12,3%. Αντιθέτως, η αξία των ιταλικών εξαγωγών στην Αλβανία το 2009, µειώθηκε κατά 3,72% σε σχέση µε το 2008,µε ελαφρά µείωση και του µεριδίου των ιταλικών εξαγωγών επί της συνολικής αξίας των εισαγωγών της Αλβανίας, από 26,59% το 2008 σε 26,13% το

7 Πίνακας 7: Εισαγωγές (σε εκατ. ) Εισαγωγές σε εκατ. Ευρώ 01-12/ / % 2009% Μεταβ.% Ιταλία 852,01 820,31 26,59% 26,13% -3,72% Ελλάδα 468,45 486,96 14,62% 15,51% 3,95% Κίνα 233,59 227,33 7,29% 7,24% -2,68% Τουρκία 191,94 202,03 5,99% 6,43% 5,26% Ρωσία 138,39 84,76 4,32% 2,70% -38,76% Γερµανία 192,42 202,91 6,00% 6,46% 5,46% Αύξηση της αξίας εξαγωγών προς την Αλβανία σε σχέση µε το έτος 2008, σηµειώθηκε και από τις χώρες Γερµανία της τάξεως του 5,46% και Τουρκία της τάξεως του 5,26% µε αντίστοιχη αύξηση των µεριδίων ως προς τη συνολική αξία των εισαγωγών της Αλβανίας για το έτος 2009, κατά 0,46% και 0,44% αντίστοιχα. Αντιθέτως πολύ µεγάλη µείωση σε σχέση µε το 2008, της τάξεως του 38,76%, σηµείωσε η αξία εξαγωγών της Ρωσίας προς την Αλβανία, ενώ µείωση της αξίας εξαγωγών παρατηρείται και από την Κίνα της τάξεως του 2,68%. ιάγραµµα 3 Η µεγαλύτερη αύξηση της αξίας εισαγωγών το 2009 σε σχέση µε το 2008, σηµειώθηκε στην κατηγορία «Κατασκευές ξύλου και είδη από χαρτί» όπου η αύξηση σε σχέση µε το 2008 ανήλθε στο 16%. Αύξηση της αξίας εισαγωγών σηµειώθηκε και για τις κατηγορίες «τρόφιµα, ποτά και τσιγάρα», «χηµικά και πλαστικά προϊόντα» καθώς και «µηχανήµατα και ανταλλακτικά» κατά 2%, 12% και 1% αντίστοιχα σε σχέση µε το Οι εισαγωγές στις κατηγορίες «δέρµα και προϊόντα δέρµατος» και «Κλωστοϋφαντουργία και υποδηµατοποιία» παρέµειναν σταθερές σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Σηµαντική µείωση στην αξία εισαγωγών το 2009 σε σχέση το προηγούµενο έτος, της τάξεως του 21%, σηµειώθηκε για την κατηγορία «ορυκτά, καύσιµα, ενέργεια», ενώ ελαφρά 7

8 µείωση κατά 2% παρατηρήθηκε και στην κατηγορία «Κατασκευαστικά υλικά κα µέταλλα». Αύξηση του µεριδίου επί της συνολικής αξίας εισαγωγών της Αλβανίας, της τάξεως του 1,5% σηµείωσε η κατηγορία «χηµικά και πλαστικά προϊόντα», ενώ η κατηγορία «ορυκτά, καύσιµα, ενέργεια» είναι η µοναδική κατηγορία προϊόντων για την οποία το µερίδιο της επί της συνολικής αξίας εισαγωγών της Αλβανίας, µειώθηκε κατά 3,5%. Πίνακας 8: Εισαγωγές Αλβανίας ανά κατηγορία προϊόντων (σε εκατ. Λεκ) %επί συνόλου 2009 %επί συνόλου 2008 Μεταβολή µεριδίου ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ/Κατηγορία µεταβολή Τρόφιµα, ποτά και τσιγάρα % 17,3% 16,6% 0,7% Ορυκτά, καύσιµα, ενέργεια % 14,4% 17,9% -3,5% Χηµικά και πλαστικά προϊόντα % 11,8% 10,3% 1,5% έρµα και προϊόντα δέρµατος % 1,6% 1,6% 0,0% Κατασκευές ξύλου και είδη από χαρτί % 4,0% 3,4% 0,6% Κλωστοϋφαντουργία και υποδηµατοποιία % 9,2% 9,0% 0,2% Κατασκευαστικά υλικά κα µέταλλα % 15,5% 15,4% 0,1% Μηχανήµατα και ανταλλακτικά % 22,8% 22,1% 0,8% Β2. Εξαγωγές Κυριότεροι εµπορικοί εταίροι Η συνολική αξία των εξαγωγών της Αλβανίας το έτος 2009, σηµείωσε πτώση της τάξεως του 8% περίπου σε σχέση µε το έτος 2008 (πρβλ. πίνακα 9), µε την αξία εξαγωγών προς την περιοχή των υτικών Βαλκανίων να έχει µειωθεί κατά 19% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, και την αξία εξαγωγών προς την ΕΕ να έχει µειωθεί κατά 9%. Αντίθετα σηµαντική θα πρέπει να θεωρείται η αύξηση της αξίας εξαγωγών της Αλβανίας προς τις χώρες του OPEC, κατά 7 εκ. Ευρώ, αφού η αξία εξαγωγών προς τις χώρες αυτές τα προηγούµενα έτη ήταν µηδενική. Πίνακας 9:Εξαγωγές Αλβανίας ανά οµάδα χωρών(σε εκατ. ) Ομάδα Χωρών 1-12/ /09 μεταβολή Σύνολο % Χώρες ΕΕ % Χώρες OPEC % Δυτικών Βαλκανίων % Υπόλοιπες χώρες % Η αξία των ελληνικών εισαγωγών από την Αλβανία για το έτος 2009, µειώθηκε κατά 23,2% σε σχέση µε το 2008, από 71,9 εκ. Ευρώ το 2008, σε 55,2 εκ. Ευρώ το 2009, τη στιγµή που ο ρυθµός µείωσης της συνολικής αξίας των αλβανικών εξαγωγών το 2009 έναντι του 2008 ήταν της τάξεως του 18,16%. 8

9 Η Ιταλία και η Ελλάδα εξακολουθούν να είναι οι σηµαντικότεροι πελάτες της Αλβανίας και για το 2009, στις οποίες αναλογεί το 62,78% και 7,38% αντίστοιχα της συνολικής αξίας εξαγωγών της χώρας. Ωστόσο, το 2009 η αξία των αλβανικών εξαγωγών προς την Ελλάδα µειώθηκε κατά 23,24% σε σχέση µε το 2008, ενώ το αντίστοιχο µέγεθος προς την Ιταλία, µειώθηκε κατά 7%. Θεαµατική, κατά 73,66% υπήρξε και η µείωση των εξαγωγών της Αλβανίας προς την Τουρκία, αλλά και προς την ΠΓ Μ κατά 11,16%. Αντίθετα η αξία εξαγωγών προς την Κίνα σηµείωσε θεαµατική αύξηση της τάξεως του 62,57%, ενώ σηµαντική αύξηση της τάξεως του 16,58%, σηµείωσε και η αξία εξαγωγών της Αλβανίας προς την Γερµανία. Πίνακας 10: Αξία εξαγωγών Αλβανίας (σε εκατ. ) 01-12/ / % 2009% ιαφ.% Ιταλία 507,03 471,07 61,82% 62,78% -7,09% Ελλάδα 72,17 55,40 8,80% 7,38% -23,24% Κίνα 22,02 35,79 2,68% 4,77% 62,57% Γερµανία 21,97 25,62 2,68% 3,41% 16,58% Τουρκία 15,77 4,15 1,92% 0,55% -73,66% ΠΓ Μ 23,50 20,87 2,86% 2,78% -11,16% ιάγραµµα 4 Η διάρθρωση των εξαγωγών συνεχίζει να βασίζεται στην επανεξαγωγή αγαθών τα οποία παράγονται µε πρώτες ύλες της επιχείρησης που έχει πραγµατοποιήσει την παραγγελία. Η κατηγορία «κλωστοϋφαντουργικά και υποδήµατα» η οποία αποτελούσε το 46,8% της αξίας των συνολικών εξαγωγών της Αλβανίας, το 2009 σηµείωσε ελαφριά µείωση της τάξεως του 1% σε σχέση µε το 2008 και το µερίδιο της επί του συνόλου των αλβανικών εξαγωγών, µειώθηκε κατά 3,4%. 9

10 Σηµαντική αύξηση της τάξεως του 40%, για το 2009 σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, παρουσιάζουν οι εξαγωγές των προϊόντων της κατηγορίας «Χηµικά και πλαστικά προϊόντα». Αύξηση σε αξία εξαγωγών σηµείωσαν και οι κατηγορίες «Τρόφιµα, ποτά και τσιγάρα» και «Μηχανήµατα και ανταλλακτικά», της τάξεως του 7% και 6% αντίστοιχα. Σταθερότητα ως προς την αξία εξαγωγών, σηµείωσε η κατηγορία «Ορυκτά, καύσιµα, Ενέργεια», ενώ µικρή µείωση σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, σηµειώθηκε στην αξία εξαγωγών των κατηγοριών «Κατασκευές ξύλου και είδη από χαρτί» και «Κλωστοϋφαντουργία και υποδηµατοποιία», της τάξεως του 5% και 1% αντίστοιχα. Σηµαντική µείωση της τάξεως του 43% ως προς την αξία εξαγωγών το 2009 σε σύγκριση µε το 2008, σηµειώθηκε για την κατηγορία «Κατασκευαστικά υλικά κα µέταλλα» ενώ µείωση της τάξεως του 11% παρατηρείται και για την κατηγορία «έρµα και προϊόντα δέρµατος». Το ποσοστό συµµετοχής των παραπάνω κατηγοριών επί της συνολικής αξίας εξαγωγών για το 2009 σε σχέση µε το προηγούµενο έτος δεν έχει αλλάξει σηµαντικά εκτός από τις περιπτώσεις των κατηγοριών «Κατασκευαστικά υλικά κα µέταλλα» για την οποία παρατηρείται µείωση του µεριδίου κατά 7,4 ποσοστιαίες µονάδες και «Κλωστοϋφαντουργία και υποδηµατοποιία» για την οποία παρατηρείται αύξηση του µεριδίου κατά 3,4 ποσοστιαίες µονάδες. Πίνακας 11: Εξαγωγές Αλβανίας ανά κατηγορία προϊόντων (σε εκατ. Λεκ) %επί συνόλου 2009 %επί συνόλου 2008 Μεταβολή µεριδίου ΕΞΑΓΩΓΕΣ/Κατηγορία µεταβολή Τρόφιµα, ποτά και τσιγάρα % 7,5% 6,4% 1,1% Ορυκτά, καύσιµα, ενέργεια % 19,8% 18,1% 1,7% Χηµικά και πλαστικά προϊόντα % 1,6% 1,0% 0,6% έρµα και προϊόντα δέρµατος % 1,5% 1,5% 0,0% Κατασκευές ξύλου και είδη από χαρτί % 3,3% 3,2% 0,1% Κλωστοϋφαντουργία και υποδηµατοποιία % 46,8% 43,4% 3,4% Κατασκευαστικά υλικά κα µέταλλα % 12,5% 20,0% -7,4% Μηχανήµατα και ανταλλακτικά % 4,7% 4,1% 0,7% Γ. ιµερές εµπόριο Σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Αλβανίας, το εµπορικό ισοζύγιο µεταξύ των δύο χωρών για το έτος 2009, παραµένει θετικό για την Ελλάδα, στα 431,56εκ. Ευρώ από 396,28εκ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους, σηµειώνοντας αύξηση κατά 8,9%. Η αξία εισαγωγών της Αλβανίας από την Ελλάδα για το 2009, ανήλθε σε 486,96 εκατ. Ευρώ, ενώ το σύνολο της αξίας εξαγωγών της Αλβανίας προς την Ελλάδα για το 2009 ανήλθε σε 55,40 εκ. Ευρώ. 10

11 Πίνακας 12: Εξωτερικό Εµπόριο Ελλάδας Αλβανίας, (σε εκατ. Ευρώ) Εξωτερικό Εμπόριο 01-12/ /09 Μεταβ.% Εξαγωγές (σε εκατ. ) 72,17 55,40-23,2% Εισαγωγές (σε εκατ. ) 468,45 486,96 4,0% Εμπορικό Ισοζύγιο 396,28 431,56 8,9% Όγκος εμπορείου 540,62 542,36 0,3% Ωστόσο, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, (ΕΣΥΕ), παρατηρείται απόκλιση της τάξεως των 118,5 εκ. Ευρώ αφού σύµφωνα µε την ΕΣΥΕ, η αξία του εµπορικού ισοζυγίου της Αλβανίας µε την Ελλάδα ανέρχεται στα 313,024 εκ. Ευρώ, µε την αξία των ελληνικών εξαγωγών στην Αλβανία να ανέρχεται στα 389,63 εκ. Ευρώ, και την αξία των αλβανικών εξαγωγών στην Ελλάδα, να ανέρχεται στα 76,6 εκ. Ευρώ. Γ1. Εισαγωγές Αλβανίας από Ελλάδα Η αξία εισαγωγών της Αλβανίας από την Ελλάδα για το 2009, ανήλθε σε 486,96 εκ. Ευρώ, από 468,45 εκ. Ευρώ το προηγούµενο έτος, σηµειώνοντας αύξηση 4% έναντι του Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 15,51% επί των συνολικών εισαγωγών της Αλβανίας, από 14,62% το 2008, δηλαδή το µερίδιο των ελληνικών εξαγωγών στην Αλβανία έχει αυξηθεί κατά σχεδόν µια ποσοστιαία µονάδα το 2009 σε σχέση µε το Ωστόσο, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, (ΕΣΥΕ), παρατηρείται απόκλιση της τάξεως των 97,33 εκ. Ευρώ αφού σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, η αξία εισαγωγών της Αλβανίας από την Ελλάδα το 2008 ανήλθε στα 389,63 εκ. Ευρώ. Οι εισαγωγές της Αλβανίας από την Ελλάδα σε οµάδες προϊόντων παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα 11: Πίνακας 11 Οι εισαγωγές από Ελλάδα σε οµάδες προϊόντων Ιανουάριος- εκέµβριο εκ % µεταβ. Σύνολα 468,84 486,96 3,9% Τρόφιµα, ποτά, καπνός 72,48 85,18 17,5% Ορυκτά, καύσιµα, ηλεκτρικό ρεύµα 193,40 185,00-4,3% Χηµικά προϊόντα και πλαστικά υλικά 44,86 43,99-1,9% έρµατα και δερµάτινα προϊόντα 0,35 0,18-47,9% Κατασκευές ξύλου και είδη από χαρτί 24,62 24,89 1,1% Κλωστοϋφαντουργία και υποδηµατοποιία 28,41 25,36-10,8% Κατασκευαστικά υλικά κα µέταλλα 61,90 85,13 37,5% Μηχανουργική, εξοπλισµός και ανταλλακτικά 36,51 29,77-18,5% Άλλα 6,32 7,46 18,1% 11

12 Γ2. Εξαγωγές Αλβανίας προς Ελλάδα Το σύνολο της αξίας εξαγωγών της Αλβανίας προς την Ελλάδα για το 2009 ανήλθε σε 55,40 εκ. Ευρώ που αντιστοιχεί στο 7,38% της αξίας των συνολικών εξαγωγών της Αλβανίας, έναντι 72,17 εκ. Ευρώ το 2008 που αντιστοιχούσε στο 8,80% της αξίας των συνολικών εξαγωγών της Αλβανίας. Έτσι, το 2009 η αξία εξαγωγών προς την Ελλάδα, σηµείωσε µείωση της τάξεως του 23,24% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του Ωστόσο, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, (ΕΣΥΕ), παρατηρείται απόκλιση της τάξεως των 4,4 εκ. Ευρώ αφού σύµφωνα µε την ΕΣΥΕ, η αξία εξαγωγών της Ελλάδος από την Αλβανία το 2008 ανήλθε στα 76,6 εκ. Ευρώ. Οι εξαγωγές της Αλβανίας προς Ελλάδα σε οµάδες προϊόντων παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα 12: Πίνακας 12 Οι εξαγωγές προς Ελλάδα σε οµάδες προϊόντων Ιανουάριος- εκέµβριο εκ % µεταβ. Σύνολα 72,16 55,40-23,2% Τρόφιµα, ποτά, καπνός 6,01 6,19 3,0% Ορυκτά, καύσιµα, ηλεκτρικό ρεύµα 9,82 6,76-31,2% Χηµικά προϊόντα και πλαστικά υλικά 2,38 3,50 46,9% έρµατα και δερµάτινα προϊόντα 0,27 0,27-1,1% Κατασκευές ξύλου και είδη από χαρτί 6,16 4,60-25,4% Κλωστοϋφαντουργία και υποδηµατοποιία 27,73 25,10-9,5% Κατασκευαστικά υλικά κα µέταλλα 17,59 6,17-64,9% Μηχανουργική, εξοπλισµός και ανταλλακτικά 0,75 1,18 56,8% Άλλα 1,44 1,64 14,0% 12

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο A Εξάμηνο 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Α Τρίμηνο 2008

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Α Τρίμηνο 2008 ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Α Τρίμηνο 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Sonila-Sofia Kissi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Τιράνων

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας Όγκος Εμπορίου Με βάση τα τελευταία προσωρινά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 Τίρανα, Οκτώβριος 2011 Πηγές στοιχείων: Κεντρική Τράπεζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Τίρανα, Απρίλιος 2011

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Τίρανα, Απρίλιος 2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Τίρανα, Απρίλιος 2011 Πηγές στοιχείων : Κεντρική Τράπεζα και Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειµµα

Έλλειµµα ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2010-2011 Σηµαντική αύξηση του δηµοσίου χρέους και επιδείνωση του ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Τίρανα, Απρίλιος 2011

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Τίρανα, Απρίλιος 2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Τίρανα, Απρίλιος 2011 Πηγές στοιχείων : Κεντρική Τράπεζα και Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Ειδική Εκδοση: Επισκόπηση εξελίξεων αλβανικής οικονοµίας ( )

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Ειδική Εκδοση: Επισκόπηση εξελίξεων αλβανικής οικονοµίας ( ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ειδική Εκδοση: Επισκόπηση εξελίξεων αλβανικής οικονοµίας (01.01.2007 31.11.2007) Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια: Σπύρος Λιόντος-Γραµµατέας ΟΕΥ Α Πρεσβεία

Διαβάστε περισσότερα

Αλβανία : Εξωτερικό εµπόριο και κλάδος δοµικών υλικών

Αλβανία : Εξωτερικό εµπόριο και κλάδος δοµικών υλικών Αλβανία : Εξωτερικό εµπόριο και κλάδος δοµικών υλικών Επιµέλεια: Χρήστος Φαρµάκης-Σύµβουλος ΟΕΥ Α Συντάκτης: Σπύρος Οικονόµου-Γραµµατέας ΟΕΥ Α Έρευνα: Σπ. Οικονόµου Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών.

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών Oκτώβριος 2012 Eξωτερικό Επιδείνωση εμπόριο εμπορικών Τουρκίας σχέσεων ( Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οικονομικές εξελίξεις στην Βουλγαρία (Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2010)

Ι. Οικονομικές εξελίξεις στην Βουλγαρία (Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2010) Ι. Οικονομικές εξελίξεις στην Βουλγαρία (Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2010) Η αύξηση κατά 0,7% του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2010 σε σχέση με το προηγούμενο, είχε σαν αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν Περίληψη στα Ελληνικά Κύπρος Σε βαθειά ύφεση αναμένουμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Κατά το 2006 το εξωτερικό χρέος της Αλβανίας αυξήθηκε κατά 316 εκ. $ και έφθασε το ποσό των 1,6 δις $.

Κατά το 2006 το εξωτερικό χρέος της Αλβανίας αυξήθηκε κατά 316 εκ. $ και έφθασε το ποσό των 1,6 δις $. ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΛΒΑΝΙΑΣ Γενική Οικονοµική Κατάσταση - Μακροοικονοµικοί δείκτες Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία για το έτος 2007 το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας υπολογίζεται σε 11,3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Jägerstr. 54-55, D-10117 Berlin Tel. 030-20626 333, Fax 030-2360 99 20 E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη, 14 Μαρτίου 2017

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη, 14 Μαρτίου 2017 ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη, 14 Μαρτίου 2017 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Οι εξωτερικές εμπορικές συναλλαγές της Ισπανίας διατήρησαν το 2016, για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, αυξητική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας Ιούλιος Αύγουστος 2017 Επιμέλεια: Σπυρίδων Λιόντος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α Trnovski Pristan 14, 1000, Ljubljana Τηλ.: +386 1 2811258, Φαξ: +386 1 2811114, E-mail: ecocom-ljubljana@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τηλ.: Ε-mail:

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τηλ.: Ε-mail: ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τηλ.: 00331.47.20.26.60 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Παρίσι, 17 Ιουλίου 2017 ΑΠΦ.2710/ΑΣ 422 ΠΡΟΣ : Υπουργείο Εξωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο οικονοµικής επικαιρότητας

ελτίο οικονοµικής επικαιρότητας ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ελτίο οικονοµικής επικαιρότητας Αρ. 1 από 1-15 Οκτωβρίου 2012 Περιεχοµένα Ρυθµός ανάπτυξης το 1 ο εξάµηνο του 2012...2 Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος 1 Πίνακας μεγεθών Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΟΥΛΙΟΣ Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Σόφια, 11 Ιανουαρίου 2012 Α.Π.: ΟΕΥ 3070/1/ΑΣ 61

Σόφια, 11 Ιανουαρίου 2012 Α.Π.: ΟΕΥ 3070/1/ΑΣ 61 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές σχέσεις Πορτογαλίας - Κίνας

Οικονομικές σχέσεις Πορτογαλίας - Κίνας Οικονομικές σχέσεις Πορτογαλίας - Κίνας 1 Εμπόριο Μεταξύ του 2003 και 2007, οι πορτογαλικές εξαγωγές προς την Κίνα παρουσίασαν μια ακανόνιστη πορεία, ενώ οι εισαγωγές, αντίστοιχα, παρουσίασαν συνεχή αύξηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Πηγές Στοιχείων :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Συνδέσμου της Ελλάδος στην πγδμ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

Γραφείο Συνδέσμου της Ελλάδος στην πγδμ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γραφείο Συνδέσμου της Ελλάδος στην πγδμ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Σκόπια, 19 Ιουνίου 2017 Δελτίο οικονομικής και επιχειρηματικής επικαιρότητας Νο. 1 Περιεχόμενα Καταληκτική εκδήλωση πρώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου, 2004 ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Το ακόλουθο ενηµερωτικό σηµείωµα εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ και αναλύει την πορεία των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Διμερές Εμπόριο - Εξέλιξη διμερούς εμπορίου και ανταγωνισμός

Διμερές Εμπόριο - Εξέλιξη διμερούς εμπορίου και ανταγωνισμός Διμερές Εμπόριο - Εξέλιξη διμερούς εμπορίου και ανταγωνισμός Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής στατιστικής υπηρεσίας όπως απεικονίζονται στον Πίνακα 1, οι ελληνικές εξαγωγές προϊόντων στις ΗΠΑ παρουσίασαν

Διαβάστε περισσότερα

Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής. οικονομίας και αγοράς

Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής. οικονομίας και αγοράς Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής οικονομίας και αγοράς ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΡΟΝΙΑΣ Σύμβουλος ΟΕΥ Α Ιστορικό εξέλιξης της κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΑΠΡΙΛΙΟΣ Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH 1 Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος 1 Πίνακας μεγεθών Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡ. 27. Περίοδος 02/11/ /11/2015. Επίσκεψη Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας Αρµενίας στο Ιράν.

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡ. 27. Περίοδος 02/11/ /11/2015. Επίσκεψη Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας Αρµενίας στο Ιράν. ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡ. 27 Περίοδος 02/11/2015-13/11/2015. Επίσκεψη Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας Αρµενίας στο Ιράν. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας της Αρµενίας κ. Chsmaritian πραγµατοποίησε επίσηµη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Το 2013 καταγράφεται ως έτος που επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση μακροοικονομικών ανισορροπιών που χαρακτήριζαν

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

3. Οικονομικές Πορτογαλίας-Ισπανίας

3. Οικονομικές Πορτογαλίας-Ισπανίας 3. Οικονομικές Πορτογαλίας-Ισπανίας 3.1 Εμπόριο Η Ισπανία είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Πορτογαλίας και ο όγκος των διμερών συναλλαγών αυξάνεται σταθερά κατά τα τελευταία έτη Η Πορτογαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΔΟΔΟΣ)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΔΟΔΟΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΔΟΔΟΣ) ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH 1 Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117 42

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση και προβλήματα της ελληνικής οικονομίας Σ. Δημέλη: Μακροοικονομικά μεγέθη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας Διδάσκων: Ιωάννα-Σαπφώ

Διάρθρωση και προβλήματα της ελληνικής οικονομίας Σ. Δημέλη: Μακροοικονομικά μεγέθη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας Διδάσκων: Ιωάννα-Σαπφώ Διάρθρωση και προβλήματα της ελληνικής οικονομίας Σ. Δημέλη: Μακροοικονομικά μεγέθη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας Διδάσκων: Ιωάννα-Σαπφώ Πεπελάση Τμήμα: Οικονομικής Επιστήμης Χρηματοδότηση Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών εκέµβριος 2013 Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα 215 εκατ. ευρώ, σχεδόν το µισό εκείνου

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος 1 Πίνακας μεγεθών Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς. Ιουλ. 14. Μαϊ. 14. Απρ.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς. Ιουλ. 14. Μαϊ. 14. Απρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 27 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιανουάριος 2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH 1 Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Αλβανία

Ενημερωτικό Σημείωμα. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Αλβανία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ενημερωτικό Σημείωμα Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Αλβανία Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, που δημοσίευσε η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΟΚΟΥ.2 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ.3 ΕΞΑΓΩΓΕΣ.4 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2012.5 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΟΚΟΥ.2 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ.3 ΕΞΑΓΩΓΕΣ.4 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2012.5 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΟΚΟΥ...2 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ...3 ΕΞΑΓΩΓΕΣ...4 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2012...5 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ...6 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΥΡΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ...7 ΚΥΡΙΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ...8 ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας 2016

Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας 2016 Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας 2016 Η γερμανική οικονομία, σημειώνοντας το 2016 ρυθμό μεγέθυνσης 1,9% του ΑΕΠ, συνεχίζει να κινείται σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης. Ο τομέας των εξαγωγών, καταγράφοντας από το

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωµα για τις Πρόσφατες Οικονοµικές και Νοµισµατικές Εξελίξεις

Σηµείωµα για τις Πρόσφατες Οικονοµικές και Νοµισµατικές Εξελίξεις Σηµείωµα για τις Πρόσφατες Οικονοµικές και Νοµισµατικές Εξελίξεις Εισαγωγή Στη συνεδρία της Επιτροπής Νοµισµατικής Επιτροπής της 6ης Μαρτίου, 2003, τονίστηκε εµφαντικά η ετοιµότητα της Επιτροπής για στενή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Οκτώβριος 2012 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2005=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία (2010=100,0) Ιουν. 13. Ιουλ. 13. Αυγ. 13. Οκτ. 13. Σεπ. 13.

Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία (2010=100,0) Ιουν. 13. Ιουλ. 13. Αυγ. 13. Οκτ. 13. Σεπ. 13. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιανουάριος 2014 Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ερεβάν, 13 Νοεμβρίου 2015 ΑΠ.Φ. 17.150/ΑΣ 186 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: - ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μ.η.) - Γραφείο κ. Γεν. Γραμ. ΔΟΣ & ΑΣ - Γρ. κ. Β Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τελ Αβίβ, 7 Δεκεμβρίου 2012 Φ.3070/ 905 Α.Π. ΚΟΙΝ.: ΥΠΕΞ/ Διπλ. Γρ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Κούρκουλα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu

Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥ ΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : H-1063 Budapest, Szegfu ut. 3 Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu ΜΗΝΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 14 Ιανουαρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 14 Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Ιανουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία (Γ ΤΕ) του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Πηγές Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Πηγές Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 Πηγές Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 09 Σεπτεµβρίου 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1,2,3

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 09 Σεπτεµβρίου 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1,2,3 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 09 Σεπτεµβρίου 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1,2,3 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Η Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : εκέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία ( ΤΕ) του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ MΑΡTΙΟΣ 2008

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ MΑΡTΙΟΣ 2008 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ MΑΡTΙΟΣ 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Σύµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια: Σπύρος Λιόντος-Γραµµατέας ΟΕΥ Α Πρεσβεία της Ελλάδας - Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Τιράνων 5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Οι ελληνικές εξαγωγές κατάφεραν να διατηρήσουν την αξία τους το 2014 πάρα τις αντίξοες συνθήκες στο εσωτερικό της χώρας και τις διεθνείς συγκυρίες Ζητούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση και προοπτικές ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία

Κρίση και προοπτικές ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH 1 Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιούλιο 2011.

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιούλιο 2011. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής,

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Νοέµβριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2005=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011 Τρίτη 26 Απριλίου ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), για τον Φεβρουάριο, με χώρες εκτός αυτής (Ε.Ε.) - Eurostat Η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης περιοχή της Μεσογείου Σεπτέμβριος Δεκέμβριος 2011 Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Φεβρουάριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Βουκουρέστι ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βουκουρέστι, 24 Μαρτίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Βουκουρέστι ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βουκουρέστι, 24 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Βουκουρέστι ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τηλ.: FAX: E-mail: Πληρ. Βουκουρέστι, 24 Μαρτίου 2016 004 021 2100748 Α.Π. Φ. 2700/381

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανάλυση εµπορίου Ελλάδος- Ισπανίας για το 2010

Θέµα: Ανάλυση εµπορίου Ελλάδος- Ισπανίας για το 2010 ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 14.04.11 Αρ. Πρωτ. Φ.2710/173 Προς : Υπουργείο Εξωτερικών - Β4 /νση Κοιν. : Υπουργείο Εξωτερικών ιπλ. Γρ. Υφυπουργού κ. Σ. Κουβέλη Γρ. Γ.Γ. ΟΣ & ΑΣ Γρ. κ. Β

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat - Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με

Διαβάστε περισσότερα

Νο. 85 Μάρτιος 2017 Η πορεία των εξαγωγών κατά το 2016 (Ιανουάριος Δεκέμβριος)

Νο. 85 Μάρτιος 2017 Η πορεία των εξαγωγών κατά το 2016 (Ιανουάριος Δεκέμβριος) Σύντομα σημειώματα για θέματα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο. 85 Μάρτιος 2017 Η πορεία των εξαγωγών κατά το 2016 (Ιανουάριος Δεκέμβριος) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών & Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

- Υπουργείο Οικονομίας, ανάπτυξης & Τουρισμού Γεν. Δνση Διεθνούς Οικ. & Εμπορ. Πολιτικής Δνση Διεθνών Οργαν. & Διμερών Οικ. Συνεργασιών -Γρ. κ.

- Υπουργείο Οικονομίας, ανάπτυξης & Τουρισμού Γεν. Δνση Διεθνούς Οικ. & Εμπορ. Πολιτικής Δνση Διεθνών Οργαν. & Διμερών Οικ. Συνεργασιών -Γρ. κ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΖΑΓΚΡΕΜΠ Τηλ.: (+3851) 4835716 & 4810 437 Fax: (+3851) 4810 419 Email: ecocom-zagreb@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- KANONIKO Ζάγκρεμπ, 16 Μαΐου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Ιανουάριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Αύγουστος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2005=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

2

2 ISSN:2241-4878 Το παρόν εκδόθηκε από την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E ("Εurobank") και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, κατά οποιονδήποτε τρόπο, από τα πρόσωπα στα οποία αποστέλλεται. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα