ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών"

Transcript

1 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε σε 684 εκατ. ευρώ, δηλαδή ποσό χαµηλότερο από το ήµισυ του αντιστοίχου ελλείµµατος του Οκτωβρίου του Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 496 εκατ. ευρώ λόγω της µείωσης του ελλείµµατος του ισοζυγίου των αγαθών εκτός καυσίµων και πλοίων κατά 324 εκατ. ευρώ και των καθαρών πληρωµών για αγορές καυσίµων και πλοίων κατά 63 και 109 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Το εµπορικό έλλειµµα εκτός καυσίµων και πλοίων περιορίστηκε λόγω της µείωσης της δαπάνης για εισαγωγές κατά 204 εκατ. ευρώ ή 9,6%, αλλά και της ανόδου των εισπράξεων από εξαγωγές κατά 120 εκατ. ευρώ ή 10,2%. Το πλεόνασµα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 247 εκατ. ευρώ λόγω της µείωσης των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες µεταφορών, ενώ το ισοζύγιο των λοιπών υπηρεσιών το οποίο ήταν πλεονασµατικό τον αντίστοιχο µήνα του 2011, παρουσίασε µικρό έλλειµµα τον Οκτώβριο εφέτος. Ειδικότερα, σε σύγκριση µε το Οκτώβριο του 2011, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από µη κατοίκους µειώθηκαν κατά 18,6% και οι αντίστοιχες δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος µειώθηκαν επίσης (κατά 32,9%), µε αποτέλεσµα µείωση των καθαρών εισπράξεων κατά 105 εκατ. ευρώ. Τον ίδιο µήνα οι αφίξεις µη κατοίκων ταξιδιωτών µειώθηκαν κατά 8,3%, σύµφωνα µε την έρευνα συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες µεταφορών (κυρίως από την εµπορική ναυτιλία) παρουσίασαν πτώση κατά 7,1%, ενώ οι αντίστοιχες πληρωµές αυξήθηκαν κατά 2,9%, µε αποτέλεσµα να µειωθούν οι καθαρές εισπράξεις κατά 97 εκατ. ευρώ. Το ισοζύγιο εισοδηµάτων παρουσίασε έλλειµµα 110 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείµµατος 559 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2011, λόγω του περιορισµού των καθαρών πληρωµών για τόκους, µερίσµατα και κέρδη κατά 445 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή µε την σειρά της, οφείλεται κυρίως

2 στη µείωση των καθαρών πληρωµών για τόκους επί των τίτλων του ηµοσίου που διακρατούν κάτοικοι του εξωτερικού µετά τη συµµετοχή των ιδιωτών στην περικοπή του δηµόσιου χρέους (PSI). Τέλος, το ισοζύγιο τρεχουσών µεταβιβάσεων παρουσίασε έλλειµµα 89 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείµµατος 175 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2011, λόγω, της µείωσης των καθαρών µεταβιβαστικών πληρωµών του τοµέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως προς την ΕΕ), σε σχέση µε το Οκτώβριο του 2011, αλλά και της καταγραφής καθαρών εισπράξεων στο ισοζύγιο των λοιπών τοµέων (κυρίως µεταναστευτικά εµβάσµατα), έναντι ελλείµµατος τον αντίστοιχο µήνα του (Υπενθυµίζεται ότι οι ακαθάριστες τρέχουσες µεταβιβάσεις από την ΕΕ περιλαµβάνουν κυρίως τις καταβολές από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) καθώς και τις καταβολές από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, ενώ οι τρέχουσες µεταβιβάσεις προς την ΕΕ περιλαµβάνουν τις αποδόσεις-πληρωµές της Ελλάδος στον Κοινοτικό Προϋπολογισµό.) Το δεκάµηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2012 το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά 12,1 δισεκ. ευρώ ή 74,4% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2011 και διαµορφώθηκε σε 4,1 δισεκ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά πρωτίστως τη σηµαντική µείωση του εµπορικού ελλείµµατος κατά 5,8 δισεκ. ευρώ, τη µείωση του ελλείµµατος του ισοζυγίου εισοδηµάτων κατά 4,9 δισεκ. ευρώ, καθώς και την αύξηση των πλεονασµάτων του ισοζυγίου τρεχουσών µεταβιβάσεων (κατά 1 δισεκ. ευρώ) και του ισοζυγίου υπηρεσιών (κατά 344 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε λόγω της µείωσης του εµπορικού ελλείµµατος εκτός καυσίµων και πλοίων κατά 3,4 δισεκ. ευρώ (ή 32,1%), των καθαρών πληρωµών για αγορές πλοίων κατά 2,1 δισεκ. ευρώ και τωνκαθαρών πληρωµών για εισαγωγές καυσίµων κατά 320 εκατ. ευρώ (ή 3,4%). Οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίµων και πλοίων αυξήθηκαν κατά 2,7%, ενώ οι πληρωµές για αντίστοιχες εισαγωγές µειώθηκαν µε πολύ ταχύτερο ρυθµό (14,4%). Η αύξηση του πλεονάσµατος του ισοζυγίου υπηρεσιών στο δεκάµηνο οφείλεται κυρίως στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες µεταφορών και δευτερευόντως στη µείωση των καθαρών πληρωµών για "λοιπές" υπηρεσίες, ενώ οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες παρουσίασαν µικρή µείωση. Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από µη κατοίκους µειώθηκαν κατά 4,0% σε σύγκριση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2011, ενώ οι αφίξεις µη κατοίκων µειώθηκαν µε µέσο ετήσιο ρυθµό 5,5% (σύµφωνα µε τα στοιχεία της "έρευνας συνόρων" της Τράπεζας της Ελλάδος). Ταυτόχρονα περιορίστηκαν 2

3 κατά 18,9% και οι ταξιδιωτικές δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος, µε αποτέλεσµα την µείωση των καθαρών εισπράξεων κατά 38 εκατ. ευρώ. Την ίδια περίοδο, οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες µεταφορών (κυρίως από την εµπορική ναυτιλία) µειώθηκαν κατά 3,8%, αλλά οι αντίστοιχες πληρωµές µειώθηκαν περισσότερο (κατά 13,0%), µε αποτέλεσµα οι καθαρές εισπράξεις να αυξηθούν κατά 348 εκατ. ευρώ. Το έλλειµµα του ισοζυγίου των εισοδηµάτων µειώθηκε κατά 4,9 δισεκ. ευρώ σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2011, κυρίως λόγω της δραστικής µείωσης των καθαρών πληρωµών για τόκους επί των τίτλων του ηµοσίου που διακρατούν κάτοικοι του εξωτερικού. Η µείωση αυτή οφείλεται στην εφαρµογή του PSI, καθώς και στη χρονική µετατόπιση της καταβολής των τόκων που αφορούν δάνεια του µηχανισµού στήριξης µέσω της ΕΚΤ, λόγω αναπροσαρµογής του επιτοκίου, όπως έχει αναφερθεί στο δελτίο τύπου για τα στοιχεία του µηνός Ιουνίου Τέλος, το ισοζύγιο των τρεχουσών µεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασµα 1,5 δισεκ. ευρώ, µεγαλύτερο κατά 1 δισεκ. ευρώ από ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην άνοδο των καθαρών µεταβιβαστικών εισπράξεων του τοµέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ) κατά 767 εκατ. ευρώ και στο γεγονός ότι το ισοζύγιο των λοιπών τοµέων (που αφορά κυρίως µεταναστευτικά εµβάσµατα) παρουσίασε καθαρές µεταβιβαστικές εισπράξεις ύψους 16 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών µεταβιβαστικών πληρωµών ύψους 236 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του Ισοζύγιο Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων Τον Οκτώβριο του 2012 το έλλειµµα του ισοζυγίου κεφαλαιακών µεταβιβάσεων περιορίστηκε σε 5,7 εκατ. ευρώ, έναντι 8,7 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2011, αντανακλώντας κυρίως τη µείωση του ελλείµµατος του ισοζυγίου των λοιπών (εκτός γενικής κυβέρνησης) τοµέων, ενώ οι καθαρές κεφαλαιακές µεταβιβάσεις από την ΕΕ προς τον τοµέα της γενικής κυβέρνησης ήταν σχεδόν µηδενικές. (Οι κεφαλαιακές µεταβιβάσεις από την ΕΕ περιλαµβάνουν κυρίως τις καταβολές από τα ιαρθρωτικά Ταµεία -- πλην του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου -- και το Ταµείο Συνοχής, βάσει του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.) Το δεκάµηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου του 2012 το ισοζύγιο κεφαλαιακών µεταβιβάσεων εµφάνισε πλεόνασµα 1,6 δισεκ. ευρώ, έναντι 1,1 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του Η άνοδος αυτή προκύπτει αποκλειστικά από την αύξηση των καθαρών κεφαλαιακών µεταβιβάσεων από την ΕΕ προς τον τοµέα της γενικής κυβέρνησης. Το συνολικό ισοζύγιο µεταβιβάσεων (τρεχουσών και κεφαλαιακών) παρουσίασε πλεόνασµα 3,1 δισεκ. ευρώ κατά την εξεταζόµενη περίοδο του 2012, κατά 1,45 δισεκ. ευρώ µεγαλύτερο 3

4 από ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του 2011, γεγονός που οφείλεται στην προαναφερθείσα θετική εξέλιξη των κεφαλαιακών µεταβιβάσεων από την ΕΕ. Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων Το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών µεταβιβάσεων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονοµίας για χρηµατοδότηση από το εξωτερικό) εµφάνισε έλλειµµα τον Οκτώβριο του 2012, το οποίο διαµορφώθηκε σε 690 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείµµατος 1,5 δισεκ. ευρώ τον αντίστοιχο µήνα του Το δεκάµηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου του 2012 το έλλειµµα του εν λόγω ισοζυγίου διαµορφώθηκε σε µόλις 2,6 δισεκ. ευρώ, έναντι 15,1 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011, καταγράφοντας µείωση κατά 82,9%, δηλαδή µε ρυθµό ταχύτερο από εκείνον της µείωσης του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Ισοζύγιο Χρηµατοοικονοµικών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο 2012 οι άµεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από µη κατοίκους εµφάνισαν καθαρή εκροή (µείωση) ύψους 31 εκατ. ευρώ. Η σηµαντικότερη συναλλαγή αφορά την εισροή 134 εκατ. ευρώ για τη συµµετοχή της µητρικής Allianz S.E. (Γερµανία) στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Allianz Hellas, η οποία όµως υπεραντισταθµίστηκε από την καταγραφή εκροών κυρίως λόγω αρνητικών επανεπενδυθέντων κερδών (δηλ. ζηµιών αντί κερδών στους ισολογισµούς των εταιριών άµεσης επένδυσης στην Ελλάδα). Οι άµεσες επενδύσεις στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος εµφάνισαν καθαρή εισροή (αποεπένδυση) 79 εκατ. ευρώ. Η σηµαντικότερη συναλλαγή αφορά την εισροή 100 εκατ. ευρώ από την πώληση στην Investors Bancorp Inc της συµµετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στη Marathon Banking Corporation (ΗΠΑ). Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, καταγράφηκε καθαρή εκροή ύψους 1,6 δισεκ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 1,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε οµόλογα και έντοκα γραµµάτια του εξωτερικού. Παράλληλα σηµειώθηκε εκροή 250 εκατ. ευρώ λόγω κυρίως µείωσης των τοποθετήσεων µη κατοίκων σε οµόλογα και έντοκα γραµµάτια που έχουν εκδοθεί από κατοίκους Ελλάδος. Όσον αφορά τις "λοιπές" επενδύσεις, καταγράφηκε καθαρή εισροή ύψους 1,6 δισεκ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στη µείωση κατά 1,7 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων των εγχώριων πιστωτικών ιδρυµάτων και θεσµικών επενδυτών σε καταθέσεις και repos του εξωτερικού (εισροή), αλλά και στην καθαρή αύξηση κατά 923 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων µη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (εισροή). Οι κινήσεις αυτές αντισταθµίστηκαν εν µέρει από την εκροή ύψους 901 εκατ. ευρώ που αφορά τη συµµετοχή της Ελλάδος στο 4

5 αρχικό κεφάλαιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Στήριξης, αλλά και από την καθαρή µείωση κατά 165 εκατ. ευρώ (αποπληρωµή) των δανειακών υποχρεώσεων του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα προς µη κατοίκους (εκροή). Το δεκάµηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2012 οι άµεσες επενδύσεις εµφάνισαν καθαρή εισροή ύψους 2,1 δισεκ. ευρώ, έναντι ισόποσης καθαρής εκροής την αντίστοιχη περίοδο του Ειδικότερα, οι άµεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από µη κατοίκους εµφάνισαν καθαρή εισροή 1,8 δισεκ. ευρώ, ενώ οι άµεσες επενδύσεις στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος εµφάνισαν καθαρή εισροή 264 εκατ. ευρώ (αποεπένδυση). Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σηµειώθηκε καθαρή εκροή ύψους 77,6 δισεκ. ευρώ (έναντι καθαρής εκροής 18,1 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011). Αναλυτικότερα, καταγράφηκε εκροή κεφαλαίων αφενός λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων κατοίκων σε οµόλογα και έντοκα γραµµάτια έκδοσης µη κατοίκων (περιλαµβανοµένων οµολόγων του EFSF) κατά 40,1 δισεκ. ευρώ και αφετέρου λόγω της µείωσης των τοποθετήσεων µη κατοίκων σε οµόλογα και έντοκα γραµµάτια που έχουν εκδοθεί από κατοίκους Ελλάδος κατά 36,5 δισεκ. ευρώ. Επιπλέον, εκροή κεφαλαίων καταγράφηκε και λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων κατοίκων σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα του εξωτερικού κατά 738 εκατ. ευρώ και σε µετοχές εξωτερικού κατά 128 εκατ. ευρώ. Τέλος, εκροή καταγράφηκε λόγω της µείωσης των τοποθετήσεων µη κατοίκων σε µετοχές εσωτερικού κατά 137 εκατ. ευρώ. Στην κατηγορία των "λοιπών'' επενδύσεων η καθαρή εισροή ύψους 79,0 δισεκ. ευρώ (έναντι καθαρής εισροής 36,2 δισεκ. ευρώ το αντίστοιχο δεκάµηνο του 2011) οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών δανειακών υποχρεώσεων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα προς µη κατοίκους κατά 75,9 δισεκ. ευρώ (εισροή) και στη µείωση κατά 15,4 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων των εγχώριων πιστωτικών ιδρυµάτων και θεσµικών επενδυτών σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό (εισροή). Ειδικότερα, ο καθαρός δανεισµός του τοµέα της γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε 75,1 δισεκ. ευρώ και αντανακλά τον ακαθάριστο δανεισµό του δηµόσιου τοµέα από το EFSF και το ΝΤ συνολικού ύψους 75,6 δισεκ. ευρώ. Οι εξελίξεις αυτές αντισταθµίστηκαν εν µέρει από τη µείωση των τοποθετήσεων µη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα κατά 10,9 δισεκ. ευρώ (εκροή). Στο τέλος Οκτωβρίου 2012 τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της χώρας διαµορφώθηκαν σε 5,9 δισεκ. ευρώ. (Υπενθυµίζεται ότι από την ένταξη της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ τον Ιανουάριο του 2001 τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα, σύµφωνα µε τον ορισµό της ΕΚΤ, περιλαµβάνουν µόνο το νοµισµατικό χρυσό, τη "συναλλαγµατική θέση" στο ΝΤ, τα "ειδικά 5

6 τραβηκτικά δικαιώµατα" και τις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος σε ξένο νόµισµα έναντι κατοίκων χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ. Αντίθετα, δεν περιλαµβάνουν τις απαιτήσεις σε ευρώ έναντι κατοίκων χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ, τις απαιτήσεις σε συνάλλαγµα και σε ευρώ έναντι κατοίκων χωρών της ζώνης του ευρώ, και τη συµµετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στο κεφάλαιο και στα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της ΕΚΤ.) Σηµείωση: Τα στατιστικά στοιχεία για το Ισοζύγιο Πληρωµών του µηνός Νοεµβρίου 2012 θα ανακοινωθούν στις 25 Ιανουαρίου του

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών εκέµβριος 2013 Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα 215 εκατ. ευρώ, σχεδόν το µισό εκείνου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. ιεθνείς οικονοµικές εξελίξεις Το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, µε προοπτική µεσοπρόθεσµα, την επιβράδυνση της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013. Το Ισοζύγιο Πληρωμών

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013. Το Ισοζύγιο Πληρωμών Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013 Το Ισοζύγιο Πληρωμών Περιεχόμενα: 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους λογαριασμοί. 2. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Προς τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Καταθέτουμε προς συζήτηση το οριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Ελληνική Οικονοµία Παρά την ευνοϊκή διεθνή οικονοµική συγκυρία, που προσδιορίζεται από το σχετικά αδύναµο ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

On line. Πληροφορίες για προγράµµατα. Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο στηρίζει τον γαστρονοµικό τουρισµό σε συνεργασία

On line. Πληροφορίες για προγράµµατα. Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο στηρίζει τον γαστρονοµικό τουρισµό σε συνεργασία On line Εβδοµαδιαία ηλεκτρονική ενηµερωτική έκδοση του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 21 Νοεµβρίου 2014, τεύχος 346 Επιµέλεια: Επιτροπή ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06.

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06. Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06. Το Ισοζύγιο Πληρωμών Περιεχόμενα: 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία Προκαλούν οι νέες γενικού χαρακτήρα εκτιµήσεις του ΝΤ, που αποφάσισε την εκταµίευση

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015

Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ :ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ :ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ :Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΑΔΗΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η μετανάστευση των νέων και η οικονομική κρίση.

Η μετανάστευση των νέων και η οικονομική κρίση. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η μετανάστευση των νέων και η οικονομική κρίση. Η περίπτωση των νέων της Ελλάδας Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 1997-2000.

Εισηγμένες Στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 1997-2000. Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης - Τμήμα Λογιστικής - Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων Καθηγητής Ιωάννης Γιαννούλης Εισηγμένες Στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 1997-2000. Μποζδελεκίδης Φώτιος ΑΜ: 8859 2013 Περιεχόμενα Πρόλογος:...4

Διαβάστε περισσότερα

Σόφια, 31 Αυγούστου 2010 Α.Π.: ΟΕΥ 2785/92/ΑΣ 2562. ΘΕΜΑ : Ετήσια οικονοµική έκθεση Βουλγαρίας 2009

Σόφια, 31 Αυγούστου 2010 Α.Π.: ΟΕΥ 2785/92/ΑΣ 2562. ΘΕΜΑ : Ετήσια οικονοµική έκθεση Βουλγαρίας 2009 , ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Εισηγητική Έκθεση. Απολογισµού και Ισολογισµού 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Εισηγητική Έκθεση. Απολογισµού και Ισολογισµού 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Εισηγητική Έκθεση Απολογισµού και Ισολογισµού 2013 Οκτώβριος 2014 Πίνακας περιεχοµένων Εισηγητική Έκθεση Υπουργού Οικονοµικών.....1

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ: Executive MSc in European Studies ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων σταδιακής γήρανσης του πληθυσµού, αλλά και της πρόωρης εισόδου σε συνταξιοδοτικό καθεστώς.

ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων σταδιακής γήρανσης του πληθυσµού, αλλά και της πρόωρης εισόδου σε συνταξιοδοτικό καθεστώς. Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Μεγάλη Πέµπτη 9 Απριλίου 2015 Hundreds Ελληνική Οικονοµία Η εντατικοποίηση των συζητήσεων µε τους θεσµούς επί του σχεδίου µεταρρυθµίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 126 28 Μαΐου 2015. Ο κλάδος του τουρισμού θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την επίδοση της ελληνικής οικονομίας το 2015 ISSN:2241 4878

Tεύχος 126 28 Μαΐου 2015. Ο κλάδος του τουρισμού θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την επίδοση της ελληνικής οικονομίας το 2015 ISSN:2241 4878 ISSN:2241 4878 Tεύχος 126 28 Μαΐου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας arkonstantopoulou@eurobank.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διεθνής Χρηματοοικονομική 1 Περιγραφή Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και του διεθνούς νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών Η.Π.Α. Με ρυθµό 3,2% αναπτύχθηκε η αµερικανική οικονοµία το δ τρίµηνο του 2013, ενισχυµένη κυρίως από την µεγαλύτερη άνοδο των καταναλωτικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Γιάννης Στουρνάρας ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Χρήστος Σταϊκούρας ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ. Γιώργος Μαυραγάνης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Γιάννης Στουρνάρας ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Χρήστος Σταϊκούρας ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ. Γιώργος Μαυραγάνης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γιάννης Στουρνάρας ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Χρήστος Σταϊκούρας ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Γιώργος Μαυραγάνης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γκίκας Χαρδούβελης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2012. tραπεζα πειραιωσ

Ετήσια Έκθεση 2012. tραπεζα πειραιωσ 2 3 Το φως είναι αυτό που διεγείρει το αισθητήριο της όρασης, κάνει τα αντικείμενα αντιληπτά και αποκαλύπτει τη διαδρομή για ένα νέο βήμα το επόμενο. Σε κάθε σελίδα αυτού του εντύπου υπάρχει μία εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ πγ Μ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ πγ Μ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ πγ Μ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιούνιος 2010

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών Η.Π.Α. Για τρίτη φορά αναθεωρήθηκε το αµερικανικό ΑΕΠ για το δ τρίµηνο του 2012, το οποίο σύµφωνα µε τη νέα µέτρηση έφτασε το 0,4%, κινήθηκε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

!!! Οικονοµικές Πολιτικές στην Ελληνική Οικονοµία. Η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας από την ένταξη στο ευρώ µέχρι σήµερα

!!! Οικονοµικές Πολιτικές στην Ελληνική Οικονοµία. Η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας από την ένταξη στο ευρώ µέχρι σήµερα Οικονοµικές Πολιτικές στην Ελληνική Οικονοµία Η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας από την ένταξη στο ευρώ µέχρι σήµερα Στυλιανός Παναγιώτης Ζλατάνος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα