27 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νοεμβρίου 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "27 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νοεμβρίου 2016"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 27 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 29 ης Νοεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.425/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης έγκρισης για την σύναψη και υπογραφή της σύμβασης χορήγησης επιχειρηματικής κάρτας καταθέσεων «Bank in Office» μεταξύ της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του Δήμου - Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της ως άνω σύμβασης και των σχετικών συμβατικών εγγράφων Καθορισμός κατόχων για τη χρήση των Επιχειρηματικών Καρτών Καταθέσεων «Πειραιώς Deposit Card» στο ειδικού τύπου Μηχάνημα (ΑΤΜ) στο πλαίσιο της ως άνω σύμβασης. Στα Σπάτα σήμερα 29 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη & ώρα 08:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων Αρτέμιδος το οποίο συγκλήθηκε ύστερα από την με αριθμό πρωτ.35666/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κατραμάδου Σταύρου του Ιωάννη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Παρόντος και του Δημάρχου κ. Δημητρίου Μάρκου του Σπυρίδωνος, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν παρόντα αρχικά τα 23 μέλη και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου 1. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος 2. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου 2. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου 3. Κατραμάδος Σταύρος του Ιωάννη 3. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη 4. Τούντας Ιωάννης του Σωτηρίου 4. Λίγκου Πηνελόπη του Χαραλάμπους 5. Γιαννάτος Σωτήριος του Αναστασίου 5. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά 6. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου 6. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου 7. Τυράκης Βάϊος του Γεωργίου 7. Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου 8. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου 8. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία 9. Ίσαρης Γεώργιος του Νικολάου 9. Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα 10. Μωραΐτη Ιωάννα του Αντωνίου 10. Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου 11. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου 12. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία 13. Γκέλιας Δονάτος του Ηλία 14. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη 15. Ζήση Μαρία του Ανδρέα 16. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου 17. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη 18. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου 19. Κουλοχέρης Γεώργιος του Νικολάου 20. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη 21. Μαρλαντής Χρήστος του Ηλία 22. Τσαντήλας Χρήστος του Δημητρίου 23. Γερακόπουλος Γρηγόριος του Αποστόλου ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπάτρης Παναγιώτης. Πριν την ψηφοφορία του 9 ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δούρος Σωτήρης & Πουλάκης Πέτρος και κατά την συζήτηση του 13 ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης επανήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δούρος Σωτήρης. Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Ιωακείμ Παύλος. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

2 Εισηγούμενος επί του 20 ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κατραμάδος Σταύρος είπε: Με την υπ αριθμ. 352/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος αποφασίστηκε η αποδοχήκτης πρότασης συνεργασίας με την Τράπεζα Πειραιώς, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος αυτής, εγκρίθηκαν οι όροι της σύμβασης, όπως αναλυτικά επίσης αναφέρονται στο εισηγητικό αυτής και εξουσιοδοτήθηκε ο κ. Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης BANK IN OFFICE. Στα πλαίσια της λειτουργίας της υπηρεσίας BANK IN OFFICE και σύμφωνα με τους διαλαμβανόμενους σ αυτή και στο παράρτημά της όρους η Τράπεζα θα χορηγήσει στον Δήμο μας Κάρτες Λειτουργίας του Μηχανήματος, η κατοχή και χρήση των οποίων θα επιτρέπει στους χρήστες-εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Δήμου, να προβαίνουν στην κατάθεση των μετρητών τραπεζογραμματίων, τα οποία εισπράττουν, εντός του Μηχανήματος, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να προβεί στην εξουσιοδότηση των προσώπων που θα είναι αρμόδια για τη χρήση της ειδικού τύπου Κάρτας VISA προς χρήση στο Μηχάνημα ειδικού τύπου στο πλαίσιο της σύμβασης BANK IN OFFICE. Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε την παροχή εξουσιοδότησης στους : 1. Ζωγράφου Χριστίνα-Μαρία του Παναγιώτη, με ΑΔΤ:ΑΜ / /Α.Τ. Σπάτων. 2. Μαρνελάκης Γεώργιος του Νικολάου, με Α.Δ.Τ.: ΑΑ / /Α.Τ. Αρτέμιδος 3. Σταρράς Πέτρος του Ηλία, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ / /Α.Τ. Αρτέμιδος 4. Τσιμπούρης Νικόλαος του Σπυρίδωνα, με Α.Δ.Τ.: Μ / /Α.Τ. Σπάτων Υπαλλήλους-εισπράκτορες της Διεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου μας, οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι για τη χρήση της ειδικού τύπου Κάρτας VISA προς χρήση στο Μηχάνημα ειδικού τύπου στο πλαίσιο της σύμβασης BANK IN OFFICE, η οποία περιλαμβάνει και την εξουσιοδότηση των παραπάνω προσώπων, προκειμένου να ενεργούν χωριστά ο καθένας από αυτούς για την διεκπεραίωση της κατάθεσης μετρητών στο Μηχάνημα, τη συνεργασία τους με τα εντεταλμένα πρόσωπα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. κατά την εκτέλεση της Σύμβασης BANK IN OFFICE, τις εταιρίες χρηματαποστολών που συνεργάζονται με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. κατά την διενέργεια εργασιών αποσυμφόρησης του μηχανήματος και εν γένει κάθε άλλη ενέργεια και υλική πράξη, ενεργώντας χωριστά ο καθένας από αυτούς, για την υλοποίηση των εντολών και εξουσιοδοτήσεων. Επίσης, θέτουμε υπόψη σας, το σχέδιο της απαιτούμενης αίτησης-σύμβασης Χορήγησης Επιχειρηματικής Κάρτας καταθέσεων της τράπεζας Πειραιώς Deposit Cart για την έγκριση των όρων της και την παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της. Σχέδιο σύμβασης «Κατάστημα: 1048 Σπάτα Ημερομηνία: ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Ν.Π.Δ.Δ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΦΛΕΜΙΝΓΚ, Τ.Κ , ΣΠΑΤΑ ΤΗΛ.(ΕΔΡΑΣ): ΑΦΜ: ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CRS: ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Α. Ο Δήμος Σπατών Αρτέμιδος, (εφεξής ο «ΔΗΜΟΣ») αιτείται δια της παρούσας προς χρήση για τους σκοπούς της τη χορήγηση Επιχειρηματικής Κάρτας Καταθέσεων «Πειραιώς Deposit Card» (εφεξής η «Κάρτα»), σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση χορήγησης περισσοτέρων καρτών. Η Κάρτα χορηγείται στον Δήμο σε ποσότητα που θα αντιστοιχεί στον αριθμό των κατόχων (νόμιμοι εκπρόσωποι, υπάλληλοι, συνεργάτες κλπ), οι οποίοι θα ορίζονται από τον Δήμο βάσει του Πρακτικού Πρακτικό Δημοτικού Συμβουλίου που θα υποβάλλεται στην Τράπεζα, σύμφωνα και με τους Όρους της Σύμβασης Χορήγησης Επιχειρηματικής Κάρτας Καταθέσεων «Πειραιώς Deposit Card» που παρατίθενται. Β. Ο Δήμος, δια του ανωτέρω αναφερομένου νομίμου εκπροσώπου της δηλώνει εν προκειμένω και διαβεβαιώνει ρητά την Τράπεζα Πειραιώς ότι: Νόμο υπ αριθμ. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα. ην παρούσα Σύμβαση Χορήγησης Επιχειρηματικής Κάρτας Καταθέσεων «Πειραιώς Deposit Card» (εφεξής η «Σύμβαση») και έχει λάβει όλες τις ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 2 από 6

3 απαραίτητες άδειες που α-παιτούνται για τη σύναψη αυτής, καθώς και για την ανάληψη και εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναφέρονται σε αυ-τή. εκπροσωπεί νόμιμα τον Δήμο για τους σκοπούς της Σύμβασης και είναι νομίμως εξουσιοδοτημένο, σύμφωνα με το Νόμο και το κατα-στατικό του Δήμου, να δεσμεύει αυτή για όλες τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση. διενερ-γούνται στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου, ως απόλυτα έγκυρες, ισχυρές και δεσμευτικές για αυτόν. είναι απολύτως νόμιμες και σύμφωνες με το αντικείμενο, τη δραστηριότητα και το σκοπό του Δήμου. υπογραφής της Σύμβασης δεν έχει γίνει καμία μεταβολή που να επηρεάζει το νομικό καθεστώς του Δήμου ή μεταβολή στο πρόσωπο του ανωτέρω αναφερομένου νομίμου εκπροσώπου της και των Κατόχων, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι να την εκπροσωπούν και να τον δεσμεύουν συναλλασσόμενοι στο όνομα και για λογαριασμό του. Με την παρούσα Σύμβαση η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα») χορηγεί την Κάρτα στον ανωτέρω αιτούντα Δήμο προς χρήση αυτής δια των εξουσιοδοτημένων κατόχων (νομίμων εκπροσώπων, υπαλλήλων, συνεργατών), της που αναφέρονται στο Πρακτικό Δημοτικού Συμβουλίου που θα υποβάλλεται στην Τράπεζα μετά την υπογραφή της παρούσας, οι οποίοι, είτε πρόκειται για έναν είτε για περισσότερους θα αποκαλούνται εφεξής ο «Κάτοχος». Η χορήγηση της Κάρτας τελεί υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι στο σύνολό τους συνομολογούνται ως ουσιώδεις: ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ «Πειραιώς Deposit Card» 1. ΚΑΡΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: Η Κάρτα έχει χαρακτήρα κάρτας αυτόματης συναλλαγής και επιτρέπει σε ρητά ορισθέντες από τον Δήμο Κατόχους (νόμιμοι εκπρόσωποι, υπάλληλοι, συνεργάτες) να πραγματοποιούν για λογαριασμό του και στο πλαίσιο της εμπορικής τους συνεργασίας, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, συναλλαγές κατάθεσης μετρητών σε λογαριασμούς του Δήμου, σε περιβάλλον ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο (On Line- Real Time) αποκλειστικά με χρήση του ειδικού τύπου Μηχανήματος (εφεξής «Μηχάνημα»), στο πλαίσιο της υπηρεσίας Bank in Office της Τράπεζας, όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες του έτους και κατά τα οριζόμενα στον όρο 4 κατωτέρω. Το Μηχάνημα θα τοποθετείται στον τόπο που αναφέρεται στο Παράρτημα Α («Όροι για την εγκατάσταση και λειτουργία ειδικού τύπου Μηχανήματος») της Σύμβασης Παροχής της Υπηρεσίας Bank in Office με αριθμό./ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ: 2.1. Η Κάρτα παραδίδεται από την Τράπεζα στον Κάτοχο, ακολούθως του ορισμού του από τον Δήμο κατά τα οριζόμενα ανωτέρω. Ο Δήμος υποχρεούται να υποδεικνύει σε έκαστο εκ των Κατόχων την ανάγκη προσέλευσής του σε τραπεζικό κατάστημα/τραπεζικά καταστήματα που θα υποδεικνύεται/ονται από την Τράπεζα προς λήψη της Κάρτας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα του γνωστοποιούνται, καθώς και να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που τυχόν θα της υποδεικνύει η Τράπεζα προκειμένου να διενεργείται η σύμφωνη με τις οικείες διαδικασίες και κανονισμούς, καθώς και η σύννομη απόκτηση της Κάρτας από έκαστο Κάτοχο. Για τη γνωστοποίηση των ονομάτων και λοιπών στοιχείων των Κατόχων προς την Τράπεζα, ο Δήμος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη συναίνεση έκαστου εξ αυτών σύμφωνα με την οικεία Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να την προσκομίζει στην Τράπεζα σε πρώτη ζήτηση Η Κάρτα ισχύει μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη της ή/και μέχρι την ακύρωσή της λόγω καταγγελίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο αναφέρεται στην παρούσα. Η Τράπεζα δε θα ανανεώνει αυτομάτως την Κάρτα στη λήξη της και ο Δήμος, εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση της χρήσης της από τον Κάτοχο θα αιτείται την έκδοση νέας Κάρτας στο όνομα του ιδίου Κατόχου. Η Τράπεζα πάντως διατηρεί το δικαίωμα να μην εκδώσει νέα Κάρτα κατά τη λήξη της για λόγους δικής της πολιτικής, ή για λόγους προστασίας των συναλλαγών ή/και της ιδίας του Δήμου και του Κατόχου, ή για άλλον σπουδαίο λόγο, τον οποίον θα γνωστοποιεί στον Δήμο. Επίσης, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε συστημική ανανέωση της Κάρτας, με σχετική ενημέρωση των ηλεκτρονικών συστημάτων της και χωρίς αντικατάσταση του υλικού της σώματος, ενημερώνοντας για το γεγονός αυτό τον Δήμο Υπό την επιφύλαξη της παρ. 4.2 των παρόντων Όρων, στον Δήμο παρέχεται η δυνατότητα να αιτηθεί τη δυνατότητα χρήσης της Κάρτας για έναν ή περισσότερους Κατόχους μόνο για έναν ή κάποιους από τους Λογαριασμούς Σύνδεσης βάσει του εντύπου «Κατάσταση Κατόχων Επιχειρηματικής Κάρτας Καταθέσεων Πειραιώς Deposit Card» που θα υποβάλλεται στην Τράπεζα, 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ (ΡΙΝ:) Άνευ ισχύος. 4. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ: 4.1. Η Κάρτα, στην οποία είναι μεταξύ άλλων αποτυπωμένα το όνομα του Δήμου, του Κατόχου, ο αριθμός της Κάρτας και ο μήνας του έτους στο τέλος του οποίου λήγει η ισχύς της, ανήκει και παραμένει στην κυριότητα της Τράπεζας. Η Κάρτα χορηγείται αυστηρά προς εξυπηρέτηση του Δήμου και των επιχειρηματικών σκοπών αυτής. Ο Κάτοχος και μόνον αυτός αποκτά δικαίωμα χρήσης της, απαγορευμένης της χρήσης της από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, καθώς και της μεταβίβασής της ή παραχώρησής της από τον Δήμο ή/και τον Κάτοχο προς τρίτους Προϋπόθεση χρήσης της Κάρτας είναι η σύνδεσή της με έναν ή περισσότερους καταθετικούς λογαριασμούς του Δήμου, τους οποίους η ίδια τηρεί στην Τράπεζα ως μοναδική δικαιούχος («Λογαριασμοί Σύνδεσης») Η χρήση της Κάρτας θα περιλαμβάνει αποκλειστικά τις ανωτέρω υπό 1. αναφερόμενες συναλλαγές. Η κατάθεση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της Τράπεζας με την απευθείας κατάθεση χαρτονομισμάτων στο Μηχάνημα, δεδομένου ότι υπάρχει σε αυτό η κατάλληλη υποδομή. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που μέσα ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 3 από 6

4 στο Μηχάνημα έχουν συμπεριληφθεί και άλλες αξίες ή άλλα αντικείμενα. Η Τράπεζα, κατά την κρίση της, λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται, τόσο για την ασφάλεια των χαρτονομισμάτων που εισάγονται στο Μηχάνημα και τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαχείρισής τους, όσο και για την έγκαιρη προώθηση του περιεχομένου τους για την πίστωση του λογαριασμού του Δήμου σύμφωνα πάντοτε με την εντολή του Κατόχου. Η αποσφράγιση του Μηχανήματος και η πίστωση των λογαριασμών διενεργείται κατά τα οριζόμενα στη Σύμβαση Παροχής της Υπηρεσίας Bank in Office με αριθμό./ από τα ειδικά γι αυτό το σκοπό εξουσιοδοτημένα όργανα της Τράπεζας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η κατάθεση πλαστών χαρτονομισμάτων, η Τράπεζα θα κινεί τις προβλεπόμενες κατά το νόμο διαδικασίες ΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ.- Για κάθε συναλλαγή με την Κάρτα, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα καταγράφονται στη μνήμη του συστήματος τα πλήρη δεδομένα αυτής, καθώς και τα δεδομένα διεκπεραίωσης εκ μέρους της Τράπεζας των εντολών του Κατόχου. Για κάθε τέτοια συναλλαγή εφόσον είναι τεχνικά δυνατό, εκδίδεται με την περαίωσή της ένα μηχανογραφημένο σημείωμα αποτύπωσής της. Όλες οι εγγραφές που καταχωρούνται στο σύστημα της Τράπεζας και οι σχετικές εκτυπώσεις του συστήματος της Τράπεζας αναφορικά με τις εντολές του Κατόχου που διενεργούνται με χρήση της Κάρτας, είναι δεσμευτικές για τον Δήμο και συνιστούν πλήρη απόδειξη κατ αυτής για τη διενέργεια της συναλλαγής, επιτρεπόμενης όμως της ανταπόδειξης. Σε περίπτωση διαφωνίας του με κάποια συναλλαγή που έχει ως αποτέλεσμα την πίστωση ενός συνδεδεμένου με την Κάρτα λογαριασμού της, ο Δήμος οφείλει αμέσως μόλις λάβει γνώση για τη συναλλαγή να ειδοποιήσει την Τράπεζα εγγράφως με έντυπο ή επιστολή της, που παραλαμβάνεται από τα εξουσιοδοτημένα όργανα της Τράπεζας, αναφέροντας παράλληλα και τους λόγους της διαφωνίας της ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ.- Ο Δήμος έχει την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι ο Κάτοχος, οι εκπρόσωποί του, διαχειριστές του, στελέχη του, καθώς και οι αρμόδιοι υπάλληλοι και προστηθέντες αυτής συμμορφώνονται με τους όρους της παρούσας, τους οποίους έχει σ αυτούς πλήρως γνωστοποιήσει, καθώς επίσης (να διασφαλίσει) και ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν αναλάβει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις απέναντί του. Ο Δήμος (όπως και ο Κάτοχος) υποχρεούται να ειδοποιεί την Τράπεζα στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στον αριθμό ή σε οποιοδήποτε κατάστημα αυτής ή με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, και εγγράφως, αμέσως μόλις αντιληφθεί την απώλεια ή κλοπή της Κάρτας ή την τυχόν εσφαλμένη ή ασυνήθη κίνηση στο συνδεδεμένο με την Κάρτα λογαριασμό του. 5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων της παρούσας σύμβασης, περιλαμβανομένων και τυχόν επιβαρύνσεων του Δήμου, γνωστοποιεί δε έγκαιρα και με τον προσήκοντα τρόπο στον Δήμο κάθε τροποποίηση και το χρόνο έναρξης της ισχύος της. Ο Δήμος, εάν δεν αποδέχεται τις τροποποιήσεις αυτές, υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως την Κάρτα στην Τράπεζα, άλλως θεωρείται ότι τις αποδέχεται. 6. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: 6.1. Η Τράπεζα δικαιούται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης να αναστείλει για ορισμένο ή για αόριστο χρονικό διάστημα την ισχύ της Κάρτας για λόγους προστασίας των συναλλαγών ή/και του Δήμου, καθώς και σε περίπτωση δικαιολογημένης ύπαρξης αμφιβολιών σχετικά με τη νόμιμη χρήση της Κάρτας από τον Κάτοχο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος δε δικαιούται να προβάλει έναντι της Τράπεζας ουδεμία αξίωση για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που υπέστη από την αναστολή ισχύος της Κάρτας Η Τράπεζα δικαιούται επιπλέον να καταγγείλει τη Σύμβαση και να ακυρώσει την Κάρτα σε περίπτωση ύπαρξης σπουδαίου λόγου, όπως ενδεικτικά: εάν έχουν σημειωθεί περιστατικά παραβίασης των παρόντων όρων χορήγησης και χρήσης της Κάρτας που συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις, εάν ο Δήμος ή/και ο Κάτοχος παραβιάσει την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των Πράξεων και Αποφάσεων της Εποπτικής Αρχής, αναφορικά με τη χρήση της Κάρτας ή/και των συνδεδεμένων με αυτή λογαριασμών, εάν έχουν μεταβληθεί οι προϋποθέσεις έγκρισης της αρχικής χορήγησης της Κάρτας από την Τράπεζα, εάν υποβληθεί από τον Δήμο ή/και τον Κάτοχο οποιαδήποτε ανακριβής δήλωση ή συντελεσθεί απόκρυψη στοιχείων που ζητήθηκαν στο έντυπο της Αίτησης Χορήγησης της Κάρτας, εάν σημειωθούν περιστατικά κακόβουλης χρήσης της Κάρτας καθώς και εάν κλείσουν για οποιονδήποτε λόγο οι συνδεδεμένοι με την Κάρτα λογαριασμοί του Δήμου Η Τράπεζα δικαιούται επιπλέον να ακυρώσει την Κάρτα εάν κατά την απόλυτη κρίση της παρήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα αχρησίας αυτής, εάν ο Δήμος δεν ενεργοποίησε την Κάρτα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την παραλαβή της, καθώς και σε περίπτωση που η Τράπεζα αποφασίσει την αντικατάστασή της με άλλη Κάρτα, για συγκεκριμένο λόγο που θα γνωστοποιείται στον Δήμο Ο Δήμος έχει δικαίωμα να ακυρώσει την Κάρτα για έναν ή περισσότερους Κατόχους χωρίς επιβάρυνση με αίτημά της που θα απευθύνει προς την Τράπεζα. Η ακύρωση της Κάρτας γίνεται με σχετική δήλωση του Δήμου ή/και του Κατόχου προς την Τράπεζα με ταυτόχρονη επιστροφή του τεμαχισμένου υλικού της σώματος προς την Τράπεζα Η χρήση της Κάρτας μετά τη λήξη της ισχύος της ή την ακύρωσή της από την Τράπεζα απαγορεύεται και τιμωρείται ποινικά. Ο Δήμος υποχρεούται, εάν η Κάρτα παραδοθεί από τον Κάτοχο στην ίδια, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις να καταστρέψει αμέσως την Κάρτα ή να την παραδώσει στην Τράπεζα, σε πρώτη ζήτηση. Μετά την ειδοποίηση για την επιστροφή της Κάρτας, ο οποιοσδήποτε τρόπος χρήσης της από τον Δήμο και τον Κάτοχο συνιστά παράνομη πράξη και ο Δήμος ευθύνεται στην περίπτωση αυτή για όλες τις συναλλαγές που έγιναν, με βάση την Κάρτα, μέχρι την επιστροφή της στην Τράπεζα. 7. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Κάθε αίτηση, γνωστοποίηση ή επιστροφή της Κάρτας θα απευθύνεται σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας. 8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ: Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, ιδιαίτερα από το Ν.Δ. της 17ης Ιουλίου Αρμόδια κατά τόπο για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με την Κάρτα και ιδίως με την έκδοση, χρήση και ακύρωσή της ως και με την παρούσα σύμβαση γενικά ορίζονται και τα δικαστήρια της Αθήνας. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για όποιο ζήτημα δε ρυθμίζεται ειδικότερα στην παρούσα σύμβαση θα εφαρμόζονται οι όροι της σύμβασης κατάθεσης και ανοίγματος λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και οι Γενικοί Συναλλακτικοί Όροι της Τράπεζας, οι οποίοι διέπουν τη γενικότερη συναλλακτική σχέση του Δήμου με αυτήν, ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 4 από 6

5 ενώ στο μέτρο που ο η Δήμος και ο Κάτοχος είναι χρήστες υπηρεσιών πληρωμών διενεργουμένων εντός [του / της] [Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου / Ευρωπαϊκής Ένωσης], σε Ευρώ ή σε νόμισμα άλλο κράτους-μέλους [του / της] [Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου / Ευρωπαϊκής Ένωσης], θα διέπεται συμπληρωματικά και από τους όρους της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών της Τράπεζας, κατ εφαρμογή του Ν. 3862/2010. Ο Δήμος δηλώνει ότι, πριν την υπογραφή της παρούσας έλαβε γνώση: α) των Γενικών Συναλλακτικών Όρων της Τράπεζας Πειραιώς που διέπουν τη σύμβαση, και β) των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών σε Επαγγελματίες - Επιχειρήσεις της Τράπεζας Πειραιώς και συνομολόγησε και αποδέχθηκε όλους τους όρους που περιλαμβάνουν, και έλαβε αντίγραφα αυτών, της παρούσας δήλωσης πιστοποιούσας την παραλαβή. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ» Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης για : 1) Την έγκριση των όρων της αίτηση-σύμβασης για τη χορήγηση Επιχειρηματικής κάρτας Καταθέσεων «Πειραιώς Deposit Cart» 2) Την εξουσιοδότηση προς τον κ. Δήμαρχο, προκειμένου να υπογραφεί η Αίτηση Σύμβαση Χορήγησης Επιχειρηματικής Κάρτας Καταθέσεων «Πειραιώς Deposit Card», με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην ως άνω Αίτηση και Σύμβαση Χορήγησης Επιχειρηματικής Κάρτας Καταθέσεων «Πειραιώς Deposit Card», όπως επίσης και κάθε επισυναπτόμενο στην ως άνω Αίτηση και Σύμβαση Χορήγησης Επιχειρηματικής Κάρτας Καταθέσεων «Πειραιώς Deposit Card» παράρτημα, οποιαδήποτε πρόσθετη πράξη της ως άνω Αίτησης και Σύμβασης Χορήγησης Επιχειρηματικής Κάρτας Καταθέσεων «Πειραιώς Deposit Card» και εν γένει οποιοδήποτε σχετικό με την ως άνω Αίτηση και Σύμβαση Χορήγησης Επιχειρηματικής Κάρτας Καταθέσεων «Πειραιώς Deposit Card» έγγραφο καθώς επίσης προκειμένου να υπογράψουν οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο και να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη σχετική ενέργεια, στο πλαίσιο εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και της ως άνω Αίτησης και Σύμβασης Χορήγησης Επιχειρηματικής Κάρτας Καταθέσεων «Πειραιώς Deposit Card». 3) Την εξουσιοδότηση προς τον κ. Δήμαρχο για τη γνωστοποίηση ενώπιον της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, των προσώπων (στο εξής: οι «ΚΑΤΟΧΟΙ») στους οποίους θα έχει εκάστοτε ανατεθεί από τον Δήμο το δικαίωμα χρήσης και το καθήκον φύλαξης των ειδικού τύπου Καρτών Λειτουργίας του ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ήτοι των Επιχειρηματικών Καρτών Καταθέσεων «Πειραιώς Deposit Card» καθώς και την ενυπόγραφη υποβολή προς την ΤΡΑΠΕΖΑ της Κατάστασης Κατόχων Επιχειρηματικής Κάρτας Καταθέσεων «Πειραιώς Deposit Card», όπως εκάστοτε θα ισχύει και κάθε τυχόν τροποποίηση αυτής καθώς επίσης και για την ενυπόγραφη υποβολής οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον καθορισμό των ΚΑΤΟΧΩΝ έγγραφο και εν γένει την εξουσιοδότηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών 4) Την παροχή της ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας στους ως άνω υπαλλήλους του Δήμου, ήτοι στους: Ζωγράφου Χριστίνα-Μαρία του Παναγιώτη, ΑΔΤ:ΑΜ164393/ /Α.Τ. Σπάτων. Μαρνελάκης Γεώργιος του Νικολάου, με Α.Δ.Τ.: ΑΑ / /Α.Τ. Αρτέμιδος Σταρράς Πέτρος του Ηλία, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ / /Α.Τ. Αρτέμιδος Τσιμπούρης Νικόλαος του Σπυρίδωνα, με Α.Δ.Τ.: Μ / /Α.Τ. Σπάτων οι οποίοι στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, ως χρήστες- κάτοχοι της ειδικού τύπου κάρτας στο πλαίσιο της σύμβασης BANK IN OFFICE, η οποία περιλαμβάνει και την εξουσιοδότηση των παραπάνω προσώπων, και να ενεργούν χωριστά ο καθένας από αυτούς για την διεκπεραίωση της κατάθεσης μετρητών στο Μηχάνημα, τη συνεργασία τους με τα εντεταλμένα πρόσωπα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τις εταιρείες χρηματαποστολών που συνεργάζονται με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. κατά την διενέργεια εργασιών αποσυμφόρησης του μηχανήματος και εν γένει κάθε άλλη ενέργεια και υλική πράξη, ενεργώντας ο καθένας, για την υλοποίηση των εντολών και εξουσιοδοτήσεων και των όρων της σύμβασης και ειδικότερα περί παράδοσης παραλαβή των καρτών, έλεγχο της ημερομηνίας ισχύς τους και ανανέωσής του, περί απώλειας ή κλοπής και τα λοιπά όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ανωτέρω σχέδιο της σύμβασης. ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1) Εγκρίνει τους όρους της αίτησης-σύμβασης για τη χορήγηση Επιχειρηματικής κάρτας Καταθέσεων «Πειραιώς Deposit Cart» ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 5 από 6

6 2) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο, προκειμένου να υπογραφεί η Αίτηση Σύμβαση Χορήγησης Επιχειρηματικής Κάρτας Καταθέσεων «Πειραιώς Deposit Card», με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην ως άνω Αίτηση και Σύμβαση Χορήγησης Επιχειρηματικής Κάρτας Καταθέσεων «Πειραιώς Deposit Card», όπως επίσης και κάθε επισυναπτόμενο στην ως άνω Αίτηση και Σύμβαση Χορήγησης Επιχειρηματικής Κάρτας Καταθέσεων «Πειραιώς Deposit Card» παράρτημα, οποιαδήποτε πρόσθετη πράξη της ως άνω Αίτησης και Σύμβασης Χορήγησης Επιχειρηματικής Κάρτας Καταθέσεων «Πειραιώς Deposit Card» και εν γένει οποιοδήποτε σχετικό με την ως άνω Αίτηση και Σύμβαση Χορήγησης Επιχειρηματικής Κάρτας Καταθέσεων «Πειραιώς Deposit Card» έγγραφο καθώς επίσης προκειμένου να υπογράψουν οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο και να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη σχετική ενέργεια, στο πλαίσιο εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και της ως άνω Αίτησης και Σύμβασης Χορήγησης Επιχειρηματικής Κάρτας Καταθέσεων «Πειραιώς Deposit Card». 3) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τη γνωστοποίηση ενώπιον της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, των προσώπων (στο εξής: οι «ΚΑΤΟΧΟΙ») στους οποίους θα έχει εκάστοτε ανατεθεί από τον Δήμο το δικαίωμα χρήσης και το καθήκον φύλαξης των ειδικού τύπου Καρτών Λειτουργίας του ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ήτοι των Επιχειρηματικών Καρτών Καταθέσεων «Πειραιώς Deposit Card» καθώς και την ενυπόγραφη υποβολή προς την ΤΡΑΠΕΖΑ της Κατάστασης Κατόχων Επιχειρηματικής Κάρτας Καταθέσεων «Πειραιώς Deposit Card», όπως εκάστοτε θα ισχύει και κάθε τυχόν τροποποίηση αυτής καθώς επίσης και για την ενυπόγραφη υποβολής οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον καθορισμό των ΚΑΤΟΧΩΝ έγγραφο και εν γένει την εξουσιοδότηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών 4) Παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους υπαλλήλους του Δήμου, ήτοι στους: Ζωγράφου Χριστίνα-Μαρία του Παναγιώτη, ΑΔΤ:ΑΜ164393/ /Α.Τ. Σπάτων Μαρνελάκης Γεώργιος του Νικολάου, με Α.Δ.Τ.: ΑΑ / /Α.Τ. Αρτέμιδος Σταρράς Πέτρος του Ηλία, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ / /Α.Τ. Αρτέμιδος Τσιμπούρης Νικόλαος του Σπυρίδωνα, με Α.Δ.Τ.: Μ / /Α.Τ. Σπάτων οι οποίοι στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, ως χρήστες - κάτοχοι της ειδικού τύπου κάρτας στο πλαίσιο της σύμβασης BANK IN OFFICE, η οποία περιλαμβάνει και την εξουσιοδότηση των παραπάνω προσώπων, και να ενεργούν χωριστά ο καθένας από αυτούς για την διεκπεραίωση της κατάθεσης μετρητών στο Μηχάνημα, τη συνεργασία τους με τα εντεταλμένα πρόσωπα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τις εταιρείες χρηματαποστολών που συνεργάζονται με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. κατά την διενέργεια εργασιών αποσυμφόρησης του μηχανήματος και εν γένει κάθε άλλη ενέργεια και υλική πράξη, ενεργώντας ο καθένας, για την υλοποίηση των εντολών και εξουσιοδοτήσεων και των όρων της σύμβασης και ειδικότερα περί παράδοσης παραλαβή των καρτών, έλεγχο της ημερομηνίας ισχύς τους και ανανέωσής του, περί απώλειας ή κλοπής και τα λοιπά όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ανωτέρω σχέδιο της σύμβασης. Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 425/2016. Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Τούντας Ιωάννης του Σωτηρίου ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γιαννάτος Σωτήριος του Αναστασίου Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου Τυράκης Βάϊος του Γεωργίου Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου Ίσαρης Γεώργιος του Νικολάου Ακριβές Απόσπασμα Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ Μωραΐτη Ιωάννα του Αντωνίου Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία Γκέλιας Δονάτος του Ηλία Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη Ζήση Μαρία του Ανδρέα Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου Κουλοχέρης Γεώργιος του Νικολάου Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη Μαρλαντής Χρήστος του Ηλία Τσαντήλας Χρήστος του Δημητρίου Γερακόπουλος Γρηγόριος του Αποστόλου ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 6 από 6

27 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νοεμβρίου 2016

27 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νοεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 27 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 29 ης Νοεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.409/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

34 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δεκεμβρίου 2015

34 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δεκεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 34 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 18 ης Δεκεμβρίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 339/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 13 ης Δεκεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.434/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

13 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016

13 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 13 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 21 ης Ιουνίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.227/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 25 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 13 ης Οκτωβρίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 274/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 16 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 23 ης Ιουνίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 158/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 06 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 31 ης Μαρτίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.114/ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 19 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 27 ης Ιουλίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.254/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 02 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 26 ης Ιανουαρίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.016/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 26 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 21 ης Νοεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.387/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 09 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 20 ης Μαΐου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.186/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

14 Η ΈΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2017

14 Η ΈΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 14 ης Έκτακτης Συνεδρίασης της 06 ης Ιουνίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.207/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

11 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016

11 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 07 ης Ιουνίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.207/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 10

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 16 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 18 ης Ιουλίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 254/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 18 ης Δεκεμβρίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 376/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 12 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 04 ης Μαΐου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 111/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

01 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιανουαρίου 2017

01 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 01 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 13 ης Ιανουαρίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.012/2017 Π Ε Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 19 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 07 ης Σεπτεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.304/2016 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 16 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 23 ης Ιουνίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 163/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

20 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Σεπτεμβρίου 2016

20 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Σεπτεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 20 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 20 ης Σεπτεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.334/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

05 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Μαρτίου 2017

05 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Μαρτίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 05 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 01 ης Μαρτίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.079/2017 Π Ε Ρ Ι Λ

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 19 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 07 ης Σεπτεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.300/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 25 ης Ειδικής Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 343/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 20 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 20 ης Σεπτεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.336/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 22 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 14 ης Οκτωβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 342/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 076/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 06 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 31 ης Μαρτίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.105/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

18 Η ΤΑΚΤIKΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουλίου 2017

18 Η ΤΑΚΤIKΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουλίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 14 ης Ιουλίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.215/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

27 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νοεμβρίου 2016

27 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νοεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 27 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 29 ης Νοεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.422/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 09 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 20 ης Μαΐου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.184/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 10

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 16 ης Μαΐου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.170/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η

Διαβάστε περισσότερα

11 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2014

11 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 170/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 13 ης Δεκεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.437/2016 Π Ε Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.23/04-08-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.23/04-08-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής οικονομικών στοιχείων Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, μηνός Απριλίου, Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 06 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 31 ης Μαρτίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.125/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 02 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 26 ης Ιανουαρίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.021/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 08 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 26 ης Απριλίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.156/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

09 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Μαΐου 2016

09 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Μαΐου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 09 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 20 ης Μαΐου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.182/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 09 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 20 ης Απριλίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.129/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 04 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 22 ας Φεβρουαρίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.054/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 077/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 04 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Μαρτίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 070/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 24 ης Νοεμβρίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 316/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 22 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 17 ης Οκτωβρίου 2013 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 324/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

18 Η ΤΑΚΤIKΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουλίου 2017

18 Η ΤΑΚΤIKΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουλίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 14 ης Ιουλίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.214/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.27/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.27/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

09 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2015 23 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

09 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2015 23 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 09 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 23 ης Μαρτίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 067/2015 Π Ε Ρ Ι Λ

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 20 Η TAKTIKH ΥΝΕΔΡΙΑΗ 2015 29 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗ ΔΗΜΟ ΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 20 ης Τακτικής υνεδρίασης της 29 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 30 ης Τακτικής Συεδρίασης της 24 ης Νοεμβρίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 319/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Ιωακείμ Παύλος

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Ιωακείμ Παύλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 01 ης Νοεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.365/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.1/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.1/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.1/14-01-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών Δημοτικών Κοιμητηρίων έτους 2013.

Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών Δημοτικών Κοιμητηρίων έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 06 ης Δεκεμβρίου 2012 Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών Δημοτικών Κοιμητηρίων έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 21 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 29 ης Οκτωβρίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 299/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 26 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 21 ης Νοεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.386/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 09 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 20 ης Απριλίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.130/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 09 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 20 ης Μαΐου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.176/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 26 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Οκτωβρίου 2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 245/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

29 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νοεμβρίου 2015

29 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νοεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 29 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 11 ης Νοεμβρίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 308/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 14 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 29 ης Μαΐου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 148/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 12 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 04 ης Μαΐου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 122/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 15 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 184/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 04 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Μαρτίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 072/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.30/25-11-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Καμία. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Καμία. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 32 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 20 ης Δεκεμβρίου 2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 310/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 10

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 13 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Ιουνίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.179/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.15/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.15/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Περίληψη Λήψη απόφασης για την Τριμηνιαία Έκθεση, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων Ισολογισμού 2 ου Τριμήνου 2016. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 04 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Μαρτίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 068/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 04 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Μαρτίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 071/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 03 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 31 ης Ιανουαρίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.031/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 08 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 26 ης Απριλίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.154/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 16 ης Μαΐου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.155/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 26 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 21 ης Νοεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.383/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 288/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών ύδρευσης έτους 2013.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 288/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών ύδρευσης έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 06 ης Δεκεμβρίου 2012 Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών ύδρευσης έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΑΦΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών Κοιμητηρίων έτους 2015. Στα Σπάτα σήμερα 04 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 15 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 194/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

14 Η ΈΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2017

14 Η ΈΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 14 ης Έκτακτης Συνεδρίασης της 06 ης Ιουνίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.201/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.28/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.28/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Στα Σπάτα σήμερα 25 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/09-12-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.25/16-10-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 08 ης Έκτακτης Συνεδρίασης της 12 ης Μαρτίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 054/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.22/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.22/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Περίληψη Λήψη απόφασης για : «Προέλεγχο Ισολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος». Στα Σπάτα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.03/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.03/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Περίληψη Λήψη απόφασης για «Προέγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος». Στα Σπάτα σήμερα 15 Φεβρουαρίου 2016,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 4 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 09 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 20 ης Απριλίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.125/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.07/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.07/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης Τ.Π.Ε. έτους 2016. Στα Σπάτα σήμερα 12 Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:

ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: - ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ DEBIT MASTERCARD BUSINESS - ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.19/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.19/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης για τροποποίηση προϋπολογισμού και Τ.Π.Ε. έτους 2015. Στα Σπάτα σήμερα 10 Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.30

Διαβάστε περισσότερα

7 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Απριλίου 2014

7 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 7 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 14 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 124/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 22 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 17 ης Οκτωβρίου 2013 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 318/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί καθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 7 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 24 ης Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 086/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

32 Η ΈΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νοεμβρίου 2015

32 Η ΈΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νοεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 32 ης Έκτακτης Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 330/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 06 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 31 ης Μαρτίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.101/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 21 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 29 ης Οκτωβρίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 300/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

34 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δεκεμβρίου 2015

34 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δεκεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 34 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 18 ης Δεκεμβρίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 341/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση.

Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Αποφ.68/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 12 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.03/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.03/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης για διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών του άρθρου 158 του Ν.3463/2006. Στα Σπάτα σήμερα 21 Ιανουαρίου 2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 24 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 16 ης Σεπτεμβρίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 241/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη

Διαβάστε περισσότερα