Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Εφαρμογή από το ακαδημαϊκό έτος νέου τροποποιημένου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος Θεολογίας, με πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας των πτυχιούχων του Στις 18/12/2014 η Συνέλευση του Τμήματος Θεολογίας αποφάσισε ομοφώνως, μετά από πρόταση Ειδικής Επιτροπής, την εφαρμογή νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.), με σκοπό την αναβάθμιση των σπουδών και την εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους/στις αποφοίτους του Τμήματος, η οποία θα τους παρέχει το δικαίωμα της κατά νόμο συμμετοχής τους στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ. Στη συνεδρία της 4 ης Ιουλίου 2016 η πρόταση τροποποιήθηκε, μετά από εισήγηση Ειδικής Επιτροπής συσταθείσας στις 28/4/2016 για την εσωτερική αξιολόγηση του νέου Προγράμματος, εν όψει της εφαρμογής του από το ακαδημαϊκό έτος Το τροποποιηθέν νέο Πρόγραμμα διαβιβάστηκε στη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ και εγκρίθηκε από αυτήν (19/7/2016), μαζί με την πρόταση του Τμήματος για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των πτυχιούχων του. Σύμφωνα με την τελική απόφαση, το τροποποιημένο και εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ νέο Π.Π.Σ. έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Α Γενικά. Το νέο Π.Π.Σ. του Τμήματος Θεολογίας περιλαμβάνει κύκλο προπτυχιακών σπουδών που διαρκούν 4 έτη ή 8 εξάμηνα και αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS), ήτοι 30 ECTS ανά εξάμηνο και 60 ECTS ανά έτος. Κάθε μάθημα μπορεί να έχει το λιγότερο 3 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Αυτές αντιστοιχούν σε ώρες οι οποίες απαιτούνται από τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες για παρακολούθηση, μελέτη και εξετάσεις. Η κατανομή των πιστωτικών μονάδων (ECTS) γίνεται ως εξής: o Υποχρεωτικά (Υ): 5 ECTS o Κατ επιλογήν Υποχρεωτικά (Ε/Υ): 3,5 ECTS o Προαιρετικά (Π): 3 ECTS o Προαιρετικά παιδαγωγικής και διδακτικής κατεύθυνσης: 4 ECTS.

2 2 Τα Υποχρεωτικά, τα Κατ επιλογήν Υποχρεωτικά και τα Προαιρετικά μαθήματα κατανέμονται σε συγκεκριμένα εξάμηνα και δεν είναι δυνατή η δήλωσή τους από φοιτητές/ φοιτήτριες που ανήκουν σε προηγούμενο εξάμηνο. Κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να δηλώσει μέχρι 9 μαθήματα ανά εξάμηνο (= ν+2, όπου ν είναι ο αριθμός των απαιτουμένων μαθημάτων ανά εξάμηνο για τη λήψη του πτυχίου). Β Το ζητούμενο των τροποποιήσεων. Το νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) τροποποιήθηκε σε ορισμένα σημεία του, με βάση τα επόμενα κριτήρια: Να έχουν οι φοιτητές/τριες σε κάθε Εξάμηνο όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές, τόσο από μαθήματα Κατ επιλογήν Υποχρεωτικά (Ε/Υ) όσο και Προαιρετικά (Π). Να είναι σαφείς οι προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου από το Τμήμα Θεολογίας, καθώς συνιστούν όχι μόνον κριτήρια επιλεξιμότητας του Τμήματος αλλά και προϋποθέσεις θετικής εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος (διάρκεια σπουδών και χρόνος απόκτησης πτυχίου, βαθμολογική και πιστωτική αξιολόγηση, προσφορά και δυνατότητα επιλογής προσφερομένων μαθημάτων, τελικός αριθμός Υ, Ε/Υ και Π μαθημάτων). Να μην αλλοιωθεί η θεολογική και παιδαγωγική ταυτότητα του Τμήματος, στην προσπάθεια να διασφαλιστεί εκ παραλλήλου η πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας. Να εναρμονιστεί πλήρως το Τμήμα με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες και την ελληνική νομοθεσία σχετικά με την εφαρμογή των Ακαδημαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), ήτοι Πιστωτικών Μονάδων (Credits) μεταφερομένων και συμψηφιζομένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕCTS). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Πιστωτικών Μονάδων, απαιτούνται συνολικά 240 ΕCTS για τη λήψη πτυχίου (30 ΕCTS/ εξάμηνο και 60 ΕCTS/ έτος σπουδών), Η προσαρμογή κρίνεται αναγκαία για την αμοιβαία αναγνώριση ευρωπαϊκών τίτλων σπουδών, την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημίων, καθώς και την αξιολόγηση παραγομένου έργου (κατ εφαρμογήν της Διακηρύξεως της Μπολόνια [1999]). Με το νέο Π.Π.Σ. εφαρμόζεται καθ ολοκληρίαν ό,τι ίσχυε για το Τμήμα από το 2005 κι εξής (απόφαση Γ. Συνελεύσεως 17/2/2005), ως προς τις συμφωνίες που αυτό είχε συνάψει στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ERASMUS. Να ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες της μηχανογράφησης να υποστηρίξει το Π.Π.Σ. (κατανομή και επιλογές μαθημάτων, λήψη παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, χορήγηση Παραρτήματος σπουδών). Γ Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου. Κάθε φοιτητής/τρια λαμβάνει πτυχίο υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: o Να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε 36 Υποχρεωτικά μαθήματα, 12 Κατ επιλογήν Υποχρεωτικά και 8 Προαιρετικά μαθήματα, κατοχυρώνοντας τουλάχιστον 240 Πιστωτικές Μονάδες (ΕCTS), σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό

3 3 Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Πιστωτικών Μονάδων, οι οποίες κατανέμονται σε 30 ECTS ανά εξάμηνο και 60 ECTS ανά έτος. o Να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε τρία οπωσδήποτε Κατ επιλογήν Υποχρεωτικά (Ε/Υ) μαθήματα από κάθε Τομέα. Εάν φοιτητής/τρια επιλέξει περισσότερα των 12 Ε/Υ μαθημάτων, θα έχει τη δυνατότητα, πριν από τη λήψη του πτυχίου, να επιλέγει με αίτησή του προς τη Γραμματεία του Τμήματος τα 3 μαθήματα ανά Τομέα που επιθυμεί (3 Χ 4= 12). Ο βαθμός πτυχίου των φοιτητών/τριών που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις προκύπτει σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας των Υποχρεωτικών, Κατ επιλογήν Υποχρεωτικών και Προαιρετικών μαθημάτων, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση τα ECTS: o Μαθήματα με 5 ΕCTS και 4 ΕCTS έχουν συντελεστή βαρύτητας 2,0. o Μαθήματα με 3,5 ΕCTS και 3 ECTS έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,5. Διευκρινίζεται ότι για τους/τις εγγεγραμμένους/ες φοιτητές/φοιτήτριες των ακαδ. ετών έως οι 204 Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.) που απαιτούνταν για τη λήψη του πτυχίου αντιστοιχούν σε 240 Ακαδημαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), οι οποίες κατανέμονται σε 30 ECTS ανά εξάμηνο και 60 ECTS ανά έτος. Για τη λήψη του πτυχίου τους διατηρείται η ισχύουσα μέχρι σήμερα προϋπόθεση της επιτυχούς εξέτασης σε 36 Υ + 12 Ε = 48 μαθήματα. Δ Εφαρμοστικές διατάξεις. Το νέο Π.Π.Σ. ισχύει για τους εγγραφέντες κατά το ακαδημαϊκό έτος , καθώς και για τους εφεξής εγγραφομένους. Για τους εγγραφέντες το , και ισχύουν τα εξής: o Οι εγγραφέντες των ετών και έχουν τη δυνατότητα δηλώσεως ν+6=13 μαθημάτων (όπου ν είναι ο αριθμός των απαιτουμένων μαθημάτων ανά εξάμηνο για τη λήψη του πτυχίου) για την ακαδημαϊκή χρονιά o Οι εγγραφέντες των ετών , και δύνανται να κατοχυρώσουν την επιλογή 12 Ε/Υ, χωρίς να υπόκεινται στον περιορισμό των 3 Ε/Υ ανά Τομέα προκειμένου να εξασφαλίσουν τη λήψη του πτυχίου τους. Ε Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Όσοι/ες φοιτητές/τριες εγγεγραμμένοι/ες κατά το ακαδ. έτος και εφεξής επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ και να διοριστούν ως

4 4 εκπαιδευτικοί οφείλουν να λαμβάνουν, με τη λήψη του πτυχίου τους, πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Η πιστοποίηση εξασφαλίζεται από το νέο Π.Π.Σ με την επιτυχή εξέταση σε 8 μαθήματα παιδαγωγικής κατεύθυνσης, ήτοι 2 Υποχρεωτικά, 4 Κατ επιλογήν Υποχρεωτικά και 2 Προαιρετικά, τα οποία εντάσσονται στις θεματικές περιοχές, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. β του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. β του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ), με τίτλο: «Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής, Θέματα μάθησης και διδασκαλίας και Ειδική Διδακτική και πρακτική άσκηση». - Τα μαθήματα του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (Π.Π.Δ.Ε.) είναι ειδικότερα τα εξής Υποχρεωτικά: 1) Εισαγωγή στις επιστήμες της Παιδαγωγικής. 2) Διδακτική Θεωρίας μάθησης και διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος των Θρησκευτικών. Κατ επιλογήν Υποχρεωτικά: 1) Ειδική Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών σε θέματα βιβλικών κειμένων. 2) Ειδική Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών σε θέματα πατερικών κειμένων. 3) Ειδική Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών σε θέματα τέχνης, εκκλησιαστικής ιστορίας και διαθρησκειακής αγωγής. 4) Θρησκευτική ανάπτυξη-αγωγή του παιδιού και του εφήβου. Προαιρετικά: 1) Μεθοδολογία έρευνας και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου του θεολόγου στην τάξη - Πρακτική Άσκηση 2) Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών- Πρακτική και Διδακτική Άσκηση. Στ Τελικές διευκρινήσεις. Ανεξαρτήτως του εάν ένας φοιτητής επιλέγει να λάβει ή όχι πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, το σύνολο των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου είναι για όλους: 56 (= 36 Υ+ 12 Ε/Υ+ 8 Π). Προβλέπεται εσωτερική αξιολόγηση της πορείας του Νέου Προγράμματος Σπουδών ανά έτος και αξιοποίηση των παρατηρήσεων που θα προκύψουν για την άμεση διόρθωση αλλά και τη μελλοντική του αναμόρφωση. Το Τμήμα εξουσιοδοτεί τη Γραμματεία του να προβαίνει στις αναγκαίες αντιστοιχήσεις Μαθημάτων- Ακαδημαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), κατά περίπτωση, για τους/ τις εισαχθέντες/ εισαχθείσες μέχρι το ακαδ. έτος

5 5 Α Ενδεικτικό (Νέο) Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, με πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1, ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ/ Δ.Μ. ECTS ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΚΩΔ. Εισαγωγή στη Παλαιά Διαθήκη Εισαγωγή στη Καινή Διαθήκη Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Α Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα 3 5 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Χρήστος Καραγιάννης 3 5 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Θωμάς Ιωαννίδης 3 5 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ Ιωάννης Παναγιωτόπουλος 3 5 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Αλεξάνδρα Παλάντζα ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΩΡΕΣ ECTS ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΚΩΔ. Αγγλική Γλώσσα 3 3,5 (ΠΑΤΕΡΙΚΟΣ) Μαρίνα Κολοβοπούλου Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας Ιστορία Θεολογικής Ορολογίας 3 3,5 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ Κωνσταντίνος Μανίκας 3 3,5 ΠΑΤΕΡΙΚΟΣ Μαρίνα Κολοβοπούλου Εισαγωγή στη Θεολογία 3 3,5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ Κωνσταντίνος Κορναράκης Πληροφορική 3 3,5 (ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ) (ανάθεση) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΩΡΕΣ ECTS ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΚΩΔ. Λατινική Γλώσσα 3 3 (ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ) Σταμάτιος Χατζησταματίου Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης Ιστορία Αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας 3 3 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Χρήστος Καραγιάννης 3 3 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ Μιχάλης Μαριόρας Β ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς ακαδημαϊκών πιστωτικών μονάδων, για την αμοιβαία αναγνώριση των ευρωπαϊκών τίτλων σπουδών, την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημίων, καθώς και την αξιολόγηση παραγομένου έργου μετά την Διακήρυξη της Μπολόνια (1999).

6 6 ΩΡΕΣ ECTS ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΚΩΔ. Ιστορία Εποχής της Καινής Διαθήκης 3 5 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Κωνσταντίνος Ζάρρας Αρχαία Ελληνικά 3 5 (ΠΑΤΕΡΙΚΟΣ) Σταμάτιος Χατζησταματίου Ιστορία και Θεολογία της Λατρείας 3 5 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ (ανάθεση) Ποιμαντική Θεολογία 3 5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ π. Αδαμάντιος Αυγουστίδης ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΝ Βιβλική Αρχαιολογία - Θεσμολογία ΩΡΕΣ ECTS ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΚΩΔ. 3 3,5 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Χρήστος Καραγιάννης Βυζαντινή Ιστορία 3 3,5 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ Δέσποινα Μιχάλαγα Κοινωνιολογία της Θρησκείας Χριστιανικές Ομολογίες και σύγχρονα θεολογικά ρεύματα της Δύσης 3 3,5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ Μάριος Μπέγζος 3 3,5 ΠΑΤΕΡΙΚΟΣ Μαρίνα Κολοβοπούλου ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΩΡΕΣ ECTS ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΚΩΔ. Θέματα Πανορθοδόξου ενδιαφέροντος Αποκάλυψη και Οικολογία Θεολογία της Εικονογραφίας Διάδοση του Χριστιανισμού μετά την ανακάλυψη του Νέου Κόσμου Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων 3 3 ΠΑΤΕΡΙΚΟΣ Σεβ. Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσόστομος Σαββάτος 3 3 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Κωνσταντίνος Μπελέζος 3 3 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ Ιωάννα Στουφή-Πουλημένου 3 3 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ Δημήτριος Μόσχος 3 3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ π. Αδαμάντιος Αυγουστίδης

7 7 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ECTS ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΚΩΔ. Ερμηνεία των Ευαγγελίων 3 5 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Σταμάτιος Χατζησταματίου Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Β 3 5 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ Δημήτριος Μόσχος Κανονικό Δίκαιο 3 5 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ π. Γρηγόριος Παπαθωμάς Πατρολογία Α 3 5 ΠΑΤΕΡΙΚΟΣ Κωνσταντίνος Λιάκουρας Εισαγωγή στις Επιστήμες της Παιδαγωγικής 3 5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ Μάριος Κουκουνάρας- Λιάγκης ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΩΡΕΣ ECTS ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΚΩΔ. Εισαγωγή στη Χριστιανική Τέχνη 3 3,5 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ Ιωάννα Στουφή- Πουλημένου Η Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ορθόδοξη Εκκλησία και Διαχριστιανικός Διάλογος 3 3,5 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Σταμάτιος Χατζησταματίου 3 3,5 ΠΑΤΕΡΙΚΟΣ Βασιλική Σταθοκώστα Ψυχολογία της Θρησκείας 3 3,5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ Μάριος Μπέγζος ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΩΡΕΣ ECTS ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΚΩΔ. H γλώσσα της Καινής Διαθήκης Εκκλησιαστική Ιστορία Βενετοκρατούμενων περιοχών Ποιμαντική πράξη και Ψυχική υγεία 3 3 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Θωμάς Ιωαννίδης 3 3 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ Δέσποινα Μιχάλαγα 3 3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ π. Αδαμάντιος Αυγουστίδης Σύγχρονες Αιρέσεις 3 3 ΠΑΤΕΡΙΚΟΣ Μαρίνα Κολοβοπούλου

8 8 Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ECTS ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΚΩΔ. Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία 3 5 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ Ιωάννα Στουφή- Πουλημένου Πατρολογία Β 3 5 ΠΑΤΕΡΙΚΟΣ Γεώργιος Σταυρόπουλος Λατινική Εκκλησιαστική Γραμματεία και Θεολογία Θεωρίες μάθησης και διδακτική μεθοδολογία του Μαθήματος των Θρησκευτικών 3 5 ΠΑΤΕΡΙΚΟΣ Γεώργιος Σταυρόπουλος 3 5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ Μάριος Κουκουνάρας- Λιάγκης ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΩΡΕΣ ECTS ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΚΩΔ. Η Γυναίκα στη Καινή Διαθήκη 3 3,5 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Κωνσταντίνος Μπελέζος Η ανθρωπολογία της Παλαιάς Διαθήκης Ιστορία Ορθοδόξων Σλαβικών Εκκλησιών 3 3,5 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Αλεξάνδρα Παλάντζα 3 3,5 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ Ιωάννης Παναγιωτόπουλος Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων 3 3,5 ΠΑΤΕΡΙΚΟΣ Γεώργιος Σταυρόπουλος Ποιμαντική των Νοσούντων 3 3,5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ π. Αδαμάντιος Αυγουστίδης ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΩΡΕΣ ECTS ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΚΩΔ. Βιβλογνωσία της Καινής Διαθήκης Θέματα Κανονικού Δικαίου και Κανονικής Οικονομίας Αρχές και Θεσμοί Εκκλησιαστικής Διοίκησης Θέματα Θεολογίας Λατίνων Εκκλησιαστικών Συγγραφέων Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού 3 3 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Χρήστος Καρακόλης 3 3 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ π. Γρηγόριος Παπαθωμάς 3 3 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ Ιωάννης Παναγιωτόπουλος 3 3 ΠΑΤΕΡΙΚΟΣ Γεώργιος Σταυρόπουλος 3 3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ Κωνσταντίνος Κορναράκης/ Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης

9 9 Ε ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ECTS ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΚΩΔ. Ερμηνεία Παύλειων Επιστολών Εκκλησιαστική Ιστορία Ελλάδος Εκκλησιαστική Γραμματολογία από του Θ αιώνα 3 5 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Χρήστος Καρακόλης 3 5 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ Κωνσταντίνος Μανίκας 3 5 ΠΑΤΕΡΙΚΟΣ Κωνσταντίνος Λιάκουρας Δογματική Α 3 5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ Νικόλαος Ξιώνης Ποιμαντική Ψυχολογία 3 5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ π. Αδαμάντιος Αυγουστίδης ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΝ Αρχαίος Ιουδαϊσμός και κόσμος Κανονική Παράδοση της Εκκλησίας Θεολογική Ερμηνεία Συμβολικών κειμένων Θρησκευτική ανάπτυξη του παιδιού-εφήβου και Αγωγή ΩΡΕΣ ECTS ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΚΩΔ. 3 3,5 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Κωνσταντίνος Ζάρρας 3 3,5 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ π. Γρηγόριος Παπαθωμάς 3 3,5 ΠΑΤΕΡΙΚΟΣ Μαρίνα Κολοβοπούλου 3 3,5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ Μάριος Κουκουνάρας- Λιάγκης ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΩΡΕΣ ECTS ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΚΩΔ. Ιστορία Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών Θέματα Οικουμενικής Κίνησης Θέματα Λατινικής Εκκλησιαστικής Γραμματείας Χριστιανική Ανθρωπολογία και Κοσμολογία 3 3 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ Δημήτριος Μόσχος 3 3 ΠΑΤΕΡΙΚΟΣ Βασιλική Σταθοκώστα 3 3 ΠΑΤΕΡΙΚΟΣ Γεώργιος Σταυρόπουλος 3 3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ Νικόλαος Ξιώνης

10 10 ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ECTS ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΚΩΔ. Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης 3 5 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Χρήστος Καραγιάννης Ιστορία Θρησκευμάτων 3 5 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ Μιχάλης Μαριόρας Ιστορία Δογμάτων Α 3 5 ΠΑΤΕΡΙΚΟΣ Σεβ. Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσόστομος Σαββάτος Πατερική Θεολογία 3 5 ΠΑΤΕΡΙΚΟΣ Κωνσταντίνος Λιάκουρας Φιλοσοφία 3 5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ Μάριος Μπέγζος ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΝ Ειδική Διδακτική των Θρησκευτικών σε θέματα βιβλικών κειμένων Ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου Παλαιογραφία Βοηθητικές Επιστήμες και Πηγές της Εκκλησιαστικής Ιστορίας ΩΡΕΣ ECTS ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΚΩΔ. 3 3,5 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Θωμάς Ιωαννίδης 3 3,5 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Χρήστος Καρακόλης 3 3,5 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ Δέσποινα Μιχάλαγα Δυτική Θεολογία 3 3,5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ Νικόλαος Ξιώνης ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΩΡΕΣ ECTS ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΚΩΔ. Θέματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Ελλάδος Θέματα Πατερικής Γραμματείας και Θεολογίας Μανδαίοι: Αρχαία κείμενα και σύγχρονοι άνθρωποι Διαχριστιανικές σχέσεις στην Ελλάδα 3 3 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ Κωνσταντίνος Μανίκας 3 3 ΠΑΤΕΡΙΚΟΣ Κωνσταντίνος Λιάκουρας 3 3 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Κωνσταντίνος Ζάρρας 3 3 ΠΑΤΕΡΙΚΟΣ Βασιλική Σταθοκώστα

11 11 Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ECTS ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΚΩΔ. Ερμηνευτική και Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Γ 3 5 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Κωνσταντίνος Μπελέζος 3 5 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ Δέσποινα Μιχάλαγα Ιστορία Δογμάτων Β 3 5 ΠΑΤΕΡΙΚΟΣ Μαρίνα Κολοβοπούλου Ηθική Θεολογία 3 5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ Κωνσταντίνος Κορναράκης Συγκριτική Φιλοσοφία της Θρησκείας 3 5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ Μάριος Μπέγζος ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΩΡΕΣ ECTS ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΚΩΔ. Συγκριτική Θρησκειολογία 3 3,5 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ Μιχάλης Μαριόρας Ειδική Διδακτική των Θρησκευτικών σε θέματα πατερικών κειμένων 3 3,5 ΠΑΤΕΡΙΚΟΣ Κωνσταντίνος Λιάκουρας/ Γεώργιος Σταυρόπουλος Νηπτική Ανθρωπολογία 3 3,5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ Κωνσταντίνος Κορναράκης ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΩΡΕΣ ECTS ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΚΩΔ. Η Γυναίκα στην Παλαιά Διαθήκη 3 3 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Αλεξάνδρα Παλάντζα Χριστιανική Τέχνη της Δύσης 3 3 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ Ιωάννα Στουφή- Πουλημένου Μεθοδολογία έρευνας και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού θεολόγου στην τάξη Πρακτική άσκηση 3 4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ Μάριος Κουκουνάρας- Λιάγκης

12 12 Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ECTS ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΚΩΔ. Βιβλική Θεολογία 3 5 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Αλεξάνδρα Παλάντζα Συμβολική και Ιστορία της Οικουμενικής Κίνησης 3 5 ΠΑΤΕΡΙΚΟΣ Βασιλική Σταθοκώστα Δογματική Β 3 5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ Νικόλαος Ξιώνης Θεολογία και Βιοηθική 3 5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ Κωνσταντίνος Κορναράκης ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΝ Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης εκ του Πρωτοτύπου Ειδική Διδακτική των Θρησκευτικών σε θέματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Τέχνης και Διαθρησκειακής Αγωγής Απολογητική: Διάλογος Θεολογίας και Επιστήμης Εκκλησιαστική Αντιρρητική Θεολογία ΩΡΕΣ ECTS ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΚΩΔ. 3 3,5 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Χρήστος Καραγιάννης 3 3,5 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ Δημήριος Μόσχος/ Ιωάννα Στουφή- Πουλημένου/ Μιχάλης Μαριόρας 3 3,5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ Μάριος Μπέγζος 3 3,5 ΠΑΤΕΡΙΚΟΣ Κωνσταντίνος Λιάκουρας ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΩΡΕΣ ECTS ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΚΩΔ. Ειδικά θέματα Κανονικής Παραδόσεως Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας στην Ελλάδα κατά την περίοδο Διδακτική των Θρησκευτικών και Πρακτική- Διδακτική Άσκηση 3 3 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ π. Γρηγόριος Παπαθωμάς 3 3 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ Κωνσταντίνος Μανίκας 3 4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ Μάριος Κουκουνάρας- Λιάγκης ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 36 Υ + 12 Ε/Υ + 8 Π= 56 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (CREDITS) ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (ΕCTS): 30 ΕCTS/ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ 60 ΕCTS/ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ = 240 ΕCTS ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

13 13 Β Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ Το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εντάσσεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για όσους εισήχθησαν στο Τμήμα Θεολογίας το ακαδημαϊκό έτος και διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.3 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ). Ειδικότερα με βάση: α) ο Νόμος 4186/2013 αρ. 36, παρ. 22, περ. ε (ΦΕΚ 193 Α ) προβλέπει ότι όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί πριν το ακαδημαϊκό έτος , έχουν παιδαγωγική επάρκεια και μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, όταν θα πραγματοποιηθούν με βάση τις ισχύουσες προ του Νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α ) διατάξεις. β) Όσοι και όσες εισάγονται από το ακαδημαϊκό έτος και εφεξής, με βάση τα προβλεπόμενα στο αρ. 2 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α ) και το αρ. 36 παρ. 22, περ. α και ε του Νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ), θα πρέπει να έχουν βεβαιωμένη την παιδαγωγική επάρκεια με την παρακολούθηση σχετικού Προγράμματος, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ και να διοριστούν στην εκπαίδευση. γ) Για να αποκτήσει κάποιος την παιδαγωγική επάρκεια θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 8 μαθήματα παιδαγωγικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές: 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής, 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας και 3. Ειδική Διδακτική και πρακτική άσκηση. Το Τμήμα Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α. αποφάσισε στην 5 η Συνέλευση του Τμήματος, την 18 η Δεκεμβρίου 2014 και στη 10 η Συνέλευση του Τμήματος, την 30 η Μαΐου 2016 αποφάσισε να δημιουργήσει Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, στο οποίο ενέταξε 2 (δύο) μαθήματα υποχρεωτικά,, 4 (τέσσερα) υποχρεωτικά κατ επιλογήν, τα οποία ενέταξε στα 4 τελευταία εξάμηνα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, και 2 (δύο) προαιρετικά ως πρακτική άσκηση στα 2 τελευταία εξάμηνα των προπτυχιακών σπουδών. Τα 8 μαθήματα υπάρχουν κορμό του επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, που εγκρίθηκε στη Συνεδρία της 18/12/2014 και θα εφαρμοσθεί από τo ακαδημαϊκό έτος Τα μαθήματα εντάσσονται στις θεματικές περιοχές που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. β του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. β του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ) και ένα αριθμός αυτών, σύμφωνα με το περιεχόμενο τους, εμπίπτουν σε παραπάνω από μία θεματική περιοχή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής

14 14 Εισαγωγή στις επιστήμες της Παιδαγωγικής, υποχρεωτικό μάθημα Γ εξαμήνου ECTS 4. Θρησκευτική ανάπτυξη παιδιού εφήβου και αγωγή, υποχρεωτικό κατ επιλογή μάθημα στο Ε εξάμηνο ECTS 3, Θέματα μάθησης και διδασκαλίας Θεωρίες μάθησης και διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος των Θρησκευτικών, υποχρεωτικό μάθημα Δ εξαμήνου ECTS 4. Μεθοδολογία έρευνας και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου του θεολόγου στην τάξη πρακτική άσκηση, προαιρετικό μάθημα στο Ζ εξάμηνο ECTS Ειδική Διδακτική και πρακτική άσκηση Ειδική διδακτική των Θρησκευτικών σε θέματα βιβλικών κειμένων, υποχρεωτικό κατ επιλογή μάθημα στο ΣΤ εξάμηνο ECTS 3,5. Ειδική διδακτική των Θρησκευτικών σε θέματα πατερικών κειμένων, υποχρεωτικό κατ επιλογή μάθημα στο Ε εξάμηνο ECTS 3,5. Ειδική διδακτική των Θρησκευτικών σε θέματα εκκλησιαστικής ιστορίας, τέχνης και διαθρησκειακής αγωγής, υποχρεωτικό κατ επιλογή μάθημα στο Η εξάμηνο ECTS 3,5. Διδακτική των Θρησκευτικών και πρακτική διδακτική άσκηση, προαιρετικό μάθημα στο Η εξάμηνο ECTS 4. Με τα παραπάνω 8 μαθήματα εξασφαλίζεται η αναγκαία θεωρητική κατάρτιση (6 μαθήματα) και πρακτική εξάσκηση (2 μαθήματα) ώστε οι απόφοιτοι του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών να έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού στην εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας θα αξιολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ).

15 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ : 15

16 16

17 17

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ. 3 5 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Χρήστος Καραγιάννης ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Αλεξάνδρα Παλάντζα 30693

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ. 3 5 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Χρήστος Καραγιάννης ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ Αλεξάνδρα Παλάντζα 30693 ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ/ Δ.Μ. ECTS ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΚΩΔ. Εισαγωγή στη Παλαιά Διαθήκη Εισαγωγή στη Καινή Διαθήκη Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Α Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Β ' εξάμηνο Μαθήματα Υποχρεωτικά

Β ' εξάμηνο Μαθήματα Υποχρεωτικά E Β ' εξάμηνο Μαθήματα Υποχρεωτικά Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Θωμάς Ιωαννίδης Βυζαντινή Ιστορία Δέσποινα Μιχάλαγα Α-Λ 15.00-17.00 Μ-Ω Ιστορία Εποχής Καινής Διαθήκης Ζάρρας Β ' εξάμηνο Μαθήματα Επιλεγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α. Μ ά θ η μ α Ώρ/Εβδ. Κωδ. Τ ο μ έ α ς Δ ι δ ά σ κ ω ν Credits ECTS

Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α. Μ ά θ η μ α Ώρ/Εβδ. Κωδ. Τ ο μ έ α ς Δ ι δ ά σ κ ω ν Credits ECTS ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ/ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (CREDITS) ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/05 17/

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/05 17/ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΡΙΝΗΣ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ 30/05 17/06-2016 ΠΑΝΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 1210 Ημερομηνία: 09/05/2016 Ημερομηνία Μάθημα Διδάσκων Ώρα Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου Εξάμηνο Α Μαθήματα Υποχρεωτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σελ. 1 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου 1/9/2011 Πέμπτη 9:00 Γραφείο 2. Εισαγωγή στην Κωνσταντίνος 7/9/2011 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΣΠΤΜΒΡΙΟ 1 25 ΣΠΤΜΒΡΙΟ 2015 ΠΑΝΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 1582 Ημερομηνία: 30/06/2015 Ημερομηνία Μάθημα Διδάσκων Ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 01/09 23/

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 01/09 23/ ΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΣΠΤΜΒΡΙΟ 01/09 23/09-2016 Ημερομηνία Μάθημα Διδάσκων Ώρα Αμφιθέατρο / ξάμηνο κκλησιαστική λλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΑΡΙΟ-ΦΒΡΟΑΡΙΟ 19 ΙΑΝΟΑΡΙΟ-13 ΦΒΡΟΑΡΙΟ 2015 2η ΟΡΘΗ ΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΡ.ΚΔΟΣΗΣ 20/01/2015 (Σύμφωνα με το Προγράμμα Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ : Εθνικόν και Καποδιαστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΡ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ : Εθνικόν και Καποδιαστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΡ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ : Εθνικόν και Καποδιαστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 _ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία των μαθημάτων του χειμερινού εξάμηνου. του ακαδημαϊκού έτους 2015-16,

Η διδασκαλία των μαθημάτων του χειμερινού εξάμηνου. του ακαδημαϊκού έτους 2015-16, ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ. 184 Ημερομηνία: 28/9/2015 Ε.Κ.Π.Α. /ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ Η διδασκαλία των μαθημάτων του χειμερινού εξάμηνου του ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Εξάµηνο Α Μαθήµατα Υποχρεωτικά

Εξάµηνο Α Μαθήµατα Υποχρεωτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Εξάµηνο Α Μαθήµατα Υποχρεωτικά 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗ ΒΕΛΟΥ ΙΑ ΣΙ ΕΡΗ-- 24/01/2011 ΕΥΤΕΡΑ 9:00 Α-Λ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων Π.Μ.Σ. Πρώτου Κύκλου. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α Εξάμηνο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ Διδάσκων: Χ. Καραγιάννης, Λέκτωρ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 1-23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α ΕΤΟΣ Ιστορία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Γιατί να επιλέξω το Τμήμα Θεολογίας; Τι σπουδές θα κάνω; Θα βρω μετά δουλειά; Προβληματική Προοπτικές Το Τμήμα Θεολογίας αποτελεί, μαζί με το Τμήμα Κοινωνικής και Ποιμαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Γιατί να επιλέξω το Τμήμα Θεολογίας; Τι σπουδές θα κάνω; Θα βρω μετά δουλειά; Προβληματική Προοπτικές Το Τμήμα Θεολογίας αποτελεί, μαζί με το Τμήμα Κοινωνικής και Ποιμαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-2016 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία Εποχής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (), που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., ανέρχονται σε 120. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση ως εξής: 1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 (Διάρκεια Εξεταστικής Περιόδου:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα. 1 Υ101 1.Εισαγωγή και Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. (101Υ) Ο βαθμός μεταφέρεται αυτούσιος 103Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Μάθημα. 1 Υ101 1.Εισαγωγή και Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. (101Υ) Ο βαθμός μεταφέρεται αυτούσιος 103Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ένταξη φοιτητών στο νέο πρόγραμμα σπουδών. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και πριν και δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016, θα ενταχθούν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 (Διάρκεια Εξεταστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1942 Ξεκινά η λειτουργία της Θεολογικής Σχολής Οι σπουδές με βάση το νόμο 1268/1982 και 4009/2011 διαρθρώνονται σε 8 εξάμηνα (4 χρόνια) 1983 Σύμφωνα με το νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 (Διάρκεια Εξεταστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 (Διάρκεια Εξεταστικής Περιόδου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00-9:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 (Διάρκεια Εξεταστικής

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτική Τέχνη Δ. Λιαντίνη (Υ/Ε) Αίθουσα Οπτικοακουστικής Διδασκαλίας. Θρησκευτική Τέχνη Δ. Λιαντίνη (Υ/Ε) Αίθουσα Οπτικοακουστικής Διδασκαλίας

Θρησκευτική Τέχνη Δ. Λιαντίνη (Υ/Ε) Αίθουσα Οπτικοακουστικής Διδασκαλίας. Θρησκευτική Τέχνη Δ. Λιαντίνη (Υ/Ε) Αίθουσα Οπτικοακουστικής Διδασκαλίας 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2017 2018 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-9 9-10 Εισ. & Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων ν Καινή Διαθήκη Δ. Λιαντίνη 10-11 Εισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 (Διάρκεια Εξεταστικής Περιόδου:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος

Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος 2014-2015 Άρθρο 6 Πρόγραμμα μαθημάτων 1. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί με επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (Έκδοση: ) - Αριθµ. Σελ.: 12 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (Έκδοση: ) - Αριθµ. Σελ.: 12 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 016-017 (Έκδοση: 8.09.16) - Αριθµ. Σελ.: 1 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Κωδικός Μάθηµα Αίθουσα Ηµέρα Ώρες Διδασκαλίας Διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο Ενημέρωση για την πρόταση του Τμήματος Μαθηματικών σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικού διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας στους αποφοίτους του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 1. Εισαγωγή Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Σελίδων: 5 - Ηµεροµηνία δηµοσίευσης:

Αριθµός Σελίδων: 5 - Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Αριθµός Σελίδων: 5 - Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ. 203 Βυζαντινή αρχαιολογία Α Τρ 10:00 14:00 4 Γλ. Χατζούλη κατ ανάθεση. Τρ Πα 08:00 10:00 08:00 10:00

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ. 203 Βυζαντινή αρχαιολογία Α Τρ 10:00 14:00 4 Γλ. Χατζούλη κατ ανάθεση. Τρ Πα 08:00 10:00 08:00 10:00 ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 016-017 (Αριθµ. Σελ.: 13) ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 13.0.017 ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.05.017 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (Έκδοση: ) - Αριθµ. Σελ.: 13

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (Έκδοση: ) - Αριθµ. Σελ.: 13 ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 016-017 (Έκδοση: 07.10.16) - Αριθµ. Σελ.: 13 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Κωδικός Μάθηµα Αίθουσα Ηµέρα Διδασκαλίας Διδακτικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» 1.

Διαβάστε περισσότερα

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους»

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους» Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ήταν οι καθηγητές του Τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και Κ. Δεληκωσταντής, καθώς και η Β. Σταθοκώστα,

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Τµήµα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας 9 Καθηγητές 4 Διοικητικοί υπάλληλοι 1 Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας 2 Εργαστήρια Φιλοσοφίας 12 Καθηγητές Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣ Β εξάμηνο Β4 Αίθουσα (σε κοινά μαθήματα με ΔΕΚ Β στη Β1)

ΙΣ Β εξάμηνο Β4 Αίθουσα (σε κοινά μαθήματα με ΔΕΚ Β στη Β1) ΙΣ Β εξάμηνο Β4 Αίθουσα (σε κοινά μαθήματα με ΔΕΚ Β στη Β1) Αγγλικά ΙΙ Γαλλικά ΙΙ Ερμηνεία Λειτουργικών Περικοπών Καινής Διαθήκης της Εκκλησίας (ΙΙ) της Εκκλησίας (ΙΙ) Αρχαία Ελληνικά ΙΙ Ιταλικά ΙΙ Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ν. Πλαστήρα 65, Τ.Κ. 54250, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Τηλ. +302310301784, Fax.

Διαβάστε περισσότερα

105 Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας

105 Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας 105 Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας Σκοπός Το τμήμα προσφέρει διδακτικό και ερευνητικό έργο σε όλους τους τομείς της επιστήμης της Θεολογίας (ερμηνευτικές, ιστορικές, συστηματικές, πρακτικές - Θεολογικές σπουδές).

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Καθηγητή κ. Μ. Κωνσταντίνου. Δε Κ. Σ. 3 Ι. Μούρτζιος. Καθηγητή κ. Ι. Μούρτζιου. Κ. Σ. Κ. Σ. Κ. Σ. 3 Χ. Ατµατζίδης

Γραφείο Καθηγητή κ. Μ. Κωνσταντίνου. Δε Κ. Σ. 3 Ι. Μούρτζιος. Καθηγητή κ. Ι. Μούρτζιου. Κ. Σ. Κ. Σ. Κ. Σ. 3 Χ. Ατµατζίδης ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΜΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 (Αριθµ. Σελ.: 6) ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 13.02.2017 ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.05.2017 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 6/9/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00-10:00 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α' π. Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Ε' Β' ΠΙΣ 6/9/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00-10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 0-03 Α' Εξάμηνο Α/Α ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑ.06.0). Ιστορία της Τέχνης Θεωρητικό μάθημασυνδιδασκαλία. Ιστορία των Αισθητικών Θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Αριστοτέλειο, Ερμού 61 ), Γραμματολογία τ.α, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ Αριστοτέλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα = 4 έτη Φιλοσοφία 12 μαθήματα από τους εξής κλάδους: Φιλοσοφία της Επιστήμης Πολιτική Φιλοσοφία Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Εξάμηνο Κωδικός Μάθημα Διδάσκων Ημέρα Ώρα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Εξάμηνο Κωδικός Μάθημα Διδάσκων Ημέρα Ώρα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α' Κύκλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18 Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA) Master s Degree www.unic.ac.cy Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA) Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει, από τον Σεπτέμβριο του 2015, ολοκληρωμένες Σπουδές Θεολογίας στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. Στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2017-18 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ιστορία Ι: Αρχαιότητα και Μέσοι Χρόνοι 86Υ06 ΓΚΟΤΣΗΣ/ΤΗΓΑΝΗ Ιστορία Φιλοσοφίας Ι: Αρχαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ Γενικές Πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ Γενικές Πληροφορίες ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3-2 0 1 4 Γενικές Πληροφορίες Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της

Διαβάστε περισσότερα

Τε Πα 11:00 13:00 09:00 12:00. Τρι Τετ 09:00-11:00 09:00-11:00. Δε Τρι 11:00-13:00 11:00-12:00 12:00-14:00 12:00-14:00. Τρι Πα

Τε Πα 11:00 13:00 09:00 12:00. Τρι Τετ 09:00-11:00 09:00-11:00. Δε Τρι 11:00-13:00 11:00-12:00 12:00-14:00 12:00-14:00. Τρι Πα ΑΡΙΣΤΟΤΛΙΟ ΠΑΝΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΙΜΡΙΝΟΥ ΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΟΥΣ 017-018 (Έκδοση: 18.09.17) - Αριθµ. Σελ.: 13 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΞΑΜΗΝΟΥ Κωδικός Μάθηµα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. sep4u.gr

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. sep4u.gr ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. Π.Τ.Δ.Ε. Ιστορική Αναδρομή Π.Τ.Δ.Ε. Μερικά ιστορικά στοιχεία Μέχρι το Ακαδημαϊκό έτος 1986-87 λειτουργούσαν μόνο οι Παιδαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Οργάνωση των μαθημάτων ΠΠΔΕ στο Τμήμα Φιλολογίας

1. Οργάνωση των μαθημάτων ΠΠΔΕ στο Τμήμα Φιλολογίας Βάσει του ισχύοντος Νόμου οι φοιτητές/ήτριες που εισήχθησαν από το 2013-14 και έπειτα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) για να μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάσταση της υπ' αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 1156 Β ) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με νεότερες υπουργικές αποφάσεις

Αντικατάσταση της υπ' αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 1156 Β ) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με νεότερες υπουργικές αποφάσεις Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 56806/Β7/20 7 2004 (ΦΕΚ 1156 Β 30 7 2004) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με νεότερες υπουργικές αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεσμικό Πλαίσιο Διαμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών [α] Προεργασία προετοιμασία Προσχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Ηράκλειο, 28/09/2015 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Σύμφωνα με το Ν. 4009, άρθρο 33, παρ. 2 και την ορθή επανάληψη της

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣ Α εξάμηνο Β4 Αίθουσα (σε κοινά μαθήματα με ΔΕΚ Α στη Β1)

ΙΣ Α εξάμηνο Β4 Αίθουσα (σε κοινά μαθήματα με ΔΕΚ Α στη Β1) ΙΣ Α εξάμηνο Β Αίθουσα (σε κοινά μαθήματα με ΔΕΚ Α στη Β) :00-0:00 Αγγλικά Ι Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη Γαλλικά Ι Ιταλικά Ι 0:00 - :00 Κόνιας π.μιχαήλ Καράμπελια Μαρία Ιστορία της Ζωής και της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ O ελάχιστος χρόνος φοίτησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) A. Διάρθρωση Προγράμματος Μαθματα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόμενα) Μαθματα Παιδαγωγικς: 8 ( υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012-2013 Σύμφωνα με τον Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011, τ. Α ): α) άρθρο 30, εδάφιο β παρ. 2: Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΠΔΕ) - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ. (Ενημέρωση 10 Οκτωβρίου 2017)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΠΔΕ) - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ. (Ενημέρωση 10 Οκτωβρίου 2017) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΠΔΕ) - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (Ενημέρωση 10 Οκτωβρίου 2017) Εισαγωγή Το πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΔΕ) είναι μία πιστοποίηση που διασφαλίζει, ότι

Διαβάστε περισσότερα

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης 120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης Σκοπός Σκοπός αυτού του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό για την διδασκαλία των μαθημάτων της

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά ( 2) = 12 Π Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 6 Ανάθεση Τμ. Θεολογίας

Υποχρεωτικά ( 2) = 12 Π Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 6 Ανάθεση Τμ. Θεολογίας ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017 21 Υ 24Υ/Ε 13Π = 58 ΜΑΘ. 223 Δ.Μ. = 245 Π.Μ. Α ΕΞΑΜΗΝΟ (8 ΜΑΘΗΜΑΤΑ) Υποχρεωτικά ( 2) = 12 Π 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Πρόγραμμα σπουδών: Πτυχίο Θεολογίας (4 έτη)

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Πρόγραμμα σπουδών: Πτυχίο Θεολογίας (4 έτη) ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών: Πτυχίο Θεολογίας ( έτη) Απαιτήσεις σε ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες - European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) Οι φοιτητές του Κλάδου «Θεολογία, έτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ Η συμπληρωμένη αίτηση πρέπει να επιστραφεί με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, σε κλειστό φάκελο, για να κατατεθεί στο: Γραφείο Εισδοχής «Θεολογική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ Η συμπληρωμένη αίτηση πρέπει να επιστραφεί με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, σε κλειστό φάκελο, για να κατατεθεί στο: Γραφείο Εισδοχής «Θεολογική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τηλ.: 2610969700-03 Telefax: 2610 969780 E-mail: secptde@upatras.gr ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τη μετάβαση φοιτητών/τριών παλαιότερων

Διευκρινίσεις για τη μετάβαση φοιτητών/τριών παλαιότερων Διευκρινίσεις για τη μετάβαση φοιτητών/τριών παλαιότερων ΠΠΣ στο νέο ΠΠΣ. Όλοι/ες οι φοιτητές/τριες παλαιότερων ετών (198 2016) εντάσσονται αυτόματα στο αναμορφωμένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ Υποχρεωτικά ( 2) = 12 Π Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ Υποχρεωτικά ( 2) = 12 Π Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018 21 Υ 24Υ/Ε 13Π = 58 ΜΑΘ. 223 Δ.Μ. = 245 Π.Μ. Α ΕΞΑΜΗΝΟ (8 ΜΑΘΗΜΑΤΑ) Υποχρεωτικά ( 2) = 12 Π 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Ε. Κυρατζή Θεσσαλονίκη, 22-1-2016 Τηλ. : 2310 99 6682. Fax:

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣ Β εξάµηνο Β4 Αίθουσα (σε κοινά µαθήµατα µε ΕΚ Β στη Β1) ευ Τρ Τετ Πε Παρ. Ιερές Ακολουθίες. Αρχαία Ελληνικά ΙΙ. Μητροπολίτης Κίτρους Γεώργιος

ΙΣ Β εξάµηνο Β4 Αίθουσα (σε κοινά µαθήµατα µε ΕΚ Β στη Β1) ευ Τρ Τετ Πε Παρ. Ιερές Ακολουθίες. Αρχαία Ελληνικά ΙΙ. Μητροπολίτης Κίτρους Γεώργιος ΙΣ Β εξάµηνο Β4 Αίθουσα (σε κοινά µαθήµατα µε ΕΚ Β στη Β1) Αγγλικά ΙΙ Γαλλικά ΙΙ Ερµηνεία Λειτουργικών Περικοπών Καινής ιαθήκης Ιστορία των Ορθοδόξων Εκκλησιών της Βορείου, Νοτίου και Ανατολικής Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2017 2018 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική KOΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όνομα πατέρα: Βασίλειος Ημερομηνία γέννησης 1948 Δ/νση κατοικίας Κεραμοπούλου 11 Ταχ. Κώδ.: 546 22 Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τηλ.: 2610 969700-05, Telefax: 2610 969780-969705 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ. ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΣΑ ΙΣΧΥΟΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΣΑ ΙΣΧΥΟΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Αντιστοίχιση µαθηµάτων του Προγράµµατος ΑΕΣΑ µε τα µαθήµατα του Προγράµµατος Ιερατικών Σπουδών ΑΕΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΣΑ ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΣΑ ΠΡΟ ΤΟΥ 2001 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Εισαγωγή στην Π.. µε Α

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Στο Τµήµα Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 37 7. Διάρθρωση Τµήµατος και Πρόγραµµα Μαθηµάτων κατά Τοµείς. Κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ. του Τµήµατος Θεολογίας (συνεδρίες 24.1.1983 και 1.2.1983), το Τµήµα διαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1 of 19 9/5/2011 11:17 πµ

1 of 19 9/5/2011 11:17 πµ 1 of 19 9/5/2011 11:17 πµ Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2010 2011 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ Τμήμα: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Ημερομηνία Εγγράφου: 11:17, 9/5/2011

Διαβάστε περισσότερα

102 Φιλοσοφίας Πάτρας

102 Φιλοσοφίας Πάτρας 102 Φιλοσοφίας Πάτρας Το Τμήμα Φιλοσοφίας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 206/1999 (Φ.Ε.Κ. 176/6-9-1999) και αποτελεί το πρώτο και μοναδικό αμιγώς φιλοσοφικό τμήμα στην Ελλάδα. Άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις μετάβασης στο πρόγραμμα σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής

Συχνές Ερωτήσεις μετάβασης στο πρόγραμμα σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 2013 Συχνές Ερωτήσεις μετάβασης στο πρόγραμμα σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής Συχνές Ερωτήσεις για την μετάβαση από παλαιά προγράμματα σπουδών στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες υποβολής προτάσεων για την εξασφάλιση παροχής Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, ενσωματωμένου στο Πρόγραμμα Σπουδών

Οδηγίες υποβολής προτάσεων για την εξασφάλιση παροχής Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, ενσωματωμένου στο Πρόγραμμα Σπουδών Οδηγίες υποβολής προτάσεων για την εξασφάλιση παροχής Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, ενσωματωμένου στο Πρόγραμμα Σπουδών Βασικά βήματα: α. Ηλεκτρονική υποβολή σχεδίου πρότασης προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Κτίριο Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημιούπολη 15784, Τηλ. 210-727-5712, 5742, 5746 Ιστοσελίδα: www.soctheol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Ηράκλειο, 17/2/2015 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Σύμφωνα με το Ν. 4009, άρθρο 33, παρ. 2 και την ορθή επανάληψη της υπ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Η διεύθυνση εισόδου στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας, όπου θα δηλωθούν τα υποχρεωτικά μαθήματα, είναι: sis.auth.gr.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Η διεύθυνση εισόδου στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας, όπου θα δηλωθούν τα υποχρεωτικά μαθήματα, είναι: sis.auth.gr. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 Ανακοίνωση, προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015 Α Εξάμηνο 1 Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3. Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών Ι 4. Εργαστήριο Γλυπτικής Ι 3* 4 5 Εργαστήριο Ζωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών. Γαβριήλ Β. Γιαννακόπουλος Καθηγητής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών. Γαβριήλ Β. Γιαννακόπουλος Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Γαβριήλ Β. Γιαννακόπουλος Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος για την διετία 2013-2015 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Προκήρυξη εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. με κατεύθυνση «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων»

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Προκήρυξη εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. με κατεύθυνση «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων» ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΜΣ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα