16SYMV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "16SYMV"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :07:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω3ΣΣΩΨ8-ΥΔ0 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αχαρνές Τηλ.: Fax: Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 01/12/2016 Αριθ. πρωτ.: ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 01, του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 1. ο κος Ευστάθιος Τοπαλίδης, με την ιδιότητα του Αναπληρωτή Δημάρχου, σύμφωνα με την με αριθμ και με αριθμ. πρωτ / απόφαση Δημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής «Προμηθευόμενος» και 2. ο κος Δημήτριος Νίκας, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «Δημήτριος Ι. Νίκας & Σία Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ.: Αχαρνών, Έδρα: Φιλαδελφείας 54, Αχαρνές Αττικής), σύμφωνα με το από 11/04/2007 καταστατικό συστάσεως ομόρρυθμης εταιρείας, κάτοχος του με αριθμ. ΑΗ / δελτίου αστυνομικής. ταυτότητας, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα «Προμηθευτής», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ). 2. Τις Διατάξεις του άρθρου 58 & 72, του Ν. 3852/ Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/ Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και Το με αριθμ. πρωτ / αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, που αφορά στην ανάγκη της προμήθειας εντύπων. 6. Το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο για σύνταξη μελέτης.

2 7. Την με αριθμ. 65/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 8. Την με αριθμ. Γ-343/ πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 9. Την με αριθμ. 642/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, (Α.Δ.Α.: 6ΨΟΜΩΨ8-ΝΨΟ) που αφορά στην ψήφιση πίστωσης ποσού 5.952,00, σε βάρος του Κ.Α , προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, για την ανωτέρω προμήθεια. 10. Την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση ενδιαφέροντος, για αποστολή οικονομοτεχνικής προσφοράς. 11. Την με αριθμ. πρωτ / προσφορά της εταιρείας «Δημήτριος Ι. Νίκας & ΣΙΑ Ο.Ε.». 12. Την με αριθμ και με αριθμ. πρωτ / απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.: 7ΙΖ4ΩΨ8-1ΩΝ), που αφορά στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας εντύπων για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, στην εταιρεία «Δημήτριος Ι. Νίκας & Σία Ο.Ε.». ΑΝΑΘΕΤΕΙ στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Προμηθευτή», την προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, συνολικού ποσού 4.960,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και αναλυτικά ως εξής: Α. Α. 1 Περιγραφή είδους Πολυσέλιδο έντυπο 4/χρωμο, 23,5 Χ 11,2 (κλειστό), 24 σελίδων, σε χαρτί γραφής, 100 gr., δέσιμο καρφίτσα. Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας Σύνολο Τεμ ,00 0, ,00 Μερικό σύνολο: 4.000,00 Φ.Π.Α. 24 %: 960,00 Γενικό σύνολο: 4.960,00 Ο «Προμηθευτής» αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατώτερους όρους: Άρθρο 1. Η πληρωμή θα γίνεται μετά την εκτέλεση της προμήθειας, η οποία θα παραδοθεί τμηματικά ή στο σύνολό της, από τον «Προμηθευτή», ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του «Προμηθευόμενου», που θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο.

3 Άρθρο 2. Ο «Προμηθευτής» οφείλει μαζί με το τιμολόγιο να προσκομίζει την εντολή παραγγελίας υλικών. Άρθρο 3. Ο «Προμηθευτής» οφείλει να μεταφέρει με δαπάνη του κάθε φορά την ποσότητα εκείνη που θα του ζητείται, κατόπιν έγγραφης εντολής παραγγελίας υλικών από το Τμήμα Προμηθειών σε χώρο που θα του υποδειχθεί και μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία έκδοσης της εντολής παραγγελίας, Ο «Προμηθευτής» δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης οποιουδήποτε είδους, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά του είδους αυτού ή των πρώτων υλών και γενικά υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης. Άρθρο 4. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της μελέτης του Δήμου, το δε είδος που περιγράφεται στην προσφορά του «Προμηθευτή», πρέπει να είναι απόλυτα όμοια με εκείνο που θα παραδώσει. Άρθρο 5. Ο «Προμηθευτής» εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος παράδοσης της προμήθειας ήθελε τυχόν αυξηθεί από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία η τιμή μονάδας του συμβατικού τιμολογίου. Άρθρο 6. Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους από το Δήμο, εξετάζονται και διαπιστώνονται οι καταρχήν «ιδιότητες» και οι τυχόν φθορές, ζημιές κ.λ.π., εξαιτίας ελαττωματικής κατασκευής ή κακής ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ή κάποιας βλάβης που έπαθε το είδος κατά τη μεταφορά του στο Δήμο. Γι αυτό αν ο «Προμηθευτής» δεν προβεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες, αφότου ειδοποιηθεί από το Δήμο για την αντικατάσταση της ποσότητας του είδους που παρουσιάζει οποιασδήποτε φύσης ελάττωμα, ο Δήμος θα δικαιούται, κατ απόλυτη κρίση του να προβεί στην απόρριψη του υπό προμήθεια είδους, κηρύσσοντας έκπτωτο τον «Προμηθευτή».

4 Άρθρο 7. Αν ο «Προμηθευτής» καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στον Δήμο έστω και ενός είδους (σαν τέτοιου νοούμενου για την περίπτωση που αυτό απαρτίζεται από περισσότερα μέρη και ενός τμήματός του) πέραν από το συμφωνούμενο στο άρθρο 3 χρόνο, τότε ο «Προμηθευτής» είναι υποχρεωμένος, εξαιτίας της καθυστέρησης αυτής και μόνο, να καταβάλλει στον Δήμο σαν ποινική ρήτρα 2 τοις χιλίοις για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από το λογαριασμό πληρωμής. Σε περίπτωση που ο «Προμηθευτής» καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την ολική ή μερική παράδοση, με την έννοια που σημειώνεται στον όρο από το παρόν άρθρο, περισσότερο από δέκα (10) ημέρες, τότε ο «Προμηθευτής» μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ανεξάρτητα όμως αν κινηθεί ή όχι η διαδικασία της έκπτωσης του «Προμηθευτή» ή αυτός κηρυχθεί έκπτωτος, θα καταπίπτει απαραίτητα σε βάρος του και στο σύνολό της, η συνομολογούμενη ποινική ρήτρα (2 τοις χιλίοις επί του συμβατικού ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης), λόγω καθυστέρησης παράδοσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο «Προμηθευτής» για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης από το Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξίωσής του. Άρθρο 8. Η τροποποίηση της σύμβασης δύναται να γίνεται μόνο με έγγραφη συμφωνία των δύο συμβαλλομένων. Ο «Προμηθευτής» δεν έχει το δικαίωμα μετά την υπογραφή της σύμβασης να μεταβιβάζει ή να εκχωρεί σε τρίτους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση εν μέρει ή εξ ολοκλήρου. Άρθρο 9. Ο «Προμηθευτής» υποχρεούται να προμηθεύσει το Δήμο, εφόσον του ζητηθεί από την Υπηρεσία η προσαύξηση των ποσοτήτων με τη συμφωνηθείσα τιμή βάσει της προσφοράς του, με τους ίδιους όρους της καταρτισθείσας σύμβασης και μέχρι του ποσού του προϋπολογισμού της μελέτης. Άρθρο 10. Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την ημέρα υπογραφής της και για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών.

5 Άρθρο 11. Ο «Προμηθευτής» βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, κρατήσεις. Άρθρο 12. Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι: 1. Η μελέτη. 2. Η προσφορά του «Προμηθευτή». Ο «Προμηθευτής» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης. Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και υπογράφεται όπως παρακάτω: ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον «Προμηθευόμενο» Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Για τον «Προμηθευτή» Ευστάθιος Τοπαλίδης Δημήτριος Νίκας

6 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αχαρνές Τηλ.: Fax: Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 01/12/2016 Αριθ. πρωτ.: ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 01, του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 1. ο κος Ευστάθιος Τοπαλίδης, με την ιδιότητα του Αναπληρωτή Δημάρχου, σύμφωνα με την με αριθμ και με αριθμ. πρωτ / απόφαση Δημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής «Προμηθευόμενος» και 2. ο κος Δημήτριος Νίκας, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «Δημήτριος Ι. Νίκας & Σία Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ.: Αχαρνών, Έδρα: Φιλαδελφείας 54, Αχαρνές Αττικής), σύμφωνα με το από 11/04/2007 καταστατικό συστάσεως ομόρρυθμης εταιρείας, κάτοχος του με αριθμ. ΑΗ / δελτίου αστυνομικής. ταυτότητας, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα «Προμηθευτής», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ). 2. Τις Διατάξεις του άρθρου 58 & 72, του Ν. 3852/ Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/ Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και Το με αριθμ. πρωτ / αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, που αφορά στην ανάγκη της προμήθειας εντύπων. 6. Το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο για σύνταξη μελέτης.

7 7. Την με αριθμ. 65/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 8. Την με αριθμ. Γ-343/ πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 9. Την με αριθμ. 642/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, (Α.Δ.Α.: 6ΨΟΜΩΨ8-ΝΨΟ) που αφορά στην ψήφιση πίστωσης ποσού 5.952,00, σε βάρος του Κ.Α , προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, για την ανωτέρω προμήθεια. 10. Την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση ενδιαφέροντος, για αποστολή οικονομοτεχνικής προσφοράς. 11. Την με αριθμ. πρωτ / προσφορά της εταιρείας «Δημήτριος Ι. Νίκας & ΣΙΑ Ο.Ε.». 12. Την με αριθμ και με αριθμ. πρωτ / απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.: 7ΙΖ4ΩΨ8-1ΩΝ), που αφορά στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας εντύπων για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, στην εταιρεία «Δημήτριος Ι. Νίκας & Σία Ο.Ε.». ΑΝΑΘΕΤΕΙ στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Προμηθευτή», την προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, συνολικού ποσού 4.960,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και αναλυτικά ως εξής: Α. Α. 1 Περιγραφή είδους Πολυσέλιδο έντυπο 4/χρωμο, 23,5 Χ 11,2 (κλειστό), 24 σελίδων, σε χαρτί γραφής, 100 gr., δέσιμο καρφίτσα. Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας Σύνολο Τεμ ,00 0, ,00 Μερικό σύνολο: 4.000,00 Φ.Π.Α. 24 %: 960,00 Γενικό σύνολο: 4.960,00 Ο «Προμηθευτής» αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατώτερους όρους: Άρθρο 1. Η πληρωμή θα γίνεται μετά την εκτέλεση της προμήθειας, η οποία θα παραδοθεί τμηματικά ή στο σύνολό της, από τον «Προμηθευτή», ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του «Προμηθευόμενου», που θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο.

8 Άρθρο 2. Ο «Προμηθευτής» οφείλει μαζί με το τιμολόγιο να προσκομίζει την εντολή παραγγελίας υλικών. Άρθρο 3. Ο «Προμηθευτής» οφείλει να μεταφέρει με δαπάνη του κάθε φορά την ποσότητα εκείνη που θα του ζητείται, κατόπιν έγγραφης εντολής παραγγελίας υλικών από το Τμήμα Προμηθειών σε χώρο που θα του υποδειχθεί και μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία έκδοσης της εντολής παραγγελίας, Ο «Προμηθευτής» δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης οποιουδήποτε είδους, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά του είδους αυτού ή των πρώτων υλών και γενικά υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης. Άρθρο 4. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της μελέτης του Δήμου, το δε είδος που περιγράφεται στην προσφορά του «Προμηθευτή», πρέπει να είναι απόλυτα όμοια με εκείνο που θα παραδώσει. Άρθρο 5. Ο «Προμηθευτής» εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος παράδοσης της προμήθειας ήθελε τυχόν αυξηθεί από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία η τιμή μονάδας του συμβατικού τιμολογίου. Άρθρο 6. Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους από το Δήμο, εξετάζονται και διαπιστώνονται οι καταρχήν «ιδιότητες» και οι τυχόν φθορές, ζημιές κ.λ.π., εξαιτίας ελαττωματικής κατασκευής ή κακής ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ή κάποιας βλάβης που έπαθε το είδος κατά τη μεταφορά του στο Δήμο. Γι αυτό αν ο «Προμηθευτής» δεν προβεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες, αφότου ειδοποιηθεί από το Δήμο για την αντικατάσταση της ποσότητας του είδους που παρουσιάζει οποιασδήποτε φύσης ελάττωμα, ο Δήμος θα δικαιούται, κατ απόλυτη κρίση του να προβεί στην απόρριψη του υπό προμήθεια είδους, κηρύσσοντας έκπτωτο τον «Προμηθευτή».

9 Άρθρο 7. Αν ο «Προμηθευτής» καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στον Δήμο έστω και ενός είδους (σαν τέτοιου νοούμενου για την περίπτωση που αυτό απαρτίζεται από περισσότερα μέρη και ενός τμήματός του) πέραν από το συμφωνούμενο στο άρθρο 3 χρόνο, τότε ο «Προμηθευτής» είναι υποχρεωμένος, εξαιτίας της καθυστέρησης αυτής και μόνο, να καταβάλλει στον Δήμο σαν ποινική ρήτρα 2 τοις χιλίοις για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από το λογαριασμό πληρωμής. Σε περίπτωση που ο «Προμηθευτής» καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την ολική ή μερική παράδοση, με την έννοια που σημειώνεται στον όρο από το παρόν άρθρο, περισσότερο από δέκα (10) ημέρες, τότε ο «Προμηθευτής» μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ανεξάρτητα όμως αν κινηθεί ή όχι η διαδικασία της έκπτωσης του «Προμηθευτή» ή αυτός κηρυχθεί έκπτωτος, θα καταπίπτει απαραίτητα σε βάρος του και στο σύνολό της, η συνομολογούμενη ποινική ρήτρα (2 τοις χιλίοις επί του συμβατικού ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης), λόγω καθυστέρησης παράδοσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο «Προμηθευτής» για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης από το Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξίωσής του. Άρθρο 8. Η τροποποίηση της σύμβασης δύναται να γίνεται μόνο με έγγραφη συμφωνία των δύο συμβαλλομένων. Ο «Προμηθευτής» δεν έχει το δικαίωμα μετά την υπογραφή της σύμβασης να μεταβιβάζει ή να εκχωρεί σε τρίτους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση εν μέρει ή εξ ολοκλήρου. Άρθρο 9. Ο «Προμηθευτής» υποχρεούται να προμηθεύσει το Δήμο, εφόσον του ζητηθεί από την Υπηρεσία η προσαύξηση των ποσοτήτων με τη συμφωνηθείσα τιμή βάσει της προσφοράς του, με τους ίδιους όρους της καταρτισθείσας σύμβασης και μέχρι του ποσού του προϋπολογισμού της μελέτης. Άρθρο 10. Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την ημέρα υπογραφής της και για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών.

10 Άρθρο 11. Ο «Προμηθευτής» βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, κρατήσεις. Άρθρο 12. Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι: 1. Η μελέτη. 2. Η προσφορά του «Προμηθευτή». Ο «Προμηθευτής» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης. Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και υπογράφεται όπως παρακάτω: ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον «Προμηθευόμενο» Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Για τον «Προμηθευτή» Ευστάθιος Τοπαλίδης Δημήτριος Νίκας

11 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αχαρνές Τηλ.: Fax: Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 01/12/2016 Αριθ. πρωτ.: ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 01, του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 1. ο κος Ευστάθιος Τοπαλίδης, με την ιδιότητα του Αναπληρωτή Δημάρχου, σύμφωνα με την με αριθμ και με αριθμ. πρωτ / απόφαση Δημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής «Προμηθευόμενος» και 2. ο κος Δημήτριος Νίκας, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «Δημήτριος Ι. Νίκας & Σία Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ.: Αχαρνών, Έδρα: Φιλαδελφείας 54, Αχαρνές Αττικής), σύμφωνα με το από 11/04/2007 καταστατικό συστάσεως ομόρρυθμης εταιρείας, κάτοχος του με αριθμ. ΑΗ / δελτίου αστυνομικής. ταυτότητας, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα «Προμηθευτής», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ). 2. Τις Διατάξεις του άρθρου 58 & 72, του Ν. 3852/ Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/ Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και Το με αριθμ. πρωτ / αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, που αφορά στην ανάγκη της προμήθειας εντύπων. 6. Το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο για σύνταξη μελέτης.

12 7. Την με αριθμ. 65/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 8. Την με αριθμ. Γ-343/ πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 9. Την με αριθμ. 642/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, (Α.Δ.Α.: 6ΨΟΜΩΨ8-ΝΨΟ) που αφορά στην ψήφιση πίστωσης ποσού 5.952,00, σε βάρος του Κ.Α , προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, για την ανωτέρω προμήθεια. 10. Την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση ενδιαφέροντος, για αποστολή οικονομοτεχνικής προσφοράς. 11. Την με αριθμ. πρωτ / προσφορά της εταιρείας «Δημήτριος Ι. Νίκας & ΣΙΑ Ο.Ε.». 12. Την με αριθμ και με αριθμ. πρωτ / απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.: 7ΙΖ4ΩΨ8-1ΩΝ), που αφορά στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας εντύπων για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, στην εταιρεία «Δημήτριος Ι. Νίκας & Σία Ο.Ε.». ΑΝΑΘΕΤΕΙ στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Προμηθευτή», την προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, συνολικού ποσού 4.960,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και αναλυτικά ως εξής: Α. Α. 1 Περιγραφή είδους Πολυσέλιδο έντυπο 4/χρωμο, 23,5 Χ 11,2 (κλειστό), 24 σελίδων, σε χαρτί γραφής, 100 gr., δέσιμο καρφίτσα. Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας Σύνολο Τεμ ,00 0, ,00 Μερικό σύνολο: 4.000,00 Φ.Π.Α. 24 %: 960,00 Γενικό σύνολο: 4.960,00 Ο «Προμηθευτής» αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατώτερους όρους: Άρθρο 1. Η πληρωμή θα γίνεται μετά την εκτέλεση της προμήθειας, η οποία θα παραδοθεί τμηματικά ή στο σύνολό της, από τον «Προμηθευτή», ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του «Προμηθευόμενου», που θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο.

13 Άρθρο 2. Ο «Προμηθευτής» οφείλει μαζί με το τιμολόγιο να προσκομίζει την εντολή παραγγελίας υλικών. Άρθρο 3. Ο «Προμηθευτής» οφείλει να μεταφέρει με δαπάνη του κάθε φορά την ποσότητα εκείνη που θα του ζητείται, κατόπιν έγγραφης εντολής παραγγελίας υλικών από το Τμήμα Προμηθειών σε χώρο που θα του υποδειχθεί και μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία έκδοσης της εντολής παραγγελίας, Ο «Προμηθευτής» δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης οποιουδήποτε είδους, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά του είδους αυτού ή των πρώτων υλών και γενικά υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης. Άρθρο 4. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της μελέτης του Δήμου, το δε είδος που περιγράφεται στην προσφορά του «Προμηθευτή», πρέπει να είναι απόλυτα όμοια με εκείνο που θα παραδώσει. Άρθρο 5. Ο «Προμηθευτής» εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος παράδοσης της προμήθειας ήθελε τυχόν αυξηθεί από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία η τιμή μονάδας του συμβατικού τιμολογίου. Άρθρο 6. Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους από το Δήμο, εξετάζονται και διαπιστώνονται οι καταρχήν «ιδιότητες» και οι τυχόν φθορές, ζημιές κ.λ.π., εξαιτίας ελαττωματικής κατασκευής ή κακής ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ή κάποιας βλάβης που έπαθε το είδος κατά τη μεταφορά του στο Δήμο. Γι αυτό αν ο «Προμηθευτής» δεν προβεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες, αφότου ειδοποιηθεί από το Δήμο για την αντικατάσταση της ποσότητας του είδους που παρουσιάζει οποιασδήποτε φύσης ελάττωμα, ο Δήμος θα δικαιούται, κατ απόλυτη κρίση του να προβεί στην απόρριψη του υπό προμήθεια είδους, κηρύσσοντας έκπτωτο τον «Προμηθευτή».

14 Άρθρο 7. Αν ο «Προμηθευτής» καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στον Δήμο έστω και ενός είδους (σαν τέτοιου νοούμενου για την περίπτωση που αυτό απαρτίζεται από περισσότερα μέρη και ενός τμήματός του) πέραν από το συμφωνούμενο στο άρθρο 3 χρόνο, τότε ο «Προμηθευτής» είναι υποχρεωμένος, εξαιτίας της καθυστέρησης αυτής και μόνο, να καταβάλλει στον Δήμο σαν ποινική ρήτρα 2 τοις χιλίοις για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από το λογαριασμό πληρωμής. Σε περίπτωση που ο «Προμηθευτής» καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την ολική ή μερική παράδοση, με την έννοια που σημειώνεται στον όρο από το παρόν άρθρο, περισσότερο από δέκα (10) ημέρες, τότε ο «Προμηθευτής» μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ανεξάρτητα όμως αν κινηθεί ή όχι η διαδικασία της έκπτωσης του «Προμηθευτή» ή αυτός κηρυχθεί έκπτωτος, θα καταπίπτει απαραίτητα σε βάρος του και στο σύνολό της, η συνομολογούμενη ποινική ρήτρα (2 τοις χιλίοις επί του συμβατικού ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης), λόγω καθυστέρησης παράδοσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο «Προμηθευτής» για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης από το Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξίωσής του. Άρθρο 8. Η τροποποίηση της σύμβασης δύναται να γίνεται μόνο με έγγραφη συμφωνία των δύο συμβαλλομένων. Ο «Προμηθευτής» δεν έχει το δικαίωμα μετά την υπογραφή της σύμβασης να μεταβιβάζει ή να εκχωρεί σε τρίτους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση εν μέρει ή εξ ολοκλήρου. Άρθρο 9. Ο «Προμηθευτής» υποχρεούται να προμηθεύσει το Δήμο, εφόσον του ζητηθεί από την Υπηρεσία η προσαύξηση των ποσοτήτων με τη συμφωνηθείσα τιμή βάσει της προσφοράς του, με τους ίδιους όρους της καταρτισθείσας σύμβασης και μέχρι του ποσού του προϋπολογισμού της μελέτης. Άρθρο 10. Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την ημέρα υπογραφής της και για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών.

15 Άρθρο 11. Ο «Προμηθευτής» βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, κρατήσεις. Άρθρο 12. Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι: 1. Η μελέτη. 2. Η προσφορά του «Προμηθευτή». Ο «Προμηθευτής» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης. Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και υπογράφεται όπως παρακάτω: ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον «Προμηθευόμενο» Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Για τον «Προμηθευτή» Ευστάθιος Τοπαλίδης Δημήτριος Νίκας

16 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αχαρνές Τηλ.: Fax: Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 01/12/2016 Αριθ. πρωτ.: ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 01, του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 1. ο κος Ευστάθιος Τοπαλίδης, με την ιδιότητα του Αναπληρωτή Δημάρχου, σύμφωνα με την με αριθμ και με αριθμ. πρωτ / απόφαση Δημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής «Προμηθευόμενος» και 2. ο κος Δημήτριος Νίκας, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «Δημήτριος Ι. Νίκας & Σία Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ.: Αχαρνών, Έδρα: Φιλαδελφείας 54, Αχαρνές Αττικής), σύμφωνα με το από 11/04/2007 καταστατικό συστάσεως ομόρρυθμης εταιρείας, κάτοχος του με αριθμ. ΑΗ / δελτίου αστυνομικής. ταυτότητας, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα «Προμηθευτής», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ). 2. Τις Διατάξεις του άρθρου 58 & 72, του Ν. 3852/ Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/ Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και Το με αριθμ. πρωτ / αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, που αφορά στην ανάγκη της προμήθειας εντύπων. 6. Το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο για σύνταξη μελέτης.

17 7. Την με αριθμ. 65/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 8. Την με αριθμ. Γ-343/ πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 9. Την με αριθμ. 642/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, (Α.Δ.Α.: 6ΨΟΜΩΨ8-ΝΨΟ) που αφορά στην ψήφιση πίστωσης ποσού 5.952,00, σε βάρος του Κ.Α , προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, για την ανωτέρω προμήθεια. 10. Την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση ενδιαφέροντος, για αποστολή οικονομοτεχνικής προσφοράς. 11. Την με αριθμ. πρωτ / προσφορά της εταιρείας «Δημήτριος Ι. Νίκας & ΣΙΑ Ο.Ε.». 12. Την με αριθμ και με αριθμ. πρωτ / απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.: 7ΙΖ4ΩΨ8-1ΩΝ), που αφορά στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας εντύπων για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, στην εταιρεία «Δημήτριος Ι. Νίκας & Σία Ο.Ε.». ΑΝΑΘΕΤΕΙ στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Προμηθευτή», την προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, συνολικού ποσού 4.960,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και αναλυτικά ως εξής: Α. Α. 1 Περιγραφή είδους Πολυσέλιδο έντυπο 4/χρωμο, 23,5 Χ 11,2 (κλειστό), 24 σελίδων, σε χαρτί γραφής, 100 gr., δέσιμο καρφίτσα. Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας Σύνολο Τεμ ,00 0, ,00 Μερικό σύνολο: 4.000,00 Φ.Π.Α. 24 %: 960,00 Γενικό σύνολο: 4.960,00 Ο «Προμηθευτής» αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατώτερους όρους: Άρθρο 1. Η πληρωμή θα γίνεται μετά την εκτέλεση της προμήθειας, η οποία θα παραδοθεί τμηματικά ή στο σύνολό της, από τον «Προμηθευτή», ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του «Προμηθευόμενου», που θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο.

18 Άρθρο 2. Ο «Προμηθευτής» οφείλει μαζί με το τιμολόγιο να προσκομίζει την εντολή παραγγελίας υλικών. Άρθρο 3. Ο «Προμηθευτής» οφείλει να μεταφέρει με δαπάνη του κάθε φορά την ποσότητα εκείνη που θα του ζητείται, κατόπιν έγγραφης εντολής παραγγελίας υλικών από το Τμήμα Προμηθειών σε χώρο που θα του υποδειχθεί και μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία έκδοσης της εντολής παραγγελίας, Ο «Προμηθευτής» δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης οποιουδήποτε είδους, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά του είδους αυτού ή των πρώτων υλών και γενικά υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης. Άρθρο 4. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της μελέτης του Δήμου, το δε είδος που περιγράφεται στην προσφορά του «Προμηθευτή», πρέπει να είναι απόλυτα όμοια με εκείνο που θα παραδώσει. Άρθρο 5. Ο «Προμηθευτής» εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος παράδοσης της προμήθειας ήθελε τυχόν αυξηθεί από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία η τιμή μονάδας του συμβατικού τιμολογίου. Άρθρο 6. Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους από το Δήμο, εξετάζονται και διαπιστώνονται οι καταρχήν «ιδιότητες» και οι τυχόν φθορές, ζημιές κ.λ.π., εξαιτίας ελαττωματικής κατασκευής ή κακής ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ή κάποιας βλάβης που έπαθε το είδος κατά τη μεταφορά του στο Δήμο. Γι αυτό αν ο «Προμηθευτής» δεν προβεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες, αφότου ειδοποιηθεί από το Δήμο για την αντικατάσταση της ποσότητας του είδους που παρουσιάζει οποιασδήποτε φύσης ελάττωμα, ο Δήμος θα δικαιούται, κατ απόλυτη κρίση του να προβεί στην απόρριψη του υπό προμήθεια είδους, κηρύσσοντας έκπτωτο τον «Προμηθευτή».

19 Άρθρο 7. Αν ο «Προμηθευτής» καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στον Δήμο έστω και ενός είδους (σαν τέτοιου νοούμενου για την περίπτωση που αυτό απαρτίζεται από περισσότερα μέρη και ενός τμήματός του) πέραν από το συμφωνούμενο στο άρθρο 3 χρόνο, τότε ο «Προμηθευτής» είναι υποχρεωμένος, εξαιτίας της καθυστέρησης αυτής και μόνο, να καταβάλλει στον Δήμο σαν ποινική ρήτρα 2 τοις χιλίοις για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από το λογαριασμό πληρωμής. Σε περίπτωση που ο «Προμηθευτής» καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την ολική ή μερική παράδοση, με την έννοια που σημειώνεται στον όρο από το παρόν άρθρο, περισσότερο από δέκα (10) ημέρες, τότε ο «Προμηθευτής» μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ανεξάρτητα όμως αν κινηθεί ή όχι η διαδικασία της έκπτωσης του «Προμηθευτή» ή αυτός κηρυχθεί έκπτωτος, θα καταπίπτει απαραίτητα σε βάρος του και στο σύνολό της, η συνομολογούμενη ποινική ρήτρα (2 τοις χιλίοις επί του συμβατικού ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης), λόγω καθυστέρησης παράδοσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο «Προμηθευτής» για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης από το Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξίωσής του. Άρθρο 8. Η τροποποίηση της σύμβασης δύναται να γίνεται μόνο με έγγραφη συμφωνία των δύο συμβαλλομένων. Ο «Προμηθευτής» δεν έχει το δικαίωμα μετά την υπογραφή της σύμβασης να μεταβιβάζει ή να εκχωρεί σε τρίτους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση εν μέρει ή εξ ολοκλήρου. Άρθρο 9. Ο «Προμηθευτής» υποχρεούται να προμηθεύσει το Δήμο, εφόσον του ζητηθεί από την Υπηρεσία η προσαύξηση των ποσοτήτων με τη συμφωνηθείσα τιμή βάσει της προσφοράς του, με τους ίδιους όρους της καταρτισθείσας σύμβασης και μέχρι του ποσού του προϋπολογισμού της μελέτης. Άρθρο 10. Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την ημέρα υπογραφής της και για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών.

20 Άρθρο 11. Ο «Προμηθευτής» βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, κρατήσεις. Άρθρο 12. Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι: 1. Η μελέτη. 2. Η προσφορά του «Προμηθευτή». Ο «Προμηθευτής» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης. Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και υπογράφεται όπως παρακάτω: ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον «Προμηθευόμενο» Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Για τον «Προμηθευτή» Ευστάθιος Τοπαλίδης Δημήτριος Νίκας

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 25/05/2015 Αριθ. πρωτ.:34119 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 25,

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Τηλ.: 210 2415469 Fax: 210 2415369 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 29 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 29 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 29/03/2016

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV 16SYMV005665634 2016-12-30 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 30/12/2016 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών Αριθμ. πρωτ.: 80054 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 15, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 15, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα, 20 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα, 20 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 13673 Αχαρνές - Αττικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: Διηνεκές» Αχαρνές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 01 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 01 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 206..4 09:32:54 EET Reason: Location: Athens Δ: 67Γ4ΩΨ8-Ο54 ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 900 :

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.10.21 12:53:57 EEST Reason: ΑΔΑ: 63ΩΨΩΨ8-Σ3Ξ Location: ΔΗΜΟΣ Athens ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 05/11/2014 Αριθμ. πρωτ.: 87537

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 01, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 01, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 27 του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στο

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 27 του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 27/10/2015 Αριθμ. πρωτ.: 75142 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 20 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 20 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 136 73 Αχαρνές Τηλ.: 2132072469 Fax: 2132072369 Βαθμός Προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ.

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 13, του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα 2016 και ώρα 11:00 π.μ.

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 13, του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα 2016 και ώρα 11:00 π.μ. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.09.16 12:05:24 EEST Reason: ΑΔΑ: 75ΦΦΩΨ8-ΑΣ4 ΔΗΜΟΣ Location: Athens ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της ς Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 20/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31, του μηνός Ιουλίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31, του μηνός Ιουλίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 31/07/2015 Αριθμ. πρωτ.: 53277 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.12.09 08:47:23 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ6ΑΩΨ8-46Ο ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΑΣΗ

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 08/12/2015 Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αριθμ. πρωτ.: 86412 136

Διαβάστε περισσότερα

17SYMV INFORMATICS

17SYMV INFORMATICS Digitally signed by 17SYMV001567730 INFORMATICS 2017-06-21 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2017.06.21 11:34:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΩ98ΩΨ8-ΖΔ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΓΛΩΨ8-Φ99 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΓΛΩΨ8-Φ99 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 17/12/2013 Αριθμ. πρωτ.:113582 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 16 του μηνός Δεκεμβρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 21, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 21, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» χαρνές, 21/05/2015 ριθμ. πρωτ.: 33086 ΣΥΜΒΣΗ Στις χαρνές σήμερα 21, του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 21, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 21, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 21/12/2015 Αριθ. πρωτ.: 90458 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 21,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 04/03/2015 Αριθ. πρωτ.: 13839 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά, 26 /11/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 27997 ΔΗΜΟΣ «ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά Τηλ: 2813401148 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.11.04 09:03:10 EET ΑΔΑ: 7Χ69ΩΨ8-2Ψ5 Reason: ΔΗΜΟΣ Location: Athens ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 21 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 21 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» χαρνές,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 14SYMV001875233 2014-02-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ: 22.374,00 Στη Χαλκίδα σήμερα την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 στο δημοτικό κατάστημα οδός Μεγασθένους και Ληλαντίων, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά, 9/4/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7633 ΔΗΜΟΣ «ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά Τηλ: 2813401173 Fax: 2810 743464

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: Β41ΓΩΨ8-Υ19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: Β41ΓΩΨ8-Υ19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 17/07/2012 Αριθ. πρωτ.:69160 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV Σουφλί, 29-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ. 23884 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 13SYMV001770004 2013-12-09 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» 3.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: Β491ΩΨ8-208 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: Β491ΩΨ8-208 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 10/05 05/20 /2012 Αριθ. πρωτ ρωτ.: 42400 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΖΑ, 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 16878 ΔΗΜΟΣ «ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: 70100 Πεζά Τηλ: 2813401121 Fax: 2810743464

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 24 του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 24 του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 24/08/2015 Αριθμ. πρωτ.: 57236 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 24 του μηνός Αυγούστου του

Διαβάστε περισσότερα

17SYMV INFORMATICS

17SYMV INFORMATICS Digitally signed by 17SYMV001972054 INFORMATICS 2017-09-20 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2017.09.20 11:10:29 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΠΗΙΩΨ8-ΛΜ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 09, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 09, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.11.09 10:46:49 EET Reason: Location: Athens Δ: Ω9Ξ3ΩΨ8-ΡΣΚ ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

17SYMV INFORMATICS

17SYMV INFORMATICS Digitally signed by 17SYMV001742392 INFORMATICS 2017-07-24 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2017.07.24 12:08:50 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω0ΞΧΩΨ8-ΜΡ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΖΑ, 15/04/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:8135 ΔΗΜΟΣ «ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά Τηλ: 2813401 121 Fax: 2810 743464

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 13SYMV001802225 2013-12-23 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ: 131.818,66 Στη Χαλκίδα σήμερα την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013 στο δημοτικό κατάστημα οδός Μεγασθένους και Ληλαντίων, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθµός Προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές,15 15/03 03/20 2012 Αριθ. πρωτ.:26505 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

17SYMV

17SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.06.07 10:03:15 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω8ΓΑΩΨ8-Ο9Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΑΡ.ΠΡ. 8077 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ 6.374,88 ΕΥΡΩ 2 Σήµερα στις 28 Μαΐου 2014, οι υπογεγραµµένοι: 1.Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα, 23 του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα, 23 του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 23/09/2016 Αριθμ. πρωτ.: 57445 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα, 23 του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθµός Προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 02/05 05/20 2012 Αριθ. πρωτ.:39587 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ.

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές,05/10/2012 Αριθ. πρωτ.: 91497 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 4, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΖΑ, 20/06/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:14068 ΔΗΜΟΣ «ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά Τηλ: 2813401 121 Fax: 2810 743464

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.:399056/14-10-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ 10.522,57 Στην Αθήνα σήμερα την. οι υπογεγραμμένοι: 1. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.. πρωτ.: 22768 ΣΥΜΒΑΣΗ

Αριθµ.. πρωτ.: 22768 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθµός Προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές,18 18/03 03/20 2014 Αριθµ.. πρωτ.: 22768 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 03/06/2014 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αριθµ. Πρωτ ============================

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 03/06/2014 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αριθµ. Πρωτ ============================ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 03/06/2014 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αριθµ. Πρωτ. 6131 ============================ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 18. του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή, και

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 18. του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή, και ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 13672 Αχαρνές ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 18/12/2015 Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές,19/06/2014 Αριθ. πρωτ.:52107 ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Ιουνίου., του έτους 2014, ημέρα, Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας και θερμαντικά σώματα για τα 1ο και 6ο Δημοτικά Σχολεία Αριθμ.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας και θερμαντικά σώματα για τα 1ο και 6ο Δημοτικά Σχολεία Αριθμ. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας και θερμαντικά σώματα για τα 1ο και 6ο Δημοτικά Σχολεία Αριθμ.Μελ Π24/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνές, 31/12/2015 Αριθμ. πρωτ. : ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και

Αχαρνές, 31/12/2015 Αριθμ. πρωτ. : ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 31/12/2015 Αριθμ. πρωτ. : 92403 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 31/12/2015 Αριθ. πρωτ.: 92389 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.11.02 09:40:30 EET Reason: ΑΔΑ: 6ΩΣ9ΩΨ8-Λ52 ΔΗΜΟΣ Location: Athens ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ: 101125 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 30, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 26 ΤΟΥ Π.Δ. 28/1980) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα 07 Νοεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ. οικ. 31640 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 31565 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Δ/ΝΣΗ: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61 Α.Φ.Μ.: 998396742 Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΠΟΤΑ) 14SYMV002287945 2014-09-15

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.27 19:40:11 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 664ΑΟΛ02-5ΛΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 27/2/2015 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 23469/23-06-2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Δ/ΝΣΗ: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61 Α.Φ.Μ.: 998396742 Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΕΚΠΟΤΑ) ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου: 19/05/2014 Αριθ. Πρωτ.: 8170 14SYMV002061898 2014-05-21 ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ζωγράφου σήμερα 19/05/2014 οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ: 13.017,77 με ΦΠΑ 14SYMV001865986 2014-02-12 Στη Χαλκίδα σήμερα την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 και στο δημοτικό κατάστημα επί της Ληλαντίων και Μεγασθένους

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής

14SYMV ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 11/11/2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:61014 ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια εξοπλισμού Ασφαλούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΩΨ8-ΔΑΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,17/05/2013. Αριθ. πρωτ.: 39214

ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΩΨ8-ΔΑΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,17/05/2013. Αριθ. πρωτ.: 39214 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές,17/05/2013 Αριθ. πρωτ.: 39214 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 17 του μηνός Μαΐου, του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Αρ. πρωτ.1689

14SYMV Αρ. πρωτ.1689 Πειραιάς, 03/10/2014 14SYMV002390013 2014-11-10 Αρ. πρωτ.1689 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ «ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΦΙΛΙΑ/ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ» ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

17SYMV INFORMATICS

17SYMV INFORMATICS Digitally signed by 17SYMV001735595 INFORMATICS 2017-07-21 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2017.07.21 12:30:42 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.204-06/03/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (άρθρο 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) ΠΟΣΟΥ 12.503,85 ΕΥΡΩ ( ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α (ΕΙΔΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΠΟΣΟΥ 12.598,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (15.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α (ΕΙΔΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΠΟΣΟΥ 12.598,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (15. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ /03/0 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:06 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ.: 101126 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές: 31/07/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4226 ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές: 31/07/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4226 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές: 31/07/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4226 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 31, του μηνός Ιουλίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 18 του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 18 του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές 18/09/2015 Αρ. πρωτ.: 63708 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ INFORMATIC S DEVELOPME NT AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.13 12:49:10 EEST Reason: Location: Athens ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Στη Τρίπολη, σήμερα 12/6/2014

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ.Α. 20.7336.001 13SYMV001689191 2013-10-30 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΟΥ 3.918,29

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ B (ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ) ΠΟΣΟΥ 13.656,14 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (16.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ B (ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ) ΠΟΣΟΥ 13.656,14 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (16. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 26/03/2012 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:210 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προσοτσάνη 06-03-2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθμ. Πρωτ: 95 ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Ταχ.Δ/νση : Πλ. δημοκρατίας Πληρ: Παπαδόπουλος Κυριάκος Τηλ: 2522023620

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 27, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 27, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 27/10/2015 Αριθ. πρωτ.: 75137 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Σύμβαση 12/2016 «Για την αντικατάσταση των περσίδων σκίασης σε γραφεία του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης» Συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 13673 Αχαρνές Αττικής Τηλ. 2132072300 Fax: 2102415369 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΑΡΙΘΜ 239/2014 6.349,26 με Φ.Π.Α. Για την προμήθεια ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ για τη ΔΙΑΧ.ΥΛΙΚΟΥ του Γ. Ν. Καρδίτσας. Στην Καρδίτσα 25/ 08/ 2014 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 1. Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Δ. ΔΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 15/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 62159 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμός 68 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.25 14:07:57 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στην Τρίπολη, σήμερα στις 21/11/2017, ημέρα Τρίτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στην Τρίπολη, σήμερα στις 21/11/2017, ημέρα Τρίτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 11/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στην Τρίπολη, σήμερα στις 30/08/2017, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στην Τρίπολη, σήμερα στις 30/08/2017, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Βαθμός προτεραιότητας:αδιαβάθμητο Βαθμός ασφαλείας: Κοινό Χρόνος διατήρησης:3 χρόνια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 9/ 2 /2015 Ν.Π.Δ.Δ.-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2287,80Ευρώ (με το Φ.Π.Α.) Κ.Α.:

ΜΕΛΕΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2287,80Ευρώ (με το Φ.Π.Α.) Κ.Α.: Ηλιούπολη 3/2/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2287,80Ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 201.07.15 13:18:2 EEST Reason: Location: Athens ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθειας για την επιπλέον προμήθεια εξοπλισμού του ΚΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) `` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:13/27-02-2014 ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, Κ.Α.35.6693.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 971,80 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003362911 2015-11-24

15PROC003362911 2015-11-24 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.24 13:25:08 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΒΧΡΙΜΞ-ΑΨ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΗΛ. 27210-46128 έως 130 FAX. 27210-46129 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Σ Υ Μ Β Α Σ Η Αρ. Συμβ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Για την προμήθεια επτά (7) συστημάτων τηλεδιασκέψεων για τις ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΣΥΜΒΑΣΗ. Για την προμήθεια επτά (7) συστημάτων τηλεδιασκέψεων για τις ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 27/ 02/ 2014 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 10368 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ Τηλ.: 2132042716 FAX: 2132042714 e-mail :dperiouspromhth@gmail.com 14SYMV001941488

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.24 11:25:51 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΨ2Κ469Η2Π-ΨΛΦ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV ΕΡΓΟ: «προµήθεια λιπαντικών του ήµου Ρόδου έτους 2014»

14SYMV ΕΡΓΟ: «προµήθεια λιπαντικών του ήµου Ρόδου έτους 2014» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 25/04/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2/43394 /ΝΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ:22410-35445 14SYMV002042058 2014-05-12 ΕΡΓΟ: «προµήθεια λιπαντικών του

Διαβάστε περισσότερα