Η ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ. Νικόλαος Γ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ. Νικόλαος Γ."

Transcript

1 Η ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ. Νικόλαος Γ. Θερίου 1 Είναι γνωστό ότι στις περισσότερες επιχειρήσεις αναφορικά με τον χρόνο απασχόλησης των στελεχών ισχύει ο γνωστός κανόνας 40/30/20. Συγκεκριμένα περίπου 40% του χρόνου απασχόλησης των ανωτέρων και, κυρίως, των ανωτάτων στελεχών αφιερώνεται στην ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων τους. Από τον χρόνο αυτό ένα μικρό μόνο ποσοστό που αγγίζει το 30% αφορά στην ανάλυση της μελλοντικής προοπτικής του εξωτερικού περιβάλλοντος με χρονικό ορίζοντα τα τρία έως πέντε χρόνια. Επιπλέον, τα στελέχη αφιερώνουν ένα μικρό ποσοστό του προηγούμενου χρόνου που συνήθως δεν ξεπερνά το 20 %, προκειμένου να διαμορφώσουν συλλογική άποψη για το μέλλον του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι τα ανώτατα στελέχη αφιερώνουν λιγότερο από 3 % του συνολικού χρόνου απασχόλησής τους (40 % Χ 30 % Χ 20 % = 2.4 %) στη διαμόρφωση συλλογικής επιχειρησιακής άποψης για το μέλλον του κλάδου. Η περιορισμένη ενασχόλησή τους με τέτοια θέματα είναι απόρροια της αδυναμίας τους να ελέγξουν οι ίδιοι τη μακροπρόθεσμη μελλοντική πορεία της επιχείρησης και της μη παραδοχής ότι όσα γνωρίζουν σήμερα μπορεί να μην σχετίζονται και να μην είναι αρκετά για την διασφάλιση της μελλοντικής πορείας της επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό τα ανώτατα στελέχη προτιμούν το επείγον σε βάρος του σπουδαίου. Η δυνατότητα και σπουδαιότητα της άμεσης δράσης, και όχι της μακροπρόθεσμης σκέψης και φαντασίας για το μέλλον, γίνεται ο μοναδικός τρόπος αξιολόγησης και μέτρησης της ικανότητας των ανωτάτων στελεχών. Ως εκ τούτου, το μέλλον της επιχείρησης σπάνια διερευνάται και αντ αυτού τα στελέχη προτιμούν μεθόδους και δράσεις με βραχυπρόθεσμη εμβέλεια όπως είναι η αναδόμηση (restructuring) και η ριζική αναδιοργάνωση των διαδικασιών (reengineering) της επιχείρησης. Ενώ η μείωση του μεγέθους και η ριζική αναδιοργάνωση των βασικών διαδικασιών μιας επιχείρησης είναι νομικά αποδεκτές και πολλές φορές άκρως σημαντικές ενέργειες, ωστόσο έχουν να κάνουν, περισσότερο, με την υποστήριξη των σημερινών λειτουργιών μιας επιχείρησης και όχι με την δημιουργία ενός σύγχρονου μελλοντικού επιχειρησιακού εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι δύο προηγούμενες μέθοδοι δεν μπορούν να διασφαλίσουν την συνεχή πορεία της επιχείρησης, εάν αυτή δεν καταφέρει να διατυπώσει δυναμικές μελλοντικές στρατηγικές που θα οδηγούν στην διαμόρφωση ενός νέου κλαδικού εξωτερικού περιβάλλοντος. Έτσι λοιπόν μπορεί μία επιχείρηση να προχωρήσει επιτυχώς στην αναδόμηση και την ριζική αναδιοργάνωση των διαδικασιών της, αλλά αυτό δεν διασφαλίζει την δημιουργία νέων αγορών του μέλλοντος. Η οδυνηρή αναστάτωση πολλών επιχειρήσεων παγκοσμίως κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, αντανακλά στην αποτυχημένη προσπάθεια επιχειρήσεων, που κάποτε ήταν ηγέτες του κλάδου, να συμβαδίσουν και να προσαρμοστούν με τις ταχύτατες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στον κλάδο τους, όπως για παράδειγμα η IBM, General Motors, Sears, Volkswagen, κλπ. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με την αναγκαιότητα ενός τεράστιου οργανωτικού μετασχηματισμού 1 Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Καβάλας, με γνωστικό αντικείμενο τον Οικονομικό Προγραμματισμό των επιχειρήσεων.

2 δεδομένου ότι η δομή, οι αξίες και οι ικανότητές τους δεν μπορούσαν πλέον να προσαρμοστούν στις ταχύτατες αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η ανάγκη οργανωτικού μετασχηματισμού σημαίνει απλά μείωση του μεγέθους της επιχείρησης, μείωση των λειτουργικών δαπανών, επανασχεδιασμό των διαδικασιών και εκλογίκευση του υπάρχοντος μίγματος προϊόντων, ή, χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων της. Όσο σημαντικές και να ακούγονται οι ενέργειες αυτές, η υιοθέτησή τους, σε καμία περίπτωση, δεν διασφαλίζει την επαναφορά της επιχείρησης στο ρόλο του ηγέτη του κλάδου, ούτε εξασφαλίζει την ικανότητά της να προσαρμοστεί στις συνεχόμενες αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος, στο άμεσο και απώτερο μέλλον. Η διαδικασία αυτή της αναδόμησης των επιχειρήσεων, πάντα, έχει το ίδιο αποτέλεσμα: Τη μείωση του προσωπικού. Παρά το επιχείρημα της παγκοσμιοποίησης, και της ευρύτατης χρησιμοποίησης των νέων τεχνολογιών, που οδηγούν σε αύξηση της παραγωγικότητας του μηχανολογικού εξοπλισμού, είναι πέραν κάθε αμφισβήτησης το γεγονός ότι η μεγαλύτερη μείωση προσωπικού που έγινε από μεγάλες επιχειρήσεις της Αμερικής και της Ευρώπης οφείλεται όχι τόσο στην όξυνση του διεθνούς ανταγωνισμού όσο στην ύπαρξη μη ικανών και αποτελεσματικών διοικήσεων των επιχειρήσεων αυτών που πιάστηκαν στον ύπνο ή γύρισαν την πλάτη τους στις συντελούμενες γοργές αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος εντός του οποίου δραστηριοποιούνταν ( The Fortune 500, περιοδικό Fortune, 18 Απριλίου 1994, σελ ). Με μηδενικούς ή πολύ χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης οι επιχειρήσεις αυτές αντιμετώπισαν αδυναμία υποστήριξης του συνολικού αριθμού των απασχολουμένων και χρηματοδότησης των αναγκαίων δαπανών σε έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και της διασφάλισης της ρευστότητας για την ανάληψη σημαντικών επενδυτικών δραστηριοτήτων. Τα προβλήματα ανάπτυξης οξύνθηκαν ακόμη περισσότερο με την διόγκωση των λειτουργικών δαπανών, την διαφοροποίηση των επιχειρήσεων σε κλάδους μη σχετικούς προς τις ικανότητες και γνώσεις της επιχείρησης, και, κυρίως, την γενική παράλυση της επιχείρησης που προκλήθηκε από τις συντηρητικές ανώτατες διοικήσεις των επιχειρήσεων αυτών. Δεν πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι κατά την διάρκεια της ίδιας περιόδου οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν για την μέτρηση της συνολικής αποδοτικότητας μιας επιχείρησης, και κατ επέκταση και της αποδοτικότητας των ανωτάτων στελεχών της, ήταν η απόδοση των επενδύσεων (return on investment-roi), η απόδοση του καθαρού ενεργητικού (return on net assets-rona), η απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου (return on capital employed-roce), και απόδοση ανά εργαζόμενο (revenue or return per employee-rpe), κάτι που οδηγεί στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας (productivity-efficiency) της επιχείρησης. Αν και η αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας μπορεί να εκληφθούν ως ευρύτατα αποδεκτοί στόχοι, εντούτοις οι προσπάθειες βελτίωσης αυτών μέσω των παραπάνω δεικτών ενέχουν κινδύνους και προσφέρουν μεγάλα περιθώρια επιδέξιων χειρισμών και διαστρέβλωσής τους από τα ανώτατα στελέχη. Ο αριθμητής όλων των παραπάνω δεικτών αποτελείται από το μέγεθος (Καθαρά Κέρδη εκμετάλλευσης ή χρήσης) ο δε παρονομαστής από τις συνολικές επενδύσεις ή καθαρό ενεργητικό ή απασχολούμενο κεφάλαιο ή αριθμό εργαζομένων. Επειδή τα στελέχη γνωρίζουν ότι η μη αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων μπορεί να οδηγήσει στην άμεση αντικατάστασή τους,, λαμβάνουν μέτρα βελτίωσης των παραπάνω δεικτών. Η αύξηση του αριθμητή, δηλαδή των καθαρών κερδών, απαιτεί από τα ανώτατα στελέχη, πρώτον, την ύπαρξη τεκμηριωμένης άποψης σχετικά με τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται εξαιτίας των ταχύτατων αλλαγών του

3 εξωτερικού περιβάλλοντος (κλάδου) καθώς και τις αλλαγές των καταναλωτικών αναγκών προτύπων και δεύτερον, την πραγματοποίηση επενδύσεων για τη διαμόρφωση-ενίσχυση ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα συμβάλλουν στην αξιοποίηση των ευκαιριών που αναμένονται στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Ωστόσο όμως κάτω από την καθημερινή πίεση και το άγχος για την βελτίωση των δεικτών οι ανώτατες διοικήσεις οδηγούνται στην εύκολη λύση βελτίωσης αυτών με την συμπίεση-μείωση του παρονομαστή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την βοήθεια των εξής διαδικασιών αναδόμησης των επιχειρήσεων: (α) μείωση του συνολικού μεγέθους των επιχειρήσεων, (β) μείωση των ανωτέρων, μεσαίων και κατωτέρων στελεχών, με την απλοποίηση της οργανωτικής ιεραρχίας (lean management), και (γ) κλείσιμο των μη κερδοφόρων δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το αποτέλεσμα της αναδόμησης είναι ο εκτοπισμός του εργατικού δυναμικού από την παραγωγική διαδικασία, μείωση της απασχόλησης και αύξηση της ανεργίας, και ενδεχόμενη αποσύνθεση οικονομιών ή και κοινωνιών σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Η αναδόμηση ή αναδιοργάνωση σπάνια οδηγεί στην ουσιαστική βελτίωση της απόδοσης των επιχειρήσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις απλά παρατείνεται ο χρόνος ζωής τους αφού τελικά διορθώνονται τα λάθη του παρελθόντος χωρίς ταυτόχρονα να αντιμετωπίζονται ζητήματα της μελλοντικής πορείας της επιχείρησης. Έτσι λοιπόν πολλές επιχειρήσεις ξεφεύγουν από την λογική της αναδόμησης (restructuring) και αντ αυτής αποδέχονται την πολιτική της ριζικής αναδιοργάνωσης των διαδικασιών τους (reengineering). Η μέθοδος αυτή έχει σκοπό την αποπομπή και απόρριψη από την πλευρά της επιχείρησης όλων των μη αναγκαίων διαδικασιών και τον βασικό προσανατολισμό της στις εξής λειτουργίες 2 : ικανοποίηση των πελατών, περιορισμός του κύκλου ζωής των προϊόντων και ολική ποιότητα. Διευκρινίζεται ότι η διαφοροποίηση της νέας αυτής μεθόδου σε σχέση με εκείνη που πρότεινε ο Taylor, περίπου χρόνια πριν, έγκειται στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις ζητούν πλέον από τους ίδιους τους εργαζόμενους, και όχι από κάποιους ειδικούς, τον επανασχεδιασμό των διαφόρων διαδικασιών και διαγραμμάτων ροής εργασιών τους. Πρέπει δε να παρατηρήσουμε ότι αν και ο πρώτιστος στόχος της νέας αυτής μεθόδου είναι η προσπάθεια σύγκλισης όλων των διαδικασιών της επιχείρησης προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης των πελατών της, εντούτοις ο κυριότερος λόγος που οδηγεί στην υιοθέτησή της από τις ανώτατες διοικήσεις των επιχειρήσεων, έχει ουσιαστικά να κάνει με την θετική επίδραση της μεθόδου αυτής στη μείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων 3. Αν και θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η μέθοδος της αναδόμησης είναι κάτι απαραίτητο για την επιχείρηση, είναι γεγονός ότι η μέθοδος της ριζικής αναδιοργάνωσης των διαδικασιών μπορεί να είναι όχι μόνο απαραίτητη αλλά και χρήσιμη για την επιχείρηση δεδομένου ότι αυτή προσφέρει την προοπτική ότι η μικρότερη σε μέγεθος επιχείρηση θα γίνει συγχρόνως και καλύτερη. Όλες οι επιχειρήσεις, στην Ευρώπη και ΗΠΑ, που εφάρμοσαν κατά την διάρκεια της δεκαετίας 80 και 90 την πρώτη ή κυρίως την δεύτερη μέθοδο, έκαναν κάτι τέτοιο λόγω της μεγάλης ανταγωνιστικής πίεσης να πλησιάσουν την ποιότητα και το κόστος των μεγάλων ιαπωνικών ανταγωνιστών τους, όπως είναι για παράδειγμα οι μεγάλες 2 Michael Hammer and James Champy (1993): Reengineering the Corporation, Harper Business, New York. 3 Business School Winner Fails the SEC Test, Financial Times, 24 March 1994, p. 12.

4 αυτοκινητοβιομηχανίες ή οι εταιρείες παραγωγής υψηλής τεχνολογίας (IBM, HP, DEC, Phillips, κλπ.). Αν και είναι γενικά αποδεκτό ότι πλέον οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες των ΗΠΑ έχουν πλησιάσει τους Ιάπωνες ανταγωνιστές τους σε ό,τι αφορά στη ποιότητα και στο κόστος, οι ιαπωνικές εταιρείες του ιδίου κλάδου έχουν ήδη επιβάλλει νέα ανταγωνιστικά στάνταρντς: υψηλές αποδόσεις μηχανών, μηδενικά αποθέματα πρώτων υλών και τελικών προϊόντων (εφαρμογή Just in Time-JIT), πολυτέλεια των αυτοκινήτων, νέα αισθητική στο σχεδιασμό τους και τέλος, ανάπτυξη νέων προϊόντων που καλύπτουν πλέον μικρά τμήματα αγοράς (niches) με βάση το συγκεκριμένο στυλ μικρών καταναλωτικών ομάδων. Οι ανώτατες διοικήσεις των περισσοτέρων επιχειρήσεων σήμερα πιστεύουν ότι τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων τους είναι η ποιότητα, η γρήγορη τοποθέτηση νέων προϊόντων στην αγορά και η ικανοποίηση των πελατών. Αν και κανείς δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι τα παραπάνω ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα αποτελούν προϋπόθεση για την επιβίωση των επιχειρήσεων, εν τούτοις η στρατηγική αποκλειστικής επιλογής αυτών όπως συνέβη στην δεκαετία του 80, δεν αρκεί για να αναδείξει τον οραματισμό που πρέπει σήμερα να χαρακτηρίζει τα ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων - ηγετών. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η προσαρμογή μιας επιχείρησης στο εξωτερικό περιβάλλον απομιμούμενη διαδικασίες και επιλογές που υλοποιούν άλλες επιχειρήσεις, την μετατρέπουν σε δρομέα που ακολουθεί τον ηγέτη-πρωτοπόρο του κλάδου. Έτσι όμως η επιχείρηση-δρομέας μπορεί να βελτιωθεί, δεν πρόκειται όμως ποτέ να γίνει διαφορετική και να αποκτήσει πρωτοποριακά χαρακτηριστικά στην αγορά. Μ άλλα λόγια το σημαντικότερο για μια επιχείρηση, σήμερα, είναι η ικανότητά της να μπορεί ανά πάσα στιγμή να επανεξετάζει τον εαυτό της και να δημιουργεί τέτοιες κύριες στρατηγικές που θα οδηγούν στον σχηματισμό νέων βασικών ικανοτήτων (core competencies) και ιδιαιτέρων δεξιοτεχνιών (distinct capabilities), και ως εκ τούτου, νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, τελείως διαφορετικών από αυτά των ανταγωνιστών, με τέτοια δυναμική καθιέρωσής των στην αγορά που θα οδηγούν σε ριζικές αλλαγές του κλάδου. Η αναδόμηση και η αναδιοργάνωση των διαδικασιών πρέπει να δώσουν την θέση τους σε μία στρατηγική διαφοροποίησης της επιχείρησης από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές του κλάδου. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αντιληφθούν ότι τα ανταγωνιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν δεν απορρέουν από τον διεθνή ανταγωνισμό, λόγω της παγκοσμιοποίησης της αγοράς, αλλά από τον μη παραδοσιακό ή ανορθόδοξο ανταγωνισμό. Έτσι δεν ανταγωνίζεται η Ευρώπη τις ΗΠΑ και αυτή την Ιαπωνία. Το πραγματικό πρόβλημα ανταγωνισμού εντοπίζεται μεταξύ των παραδοσιακώνβραδυκίνητων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων-οραματιστών, μεταξύ των επιχειρήσεων που μιμούνται και αυτών που συνεχώς καινοτομούν σε διαδικασίες και προϊόντα, μεταξύ των επιχειρήσεων που προσπαθούν να διατηρήσουν την ηγετική τους θέση στον κλάδο σήμερα και εκείνων που προσπαθούν με την φαντασία τους να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για να αναδειχθούν και μελλοντικά σε ηγέτη του κλάδου. Μελλοντικός ηγέτης ενός κλάδου θεωρείται εκείνη η επιχείρηση που αναλαμβάνει το καθήκον μετασχηματισμού όλου του κλάδου ή της αγοράς και προχωρεί σε ριζική αναδιοργάνωση των διαδικασιών όλου του κλάδου και όχι μόνο του εσωτερικού της. Επομένως το κυριότερο καθήκον των ανωτάτων διοικήσεων των επιχειρήσεων σήμερα είναι η προσπάθεια αναγέννησης του κλάδου τους συνολικά μέσα από τον επανακαθορισμό των στρατηγικών τους επιλογών.

5 Στο πλαίσιο αυτό η επιχείρηση πρέπει 1. Να αλλάξει, μέσα από σημαντικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβει, τους κανόνες και όρους του ανταγωνισμού του κλάδου. 2. Να επεκτείνει ή επαναδιαμορφώσει τα όρια του κλάδου, και / ή 3. Να δημιουργήσει μία ή περισσότερες νέες αγορές στον υπάρχοντα κλάδο ή ακόμη και νέους κλάδους. Η δυνατότητα δημιουργίας νέων αγορών και κλάδων και η αναμόρφωση παλαιών αποτελεί πλέον την μοναδική προϋπόθεση για μια επιχείρηση να επιβιώνει στο μέλλον και την βασικότερη συνθήκη για την παραμονή της στην πρώτη θέση του ηγέτη ενός κλάδου. Μία επιχείρηση, πλέον, μπορεί να ελέγχει πλήρως την δική της τύχη μόνο εάν γνωρίζει πώς θα ελέγξει όλου του κλάδου. Τι απαιτείται λοιπόν από μία επιχείρηση για να γίνει ο ηγέτης του κλάδου στο μέλλον; Σε πολύ γενικό επίπεδο απαιτούνται τέσσερα πράγματα : 1) Η κατανόηση, από την επιχείρηση, της διαφορετικής φύσης του ανταγωνισμού στο μέλλον. 2) Μία διαδικασία ανεύρεσης και εκμετάλλευσης των αυριανών (μελλοντικών) ευκαιριών. 3) Η ικανότητα δραστηριοποίησης της επιχείρησης, από τα πάνω (την ανώτατη διοίκηση) προς τα κάτω (μέχρι το επίπεδο του ειδικευμένου και ανειδίκευτου προσωπικού), για ένα συνεχόμενο ταξίδι, χωρίς τέλος και με πολλές δυσκολίες, προς το μέλλον, και 4) Η επιδεξιότητα της επιχείρησης να προσπερνά πάντα τους ανταγωνιστές της και να φθάνει στο μέλλον πρώτη, χωρίς αυξανόμενους κινδύνους. Προϋπόθεση όλων των ανωτέρω είναι μία διαφορετική άποψη της έννοιας της στρατηγικής από αυτή που επικρατεί και υιοθετείται από τις περισσότερες επιχειρήσεις : Η νέα άποψη της έννοιας στρατηγική να αναγνωρίζει την ανάγκη των επιχειρήσεων να μην βασίζονται στην γνώση και εμπειρία του παρελθόντος, τόσο πολύ, κατά την διάρκεια της συνεχούς προσπάθειας δημιουργίας του μελλοντικού εξωτερικού περιβάλλοντός τους, δηλαδή του κλάδου. Στρατηγική δεν πρέπει απλά να σημαίνει την αριστοποίηση της στρατηγικής της θέσης (positioning) μέσα στις υπάρχουσες αγορές ή στον κλάδο. Η μεγάλη πρόκληση κάθε επιχείρησης θα πρέπει να είναι η δυνατότητα διαμόρφωσης μιας σωστής μελλοντικής άποψης σχετικά με την πορεία και κατεύθυνση των αγορών και ολόκληρου του κλάδου που ανήκει. Στρατηγική δεν πρέπει να είναι η προετοιμασία των αναλυτικών ετήσιων σχεδίων δράσης και προϋπολογισμών. Οι επιχειρήσεις σήμερα έχουν ανάγκη μιας αρχιτεκτονικής στρατηγικής που θα αποτελεί το προσχέδιο ή το αρχιτεκτονικό σχέδιο πάνω στο οποίο θα βασιστεί η επιχείρηση για να κτίσει ή να δημιουργήσει τις ικανότητες (capabilities) και δεξιότητες (competencies) που απαιτούνται για την κυριαρχία της στις μελλοντικές αγορές ή τον κλάδο. Η στρατηγική θα πρέπει να αποσκοπεί, λιγότερο, στην εξασφάλιση στενών συνδέσμων μεταξύ ποσοτικοποιημένων σκοπών και πόρων της επιχείρησης, και περισσότερο στην δημιουργία διευρυμένων σκοπών που θα προκαλούν συνεχώς όλο το έμψυχο υλικό της επιχείρησης στην πραγματοποίηση πραγμάτων που αρχικά φαίνονται αδύνατο να πραγματοποιηθούν.

6 Στρατηγική δεν σημαίνει απλά την κατανομή των πόρων της επιχείρησης σε διαφορετικά, ανταγωνιστικά μεταξύ τους, έργα, αλλά την αναζήτηση διαφορετικών τρόπων λύσης του προβλήματος περιορισμού των πόρων, μέσα από μία δημιουργική και συνεχή προσπάθεια καλύτερης εκμετάλλευσης των υπαρχόντων μέσα και έξω από την επιχείρηση πόρων. Η νέα αυτή άποψη της στρατηγικής αναγνωρίζει όχι τόσο την ανάγκη ανταγωνισμού των επιχειρήσεων μέσα στα υπάρχοντα όρια του κλάδου, αλλά, κυρίως, την ανάγκη ανταγωνισμού για την διαμόρφωση της νέας δομής του κλάδου μελλοντικά. Η νέα άποψη της στρατηγικής θέλει τον ανταγωνισμό για την ηγεσία των βασικών δεξιοτήτων (core competencies) των επιχειρήσεων να προηγείται του ανταγωνισμού για την ηγεσία των προϊόντων και αγορών, θεωρεί δε τον κάθε οργανισμό και σαν ένα χαρτοφυλάκιο βασικών δεξιοτήτων και σαν ένα χαρτοφυλάκιο διαφορετικών δραστηριοτήτων προϊόντων / αγορών. Είναι μία άποψη της στρατηγικής που αναγνωρίζει ότι ο ανταγωνισμός συχνά λαμβάνει χώρα μέσα και μεταξύ των στρατηγικών συμμαχιών των επιχειρήσεων και όχι μόνο μεταξύ των επιχειρήσεων. Είναι μία άποψη της στρατηγικής που αναγνωρίζει το γεγονός ότι η αποτυχία των προϊόντων είναι συχνά αναπόφευκτη, αλλά η αποτυχία αυτή δίνει την ευκαιρία στην επιχείρηση να μάθει περισσότερα σχετικά με την μελλοντική κατεύθυνση της ζήτησης της αγοράς ή του κλάδου. Είναι μία άποψη της στρατηγικής που αναγνωρίζει το γεγονός ότι μία επιχείρηση που επενδύει για την απόκτηση ηγετικής θέσης σε βασικές δεξιότητες και ξεχωριστές ικανότητες στο μέλλον θα βγεί κερδισμένη μόνο εάν μπορέσει να ανταγωνιστεί στις διεθνείς αγορές. Το σημαντικό ζήτημα σήμερα δεν είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου τοποθέτησης των νέων προϊόντων σε μία συγκεκριμένη αγορά, αλλά η ελαχιστοποίηση του χρόνου αποδοχής των προϊόντων που προκύπτουν από τις νέες βασικές δεξιότητες (δηλαδή την τεχνογνωσία σε ορισμένες κύριες δραστηριότητες, π.χ. στα οπτικά, στις εκτυπώσεις με τεχνολογία laser, κλπ, και τις αντίστοιχες καινοτομίες σε μία σειρά πρωτότυπων ή προϊόντων οδηγών και τελικών προϊόντων που βασίζονται στους οδηγούς αυτούς) στη διεθνή αγορά. Ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις σήμερα παίρνουν στρατηγικές αποφάσεις είναι τόσο ξεπερασμένος όσο και ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται εσωτερικά. Ακόμα και οι καλύτερα οργανωμένες επιχειρήσεις χρειάζονται ένα σωστό μυαλό για να σκεφτεί το μέλλον. Αυτό δεν μπορεί να είναι ούτε ένας Πρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος ή Γενικός Διευθυντής, ούτε ο υπεύθυνος του στρατηγικού προγραμματισμού της επιχείρησης. Θα πρέπει να είναι το σύνολο της συλλογικής σκέψης και φαντασίας όλων των στελεχών και των εργαζομένων της επιχείρησης, οι οποίοι θα έχουν κατανοήσει την νέα έννοια του όρου στρατηγική όπως ακριβώς έχει περιγραφεί παραπάνω. Οι δαπάνες από την εφαρμογή των δύο αυτών μεθόδων, ουσιαστικά, αποτελούν ένα είδος προστίμου που πρέπει να πληρώσουν όλες οι επιχειρήσεις που δεν μπόρεσαν να προβλέψουν τις επερχόμενες μελλοντικές αλλαγές του εξωτερικού τους περιβάλλοντος.

Σχεδιασμός του ανθρώπινου δυναμικού ή των ανθρώπινων πόρων ; Τρέχουσες πρακτικές μελλοντικές προοπτικές

Σχεδιασμός του ανθρώπινου δυναμικού ή των ανθρώπινων πόρων ; Τρέχουσες πρακτικές μελλοντικές προοπτικές Σχεδιασμός του ανθρώπινου δυναμικού ή των ανθρώπινων πόρων ; Τρέχουσες πρακτικές μελλοντικές προοπτικές Ευστάθιος Δημητριάδης και Νικόλαος Θερίου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Α.Τ.Ε.Ι Καβάλας, Άγιος Λουκάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο κλάδους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (Ξενοδοχεία-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Τ. Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS Εισηγήτριες : Κουλουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Α.Τ.Ε.Ι. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Αντωνάκης Ιωάννης Εισηγήτριες: ασκαλογιαννάκη Ξανθίππη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΩΣ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΙ ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ευρεσιτεχνία ως Προπομπός της Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Εφαλτήριο Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα»

«Η Ευρεσιτεχνία ως Προπομπός της Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Εφαλτήριο Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα» «Η Ευρεσιτεχνία ως Προπομπός της Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Εφαλτήριο Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα» Διδακτορική Διατριβή Ηρακλής Ι. Γωνιάδης Συμβουλευτική Επιτροπή Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε-Μ.Β.Α)» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα