Σύµβαση EΛΛA AΣ -ΠOΛΩNIAΣ. NOMOΣ ΥΠ APIΘ. 1939/1991 (ΦEK 37 / /τ.A )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύµβαση EΛΛA AΣ -ΠOΛΩNIAΣ. NOMOΣ ΥΠ APIΘ. 1939/1991 (ΦEK 37 /13-3-91/τ.A )"

Transcript

1 NOMOΣ ΥΠ APIΘ Kύρωση Συµφωνίας µεταξύ των Kυβερνήσεων της Eλληνικής ηµοκρατίας και της Λαϊκής ηµοκρατίας της Πολωνίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου. Σύµβαση EΛΛA AΣ -ΠOΛΩNIAΣ NOMOΣ ΥΠ APIΘ. 1939/1991 (ΦEK 37 / /τ.A ) Kύρωση Συµφωνίας µεταξύ των Kυβερνήσεων της Eλληνικής ηµοκρατίας και της Λαϊκής ηµοκρατίας της Πολωνίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου. O ΠPOE POΣ THΣ EΛΛHNIKHΣ HMOKPATIAΣ Eκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Bουλή: Άρθρο πρώτο Kυρώνεται και έχει τηνισχύπου ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος η Συµφωνία µεταξύ των Kυβερνήσεων της Eλληνικής ηµοκρατίας και της Λαϊκής ηµοκρατίας της Πολωνίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου που υπογράφηκε στην Aθήνα στις 20 Nοεµβρίου 1987, της οποίας το κείµενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: H KYBEPNHΣH THΣ EΛΛHNIKHΣ HMOKPATIAΣ KAI H KYBEPNHΣH THΣ ΛAIKHΣ HMOKPATIAΣ THΣ ΠOΛΩNIAΣ EΠIΘYMΩNTAΣ να συνάψουν µία Συµφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου. ΣYMΦΩNHΣAN TA AKOΛOYΘA: ΣYMΦΩNIA METAΞY THΣ KYBEPNHΣHΣ THΣ EΛΛHNIKHΣ HMOKPATIAΣ KAI THΣ KYBEPNHΣHΣ THΣ ΛAΪKHΣ HMOKPATIAΣ THΣ ΠOΛΩNIAΣ ΓIA THN AΠOΦYΓH THΣ IΠΛHΣ ΦOPOΛOΓIAΣ ANAΦOPIKA ME TOYΣ ΦOPOYΣ EIΣO HMATOΣ KAI KEΦAΛAIOY Αρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής

2 Αρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής - Κείµενο νόµου H παρούσα Συµφωνία εφαρµόζεται σε πρόσωπα που είναι κάτοικοι του ενός ή και των δύο Συµβαλλόµενων Kρατών. Αρθρο 2. Kαλυπτόµενοι φόροι Αρθρο 2. Kαλυπτόµενοι φόροι - Κείµενο νόµου 1. H παρούσα Συµφωνία εφαρµόζεται στους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου που επιβάλλονται για λογαριασµό ενός από τα Συµβαλλόµενα Kράτη ή των πολιτικών υποδιαιρέσεων ή των τοπικών αρχών αυτού, ανεξάρτητα από τον τρόπο που επιβάλλονται. 2. Φόροι εισοδήµατος και κεφαλαίου θεωρούνται όλοι οι φόροι που επιβάλλονται στο συνολικό εισόδηµα, στο συνολικό κεφάλαιο, ή σε στοιχεία του εισοδήµατος ή του κεφαλαίου, συµπεριλαµβανοµένων των φόρων που επιβάλλονται στην ωφέλεια που προκύπτει από την εκποίηση κινητής ή ακίνητης περιουσίας καθώς και των φόρων επί της υπεραξίας που προκύπτει από την ανατίµηση του κεφαλαίου. 3. Oι φόροι στους οποίους εφαρµόζεται η παρούσα Συµφωνία είναι: α) στην Eλλάδα: 1) ο φόρος εισοδήµατος και κεφαλαίου των φυσικών προσώπων, 2) ο φόρος εισοδήµατος και κεφαλαίου των νοµικών προσώπων, 3) η εισφορά για τις επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, που υπολογίζεται στο ακαθάριστο εισόδηµα από οικοδοµές (στο εξής αναφερόµενοι ως «Eλληνικός φόρος»). β) στην Πολωνία: 1) ο φόρος εισοδήµατος (podatek dochodowy), 2) ο φόρος µισθών και ηµεροµισθίων (podatek od wynagrodzen), 3) ο εξισορροπητικός φόρος φυσικών προσώπων για εισοδήµατα από µισθούς και εξειδικευµένες καλλιέργειες (podatek wyrownawezy), 4) ο αγροτικός φόρος (podatek rolny), 5) ο φόρος ακίνητης περιουσίας (podatek od nierthpsionopsi), (στο εξής αναφερόµενοι ως «Πολωνικός φόρος»).

3 4. H Συµφωνία αυτή εφαρµόζεται επίσης σε οποιουσδήποτε ταυτόσηµους ή ουσιωδώς παρόµοιους φόρους που επιβάλλονται από κάθε Συµβαλλόµενο Kράτος µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας Συµφωνίας επιπρόσθετα ή αντί των υφιστάµενων φόρων οι οποίοι αναφέρονται στον παρόν άρθρο. Oι αρµόδιες αρχές των Συµβαλλόµενων Kρατών θα γνωστοποιούν η µία στην άλλη οποιαδήποτε ουσιώδη µεταβολή που έχει επέλθει στην αντίστοιχη φορολογική νοµοθεσία τους. Αρθρο 3. Γενικοί ορισµοί Αρθρο 3. Γενικοί ορισµοί - Κείµενο νόµου 1. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης, εκτός εάν το κείµενο ορίζει διαφορετικά: α) O όρος «Eλλάδα» σηµαίνει την Eλληνική ηµοκρατία και, όταν χρησιµοποιείται µε τη γεωγραφική της έννοια, σηµαίνει το έδαφος της Eλληνικής ηµοκρατίας και οποιαδήποτε περιοχή προσκείµενη στα χωρικά ύδατα της Ελληνικής ηµοκρατίας µέσα στα οποία µπορεί να ασκεί τα δικαιώµατά της, σύµφωνα µε το ιεθνές ίκαιο και τη νοµοθεσία της αναφορικά µε την εξερεύνηση και εκµετάλλευση τωνφυσικών πόρωντης υφαλοκρηπίδας και του υπεδάφους της. β) O όρος «Πολωνία» σηµαίνει τη Λαϊκή ηµοκρατία της Πολωνίας και, όταν χρησιµοποιείται µε τη γεωγραφική της έννοια, σηµαίνει το έδαφος της Λαϊκής ηµοκρατίας της Πολωνίας και οποιαδήποτε περιοχή προσκείµενη στα χωρικά ύδατα της Λαϊκής ηµοκρατίας της Πολωνίας µέσα στα οποία η Λαϊκή ηµοκρατία της Πολωνίας µπορεί να ασκεί τα δικαιώµατά της, σύµφωνα µε το ιεθνές ίκαιο και τη νοµοθεσία της αναφορικά µε την εξερεύνηση και εκµετάλλευση των φυσικών πόρων της υφαλοκρηπίδας και του υπεδάφους της. γ) Oι όροι «Συµβαλλόµενο Kράτος» και «το άλλο Συµβαλλόµενο Kράτος» σηµαίνουν την Eλλάδα ή τηνπολωνία όπωςτο κείµενο απαιτεί. δ) O όρος «υπήκοος» σηµαίνει όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν την ιθαγένεια ενός από τα Συµβαλλόµενα Kράτη και όλα τα νοµικά πρόσωπα, τις προσωπικές εταιρείες και τις ενώσεις που αποκτούν το νοµικό τους καθεστώς από τους νόµους που ισχύουνσε ένα από τα Συµβαλλόµενα Kράτη. ε) O όρος «πρόσωπο» περιλαµβάνει το φυσικό πρόσωπο, την εταιρεία και οποιαδήποτε άλλη ένωση προσώπων.

4 στ) Oι όροι «επιχείρηση του ενός Συµβαλλόµενου Kράτους» και «επιχείρηση του άλλου Συµβαλλόµενου Kράτους» υποδηλούν αντίστοιχα επιχείρηση που διεξάγεται από κάτοικο του ενός Συµβαλλόµενου Kράτους και επιχείρηση που διεξάγεται από κάτοικο του άλλου Συµβαλλόµενου Kράτους. ζ) O όρος «εταιρεία» σηµαίνει οποιαδήποτε εταιρική µορφή ή οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο το οποίο έχει τηνίδια φορολογική µεταχείριση µε την εταιρεία. η) ο όρος «διεθνείς µεταφορές» σηµαίνει οποιαδήποτε µεταφορά µε αεροσκάφος το οποίο εκµεταλλεύεται επιχείρηση που έχει την έδρα της πραγµατικής της διεύθυνσης σ ένα Συµβαλλόµενο Kράτος ή µε πλοίο που έχει τον τόπο νηολόγησής του σε ένα Συµβαλλόµενο Kράτος ή είναι εφοδιασµένο από το εν λόγω Kράτος µε προσωρινά ναυτιλιακά έγγραφα, εκτός αν το πλοίο ή το αεροσκάφος εκτελεί δροµολόγια αποκλειστικά µεταξύ σηµείων του άλλου Συµβαλλόµενου Kράτους. θ) ο όρος «αρµόδια αρχή» σηµαίνει: 1) Στην περίπτωση της Eλλάδας, τον Yπουργό Oικονοµικών ή εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του, 2) Στην περίπτωση της Πολωνίας τον Yπουργό Oικονοµικών ή εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του. 2. Όσον αφορά την εφαρµογή της Συµφωνίας αυτής από ένα Συµβαλλόµενο Kράτος, κάθε όρος που δεν καθορίζεται σε αυτήν θα έχει την έννοια που έχει σύµφωνα µε τους νόµους του Kράτους αυτού τους σχετικούς µε τους φόρους που αποτελούν το αντικείµενο της Συµφωνίας. Αρθρο 4. Φορολογική κατοικία Αρθρο 4. Φορολογική κατοικία - Κείµενο νόµου 1. Για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, ο όρος «κάτοικος του ενός Συµβαλλόµενου Kράτους» σηµαίνει το πρόσωπο που, σύµφωνα µε τους νόµους αυτού του Kράτους, υπόκειται σε φορολογία σε αυτό λόγω κατοικίας ή διαµονής του ή τόπου διοίκησης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του ή άλλου παρόµοιας φύσης κριτηρίου. Aλλά ο όρος αυτός δεν περιλαµβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο που φορολογείται στο Kράτος αυτό, µόνον όσον αφορά εισόδηµα που προέρχεται από πηγές µέσα σ αυτό το Kράτος ή κεφάλαιο που βρίσκεται σε αυτό.

5 2. Aν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ένα φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και των δύο Συµβαλλόµενων Kρατών, τότε η νοµική του κατάσταση καθορίζεται ως εξής: α) Θεωρείται ότι είναι κάτοικος του Kράτους στο οποίο διαθέτει µόνιµη οικογενειακή εστία. Aν διαθέτει µόνιµη οικογενειακή εστία και στα δύο Kράτη, θεωρείται κάτοικος του Kράτους µε το οποίο διατηρεί στενότερους προσωπικούς και οικονοµικούς δεσµούς (κέντρο ζωτικών συµφερόντων). β) Aν το Kράτος στο οποίο έχει το κέντρο των ζωτικών συµφερόντων του δεν µπορεί να καθοριστεί, ή αν δεν διαθέτει µόνιµη οικογενειακή εστία σε κανένα από τα δύο κράτη, θεωρείται κάτοικος του Kράτους στο οποίο έχει την συνήθη διαµονή του. γ) Aν έχει συνήθη διαµονή και στα δύο Kράτη ή σε κανένα από αυτά, θεωρείται κάτοικος του Kράτους του οποίου είναι υπήκοος. δ) Aν η νοµική κατάσταση ενός φυσικού προσώπου δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί σύµφωνα µε τις υποπαραγράφους α' έως γ', η αρµόδιες αρχές των Συµβαλλόµενων Kρατών θα ρυθµίζουν το θέµα µε αµοιβαία συµφωνία. Αρθρο 5. Mόνιµη εγκατάσταση Αρθρο 5. Mόνιµη εγκατάσταση - Κείµενο νόµου 1. Για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας, ο όρος «µόνιµη εγκατάσταση» σηµαίνει έναν καθορισµένο τόπο επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µέσω του οποίου οι εργασίες της επιχείρησης διεξάγονται ενόλω ή ενµέρει. 2. O όρος «µόνιµη εγκατάσταση» περιλαµβάνει κυρίως: α) έδρα διοίκησης β) υποκατάστηµα γ) γραφείο δ) εργοστάσιο ε) εργαστήριο

6 στ) ορυχείο, πηγή πετρελαίου ή αερίου, λατοµείο ή οποιοδήποτε άλλο τόπο εξόρυξης φυσικών πόρων. 3. Ένα εργοτάξιο ή ένα έργο κατασκευής ή εγκατάστασης συνιστά µόνιµη εγκατάσταση µόνον εάν διαρκεί περισσότερο από εννέα µήνες. Eγκατάσταση ή κατασκευή που χρησιµοποιείται για την εξερεύνηση φυσικών πόρων αποτελεί µόνιµη εγκατάσταση µόνο εφ όσον διαρκεί περισσότερο από τρεις µήνες. 4. Aνεξαρτήτα από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, ο όρος «µόνιµη εγκατάσταση» δε θεωρείται ότι περιλαµβάνει: α) τη χρήση εγκαταστάσεων αποκλειστικά για την αποθήκευση, έκθεση ή παράδοση αγαθών ή εµπορευµάτων που ανήκουν στην επιχείρηση, β) τη διατήρηση αποθέµατος αγαθών ή εµπορευµάτων που ανήκουν στην επιχείρηση αποκλειστικά για την αποθήκευση, έκθεση ή παράδοση, γ) τη διατήρηση αποθέµατος αγαθών ή εµπορευµάτων που ανήκουν στην επιχείρηση αποκλειστικά µε σκοπό την επεξεργασία από άλλη επιχείρηση, δ) τη διατήρηση καθορισµένου τόπου επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων αποκλειστικά προς το σκοπό της αγοράς αγαθών, εµπορευµάτων, ή συγκέντρωσης πληροφοριών, για τηνεπιχείρηση, ε) τη διατήρηση καθορισµένου τόπου επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων αποκλειστικά µε σκοπό τη διαφήµιση παροχή πληροφοριών, επιστηµονική έρευνα ή παρόµοιες δραστηριότητες οι οποίες έχουν προπαρασκευαστικό ή επιβοηθητικό χαρακτήρα για τηνεπιχείρηση, στ) τη διατήρηση καθορισµένου τόπου επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων αποκλειστικά για τη διεξαγωγή οποιουδήποτε συνδυασµού δραστηριοτήτων που µνηµονεύονται στις υποπαραγράφους α' έως ε' υπό τον όρο ότι η όλη δραστηριότητα του καθορισµένου τόπου η απορρέουσα από αυτόν τον συνδυασµό είναι προπαρασκευαστικού ή επιβοηθητικού χαρακτήρα. 5. Aνεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου οσάκις ένα πρόσωπο, πλην της περιπτώσεως του ανεξάρτητου πράκτορα για τον οποίο εφαρµόζεται η παράγραφος 6 του παρόντος άρθρου ενεργεί για λογαριασµό µιας επιχείρησης και έχει την εξουσιοδότηση την οποία ενασκεί συστηµατικά να συνάπτει συµβόλαια στο όνοµα της επιχείρησης µέσα σε ένα από τα Kράτη, η επιχείρηση αυτή θεωρείται ότι έχει µόνιµη εγκατάσταση στο Kράτος αυτό αναφορικά µε τις δραστηριότητες που αναλαµβάνει το πρόσωπο αυτό για την επιχείρηση, εκτός εάν οι δραστηριότητες του προσώπου αυτού περιορίζονται σε εκείνες που µνηµονεύονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, οι οποίες, έστω και εάν ασκούνται µέσω ενός καθορισµένου τόπου επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, δεν καθιστούν τον καθορισµένο αυτόν τόπο µόνιµη εγκατάσταση κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής. 6. Πρόσωπο που διεξάγει δραστηριότητες αναφορικά µε την εξερεύνηση ή

7 εκµετάλλευση της υφαλοκρηπίδας και του υπεδάφους του και των φυσικών του πόρων σε ένα Συµβαλλόµενο Kράτος, θα θεωρείται ότι διεξάγει εµπόριο µέσω µίας µόνιµης εγκατάστασης στο κράτος αυτό. 7. Mία επιχείρηση δεν θεωρείται ότι έχει µόνιµη εγκατάσταση σε ένα Συµβαλλόµενο Kράτος απλά και µόνο επειδή διεξάγει εργασίες σε αυτό το Kράτος µέσω µεσίτη, γενικού αντιπρόσωπου µε προµήθεια ή οποιουδήποτε άλλου ανεξάρτητου πράκτορα, εφόσον τα πρόσωπα αυτά ενεργούν µέσα στα συνήθη πλαίσια της δραστηριότητάς τους. 8. Tο γεγονός ότι εταιρεία που είναι κάτοικος του ενός Συµβαλλόµενου Kράτους ελέγχει ή ελέγχεται από εταιρεία που είναι κάτοικος του άλλου Συµβαλλόµενου Kράτους ή διεξάγει εργασίες σε αυτό το άλλο κράτος (είτε µέσω µόνιµης εγκατάστασης είτε µε άλλο τρόπο) δεν µπορεί αυτό και µόνο να καθιστά την καθεµία από τις εταιρείες µόνιµη εγκατάστασης της άλλης. Αρθρο 6. Eισόδηµα από ακίνητη περιουσία Αρθρο 6. Eισόδηµα από ακίνητη περιουσία - Κείµενο νόµου 1. Eισόδηµα που αποκτάται από κάτοικο του ενός Συµβαλλόµενου Kράτους από ακίνητη περιουσία (συµπεριλαµβανοµένου και του εισοδήµατος από γεωργική ή δασική δραστηριότητα) που βρίσκεται στο άλλο Συµβαλλόµενο Kράτος, µπορεί να φορολογείται σ αυτό το άλλο Kράτος. 2. O όρος «ακίνητη περιουσία» έχει στην παρούσα Συµφωνία την έννοια η οποία καθορίζεται µε τη νοµοθεσία του Συµβαλλόµενου Kράτους στο οποίο βρίσκεται αυτή η περιουσία. O όρος οπωσδήποτε περιλαµβάνει περιουσία παρεπόµενη (Property Accesory) της ακίνητης περιουσίας, ζώα και εξοπλισµό που χρησιµοποιούνται στη γεωργία και στη δασοκοµία, δικαιώµατα στα οποία εφαρµόζονται οι διατάξεις της γενικής νοµοθεσίας για έγγειο ιδιοκτησία, επικαρπία σε ακίνητη περιουσία και δικαιώµατα από τα οποία απορρέουν πληρωµές µεταβλητές ή καθορισµένες ως αντάλλαγµα για εκµετάλλευση, ή για το δικαίωµα εκµετάλλευσης, µεταλλευτικών κοιτασµάτων, πηγών και άλλων φυσικών πόρων, πλοία, πλοιάρια και αεροπλάνα δε θεωρούνται ως ακίνητη περιουσία. 3. Oι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται στο εισόδηµα που προέρχεται από την άµεση χρήση, εκµίσθωση ή οποιαδήποτε άλλη µορφή χρήσης της ακίνητης περιουσίας.

8 4. Oι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται επίσης στο εισόδηµα από ακίνητη περιουσία µιας επιχείρησης και στο εισόδηµα από ακίνητη περιουσία που χρησιµοποιείται για την άσκηση µη εξαρτηµένων προσωπικών υπηρεσιών. Αρθρο 7. Kέρδη επιχειρήσεων Αρθρο 7. Kέρδη επιχειρήσεων - Κείµενο νόµου 1. Tα κέρδη επιχείρησης του ενός Συµβαλλόµενου Kράτους φορολογούνται µόνο στο Kράτος αυτό, εκτός αν η επιχείρηση διεξάγει εργασίες στο άλλο Συµβαλλόµενο Kράτος µέσω µιάς µόνιµης εγκατάστασης σ αυτό. Eάν η επιχείρηση διεξάγει εργασίες κατ αυτόν τον τρόπο, τα κέρδη της επιχείρησης µπορεί να φορολογούνται στο άλλο Kράτος, αλλά µόνο ως προς το τµήµα αυτών το οποίο προέρχεται από τη µόνιµη αυτή εγκατάσταση. 2. Tηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 3, του παρόντος άρθρου εάν µία επιχείρηση του ενός Συµβαλλόµενου Kράτους διεξάγει εργασίες στο άλλο Συµβαλλόµενο Kράτος µέσω µόνιµης εγκατάστασης σ αυτό, τότε σε καθένα από τα Συµβαλλόµενα Kράτη αποδίδονται στη µόνιµη εγκατάσταση τα κέρδη που υπολογίζεται ότι θα πραγµατοποιούσε, αν αυτή ήταν µια διαφορετική και ανεξάρτητη επιχείρηση που ασχολείται µε την ίδια ή µε παρόµοια δραστηριότητα κάτω από τις ίδιες ή παρόµοιες συνθήκες και που ενεργεί τελείως ανεξάρτητα από την επιχείρηση της οποίας αποτελεί µόνιµη εγκατάσταση. 3. Kατά τον καθορισµό των κερδών µιας µόνιµης εγκατάστασης αφαιρούνται τα έξοδα, συµπεριλαµβανοµένων και των διοικητικών και γενικών διαχειριστικών εξόδων, που πραγµατοποιούνται κατά τους σκοπούς της µόνιµης εγκατάστασης είτε στο Kράτος στο οποίο βρίσκεται η µόνιµη εγκατάσταση είτε αλλού. 4. Eφ όσον συνηθίζεται σ ένα Συµβαλλόµενο Kράτος τα κέρδη που προέρχονται από κάποια µόνιµη εγκατάσταση να καθορίζονται µε βάση τον καταµερισµό των συνολικών κερδών της επιχείρησης στα διάφορα τµήµατά της, οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν εµποδίζουν καθόλου το Kράτος αυτό να καθορίζει τα φορολογητέα κέρδη µ αυτόν τον καταµερισµό, όπως συνηθίζεται παρ' όλα αυτά, όµως, η χρησιµοποιούµενη µέθοδος καταµερισµού πρέπει να είναι τέτοια, ώστε το αποτέλεσµα να συµφωνεί µε τις αρχές που περιέχονται στο παρόν άρθρο.

9 5. Kανένα κέρδος δεν θεωρείται ότι ανήκει σε µόνιµη εγκατάσταση για το λόγο ότι η µόνιµη εγκατάσταση έκανε απλή αγορά αγαθών ή εµπορευµάτων για την επιχείρηση. 6. Για τους σκοπούς των προηγούµενων παραγράφων, τα κέρδη που προέρχονται από τη µόνιµη εγκατάσταση καθορίζονται µε την ίδια µέθοδο κάθε χρόνο, εκτός αν υπάρχουν βάσιµοι και επαρκείς λόγοι να καθορίζονται διαφορετικά. 7. Στις περιπτώσεις που στα κέρδη περιλαµβάνονται στοιχεία εισοδήµατος για τα οποία γίνεται ιδιαίτερη µνεία σ άλλα άρθρα της παρούσας Συµφωνίας, τότε οι διατάξεις των άρθρων εκείνων δεν επηρεάζονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Αρθρο 8. Nαυτιλιακές και αεροπορικές µεταφορές Αρθρο 8. Nαυτιλιακές και αεροπορικές µεταφορές - Κείµενο νόµου 1. H Συµφωνία µεταξύ της Kυβέρνησης της Eλλάδας και της Kυβέρνησης της Πολωνίας σχετικά µε την απαλλαγή από τη φορολογία των εσόδων από την εκµετάλλευση πλοίων και αεροσκαφών σε διεθνείς µεταφορές που υπογράφηκε στην Aθήνα στις 21 Iανουαρίου 1964, δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις της παρούσας Συµφωνίας. 2. Oι διατάξεις της Συµφωνίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται επίσης σε κέρδη από τη συµµετοχή σε «POOL» κοινοπραξία ή σε επιχείρηση που λειτουργεί σε διεθνές επίπεδο. Αρθρο 9. Συνδεόµενες επιχειρήσεις Αρθρο 9. Συνδεόµενες επιχειρήσεις - Κείµενο νόµου

10 Aν: α) Eπιχείρηση του ενός Συµβαλλόµενου Kράτους συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο µιας επιχείρησης του άλλου Συµβαλλόµενου Kράτους, ή β) τα ίδια πρόσωπα συµµετέχουν άµεσα ή έµµεσα στη διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο επιχείρησης του ενός Συµβαλλόµενου Kράτους και µιας επιχείρησης του άλλου Συµβαλλόµενου Kράτους, και σε καθεµία από τις περιπτώσεις αυτές επικρατούν ή επιβάλλονται µεταξύ των δύο επιχειρήσεων στις εµπορικές ή οικονοµικές τους σχέσεις όροι διαφορετικοί από εκείνους που θα επικρατούσαν µεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τότε οποιαδήποτε κέρδη τα οποία, αν δεν υπήρχαν οι όροι αυτοί, θα µπορούσαν να είχαν πραγµατοποιηθεί από µία από τις επιχειρήσεις, αλλά λόγω αυτών των όρων, δεν πραγµατοποιήθηκαν, µπορούν να περιλαµβάνονται στα κέρδη αυτής της επιχείρησης και να φορολογούνται ανάλογα. Αρθρο 10. Mερίσµατα Αρθρο 10. Mερίσµατα - Κείµενο νόµου 1. Mερίσµατα που καταβάλλονται από εταιρεία η οποία είναι κάτοικος του ενός Συµβαλλόµενου Kράτους σε κάτοικο του άλλου Συµβαλλόµενου Kράτους, φορολογούνται και στα δύο Συµβαλλόµενα Kράτη. 2. O όρος «µερίσµατα», όπως χρησιµοποιείται σ αυτό το άρθρο, σηµαίνει το εισόδηµα από µετοχές, µετοχές «επικαρπίας» ή δικαιώµατα «επικαρπίας», µετοχές µεταλλείων, ιδρυτικούς τίτλους ή άλλα δικαιώµατα συµµετοχής σε κέρδη (κεφαλαίουχικής εταιρείας) τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από χρέη, καθώς και το εισόδηµα από άλλα εταιρικά δικαιώµατα το οποίο έχει την ίδια φορολογική µεταχείριση όπως και το εισόδηµα από µετοχές σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία του Kράτους του οποίου η εταιρεία που διενεργεί τη διανοµή είναι κάτοικος. 3. Oι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζονται, αν ο δικαιούχος των µερισµάτων, ο οποίος είναι κάτοικος του ενός Συµβαλλόµενου Kράτους διεξάγει εργασίες στο άλλο Συµβαλλόµενο Kράτος, του οποίου η εταιρεία που καταβάλλει τα µερίσµατα είναι κάτοικος, µέσω µόνιµης εγκατάστασης που βρίσκεται σε αυτό, ή αν παρέχει σ αυτό το άλλο Kράτος µη εξαρτηµένες προσωπικές υπηρεσίες από καθορισµένη βάση που βρίσκεται σ αυτό και η συµµετοχή (HOLDING) δυνάµει της οποίας καταβάλλονται τα µερίσµατα συνδέεται ουσιαστικά µ αυτή τη µόνιµη εγκατάσταση ή την καθορισµένη βάση. Σ αυτή την περίπτωση εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 ή του άρθρου 14 κατά περίπτωση.

11 4. Aν µία εταιρεία που είναι κάτοικος του ενός Συµβαλλόµενου Kράτους πραγµατοποιεί κέρδη ή αποκτά εισοδήµατα στο άλλο Συµβαλλόµενο Kράτος, το άλλο αυτό Kράτος δεν µπορεί να επιβάλει κανένα φόρο στα µερίσµατα που καταβάλλονται από την εταιρεία, εκτός αν τα µερίσµατα αυτά καταβάλλονται σε κάτοικο του άλλου αυτού Kράτους ή αν η συµµετοχή (HOLDING) δυνάµει της οποίας καταβάλλονται τα µερίσµατα συνδέεται ουσιαστικά µε µία µόνιµη εγκατάσταση ή καθορισµένη βάση που βρίσκεται στο άλλο αυτό Kράτος, ούτε µπορεί να υπαγάγει τα αδιανέµητα κέρδη της εταιρείας σε φόρο επί αδιανεµήτων κερδών, ακόµη και αν τα καταβαλλόµενα µερίσµατα ή τα αδιανέµητα κέρδη αποτελούνται εν όλω ή εν µέρει από κέρδη ή εισοδήµατα που προκύπτουν σ αυτό το άλλο Kράτος. Αρθρο 11. Τόκοι Αρθρο 11. Τόκοι - Κείµενο νόµου 1. Tόκοι που προκύπτουν στο ένα Συµβαλλόµενο Kράτος και καταβάλλονται σε κάτοικο του άλλου Συµβαλλόµενου Kράτους µπορούν να φορολογούνται σ αυτό το άλλο Kράτος. 2. Mπορούν, όµως αυτοί οι τόκοι να φορολογούνται επίσης στο Συµβαλλόµενο Kράτος στο οποίο προκύπτουν και σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του Kράτους αυτού, αλλά αν ο εισπράττων είναι ο δικαιούχος των τόκων, ο φόρος που επιβάλλεται κατ αυτό τον τρόπο δεν υπερβαίνει το 10% του ακαθάριστου ποσού των τόκων. Oι αρµόδιες αρχές των Συµβαλλόµενων Kρατών καθορίζουν µε αµοιβαία συµφωνία τον τρόπο εφαρµογής αυτού του περιορισµού. 3. O όρος «τόκοι», όπως χρησιµοποιείται στο παρόν άρθρο, σηµαίνει εισόδηµα από απαιτήσεις από χρέη οποιασδήποτε φύσης, ανεξάρτητα αν οι απαιτήσεις αυτές εξασφαλίζονται ή όχι µε υποθήκη ή αν παρέχουν ή όχι δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη του οφειλέτη, κυρίως όµως σηµαίνει εισόδηµα από κρατικά χρεόγραφα και εισόδηµα από οµολογίες µε ή χωρίς ασφάλεια συµπεριλαµβανοµένων και των δώρων (PREMIUMS) και βραβείων που συνεπάγονται τα ανωτέρω χρεόγραφα και οµολογίες. Πρόστιµα για εκπρόθεσµη πληρωµή δε θεωρούνται ως τόκοι για την εφαρµογή του άρθρου αυτού. 4. Oι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται αν ο δικαιούχος των τόκων, που είναι κάτοικος του ενός Συµβαλλόµενου Kράτους, διεξάγει εργασίες στο άλλο Συµβαλλόµενο Kράτος, στο οποίο προκύπτουν οι τόκοι, µέσω µιας µόνιµης εγκατάστασης σ αυτό ή αν παρέχει στο άλλο Kράτος µη εξαρτηµένες προσωπικές υπηρεσίες από καθορισµένη βάση σ αυτό και η αξίωση

12 χρέους σε σχέση µε την οποία καταβάλλονται οι τόκοι συνδέεται ουσιαστικά µ αυτή τη µόνιµη εγκατάσταση ή την καθορισµένη βάση. Σ αυτή την περίπτωση, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 ή του άρθρου 14 της παρούσας Συµφωνίας κατά περίπτωση. 5. Tόκοι θεωρούνται ότι προκύπτουν στο ένα Συµβαλλόµενο Kράτος όταν ο καταβάλλων είναι το ίδιο το Kράτος, µία πολιτική υποδιαίρεση, µια τοπική αρχή ή κάτοικος του Kράτους αυτού. Aν όµως, το πρόσωπο που καταβάλλει τους τόκους, είτε αυτό είναι ή όχι κάτοικος ενός από τα Συµβαλλόµενα Kράτη, έχει σ ένα από τα Συµβαλλόµενα Kράτη µία µόνιµη εγκατάσταση ή µια καθορισµένη βάση σε σχέση µε την οποία προέκυψε η οφειλή για την οποία καταβάλλονται οι τόκοι και οι τόκοι αυτοί βαρύνουν τη µόνιµη εγκατάσταση ή την καθορισµένη βάση, τότε οι τόκοι αυτοί θεωρούνται ότι προκύπτουν στο Συµβαλλόµενο Kράτος στο οποίο βρίσκεται η µόνιµη εγκατάσταση ή η καθορισµένη βάση. 6. Σε περίπτωση, που λόγω ειδικής σχέσης µεταξύ του καταβάλλοντος και του δικαιούχου ή µεταξύ αυτών και κάποιου άλλου προσώπου, το ποσό των τόκων, λαµβανοµένης υπόψη της αξίωσης από χρέος για την οποία καταβάλλονται, υπερβαίνει το ποσό που θα είχε συµφωνηθεί µεταξύ του οφειλέτη και του δικαιούχου ελλείψει µιάς τέτοιας σχέσης, οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρµόζονται µόνο στο τελευταίο µνηµονευόµενο ποσό. Σ αυτή την περίπτωση, το υπερβάλλον µέρος των πληρωµών φορολογείται σύµφωνα µε την νοµοθεσία κάθε Συµβαλλόµενου Kράτους, λαµβανοµένων υπόψη και των λοιπών διατάξεων της παρούσας Συµφωνίας. 7. Oι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται αν η αξίωση από χρέος, για την οποία καταβάλλονται οι τόκοι, έχει γεννηθεί ή έχει εκχωρηθεί, αποκλειστικά και µόνο, για τη απόκτηση των πλεονεκτηµάτων αυτού του άρθρου και όχι για πραγµατικούς (bona-fide) εµπορικούς σκοπούς. Αρθρο 12. ικαιώµατα Αρθρο 12. ικαιώµατα - Κείµενο νόµου 1. ικαιώµατα που προκύπτουν από ένα Συµβαλλόµενο Kράτος και καταβάλλονται σε κάτοικο του άλλου Συµβαλλόµενου Kράτους, µπορούν να φορολογούνται σ αυτό το άλλο Kράτος. 2. Mπορούν, όµως, αυτά τα δικαιώµατα να φορολογούνται στο Συµβαλλόµενο Kράτος στο οποίο προκύπτουν και σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του Kράτους αυτού, αλλά αν ο αποδέκτης είναι ο δικαιούχος των δικαιωµάτων, ο φόρος που επιβάλλεται κατ αυτό τον τρόπο δεν υπερβαίνει το 10% του ακαθάριστου ποσού των

13 δικαιωµάτων. Oι αρµόδιες αρχές των Συµβαλλόµενων Kρατών καθορίζουν µε αµοιβαία συµφωνία τον τρόπο εφαρµογής αυτών των περιορισµών. 3. O όρος «δικαιώµατα», όπως χρησιµοποιείται στο παρόν άρθρο, σηµαίνει πληρωµές κάθε είδους που εισπράχθηκαν σαν αντάλλαγµα για τη χρήση ή για το δικαίωµα χρήσης, οποιουδήποτε δικαιώµατος αναπαραγωγής, φιλολογικής, καλλιτεχνικής ή επιστηµονικής εργασίας, περιλαµβανοµένων κινηµατογραφικών ταινιών και ταινιών και µαγνητοταινιών για τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές εκποµπές οποιασδήποτε ευρεσιτεχνίας, εµπορικού σήµατος, σχεδίου ή τύπου, µηχανολογικού σχεδίου, µυστικού τύπου ή διαδικασίας παραγωγής ή για τη χρήση ή για το δικαίωµα χρήσης βιοµηχανικού, εµπορικού ή επιστηµονικού εξοπλισµού ή για πληροφορίες που αφορούν βιοµηχανική, εµπορική ή επιστηµονική εµπειρία. 4. Oι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται αν ο δικαιούχος των δικαιωµάτων, που είναι κάτοικος του ενός Συµβαλλόµενου Kράτους, διεξάγει εργασίες στο άλλο Συµβαλλόµενο Kράτος, στο οποίο προκύπτουν τα δικαιώµατα µέσω µιάς µόνιµης εγκατάστασης που βρίσκεται σ αυτό ή αν παρέχει στο άλλο Kράτος µη εξαρτηµένες προσωπικές υπηρεσίες από καθορισµένη βάση που βρίσκεται σ αυτό και το δικαίωµα ή η περιουσία σε σχέση µε την οποία καταβάλλονται τα δικαιώµατα συνδέεται ουσιαστικά µ αυτή τη µόνιµη εγκατάσταση ή την καθορισµένη βάση. Σ αυτή την περίπτωση, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 ή του άρθρου 14 της παρούσας Συµφωνίας κατά περίπτωση. 5. ικαιώµατα θεωρούνται ότι προκύπτουν στο ένα Συµβαλλόµενο Kράτος όταν ο καταβάλλων είναι το ίδιο το Kράτος, µία πολιτική υποδιαίρεση, µια τοπική αρχή ή κάτοικος του Kράτους αυτού. Όταν όµως το πρόσωπο που καταβάλλει τα δικαιώµατα, ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι κάτοικος ενός από τα Συµβαλλόµενα Kράτη, διατηρεί σ ένα από τα Συµβαλλόµενα Kράτη µόνιµη εγκατάσταση ή καθορισµένη βάση σε σχέση µε την οποία προέκυψε η υποχρέωση καταβολής των δικαιωµάτων και τα δικαιώµατα αυτά βαρύνουν αυτήν τη µόνιµη εγκατάσταση ή την καθορισµένη βάση, τότε τα δικαιώµατα αυτά θεωρούνται ότι προκύπτουν στο Kράτος στο οποίο βρίσκεται η µόνιµη εγκατάσταση ή η καθορισµένη βάση. 6. Σε περίπτωση που, λόγω ειδικής σχέσης µεταξύ του καταβάλλοντος και του δικαιούχου ή µεταξύ αυτών των δύο και κάποιου άλλου προσώπου, το ποσό των δικαιωµάτων, λαµβάνοντας υπόψη τη χρήση, το δικαίωµα χρήσης ή τις πληροφορίες για τις οποίες αυτά καταβάλλονται, υπερβαίνει το ποσό το οποίο θα είχε συµφωνηθεί µεταξύ του καταβάλλοντος και του δικαιούχου ελλείψει µιάς τέτοιας σχέσης, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µόνο στο τελευταίο µνηµονευόµενο ποσό. Σ αυτήν την περίπτωση, το υπερβάλλον µέρος των πληρωµών φορολογείται σύµφωνα µε την νοµοθεσία καθενός Συµβαλλόµενου Kράτους, λαµβανοµένων υπόψη των λοιπών διατάξεων της παρούσας Συµφωνίας. 7. Oι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται αν το δικαίωµα ή η περιουσία, από την οποία πηγάζουν τα δικαιώµατα, έχει γεννηθεί ή έχει εκχωρηθεί, αποκλειστικά και µόνο για την απόκτηση των πλεονεκτηµάτων αυτού του άρθρου και όχι για πραγµατικούς (bona-fide) εµπορικούς σκοπούς.

14 Αρθρο 13. Ωφέλεια από κεφάλαιο Αρθρο 13. Ωφέλεια από κεφάλαιο - Κείµενο νόµου 1. Ωφέλεια που αποκτάται από κάτοικο ενός Συµβαλλόµενου Kράτους από εκποίηση ακίνητης περιουσίας όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 6 και η οποία βρίσκεται στο άλλο Συµβαλλόµενο Kράτος µπορεί να φορολογείται στο άλλο αυτό Kράτος. 2. Ωφέλεια από την εκποίηση κινητής περιουσίας που αποτελεί µέρος της επαγγελµατικής περιουσίας µιάς µόνιµης εγκατάστασης που διατηρεί µία επιχείρηση του ενός Συµβαλλόµενου Kράτους στο άλλο Συµβαλλόµενο Kράτος ή κινητής περιουσίας που ανήκει σε καθορισµένη βάση την οποία κάτοικος του ενός Συµβαλλόµενου Kράτους διατηρεί στο άλλο Συµβαλλόµενο Kράτος για το σκοπό της άσκησης µη εξαρτηµένων προσωπικών υπηρεσιών, περιλαµβανοµένης της ωφέλειας από την εκποίηση µιάς τέτοιας µόνιµης εγκατάστασης (µόνης ή µαζί µε όλη την επιχείρηση) ή µιάς τέτοιας καθορισµένης βάσης, µπορεί να φορολογείται στο άλλο αυτό Kράτος. 3. Ωφέλεια από την εκποίηση πλοίων ή αεροσκαφών που εκτελούν διεθνείς µεταφορές ή κινητής περιουσίας που ανήκει στην επιχείρηση που εκµεταλλεύεται αυτά τα πλοία ή αεροσκάφη φορολογείται µόνο στο Συµβαλλόµενο Kράτος στο οποίο τα κέρδη από την εκµετάλλευση των εν λόγω πλοίων ή αεροσκαφών φορολογούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της Συµφωνίας αυτής. 4. Ωφέλεια από την εκποίηση οποιασδήποτε περιουσίας εκτός από εκείνη που αναφέρεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 φορολογείται µόνο στο Συµβαλλόµενο Kράτος του οποίου είναι κάτοικος το πρόσωπο που εκποιεί την εν λόγω περιουσία. Αρθρο 14. Mη εξαρτηµένες προσωπικές υπηρεσίες Αρθρο 14. Mη εξαρτηµένες προσωπικές υπηρεσίες - Κείµενο νόµου

15 1. Eισόδηµα που αποκτάται από κάτοικο του ενός Συµβαλλόµενου Kράτους για επαγγελµατικές υπηρεσίες ή άλλες δραστηριότητες µη εξαρτηµένου χαρακτήρα φορολογείται µόνο σ αυτό το Kράτος, εκτός αν αυτός διατηρεί κατά συνήθη τρόπο καθορισµένη βάση στο άλλο Συµβαλλόµενο Kράτος για το σκοπό της άσκησης των δραστηριοτήτων του. Aν αυτός διατηρεί µια τέτοια καθορισµένη βάση, το εισόδηµα µπορεί να φορολογείται στο άλλο Συµβαλλόµενο Kράτος αλλά µόνο κατά το ποσό που ανήκει σ αυτήν την καθορισµένη βάση. 2. O όρος «επαγγελµατικές υπηρεσίες» περιλαµβάνει ειδικά µη εξαρτηµένες επιστηµονικές, φιλολογικές, καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές ή διδακτικές δραστηριότητες, όπως επίσης και τις µη εξαρτηµένες δραστηριότητες των γιατρών, δικηγόρων, µηχανικών, αρχιτεκτόνων, οδοντιάτρων και λογιστών. Αρθρο 15. Eξαρτηµένες προσωπικές υπηρεσίες Αρθρο 15. Eξαρτηµένες προσωπικές υπηρεσίες - Κείµενο νόµου 1. Mε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 16, 17, 18, 19 και 20 της παρούσας Συµφωνίας µισθοί, ηµεροµίσθια και άλλες αµοιβές παρόµοιας φύσης που αποκτώνται από κάτοικο του ενός Συµβαλλόµενου Kράτους για εξαρτηµένη εργασία φορολογούνται µόνο στο Kράτος αυτό εκτός αν η εν λόγω εργασία προσφέρεται στο άλλο Συµβαλλόµενο Kράτος. Aν η εργασία ασκείται έτσι, η αµοιβή που αποκτάται απ αυτή µπορεί να φορολογείται σ αυτό το άλλο Kράτος. 2. Aνεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αµοιβή που αποκτάται από κάτοικο του ενός Συµβαλλόµενου Kράτους για εξαρτηµένη εργασία που ασκείται στο άλλο Συµβαλλόµενο Kράτος φορολογείται µόνο στο πρώτο µνηµονευόµενο Kράτος αν: α) ο δικαιούχος της αµοιβής βρίσκεται στο άλλο Kράτος, για χρονική περίοδο ή περιόδους που δεν υπερβαίνουν, συνολικά, τις 183 µέρες κατά το οικείο ηµερολογιακό έτος και β) η αποζηµίωση καταβάλλεται από, ή για λογαριασµό, εργοδότη ο οποίος δεν είναι κάτοικος του άλλου Kράτους, και γ) η αµοιβή δεν βαρύνει µόνιµη εγκατάσταση ή καθορισµένη βάση την οποία ο εργοδότης διατηρεί στο άλλο Kράτος.

16 3. Aνεξάρτητα από τις προηγούµενες διατάξεις του παρόντος άρθρου, αµοιβή που αποκτάται για εξαρτηµένη εργασία που προσφέρεται πάνω σε πλοίο ή αεροσκάφος σε διεθνείς µεταφορές µπορεί να φορολογείται στο Συµβαλλόµενο Kράτος στο οποίο τα κέρδη από την εκµετάλλευση του πλοίου ή του αεροσκάφους φορολογούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρούσας Συµφωνίας. Αρθρο 16. Aµοιβές ιευθυντών Αρθρο 16. Aµοιβές ιευθυντών - Κείµενο νόµου Aµοιβές διευθυντών και άλλες παρόµοιες πληρωµές που αποκτώνται από κάτοικο του ενός Συµβαλλόµενου Kράτους µε την ιδιότητά του ως µέλος του διοικητικού συµβουλίου µιας εταιρείας, η οποία είναι κάτοικος του άλλου Συµβαλλόµενου Kράτους, µπορεί να φορολογούνται σ αυτό το άλλο Kράτος. Αρθρο 17. Kαλλιτέχνες και αθλητές Αρθρο 17. Kαλλιτέχνες και αθλητές - Κείµενο νόµου 1. Aνεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 της παρούσας Συµφωνίας, εισόδηµα που αποκτάται από κάτοικο του ενός Συµβαλλόµενου Kράτους ως πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες ψυχαγωγίας όπως καλλιτέχνης θεάτρου, κινηµατογράφου, ραδιοφώνου ή τηλεόρασης ή µουσικός ή ως αθλητής, από τις προσωπικές δραστηριότητες του που ασκήθηκαν στο άλλο Συµβαλλόµενο Kράτος, µπορεί να φορολογείται σ αυτό το άλλο Kράτος. 2. Όταν εισόδηµα από την άσκηση προσωπικών δραστηριοτήτων ενός προσώπου που παρέχει υπηρεσίες ψυχαγωγίας, ή ενός αθλητή, µε την ιδιότητά του αυτή, δεν περιέρχεται σ αυτό το ίδιο πρόσωπο που παρέχει τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας ή στον ίδιο τον αθλητή, αλλά σε άλλο πρόσωπο, το εισόδηµα αυτό µπορεί, ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 7, 14 και 15 της παρούσας Συµφωνίας, να φορολογείται στο

17 Συµβαλλόµενο Kράτος στο οποίο ασκούνται οι δραστηριότητες του προσώπου που παρέχει υπηρεσία ψυχαγωγίας ή του αθλητή. 3. Aνεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εισόδηµα, που αποκτάται από τις δραστηριότητες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου µέσα στα πλαίσια προγραµµάτων µορφωτικών ή αθλητικών ανταλλαγών µεταξύ των Συµβαλλόµενων Kρατών, εξαιρείται της φορολογίας στο Συµβαλλόµενο Kράτος στο οποίο ασκούνται οι δραστηριότητες αυτές. Αρθρο 18. Συντάξεις Αρθρο 18. Συντάξεις - Κείµενο νόµου Tηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, οι συντάξεις και άλλες αµοιβές παρόµοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο του ενός Συµβαλλόµενου Kράτους για υπηρεσίες που προσέφερε στο παρελθόν φορολογούνται µόνο στο Συµβαλλόµενο Kράτος στο οποίο ο αποδέκτης της σύνταξης είναι κάτοικος. Αρθρο 19. Kυβερνητικές υπηρεσίες Αρθρο 19. Kυβερνητικές υπηρεσίες - Κείµενο νόµου 1. Aµοιβές, εκτός από σύνταξη, που καταβάλλονται από το ένα Συµβαλλόµενο Kράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού σε ένα φυσικό πρόσωπο για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς αυτό το Kράτος ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού φορολογούνται µόνο σ αυτό το Kράτος. Eν τούτοις, µια τέτοια αµοιβή φορολογείται µόνο στο άλλο Συµβαλλόµενο Kράτος, αν οι υπηρεσίες παρέχονται εντός αυτού του Kράτους και ο αποδέκτης είναι κάτοικος αυτού του άλλου Συµβαλλόµενου Kράτους ο οποίος:

18 α) είναι υπήκοος του Kράτους αυτού, ή β) δεν έγινε κάτοικος του Kράτους αυτού αποκλειστικά και µόνο για το σκοπό της παροχής των υπηρεσιών. 2. Oποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το ένα Συµβαλλόµενο Kράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, ή από ταµεία που συστάθηκαν από αυτό, σ ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που προσέφερε προς το Kράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού φορολογείται µόνο στο Kράτος αυτό. Eν τούτοις, µια τέτοια σύνταξη φορολογείται µόνο στο άλλο Συµβαλλόµενο Kράτος, αν ο αποδέκτης είναι υπήκοος, και κάτοικος, του Kράτους αυτού. 3. Oι διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 18 εφαρµόζονται σε αµοιβές και συντάξεις για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση µε επιχειρηµατική δραστηριότητα που διεξάγεται από ένα από τα Συµβαλλόµενα Kράτη ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού. Αρθρο 20. Σπουδαστές Αρθρο 20. Σπουδαστές - Κείµενο νόµου Xρηµατικά ποσά τα οποία σπουδαστής ή µαθητευόµενος ο οποίος είναι ή ήταν αµέσως πριν από τη µετάβασή του σ ένα Συµβαλλόµενο Kράτος κάτοικος του άλλου Συµβαλλόµενου Kράτους και ο οποίος βρίσκεται στο πρώτο αναφερόµενο Kράτος αποκλειστικά και µόνο για το σκοπό της εκπαίδευσης ή εξάσκησής του λαµβάνει για το σκοπό της συντήρησης, εκπαίδευσης ή εξάσκησής του δε φορολογούνται σ αυτό το Kράτος, µε την προϋπόθεση ότι τα καταβαλλόµενα αυτά ποσά προκύπτουν από πηγές που βρίσκονται εκτός του Kράτους αυτού. Αρθρο 21. Kαθηγητές και ερευνητές Αρθρο 21. Kαθηγητές και ερευνητές - Κείµενο νόµου

19 1. Φυσικό πρόσωπο, το οποίο επισκέπτεται ένα Συµβαλλόµενο Kράτος µε σκοπό να διδάξει ή να διενεργήσει έρευνα σε πανεπιστήµιο ή άλλο αναγνωρισµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα ιδίου επιπέδου σε αυτό το Συµβαλλόµενο Kράτος και το οποίο είναι ή ήταν αµέσως πριν από αυτήν την επίσκεψη κάτοικος του άλλου Συµβαλλόµενου Kράτους εξαιρείται από την φορολογία στο πρώτο αναφερόµενο Συµβαλλόµενο Kράτος επί αµοιβής για τέτοια διδασκαλία ή έρευνα για περίοδο που δεν ξεπερνά τα δύο χρόνια από την ηµεροµηνία της πρώτης επίσκεψής του για το σκοπό αυτόν. 2. Oι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται σε εισόδηµα από έρευνα, αν αυτή η έρευνα διεξάγεται όχι για το ηµόσιο Συµφέρον, αλλά πρωτίστως για το προσωπικό όφελος ενός συγκεκριµένου προσώπου ή προσώπων. Αρθρο 22. Άλλα εισοδήµατα Αρθρο 22. Άλλα εισοδήµατα - Κείµενο νόµου 1. Eισοδήµατα κατοίκου ενός από τα Συµβαλλόµενα Kράτη, οπουδήποτε και αν προκύπτουν, τα οποία δεν αναφέρθηκαν στα προηγούµενα άρθρα της παρούσας Συµφωνίας, φορολογούνται µόνο στο Kράτος αυτό. 2. Oι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζονται επί εισοδήµατος, µε εξαίρεση το εισόδηµα από ακίνητη περιουσία, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6, αν ο δικαιούχος αυτού του εισοδήµατος, ο οποίος είναι κάτοικος του ενός Συµβαλλόµενου Kράτους, διεξάγει επιχείρηση στο άλλο Συµβαλλόµενο Kράτος µέσω µόνιµης σ αυτό εγκατάστασης ή ασκεί σ αυτό το άλλο Kράτος µη εξαρτηµένες προσωπικές υπηρεσίες από καθορισµένη βάση που βρίσκεται σ αυτό και το δικαίωµα ή η περιουσία σε σχέση µε την οποία καταβάλλεται το εισόδηµα συνδέεται ουσιαστικά µε αυτή τη µόνιµη εγκατάσταση ή την καθορισµένη βάση. Σε µια τέτοια περίπτωση εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 ή του άρθρου 14 ανάλογα µε την περίπτωση.

20 Αρθρο 23. Kεφάλαιο Αρθρο 23. Kεφάλαιο - Κείµενο νόµου 1. Kεφάλαιο που αντιπροσωπεύεται από ακίνητη περιουσία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6, η οποία ανήκει σε κάτοικο Συµβαλλόµενου Kράτους και βρίσκεται στο άλλο Kράτος, µπορεί να φορολογείται στο άλλο αυτό Kράτος. 2. Kεφάλαιο που αντιπροσωπεύεται από κινητή περιουσία που αποτελεί µέρος της επαγγελµατικής περιουσίας µίας µόνιµης εγκατάστασης, την οποία έχει επιχείρηση ενός Συµβαλλόµενου Kράτους στο άλλο Συµβαλλόµενο Kράτος ή από κινητή περιουσία που συνδέεται µε καθορισµένη βάση, την οποία έχει κάτοικος ενός Συµβαλλόµενου Kράτους στο άλλο Συµβαλλόµενο Kράτος για το σκοπό της παροχής µη εξαρτηµένων προσωπικών υπηρεσιών, µπορεί να φορολογείται στο άλλο αυτό Kράτος. 3. Kεφάλαιο που αντιπροσωπεύεται από πλοία ή αεροσκάφη σε διεθνείς µεταφορές ή από κινητή περιουσία, που συνδέεται µε την εκµετάλλευση αυτών των πλοίων ή αεροσκαφών, φορολογείται µόνο στο Συµβαλλόµενο Kράτος στο οποίο φορολογούνται τα κέρδη από τα εν λόγω πλοία ή αεροσκάφη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρούσας σύµβασης. 4. Όλα τα άλλα στοιχεία κεφαλαίου κατοίκου ενός Συµβαλλόµενου Kράτους φορολογούνται µόνο στο Kράτος τούτο. Αρθρο 24. Mέθοδοι για την αποφυγή της διπλής φορολογίας Αρθρο 24. Mέθοδοι για την αποφυγή της διπλής φορολογίας - Κείµενο νόµου 1. Στην Eλλάδα, η διπλή φορολογία θα αποφεύγεται ως εξής: Στις περιπτώσεις που κάτοικος της Eλλάδας αποκτά εισόδηµα ή είναι κύριος κεφαλαίου το οποίο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας Συµφωνίας, µπορεί να φορολογηθεί στην Πολωνία, η Eλλάδα να γνωρίζει: α) σαν έκπτωση από το φόρο εισοδήµατος του εν λόγω κατοίκου ποσό ίσο προς το

21 φόρο εισοδήµατος που καταβάλλεται σε αυτό το άλλο Kράτος, β) σαν έκπτωση από το φόρο κεφαλαίου του κατοίκου αυτού, ποσό ίσο προς το φόρο κεφαλαίου που καταβλήθηκε σε αυτό το άλλο Kράτος, Mια τέτοια έκπτωση δεν µπορεί εν τούτοις, να υπερβαίνει και στις δύο περιπτώσεις το τµήµα του φόρου εισοδήµατος ή του φόρου κεφαλαίου, όπως υπολογίστηκε πριν να δωθεί η έκπτωση, το οποίο αναλογεί, κατά περίπτωση, στο εισόδηµα ή στο κεφάλαιο που µπορεί να φορολογείται σε αυτό το άλλο Kράτος. 2. Στην Πολωνία, η διπλή φορολογία θα αποφεύγεται ως εξής: 1) Στις περιπτώσεις που κάτοικος της Πολωνίας αποκτά εισόδηµα ή είναι κύριος κεφαλαίου το οποίο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας συµφωνίας, µπορεί να φορολογείται στην Eλλάδα, η Πολωνία, τηρουµένων των διατάξεων των υποπαραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, εξαιρεί αυτό το εισόδηµα ή κεφάλαιο από το φόρο. 2) Στις περιπτώσεις που κάτοικος της Πολωνίας αποκτά εισόδηµα το οποίο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 της παρούσας συµφωνίας, µπορεί να φορολογείται στην Eλλάδα, η Πολωνία χορηγεί έκπτωση από το φόρο εισοδήµατος του κατοίκου αυτού ποσό ίσο µε το φόρο που καταβλήθηκε στην Eλλάδα. H έκπτωση όµως αυτή δεν υπερβαίνει το τµήµα εκείνο του φόρου, υπολογιζόµενο πριν από την έκπτωση, το οποίο αναλογεί στο εισόδηµα αυτό που αποκτήθηκε στην Eλλάδα. 3) Στις περιπτώσεις που σύµφωνα µε οποιαδήποτε διάταξη της συµφωνίας το εισόδηµα που αποκτά ή το κεφάλαιο που κατέχει κάτοικος της Πολωνίας απαλλάσσεται από τη φορολογία στην Πολωνία, η Πολωνία µπορεί κατά τον υπολογισµό του φόρου στο υπόλοιπο εισόδηµα ή κεφάλαιο αυτού του κατοίκου να εφαρµόσει το συντελεστή φόρου που θα είχε χρησιµοποιηθεί, αν το απαλλασσόµενο εισόδηµα ή κεφάλαιο δενείχε απαλλαγεί µε αυτόν τον τρόπο. Μια τέτοια έκπτωση δεν µπορεί, εν τούτοις, να υπερβαίνει και στις δύο περιπτώσεις το τµήµα του φόρου εισοδήµατος ή του φόρου κεφαλαίου, όπως υπολογίστηκε πριν να δοθεί η έκπτωση, το οποίο αναλογεί, κατά περίπτωση, στο εισόδηµα ή στο κεφάλαιο που µπορεί να φορολογείται σε αυτό το άλλο Κράτος. Αρθρο 25. Mη διακριτική µεταχείριση Αρθρο 25. Mη διακριτική µεταχείριση - Κείµενο νόµου

22 1. Oι υπήκοοι του ενός Συµβαλλόµενου Kράτους δεν υπόκεινται στο άλλο Συµβαλλόµενο Kράτος σε οποιαδήποτε φορολογία ή οποιαδήποτε σχετική επιβάρυνση, η οποία είναι διάφορη ή περισσότερο επαχθής από τη φορολογία και τις σχετικές επιβαρύνσεις στις οποίες υπόκεινται ή µπορούν να υπαχθούν οι υπήκοοι του άλλου αυτού Kράτους κάτω από τις αυτές συνθήκες. 2. H φορολογία που επιβάλλεται σε µόνιµη εγκατάσταση την οποία επιχείρηση ενός Συµβαλλόµενου Kράτους διατηρεί στο άλλο Συµβαλλόµενο Kράτος δεν είναι λιγότερο ευνοϊκή στο άλλο αυτό Kράτος από τη φορολογία που επιβάλλεται σε επιχειρήσεις του άλλου αυτού Kράτους µε τις αυτές δραστηριότητες εκτός εάν είναι επιχειρήσεις του ηµοσίου Tοµέα της οικονοµίας. H παρούσα διάταξη δεν µπορεί να ερµηνευθεί ότι υποχρεώνει ένα Συµβαλλόµενο Kράτος να χορηγεί σε κατοίκους του άλλου Συµβαλλόµενου Kράτους οποιεσδήποτε προσωπικές εκπτώσεις, απαλλαγές και µειώσεις για φορολογικούς σκοπούς λόγω προσωπικής καταστάσεως ή οικογενειακών υποχρεώσεων, τις οποίες χορηγεί στους δικούς του κατοίκους. 3. Eκτός των περιπτώσεων για τις οποίες έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 9, της παραγράφου 6 του άρθρου 11, ή της παραγράφου 6 του άρθρου 12 της Συµφωνίας αυτής, τόκοι, δικαιώµατα και άλλες πληρωµές που καταβάλλονται από επιχείρηση του ενός Συµβαλλόµενου Kράτους σε κάτοικο του άλλου Συµβαλλόµενου Kράτους, για τον υπολογισµό των φορολογητέων κερδών της εν λόγω επιχείρησης, εκπίπτουν µε τους ίδιους όρους σαν να είχαν καταβληθεί σε κάτοικο του πρώτου µνηµονευόµενου Kράτους. Eπίσης οποιαδήποτε χρέη επιχείρησης ενός Συµβαλλόµενου Kράτους προς κάτοικο του άλλου Συµβαλλόµενου Kράτους εκπίπτουν, για το σκοπό του υπολογισµού του φορολογητέου κεφαλαίου αυτής της επιχείρησης, µε τους ίδιους όρους σαν να είχαν συναφθεί µε κάτοικο του πρώτου αναφερόµενου Kράτους. 4. Eπιχειρήσεις του ενός Συµβαλλόµενου Kράτους των οποίων το κεφάλαιο εν όλω ή εν µέρει ανήκει ή ελέγχεται, άµεσα ή έµµεσα από έναν ή περισσότερους κατοίκους του άλλου Συµβαλλόµενου Kράτους, δεν υποβάλλονται στο πρώτο µνηµονευόµενο Kράτος σε οποιαδήποτε φορολογία ή οποιαδήποτε σχετική µε αυτή επιβάρυνση η οποία είναι διάφορη ή περισσότερο επαχθής από τη φορολογία και τις σχετικές επιβαρύνσεις στις οποίες υποβάλλονται ή µπορούν να υποβληθούν άλλες παρόµοιες επιχειρήσεις του πρώτου µνηµονευόµενου Kράτους εκτός αν πρόκειται για επιχειρήσεις του ηµοσίου Tοµέα της οικονοµίας. 5. Oι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται στους φόρους που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας συµφωνίας. Αρθρο 26. ιαδικασία αµοιβαίου διακανονισµού

23 Αρθρο 26. ιαδικασία αµοιβαίου διακανονισµού - Κείµενο νόµου 1. Στις περιπτώσεις που ένας κάτοικος ενός Συµβαλλόµενου Kράτους θεωρεί ότι οι ενέργειες ενός ή και των δύο Συµβαλλόµενων Kρατών έχουν ή θα έχουν γι' αυτόν σαν αποτέλεσµα την επιβολή φορολογίας η οποία δεν είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις αυτής της συµφωνίας, µπορεί, ανεξάρτητα από τα µέσα αντιµετώπισης που προβλέπονται από την εσωτερική νοµοθεσία αυτών των Kρατών, να θέσει υπόψη το πρόβληµά του στην αρµόδια αρχή του Συµβαλλόµενου Kράτους, του οποίου είναι κάτοικος. H περίπτωση αυτή πρέπει να τεθεί υπόψη µέσα σε τρία χρόνια από την πρώτη κοινοποίηση της πράξης καταλογισµού φόρου, η επιβολή του οποίου δενείναι σύµφωνη µε τις διατάξεις της συµφωνίας. 2. H αρµόδια αρχή προσπαθεί, αν θεωρήσει βάσιµη την ένσταση και αν η ίδια δεν µπορεί να δώσει ικανοποιητική λύση, να επιλύσει τη διαφορά µε αµοιβαία συµφωνία µε την αρµόδια αρχή του άλλου Συµβαλλόµενου Kράτους, µε σκοπό την αποφυγή της φορολογίας που δεν είναι σύµφωνη µε τη Συµφωνία. Oποιαδήποτε συµφωνία επιτευχθεί εφαρµόζεται µέσα στις προθεσµίες που προβλέπονται από την εσωτερική νοµοθεσία των Συµβαλλόµενων Kρατών. 3. Oι αρµόδιες αρχές των Συµβαλλόµενων Kρατών προσπαθούν να επιλύουν µε αµοιβαία συµφωνία οποιεσδήποτε δυσχέρειες ή αµφιβολίες ανακύπτουν, ως προς την ερµηνεία και την εφαρµογή της Συµφωνίας. Eπίσης, µπορούν να διαβουλεύονται για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τη Συµφωνία. 4. Oι αρµόδιες αρχές των Συµβαλλόµενων Kρατών µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους απ ευθείας µε σκοπό να φθάσουν σε µία συµφωνία µε την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου. Όταν κρίνεται σκόπιµο για την επίτευξη συµφωνίας να λάβει χώρα προφορική ανταλλαγή απόψεων, αυτή η ανταλλαγή µπορεί να γίνει µέσω µιας Eπιτροπής που θα αποτελείται από αντιπροσώπους των αρµόδιων αρχών των Συµβαλλόµενων Kρατών. Αρθρο 27. Aνταλλαγή πληροφοριών Αρθρο 27. Aνταλλαγή πληροφοριών - Κείµενο νόµου

24 1. Oι αρµόδιες Aρχές των Συµβαλλόµενων Kρατών ανταλλάσσουν πληροφορίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρµογή των διατάξεων αυτής της Συµφωνίας ή των εσωτερικών νοµοθεσιών των Συµβαλλόµενων Kρατών σε σχέση µε τους φόρους που καλύπτονται από την παρούσα Συµφωνία στο µέτρο που η φορολογία σύµφωνα µε αυτές δεν είναι αντίθετη µε τη Συµφωνία. Όλες οι πληροφορίες, που λαµβάνονται από ένα Συµβαλλόµενο Kράτος, θεωρούνται ως απόρρητες κατά τον ίδιο τρόπο όπως οι πληροφορίες που συλλέγονται σύµφωνα µε την εσωτερική νοµοθεσία του Kράτους αυτού και αποκαλύπτονται µόνο σε πρόσωπα ή αρχές (συµπεριλαµβανοµένων των δικαστηρίων και των διοικητικών οργάνων) που σχετίζονται µε την βεβαίωση των φόρων που καλύπτονται από τη Συµφωνία. Tα πρόσωπα αυτά ή οι αρχές αυτές χρησιµοποιούν τις πληροφορίες µόνο για τους ως άνω σκοπούς. Mπορούν να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες στο δικαστήριο κατά την επ ακροατηρίω διαδικασία ή σε δικαστικές αποφάσεις. 2. Σε καµιά περίπτωση οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν ερµηνεύονται ότι επιβάλλουν στην αρµόδια αρχή ενός από τα Συµβαλλόµενα Kράτη την υποχρέωση: α) να λαµβάνει διοικητικά µέτρα αντίθετα µε τη νοµοθεσία και τη διοικητική πρακτική αυτού ή του άλλου Συµβαλλόµενου Kράτους β) να παρέχει πληροφορίες που δεν µπορούν να αποκτηθούν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ή κατά τη συνήθη πρακτική της διοίκησης αυτού ή του άλλου Συµβαλλόµενου Kράτους γ) να παρέχει πληροφορίες που να αποκαλύπτουν οποιοδήποτε συναλλακτικό, επιχειρηµατικό ή υπηρεσιακό απόρρητο, βιοµηχανικό, εµπορικό ή επαγγελµατικό απόρρητο ή παραγωγική διαδικασία ή πληροφορία, η αποκάλυψη των οποίων θα ήταν αντίθετη σε κανόνα δηµόσιας τάξης (ORDRE PUBLIC). Αρθρο 28. ιπλωµατικοί αντιπρόσωποι και προξενικοί λειτουργοί Αρθρο 28. ιπλωµατικοί αντιπρόσωποι και προξενικοί λειτουργοί - Κείµενο νόµου Tίποτα σ αυτή τη Συµφωνία δεν επηρεάζει τα φορολογικά προνόµια των διπλωµατικών αντιπροσώπων ή των προξενικών λειτουργών κατά τους γενικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου ή κατά τις διατάξεις ειδικών συµφωνιών.

25 Αρθρο 29. Θέση σε ισχύ Αρθρο 29. Θέση σε ισχύ - Κείµενο νόµου 1. H παρούσα Συµφωνία θα επικυρωθεί και τα έγγραφα της επικύρωσης θα ανταλλαγούν στην Bαρσοβία. 2. H Συµφωνία τίθεται σε ισχύ την 30η ηµέρα από την ηµέρα ανταλλαγής των εγγράφων επικύρωσης και οι διατάξεις της έχουν ισχύ και στα δύο Συµβαλλόµενα Kράτη όσον αφορά φόρους εισοδήµατος που προκύπτουν σε κάθε ηµερολογιακό έτος που αρχίζει κατά ή µετά την πρώτη ηµέρα του Iανουαρίου, κατά το οποίο τίθεται σε ισχύ η Συµφωνία. Αρθρο 30. Λήξη Αρθρο 30. Λήξη - Κείµενο νόµου H παρούσα Συµφωνία παραµένει σε ισχύ µέχρι να καταγγελθεί από ένα Συµβαλλόµενο Kράτος. Kαθένα από τα Συµβαλλόµενα Kράτη µπορεί να καταγγείλει τη Συµφωνία, µέσω της διπλωµατικής οδού, επιδίδοντας αναγγελία για τη λήξη έξι τουλάχιστο µήνες πριν από το τέλος οποιουδήποτε ηµερολογιακού έτους που ακολουθεί µετά την περίοδο των 5 ετών από την ηµεροµηνία που η παρούσα Συµφωνία τίθεται σε ισχύ. Σ αυτή την περίπτωση, η Συµφωνία παύει να ισχύει και στα δύο Συµβαλλόµενα Kράτη για φόρους εισοδηµάτων που προκύπτουν σε κάθε ηµερολογιακό έτος, που αρχίζει κατά ή µετά την πρώτη ηµέρα του Iανουαρίου του ηµερολογιακού έτους, που ακολουθεί αµέσως µετά το έτος, κατά το οποίο η αναγγελία της λήξης έχει επιδοθεί. Σε πίστωση των ανωτέρω οι υπογεγραµµένοι, δεόντως εξουσιοδοτηµένοι γι αυτό, υπέγραψαν την παρούσα Συµφωνία. Έγινε στην Aθήνα στις 20 Nοεµβρίου 1987 στην Eλληνική, Πολωνική και Aγγλική γλώσσα. Όλα τα κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση κάθε απόκλισης στην

26 ερµηνεία θα υπερισχύει στο αγγλικό κείµενο. Αρθρο 31. ΑGREEMENT Αρθρο 31. ΑGREEMENT - Κείµενο νόµου The Government of the Hellenic Republic and the Government of the Polish People's Republic, Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital, Have agreed as follows: Article 1 Personal scope This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States. Article 2 Taxes covered 1. This Agreement shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied. 2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation. 3. The taxes to which the Agreement shall apply are: (a) in Greece: (1) the income and capital tax on individuals; (2) the income and capital tax on legal persons; (3) the contribution for the Water Supply and Drainage Agencies calculated on the gross income from buildings (hereinafter referred to as "Greek tax");

27 (b) in Poland: (1) the income tax (podatek dochodewy); (2) the tax on wages and salaries (podatek od wynagrodzen); (3) the equalisation tax (podatek wyrownawczy); (4) agricultural tax (podatek rolny); (5) tax on immovable property (podatek od nieruchonosci) (hereinafter referred to as "Polish tax"). 4. This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes referred to in this Article. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective laws. Article 3 General definitions 1. For the purpose of this Convention, unless the context otherwise requires: (a) the term "Greece" means the Hellenic Republic and when used in a geographical sense means the territory of the Hellenic Republic and any area adjacent to the territorial waters of the Hellenic Republic within which, in accordance with international law and under the laws of the Hellenic Republic, the rights of the Hellenic Republic with respect to the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed and its subsoil may be exercised; (b) the term "Poland" means the Polish People's Republic and when used in a geographical sense means the territory of the Polish People's Republic and any area adjacent to the territorial waters of the Polish People's Republic within which, in accordance with international law and under the laws of the Polish People's Republic, the rights of the Polish People's Republic with respect to the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed and its subsoil may be exercised; (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Greece or Poland as the context requires; (d) the term "national" means all individuals possessing the nationality of a Contracting State and all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in a Contracting State; (e) the term "person" comprises an individual, a company or any other body of persons; (f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State; (g) the term "company" means any body corporate or any other entity which is treated

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3046/2002 (ΦΕΚ Α 199/27.08.2002)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3046/2002 (ΦΕΚ Α 199/27.08.2002) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3046 Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου της Ουκρανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3682/2008 «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ηµοκρατίας και

Νόµος 3682/2008 «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ηµοκρατίας και ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ 3682 Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Εσθονίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Α 147/ ) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο

(ΦΕΚ Α 147/ ) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.3684 Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Ισλανδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση EΛΛA AΣ - POYMANIAΣ. NOMOΣ YΠ APIΘ. 2279(ΦEK 9 /26-1-95/ τ.α )

Σύµβαση EΛΛA AΣ - POYMANIAΣ. NOMOΣ YΠ APIΘ. 2279(ΦEK 9 /26-1-95/ τ.α ) NOMOΣ YΠ APIΘ. 2279 Kύρωση Σύµβασης µεταξύ της Eλληνικής ηµοκρατίας και της Pουµανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου µετά συνηµµένου Πρωτοκόλλου.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3046/2002 1 (ΦΕΚ Α 199/27.08.2002)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3046/2002 1 (ΦΕΚ Α 199/27.08.2002) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3046/2002 1 (ΦΕΚ Α 199/27.08.2002) Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Αραβικής ηµοκρατίας της Αιγύπτου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και της αποτροπής της φοροδιαφυγής

Μεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Αραβικής ηµοκρατίας της Αιγύπτου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και της αποτροπής της φοροδιαφυγής NOMOΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 3484 (Αίγυπτος) Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Αραβικής ηµοκρατίας της Αιγύπτου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2255 ΦΕΚ 195/18.11.1994/τ.Α Κύρωση Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της ηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την

µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της ηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 3826 (Αζερµπαϊτζάν) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της ηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση EΛΛA AΣ - ANIAΣ. NΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1986/91 (ΦEK 189 /10.12.1991/τ. Α )

Σύµβαση EΛΛA AΣ - ANIAΣ. NΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1986/91 (ΦEK 189 /10.12.1991/τ. Α ) NΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1986 Κύρωση Σύµβασης µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής ηµοκρατίας και του Βασιλείου της ανίας, για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΠOΛΩNIAΣ. NOMOΣ ΥΠ APIΘ. 1939/1991 1 (ΦEK 37 /13-3-91/τ.A )

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΠOΛΩNIAΣ. NOMOΣ ΥΠ APIΘ. 1939/1991 1 (ΦEK 37 /13-3-91/τ.A ) Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΠOΛΩNIAΣ NOMOΣ ΥΠ APIΘ. 1939/1991 1 (ΦEK 37 /13-3-91/τ.A ) Kύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Kυβερνήσεων της Eλληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας για την αποφυγή της

Διαβάστε περισσότερα

αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου,

αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου, ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3318 Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της ηµοκρατίας της Λετονίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Α ) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο

(ΦΕΚ Α ) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3820 Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2255 ΦΕΚ 195/18.11.1994/τ.Α Κύρωση Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση EΛΛA AΣ -ΙΡΛΑΝ ΙΑΣ. NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3300/04 (Φ.E.K. 262/2004/ τ.a').

Σύµβαση EΛΛA AΣ -ΙΡΛΑΝ ΙΑΣ. NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3300/04 (Φ.E.K. 262/2004/ τ.a'). NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3300 Kύρωση Σύµβασης µεταξύ της Eλληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Ιρλανδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής ηµοκρατίας και η Κυβέρνηση του Κράτους του Ισραήλ,

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής ηµοκρατίας και η Κυβέρνηση του Κράτους του Ισραήλ, ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2572 Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρου εισοδήµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Ν. ΕΛΛΑΔΑΣ - Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3085/2002 1 ΦΕΚ Α'319 16.12.2002

Σύμβαση Ν. ΕΛΛΑΔΑΣ - Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3085/2002 1 ΦΕΚ Α'319 16.12.2002 Σύμβαση Ν. ΕΛΛΑΔΑΣ - Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3085/2002 1 ΦΕΚ Α'319 16.12.2002 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για την αποφυγή της διπλής φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3826/2010 (Αζερμπαϊτζάν)

ΝΟΜΟΣ 3826/2010 (Αζερμπαϊτζάν) ΝΟΜΟΣ 3826/2010 (Αζερμπαϊτζάν) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής ηµοκρατίας και η Κυβέρνηση της ηµοκρατίας της Κορέας,

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής ηµοκρατίας και η Κυβέρνηση της ηµοκρατίας της Κορέας, ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.2571 Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Κορέας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής σε σχέση µε τους φόρους εισοδήµατος.

Διαβάστε περισσότερα

της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος.

της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος. ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 3823 Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ (ΦΕΚ Α 46/ )

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ (ΦΕΚ Α 46/ ) Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ - ΛΕΤΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3318 1 (ΦΕΚ Α 46/23.2.2005) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λετονίας για την αποφυγή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2755 1 Φ.Ε.Κ. 252/19.11.99/τ. Α'

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2755 1 Φ.Ε.Κ. 252/19.11.99/τ. Α' ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2755 1 Φ.Ε.Κ. 252/19.11.99/τ. Α' Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά με τους φόρους εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατίας της Λιθουανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την

ηµοκρατίας της Λιθουανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3356 Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της ηµοκρατίας της Λιθουανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ (ΦΕΚ 19 Α/ )

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ (ΦΕΚ 19 Α/ ) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2319 Κύρωση Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1496/ (Φ.E.K. 178/ /τ.A')

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1496/ (Φ.E.K. 178/ /τ.A') Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - OYΓΓAPIAΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1496/1984 1 (Φ.E.K. 178/14.11.1984/τ.A') Kύρωση Σύμβασης μεταξύ Eλλάδας και Oυγγαρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ. NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3300/04 1 (Φ.E.K. 262/2004/23-12-2004 τ.a').

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ. NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3300/04 1 (Φ.E.K. 262/2004/23-12-2004 τ.a'). Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3300/04 1 (Φ.E.K. 262/2004/23-12-2004 τ.a'). Kύρωση Σύμβασης μεταξύ της Eλληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 2653 Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Κροατίας για την αποφυγή της διπλής

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 2653 Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Κροατίας για την αποφυγή της διπλής ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 2653 Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Κροατίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου. ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Α' 27/25.2.2010)

(ΦΕΚ Α' 27/25.2.2010) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3824 Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και του Καναδά για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2571/1998 1 ΦΕΚ Α'11 13.1.1998

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2571/1998 1 ΦΕΚ Α'11 13.1.1998 Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2571/1998 1 ΦΕΚ Α'11 13.1.1998 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κορέας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.3015/2002 1 ΦΕΚ Α'104 (2.5.2002)

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.3015/2002 1 ΦΕΚ Α'104 (2.5.2002) Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.3015/2002 1 ΦΕΚ Α'104 (2.5.2002) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας του Βασιλείου της Ισπανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και της αποτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ- ΑΡΜΕΝΙΑΣ

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ- ΑΡΜΕΝΙΑΣ Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ- ΑΡΜΕΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3014 1 (ΦΕΚ Α 103/2.5.2002) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την

Διαβάστε περισσότερα

της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου:

της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου: ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.3330 Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ηµοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3824/2010 (Καναδάς) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Καναδά για την αποφυγή

ΝΟΜΟΣ 3824/2010 (Καναδάς) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Καναδά για την αποφυγή ΝΟΜΟΣ 3824/2010 (Καναδάς) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Καναδά για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ITAΛIAΣ

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ITAΛIAΣ Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ITAΛIAΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1927/1991 1 (ΦEK 17/15.2.1991/τ. A') Κύρωση Σύμβασης μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιταλίας για την αποφυγή της διπλής

Διαβάστε περισσότερα

* ΝΟΜΟΙ * Νο. 15

* ΝΟΜΟΙ * Νο. 15 - 717 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 15 ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3484/Α 170/7.8.2006 Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Αραβικής ηµοκρατίας της Αιγύπτου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3045/2002 1 (ΦΕΚ Α 198/27-8-2002)

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3045/2002 1 (ΦΕΚ Α 198/27-8-2002) Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3045/2002 1 (ΦΕΚ Α 198/27-8-2002) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γεωργίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ ΦΕΚ Α'12 ( )

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ ΦΕΚ Α'12 ( ) ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2572 1 ΦΕΚ Α'12 (13.1.1998) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3406/2005 ΦΕΚ. 265/2005

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3406/2005 ΦΕΚ. 265/2005 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3406 Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και των Ηνωµένων Πολιτειών Μεξικού για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3330 1 (ΦΕΚ 82/06.04.2005/τ.Α ) Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση ΕΛΛΑ ΑΣ-ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.3015/2002 ΦΕΚ Α'104 ( )

Σύµβαση ΕΛΛΑ ΑΣ-ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.3015/2002 ΦΕΚ Α'104 ( ) ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.3015 Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας του Βασιλείου της Ισπανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και της αποτροπής της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρουςεισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, Αρθρο 1 ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, Αρθρο 1 ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ Νόμος 3821/2010 (Σαουδική Αραβία) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3084/2002 (ΦΕΚ. 318 / / τ. Α') 1

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3084/2002 (ΦΕΚ. 318 / / τ. Α') 1 Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3084/2002 (ΦΕΚ. 318 /16.12.2002/ τ. Α') 1 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - POYMANIAΣ. NOMOΣ YΠ APIΘ. 2279 1 (ΦEK 9 /26-1-95/ τ.α )

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - POYMANIAΣ. NOMOΣ YΠ APIΘ. 2279 1 (ΦEK 9 /26-1-95/ τ.α ) Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - POYMANIAΣ NOMOΣ YΠ APIΘ. 2279 1 (ΦEK 9 /26-1-95/ τ.α ) Kύρωση Σύμβασης μεταξύ της Eλληνικής Δημοκρατίας και της Pουμανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά με τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ITAΛIAΣ

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ITAΛIAΣ Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ITAΛIAΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1927/1991 1 (ΦEK 17/15.2.1991/τ. A') Κύρωση Σύμβασης μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιταλίας για την αποφυγή της διπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3406/2005 ΦΕΚ. 265/2005 1

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3406/2005 ΦΕΚ. 265/2005 1 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3406/2005 ΦΕΚ. 265/2005 1 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Μεξικού για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2755/1999 (Φ.Ε.Κ. 252/ /τ. Α')

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2755/1999 (Φ.Ε.Κ. 252/ /τ. Α') ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2755 Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Αλβανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου. ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2755/1999

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΔANIAΣ NΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1986/91 1 (ΦEK 189 /10.12.1991/τ. Α ) Κύρωση Σύμβασης μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Δανίας, για την αποφυγή της διπλής φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3009/ ΦΕΚ 90/ /τ.Α

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3009/ ΦΕΚ 90/ /τ.Α ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3009/2002 1 ΦΕΚ 90/25.4.2002/τ.Α Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ (ΦΕΚ 250/ /Α )

ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ (ΦΕΚ 250/ /Α ) ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 2653 1 (ΦΕΚ 250/3.11.1998/Α ) Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κροατίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και Μεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Μολδαβίας για την

αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και Μεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Μολδαβίας για την ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3357 Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Μολδαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και περιουσίας. Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - NOPBHΓIAΣ

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - NOPBHΓIAΣ Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - NOPBHΓIAΣ NΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1924 1 (ΦEK 16/15-2-91/τ.Α ) Κύρωση Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ. NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3228/04 1 (Φ.E.K. 32/2004/ τ.a').

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ. NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3228/04 1 (Φ.E.K. 32/2004/ τ.a'). Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3228/04 1 (Φ.E.K. 32/2004/9-2-2004 τ.a'). Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Λαϊκής ηµοκρατίας της Κίνας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την. την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος:

Λαϊκής ηµοκρατίας της Κίνας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την. την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3331 Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ηµοκρατίας καιτης Κυβέρνησης της Λαϊκής ηµοκρατίας της Κίνας για την αποφυγή τηςδιπλής φορολογίας και την αποτροπή τηςφοροδιαφυγής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΙΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3331 (ΦΕΚ Α 83/06.04.2005) 1

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΙΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3331 (ΦΕΚ Α 83/06.04.2005) 1 Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΙΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3331 (ΦΕΚ Α 83/06.04.2005) 1 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την αποφυγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΥΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Η Πορτογαλική Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - POYMANIAΣ. NOMOΣ YΠ APIΘ (ΦEK 9 / / τ.α )

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - POYMANIAΣ. NOMOΣ YΠ APIΘ (ΦEK 9 / / τ.α ) Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - POYMANIAΣ NOMOΣ YΠ APIΘ. 2279 1 (ΦEK 9 /26-1-95/ τ.α ) Kύρωση Σύμβασης μεταξύ της Eλληνικής Δημοκρατίας και της Pουμανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά με τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3742 (ΦΕΚ Α' 23/13-02-2009)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3742 (ΦΕΚ Α' 23/13-02-2009) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3742/2009 (Τυνησία) Κύρωση της Σύμβασης και του Πρόσθετου σε αυτήν Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας σχετικά με την αποφυγή της διπλής φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και του Βασιλείου της Σαουδι-

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και του Βασιλείου της Σαουδι- ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 16 Φεβρουαρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3823 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 4/4/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέµατα: 1) Παρακράτηση Φόρου Εργοληπτών 3%

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών YEARS OF EXCELLENCE Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών Λόγοι για Ανταλλαγή Πληροφοριών Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας Σύμφωνα με μια διμερή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 253 15 Δεκεμβρίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3724 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Δημοκρατίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3484 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύ πτου για την αποφυγή της διπλής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 99 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 16 Φεβρουαρίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3820 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών

ΕΛΛΑΔΑ: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών YEARS OF EXCELLENCE ΕΛΛΑΔΑ: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών Λόγοι για ανταλλαγή πληροφοριών Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας Σύμφωνα με μια διμερή

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Διεθνές φορολογικό δίκαιο. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Διεθνές φορολογικό δίκαιο. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Διεθνές φορολογικό δίκαιο Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 14/1/2015 Διεθνές φορολογικό δίκαιο Έννοια: Tο σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 25 Φεβρουαρίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3825 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και της Ομοσπόνδου Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 343 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 29 25 Φεβρουαρίου 2010 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης. NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3826 Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1060111/980/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1130 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ.

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΔΗΛ. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΟ 2017) ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 20 16 Φεβρουαρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3821 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και του Βασιλείου της Σαουδικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των

Άρθρα Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των Άρθρα Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των ενδοοµιλικών µερισµάτων Πρακτικά παραδείγματα (Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των ενδοοµιλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1999 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 4 Σεπτεμβρίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3795 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και του Συμβουλίου Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας.

Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας. Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα