Π Ρ Α Ξ Η 2/ Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες, μετά από πρόσκληση της Διευθύντριας, και οι αναπληρωτές πρόεδροι των τμημάτων καθηγητές κ.κ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Α Ξ Η 2/ Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες, μετά από πρόσκληση της Διευθύντριας, και οι αναπληρωτές πρόεδροι των τμημάτων καθηγητές κ.κ."

Transcript

1 T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 10 παράγραφος 2 του Ν. 1404/1983 & N. 4009/2011, 4076/2012 Π Ρ Α Ξ Η 2/ Στο Αιγάλεω, σήμερα στις ημέρα Τετάρτη και ώρα π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.), ύστερα από την υπ αριθμ. πρωτ. 75/ πρόσκληση της Διευθύντριας της Σχολής κ. Μαρίας Ραγκούση. Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι κ.κ.: 1. Ραγκούση Μαρία, Πρόεδρος 2. Αλατσαθιανός Σταμάτιος, Μέλος 3. Αλαφοδήμος Κωνσταντίνος, Μέλος 4. Βασιλειάδης Αλέξανδρος, Μέλος 5. Βασιλειάδης Σάββας, Μέλος 6. Δημάκος Κωνσταντίνος, Μέλος 7. Καλογεροπούλου Σοφία, Μέλος 8. Μαλατέστας Παντελής, Μέλος 9. Στεργίου Κωνσταντίνος, Αναπλ. Μέλος 10. Ψαρομήλιγκος Ιωάννης, Μέλος Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες, μετά από πρόσκληση της Διευθύντριας, και οι αναπληρωτές πρόεδροι των τμημάτων καθηγητές κ.κ.: 1. Βαρελίδης Γεώργιος (ΠΔΕ) 2. Βερνάδος Πέτρος (ΗΓ) 3. Έλληνας Ιωάννης (ΗΥΣ) 4. Κουκουλέτσος Κωνσταντίνος (ΓΤΜ) 5. Πριμέντας Αντώνιος (ΚΥ) 6. Φουντουκίδης Ευάγγελος (ΓΤΦΧ&ΤΥ) Επίσης παρευρέθηκαν (α) τα μέλη ΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων κκ. Σ. Λεβέντης, Α. Βελώνη, Π. Κούρος και Π. Γιαννακόπουλος (νεοεκλεγέν εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Πειραιά) και (β) οι εκπρόσωποι του ΣΕΕΠ κκ. Δ. Καλλέργης και Α. Εφεντάκη. Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε εκπρόσωπος των σπουδαστών, διότι δεν έχει οριστεί αρμοδίως. Το πρακτικό τήρησε η Προϊσταμένη της Γραμματείας της Σ.Τ.ΕΦ. κα. Κανελλοπούλου Παναγιώτα. Η Πρόεδρος διαπιστώνει την απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

2 Σελίδα 2 της Πράξης 2/ του Συμβουλίου της Σ.Τ.Ε.Φ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» 2. Εργαστήρια Γενικών Τμημάτων 3. Κάθε άλλο έκτακτο ή επείγον θέμα. Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη για τα εξής: (Α) Για την ανακοίνωση από το Υπουργείου του Προϋπολογισμού έτους 2013 Πανεπιστημίων και ΤΕΙ και ειδικότερα για την πρόβλεψή του για το ΤΕΙ Πειραιά, συνολικά ( ευρώ) και ανά κωδικό (Λειτουργικές Δαπάνες: , Έκτακτο Προσωπικό: , Σίτιση: ). Διαπιστώνεται στα θετικά η μικρή αύξηση στον κωδικό της σίτισης και στα αρνητικά η σημαντική μείωση στον κωδικό του Εκτάκτου Προσωπικού. Συζητούνται οι συνέπειες των περικοπών και επισημαίνεται ότι οι αυτές θα είναι εμφανείς ήδη από το εαρινό εξάμηνο (Β) Για την ψήφιση του Ν.4115/ στο άρθρο 34 «Θέματα ΑΕΙ» του οποίου περιλαμβάνονται οι τροπολογίες για τη «μεταφορά θέσης εισαγωγής» φοιτητών και για τους όρους εξέτασής τους σε όλα τα μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου κατά τις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου 2013 και Ιουνίου 2013 (παρ. 17). Επίσης για την απόφαση του Συμβουλίου ΤΕΙ Πράξη 3/ , Θέμα 10 ο που αφορά την εφαρμογή των ανωτέρω. (Γ) Για την παράγραφο 16 του άρθρου 34 του ιδίου ως άνω νόμου, η οποία δίνει τη δυνατότητα για πρόσληψη από τα Τμήματα πανεπιστημιακών υποτρόφων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μετά από προκήρυξη και αξιολόγηση υποψηφίων, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζόμενου από τη σύμβαση. Συζητήθηκαν πρακτικά θέματα άμεσης εφαρμογής από το εαρινό εξάμηνο Το θέμα θα τεθεί στην ημερήσια διάταξη μόλις οριστούν από τη διοίκηση του ιδρύματος οι όροι απασχόλησης και η κατανομή στα τμήματα.

3 Σελίδα 3 της Πράξης 2/ του Συμβουλίου της Σ.Τ.Ε.Φ. ΘΕΜΑ 1 ο Το λόγο έλαβαν διαδοχικά όλα οι παρόντες πρόεδροι / αναπληρωτές πρόεδροι τμημάτων κκ. Κ. Δημάκος και Γ. Βαρελίδης, Κ. Αλαφοδήμος, Κ. Στεργίου, Π. Μαλατέστας, Σ. Βασιλειάδης, Σ. Καλογεροπούλου, Ι. Ψαρομήλιγκος, Α. Αλατσαθιανός και Ι. Έλληνας, Α. Βασιλειάδης, καθώς και το μέλος του Τμήματος ΗΥΣ κ. Σ. Λεβέντης. Οι πρόεδροι ανέγνωσαν και υποστήριξαν σύντομα τις σχετικές με το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων τους, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί είτε την προηγουμένη είτε και παλαιότερα και οι οποίες επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό. Επίσης τοποθετήθηκε ο εκπρόσωπος του ΣΕΕΠ κ. Δ. Καλλέργης ο οποίος κατέθεσε τη διαμαρτυρία του για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα και ενώ η διαβούλευση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη δεν έχει γίνει (αλλά και όπως διαπιστώνει δεν έχει απαιτηθεί από τα μέλη ΕΠ να γίνει) Συνέλευση ΤΕΙ επί του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ», με αποτέλεσμα η Διοίκηση να προχωρά στη διαβούλευση χωρίς δέσμευση θέσεων. Στη συνέχεια ακολούθησε διάλογος και ανταλλαγή απόψεων (α) επί του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» όπως αρχικά ανακοινώθηκε, (β) επί του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» ειδικά για το ΤΕΙ Πειραιά και (γ) επί της πορείας της διαβούλευσης επ αυτού όπως εξελίσσεται ήδη, μετά από προφορική ενημέρωση της διοίκησης του ιδρύματος (Πρόεδρος Αντιπρόεδροι). Οι απόψεις που διατυπώθηκαν συνοψίζονται στην ακόλουθη απόφαση. Αφού έλαβε υπόψη τις αποφάσεις των ΓΣ των τμημάτων, τις προηγηθείσες τοποθετήσεις και τις απόψεις που διατυπώθηκαν κατά το διάλογο που ακολούθησε, το Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει Ως προς το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» όπως αρχικά ανακοινώθηκε: 1. Ενώ ξεκινά από τον (πανθομολογουμένως απαραίτητο και ευρέως αποδεκτό) εξορθολογισμό του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης, τον οποίο στηρίζει σε αποδεκτές γενικές αρχές που εκθέτει στον πρόλογο του σχεδίου, δυστυχώς προχωρώντας στην υλοποίηση οι προτεινόμενες λύσεις αποκλίνουν από τις αρχές, δεν είναι σαφείς, καθαρές και ομοιόμορφες, γίνεται φανερό ότι αποτελούν προϊόντα ποικίλων συμβιβασμών και το κυριότερο έχουν χαρακτήρα «ακρωτηριασμού» παρά εξορθολογισμού. Χαρακτηριστικό είναι ότι, εντός των ΤΕΙ, αλλού διατηρούνται τμήματα με ένα (1) μέλος ΕΠ κι αλλού δημιουργούνται δι απορροφήσεως τμήματα με πενήντα (50) μέλη ΕΠ. 2. Εξάλλου δεν μπορεί να παραβλεφθεί το γεγονός ότι πλήττονται ασύμμετρα τα ΤΕΙ. Ως αποτέλεσμα, το σχέδιο εντείνει το παράδοξο της «αντεστραμμένης πυραμίδας» καθώς ο λόγος τμημάτων αλλά και ο λόγος εισακτέων Πανεπιστημίων προς ΤΕΙ αυξάνει αντί να μειώνεται όπως θα ήταν το επιθυμητό σε υγιές περιβάλλον οικονομίας και παραγωγής. Ακόμη πιο σημαντικό αποτέλεσμα της επιλογής αυτής είναι ο ισχυρός ταξικός χαρακτήρας που αποκτά έτσι το σχέδιο. Πράγματι τα κοινωνικά στρώματα που πλήττονται περισσότερο είναι τα χαμηλότερα, τα παιδιά των οποίων κατά μεγαλύτερο ποσοστό φοιτούν στα ΤΕΙ. 3. Τέλος δεν μπορεί να παραβλεφθεί η φύση των γνωστικών αντικειμένων όπου, όπως είναι σαφές από τα παραδείγματα στον πρόλογο του σχεδίου, επικεντρώνεται η προσπάθεια της συρρίκνωσης τμημάτων, κυρίως ΤΕΙ και πολύ λιγότερο Πανεπιστημίων. Πρόκειται για την Πληροφορική και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τομείς που προσφέρονται για παροχή ιδιωτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών χωρίς να απαιτούν σημαντικό ή απαγορευτικό κόστος επένδυσης. 4. Ο συνδυασμός των δύο τελευταίων χαρακτηριστικών, μαζί με την αναγγελθείσα μείωση κατά 30% των εισακτέων στα ΤΕΙ, χρωματίζει έντονα το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ». Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να πείσει ότι δεν επιδιώκει να δημιουργήσει «πελατεία» για την ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση που προετοιμάζεται με μικρά αλλά διαρκή θεσμικά βήματα, προοπτική που βρίσκει τη Σχολή σταθερά αντίθετη.

4 Σελίδα 4 της Πράξης 2/ του Συμβουλίου της Σ.Τ.Ε.Φ. Ως προς την αρχική μορφή του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για το ΤΕΙ Πειραιά: Η αρχικά ανακοινωθείσα μορφή του σχεδίου κρίνεται ιδιαίτερα προβληματική για το ίδρυμα και τα μέλη του, σπουδαστές και εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα: 1. Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων απορροφάται από το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας αν και η τομή των γνωστικών αντικειμένων και συνεπώς των προγραμμάτων σπουδών είναι ελάχιστη, αφού το πρώτο επικεντρώνεται στο υλικό (hardware) των υπολογιστικών συστημάτων, ενώ το δεύτερο σαφώς στο λογισμικό (software) αυτών. Η διαπίστωση προκύπτει άμεσα με απλή επισκόπηση των προγραμμάτων σπουδών. Το κοινό σημείο τείνει να περιοριστεί στη σχέση των λέξεων «Πληροφορική» και «Υπολογιστές» στους δύο τίτλους των Τμημάτων, αλλά βεβαίως προτάσεις που δεν προχωρούν πέρα από τη μηχανιστική ομαδοποίηση τίτλων δεν μπορούν να αποβούν βιώσιμες. Η επισυναπτόμενη απόφαση της ΓΣ του Τμήματος ΗΥΣ τεκμηριώνει τα άρτια ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά του Τμήματος. Αντίστοιχα υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά προφανώς έχει και το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Η αναντιστοιχία των προγραμμάτων σπουδών όμως αφήνει αδικαιολόγητο το κόστος της απορρόφησης και μετακίνησης αλλά και το κόστος του πλήγματος στους σπουδαστές του τμήματος από την αναστάτωση των σπουδών τους. Αντίθετα, όπως αναφέρει η ΓΣ του Τμήματος ΗΥΣ, σημαντικότερη συνάφεια διαπιστώνεται μεταξύ προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος και Τμημάτων του ΤΕΙ Πειραιά. 2. Το Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Πειραιά απορροφάται από το αντίστοιχο του ΤΕΙ Αθήνας και μετακινείται στον Πειραιά. Αναντιστοιχία αντικειμένων δεν υπάρχει, δημιουργείται όμως ένα ιδιαίτερα πολυπληθές τμήμα (50 μέλη ΕΠ και ενεργοί σπουδαστές πάνω από 2.500) το οποίο για να εξυπηρετηθεί θα χρειαστεί να καταφύγει σε διδασκαλία πολλαπλών παράλληλων τμημάτων, αυξάνοντας το κόστος αντί να το μειώσει. Το ίδιο το κόστος μετακίνησης τόσο μεγάλων μονάδων και των εργαστηρίων τους, δεν είναι ευκαταφρόνητο και παρεμπιπτόντως δεν έχει καταγραφεί πουθενά στο σχέδιο. Η επισυναπτόμενη απόφαση της ΓΣ του Τμήματος Ηλεκτρονικής τεκμηριώνει τα άρτια ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά, την ιστορικότητα του Τμήματος και τη σύνδεσή του με το κληροδότημα της Σχολής Αναστασιάδη στο ΤΕΙ Πειραιά. Αντίστοιχα υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά προφανώς έχει και το Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Αθήνας. Αν όλη η χώρα σύμφωνα με το σχέδιο «αντέχει» πέντε τμήματα Ηλεκτρονικής, γιατί το λεκανοπέδιο Αττικής με τον πληθυσμό που συγκεντρώνει δεν «αντέχει» δύο, ειδικά αν δεν προκύπτει οικονομία αλλά κόστος από τη συγχώνευσή τους σε ένα; 3. Το Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας του ΤΕΙ Πειραιά αν και δεν συγχωνεύεται με άλλο Τμήμα, μετακινείται στο ΤΕΙ Αθήνας. Το πραγματικά τεράστιο κόστος μετακίνησης του ογκωδέστατου εξοπλισμού του παραμένει πλήρως αδικαιολόγητο, όπως και η σκοπιμότητα της όλης μετακίνησης χωρίς συγχώνευση. 4. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά, ένα υγιές και ακαδημαϊκά άρτιο τμήμα, μετακινείται στο ΤΕΙ Αθήνας και συγχωνεύεται με πέντε (5) άλλα τμήματα. Πρόβλημα αισθητό εξοπλισμού εδώ δεν υφίσταται. Δημιουργείται όμως ένα εντελώς δυσλειτουργικό τμήμα με άνω των σπουδαστές και 4 κατευθύνσεις σπουδών, για την κάλυψη των αναγκών των οποίων θα απαιτηθούν κατατμήσεις που θα εξανεμίσουν κάθε οικονομία. Επιπλέον στο ΤΕΙ Πειραιά μένει η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας με μοναδικό Τμήμα εκείνο της Λογιστικής. 5. Τέλος, διαπιστώνουμε με έκπληξη ότι τα μέλη ΕΠ των Γενικών Τμημάτων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής αναφέρονται μόνο στις σελίδες «υφιστάμενης κατάστασης» του σχεδίου αλλά εξαφανίζονται πλήρως, είτε ως αναφορά είτε ως αριθμός, στις σελίδες προτεινόμενης νέας κατάστασης. Αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση και αναγνώριση της προσφοράς τους μέχρι σήμερα η εμφάνιση και καταγραφή τους στη νέα κατάσταση, κατ ελάχιστον. Συνοψίζοντας, η αρχική μορφή του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» αλλοιώνει ριζικά το χαρακτήρα του ιδρύματος χωρίς σαφές όφελος και κυρίως χωρίς να προκύπτει νέα δομή που να υπερτερεί σαφώς της προηγούμενης στις αναπτυξιακές προοπτικές ή έστω τη βιωσιμότητα, ενώ και οι δύο προηγούμενες (ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά) είχαν ήδη αυτά τα χαρακτηριστικά.

5 Σελίδα 5 της Πράξης 2/ του Συμβουλίου της Σ.Τ.Ε.Φ. Ως προς την πορεία της διαβούλευσης πάνω στο σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» που βρίσκεται σε εξέλιξη: H Σχολή κατ αρχήν διαπιστώνει ότι δεν έχει προηγηθεί εσωτερική διαβούλευση σε επίπεδο συλλογικών οργάνων (πλην των συνδικαλιστικών) ώστε να μεταφερθούν οι θέσεις τους στο Υπουργείο από τη Διοίκηση. Με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης των μελών της απέναντι στους φοιτητές και στο Ίδρυμα, προχωρά στη διατύπωση των ακόλουθων θέσεων τις οποίες καλεί τη Διοίκηση να προωθήσει στη διαβούλευση. Ως βάση της διαβούλευσης τίθεται η προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου ΣΤΕΦ (Πράξη 1/ 2013, Θέμα 2 ο 3 ο ) όπως κοινοποιήθηκε στη Διοίκηση του Ιδρύματος, επιβεβαιώνεται δε σήμερα ότι οι προτεραιότητες παραμένουν οι ίδιες: Πρώτη επιλογή και προτεραιότητα αποτελεί η διατήρηση όλων των γνωστικών αντικειμένων και όλων των Τμημάτων εντός του ΤΕΙ Πειραιά και εντός της ενιαίας Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, με ακαδημαϊκή αυτονομία και ισοτιμία. Παράλληλα διεκδικούμε την αλλαγή του νόμου ώστε να επιτρέψει στα ιδρύματα να αποφασίσουν δια του νέου Οργανισμού τους αν θα λειτουργήσουν με ή χωρίς Γενικά Τμήματα, καθώς διαπιστώνουμε ότι η λειτουργία με Γενικά Τμήματα (έστω και σε μία ενιαία δομή Τμήμα) αποτελεί βέλτιστη τεχνικά και οικονομικά λύση εξασφαλίζοντας συνεκμετάλλευση πόρων στο ΤΕΙ Πειραιά. Η μέχρι στιγμής διαπραγμάτευση, αν και ξεκίνησε από διαφορετική προς την προαναφερθείσα απόφαση της Σχολής αφετηρία, κρίνεται συνολικά θετική καθώς κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ειδικότερα θεωρούμε ότι τα παρακάτω σημεία συνιστούν μετακίνηση του αρχικού σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» προς πολύ ευνοϊκότερες για το ίδρυμα θέσεις και στηρίζουμε τον Πρόεδρο και τη διοίκηση στη διαβούλευση προς αυτή την κατεύθυνση: 1. Με τη διατήρηση των Τμημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Ηλεκτρονικής, Κλωστοϋφαντουργίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων εντός του ΤΕΙ Πειραιά αποφεύγεται η ριζική αλλοίωση της φυσιογνωμίας του Ιδρύματος, διατηρείται το προφίλ του Ιδρύματος που έχει κερδίσει με κόπο την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και των παραγωγικών φορέων, αποφεύγεται μεγάλη αναστάτωση στα προγράμματα σπουδών χιλιάδων ενεργών σπουδαστών και διασφαλίζεται η διαρκής εξυπηρέτηση κλασικών γνωστικών αντικειμένων στα οποία το ίδρυμα παραδοσιακά διακρίνεται και τα οποία έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. 2. Η διαφαινόμενη ενίσχυση των μελών ΕΠ των Τμημάτων με μετακίνηση μελών ΕΠ άλλων ιδρυμάτων στις κλασικές ειδικότητες Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου, Ηλεκτρονικού, Πολιτικού Μηχανικού είναι ιδιαίτερα επιθυμητή καθώς διασφαλίζει τόσο για τους «εντόπιους» όσο και για τους «μετακινούμενους» αλλά και για τους σπουδαστές την επιβίωση μέσα σε τμήματα που διαθέτουν την κρίσιμη μάζα ώστε να υπηρετήσουν τα προγράμματα σπουδών τους και να αναπτυχθούν. Εν μέσω κρίσης και με δεδομένες τις «παγωμένες» προσλήψεις νέου ΕΠ από το 2009, οι μετακινήσεις αυτές αποκτούν ζωτική σημασία. 3. Ειδικά για το αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού, η διαφαινόμενη μετακίνηση προς το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Πειραιά μελών ΕΠ από Τμήματα Πολιτικών Δομικών Έργων αλλά και Πολιτικών Έργων Υποδομής ενώνει ξανά το διασπασμένο γνωστικό αντικείμενο, με τεράστιο όφελος για τους σπουδαστές. Όπως επισημαίνει το Τμήμα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί εδώ στην σχέση και την προτεραιότητα μεταξύ των δύο συγχωνευόμενων συνιστωσών, ώστε οι σπουδαστές να μεγιστοποιήσουν τα επαγγελματικά οφέλη από τη συγχώνευση και να μην απολέσουν κεκτημένα. 4. Τέλος ως προς το σημείο της διαβούλευσης που προβλέπει συγχώνευση των Τμημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων με το Τμήμα Αυτοματισμού, το Τμήμα Αυτοματισμού δηλώνει την αταλάντευτη θέση του να μην συγχωνευθεί με άλλο Τμήμα αλλά να διατηρήσει την αυτόνομη πορεία του, όπως προβλέπεται στο αρχικό σχέδιο

6 Σελίδα 6 της Πράξης 2/ του Συμβουλίου της Σ.Τ.Ε.Φ. «Αθηνά» όπου διατηρούνται όλα τα Τμήματα Αυτοματισμού των ΤΕΙ (Πειραιά, Μακεδονίας, Χαλκίδας, Μεσολογγίου), για την επιτυχία της οποίας και επιχειρηματολογεί δια του προέδρου του. Το Τμήμα ΗΥΣ δηλώνει επίσης ως πρώτη επιλογή και προτεραιότητά του την διατήρηση της αυτόνομης πορείας του, για την επιτυχία της οποίας επίσης επιχειρηματολογεί δια του προέδρου του και των μελών του καθ. κκ. Σ. Λεβέντη και Ι. Έλληνα. Τέλος δηλώνει ότι καθώς τα δεδομένα της διαβούλευσης μεταβάλλονται δεν απορρίπτει εκ προοιμίου αλλά εξετάζει λύσεις συγχωνεύσεων εντός του ΤΕΙ Πειραιά και της ΣΤΕΦ, με τμήματα με τα οποία έχει σημαντική τομή στο γνωστικό αντικείμενο και στο πρόγραμμα σπουδών. Η Σχολή αφού έλαβε υπόψη τις τοποθετήσεις αυτές των δύο τμημάτων διατυπώνει τη θέση ότι η πρώτη επιλογή και προτεραιότητα κατά τη διαβούλευση είναι η διατήρηση της αυτοδύναμης παρουσίας και των δύο τμημάτων, ενώ σε περίπτωση που οι συγχωνεύσεις καταστούν αναπόφευκτες, θα πρέπει να εξεταστούν και προκριθούν λύσεις εντός του ΤΕΙ Πειραιά και της ΣΤΕΦ, μετά από διαβούλευση, στη βάση κοινού εδάφους στα γνωστικά αντικείμενα και τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων και με τη μορφή συνένωσης και όχι απορρόφησης.

7 Σελίδα 7 της Πράξης 2/ του Συμβουλίου της Σ.Τ.Ε.Φ. ΘΕΜΑ 2 ο Η πρόεδρος αναπτύσσει προφορικά πρόταση που θα διευκολύνει την ομαλή συνέχιση της παροχής εκπαιδευτικού έργου από τα εργαστήρια των Γενικών Τμημάτων και του ΚΞΓΦΑ στην περίπτωση που επιβληθεί η κατάργησή τους, με τα εξής κυριότερα σημεία: (Α) Η Σχολή επαναλαμβάνει την προηγούμενη απόφασή της (Πράξη 1/2013, Θέμα 2 ο 3 ο ) ότι βέλτιστη τεχνικά και οικονομικά λύση είναι η διατήρηση σε λειτουργία των Γενικών Τμημάτων και του Κέντρου ΞΓΦΑ, ενδεχομένως σε μία διοικητική μονάδα Τμήμα που θα παρέχει εκπαίδευση σε επίπεδο και Σχολής αλλά και Ιδρύματος. Για το λόγο αυτό ζητά να δοθεί από το νόμο η ευχέρεια στα Ιδρύματα να ρυθμίσουν κατά περίπτωση το θέμα αυτό στον υπό διαμόρφωση Οργανισμό και Κανονισμό τους. (Β) Σε περίπτωση που επιβληθεί από το νόμο ομοιόμορφα η λύση λειτουργίας των ΑΕΙ χωρίς Γενικά Τμήματα, η Σχολή ταυτοχρόνως ιδρύει, θεσμοθετεί και λειτουργεί Διατμηματικά Εργαστήρια που ανταποκρίνονται ουσιαστικά στη σημερινή δομή και λειτουργία των Τομέων των Γενικών Τμημάτων ως προς το αντικείμενο - μαθήματα, το προσωπικό και την υποδομή (χώροι εξοπλισμός). Ειδικότερα: Τα Εργαστήρια αποτελούν Διατμηματικές οντότητες στο εσωτερικό της Σχολής με κύριο έργο να συντονίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία πρωτίστως στα Μαθήματα Γενικής Υποδομής που προσφέρονται από τα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων ειδικότητας (ανάθεση διδακτικού έργου σε μόνιμο και έκτακτο ΕΠ, ωρολόγια προγράμματα - προγράμματα εξετάσεων και συντονισμός τους, φροντίδα και διαχείριση εργαστηριακών χώρων και εξοπλισμού και κάθε σχετικό θέμα) και δευτερευόντως σε άλλα μαθήματα εφόσον ζητηθεί από Τμήμα ειδικότητας και γίνει αποδεκτό από το Εργαστήριο. Ο Διευθυντής ορίζει τον αναπληρωτή του και συγκαλεί τα μέλη ΕΠ του οικείου Εργαστηρίου σε συνέλευση. Η συνέλευση ψηφίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου, την τήρηση του οποίου ο Διευθυντής υποχρεούται να επιβλέπει. Ο Εσωτερικός Κανονισμός κατ ελάχιστον διασφαλίζει (α) την απρόσκοπτη παροχή του εκπαιδευτικού έργου στα Μαθήματα Γενικής Υποδομής όλων των Τμημάτων ειδικότητας σε ισοτιμία, (β) την ομαλή συνεργασία με τα Τμήματα ειδικότητας που εξυπηρετούνται και που ανήκει ατομικά το κάθε μέλος ΕΠ του Εργαστηρίου. Τα μέλη ΕΠ δύνανται και ενθαρρύνονται να συνεχίσουν και να αναπτύξουν τις λοιπές του εκπαιδευτικές, επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με τα μέλη ΕΠ του Τμήματος ειδικότητας όπου θα ανήκουν και αξιοποιώντας τις υποδομές και τα εργαστήρια εκείνων. Η Σχολή αποφασίζει κατά τα ανωτέρω την αρχική δομή των Διατμηματικών Εργαστηρίων προκειμένου να υπάρξει ομαλή συνέχεια στην παροχή του εκπαιδευτικού έργου. Η περαιτέρω πορεία τους (μετακινήσεις μελών, ένταξη μαθημάτων, κλπ.) ρυθμίζεται από τις Συνελεύσεις τους, σε συναινετική απαραιτήτως βάση. Η πρόεδρος καλεί τα τμήματα (γενικά και ειδικότητος) να επεξεργαστούν περαιτέρω αυτές τις θέσεις στις Συνελεύσεις τους ώστε η βελτιωμένη πρόταση να έρθει σε επόμενο Συμβούλιο ΣΤΕΦ. Στη συνέχεια τοποθετούνται οι πρόεδροι των Γενικών Τμημάτων Ι. Ψαρομήλιγκος και Σ. Καλογεροπούλου, οι οποίοι δηλώνουν ότι σε καμία περίπτωση δεν προτάσσουν το πρόβλημα των Γενικών Τμημάτων του γενικότερου προβλήματος που δημιουργεί το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», πλην όμως ως υπεύθυνοι των τμημάτων αυτών επιβάλλεται να προετοιμάσουν λύσεις για την περίπτωση επιβολής της κατάργησής τους. Θεωρούν την πρόταση κατ αρχήν σε θετική κατεύθυνση κυρίως διότι εξασφαλίζεται άμεσα η ομαλή συνέχεια στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο στα χαμηλά εξάμηνα ενώ αποφεύγεται η κατάτμηση εργαστηρίων και πόρων στα τμήματα ειδικότητας και επιφυλάσσονται να την επεξεργαστούν περαιτέρω στις συνελεύσεις τους και να συζητηθεί σε επόμενο Συμβούλιο Σχολής. Τέλος ο πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρονικής κ. Σ. Βασιλειάδης καταθέτει απόφαση της ΓΣ του Τμήματός του (Πράξη 2/ ,επείγον Θέμα 1 ο ) δια της οποίας το Τμήμα ζητά σε περίπτωση κατάργησης των Γενικών Τμημάτων και ένταξης του ΕΠ τους στα Τμήματα ειδικότητας, να ενταχθούν

8 Σελίδα 8 της Πράξης 2/ του Συμβουλίου της Σ.Τ.Ε.Φ. στο Τμήμα οι κκ. Π. Παπαδόπουλος, Σ. Φατούρος και Κ. Ζαχαριάδου διότι διδάσκουν ήδη εκεί με επιτυχία. Το Συμβούλιο της Σχολής αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω προτάσεις και τοποθετήσεις ομόφωνα αποφασίζει Να εξετάσει το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση, αφού τα Τμήματα επεξεργαστούν και υποβάλλουν ολοκληρωμένες προτάσεις για τον τρόπο λειτουργίας και κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών σε μαθήματα υποδομής όσο και για την ένταξη του ΕΠ των γενικών τμημάτων στα Τμήματα ειδικότητας.

9 Σελίδα 9 της Πράξης 2/ του Συμβουλίου της Σ.Τ.Ε.Φ. ΘΕΜΑ 3 ο (Α) Μετά από πρόταση μελών του Συμβουλίου, το Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει Να ζητήσει από τη διοίκηση του ιδρύματος την άμεση σύγκληση Συνέλευσης ΤΕΙ για τα επείγοντα και συνδεόμενα θέματα (α) του προϋπολογισμού 2013 και (β) των όρων πρόσληψης, απασχόλησης και αμοιβής των πανεπιστημιακών υποτρόφων. (Β) Τα έκτακτα θέματα περί μονάδων ECTS των προγραμμάτων σπουδών και περί διδασκαλίας ομοτίμων σε προπτυχιακά μαθήματα αναβάλλονται για την επόμενη συνεδρίαση. Στο σημείο αυτό και περί ώρα έληξε η συνεδρίαση του Συμβουλίου. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ραγκούση Μαρία Κανελλοπούλου Παναγιώτα Αλατσαθιανός Σταμάτιος Αλαφοδήμος Κωνσταντίνος Βασιλειάδης Αλέξανδρος Βασιλειάδης Σάββας Δημάκος Κωνσταντίνος Καλογεροπούλου Σοφία Μαλατέστας Παντελής Στεργίου Κων/νος Ψαρομήλιγκος Ιωάννης

Π Ρ Α Ξ Η 2/

Π Ρ Α Ξ Η 2/ Σελίδα 1 η της Πράξης 2/22.5.2012 του Συμβουλίου της ΣΤΕΦ T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ Αρθρο 10 παράγραφος 2 του Ν. 1404/1983 Π Ρ Α Ξ Η 2/22.5.2012 Αιγάλεω σήμερα στις 22.5.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΒ46914Υ-ΔΤΝ. T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 10 παράγραφος 2 του Ν. 1404/1983 & N. 4009/2011, 4076/2012

ΑΔΑ: ΒΕΙΒ46914Υ-ΔΤΝ. T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 10 παράγραφος 2 του Ν. 1404/1983 & N. 4009/2011, 4076/2012 T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 10 παράγραφος 2 του Ν. 1404/1983 & N. 4009/2011, 4076/2012 Π Ρ Α Ξ Η 1/16-1-2013 Στο Αιγάλεω, σήμερα στις 16-1-2013 ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Λ46914Υ-465. T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ Αρθρο 10 παράγραφος 2 του Ν. 1404/1983 Π Ρ Α Ξ Η 6/2.12.

ΑΔΑ: Β41Λ46914Υ-465. T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ Αρθρο 10 παράγραφος 2 του Ν. 1404/1983 Π Ρ Α Ξ Η 6/2.12. T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ Αρθρο 10 παράγραφος 2 του Ν. 1404/1983 Π Ρ Α Ξ Η 6/2.12.2011 Στο Αιγάλεω σήμερα στις 2.12.2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ. συνήλθε σε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 3/

Π Ρ Α Ξ Η 3/ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ Αρθρο 10 παράγραφος 2 του Ν. 1404/1983 Π Ρ Α Ξ Η 3/17.9.2010 Αιγάλεω σήμερα στις 17.9.2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 1/

Π Ρ Α Ξ Η 1/ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 1/26-01-2017 Στο Αιγάλεω, σήμερα στις 26-01-2017 ημέρα Πέμπτη και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 4/

Π Ρ Α Ξ Η 4/ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 4/09-05-2017 Στο Αιγάλεω, σήμερα στις 09-05-2017 ημέρα Τρίτη και

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 10 παράγραφος 2 του Ν. 1404/1983 & N. 4009/2011, 4076/2012

T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 10 παράγραφος 2 του Ν. 1404/1983 & N. 4009/2011, 4076/2012 T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 10 παράγραφος 2 του Ν. 1404/1983 & N. 4009/2011, 4076/2012 Π Ρ Α Ξ Η 3/19-2-2013 Στο Αιγάλεω, σήμερα στις 19-2-2013 ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 2/

Π Ρ Α Ξ Η 2/ T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ Αρθρο 10 παράγραφος 2 του Ν. 1404/1983 Π Ρ Α Ξ Η 2/30.3.2011 Αιγάλεω σήμερα στις 30.3.2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 7/

Π Ρ Α Ξ Η 7/ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 7/27-06-2017 Στο Αιγάλεω, σήμερα στις 27-06-2017 ημέρα Τρίτη και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 3/

Π Ρ Α Ξ Η 3/ T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ Αρθρο 10 παράγραφος 2 του Ν. 1404/1983 Π Ρ Α Ξ Η 3/10.6.2011 Αιγάλεω σήμερα στις 10.6.2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 7/15-05-2015

Π Ρ Α Ξ Η 7/15-05-2015 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 7/15-05-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 15-05-2015, ηµέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 5/ Στο Αιγάλεω, σήµερα στις ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε σε

Π Ρ Α Ξ Η 5/ Στο Αιγάλεω, σήµερα στις ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε σε ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 5/15-03-2016 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 15-03-2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 8/

Π Ρ Α Ξ Η 8/ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 8/10-07-2017 Στο Αιγάλεω, σήμερα στις 10-07-2017 ημέρα Δευτέρα και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 3/

Π Ρ Α Ξ Η 3/ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 3/06-04-2017 Στο Αιγάλεω, σήμερα στις 06-04-2017 ημέρα Πέμπτη και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 17/

Π Ρ Α Ξ Η 17/ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 17/28-11-2016 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 28-11-2016 ηµέρα ευτέρα και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 8/

Π Ρ Α Ξ Η 8/ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 8/03-06-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 03-06-2015 ηµέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 18/

Π Ρ Α Ξ Η 18/ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 18/21-12-2016 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 21-12-2016 ηµέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 2/

Π Ρ Α Ξ Η 2/ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 2/28-03-2017 Στο Αιγάλεω, σήμερα στις 28-03-2017 ημέρα Τρίτη και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 10/

Π Ρ Α Ξ Η 10/ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 10/07-06-2016 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 07-06-2016 ηµέρα Τρίτη και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 3/

Π Ρ Α Ξ Η 3/ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 18 του N. 4485/2017 Π Ρ Α Ξ Η 3/25-09-2017 Στο Αιγάλεω, σήμερα στις 25-09-2017 ημέρα Δευτέρα και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 7/

Π Ρ Α Ξ Η 7/ T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 10 παράγραφος 2 του Ν. 1404/1983 & N. 4009/2011, 4076/2012 Π Ρ Α Ξ Η 7/19-06-2013 Στο Αιγάλεω, σήμερα στις 19-06-2013 ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 1/

Π Ρ Α Ξ Η 1/ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 1/25-01-2016 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 25-01-2016 ηµέρα ευτέρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/13-06-2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Σήμερα 13-06-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Συνέλευση του τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΙ46914Υ-ΠΝΖ. Σελίδα 1 η της Πράξης 6/ του Συμβουλίου της ΣΤΕΦ

ΑΔΑ: ΒΕΦΙ46914Υ-ΠΝΖ. Σελίδα 1 η της Πράξης 6/ του Συμβουλίου της ΣΤΕΦ Σελίδα 1 η της Πράξης 6/5.12.2012 του Συμβουλίου της ΣΤΕΦ T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 10, παράγραφος 2 του Ν. 1404/1983 Π Ρ Α Ξ Η 6/5.12.2012 Στο Αιγάλεω σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 1/

Π Ρ Α Ξ Η 1/ Σελίδα 1 η της Πράξης 1/10.5.2012 του Συμβουλίου της ΣΤΕΦ T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ Αρθρο 10 παράγραφος 2 του Ν. 1404/1983 Π Ρ Α Ξ Η 1/10.5.2012 Αιγάλεω σήμερα στις 10.5.2012

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 5/31-03-2015

Π Ρ Α Ξ Η 5/31-03-2015 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 5/31-03-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 31-03-2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 / 16-09-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Σήμερα 16-09-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 15-7-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Σήμερα 15-7-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 9/16-06-2015

Π Ρ Α Ξ Η 9/16-06-2015 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 9/16-06-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 16-06-2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 24-02-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Σήμερα 24-02-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 17-03-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Σήμερα 17-03-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 02-02-2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Σήμερα 02-02-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 01-03-2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Σήμερα 01-03-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Συνέλευση του τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Πρόσκληση Φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελένη Κουλουρά Τηλ: 2510462151 Fax: 2510462352 E-mail: ekouloura@teiemt.gr Ιστοσελίδα: http://work.teikav.edu.gr Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 21-1-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Σήμερα 21-1-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η συνέλευση του τμήματος ηλεκτρολόγων μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 04-07-2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Σήμερα 04-07-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Αιγάλεω: 07-07-2017 Αρ.Πρωτ.: 2297 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος, αφού καλωσόρισε τα μέλη, κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Σώματος.

Ο Πρόεδρος, αφού καλωσόρισε τα μέλη, κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Σώματος. Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 731 00 Χανιά Τηλ.: 28210 37033-46 Fax: 28210 37081, 37082 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 11/22-07-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 22-07-2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε σε

Π Ρ Α Ξ Η 11/22-07-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 22-07-2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε σε ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 11/22-07-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 22-07-2015 ηµέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 15/27-11-2015

Π Ρ Α Ξ Η 15/27-11-2015 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 15/27-11-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 27-11-2015 ηµέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 233

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 233 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 233 Στη Λαμία σήμερα 08-03-2017, ημέρα Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΙΝΔΟΣ 2015 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 72 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 72 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 72 Στη Λαμία σήμερα Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πράξης Συνεδρίασης της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών

Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΠ42.10-1 Σελ. 1 / 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Αλλαγής Παράγραφοι 1 2.10.2014 Τελική Έκδοση Όλες Για την έκδοση Για την έγκριση Κ. Λυκερίδου, ΥΔΠ Μ. Μπρατάκος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/ΘΕΜΑ 5 Πάτρα 25-10-2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ Στην Πάτρα σήμερα 21-10-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, συνήλθε στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. Φεβρουάριος 2015 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με βάση την με αριθ. 30/24-7-2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2.

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε Ταχ.Δ/νση:Τ.Θ.141

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20-12-2016 Σήμερα, Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 στις 12:00 ακριβώς στην αίθουσα Συνεδριάσεων Β318 του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 14/ Στο Αιγάλεω, σήµερα στις ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε

Π Ρ Α Ξ Η 14/ Στο Αιγάλεω, σήµερα στις ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 14/14-09-2016 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 14-09-2016 ηµέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η αξιολογική σειρά κατάταξης των υποψήφιων Επιστημονικών Εργαστηριακών Συνεργατών για κάθε μάθημα δημιουργήθηκε ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η αξιολογική σειρά κατάταξης των υποψήφιων Επιστημονικών Εργαστηριακών Συνεργατών για κάθε μάθημα δημιουργήθηκε ως εξής: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Επί της διαδικασίας «Αξιολόγησης Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 για το μάθημα «Χρηματοοικονομική Λογιστική»». Στην Πρέβεζα,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους 214-215 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 της Πράξης 8/ της Συνεδρίασης της Διεύθυνσης (Συμβουλίου) της Σ.Τ.Ε.Φ. Π Ρ Α Ξ Η 8/

Σελίδα 1 της Πράξης 8/ της Συνεδρίασης της Διεύθυνσης (Συμβουλίου) της Σ.Τ.Ε.Φ. Π Ρ Α Ξ Η 8/ Σελίδα 1 της Πράξης 8/10-07-2013 της Συνεδρίασης της Διεύθυνσης T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 10 παράγραφος 2 του Ν. 1404/1983 & N. 4009/2011, 4076/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ Α. Το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για την Σχολή Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 15-16 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Ακ. έτος Χειμερινό εξάμηνο

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Ακ. έτος Χειμερινό εξάμηνο Ακ. έτος 14-15 Χειμερινό εξάμηνο Page 1 of 16 Ακ. έτος 14-15 Χειμερινό εξάμηνο ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι του μαθήματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ : ΚΟΙΝ : Εκπροσώπους Σπουδαστών

ΣΧΕΤ : ΚΟΙΝ : Εκπροσώπους Σπουδαστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Θηβών 274/ 122 41 ΑΙΓΑΛΕΩ Βαθμός Ασφαλείας : Τηλέφωνο : 5385671

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/ΘΕΜΑ 3 Πάτρα 25-10-2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ Στην Πάτρα σήμερα 21-10-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, συνήλθε στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3067 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ» Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών

Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΠ42.10-1 Σελ. 1 / 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Αλλαγής Παράγραφοι 01 18.5.2016 Τελική έκδοση προς εφαρμογή Όλες Για την έκδοση Για την έγκριση Κ. Λυκερίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 26-09-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Σήμερα 26-09-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ TMHMA MHXANIΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ TMHMA MHXANIΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ TMHMA MHXANIΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Σεπτέμβριος 2017 Αγαπητοί πρωτοετείς σπουδαστές, Σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΔ4691ΟΔ-ΛΘΟ. Θεσσαλονίκη : Αριθμ.πρωτ.:Δ.Φ.16.2/A/131

ΑΔΑ: ΒΟΝΔ4691ΟΔ-ΛΘΟ. Θεσσαλονίκη : Αριθμ.πρωτ.:Δ.Φ.16.2/A/131 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Πληροφορίες: Δεληγιαννίδου Σοφία Ταχ. Διεύθυνση: Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες: Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26/ΘΕΜΑ 03. Πάτρα

Παρόντες: Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26/ΘΕΜΑ 03. Πάτρα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26/ΘΕΜΑ 03 Πάτρα 13-10-2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ Στην Πάτρα σήμερα 13-10-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, συνήλθε στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ (με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συνεδρίασης: 22 o Άρτα, 07/10/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συνεδρίασης: 22 o Άρτα, 07/10/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συνεδρίασης: 22 o Άρτα, 07/10/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 07 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. τα μέλη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθαν σε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Παρουσίαση Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος εκπαίδευση Παρουσίαση Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ενηµέρωση Γενικά Το Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, του Παραρτήματος Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης, οργανώθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ. Τμ. Ηλεκτρολογίας, Πράξη 40/ Σελίδα 1 από ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πράξη 40/

Γ.Σ. Τμ. Ηλεκτρολογίας, Πράξη 40/ Σελίδα 1 από ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πράξη 40/ Γ.Σ. Τμ. Ηλεκτρολογίας, Πράξη 40/26.03.2003 Σελίδα 1 από ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πράξη 40/26.03.2003 Σήμερα Τετάρτη 26 Μαρτίου 2003 και ώρα 10.00 πμ, συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών

Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών Συμπεράσματα από συμμετοχή σε Ημερίδα ΑΔΙΠ 28-2-2014 Καλλιόπη Μιχαήλ-Κλεφτούρη καθηγήτρια 2/4/2014 Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας ΑΤΕΙΘ Αλλαγές στο νομικό πλαίσιο (Ν.4009/2011)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 9/

Π Ρ Α Ξ Η 9/ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 9/20-05-2016 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 20-05-2016 ηµέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 27-9-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Σήμερα 27-9-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.3/25-02-2013.

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.3/25-02-2013. TΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.3/25-02-2013. Αιγάλεω,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας:

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ANAΠTYΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 24-6-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ16.2/Α/3071 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση προκήρυξης Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, της ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ του ΑΤΕΙΘ»

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση προκήρυξης Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, της ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ του ΑΤΕΙΘ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 18-01-2017 Αρ. Πρωτ.:ΔΦ16.2/A/159 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α864691ΟΔ-242. Θεσσαλονίκη : Αριθμ.πρωτ.:Δ.Φ.16.2/A/5224

ΑΔΑ: 4Α864691ΟΔ-242. Θεσσαλονίκη : Αριθμ.πρωτ.:Δ.Φ.16.2/A/5224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Πληροφορίες: Δεληγιαννίδου Σοφία Ταχ. Διεύθυνση: Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του ΓΠΑ

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του ΓΠΑ ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του ΓΠΑ Αρ. πρωτ.: 218 Αθήνα 29/1/2010 ΚΟΙΝ.: - Πρόεδρο Τμήματος ΓΒ, Καθ. κ. Δ.Μπουράνη - Πρόεδρο Τμήματος ΕΦΠ, Καθ. κ. Α.Καραμάνο - Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων ΕΕΔΙΠ (ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ 8/2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ 8/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕYΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ 8/6 Στην Κοζάνη σήμερα, 5--6, ημέρα Τετάρτη και ώρα : μ.μ., συνήλθε η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF INFORMATICS AND ΤELECOMMUNICATIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 / 15-11-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Σήμερα 15-11-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2016 Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις - Όργανα

Διαβάστε περισσότερα