ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. (µε απόδειξη) Ταχ. Κώδικας: , Αθήνα TELEFAX:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. (µε απόδειξη) Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα TELEFAX: 210 92 12 090 e-mail: syg033@minagric.gr"

Transcript

1 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ θήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΡΟΤΙΚΗΣ.Π.: 881/42826 ΝΠΤΥΞΗΣ ΚΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΦΥΤ. ΠΡΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΡΜΚΩΝ ΠΡΟΣ: SYNGENTA HELLAS A.E.B.E. Πληροφορίες: A. Παπαγρηγορίου Ταχ. /νση: Λεωφόρος νθούσας Τηλέφωνο: Τ.Κ.: νθούσα, ττικής Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 150 (µε απόδειξη) Ταχ. Κώδικας: , θήνα TELEFAX: ΘΕΜ: Τροποποίηση της µε αριθµό 1404 οριστικής άδειας διάθεσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντοµοκτόνο) PLENUM (pymetrozine 50 % β/β), ως προς το εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσµατος, το φάσµα δράσης του, τις ειδικές συνθήκες στις οποίες µπορεί να χρησιµοποιηθεί, τις Φράσεις R και S, τα µέγιστα όρια υπολειµµάτων, καθώς και ως προς το χρονικό διάστηµα ασφαλείας µεταξύ εφαρµογής και συγκοµιδής. AΠΟΦΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΡΟΤΙΚΗΣ ΝΠΤΥΞΗΣ ΚΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 09/ ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21 ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80 αυτού. 2. Το Νόµο υπ αριθµ. 406/2012 (ΦΕΚ 8/τ / ) µε θέµα «ιάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».. Τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (L 15/ ) της Επιτροπής της 25 ης Μαΐου 2011 σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριµένων δραστικών ουσιών. 4. Την υπ αριθµ. πρωτ / απόφασή µας, µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθµ οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο) PLENUM, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Τα υπ αριθµ. πρωτ. ΕΜΠ 44/ , ΕΜΠ 80/ , ΕΜΠ 782/ , ΕΜΠ 920/ , ΕΜΠ 88/ Υπηρεσιακά Σηµειώµατα του Μ.Φ.Ι. καθώς και το µε ηµ/νία Υπηρεσιακό Σηµείωµα του Οικοτοξικολογικού Ελέγχου της Κεντρικής Υπηρεσίας. 6. Την υπ αριθµ. πρωτ / (ΦΕΚ 970/τB / ) απόφαση του Υφυπουργού γροτικής νάπτυξης και Τροφίµων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό Γραµµατέα, Προϊσταµένους Γενικής ιεύθυνσης, Προϊσταµένους Τµήµατος της εξουσίας να υπογράφουν µε Εντολή Υφυπουργού». 1

2 7. Τις υπ αριθµ. πρωτ. Υπ...Τ / και 295/027/ , αιτήσεις τροποποίησης της άδειας διάθεσης, καθώς και τα υπ αριθµ. πρωτ. Υπ...Τ / , / , 10170/ , 94/10217/25-001, 2505/27919/ και 084/4402/ συµπληρωµατικά στοιχεία της ενδιαφερόµενης εταιρείας. ποφασίζουµε Τροποποιούµε την µε αριθµό 1404 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντοµοκτόνο) PLENUM, που χορηγήθηκε µε την υπ αριθµ. πρωτ / απόφασή µας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσµατος, το φάσµα δράσης του, τις ειδικές συνθήκες στις οποίες µπορεί να χρησιµοποιηθεί, τις Φράσεις R και S, τα µέγιστα όρια υπολειµµάτων, καθώς και ως προς το χρονικό διάστηµα ασφαλείας µεταξύ εφαρµογής και συγκοµιδής. Η άδεια διάθεσης διαµορφώνεται ως ακολούθως: 1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα δ) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσµατος: Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 1. SYNGENTA HELLAS A.E.B.E. Οινόφυτα Βοιωτίας Ταχ. /νση: 2 ο χλµ. κοινοτικής οδού Οινόφυτων-γίου Θωµά Τηλ.: FAX: SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA Monthey Ελβετίας Ταχ. /νση: Route de l'ile-au-bois CH-1870 Monthey Case postale 27 - Switzerland. CHEMARK Termelo Kereskedo KFT 8182 Peremarton-Gyartelep PF1 Hungury 2

3 5 Φάσµα δράσης Πεδίο Εφαρµογής Στόχος γραµ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού όσεις σκευάσµατος Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέµµα γραµ./ στρέµµα Τρόπος και χρόνος εφαρµογής Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιερ/κή περίοδο Πορτοκαλιά Λεµονιά Μανταρινιά Ροδακινιά Τοµάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα (υπαίθρου) Τοµάτα, Μελιτζάνα (θερµοκηπίου) Πιπεριά (θερµοκηπίου) γγούρι, Πεπόνι (υπαίθρου) γγούρι (θερµοκηπίου) (Aphis citricola, Aphis gossypii, Toxoptera aurantii, (Aphis citricola, Aphis gossypii, Toxoptera aurantii, ( (phis gossypii) (phis gossypii) (phis gossypii) (phis gossypii) (phis gossypii) Ψεκασµός Ψεκασµός Ψεκασµός την ένταση της Ψεκασµός. την ένταση της Ψεκασµός. την ένταση της Ψεκασµός. την ένταση της Ψεκασµός. την ένταση της Ψεκασµός. την ένταση της 1 1

4 Πεπόνι (θερµοκηπίου) Κολοκύθι (υπαίθρου και θερµοκηπίου) Καρπούζι (υπαίθρου) Kαπνός Βαµβάκι Πατάτα (phis gossypii) λευρώδης vaporariorum) (Myzus persicae, phis gossypii) λευρώδης ( (Μyzus persicae) (phis gossypii) ορυφόρος πατάτας (Leptinotarsa decemlineata) Ψεκασµός. την ένταση της Ψεκασµός και επανάληψη ανάλογα µε την ένταση της Ψεκασµός και επανάληψη ανάλογα µε την ένταση της Ψεκασµός. την ένταση της Ψεκασµός. την ένταση της Ψεκασµός.. 1 Καλλωπιστικά (υπαίθρου και θερµοκηπίου) (Aphis nasturtii λευρώδης vaporariorum) Ψεκασµός. και επανάληψη ανάλογα µε την ένταση της Παρατηρήσεις: 1. Λόγω του ειδικού τρόπου δράσεως του προϊόντος, 1- ηµέρες είναι απαραίτητες για να ολοκληρωθεί η δράση του. Oι αφίδες όµως σταµατούν να τρέφονται αµέσως µετά την εφαρµογή και εποµένως δεν ζηµιώνουν τα φυτά, ούτε µπορούν να µεταδώσουν ιώσεις. 2. Χρησιµοποιείστε την µεγαλύτερη δόση για µεγάλα φυτά και για βαριές προσβολές αφίδων. Το εγκεκριµένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GP) φαίνεται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας. 4

5 6 Ειδικές συνθήκες όπως γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντολογικές στις οποίες το σκεύασµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ή να αποκλειστεί. ιαχείριση ανθεκτικότητας: O κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας των αφίδων και του αλευρώδη στο PLENUM (pymetrozine 50%) είναι υπαρκτός. Για µείωση του κινδύνου συνιστώνται τα παρακάτω: Εφαρµογή µη χηµικών µεθόδων και πρακτικών ολοκληρωµένης διαχείρισης ώστε να διατηρηθεί ο πληθυσµός των εντόµωνστόχων σε χαµηλά επίπεδα. Επεµβάσεις νωρίς, όταν ο πληθυσµός των αφίδων και του αλευρώδη είναι σε χαµηλά επίπεδα. Πλήρη κάλυψη των φυτών (φύλλα, καρποί) µε το ψεκαστικό υγρό. Εφαρµογή του σε προγράµµατα ψεκασµών και εναλλαγή µε εντοµοκτόνα άλλων οµάδων µε διαφορετικό τρόπο δράσης. H εφαρµογή πρέπει να πραγµατοποιείται µετά το πέρας της πτήσης των µελισσών, αργά το απόγευµα. Μετά την εφαρµογή οι µέλισσες πρέπει να παραµένουν στις κυψέλες τους για µια µέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να αποµακρύνονται οι κυψέλες. 10 Φράσεις R R40 Πιθανοί κίνδυνοι µόνιµων επιδράσεων. R57 Τοξικό για τις µέλισσες. R52/5 Επιβλαβές στους υδρόβιους οργανισµούς και µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 11 Φράσεις S S1/2 Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά. S1 Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. S20/21 Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε ή καπνίζετε. S6/7 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και γάντια. S46 Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. S61 ποφύγετε την απελευθέρωσή του στο περιβάλλον SP1 Μη ρυπαίνετε τα νερά µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του. SPe SPe8 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισµούς να αφήσετε µιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 µέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. Επικίνδυνο για τις µέλισσες. Για να προστατέψετε τις µέλισσες και άλλα έντοµα επικονίασης µην χρησιµοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. ποµακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι µέλισσες συλλέγουν. «Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συµµορφώνεστε µε τις οδηγίες χρήσεως». 5

6 1 Προστασία των καταναλωτών 1.1 Μέγιστα Όρια Υπολειµµάτων (MRLs): Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 96/2005, όπως τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό 524/ Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για µετασυλλεκτικές χρήσεις. Πεδίο Εφαρµογής Ηµέρες Πορτοκαλιά, Λεµονιά, Μανταρινιά 21 Ροδακινιά 14 Τοµάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά (υπαίθρου/θερµοκηπίου) γγούρι, Πεπόνι Κολοκύθι (υπαίθρου/θερµοκηπίου) Καρπούζι (υπαίθρου) Καπνός 14 Βαµβάκι 5 Πατάτα 7 Καλλωπιστικά (υπαίθρου και θερµοκηπίου) Κατάλογος προστατευοµένων µελετών Στο Παράρτηµα ΙΙΙ αναγράφονται οι µελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση, καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι µελέτες αυτές, πλην των εµπιστευτικών, παραµένουν στα αρχεία της ΣΕ στη διάθεση των ενδιαφεροµένων. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθµ. πρωτ / απόφασή µας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθµ οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο) PLENUM. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΜΜΤΕΣ Μ. ΚΟΡΣΙ ΗΣ 6

7 ΠΡΡΤΗΜ ΙΙ PROPOSED GOOD AGRICULTURAL PRACTICE Γεωργικό (ά) Φάρµακο (ά) (κοινή ονοµασία) pymetrozine Ηµεροµηνία: 201 EEC No (α) Σελίδες: Εµπορικό (ά) όνοµα (τα) PLENUM Χώρα : ΕΛΛ Κύρια χρήση π.χ. εντοµοκτόνο, µυκητοκτόνο Εντοµοκτόνο Καλλιέργεια και/ή Συνθήκες χρήσης Κράτος Μέλος ή χώρα Εµπορικό όνοµα του σκευάσµατος () (Θ) ή (Κ) Εχθρός, οµάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται (α) (β) (γ) Πορτοκαλιά Ελλάς PLENUM (Aphis citricola, Aphis gossypii, Toxoptera aurantii, Λεµονιά, Μανταρινιά Ελλάς PLENUM Ροδακινιά Ελλάς PLENUM (Aphis citricola, Aphis gossypii, Toxoptera aurantii, ( Μορφή Σκεύασµα Παρατηρήσεις Περιεκτικότητα σε δ.ο Μέθοδος / τρόπος (δ-στ) (θ) (ζ-η) Εφαρµογή Στάδιο ανάπτυξης (ι) ριθµός εφαρµογών ελάχ. - µεγ. / χρονικό µεσοδιάστηµα (κ) χλγ. δ.ο. / εκατόλιτρο οσολογία ανά επέµβαση λίτρα νερού / εκτάριο χλγ. δ.ο. / εκτάριο Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή (ηµέρες) ελάχ. - µεγ. ελαχ. - µεγ. µέγιστο (λ) (µ) 1 0, ,2-0, , ,1-0,2 21 / 10 ηµέρες 0, ,15 14 Τοµάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα Ελλάς PLENUM / 10 ηµέρες 0, ,05-0,1 Τοµάτα, Μελιτζάνα Ελλάς PLENUM Θ 0,02-0,0 / 10 ηµέρες 0,01 0,1-0, ,05-0,15 0,02-0,0 0,1-0,45

8 Πιπεριά Ελλάς PLENUM Θ / 10 ηµέρες 0, ,05-0,1 γγούρι, Πεπόνι Ελλάς PLENUM 0,02-0,0 / 10 ηµέρες 0,01 0,1-0, ,05-0,1 γγούρι Ελλάς PLENUM Θ 0,02-0,0 / 10 ηµέρες 0,01 0,1-0, ,05-0,15 Πεπόνι Ελλάς PLENUM Θ 0,02-0,0 / 10 ηµέρες 0,01 0,1-0, ,05-0,1 Κολοκύθι Ελλάς PLENUM /Θ λευρώδης vaporariorum) 0,02-0,0 0,1-0, / 10 ηµέρες 0, ,1-0,2 Καρπούζι Ελλάς PLENUM (Myzus persicae, phis gossypii) / 10 ηµέρες 0, ,05-0,1 Καπνός Ελλάς PLENUM λευρώδης ( ( 0,02 0,1-0,2 / 10 ηµέρες 0,015-0, ,075-0, 12 Βαµβάκι Ελλάς PLENUM / 10 ηµέρες ,2 5 8

9 Πατάτα Ελλάς PLENUM ορυφόρος πατάτας (Leptinotarsa decemlineata) ,15 7 Καλλωπιστικά Ελλάς PLENUM /Θ (Aphis nasturtii, λευρώδης vaporariorum) / 10 ηµέρες 0, , Παρατηρήσεις: (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόµηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο) (η) Τρόπος. Πχ σ όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραµµές, ατοµικά φυτά θα πρέπει να χρησιµοποιούνται. Οπου βρίσκει εφαρµογή, οι συνθήκες ο τύπος του ψεκαστικού µηχανήµατος θα πρέπει να προσδιορίζεται χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισµός των κατασκευών). (θ) g/kg ή g/lt (β) νοιχτού αγρού (), εφαρµογές σε θερµοκήπια (Θ), ή σε κλειστούς χώρους (Κ). (ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρµογή (BBCH Monograph, Growth (γ) πχ. Μασητικά και µυζητικά έντοµα, έντοµα εδάφους, έντοµα, ζιζάνια Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN ), περιλαµβάνοντας όπου (δ) πχ. Βρέξιµη σκόνη (WP), γαλακτοποιήσιµο συµπύκνωµα (EC) βρίσκει εφαρµογή, πληροφορίες σχετικά µε την εποχή κατά τον χρόνο εφαρµογής (ε) GCPF Κώδικες GIFAP Technical Monograph No 2, (κ) Ο ελάχιστος και ο µέγιστος δυνατόν αριθµός εφαρµογών υπό πρακτικές συνθήκες (στ) όλες οι χρησιµοποιούµενες συντοµογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται (λ) Ελάχιστο χρονικό µεσοδιάστηµα πριν τη συγκοµιδή (ζ) Μέθοδος πχ. Ψεκασµός υψηλού όγκου, σκονισµός. (µ) Οι παρατηρήσεις µπορεί να περιλαµβάνουν: οικονοµική σηµασία / περιορισµούς στη χρήση 9

10 C:\Documents and Settings\syg096\Local Settings\Temporary Internet files\olk11\τροπ 10 ΟΡΙΣΤ ΕΓΚΡ.doc Δ: ΒΕΥΒ-8ΣΥ

, 24 - 2009 : 129973 & . 150 Syngenta 176 71 - TELEFAX: 210 92 12 090 153 49 ( 210 92 87 244 e-mail: syg035@minagric.gr.: 1. 2. 3. e-mail) 4.

, 24 - 2009 : 129973 & . 150 Syngenta 176 71 - TELEFAX: 210 92 12 090 153 49 ( 210 92 87 244 e-mail: syg035@minagric.gr.: 1. 2. 3. e-mail) 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24-6 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 129973 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4ΑΘ7Β-ΟΛ. Κοιν.: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορυθµιστική ουσία ) SUNSET

Α Α: 4ΑΘ7Β-ΟΛ. Κοιν.: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορυθµιστική ουσία ) SUNSET ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-4 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 95777 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ. Κοιν.:

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ. Κοιν.: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-1 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 93203 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23-4 - 2012 Αθνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ πρωτ: 4326/48248 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Pendimethalin. Pendimethalin: 92% β/β min. 2) FINCHIMICA S.p.A., Ιταλία

Pendimethalin. Pendimethalin: 92% β/β min. 2) FINCHIMICA S.p.A., Ιταλία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ θήνα, 6 3 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΡΟΤΙΚΗΣ ΝΠΤΥΞΗΣ ριθ. πρωτ: 27232 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΡΜΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 50 Προς: BASF

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2128/26097 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.

Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθνα, 31-1 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 92365 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-04-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-04-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-04-014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 3451/37816 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14-05 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Α.Π.Ε. Αριθ. Πρωτ. 486/6644 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Φ. & Β.Π. Ταχ. /νση: Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΒ-ΜΕΡ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΒ-ΜΕΡ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-3 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 2977/33987 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Δια μέσου της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε. Τσιτούρη 22, 152 31 - Χαλάνδρι a.toutoutzidakis@yahoo.gr

Δια μέσου της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε. Τσιτούρη 22, 152 31 - Χαλάνδρι a.toutoutzidakis@yahoo.gr ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, - 03-204 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 3665/59468 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΔΧΒ-Μ5Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθνα, 11-3 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 2758/30637 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 210 92 12 090

TELEFAX: 210 92 12 090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-11 - 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ.: 124643 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ.: 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΔΧΒ-Μ5Ο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΔΧΒ-Μ5Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθνα, 11-3 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 2758/30637 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

3-7 - 1998 .: 67953 3-5 : 1. : 101 64 - 15 TELEFAX : 36 17 103 151 23 - : ( : 52 91 413 2. 3. 4. - : 2, 145 61 - ( .: 1712 LE 20 EC.

3-7 - 1998 .: 67953 3-5 : 1. : 101 64 - 15 TELEFAX : 36 17 103 151 23 - : ( : 52 91 413 2. 3. 4. - : 2, 145 61 - ( .: 1712 LE 20 EC. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3-7 - 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 67953 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1. ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ

Διαβάστε περισσότερα

100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009

100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009 GR80198647D 100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009 Πυκνό διάλυμα (SL) Εγγ. Σύνθεση: propamocarb 53% β/ο, fosetyl 31% β/ο Βοηθ. ουσίες: 25,2% β/β ΠΡΟΣΟΧΗ Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική

Διαβάστε περισσότερα

Coragen. Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) Εντομοκτόνο. chlorantraniliprole (κλοραντρανιλιπρόλ) 20%

Coragen. Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) Εντομοκτόνο. chlorantraniliprole (κλοραντρανιλιπρόλ) 20% 011153 K-27432 (12 pages) 24/01/11 13:10 Page1 K-27432/31101 - GREECE - (COVER) PAGE 1 Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για τις καλλιέργειες μηλιάς, αχλαδιάς, ροδακινιάς, νεκταρινιάς, δαμασκηνιάς, βερικοκιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-4-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-4-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-4-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 8889/99312 ΠΕ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

PENDIGAN 33 EC. 115/15-5-97 (ΦΕΚ. 104/Α/30-5-97). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

PENDIGAN 33 EC. 115/15-5-97 (ΦΕΚ. 104/Α/30-5-97). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε EΛΛHNIKH HMOKΡATIΑ Αθήνα 19 / 11 / 1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 111173 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ' Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 3-5 Ταχ.Κωδ.: 10679 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 112 53 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ετικέτα γεωργικών φαρµάκων, καθορισµός και τυποποίηση σήµανσης, προφυλάξεων και διάταξης. (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ετικέτα γεωργικών φαρµάκων, καθορισµός και τυποποίηση σήµανσης, προφυλάξεων και διάταξης. (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 83345/88 Ετικέτα γεωργικών φαρµάκων, καθορισµός και τυποποίηση σήµανσης, προφυλάξεων και διάταξης. (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 14 και 22

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 30 κ.εκ. Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC) Εγγ. Σύνθεση: Triadimenol: 31,29% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 71,28% β/β Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Maccani 4/12 WG. Περιεχόμενο: 1 κιλό

Maccani 4/12 WG. Περιεχόμενο: 1 κιλό Maccani 4/12 WG Pyraclostrobin/Dithianon (πυρακλόστρομπιν/ντιθιανόν) Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Μυκητοκτόνο μίγμα των δραστικών ουσιών pyraclostrobin και dithianon, για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/ΕΕ ) ΔΑΥΛΙΤΙΝΗ ΝΕΑ 5/46,4 DP Έκδοση 2 η /04.10.2011 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

, 19 11-1999 .: 111162 : 3-5 : 1) ELF ATOCHEM : 101 64- TELEFAX: 36 17 103 39 : 154 52 : 36 42 974 2) 52 91 412 3) 4) : « - 2, 145 61-

, 19 11-1999 .: 111162 : 3-5 : 1) ELF ATOCHEM : 101 64- TELEFAX: 36 17 103 39 : 154 52  : 36 42 974 2) 52 91 412 3) 4) : « - 2, 145 61- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 11-1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 111162 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα