Πινακίδες ενημέρωσης-οδηγιών και διάσωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πινακίδες ενημέρωσης-οδηγιών και διάσωσης"

Transcript

1 Πινακίδες ενημέρωσης-οδηγιών και διάσωσης. Πίνακας ασφαλείας ΤΑ ΤΡΑ ΚΛΕΔΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΑΣ ΣΚΕΦΤΟΜΑ ΜΛΩ ΕΝΕΡΓΩ ΜΟΥ Διαστάσεις cm μήκος Χ cm πλάτος 50Χ70 Κωδικός παραγγελίας Σκέφτομαι προτού τνερνήσω. Δίνω πάντα προσοχή στους πιθανούς κινδύνους (ακόμα και όταν δεν [fvai εμφανεfς) Ζητώγια κάθεθέση Χρησιμοποιώεργαλεία που βρίσκονται εργασίας οδηγίες σι καλή κατάσταση. ασφαλείας τις οποίες ακολουθώπάντα. Δεν "μαστορεύω" ποτέ πρόχειρες λύσεις ΥσΥί είναι επkfνδυνες ~ε:ςδ~::~~ν:σ~~~~~ :.~ Φορώ ουστημσηκά τα μέσα ατομικής θέματαασφαλεfας. προστασίας. Φροντίζω να κυριαρχεί η ευπρέπεια και η τάξη στον εργασιακόχώρο. Κάδρο με πλαίσιο αλουμινίου και τζάμι Πίνακας λαμιναρισμένος σε M.D.F. 4 χιλ Ο υπεύθυνος ασφαλείας σας ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΣ ΓΑ ΗΛΕΚΤΡΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 1. Διέκοψε αμέσως το s. Διέκοψε την τεχνιτή α α συνέλθει και αρχίζει να διαπιστώσει τον θάνατό Σκέψου ότι από την δική εξαρτάται η ζωή του συνα ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΑΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΑΣ ΣΕ ΠΕΡΠΤΩΣΗ ΠΥρκΑίΑΣ ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ 199 ΠΩΣ ΣΒΗΝΟΝΤΑ Ο ΦΩΤιΕΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ~ ~/r Η ιι;oτόσjkoη της φωnόι;:yivιιο, Π{rvτOIπρος ΗV δq:tiθuv'o'η ιouσνtμou Περιγραφή πινακίδας Διαστάσεις Κωδικός παραγγελίας Κωδικός παραγγελίας Κωδικός παραγγελίας cm μήκος Χ cm πλάτος αυτοκόλλητο πλοστικό αλουμίνιο Ηλεκτροπληξίο 20 Χ Τρόπος κατάσβεση ς 20 Χ Τηλέφωνα ανάγκης 30 Χ

2 Συγκεντρωτικός πίνακας-τεχνικά χαρακτηριστικά ΠΝΑΚΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΑΣ Σύμφωνα και με το Π.Δ 105/95 και σε συμμορφωση με την οδηγία 9258/Ε.Ο.Κ. Πίνακας συγκεντρωtlκος σε μικρογραφα που απεlκονζει την σήμανση ασφαλείας! η και υγείας με τις επεξηγήσεις της σημασιας τους. Υπάρχουν 5 κύριες ΚΩτηγορlες και κάθε μια εχει διαφορετικό σχημα ηl και χρώμα Κατηγορία χαρακτηριστικά Σύμβολο Εικονοσύμβολο Συγκεντρωτικός πίνακας σημάτων ασφάλειας χώρων εργασίας Διαστάσεις Κωδικός παραγγελίας (9 ο,lιπσyoρώιrc:ι YCI" Μη_. ι.ιι,.._ l'o..ι.u-""o:amιnu ι ~~~ς w"' _ ~-- ~"'"'-I--._ ----=-- - cm μήκος Χ cm πλάτος 50 Χ 70 Κάδρο με πλαίσιο αλουμινίου και τζάμι Δ ~.. Πpoσo)[l\ Πιooφω.eξη. "'υ~υ ~A&AfΔ~AffiLh~ ~ Τ ~ ""='" ~ Ξ ~o ~ "~~&ΛΔΔΔΔΔΛΔA ~_.,-~ ~ L..Δ ill ffi I::f::,Δt\ ffi ~ ffi ~ -"""'~-='...".."...-~=- ~ ~"':=::;<1..:"':::"" ~,~~ A.~~M~M~~&& _ q.oao< _ '0.. -:.~~ _ ' 1<_'10'<.._. ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΑ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣιΑΣ 1"'1 1"'1 Πίνακας λαμιναρισμένος σε M.D.F. 6 χιλ Ο ΠΡΟΕΔΡΚΟ ΔΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΘΜ 105/1995 ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑ 3 2.Η Σήμανση ασφαλείας ή/και υγείας που χρησιμοπαιείτοι στην επιχείρηση, πρέπει να απεικονίζεται με ης επεξηγήσεις της σημασίας της σε μικρογραφία σε συγκεντρωτικούς πίνακες Πίνακες αυτοί πρέπει να ευρίσκονται σνηρτημένοι σε προσιτό και εμφανή σημεία των χώρων εργασίας της ε- πιχείρησης, ώστε να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των, όλοι οι εργαζόμενοι. Μέγιστη απόσταση αναγνώρισης σήματος ασφαλείας Συνδιασμός γεωμετρικού σχήματος και χρώματος στις πινακίδες ασφαλείας εργασιακών χώρων ο Δ D Ο Γεωμετρικό σχήμα ~ Χρωματισμός σήμανσης " Απαγορευτικά Υποχρεωτικό Απαγόρευση Προειδοποιϊτικά Διάσωσης, βοήθειας πυρόσβεσης ενημέρωσης, οδηγιών Προειδοποίηση προφύλαξη έλευχος Εντοπισμός-Εξοπλισμός καταπολέμησης πυρκαϊών Ο Δ σε Διάμετρος Μέγιστη απόσταση σε χιλιοστά αναγνώρισης σε μέτρα Μέγιστη απόσταση Πλευρό τριγώνων αναγνώρισης χιλιοστά σε μέτρα Υποχρέωση Διάσωση Πρώτες βοήθειες Ενημέρωση οδηγίες Πλευρά Μέγιστη απόσταση τετρσγωνου αναγνώρισης α Χ β σε χιλιοστα σε μέτρα Χ Χ Χ Χ Χ Χ

3 Σήματα απαγορευτικά Διάσrαση Κωδ.Παρ/λίαςKωδ.Παρ/λiας Διάσιοση Κ'1i.Π~/λίας Kωδ.Παρ/λiαςKωδ.Παρ/λiαςK~.Π~/λίας Α01 συ ινιο mm Auτoκ/τo Πλασπκό Α08 mm ου ινιο Auτoκ/τo Πλασπκό ej ej ej Ο 0820 Ο 0830 Ο ej ej ej ej ej ej το κάπνισμα Μην αγγίζετε Α02 ej Α09 ej ej ej ej ej ej ej η χρήση γυμνήτ; Μην αγγίζετε το περίβλημα φλόγας & το κάπνισμα τελεί υπό τάση Α03 Α10 ej ej ej ej ej ej ej ej για η διέλευση πεζών άτομα με βηματοδότη Α11 ej ej ej ej ej ej η κατάσβεση με νερό η μεταφορά προσώπων Α05 Α12 ej ej ej ej ej ej Το νερό δεν είναι πόσιμο η είσοδος σε σκύλους o o 100 o 200 o σε άτομα χωρίς η είσοδος δικαιοδοσία η χρήση κινητών τηλεφώνων o o 60 o 100 o η διέλευση στα οχήματα διακίνησης φορτίων Μην αφαιρείτε προστατευτικά καλύμματα τα 5

4 Σήματα απαγορευτικά Διάσταση mm Κωδ.Παρλίας Κωδ.Παρλίας Κωδ.Παρλίας ΑυτοΚ/το Πλαστικό Αλουμίνιο Διάσταση mm Κωδ.Παρλίας Κωδ.Παρλίας Κωδ.Παρλίας Αυτακ!το Πλαστικό Αλουμίνιο l1j l1j l1j l1j η μετακίνηση ατόμωνμε περονοφόρα η ανάβαση οχήματα στο περονοφόρο μεταφοράς Α16 l1j l1j l1j l1j Μην τρώτε και μην πίνετε να τραβάτε το καλώδιο Α17 Α24 l1j l1j l1j l1j η λίπανση η λήψη φωτογραφίας Α25 l1j l1j l1j l1j l1j Μην ενεργοποιείτε το αλκοόλ Α26 l1j l1j l1j l1j l1j Μην εναποθέτετε ή αποθηκεύετε αντικείμενα η συγκόλληση l1j l1j l1j l1j l1j l1j l1j η ανάβαση στα ράφια Α28 - l1j l1j l1j l1j l1j η διέλευση κάτω από ανυψωμένα φορτία περονοφόρου η χρήση με δεύτερο άτομο 6

5 K'13.πιnλίας Δι6σταση Κωδ.Παρλίας Κωδ.Παρλίας Κ'iiπα~λίας ου ινιο Α31 ου ινιο mm AUΤOκ!TO Πλαοπκό o ej Ο 0821 Ο 0831 Ο Μη στέκεστε πάνω ή κάτω η χρήση σαγιονάρων από ανυψωτικά μηχανήματα Α30 Α o να στέκεστε Πινακίδες με πρόσθετο τίτλο Σβήστε τον κινητήρα μετά το παρκάρισμα 140><200 το κάπνισμα Διάσταση Κωδ.Πσρλίας Κωδ.Παρλίας K'13.πιnλίας Δάσταση Κωδ.Παρλίας Κωδ.Παρλίας K'13.πα~λίας ου ινιο ου ινιο mm AUΤOκ!TO Πλαοπκό mm AUΤOκ!TO Πλαοπκό χ χ χ ΝΟ SMOKING η είσοδος 140>< χ χ χ Μην αγγίζετε το περίβλημα τελεί υπότάση Θ /. Παραγγείλετε το σήμα που επιθυμείτε η κατάσβεση με νερό 140>< / /.. ~? 140χ χ / / /.. 250χ η χρήση κινητών τηλεφώνων π.χ. Α /10 Φ 140χ χ χ χ η διέλευση πεζών 50χ χ lfc1\ ΜΗ 'ι:::5ι I<AnNIZETE

6 Διάσταση Κωδ.ΠαρλίαςΚωδ.ΠαρλίαςΚωδ.Παρλίας Κωδ.ΠαρλίαςΚωδ.Παρλίας Ρ01 mm AuroκIro Πλαστικό Αλοuμίvιο Ρ08 Πλοστικό Αλοuμίvιο ΠΤ= ffi= ΠΤ= Ο ffi= ΠΤ= ffi=12o ΠΤ= ffi= ΠΤ= ffi= ΠΤ= ffi= Εύφλικτες ύλες Κίνδυνος και υψηλή θερμοκρασία ηλεκτροττληξίας PO~ Ρ09 ffi= ΠΤ= ffi= ΠΤ= ffi=12o ΠΤ= ffi= ΠΤ= ffi= ΠΤ= ffi= Ο Εκρηκτικές ύλες Γενικός κίνδυνος Ρ03 Ρ10 ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ffi=12o ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ffi= ΠΤ= Ακτινοβολία Τοξικές ύλες Λέιζερ Ρ04 Ρ11 ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ffi=12o < ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= Διαβρωτικές ύλες Αναφλέξιμες ύλες Ρ05 Ρ12 ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ=12Ο ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ' ΠΤ= ΠΤ= Ραδιενεργά υλικά Μη ιονίζουσες ακτινοβολίες ΠΤ= ΠΤ=85 021'35 ΠΤ= ΠΤ=120 02« ΠΤ= ΠΤ=200 02« ΠΤ= ΠΤ=300 O2"Q ΠΤ= ΠΤ= Αιωρούμενα φορτία Μαγνητικό πεδίο Ρ07 Ρ14 ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ~ ΠΤ= ΠΤ=200 02" ~ ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ~ 8 Διέλευση περονοφόρων οχημάτων Κίνδυνος παραπατήματος

7 Διάσταση Κωδ.Παρ/λίας Κωδ.Παρλίας Kωδ.Παρ/λiας Διάσταση Κωδ.Παρ/λίας Κωδ.Παρλίας Κωδ.Παρλίας Ρ15 mm Αυτοκ/το Πλαστικό Αλουμίνιο Ρ22 mm Αυτοκ/το Πλαστικό Αλουμίνιο ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= Κίνδυνος Κίνδυνος mώοης σύνθλιψης άκρων Ρ16 Ρ23 ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= Βιολογικός Κυλιόμενα μέρη Κίνδυνος αντικείμενα Ρ17 Ρ24 ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= Χαμηλή θερμοκρασία Λίπανοη Ρ18 Ρ25 ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= Βλαβερές ή Προσοχή κατά ερεθιστικές ύλες την διαχείριση συσσωρεύσεων Ρ19 Ρ26 ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= Ο ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= Υψηλή θερμοκρασία Κίνδυνος! ΠΤ=120 ΠΤ=200 ΠΤ=300 ΠΤ= ΠΤ=120 ΠΤ=200 ΠΤ= Κίνδυνος ολισθήματος Προσοχή, αυτόματες πόρτες ΠΤ=50 ΠΤ=85 ΠΤ=120 ΠΤ=200 ΠΤ= ΠΤ=50 ΠΤ=120 ΠΤ=120 ΠΤ=200 ΠΤ= Κινούμενα γρανάζια Κίνδυνος απόmώση αντικειμένων 9

8 Διάσταση Κωδ.Παρ/λίοςKωδ.Παρ/λiαςKωδ.Παρ/λioς Διόσroση Κιιιδ.l1aρ1ίoς Κωδ.Παρ/λioςΚωδ.Παρ/λίας Ρ29 mm Αυτοκ/το Πλασηκό Αλουμίνιο Ρ32 Πλοσπκό Αλουμίνιο ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= Κίνδυνος Ηλεκτρξίας Κίνδυνος ασφυξίας Ρ30 Ρ33 ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= Κόψιμο Προσοχή δακτύλων φιάλες αερίων Ρ31 Ρ34 ΠΤ= ΠΤ= nt=5q ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= ΠΤ= Περιοδική αυτόματη Κίνδυνος λεπουργία μηχανήματος κινούμενοι κύλινδροι ΚΝΔΥΝΟΣ EΚTEΛErTAI ΕΡΓΑΠΑ 250χ χ ΠΡΟΣΟΧΗ! [1] ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑ 1 HΛEKTPOΛOΓlKEΣ ΕΡΓΑΣΕΣ 150χ χ Αιωρούμενα φορτϊα 160χ χ χ χ Εύφλεκπ:ς ύλες κοι υψηλή θερροκροοία 160Χ Χ ΑΟYπoxρε.ιιmιςή προοτοο(οτων """"" 160χ χ ΑΥΤΟΚΟλΛΗΤΕ ΤΑιΝIΕΣ DiMANDt EMΠOΔlON ΚΑ επiκjnδynon ΣΗΜΕΩΝ Μάυρο-κίτρινο δεξιάς φοράς Μάυρο-κίτρινο αριστερής φοράς Κόκκινο-λευκό δεξιάς φοράς Κόκκινο-λευκό αριστερής φοράς 645χ95 645χ95 645χ95 645χ

9 Διάσταση Κωδ.Παρ/λίας Κωδ.Παρ/λίας Κωδ.Παρ/λίας Διάσταση Κωδ.Παρ/λίας Κωδ.Παρ/λίας Κωδ.Παρ/λίας mm Aυτακ!ro Πλαστικό Αλαυμίνιο mm Auτoκ!ro Πλαστικό Αλαυμίνιο ~ 19χ χ Ο χ χ χ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΝΔΥΝΟΣ /Δ 50χ χ Ο (1 Η/Ζ) 40χ47 88χ χ χ ν 220V,110V,42V,24V II~400 V ] 220V,400V, V,H/2 120:000V /Δ (~ 220ν) 220V,400V, Φ 19χ , χ Ο Φ 012, Φ 012, χ Φ 012, Φ 80χ , e 012, χ Θ 012, * 012, χ , χ χ ΚΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΑΣ 11

10 Σήματα υποχρεωτικά Διάσταση Κωδ.Παρλίας Κωδ.Παρλίας Κωδ.Παρλίας Δκίσraση Κιιδ./Iap' 1ίac; Κιιιδ.Παρλίας Κωδ.Παρλίας Υ01 mm Auτoκjτo Πλαστικό Αλουμίνιο Υ08 nνn AιnσιIιo Πλοσπκό Αλουμίνιο (i) Ο 0520 Ο 0530 Ο ~ ~ Υ02 Φοράτε γυαλιά προστασίας (Υ) ~ Υ09 Φοράτε ασπίδα προσώπου ι Φοράτε κράνος Υ03 (f) ej ~ ej Φοράτε ζώνη ασφαλείας Υ10 ) & ~ ej ~ Υποχρεωτική Φοράτε ωτοασπίδες διάβαση πεζών Υ04 Υ11 Θ Ο ~ ej ej ::.:.. ej ::::.- Φοράτε μάσκα ολοκλήρου προσώπου Γενική υποχρέωση Υ05 Θ ej Φοράτε μπότες ασφαλείας Υ06 ο ej Φοράτε γάντια Υ07 Θ ej Φοράτε φόρμα εργασίας Υ12 (f) ~ ~ ~ ej ej ej ~ ej ej Φοράτε σκούφο κεφαλής Υ13 SΥποχρεωτικό πλύσιμο χεριών ~ ~ ej ~OO ~ Υ ej ej ej ej ~ ej Φοράτε Μονωτικά υποδήματα

11 Σήματα υποχρεωτικά Διάσταση Kωδ.Παρ/λiας Κωδ.Παρ/λίας Κωδ.Παρ/λίας Υ15 mm ΑυτοΚ/Το Πλασπκό Αλουμίνιο Υ22 8 Θ Υποχρεωτικό πλύσιμο σώματος Υποχρεωτικό Διάσταση mm Kωδ.Παρ/λiας Κωδ.Παρ/λίας Κωδ.Παρ/λίας ΑυτοΚ/Το Πλασπκό Αλουμίνιο Ο Υ16 Υ Φοράτε κάλυμμα Προσεκτική κεφαλής μεταφορά ΥOI~ 17 Υ24! i \ Υ Φοράτε ποδιά σώματος Υποχρεωτική χρήση κόρνας Υ25 ej " ι cι Χρησιμοποιήστε Χρησιμοποιείται την διάβαση τον κάδο ι Υ 19 Υ26 Φοράτε μασκάκι Ο Επιτρέπεται το κάπνισμα ej 200 ej Υ27 Ασφαλίστε τις φιάλες Ο 0521 Ο 0531 Ο Φοράτε στολή ολόκληρου σώματος ( 100χ χ ej ej ΦΟΡΑΤΕΓΥΜΑ ~ ΠΡΟΠΑΣΑΣ Αποσυνδέστε την συσκευή κάντε τη δική σας παραγγελία j 13

12 Σή~ατα διάσωσης - βοήθειας Ε01 Διάσταση Κωδ.Παρλίας Κωδ.Παρλίας Κωδ.Παρλίας Διάσταση Κωδ.Παρλίας Κωδ.Παρλίας Κωδ.Παρλίας mm Auτoκ!ro ΠλασnKό Αλουμίνιο Ε08 mm Auτoκ!ro ΠλασnKό Αλουμίνιο 300χ χ Ο 0720 Ο 0730 Ο 600χ χ χ Οδός διαφυγής Οδός Ε02 Ε09 300χ χ χ χ χ Οδός διαφυγής Ε03 Ε Ο Ο ΕΧΤ 300χ χ Οδός διαφυγής Ε04 Ε Ο χ15Ο χ Ε05 Οδός [}Ε 300χ1!ΟΟ Ε12 P:i χ15Ο χ χ Οδός Ε06 ea 300χ χ Ε13 300χ150! χ ι Οδός Ε07 Ε14 [] 300χ !Ο 150χ χ χ Οδός Οδός

13 Σήματα διάσωσης βοήθειας Διάσταση Κωδ.Παρλίας Κωδ.Παρλίας Κωδ.Παρλίας Διάσταση Κωδ.Παρλίας Κωδ.Παρλίας Κωδ.Παρλίας Ε15 mm Auτoκ/τo Πλασηκό Αλουμίνιο Ε22 mm Auτoκ/τo Πλασηκό Αλουμίνιο [ 150χ χ χ χ Θάλαμος ασφάλειας Οδός κατά ιονισμού Ε16 IJ 150χ150 Ε17 Οδός ti Ε χ χ χ ι ΑΤΡΕΟ,ι Ε24 ti Τηλέφωνο 200χ χ χ χ χ πρώτων Σημείο συγκέντρωσης ι βοηθειών Ε18 Ε25 150χ χ χ χ Ο ι Εξοπλισμός Οδός διαφυγής διάσωσης Ε19 Ε26, 150χ χ χ χ Ο Πρώτες βοήθειες Εξοπλισμός διάσωσης Ε20 150χ χ χ χ /Ε /Ε 23 Φορείο Ε21 ι 150χ χ Ο rrjjji 150χ χ /Ε /Ε 03 Πλύσιμο ματιών Παραγγείλτε το σήμα που σας χρειάζεται ουμιιληρωνονταο στο τέλος του κωδικού παραγγελίας τον αριθμό του σήματος! 15

14 Σήματα πυροσβεστικού εξοπλισμού ~~~--- F01 Διάσταση mm Κωδ.Παρ/λίας Κωδ.Παρ/λίας Κωδ.Παρ/λίας Aυroκ!τo Πλασπκό Αλουμίνιο F06 Διάσταση Κωδ.Παρ/λίας Κωδ.Πσρ/λίας Kωδ.Παρ/λiας mm Aurol!/ra Πλασπκό Αλουμίνιο 150χ χ Ο 0620 Ο 0630 Ο D 150χ χ χ Τηλέφωνο καταπολέμησης πυρκαγιών Πυροσβεστήρας F02 F07 150χ χ Οχ χ Πυροσβεσnκός αριστερά F03 εξοπλισμός ή δεξιά F8 Εξοπλισμός πυρόσβεσης 150χ χ χ χ Πυροσβεστικός εξοπλισμός Κομβίο αναγγελίας πάνω ή κάτω πυρκαγιάς F04 F χ χ χ χ150 Πυροσβεστική Τροχήλατος : μάνικα πυροσβεστήρας α χ F05 F10-150χ χ Οχ70 200χ χ Σκάλα F06 ο: 150χ χ /F /F 06 15Οχ χ /F /F 02 Πυροσβεστήρας Πυροσβεστικός εξοπλισμός αριστερά ή δεξιά Παραγγείλτε το σήμα που σας χρειάζεται συμπληρώνοντας στο τέλος του κωδικού παραγγελός τον αριθμό του σήματος! 16

15 Σήματα αυτοκινήτων. Σήμανση A.D.R. Δάσταση Kωδ.Παρ/λiαςKωδ.Παρ/λiαςΚωδ.Παρ/λίας Διάσταση Κωδ.Παρ/λίαςΚωδ.Παρ/λίαςΚωδ.Παρ/λίας mm Aυroκ/τo Πλασηκό Αλουμίνια mm Aυrακ!τα Πλασηκό Aλαυμίνlo o 60 Ο Ο 10 Ο 0100 Ο 1031 Ο 2031 Ο Ο Ο 1032 Ο 2032 Ο 3032 =0125 Ο 1003 Ο 3003 e ΑΝΤΑΝ/ΚΗ ΑΝΤΑΝ/ΚΗ τύπου 11 τύπου 11 o 160 Ο 1006 Ο Ο 1035 Ο Ο 1033 Ο 2033 Ο Ο 1004 Ο 3004 o 200 Ο 1034 Ο 2034 Ο 3034 o 200 Ο 1005 Ο 2005 Ο Ο 1007 Ο 3007 Υποχρεωτική κατεύθυνση 200 Ο 1036 Ο 3036 η είσοδος 250 Ο 3008 πορείας 300 Ο 1037 Ο 3037 o 450 o 450 Ο 3038 Θ Ο 3009 o Ο Ο 1039 Ο 2039 Ο Ο 3011 o 300 Ο 1040 Ο 2040 Ο 3040 ΑΝΤΑΝ/ΚΗ ΑΝΤΑΝ/ΚΗ τύπου Ο Ο 1012 Ο o 450 Ο 3042 o 200 Ο 1013 Ο ,80,90,100 το παρκάρισμα Φ Ο 1014 Ο Ο 1043 Ο Ο 1015 Ο Ο 1044 Ο 3044 o 200 Ο 1016 Ο o 200 Ο 1045 Ο o 200 Ο 1017 Ο 1018 Ο 1019 Ο Ο Ο χ150 Ο χ200 Ο 1047 Ο 3046 Ο 3047 σ 200χ200 Ο 1020 Ο 2020 Ο χ250 Ο 1048 Ο 2048 Ο χ χ400 Ο 1049 Ο 2049 Ο 3049 Ο 1021 Ο 2021 Ο 3021 ΑΝΤΑΝ/ΚΗ ΑΝΤΑΝ/ΚΗ 300χ300 Ο 2022 Ο χ400 Ο 2023 Ο χ250 Ο χ600 Ο χ400 Ο 3051 Θέση η είσοδος παρκαρίσματος (; 150χ250 Ο 1052 Ο 2052 Ο Ο 2025 Ο χ400 Ο 1053 Ο 2053 Ο 3053 o 300 Ο 1026 Ο 2026 Ο 3026 ΑΝΤΑΝ/ΚΗ ΑΝΤΑΝ/ΚΗ 300 Ο 2027 Ο o 450 Ο χ250 Ο χ350 Ο 3055 Θέση η στάση και η στάθμευση παρκαρίσματος 250χ300 Ο 1029 Ο 2029 Ο 3029 ΑΝΤΑΝ/ΚΗ 150χ250 Ο 1056 Ο 2056 Ο χ350 Ο 1057 Ο 2057 Ο χ250 Ο χ350 Ο 3059 Θέση παρκαρίσματος αναπήρων 17

16 Σήματα αυτοκινήτων Σήματα αυτοκόλλητα Δάσταση mm Κωδ.Παρ/λίας 250χ Ο πάρκιγκ ΠΜΚΑ Ο300χ300 ΠΛΑΣΤ ΜΟΥΜ D ΠΜΚΑ 400χ300 ΠΛΑΣΤ ΜΟΥΜ _~"OO' χ350 Διάσταση Κωδ.Παρ/λίας Κωδ.Παρ/λίας mm ΑΥΤΟΚ/ΤΟ ΑΥΤΟΚ/ΤΟ 30 FLORESAN ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΠΚΟ χ χ Ο 04 Διάσταση Κωδ.Παρλίας Κωδ.Παρ/λίας mm ΜΑΓΝΗΤιΚΟ ΑΛΟΥΜΝΟ ~ 300χ Ο 05 Γ-- ~ 40 χλστ:, χ χλσr ΒΡΑΔΥΚΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΠΚΕΣ ΠΝΑΚΔΕΣ ΕΠΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΝΑΓΝΩΡΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΤΡ. ΧΡΩΜ. τvπoν 2 & ΦΘΟΡΖΟΝ ΥΛΚΟ ΚΟΚΚIΝον ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΟΥΜΝΟ 2 ΧΛ Διόσταση mm 570χ200 set2τεμ Κωδ.Παρ/λίας ΑΛΟΥΜΝΟ χ set 2τεμ 570χ set 2τεμ,oo~o<:>"oΜ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΗΞΗΣ ΝΟΧ 0950 Ο Ο.. ΒΑΣΗ 400χ300 ΣΤΗΡΞΗΣ ΝΟΧ ~ 285χ set 2 τεμ 1140χ χ

17 ΔΑΣΤΑΣΗ ΜΗΚΟΣ Χ ΠΜΤΟΣ ΣΕ ΧΛΟΣΤΑ ΚΩΔ. ΠΑΡΑΓΓ. ΑΥΤΟΚΟΜΗΤΟ ΚΩΔ. ΠΑΡΑΓΓ. ΠΜΣΤΚΟ 100Χ /.. 150Χ / /.... [ΩθΗΣΑΤΕ] [ΕΛΞΑΤΕ) [ΣΥΡΑΤΕ +]] Qf ~ 100 ΔIΕΥθΥΝΣΗ ΤΑΜΕΟ ΧΗΜΕΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΛOΓlΣTHPIO RECEPTlON ΠΑΡΑΓΓΕΛΤΕ ΤΣ ΠΝΑΚΔΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΑΦΕΡΟΥΝ ΠΣ ΔΑΠΑΣΕΣ ΚΑ ΠΟ ΧΡΩ ΜΑ ΠΟΥ ΕΠΘΥΜΕΤΕ. Θ'

18 ", f.) "-' ΑΝΑΚΥΚΛΩΗ ΑΛΟΥΜΝΟΥ 200Χ Οχ30Ο Q ι:ι ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΥΛΟΣ ~ tδj~ '. {...,..., :.,:~~:,.'c_;',_;ζ._1 1,~ Ψ38 Κωδ.Παρι'λίας ΠλairnΚό ',!ψδ.παρ,ιλίος AλiιIίjΊIνιo Q38 04S038.Ξ:γΆ.. Δ~ m Eη.AΛ~TAI ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ.,' ι.-.:..,.~15οχ t.~~2οοχ2οο x3tJ ,1 m Q4O 250χ350 Q πτ XPHΣItOnoιEΠE ΤΟΥΣ ΤΑΧΟΥΣ ΠΑ ΑΚΝΗτΟΠΟIΗΣΗ ΤΟΥ OXHfιtATOΣ ΣΑ ΚΑΤΑ 1HeoPTOEΚΦOPTα/}I '11 ~.,~ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑ ΤΟ ΚΑΠΝΣΜΑ 1568/1985 Δ ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΠΟΡΤΑ ΝΑ ΕΝΑ α/ ΚΛΕΣΤΗ & ΝΑ ΑΣΦΑΛΖΕΤΑ ΟΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΤΑ ΑΠΟ ΚΛΕΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 4JόGraιιη Κrιιδ.l1oρ/}.ι'aς Κ&ίδ.IIφIAfaq ΚrιιδJ1ιfρlλίo mm Aιιιoιι/m Πλaσnιiό AλDυμMα 50>< ~ 041Ο42.'.. 100Χ , 100>< χ 'Ο:., ~ ΧΩΡΟΣ Ο ΧΩΡΟΣ ΜΗ U ΚΑΠΝΣΜΑΤΟΣ IL::J ΚΑΠΝΣΤΩΝ CC ιο 41" Ο '" Στάvτ επιτραπέζιο 1Ο πλαισίων DΝ Α4 και διαφάνειες PVC. Χρώματα: πλαίσια χρωματιστά μαύρη μεταλλικη βάση. -. Στάvτ επιτοίχιο 5 πλαισίων ΟΝ Α4 και διαφάνειες PVC. Χρώματα: πλαίσια χρωματιστά ττ-, 04:10<$ '~'",.::. 20 L- ~ ~ ι":" ["': t:

19 Σήματα γεωργικών μηχανημάτων I~I Σ ~ Σχέδιο: 1 ~ ~ Lh Σχέδιο:5 Σχέδιο: 2 Σχέδιο: 6 Δ ~ ~ ι? 0'\ Η ι4ώj\ Lh LI:\ Σχέδιο:3 Σχέδιο: 7 ΔΑ ο..ι Α e Προειδοποιητικά σήματα γεωργικών μηχανημάτων αυτοκόλλητα, ετοιμοπαράδοτα και με παραγγελία σε πολλές διαστάσεις ΔΑΣΤΑΣΗ ΜΗΚΟΣ Χ ΠΜΤΟΣ ΣΕ ΧΛΟΣΤΑ ΚΩΔΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΑΣ 60Χ /.. 40Χ /.. 60Χ /.. Σχέδιο:4 Σχέδιο:8 Σχέδιο: 9 Σχέδιο: 10 Σχέδιο:11

20 ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΑΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ P.V.C. ΑΛΟΥΜIΝlον ΕΠΩΝΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΦΜ. ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΥ. ΠΟΛΗ ΤΗΛ FAX. ΠΑΡΑΓΓΕΛΑ D ΠΡΟΣΦΟΡΑ D. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΑΣ. ΔΕΛΤιΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΑΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX) ΚΩΔΚΟΣ ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΠΟΣ. ΚΩΔΚΟΣ ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΠΟΣ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΑ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΠΔΑ ΠΕΛΑΤΗ (για να εκτελεστεί η παραγγελία)

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25 ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti.

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti. Η χρήση Σχηµάτων και Χρωµάτων στην Σήµανση Ασφαλείας Γεωµετρικό Σχήµα Σηµασία ή Σκοπός Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Απαγορευτικό σήµα Αποφύγετε επικίνδυνες πράξεις Προειδοποιητικό σήµα Προσοχή,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και θα μας απασχολεί όσο υπάρχουν ατυχήματα, παραλίγο ατυχήματα, ανασφαλείς συνθήκες και ότι άλλο μπορεί να συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ το κάπνισμα η χρήση γυμνής φλόγας και το κάπνισμα η διέλευση πεζών η κατάσβεση με νερό Μη πόσιμο νερό Μην αγγίζετε η είσοδος στους μη έχοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ MIG/MAG ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 0 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΜΠΕΡΛΕ ΜΑΡΚΟΣ Αθήνα 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΥΜΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙ ΗΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.)

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Βασίλης Λουκίδης Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός Τμηματάρχης Υ&Α της Εργασίας, ΕΟΑΕ Υ&Α της Εργασίας στα Τ.Ε. Κομοτηνή, 21 Νοεμβίιου 2008 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Είδος του έργου και χρήση αυτού: Υδραυλικό έργο Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Φωλιά Σύντομη περιγραφή του έργου: Ανόρυξη μιας αρδευτικής γεώτρησης για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευής - Συντήρησης Οχημάτων

Επισκευής - Συντήρησης Οχημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προστασία της Ασφάλειας και της Υγείας των Εργαζομένων σε Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Οχημάτων Κίνδυνοι και Μέτρα Πρόληψης Αθήνα 2015 Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ)

ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 04/2015 Κ.Α:30-7333.0032 Προϋπ 69.870,28 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Testfragen zum Film Auf Nummer sicher Arbeitsssicherheit in der BASF Aktiengesellschaft Standort Ludwigshafen

Testfragen zum Film Auf Nummer sicher Arbeitsssicherheit in der BASF Aktiengesellschaft Standort Ludwigshafen Testfragen zum Film uf Nummer sicher rbeitsssicherheit in der SF ktiengesellschaft Standort Ludwigshafen Erläuterungen zu den Gruppen: Relevante n sind in Spalte 1-3 grau gekennzeichnet Gruppe 1: "rbeiten

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ. Του Μεταπτυχιακού Φοιτητή Γιαννόπουλος Ιωάννης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ. Του Μεταπτυχιακού Φοιτητή Γιαννόπουλος Ιωάννης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Του Μεταπτυχιακού Φοιτητή Γιαννόπουλος Ιωάννης Πειραιάς Φεβρουάριος 2010 1 Copyright 2010 Το άτομο το οποίο εκπονεί την Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 105/1995 "Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την Oδηγία 92/58/EOK"

ΠPOE PIKO IATAΓMA 105/1995 Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την Oδηγία 92/58/EOK ΠPOE PIKO IATAΓMA 105/1995 "Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την Oδηγία 92/58/EOK" (Φ.Ε.Κ. 67/Α/10-4-1995) O ΠPOE POΣ THΣ EΛΛHNIKHΣ HMOKPATIAΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Διαμόρφωση χώρου (ύψος,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου σε Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ

Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου σε Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου σε Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Οδηγίες λειτουργίας 51040423 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ/ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ/ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ/ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εύη Γεωργιάδου, Χηµικός Μηχανικός Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Σε κάθε εργασιακό χώρο υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς ή/και έκρηξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Napo στο Σωστή Σήμανση για την Ασφάλεια: 2 o Μάθημα Πινακίδες υποχρέωσης/πινακίδες διάσωσης ή βοήθειας

Ο Napo στο Σωστή Σήμανση για την Ασφάλεια: 2 o Μάθημα Πινακίδες υποχρέωσης/πινακίδες διάσωσης ή βοήθειας Ο Napo στο Σωστή Σήμανση για την Ασφάλεια: 2 o Μάθημα Πινακίδες υποχρέωσης/πινακίδες διάσωσης ή βοήθειας (7 9 ετών) Καθοδήγηση των εκπαιδευτικών: Ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς για να εξοικειωθούν τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας.

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας. Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός κ η αναγνώριση της πάσης φύσης μορφής και αιτιολογίας κινδύνων καθώς κ την υποβολή προτάσεων για την λήψη αναγκαίων μέτρων που θα περιορίσουν ή θα εξαλείψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 3. Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4. ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ/ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ/ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ/ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. Περιεχόμενα

Ασφάλεια. Περιεχόμενα Ασφάλεια στην Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή 4 Πώς να προλάβετε τα ατυχήματα 6 > 15 Γλυστρήματα - Παραπατήματα - Πτώσεις 16 > 27 Νοικοκυριό και Ασφάλεια 28 > 43 Προστασία της Σπονδυλικής Στήλης 44 > 64 Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα