ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 & Μωραΐτη 90, Αθήνα τηλ.: , Fax:

3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η ύπαρξη Κανονισμού Λειτουργίας μιας εγκατάστασης, εν προκειμένω του ΣΜΑ Σχιστού, συνιστά υποχρέωση του φορέα διαχείρισης (του ΕΔΣΝΑ) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Κανονισμός Λειτουργίας αποτυπώνει του βασικούς όρους λειτουργίας του ΣΜΑ και θεσπίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και των τριών μερών που εμπλέκονται στην λειτουργία του ΣΜΑ (Διοίκηση ΕΔΣΝΑ- εργαζόμενοι του ΣΜΑ Χρήστες ΣΜΑ), καθώς και των επισκεπτών. Στο υπόψη Κανονισμό καθορίζονται με εύληπτο και σαφή τρόπο: To ωράριο λειτουργίας της εγκατάστασης. Οι εργασίες οργάνωσης, το καθηκοντολόγιο, το οργανόγραμμα και το προσοντολόγιο. Οι υποχρεώσεις των χρηστών και των επισκεπτών του ΣΜΑ. Η διαδικασία και τα όργανα επιβολής κυρώσεων κατά των παραβατών χρηστών, το είδος και το μέγεθος της κύρωσης, η διαδικασία επανεξέτασης της κύρωσης. Η ασφάλεια και φύλαξη της εγκατάστασης. Τα επιβαλλόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Σημειώνεται ότι το παρόν τεύχος του Κανονισμού Λειτουργίας συντάχθηκε από τους κκ. Θ. Ζαρμπούτη και Β. Πάτζαλη και αποτελεί αναθεώρηση του προηγούμενου κανονισμού λειτουργίας του ΣΜΑ Σχιστού που συντάχθηκε από τους κκ. Π. Οικονομόπουλο και Μ. Κανταρτζή και εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 117/2008 ΑΕΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ωράριο Λειτουργίας του ΣΜΑ 1.1. Υφιστάμενο Ωράριο Λειτουργίας Ο ΣΜΑ Σχιστού λειτουργεί σήμερα σε εξαήμερη βάση, από Δευτέρα έως Σάββατο (πλην αργιών), ως εξής: α. Δευτέρα- Παρασκευή: Υποδοχή κλειστού τύπου δημοτικών απορριμματοφόρων από 05:30 έως 23:00 Μεταφόρτωση απορριμμάτων από 05:30 έως 23:00 Μεταφορά απορριμμάτων στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δυτ. Αττικής από 06:00 ως 19:00 β. Σάββατο: Υποδοχή κλειστού τύπου δημοτικών απορριμματοφόρων από 07:00 έως 09:00. Μεταφόρτωση απορριμμάτων από 07:00 έως 13:30. Μεταφορά απορριμμάτων στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δυτ. Αττικής από 07:00 έως 18:00 γ. Κυριακή: Εκτελούνται οι μεταφορές των τυχόν εναπομεινάντων φορτίων προηγουμένης ημέρας, παράλληλα με τις προγραμματισμένες συντηρήσεις και επισκευές. 3

4 Το ωράριο λειτουργίας του ΣΜΑ Σχιστού, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες του ΣΜΑ Σχιστού σε συνδυασμό με το ωράριο και τη λειτουργία των λοιπών εγκαταστάσεων του ΕΔΣΝΑ, δύναται να μεταβάλλεται με απόφαση της Διοίκησης του ΕΔΣΝΑ Επιτρεπτά απόβλητα Στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) στην περιοχή Σχιστού Περάματος εκφορτώνονται μόνο επιτρεπτά απόβλητα τα οποία είναι σύμμεικτα οικιακά απορρίμματα, ογκώδη και πράσινα κλπ, όπως ορίζονται στην αδειοδότηση του ΣΜΑ. Για απόβλητα προερχόμενα από άλλες πηγές εκτός των οικιών, πριν την μεταφορά τους στο ΣΜΑ Σχιστού, πρέπει να προηγείται γραπτό αίτημα και έγκριση από τον ΕΔΣΝΑ. Το αίτημα θα συνοδεύεται με λεπτομερή στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί ότι εντάσσονται στα επιτρεπτά απόβλητα και δεν δημιουργούν προβλήματα στις εργασίες μεταφόρτωσης. Αναλυτικά το αρμόδιο τμήμα του ΕΔΣΝΑ καταρχήν πιστοποιεί ότι η ποιοτική σύσταση των αποβλήτων αντιστοιχεί στις κατηγορίες των επιτρεπτών αποβλήτων που περιλαμβάνονται στην αδειοδότηση του ΣΜΑ. Εν συνεχεία η Δ/νση που υπάγεται η λειτουργία του ΣΜΑ λαμβάνοντας υπόψη των σύνολο των στοιχείων αποφασίζει αν τα απόβλητα δύναται να διαχειριστούν στο ΣΜΑ Σχιστού. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων είναι πιθανό να δημιουργήσει τεχνικά προβλήματα ή να αυξήσει την επικινδυνότητα της εργασίας των απασχολούμενων στο ΣΜΑ ή αυτά δεν εντάσσονται στις αδειοδοτήσεις του ΣΜΑ, τα απόβλητα δεν θα γίνονται δεκτά στο ΣΜΑ. Τονίζεται ότι απαγορεύεται η ανάμειξη άλλων τύπων αποβλήτων με τα οικιακά. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί είτε η ανάμειξη άλλων τύπων αποβλήτων με τα οικιακού τύπου απόβλητα, είτε μη επιτρεπόμενα απόβλητα, θα ενημερώνονται αμελλητί οι αρμόδιες κρατικές αρχές (Αστυνομικές και Δικαστικές Αρχές, οι Περιφερειακές, οι Κεντρικές υπηρεσίες ελέγχου-επιθεώρησης και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία) και θα επιβάλλονται οι κατά νόμο κυρώσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ειδικότητες- Καθηκοντολόγιο- Οργανόγραμμα 2.1 Εργασίες Οργάνωσης Λειτουργίας ΣΜΑ Οι κύριες εργασίες οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΜΑ έχουν ως εξής: Συνολικές εργασίες οργάνωσης και ελέγχου της εγκατάστασης Το σύνολο των εγκαταστάσεων και των λειτουργιών που πρέπει να εκτελούνται περιοδικά και συστηματικά, απαιτεί την ύπαρξη κεντρικής εποπτείας, η οποία περιλαμβάνει κύρια τα κάτωθι αντικείμενα: α) Κατάρτιση Παρακολούθηση προγράμματος ημερησίας και μακροπρόθεσμης λειτουργίας της μονάδας. β) Καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων από τη λειτουργία της μονάδας. γ) Ενημέρωση φορέα και άλλων αρμοδίων για τη λειτουργία της μονάδας. 4

5 Εργασίες λειτουργίας του ΣΜΑ ως ενιαίας λειτουργικής εγκατάστασης Η ορθή λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης, προϋποθέτει την εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών, σε ημερήσια βάση: Εργασίες ελέγχου ζύγισης εισερχόμενων απορριμμάτων: Εργασίες καθοδήγησης και εκκένωσης των α/φ στις τάφρους υποδοχής Εργασίες τροφοδοσίας και συμπίεσης των απορριμμάτων στα containers. Εργασίες εσωτερικής διακίνησης και μεταφοράς των απορριμμάτων ΧΥΤΑ Εργασίες Συντήρησης των Εγκαταστάσεων Οι εργασίες συντήρησης του Σ.Μ.Α. χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες: α) Εργασίες συντήρησης γενικότερου περιβάλλοντος χώρου και έργων υποδομής. β) Εργασίες συντήρησης κινητού και πάγιου μηχανολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Όσον αφορά τις εργασίες συντήρησης του γενικότερου περιβάλλοντος χώρου και έργων υποδομής, αυτές συνίστανται στα ακόλουθα: Συντήρηση έργων οδοποιίας Καθαρισμός χώρων και περίφραξης από ελαφρά αντικείμενα Συντήρηση πρασίνου άρδευση Καθαρισμός εκτεθειμένων επιφανειών στον Λοιπές εργασίες γενικής συντήρησης εγκαταστάσεων και έργων κτιριοδομικής υποδομής Όσον αφορά τις εργασίες συντήρησης του κινητού και πάγιου μηχανολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αυτές περιλαμβάνουν: Καθημερινό γενικό έλεγχο καλής λειτουργίας και συντήρησης. Εβδομαδιαίο γενικό έλεγχο και συντήρηση Μηνιαίο γενικό έλεγχο και συντήρηση Εργασίες περιβαλλοντικού ελέγχου και παρακολούθησης Η περιβαλλοντική παρακολούθηση του ΣΜΑ περιλαμβάνει τους κάτωθι τομείς. Έλεγχο και παρακολούθηση υγρών αποβλήτων. Παρακολούθηση του θορύβου Έλεγχο και παρακολούθηση των εκπομπών σκόνης και αερόφερτων υλικών Έλεγχο και παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των εισερχόμενων απορριμμάτων Τακτικός μακροσκοπικός έλεγχος των εισερχόμενων απορριμμάτων. Έλεγχος των εισερχόμενων απορριμμάτων με την πύλη ανίχνευσης ραδιενεργών υλικών 5

6 2.2. Καθηκοντολόγιο Τα κύρια καθήκοντα των επί τόπου εργαζομένων του ΣΜΑ ανά θέση εργασίας έχουν ως εξής: Επόπτης Λειτουργίας Τα καθήκοντα του επόπτη λειτουργίας της εγκατάστασης μεταφόρτωσης είναι τα ακόλουθα: Εφαρμόζει τις εντολές της διοίκησης του ΕΔΣΝΑ για την διάταξη του προσωπικού και τη λειτουργία του πάγιου εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης. Πραγματοποιεί κάθε επαφή με τρίτους που επισκέπτονται τον ΣΜΑ (επισκέπτες προς ενημέρωση, επιθεωρητές περιβάλλοντος, υπηρεσιακοί παράγοντες κ.λ.π.) για την συγκέντρωση και παρουσίαση κάθε στοιχείου που ζητείται αρμοδίως. Σε συνεργασία με τον υπεύθυνο περιβαλλοντικού ελέγχου, μεριμνά για τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στην ποιότητα των εισερχόμενων αποβλήτων, στα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ελέγχου και εν γένει της περιβαλλοντικής επιτήρησης( monitoring). Εισηγείται προς το τμήμα και την Δ/νση για κάθε τι που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία και καλύτερη οργάνωση και παρουσία του χώρου. Συντάσσει το ημερήσιο δελτίο λειτουργίας του χώρου. Συμμετέχει στην σύνταξη των απαιτούμενων εκθέσεων λειτουργίας και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του ΣΜΑ (μηνιαίες, εποχικές, ετήσιες) και ενημερώνει τη Δ/νση προκειμένου αυτή να ενεργήσει προς όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς. Τηρεί το βιβλίο λειτουργίας, ελέγχου και παρακολούθησης των εγκαταστάσεων. Ενημερώνει άμεσα τον προϊστάμενο του ΣΜΑ και εν συνεχεία τον αρμόδιο Δ/ντη για κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία του ΣΜΑ. Συντονίζει την εργασία του προσωπικού των άλλων θέσεων εργασίας, πλην του προσωπικού που υπάγεται στον Υπεύθυνο Συνεργείου, του Γραφείου Συντονισμού και των οδηγών. Με τους υπεύθυνους των εξαιρουμένων ως άνω χώρων-ειδικοτήτων διατηρεί στενή και εποικοδομητική συνεργασία. 10. Ενημερώνει τον προϊστάμενο του τμήματος για τα προβλήματα και τα εν γένει περιστατικά που διαπιστώνει και εισηγείται τις απαιτούμενες παρεμβάσεις. 11. Τηρεί το ημερολόγιο βάρδιας. Το έργο του επόπτη δύναται να επικουρείται, αν κριθεί σκόπιμο από την Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, από βοηθούς στους οποίους ανατίθενται κάποια από τα ανωτέρω καθήκοντα Υπεύθυνος Συνεργείου Συντήρησης Ο υπεύθυνος συνεργείου συντήρησης οργανώνει, κατανέμει και παρακολουθεί στις θέσεις εργασίας του το διατιθέμενο προσωπικό και με τη συνεργασία του : 1. Ο υπεύθυνος συνεργείου συντήρησης εφαρμόζει τις εντολές της διοίκησης του ΕΔΣΝΑ για την αποδοτική λειτουργία του συνεργείου συντήρησης.

7 Διαχειρίζεται όλα τα ανταλλακτικά, λιπαντικά και έλαια του Σταθμού και παρακολουθεί τη λειτουργία της αποθήκης του ΣΜΑ. Οργανώνει, ελέγχει και παρακολουθεί τη λειτουργία του Πρατηρίου καυσίμων και του Πλυντηρίου οχημάτων ΣΜΑ Σχιστού (συνεργάζεται και με τον Υπεύθυνο γραφείου κίνησης, στα θέματα αρμοδιότητάς του, βλ. πιο κάτω) Παρακολουθεί τη διαδικασία και το ισοζύγιο παραλαβών καταναλώσεων του Πρατηρίου καυσίμων και ενημερώνει το Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης καυσίμων (συνεργάζεται και με τον Υπεύθυνο γραφείου κίνησης, στα θέματα αρμοδιότητάς του, βλ. πιο κάτω) Παραλαμβάνει τα υλικά και τα αναλώσιμα προς φύλαξη. Τηρεί αρχείο καταγραφής των υπαρχόντων διαθέσιμων προϊόντων και είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη κάλυψη των ελλείψεων. Τροφοδοτεί τα συνεργείο συντήρησης με ανταλλακτικά που υπάρχουν στην αποθήκη του ΣΜΑ. Εκτελεί τις προγραμματισμένες συντηρήσεις όλου του κινητού εξοπλισμού και του πλυντηρίου του Σταθμού. Επεμβαίνει σε περιπτώσεις βλαβών του κινητού εξοπλισμού. Είναι σε επαφή με τον επόπτη λειτουργίας του ΣΜΑ (ή/και τον βοηθό του), τον οποίο ενημερώνει για τα προβλήματα αρμοδιότητάς του. Τηρεί το ημερολόγιο συντήρησης. Ενημερώνει τις καρτέλες συντήρησης του κινητού εξοπλισμού. 12. Εκτελεί τις προγραμματισμένες συντηρήσεις των οχημάτων του Σταθμού, καθώς και των λοιπών μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών στοιχείων, που δεν εμπίπτουν στο συμβατικό αντικείμενο της αναδόχου, προς τούτο, εταιρείας Υπεύθυνος Γραφείου Κίνησης Ο υπεύθυνος γραφείου κίνησης εφαρμόζει τις εντολές της διοίκησης του ΕΔΣΝΑ για την διάταξη του κινητού εξοπλισμού. Συνεργάζεται με τον Επόπτη Λειτουργίας (και ενδεχομένως τους βοηθούς αυτού), τον υπεύθυνο συνεργείου και τον Υπεύθυνο Γραφείου Συντονισμού, για τα θέματα αρμοδιότητάς τους. Ελέγχει τον κινητό εξοπλισμό πριν την ένταξη στην παραγωγική λειτουργία του ΣΜΑ και τον παραλαμβάνει μετά την λήξη της βάρδιας. Διατηρεί τα κλειδιά του υπόψη εξοπλισμού σε ασφαλές σημείο. Ενημερώνει αμελλητί τον υπεύθυνο συνεργείου για την ανάγκη αποκατάστασης των βλαβών που παρουσιάζονται στον κινητό εξοπλισμό. Συγκεντρώνει τα δελτία κίνησης των οχημάτων και τα υποβάλλει συγκεντρωτικά στον προϊστάμενο τμήματος ΣΜΑ Επιμελείται την τροφοδοσία των οχημάτων με καύσιμα. Μεριμνά για την καθημερινή συντήρηση και τον τακτικό καθαρισμό του κινητού εξοπλισμού. 7

8 8. Σε περιπτώσεις βλαβών εκτός του ΣΜΑ επιλαμβάνεται για παροχή οδικής βοήθειας Υπεύθυνος Γραφείου Συντονισμού Ο υπεύθυνος του Γραφείου Συντονισμού εφαρμόζει τις εντολές της διοίκησης του ΕΔΣΝΑ. Ενδεικτικά, και σε συνεργασία με το διαθέσιμο προσωπικό του Γραφείου του, εκτελεί τις παρακάτω εργασίες: Μελετά και ερευνά κάθε αντικείμενο που έχει στόχο την άμεση εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Γενικά επιβοηθεί σε επιτελικό επίπεδο τη λειτουργία του χώρου. Είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και επεξεργασία όλων των δεδομένων που η νομοθεσία επιβάλλει καθώς και ζυγιστικών στοιχείων. Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται μηχανογραφικά όλα τα στοιχεία που προέρχονται από τα υπόλοιπους τομείς-γραφεία του ΣΜΑ, όπως τα στοιχεία διακίνησης καυσίμων, υλικών και αναλώσιμων Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον προϊστάμενο για την άσκηση των διοικητικών του καθηκόντων, όπως η εκπόνηση του προγράμματος λειτουργίας του χώρου, ο προγραμματισμός αδειών, ο έλεγχος προσέλευσης προσωπικού, οι εντολές προμηθειών της ευθύνης του, η εσωτερική αλληλογραφία. Εκτελεί οτιδήποτε άλλο του ανατεθεί απ το Δ/ντή Μ.Α. & Π.Υ. ή τον Προϊστάμενο τμήματος, και το οποίο εντάσσεται στο αντικείμενό του (π.χ. παρακολούθηση και τήρηση τακτικών ή κατά παραγγελία στατιστικών στοιχείων αποδόσεων προσωπικού, εξοπλισμού, φορτίου και εν γένει αποδόσεων του ΣΜΑ) Χειριστής Βαρούλκων Πρεσών: Τα εργασιακά καθήκοντα του χειριστή βαρούλκων πρεσών συνοψίζονται ως εξής: α Ως χειριστής στην αίθουσα ελέγχου Παρακολουθεί ( και όταν χρειάζεται παρεμβαίνει μεγαφωνικά) την κίνηση και τους ελιγμούς των α/φ στην πλατεία της τάφρου αποθήκευσης. Χειρίζεται το συμπιεστή και ελέγχει την ομαλή λειτουργία της ανακλινόμενης φραγής (τάμπερ) του ανοίγματος της χοάνης. Επεμβαίνει σε περίπτωση δυσλειτουργιών και ενημερώνει τον υπεύθυνο της βάρδιας λειτουργίας σε περιπτώσεις ανωμαλιών. Τηρεί το ημερολόγιο της αίθουσας ελέγχου β Ως επιτηρητής του χώρου συμπίεσης- αποσυμπίεσης 1. Επιτηρεί τη λειτουργία του συστήματος σύμπλεξης αποσύμπλεξης των κοντέινερ, κατευθύνει και παρακολουθεί τη λειτουργία πλήρωσης αυτών. 2. Συνεργάζεται με τους οδηγούς για την έγκαιρη αντικατάσταση των κοντέινερ, επικουρούμενος, οσάκις απαιτηθεί, από τον ειδικευμένο εργάτη. 3. Φροντίζει για τη σήμανση των γεμάτων containers. 4. Bρίσκεται σε επαφή ενδοεπικοινωνίας με το χειριστή της αίθουσας ελέγχου.

9 2.2.6 Χειριστής Φορτωτή και JCB Το αντικείμενο του χειριστή είναι: Χειρίζεται το φορτωτή διευθέτησης των απορ/των ( φορτωτή με εκτατό βραχίονα και φορτωτή τύπου JCB ) στην τάφρο υποδοχής, συνεργαζόμενος προς τούτο με τους χειριστές του συγκροτήματος τροφοδοσίας- συμπίεσης. Παρακολουθεί τα διευθετούμενα απορρίμματα, μήπως εντοπίσει ακατάλληλα για μεταφόρτωση υλικά Συμμετέχει στις εργασίες δειγματοληψίας/ ελέγχου και στα κλιμάκια ελέγχου των εισερχόμενων απορριμμάτων διασκορπίζοντας τα απορρίμματα, απορρίπτοντας αυτά στην τάφρο ή επαναφορτώνοντάς τα στο α/φ. Εκτελεί τις καθημερινές παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας (καθημερινή συντήρηση) του JCB Οδηγός Οχήματος Μεταφοράς (ΟΜ) ΣΜΑ : Τα καθήκοντα του οδηγού Ο.Μ. συνοψίζονται ως εξής: Οδηγεί προσεκτικά το όχημα του ΣΜΑ προς και από τον επόμενη αποδέκτη των αποβλήτων, φροντίζοντας για την μη αναίτια καταπόνησή του. Φροντίζει για την καλή κατάσταση, τον ημερήσιο έλεγχο, τον εσωτερικό καθαρισμό και συντήρηση του οχήματός του. Εκτελεί την εσωτερική διακίνηση των containers, εφ όσον του ανατεθεί το σχετικό καθήκον. Συμμορφώνεται πλήρως με τον κανονισμό λειτουργίας και τις υποδείξεις των αρμοδίων του τελικού αποδέκτη απορριμμάτων κατά την εκεί παρουσία του Ζυγιστής Ο Ζυγιστής: Επιτηρεί την είσοδο των απορριμματοφόρων στο ΣΜΑ και των οχημάτων μεταφοράς στην πύλη εισόδου εξόδου, ενεργεί την καταγραφή των στοιχείων τους στο ηλεκτρονικό χειριστήριο της γεφυροπλάστιγγας. Εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες κατά την έξοδο των οχημάτων μεταφοράς των containers. Επιτηρεί τα εισερχόμενα οχήματα, καταγράφει τους μη εργαζόμενους του ΣΜΑ στο βιβλίο εισόδου, τους συνοδεύει, στον επόπτη, στον βοηθό του ή/και στον προϊστάμενο του τμήματος ΣΜΑ. Εκτελεί τη φύλαξη των εγκ/σεων του ΣΜΑ Σχιστού κατά τις νυκτερινές ώρες και τις ώρες κατά τις οποίες ο ΣΜΑ δεν λειτουργεί, συμφ. τις οδηγίες και το πρόγραμμα της Υπηρεσίας, καθώς και τα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 «Ασφάλεια και φύλαξη των εγκ/σεων» του παρόντος Κανονισμού. Ελέγχει τα εισερχόμενα απορρίμματα με την πύλη ανίχνευσης ραδιενεργών υλικών. Σε περί- 9

10 πτωση παράβασης ενημερώνει των επόπτη λειτουργίας και συμπληρώνει το έντυπο παράβασης και εκτελεί την προβλεπόμενη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο Ειδικευμένοι Εργάτες Τα καθήκοντα του ειδικευμένου εργάτη είναι πολλαπλά καθώς: 1. Επιμελείται της εν γένει καθαριότητας και ευπρεπισμού του χώρου συμπίεσης αλλά και του ΣΜΑ γενικότερα, περιλαμβανόμενης και της φροντίδας του πρασίνου. 2. Επικουρεί στην πλύση των οχημάτων και των containers του ΣΜΑ. 3. Προβαίνει στη λήψη δειγμάτων οσάκις απαιτηθεί. 4. Ασκεί όταν του ανατεθούν τα παρακάτω καθήκοντα ημερήσιου φύλακα (πρωινή βάρδια): i. Μεριμνά για την εν γένει εύρυθμη λειτουργία και ευπρεπή κατάσταση του χώρου της πύλης εισόδου (τήρηση ωραρίου εισόδου, τήρηση εντολών υπηρεσίας, καθαριότητα χώρου κτλ). ii. Απαγορεύει την είσοδο και παρουσία στο χώρο αναρμόδιων προσώπων και συνοδεύει τους εξουσιοδοτημένους επισκέπτες προς τον επόπτη λειτουργίας του ΣΜΑ Tεχνικοί Ειδικών Καθηκόντων Στο ΣΜΑ, οι τεχνικοί ειδικών καθηκόντων (απασχολούνται σε ειδικά αντικείμενα ανάλογα με τις απαιτήσεις του ΣΜΑ, υπό την εποπτεία του προϊσταμένου του τμήματος ΣΜΑ), ήτοι για: κάλυψη κενών, επεξεργασία στοιχείων, περιβαλλοντική επιτήρηση, για τη συντήρηση και την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων των οχημάτων της μονάδας, του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των λοιπών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου τους, καθώς και του ηλεκτροφωτισμού των εσωτερικών οδών Συγκρότηση κλιμακίων ελέγχου Με απόφαση του αρμόδιου προϊσταμένου Δ/νσης που υπάγεται ο ΣΜΑ θα συγκροτούνται κλιμάκια ελέγχου των εισερχόμενων αποβλήτων. Οι έλεγχοι θα διενεργούνται αρχικώς μακροσκοπικά στον καθορισμένο προς τούτο χώρο στο ΣΜΑ Σχιστού, με στόχο τον έλεγχο και την αποτροπή απόθεσης μη αποδεκτών και επικίνδυνων. Κατά τη διάρκεια των μακροσκοπικών ελέγχων θα τηρούνται όλοι οι όροι ασφάλειας και υγιεινής των υπαλλήλων του ΕΔΣΝΑ. Οι έλεγχοι θα διενεργούνται τακτικά ώστε να διασφαλίζεται ότι τα απορρίμματα που θα γίνονται δεκτά στο ΣΜΑ θα έχουν τα επιτρεπτά χαρακτηριστικά. To κλιμάκιο ελέγχου θα συμπληρώνει το τυποποιημένο έντυπο «Μακροσκοπικού Ελέγχου» με τυχόν παρατηρήσεις του, το οποίο στη συνέχεια θα φυλάσσεται και καταχωρείται στο Τμήμα ΣΜΑ Σχιστού. Τις εργασίες του κλιμακίου θα επικουρεί το προσωπικό του ΣΜΑ Σχιστού για να διευκολύνονται οι έλεγχοι και να καθαρίζεται ο χώρος μετά τους ελέγχους Οργανόγραμμα του ΣΜΑ Σχιστού. Με βάση τα αναφερθέντα στην παρ το οργανόγραμμα του ΣΜΑ Σχιστού έχει ως εξής (ακολουθεί στην επόμενη σελίδα): 10

11 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ Προϊστάμενος Δ/νσης ΕΔΣΝΑ Προϊστάμενος Τμήματος ΕΔΣΝΑ Επόπτης ΣΜΑ Υπεύθυνος Συνεργείου Υπεύθυνος Γραφείου Κίνησης Υπεύθυνος Γρ. Συντονισμού Βοηθός (οί) Προσωπικό Συνεργείου Οδηγοί Προσωπικό Γρ. συντονισμού Λοιπό προσωπικό σμα Ζυγιστής & επιτηρητής εισόδου - νυκτερινός φύλακας Χειριστής Βαρούλκων Πρεσών Χειριστής JCB Τεχνικός Ειδικών Καθηκόντων Ειδικευμένος Εργάτης & ημερήσιος φύλακας 11

12 2.4. Προσοντολόγιο Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση των καθηκόντων και την κάλυψη των θέσεων εργασίας που αναφέρονται στις παρ. 2.2 και 2.3. έχουν ως εξής: α. Προϊστάμενος Διεύθυνσης και Τμήματος Η θέση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης καθώς και η θέση του προϊσταμένου του Τμήματος που υπάγεται το ΣΜΑ Σχιστού καθορίζονται από τον ΟΕΥ του ΕΔΣΝΑ. Είναι οι υπηρεσιακοί υπεύθυνοι του ΣΜΑ και ασκούν την υπεύθυνη επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης του ΣΜΑ. Τα τυπικά και ουσιαστικά του προσόντα τους είναι: Διπλωματούχος μηχανικός, απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής, της ημεδαπής ή αλλοδαπής με εμπειρία στο αντικείμενο της διαχείρισης στερεών αποβλήτων και κατά νόμο ειδικότητες αυτές του Μηχανολόγου ή Μηχ/γου Μηχ/κου ή Ηλ/γου Μηχ/κου ή Ναυπηγού ( βλ. αρθ. 10, Β.Δ/τος 16/17 Μαρτίου 1950 ) και εν ελλείψει ΠΕ Γεωτεχνικών (όλες οι ειδικότητες) ή ΠΕ Μηχανικών (λοιπές ειδικότητες) ή ΠΕ Περιβάλλοντος (όλες οι ειδικότητες) ή ΠΕ Βιομηχανικών Χημικών και εν ελλείψει ΤΕ Μηχανικών (όλες οι ειδικότητες). Για λόγους πληρότητας του κανονισμού λειτουργίας σημειώνεται ότι στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης καθώς και στον προϊστάμενο του Τμήματος αναφέρονται όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι στο ΣΜΑ και τους ενημερώνουν για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό. β. Επόπτης Λειτουργίας ΣΜΑ Σχιστού Ως ελάχιστο τυπικό προσόν είναι: Τεχνικής ειδικότητας ή τίτλο Εποπτών ή εν γένει ειδικότητας οδηγού. γ. Βοηθός Επόπτη Ο βοηθός του επόπτη, πρέπει να κατέχει, ως κατ ελάχιστο τυπικό και ουσιαστικό προσόν: Τεχνικής ειδικότητας ή τίτλο Εποπτών ή εν γένει ειδικότητας οδηγού. δ. Υπεύθυνος Συνεργείου Για τη θέση του υπευθύνου συνεργείου, αρκεί και η κτήση άδειας άσκησης επαγγέλματος και του οικείου τίτλου σπουδών που αντιστοιχούν σε τεχνική ειδικότητα. ε. Υπεύθυνος Γραφείο Συντονισμού Κατ ελάχιστον τυπικό προσόν: Τίτλος Λυκείου ή άλλης σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πρόσθετο προσόν η γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows και εφαρμογές γραφείου - Ms Office). Τα πιο πάνω προσόντα αφορούν και το λοιπό προσωπικό του γραφείου συντονισμού. 12

13 στ. Χειριστής βαρούλκων πρεσών Με βάση την κείμενη νομοθεσία (και ειδικότερα το υπ αρ. Φ.Γ /6.1/23631/1020/ έγγραφο Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο απαντά σε σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας για το ζήτημα), για το χειρισμό του συστήματος τροφοδοσίας και συμπίεσης των απορριμμάτων ΣΜΑ Σχιστού (ήτοι για το χειρισμό των βαρούλκων και πρεσών) δεν απαιτείται άδεια χειριστή. Κατά συνέπεια, τα προσόντα της υπόψη θέσης ταυτίζονται με αυτά της θέσης του ειδικευμένου εργάτη, ήτοι το κατ ελάχιστο τυπικό προσόν είναι απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970. Προκειμένου για να αναλάβει καθήκοντα, ο υποψήφιος χειριστής βαρούλκων- πρεσών υποβάλλεται σε επί τόπου εκπαίδευση επαρκούς διάρκειας, και εφόσον έχει ικανοποιητική ανταπόκριση στην εκπαίδευση κατά την κρίση του Δ/ντη Μ.Α.&Π.Υ (εισηγουμένου επί του θέματος του Προϊστ. Τμήματος ΣΜΑ)- αναλαμβάνει πλήρη καθήκοντα. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο καθηκόντων του χειριστή εντάσσεται και ο καθαρισμός των βαρούλκων. ζ. Χειριστής Φορτωτή και JCB Τα κατ ελάχιστο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα είναι η κτήση άδειας μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων έργων ομάδας Β τάξης Γ και του τίτλου σπουδών μίας από τις οικείες σχολικές μονάδες. η. Οδηγός Οχήματος Μεταφοράς Τα κατ ελάχιστο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα είναι η κτήση άδειας (επαγγελματικής) οδήγησης αυτοκινήτου Γ κατηγορίας (εναλλακτικά μπορεί να τεθεί Γ και Ε κατηγορίας) και του τίτλου σπουδών μίας από τις οικείες σχολικής μονάδας. θ. Τεχνικός Ειδικών Καθηκόντων Τα κατ ελάχιστον τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προσδιορίζονται κατά περίπτωση από την Υπηρεσία, με βάση τα συγκεκριμένα ειδικά καθήκοντα που προτίθεται να του αναθέσει. ι. Ειδικευμένος Εργάτης Το κατ ελάχιστο τυπικό προσόν είναι απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο καθηκόντων του εντάσσεται κυρίως ο καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου, του κινητού και του πάγιου εξοπλισμού, συμμετέχει στα κλιμάκια του ελέγχου των εισερχόμενων απορριμμάτων. 13

14 3.1. Εισαγωγικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Υποχρεώσεις Τρίτων προς το ΣΜΑ Στο κεφάλαιο αυτό καθορίζονται με σαφήνεια οι υποχρεώσεις τρίτων προς τον ΣΜΑ. Ως τρίτοι δεν νοούνται, εδώ μόνο οι χρήστες αλλά και όσοι επισκέπτες θέλουν να εισέλθουν στον χώρο για οποιοδήποτε λόγο, όπως επιστημονικές-τεχνικές έρευνες και μετρήσεις, δημοσιογραφική έρευνα, έλεγχο από αρμόδιους φορείς, εθιμοτυπικές επισκέψεις Υποχρεώσεις των Χρηστών του ΣΜΑ α. Τα φυσικά πρόσωπα ( οδηγοί και συνοδοί): Προσέρχονται στον ΣΜΑ στα πλαίσια του ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας. Προσκομίζουν στον ΣΜΑ τα επιτρεπόμενα απορρίμματα και συγκεκριμένα σύμμεικτα Α.Σ.Α., ογκώδη και πράσινα είτε προσομοιαζόμενα αυτών κλπ, όπως ορίζεται από την αδειοδότηση του ΣΜΑ. Απόβλητα προερχόμενα από άλλες πηγές εκτός των οικιών, πριν την μεταφορά τους στο ΣΜΑ Σχιστού, πρέπει να προηγείται γραπτό αίτημα και έγκριση από τον ΕΔΣΝΑ. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η καταλληλότητα των αποβλήτων που προσκομίζουν στο ΣΜΑ. Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης εισόδου μη επιτρεπόμενων αποβλήτων θα ενημερώνονται αμελλητί οι αρμόδιες Αστυνομικές και Δικαστικές Αρχές, οι Περιφερειακές, οι Κεντρικές υπηρεσίες ελέγχου-επιθεώρησης και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία. Εφόσον το φορτίο εμπεριέχει Επικίνδυνα Απόβλητα συνάγεται ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος και επισύρει τις κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Υποβάλλουν στον ΕΔΣΝΑ αν του ζητηθεί τα στοιχεία για να τεκμηριωθεί η καταλληλότητα που προσκομίζουν στο ΣΜΑ. Απευθύνονται προς τα αρμόδια όργανα του ΣΜΑ. Αρμόδιο όργανο είναι ο ζυγιστής- φύλακας και εφόσον η αντιμετώπιση του ενδεχόμενου ζητήματος υπερβαίνει τις αρμοδιότητές του, παραπέμπονται από αυτόν στον επόπτη λειτουργίας του ΣΜΑ και ακολούθως εφόσον υπάρχει ανάγκη στον προϊστάμενο του ΣΜΑ. Συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των επιτόπου οργάνων. Οι υποδείξεις αυτές μπορεί να αφορούν: Την ολοκληρωμένη ζύγιση του α/φ. Τον έλεγχο του φορτίου και την αποδοχή του ή όχι. Την τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας στο ΣΜΑ. Την τήρηση των κανόνων ασφαλείας της εργασίας εντός του ΣΜΑ και των λοιπών διατάξεων. Τον έλεγχο του εισερχόμενου φορτίου με την πύλη ανίχνευση ραδιενεργών υλικών.

15 β. Τα νομικά πρόσωπα ( Δήμοι μέλη του ΕΔΣΝΑ) Εκπληρώνουν τις οικονομικές τους συμβατικές υποχρεώσεις, εφ όσον κάνουν χρήση των πρόσθετων υπηρεσιών που προσφέρει ο ΣΜΑ. Μεριμνούν για τη συμμόρφωση των φυσικών προσώπων ( οδηγών και συνοδών ) με τις υποχρεώσεις τους Υποχρεώσεις επισκεπτών του ΣΜΑ Ειδικές Υποχρεώσεις Όλοι οι επισκέπτες οφείλουν να σέβονται τη διοικητική αυτονομία που έχει απέναντί τους ο ΣΜΑ και να εξασφαλίζουν, πριν από κάθε επίσκεψη, τη σχετική άδεια από τη διοίκηση του φορέα λειτουργίας ( ΕΔΣΝΑ ) ή άλλο αρμόδιο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν ( π.χ. αρμόδιος προϊστάμενος Δ/νσης ). Η ως άνω αδειοδότηση μιας επίσκεψης έχει και την έννοια της εντολής προς τον προϊστάμενο του ΣΜΑ να διευκολύνει το έργο των επισκεπτών υπό τους όρους της παρούσας παραγράφου. Ανάλογα με το αντικείμενο της επίσκεψης, την ιδιότητα του επισκέπτη και τη χρονική συγκυρία, η άδεια επίσκεψης μπορεί να είναι γραπτή ή προφορική. Όταν είναι γραπτή, ο επισκέπτης οφείλει να την επιδείξει στον ζυγιστή-φύλακα του ΣΜΑ. Όταν η άδεια είναι προφορική, οφείλει να επιβεβαιώσει πριν την επίσκεψή του πως ο ζυγιστής- φύλακας του ΣΜΑ έχει ενημερωθεί σχετικά από το αρμόδιο όργανο του φορέα διαχείρισης που έδωσε την άδεια. Σε ειδικές περιπτώσεις (πχ έκτακτο γεγονός δημοσιογραφικού χαρακτήρα) η άδεια μπορεί να δοθεί και επιτόπου τη στιγμή της επίσκεψης με τηλεφωνική επικοινωνία του αρμόδιου προϊσταμένου Δ/νσης ή Τμήματος ΣΜΑ (εφόσον ο ίδιος δεν έχει σχετική εξουσιοδότηση) με το αδειοδοτούν όργανο του ΕΔΣΝΑ. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης είναι αρμόδιο όργανο ελέγχου του ΣΜΑ δεν απαιτείται προηγούμενη αδειοδότηση της επίσκεψής του. Επιβάλλεται όμως να ενημερωθεί τηλεφωνικά για την επικείμενη έναρξη του ελέγχου ο αρμόδιο προϊστάμενος Δ/νσης. Σε κάθε περίπτωση, οι καθ οιονδήποτε τρόπο και υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επισκεπτόμενοι τον ΣΜΑ οφείλουν να συμμορφώνονται και με τις παρακάτω υποχρεώσεις: Προσέρχονται στα πλαίσια του ισχύοντος κατά περίπτωση ωραρίου λειτουργίας του ΣΜΑ. Απευθύνονται προς το αρμόδιο όργανο του ΣΜΑ και το ενημερώνουν για τη νομιμότητα (αδειοδότηση) και το αντικείμενο της επίσκεψής τους. Συνοδεύονται από αρμόδιο όργανο του ΣΜΑ που μπορεί να είναι ο επόπτης λειτουργίας, ο Προϊστάμενος Τμήματος ή άλλο πρόσωπο που αυτός ορίζει Συμπληρώνουν και υπογράφουν το Βιβλίο Επισκεπτών που τηρείται στο φυλάκιο (οικίσκος ζυγιστηρίου) εισόδου, και το οποίο περιλαμβάνει κατ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία: Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης 15

16 Επισήμανση αδειοδότησης (γραπτή, προφορική, επιτόπου, ενημέρωση) Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ιδιότητα του επικεφαλής και αριθμός μελών της ομάδας επίσκεψης Αντικείμενο-σκοπός της επίσκεψης Διάρκεια επίσκεψης (σημειώνεται η ώρα προβλεπόμενης εξόδου) Το συνοδεύον, από το προσωπικό του ΣΜΑ, άτομο Στήλη παρατηρήσεων και απόψεων που συμπληρώνει, εφόσον το επιθυμεί, ο επισκέπτης Στήλη παρατηρήσεων που συμπληρώνει, κατά περίπτωση, ο προϊστάμενος, ο υπεύθυνος φύλακας ή το, εκτός αυτών, συνοδεύον πρόσωπο Συμμορφώνονται με το καθεστώς των μέτρων ατομικής ασφάλειας που ισχύει στον ΣΜΑ. Ακολουθούν τις οδηγίες του συνοδεύοντος ατόμου, οι οποίες όμως δεν μπορεί να ακυρώνουν το αντικείμενο της αδειοδοτηθείσας επίσκεψης. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, την τελική ευθύνη αναλαμβάνει ο Προϊστάμενος του τμήματος ΣΜΑ, στην πρωτοβουλία του οποίου εναπόκειται εάν θα επικοινωνήσει με τους ανώτερους του (αρμόδιου προϊσταμένου Δ/νσης ) Κοινοποιούν στον ΕΔΣΝΑ τα όποια συμπεράσματα ή αποτελέσματα της επίσκεψής τους, πολύ περισσότερο αν αυτά πρόκειται να δημοσιοποιηθούν ή να αποσταλούν σε άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους με τον ΕΔΣΝΑ φορείς ή υπηρεσίες. Από τη δέσμευση αυτή απαλλάσσονται οι δημοσιογραφικού χαρακτήρα επισκέψεις καθώς και οι θεσμοθετημένοι από τη νομοθεσία έλεγχοι οι οποίοι ακολουθούν την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία Γενικές Υποχρεώσεις Ισχύουν οι παρακάτω γενικές αρχές απαγορευτικού ή αποτρεπτικού χαρακτήρα: Απαγόρευση παρουσίας αναρμόδιων προσώπων στο ΣΜΑ ή διέλευσή τους από αυτόν. Απαγορεύεται η διέλευση ατόμων για τα οποία δεν υπάρχει σχετική άδεια. Απαγορεύεται η χωρίς συνοδεία κίνηση ατόμων που δεν υπάγονται διοικητικά στο τμήμα ΣΜΑ Σχιστού. Απαγόρευση της διαλογής υλικών που απορρίπτονται στο ΣΜΑ και της εξαγωγής τους από αυτόν. Επιβολή διοικητικών (από την πλευρά του φορέα) και αστικών (με βάση την κείμενη νομοθεσία) κυρώσεων κατά των παραβατών των Ειδικών Διατάξεων ( Κεφ. 4 ) και των άλλων όρων του Κανονισμού Λειτουργίας του ΣΜΑ. 16

17 4.1. Εισαγωγικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ειδικές Διατάξεις Ως ειδικές διατάξεις, στην παρούσα, νοούνται οι ειδικές διοικητικές κυρώσεις που μπορεί να επιβάλλει το αρμόδιο όργανο του ΕΔΣΝΑ σε βάρος των Χρηστών, παραβατών των κανόνων λειτουργίας του ΣΜΑ και ειδικότερα σχετικά με: Τη διαδικασία και τα όργανα επιβολής της κύρωσης Το είδος και το μέγεθος της κύρωσης Τη δυνατότητα και τη διαδικασία αναστολής ή μείωσης της κύρωσης Τονίζεται ότι αρμόδιες κρατικές αρχές (Αστυνομικές και Δικαστικές Αρχές, οι Περιφερειακές, οι Κεντρικές υπηρεσίες ελέγχου-επιθεώρησης και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία) εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία δύναται να επιβάλλουν στους χρήστες του ΣΜΑ επιπρόσθετες κυρώσεις Διαδικασία και Όργανα Επιβολής Κυρώσεων Προκειμένου να επιβληθεί από τον ΕΔΣΝΑ οποιαδήποτε διοικητική κύρωση ακολουθούνται τα κάτωθι: Διαπίστωση της Παράβασης Η παράβαση διαπιστώνεται με βάση το σχετικό «Πρωτόκολλο Διαπίστωσης της Παράβασης» που συντάσσεται και υπογράφει εντός τριών εργάσιμων ημερών από τον εντοπισμό της ο επόπτης του ΣΜΑ ή, ο κατά περίπτωση υπεύθυνος συνεργείου ή του γραφείου κινήσεως. Στο πιο πάνω Πρωτόκολλο καταγράφονται: Ο ακριβής χρόνος ( ημερομηνία, ώρα, λεπτά ) και τόπος ( ακριβές σημείο ) πραγματοποίησης της παράβασης. Η συνοπτική περιγραφή της. Τα διαθέσιμα, εί δυνατόν, στοιχεία του φερόμενου δράστη ( ονοματεπώνυμο οδηγού ) και οπωσδήποτε τον αριθμό του α/φ) Οι εκτιμώμενοι εξ αυτής κίνδυνοι και επιπτώσεις. Η τεκμηρίωση της εικαζόμενης παράβασης. Το είδος και το μέγεθος της προτεινόμενης κύρωσης. Λοιπά στοιχεία κατά την κρίση του συντάκτη του πρωτοκόλλου. Οι παραβάσεις διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: i. Σ αυτές που αφορούν στους όρους ασφαλείας της εργασίας του ΣΜΑ. 17

18 ii. Σ αυτές που αφορούν στις επί τόπου εντολές και υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων του ΣΜΑ για την εύρυθμη λειτουργία του ΣΜΑ ( π.χ. διενέργεια δειγματοληψίας, υποχρεωτική αναμονή, όδευση στην υποδειχθείσα θέση απόρριψης, έξοδο ) iii. Σ αυτές που αφορούν στην καταλληλότητα του μεταφερόμενου φορτίου. iv. Σ αυτές που αφορούν ειδικούς όρους λειτουργίας του ΣΜΑ, όπως: Το ωράριο υποδοχής απορριμμάτων. Η αναίτια παραμονή του α/φ εντός του ΣΜΑ. Η εκτέλεση απαγορευμένων ειδικών διαδρομών μέσω του οικιστικού ιστού των παρεμβαλλομένων δήμων. Η ενδεχόμενη απαγόρευση εισόδου στο ΣΜΑ φορτίων πάνω από συγκεκριμένο όριο ( π.χ. άνω των 13 τόνων ). Η ενδεχόμενη απαγόρευση δεύτερου δρομολογίου από το ίδιο α/φ σε έκτακτες περιπτώσεις. v. Σε λοιπές παραβάσεις που αν και δεν καταγράφονται ρητά στο παρόν Μέρος Γ παραβιάζουν, κατά την κοινή επιστημονικοτεχνική αντίληψη, τους όρους εύρυθμης λειτουργίας του ΣΜΑ Επιβολή της κύρωσης Η κύρωση επιβάλλεται ( βλ. και παρ. 4.3.): α. Από τον προϊστάμενο της Δνσης στην οποία επισυνάπτεται και το πρωτόκολλο διαπίστωσης της παράβασης, όταν η κύρωση είναι μέχρι την προσωρινή απαγόρευση εισόδου 5 ημερών. β. Από τον Πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ, ύστερα από εισήγηση του προϊστάμενου της Δνσης στην οποία επισυνάπτεται και το πρωτόκολλο διαπίστωσης της παράβασης, όταν η κύρωση είναι μέχρι την προσωρινή απαγόρευση εισόδου 15 ημερών. γ. Με απόφαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και εισήγηση του προϊστάμενου της Δ/νσης, όταν ο Πρόεδρος επιληφθείς της παράβασης κρίνει ότι η αρμόζουσα κύρωση υπερβαίνει τη δικαιοδοσία του, είναι δηλ. ανώτερη τω 15 ημερών. δ. Ο Πρόεδρος ή η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ μπορεί να προχωρήσει στην επιβολή κύρωσης και χωρίς την εισήγηση του προϊστάμενου της Δνσης, με βάση το πρωτόκολλο διαπίστωσης της παράβασης εφ όσον παρέλθουν 10 ημέρες από την υπογραφή του ως άνω πρωτοκόλλου. Επιπλέον κυρώσεις δύναται να επιβάλλουν και κρατικές αρχές πχ διαπιστωθεί ανάμειξη και διαχείριση άλλων τύπων αποβλήτων με τα οικιακά, παράβαση του ΚΟΚ κλπ 4.3. Είδος και Μέγεθος της Κύρωσης: 18 α. Οι διοικητικές κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν από τον ΕΔΣΝΑ είναι: i. Η γραπτή επίπληξη προς φυσικό πρόσωπο κοινοποιούμενη στον ΟΤΑ Χρήστη. ii. H γραπτή επίπληξη προς ΟΤΑ- Χρήστη κοινοποιούμενη στον ΕΔΣΝΑ iii. Η προσωρινή απαγόρευση εισόδου συγκεκριμένου οχήματος στο ΣΜΑ.

19 iv. Η προσωρινή απαγόρευση εισόδου στο ΣΜΑ συγκεκριμένου φυσικού προσώπου ( π.χ. οδηγού ), v. Οριστική απαγόρευση εισόδου στο ΣΜΑ. β. Το μέγεθος της κύρωσης κλιμακώνεται σε σχέση με τη σπουδαιότητα της παράβασης (λαμβανομένης υπόψη και της συγκυρίας υπό την οποία πραγματοποιήθηκε ) και τη συχνότητα της επανάληψης της. Συνεκτιμημένων των πιο πάνω, οι κυρώσεις υπό στοιχεία ( i.i.i.), ( i.v. ) κλιμακώνονται ως προς τη διάρκεια της προσωρινής απαγόρευσης ως εξής: i. Απαγόρευση εισόδου μιας ημέρας ii.»» από 2 έως 5 εργάσιμες ημέρες iii.»» από 5 έως 15»» iv.»» από 15 ημερών έως ένα μήνα v.»» από ένα μήνα έως τρεις μήνες vi.»» οριστική απαγόρευση γ. Η κύρωση επιβάλλεται σε βάρος του φυσικού προσώπου εάν η σχετική παράβαση οφείλεται αποκλειστικά σ αυτό, όπως : Η μη τήρηση των οδηγιών και υποδείξεων των επί τόπου οργάνων, η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας, της εργασίας εντός του χώρου, η κυκλοφορία εκτός του ΣΜΑ σε απαγορευμένη διαδρομή, η υπαίτια παράβαση του ωραρίου υποδοχής του ΣΜΑ κ.τ.ο. Η κύρωση επιβάλλεται σε βάρος του Χρήστη ΟΤΑ ( π.χ. απαγόρευση εισόδου α/φ στο ΣΜΑ ) όταν η παράβαση ανάγεται και σε ευθύνη της υπηρεσίας του χρήστη, όπως : Η ακαταλληλότητα του φορτίου (πχ ύπαρξη επικίνδυνων ή μολυσματικών ή ραδιενεργών υλικών κλπ), Η απουσία μέτρων ώστε να μην επαναληφθεί η παραβατική συμπεριφορά από μέρους του ίδιου φυσικού προσώπου, υπαλλήλου του Χρήστη ΟΤΑ δ. Με την απόφαση είναι δυνατόν να επιβάλλεται κύρωση τόσο στο Χρήστη- ΟΤΑ, όσο, και στο φυσικό πρόσωπο, εφ όσον διαπιστώνεται συνυπαιτιότητα. ε. Με την Απόφαση τέλος επιβολής της κυρώσεως ρητά ορίζεται εάν αυτή ισχύει από την ημερομηνία λήψης της ( Οριστική Απόφαση ) ή εάν παρέχεται και πόσο χρονικό διάστημα για την άσκηση αντιρρήσεων και την εκδίκασή τους από μέρους του Χρήστη-ΟΤΑ ( Προσωρινή Απόφαση). Σ αυτήν την περίπτωση η οριστική Απόφαση εκδίδεται από το όργανο που εξέδωσε την προσωρινή Απόφαση. 19

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ασφάλεια και Φύλαξη των Εγκαταστάσεων 5.1. Εισαγωγικό Η ασφάλεια και η φύλαξη των επιμέρους εγκαταστάσεων και γενικότερα του όλου χώρου του ΣΜΑ αποτελεί κύριο μέλημα του φορέα διαχείρισης και των εργαζόμενων σε αυτόν. Βασική προϋπόθεση αποτελεί ο έλεγχος της τήρησης των συγκεκριμένων κανόνων και μέτρων που ακολουθούν και τα οποία αφορούν κυρίως την προστασία των εγκαταστάσεων και του χώρου έναντι κλοπής, βανδαλισμού, πυρκαγιάς, ατυχήματα και καιρικών φαινομένων. Το πρόγραμμα ασφάλειας και φύλαξης των εγκαταστάσεων του ΣΜΑ και των εν γένει χώρων περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τα παρακάτω: 5.2. Καθορισμός των Ευαίσθητων Σημείων Τέτοια σημεία είναι: Αποθήκη καυσίμων έναντι κλοπής, βανδαλισμού, πυρκαγιάς, ατυχήματος (πχ διαρροή πετρελαίου) Οι χώροι στάθμευσης μηχανημάτων και κινητού εξοπλισμού έναντι κλοπής, βανδαλισμού, ατυχήματος και ακραίων καιρικών φαινομένων (πχ έντονος παγετός) Ο χώρος αποθήκευσης ανταλλακτικών έναντι κλοπής, πυρκαγιάς και ακραίων καιρικών φαινομένων. Το φυλάκιο-ζυγιστήριο, τα γραφεία, το κυλικείο, οι λοιποί κλειστοί χώροι έναντι κλοπής, βανδαλισμού και πυρκαγιάς και οι πύλες εισόδου και εξόδου ( των α/φ ) έναντι παραβίασης. Ηλεκτρικοί πίνακες εγκαταστάσεων και ο υποσταθμός ΜΤ-ΧΤ έναντι βλάβης, βανδαλισμού, πυρκαγιάς Ενέργειες Ασφάλειας και Φύλαξης Μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας του ΣΜΑ η είσοδος κλειδώνει και το προσωπικό αποχωρεί. Το μέγεθος, η χρησιμότητα και η αξία του ΣΜΑ Σχιστού επιβάλλει τη φύλαξη των εγκαταστάσεων σε 24 ωρη βάση δηλ. και στο ολιγόωρο διάστημα κατά το οποίο δεν λειτουργεί. Είναι επίσης εύλογο να ενεργούνται κατά καιρούς απροειδοποίητες επιθεωρήσεις εντός και εκτός, κυρίως, του ωραρίου λειτουργίας του ΣΜΑ. Για καθένα από τα ευαίσθητα προς φύλαξη σημεία περιγράφονται παρακάτω οι συγκεκριμένες κατ ελάχιστον ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβαίνουν οι έχοντες το καθήκον της φύλαξης των εγκαταστάσεων κατά τις ώρες μη λειτουργίας του ΣΜΑ. Οι ενέργειες αυτές έχουν τόσο προληπτικό όσο και κατασταλτικό χαρακτήρα. α. Ενέργειες προληπτικού χαρακτήρα είναι: 20 Η επιθεώρηση των συστημάτων ασφάλειας (οι κλεισμένες θύρες και οι κλειδαριές τους, η κατάσταση της περίφραξης, η λειτουργία του νυχτερινού φωτισμού). Ο μακροσκοπικός οπτικός και ακουστικός έλεγχος. Η όσφρηση, επίσης, δίνει ενδείξεις διαρ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Μ.Α ΣΧΙΣΤΟΥ 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Μ.Α ΣΧΙΣΤΟΥ 1. Εισερχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού εργασίας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΗΜΝΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΗΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΗΜΝΟΥ Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο υπηρεσίας... 3 Άρθρο 2. Προσδιορισμός της εργασίας του

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002600935 2015-02-26

15REQ002600935 2015-02-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αριδαία 16/2/2015 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΡΙ ΑΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Πλατεία Αγγελή Γάτσου ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ: 58400 Αριδαία ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23840-21339 FAX: 23840-21526 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς 3 Μαρτίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 6836 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου Ιωάννινα, 24 Δεκεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 113010/2772 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΘΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υ Π Ο Γ Ε Ι Ω Σ Η Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ:10091 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Δ/νση: Ηρώων 1940 αρ.1 Τ.Κ:42 032 Τηλ: 2434350126 Fax: 2434350171 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Θεσσαλονίκη, 08/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Φο.Δ.Σ.Α.) - ΝΠΔΔ Ταχ. Διεύθυνση :ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8 Ταχ. Κώδικας :546 26 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η Διαχειριστική Αρχή του συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 1.Χώροι φύλαξης : Προβλέπεται η φύλαξη σε: α) Κεντρική είσοδο Νοσοκομείου β) Πίσω Πύλη γ)τεπ Παθολογικό δ)τεπ Καρδιολογικό ε)περίπολο στ) Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : «Ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας» Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ : Μαρία Αλεξίου Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός με Β βαθμό ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ =====================

ΕΡΓΟ : «Ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας» Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ : Μαρία Αλεξίου Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός με Β βαθμό ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ===================== ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : «Ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας»

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Που συντάχθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 6 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 150 τ. Β / 13-3-1996)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ.: 101126 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υγιεινή και Ασφάλεια Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 177/Α/1985, Νόµος Υπ Αριθ. 1568 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων. 2. ΦΕΚ 721/Β/1988, Υ.Α. Υπ Αριθ. 88555/3293

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος,11-08- 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 76892 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ειρήνης 131 ΤΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα, 7-5 - 2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6461 Τ.Κ 740 52, Πέραμα Πληροφορίες: Μ.Ματθαιακάκη Τηλ : 2834340318 Fax : 2834340329 Εmail: m-maria0202@hotmail.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δ/νση: Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 7/04/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 10166 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ: 210 97 11 097 Fax: 210 97 14 303 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:7139 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Ταχ.Δ/νση:Ελευθερίου Βενιζέλου 8 Τ.Κ. 46300 Πληροφορίες: Αμαλία Μάνου Τηλέφωνο: 2664-3-60164 Φαχ:2664-0-22989 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Τα άτομα τα οποία θα χρησιμοποιούν τα εργαστήρια πρέπει:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Τα άτομα τα οποία θα χρησιμοποιούν τα εργαστήρια πρέπει: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Τα άτομα τα οποία θα χρησιμοποιούν τα εργαστήρια πρέπει: 1. Να έχουν εξασφαλίσει ενυπόγραφη έγκριση εισόδου (Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19 / 10 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 253887/4062 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βελεστίνο 10 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 6192 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.600,79 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζόµενους του ήµου Κοµοτηνής για διάστηµα 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού.

Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού. Θέμα Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πρέπει να ενημερώνονται κατά την εισαγωγή τους (ημέρα υποδοχής πρωτοετών), για τα παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 -------------- ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Προς

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα 19-06-2013 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 26688 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ)

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & Μ.Ε ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΩΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 15/7/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 15/7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 15/7/2014 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ:14761 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Δ/νση: Ηρώων 1940 αρ.1 Τ.Κ:42 032 Τηλ: 2431352128 Fax: 2431352114 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση : Βιθυνίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Βόνιτσα 16/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 14462 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πολη, 19-02-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. Μ. & Θ. Αριθμ. Πρωτ. 578 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΈΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 1/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 1/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 11-6-2015 ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρ. Πρωτ. 23477 Ταχ.Δ/νση : Μητροπόλεως 46 Πληροφορίες: Χ.Παλαμούτη Τηλέφωνο : 23313 50533 FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 23/10/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φράγκων 6-8 54626 Θεσσαλονίκη Τηλ. (2310) 508800 FAX. (2310) 508787

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 25/05/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 348 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει ΑΔΑ : ΒΕΖΚΩΗ6-16Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τήνος 27 5 2013 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Α.Π. 6796 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τρίπολη, 12 Ιουνίου 2015 Αριθ. Πρωτ: 77214/28623 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την υπηρεσία «Νυχτερινής φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών 2015»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την υπηρεσία «Νυχτερινής φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών 2015» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την υπηρεσία «Νυχτερινής φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών 2015» Α. Οι προς φύλαξη χώροι είναι : 1. Εξωτερικοί χώροι : (πεζοδρόµια, ακάλυπτος χώρος, είσοδοι ) 2. Υπόγειο 3. Ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 -------------- ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Ταχ. Δ/νση : Π. Βαρθολομαίου 9 72300 ΣΗΤΕΙΑ Τηλέφωνο: 28433 / 40514 Fax : 28430 / 24584

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Ταχ. Δ/νση : Π. Βαρθολομαίου 9 72300 ΣΗΤΕΙΑ Τηλέφωνο: 28433 / 40514 Fax : 28430 / 24584 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ: ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων Σητεία 1/8/2014 1 Τεχνική Έκθεση 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 01-06-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2580 ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΣΩ9Ο-9Υ0. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας

ΑΔΑ: Β41ΣΩ9Ο-9Υ0. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ: Ταχ.Δ/νση: Πληροφ. : Τηλέφωνο: Φαξ : Διοικητικό Προσωπικού Μητροπόλεως 46 Α. Χατζηνικολάου 23313 50533 23313 50515

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Γραφείο Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΠΛΗΡ: Γ. Μακρής, Γεωπόνος Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/13331/08.09.2014 Έχοντας υπόψη: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 3/2014 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα