Εγχειρίδιο λειτουργίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο λειτουργίας"

Transcript

1 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ DAIKIN Εγχειρίδιο λειτουργίας FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 Προσδιορισμός Τμημάτων... 4 ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Φροντίδα και Καθαρισμός... 7 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΩΝ Εντοπισμός βλαβών... 9 Το αγγλικό κείμενο είναι οι πρωτότυπες οδηγίες. Οι άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις των πρωτότυπων οδηγιών. 1

3 ΙΑΒΑΣΤΕ Προφυλάξεις ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ασφαλείας Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε χώρο όπου να μπορεί να το βρει ο χειριστής. Πριν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. Για λόγους ασφαλείας ο χειριστής πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τα παρακάτω προφυλακτικά μέτρα. Σ αυτό το εγχειρίδιο τα προφυλακτικά μέτρα χωρίζονται σε ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Να ακολουθείτε πάντα τα παρακάτω προφυλακτικά μέτρα: είναι όλα σημαντικά για την απόλυτη ασφάλεια. Η ηχητική ισχύς είναι μικρότερη από 70dB(A). ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Εάν δεν ακολουθείτε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά, η μονάδα μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε αντικείμενα, τραυματισμό ή και θάνατο. ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν δεν ακολουθείτε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά, η μονάδα μπορεί να προκαλέσει μικρού βαθμού ζημιά σε αντικείμενα ή τραυματισμό. Ποτέ μην το κάνετε. Να γειώνετε το κλιματιστικό. Ποτέ μην αγγίζετε το κλιματιστικό (συμπεριλαμβανομένου και του τηλεχειριστηρίου) με βρεγμένα χέρια. Να ακολουθείτε πάντα τις παρακάτω οδηγίες. Ποτέ μη βρέχετε το κλιματιστικό (ούτε το τηλεχειριστήριο). ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποφύγετε πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμό, μη λειτουργείτε τη μονάδα εάν επισημανθεί η ύπαρξη επικίνδυνων αερίων, μεταξύ των οποίων μπορεί να υπάρχουν εύφλεκτα ή διαβρωτικά αέρια, κοντά στη μονάδα. εν κάνει καλό στην υγεία σας να εκθέτετε το σώμα σας στο ρεύμα αέρος για μεγάλο διάστημα. Μην βάζετε τα δάχτυλα, μια ράβδο ή άλλα αντικείμενα μέσα στο στόμιο εξόδου ή εισόδου του αέρα. εδομένου ότι ο ανεμιστήρας περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα, θα προκληθεί τραυματισμός. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε, να μετακινήσετε, να μετατρέψετε ή να επανεγκαταστήσετε το κλιματιστικό μόνοι σας. Ένα ενδεχόμενο λάθος μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, φωτιά κλπ. Για επισκευές και για επανεγκατάσταση, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Daikin για συμβουλές και πληροφορίες. Το ψυκτικό που χρησιμοποιείται στο κλιματιστικό είναι ασφαλές. Παρόλο ότι δε πρέπει να παρατηρηθούν διαρροές, εάν για οποιονδήποτε λόγο διαρρεύσει ψυκτικό στο χώρο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με φωτιά, όπως θερμάστρες αερίου, θερμάστρες με κηροζίνη ή αέριο. Εάν το κλιματιστικό δεν ψύχει (θερμαίνει) κανονικά, μπορεί να υπάρχει διαρροή ψυκτικού, γι αυτό απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο. Όταν κάνετε επισκευές και συμπληρώνετε ψυκτικό, να ελέγχετε αυτές τις επισκευές με το προσωπικό συντήρησης. Μην προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό μόνοι σας. Ένα τυχόν λάθος στην εγκατάσταση μπορέι να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Για την εγκατάσταση απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο ή σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό. Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή τραυματισμό, εάν παρατηρήσετε κάποια ανωμαλία όπως μυρωδιά φωτιάς, διακόψτε τη λειτουργία και κλείστε το διακόπτη. Απευθυνθείτε τον αντιπρόσωπο για οδηγίες. Ανάλογα με το περιβάλλον, θα πρέπει να εγκατασταθεί ένας διακόπτης ασφαλείας διαφυγής προς τη γη. Η έλλειψη ενός διακόπτη ασφαλείας διαφυγής προς της γη μπορεί να γίνει αιτία πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Το κλιματιστικό πρέπει να γειωθεί. Η ατελής γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξίες. Μη συνδέετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνες αερίου, νερού, αλεξικέραυνα ή σε τηλεφωνικές γραμμές γείωσης. ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε τη μείωση της ποιότητας απόδοσης, μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων και έργων τέχνης. Μην εκθέτετε μικρά παιδιά, φυτά ή ζώα απευθείας στο ρεύμα αέρος. 2

4 Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένους ή καταρτισμένους χρήστες σε καταστήματα, στην ελαφρά βιομηχανία και σε αγροκτήματα ή για εμπορική και οικιακή χρήση από μη ειδικούς. Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν φλόγα σε σημεία που είναι εκτεθιμένα στο ρεύμα αέρος που προέρχεται από τη μονάδα ή κάτω από την εσωτερική μονάδα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ατελή καύση ήπαραμόρφωση της μονάδας λόγω της θερμότητας που παράγεται από αυτές. Μη μπλοκάρετε τα στόμια εισόδου και εξόδου αέρα. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να προκαλέσει μείωση της απόδοσης ή προβλήματα. Μην ακουμπάτε ή κάθεστε επάνω στην εξωτερική μονάδα. Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο στη μονάδα για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό και μην αφαιρείτε το προστατευτικό του ανεμιστήρα. Μην τοποθετείτε τίποτα κάτω από την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα γιατί πρέπει να είναι ελεύθερες από την υγρασία. Υπό ορισμένες συνθήκες, η υγρασία που υπάρχει στον αέρα μπορεί να συμπυκνωθεί και να στάξει. Μετά από εκτεταμένη χρήση, να ελέγχετε τη βάση και τα εξαρτήματα σύνδεσης της μονάδας για τυχόν φθορές. Μην αγγίζετε το στόμιο εισόδου αέρα και τα πτερύγια της εξωτερικής μονάδας. Μπορεί να τραυματισθείτε. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εκτός εάν τη χειρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες ή υπό την επίβλεψη κάποιου ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους. Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επιτήρηση, προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Για να αποφύγετε τη μείωση της ποσότητας οξυγόνου, εάν χρησιμοποιούνται καυστήρες ταυτόχρονα με το κλιματιστικό, αερίστε επαρκώς το χώρο. Πριν από τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία, κλείστε το διακόπτη ή βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Μη συνδέετε το κλιματιστικό σε ηλεκτρική τροφοδοσία διαφορετική από την καθοριζόμενη. Μπορεί να προκαλέσει προβλήματαή φωτιά. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται εκκένωση χωρίς εμπόδια. Η ατελής αποστράγγιση μπορεί να προκαλέσει ύγρανση των τοίχων, των επίπλων, κλπ. Μην τοποθετείτε αντικείμενα που πρέπει να διατηρηθούν στεγνά κάτω από την εσωτερική μονάδα. Αν η υγρασία φτάσει στο 80% ή αν μπουκώσει το στόμιο αποστράγγισης ή αν το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο, ενδέχεται να στάξει νερό από την εσωτερική μονάδα. Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην επιτρέψετε να συσσωρευτούν φύλλα ή άλλα παρεμφερή αντικείμενα γύρω από τη μονάδα. Τα φύλλα αποτελούν ζεστό καταφύγιο για τα μικρά ζώα, τα οποία μπορούν να εισέλθουν στη μονάδα. Εάν μπουν ζωάκια στη μονάδα και έρθουν σε επαφή με ηλεκτροφόρα τμήματα, μπορούν να προκαλέσουν βλάβες, καπνό ή φωτιά. Μη χεριίζεστε το κλιματιστικό με βρεγμένα χέρια. Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με υπερβολική ποσότητα νερού, να χρησιμοποιείτε μόνο ένα υγρό πανί. Μην τοποθετείτε αντίκείμενα όπως δοχεία με νερό ή οτιδήποτε άλλο επάνω στη μονάδα. Το νερό μπορεί να δυεισδύσει μέσα στη μονάδα και να προκαλέσει φθορά των ηλεκτρικών μονώσεων, με απτέλεσμα να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Μέρος εγκατάστασης. n Για την εγκατάσταση του κλιματιστικού στους παρακάτω τύπους περιβάλλοντος, συμβουλευτείτε το κατάστημα. Μέρη με περιβάλλον λαδιού ή όπου υπάρχει ατμός ή καπνιά. Περιβάλλον με αλάτι όπως οι παράκτιες περιοχές. Μέρη στα οποία υπάρχουν θειώδη αέρια όπως οι θερμοπηγές. Μέρη όπου το χιόνι μπορεί να μπλοκάρει την εξωτερική μονάδα. Η υδρορροή από την εξωτερική μονάδα θα πρέπει να εκρέει σε ένα χώρο με καλή αποστράγγιση. Λάβετε υπ όψιν την ενόχληση των γειτόνων σας από τους θορύβους. n Για την εγκατάσταση, διαλέξετε ένα χώρο όπως περιγράφεται παρακάτω. Ενας χώρος τόσο σταθερός ώστε να σηκώνει το βάρος της μονάδας, ο οποίος δεν μεγενθύνει το θόρυβο λειτουργίας ή τη δόνηση. Ενας χώρος όπου ο αέρας που εκλύεται από την εξωτερική μονάδα ή ο θόρυβος λειτουργίας δεν θα ενοχλεί του γείτονές σας. Ηλεκτρική εργασία. Για την παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ξεχωριστό κύκλωμα ρεύματος ειδικά μόνο για το κλιματιστικό. Μετατόπιση συστήματος. Η μετατόπιση του κλιματιστικού απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες. Παρακαλούμε να απευθύνεστε στον αντιπρόσωπο εάν χρειαστεί μετατόπιση λόγω μετακόμισης ή αλλαγής μοντέλου. 3

5 Προσδιορισμός Τμημάτων n Εσωτερική μονάδα n ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ Αυτή η εσωτερική μονάδα χρειάζεται τουλάχιστον ένα τηλεχειριστήριο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας που παρέχεται με το τηλεχειριστήριο. Τηλεχειρι στήριο 4

6 n Εξωτερική μονάδα n Εσωτερική μονάδα 1. Εξοδος αέρα 2. Γρίλια εξόδου αέρα: (από την τοπική αγορά) Η σχεδίαση της γρίλιας εξόδου αέρα και της γρίλιας εισόδου αέρα μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα. 3. Γρίλια αναρρόφησης: (Προαιρετικό) Η σχεδίαση της γρίλιας αναρρόφησης αέρα και της γρίλιας εισόδου αέρα μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα. 4. Είσοδος αέρα Ο τρόπος λειτουργίας αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. Ρύθμιση Ταχύτητα Λειτουργία θερμοκρασίας ροής αέρα FDXS ΑΥΤΟΜΑΤΗ 25 C ΑΥΤΟΜΑΤΗ n Εξωτερική μονάδα 5. Είσοδος αέρα:(πίσω και στο πλάι) 8. Ακροδέκτης γείωσης: 6. Σωλήνωση ψυκτικού υγρού και καλώδιο Βρίσκεται μέσα από αυτό το καπάκι. σύνδεσης μονάδων 9. Εξοδος αέρα 7. Σωλήνας αποστράγγισης Η εμφάνιση της εξωτερικής μονάδας μπορεί να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα. 5

7 n Παρακαλώ προσέξτε Εάν πρόκειται να μην χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό για πολύ καιρό, για παράδειγμα την άνοιξη ή το φθινόπωρο, κατεβάστε την ηλεκτρική ασφάλεια Χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό με τις ακόλουθες συνθήκες. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Συνθήκες λειτουργίας Εξωτερική θερμοκρασία: <2MXS> C <3/4/5MXS> C <RXS> C Εσωτερική θερμοκρασία: C Εσωτερική υγρασία: 80% μέγ. Εξωτερική θερμοκρασία: <2/3/4/5MXS> C <RXS> C Εσωτερική θερμοκρασία: C Εάν δεν διακοπεί η λειτουργία εκτός αυτών των ορίων: Υπάρχει περίπτωση να ενεργοποιηθεί ένα εξάρτημα ασφαλείας και να διακόψει τη λειτουργία. (Σε πολλαπλά συστήματα, υπάρχει περίπτωση να ενεργοποιηθεί και να διακόψει τη λειτουργία μόνο της εξωτερικής μονάδας.) Μπορεί να προκληθεί συμπύκνωση υδρατμών στην εσωτερική μονάδα και στάξιμο νερού. Υπάρχει περίπτωση να ενεργοποιηθεί ένα εξάρτημα ασφαλείας και να διακόψει τη λειτουργία. Η λειτουργία εκτός αυτών των ορίων υγρασίας ή θερμοκρασίας, μπορεί να οδηγήσει σε απενεργοποίηση του συστήματος από ένα εξάρτημα ασφαλείας. 6

8 ΦΡΟΝΤΙ Α Φροντίδα ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ και Καθαρισμός ΠΡΟΣΟΧΗ Η συντήρηση θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο άτομο του σέρβις. Πριν τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία και κατεβάστε την ηλεκτρική ασφάλεια. n Καθαρισμός του φίλτρου αέρα 1.Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα. Οπίσθια αναρρόφηση Τραβήξτε την κάτω πλευρά του φίλτρου αέρα προς τα πίσω, επάνω από την καμπ. (2 λυγίσματα για τον τύπο 25/35, 3 λυγίσματα για τον τύπο 50/60) Κάτω αναρρόφηση Τραβήξτε το φίλτρο πάνω στο λύγισμα (2 λυγίσματα για τον τύπο 25/35, 3 λυγίσματα για τον τύπο 50/60) που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μονάδας. 2.Καθαρισμός του φίλτρου αέρα. Αφαιρέστε τη σκόνη από το φίλτρο αέρα χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα και ξεβγάλετε το μαλακά με κρύο νερό. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό ή ζεστό νερό για να αποφύγετε τη συρρίκνωση ή την παραμόρφωση του φίλτρου. Μετά τον καθαρισμό στεγνώστε τα στον ίσκιο. 3.Αντικατάσταση του φίλτρου αέρα. Οπίσθια αναρρόφηση Γαντζώστε το φίλτρο πίσω από το πτερύγιο στην κορυφή της μονάδας και πιέστε την άλλη πλευρά ελαφρά επάνω από το λύγισμα. (2 λυγίσματα για τον τύπο 25/35, 3 λυγίσματα για τον τύπο 50/60) Κάτω αναρρόφηση Γαντζώστε το φίλτρο πίσω από το πτερύγιο που βρίσκεται στη μέση της μονάδας και πιέστε την άλλη πλευρά αλαφρά πάνω από το λύγισμα. (2 λυγίσματα για τον τύπο 25/35, 3 λυγίσματα για τον τύπο 50/60) Κύρια μονάδα Φίλτρο Δύναμη Δύναμη Συνδέστε το φίλτρο στην κύρια μονάδα πιέζοντας παράλληλα τους γωνιασμένους σωλήνες προς τα κάτω.(2 γωνιασμένους σωλήνες για τον τύπο 25/35, 3 γωνιασμένους σωλήνες για τον τύπο 50/60) Στην πίσω πλευρά Στην κάτω πλευρά 7

9 n Καθαρισμός του δοχείου αποστράγγισης Καθαρίστε περιοδικά το δοχείο αποστράγγισης, διαφορετικά η σωλήνωση αποστράγγισης μπορεί να μπουκώσει από τη σκόνη και μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού. Ζητήστε να κάνει τον καθαρισμό ο αντιπρόσωπος της DAIKIN. Αν στην περιοχή υπάρχει πολύ σκόνη, προετοιμάστε ένα καπάκι που θα εμποδίζει την είσοδο της σκόνης και του αέρα στο δοχείο αποστράγγισης της εσωτερικής μονάδας. ΠΡΟΣΟΧΗ Μη θέτετε σε λειτουργία το κλιματιστικό χωρίς φίλτρα, κι αυτό για να αποφεύγεται η συγκέντρωση σκόνης στο εσωτερικό της μονάδας. Μην αφαιρείτε το φίλτρο αέρα εκτός εάν πρόκειται να καθαρίσετε. Χειρισμός του φίλτρου χωρίς λόγο ενδέχεται να του προκαλέσει βλάβη. Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, βενζόλιο, διαλυτικό, πούδρα στίλβωσης, εντομοκτόνο υγρό, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ξεθώριασμα και κύρτωση. Μην αφήνετε να υγρανθεί η εσωτερική μονάδα. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Η λειτουργία με σκονισμένα φίλτρα μειώνει την ψύξη και την ικανότητα παροχής θέρμανσης και προκαλεί σπατάλη ενεργείας. Η γρίλια αναρρόφησης είναι προαιρετική. Μην χρησιμοποιείτε νερό ή αέρα σε θερμοκρασία 50 ο C ή υψηλότερη για τον καθαρισμό των φίλτρων αέρα και των εξωτερικών πάνελ. Ρωτήστε τον αντιπρόσωπο της DAIKIN σχετικά με το πώς θα το καθαρίσετε. Ελεγχος Βεβαιωθείτε ότι η βάση, η βάση στήριξης και τα λοιπά εξαρτήματα της εξωτερικής μονάδας δεν είναι φθαρμένα ήδιαβρωμένα. Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν εμποδίζει τις εισόδους και εξόδους αέρα της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας. Βεβαιωθείτε ότι η αποστράγγιση λειτουργεί σωστά μέσω του σωλήνα αποστράγγισης κατά τις λειτουργίες ΨΥΞΗΣ και ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Εάν από το σωλήνα αποστράγγισης δεν βγαίνει νερό, υπάρχει περίπτωση υπάρχει διαρροή νερού από την εσωτερική μονάδα. Σε μια τέτοια περίπτωση, διακόψτε τη λειτουργία και συμβουλευθείτε το σέρβις. n Πριν από μια μακρά περίοδο μη λειτουργίας 1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Μόνο ΑΝΕΜΙΣΤήΡΑ για πολλές ώρες μια μέρα με καλό καιρό για να στεγνώσει το εσωτερικό. Πατήστε το κουμπί επιλογέας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και επιλέξτε τη λειτουργία ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ. Πατήστε το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ ΙΑΚΟΠΗ για να ξεκινήσει η λειτουργία. 2. Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα και τοποθετήστε τα και πάλι. 3. Βγάλτε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο. 4. Κατεβάστε την ηλεκτρική ασφάλεια του κλιματιστικού. Όταν είναι συνδεδεμένη μια πολλαπλή εξωτερική μονάδα, πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανεμιστήρα, βεβαιωθείτε ότι στον άλλο χώρο δεν χρησιμοποιείται τη λειτουργία θέρμανσης. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΩΝ 8

10 Εντοπισμός βλαβών Αυτές οι περιπτώσεις δεν υπονοούν βλάβη. Οι παρακάτω περιπτώσεις δεν υπονοούν βλάβη της κλιματιστικής συσκευής αλλά υπάρχει κάποια αιτία. Μπορείτε να συνεχίσετε να την χρησιμοποιείτε. Πρόβλημα Η λειτουργία δεν αρχίζει σύντομα. Οταν πατάτε το πλήκτρο ΑΝΟΙΧΤΟΣ/ΚΛΕΙΣΤΟΣ αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας. Οταν επανεπιλέγεται τον τρόπο λειτουργίας. Ζεστός αέρας δεν ρέει έξω αμέσως μετά την εκκίνηση της λειτουργίας θέρμανσης. Η λειτουργία θέρμανσης σταματά ξαφνικά και ακούγεται ένας ήχος ρευστού. Η εξωτερική μονάδα αποβάλλει νερό ή ατμό. Πάχνη βγαίνει από την εξωτερική μονάδα. Η εσωτερική μονάδα αναδύει δυσοσμία. Ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας περιστρέφεται ενώ η κλιματιστική συσκευή δεν λειτουργεί. H λειτουργία σταμάτησε ξαφνικά. (Η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ είναι αναμμένη.) Εξήγηση Αυτό γίνεται για να προστατευθεί η κλιματιστική συσκευή. Πρέπει να περιμένετε για 3 λεπτά περίπου. Η κλιματιστική συσκευή ζεσταίνεται. Πρέπει να περιμένετε για 1 έως 4 λεπτά. (Το σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αρχίζει να αποβάλλει αέρα μόνο όταν έχει φθάσει σε μία ορισμένη θερμοκρασία.) Το σύστημα αποβάλλει τον πάγο στην εξωτερική μονάδα. Πρέπει να περιμένετε 3 μέχρι 8 λεπτά. n Στον τρόπο λειτουργίας ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ο πάγος πάνω στην εσωτερική μονάδα μεταβάλλεται σε νερό ή ατμό όταν η κλιματιστική συσκευή είναι σε λειτουργία απόψυξης. n Στον τρόπο λειτουργίας ΨΥΞΗΣ ή ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ Υγρασία στον αέρα συμπυκνώνεται σε νερό στην κρύα επιφάνεια των σωληνώσεων της εξωτερικής μονάδας και στάζει. n Αυτό συμβαίνει όταν ο αέρας στο δωμάτιο ψύχεται και μετατρέπεται σε πάχνη από την ροή του κρύου αέρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης. n Αυτό συμβαίνει όταν μυρωδιές από το δωμάτιο, τα έπιπλα, ή τα τσιγάρα απορροφώνται μέσα στη μονάδα και αποβάλλονται με την ροή του αέρα. (Εάν συμβαίνει αυτό, σας προτείνουμε να ζητήσετε από ένα τεχνικό να πλύνει την εσωτερική μονάδα. Συμβουλευτείτε το σέρβις του καταστήματος που αγοράσατε την κλιματιστική συσκευή.) n Αφού σταματήσει η λειτουργία: Ο εξωτερικός ανεμιστήρας συνεχίζει να περιστρέφεται για άλλα 30 δευτερόλεπτα για προστασία του συστήματος. n Ενώ η κλιματιστική συσκευή δεν λειτουργεί: Οταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, ο εξωτερικός ανεμιστήρας αρχίζει να περιστρέφεται για προστασία του συστήματος. n Για προστασία του συστήματος, η κλιματιστική συσκευή μπορεί να σταματήσει τη λειτουργία σε μία απότομη αυξομείωση της τάσης. Επανέρχεται αυτόματα σε λειτουργία σε 3 λεπτά περίπου. 9

11 Ελέγξτε πάλι. Παρακαλούμε ελέγξτε πάλι πριν καλέσετε τον τεχνικό. Πρόβλημα Η κλιματιστική συσκευή δεν λειτουργεί. (Η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ είναι σβηστή.) Το αποτέλεσμα ψύξης (Θέρμανσης) είναι ανεπαρκές. Η λειτουργία σταματά ξαφνικά. (Η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ αναβοσβήνει.) Παρουσιάστηκε μία ασυνήθιστη κατάσταση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Έλεγχος Μήπως αποσυνδέθηκε ο αυτόματος διακόπτης ή κάηκε μία ασφάλεια; Υπάρχει διακοπή ρεύματος; Εχετε βάλει μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο; Είναι σωστά ρυθμισμένος ο χρονοδιακόπτης; Είναι καθαρά τα φίλτρα αέρα; Υπάρχει κάτι που εμποδίζει την είσοδο ή την έξοδο του αέρα της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας; Είναι σωστή η ρύθμιση της θερμοκρασίας; Είναι κλειστές οι πόρτες και τα παράθυρα; Είναι ρυθμισμένες κατάλληλα η ταχύτητα ροής του αέρα και η διεύθυνση αέρα; Είναι καθαρά τα φίλτρα αέρα; Υπάρχει κάτι που εμποδίζει την είσοδο ή την έξοδο του αέρα της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας; Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα ή απομακρύνετε όλα τα εμπόδια και αποσυνδέστε τον αυτόματο διακόπτη. Κατόπιν συνδέστε τον ξανά και προσπαθήστε να θέσετε σε λειτουργία την κλιματιστική συσκευή με το τηλεχειριστήριο. Εάν η λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει, καλέστε το σέρβις του καταστήματος που αγοράσατε την κλιματιστική συσκευή. Είναι οι τρόποι λειτουργίας των εσωτερικών μονάδων, που συνδέονται στις εξωτερικές μονάδες στο πολλαπλό σύστημα, όλοι ίδιοι; Αν όχι, ρυθμίστε όλες τις εσωτερικές μονάδες στον ίδιο τρόπο λειτουργίας και επιβεβαιώστε ότι οι λαμπτήρες αναβοσβήνουν. Επιπρόσθετα, όταν ο τρόπος λειτουργίας είναι το ΑΥΤΟΜΑΤΗ, ρυθμίστε όλες τις εσωτερικές μονάδες στους τρόπους λειτουργίας ΨΥΞΗ και ΘΕΡΜΑΝΣΗ για μια χρονική στιγμή και ελέγξτε ξανά ότι οι λαμπτήρες είναι κανονικοί. Αν οι λαμπτήρες σταματήσουν να αναβοσβήνουν μετά από τις παραπάνω ενέργειες, δεν υπάρχει δυσλειτουργία. (σελίδα 18.) Η κλιματιστική συσκευή μπορεί να παρουσιάσει βλάβη όταν υπάρχουν κεραυνοί ή ραδιοφωνικά κύματα. Αποσυνδέστε τον αυτόματο διακόπτη, συνδέστε τον ξανά και προσπαθήστε να θέσετε σε λειτουργία την κλιματιστική συσκευή με το τηλεχειριστήριο. 10

12 Καλέστε το σέρβις αμέσως. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ n Oταν συμβεί κάτι παράξενο (όπως η μυρωδιά καμένου), σταματήστε τη λειτουργία και αποσυνδέστε τον αυτόματο διακόπτη. Αν συνεχιστεί η λειτουργία σε μία μη-φυσιολογική κατάσταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Συμβουλευτείτε το σέρβις του καταστήματος που αγοράσατε την κλιματιστική συσκευή. n Μην προσπαθείτε να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε την κλιματιστική συσκευή μόνος σας. Λανθασμένη εργασία μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξίες ή πυρκαγιά. Συμβουλευτείτε το σέρβις του καταστήματος που αγοράσατε την κλιματιστική συσκευή. Αν παρουσιαστεί ένα από τα παρακάτω συμπτώματα, καλέστε αμέσως το σέρβις. Το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας είναι υπερβολικά ζεστό ή κατεστραμμένο. Ενας παράξενος ήχος ακούγεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Ο διακόπτης ασφαλείας, μία ασφάλεια, ή ο διακόπτης διαρροής προς τη γη διακόπτει συχνά τη λειτουργία. Συχνά ένας διακόπτης ή ένα πλήκτρο δεν λειτουργούν σωστά. Υπάρχει μυρωδιά καμένου. Νερό διαρρέει από την εσωτερική μονάδα. Αποσυνδέστε τον αυτόματο διακόπτη και καλέστε το σέρβις. n Μετά από διακοπή ρεύματος Το κλιματιστικό αυτόματα επαναλειτουργεί σε περίπου τρία λεπτά. Απλά θα πρέπει να περιμένετε για λίγο. Προϋποθέσεις απόρριψης Η αποσυναρμολόγηση της μονάδας, ο χειρισμός του ψυκτικού μέσου, του λαδιού και των άλλων τμημάτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη σχετική τοπική και εθνική νομοθεσία. Συστήνουμε την περιοδική συντήρηση. n Κεραυνός Αν κεραυνός ενδέχεται να χτυπήσει σε γειτονική περιοχή, σταματήστε τη λειτουργία και ΚΛΕΙΣΤΕ το διακόπτη του ρεύματος για την προστασία του συστήματος. Κάτω από ορισμένες συνθήκες λειτουργίας, το εσωτερικό του κλιματιστικού μπορεί να γεμίσει μετά από αρκετές εποχές χρήσης, έχοντας ως αποτέλεσμα τη χαμηλή απόδοση. Συστήνεται η περιοδική συντήρηση από έναν ειδικό εκτός από τον συνήθη καθαρισμό από τον χρήστη. Για εξειδικευμένη συντήρηση, επικοινωνήστε με το κατάστημα εξυπηρέτησης από το οποίο αγοράσατε το κλιματιστικό. Το κόστος της συντήρησης επιβαρύνει τον χρήστη. Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν το ψυκτικό υγρό που χρησιμοποιείται. Το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου που καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο. Τύπος ψυκτικού υγρού:r410a GWP (1) :1975 (1) GWP = δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη Ενδέχεται να απαιτούνται περιοδικοί έλεγχοι για διαρροές ψυκτικού υγρού σύμφωνα με Ευρωπαϊκή ήτοπική νομοθεσία. Επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα για περισσότερες πληροφορίες. 11

13

14

15

16 Copyright 2012 Daikin 4P B

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας 4PEL362536-1B.book Page 1 Wednesday, June 10, 2015 9:33 AM ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ DAIKIN Εγχειρίδιο λειτουργίας FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB FDXS50F2VEB9 English Deutsch Français Nederlands

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Εγχειρίδιο λειτουργίας ΜΟΝΤΈΛΑ FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Προφυλάξεις ασφάλειας... 2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετήστε το προϊόν κάθετα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε παράθυρο, κρατώντας μια ελάχιστη απόσταση 50 cm από τοίχους ή άλλα εμπόδια. Συνδέστε το

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ ATXB25C2V1B ATXB35C2V1B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Προφυλάξεις ασφάλειας... 2 Ονομασία εξαρτημάτων... 4 Προετοιμασία πριν από τη

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXB20C2V1B FTXB25C2V1B FTXB35C2V1B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Προφυλάξεις ασφάλειας... 2 Ονομασία εξαρτημάτων... 4 Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετήστε το προϊόν κάθετα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε παράθυρο, κρατώντας μια ελάχιστη απόσταση 50 cm από

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN25KEV1B FTXN35KEV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN25KEV1B FTXN35KEV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN25KEV1B FTXN35KEV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ DUE-2236 Εγχειρίδιο χρήσης

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ DUE-2236 Εγχειρίδιο χρήσης ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ DUE-2236 Εγχειρίδιο χρήσης ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 1 Ευχαριστούμε που αγοράσατε τον αφυγραντήρα UNITED για να παρέχει άνεση στην οικογένεια σας και το χώρο σας. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης Μοντέλα: MFS-16216 / MFS-16217 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά 1 ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1 Συνθήκες λειτουργίας... 4 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικά συστήματος split FHA35AVEB FHA50AVEB FHA60AVEB FHA71AVEB FHA100AVEB FHA125AVEB FHA140AVEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 1 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1154 Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σελ. 1 από 7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MFT-16218 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ STSD V1R3

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ STSD V1R3 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ Οδηγίες χρήσης Προειδοποιήσεις ασφαλείας... 2 Εγκατάσταση συσκευής... 3 Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο... 3 Ρευματολήπτης και προδιαγραφές πρίζας... 3 Προδιαγραφές χώρου... 3 Χρήση του αφυγραντήρα...

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Eλληνικά Italiano Español English Deutsch Nederlands Français MODELS FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B Portugues Türkçe Pyccкий Χαρακτηριστικό Για άνεση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ -ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2) ΠΤΕΡΎΓΙΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ 3) ΔΕΚΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 4) ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΤΜΗΜΑ 5) ΛΑΒΕΣ 6) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας FDXM5F3V1B FDXM35F3V1B FDXM50F3V1B FDXM60F3V1B Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο Πληροφορίες για το σύστημα.1 Εξαρτήματα... 3 Λειτουργία 3 3.1 Εύρος λειτουργίας... 3 4

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL Deutsch

OPERATION MANUAL Deutsch English Türkçe FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Pyccкий MODELS Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 00_CV_3P297033-1.indd

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS INVMS45A2 INVMS45A2-BS User s Manual Refrigerator - Freezer Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης Manual de Utilizare Frigider - Congelator Bedienungsanleitung Kühl-/Gefrierschrank English/Ελληνικά/Română/Deutsch

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας με Ιονιστή

Αφυγραντήρας με Ιονιστή 25L_manual_Layout 2 16/12/14 3:15 μ.μ. Page 1 Αφυγραντήρας με Ιονιστή Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Σ 25L_manual_Layout 2 16/12/14 3:15

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΜΟΝΤΈΛΑ FTX20J2V1B Εγχειρίδιο λειτουργίας FTX25J2V1B FTX35J2V1B FTX20J3V1B FTX25J3V1B FTX35J3V1B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Προφυλάξεις ασφάλειας... 2 Ονομασίες εξαρτημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας ADEQ35C2VEB ADEQ50C2VEB ADEQ60C2VEB ADEQ71C2VEB ADEQ100C2VEB ADEQ125C2VEB Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο 2 1.1 Σημασία των προειδοποιητικών ενδείξεων και των συμβόλων.

Διαβάστε περισσότερα

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ FTX25KNV1B FTX35KNV1B Δυνατότητες Αυξημένη άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ΑΝΕΤΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ Η κατεύθυνση της ροής αέρα ορίζεται προς τα επάνω κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ CARBON

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ CARBON ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ CARBON UCH-869 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τάση: 230V Συχνότητα:50Hz 2 ρυθμίσεις ισχύος:1100w/2200w Θερμαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1 Συνθήκες λειτουργίας... 4 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘΩΜΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : , , FAX

ΙΘΩΜΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : , , FAX ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Συνδυάστε τα δύο μισά της βάσης, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. 2. Ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης της συσκευής. ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 3. Τοποθετήστε τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1 Συνθήκες λειτουργίας... 4 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

GR Ηλεκτρικός βραστήρας

GR Ηλεκτρικός βραστήρας SWK 1750SS GR Ηλεκτρικός βραστήρας - 1 - GR Ηλεκτρικός βραστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας με Ιονιστή

Αφυγραντήρας με Ιονιστή Αφυγραντήρας με Ιονιστή Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E

ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε έναν αφυγραντήρα MERCURY. Παρακαλούµε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσεως. Έτσι θα αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ FTX20KV1B FTX25KV1B FTX35KV1B FTX50KV1B FTX60KV1B Δυνατότητες Αυξημένη άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ΑΝΕΤΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ Η κατεύθυνση της ροής αέρα

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXG25JV1BS FTXG35JV1BS FTXG50JV1BS CTXG50JV1BS 00_CV_3P255639-2A.indd 1 Pyccкий FTXG25JV1BW FTXG35JV1BW FTXG50JV1BW CTXG50JV1BW Тürkçe MODELS Portugues Eλληνικά Italiano

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Mοντέλο: UHC-862 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ R410A FTX20K2V1B FTX25K2V1B FTX35K2V1B FTX50K2V1B FTX60K2V1B FTX71K2V1B R32 FTXP20K2V1B FTXP25K2V1B FTXP35K2V1B FTXP20K3V1B FTXP25K3V1B FTXP35K3V1B

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικά συστήματος split FBQ35D2VEB FBQ50D2VEB FBQ60D2VEB FBQ71D2VEB FBQ100D2VEB FBQ125D2VEB FBQ140D2VEB 1 4 6 7 5 1 3 2 8 1 2 A 1 2 B 1 1 2 3 RR71-100-125 RQ71-100-125 RZQ200-250

Διαβάστε περισσότερα

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ R410A ATX20K2V1B ATX25K2V1B ATX35K2V1B R32 ATXP20K2V1B ATXP25K2V1B ATXP35K2V1B Δυνατότητες Αυξημένη άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ΑΝΕΤΗ ΡΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W www.colorato.net ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W Η συσκευή προορίζεται για μάζεμα μόνο κρύας/ξερής στάχτης. Προσοχή: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση 1

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο: UHR-865 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ.

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο: UHR-865 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHR-865 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 1. Διαβάστε τις οδηγίες προσεχτικά πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

R Αφυγραντήρας R-9110

R Αφυγραντήρας R-9110 R-9110 Αφυγραντήρας R-9110 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε. τες για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP Register your product and get support at. Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP Register your product and get support at. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 EL Εγχειρίδιο χρήσης 7k j 7l i a h b c d e f g Ελληνικά 1 Σημαντικό Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-12S ΙΣΧΥΣ: 1200 W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-12S ΙΣΧΥΣ: 1200 W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-12S ΙΣΧΥΣ: 1200 W www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΜΟΝΟ ΚΡΥΕΣ ΣΤΑΧΤΕΣ! Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά πριν τη χρήση και διατηρείστε

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer HP4997/00. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer HP4997/00. Register your product and get support at  Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/00 EL Εγχειρίδιο χρήσης h i a b g c f d e Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990. Register your product and get support at  Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990 Εγχειρίδιο χρήσης e f g d h b a c i j k Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer. Register your product and get support at HP4996/22. Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4996/22. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4996/22 EL Εγχειρίδιο χρήσης d c b e f g h a i Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B Χαρακτηριστικά Για άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ Η λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, στην οποία έχει προστεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13

AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13 AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η συσκευή δεν λειτουργεί Παράξενη οσμή Θόρυβος υγρού Ομίχλη βγάζει από την έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ανεμιστήρας στήλη 40 Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF-16219 Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Περιεχόμενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Περιγραφή μερών Οδηγίες συναρμολόγησης Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ LRYEQ16A7Y1 LCBKQ3AV1(E) LRYEQ16A7Y1 LCBKQ3AV1(E) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...1 2. ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ...5 3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...6 4. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Επιτοίχια Μονάδα ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Επιτοίχια Μονάδα ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16. Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16 Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Εγχειρίδιο Χρήσης Επιτοίχια Μονάδα Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ FFQ25C2VEB FFQ35C2VEB FFQ50C2VEB FFQ60C2VEB 1 6 7 1 9 2 4 5 A 1 2 3 2 3 B 1 1 8 1 2 3 4 A5 B RR71-100-125 RQ71-100-125 18-35 12-28 18-35 12-28 80% 80% 15~46 5~46 RXS25-35-50-60 21-32

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXG20LV1BS FTXG25LV1BS FTXG35LV1BS FTXG50LV1BS 00_CV_3P357704-1.indd 1 Pyccкий FTXG20LV1BW FTXG25LV1BW FTXG35LV1BW FTXG50LV1BW Тürkçe MODELS Português Eλληνικά Italiano

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer. Register your product and get support at HP4867/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4867/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4867/00 EL Εγχειρίδιο χρήσης b c d e i h g f a Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση. Φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών

Διαβάστε περισσότερα

D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Βραστήρας D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προσοχή: Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, θα πρέπει να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης, οι οποίες θα σας επιτρέψουν να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε το προϊόν μας. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν από κάθε χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PAH-9027 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PAH-9027 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PAH-9027 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το κλιματιστικό υψηλής ποιότητας. Παρακαλούμε σιγουρευτείτε οτι διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σωστή χρήση για αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας Ευχαριστούμε που αγοράσατε το ενσύρματο τηλεχειριστήριο. Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τις προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα