Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions"

Transcript

1 Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή προιόντος Οθόνη...7 Έλεγχος κίνησης περσίδων...10 Συμβουλές για τη λειτουργία...11 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Καθαρισμός της εσωτερικής μονάδας...12 Καθαρισμός της εξόδου αέρα...12 καθαρισμος του χαμηλού μπροστινού πάνελ και των φίλτρων...13 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Αντιμετώπιση προβλημάτων...14 ΠΡΟΣΟΧΗ Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό για συντήρηση και επισκευή. Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη για την εγκατάσταση της μονάδας. Η μονάδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες χωρίς επίβλεψη Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να επιβλεπονται, ώστε να μην παίζουν με τη μονάδα. εάν το καλώδιο χρειαστεί αντικατάσταση, πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό. η εγκατάσταση της μονάδας πρεπει να γίνει σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμόυς και από εξειδικευμένο προσωπικό. 1

3 2

4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή τραυματισμού του χρήστη ή άλλων ατόμων και καταστροφή περιουσίας, θα πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω οδηγίες. ακατάλληλη λειτουργία εξαιτίας αγνόησης των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή καταστροφή. η σοβαρότητα κατηγοριοποιείται συμφωνα με τις παρακάτω ενδείξεις. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το σύμβολο υποδεκνύει πιθανό θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σοβαρό τραυματισμό ή καταστροφή Η επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο φαίνονται παρακάτω Ποτε μην κάνετε αυτό Πάντα να κάνετε αυτό Συνδέστε σωστά την παροχή ρεύματος. ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω υπερθέρμανσης Μην τροποποιείτε το μήκος του καλωδίου και μην το χρησιμοποιείτε με άλλες συσκευές. ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω υπερθέρμανσης Βεβαιωθείτε πως υπάρχει σωστά συνδεδεμένη γείωση. Η απουσία γείωσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Αποσυνδέστε τη μονάδα εάν υπάρχουν περιέργοι θόρυβοι, ή οσμές ή καπνός. ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Αερίστε καλά τον χώρο πριν ενεργοποιήσετε τη μονάδα αν υπάρχει διαρροή αερίου από άλλες συσκευές., έκρηξη, πυρκαγιά και εγκάυματα Μην ενεργοποιήτε και απενεργοποιήτε τη μονάδα από τον ασφαλειοδιακόπτη ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω υπερθέρμανσης Μην λειτουργείτε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια ή σε χώρους με υψηλή υγρασία. ηλεκτροπληξία Μην επιτρέπετε τη διαρροή νερού στα ηλεκτρικά μέρη. Χρησιμοποιείτε τον σωστό διακόπτη και ασφάλεια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ βλάβη στη μονάδα ή ηλεκτροπληξία. Μην πίνετε νερό από τα συμπυκνώματα της μονάδας. Περιέχει συστατικά που μπορεί να προκαλέσουν σωματική βλάβη. Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο δεν είναι κοντά σε θερμαντικές συσκευες. ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 3 Μην καταστρέφετε και μη χρησιμοποιήτε μη προδιαγραμένο καλώδιο. ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Μην εκθέτετε το σώμα σας για μεγάλο χρονικό διάστημα στον κρύο αέρα. Μπορεί να προκληθούν προβλήματα υγείας. Χρησιμοποιείτε πάντα ειδικό κύκλωμα και ασφαλειοδιακόπτη. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά Μην ανοίγετε τη μονάδα ενω λειτουργεί. ηλεκτροπληξία Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο δεν είναι μοντά σε ευφλέκτα αερια ή υγρά, όπως βενζίνη, διαλυτικά κλπ. έκρηξη ή πυρκαγιά Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα και μην κάνετε μετατροπές. βλάβη και ηλεκτροληξία.

5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά την αφαίρεση του φίλτρου μην ακουμπάτε τα μεταλλικά μέρη της μονάδας. τραυματισμός. Πριν το καθαρισμό της μονάδας απενεργοποιήστε τη και κατεβάστε τον ασφαλειοδιακόπτη. Μην καθαρίζετε τη μονάδα ενω είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα, διότι μπορεί να προκληθει ηλεκτροπληξ'ια, πυρκαγία και τραυματισμός. Διακόψτε την λειτουργία της μονάδας και κλείστε τα παράθυρα σε περίπτωση καταιγίδας Η λειτουργία με ανοιχτά παράθυρα μπορεί να δημιουργήσει υγρασία στην εσωτερική μονάδα και στα έπιπλα. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά, διαλυτικά ή κερί για τον καθαρισμό της μονάδας. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανι. παραμόρφωση ή αποχρωματισμός Βεβαιωθείτε πως τι καλώδιο δεν συμπιέζεται και μην τοποθετείτε πάνω του βαριά αντικείμενα. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιας Μην καθαρίζετε τη μονάδα με νερό. Μπορεί να διαρρευσει νερό και να καταστραφεί η μόνωση. Μ πορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Μην στρέφετε τον αέρα απευθείας σε ζώα και φυτά. Μπορεί να έχει άσχημες συνέπειες σε αυτά Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν εμποδια στις εισόδους και εξόδους του αέρα. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα ή τραυματισμό Βεβαιωθειτε πως η βάση της εξωτερικής μονάδας δεν έχει φθαρεί λόγω μακροχρόνιας έκθεσης. Εάν η βάση έχει φθαρεί υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη λόγω πιθανης πτώσης της μονάδας Προσέχετε όταν αφαιρείτε τις κούτες και κατά την εγκατάσταση. Οι αιχμηρες άκρες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμο. Αερίστε καλά τον χώρο όταν χρησιμοποιείτε παράλληλα σόμπα κλπ. έλλειψη οξυγονου. Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα για άλλους σκοπους. Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα για την συντήρηση τροφίμων, φυτών και έργων τέχνης μπορεί να προκληθεί φθορά κλπ Όταν η μονάδα δεν λειτουργεί για αρκετό διάστημα, κατεβάστε τον ασφαλειοδιακόπτη. βλάβη της μονάδας ή ακόμα και πυρκαγιά. Βεβαιωθείτε πως τα φίλτρα είναι σωστά τοποθετημενα. Να καθαρίζετε τα φίλτρα κάθε 2 εβδομάδες. Λειτουργία χωρίς φίλτρα μπορεί να προκαλέσει βλαβη στη μονάδα. Εάν διαρευσει νερό στη μονάδα, απενεργοποιήστε τη, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό. 4

6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έλεγχοι πρίν τη λειτουργία 1. Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση. 2. Βεβαιωθείτε πως η μονάδα έχει γειωθεί σωστά. 3. Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένο ή μη εγκεκριμένο καλώδιο. 4. Μην χρησιμοποιείτε την ίδια πρίζα και για άλλες συσκευές 5. Μην χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου 6. Μην ενεργοποιείτε/απενεργοποιέιτε τη μονάδα από τον ασφαλειοδιακόπτη. Χρήση 1. Η απευθείας έκθεση στον αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να βλάψει την υγεία σας. Βεβαιωθείτε πως ζώα ή φυτά δεν είναι απευθείας εκτεθειμένα για αρκετό διάστημα στον αέρα 2. Όταν χρησιμοποιείτε παράλληλα και άλλες θερμαντικές συσκευές, φροντίστε να αερίζετε καλά τον χώρο για την αποφυγή έλλειψης οξυγόνου 3. Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα για άλλους σκοπούς (πχ συντήρηση τροφίμων, φυτών, έργα τέχνης, ζώα). μπορεί να προκληθεί βλάβη σε αυτά. Καθαρισμός και συντήρηση 1. Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της μονάδας κατά τον καθαρισμό των φίλτρων, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από αιχμηρές άκρες. 2. Μην επιτρέπετε τη διαρροή νερού στη μονάδα. Θα προκληθεί φθορά στη μόνωση, με αποτέλεσμα να προκληθεί ηλεκτροπληξία. 3. Πριν τον καθαρμό της μονάδας βεβαιωθείτε πως είναι απενεργοποιημένη και έχει διακοπεί η σύνδεση με την παροχή. Συντήρηση Για συντήρηση και επισκευή, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο αντιπρόσωπο Θερμοκρασιακά εύρη λειτουργίας Ψύξη Θέρμανση Εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος Θερμοκρασία χώρου 0 o C~43 o C o o -15 C~ 43 C Σχετική υγρασία χώρου Κάτω από 80% Σχετική υγρασία από 80% και πάνω μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση υγροποιήσεων στην επιφάνεια της μονάδας. Εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος Θερμοκρασία χώρου o o -15 C~ 24 C Κάτω από 28 o C Σε περιπτωση που οι παραπάνω συνθήκες δεν ικανοποιούνται θα ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη προστασία. 5

7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Μονάδας Εσωτερική Μονάδα 1 Έξοδος αέρα 2 Οθόνη 3 Περσίδες οριζόντιας κίνησης 4 Περσίδες κάθετης κίνησης 5 Μπροστινό πάνελ (πάνω και κάτω) 6 Είσοδος αέρα 7 Αγωγός αποστράγγισης Εξωτερική μονάδα 8 Καλώδιο σύνδεσης 9 Σωλήνες σύνδεσης 10 Βάνες 11 Πλέγμα προστασίας ανεμιστήρα TEST RUN LOCK ON/OFF MODE FAN SPEED ADJUST ASSITANT FUNCTION ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για ενδεικτική χρήση. Μπορεί να υπάρχει διαφορά με την κλιματιστική μονάδα που έχετε αγοράσει (ανάλογα το μοντέλο). ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Αυτό το εγχειρίδιο δεν περιεχει οδηγιες για το ασυρματο χειριστηριο. Ανατρεξτε στο εγχειριδιο οδηγιών για το ασυρματο τηλεχιεριστηριο που συνοδευει τη μοναδα. 6

8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Οθόνη Θερμοκρασία χώρου/επιλεγμένη θερμοκρασία /ένδειξη επιλογής timer(χρονοδιακόπτη) TIMER ON TIMER OFF ON/OFF MODE FAN SPEED ADJUST AUXILIARY FUNCTION TEST RUN LOCK Ενδείξεις Ένδειξη αυτόματης λειτουργίας (auto) Ένδειξη λειτουργίας σε ψύξη (cool) Ένδειξη λειτουργίας αφύγρανσης(dry) Ένδειξη λειτουργίας σε θέρμανση (heat) Ένδειξη λειτουργίας ανεμιστήρα (fan) Πλήκτρα λειτουργίας Ένδειξη κίνησης των περσίδων (swing) Ένδειξη λειτουργίας sleep Ένδειξη λειτουργίας turbo Ένδειξη timer on Ένδειξη timer off Ένδειξη κλειδώματος οθόνης Πλήκτρο ON/OFF:Πιέστε μια φορά αυτό το πλήκτρο για αρχίσει η λειτουργία της μονάδας. Πιέστε το άλλη μια φορά για να την απενεργοποιήσετε. Πλήκτρο MODE:Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε την κατάσταση λειτουργίας. Κάθε φόρα που πιέζετε αυτό το πλήκτρο, η κατάσταση αλλάζει με τη φορά του βέλους AUTO COOL DRY HEAT(for cooling & heating models only) FAN ONLY Σε κάθε κατάσταση που θα επιλέγετε θα εμφανίζεται στην οθόνη και η αντ ιστοιχη ένδειξη. Auto: Η μονάδα επιλέγει αυτόματα την κατάσταση λειτουργίας ανάλογα με τη διαφορά θερμοκρασίας που υπάρχει ανάμεσα στη θερμοκρασία του χώρου και την επιλεγμένη θερμοκρασία στο ασύρματο τηλεχειριστήριο. Επιλέγεται αυτόματα και η ταχύτητα του ανεμιστήρα Cool: Λειτουργία σε ψύξη, επιλέγοντας την επιθυμητή θερμοκρασία. O O (Εύρος θερμοκρασίας:17 C~30 C). TIMER ON TIMER OFF Ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα Dry: Δίνει τη δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής θερμοκρασίας στην χαμηλή ταχύτητα O O του ανεμιστήρα, αφυγραίνοντας το περιβάλλον (Εύρος θερμοκρασίας:17 C~30 C). Στην κατάσταση dry δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα Heat: Λειτουργία σε θέρμανση, επιλέγοντας την επιθυμητή θερμοκρασία (μόνο για μονάδες τύπου αντλίας θερμότητας O O (Εύρος θερμοκρασίας:17 C~30 C). Fan only: Δυνατότητα λειτουργίας ως ανεμιστήρας χωρίς επιλογή ψύξης ή θέρμανσης. Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας δεν εμφανίζεται η επιλεγμένη θερμοκρασία και ούτε υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης.

9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 AN SPEED:, : LOW HIGH AUTO : auto dry auto auto dry : Πλήκτρο ρύθμισης: 1. Ρυθμιση θερμοκρασιας: πιεστε τα πλήκτρα και για να ορισετε τη θερμοκρασια με ευρος 17ºc ~ 30ºc. 2. Ρύθμιση timer: Ρυθμίστε τον χρόνο του timer on/off σε κατάσταση ρύθμιση του timer (0-24 ώρες) 3. Επιλογή εφεδρικής λειτουργιας: Επιλέξτε τη επιθυμητή εφεδρική λειτουργία πιέζοντας τα πλήκτρα και. 4. Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία, πιέστε τα πλήκτρα για να ελέγξετε τις πληροφορίες για τα Τ1, Τ2, Τ3(Τ2Β), P0, P1, Ed. Εάν δεν εμφανιστεί κωδικός προστασίας ο κωδικός αλλάζει. 5. Σε κατάσταση σφάλαμτος: πιέστε τα πλήκτρα και για να δέιτε τον κωδικό σφάλματος E1, E2, E3, E4, E5, E7 και Ed (για λεπτομερειες ανατρεξτε στη σελ.14 - aντιμετωπιση σφαλματων) 6. Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω καταστάσεις λειτουργίας, αν πιέσετε συνεχόμενα το πλήκτρο και, η ρύθμιση αλλάζει η φορές ανα δευτερόλεπο. Πλήκτρο εφεδρικής λειτουργίας: Με αυτό το πλήκτρο μπορείτε να επιλέξετε ή να ακυρώσετε την εφεδρική λειτουργία. Πιέστε αυτό το πλήκτρο και έπειτα πιέστε το πλήκτρο ρύθμισης και για να επιλέξετε την επιθυμητη ρύθμιση. Καθε φορά που πιέζετε αυτό το πλήκτρο, η κατάσταση αλλάζει με τη φορά του βελους: Οταν πιέστε το πλήκτρο : TIMER ON TIMER O Οταν πιέστε το πλήκτρο : TIMER O TIMER ON 8

10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Όταν επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση, πιέστε άλλη μια φορά το πλήκτρο auxiliary function για την επιβεβαίωση. Σημείωση: αυτή η περιγραφή είναι ενδεικτική. Οι ρυθμίσεις διαφέρουν ανάλογα το μοντέλο. Η σχετική ένδειξη φωτίζει ανάλογα την επιλογή λειτουργίας: Κίνηση περσίδων δεξιά/αριστερά: Μπορείτε να επιλέξετε την οριζόντια κίνηση περσίδων Λειτουργιά sleep: Με αυτή την επιλογή η μονάδα λειτουργεί σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής σε κατάσταση cool, heat, auto. Όταν έχει επιλέγει η λειτουργία sleep, η μονάδα θα αυξάνει (ψύξη) ή θα μειώνει (θέρμανση) την θερμοκρασία 1ºC ανά ώρα. Η θερμοκρασία θα σταθεροποιηθεί 2 ώρες αργότερα. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα σε αυτή τη λειτουργία είναι στο auto. Λειτουργία Τurbo: Όταν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία σε κατάσταση θερμανσης, θα ενεργοποιηθεί η εφεδρική αντίσταση και παραγετεαι περισσότερη θερμανση. Σημειωση: αυτή η λειτουργία είναι διαθεσιμη μόνο σε μονάδες που εχουν εφεδρική αντίσταση Λειτουργία Τimer on: Χρησιμοποιήστε το timer on για την ενεργοποίηση της μονάδας την επιθυμητή ώρα. (μεταξύ 0-24 ώρες). Αφού επιλέξετε τη λειτουργία timer on. Πιέστε τα πλήκτρα και για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα. Κάθε φορά που πιέζετε κάποιο από τα 2 πλήκτρα η ώρα θα αυξάνεται/μειώνεται κατά 30 λεπτά. Αφού ρυθμίσετε και την ώρα πιέστε το πλήκτρο auxiliary function για την επιβεβαίωση Λειτουργία Τimer off: χρησιμοποιήστε το timer off για την απενεργοποίηση της μονάδας την επιθυμητή ώρα. (μεταξύ 0-24 ώρες). Αφού επιλέξετε τη λειτουργία timer off. Πιέστε τα πλήκτρα και για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα. Κάθε φορά που πιέζετε κάποιο από τα 2 πλήκτρα η ώρα θα αυξάνεται/μειώνεται κατά 30 λεπτά. Αφού ρυθμίσετε και την ώρα πιέστε το πλήκτρο auxiliary function για την επιβεβαίωση. Σημείωση: για να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις του timer, πιέστε το πλήκτρο auxiliary function και έπειτα με τα πλήκτρα και επιλέξτε timer on/off. Πιέστε το πλήκτρο auxiliary function άλλη μια φορά για την ακύρωση. 6 7 Πλήκτρο δοκιμαστικής λειτουργίας: Αυτό το πλήκτρο είναι ειδικά σχεδιασμένο για σκοπούς συντήρησης από τεχνικό. Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία και πιέστε το άλλη μια φορά για να διακόψτε την δοκιμαστική λειτουργία διαρκεί 30 λεπτά ανεξάρτητα από την επιλεγμένη θερμοκρασία. Πιέστε το πλήκτρο adjust για να ελέγξετε τους κωδικούς προστασίας P4, P5, P9 και τις πληροφορίες T1, T2 και T3(T2B). Πλήκτρο κλειδώματος: Όταν πιέσετε το πλήκτρο Lock μια φορά θα κλειδώσουν όλες οι ρυθμίσεις αλλά δεν θα κλειδώσει η λειτουργία του ασύρματου τηλεχειριστηρίου. Θα εμφανιστεί η ένδειξη Lock Πιέστε το άλλη μια φορά για να ακυρώσετε το κλείδωμα. 9

11 - 10

12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Operation Tips

13 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

14 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 13

15 E2 E4 E5 Ed P0 1 E1 P

16 15

17

R OOM A IR C ONDIT IONE R

R OOM A IR C ONDIT IONE R Μοντέλα MVI-09/MVO-09 B efore us ing your air c onditioner, pleas e read MVI-/MVO- this manual c arefully and keep it for future referenc e. MVI-8/MVO-8 INV E R T E R S P L IT-T Y P E R OOM A IR C ONDIT

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Ντουλάπας Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο:

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο: Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Μοντέλο: V2MDI-18 V2MDI-24 V2MDI-36 V2MDI-50 V2MDI-60 V1MDI-60 IMDI-60 Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Ασύρματο τηλεχειριστήριο...13 Λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης...

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Σημειώσεις για τη χρήση... 4 Περιγραφή κάθε εξαρτήματος...6 Ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

STELLAR INVERTER SERIES

STELLAR INVERTER SERIES Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. STELLAR INVERTER SERIES Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο Στις σελίδες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΝΑΛΑΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΝΑΛΑΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΝΑΛΑΤΗ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα Καναλάτη Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30 ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30 Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπου οροφής και δαπέδου Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GR ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση ή πριν τις εργασίες συντήρησης. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Κασέτα Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο) Εγχειρίδιο Χρήσης και Οδηγίες Εγκατάστασης

Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο) Εγχειρίδιο Χρήσης και Οδηγίες Εγκατάστασης Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο) Εγχειρίδιο Χρήσης και Οδηγίες Εγκατάστασης Μοντέλα που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο: GAIRZ09IAENW(Εσωτερικό)/GAIRZ09EANNW GAIRZ12IAENW(Εσωτερικό)/GAIRZ12EANNW

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello TDN/TDG-A28VR4 TDN/TDG-A35VR4 For the proper use

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello KTN/KTG-09IV KTN/KTG-12IV KTN/KTG-18IV KTN/KTG-24IV

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Τύπος εγκατάστασης σε τοίχο Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε το προϊόν μας. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν από κάθε χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24

Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24 CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ελληνικά / Greek... 3 English

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AS-09UR4SVNNK3 AS-1UR4SVGNK3 AS-18UR4SFVNK3 AS-09UR4SVGNK AS-1UR4SVGNK4 AS-18UR4SFVNK4 AS-4UR4SLJNK3 Περιεχόμενα Προετοιμασία πριν τη χρήση ------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΜΟΝΤΈΛΑ FTX20J2V1B Εγχειρίδιο λειτουργίας FTX25J2V1B FTX35J2V1B FTX20J3V1B FTX25J3V1B FTX35J3V1B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Προφυλάξεις ασφάλειας... 2 Ονομασίες εξαρτημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) Μέσα θα βρείτε πολλές χρήσιμες συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσετε και να συντηρήσετε σωστά το κλιματιστικό. Μια μικρή προληπτική φροντίδα από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΌ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΌ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΌ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Παρακαλούμε, διαβάστε με προσοχή το παρόν εγχειρίδιο, πριν θέσετε σε λειτουργία το σετ, και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Τύπος : EΠΙΤΟΊΧΙΟ www.lg.com 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα