Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ. πρωτ.: 3577 /Α331 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Σχετ.: 2691, 3252, 3314,3603 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα : Προγραμματισμού & Πληροφορικής (Α) Ταχ. Δ/νση : Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη Ταχ. κωδ. : Aθήνα Α Π Ο Φ Α Σ Η Πληροφορίες : Ν. Βασιλειάδου - Ε. Λυμπεροπούλου Τηλέφωνο : Fax : Θ Ε Μ Α: Έγκριση χορήγησης Δωρεάν Κρατικής Αρωγής σε σεισμόπληκτους για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που προκάλεσε ο σεισμός της 8 ης Ιουνίου 2008 σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 της από Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κλπ. και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 867/79 (Φ.Ε.Κ. 24/Α/ ). 2. Τις διατάξεις του Ν. 1190/81 (Φ.Ε.Κ. 203/Α/ ) ο οποίος κύρωσε την από Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981 και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του Ν. 2412/96 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 123/Α/ ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο του Ν. 1266/82 (Φ.Ε.Κ. 81/Α) «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25, παρ. 6 του Ν. 1418/84 «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 23/Α).

2 2 4. Τις διατάξεις του Ν. 128/75 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος». 5. Το Π.Δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων». 6. Την Κοινή Απόφαση Δ16α/04/773/ του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων και εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 7. Την με αριθμό 50148/542/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου «Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Φ.Ε.Κ. 420/Β/ ). 8. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/Α/ ). 9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «του κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 10. Το Π.Δ. 81/2002 (Φ.Ε.Κ. 57/Α/ ), για συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. 11. Το Π.Δ. 206/2007 (Φ.Ε.Κ. 232/Α/ ), για το διορισμό των Υπουργών και Υφυπουργών. 12. Το Π.Δ. 3/2009 (Φ.Ε.Κ. 2/Α/ ), για την αποδοχή παραίτησης μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών. 13. Το Π.Δ. 4/2009 (Φ.Ε.Κ. 2/Α/ ), για το διορισμό των Υπουργών και Υφυπουργών. 14. Τα αντίστοιχα ενάριθμα έργα της ΣΑΕ 069 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 15. Την υπ αρ. οικ/5322/α32/ (Φ.Ε.Κ. 1336/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 8 ης Ιουνίου 2008 σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας.». 16. Την υπ αρ. οικ/7320/α32/ (Φ.Ε.Κ. 2007/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 8 ης Ιουνίου 2008 σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας.», και ιδίως το άρθρο Τα υπ αρ. οικ / , οικ / έγγραφα του Τ.Α.Σ. Ν. Αχαΐας και τα υπ αρ. οικ. 7106/2009, 10829/ έγγραφα του Τ.Α.Π. Ν. Ηλείας. 18. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Ν. Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

3 3 Τον καθορισμό δικαιούχων Δωρεάν Κρατικής Αρωγής από το σεισμό της 8 ης Ιουνίου 2008, ως κατωτέρω: 1. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ Α. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Τ.Δ. ΑΙΓΕΙΡΑΣ Αλεξόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη. 2. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ Τ.Δ. ΑΙΓΙΟΥ Κοσκινόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη, Σωτηριάδη Λουκία του Θεοδώρου, Κωστόπουλος Δημήτριος του Κων/νου, Κωστοπούλου Αθανασία του Κων/νου, Αγγελόπουλος Παναγιώτης του Βασιλείου, Βαλαούρας Ιωάννης του Παναγιώτη, Βαλαούρας Δημήτριος του Παναγιώτη, Βαλαούρα Παναγιώτα του Παναγιώτη, Αθανασόπουλος Κων/νος του Μιχαήλ, Μακρυγιαννάκη Γεωργία σύζυγος Στυλιανού, Τζούρας Δημήτριος του Σπήλιου, Φειδάκης Ιωάννης του Ανδρέα, Φειδάκη Παναγιώτα του Ανδρέα, Κατσίκα Παναγιώτα του Δημητρίου. Τ.Δ. ΔΑΦΝΩΝ Σακελλαρίου Βασιλική του Άγγελου. 3. ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ Τ.Δ. ΑΚΡΑΤΑΣ Ράλλη Παναγιώτα του Θεοδώρου, Δανιήλ Κων/νος του Δημητρίου, Δανιήλ Παναγιώτης του Δημητρίου, Οικονομόπουλος Χαράλαμπος του Βασιλείου. Τ.Δ. ΚΡΑΘΙΟΥ Πάτερ Μεντζελίδης Νικόλαος ( πληρεξούσιος για τον Ι.Ν. Σωτήρος Κραθίου). Τ.Δ. ΣΥΛΙΒΑΙΝΩΤΙΚΩΝ Πέτρου Αργυρούλα του Χρήστου. 4. ΔΗΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ Τ.Δ. ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ Κουτούλη Ανθή του Παναγιώτη, Ασημακόπουλος Μιχαήλ του Νικολάου, Γεωργίου Παναγιώτα σύζυγος Γεωργίου, Αρμπής Ιωάννης του Δημητρίου. Τ.Δ. ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ Τσινούκας Παρασκευάς του Αθανασίου, Σκλιβάνος Γεώργιος του Ιωάννη, Ασημακόπουλος Άγγελος του Παναγιώτη, Μαχαίρας Βασίλειος του Χαραλάμπους.

4 Τ.Δ. ΡΟΔΙΑΣ Ριζόπουλος Ιωάννης του Χρήστου, Πλάτης Ηλίας του Αποστόλου. Τ.Δ. ΖΑΧΛΩΡΙΤΙΚΩΝ Αυγερινός Παναγιώτης του Δημητρίου, Καραπαναγιώτης Παναγιώτης του Κων/νου ΔΗΜΟΣ ΕΡΙΝΕΟΥ Τ.Δ. ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ Μουτούση Μαρία χήρα Χαράλαμπου, Μουτούσης Μιχαήλ του Χαράλαμπου, Μουτούσης Δημήτριος του Χαράλαμπου, Μουτούση Βασιλική του Χαράλαμπου, Μουτούσης Νικόλαος του Χαράλαμπου, Ευαγγελάτος Κων/νος του Ηλία ( πληρεξούσιος για τον Ι.Ν. Αγ. Βαρβάρας ), Ζορμπά Αρχοντούλα σύζυγος Νικολάου, Μπερτσουκλή Ασημίνα του Ιωάννη. Τ.Δ. ΖΗΡΙΑΣ Ηλιόπουλος Γεώργιος του Ηλία, Ηλιόπουλος Νικόλαος του Ηλία, Κοντοδημόπουλος Ιωάννης του Νικολάου, Μπαλαφούτης Δημήτριος του Ανδρέα, Λαζανάς Αντώνιος του Ηλία, Μπελεζώνης Χρήστος του Γεωργίου, Παναγοπούλου Αρχοντούλα του Δημητρίου. Τ.Δ. ΚΑΜΑΡΩΝ Σταυρόπουλος Ιωάννης του Κων/νου, Γεωργόπουλος Γεώργιος του Κων/νου, Καναγιά Ευτυχία σύζυγος Θεόδωρου. 6. ΔΗΜΟΣ ΠΑΪΩΝ Τ.Δ. ΠΑΟΥ Χριστόπουλος Βασίλειος του Διονυσίου, Χρονοπούλου Ευγενία του Γεωργίου, Ασημακόπουλος Κων/νος του Γεωργίου. Τ.Δ. ΔΑΦΝΗΣ Σπηλιόπουλος Γεώργιος του Σπυρίδωνα, Μάλλης Νικόλαος του Ιωάννη, Κόττας Ιωάννης του Χρήστου, Κόττα Άννα του Χρήστου, Αντωνοπούλου Μαρία του Δημητρίου, Κυριακόπουλος Γεώργιος του Τηλέμαχου, Θεοδωροπούλου Ειρήνη του Σωτήριου. 7. ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Τ.Δ. ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ Μαγούλης Γεώργιος του Βασιλείου, Μαγούλη Δήμητρα του Βασιλείου, Παναγιωτοπούλου Δήμητρα σύζυγος Σπυρίδωνα, Κολοκυθά Αγγελική του Νικολάου, Κυριακόπουλος Βασίλειος του Χρήστου, Κυριακοπούλου Αφροδίτη του Χρήστου, Βλασσοπούλου Μαρία του Δημητρίου, Κουμπέτσος Παναγιώτης του Αθανασίου. Τ.Δ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ Δημητρόπουλος Αλέξανδρος του Ευάγγελου, Ρετσινιά Νίκη του Γεράσιμου, Αντωνοπούλου Τασία του Παναγιώτη, Καμπέρης Δημήτριος του Κων/νου, Τζεβελέκας Ιωάννης του Άγγελου.

5 5 8. ΔΗΜΟΣ ΡΙΟΥ Τ.Δ. ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ Παπαθανασοπούλου Κων/να του Σπυρίδωνα. Τ.Δ. ΡΙΟΥ Καραγιάννης Γεώργιος του Ελευθερίου, Κοντοδημόπουλος Ιωάννης του Νικολάου, Κουρλιούρος Ανδρέας του Λεωνίδα. Β. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΑΛΥΖΙΑΣ Τ.Δ. ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ Ρούπας Σπυρίδων του Αθανασίου, Καλλιμάνης Φώτιος του Θεοδώρου, Χολής Νικόλαος του Σταμούλη. Τ.Δ. ΚΑΝΔΗΛΑΣ Μπούρα Νίκη του Ιωάννη, Λύτρας Σταμούλης του Αθανασίου, Σακουφάκης Παρασκευάς του Γεωργίου, Σακουφάκης Γεώργιος του Σταύρου, Λυγκώνης Γεώργιος του Βασιλείου, Γκόλια Ευγενία του Σωτήριου, Κράββαρης Κων/νος του Ιωάννη, Κράββαρης Σπυρίδων του Λάμπρου. Τ.Δ. ΜΥΤΙΚΑ Λιοπύρης Κων/νος του Δημητρίου. 2. ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ Τ.Δ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ Καλλιακμάνης Χρήστος του Χρήστου, Κουμπουλή Σπυριδούλα του Αθανασίου, Καλλιακμάνη Αφροδίτη του Χρήστου. Τ.Δ. ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ Μπιρμπίλη Ιωάννα του Κων/νου, Μπουντούρης Χρήστος του Δημητρίου, Τσάμης Νικόλαος του Κων/νου. Τ.Δ. Κ. ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ Ζολώτας Σπυρίδων του Ηλία. Τ.Δ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ Κάππα Αφροδίτη χήρα Κων/νου, Κάππας Χρήστος του Κων/νου. Τ.Δ. ΠΑΠΠΑΔΑΤΩΝ Λιάτσος Τριαντάφυλλος του Βασιλείου. 3. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ Τ.Δ. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

6 6 Δρόσος Νικόλαος του Κων/νου. Τ.Δ. ΘΕΡΜΟΥ Υφαντής Ιωάννης του Βασιλείου, Γρομητσάρης Ιωάννης του Κων/νου, Κουκούτση Ευαγγελία του Φωτίου. Τ.Δ. ΔΙΑΣΕΛΛΑΚΙΟΥ Χολέβας Βασίλειος του Δημητρίου. Τ.Δ. ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ Γκουρνέλος Ιωάννης του Αθανασίου, Ντέλη Ευθυμία σύζυγος Κων/νου, Μετσίνη Ευγενία του Γεωργίου, Μετσίνη Δήμητρα του Γεωργίου, Γκουρνέλος Κων/νος του Χρήστου. Τ.Δ. ΜΥΡΤΕΑΣ Δάλλα Φωτεινή του Βασιλείου. 4. ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Τ.Δ. ΑΚΡΩΝ Σταυρόπουλος Αθανάσιος του Θεοφάνη, Σταυρόπουλος Δημήτριος του Θεοφάνη, Τσάγκουρνα Νίκη χήρα Γεωργίου, Τσάγκουρνα Ελένη του Γεωργίου, Τσάγκουρνας Ιωάννης του Γεωργίου, Τσάγκουρνας Ηλίας του Γεωργίου, Κανδάκη Βάγια χήρα Ιωάννη, Κανδάκης Απόστολος του Ιωάννη, Κανδάκη Ξανθή του Ιωάννη. Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ Λουκόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου, Γρομιτσάρης Ιωάννης του Χρήστου, Γρομιτσάρη Ζωίτσα σύζυγος Ιωάννη. Τ.Δ. ΔΑΦΝΙΑ Ανδριτσόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη. Τ.Δ. ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ Διαμαντή Ελένη χήρα Παναγιώτη, Διαμαντή Ειρήνη του Παναγιώτη, Διαμαντής Φώτιος του Παναγιώτη. Τ.Δ. ΤΡΙΧΩΝΙΟΥ Αντωνίου Γεώργιος του Ξενοφών, Αντωνίου Ιωάννης του Ξενοφών. 5. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Τ.Δ. ΣΠΟΛΑΪΤΗΣ Βλάχος Ηλίας του Γεωργίου, Τσιρώνη Αλεξάνδρα χήρα Λάμπρου, Αρωνιάδας Χρήστος του Απόστολου, Αρωνιάδα Μαρία σύζυγος Χρήστου. Τ.Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Σαγάνης Παναγιώτης του Γεωργίου, Μέντας Βασίλειος του Χρήστου. 6. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

7 7 Χασάπης Σταύρος του Κων/νου, Σκιαδάς Λουκάς του Δημητρίου, Σκιαδάς Φώτιος του Δημητρίου, Σκιαδάς Βλάσιος του Δημητρίου, Σκιαδάς Κων/νος του Δημητρίου, Σκιαδά Κασσιανή του Κασσιανού, Σκιαδά Μαρία του Κασσιανού, Τσαλάκος Γενναίος του Γεωργίου, Σαφαρίκας Δημήτριος του Γεωργίου, Σβίγγος Βασίλειος του Κων/νου, Σβίγγος Νικόλαος του Βασιλείου. Τ.Δ. ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ Σωτηροπούλου Αντωνία του Βασιλείου. Γ. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ Τ.Δ. ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ Δημάκης Παναγιώτης του Γεωργίου. Τ.Δ. ΜΥΡΩΝΙΩΝ Ζήληρος Αγγελής του Αγγελή. Τ.Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Καρνάρος Παναγιώτης του Αθανασίου. 2. ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ Τ.Δ. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ Βλαχούση Αντωνία του Φωτίου. Τ.Δ. ΡΟΒΙΩΝ Αθανασοπούλου Αθηνά του Ιωάννη, Αθανασόπουλος Γεώργιος του Σπυρίδωνα. Τ.Δ. ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ Κάκιας Νικόλαος του Παναγιώτη. 3. ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ Τ.Δ. ΑΝΗΛΙΟΥ Μιχαλόπουλος Κων/νος του Άγγελου. Τ.Δ. ΖΑΧΑΡΩΣ Αλεξόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου, Αλεξόπουλος Γρηγόριος του Βασιλείου, Γιαννακόπουλος Σπύρος του Αριστείδη, Δάγκας Γεώργιος του Νικολάου, Αθανασοπούλου Κων/να του Ιωάννη, Μανίκη Καλλιόπη Παναγιώτα του Δημητρίου, Φωτόπουλος Σπήλιος του Αντωνίου, Μπαμπης Σπυρίδων του Παναγιώτη, Μπαμπης Άρης του Παναγιώτη, Χριστάκης Παναγιώτης του Βασιλείου, Κουσκούλης Κων/νος του Χαράλαμπου, Αρτουμάς Κων/νος του Σπυρίδωνα, Καλατζή Διονυσία του Αντωνίου, Γρηγορόπουλος Κων/νος του Ιωάννη, Σπετσέρη Παναγιώτα του Χρόνη. Τ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Χρονόπουλος Ευστάθιος του Φωτίου, Μπαλαδήμας Κων/νος του Χαράλαμπου, Κριτσέλης Γεώργιος του Ευθυμίου. Τ.Δ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙΟΥ

8 Καρούμπαλης Νικόλαος του Γεωργίου, Καρούμπαλης Σωτήριος του Γεωργίου, Τριγύρης Χρήστος του Βασιλείου, Αλτάνης Θεοφάνης του Παναγιώτη. Τ.Δ. ΣΧΙΝΩΝ Πολυδώρου Σοφοκλής του Ηλία, Δημόπουλος Κων/νος του Διονυσίου. Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ Τσιλιβίτας Αναστάσιος του Βασιλείου. Τ.Δ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Αλεξόπουλος Νικόλαος του Σπήλιου. Τ.Δ. ΠΡΑΣΙΔΑΚΙΟΥ Σταθόπουλος Αθανάσιος του Αντωνίου, Σερεμέτη Βελούδω του Ιωάννη. Τ.Δ. ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ Δίπλας Παναγιώτης του Χρήστου. Τ.Δ. ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ Χρονόπουλος Δημήτριος του Αθανασίου. Τ.Δ. ΜΙΝΘΗΣ Παναγούλιας Προκόπης του Γεωργίου. Τ.Δ. ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ Δούκα Ευσταθία του Ελευθερίου, Δούκα Δέσποινα του Ελευθερίου ΔΗΜΟΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ Τ.Δ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ Μαυροειδή Γεωργία του Ιωάννη. Από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμoύ, γιατί έχει προβλεφθεί στην Κοινή Απόφαση οικ/7320/α32/ (Φ.Ε.Κ. 2007/Β/ ) των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2 της από Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν.1190/81. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε. α) Γρ. κ. Υπουργού β) Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα γ) Τ.Α.Σ. Ν. Αχαΐας δ) Τ.Α.Π. Ν. Ηλείας 2. Νομ/κή Αυτ/ση Αχαΐας Γρ. κ. Νομάρχη (Με την παράκληση να κοινοποιηθεί στους Δήμους που αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση) 3. Νομ/κή Αυτ/ση Ηλείας Γρ. κ. Νομάρχη ( Με την παράκληση να κοινοποιηθεί στους Δήμους που αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση) 4. Νομ/κή Αυτ/ση Αιτωλοακαρνανίας Γρ. κ. Νομάρχη (Με την παράκληση να κοινοποιηθεί στους Δήμους που αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση) 5. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

9 9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Τμ. Προγρ/σμού & Πληρ/κής (Α) 2. Χρον. Αρχείο 3. Ε. Λυμπεροπούλου (3) 4. Ν. Βασιλειάδου

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα : Προγραμματισμού (Α) Ταχ. Δ/νση : Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ17α/02/279/Φ.2.2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 5053 /B9 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3432 Β (24-12-2012) Αθήνα, 21-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4898/129891 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Α.Ε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Α.Ε. ^ 2? ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ Λ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΑΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Αθήνα 15 Οκτωβρίου 1999 Αρ. Πρωτ.:οικ/ 5140 /ΤΠ 32 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 19 Νοεµβρίου 1999 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ/6940 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τµήµα : Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: ΩΙΖΑ465ΦΘΘ-Ψ4Ω. Αθήνα, 21 Μαΐου 2015. Αρ. Πρωτ.: ΔΑΕΦΚ/925 /Α325 Σχετ. :578, 580

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: ΩΙΖΑ465ΦΘΘ-Ψ4Ω. Αθήνα, 21 Μαΐου 2015. Αρ. Πρωτ.: ΔΑΕΦΚ/925 /Α325 Σχετ. :578, 580 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ.Πρωτ.:2524 ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στις Διευθύνσεις και στις Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΓ4691ΩΓ-75Ι. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 07/02 /2012. Αριθμ. Πρωτ. : Γ30/169

ΑΔΑ: ΒΟΖΓ4691ΩΓ-75Ι. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 07/02 /2012. Αριθμ. Πρωτ. : Γ30/169 ΑΔΑ: ΒΟΖΓ4691ΩΓ-75Ι Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 07/02 /2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/4/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 9565 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για την απο κατάσταση εγκαταλελειμμένων διατηρητέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Σ ΑΧΑΪΑΣ ΑΡΙΘΜ. 131147/2731/29-05

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2014. Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 160585/Δ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2014. Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 160585/Δ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 5 Αυγούστου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ 6952 /A321

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 5 Αυγούστου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ 6952 /A321 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 366 10 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, για τη μελέτη και τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70 ΚΑΙ ΠΕ60 ΜΑΡΟΥΣΙ, 07.09.2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 06 Σεπτεμβρίου 2013 ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 41 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 279 17 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 217 18 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ11-Τ5Ξ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 7 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ 4274/A321

ΑΔΑ: ΒΛΛ11-Τ5Ξ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 7 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ 4274/A321 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Σ ΑΧΑΪΑΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 182025/2818/30-6-2015

Διαβάστε περισσότερα