ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2015

2 Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια Τμήμα Καταγραφής, Μέτρησης και Υπηρεσιών Ερευνητικής & Καινοτομικής Δραστηριότητας: Δρ Νένα Μάλλιου, Προϊσταμένη Συντελεστές Για την επεξεργασία των στοιχείων και την παραγωγή των δεικτών εργάσθηκαν τα στελέχη της Μονάδας Μητρώων, Δεικτών & Υπηρεσιών Έρευνας & Καινοτομίας του ΕΚΤ. Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς «Ελληνική συμμετοχή στο 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ Συνοπτική ανάλυση κοινοτικής χρηματοδότησης ανά Πρόγραμμα και Κατηγορία φορέων», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2015 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΙΕ Copyright 2015 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών δ: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα τ: f: e: Το έργο αυτό διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά - Μη-Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Προκειμένου να δείτε αντίγραφο της άδειας επισκεφθείτε: Η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πράξης Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες και κωδικό ΟΠΣ που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλισ η (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. H έκδοση διατίθεται online στη διεύθυνση

3 Περιεχόμενα 1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΓΕΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

4 Τα στοιχεία της παρούσας έκθεσης έχουν αντληθεί από τη βάση της ΕΕ ecorda, με ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης στοιχείων από την ΕΕ Έχουν συμπληρωθεί με στοιχεία που διαθέτει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως Εθνικό Σημείο Επαφής καθώς και ως φορέας που παράγει τα επίσημα εθνικά στατιστικά στοιχεία Έρευνας & Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Η κατηγοριοποίηση των ελληνικών φορέων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Frascati Manual «Proposed Standard Practice For Surveys On Research And Experimental Development» (OECD, 2002) στους 4 τέσσερις ακόλουθους τομείς: HES - Higher Education Sector: Τομέας τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης GOV - Government Sector: Δημόσιος τομέας BES - Business Sector: Τομέας επιχειρήσεων PNP - Private Non Profit Sector: Τομέας ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων 2

5 1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κοινοτική χρηματοδότηση (εκατ. Ευρώ) ανά κατηγορία φορέων και πρόγραμμα, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COOPERATION CAPACITIES PEOPLE IDEAS EURATOM ΣΥΝΟΛΟ HIGHER EDUCATION SECTOR 283,15 45,26 37,33 22,38 0,64 388,76 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 258,38 44,80 36,27 22,38 0,64 362,47 ΤΕΙ 2 9,36 0,46 0, ,44 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ HES 3 15,41-0, ,84 GOVERNMENT SECTOR 224,06 56,17 39,47 30,30 0,64 350,64 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΓΕΤ 183,35 50,06 35,46 26,66 0,64 296,18 ΛΟΙΠΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 4 35,74 5,00 3,88 3,64-48,26 ΛΟΙΠΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 5 4,96 1,11 0, ,20 BUSINESS SECTOR 185,08 47,72 9, ,76 PRIVATE NON PROFIT SECTOR / ΛΟΙΠΟΙ 9,14 6,95 1,04 1,18-18,31 ΣΥΝΟΛΑ 701,43 156,10 87,80 53,86 1, ,47 1 Στα Πανεπιστήμια προσμετρώνται τα αντίστοιχα ΕΠΙ και τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία 2 Στα ΤΕΙ προσμετρώνται τα σντίστοιχα ΚΤΕ 3 Αναφέρονται ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά: Εργαστήριο Έρευνας και Επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας «Τεχνολογίες Πληροφορικής Αθηνών», Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Κολλέγιο Διοίκησης Επιχειρήσεων ALBA, Αμερικάνικο κολλέγιο «ΑΝΑΤΟΛΙΑ», κ.λπ. 4 Αναφέρονται ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά: Ακαδημία Αθηνών, ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Ινστιτούτο Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κ.λπ 5 Αναφέρονται ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά: Υπουργεία, ΓΓΕΤ, Δημόσια Νοσοκομεία, κ.λπ 3

6 Κατανομή χρηματοδότησης στις κατηγορίες φορέων και τα επιμέρους προγράμματα του FP7, Κοινοτική χρηματοδότηση, εκατ., Προφιλ κατηγοριών φορέων με βάση την κοινοτική χρηματοδότηση ανά Πρόγραμμα, % 50% 100% 242,76 24,3% 18,31 1,8% 388,76 38,9% HIGHER EDUCATION SECTOR 72,8% 11,6% 9,6% 5,8% GOVERNMENT SECTOR 63,9% 16,0% 11,3% 8,6% 350,64 35,0% BUSINESS SECTOR 76,2% 19,7% 4,1% 0,0% HIGHER EDUCATION SECTOR GOVERNMENT SECTOR BUSINESS SECTOR PRIVATE NON PROFIT / OTHER PRIVATE NON PROFIT / OTHER 49,9% 38,0% 5,7% 6,5% COOPERATION CAPACITIES PEOPLE IDEAS (ERC) 4

7 Κατανομή χρηματοδότησης σε επιμέρους κατηγορίες φορέων, Higher Education Sector Government Sector Κοινοτική χρηματοδότηση στον τομέα HES, εκατ., Κοινοτική χρηματοδότηση στον τομέα GOV, εκατ., ,44 2,7% 15,84 4,1% 48,26 13,8% 6,20 1,8% 362,47 93,2% 296,18 84,5% Πανεπιστήμια ΤΕΙ Άλλοι Φορείς HES Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς Λοιποί Δημόσιοι Φορείς 5

8 2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Στα εκάστοτε Πανεπιστήμια προσμετρώνται τα αντίστοιχα ΕΠΙ και τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία. Κοινοτική χρηματοδότηση (εκατ. Ευρώ) Πανεπιστημίων ανά πρόγραμμα, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COOPERATION CAPACITIES PEOPLE IDEAS EURATOM ΣΥΝΟΛΟ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 97,94 5,13 8,52 8,93 0,06 120,58 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 31,18 8,72 6,42 3,29 0,22 49,83 Πανεπιστήμιο Πατρών 35,04 5,72 4,13 3,53-48,42 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 28,14 5,30 4,56 0,92 0,22 39,14 Πανεπιστήμιο Κρήτης 5,29 13,24 2,66 2,66 0,08 23,94 Πολυτεχνείο Κρήτης 11,25 1,00 1,73 1,50-15,48 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 7,23 1,03 1,75 0,59-10,60 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8,10 0,34 0,71 0,96-10,11 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 7,27 0,28 2, ,84 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 3,95 2,38 0, ,16 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 5,31 0,21 1, ,78 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 5,16 0,52 0, ,79 Πανεπιστήμιο Πειραιά 4,50 0,38 0, ,17 6

9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COOPERATION CAPACITIES PEOPLE IDEAS EURATOM ΣΥΝΟΛΟ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 2,48-0, ,73 Πάντειο Πανεπιστήμιο 1,65 0,23 0, ,09 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 1,49-0, ,72 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 1,39 0, ,48 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 0,94 0,22 0,22-0,07 1,44 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 0,07 0, ,08 Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας - - 0, ,05 Ιόνιο Πανεπιστήμιο - - 0, ,05 ΣΥΝΟΛΑ 258,38 44,80 36,27 22,38 0,64 362,47 7

10 Ανάλυση κοινοτικής χρηματοδότησης (εκατ. Ευρώ) Πανεπιστημίων στο πρόγραμμα COOPERATION, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COOPERATION ICT NMP TPT ENV HEALTH KBBE ENERGY SEC SSH SPA SP1-JTI ΣΥΝΟΛΟ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 50,81 15,00 10,91 4,93 0,40 3,35 6,54 3,65 1,62-0,72 97,94 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 16,73 0,90 0,57 1,99 7,07 0,93 0,62 0,98 0,36 0,36 0,67 31,18 Πανεπιστήμιο Πατρών 12,17 9,43 7,62 1,42 1,42 0,37 1,22 0,40-0,10 0,89 35,04 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 9,68 3,59 0,94 5,64 3,30 2,02 0,84-0,17 1,75 0,24 28,14 Πανεπιστήμιο Κρήτης 0, ,49 1,70 1, , ,29 Πολυτεχνείο Κρήτης 6,05 0,19 0,18 2,97-1,47-0, ,25 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2,71 1,00 0,89 0,26 1,81 0, ,17 0,14 7,23 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 5,85-1,20 0, ,13 0, ,10 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 4,90-0,06 0,20 0,24 0,99-0,54 0, ,27 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 0, ,41 1,10 0,32-0,58 0,19 0,76 0,08 3,95 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ,87-4,25 0, ,31 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1,98 0,16 0,70 1,82-0,08-0,18 0,18-0,07 5,16 Πανεπιστήμιο Πειραιά 3,57-0,48 0, ,50 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ,20 0,21 1, ,17 2,48 8

11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COOPERATION ICT NMP TPT ENV HEALTH KBBE ENERGY SEC SSH SPA SP1-JTI ΣΥΝΟΛΟ Πάντειο Πανεπιστήμιο , ,65 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 0, ,48 0, , ,49 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 1, ,39 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - - 0,23 0, ,94 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο , ,07 Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΣΥΝΟΛΑ 117,66 30,28 23,78 23,71 17,72 17,22 9,41 6,85 5,63 3,15 2,99 258,38 9

12 Προφιλ χρηματοδότησης Πανεπιστημίων στα επιμέρους προγράμματα του COOPERATION, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Πατρών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πανεπιστήμιο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Πειραιά Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Πάντειο Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ICT Information and Communication Technologies NMP 'Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies' TPT Transport (including Aeronautics) ENV Environment HEALTH KBBE Knowledge Based Bio-Economy ENERGY SEC Security SSH 'Socio-economic sciences and the humanities' SPA Support to Precursor SSA Services SP1-JTI 10

13 3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΓΕΤ Κοινοτική χρηματοδότηση (εκατ. Ευρώ) Ερευνητικών Κέντρων ΓΓΕΤ ανά πρόγραμμα, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COOPERATION CAPACITIES PEOPLE IDEAS EURATOM ΣΥΝΟΛΟ Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 48,76 13,64 16,47 14,95-93,82 Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" 65,03 3,82 4,12 1,75-74,71 31,20 7,65 7,80 3,37 0,46 50,49 Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών 12,17 5,99 1, ,70 ΑΘΗΝΑ-Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Aλ. Φλέµινγκ» 13,70 4,13 0, ,13 3,79 1,94 3,38 6,59-15,69 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 4,15 7,32 0, ,22 Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 2,76 3,54 0, ,10 Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ 1,34 1,93 0, ,55 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 0, ,18 0,41 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 0,24 0, ,35 Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας (NOESIS) - - 0, ,02 ΣΥΝΟΛΑ 183,35 50,06 35,46 26,66 0,64 296,18 11

14 Ανάλυση κοινοτικής χρηματοδότησης (εκατ. Ευρώ) Ερευνητικών Κέντρων ΓΓΕΤ στο πρόγραμμα COOPERATION, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών ΑΘΗΝΑ-Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Aλ. Φλέµινγκ» Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας (NOESIS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COOPERATION ICT NMP TPT ENV HEALTH KBBE ENERGY SEC SSH SPA SP1-JTI GA ΣΥΝΟΛΑ 31,19 6,59 0,26 2,36 4,40 0,25 0,37 0,57-0,21 2,57-48,76 41,31 3,03 7,02 1,16 0,38 2,16 5,26 2,29-0,18 2,23-65,03 14,06 4,46 0,35 1,09 1,15 0,10 1,60 6,85-0,86 0,65 0,03 31, ,31 5,65-5, , ,17 12,28 0,12 0,23 0, ,48 0,03 0,19 13,70 0, , ,84-3,79 0,29 0,47-0,89 1,64 0,32 0,06-0, ,15 0, , , , , , , , , , ΣΥΝΟΛΑ 99,70 14,66 8,16 12,12 11,66 7,86 7,29 9,94 0,71 4,71 6,32 0,23 183,35 12

15 Προφιλ χρηματοδότησης Ερευνητικών Κεντρων ΓΓΕΤ στα επιμέρους προγράμματα του COOPERATION, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών ΑΘΗΝΑ-Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Aλ. Φλέµινγκ» Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ICT Information and Communication Technologies NMP 'Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies' ENV Environment HEALTH SEC Security TPT Transport (including Aeronautics) KBBE Knowledge Based Bio-Economy ENERGY SP1-JTI SPA Support to Precursor SSA Services SSH 'Socio-economic sciences and the humanities' GA 13

16 4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ανάλυση κοινοτικής χρηματοδότησης (εκατ. Ευρώ) επιχειρήσεων ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (Nace rev2), ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Κοινοτική Χρηματοδότηση (εκατ ), Μεταποίηση 1 42,14 Υπηρεσίες 2 171,22 Άλλες δραστηριότητες 3 24,60 Άγνωστη δραστηριότητα 4 4,79 ΣΥΝΟΛΑ 242,76 1 Μεταποίηση: κωδικοί της NACE rev.2 2 Υπηρεσίες: κωδικοί 45-47, 49-53, 55-56, 58-66, της NACE rev.2 4,79 2,0% 24,60 10,1% 42,14 17,4% 171,22 70,5% 3 Άλλες δραστηριότητες: κωδικοί 01-03, 05-08, 07-09, 35-39, 41-43, 68, 84-86, 88, της NACE rev.2 Μεταποίηση Υπηρεσίες Άλλες δραστηριότητες Άγνωστη δραστηριότητα 4 Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία για τον κωδικό Nace 14

17 Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη κοινοτική χρηματοδότηση (εκατ. Ευρώ), Μεταποίηση Υπηρεσίες Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας στον τομέα της Μεταποίησης με χρηματοδότηση >1 εκατ, , 2630-Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 3030-Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών 2620-Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού 2442-Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου) 2540-Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών 2611-Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 2042-Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού 2014-Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών 2561-Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων 2651-Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης - 20,00 40,00 4,43 3,05 2,77 2,50 2,38 1,85 1,27 1,26 1,15 8,54 Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας στον τομέα των Υπηρεσιών με χρηματοδότηση >1 εκατ, , 7219-Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη 6201-Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 6202-Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς 7022-Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων 5829-Έκδοση άλλου λογισμικού 7112-Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής 6311-Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες 6120-Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 4669-Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 6110-Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 4672-Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων 4651-Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού 7490-Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 6190-Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 5223-Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 7410-Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου 7120-Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 4652-Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 4776-Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων 4643-Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 6209-Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και 7220-Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές 7211-Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία - 20,00 40,00 4,13 3,71 3,33 3,16 2,94 2,31 2,23 1,79 1,74 1,65 1,55 1,21 1,13 1,10 1,02 1,01 10,01 9,74 8,21 6,52 17,52 34,22 43,41 15

18

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια Τμήμα Καταγραφής, Μέτρησης και Υπηρεσιών Ερευνητικής & Καινοτομικής Δραστηριότητας: Δρ Νένα Μάλλιου, Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1993-2008. Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1993-2008. Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1993-2008 Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1993-2008 Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία. στις ελληνικές επιχειρήσεις

Καινοτομία. στις ελληνικές επιχειρήσεις Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010-2012 2 Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010-2012 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Αθήνα 2015 Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010. Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010. Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-21 Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕYΣΕΙΣ 1996-21 Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ. www.eellak.gr

Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ. www.eellak.gr Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ Δρ Νίκος Χούσος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / ΕΙΕ Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr Open Data Day, ΥΔΙΜΗΔ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοµετρική Ανάλυση Μεθοδολογική Προσέγγιση ΕΚΤ 2η έκδοση, Ιούλιος 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης / Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Προτεινόµενος τρόπος αναφοράς Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν., Βιβλιοµετρική

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές προτεραιότητες για το Πρόγραμμα Περιβάλλον στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευφυούς Εξειδίκευσης (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020)

Οι ελληνικές προτεραιότητες για το Πρόγραμμα Περιβάλλον στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευφυούς Εξειδίκευσης (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020) Οι ελληνικές προτεραιότητες για το Πρόγραμμα Περιβάλλον στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευφυούς Εξειδίκευσης (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020) Ενημερωτική Ημερίδα για την Ενέργεια και το Περιβάλλον στον

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας/ Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες. Διαχειριστικός Έλεγχος Ιούλιος 2013 Αθήνα

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας/ Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες. Διαχειριστικός Έλεγχος Ιούλιος 2013 Αθήνα Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας/ Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες Διαχειριστικός Έλεγχος Ιούλιος 2013 Αθήνα Τεκμηρίωση & Διαχείριση Περιεχομένου & Δεδομένων Φιλοξενία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Καινοτοµία ω βασικοί παράγοντε τη ανταγωνιστικότητα τη ελληνική οικονοµία. Σχεδιασµό 2014-2020

Τεχνολογία και Καινοτοµία ω βασικοί παράγοντε τη ανταγωνιστικότητα τη ελληνική οικονοµία. Σχεδιασµό 2014-2020 Τεχνολογία και Καινοτοµία ω βασικοί παράγοντε τη ανταγωνιστικότητα τη ελληνική οικονοµία Σχεδιασµό 2014-2020 Καθηγ. Βασίλη Μάγκλαρη, Γενικό Γραµµατέα Έρευνα και Τεχνολογία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης «Δράσεις και στρατηγική του ΕΚΤ για την ανάπτυξη υποδομών για την καταγραφή και τη μέτρηση της ερευνητικής, τεχνολογικής και καινοτομικής δραστηριότητας»

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHR: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας, ΕΜΔΙΕΤ & ΜΙΘΕ

Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας, ΕΜΔΙΕΤ & ΜΙΘΕ Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας, ΕΜΔΙΕΤ & ΜΙΘΕ Η Διαχρονική Εξέλιξη της Μέτρησης των ερευνητικής και τεχνολογικής δραστηριότητας και η εμπειρία από τη χρήση των δεικτών έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Oμάδα Eργασίας: Αφ. Δαΐκου, Δ. Πινότση

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Oμάδα Eργασίας: Αφ. Δαΐκου, Δ. Πινότση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Oμάδα Eργασίας: Αφ. Δαΐκου, Δ. Πινότση «Η Υγεία και η Ασφάλεια της Εργασίας στην εκπαίδευση» ISBN: 978-960-6818-26-4 Α Έκδοση: 2013 Copyright Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

GN3+: Multi-Gigabit European Research and Education Network and Associated Services... 21

GN3+: Multi-Gigabit European Research and Education Network and Associated Services... 21 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα του Προέδρου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ιοίκηση και Λειτουργία... 6 Οργανωτική ομή Ε ΕΤ ΑΕ... 7 Γενική Συνέλευση... 7 Γνωμοδοτική Επιτροπή... 7 ιοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ E Μπορείτε να διαβάσετε ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Επιτροπής Εκπαίδευσης 4 Νέα της Επιτροπής Εκπαίδευσης Αναβάθμιση της Ιστοσελίδας της ΕΕ&Ε του ΤΕΙ Απορρόφηση των έργων «ΘΑΛΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Yποέργο 1 «Aνάπτυξη Π.Σ. Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI)»

Yποέργο 1 «Aνάπτυξη Π.Σ. Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI)» Πράξη "Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων - Οριζόντια Δράση" «Aνάπτυξη Π.Σ. Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI)» Φάση Υλοποίησης 1: Μελέτη Εφαρμογής - Ανάλυση Απαιτήσεων Παραδοτέο: Π8 Μοντελοποίηση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020

Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 Σελίδα 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Μακρο-οικονομικό περιβάλλον και επιδόσεις του συστήματος έρευνας και καινοτομίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα Προοίμιο... 3 1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

5 χρόνια Αριστείας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας,

5 χρόνια Αριστείας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, Αφιέρωµα 5 χρόνια Αριστείας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, η συµµετοχή της Ελλάδας Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (EKT), στο πλαίσιο του θεσµικού του ρόλου για τη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστηµονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 πρόσβαση στη γνώση πρόσβαση στη γνώση Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 1 Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 Αντί Προλόγου Το Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΟΣ)

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΟΣ) ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΟΣ) Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σύντομη επισκόπηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ορολογίας του ΕΠΟΣ. Ανασκόπηση της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μήνυμα του Προέδρου του Δ.Σ... 4. Μέρος A : Διοίκηση & Λειτουργία...7. Μέρος Β : Δραστηριότητες 2012...18

Περιεχόμενα. Μήνυμα του Προέδρου του Δ.Σ... 4. Μέρος A : Διοίκηση & Λειτουργία...7. Μέρος Β : Δραστηριότητες 2012...18 Περιεχόμενα Μήνυμα του Προέδρου του Δ.Σ... 4 Μέρος A : Διοίκηση & Λειτουργία...7 Γενική Συνέλευση...7 Γνωμοδοτική Επιτροπή...7 Διοικητικό Συμβούλιο - Πρόεδρος...7 Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού...7 Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3412 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής διαθέτουν εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα