ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/1994.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/1994."

Transcript

1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Ιουνίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ /5748/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1147 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14Η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Δ : ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Τηλέφωνο : ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/1994. Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των άρθρων 38 παρ. 4, 7, 8 και 9, 40, 41, 62, 63 παρ. 1, 65 παρ. 1 περ. στ και 66 του ν. 2214/1994 "Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις", που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 75/ ) και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους, σε θέματα αρμοδιότητάς μας. Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Αρθρο 38 παρ. 4, 7, 8 και 9 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου στο κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ "ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΙΝΔΙΟΣ" ΜΝΗΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ - ΖΙΓΔΗ" εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης του Ιδρύματος με την επωνυμία " ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ" που κυρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου πρώτου του ν. 1610/1986. Απο το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει οτι στο Ιδρυμα "ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΙΝΔΙΟΣ" παρέχεται μεταξύ άλλων απαλλαγή απο τα τέλη χαρτοσήμου, απο δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις, παράβολα κλπ υπερ του Δημοσίου, των δήμων, κοινοτήτων, οργανισμών πάσης φύσεως και γενικά κάθε τρίτου για οποιαδήποτε πράξη αυτού. Οι ανωτέρω απαλλαγές είναι αντικειμενικές. Εξάλλου τις ίδιες απαλλαγές έχουν και οι ιδρυτές και οι δωρητές μόνο για τις δωρεές στο ίδρυμα. 2. Με την παρ. 7 του ανωτέρω άρθρου (38) με την οποία προστίθεται εδάφιο στην παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 1882/1990 ορίζεται οτι στα κοινωφελή ιδρύματα "ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ" και "ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΡΡΕ" εφαρμόζονται τα άρθρα 1 παρ. 1 και 12 παρ. 1 του ν. 1610/1986 που αναφέρονται στην έγκριση σύστασης ιδρύματος με την επωνυμία "ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ". Απο το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, προκύπτει οτι στα ιδρύματα αυτά "ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ" & "ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΡΡΕ" παρέχονται οι απαλλαγές που αναπτύχθηκαν ανωτέρω ως προς το ίδρυμα "ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΙΝΔΙΟΣ" δηλαδή απαλλαγές απο τα τέλη χαρτοσήμου, απο δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις κτλ υπερ του Δημοσίου, των δήμων, κοινοτήτων, οργανισμών πάσης φύσεως και γενικά κάθε τρίτου για οποιαδήποτε πράξη αυτού. Εξάλλου και στην περίπτωση αυτή οι απαλλαγές είναι αντικειμενικές και αφορούν και τους ιδρυτές και δωρητές για τις δωρεές στα ιδρύματα. 3. Οι ανωτέρω διατάξεις τόσο της παρ. 4 όσο και της παρ. 7 ισχύουν σύμφωνα με την περ. ιστ. του άρθρου 66, απο τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή απο

2 4. Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου αυτού παρέχεται απαλλαγή απο το τέλος χαρτοσήμου των ομογενών Ποντίων που παλιννοστούν απο χώρες της τέως ΕΣΣΔ, για τη χορήγηση αδειών παραμονής και εργασίας στη χώρα. Οπως ρητά ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής η απαλλαγή αφορά μόνο τις αρχικά χορηγούμενες άδειες παραμονής και εργασίας διάρκειας εξι (6) μηνών και οχι τις ανανεώσεις ή παρατάσεις αυτών. Με τη διάταξη της παρ. 9 του ιδίου άρθρου, ορίζεται οτι η ισχύς των ανωτέρω απαλλακτικών διατάξεων της παρ. 8, αρχίζει απο την πρώτη του επόμενου μήνα απο τη δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως δηλαδή απο 1 Ιουνίου Επομένως η απαλλαγή αφορά αρχικές άδειες που θα εκδοθούν απο 1 Ιουνίου 1994, ανεξάρτητα απο το χρόνο εισόδου στη χώρα των ανωτέρω προσώπων. Αρθρο 62 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται θέματα χορήγησης στεγαστικών δανείων απο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου αυτού, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δικαιούται οποτεδήποτε να εγγράψει υποθήκη επι ακινήτων των δανειζομένων, προς ασφάλεια των πάσης φύσεως απαιτήσεών του εκ του χορηγουμένων υπο τούτου στεγαστικών δανείων δυνάμει των δανειστικών ή γενικά των αποδεικτικών των απαιτήσεών του εγγράφων. Αναφορικά με τα δάνεια αυτά διευκρινίζουμε οτι οι απαλλαγές απο τα τέλη χαρτοσήμου κτλ που προβλέπονται απο τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 1563/1985 για τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια που χορηγούνται απο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις αυτές, μέχρι δρχ, για απόκτηση κατοικίας ή μέχρι δρχ για αγορά οικοπέδου και για τους αναλογούντες στα ποσά αυτά τόκους, αφορούν και τα στεγαστικά δάνεια που χορηγεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τη διαδικασία του κοινοποιουμένου άρθρου 62, δεδομένου οτι και για τα δάνεια αυτά συντρέχει η βασική προϋπόθεση του χαρακτηρισμού τους ως ενυποθηκών, αφου, όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου αυτού, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δικαιούται οποτεδήποτε να εγγράψει υποθήκη. Εξάλλου, με τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου (6), του άρθρου 62, προβλέπεται οτι η υποθήκη αυτή απαλλάσσεται απο κάθε τέλος και δικαίωμα. Επομένως για την υποθήκη αυτή δεν καταβάλλεται ούτε τέλος χαρτοσήμου. Ενόψει των ανωτέρω πρέπει να γίνει δεκτό οτι τα πιο πάνω δάνεια, για το πέρα του απαλλασσομένου ορίου ποσό και τους αναλογούντες τόκους, υπόκεινται στο τέλος χαρτοσήμου της παρ. 17 του άρθρου 15 του Κώδικα Χαρτοσήμου (2% πλέον 20% εισφοράς ΟΓΑ) και οχι σε τέλος χαρτοσήμου 3% που προβλέπεται απο τη διάταξη της περ. δ της παρ. 1 του ιδιου άρθρου. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου (6), η εξάλειψη, ο περιορισμός και η διαγραφή των εγγεγραμμένων υπερ τουταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων υποθηκών, μπορεί να γίνει και χωρίς συμβολαιογραφικό έγγραφο, με απλή μονομερή αίτηση του Ταμείου προς τον οικείο υποθηκοφύλακα και απαλλάσσεται απο κάθε τέλος και δικαίωμα. Επομένως για τις πράξεις αυτές δεν οφείλεται ούτε τέλος χαρτοσήμου. Εφόσον βεβαίως με τις πράξεις αυτές γίνεται εξόφληση τόκων που απορρέουν απο μη απαλλοσσόμενο ποσό πρέπει να καταβάλλεται γι'αυτούς τέλος χαρτοσήμου 2% (πλέον εισφορά ΟΓΑ) κατά τα προαναφερόμενα. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού, σύμφωνα με τη διάταξη της περ. ιστ του άρθρου 66, ισχύουν απο τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δηλαδή απο

3 Αρθρο 63 παρ. 1 εδάφιο πρώτο Με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου αυτού ορίζεται οτι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχει όλες ανεξαιρέτως τις ατέλειες, τα δικαστικά, διοικητικά, οικονομικά και δικονομικά προνόμια που παρέχονται στο Δημόσιο. Με τις διατάξεις αυτές εξομοιώνεται απο πλευράς τελών χαρτοσήμου το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το Δημόσιο, στο οποίο έχει χορηγηθεί υποκειμενική απο τα τέλη χαρτοσήμου απαλλαγή (άρθρο 2 παρ. 2 Κώδικα Χαρτοσήμου). Και με βάση, όμως, τις μέχρι τώρα διατάξεις έχει γίνει δεκτό οτι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχει τις απαλλαγές απο τα τέλη χαρτοσήμου που έχει το Δημόσιο, γιατί εμπίπτει στην έννοια της αποκεντρωμένης δημόσιας υπηρεσίας η οποία λειτουργεί με τη μορφή ειδικού ταμείου. Β. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Αρθρο 40 Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 καθιερώθηκε ειδικό σήμα για την είσπραξη απο το έτος 1993, των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές. Με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 40 γίνονται οι κατωτέρω ρυθμίσεις : 1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 προστίθενται δυο εδάφια στην παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 36 του ν. 2093/1992. Με τις διατάξεις των εδαφίων αυτών προβλέπεται οτι : Τα οχήματα για τα οποία έχει καθιερωθεί ειδικό σήμα για την είσπραξη των τελών κυκλοφορίας, θεωρείται οτι κυκλοφόρησαν μέσα στο έτος και οφείλονται γι'αυτά τέλη κυκλοφορίας για ολόκληρο το έτος, εφόσον δεν τεθούν σε ακινησία κατά τις διατάξεις των παρ. 1 εως και 6 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 για ολόκληρο το έτος. Επομένως για να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας για κάποιο απο τα παραπάνω οχήματα πρέπει να έχει τεθεί σε ακινησία πριν απο την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους. Πρέπει δηλαδή, να έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη απο τις διατάξεις των παρ. 1 εως και 6 του ν. 2367/1953 διαδικασία για την ακινησία (εκούσια ή αναγκαστική) του οχήματος πριν απο την έναρξη του ημερολογιακού έτους και να διατηρηθεί η ακινησία για ολόκληρο το έτος. Δηλαδή, για να μην οφείλονται τέλη για το έτος 1994 το όχημα πρέπει να έχει τεθεί σε ακινησία πριν απο την και να παραμείνει σε ακινησία ολόκληρο το έτος Για να μην οφείλονται τέλη για το έτος 1995, το όχημα πρέπει να τεθεί σε ακινησία πριν απο την και να παραμείνει σε ακινησία ολόκληρο το έτος Ειδικά για τις περιπτώσεις αναγκαστικής ακινησίας κατά τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (κλοπή, υπεξαίρεση, κατάσχεση κλπ), δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας εφόσον το γεγονός της ακινησίας (π.χ. υποβολή μήνυσης κατ'αγνώστου, σε περίπτωση κλοπής), έχει λάβει χώρα πριν απο την έναρξη του έτους και το όχημα παρέμεινει σε ακινησία για όλο το έτος. Εξάλλου με τις ίδιες διατάξεις η ακινησία δεν αίρεται εαν ο κάτοχος του οχήματος δεν προμηθευτεί προηγουμένως το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας του έτους για το οποίο γίνεται η άρση. Στην περίπτωση αυτή το σήμα του έτους αυτού χορηγείται χωρίς πρόστιμο. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον δεν τηρηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία της ακινησίας πριν απο την έναρξη του ημερολογιακού έτους, οι κάτοχοι των οχημάτων δεν μπορούν να επικαλεσθούν ακινησία για το έτος αυτό, έστω και αν πράγματι για διάφορους λόγους (απουσία, ασθένεια, βλάβη του οχήματος κτλ), δεν εκινήθησαν τα οχήματα. Ειδικά, για τις περιπτώσεις αναγκαστικής ακινησίας, εφόσον τα στοιχεία κυκλοφορίας είναι κατατεθημένα στη ΔΟΥ, δεν θα επιστρέφονται, εαν δεν γίνει προηγούμενα προμήθεια του σήματος. 3

4 Στην περίπτωση όμως που τα στοιχεία κυκλοφορίας δεν είναι κατατεθημένα στη ΔΟΥ, δεν καθίσταται δυνατή η προμήθεια του σήματος πριν απο την άρση της ακινησίας. Γι'αυτό κρίνεται αναγκαίο να δοθεί η δυνατότητα στους κατόχους των οχημάτων να προμηθευτούν το σήμα χωρίς πρόστιμο και στην περίπτωση αυτή. Ειδικότερα, γίνεται δεκτό, οτι στην περίπτωση αυτή μπορούν να προμηθευτούν το σήμα χωρίς πρόστιμο, εντος 10 ημερών απο τη λήξη της ακινησίας (π.χ. προκειμένου περί κλοπής απο την απόδοση του οχήματος στο δικαιούχο). Σύφωνα με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου 1 αρχίζει απο Αφορά δηλαδή τέλη κυκλοφορίας έτους 1994 και επόμενων που καταβάλλονται με ειδικό σήμα. Εννοείται οτι εφόσον έχει καταβληθεί πρόστιμο για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας έτους 1994, χωρίς να οφείλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω επιστρέφεται (σχετική τηλεγρ. διαταγή /2737/0014/ ). 2. Με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου (40) αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992. Με τις νέες διατάξεις : α) Ορίζεται ρητά, για να μην υπάρχει αμφισβήτηση, οτι το προβλεπόμενο απο τις αντικαθιστώμενες διατάξεις, πρόστιμο για την εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος (το διπλάσιο του τέλους που αντιστοιχεί στον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματος), επιβάλλεται και στην περίπτωση που το όχημα απαλλάσσεται απο τα τέλη κυκλοφορίας, όπως είχει γίνει δεκτό και με βάση τις αντικαθιστούμενες διατάξεις. Ετσι, για αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα 2000 κ.ε, που ανήκει σε πρόσωπο απαλλασσόμενο απο τα τέλη κυκλοφορίας, εφόσον γίνει εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος (σήμα Δ κατηγορίας αξίας 1000 δρχ), το πρόστιμο ανέρχεται σε δρχ. β) Ορίζεται οτι απο για τα οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 785 κ.ε., για τα οποία δεν προβλέπονται τέλη κυκλοφορίας και τα οποία πρέπει να εφοδιάζονται με ειδικό σήμα Δ κατηγορίας (1000 δρχ) το πρόστιμο, σε περίπτωση εκπρόθεσμης προμήθειας, ανέρχεται σε δρχ και οχι σε δρχ, όπως έιχε γίνει δεκτό με βάση τις παλαιές διατάξεις. Η διάταξη αυτή αφορά σε ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 1995 και επομένων. γ) Ορίζεται οτι πρόστιμο ύψους δρχ, επιβάλλεται απο και στην περίπτωση που αφαιρούνται οι πινακίδες του οχήματος με πράξη της αστυνομικής αρχής, επειδή δεν έφερε επικολλημένο το ειδικό σήμα,η προμήθεια του οποίου είχει γίνει πριν απο την αφαίρεση εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα. Ετσι, εαν απο την αστυνομική αρχή αφαιρεθούν οι πινακίδες οχήματος, επειδή δεν έφερε επικολλημένο το ειδικό σήμα, η προμήθεια του οποίου, όμως είχε γίνει πριν απο την αφαίρεση, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δρχ, και οχι το διπλάσιο των κατά περίπτωση τελών κυκλοφορίας. Διευκρινίζεται οτι το πρόστιμο αυτό, των δρχ, για αφαίρεση πινακίδων επειδή το όχημα δεν έφερε επικολλημένο το ειδικό σήμα, η προμήθεια του οποίου είχε γίνει πριν απο την αφαίρεση, εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα, επιβάλλεται και στην περίπτωση που ο κάτοχος του οχήματος θα μπορούσε να προμηθευτεί εκπρόθεσμα το σήμα χωρίς το πρόστιμο της εκπρόθεσμης προμήθειας π.χ. λόγω κλοπής ή απώλειας του σήματος (σχετική η τηλεγραφική διαταγή μας /3863/0014/ ). Το πρόστιμο θα καταβάλλεται στις ΔΟΥ με την έκδοση αποδεικτικού είσπραξης και θα εισάγεται στον κρατικό προϋπολογισμό στο ΚΑΕ 1721 "πρόστιμα εμμέσων φόρων". Η διάταξη αυτή αφορά ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 1995 και επομένων. 3. Με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου (40), αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 2093/

5 Σύμφωνα με τη νέα διάταξη σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος χωρίς το ειδικό σήμα, αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του με πράξη της αστυνομικής αρχής, απο την οποία δεν επιστρέφονται εαν ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει το ειδικό σήμα και το αποδεικτικό πληρωμής,του κατά περίπτωση προστίμου. Ο κάτοχος δηλαδή του οχήματος για να παραλάβει τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας θα προσκομίζει εκτός απο το σήμα και το αποδεικτικό πληρωμής του προστίμου που οφείλεται κατά περίπτωση. Η ισχύς της διάταξης αυτής, σύμφωνα με την παρ. 5 αρχίζει απο , αφορά δηλαδή τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 1995 και επομένων. Για τα ειδικά σήματα του έτους 1994 ισχύουν οι σχετικές οδηγίες που σας έχουν δοθεί με την τηλεγραφική διαταγή /3863/0014/ , σύμφωνα με την οποία δεν καταβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση αφαίρεσης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας οχήματος, που δεν φέρει επικολλημένο το ειδικό σήμα, ούτε απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού πληρωμής του προστίμου για επιστροφή τους, εφόσον αποδυκνύεται οτι πριν απο την αφαίρεση είχε γίνει προμήθεια του σήματος εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα. Διευκρινίζεται οτι η ανωτέρω τηλεγραφική διαταγή ισχύει και για τα σήματα έτους 1995 και επομένων ετών, σε οτι αφορά τη μη επιβολή προστίμου για προμήθεια ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας λόγω κλοπής ή απώλειας άλλου σήματος, που η προμήθειά του είχε γίνει εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα. Εαν, όμως, αφαιρεθούν οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας λόγω κυκλοφορίας του οχήματος χωρίς το ειδικό σήμα, το οποίο είχε κλαπεί ή απωλεσθεί, δεν θα επιστρέφονται απο την αστυνομική αρχή, εαν δεν προσκομισθεί και το αποδεικτικό πληρωμής του προστίμου των δρχ, που επιβάλλεται απο , σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 4. Με τις παρ. 6 και 7 του ίδιου άρθρου (40), καλύπτεται νομοθετικά η δεκαήμερη παράταση (μέχρι ) για την εμπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος έτους 1994, που είχε δοθεί με την τηλεγραφική διαταγή /585/0014/ Εννοείται οτι εαν έχει καταβληθεί πρόστιμο για προμήθεια σήματος έτους 1994 απο επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν. 5. Με την παρ. 8 του ίδιου άρθρου (40) συμπληρώνεται η παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 ως προς τα θέματα που μπορεί να ρυθμίζει ο Υπουργός Οικονομικών με απόφαση του και ειδικότερα ως προς τον τόπο κατασκευής των ειδικών σημάτων. Γ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ Αρθρο 41 και 65 παρ. 1 περ. στ. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1326/1983 επιβάλλεται ειδικός φόρος 30% στις διαφημίσεις που προβάλλονται απο την τηλεόραση. Μέχρι τον ειδικό φόρο απέδιδαν στο Δημόσιο οι τηλεοπτικές επιχειρήσεις. Απο με τις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 17 του ν. 2166/1993 ορίστηκε οτι τον φόρο αυτό αποδίδουν στο Δημόσιο οι διαφημιστικές επιχειρήσεις και, σε περίπτωση που δεν μεσολαβεί, για τη διενέργεια της διαφήμισης διαφημιστική εταιρεία, οι διαφημιζόμενες επιχειρήσεις. Με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 65 παρ. 1 περ. στ επαναφέρεται απο , ο αρχικός τρόπος απόδοσης του ανωτέρω φόρου. Απο την ημερομηνία δήλαδή αυτή, ο φόρος θα αποδίδεται όπως και μέχρι , δηλαδή απο την τηλεοπτική επιχείρηση. Ο τρόπος αυτός αφορά διαφημίσεις που θα γίνουν απο Απο την ίδια ημερομηνία παύει και η υποχρέωση σύνταξης και αποστολής απο τους τηλεοπτικούς σταθμούς στις ΔΟΥ των καταστάσεων κατά διαφημιστική εταιρεία ή διαφημιζόμενο, που προβλέπονται απο τη διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 17 του ν. 2166/1993, η οποία και καταργείται (περ. στ, παρ. 1, άρθρου 65). 5

6 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο Προϊστάμενος του τμήματος της Γραμματείας ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 6

Πληροφορίες - Τηλέφωνα.Τ.&Ε.Φ. :2103642570-2103644781 Υ..Ε.Α.. :2105140436-2105152183

Πληροφορίες - Τηλέφωνα.Τ.&Ε.Φ. :2103642570-2103644781 Υ..Ε.Α.. :2105140436-2105152183 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β' 2) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Υ..Ε.Α..

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1117/10.6.2015. Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ.1117/10.6.2015. Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1117/10.6.2015 Ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015), όπως ισχύει και τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προστίμων εκπρόθεσμης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Α. Βλασίδου, 2131364807

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Α. Βλασίδου, 2131364807 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.:23334 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1000193/11783/B0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑTA A- Β ΠΟΛ.: 1180 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 1030026/10403/Β 0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12) ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β & Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧ7Η-4Μ7. Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012

ΑΔΑ: ΒΟΧ7Η-4Μ7. Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ TMHMAΤA: Α Γ Δ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Άρθρο 59 του ν.3842 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ.

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Άρθρο 59 του ν.3842 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ. Αθήνα, 24.06.2010 ΠΟΛ: 1100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β ΠΡΟΣ: Π.Δ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1)

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) 1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόµενες του φόρου,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποιούμε τις ανωτέρω διατάξεις που αφορούν θέματα ΦΠΑ και παρέχουμε οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Κοινοποιούμε τις ανωτέρω διατάξεις που αφορούν θέματα ΦΠΑ και παρέχουμε οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14ηΔ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α ',Β ' Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4256/14 (ΦΕΚ 92/Α ) «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4256/14 (ΦΕΚ 92/Α ) «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» και παροχή σχετικών διευκρινίσεων Αθήνα, 30.06.2015 ΠΟΛ.1141 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ I.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3091/24-12-2002

Νόμος 3091/24-12-2002 Νόμος 3091/24-12-2002.. Άρθρο 15. Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΠΟΡΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Αθήνα, Ιούνιος 2015 Αγαπητές φίλες και φίλοι, Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Σεπτέμβριος 2013 Στις 26.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4174/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 170/2013) με τον οποίο θεσπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 2/3/2012 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ: 1056

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ Ν. 4178/2013

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ Ν. 4178/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΟ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ - ΕΝΤΥΠΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΟ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ - ΕΝΤΥΠΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΟ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ - ΕΝΤΥΠΑ. 4. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1135 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

ΠΟΛ:1135 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα