tmstore.gr ΚΩ : Η2ΟΜ-Ο ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "tmstore.gr ΚΩ : Η2ΟΜ-Ο ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΚΩ : Η2ΟΜ-Ο H2O MOP ULTRA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Η2Ο MOP ULTRA + ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ + ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ. ΑΝ ΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ. Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να ακολουθείτε κάποιες βασικές προφυλάξεις, συµπεριλαµβανοµένων των κάτωθι: ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΑΤΤΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Η ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ: 1. Ελέγξτε ότι τα βολτ της παροχής αντιστοιχούν στα βολτ λειτουργίας της συσκευής. 2. Για συνεχή προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, συνδέστε τη συσκευή µόνο σε σωστά γειωµένες πρίζες. 3. Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασµένο για ιδιωτική χρήση µόνο. 4. Μην το χρησιµοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. 5. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι σε λειτουργία. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιµοποιείτε και πριν τη συντήρηση. 6. Μην επιτρέπετε να χρησιµοποιείται η συσκευή σαν παιχνίδι. Πρέπει να υπάρχει στενή επίβλεψη όταν χρησιµοποιείται κοντά σε παιδιά, κατοικίδια και φυτά. 7. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων παιδιών) µε µειωµένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτοµα που δεν έχουν εµπειρία και γνώση, εκτός εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά µε την χρήση της συσκευής από ένα άτοµο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 8. Τα µικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν µε τη συσκευή. 9. Ποτέ µην κατευθύνετε τον ατµό προς ανθρώπους, ζώα ή φυτά. 10. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. 11. Μην την χρησιµοποιείτε µε φθαρµένο καλώδιο ή φις. Αν η συσκευή δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, έχει πέσει, έχει πάθει βλάβη, έχει µείνει σε εξωτερικό χώρο ή έχει βυθιστεί σε νερό, επιστρέψτε την στον προµηθευτή σας πριν συνεχίσετε την χρήση της. Αν το καλώδιο είναι φθαρµένο, πρέπει να αντικατασταθεί από κάποιον ειδικό προς αποφυγή κινδύνων. 12. Μην τραβάτε ή την κουβαλάτε από το καλώδιο, µην χρησιµοποιείτε το καλώδιο σαν χειρολαβή, κλείνετε µια πόρτα πάνω στο καλώδιο ή τραβάτε το καλώδιο γύρω από αιχµηρές άκρες ή γωνίες. Κρατήστε το καλώδιο µακριά από θερµαινόµενες επιφάνειες. 13. Ποτέ µην ζορίζετε το φις στην πρίζα. 14. Μην χρησιµοποιείτε µπαλαντέζες ή πρίζες χωρίς επαρκή δυνατότητα ρεύµατος. 15. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα µετά την χρήση. Να την βγάζετε από την πρίζα τραβώντας το φις και όχι το καλώδιο. 16. Μην πιάνετε την πρίζα ή τη συσκευή µε βρεγµένα χέρια και µην τη χειρίζεστε χωρίς παπούτσια. 17. Μην εισάγετε αντικείµενα στα ανοίγµατα. Μην την χρησιµοποιείτε αν έχει µπλοκαριστεί κάποιο άνοιγµα. 18. Μην την χρησιµοποιείτε αν το πανάκι πατώµατος δεν είναι στη θέση του. 19. Μην την χρησιµοποιείτε χωρίς νερό στη δεξαµενή νερού. 20. Όταν την χρησιµοποιείτε σε σκάλα, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. 21. Να φυλάσσετε τη συσκευή σε ένα εσωτερικό χώρο που είναι ξηρός και δροσερός. 22. Να δουλεύετε σε χώρο καλά φωτισµένο. 23. Ποτέ µην βάζετε ζεστό νερό ή άλλα υγρά, όπως αρωµατικά, αλκοολούχα ή απορρυπαντικά προϊόντα στη δεξαµενή νερού της συσκευής. Αυτό θα κάνει τη λειτουργία επικίνδυνη και θα βλάψει τη συσκευή. 24. Πάντα να κρατάτε καθαρό το άνοιγµα ατµού. Μην το τοποθετείτε σε µαλακές επιφάνειες, όπου τα ανοίγµατα ατµού µπορεί να µπλοκαριστούν. Κρατήστε τα ανοίγµατα ατµού καθαρά από χνούδια, τρίχες κλπ. 25. Χρησιµοποιήστε τη συσκευή µόνο όπως περιγράφεται σ αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Χρησιµοποιήστε µόνο αξεσουάρ που προτείνονται από τον κατασκευαστή. Η χρήση εξαρτηµάτων που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή, µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυµατισµό. 26. Το υγρό ή ο ατµός δεν θα πρέπει να κατευθύνεται προς ηλεκτρικό εξοπλισµό, όπως το εσωτερικό του φούρνου. 27. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή. 28. Μην χειρίζεστε τη συσκευή µε βρεγµένα χέρια. 29. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε κλειστά δωµάτια γεµάτα µε εύφλεκτα, εκρηκτικά ή τοξικά αέρια, όπως διαλυτικό µπογιάς, µπογιά µε βάση το λάδι ή ορισµένες ουσίες κατά του σκόρου. 30. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή πάνω σε δέρµα, επιφάνειες γυαλισµένες µε κερί, ξύλινα πατώµατα που δεν είναι σφραγισµένα, συνθετικά υλικά, βελούδο ή άλλα υλικά που είναι ευαίσθητα στον ατµό. 31. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή για θέρµανση χώρου. 32. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα πριν τη συντήρησή της. ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η εµπορική χρήση αυτής της συσκευής ακυρώνει την εγγύηση. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι οδηγίες ισχύουν µόνο για συσκευή που λειτουργεί στα 120V. Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε γειωµένο σύστηµα µε καλώδια. Αν πάθει βλάβη, η γείωση προσφέρει ένα Γειωµένη πρίζα ασφαλές µονοπάτι ελάχιστης αντίστασης για το ηλεκτρικό ρεύµα, µειώνοντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Το καλώδιο της συσκευής έχει έναν αγωγό γείωσης εξοπλισµού και ένα φις γείωσης. Πρέπει να µπει µόνο σε γειωµένη πριζα που έχει εγκατασταθεί κατάλληλα και έχει γειωθεί σύµφωνα µε τους τοπικούς κανόνες. Αυτή η συσκευή έχει ένα φις γείωσης που µοιάζει µε το φις στην εικόνα. Η λανθασµένη σύνδεση του αγωγού γείωσης εξοπλισµού µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Ελέγξτε µε κάποιον ειδικό αν δεν είστε σίγουροι ότι η πρίζα είναι σωστά γειωµένη. ΜΗΝ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΕ ΤΟ ΦΙΣ. Αν δεν ταιριάζει στην πρίζα, ένας ηλεκτρολόγος πρέπει να εγκαταστήσει µια σωστή πρίζα. εν πρέπει να χρησιµοποιηθεί αντάπτορας µε αυτή τη συσκευή. ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία /6

2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1. Χειρολαβή 2. ιακόπτης ON / OFF στη χειρολαβή 3. Υποδοχή καλωδίου 4. Σωλήνας χειρολαβής 5. Λαβή µεταφοράς 6. Κουµπί απελευθέρωσης ατµοκαθαριστή χειρός 7. Ασφάλεια σώµατος ατµοκαθαριστή χειρός 8. Σώµα συσκευής 9. εξαµενή νερού 10. Ένδειξη λειτουργίας 11. Ένδειξη ετοιµότητας χρήσης 12. ιακόπτης ON / OFF ατµοκαθαριστή χειρός 13. Σώµα ατµοκαθαριστή χειρός 14. Χειρολαβή ατµοκαθαριστή χειρός 15. Κλιπ ασφάλισης κεφαλής συσκευής 16. Κεφαλή συσκευής 17. Αρµός περιστροφής 18. Καλώδιο ρεύµατος 19. Μεζούρα 20. Πανάκι συσκευής 21. Εξάρτηµα χαλιών 22. Ακροφύσιο µικρής εκροής 23. Αντάπτορας ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ H2O MOP ULTRA 1) Αφαιρέστε το κλιπ ασφάλισης της κεφαλής της συσκευής (Εξάρτηµα 15), το οποίο βρίσκεται στη βάση του σώµατος της συσκευής (Εξάρτηµα 8), όπως φαίνεται στην εικόνα. 2) Αφαιρέστε τον ατµοκαθαριστή χειρός από το σώµα της συσκευής, ως ακολούθως: α) Απασφαλίστε το σώµα του ατµοκαθαριστή χειρός (Εξάρτηµα 13) σηκώνοντας την ασφάλεια σώµατος του ατµοκαθαριστή χειρός (Εξάρτηµα 7). β) Σπρώξτε προς τα πάνω το κουµπί απελευθέρωσης ατµοκαθαριστή χειρός (Εξάρτηµα 6). γ) Τραβήξτε τον ατµοκαθαριστή χειρός. 3) Συνδέστε την κεφαλή της συσκευής (Εξάρτηµα 16) στο σώµα της συσκευής (Εξάρτηµα 8), εισάγοντας τον αρµό περιστροφής (Εξάρτηµα 17) στην οπή που βρίσκεται στο σώµα της συσκευής (Εξάρτηµα 8), όπως φαίνεται στην εικόνα. 4) Βάλτε το κλιπ ασφάλισης κεφαλής συσκευής (Εξάρτηµα 15) ξανά στη θέση του για να ασφαλίσετε την κεφαλή της συσκευής. 5) Συνδέστε τον ατµοκαθαριστή χειρός στο σώµα της συσκευής και ασφαλίστε τον στη θέση του χρησιµοποιώντας την ασφάλεια σώµατος ατµοκαθαριστή χειρός (Εξάρτηµα 7). 6) Σύρετε το σωλήνα χειρολαβής (Εξάρτηµα 3) µέσα στο σώµα της συσκευής (Εξάρτηµα 8), µέχρι να µπει µε ένα κλικ στη θέση του. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αφαιρέσετε το σωλήνα χειρολαβής (Εξάρτηµα 3), πιέστε το κουµπί και τραβήξτε το σωλήνα όπως φαίνεται στην εικόνα. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ H2O MOP ULTRA 1) Συνδέστε ένα πανάκι συσκευής (Εξάρτηµα 20) 1. Συνδέστε το πανάκι συσκευής (Εξάρτηµα 20) στην κεφαλή της συσκευής (Εξάρτηµα 16), όπως φαίνεται στην Εικ Τυλίξτε το σχοινάκι γύρω από την κεφαλή της συσκευής και σφίξτε, όπως φαίνεται στην Εικ Όταν χρησιµοποιείτε την H2O Mop Ultra σε χαλιά: τοποθετήστε την κεφαλή της συσκευής (µε το πανάκι στη θέση του) πάνω από το εξάρτηµα χαλιών (Εξάρτηµα 21), όπως φαίνεται στην Εικ. 3. Μην επιχειρείτε να χρησιµοποιήσετε την H2O Mop Ultra σε χαλιά ή µοκέτες χωρίς να βρίσκεται το εξάρτηµα χαλιών στη θέση του. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε το εξάρτηµα χαλιών σε επιφάνειες που µπορεί να γρατσουνιστούν εύκολα. Φροντίδα µικρο-ινών: Πλύσιµο στο πλυντήριο στους 60 C Μην χρησιµοποιείτε λευκαντικό Μην χρησιµοποιείτε µαλακτικό Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία /6

3 Ποτέ µην χρησιµοποιείτε το πανάκι αν έχει έχει εµφανείς τρύπες ή άλλου είδους φθορά. Αν χρησιµοποιήσετε ένα φθαρµένο πανάκι, µπορεί να βλάψετε το πάτωµα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην χρησιµοποιείτε την H2O Mop Ultra, χωρίς πανάκι. 2) Γεµίστε τη δεξαµενή νερού (Εξάρτηµα 9) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι στην πρίζα. - Χρησιµοποιώντας τη µεζούρα (Εξάρτηµα 19): 1) Ανοίξτε το λαστιχένιο πώµα. 2) Χρησιµοποιώντας τη µεζούρα (Εξάρτηµα 19) γεµίστε τη δεξαµενή νερού (Εξάρτηµα 9) µέχρι να φτάσει στην γραµµή MAX όπως φαίνεται πάνω στη δεξαµενή. Μην υπερχειλίζετε. - Απευθείας από την βρύση: 1) Απασφαλίστε την ασφάλεια σώµατος ατµοκαθαριστή χειρός (Εξάρτηµα 7) σηκώνοντάς την προς τα πάνω. 2) Πιέστε το κουµπί απελευθέρωσης ατµοκαθαριστή χειρός (Εξάρτηµα 6) προς τα πάνω. 3) Βγάλτε τον ατµοκαθαριστή χειρός σηκώνοντάς τον προς τα πάνω και τραβώντας προς τα πίσω. 4) Πιέστε το κουµπί απελευθέρωσης δεξαµενής νερού και βγάλτε την δεξαµενή νερού. 5) Αφαιρέστε το λαστιχένιο πώµα και γεµίστε τη δεξαµενή νερού απευθείας από την βρύση. Κλείστε το λαστιχένιο πώµα και σκουπίστε όσο νερό έχει χυθεί. Κλείστε την τρύπα βαλβίδας της δεξαµενής νερού µε ένα δάχτυλο, έτσι ώστε να µην στάζει το νερό από τη δεξαµενή, ενώ τη γεµίζετε από την βρύση και την επιστρέφετε στο σώµα του ατµοκαθαριστή χειρός. 6) Τοποθετήστε τη δεξαµενή νερού στη θέση της και βεβαιωθείτε ότι έχει µπει καλά. Η H2O Mop Ultra λειτουργεί µε νερό βρύσης. Παρόλα αυτά, σε περιοχές µε σκληρό νερό, θα πρέπει να χρησιµοποιείτε απεσταγµένο νερό για καλύτερα αποτελέσµατα. Βεβαιωθείτε ότι η ΜΠΑΛΑ ΧΑΛΚΟΥ µέσα στη δεξαµενή νερού είναι πάντα βυθισµένη ενώ χρησιµοποιείτε την H2O Mop Ultra. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ µην τοποθετείτε απορρυπαντικά ή αρωµατικά προϊόντα µέσα στην H2O Mop Ultra. Αυτό θα κάνει τη λειτουργία µη ασφαλή και θα βλάψει τη συσκευή. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Η Η2Ο MOP είναι σχεδιασµένη για να καθαρίζει καλά πατώµατα από υλικά όπως µάρµαρο, κεραµικό, µοκέτα, πέτρα, µουσαµά, ξύλο, παρκέ. εν είναι κατάλληλα όλα τα πατώµατα για καθαρισµό µε ατµό. Σε επιφάνειες που έχουν γυαλιστεί µε κερί, το κερί µπορεί να αφαιρεθεί από τη ζέστη και τον ατµό. Μην την χρησιµοποιείτε σε πατώµατα από µη δεµένο ξύλο και µην αφήνετε τη συσκευή να στέκεται πάνω σε οποιοδήποτε ξύλινο πάτωµα ή σε πάτωµα ευαίσθητο στη θερµότητα για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αυτό µπορεί να προκαλέσει την ανύψωση του ξύλου. Όταν την χρησιµοποιείτε σε βινύλιο, µουσαµά ή άλλα πατώµατα που είναι ευαίσθητα στη ζέστη, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η υπερβολική ζέστη µπορεί να λιώσει την κόλλα του πατώµατος. Γι αυτό προτείνουµε να καθαρίσετε δοκιµαστικά ένα κρυµµένο σηµείο του πατώµατος. Προτείνουµε επίσης να ελέγξετε τις οδηγίες χρήσης και φροντίδας του πατώµατος από τον κατασκευαστή για να βεβαιωθείτε ότι ο ατµοκαθαρισµός είναι κατάλληλος για τον τύπο πατώµατός σας. Αν αµφιβάλλετε, συµβουλευτείτε έναν ειδικό. Να χρησιµοποιείτε το εξάρτηµα χαλιών µόνο σε χαλιά και µοκέτες. Η χρήση του εξαρτήµατος χαλιών σε άλλες επιφάνειες θα αφήσει σηµάδια και µπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν εκπέµπει ατµό και δηµιουργεί υγρασία. Αν το αφήσετε να λειτουργεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα στο ίδιο σηµείο, µπορεί να δηµιουργήσει σηµάδια από νερό ή ακόµα και αποχρωµατισµό ή / και φθορά στο πάτωµα. 3) Λειτουργία της H2O Mop Ultra 1) Βάλτε το καλώδιο στην πρίζα. ΚΟΚΚΙΝΟ φως Η ένδειξη λειτουργίας (Εξάρτηµα 10) θα δείξει πότε η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη. 2) Περιµένετε να ανάψει Πράσινη η ένδειξη ετοιµότητας (Εξάρτηµα 11) περίπου 30 δευτερόλεπτα. Το ΠΡΑΣΙΝΟ φως θα ανάψει όταν η H2O Mop Ultra είναι έτοιµη για χρήση. Αν πιέσετε το διακόπτη ON / OFF πριν να ανάψει πράσινη η ένδειξη ετοιµότητας, το νερό από την προηγούµενη χρήση δεν θα ζεσταθεί και θα αρχίσει να στάζει από τη συσκευή. 3) Πιέστε το διακόπτη ON / OFF (Εξάρτηµα 2) για να βγει ατµός. Η συσκευή θα αρχίσει να εκπέµπει ατµό. Για να σταµατήσετε την εκποµπή ατµού, απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας ξανά το διακόπτη ON / OFF. 4) Περάστε τη συσκευή αργά πάνω από την επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε. Το απορροφητικό πανάκι µαζεύει την βροµιά που έχει χαλαρώσει µε τον ατµό. Να έχετε µια πετσέτα µαζί σας για να σκουπίζετε νερά που ίσως µαζευτούν. 5) Όταν η H2O Mop Ultra σταµατήσει να εκπέµπει ατµό, απλά απενεργοποιήστε την, βγάλτε την από την πρίζα, ξαναγεµίστε τη δεξαµενή νερού και συνεχίστε τον καθαρισµό. Για καλύτερα αποτελέσµατα: 1) Σκουπίστε το πάτωµα µε µια απλή ή ηλεκτρική σκούπα πριν χρησιµοποιήσετε την H2O Mop Ultra. 2) Για να αποφύγετε τη συγκέντρωση νερού το πανάκι καθαρισµού πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό για να το χρησιµοποιήσετε. Τοποθετήστε το καινούργιο πανάκι καθαρισµού και συνεχίστε την χρήση. Αφήστε το πανάκι να κρυώσει, αφαιρέστε το από τη συσκευή, αντικαταστήστε το µε ένα καινούργιο πανάκι και συνεχίστε την χρήση. 3) Για να απολυµάνετε µια περιοχή του πατώµατός σας, αφήστε τη συσκευή πάνω από αυτή την περιοχή για περίπου 10 δευτερόλεπτα, αλλά όχι περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ακολουθείτε αυτή τη διαδικασία για επιφάνειες ευαίσθητες στη θερµότητα και στον ατµό. 1) Ποτέ µην αφήνετε την H2O Mop Ultra σε ένα σηµείο για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αυτό µπορεί να προκαλέσει φθορά στο πάτωµα. 2) Κατά τη διάρκεια της πρώτης χρήσης, µπορεί να περάσουν µερικά δευτερόλεπτα µέχρι να αρχίσει να εκπέµπει ατµό η H2O Mop Ultra. Το νερό πρέπει να περάσει µέσω του φίλτρου για να φτάσει στο θερµαντήρα. Αυτή η καθυστέρηση θα συµβεί µόνο την πρώτη φορά χρήσης. 3) Όταν γεµίζετε τη συσκευή µε νερό την πρώτη φορά ή την ξαναγεµίζετε, µπορεί να ακουστεί ένας ήχος τριβής που δείχνει ότι η αντλία θερµαίνεται. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα σταµατήσει όταν η H2O Mop Ultra είναι έτοιµη. 4) Κατά τη διάρκεια της χρήσης της H2O Mop Ultra, το πράσινο φως θα ανάβει και θα σβήνει περιοδικά αυτό είναι φυσιολογικό. Το πράσινο φως δείχνει ότι ο θερµαντήρας έχει φτάσει στην προσδιορισµένη του θερµοκρασία. Όταν σβήνει το πράσινο φως κατά τη διάρκεια της χρήσης, σηµαίνει ότι ο θερµαντήρας θερµαίνεται ξανά. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση της H2O Mop Ultra και µπορείτε να συνεχίσετε κανονικά το καθάρισµα. 5) Είναι φυσιολογικό να βγαίνει και λίγο νερό µαζί µε τον ατµό. 6) Η δύναµη και η θερµότητα του ατµού µπορεί να επηρεάσουν κάποια υλικά. Πάντα να ελέγχετε την καταλληλότητα της χρήσης της H2O Mop Ultra σε µια επιφάνεια, δοκιµάζοντάς την σε µια κρυφή περιοχή. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία /6

4 ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ Ο ατµοκαθαριστής χειρός είναι ο ιδανικός φορητός καθαριστής. Μπορείτε να τον αποσυνδέσετε και να τον χρησιµοποιήσετε σε γραφεία, πάγκους κουζίνας, νεροχύτες, µπάνια, παράθυρα, καθρέπτες, πλακάκια και καθαρισµό ορισµένων σηµείων σε χαλιά και µοκέτες. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΧΕΙΡΟΣ 1) Απελευθέρωση του ατµοκαθαριστή χειρός α) Απασφαλίστε το σώµα του ατµοκαθαριστή χειρός (Εξάρτηµα 13), σηκώνοντας την ασφάλεια του σώµατος του ατµοκαθαριστή χειρός (Εξάρτηµα 7). β) Πιέστε προς τα πάνω το κουµπί απασφάλισης του ατµοκαθαριστή χειρός (Εξάρτηµα 6). γ) Τραβήξτε τον ατµοκαθαριστή. 2) Εγκατάσταση του ακροφύσιου µικρής εκροής (Εξάρτηµα 22) α) Βεβαιωθείτε ότι ο ατµοκαθαριστής χειρός (Εξάρτηµα 13) έχει αποσυνδεθεί από το σώµα της H2O Mop Ultra (Εξάρτηµα 8). β) Τραβήξτε τον αντάπτορα (Εξάρτηµα 23) από τον αγωγό. Αντάπτορας γ) Στρέψτε τον αντάπτορα (Εξάρτηµα 23) για να εξασφαλίσετε ότι το άνοιγµα του αγωγού είναι προσβάσιµο. δ) Ευθυγραµµίστε το ακροφύσιο µικρής εκροής µε τις αντίστοιχες υποδοχές µέσα στο άνοιγµα του αγωγού. ε) Πιέστε το ακροφύσιο µικρής εκροής µέσα στον αγωγό µέχρι να φτάσει µέχρι το τέλος και µετά στρέψτε το δεξιόστροφα για να κλειδώσει στη θέση του. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο, στρέψτε το αριστερόστροφα και τραβήξτε το προς τα έξω. 3) Βεβαιωθείτε ότι η δεξαµενή νερού είναι γεµάτη ή ξαναγεµίστε την αν χρειάζεται. 4) Όταν ανάψει πράσινη η ένδειξη ετοιµότητας, πιέστε το διακόπτη ON / OFF (Εξάρτηµα 12) µία φορά για να ενεργοποιηθεί η συσκευή. Ο ατµοκαθαριστής χειρός θα εκπέµπει ατµό συνεχώς. Για να σταµατήσει να εκπέµπει ατµό, πιέστε το διακόπτη ON / OFF (Εξάρτηµα 12) άλλη µια φορά για να απενεργοποιηθεί ο ατµοκαθαριστής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια της χρήσης της H2O Mop Ultra, το πράσινο φως θα ανάβει και θα σβήνει περιοδικά αυτό είναι φυσιολογικό. Το πράσινο φως δείχνει ότι ο θερµαντήρας έχει φτάσει στην προσδιορισµένη του θερµοκρασία. Όταν σβήνει το πράσινο φως κατά τη διάρκεια της χρήσης, σηµαίνει ότι ο θερµαντήρας θερµαίνεται ξανά. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση της H2O Mop Ultra και µπορείτε να συνεχίσετε κανονικά το καθάρισµα. Είναι φυσιολογικό να βγαίνει και λίγο νερό µαζί µε τον ατµό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να απολυµάνετε το γραφείο σας, τον πάγκο της κουζίνας, το νεροχύτη ή το µπάνιο κλπ., αφήστε τον ατµοκαθαριστή χειρός πάνω από αυτή την περιοχή για περίπου 15 δευτερόλεπτα. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ακολουθείτε αυτή τη διαδικασία για επιφάνειες ευαίσθητες στη θερµότητα και στον ατµό. Η δύναµη και η θερµότητα του ατµού µπορεί να επηρεάσουν κάποια υλικά. Πάντα να ελέγχετε την καταλληλότητα της χρήσης του ατµοκαθαριστή σε µια επιφάνεια, δοκιµάζοντάς τον σε µια κρυφή περιοχή. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ µην κατευθύνετε τον ατµό προς άτοµα, ζώα και φυτά. Μην χρησιµοποιείτε τον ατµό για να καθαρίσετε παγωµένα παράθυρα. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιµοποιείτε τον ατµοκαθαριστή σε γυαλί, καθώς µπορεί να σπάσει. Μην χρησιµοποιείτε τον ατµοκαθαριστή πάνω σε δέρµα, επιφάνειες γυαλισµένες µε κερί, ξύλινα πατώµατα που δεν είναι σφραγισµένα, συνθετικά υλικά, βελούδο ή άλλα υλικά που είναι ευαίσθητα στον ατµό Για να συνδέσετε τον ατµοκαθαριστή χειρός ξανά στο σώµα της H2O Mop Ultra 1) Εισάγετε το καλώδιο ρεύµατος στο κλιπ που βρίσκεται στο πλάι του σώµατος του ατµοκαθαριστή χειρός. 2) Ευθυγραµµίστε και εισάγετε τον αντάπτορα στον ατµοκαθαριστή χειρός µε το ακροφύσιο προς το σώµα της H2O Mop Ultra. 3) Πιέστε τον ατµοκαθαριστή χειρός προς το σώµα της H2O Mop Ultra, µέχρι να µπει µε ένα κλικ στη θέση του. 4) Ασφαλίστε τον ατµοκαθαριστή χειρός σπρώχνοντας προς τα κάτω την ασφάλεια του σώµατος του ατµοκαθαριστή χειρός. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία /6

5 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1) Βγάλτε το καλώδιο ρεύµατος (Εξάρτηµα 18) από την πρίζα. 2) Αφήστε το πανάκι καθαρισµού (Εξάρτηµα 20) να κρυώσει και αφαιρέστε το από την κεφαλή της συσκευής (Εξάρτηµα 16). Να είστε πολύ προσεκτικοί γιατί το πανάκι µπορεί να καίει πολύ. 3) Πρέπει να αφαιρεθεί όσο νερό έχει µείνει µέσα στη δεξαµενή νερού (Εξάρτηµα 9) πριν την αποθήκευση. 4) Αφήστε όσο νερό έχει µείνει (ως προϊόν συµπύκνωσης) να βγει από το ακροφύσιο ατµού πριν την αποθήκευση της συσκευής. 5) Τυλίξτε το καλώδιο ρεύµατος γύρω από την υποδοχή καλωδίου (Εξάρτηµα 3). 6) Σκουπίστε όλες τις επιφάνειες της H2O Mop Ultra µε ένα µαλακό πανί. Αποθηκεύστε σε µία προστατευµένη περιοχή, χωρίς υγρασία. 7) Το πανάκι καθαρισµού µπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο σε ζεστό νερό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν αποθηκεύσετε την H2O Mop Ultra σε όρθια θέση, µπορεί να παρουσιαστεί ένα χλωµό υπόλειµµα. Αυτό το υπόλειµµα µπορεί να αφαιρεθεί χρησιµοποιώντας ξύδι. Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε το µαξιλαράκι καθαρισµού πριν την αποθήκευση. Πάντα να αδειάζετε τη δεξαµενή νερού µετά από κάθε χρήση. Αν µείνουν υπολείµµατα στη δεξαµενή, µπορείτε να προσθέσετε λίγο νερό, καλύψτε το άνοιγµα, ανακατέψτε και αδειάστε την. Επαναλάβετε όσο χρειάζεται. ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΕΞΑΜΕΝΗ ΣΕ ΝΕΡΟ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ Για να καθαρίσετε επικαθίσεις αλάτων µέσα στη δεξαµενή νερού, προσθέστε µία ή δύο κουταλιές της σούπας λευκό ξύδι στη δεξαµενή, αφού τη γεµίσετε µε νερό και µετά κλείστε την και ανακατέψτε καλά. ΜΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Αφήστε το διάλυµµα αυτό να µείνει µέσα στη δεξαµενή για µερικές ώρες. Μετά, αδειάστε τη δεξαµενή νερού, ξαναγεµίστε τη µε καθαρό νερό και αδειάστε την, µέχρι να καθαρίσει τελείως. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ Αν η H2O Mop Ultra παράγει πιο αργά ατµό από ό,τι συνήθως ή σταµατά να παράγει ατµό, µπορεί να χρειαστεί να αφαιρέσετε τα άλατα. Τα άλατα µπορεί να αναπτυχθούν µε τον καιρό στα µεταλλικά σηµεία και να επηρεάσουν πολύ την απόδοση της συσκευής. Προτείνουµε να αφαιρείτε τα άλατα ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, ειδικά σε περιοχές µε σκληρό νερό. Η συχνότητα αφαίρεσης των αλάτων εξαρτάται από την σκληρότητα του νερού της βρύσης και από τη συχνότητα χρήσης της συσκευής. Για να αφαιρέσετε τα άλατα από την H2O Mop Ultra, παρακαλούµε ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες: Με απόξεση: 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε βγάλει την H2O Mop Ultra από την πρίζα πριν τη συντήρηση. 2. Αφαιρέστε τον ατµοκαθαριστή χειρός από το κυρίως σώµα και τον αντάπτορα, όπως περιγράφηκε πιο πάνω. 3. Χρησιµοποιήστε οποιαδήποτε κατάλληλη µεταλλική βελόνα (π.χ. µακριά βελόνα ραψίµατος) για να αφαιρέσετε τις επικαθίσεις αλάτων από τη µικρή οπή της εξόδου ατµού, όπως φαίνεται στην Εικ. 1. Στριφογυρίζοντας και κινώντας τη βελόνα πάνω κάτω, θα καθαρίσετε την έξοδο ατµού. Πάντα να βεβαιώνεστε ότι όλα τα υπολείµµατα αλάτων έχουν αφαιρεθεί από την έξοδο ατµού πριν την επανασυναρµολόγηση. Συνεχίστε να στριφογυρίζετε τη βελόνα, µέχρι να µην υπάρχουν πλέον άλλα υπολείµµατα αλάτων. 4. Συνδέστε τον ατµοκαθαριστή χειρός στο κυρίως σώµα. Με καθαριστικό διάλυµµα: 1. Ετοιµάστε ένα διάλυµµα 1/3 λευκού ξυδιού και 2/3 νερού βρύσης και ρίξτε το µέσα στη δεξαµενή νερού. 2. Ασφαλίστε και τοποθετήστε την κεφαλή της H2O Mop Ultra έτσι ώστε να εξασφαλίσετε ότι ο ατµός δεν κατευθύνεται προς το πάτωµα ή τα γύρω αντικείµενα και επιφάνειες. Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα και περιµένετε για το πράσινο φως. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη ON / OFF και αφήστε την να παράγει ατµό µέχρι να τελειώσει το διάλυµµα ξυδιού / νερού. 3. Επαναλάβετε την ανωτέρω διαδικασία όσες φορές χρειάζεται, µέχρι να έχετε ξανά κανονική ροή ατµού. 4. Αφαιρέστε τη δεξαµενή νερού και ξεπλύνετέ την. 5. Γεµίστε τη δεξαµενή νερού µε καθαρό νερό, συνδέστε την στη συσκευή και απελευθερώστε ατµό µέχρι να αδειάσει η δεξαµενή νερού. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε τον ατµοκαθαριστή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αφαίρεσης αλάτων ή / και κατά τη διάρκεια της χρήσης. Σηµείωση: Μετά από κάθε αφαίρεση αλάτων θα πρέπει να κάνετε µία δοκιµαστική χρήση σε ένα κρυφό σηµείο για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν µείνει υπολείµµατα αλάτων στη συσκευή. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΝΕΡΟΥ Πρέπει να αντικαθιστάτε το φίλτρο νερού κάθε τρεις µε έξι µήνες ή µετά από περίπου 50 µε 75 ώρες χρήσης. Το Φίλτρο Νερού αφαιρεί τα άλατα και τις άλλες ακαθαρσίες από το νερό βρύσης. Προλαµβάνει τις επικαθίσεις αλάτων από το να βλάψουν την H2O Mop Ultra. Για να µεγιστοποιήσετε την απόδοση του φίλτρου, µπορείτε να χρησιµοποιείτε απεσταγµένο νερό. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΝΕΡΟΥ: Πώς να αφαιρέσετε τον ατµοκαθαριστή νερού: Καινούργιο Φίλτρο Νερού Φίλτρο Νερού που χρειάζεται αλλαγή 1) Απασφαλίστε την ασφάλεια του σώµατος του ατµοκαθαριστή χειρός (Εξάρτηµα 7) σηκώνοντάς την προς τα πάνω. 2) Σπρώξτε το κουµπί απελευθέρωσης του ατµοκαθαριστή χειρός (Εξάρτηµα 6) προς τα πάνω. 3) Βγάλτε τον ατµοκαθαριστή χειρός σηκώνοντάς τον προς τα πάνω και τραβώντας τον προς τα πίσω. Πώς να αφαιρέσετε τη δεξαµενή νερού: 4) Σπρώξτε το κουµπί απελευθέρωσης της δεξαµενής νερού προς τα κάτω και τραβήξτε τη δεξαµενή νερού. 5) Αφαιρέστε το φίλτρο νερού τραβώντας το προς τα έξω και προς τα πάνω. Πώς να αφαιρέσετε το φίλτρο νερού: 6) Τραβήξτε το φίλτρο προσεκτικά αλλά σταθερά, όπως φαίνεται στην Εικ. 1, µέχρι να απελευθερώσετε την γλώσσα (που βρίσκεται στο άνω µέρος του φίλτρου νερού) από την προκαθορισµένη οπή, όπως φαίνεται στην Εικ. 2. Θα ακούσετε ένα κλικ. Μην τραβήξετε το φίλτρο νερού τελείως προς τα έξω, µόνο τόσο όσο χρειάζεται για να απελευθερώσετε την γλώσσα. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τραβήξετε άλλο το φίλτρο νερού όταν η γλώσσα έχει βγει από την οπή. Αν εφαρµόσετε µεγάλη δύναµη µπορεί να προκληθεί ζηµιά στο ακροφύσιο του φίλτρου. Μπορεί να σπάσετε το ακροφύσιο που βρίσκεται στο κάτω µέρος του φίλτρου. 7) Σηκώστε το φίλτρο νερού για να ελευθερωθεί το ακροφύσιό του από την οπή, όπως φαίνεται στην Εικ. 3. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία /6

6 Εσοχή Γλώσσα Ακροφύσιο 8) Για να εγκαταστήσετε το καινούργιο φίλτρο νερού, τοποθετήστε το ακροφύσιο που βρίσκεται στο κάτω µέρος του φίλτρου στην προκαθορισµένη οπή και σπρώξτε απαλά προς τα κάτω. Πιέστε το πάνω µέρος του φίλτρου προς τα κάτω για να εξασφαλίσετε ότι η γλώσσα θα µπει µέσα στην προκαθορισµένη οπή και ασφαλίζει στη θέση της. Σηµείωση: Για να αποφευχθεί τυχόν ζηµιά, µην εφαρµόζετε µεγάλη πίεση στο φίλτρο νερού κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διατηρήσετε την καλύτερη απόδοση της συσκευής, πρέπει να ξεπλένετε τη δεξαµενή νερού µία φορά την βδοµάδα όσο καιρό την χρησιµοποιείτε. Πάντα να βεβαιώνεστε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιηµένη και εκτός πρίζας πριν τον καθαρισµό. Περιµένετε µερικά λεπτά για να κρυώσει πριν τον καθαρισµό. Σκουπίστε µε ένα υγρό πανί και αφήστε την να στεγνώσει καλά πριν την χρησιµοποιήσετε ξανά ή την αποθηκεύσετε. Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Πρόβληµα Πιθανή Αιτία Λύση Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η συσκευή δεν είναι στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι σωστά στην πρίζα και ο διακόπτης είναι ενεργοποιηµένος. ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΤΜΟΥ Η ΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΤΜΟΣ ΙΑΦΕΥΓΕΙ ΑΤΜΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Η δεξαµενή νερού είναι άδεια Μπλοκαρισµένο ακροφύσιο ατµού Μπλοκαρισµένο φίλτρο ατµού Η χάλκινη µπάλα στη δεξαµενή νερού (Εξάρτηµα 9) δεν βυθίζεται στο νερό. Επικαθίσεις αλάτων Το προσάρτηµα δεν είναι σωστά τοποθετηµένο. Σκουπιδάκια ή εµπόδια στις ενώσεις Γεµίστε τη δεξαµενή νερού (Εξάρτηµα 9). Αφαιρέστε την κεφαλή της συσκευής (Εξάρτηµα 16) και καθαρίστε το ακροφύσιο. Ελέγξτε το φίλτρο νερού. Αν είναι λερωµένο, αντικαταστήστε το µε καινούργιο. Κινήστε τη συσκευή από τη χειρολαβή και βεβαιωθείτε ότι η χάλκινη µπάλα στη δεξαµενή νερού (Εξάρτηµα 9) είναι µέσα στο νερό. Ακολουθήστε τη διαδικασία καθαρισµού για να αφαιρέσετε τις επικαθίσεις αλάτων. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφήστε την να κρυώσει, αποσυνδέστε τα εξαρτήµατα και συνδέστε τα ξανά. Αφαιρέστε το εξάρτηµα, ελέγξτε το και καθαρίστε τις ενώσεις. ΤΟ ΠΑΝΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΡΕΧΕΤΑΙ Το πανάκι εµποτίζεται µε νερό. Αφαιρέστε το βρεγµένο πανάκι και αντικαταστήστε το µε ένα στεγνό πανάκι ή αφήστε το πανάκι να κρυώσει, στίψτε το και ξαναβάλτε το στη θέση του. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΑΤΤΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Η ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΓΑΛΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑ Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία /6

CLEAN MAX 5 ΣΕ 1 ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

CLEAN MAX 5 ΣΕ 1 ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLEAN MAX 5 ΣΕ 1 ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΚΛΗΝ8337 Οδηγίες ασφαλείας Σωστή χρήση Η λανθασµένη χρήση της συσκευής µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τραυµατισµό, έγκαυµα και ηλεκτροπληξία. Η συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Η 2 Ο Χ5 Οδηγίες Χρήσης

Η 2 Ο Χ5 Οδηγίες Χρήσης Η 2 Ο Χ5 Οδηγίες Χρήσης Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή καθαρισμού με ατμό. Όταν χρησιμοποιείτε μία ηλεκτρική συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜ: Όλες οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Πιθανόν να υπάρχουν διαφορές σε λεπτομέρειες, σχέδια και χρωματισμούς. Προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και κρατήστε τες

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5 Κωδ: ΧΙ2832 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ JOCCA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ Η ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης Αγαπητέ πελάτη, Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, γιατί θα σας βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 63 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 63 Αξεσουάρ 63 Χειριστήρια 63 Σίδερο επαγγελματικού τύπου 64 Σίδερο οικιακής χρήσης 64 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TWINNER 650S Εγχειρίδιο λειτουργίας & λίστα εξαρτηµάτων

TWINNER 650S Εγχειρίδιο λειτουργίας & λίστα εξαρτηµάτων TWINNER 650S Εγχειρίδιο λειτουργίας & λίστα εξαρτηµάτων Κωδ: ΤΟΥΙΝΕΡ Προσοχή: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτό το εργαλείο, διαβάστε όλο το εγχειρίδιο χρήσης και ακολουθήστε τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής γενικής χρήσης Οδηγίες Χρήσης

Ατμοκαθαριστής γενικής χρήσης Οδηγίες Χρήσης Ατμοκαθαριστής γενικής χρήσης Οδηγίες Χρήσης Roya-16961-2 4 (ohne S) 12.09.2011 10 1 3 4 5 9 11 6 12 2 7 8 * 14 23 15 * * 22 21 25 13 26 24 27 19 20 16 17 18 30 29 28 38 42 41 40 39 31 32 33 43 44 35 34

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762 12 Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762 Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την μηχανή. 12 GR Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο www.philips.com/welcome

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΡΙΧΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ EMJOI E-MAGINE Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Βάλτε τον αντάπτορα στην πρίζα.

ΑΠΟΤΡΙΧΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ EMJOI E-MAGINE Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Βάλτε τον αντάπτορα στην πρίζα. Περιγραφή συσκευής Προστατευτικό κάλυµµα ίσκοι αποτρίχωσης ΑΠΟΤΡΙΧΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ EMJOI E-MAGINE Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΕΜΤΖ18 Για καλύτερα αποτελέσµατα, κάντε ένα ζεστό µπάνιο ή ντους και χρησιµοποιήστε µια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el Προειδοποιήσεις ασφαλείας Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Επειδή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πρόκληση ηλεκτροπληξίας. Επομένως τηρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΚΑΡΕΩΝ UV ULTRAVAC Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΚΑΡΕΩΝ UV ULTRAVAC Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΚΑΡΕΩΝ UV ULTRAVAC Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Κωδ: ΒΑΚ2116 Τα κρεβάτια µας µπορούν να γίνουν εστία εκατοµµυρίων ανεπιθύµητων επισκεπτών Οι πιο κοινοί από αυτούς είναι τα ακάρεα της σκόνης. Ακµάζουν

Διαβάστε περισσότερα

2 8 8 6 7 5 4 3 9 6 2 9 8 6 5 2 22 20 24 23 2 5 4 3 9 6 8 6 7 2 8 2 0 2 2 2 3 2 8 5 9 2 4 6 Pag. 5 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Η καφετιέρα Diva, σας δίνει τη δυνατότητα να παρασκευάσετε και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41 RENLIG GR NL FWM7D5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφαλείας 4 Περιγραφή προϊόντος 8 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 13 Προσαρμογή 13 Καθημερινή χρήση - Πλύση 14 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Αγοραστή ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ REXAIR ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Εγχειρίδιο Αγοραστή ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ REXAIR ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ REXAIR ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ R12977M-2 Rexair 2005 Η REXAIR, πωλεί τα Συστήματα Καθαρισμού Rainbow μόνο σε ανεξάρτητους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς που είναι πεπειραμένοι στις απευθείας πωλήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 2 2. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ... 7

Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 2 2. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ... 7 Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 2 2. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ... 7 Σας ευχαριστούμε για την επιλογή ενός από τα προϊόντα μας. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά, περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr Κωδ: ΙΒΧΡ ΕΝ είναι κατάλληλο για κούρα µε IPL Κατάλληλο για κούρα µε IPL

tmstore.gr Κωδ: ΙΒΧΡ ΕΝ είναι κατάλληλο για κούρα µε IPL Κατάλληλο για κούρα µε IPL ΑΠΟΤΡΙΧΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ RIO IPL 8000 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ιακόπτης µε κλειδί 2. Πλήκτρο µείωσης ισχύος (-) 3. Πλήκτρο αύξησης ισχύος (+) 4. Φωτεινές ενδείξεις έντασης 5. Φωτεινή ένδειξη διάρκειας ζωής λάµπας

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών. Περιεχόμενα ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Φυλλάδιο οδηγιών. Περιεχόμενα ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ Φυλλάδιο οδηγιών ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση της παροχής νερού και ρεύματος Συμβουλές σχετικά με τον πρώτο κύκλο πλυσίματος Τεχνικά δεδομένα Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τα ακόλουθα σύµβολα θα σας καθοδηγήσουν κατά την ανάγνωση του εγχειριδίου αυτού.

Τα ακόλουθα σύµβολα θα σας καθοδηγήσουν κατά την ανάγνωση του εγχειριδίου αυτού. P 53 35.292.835/0 1 Αγαπητέ καταναλωτή, Παρακαλώ διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες λειτουργίας και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιήσεις ασφάλειας που περιέχονται στις πρώτες σελίδες. Κρατήστε το

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ VΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ VΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ GR ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ VΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε αγοράζοντας αυτό το στεγνωτήριο. Το νέο σας στεγνωτήριο είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης done by Impala Technical Documentation φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης 4335843173403_Dehumidifier_PLDM22E_IM_BD_GR_121217_K1.indd 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

MeacoMist Deluxe ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Sani hellas. έκδοση Οκτώβριος 2013

MeacoMist Deluxe ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Sani hellas. έκδοση Οκτώβριος 2013 MeacoMist Deluxe ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ έκδοση Οκτώβριος 2013 Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρήδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τον υγραντήρα και φυλάξτε το σε περίπτωση που χρειασθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PFT 834. Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PFT 834. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση του νερού και παροχή ρεύματος Συμβουλή σχετικά με τον πρώτο κύκλο πλύσης Τεχνικά δεδομένα Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα