tmstore.gr ΚΩ : Η2ΟΜ-Ο ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "tmstore.gr ΚΩ : Η2ΟΜ-Ο ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΚΩ : Η2ΟΜ-Ο H2O MOP ULTRA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Η2Ο MOP ULTRA + ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ + ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ. ΑΝ ΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ. Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να ακολουθείτε κάποιες βασικές προφυλάξεις, συµπεριλαµβανοµένων των κάτωθι: ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΑΤΤΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Η ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ: 1. Ελέγξτε ότι τα βολτ της παροχής αντιστοιχούν στα βολτ λειτουργίας της συσκευής. 2. Για συνεχή προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, συνδέστε τη συσκευή µόνο σε σωστά γειωµένες πρίζες. 3. Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασµένο για ιδιωτική χρήση µόνο. 4. Μην το χρησιµοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. 5. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι σε λειτουργία. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιµοποιείτε και πριν τη συντήρηση. 6. Μην επιτρέπετε να χρησιµοποιείται η συσκευή σαν παιχνίδι. Πρέπει να υπάρχει στενή επίβλεψη όταν χρησιµοποιείται κοντά σε παιδιά, κατοικίδια και φυτά. 7. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων παιδιών) µε µειωµένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτοµα που δεν έχουν εµπειρία και γνώση, εκτός εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά µε την χρήση της συσκευής από ένα άτοµο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 8. Τα µικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν µε τη συσκευή. 9. Ποτέ µην κατευθύνετε τον ατµό προς ανθρώπους, ζώα ή φυτά. 10. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. 11. Μην την χρησιµοποιείτε µε φθαρµένο καλώδιο ή φις. Αν η συσκευή δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, έχει πέσει, έχει πάθει βλάβη, έχει µείνει σε εξωτερικό χώρο ή έχει βυθιστεί σε νερό, επιστρέψτε την στον προµηθευτή σας πριν συνεχίσετε την χρήση της. Αν το καλώδιο είναι φθαρµένο, πρέπει να αντικατασταθεί από κάποιον ειδικό προς αποφυγή κινδύνων. 12. Μην τραβάτε ή την κουβαλάτε από το καλώδιο, µην χρησιµοποιείτε το καλώδιο σαν χειρολαβή, κλείνετε µια πόρτα πάνω στο καλώδιο ή τραβάτε το καλώδιο γύρω από αιχµηρές άκρες ή γωνίες. Κρατήστε το καλώδιο µακριά από θερµαινόµενες επιφάνειες. 13. Ποτέ µην ζορίζετε το φις στην πρίζα. 14. Μην χρησιµοποιείτε µπαλαντέζες ή πρίζες χωρίς επαρκή δυνατότητα ρεύµατος. 15. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα µετά την χρήση. Να την βγάζετε από την πρίζα τραβώντας το φις και όχι το καλώδιο. 16. Μην πιάνετε την πρίζα ή τη συσκευή µε βρεγµένα χέρια και µην τη χειρίζεστε χωρίς παπούτσια. 17. Μην εισάγετε αντικείµενα στα ανοίγµατα. Μην την χρησιµοποιείτε αν έχει µπλοκαριστεί κάποιο άνοιγµα. 18. Μην την χρησιµοποιείτε αν το πανάκι πατώµατος δεν είναι στη θέση του. 19. Μην την χρησιµοποιείτε χωρίς νερό στη δεξαµενή νερού. 20. Όταν την χρησιµοποιείτε σε σκάλα, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. 21. Να φυλάσσετε τη συσκευή σε ένα εσωτερικό χώρο που είναι ξηρός και δροσερός. 22. Να δουλεύετε σε χώρο καλά φωτισµένο. 23. Ποτέ µην βάζετε ζεστό νερό ή άλλα υγρά, όπως αρωµατικά, αλκοολούχα ή απορρυπαντικά προϊόντα στη δεξαµενή νερού της συσκευής. Αυτό θα κάνει τη λειτουργία επικίνδυνη και θα βλάψει τη συσκευή. 24. Πάντα να κρατάτε καθαρό το άνοιγµα ατµού. Μην το τοποθετείτε σε µαλακές επιφάνειες, όπου τα ανοίγµατα ατµού µπορεί να µπλοκαριστούν. Κρατήστε τα ανοίγµατα ατµού καθαρά από χνούδια, τρίχες κλπ. 25. Χρησιµοποιήστε τη συσκευή µόνο όπως περιγράφεται σ αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Χρησιµοποιήστε µόνο αξεσουάρ που προτείνονται από τον κατασκευαστή. Η χρήση εξαρτηµάτων που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή, µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυµατισµό. 26. Το υγρό ή ο ατµός δεν θα πρέπει να κατευθύνεται προς ηλεκτρικό εξοπλισµό, όπως το εσωτερικό του φούρνου. 27. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή. 28. Μην χειρίζεστε τη συσκευή µε βρεγµένα χέρια. 29. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε κλειστά δωµάτια γεµάτα µε εύφλεκτα, εκρηκτικά ή τοξικά αέρια, όπως διαλυτικό µπογιάς, µπογιά µε βάση το λάδι ή ορισµένες ουσίες κατά του σκόρου. 30. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή πάνω σε δέρµα, επιφάνειες γυαλισµένες µε κερί, ξύλινα πατώµατα που δεν είναι σφραγισµένα, συνθετικά υλικά, βελούδο ή άλλα υλικά που είναι ευαίσθητα στον ατµό. 31. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή για θέρµανση χώρου. 32. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα πριν τη συντήρησή της. ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η εµπορική χρήση αυτής της συσκευής ακυρώνει την εγγύηση. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι οδηγίες ισχύουν µόνο για συσκευή που λειτουργεί στα 120V. Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε γειωµένο σύστηµα µε καλώδια. Αν πάθει βλάβη, η γείωση προσφέρει ένα Γειωµένη πρίζα ασφαλές µονοπάτι ελάχιστης αντίστασης για το ηλεκτρικό ρεύµα, µειώνοντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Το καλώδιο της συσκευής έχει έναν αγωγό γείωσης εξοπλισµού και ένα φις γείωσης. Πρέπει να µπει µόνο σε γειωµένη πριζα που έχει εγκατασταθεί κατάλληλα και έχει γειωθεί σύµφωνα µε τους τοπικούς κανόνες. Αυτή η συσκευή έχει ένα φις γείωσης που µοιάζει µε το φις στην εικόνα. Η λανθασµένη σύνδεση του αγωγού γείωσης εξοπλισµού µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Ελέγξτε µε κάποιον ειδικό αν δεν είστε σίγουροι ότι η πρίζα είναι σωστά γειωµένη. ΜΗΝ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΕ ΤΟ ΦΙΣ. Αν δεν ταιριάζει στην πρίζα, ένας ηλεκτρολόγος πρέπει να εγκαταστήσει µια σωστή πρίζα. εν πρέπει να χρησιµοποιηθεί αντάπτορας µε αυτή τη συσκευή. ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία /6

2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1. Χειρολαβή 2. ιακόπτης ON / OFF στη χειρολαβή 3. Υποδοχή καλωδίου 4. Σωλήνας χειρολαβής 5. Λαβή µεταφοράς 6. Κουµπί απελευθέρωσης ατµοκαθαριστή χειρός 7. Ασφάλεια σώµατος ατµοκαθαριστή χειρός 8. Σώµα συσκευής 9. εξαµενή νερού 10. Ένδειξη λειτουργίας 11. Ένδειξη ετοιµότητας χρήσης 12. ιακόπτης ON / OFF ατµοκαθαριστή χειρός 13. Σώµα ατµοκαθαριστή χειρός 14. Χειρολαβή ατµοκαθαριστή χειρός 15. Κλιπ ασφάλισης κεφαλής συσκευής 16. Κεφαλή συσκευής 17. Αρµός περιστροφής 18. Καλώδιο ρεύµατος 19. Μεζούρα 20. Πανάκι συσκευής 21. Εξάρτηµα χαλιών 22. Ακροφύσιο µικρής εκροής 23. Αντάπτορας ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ H2O MOP ULTRA 1) Αφαιρέστε το κλιπ ασφάλισης της κεφαλής της συσκευής (Εξάρτηµα 15), το οποίο βρίσκεται στη βάση του σώµατος της συσκευής (Εξάρτηµα 8), όπως φαίνεται στην εικόνα. 2) Αφαιρέστε τον ατµοκαθαριστή χειρός από το σώµα της συσκευής, ως ακολούθως: α) Απασφαλίστε το σώµα του ατµοκαθαριστή χειρός (Εξάρτηµα 13) σηκώνοντας την ασφάλεια σώµατος του ατµοκαθαριστή χειρός (Εξάρτηµα 7). β) Σπρώξτε προς τα πάνω το κουµπί απελευθέρωσης ατµοκαθαριστή χειρός (Εξάρτηµα 6). γ) Τραβήξτε τον ατµοκαθαριστή χειρός. 3) Συνδέστε την κεφαλή της συσκευής (Εξάρτηµα 16) στο σώµα της συσκευής (Εξάρτηµα 8), εισάγοντας τον αρµό περιστροφής (Εξάρτηµα 17) στην οπή που βρίσκεται στο σώµα της συσκευής (Εξάρτηµα 8), όπως φαίνεται στην εικόνα. 4) Βάλτε το κλιπ ασφάλισης κεφαλής συσκευής (Εξάρτηµα 15) ξανά στη θέση του για να ασφαλίσετε την κεφαλή της συσκευής. 5) Συνδέστε τον ατµοκαθαριστή χειρός στο σώµα της συσκευής και ασφαλίστε τον στη θέση του χρησιµοποιώντας την ασφάλεια σώµατος ατµοκαθαριστή χειρός (Εξάρτηµα 7). 6) Σύρετε το σωλήνα χειρολαβής (Εξάρτηµα 3) µέσα στο σώµα της συσκευής (Εξάρτηµα 8), µέχρι να µπει µε ένα κλικ στη θέση του. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αφαιρέσετε το σωλήνα χειρολαβής (Εξάρτηµα 3), πιέστε το κουµπί και τραβήξτε το σωλήνα όπως φαίνεται στην εικόνα. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ H2O MOP ULTRA 1) Συνδέστε ένα πανάκι συσκευής (Εξάρτηµα 20) 1. Συνδέστε το πανάκι συσκευής (Εξάρτηµα 20) στην κεφαλή της συσκευής (Εξάρτηµα 16), όπως φαίνεται στην Εικ Τυλίξτε το σχοινάκι γύρω από την κεφαλή της συσκευής και σφίξτε, όπως φαίνεται στην Εικ Όταν χρησιµοποιείτε την H2O Mop Ultra σε χαλιά: τοποθετήστε την κεφαλή της συσκευής (µε το πανάκι στη θέση του) πάνω από το εξάρτηµα χαλιών (Εξάρτηµα 21), όπως φαίνεται στην Εικ. 3. Μην επιχειρείτε να χρησιµοποιήσετε την H2O Mop Ultra σε χαλιά ή µοκέτες χωρίς να βρίσκεται το εξάρτηµα χαλιών στη θέση του. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε το εξάρτηµα χαλιών σε επιφάνειες που µπορεί να γρατσουνιστούν εύκολα. Φροντίδα µικρο-ινών: Πλύσιµο στο πλυντήριο στους 60 C Μην χρησιµοποιείτε λευκαντικό Μην χρησιµοποιείτε µαλακτικό Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία /6

3 Ποτέ µην χρησιµοποιείτε το πανάκι αν έχει έχει εµφανείς τρύπες ή άλλου είδους φθορά. Αν χρησιµοποιήσετε ένα φθαρµένο πανάκι, µπορεί να βλάψετε το πάτωµα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην χρησιµοποιείτε την H2O Mop Ultra, χωρίς πανάκι. 2) Γεµίστε τη δεξαµενή νερού (Εξάρτηµα 9) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι στην πρίζα. - Χρησιµοποιώντας τη µεζούρα (Εξάρτηµα 19): 1) Ανοίξτε το λαστιχένιο πώµα. 2) Χρησιµοποιώντας τη µεζούρα (Εξάρτηµα 19) γεµίστε τη δεξαµενή νερού (Εξάρτηµα 9) µέχρι να φτάσει στην γραµµή MAX όπως φαίνεται πάνω στη δεξαµενή. Μην υπερχειλίζετε. - Απευθείας από την βρύση: 1) Απασφαλίστε την ασφάλεια σώµατος ατµοκαθαριστή χειρός (Εξάρτηµα 7) σηκώνοντάς την προς τα πάνω. 2) Πιέστε το κουµπί απελευθέρωσης ατµοκαθαριστή χειρός (Εξάρτηµα 6) προς τα πάνω. 3) Βγάλτε τον ατµοκαθαριστή χειρός σηκώνοντάς τον προς τα πάνω και τραβώντας προς τα πίσω. 4) Πιέστε το κουµπί απελευθέρωσης δεξαµενής νερού και βγάλτε την δεξαµενή νερού. 5) Αφαιρέστε το λαστιχένιο πώµα και γεµίστε τη δεξαµενή νερού απευθείας από την βρύση. Κλείστε το λαστιχένιο πώµα και σκουπίστε όσο νερό έχει χυθεί. Κλείστε την τρύπα βαλβίδας της δεξαµενής νερού µε ένα δάχτυλο, έτσι ώστε να µην στάζει το νερό από τη δεξαµενή, ενώ τη γεµίζετε από την βρύση και την επιστρέφετε στο σώµα του ατµοκαθαριστή χειρός. 6) Τοποθετήστε τη δεξαµενή νερού στη θέση της και βεβαιωθείτε ότι έχει µπει καλά. Η H2O Mop Ultra λειτουργεί µε νερό βρύσης. Παρόλα αυτά, σε περιοχές µε σκληρό νερό, θα πρέπει να χρησιµοποιείτε απεσταγµένο νερό για καλύτερα αποτελέσµατα. Βεβαιωθείτε ότι η ΜΠΑΛΑ ΧΑΛΚΟΥ µέσα στη δεξαµενή νερού είναι πάντα βυθισµένη ενώ χρησιµοποιείτε την H2O Mop Ultra. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ µην τοποθετείτε απορρυπαντικά ή αρωµατικά προϊόντα µέσα στην H2O Mop Ultra. Αυτό θα κάνει τη λειτουργία µη ασφαλή και θα βλάψει τη συσκευή. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Η Η2Ο MOP είναι σχεδιασµένη για να καθαρίζει καλά πατώµατα από υλικά όπως µάρµαρο, κεραµικό, µοκέτα, πέτρα, µουσαµά, ξύλο, παρκέ. εν είναι κατάλληλα όλα τα πατώµατα για καθαρισµό µε ατµό. Σε επιφάνειες που έχουν γυαλιστεί µε κερί, το κερί µπορεί να αφαιρεθεί από τη ζέστη και τον ατµό. Μην την χρησιµοποιείτε σε πατώµατα από µη δεµένο ξύλο και µην αφήνετε τη συσκευή να στέκεται πάνω σε οποιοδήποτε ξύλινο πάτωµα ή σε πάτωµα ευαίσθητο στη θερµότητα για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αυτό µπορεί να προκαλέσει την ανύψωση του ξύλου. Όταν την χρησιµοποιείτε σε βινύλιο, µουσαµά ή άλλα πατώµατα που είναι ευαίσθητα στη ζέστη, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η υπερβολική ζέστη µπορεί να λιώσει την κόλλα του πατώµατος. Γι αυτό προτείνουµε να καθαρίσετε δοκιµαστικά ένα κρυµµένο σηµείο του πατώµατος. Προτείνουµε επίσης να ελέγξετε τις οδηγίες χρήσης και φροντίδας του πατώµατος από τον κατασκευαστή για να βεβαιωθείτε ότι ο ατµοκαθαρισµός είναι κατάλληλος για τον τύπο πατώµατός σας. Αν αµφιβάλλετε, συµβουλευτείτε έναν ειδικό. Να χρησιµοποιείτε το εξάρτηµα χαλιών µόνο σε χαλιά και µοκέτες. Η χρήση του εξαρτήµατος χαλιών σε άλλες επιφάνειες θα αφήσει σηµάδια και µπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν εκπέµπει ατµό και δηµιουργεί υγρασία. Αν το αφήσετε να λειτουργεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα στο ίδιο σηµείο, µπορεί να δηµιουργήσει σηµάδια από νερό ή ακόµα και αποχρωµατισµό ή / και φθορά στο πάτωµα. 3) Λειτουργία της H2O Mop Ultra 1) Βάλτε το καλώδιο στην πρίζα. ΚΟΚΚΙΝΟ φως Η ένδειξη λειτουργίας (Εξάρτηµα 10) θα δείξει πότε η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη. 2) Περιµένετε να ανάψει Πράσινη η ένδειξη ετοιµότητας (Εξάρτηµα 11) περίπου 30 δευτερόλεπτα. Το ΠΡΑΣΙΝΟ φως θα ανάψει όταν η H2O Mop Ultra είναι έτοιµη για χρήση. Αν πιέσετε το διακόπτη ON / OFF πριν να ανάψει πράσινη η ένδειξη ετοιµότητας, το νερό από την προηγούµενη χρήση δεν θα ζεσταθεί και θα αρχίσει να στάζει από τη συσκευή. 3) Πιέστε το διακόπτη ON / OFF (Εξάρτηµα 2) για να βγει ατµός. Η συσκευή θα αρχίσει να εκπέµπει ατµό. Για να σταµατήσετε την εκποµπή ατµού, απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας ξανά το διακόπτη ON / OFF. 4) Περάστε τη συσκευή αργά πάνω από την επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε. Το απορροφητικό πανάκι µαζεύει την βροµιά που έχει χαλαρώσει µε τον ατµό. Να έχετε µια πετσέτα µαζί σας για να σκουπίζετε νερά που ίσως µαζευτούν. 5) Όταν η H2O Mop Ultra σταµατήσει να εκπέµπει ατµό, απλά απενεργοποιήστε την, βγάλτε την από την πρίζα, ξαναγεµίστε τη δεξαµενή νερού και συνεχίστε τον καθαρισµό. Για καλύτερα αποτελέσµατα: 1) Σκουπίστε το πάτωµα µε µια απλή ή ηλεκτρική σκούπα πριν χρησιµοποιήσετε την H2O Mop Ultra. 2) Για να αποφύγετε τη συγκέντρωση νερού το πανάκι καθαρισµού πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό για να το χρησιµοποιήσετε. Τοποθετήστε το καινούργιο πανάκι καθαρισµού και συνεχίστε την χρήση. Αφήστε το πανάκι να κρυώσει, αφαιρέστε το από τη συσκευή, αντικαταστήστε το µε ένα καινούργιο πανάκι και συνεχίστε την χρήση. 3) Για να απολυµάνετε µια περιοχή του πατώµατός σας, αφήστε τη συσκευή πάνω από αυτή την περιοχή για περίπου 10 δευτερόλεπτα, αλλά όχι περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ακολουθείτε αυτή τη διαδικασία για επιφάνειες ευαίσθητες στη θερµότητα και στον ατµό. 1) Ποτέ µην αφήνετε την H2O Mop Ultra σε ένα σηµείο για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αυτό µπορεί να προκαλέσει φθορά στο πάτωµα. 2) Κατά τη διάρκεια της πρώτης χρήσης, µπορεί να περάσουν µερικά δευτερόλεπτα µέχρι να αρχίσει να εκπέµπει ατµό η H2O Mop Ultra. Το νερό πρέπει να περάσει µέσω του φίλτρου για να φτάσει στο θερµαντήρα. Αυτή η καθυστέρηση θα συµβεί µόνο την πρώτη φορά χρήσης. 3) Όταν γεµίζετε τη συσκευή µε νερό την πρώτη φορά ή την ξαναγεµίζετε, µπορεί να ακουστεί ένας ήχος τριβής που δείχνει ότι η αντλία θερµαίνεται. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα σταµατήσει όταν η H2O Mop Ultra είναι έτοιµη. 4) Κατά τη διάρκεια της χρήσης της H2O Mop Ultra, το πράσινο φως θα ανάβει και θα σβήνει περιοδικά αυτό είναι φυσιολογικό. Το πράσινο φως δείχνει ότι ο θερµαντήρας έχει φτάσει στην προσδιορισµένη του θερµοκρασία. Όταν σβήνει το πράσινο φως κατά τη διάρκεια της χρήσης, σηµαίνει ότι ο θερµαντήρας θερµαίνεται ξανά. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση της H2O Mop Ultra και µπορείτε να συνεχίσετε κανονικά το καθάρισµα. 5) Είναι φυσιολογικό να βγαίνει και λίγο νερό µαζί µε τον ατµό. 6) Η δύναµη και η θερµότητα του ατµού µπορεί να επηρεάσουν κάποια υλικά. Πάντα να ελέγχετε την καταλληλότητα της χρήσης της H2O Mop Ultra σε µια επιφάνεια, δοκιµάζοντάς την σε µια κρυφή περιοχή. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία /6

4 ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ Ο ατµοκαθαριστής χειρός είναι ο ιδανικός φορητός καθαριστής. Μπορείτε να τον αποσυνδέσετε και να τον χρησιµοποιήσετε σε γραφεία, πάγκους κουζίνας, νεροχύτες, µπάνια, παράθυρα, καθρέπτες, πλακάκια και καθαρισµό ορισµένων σηµείων σε χαλιά και µοκέτες. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΧΕΙΡΟΣ 1) Απελευθέρωση του ατµοκαθαριστή χειρός α) Απασφαλίστε το σώµα του ατµοκαθαριστή χειρός (Εξάρτηµα 13), σηκώνοντας την ασφάλεια του σώµατος του ατµοκαθαριστή χειρός (Εξάρτηµα 7). β) Πιέστε προς τα πάνω το κουµπί απασφάλισης του ατµοκαθαριστή χειρός (Εξάρτηµα 6). γ) Τραβήξτε τον ατµοκαθαριστή. 2) Εγκατάσταση του ακροφύσιου µικρής εκροής (Εξάρτηµα 22) α) Βεβαιωθείτε ότι ο ατµοκαθαριστής χειρός (Εξάρτηµα 13) έχει αποσυνδεθεί από το σώµα της H2O Mop Ultra (Εξάρτηµα 8). β) Τραβήξτε τον αντάπτορα (Εξάρτηµα 23) από τον αγωγό. Αντάπτορας γ) Στρέψτε τον αντάπτορα (Εξάρτηµα 23) για να εξασφαλίσετε ότι το άνοιγµα του αγωγού είναι προσβάσιµο. δ) Ευθυγραµµίστε το ακροφύσιο µικρής εκροής µε τις αντίστοιχες υποδοχές µέσα στο άνοιγµα του αγωγού. ε) Πιέστε το ακροφύσιο µικρής εκροής µέσα στον αγωγό µέχρι να φτάσει µέχρι το τέλος και µετά στρέψτε το δεξιόστροφα για να κλειδώσει στη θέση του. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο, στρέψτε το αριστερόστροφα και τραβήξτε το προς τα έξω. 3) Βεβαιωθείτε ότι η δεξαµενή νερού είναι γεµάτη ή ξαναγεµίστε την αν χρειάζεται. 4) Όταν ανάψει πράσινη η ένδειξη ετοιµότητας, πιέστε το διακόπτη ON / OFF (Εξάρτηµα 12) µία φορά για να ενεργοποιηθεί η συσκευή. Ο ατµοκαθαριστής χειρός θα εκπέµπει ατµό συνεχώς. Για να σταµατήσει να εκπέµπει ατµό, πιέστε το διακόπτη ON / OFF (Εξάρτηµα 12) άλλη µια φορά για να απενεργοποιηθεί ο ατµοκαθαριστής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια της χρήσης της H2O Mop Ultra, το πράσινο φως θα ανάβει και θα σβήνει περιοδικά αυτό είναι φυσιολογικό. Το πράσινο φως δείχνει ότι ο θερµαντήρας έχει φτάσει στην προσδιορισµένη του θερµοκρασία. Όταν σβήνει το πράσινο φως κατά τη διάρκεια της χρήσης, σηµαίνει ότι ο θερµαντήρας θερµαίνεται ξανά. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση της H2O Mop Ultra και µπορείτε να συνεχίσετε κανονικά το καθάρισµα. Είναι φυσιολογικό να βγαίνει και λίγο νερό µαζί µε τον ατµό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να απολυµάνετε το γραφείο σας, τον πάγκο της κουζίνας, το νεροχύτη ή το µπάνιο κλπ., αφήστε τον ατµοκαθαριστή χειρός πάνω από αυτή την περιοχή για περίπου 15 δευτερόλεπτα. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ακολουθείτε αυτή τη διαδικασία για επιφάνειες ευαίσθητες στη θερµότητα και στον ατµό. Η δύναµη και η θερµότητα του ατµού µπορεί να επηρεάσουν κάποια υλικά. Πάντα να ελέγχετε την καταλληλότητα της χρήσης του ατµοκαθαριστή σε µια επιφάνεια, δοκιµάζοντάς τον σε µια κρυφή περιοχή. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ µην κατευθύνετε τον ατµό προς άτοµα, ζώα και φυτά. Μην χρησιµοποιείτε τον ατµό για να καθαρίσετε παγωµένα παράθυρα. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιµοποιείτε τον ατµοκαθαριστή σε γυαλί, καθώς µπορεί να σπάσει. Μην χρησιµοποιείτε τον ατµοκαθαριστή πάνω σε δέρµα, επιφάνειες γυαλισµένες µε κερί, ξύλινα πατώµατα που δεν είναι σφραγισµένα, συνθετικά υλικά, βελούδο ή άλλα υλικά που είναι ευαίσθητα στον ατµό Για να συνδέσετε τον ατµοκαθαριστή χειρός ξανά στο σώµα της H2O Mop Ultra 1) Εισάγετε το καλώδιο ρεύµατος στο κλιπ που βρίσκεται στο πλάι του σώµατος του ατµοκαθαριστή χειρός. 2) Ευθυγραµµίστε και εισάγετε τον αντάπτορα στον ατµοκαθαριστή χειρός µε το ακροφύσιο προς το σώµα της H2O Mop Ultra. 3) Πιέστε τον ατµοκαθαριστή χειρός προς το σώµα της H2O Mop Ultra, µέχρι να µπει µε ένα κλικ στη θέση του. 4) Ασφαλίστε τον ατµοκαθαριστή χειρός σπρώχνοντας προς τα κάτω την ασφάλεια του σώµατος του ατµοκαθαριστή χειρός. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία /6

5 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1) Βγάλτε το καλώδιο ρεύµατος (Εξάρτηµα 18) από την πρίζα. 2) Αφήστε το πανάκι καθαρισµού (Εξάρτηµα 20) να κρυώσει και αφαιρέστε το από την κεφαλή της συσκευής (Εξάρτηµα 16). Να είστε πολύ προσεκτικοί γιατί το πανάκι µπορεί να καίει πολύ. 3) Πρέπει να αφαιρεθεί όσο νερό έχει µείνει µέσα στη δεξαµενή νερού (Εξάρτηµα 9) πριν την αποθήκευση. 4) Αφήστε όσο νερό έχει µείνει (ως προϊόν συµπύκνωσης) να βγει από το ακροφύσιο ατµού πριν την αποθήκευση της συσκευής. 5) Τυλίξτε το καλώδιο ρεύµατος γύρω από την υποδοχή καλωδίου (Εξάρτηµα 3). 6) Σκουπίστε όλες τις επιφάνειες της H2O Mop Ultra µε ένα µαλακό πανί. Αποθηκεύστε σε µία προστατευµένη περιοχή, χωρίς υγρασία. 7) Το πανάκι καθαρισµού µπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο σε ζεστό νερό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν αποθηκεύσετε την H2O Mop Ultra σε όρθια θέση, µπορεί να παρουσιαστεί ένα χλωµό υπόλειµµα. Αυτό το υπόλειµµα µπορεί να αφαιρεθεί χρησιµοποιώντας ξύδι. Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε το µαξιλαράκι καθαρισµού πριν την αποθήκευση. Πάντα να αδειάζετε τη δεξαµενή νερού µετά από κάθε χρήση. Αν µείνουν υπολείµµατα στη δεξαµενή, µπορείτε να προσθέσετε λίγο νερό, καλύψτε το άνοιγµα, ανακατέψτε και αδειάστε την. Επαναλάβετε όσο χρειάζεται. ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΕΞΑΜΕΝΗ ΣΕ ΝΕΡΟ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ Για να καθαρίσετε επικαθίσεις αλάτων µέσα στη δεξαµενή νερού, προσθέστε µία ή δύο κουταλιές της σούπας λευκό ξύδι στη δεξαµενή, αφού τη γεµίσετε µε νερό και µετά κλείστε την και ανακατέψτε καλά. ΜΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Αφήστε το διάλυµµα αυτό να µείνει µέσα στη δεξαµενή για µερικές ώρες. Μετά, αδειάστε τη δεξαµενή νερού, ξαναγεµίστε τη µε καθαρό νερό και αδειάστε την, µέχρι να καθαρίσει τελείως. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ Αν η H2O Mop Ultra παράγει πιο αργά ατµό από ό,τι συνήθως ή σταµατά να παράγει ατµό, µπορεί να χρειαστεί να αφαιρέσετε τα άλατα. Τα άλατα µπορεί να αναπτυχθούν µε τον καιρό στα µεταλλικά σηµεία και να επηρεάσουν πολύ την απόδοση της συσκευής. Προτείνουµε να αφαιρείτε τα άλατα ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, ειδικά σε περιοχές µε σκληρό νερό. Η συχνότητα αφαίρεσης των αλάτων εξαρτάται από την σκληρότητα του νερού της βρύσης και από τη συχνότητα χρήσης της συσκευής. Για να αφαιρέσετε τα άλατα από την H2O Mop Ultra, παρακαλούµε ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες: Με απόξεση: 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε βγάλει την H2O Mop Ultra από την πρίζα πριν τη συντήρηση. 2. Αφαιρέστε τον ατµοκαθαριστή χειρός από το κυρίως σώµα και τον αντάπτορα, όπως περιγράφηκε πιο πάνω. 3. Χρησιµοποιήστε οποιαδήποτε κατάλληλη µεταλλική βελόνα (π.χ. µακριά βελόνα ραψίµατος) για να αφαιρέσετε τις επικαθίσεις αλάτων από τη µικρή οπή της εξόδου ατµού, όπως φαίνεται στην Εικ. 1. Στριφογυρίζοντας και κινώντας τη βελόνα πάνω κάτω, θα καθαρίσετε την έξοδο ατµού. Πάντα να βεβαιώνεστε ότι όλα τα υπολείµµατα αλάτων έχουν αφαιρεθεί από την έξοδο ατµού πριν την επανασυναρµολόγηση. Συνεχίστε να στριφογυρίζετε τη βελόνα, µέχρι να µην υπάρχουν πλέον άλλα υπολείµµατα αλάτων. 4. Συνδέστε τον ατµοκαθαριστή χειρός στο κυρίως σώµα. Με καθαριστικό διάλυµµα: 1. Ετοιµάστε ένα διάλυµµα 1/3 λευκού ξυδιού και 2/3 νερού βρύσης και ρίξτε το µέσα στη δεξαµενή νερού. 2. Ασφαλίστε και τοποθετήστε την κεφαλή της H2O Mop Ultra έτσι ώστε να εξασφαλίσετε ότι ο ατµός δεν κατευθύνεται προς το πάτωµα ή τα γύρω αντικείµενα και επιφάνειες. Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα και περιµένετε για το πράσινο φως. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη ON / OFF και αφήστε την να παράγει ατµό µέχρι να τελειώσει το διάλυµµα ξυδιού / νερού. 3. Επαναλάβετε την ανωτέρω διαδικασία όσες φορές χρειάζεται, µέχρι να έχετε ξανά κανονική ροή ατµού. 4. Αφαιρέστε τη δεξαµενή νερού και ξεπλύνετέ την. 5. Γεµίστε τη δεξαµενή νερού µε καθαρό νερό, συνδέστε την στη συσκευή και απελευθερώστε ατµό µέχρι να αδειάσει η δεξαµενή νερού. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε τον ατµοκαθαριστή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αφαίρεσης αλάτων ή / και κατά τη διάρκεια της χρήσης. Σηµείωση: Μετά από κάθε αφαίρεση αλάτων θα πρέπει να κάνετε µία δοκιµαστική χρήση σε ένα κρυφό σηµείο για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν µείνει υπολείµµατα αλάτων στη συσκευή. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΝΕΡΟΥ Πρέπει να αντικαθιστάτε το φίλτρο νερού κάθε τρεις µε έξι µήνες ή µετά από περίπου 50 µε 75 ώρες χρήσης. Το Φίλτρο Νερού αφαιρεί τα άλατα και τις άλλες ακαθαρσίες από το νερό βρύσης. Προλαµβάνει τις επικαθίσεις αλάτων από το να βλάψουν την H2O Mop Ultra. Για να µεγιστοποιήσετε την απόδοση του φίλτρου, µπορείτε να χρησιµοποιείτε απεσταγµένο νερό. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΝΕΡΟΥ: Πώς να αφαιρέσετε τον ατµοκαθαριστή νερού: Καινούργιο Φίλτρο Νερού Φίλτρο Νερού που χρειάζεται αλλαγή 1) Απασφαλίστε την ασφάλεια του σώµατος του ατµοκαθαριστή χειρός (Εξάρτηµα 7) σηκώνοντάς την προς τα πάνω. 2) Σπρώξτε το κουµπί απελευθέρωσης του ατµοκαθαριστή χειρός (Εξάρτηµα 6) προς τα πάνω. 3) Βγάλτε τον ατµοκαθαριστή χειρός σηκώνοντάς τον προς τα πάνω και τραβώντας τον προς τα πίσω. Πώς να αφαιρέσετε τη δεξαµενή νερού: 4) Σπρώξτε το κουµπί απελευθέρωσης της δεξαµενής νερού προς τα κάτω και τραβήξτε τη δεξαµενή νερού. 5) Αφαιρέστε το φίλτρο νερού τραβώντας το προς τα έξω και προς τα πάνω. Πώς να αφαιρέσετε το φίλτρο νερού: 6) Τραβήξτε το φίλτρο προσεκτικά αλλά σταθερά, όπως φαίνεται στην Εικ. 1, µέχρι να απελευθερώσετε την γλώσσα (που βρίσκεται στο άνω µέρος του φίλτρου νερού) από την προκαθορισµένη οπή, όπως φαίνεται στην Εικ. 2. Θα ακούσετε ένα κλικ. Μην τραβήξετε το φίλτρο νερού τελείως προς τα έξω, µόνο τόσο όσο χρειάζεται για να απελευθερώσετε την γλώσσα. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τραβήξετε άλλο το φίλτρο νερού όταν η γλώσσα έχει βγει από την οπή. Αν εφαρµόσετε µεγάλη δύναµη µπορεί να προκληθεί ζηµιά στο ακροφύσιο του φίλτρου. Μπορεί να σπάσετε το ακροφύσιο που βρίσκεται στο κάτω µέρος του φίλτρου. 7) Σηκώστε το φίλτρο νερού για να ελευθερωθεί το ακροφύσιό του από την οπή, όπως φαίνεται στην Εικ. 3. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία /6

6 Εσοχή Γλώσσα Ακροφύσιο 8) Για να εγκαταστήσετε το καινούργιο φίλτρο νερού, τοποθετήστε το ακροφύσιο που βρίσκεται στο κάτω µέρος του φίλτρου στην προκαθορισµένη οπή και σπρώξτε απαλά προς τα κάτω. Πιέστε το πάνω µέρος του φίλτρου προς τα κάτω για να εξασφαλίσετε ότι η γλώσσα θα µπει µέσα στην προκαθορισµένη οπή και ασφαλίζει στη θέση της. Σηµείωση: Για να αποφευχθεί τυχόν ζηµιά, µην εφαρµόζετε µεγάλη πίεση στο φίλτρο νερού κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διατηρήσετε την καλύτερη απόδοση της συσκευής, πρέπει να ξεπλένετε τη δεξαµενή νερού µία φορά την βδοµάδα όσο καιρό την χρησιµοποιείτε. Πάντα να βεβαιώνεστε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιηµένη και εκτός πρίζας πριν τον καθαρισµό. Περιµένετε µερικά λεπτά για να κρυώσει πριν τον καθαρισµό. Σκουπίστε µε ένα υγρό πανί και αφήστε την να στεγνώσει καλά πριν την χρησιµοποιήσετε ξανά ή την αποθηκεύσετε. Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Πρόβληµα Πιθανή Αιτία Λύση Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η συσκευή δεν είναι στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι σωστά στην πρίζα και ο διακόπτης είναι ενεργοποιηµένος. ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΤΜΟΥ Η ΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΤΜΟΣ ΙΑΦΕΥΓΕΙ ΑΤΜΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Η δεξαµενή νερού είναι άδεια Μπλοκαρισµένο ακροφύσιο ατµού Μπλοκαρισµένο φίλτρο ατµού Η χάλκινη µπάλα στη δεξαµενή νερού (Εξάρτηµα 9) δεν βυθίζεται στο νερό. Επικαθίσεις αλάτων Το προσάρτηµα δεν είναι σωστά τοποθετηµένο. Σκουπιδάκια ή εµπόδια στις ενώσεις Γεµίστε τη δεξαµενή νερού (Εξάρτηµα 9). Αφαιρέστε την κεφαλή της συσκευής (Εξάρτηµα 16) και καθαρίστε το ακροφύσιο. Ελέγξτε το φίλτρο νερού. Αν είναι λερωµένο, αντικαταστήστε το µε καινούργιο. Κινήστε τη συσκευή από τη χειρολαβή και βεβαιωθείτε ότι η χάλκινη µπάλα στη δεξαµενή νερού (Εξάρτηµα 9) είναι µέσα στο νερό. Ακολουθήστε τη διαδικασία καθαρισµού για να αφαιρέσετε τις επικαθίσεις αλάτων. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφήστε την να κρυώσει, αποσυνδέστε τα εξαρτήµατα και συνδέστε τα ξανά. Αφαιρέστε το εξάρτηµα, ελέγξτε το και καθαρίστε τις ενώσεις. ΤΟ ΠΑΝΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΡΕΧΕΤΑΙ Το πανάκι εµποτίζεται µε νερό. Αφαιρέστε το βρεγµένο πανάκι και αντικαταστήστε το µε ένα στεγνό πανάκι ή αφήστε το πανάκι να κρυώσει, στίψτε το και ξαναβάλτε το στη θέση του. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΑΤΤΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Η ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΓΑΛΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑ Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία /6

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜ: Όλες οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Πιθανόν να υπάρχουν διαφορές σε λεπτομέρειες, σχέδια και χρωματισμούς. Προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Διαβάστε με προσοχή. Κρατήστε για μελλοντική αναφορά. Οδηγίες Aσφαλείας Σωστή χρήση ΠΡΟΣΟΧΗ! Η λανθασµένη χρήση της συσκευής µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τραυµατισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

CLEAN MAX 5 ΣΕ 1 ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

CLEAN MAX 5 ΣΕ 1 ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLEAN MAX 5 ΣΕ 1 ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΚΛΗΝ8337 Οδηγίες ασφαλείας Σωστή χρήση Η λανθασµένη χρήση της συσκευής µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τραυµατισµό, έγκαυµα και ηλεκτροπληξία. Η συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η 2 Ο Χ5 Οδηγίες Χρήσης

Η 2 Ο Χ5 Οδηγίες Χρήσης Η 2 Ο Χ5 Οδηγίες Χρήσης Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή καθαρισμού με ατμό. Όταν χρησιμοποιείτε μία ηλεκτρική συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

MONTISS STEAM & FLOOR CLEANER Κωδ: Μ5684 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Κεντρική Μονάδα 2. Λαβή 3. Ιµάντας Ώµου 4. Λαµπάκι Λειτουργίας ΟΝ (κόκκινο)/έτοιµος Ατµός (Πράσινο) 5. Πώµα Ασφαλείας 6. Καλώδιο Ρεύµατος 7.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Μην αφήνετε τίποτα στη μηχανή, όπως βρωμιά, σκόνη και υγρά επειδή μπορούν να βλάψουν τα μεταλλικά μέρη του κινητήρα. Αδειάστε το δοχείο μετά από κάθε λειτουργία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5 Κωδ: ΧΙ2832 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ JOCCA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ Η ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΑΣΑΖ AIRLY SHAPE NEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΑΣΑΖ AIRLY SHAPE NEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΑΣΑΖ AIRLY SHAPE NEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΕΣΕΙΠ-ΚΑ, ΕΣΕΙΠ-ΚΟ, ΕΣΕΙΠ-ΜΑ, ΕΣΕΙΠ-ΠΟ Πριν την χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά για σωστή χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. Αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Ως μέρος του προγράμματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Rexair, κάθε MiniJet φέρει έναν

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el Προειδοποιήσεις ασφαλείας Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Επειδή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πρόκληση ηλεκτροπληξίας. Επομένως τηρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ βραστήρα νερού Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ βραστηρα νερου Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 Ενεργοποίηση μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καφετιέρα / Μηχανή παρασκευής Espresso-Cappuccino

Καφετιέρα / Μηχανή παρασκευής Espresso-Cappuccino Καφετιέρα / Μηχανή παρασκευής Espresso-Cappuccino FA-5475-1 FA-5475 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μηχανής espresso/cappuccino. Αυτή η μοναδική συσκευή έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΒΑΚΝΠ 3 Γ Περιεχόµενα προϊόντος A) 1 Χ Vac N pack τρόµπα Β) 1 Χ Vac N pack καπάκι για µπουκάλια Γ) 3 Χ 1.3 λίτρα Vac N pack αεροστεγείς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΛΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Το σκουπάκι από το εργοστάσιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΡΙΧΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ EMJOI E-MAGINE Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Βάλτε τον αντάπτορα στην πρίζα.

ΑΠΟΤΡΙΧΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ EMJOI E-MAGINE Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Βάλτε τον αντάπτορα στην πρίζα. Περιγραφή συσκευής Προστατευτικό κάλυµµα ίσκοι αποτρίχωσης ΑΠΟΤΡΙΧΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ EMJOI E-MAGINE Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΕΜΤΖ18 Για καλύτερα αποτελέσµατα, κάντε ένα ζεστό µπάνιο ή ντους και χρησιµοποιήστε µια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το θερµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49 Απορριψη 50 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 50 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 51 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 51 Σίδερο επαγγελματικού τύπου...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΚΑΡΕΩΝ UV ULTRAVAC Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΚΑΡΕΩΝ UV ULTRAVAC Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΚΑΡΕΩΝ UV ULTRAVAC Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Κωδ: ΒΑΚ2116 Τα κρεβάτια µας µπορούν να γίνουν εστία εκατοµµυρίων ανεπιθύµητων επισκεπτών Οι πιο κοινοί από αυτούς είναι τα ακάρεα της σκόνης. Ακµάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3 Χρήσιμες Συμβουλές 4 Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6 Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 Τεχνικές σιδερώματος 9 Το καθάρισμα της πρέσας σας

Διαβάστε περισσότερα

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King»

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» Οδηγίες Χρήσης και Φροντίδας Παρακαλούµε φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης! Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το υψηλής ποιότητας σιντριβάνι σοκολάτας. Για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

2 8 8 6 7 5 4 3 9 6 2 9 8 6 5 2 22 20 24 23 2 5 4 3 9 6 8 6 7 2 8 2 0 2 2 2 3 2 8 5 9 2 4 6 Pag. 5 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Η καφετιέρα Diva, σας δίνει τη δυνατότητα να παρασκευάσετε και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Αγαπητέ πελάτη,

Περιεχόµενα. Αγαπητέ πελάτη, 1 2 3 Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούµε για την αγορά αυτής της θερµοκολλητικής µηχανής Fellowes. Αυτή η συσκευή αντιπροσωπεύει τη νέα γενιά θερµοκολλητικών µηχανών, οι οποίες αποτελούν προϊόντα που σας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Τεχνικές πληροφορίες Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο τροφοδοσίας Τεχνικά χαρακτηριστικά HB 6.2 IX HB 9.2 IX Περιγραφή της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

D 2301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

D 2301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ espresso D 2301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και να τις φυλάξετε για πιθανή μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν τη χρήση αυτής της ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ. Ελληνικά. Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού...

ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ. Ελληνικά. Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ μηχανής καφέ Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

MANICURE & PEDICURE SET

MANICURE & PEDICURE SET Οδηγίες Χρήσης MANICURE & PEDICURE SET MANICURE&PEDICURE SET TYPE I4301 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Μηχανής LB Compact

Οδηγίες Χρήσης Μηχανής LB Compact Οδηγίες Χρήσης LB Compact Σας ευχαριστούμε, που διαλέξατε τη μηχανή εσπρέσσο Lavazza BLUE LB Compact. Πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, που εξηγούν πως μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. www.carad.gr Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036, Email info@carad.gr - service@carad.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Αρ.μοντέλου ER-GC70/ER-GC50 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Πιέζοντας τη σκανδάλη απελευθερώνεται ο αέρας και ψεκάζεται το χρώµα. Ψεκάστε για δοκιµή σε ένα φύλλο χαρτί.

Πιέζοντας τη σκανδάλη απελευθερώνεται ο αέρας και ψεκάζεται το χρώµα. Ψεκάστε για δοκιµή σε ένα φύλλο χαρτί. Κωδ: ΤΑΒΚ TATTOO ARTIST Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H ζωγραφική σώµατος είναι µια αρχαία τέχνη που εφαρµόζεται σε όλο τον κόσµο, ενώ η απήχησή της αυξάνεται κάθε µέρα. Η διακόσµηση του σώµατος είναι ένα αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

TΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΜΕ ΙΧΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

TΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΜΕ ΙΧΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΜΕ ΙΧΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το προϊόν µας ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΝΗΛΙΚΑ * χρειάζεται επιτήρηση ενήλικα στη συναρµολόγηση *χρειάζεται επιτήρηση ενήλικα για τα παιδία που χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης done by Impala Technical Documentation φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης 4335843173403_Dehumidifier_PLDM22E_IM_BD_GR_121217_K1.indd 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO 1 Παρακαλούµε διαβάστε τις προειδοποιήσεις στη σελίδα 7 πριν χρησιµοποιήσετε τη µηχανή Handpresso Καλωσορίσατε στον κόσµο της Handpresso! Φροντίζοντας για την ποιότητα και τον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗUMIFIX 10. ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΛΗΡΟΥ 5, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18543 Τ. 2104212350, ΦΑΞ 2104200036, Εmail info@carad.

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗUMIFIX 10. ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΛΗΡΟΥ 5, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18543 Τ. 2104212350, ΦΑΞ 2104200036, Εmail info@carad. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗUMIFIX 10 ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΛΗΡΟΥ 5, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18543 Τ. 2104212350, ΦΑΞ 2104200036, Εmail info@carad.gr ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΣ ΗUMIFIX 10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ Μοντέλο Αρ: S1528CH 220~240V 50/60Hz 300W 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A B Γ Δ E ΣΤ Ζ Μοτέρ Μπολ Λεπίδα Καπάκι Διακόπτης Άξονας στήριξης λεπίδας Κουμπί ασφάλισης ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Κρατήστε τη συσκευή μακριά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών

Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών Αρ. μοντέλου ER2403 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Σημαντικές πληροφορίες Μέρη της συσκευής Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΩΛΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Συσκευή ελέγχου αφής Ψηφιακό Χειριστήριο 3 Ταχυτήτων Περίοδοι καθαρισμού των αλουμίνιων φίλτρων: Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όταν η ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ MOD. ΗΜ-1014 1 ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 1. 2 χτενάκια για 22 µήκη (από 3-18mm και από 21-36mm). 2. 1 χτενάκι ακριβείας (0.5-2.5mm) 3. Λεπίδες: Κινούµενη λεπίδα: ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ λόγο ύπαρξης µικρών κοµµατιών, εν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ λόγο ύπαρξης µικρών κοµµατιών, εν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ λόγο ύπαρξης µικρών κοµµατιών, εν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών ΠΡΟΣΟΧΗ παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες πριν τη χρήση και κρατήστε τις για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ:R-537

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ:R-537 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ:R-537 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ON/OFF SWITCH(SPEED BLENDER MOTOR PART 2) 1) SHAFT WHISK CHOPPER KNIFE SUPPORT SHREDDING POWER CORD SLICING GEAR BOX WHISKING BLADE BLADE BLADE MIXING SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613

ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613 ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Το νερό μπορεί να βλάψει τη συσκευή διεισδύοντας από τις σχισμές και τα ανοίγματα της συσκευής. Πριν φρυγανίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Μηχανής LB 1100

Οδηγίες Χρήσης Μηχανής LB 1100 Οδηγίες Χρήσης LB 1100 Σας ευχαριστούμε, που διαλέξατε τη μηχανή εσπρέσσο Lavazza BLUE LB 1100. Πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, που εξηγούν πως μπορείτε να χρησιμοποιείτε,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και κρατήστε τες

Διαβάστε περισσότερα

www.cookshop.gr BIALETTI MOKONA ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

www.cookshop.gr BIALETTI MOKONA ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ www.cookshop.gr BIALETTI MOKONA ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 www.cookshop.gr 2 3 4 5 www.cookshop.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Είμαστε σίγουροι ότι η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek)

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek) Model ODS-300 Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03 (Greek) FM07-703-B 11-22-10 (Τα μεταφρασμένα κείμενα είναι διαθέσιμα στο CD που παρέχεται με το Εγχειρίδιο) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT Bruksanvisning Ελληνικά food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO BANDEJA

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού δίχτυ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

PAINT SPRAYER ELITE ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PAINT SPRAYER ELITE ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PAINT SPRAYER ELITE ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΠΣΠΡΕΙ Πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν, παρακαλούµε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά, όπως και τις οδηγίες ασφαλείας. Αφού διαβάσετε τις

Διαβάστε περισσότερα