Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "e-mail: itsikis@gmail.com"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ισίδωρος Τσικής ιπλωµατούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, (PhD, MSc) ιδάκτωρ Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας (ΤΜΜΒ) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (ΠΘ) Προσωπικά Στοιχεία Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Οικ/κή Κατάσταση: Έγγαµος µε 1 παιδί Εξειδίκευση - Ενδιαφέροντα Επιχειρησιακή Έρευνα, ιοίκηση Παραγωγής, Οργάνωση & ιοίκηση Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων, ιαχείριση Αποθεµάτων, ιαχείριση Καινοτοµίας & Τεχνολογίας, ιαχείριση Συστηµάτων Ποιότητας Τίτλοι Σπουδών 6/2007 ιδακτορικό ίπλωµα (phd) µε θέµα: Ποσοτική Ανάλυση της Επίδρασης των Ελλείψεων Προϊόντων στην ιαχείριση Αποθεµάτων, ΤΜΜΒ, ΠΘ, (βαθµός 10/10 - Άριστα) 3/2003 Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης (M.Sc.) µε θέµα: Σύγχρονοι Μέθοδοι Παραγωγής & Βιοµηχανικής ιοίκησης, TMMB, ΠΘ, (βαθµός 8,95/10 - Άριστα) 7/2000 ίπλωµα Μηχανολόγου Μηχανικού, ΤΜΜΒ, ΠΘ, (βαθµός 7,46/10 - Λίαν Καλώς) Επαγγελµατική Προϋπηρεσία 1. ως µηχανολόγος µηχανικός, στην εταιρεία Χουλιαράς Βασίλης ΟΕ, εισαγωγές βιοµηχανικών µηχανηµάτων και εργαλείων βιοµηχανικές εφαρµογές, Βόλος, από 1/03/2000 ως 30/02/ ως σύµβουλος επιχειρήσεων σε θέµατα α) ανάπτυξης και εφαρµογής συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000 & HACCP) και β) εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών και επιχειρησιακών σχεδίων (N. 1257/99, ΜΕΤΡΟ 2.7, ΜΕΤΡΟ 3.2, ΜΕΤΡΟ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ», Ν. 2601, Ν. 3299/2004, ΜΕΤΡΟ «Νεανική Επιχειρηµατικότητα», ΜΕΤΡΟ «Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα»), στην εταιρεία συµβούλων οργανώσεως επιχειρήσεων PLANNING-Κεντρικής Ελλάδος-AE, από 20/12/2002 ως 29/09/ ως εξωτερικός συνεργάτης της εταιρείας συµβούλων ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ, από 25/08/2003 ως 30/10/ ως εξωτερικός συνεργάτης - επιθεωρητής συστηµάτων ποιότητας κατά ISO 9001:2000 του εγκεκριµένου από το ΕΣΥ και UKAS, φορέα πιστοποίησης European Quality Assurance (EQA) Hellas, από 1/1/2007 έως και σήµερα 5. ως επιστηµονικός συνεργάτης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, από 1/9/2000 έως και

2 6. πιστοποιηµένος επιθεωρητής συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9000:2000 (Series Auditor / Lead Auditor) I.R.C.A Certification Serial No: LA2/04/GR/7257) Ερευνητική Προϋπηρεσία συµµετοχή στα ακόλουθα ερευνητικά προγράµµατα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην θέση του µηχανολόγου µηχανικού, µελετητή, συµβούλου και ερευνητή: 1. Innoregio, 2. Invent: προσδιορισµός καινοτόµων επιχειρηµατικών ιδεών, 3. Invent: δίκτυα µάθησης και διαχείρισης καινοτοµίας-δηµιουργία δικτύων µάθησης, 4. Invent: καινοτόµα προϊόντα στον τουρισµό προϊόντα αειφόρου τουρισµού, 5. Τοπική στρατηγική για την απασχόληση στη υτική Θεσσαλία, 6. Αναµόρφωση προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών τµήµατος µηχ/γων µηχανικών βιοµηχανίας, 7. Ενθάρρυνση επιχειρηµατικών δράσεων καινοτοµικών εφαρµογών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ιδακτική Προϋπηρεσία ως βοηθός διδασκαλίας στα ακόλουθα προπτυχιακά και µεταπτυχιακά µαθήµατα του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας: Σχεδιασµός & Προγραµµατισµός Παραγωγής (80ώρες), Στοχαστικά Πρότυπα στην Επιχειρησιακή Έρευνα (120ώρες), Αυτοµατισµοί Ρυθµίσεις ( 40ώρες), Θεωρία Βελτιστοποίησης (80ώρες), Συστήµατα Παραγωγής (40ώρες) ως εργαστηριακός συνεργάτης στα τµήµατα Μηχανολόγων και ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, στα ακόλουθα µαθήµατα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ι (81 ώρες), Σχεδίαση µε Η/Υ - AutoCad Ι (108 ώρες), Εφαρµογές Επιχειρησιακής Έρευνας στην Παραγωγή (276 ώρες), Οργάνωση & ιοίκηση Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων (60 ώρες) ως επιστηµονικός συνεργάτης στο Τµήµα Μηχανολόγων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά στο µάθηµα Οργάνωση, Οικονοµοτεχνική Ανάλυση και ιοίκηση Έργου, για το ακαδηµαϊκό έτος (6 ώρες/εβδοµάδα), για το ακαδηµαϊκό έτος (8 ώρες/εβδοµάδα) και τα ακαδηµαϊκά έτη & (2 ώρες/εβδοµάδα). ως επιστηµονικός συνεργάτης στο Τµήµα Μηχανολόγων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά στο µάθηµα Οργάνωση και ιοίκηση Επιχειρήσεων, για τα ακαδηµαϊκά έτη , & (2 ώρες/εβδοµάδα). ως επιστηµονικός συνεργάτης στο Τµήµα ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας στα µαθήµατα: ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Βιοµηχανική Οργάνωση, για το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους (9 ώρες/εβδοµάδα) 2

3 ηµοσιευµένο Ερευνητικό Έργο Άρθρα σε ιεθνή Επιστηµονικά Περιοδικά I. Tsikis & F.A. Coutelieris A mathematical model for the estimation of the energetic potential for several renewable energy sources: Application on the design of a modern power plant. Defect and Diffusion Forum (Volumes ) 2010, pp (http://www.scientific.net/ddf ). Liberopoulos, G., I. Tsikis, S. Delikouras Backorder penalty cost coefficient "b": What could it be? International Journal of Production Economics 123 (1) (http://www.mie.uth.gr/files/libtsidelijpe123(1).pdf) Liberopoulos, G. and Tsikis I., 2003, Unified modeling framework of multi-stage production-inventory control policies with lot-sizing and advance demand information, in G.J. Shanthikumar, D. Yao and W.H.M. Zijm (eds.) Stochastic Modeling and Optimization of Manufacturing Systems and Supply Chains, International Series in Operations Research and Management Science, Kluwer Academic Publishers. (http://www.mie.uth.gr/files/libtsikluwer.pdf). Άρθρα σε Πρακτικά ιεθνών Επιστηµονικών Συνεδρίων Liberopoulos, G., I. Tsikis Competing for customer goodwill on product availability. 6th Conference on Analysis of Manufacturing Systems, Lunteren, The Netherlands, May (http://www.mie.uth.gr/files/ams2007liberopouloscorrected.pdf) Περιλήψεις Ανακοινώσεων σε Πρακτικά ιεθνών Επιστηµονικών Συνεδρίων Tsikis I., Papapostolou Ch., Kondili A., Logistics and Supply Chain Management Studies as offered by Greek Universities and Technological Educational Institutes. 1st Olympus International Conference on Supply Chains (ICSC_2010) October 2010, Katerini Mediterranean Village Hotel. Liberopoulos, G., I. Tsikis Inferred stockout cost coefficients. EURO/INFORMS Joint International Meeting, Istanbul, Turkey, 6-10 July p. 91. Tsikis, I., G. Liberopoulos Stockout cost coefficient b: What should it be? Manufacturing & Service Operations Management Conference, Eindhoven, The Netherlands, 1-2 July Abstr. Nr. A029. Άρθρα και Περιλήψεις Ανακοινώσεων σε Πρακτικά Ελληνικών Επιστηµονικών Συνεδρίων Liberopoulos, G., I. Tsikis, G. Kozanidis Inventory control in a duopoly: A dynamic non-cooperative game-theoretic approach. Πρακτικά του 17ου Εθνικού Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Ε µε θέµα «ιαχείριση Κινδύνων», Πάτρα, Ιουνίου

4 Τσικής, Ι., Γ. Λυµπερόπουλος Ανταγωνισµός για την καλή θέληση πελατών βάσει της διαθεσιµότητας προϊόντων. Πρακτικά 4 ου Φοιτητικού Συνεδρίου ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Αθήνα, 17 Μαΐου Εργασίες σε εξέλιξη Liberopoulos, G., I. Tsikis Do stockouts undermine current sales and future customer demand? Working Paper, Department of Mechanical and Industrial Engineering, University of Thessaly. (http://www.mie.uth.gr/files/stockouts_april_08_paper.pdf) Liberopoulos, G., I. Tsikis Competing for customer goodwill on product availability. Working Paper, Department of Mechanical and Industrial Engineering, University of Thessaly. (http://www.mie.uth.gr/files/competing_for_customer_goodwill_nov_07_1.pdf) Εργασίες Tsikis, I., 2000, Απόθεµα Ασφαλείας έναντι Χρόνου Ασφαλείας σε Συστήµατα Παραγωγής- Αποθεµάτων ύο Σταδίων µε Προειδοποίηση της Ζήτησης, ιπλωµατική Εργασία, ΤΜΜΒ, ΠΘ Tsikis, I., 2003, Comparative Modeling of Multi-Stage Production-Inventory Control Policies with Lot Sizing and Advance Demand Information, Μεταπτυχιακή (M.Sc.)Εργασία, ΤΜΜΒ, ΠΘ Tsikis, I., 2007, Quantitative Analysis of the Impact of Stockouts in Inventory Management, ιδακτορική ιατριβή (PhD), ΤΜΜΒ, ΠΘ Συµµετοχή σε Συνέδρια 3 ο, 4 ο και 5 ο ιεθνές Συνέδριο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σε Θέµατα Σχεδιασµού και Ανάλυσης Παραγωγικών Συστηµάτων ιακρίσεις Υποτροφίες : υποτροφία για την 2 η καλύτερη επίδοση στο 1 ο έτος σπουδών : υποτροφία για άριστη ακαδηµαϊκή επίδοση στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος του ΤΜΜΒ, ΠΘ, χρηµατοδοτούµενη από το ΕΠΕΑΕΚ Ι : υποτροφία για την εκπόνηση ιδακτορικής ιατριβής µε τίτλο: Ποσοτική Ανάλυση της Επίδρασης της Έλλειψης Προϊόντων στη ιαχείριση Αποθεµάτων, από το Υπουργείο Παιδείας µέσω του προγράµµατος: Ηράκλειτος Υποτροφίες έρευνας µε προτεραιότητα την βασική έρευνα, χρηµατοδοτούµενο από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Ξένες Γλώσσες Αγγλικά (First Certificate in English, University of Cambridge) Γνώσεις Η/Υ ευρωπαϊκό ίπλωµα Κατάρτισης στους υπολογιστές (ECDL) (Basic Concepts of Information Technology, MS Windows, MS Office, MS Internet Explorer - MS Outlook Express) 4

5 άριστη χρήση των ακόλουθων προγραµµάτων: MS Project, Fortran, C ++, AutoCAD, SPSS, ARENA, Mathematica, Math LAB, Κεφάλαιο:Εµπορικές Εφαρµογές ιοικητικές ραστηριότητες 4/98-4/99 µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου ΤΜΜΒ 1/02 5/05 πρόεδρος Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών, ΤΜΜΒ Συµµετοχή σε επαγγελµατικούς και επιστηµονικούς Συλλόγους 2000: µέλος Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Α.Μ ) 2000: µέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου ιπλωµατούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 2003: δόκιµο Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Επιστηµόνων Η/Υ & Πληροφορικής (Ε.Π.Υ) µε Α.Μ : Ενταγµένος στο µητρώο Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ, ΣΤΕΠ ένταξης: 2233,

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ελένη Ευστρατίου Σαλαβού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ελένη Ευστρατίου Σαλαβού ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1972 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΗ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ e mail: esalav@aueb.gr 1. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Επίκουρη Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : linkedin.com/pub/eleni-mavragani/18/772/4b7

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : linkedin.com/pub/eleni-mavragani/18/772/4b7 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΟΝΟΜΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσσήνης 60, Άνω Γλυφάδα ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : +30 210 9629400 / +30 6938 141500 Ε- ΜΑΙL : e.mavragani@aegean.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ Όνοµα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ηµεροµηνία γέννησης : 19/10/1966 Εθνικότητα: Ελληνική Εγγαµος: Ναι Τέκνα: 2 ιεύθυνση κατοικίας : Κόκλυζα Ηγουµενίτσας, Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικά Στοιχεία Σπουδές Επιστηµονικό Έργο και Ανάλυση Ερευνητικών Εργασιών

Βιογραφικά Στοιχεία Σπουδές Επιστηµονικό Έργο και Ανάλυση Ερευνητικών Εργασιών ΥΠΟΜΝΗΜΑ Προς ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βιογραφικά Στοιχεία Σπουδές Επιστηµονικό Έργο και Ανάλυση Ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

WEB PAGE : http://cvassilakis.net EMAIL : cvassilakis (at) grnet (dot) gr

WEB PAGE : http://cvassilakis.net EMAIL : cvassilakis (at) grnet (dot) gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜA : Κωνσταντίνος ΕΠΩΝΥΜΟ : Βασιλάκης ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : WEB PAGE : http://cvassilakis.net EMAIL : cvassilakis (at) grnet (dot) gr Σπουδές 2008 ιδακτορικό δίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας του τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Σεπτέµβριος 2014 Περιεχόµενα Προσωπικά Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κούγιας Ιωάννης Ηλίας Αθανασία ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Οικίας: 26340 32271 25 ης Μαρτίου & Κύπρου, Αντίρριο Αιτωλ/νίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Φεβρουάριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟIΧΕIΑ... 2 2. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 3. ΣΠΟΥ ΕΣ... 2 4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 5. Ι ΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης: Υπηκοότητα: Οικογενειακή Κατάσταση: Διεύθυνση Εργασίας: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 5/10/1962, Αθήνα Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναστασία Κανδύλη. Πάτρα, 1 Φεβρουαρίου 2007. Διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναστασία Κανδύλη. Πάτρα, 1 Φεβρουαρίου 2007. Διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναστασία Ν. Κανδύλη Πάτρα, 1 Φεβρουαρίου 2007 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Αναστασία Κανδύλη Όνομα πατέρα Νικόλαος Ημερομηνία γέννησης 1 Μαρτίου 1978 Τόπος γέννησης Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΟΨΗ Προσωπικά Στοιχεία... 1 Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ε. Ευαγγελίδης Ημερομηνία γέννησης/οικογ. κατάσταση: 4-10-1970 / Έγγαμος με δύο παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ I. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος Γεννήσεως :Βελεστίνο Μαγνησίας Διεύθυνση Κατοικίας : Νέα Πέραµος Καβάλας, Τ.κ. 64007, Τηλ.+30 25940 29113 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ιεύθυνση Αµβροσίου Φραντζή 26, 117 45, Αθήνα, Ελλάδα Τηλέφωνο 210 92 27 707, 6975884417 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994).

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994). Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ Brunel University,

Διαβάστε περισσότερα

1998-1999: Επισκέπτης Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π.

1998-1999: Επισκέπτης Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Γ.Π.Α. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ Κοζάνη 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στυλιανός Θ. Αντωνίου Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc, PhD in Earthquake Engineering Imperial College, University of London Σεπτέµβριος 2009 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: stephanoskar@yahoo.gr s.karagiannis@panteion.gr

e-mail: stephanoskar@yahoo.gr s.karagiannis@panteion.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα-Επώνυμο Στέφανος Καραγιάννης Τηλ.6977 80 87 22 Τηλέφωνο: e-mail: stephanoskar@yahoo.gr s.karagiannis@panteion.gr ΣΠΟΥΔΕΣ. Dr (V.W.L). Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 156 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 156 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΜΕΣΟΡΟΠΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις & δεξιότητες για πρωτοπορία

Γνώσεις & δεξιότητες για πρωτοπορία ΙΒΕΠΕ Γνώσεις & δεξιότητες για πρωτοπορία ΙΒΕΠΕ Γνώσεις & δεξιότητες για πρωτοπορία ΙΒΕΠΕ Γνώσεις & δεξιότητες για πρωτοπορία Το ΙΒΕΠΕ είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1980 από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Aύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Σεραφείµ A. Παπαδόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Σεραφείµ A. Παπαδόπουλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Σεραφείµ A. Παπαδόπουλου ιεύθυνση: Κανάρη 5 Εθνικότητα: Ελληνική Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα, Τηλ: +30-24410-71333 Ελλάδα e-mail: serafeim_papadopoulos@yahoo.com Ηµεροµηνία γέννησης: 13/05/71

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αγαπητοί Σύνεδροι Η Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.) έχει την τιµή να σας καλωσορίσει στο 2 ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥ ΟΚΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ. Ραδιοηλεκτρολόγος Β Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ Μεταπτυχιακό στην Ιατρική Πληροφορική

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥ ΟΚΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ. Ραδιοηλεκτρολόγος Β Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ Μεταπτυχιακό στην Ιατρική Πληροφορική ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥ ΟΚΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ Ραδιοηλεκτρολόγος Β Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ Μεταπτυχιακό στην Ιατρική Πληροφορική Σεπτέµβριος 2007 Προσωπικά στοιχεία Επώνυµο: Κωνσταντινίδης Όνοµα: Ευδόκιµος

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Βιογραφικό Σημείωμα. Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Βιογραφικό Σημείωμα Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Παπαθεοδώρου Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

1986 Accepted to participate to Cancer Nursing Course, European School of Oncology, Milan, Italy (week).

1986 Accepted to participate to Cancer Nursing Course, European School of Oncology, Milan, Italy (week). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ελισάβετ Πατηράκη Κουρµπάνη KΑΘΗΓΗΤΡΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ» Αθήνα 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ατοµικά στοιχεία 3 2. Σπουδές 3 3. Βραβεία ιακρίσεις 4 4. Επαγγελµατική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ Ε. ΠΕΡ ΙΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ Ε. ΠΕΡ ΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ Ε. ΠΕΡ ΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο Περδίου Όνοµα Αγγελική Όνοµα πατρός Ευστάθιος Ηµεροµηνία γέννησης 19 Απριλίου 1974

Διαβάστε περισσότερα