ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΘΗΝΑ, 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

2 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε), δημοσιοποιεί τα αναλυτικά στοιχεία και τους συγκριτικούς πίνακες που απεικονίζουν την εξέλιξη του είδους των συμβάσεων εργασίας, για το Α εξάμηνο του Οι διαρθρωτικές αλλαγές που συντελέστηκαν στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια υπήρξαν σημαντικές, διαμορφώνοντας μια νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας. Στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε, τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται σήμερα από το ΣΕΠΕ για το Α εξάμηνο του 2013, συνιστούν όπως και τα δημοσιευμένα στοιχεία του Α τριμήνου του έτους 2013, μια ιδιαίτερα ενθαρρυντική επίδοση, καθώς το επίπεδο των νέων προσλήψεων είναι σημαντικά υψηλότερο των αντίστοιχων προσλήψεων του Α εξαμήνου του έτους 2012, ενώ ενισχύεται περαιτέρω το μερίδιο των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε αυτές. Πιο συγκεκριμένα για το Α εξάμηνο του 2013 διαπιστώνεται αύξηση των νέων προσλήψεων 1 κατά 37,29% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους (διάγραμμα 1). Διάγραμμα Ι Σ Υ Ν Ο Λ ΙΚ Ο Σ Α Ρ ΙΘ Μ Ο Σ Ν ΕΩ Ν ΠΡ Ο ΣΛ Η Ψ ΕΩ Ν ΓΙΑ ΤΟ Α ' ΕΞΑ Μ ΗΝ Ο ΤΩ Ν ΕΤΩ Ν , , , , , , , , , Α ' ΕΞΑ Μ Η Ν Ο Α ' ΕΞΑ Μ ΗΝ Ο Σημειώνεται ότι η απόκλιση κατά άτομα ως προς τις νέες προσλήψεις μεταξύ του παρόντος δελτίου και του από 8/7/2013 Δελτίου τύπου του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», οφείλεται στο γεγονός ότι οι χειρόγραφες υποβολές νέων προσλήψεων στο ΣΕΠΕ για το δίμηνο Ιανουάριος Φεβρουάριος 2013 υπολείπονται κατά ανάλογο ύψος από τις αντίστοιχες χειρόγραφες υποβολές στον ΟΑΕΔ. Από οπότε και ετέθη για πρώτη φορά σε λειτουργία το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι μεταβολές προσωπικού και συνεπώς, μετρώνται οι ροές απασχόλησης στον ιδιωτικό μισθωτό τομέα της οικονομίας σε πραγματικό χρόνο και με συνεχή ενημέρωση. Συνεπώς, στο σύνολο τους οι νέες προσλήψεις κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, όπως καταγράφονται με ακρίβεια και λεπτομέρεια από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», ανέρχονται στις

3 Στον πίνακα I, ο οποίος αφορά δεδομένα του Α εξαμήνου των ετών παρουσιάζεται ο αριθμός των επιχειρήσεων που κατέθεσαν νέες συμβάσεις προσλήψεων στα τμήματα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (πρώην Κοινωνικών Επιθεωρήσεων) ανά είδος σύμβασης εργασίας, καθώς και ο αριθμός των νέων προσλήψεων και των μετατροπών των υφιστάμενων συμβάσεων. Στο διάγραμμα ΙΙ αποτυπώνονται οι νέες προσλήψεις ανά είδος σύμβασης εργασίας ενώ στο διάγραμμα ΙΙΙ παρουσιάζεται η ποσοστιαία απόκλιση των νέων προσλήψεων ανά είδος σύμβασης εργασίας για το Α εξάμηνο των ετών αντιστοίχως. Ακολούθως, στο διάγραμμα ΙV παρουσιάζεται ο αριθμός των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης που μετατράπηκαν σε μερική και σε εκ περιτροπής απασχόληση (κατόπιν συμφωνίας εργαζόμενου εργοδότη ή μονομερούς απόφασης του εργοδότη). Πίνακας Ι ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕ ΣΥΜΒΑΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ε ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕ ΜΕΡΙΚΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΣΥΜΦΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠ ΣΥΜΒΑΣΕ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΑΦΟΡΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ % 0,73 51,95 24,09-3,05 37,29-41,61-35,04 6,75-31,76 Σημείωση: Από 1/3/2013 τα στοιχεία νέων προσλήψεων ανά είδος σύμβασης εργασίας αντλούνται από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα I για το Α εξάμηνο του 2013 εντοπίζεται αύξηση κατά 51,95% των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης, αύξηση κατά 24,09% των συμβάσεων μερικής απασχόλησης και μείωση κατά 3,05% των συμβάσεων εκ περιτροπής απασχόλησης. Το ποσοστό των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης αντιστοιχεί στο 62,11%, του συνόλου των νέων συμβάσεων εργασίας, ενώ το υπόλοιπο 37,89%, αντιστοιχεί σε μερική (31,57%) και σε εκ περιτροπής απασχόληση (6,32%). Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2012, το ποσοστό των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης αντιστοιχούσε στο 56,12% του 3

4 συνόλου των νέων συμβάσεων εργασίας, ενώ το υπόλοιπο 43,88% αντιστοιχούσε σε μερική (34,93%) και σε εκ περιτροπής απασχόληση (8,95%). Διάγραμμα Ι I Ν ΕΕΣ Π Ρ Ο ΣΛ Η Ψ ΕΙΣ Α Ν Α ΕΙΔ Ο Σ ΣΥ Μ ΒΑ ΣΗ Σ ΕΡ ΓΑ ΣΙΑ Σ Κ Α ΤΑ ΤΟ Α ' ΕΞΑ Μ ΗΝ Ο ΤΩ Ν ΕΤΩ Ν Ε Κ Π Ε ΡΙΤ ΡΟ Π Η Σ 2 8, ,3 0 3 Μ ΕΡΙΚ Η 1 0 9, ,3 5 2 Π Λ Η ΡΗ Σ 1 7 6, , , , , , , ,000 Α' Ε ΞΑΜ Η Ν Ο 2013 Α' Ε Ξ ΑΜ Η Ν Ο 2012 Διάγραμμα Ι I I Π Ο ΣΟ ΣΤΙΑ ΙΑ Α Π Ο ΚΛ ΙΣΗ Ν ΕΩ Ν Π Ρ Ο ΣΛ Η Ψ ΕΩ Ν Α Ν Α ΕΙΔ Ο Σ ΣΥ Μ ΒΑ ΣΗ Σ ΕΡΓΑ ΣΙΑ Σ Κ Α ΤΑ ΤΟ Α ' ΕΞΑ Μ Η Ν Ο ΤΩ Ν ΕΤΩ Ν ΕΚ Π ΕΡ ΙΤΡ Ο Π Η Σ % Μ ΕΡ ΙΚ Η % Π Λ Η Ρ Η Σ % -1 0 % 0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % Τέλος, οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης των προηγούμενων ετών που μετατράπηκαν σε άλλους είδους συμβάσεις κατά τη διάρκεια του Α εξαμήνου του έτους 2013, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, είναι μειωμένες κατά 41,61% όσον αφορά τη μερική απασχόληση και κατά 35,04% όσον αφορά την εκ περιτροπής απασχόληση κατόπιν 4

5 συμφωνίας των εργοδοτών με τους εργαζομένους. Μικρή αύξηση παρουσιάζει η μετατροπή των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε εκ περιτροπής με μονομερή απόφαση του εργοδότη (6,75%). Το Α εξάμηνο του 2013 μετατράπηκαν συνολικά συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης σε άλλες μορφές ευέλικτων συμβάσεων εργασίας. Ο αριθμός αυτός είναι κατά 31,76% μικρότερος σε σχέση το Α εξάμηνο του 2012, οπότε και είχε καταγραφεί μετατροπή συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε άλλες ευέλικτες συμβάσεις εργασίας (διάγραμμα IV). Διάγραμμα IV Μ Ε ΤΑΤ ΡΟ Π ΕΣ Σ ΥΜ Β ΑΣ ΕΩ Ν ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠ Ο Π Λ Η ΡΗ Σ Ε Μ ΕΡΙΚ Η, Ε Κ Π Ε ΡΙΤ ΡΟ Π Η Σ Μ Ε Σ ΥΜ Φ Ω Ν ΙΑ Ε ΡΓΟ Δ Ο ΤΩ Ν & Ε ΡΓΑΖ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Κ ΑΙ Μ Ε Μ Ο Ν Ο Μ Ε ΡΗ ΑΠ Ο Φ ΑΣ Η Τ Ω Ν Ε ΡΓΟ Δ Ο Τ Ω Ν Κ ΑΤΑ ΤΟ Α' Ε Ξ ΑΜ Η Ν Ο Τ Ω Ν Ε Τ Ω Ν , , ,000 15,000 10, , , , , , ,000 0 Μ ΕΡ ΙΚ Η ΕΚ Π ΕΡ ΙΤΡ ΟΠ Η Σ Μ Ε ΟΜ ΟΦ Η ΣΥ Μ Φ ΙΑ ΕΡΓΑ ΖΟΜ ΕΝΟΥ - ΕΡΓ ΟΔΟΤΗ ΕΚ Π ΕΡΙΤΡ ΟΠ Η Σ Μ Ε Μ ΟΝ ΟΜ ΕΡ Η Α Π ΟΦ Α ΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Α' Ε ΞΑΜ Η Ν Ο 2013 Α' Ε Ξ ΑΜ Η Ν Ο 2012 Συμπερασματικά, τα στοιχεία για το Α Εξάμηνο του 2013 αποτυπώνουν μία σχετική μεταστροφή του κλίματος στην αγορά εργασίας, καθώς οι εργοδότες, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, προχώρησαν σε νέες προσλήψεις και επέλεξαν την πλήρη απασχόληση των εργαζομένων (αύξηση κατά 51,95%) σε σχέση με τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, ενώ εξίσου ενθαρρυντικό είναι και το γεγονός της μείωσης των μετατροπών συμβάσεων εργασίας από πλήρη σε μερική και εκ περιτροπής απασχόληση (μείωση κατά 31,76%) σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Στον πίνακα ΙΙ, παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν τις νέες προσλήψεις, τα είδη συμβάσεων καθώς και τις μετατροπές των συμβάσεων εργασίας ανά γεωγραφική περιφέρεια συνολικά για το Α εξάμηνο του έτους

6 Πίνακας IΙ Νέες προσλήψεις- Είδη συμβάσεων - Μετατροπές συμβάσεων Εργασίας για το Α Εξάμηνο του έτους 2013 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚ ΣΧΕΣΕ ΑΘΗΝΑ - ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ - ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ MAKEΔΟΝΙΑ ΚΡΗΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟ ΠΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΜΕ ΣΥΜΦΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡ ΧΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΧΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΥΚΛΑΔ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΑΚΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

7 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚ Σ.Σ. ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 37 ΤΟΥ Ν. 4024/2011 ΑΠΟ ΕΩΣ Στov πίνακα ΙΙΙ παρουσιάζονται τα στοιχεία ανά Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που αφορούν στον αριθμό των επιχειρησιακών συμβάσεων που έχουν καταρτιστεί και κατατεθεί στις κατά τόπους υπηρεσίες, στον αριθμό εργαζομένων που καλύπτουν αυτές και στο ποσοστό μείωσης των αποδοχών. Από τον πίνακα συνάγεται ότι στο Α εξάμηνο του 2013, 230 επιχειρήσεις που απασχολούν συνολικά εργαζομένους, προέβησαν στη σύναψη επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας με μεσοσταθμικό ποσοστό μείωσης μισθών σε αυτές τις συμβάσεις 13,49%. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα και σε όλους τους κλάδους της οικονομίας υπερβαίνουν τις , ενώ οι μισθωτοί εργαζόμενοι ξεπερνούν το 1,5 εκ., σύμφωνα με τα απογραφικά στοιχεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση. Πίνακας IΙΙ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚ ΣΧΕΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΟΥ % ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ % ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ % ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ % ΗΠΕΙΡΟΥ % ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ % ΙΟΝΙ ΝΗΣ % ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ % ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ % ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ % ΑΘΗΝ % ΠΕΙΡΑΙΑ % ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ % ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ % ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ % ΚΥΚΛΑΔ % ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ % ΚΡΗΤΗΣ % ΣΥΝΟΛΟ Μ.Ο. 13,49 % 7

8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε ΓΙΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Οι έλεγχοι επιθεωρήσεις των χώρων εργασίας είναι από τις βασικότερες δράσεις των Επιθεωρητών Εργασίας, γιατί με τις επιτόπιες επισκέψεις στις επιχειρήσεις διαπιστώνεται άμεσα ο βαθμός εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Η συνολική ελεγκτική δραστηριότητα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για το Α Εξάμηνο του έτους 2013 παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα IV. Πίνακας ΙV Ελεγκτική Δραστηριότητα Σ.ΕΠ.Ε. για το Α Εξάμηνο του έτους 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚ ΣΧΕΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Σ.ΕΠ.Ε. Έλεγχοι Μηνυτήριες αναφορές Μηνύσεις Συνολικός Αριθμός κυρώσεων Συνολικός Αριθμός κυρώσεων Συνολικός Αριθμός κυρώσεων Διακοπές εργασιών Επιβληθέντα πρόστιμα Ποσά (σε ) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΠ.Ε.Α., ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οι έλεγχοι που διενεργούνται από μικτά κλιμάκια αποτελούμενα από υπαλλήλους της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) του Ι.Κ.Α., του ΣΔΟΕ -όπου απαιτείται- και του Σ.ΕΠ.Ε. είναι στοχευμένοι σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που με βάση όλες τις μέχρι σήμερα ενδείξεις παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά ανασφάλιστης εργασίας, ήτοι: Επισιτιστικά επαγγέλματα (εστιατόρια-ταβέρνες, αίθουσες δεξιώσεων, μεζεδοπωλεία, καφετέριες μπαρ, κέντρα διασκέδασης), Βιοτεχνικά Πάρκα, Βιομηχανικές ζώνες, Κομμωτήρια, Πρατήρια Βενζίνης, Συνεργεία Αυτοκινήτων, Μεταφορικές Επιχειρήσεις, Λιανικό εμπόριο, Καθαριότητα, Κατασκευές, Φιλοξενία, Υπηρεσίες Ασφαλείας (Security), Επιχειρήσεις Φασόν. Όπως φαίνεται και στον αναλυτικό Πίνακα V, κατά το Α εξάμηνο του έτους 2013 διενεργήθηκαν έλεγχοι σε επιχειρήσεις των συγκεκριμένων ανωτέρω κλάδων. Στο πλαίσιο αυτής της δειγματοληπτικής διαδικασίας, σε σύνολο εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν ανασφάλιστοι. Από τους 8

9 ανασφάλιστους, οι είναι αλλοδαποί και αντιπροσωπεύουν το 48,5% του συνολικού αριθμού των αλλοδαπών εργαζομένων, ο οποίος ανέρχεται στους στο σύνολο των ελεγχθέντων επιχειρήσεων. Οι ημεδαποί ανασφάλιστοι και μη καταχωρημένοι στα ειδικά βιβλία νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού είναι και συνιστούν το 34,0% των συνολικά ημεδαπών εργαζόμενων στις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν. Στον Πίνακα V παρουσιάζονται τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία τα οποία ανέρχονται στο ποσό των , χωρίς ωστόσο, να περιλαμβάνονται τα πρόστιμα για παραβάσεις της Εργατικής νομοθεσίας. Παράλληλα οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. προχώρησαν σε 842 αναγγελίες ανασφάλιστων εργαζομένων στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. Το συνολικό ποσοστό αδήλωτης εργασίας, όπως προκύπτει από τα ευρήματα της παραπάνω ελεγκτικής δραστηριότητας κατά το Α Εξάμηνο του έτους 2013, αγγίζει το 38,4% στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις. Αξίζει, βέβαια, να τονιστεί ότι το συγκεκριμένο επίπεδο αδήλωτης εργασίας δεν δύναται να αναχθεί σε επίπεδο συνόλου της οικονομίας, δηλαδή να αποτυπώσει την πραγματική διάσταση του φαινομένου, καθώς οι εν λόγω έλεγχοι πραγματοποιούνται είτε μετά από καταγγελίες είτε σε στοχευμένους κλάδους, που η υπηρεσία είχε ενδείξεις ότι εμφανίζουν υψηλή παραβατικότητα. Είναι προφανές, συνεπώς, ότι η αδήλωτη εργασία στο σύνολο των επιχειρήσεων στην Ελλάδα κινείται σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα. Το διάγραμμα V απεικονίζει τα ποσοστά ανασφάλιστης εργασίας ημεδαπών και αλλοδαπών εργαζομένων, όπως προέκυψαν από ελέγχους σε στοχευμένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, σε σχέση με τους συνολικά ελεγχθέντες ημεδαπούς και αλλοδαπούς εργαζόμενους, για το Α εξάμηνο των ετών , ενώ το διάγραμμα VI απεικονίζει τα αντίστοιχα ποσοστά ανασφάλιστης εργασίας ημεδαπών και αλλοδαπών εργαζομένων ανά μήνα του έτους

10 Διάγραμμα V ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ, ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΠΡΟΣΤΙΜ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΆ ΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Ε ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ,4% ,2% Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΣΤΙΜ ΣΕ ( ) Διάγραμμα VΙ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΝΑΣΦΑΛΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠ & ΗΜΕΔΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΟΔΑΠ & ΗΜΕΔΑΠ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΤΆ ΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 54,9% 52,4% 47,3% 51,0% 47,3% 41,7% 33,7% 34,3% 35,0% 34,3% 35,7% 31,3% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΗΜΕΔΑΠΟΙ 10

11 Πίνακας V Στοιχεία ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από κλιμάκια της Ε.ΥΠ.Ε.Α. με και χωρίς το Σ.ΕΠ.Ε. κατά το Α Εξάμηνο των ετών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΑΛΛΟΔΑΠ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ ΗΜΕΔΑΠ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩ Ν ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩ Ν ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΣΤΟ ΕΙΔ. ΒΙΒΛΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΚΑΤΑΧΩΡΗΤΟΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΣΤΟ ΕΙΔ. ΒΙΒΛΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤ ΑΛΛΟΔΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΟΔΑΠ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΝΑΣΦΑΛΙΣ ΗΜΕΔΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΔΑΠ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤ ΑΛΛΟΔΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΝΑΣΦΑΛΙΣ ΗΜΕΔΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΝΑΣΦΑΛΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ ΠΡΟΣΤΙΜ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΠΕΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΣΤΜ ΣΕ ( ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ,9 33,7 35,5 64,5 39, ,4 34,3 44,2 55,8 40, ΜΑΡΤΙΟΣ ,3 35,0 34,8 65,2 38, ΑΠΡΙΛΙΟΣ ,0 34,3 37,7 62,3 39, ΜΑΪΟΣ ,3 35,7 31,8 68,2 38, ΙΟΥΝΙΟΣ ,7 31,3 42,0 58,0 35, Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ,5 34,0 37,9 62,1 38, Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ,4 30,8 42,5 57,5 36, ΑΠΟΚΛΙΣΗ ,0 3,2-4,5 4,5 2, Σημείωση : Οι παραπάνω έλεγχοι διενεργήθηκαν σε στοχευμένους κλάδους επαγγελματικής δραστηριότητας, που είναι γνωστό ότι εμφανίζουν υψηλή παραβατικότητα και, συνεπώς, τα αναγραφόμενα ποσοστά του παραπάνω πίνακα δεν απεικονίζουν το πραγματικό μέγεθος της ανασφάλιστης εργασίας, το οποίο για το σύνολο των επιχειρήσεων της χωράς είναι σαφώς χαμηλότερο.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑ, 20 Μαΐου 2013 1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 31

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 31

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Η έκθεση του επιχειρησιακού σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» αποτυπώνει τη δράση των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Αλλυλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 15.9.2013-15.11.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» Πρόγραμμα «Χαρτογράφηση Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής» Πράξη 1.1.4.α Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.4 Υπεύθυνη Δράσης: Σουζάνα Παντελιάδου Βόλος, 30/3/2004

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ΕΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ «ΕΣΤΙΑ» www.idika.org.gr/estia ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΕΜΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΤΕΜΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής Προστασίας Ομάδα Διαχείρισης του Πληροφοριακού 1 υστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΜΑΙΟ 2015 Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, τα κράτη, για να καθορίσουν την πολιτική τους, να προβούν στην θέσπιση θεσµών, να σχεδιάσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΙΟΤΛΙΟ 2015 Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης Τηλ. 2311 999939, Fax: 2311 999938 info@systasi-consulting.gr www.systasi-consulting.

ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης Τηλ. 2311 999939, Fax: 2311 999938 info@systasi-consulting.gr www.systasi-consulting. Νέος Επενδυτικός Νόμος - Ν.3908/11 Είδη Ενισχύσεων o Επιχορήγηση κεφαλαίου: Αφορά στην κάλυψη από το Δημόσιο, τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου. o Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα