Μ. Αντωνάκου, Π. Ρούσσος και Θ. Αραπογιάννης Χελλαφάρµ ΑΕ, Φλέµιγκ 15, Μαρούσι 15123

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ. Αντωνάκου, Π. Ρούσσος και Θ. Αραπογιάννης Χελλαφάρµ ΑΕ, Φλέµιγκ 15, Μαρούσι 15123"

Transcript

1 Εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας του µυκητοκτόνου Rizolex (tolclofos methyl 50% w/v) SC κατά των µυκήτων εδάφους Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary και Sclerotinia minor (Jagger) σε µαρούλι. Μ. Αντωνάκου, Π. Ρούσσος και Θ. Αραπογιάννης Χελλαφάρµ ΑΕ, Φλέµιγκ 15, Μαρούσι Περίληψη Κατά την περίοδο η Πειραµατική Μονάδα της Χελλαφάρµ πραγµατοποίησε στην Αττική δύο πειράµατα για την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας του µυκητοκτόνου Rizolex (tolclofos methyl 50% w/v) SC κατά µυκήτων εδάφους του γένους Sclerotinia. To ένα σε µαρούλι θερµοκηπίου, όπου ο µύκητας αναγνωρίσθηκε ως ο Sclerotinia minor, και το άλλο σε υπαίθρου, όπου ο µύκητας αναγνωρίσθηκε ως ο Sclerotinia sclerotiorum. Τα πειράµατα βασίσθηκαν στις οδηγίες του EPPO No 1/80 (1984) και της Sumitomo Chemical Agro Europe S.A., παρασκευάστριας του Rizolex SC. Ως µάρτυρας αναφοράς χρησιµοποιήθηκε το Rovral (iprodione 25.5% w/v) FL. Πραγµατοποιήθηκε µια εφαρµογή µε ψεκασµό εδάφους, δύο ηµέρες µετά τη µεταφύτευση, στις δόσεις των 2 και 4 l/ha για το Rizolex SC και των 0,3 l/hl για το Rovral FL. Για την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας έγιναν τρεις εκτιµήσεις της έκτασης και της έντασης της προσβολής καθώς και της παραγωγής. Το Rizolex SC µείωσε, µε στατιστικά σηµαντικές διαφορές από τον αψέκαστο µάρτυρα, τον αριθµό των προσβεβληµένων φυτών (από 35% σε 16-20% στο πείραµα υπαίθρου και από 55% σε 28-38% στο πείραµα θερµοκηπίου) µε αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγής. εν παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο προϊόντων ούτε µεταξύ των δύο δόσεων του Rizolex SC. εν παρατηρήθηκαν συµπτώµατα φυτοτοξικότητας στο µαρούλι. SUMMARY During the period the Field Trial Unit of Hellafarm S.A. conducted two trials in Attiki area to evaluate the efficacy of Rizolex (tolclofos methyl 50% w/v) SC against Sclerotinia spp. soil fungi on lettuce, based on EPPO guideline No 1/80 (1984) and the instructions of Sumitomo Chemical Agro Europe S.A., producer of Rizolex SC. One was conducted in glasshouse and the other one on open air crop, where Sclerotinia minor and Sclerotinia sclerotiorum were identified respectively. Rovral (iprodione 25.5% w/v) FL was used as reference compound. Both products were applied by soil spraying two days after transplanting. Dose rates used, 2 and 4 l/ha of Rizolex SC and 0.3 l/hl of Rovral FL. To evaluate the efficacy three assessments were conducted on the proportion of infected plants and the severity of infection. The total yield was also weighed. Rizolex SC reduced the infection on lettuce with statistically significant differences compared to the untreated control (from 35% to 16-20% on the open air trial and from 55% to 16-20% on the glasshouse trial) with a respective increase of yield. No statistically significant differences on the efficacy of the two products or dose rate response were observed. No phytotoxicity symptoms on lettuce were observed.

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Οι ασκοµύκητες του γένους Sclerotinia προκαλούν καταστρεπτικές ζηµιές στα καλλιεργούµενα φυτά σε όλον σχεδόν τον κόσµο. Έχουν ευρύτατο φάσµα ξενιστών στους οποίους περιλαµβάνεται και το µαρούλι. Από τα λαχανικά προσβάλουν συχνότερα την τοµάτα, µελιτζάνα, πιπεριά, πατάτα, σταυρανθή, καρώτο, σέλινο, µαρούλι κολοκυνθοειδή, αγκινάρα, φασόλι.. Τα φυτά µολύνονται σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους, συχνότερες όµως και πιο ζηµιογόνες είναι οι προσβολές σε ανεπτυγµένα φυτά. (Παναγόπουλος, 1995, Jones and Whipps, 2002). Η προσβολή εµφανίζεται συχνά στην περιοχή του λαιµού, ως υδατώδης µεταχρωµατισµός που σύντοµα απλώνεται στο στέλεχος και τη ρίζα. Με υψηλή υγρασία οι προσβεβληµένες περιοχές καλύπτονται από πυκνό βαµβακώδες µυκήλιο ανάµεσα στο οποίο σχηµατίζονται τα χαρακτηριστικά µαύρα σκληρώτια, µεγάλα (2-12 x 2-5 mm) όταν η προσβολή οφείλεται στο µύκητα Sclerotinia sclerotiorum και µικρά (1-2 mm) όταν η προσβολή οφείλεται στο µύκητα Sclerotinia minor (Παναγόπουλος, 1995). Το µαρούλι προσβάλλεται και από τα δύο είδη του µύκητα αυτού. Τα φυτά εµφανίζουν τα συµπτώµατα της προσβολής κυρίως σε ανεπτυγµένο στάδιο λίγο πριν τη συγκοµιδή, οπότε η ζηµιά είναι και πιο σηµαντική, καθώς έχουν γίνει όλα τα έξοδα για τις καλλιεργητικές φροντίδες που απαιτούνται για την καλύτερη δυνατή παραγωγή (Subbarao, 1998). Τα κατώτερα, εξωτερικά φύλλα των φυτών συνήθως πλαγιάζουν και ακουµπούν το έδαφος ενώ στη συνέχεια ολόκληρο το φυτό µαραίνεται και στις ποικιλίες εκείνες που σχηµατίζουν «κεφάλι» αυτό καταστρέφεται (Patterson and Grogan, 1988). Για την αντιµετώπιση ασθενειών εδάφους στα κηπευτικά, την πατάτα το βαµβάκι και τα ζαχαρότευτλα η ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. σκοπεύει να εισάγει στην Ελληνική αγορά το Rizolex (tolclofos methyl 50% β/ο) SC, προϊόν της Sumitomo Chemical Agro Europe S.A. Για την υποστήριξη της απαιτούµενης έγκρισης προγραµµατίζει µια σειρά από πειράµατα αποτελεσµατικότητας αρχίζοντας µε το µαρούλι και την πατάτα. Στην καλλιέργεια αυτή πραγµατοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα δύο πειράµατα, αποτελεσµατικότητας, το ένα σε υπαίθρια και το άλλο υπό κάλυψη. Τα αποτελέσµατά τους παρουσιάζονται στην εργασία αυτή ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ. Πειραµατική Μονάδα: της Χελλαφάρµ Α.Ε. Ελεγχόµενη ουσία (στοιχεία από την παρασκευάστρια εταιρεία, το Pesticide Mannual, Thirteenth Edition, 2003, εγκρίσεις κυκλοφορίας σε διάφορες χώρες) : Rizolex SC: Σκεύασµα tolclofos methyl 50% β/o σε µορφή συµπυκνωµένου εναιωρήµατος (SC), της εταιρείας Sumitomo Chemical Agro Europe S.A. To tolclophos methyl είναι µη τυπική οργανοφωσφορική ένωση [χηµική ονοµασία: O-(2, 6-dichloro-4-methylphenyl) O, O-dimethyl phosprothioate). Η βιοχηµική του δράση συνίσταται στην παρεµπόδιση βιοσύνθεσης των φωσφολιπιδίων, η οποία οδηγεί στην παρεµπόδιση της βλάστησης των σπορίων και της ανάπτυξης του µυκηλίου του παθογόνου µύκητα. Πρόκειται για µη διασυστηµατικό µυκητοκτόνο επαφής µε προστατευτική και θεραπευτική δράση κατά ασθενειών εδάφους όπως η ριζοκτόνια, η σκληρωτινίαση και η σκληρωτίαση σε µια σειρά από καλλιέργειες. Σκευάσµατα tolclophos methyl είναι εγκεκριµένα σε χώρες της ΕΕ στην πατάτα, στο

3 µαρούλι, τα λάχανα και τα καλλωπιστικά. Στην Ελλάδα είναι εγκεκριµένο το Rizolex (tolclophos methyl 50% w/w) WP για επένδυση βαµβακόσπορου σποράς κατά της Rhizoctonia solani. Το Rizolex 50 SC κατατάσσεται στα ερεθιστικά (Xi) και επικίνδυνα για το περιβάλλον (Ν) προϊόντα. Καλλιέργειες πειραµατισµού: Μαρούλι υπαίθρου και υπό κάλυψη. Περιοχές πειραµατισµού: Μαραθώνας Αττικής και για τα δύο πειράµατα. Στόχος: Μύκητες εδάφους και ειδικότερα µύκητες του γένους Sclerotinia. Συγκεκριµένα οι µύκητες που αναγνωρίσθηκαν µε βάση το µέγεθος των σκληρωτίων τους, ήταν ο Sclerotinia minor στο µαρούλι θερµοκηπίου και ο Sclerotinia sclerotiorum στο µαρούλι υπαίθρου. Πειραµατικός σχεδιασµός: Βασίσθηκε στις οδηγίες του EPPO No. 1/80 (1984) Guideline for the biological evaluation of fungicides, Sclerotinia sclerotiorum on Oilseed Rape και Νο. 1/195 (1995) Guideline for the efficacy evaluation of fungicides: Funghi on flower bulbs and tubers και στις υποδείξεις της Sumitomo Chemical Agro Europe S.A Και στα δύο πειράµατα το πειραµατικό σχέδιο ήταν τυχαιοποιηµένες πλήρεις οµάδες µε τέσσερις επαναλήψεις και έναν αψέκαστο µάρτυρα ανά επανάληψη. Το µέγεθος κάθε πειραµατικού τεµαχίου ήταν τόσο ώστε να περιλαµβάνει τουλάχιστον εκατό (100) φυτά. Ουσία αναφοράς: Rovral (iprodione 25.5 % w/v) FL και στα δύο πειράµατα. Πρόκειται για µυκητοκτόνο επαφής µε προστατευτική και θεραπευτική δράση σε κηπευτικά θερµοκηπίου και υπαίθρου κατά µυκήτων και του γένους Sclerotinia. Εγκεκριµένη δόση εφαρµογής ml/hl. Εφαρµογές: Πραγµατοποιήθηκε µία εφαρµογή. οσολογίες: Το Rizolex SC εφαρµόσθηκε στις δόσεις των 2 και 4l/ha ενώ το Rovral FL στη δόση των 0.3 l/hl. Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµός εδάφους µε όγκο ψεκαστικού υγρού 2500 l/ha δύο ηµέρες µετά τη µεταφύτευση. Εκτιµήσεις αποτελεσµατικότητας: Πραγµατοποιήθηκαν τρεις εκτιµήσεις αποτελεσµατικότητας του σκευάσµατος στις 87, 100 και 112 ηµέρες µετά την εφαρµογή στο πείραµα που πραγµατοποιήθηκε σε υπαίθρια καλλιέργεια µαρουλιού και στις 14, 29 και 58 ηµέρες µετά την εφαρµογή στο πείραµα που πραγµατοποιήθηκε στο θερµοκήπιο. Οι τελευταίες εκτιµήσεις και στα δύο πειράµατα συνέπεσαν µε τη συγκοµιδή. Εκτιµήθηκε η έκταση και η ένταση της προσβολής καθώς και η παραγωγή σε πενήντα (50) φυτών ανά πειραµατικό τεµάχιο. Η ένταση της προσβολής µετρήθηκε µόνο στα προσβεβληµένα φυτά µε βάση την παρακάτω κλίµακα: 2: ελαφριά προσβολή (µικρότερη από 25% προσβολή του φυτού) 3: βαρύτερη προσβολή (προσβολή µεταξύ 25 και 50% του φυτού) και 4: βαριά προσβολή (µεγαλύτερο από 50% του φυτού προσβεβληµένο).

4 Στατιστική ανάλυση: Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων υπέστησαν ανάλυση διασποράς. Οι σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µεταχειρίσεων προσδιορίζονταν µε τη δοκιµασία των Student-Newman-Keuls σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,05. Παρατηρήσεις φυτοτοξικότητας: έγιναν οπτικές παρατηρήσεις καθ όλη τη διάρκεια των πειραµάτων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων παρουσιάζονται στους πίνακες και στα σχεδιαγράµµατα που ακολουθούν και συνοψίζονται κατωτέρω: Στο υπαίθριο µαρούλι [όπου αναγνωρίσθηκε ο Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary] το Rizolex SC περιόρισε σηµαντικά το ποσοστό προσβεβληµένων φυτών σε σχέση µε το µάρτυρα. Συγκεκριµένα η προσβολή περιορίσθηκε στο 16-20% των φυτών στα πειραµατικά τεµάχια του Rizolex SC ενώ στον αψέκαστο µάρτυρα ανήλθε σε 35% (Σχεδιάγραµµα 1). εν υπήρξε στατιστικά σηµαντική διαφορά ούτε µεταξύ του Rizolex SC και του Rovral 25.5 FL ούτε και µεταξύ των δύο δόσεων του Rizolex SC. Η ανταπόκριση στη αύξηση της δόσης του Rizolex SC που παρατηρήθηκε δεν εκφράσθηκε στατιστικά. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1, σε όλες τις εκτιµήσεις, ο βαθµός προσβολής δεν διέφερε στατιστικά µεταξύ των µεταχειρίσεων. Εξάλλου, όπως προκύπτει από την εκτίµηση κατά τη συγκοµιδή, όλα τα φυτά που προσβλήθηκαν υπέστησαν τελικά µεγάλη ζηµιά έως και τήξη. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 2, η µείωση του ποσοστού των προσβεβληµένων φυτών είχε ως αποτέλεσµα, τη σηµαντικά υψηλότερη παραγωγή στα πειραµατικά τεµάχια που δέχθηκαν εφαρµογή τόσο Rizolex SC (από 17,95 έως και 20,37 κιλά ανά πειραµατικό τεµάχιο) όσο και Rovral 25.5 FL (20,52 κιλά ανά πειραµατικό τεµάχιο) σε σχέση µε τον αψέκαστο µάρτυρα (12,7 κιλά ανά πειραµατικό τεµάχιο). Στο µαρούλι υπό κάλυψη [όπου αναγνωρίσθηκε ο Sclerotinia minor (Jagger)] το Rizolex SC µείωσε σηµαντικά τον αριθµό των προσβεβληµένων (28-38% προσβεβληµένα φυτά) σε σχέση µε τον αψέκαστο µάρτυρα (55% προσβεβληµένα φυτά) (Σχεδιάγραµµα 2). Και στο πείραµα αυτό δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο δόσεων του Rizolex SC αν και υπήρξε µια µικρή ανταπόκριση στην αύξηση της δόσης. Επίσης δεν υπήρξε διαφορά ούτε µεταξύ των δύο προϊόντων. Όπως προκύπτει και από τον Πίνακα 3, ανεξάρτητα από την µεταχείριση, τα φυτά που προσβλήθηκαν εµφάνισαν ολοκληρωτική καταστροφή κατά τη συγκοµιδή. Σηµαντική διαφορά παρουσιάσθηκε στο ύψος της παραγωγής (Πίνακας 4). Συγκεκριµένα τα πειραµατικά τεµάχια που δέχθηκαν εφαρµογή µε οποιοδήποτε από τα δύο προϊόντα έδωσαν υψηλότερη παραγωγή (14,5-16 κιλά ανά πειραµατικό τεµάχιο στις µεταχειρίσεις του Rizolex SC και 15,3 κιλά σε εκείνες του Rovral 25.5 FL) µε στατιστικά σηµαντικές διαφορές έναντι του αψέκαστου µάρτυρα (10 κιλά ανά πειραµατικό τεµάχιο). Σε κανένα από τα πειράµατα δεν παρατηρήθηκαν συµπτώµατα φυτοτοξικότητας στις καλλιέργειες.

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το Rizolex SC εφαρµοζόµενο άπαξ λίγες ηµέρες µετά τη µεταφύτευση περιόρισε σηµαντικά το ποσοστό των προσβεβληµένων φυτών µαρουλιού, τόσο από το µύκητα Sclerotinia sclerotiorum όσο και από τον Sclerotinia minor. Σε όλες τις περιπτώσεις ο βαθµός προσβολής παρέµεινε υψηλός µε αποτέλεσµα κατά την περίοδο της συγκοµιδής τα προσβεβληµένα φυτά να έχουν καταστραφεί πλήρως. Η µείωση του αριθµού των προσβεβληµένων φυτών είχε ως αποτέλεσµα περισσότερη παραγωγή στα πειραµατικά τεµάχια που δέχθηκαν εφαρµογή µε Rizolex SC έναντι του µάρτυρα. Ανάλογα αποτελέσµατα έδωσε και το Rovral 25.5 FL. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Jones E.E. and Whipps J.M. (2002). Effect of inoculum rates and sources of Coniothyrium minitans on control of Sclerotinia sclerotiorum disease in glasshouse lettuce. European Journal of Plant Pathology, 108: Παναγόπουλος, Χ.Γ. (1995). Ασθένειες κηπευτικών καλλιεργειών. Εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα, σελ.476. Patterson C.L. and Grogan R.G. (1988). Relationship of growth media and drying and of age of sclerotia to eruptive germination and infections by Sclerotinia minor. Plant Disease, 72: Subbarao K.V. (1998). Progress toward integrated management of lettuce crop. Plant Disease, 82: The Pesticide Manual, Thirteenth Edition (2003). Editor C.D.S. Tomlin, British Crop Protection Council, pp

6 ΠΕΙΡΑΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ Sclerotinia sclerotiorum ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΑΡΟΥΛΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Πίνακας 1. Μέσος βαθµός προσβολής ανά προσβεβληµένο φυτό ανά πειραµατικό τεµάχιο σε σχέση µε το χρόνο εφαρµογής (Τ) (µέγεθος δείγµατος: 50 φυτά ανά πειραµατικό τεµάχιο) Μεταχειρίσεις/Εκτιµήσεις T+ 87 ηµέρες T+ 100 ηµέρες T+112 ηµέρες Αψέκαστος µάρτυρας 3,83 a 4,0 a 4,0 a Rizolex 50 SC 2l/hl 4,0 a 3,9 a 4,0 a Rizolex 50 SC 4l/hl 4,0 a 3,8 a 4,0 a Rovral 25.5 FL 0.3l/hl 3,0 a 3,8 a 4,0 a Πίνακας 2. Μέση παραγωγή (σε κιλά) ανά πειραµατικό τεµάχιο κατά τη συγκοµιδή. Μεταχειρίσεις/Εκτιµήσεις T+112 ηµέρες Αψέκαστος µάρτυρας 12,70 a Rizolex 50 SC 2l/hl 20,37 b Rizolex 50 SC 4l/hl 17,95 b Rovral 25.5 FL 0.3l/hl 20,52 b Σχεδιάγραµµα. 1 Αποτελεσµατικότητα του σκευάσµατος Rizolex (tolclofos-methyl 50% w/v) SC κατά του µύκητα εδάφους Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary, σε υπαίθρια καλλιέργεια µαρουλιού Περιοχή - Έτος Πειραµατισµού: Μαραθώνας Αττικής Μέσο ποσοστό προσβεβληµένων φυτών ανά πειραµατικό τεµάχιο T+87 ηµέρες T+100 ηµέρες T+112 ηµέρες Ηµεροµηνίες εκτιµήσεων σε σχέση µε την εφαρµογή (T) Αψέκαστος Μάρτυρας Rizolex SC 2l/hl Rizolex SC 4l/hl Rovral FL 0.3l/hl

7 ΠΕΙΡΑΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ Sclerotinia minor ΣΕ ΜΑΡΟΥΛΙ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Πίνακας 3. Μέσος βαθµός προσβολής ανά προσβεβληµένο φυτό ανά πειραµατικό τεµάχιο σε σχέση µε το χρόνο εφαρµογής (Τ) (µέγεθος δείγµατος: 50 φυτά ανά πειραµατικό τεµάχιο) Μεταχειρίσεις/Εκτιµήσεις T+14 ηµέρες T+29 ηµέρες T+58 ηµέρες Αψέκαστος µάρτυρας 2,1 a 2,4 a 3,9 a Rizolex 50 SC 2l/hl 0 b 1,5 a 3,8 a Rizolex 50 SC 4l/hl 0 b 2,25 a 3,8 a Rovral 25.5 FL 0.3l/hl 0 b 1,75 a 3,8 a Πίνακας 4. Μέση παραγωγή (σε κιλά) ανά πειραµατικό τεµάχιο κατά τη συγκοµιδή. Μεταχειρίσεις/Εκτιµήσεις Αψέκαστος µάρτυρας Rizolex 50 SC 2l/hl Rizolex 50 SC 4l/hl Rovral 25.5 FL 0.3l/hl T+58 ηµέρες 10,0 a 14,5 b 16,0 b 15,3 b Σχεδιάγραµµα Αποτελεσµατικότητα του σκευάσµατος Rizolex (tolclofos-methyl 50% w/v) SC κατά του µύκητα εδάφους Sclerotinia minor Jagger, σε καλλιέργεια υπό κάλυψη µαρουλιού Περιοχή - Έτος Πειραµατισµού: Μαραθώνας Αττικής Μέσο ποσοστό προσβεβληµένων φυτών ανά πειραµατικό τεµάχιο T+14 ηµέρες T+29 ηµέρες T+58 ηµέρες Ηµεροµηνίες εκτιµήσεων σε σχέση µε την εφαρµογή (T) Αψέκαστος µάρτυρας Rizolex SC 2l/hl Rizolex SC 4l/hl Rovral FL 0.3l/hl

Η ολοκληρωµένη διαχείρηση των µυκητολογικών ασθενειών της τοµάτας σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες

Η ολοκληρωµένη διαχείρηση των µυκητολογικών ασθενειών της τοµάτας σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ολοκληρωµένη διαχείρηση των µυκητολογικών ασθενειών της τοµάτας σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΡΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΑΧΑΝΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΑΧΑΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΛΑΧΑΝΟ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Λάχανου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΛΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΛΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΛΙ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Μαρουλιού ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ KOYNOYΠΙΔΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΚΟΛΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ KOYNOYΠΙΔΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ KOYNOYΠΙΔΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΚΟΛΟ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Κουνουπιδιού Μπρόκολου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΜΑΤΑΣ

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΜΑΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΡΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΡΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 4. Η ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθηγητής Φώτιος Θ. Γραβάνης Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας, 41110 Λάρισα. F.T.Gravanis@teilar.gr 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Διπλωματική Διατριβή Οι επιπτώσεις του NCl του θρεπτικού διαλύματος, κλειστού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΕΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΕΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΕΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σ. Πατσιαλή 1, Ε. Μυγδάκος 2, Χ. Αυγουλάς 3, Γ. Μυγδάκος 4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή: Σ.Τε.Γ. Τµήµα: Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή: Σ.Τε.Γ. Τµήµα: Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σχολή: Σ.Τε.Γ. Τµήµα: Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας Τίτλος: Επαγόµενη αντοχή της αγγουριάς, στο µύκητα Sphaerotheca fuliginea από τα υπερπαράσιτα Acremonium alternatum και Acremonium

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1 ΕΔΑΦΟΣ Κατάλληλο έδαφος για την καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Μυκητοκτόνα, Βακτηριοκτόνα

Κεφάλαιο 6 Μυκητοκτόνα, Βακτηριοκτόνα Κεφάλαιο 6 Μυκητοκτόνα, Βακτηριοκτόνα Ο συνηθέστερος τρόπος αντιµετώπισης φυτοπαθογόνων είναι η χηµική καταπολέµηση, η χρήση δηλαδή ουσιών που θανατώνουν το παθογόνο ή επιβραδύνουν ή παρεµποδίζουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εφαρμογή των αρχών του Management σε θερμοκηπιακές εκμεταλλεύσεις με λαχανικά στο Νομό

Διαβάστε περισσότερα

Φράουλα. φυτοπροστασίας

Φράουλα. φυτοπροστασίας Φράουλα Πλήρης οδηγός φυτοπροστασίας Η Syngenta είναι μία από τις παγκοσμίως κορυφαίες εταιρίες με περισσότερους από 28.000 εργαζόμενους σε περισσότερες από 90 χώρες, αφιερωμένους στο σκοπό μας: «Να φέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ Κ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ Κ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ Κ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [31]

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [31] 8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [31] ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΤΟΥ Ρ, ΤΟΥ Ν ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΚΩΝ ΟΡΥΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΚΩΝ ΣΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

FiberMax and Gaucho: Ένας µοναδικός συνδυασµός για την καλλιέργεια του βαµβακιού

FiberMax and Gaucho: Ένας µοναδικός συνδυασµός για την καλλιέργεια του βαµβακιού TAXΥ ΡΟMΟΣ Ταχυδρόµος Φυτοπροστασίας Το περιοδικό της Bayer CropScience για την Σύγχρονη Γεωργία 1/04 FiberMax and Gaucho: Ένας µοναδικός συνδυασµός για την καλλιέργεια του βαµβακιού ΕΡΕΥΝΑ & ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΕXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΨΗ-ΛΙΠΑΝΣΗ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑΣ

ΘΡΕΨΗ-ΛΙΠΑΝΣΗ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑΣ 1 ΘΡΕΨΗΛΙΠΑΝΣΗ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑΣ. Στυλιανίδης 1, Θ. Σωτηρόπουλος 2, Α. Ισαακίδης 2. 1. Εγνατία 5, 59100 Βέροια, 2. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), Τ.Θ. 122, 59200 Νάουσα. Η ακτινιδιά, µια καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τα Υπολείµµατα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στα Προϊόντα Φυτικής Προέλευσης

Οδηγός για τα Υπολείµµατα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στα Προϊόντα Φυτικής Προέλευσης Οδηγός για τα Υπολείµµατα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στα Προϊόντα Φυτικής Προέλευσης Α. Υπολείµµατα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Τι είναι υπόλειµµα; Είναι µία ή περισσότερες ουσίες, παρούσες είτε εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. econtentplus programme ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 1

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. econtentplus programme ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 1 Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 1 econteplusproject ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ: 4. ΠΑΤΑΤΑ Χαράλαμπος Θανόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

)Gossypium hirsutum L.,cv. Celia)

)Gossypium hirsutum L.,cv. Celia) ÃÅÙÐÏÍÉÊÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÁÈÇÍÙÍ ÔÌÇÌÁ ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ ÔÇÓ ÖÕÔÉÊÇÓ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÃÅÙÑÃÉÁÓ ÄÉÄÁÊÔÏÑÉÊÇ ÄÉÁÔÑÉÂÇ ÌÅËÅÔÇ ÔÙÍ ÅÐÉÄÑÁÓÅÙÍ ÔÇÓ ÅËËÅÉÌÌÁÔÉÊÇÓ ÁÑÄÅÕÓÇÓ ÓÅ ÊÁËËÉÅÑÃÅÉÁ ÂÁÌÂÁÊÉÏÕ )Gossypium hirsutum

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΩΜΑ Α. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΩΜΑ Α. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΩΜΑ Α. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Πτυχιούχου Γεωπόνου, ιπλ. Πολιτικού Μηχανικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Τµήµα : Φυτικής Παραγωγής Εργαστήριο Γεωργίας ιευθυντής: Καθηγητής Ανδρέας Ι. Καραµάνος. Παντελιά Αναστασία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Τµήµα : Φυτικής Παραγωγής Εργαστήριο Γεωργίας ιευθυντής: Καθηγητής Ανδρέας Ι. Καραµάνος. Παντελιά Αναστασία ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα : Φυτικής Παραγωγής Εργαστήριο Γεωργίας ιευθυντής: Καθηγητής Ανδρέας Ι. Καραµάνος Αθήνα 2011 Η αρµονική συµβίωση είναι µία διαρκής δηµιουργία Θεόφιλος ο ιερεύς 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ FISHFERT ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ HELEXPO A.E. ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΕΡΙ Α. Σύγχρονες µέθοδοι αντιµετώπισης εχθρών των καλλιεργειών

ΣΥΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ HELEXPO A.E. ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΕΡΙ Α. Σύγχρονες µέθοδοι αντιµετώπισης εχθρών των καλλιεργειών ΣΥΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ HELEXPO A.E. ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΕΡΙ Α Σύγχρονες µέθοδοι αντιµετώπισης εχθρών των καλλιεργειών Αίθουσα Α Συνεδριακού Κέντρου Ν. Γερµανός HELEXPO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πέµπτη 2 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΥΒΡΙ ΙΩΝ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ ΣΤΑ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ 2 Το φυτό Περιγραφή Εισαγωγή Στα πλαίσια της ορθής

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Β. ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Β. ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 162 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ F 2 ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΟΥ ΣΕ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΠΟΡΑΣ Χ. Γκόγκας, Μ. Κούτσικα Σωτηρίου Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΌΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ

ΚΌΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΚΌΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ Χρήστου Γ., Μιχαηλίδης Μ., Τεκερλεκοπούλου Α., Ακράτος Χ.Σ. και Βαγενάς.Β. Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 30100,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Εντοµοκτόνα, Ακαρεοκτόνα, Νηµατωδοκτόνα

Κεφάλαιο 5 Εντοµοκτόνα, Ακαρεοκτόνα, Νηµατωδοκτόνα Κεφάλαιο 5 Εντοµοκτόνα, Ακαρεοκτόνα, Νηµατωδοκτόνα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετασθούν οι τρεις παραπάνω κατηγορίες ουσιών µαζί, εξαιτίας της χηµικής τους συγγένειας. Επιπλέον πολλά εντοµοκτόνα έχουν ακαρεοκτόνες

Διαβάστε περισσότερα