14SYMV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14SYMV"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Χίος, 15/05/2014 ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: Σ Υ Μ Β Α Σ Η 14SYMV ΘΕΜΑ : Παροχή Υπηρεσιών Συγκοινωνιακού Έργου ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ : α. ήµος Χίου β. ΚΤΕΛ Αστικών Γραµµών Χίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Αντικείµενο Σύµβασης Άρθρο 2: ιάρκεια Σύµβασης - Έναρξη Εργασιών Άρθρο 3: Συµβατικό Τίµηµα Άρθρο 4: ιαχείριση Εσόδων - Τρόπος Πληρωµής Άρθρο 5: Υποχρεώσεις του ΚΤΕΛ Άρθρο 6: Υποχρεώσεις του ήµου Άρθρο 7: Αναθεώρηση Τιµών Άρθρο 8: Καταγγελία της Σύµβασης Άρθρο 9: Εργασία τις Εορτές Αργίες

2 Άρθρο 10: Ρήτρες Άρθρο 11: Επαύξηση ΑντικειµένουΆρθρο 12: Επίλυση ιάφορών Παραρτήµατα Α & Β

3 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Στην Χίο σήµερα την 15ην Μαϊου 2014 οι υπογράφοντες αφ ενός ο κ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΗΣ ΠΟΛΥ ΩΡΟΣ, ήµαρχος Χίου, που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση ως νόµιµος εκπρόσωπος του ήµου Χίου και αφ ετέρου ο κ. Κλούβας Σταµάτης, Πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ µε Α Τ: Ρ998659, ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας <<ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ ΑΕ», που εδρεύει στη Χίο, Πετροκοκκίνου 12 (ΑΦΜ: , ΟΥ: Χίου, Τ.Κ , Τηλ.: ), στα πλαίσια του νόµου 2963/2001 (άρθρο 7 και άρθρο 19) και έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήµερα. 2. Το Ν.3463/2006 «Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α ), όπως ισχύει σήµερα. 3. Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων». 4. Το Ν. 2963/ (ΦΕΚ 268 Α) «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις.» 5. Την µε αριθµό 207/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Χίου, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση της υπηρεσίας του συγκοινωνιακού έργου από το «Αστικό ΚΤΕΛ Χίου ΑΕ» 6. Την µε αριθµό 335/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Χίου, µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του προϋπολογισµού για την ενίσχυση του ΚΑ εξόδων που αφορά το εν θέµατι συγκοινωνιακό έργο. 7. Την µε αριθµό 229/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Χίου, µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του προϋπολογισµού και η έγκριση σύναψη σύµβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας του συγκοινωνιακού έργου έως 29/8/2014 µε το «Αστικό ΚΤΕΛ Χίου ΑΕ». 8. Την µε αριθµό 310/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Χίου, µε την οποία εγκρίθηκε διάθεση της απαιτούµενης πίστωσης. συµφώνησαν και αποδέχονται τα παρακάτω: Ο πρώτος των συµβαλλοµένων ήµος Χίου, που θα αποκαλείται στο εξής «ήµος», ως Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στο δεύτερο των συµβαλλοµένων ΚΤΕΛ Αστικών Γραµµών Χίου Α.Ε. που θα αποκαλείται στο εξής «ΚΤΕΛ», την εκτέλεση της υπηρεσίας συγκοινωνιακού έργου, που περιγράφεται στο άρθρο 1 και θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας Το Έργο ή Η Συγκοινωνία, µε τους παρακάτω όρους και συµφωνίες.

4 ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το Αντικείµενο της σύµβασης είναι η Ανάθεση από τον ήµο Χίου στο Αστικό ΚΤΕΛ Χίου της εκτέλεσης υπηρεσίας Συγκοινωνιακού Έργου. Πιο συγκεκριµένα αφορά τη λειτουργία λεωφορειακής γραµµής για την Μεταφορά πολιτών από και προς δηµοτικούς χώρους στάθµευσης στο κέντρο της πόλης µε µειωµένο κόµιστρο ανά επιβάτη. Το έργο περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτηµα Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης. Συνοπτικά αναφέρεται ότι η γραµµή θα είναι Χ.Σ. ΚΑΛΟΥΤΑ ΗΜΑΡΧΕΙΟ Ν.Ο.Χ. Χ.Σ. ΦΑΡΚΑΙΝΑΣ και τα δροµολόγια θα εκτελούνται τις καθηµερινές εργάσιµες ηµέρες από τις 7:30 το πρωί έως τις το µεσηµέρι µε συχνότητα ανά 20 λεπτά. Κατά τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστό θα εκτελεστούν δροµολόγια και για έξι (6) Σάββατα µε την ίδια χρονική συχνότητα (19 Ιουλίου, 26 Ιουλίου, 2 Αυγούστου, 9 Αυγούστου, 16 Αυγούστου και 23 Αυγούστου). Η ανωτέρω λεωφορειακή γραµµή θα εξυπηρετείται από δύο λεωφορεία. ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ισχύς της σύµβασης θα είναι για δέκα πέντε (15) εβδοµάδες, η δε εκτέλεσή του θα αρχίσει την και θα περατωθεί στις Επιτρέπεται παράταση της παρούσας σύµβασης µε τους ίδιους όρους, µε γραπτή δήλωση του πρώτου των συµβαλλοµένων, η οποία κοινοποιείται µε απόδειξη στον δεύτερο των συµβαλλοµένων, ένα µήνα τουλάχιστον πριν τη λήξη της. ΑΡΘΡΟ 3 ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ Το συµβατικό τίµηµα του έργου (Συµβατικός Προϋπολογισµός) για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα ( έως ) ανέρχεται στο ποσό των ,60 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και έχει προϋπολογιστεί ως άθροισµα των ποσών που αντιστοιχούν στις επί µέρους δαπάνες, µείον έκπτωση 20% επί του συνολικού κόστους..αναλυτικά το συµβατικό τίµηµα προκύπτει ως εξής: Συνολικό κόστος ,20 Μειωµένο κατά 20% (έκπτωση): ,76 ΦΠΑ 9%: 2.272,84 Σύνολο: ,60

5 Οι δαπάνες που συνθέτουν το κόστος αφορούν: Α) Το λειτουργικό κόστος κίνησης των αυτοκινήτων, το οποίο υπολογίζεται ως το γινόµενο των εκτελεσθέντων πραγµατικών χιλιοµέτρων στις γραµµές (για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα) επί το χιλιοµετρικό κόστος. Β) Κόστος απόσβεσης της αξίας των οχηµάτων, καθώς και τα ασφάλιστρα και τα τέλη κυκλοφορίας Γ) Το κόστος των οδηγών (περιλαµβάνονται αµοιβές, εργοδοτικές εισφορές, κ.λ.π.). ) Λοιπές πάγιες δαπάνες διοίκησης, διαχείρισης, έκδοσης και διάθεσης εισιτηρίων, (στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται και το εύλογο κέρδος του ΚΤΕΛ). Το παραπάνω ποσόν προέκυψε από ενδεικτικό προϋπολογισµό και δεν δεσµεύει τον ήµο και το ΚΤΕΛ. εν µπορεί όµως σε καµία περίπτωση να υπερβεί το παραπάνω ποσό. Στην περίπτωση αυτή το ΚΤΕΛ ουδεµία απαίτηση θα έχει από το ήµο. Στο Παράρτηµα Β περιγράφεται ο τρόπος αναλυτικού υπολογισµού των παραπάνω µεγεθών. ΑΡΘΡΟ 4 ο : ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟ ΩΝ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Τα έσοδα από τα εισιτήρια θα αποτελούν προκαταβολή του ΚΤΕΛ. Το ποσό που αντιστοιχεί στην εισφορά 5% επί των εισπράξεων των εισιτηρίων (ν.2963/2001 άρθρο 13) θα παρακρατείται από το ΚΤΕΛ και δεν θα αποτελεί έσοδο στα πλαίσια αυτής της σύµβασης. Τα εισιτήρια θα είναι τρίπτυχα. Το στέλεχος θα παραµένει στο µπλοκ ώστε να γίνεται η καταµέτρηση των πωληθέντων εισιτηρίων. Τα άλλα δύο φύλλα θα τα χρησιµοποιεί ο επιβάτης για τη µετάβαση και την επιστροφή του. Οι πληρωµές των εργασιών που εκτελεί το ΚΤΕΛ θα γίνονται µε µηνιαίες πιστοποιήσεις και µε αντίστοιχο Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. Το αντίτιµο των εισιτηρίων θα αποτελεί έσοδο του ΚΤΕΛ και γίνεται η παραδοχή, ανεξάρτητα αποτελέσµατος, ότι καλύπτει το 20% του συνολικού κόστους, οπότε το ΚΤΕΛ θα λαµβάνει κάθε µήνα το 80% του συνολικού κόστους από το ήµο, όπως αυτό υπολογίζεται στο παράρτηµα Β.

6 Ο ήµος Χίου θα καταβάλλει το 80% του συνολικού κόστους κάθε µήνα που προκύπτει ως κατωτέρω. Το υπόλοιπο 20 % θα καταβάλλεται από τους επιβάτες ως εισιτήριο από τον πίνακα κοµίστρου που ισχύει για τις Αστικές Γραµµές του Νοµού Χίου. Ο ήµος αποφασίζει την τιµή του εισιτηρίου η οποία θα είναι για µετάβαση και επιστροφή 0,50 λεπτά. Σηµειώνεται ότι το κανονικό εισιτήριο είναι 1,10 ευρώ, το 20% του οποίου στρογγυλοποιηµένο είναι 0,25 ευρώ ανά διαδροµή. Η τιµή του ανωτέρω εισιτηρίου προέρχεται από το 20% το οποίο είναι στρογγυλοποιηµένο. Το εισιτήριο της γραµµής της σύµβασης θα έχει άλλο χρώµα από αυτό των τακτικών γραµµών του ΚΤΕΛ. Σε περίπτωση αναπροσαρµογής της τιµής του εισιτηρίου, το ΚΤΕΛ υποχρεούται άµεσα µε την περιέλευση της είδησης της αναπροσαρµογής να ενηµερώσει εγγράφως τον ήµο. Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα να προβεί κατά την κρίση του σε αύξηση της επιδότησης του εισιτηρίου ή όχι ενηµερώνοντας εγγράφως το ΚΤΕΛ. Οι πληρωµές των εργασιών που εκτελεί το ΚΤΕΛ θα γίνονται µε µηνιαίες πιστοποιήσεις και µε αντίστοιχο Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. Το ΚΤΕΛ στις αρχές κάθε µήνα θα υποβάλει στο ήµο τα απαιτούµενα δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει το ύψος του ποσού που αναλογεί στο Μεταφορικό Έργο που εκτελέσθηκε τον προηγούµενο µήνα και θα τιµολογεί το 80% του παραπάνω- ποσού. εδοµένης της επιδότησης της τιµής του εισιτηρίου θα υποβάλλονται στο γραφείο αστικής συγκοινωνίας του ήµου αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό των επιβατών των τριών παραπάνω γραµµών. Τον πρώτο µήνα θα υποβληθεί από το ΚΤΕΛ στο ήµο αναλυτικός τρόπος υπολογισµού των εισιτηρίων. Οι καταστάσεις αυτές θα υποβάλλονται κάθε µήνα µε τις καταστάσεις πληρωµής. Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται θα υπόκεινται σε έλεγχο από τις υπηρεσίες του ήµου Χίου και ειδικότερα από επιτροπή παραλαβής εργασιών του ήµου. Ο έλεγχος συνίσταται στην διασταύρωση των στοιχείων που καταθέτει το ΚΤΕΛ µε τα στοιχεία του τιµολογίου και τυχόν ανεξάρτητα στοιχεία που ο ήµος συλλέγει δια των αρµόδιων Υπηρεσιών του.

7 ΑΡΘΡΟ 5 ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΤΕΛ Α) Το ΚΤΕΛ υποχρεούται να παρέχει το έργο µε δικό του ειδικευµένο προσωπικό σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και ειδικότερα του Ν.2963/01 (άρθρο 14), όπως εκάστοτε ισχύουν. Με το προσωπικό αυτό ο ήµος δεν θα έχει καµία απολύτως σχέση, δεν θα φέρει καµιά απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή του και το ΚΤΕΛ θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την πληρωµή του, για την πληρωµή των νόµιµων ασφαλιστικών εισφορών του, και κάθε άλλου είδους υποχρέωση που µπορεί να έχει ένας εργολάβος απέναντι στο προσωπικό του και σε τρίτους. Β) Το ΚΤΕΛ υποχρεούται να φροντίζει ώστε τα λεωφορεία να είναι πάντοτε καθαρά και το προσωπικό να έχει ευπρεπή εµφάνιση και να φέρεται ευγενικά προς το επιβατικό κοινό. Γ) Το ΚΤΕΛ υποχρεούται να φροντίζει ώστε τόσο το προσωπικό όσο και τα χρησιµοποιούµενα λεωφορεία µε δαπάνες του να είναι εφοδιασµένα µε όλες τις απαιτούµενες άδειες, ασφαλίσεις και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για την εκτέλεση της Σύµβασης. ) Το ΚΤΕΛ έχει την ευθύνη συντήρησης των αυτοκινήτων µε δαπάνες του, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ασφαλείας και σε όλους τους ισχύοντες κανόνες περί επιβατικής µεταφοράς. Ε) Σε περίπτωση παράβασης εκ µέρους του ή του προσωπικού του, οποιουδήποτε από τους ισχύοντες νόµους και κανόνες, το ΚΤΕΛ θα φέρει αποκλειστικά κάθε ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή ζηµιά ήθελε συµβεί στο προσωπικό του ή σε τρίτους. ΣΤ) Σε περίπτωση βλάβης αυτοκινήτου µε ευθύνη του ΚΤΕΛ θα γίνεται άµεσα η αντικατάσταση του µε άλλο αυτοκίνητο το οποίο θα εκτελεί και το ανάλογο δροµολόγιο. Ζ) Το ΚΤΕΛ οφείλει να βρίσκεται σε στενή συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες ήµου και να τις διευκολύνει στον έλεγχο και την ταυτοποίηση των στοιχείων που προσκοµίζονται στις πιστοποιήσεις, διατηρώντας πάντοτε το δικαίωµα άρνησης παροχής οποιουδήποτε στοιχείου κρίνει ότι άπτεται του απορρήτου των οικονοµικών και άλλων στοιχείων της

8 επιχειρηµατικής του δραστηριότητας και δεν αφορούν την παρούσα Σύµβαση. Οι διευκολύνσεις αυτές αφορούν κυρίως την ελεύθερη πρόσβαση των αρµόδιων προς τούτο υπαλλήλων του ήµου στα λεωφορεία, τους χώρους αναµονής των επιβατών, εκκίνησης των λεωφορείων και στάσης αυτών. ΑΡΘΡΟ 6 ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Α) Ο ήµος υποχρεούται να ενηµερώνει τους πολίτες για το Έργο µε πληροφοριακό υλικό (χάρτες ή πίνακες δροµολογίων) στις αφετηρίες και στις στάσεις της εν λόγω γραµµής. Β) Ο ήµος υποχρεούται να τοποθετήσει τις στάσεις των λεωφορείων των γραµµών αυτής της σύµβασης. Γ) Ο ήµος οφείλει να βρίσκεται σε στενή συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΚΤΕΛ για τον έλεγχο και την ταυτοποίηση των στοιχείων που προσκοµίζονται στις πιστοποιήσεις. ) Η Υπηρεσία που εποπτεύει την Αστική Συγκοινωνία θα είναι υπεύθυνη από πλευράς ήµου για τη διευκόλυνση της κίνησης των αυτοκινήτων, τη συντήρηση των στάσεων και γενικότερα την εξασφάλιση των συνθηκών για την βέλτιστη λειτουργία των γραµµών που αποτελούν το αντικείµενο της παρούσας. Ε) Ο ήµος θα επιτρέπει τυχόν τροποποιήσεις ή προσθήκες στα λεωφορεία του, στις οποίες το ΚΤΕΛ θα προβεί µε µέριµνά και δαπάνες του προκειµένου να ενταχθούν τα λεωφορεία αυτά στο σύστηµα ηλεκτρονικής πληροφόρησης των επιβατών που διατηρεί το τελευταίο. Στην περίπτωση αυτή το ΚΤΕΛ οφείλει να γνωστοποιεί εκ των προτέρων την πρόθεσή του αυτή στον ήµο. ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ Σε µηνιαία αναθεώρηση υπόκειται η τιµή του καυσίµου και υπολογίζεται από τα επίσηµα στοιχεία που τηρεί το Τµήµα Εµπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Η µοναδιαία κατανάλωση καυσίµου µετριέται κατά τον πρώτο µήνα λειτουργίας του συστήµατος και προσδιορίζεται άπαξ. Οι τιµές µονάδος των λιπαντικών, των ελαστικών, της αξίας αγοράς του λεωφορείου, της µισθοδοσίας των οδηγών, θα

9 αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε την εκάστοτε αναθεωρηµένη ΚΥΑ για την κοστολόγηση των γραµµών. ΑΡΘΡΟ 8 ο : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σε περίπτωση παράβασης ή πληµµελούς εκπλήρωσης οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης αυτής, που όλοι συµφωνούνται µε την παρούσα ως ουσιώδεις, καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη έχει δικαίωµα να καταγγείλει την παρούσα Σύµβαση, εφόσον το άλλο δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύµβαση αυτή. Σε περίπτωση που ο ήµος υπαναχωρήσει αναίτια της σύµβασης προ του χρόνου λήξεώς της, θα υποχρεούται και αναλαµβάνει την καταβολή στο ΚΤΕΛ κάθε οικονοµικής επιβάρυνσης που τυχόν θα προκύψει λόγω αστικών ή ποινικών ευθυνών του ΚΤΕΛ ή του.σ. του. Ειδικά η αποζηµίωση απόλυσης των οδηγών, σε περίπτωση αναίτιας καταγγελίας της συµβάσεως εκ µέρους του ήµου, θα βαρύνει αποκλειστικά το ήµο Χίου. ΑΡΘΡΟ 9ο ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ ΕΟΡΤΕΣ Ρητά συµφωνείται ότι το ΚΤΕΛ είναι υποχρεωµένο να εκτελεί το Έργο όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 πλην Σαββάτου (εκτός από τα προκαθορισµένα Σάββατα γενικότερα, Κυριακής και επισήµων και τοπικών Εορτών και Αργιών σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Υποχρεούται επίσης σε εκτέλεση έκτακτων δροµολογίων κατά τις ως άνω εξαιρέσιµες ηµέρες, αν τούτο ζητηθεί εγγράφως από τον ήµο τρεις (3) τουλάχιστον µέρες πριν. Το τελευταίο στοιχείο έχει ληφθεί υπόψη από το ΚΤΕΛ κατά την κατάρτιση της προσφοράς του. ΑΡΘΡΟ 10 ο : ΡΗΤΡΕΣ Ρήτρα θα επιβάλλεται στο ΚΤΕΛ στις περιπτώσεις εκείνες που ακινητοποιείται ένα αυτοκίνητο (λόγω βλάβης ή απουσίας οδηγών) και εφόσον η καθυστέρηση υπερβαίνει τα τρία τέταρτα της ώρας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, όπως και σε κάθε άλλη που διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράβαση εκ µέρους του ΚΤΕΛ όρου της παρούσας σύµβασης, επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα το ποσό των 100 ευρώ για κάθε παράβαση, πλέον των όποιων άλλων ευθυνών τυχόν θα προκύψουν βάσει της κείµενης νοµοθεσίας.

10 ΑΡΘΡΟ 11 ο : ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Κατόπιν αποφάσεως του ήµου και µε σύµφωνη γνώµη του ΚΤΕΛ, δύναται να επέλθουν αλλαγές στην διαδροµή ή στα δροµολόγια των γραµµών αυτής της σύµβασης χωρίς όµως αύξηση της χιλιοµετρικής απόστασης της διαδροµής. Σε περίπτωση που ζητηθεί αύξηση της παροχής υπηρεσίας πύκνωση δροµολογίων, νέα γραµµή κ.λ.π. το ΚΤΕΛ υποχρεούται σε εκτέλεση αυτής, του ήµου αναλαµβάνοντος το επιπλέον κόστος των µε στοιχεία Α,Β,Γ και παραµέτρων του Παραρτήµατος Β της Σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 12 ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής µε τη Σύµβαση που µπορεί να προκύψει µεταξύ τους σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ αφορµής της, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς µέσα σε χρονική προθεσµία τριών (3) µηνών από την εµφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νοµοθεσίας και αρµόδια θα είναι τα ικαστήρια Χίου. Τα παραπάνω συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα Συµβαλλόµενα µέρη, σε πίστωση δε αυτών συντάχθηκε η παρούσα σε τέσσερα αντίτυπα, δύο για κάθε Συµβαλλόµενο, και αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται στη συνέχεια από τα Συµβαλλόµενα µέρη όπως ακολουθεί. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΠΟΛΥ ΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΗΣ ΚΛΟΥΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Η λεωφορειακή γραµµή ακολουθεί την εξής διαδροµή : Αφετηρία: (καλουτά) πάρκινγκ Καλουτά Χαρ. Αλοιµονάκη Βόρεια Σούδα (στάση) Καρπασίας Κέννεντυ (στάση)- ηµοκρατίας Πολυτεχνείου Τράπεζα Πειραιώς (στάση) Κανάρη Λεωφόρος Αιγαίου Κόκκαλη (στάση)- Χριστοφορίδη Στ. Λιβανού Λεωφόρος Ενώσεως Φάρκαινα Πάρκινγκ (τέρµα). Επιστροφή: Φάρκαινα πάρκινγκ Λεωφόρος Ενώσεως- Στ. Λιβανού (ΝΟΧ πάρκινγκ) στάση Κλεάρχου Νενητούση Λεωφόρος Αιγαίου Κανάρη ηµοκρατίας (στάση) Μαρτύρων Χάνδακος Καραολή & ηµητρίου Καλουτά Καλουτά πάρκινγκ (τέρµα). Η ανωτέρω λεωφορειακή γραµµή θα εξυπηρετείται από δύο λεωφορεία και τα δροµολόγια θα εκτελούνται τις καθηµερινές εργάσιµες ηµέρες από τις 07:30 το πρωί έως τις 14:10 το µεσηµέρι µε συχνότητα ανά 20 λεπτά. Κατά τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστό θα εκτελεστούν δροµολόγια και για οκτώ (6) Σάββατα µε την ίδια χρονική συχνότητα (19 Ιουλίου, 26 Ιουλίου, 2 Αυγούστου, 9 Αυγούστου, 16 Αυγούστου και 23 Αυγούστου). Το πρόγραµµα των δροµολογίων είναι το εξής: ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 ΗΜ ΚΑΛ ΠΕΙΡ ΦΑΡΚ ΝΟΧ ΦΑΡΚ ΝΟΧ ΗΜ ΚΑΛ ΠΕΙΡ

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Μεθοδολογία κοστολόγησης οδικών συγκοινωνιών Ο υπολογισµός βασίζεται στο Παράρτηµα της ΚΥΑ 24001/ για την κοστολόγηση των γραµµών. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Ο ΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κοστολόγηση οδικών συγκοινωνιών µε την παρούσα µεθοδολογία µπορεί να αφορά προϋπολογισµό ή απολογισµό κόστους, είτε για Αστικές είτε για Υπεραστικές οδικές συγκοινωνίες και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες γεωµετρίας της οδού (κλίση εδάφους, τραχύτητα οδοστρώµατος, κλπ) και κυκλοφορίας (εντός πόλεως, εκτός πόλεως, Εθνική Οδό). ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Για την κοστολόγηση λαµβάνονται υπόψη οι παρακάτω παράµετροι: Α. Λειτουργικό Κόστος o o o Καύσιµα Ελαστικά Συντήρηση Β. Κόστος Οχηµάτων o o o o Απόσβεση Οχήµατος Ασφάλιστρα, Τέλη κυκλοφορίας οχηµάτων. απάνες φύλαξης οχηµάτων Γ. Κόστος Οδηγών. Λοιπές δαπάνες o o o o Κόστος ιοίκησης & ιαχείρισης Κόστος Γραφείου Κίνησης Κόστος Λογιστηρίου απάνες Εισιτηρίων Ε. Απρόβλεπτα και εύλογο επιχειρηµατικό κέρδος Το άθροισµα των παραπάνω αποτελεί το κόστος εκτέλεσης της οδικής συγκοινωνίας. Το κόστος ενός δροµολογίου λεωφορείου ή µικρού λεωφορείου σε µια διαδροµή ισούται µε: Κ =[ΣiΧi(αiΑ+βiΒ+0, Γ/γi)+((Γ/15+ +Τ)/2496+Ε/1980)xΣΧi/γi)]x(1+Ζ)x(1+Η)

13 Όπου: i: Τµήµα της διαδροµής εντός ή εκτός πόλεως, χώµα ή χιόνι µε µικρή ή µεγάλη κλίση, εντός ΠΣΠ και ΠΣΘ ανεξαρτήτως κλίσης, µήκους Χi χιλιοµέτρων. Συντελεστές Κοστολόγησης (όπως παρ.2): αi: συντελεστής κατανάλωσης καυσίµου στο τµήµα «ϊ» (λίτρα ανά χιλιόµετρο) βi.: συντελεστής φθοράς ελαστικών στο τµήµα «ί» (τεµάχια/χιλιόµετρο) γi: εµπορική ταχύτητα στο τµήµα «Ί» (χιλιόµετρα ανά ώρα) Τιµές µονάδος: Α: τιµή καυσίµου (ευρώ ανά λίτρο) Β: τιµή ελαστικού (ευρώ ανά τεµάχιο) Γ: κόστος οχήµατος : ετήσιο κόστος ασφάλισης Ε: ετήσιο κόστος οδηγού Τ: τέλη κυκλοφορίας οχήµατος Άλλοι συντελεστές: Ζ: προσαύξηση λόγω διοικητικών δαπανών = 25% Η: προσαύξηση λόγω απροβλέπτων και ευλόγου κέρδους = 15% Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Υπολογίζονται οι βασικοί παράγοντες λειτουργικού κόστους, που είναι : Καύσιµα, Ελαστικά και Συντήρηση οχηµάτων (εργασία, ανταλλακτικά και λιπαντικά) για κάθε τύπο οχήµατος και για κάθε είδος οδού, µε κατάλληλη αναγωγή σε ενιαία µονάδα µήκους (ανά χιλιόµετρα) και συντάσσονται οι αντίστοιχοι πίνακες συντελεστών κόστους εκάστου. Α) Οι τύποι οχηµάτων είναι τρεις: 1. Μεγάλο λεωφορείο, άνω των 20 θέσεων καθήµενων στις υπεραστικές γραµµές ή άνω των 50 θέσεων συνολικά στις αστικές γραµµές 2. Μικρό λεωφορείο, από 12 έως 20 θέσεις καθήµενων στις υπεραστικές γραµµές ή έως 50 θέσεις συνολικά στις αστικές γραµµές 3..Χ. επιβατικό : έως 4 θέσεις για ταξί και έως 9 θέσεις για τα Χ επιβατικά ανάλογα µε την άδεια του κάθε οχήµατος. Β) Τα είδη οδών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 1. Εντός πόλεως: άσφαλτος καλής βατότητας, µε συνθήκες κυκλοφοριακής συµφόρησης αστικής κυκλοφορίας, αναπτύσσονται χαµηλές εµπορικές ταχύτητες µε συχνές στάσεις.

14 2. Εκτός πόλεως: άσφαλτος µέτριας βατότητας ή/και οδός µε περιορισµένη ορατότητα, αναπτύσσονται µέσες εµπορικές ταχύτητες. 3. Χωµατόδροµος ή άσφαλτος κακής βατότητας ή κίνηση σε χιόνι, περιορισµένη ορατότητα, αναπτύσσονται χαµηλές εµπορικές ταχύτητες µε µεγάλη φθορά στα ελαστικά και στο όχηµα. 4.Εντός πολεοδοµικού συγκροτήµατος Αθηνών και Θεσσαλονίκης: άσφαλτος καλής βατότητας, µε συνθήκες αυξηµένης κυκλοφοριακής συµφόρησης αστικής κυκλοφορίας, αναπτύσσονται χαµηλές εµπορικές ταχύτητες µε συχνές στάσεις Πολεοδοµικό συγκρότηµα Αθηνών Περιλαµβάνονται οι ήµοι που υπήγοντο στην περιφέρεια της τέως ιοίκησης Πρωτευούσης Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης Περιλαµβάνονται οι ήµοι: Θεσσαλονίκης, Καλαµαριάς Κορδελιού-Ευόσµου, Νεάπολης-Συκεών εκτός της ηµοτικής Ενότητας Πεύκων, Αµπελοκήπων - Μενεµένης, Παύλου Μελά εκτός της ηµοτικής Ενότητας Ευκαρπίας, Πυλαίας- Χορτιάτη εκτός των ηµοτικών Ενοτήτων Πανοράµατος και Χορτιάτη. Γ) Για κάθε είδος οδού εξετάζονται δύο κατηγορίες κατά µήκος κλίσεων: 1. µικρές κλίσεις 0-5% 2. µεγάλες κλίσεις 5% και άνω ΚΑΥΣΙΜΑ Το κόστος καυσίµων είναι σηµαντικός παράγοντας στο συνολικό λειτουργικό κόστος. Από τους υπόλοιπους συντελεστές κόστους, είναι ο πιο φανερός και µετρήσιµος, υποκείµενος εύκολα σε πειραµατικές µετρήσεις και διασταυρώσεις µε το θεωρητικά προκύπτον αποτέλεσµα. Απολογιστικά η καλύτερη λύση είναι οι µετρήσεις κατανάλωσης του χρησιµοποιούµενου λεωφορείου στις συνθήκες στις οποίες θα κυκλοφορεί. Προϋπολογιστικά και µέχρι να γίνουν οι µετρήσεις αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι συντελεστές της επόµενης σελίδας οι οποίοι βασίζονται στην διεθνή βιβλιογραφία και σε ορισµένες πραγµατικές µετρήσεις. Τα µοντέλα που έχουν αναπτυχθεί θεωρούν την κατανάλωση καυσίµων σαν συνάρτηση της ταχύτητας του οχήµατος και της ποιότητας οδήγησης (πόσο οικονοµικά οδηγά ο οδηγός), των χαρακτηριστικών του οχήµατος (κινητήρας, αεροδυναµικό σχήµα, βάρος εµφόρτου οχήµατος κ.α.) της µορφής της οδού στην οποία κινείται. Στις πειραµατικές µετρήσεις κατανάλωσης καυσίµων συνήθως λαµβάνονται σταθερές οι παράµετροι ατµοσφαιρικών συνθηκών (θερµοκρασία, πίεση, υγρασία) και γενικά γίνονται αποδεκτές κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται είναι καινούργια και αντιπροσωπευτικά των οχηµάτων που κυκλοφορούν ευρέως. Ο τρόπος οδήγησης κατά τις µετρήσεις είναι υποδειγµατικός και άρα ο πλέον οικονοµικός.

15 Στις πραγµατικές συνθήκες η εµπορική ταχύτητα και λειτουργία διαφέρει δίνοντας µεγέθη κατανάλωσης διαφορετικά από αυτά των πειραµατικών µετρήσεων. Το αυτό ισχύει και για τον τρόπο οδήγησης. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ «α» Καταναλώσεις (λίτρα ανά χιλιόµετρα) Είδος Οδού Κλίση Οδού Λεωφ. Μικρά λίτρα Λεωφ. Μεγάλα λίτρα Εντός πόλεως Μικρή 202,9 458,7 Μεγάλη 214,5 727,8 Εκτός πόλεως Μικρή 186,2 381,2 Μεγάλη 199,3 608,1 Χώµα ή Χιόνι Μικρή 219,5 414,9 Μεγάλη 230,0 633,7 Εντός ΠΣΠ και ΠΣΘ Ανεξαρτήτως κλίσης 208,7 593,25 ΕΛΑΣΤΙΚΑ Το κόστος ελαστικών είναι ένας σηµαντικός παράγοντας στο συνολικό λειτουργικό κόστος. Όπως τα καύσιµα και τα λιπαντικά, έτσι και τα ελαστικά καταναλώνονται (φθείρονται) συνεχώς καθώς το όχηµα ταξιδεύει. Η κατανάλωση ελαστικών συνδέεται και αυτή άµεσα µε τα διανυόµενα χιλιόµετρα. Η φθορά ελαστικών είναι συνάρτηση των εφαπτοµενικών δυνάµεων που αναπτύσσονται µεταξύ τροχού και οδοστρώµατος, αναλογικά και µε την ενέργεια ολίσθησης του τροχού, συνεπώς το βάρος του οχήµατος και η κατάσταση του οδοστρώµατος έχουν σηµαντικό ρόλο στην κατανάλωση ελαστικών. Το κόστος ελαστικών υπολογίζεται µε βάση το χρόνο ζωής ελαστικού λαµβανοµένων υπόψη των αναγοµώσεων που γίνονται µέχρι να αλλαχθεί. Οι συντελεστές κατανάλωσης ελαστικών υπολογίζονται στον παρακάτω πίνακα λαµβάνοντας υπ όψιν ότι τα λεωφορεία έχουν 6 ελαστικά ενώ τα ΙΧ/Ταξί έχουν 4 ελαστικά και ότι υπό ιδανικές συνθήκες (Οδός τύπου Α και κλίση 0%) η αντικατάστασή τους γίνεται κάθε χιλιόµετρα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ «β» Καταναλώσεις (αριθµός ελαστικών ανά χιλιόµετρα) Είδος Οδού Κλίση Οδού Λεωφ. Μικρά Λεωφ. Μεγάλα Εντός πόλεως 0, , , µικρή Μεγάλη 0, ,

16 Εκτός πόλεως Χώµα ή Χιόνι Εντός ΠΣΠ και ΠΣΘ Μικρή 0, , Μεγάλη 0, , Μικρή 0, , Μεγάλη 0, , Ανεξαρτήτως 0, , κλίσης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Το κόστος συντήρησης συµµετέχει σε µεγάλο ποσοστό στο συνολικό λειτουργικό κόστος και επηρεάζεται από την ποιότητα της οδού που κινείται το όχηµα, από το πρόγραµµα συντήρησης που τηρεί ο ιδιοκτήτης του οχήµατος, αλλά και από τον τρόπο οδήγησης που αποτελεί κρίσιµη µεταβλητή για την καλή κατάσταση του οχήµατος και την ελαχιστοποίηση βλαβών και επισκευών. Το κόστος τυπικής συντήρησης προκύπτει αθροιστικά από την συχνότητα κάθε επί µέρους εργασίας, από το κόστος της εργασίας αυτής υπολογιζόµενο από τις απαιτούµενες ανθρωποώρες και από το κόστος των αναγκαίων ανταλλακτικών. Κόστος Εργασίας Το κόστος εργασίας συντήρησης υπολογίζεται σαν συνάρτηση των απαιτούµενων ανθρωποωρών και του κόστους ανθρωποώρας. Κόστος Ανταλλακτικών Το κόστος ανταλλακτικών υπολογίζεται µε βάση τις τιµές αγοράς, την εµπειρία από τα ΤΑΞΙ, τα ΚΤΕΛ την βιβλιογραφία και την ζωή του οχήµατος. Επισηµαίνεται ότι το κόστος της συντήρησης που λαµβάνεται στην παρούσα µελέτη αποδέχεται τα πλήρη σενάρια συντήρησης των κατασκευαστών που θεωρούνται αντιπροσωπευτικά της σύγχρονης αγοράς. Λιπαντικά Το κόστος λιπαντικών είναι µικρής σηµασίας παράγοντας του συνολικού λειτουργικού κόστους. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να παραληφθεί εντελώς. Στην παρούσα µελέτη ενσωµατώνεται στο κόστος τυπικής συντήρησης ως µη διακριτός συντελεστής κόστους. Από όλα τα λιπαντικά που χρησιµοποιούνται για την λειτουργία ενός οχήµατος, τα λιπαντικά κινητήρα είναι τα πιο αντιπροσωπευτικά και µετρήσιµα µε τις κατά τακτά χρονικά διαστήµατα αλλαγές τους. Έτσι η κατανάλωση λιπαντικών ανάγεται στην κατανάλωση λιπαντικών του κινητήρα του οχήµατος. Η αλλαγή λιπαντικών καθορίζεται από τους κατασκευαστές σε ορισµένο αριθµό διανυοµένων από το όχηµα χιλιοµέτρων. Κατά τον υπολογισµό του κόστους λιπαντικών γίνεται η παραδοχή ότι οι αλλαγές λιπαντικών ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή και η συντήρηση του κινητήρα του οχήµατος είναι σωστή και τακτή. Εµπορική ταχύτητα κατά είδος οδού Η µέση εµπορική ταχύτητα λεωφορείου (χλµ/ώρα) συναρτάται άµεσα µε το είδος και την µέση κλίση της οδού, τις τυχόν στάσεις, τις κυκλοφοριακές συνθήκες και εµπεριέχει όλες τις παραµέτρους της διαδροµής. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ «γ»

17 Η µέση ταχύτητα (χλµ/ώρα) µε την οποία κινούνται τα οχήµατα, περιλαµβανοµένου του χρόνου στις στάσεις, είναι η ακόλουθη. Είδος Οδού Κλίση Οδού Λεωφ. Μικρά Λεωφ. Μεγάλα Εντός πόλεως Μικρή Μεγάλη Εκτός πόλεως Μικρή Μεγάλη Χώµα ή Χιόνι Μικρή Μεγάλη 8 8 Εντός ΠΣΠ και ΠΣΘ Ανεξαρτήτως κλίσης Ετήσια χιλιόµετρα κατά είδος οδού Για κάθε τύπο οδού υπολογίζονται τα χιλιόµετρα που θεωρητικά διανύει ετησίως το πρότυπο λεωφορείο της µελέτης, βάσει της µέσης εµπορικής ταχύτητας που κυριαρχεί για το εξεταζόµενο κάθε φορά τύπο οδού καθώς και την παραδοχή ότι ένα λεωφορείο εκτελεί έργο κατά µέσο όρο για 26 µέρες τον µήνα επί 8 ώρες. Κόστος Τυπικής Συντήρησης Το κόστος τυπικής συντήρησης (εργασία και ανταλλακτικά) σε /χλµ προκύπτει ως ποσοστό της αξίας καινούργιου λεωφορείου. Λαµβάνοντας υπόψη αξία καινούργιου λεωφορείου π.χ. τα και ετήσιο κόστος τυπικής συντήρησης /έτος (TRAVEGO για µέση ετήσια διάνυση χιλιόµετρων 1 σε οδό τύπου Α), προέκυψε µοναδιαίος συντελεστής 8,37% της αξίας καινούργιου λεωφορείου. Έτσι για κάθε τύπο λεωφορείου πολλαπλασιάζοντας την αξία του επί 8,37% υπολογίζουµε το ετήσιο κόστος συντήρησης. Με την παραδοχή, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, ότι ένα ηµόσιας χρήσης όχηµα απασχολείται κατά µέσο όρο 8 ώρες την ηµέρα επί 26 ηµέρες τον µήνα, έχουµε µια ετήσια απασχόληση ωρών, η οποία πολλαπλασιαζόµενη επί την εµπορική ταχύτητα (βλέπε προηγούµενο πίνακα) µας δίνει τα ετήσια χιλιόµετρα που διανύει θεωρητικά ένα όχηµα (αν επί αυτό τον χρόνο ταξίδευε µε σταθερές συνθήκες οδού και κλίσης). Το ετήσιο κόστος συντήρησης διαιρούµενο µε τα ετήσια χιλιόµετρα που µπορεί να διανύσει το λεωφορείο, ανάλογα µε το είδος της οδού, µας δίνει το ανά χιλιόµετρο κόστος συντήρησης, που αποτελεί και τον συντελεστή κόστους συντήρησης σε /χλµ. Β. ΚΟΣΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Το ετήσιο κόστος οχηµάτων αν και είναι µέρος του λειτουργικού κόστους εξετάζεται χωριστά και ανάγεται σε συντελεστή µοναδιαίου κόστους / km.

18 Το κόστος που οφείλεται στο όχηµα συνίσταται από το κόστος απόσβεσης του οχήµατος, ασφάλιστρα, τέλη κυκλοφορίας. ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Οι αποσβέσεις υπολογίζονται ετησίως ως το 1/15 της αξίας κτήσης του οχήµατος. Το κόστος απόσβεσης ανάγεται σε µοναδιαίο κόστος /Km, βάσει των ετησίων χιλιοµέτρων που αντιστοιχούν στο είδος και την κλίση του τµήµατος της οδού. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ - ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Τα ασφάλιστρα προκύπτουν από τα σχετικά συµβόλαια ασφάλισης ανάλογα µε τις απαιτήσεις του εργοδότη. Τα τέλη κυκλοφορίας ανά όχηµα ορίζονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Οικονοµικών. Το κόστος ασφάλισης και τελών κυκλοφορίας ανάγεται σε µοναδιαίο κόστος /Km, βάσει των ετησίων χιλιοµέτρων που αντιστοιχούν στο είδος και την κλίση του τµήµατος της οδού. Γ. ΚΟΣΤΟΣ Ο ΗΓΩΝ Στο κόστος οδηγού λαµβάνεται υπόψη η µέση ετήσια δαπάνη οδηγού, ανάλογα µε την σύνθεση του δυναµικού των οδηγών που συνίσταται στις ετήσιες αποδοχές µε τις εργοδοτικές εισφορές. Ως µοναδιαίο κόστος δαπάνης οδήγησης λαµβάνεται η µέση ετήσια δαπάνη οδηγού για 8ωρο ηµερησίως 22,5 εργάσιµες ηµέρες το µήνα, για 11 µήνες. Το κόστος οδηγού για κάθε τµήµα οδού ανάγεται σε µοναδιαίο κόστος /Km, βάσει του µοναδιαίου κόστους οδήγησης και της µέσης εµπορικής ταχύτητας που αντιστοιχεί στο είδος και την κλίση του τµήµατος της οδού.. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Οι λοιπές δαπάνες, χαρακτηρίζονται ως πάγιες και περιλαµβάνουν το κόστος της ιοίκησης, του Γραφείου Κίνησης, του Λογιστηρίου, τις δαπάνες εισιτηρίων και διαχείρισης. Κόστος ιοίκησης Το κόστος ιοίκησης περιλαµβάνει µισθοδοσία, αµοιβές και λοιπές παροχές της ιοίκησης ( ιευθυντού, ιοικητικών Συµβούλων, Νοµικού, Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβούλου). Κόστος Γραφείου Κίνησης Κύριο κόστος για την λειτουργία του γραφείου κίνησης είναι ο ετήσιος µισθός και οι εργοδοτικές εισφορές των εργαζοµένων στο γραφείο κίνησης (υπαλλήλων, σταθµαρχών). Κόστος Λογιστηρίου Σηµαντικότερο κονδύλι του κόστους του λογιστηρίου είναι ο ετήσιος µισθός και οι εργοδοτικές εισφορές των εργαζοµένων του λογιστηρίου καθώς και το κόστος µηχανογράφησης.

19 απάνες Εισιτηρίων Κόστος εκτύπωσης και διανοµής εισιτηρίων (προµήθειες πρακτόρων), κόστος συντήρησης ακυρωτικών µηχανών. απάνες ιαχείρισης Περιλαµβάνουν διάφορα κονδύλια, όπως ενοίκια, φωτισµό, ύδρευση, τηλεφωνικά τέλη, συνδροµές, συντήρηση και επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων (γραφεία, σταθµοί, υπόστεγα, στάσεις κλπ), συντήρηση και έξοδα κίνησης τυχόν οχηµάτων διοικητικής χρήσης (όχι λεωφορείων). Υπολογισµός των παραπάνω λοιπών δαπανών (παγίων) Οι δαπάνες αυτές µπορούν να προϋπολογιστούν ως ίσες µε το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του αθροίσµατος του Λειτουργικού Κόστους, του Κόστους Οχηµάτων και του Κόστους Οδηγών. Ε. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟ ΚΕΡ ΟΣ Στο σύνολο των παραπάνω δαπανών προστίθεται ένα 15% που καλύπτει τα τυχόν απρόβλεπτα έξοδα και ένα εύλογο κέρδος Τιµές µονάδος Α: Η τιµή του καυσίµου κάθε µήνα εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου θα λαµβάνεται ίση µε τη µέση τιµή του µηνός όπως ορίζεται από τις αρµόδιες τοπικές αρχές και βάσει της οποίας θα διαµορφώνεται η τιµή του δροµολογίου. Οι υπόλοιπες τιµές µονάδος, ορίζονται ως εξής: Τιµή µονάδος ( ) Λεωφ. Μικρά Λεωφ. Μεγάλα Β: Κόστος ελαστικού Γ: Κόστος οχήµατος : Ετήσιο κόστος ασφάλισης Ε: Ετήσιο κόστος οδηγού Τα τέλη κυκλοφορίας (Τ) ορίζονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Οικονοµικών. Ο Φόρος προστιθέµενης αξίας επιβαρύνει τον υπολογισµό σε ποσοστό ίσο σύµφωνα µε τα ισχύοντα ανά περιοχή της Χώρας. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟ ΚΤΕΛ Αστικό Χίου ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ Π Χρονική περίοδος 15/5/2014 έως 29/08/14 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

20 ροµολόγια στις γραµµές Αρ.δροµολογίων Μήκος κυκλικού δροµολογίου Καλουτά - Φάρκαινα 1.680,00 7,70 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟ ΚΤΕΛ Αστικό Χίου ΗΜΟΣ Χ Χρονική περίοδος εως 29/08/14 Μέση τιµή πε ΜΗΚΟΣ (χιλιόµετρα) ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Γραµµή Εντός Εκτός µε κλίση: Σύνολο ροµολόγια τις µέρε πόλεως Μικρή Μεγάλη µήκους ευ Τρι Τετ Π PARKING 7,7 7, ΣΥΝΟΛΙΚΑ ροµολόγια τι ευ Τρι Τ

21 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΤΕΛ Αστικό Χίου ΗΜΟΣ Χίου ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Μικρό/µεσαίο ΤΜΗΜΑ γραµµής Πρώτο εύτερο Τρίτο Είδος οδού Κλίση Εντός πόλεως Μικρή Μήκος (χλµ) 7,7 Εµπορική ταχύτητα (χλµ/ώρα) 18 Χρόνος απασχόλησης (λεπτά) 28,2 Κατανάλωση πετρελαίου (λίτρα/χλµ) 0,2029 Κατανάλωση πετρελαίου (λίτρα) 1,56 0,00 Μέση τιµή πετρελαίου ( /λτ) Α1. Κόστος καυσίµων ( ) Συντελεστής ελαστικών ( /χλµ) 0,0436 Α2. Κόστος ελαστικών ( ) 0,34 0,00 Συντελεστής συντήρησης ( /χλµ) 0,2794 Α3. Κόστος συντήρησης ( ) Λειτουργικό κόστος ( ) 2,15 0,00 Α Ωριαίο κόστος οχήµατος ( /ώρα) Β. Κόστος οχήµατος ( ) Ωριαίο κόστος οδηγού ( /ώρα) Γ. Κόστος οδηγού ( ). Λοιπές δαπάνες ( ) =

22 Ε. Απρόβλεπτα & Κέρδος ( ) Συνολικό κόστος δροµολογίου ( ) Κ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 1. Μαθηματικοί τύποι υπολογισμού κόστους δρομολογίων μεταφοράς μαθητών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 1. Μαθηματικοί τύποι υπολογισμού κόστους δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Μαθηματικοί τύποι υπολογισμού κόστους δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Για Λεωφορείο ή μικρό λεωφορείο Το κόστος ενός δρομολογίου λεωφορείου ή μικρού λεωφορείου, όταν αυτά θεωρούνται ως προσφορότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012»

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ. μελέτης : 2/2011 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012» «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012»

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Αριθ. μελέτης : 2/11 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012» «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ » Τιμολόγιο μελέτης

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ » Τιμολόγιο μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθ. μελέτης :... ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013» Τιμολόγιο μελέτης Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Μαθηματικός τύπος υπολογισμού κόστους δρομολογίων μεταφοράς μαθητών

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Μαθηματικός τύπος υπολογισμού κόστους δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΕΡΓΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Α.Τ.Π.): ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 31/2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 592.019,35 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα, Μαΐου 2011 Αριθμ. Πρωτ. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

16,8 ( ) ( ) ( ) ( ) = 1 + 2 + ( ) ( ) ( ) =0,25 x (A+ & ( ) = 0,15 x ( ( )

16,8 ( ) ( ) ( ) ( ) = 1 + 2 + ( ) ( ) ( ) =0,25 x (A+ & ( ) = 0,15 x ( ( ) Τιµή πετρελαίου 1,508 ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ (ποσά σε ευρώ) Αξιά αυτοκι- Ετήσια Τέλη Τιµή Ωριαίο κοστ Ετήσιο κόστ Ωριαίο κοστ νήτου (ευρώ) Ασφάλιστρα Κυκλοφορίας ελαστικών Οχήµατος * οδηγού οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. 24001/2013 (ΦΕΚ Β 1449/14-6-2013) Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες

Κ.Υ.Α. 24001/2013 (ΦΕΚ Β 1449/14-6-2013) Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες Κ.Υ.Α. 24001/2013 (ΦΕΚ Β 1449/14-6-2013) Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Ν-Σ3Π. ΘΕΜΑ: Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Ν-Σ3Π. ΘΕΜΑ: Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα, 28 Ιουλίου 20 Αριθμ. Πρωτ.3545 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 148 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 148 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 148 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΛΟΝΗΣ) ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 858

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 858 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 01-04-2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. πρωτ.:2/29174 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες.

Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες. ΚΥΑ 24001/2013 -ΦΕΚ 1449 Β/14-6-2013 Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα για το Επιχειρησιακό. Πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Ενημερωτικό Σημείωμα για το Επιχειρησιακό. Πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ» Ενημερωτικό Σημείωμα για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΕΔΚΕ-ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2 η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Αρ. Μελέτης: ΑΡ.ΠΡΩΤ.:

ΕΡΓΟ : Αρ. Μελέτης: ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ - /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΟ : Αρ. Μελέτης: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΡ.ΠΡΩΤ.: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

17REQ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:27/2016 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ.

17REQ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:27/2016 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Βοΐου Ταχ. Δ/νση : Παλιό Δημαρχείο Νεάπολης 1 ος όροφος Τ.Κ. : 50001 Τηλέφωνο : 24680 23180 Fax: 24680 23298

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 2/61183/6-6-2014 14SYMV002283116 2014-09-10 Στην Ρόδο σήµερα την 06/06 του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την:«μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ακατέργαστου αλατιού για την αντιµετώπιση χιονοπτώσεων» ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

«Προµήθεια ακατέργαστου αλατιού για την αντιµετώπιση χιονοπτώσεων» ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Αριθ. µελέτης 69 /2014 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ «Προµήθεια ακατέργαστου αλατιού ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 7.910,00 Κ.Α. 30.6699.02 «Προµήθεια αλατιού για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών» Αριθ. µελέτης 69/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής Αντικείµενο του Πρόχειρου διαγωνισµού είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002598563 2015-02-25

15PROC002598563 2015-02-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΠΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 87/24-2-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Παροχή υπηρεσιών μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) ΘΕΜΑ: Έγκριση των τευχών της μελέτης 26/2015 ΤΥ και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β 36933/2804/2002 (Β 862) (Κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 30 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β 36933/2804/2002 (Β 862) (Κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 30 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β 36933/2804/2002 (Β 862) (Κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 30 του Ν.2963/2001) «Εξίσωση συνθηκών εκμετάλλευσης λεωφορείων ΚΤΕΛ». Ο υπουργός μεταφορών και επικοινωνιών Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός µελέτης: 32/2013

Αριθµός µελέτης: 32/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Ανάθεσης Εργασιών Υποστήριξης Εφαρµογών Προκοστολόγησης και Επιµετρήσεων για τις ανάγκες του ήµου Νεαπολης Συκεών

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003060679 2015-09-17

15REQ003060679 2015-09-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 10/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΙΝΟΗΣ 6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) Σελίδα 1η από 5 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) Για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τμήματος της περίφραξης του οικοπέδου της (Κρεαταγοράς- Τελωνείου-τμήματος Λαχαναγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΣΜ/703/A Μεταφορά Προσωπικού: Από ΚΟΖΑΝΗ προς ΠΤΔΜ και αντίστροφα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΤΔΜ από ΚΟΖΑΝΗ

ΔΣΣΜ/703/A Μεταφορά Προσωπικού: Από ΚΟΖΑΝΗ προς ΠΤΔΜ και αντίστροφα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΤΔΜ από ΚΟΖΑΝΗ ΔΣΣΜ/703/A Μεταφορά Προσωπικού: Από ΚΟΖΑΝΗ προς ΠΤΔΜ και αντίστροφα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΤΔΜ από ΚΟΖΑΝΗ Λεωφορεία - Αριθμός απαιτούμενων Λεωφορείων - Διαδρομές 1.1. Η μεταφορά του Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 19/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «OLYMPIA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 19/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «OLYMPIA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14SYMV002186362 2014-07-23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 19/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «OLYMPIA

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41604 για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ ΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV002077624 2014-05-29

14SYMV002077624 2014-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002077624 2014-05-29 ΣΥΜΒΑΣΗ 17.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.496,50 Φ.Π.Α.: 8.164,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 43.660,70 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φάρσαλα, 25/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 21452 ΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΑΞΙΑΣ : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 1.1 Αναθέτων Φορέας...3 Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας...3 2. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. καλούμενη στο εξής «Εργολάβος» συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα :

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. καλούμενη στο εξής «Εργολάβος» συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σήμερα ημέρα οι υπογράφοντες 1) Δρ. Κ. Μαχαίρα, Διευθύντρια και νόμιμη εκπρόσωπος του Mπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου καλούμενου στο εξής «Μ.Φ.Ι.» έχοντας υπ όψιν: α) την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. συγκροτήµατος Ι.Μ. Μεταµόρφωσεως του Σωτήρος (Ανδροµονάστηρο)», µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες:

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. συγκροτήµατος Ι.Μ. Μεταµόρφωσεως του Σωτήρος (Ανδροµονάστηρο)», µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 6 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖ/ΝΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Καλαµάτα, σήµερα στις 8.0.0 ηµέρα Παρασκευή και στα γραφεία της 6 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 1 Απριλίου 2013 ημέρα Δευτέρα Αφενός,το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης που εδρεύει επί της οδού Μ. Ανδρόνικου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι:

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Τρίπολη: 31-12-2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠ: 26370 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Κωνσταντία Μαρκουλάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41750 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΥΑΛ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΑΛ Κ.Α. 62.03.002.00

Διαβάστε περισσότερα

- - - (K.A ) : 2.714, Fax:

- - - (K.A ) : 2.714, Fax: /ΝΣΗ ΤΜ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ασετυλίνης - προπανίου - αργού» ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείµενο Συγγραφής ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην πλήρωση των φιαλών οξυγόνου, ασετυλίνης και

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτµος, 9 Νοεµβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ: 1915 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΥΠ.ΑΡΙΘ: 43 / 2014 Ποσού επτακοσίων πενήντα ευρώ και ενενήντα

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.22 12:34:28 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σταυρούπολη 05-12-2014 ΑΔΑΜ... Αρ.πρωτ. : 76996 ΣΥΜΒΑΣΗ Εκτέλεσης εργασιών με τίτλο μελέτης Εργασίες ελέγχου από Ορκωτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13105 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13105 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13105 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Καλλιθέα σήμερα 05 Ιουλίου 2016 ημέρα Τρίτη, μεταξύ αφενός μεν α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Πάρος 29-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ. : 735 14SYMV002229025 2014-08-07 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) Περιοχή Ζ.Ε.Π. 501 00 Κοζάνη Κοζάνη, 20.10.2016 Αριθμ. Πρωτ. : 1508 Τμήμα: Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες : Μακρή Ιωάννα, Κούτσιανου Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Αβίας Δήμου Δυτικής Μάνης»

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Αβίας Δήμου Δυτικής Μάνης» Αρ. Μελέτης: 26 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Αβίας Δήμου Δυτικής Μάνης» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ΦΠΑ (23%): 920,00 ΣΥΝΟΛΟ: 4.920,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2014-2015) Aριθµ. Μελέτης : 46/2014 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2014-2015) Aριθµ. Μελέτης : 46/2014 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων Τεχνική Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η µεταφορά αλατιού για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.31 08:36:18 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΨ57ΟΛΨΦ-ΑΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 10/12/2014 ΝΟΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Cpv: 50870000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού παιδικής χαρας Ταχ. /νση: Λεχόβου 4 Συκιές, Θεσσαλονίκη ΤΚ 56626

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλεξανδρούπολη 11/08/2014 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 2311 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την παροχή υπηρεσίας ΥΓΙΕΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙ -ΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ / Ν Σ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ : Διοικ/κό Οικ/κό Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την.2011 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό τίτλο Ε.Τ.Α.Α. που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 14SYMV001906849 2014-03-06 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ των Πράξεων ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ»

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ» Αριθμός Μελέτης : 148/2016 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.675,21 Ευρώ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2016» Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2016» Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.- ΘΡΑΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 27536/21-06-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα