Αγορά παραγώγων. Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγορά παραγώγων. Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας."

Transcript

1

2 Αγορά παραγώγων Δήλωση Η εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι ορθά και επικαιροποιημένα. Το σύνολο της πληροφορίας, που περιλαμβάνεται στο παρόν, είναι γενικού χαρακτήρα και δεν αποτελεί επενδυτική, νομική ή άλλου είδους συμβουλή. Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 2396/96 περί απορρήτου των καταχωρήσεων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων και του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση ή διανομή του συνόλου ή μέρους του παρόντος, χωρίς αναφορά στην πηγή. Πηγή: ATHEX Group Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο AξIAnubers - Αγορά Παραγώγων Ιαν-17 Απαγορεύεται η εμπορική εκμετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αλλοίωση των στοιχείων όταν αυτά χρησιμοποιούνται από τρίτους. Η νέα κατηγοριοποίηση στηρίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 111/212 της Εϋρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 17ης Οκτωβρίου 212 και στην έκδοση της Eurostat "European system of accouns - ESA21". Διευκρινίσεις και πληροφορίες Τμήμα Ανάλυσης Αγορών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Τηλ. Επικοινωνίας Στατιστική επεξεργασία Τμήμα Ανάλυσης Αγορών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Μετάφραση - Επιμέλεια εντύπου Τμήμα Ανάλυσης Αγορών Διεύθυνση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Ανάλυσης Αγορών Εκδόσεις και Αναφορές του Χρηματιστηρίου Επισκεφθείτε μας στο

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αγορά παραγώγων 1. Κωδικοί Επενδυτών 2. Συμμετοχή Επενδυτών στην Αγορά Παραγώγων 3. Συμμετοχή Επενδυτών στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) 4. Συμμετοχή Επενδυτών στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Δεικτών 5. Συμμετοχή Επενδυτών στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Μετοχών 6. Συμμετοχή Επενδυτών στα Δικαιώματα Προαίρεσης 7. Συμμετοχή Επενδυτών στα Δικαιώματα Προαίρεσης Δεικτών 8. Συμμετοχή Επενδυτών στα Δικαιώματα Προαίρεσης Μετοχών 9. Συμμετοχή Επενδυτών επί των Ανοικτών Θέσεων - Ιστορικά Στοιχεία 1. Συνοπτικά στατιστικά στην Αγορά Παραγώγων 11. Σημειώσεις - Επεξηγήσεις

4 1. Κωδικοί Επενδυτών Αγορά παραγώγων Κωδικοί Επενδυτών Μήνες Ενεργοί κωδικοί Κινηθέντες κωδικοί Κινητικότητα Μέσος ημερήσιος όγκος μήνα Ιαν-16 37,935 1,78 4.5% 46,324 Φεβ-16 37,863 1, % 71,757 Μαρ-16 37,941 2, % 76,21 Απρ-16 38,47 1, % 56,95 Μαϊ-16 38,76 1, % 72,13 Ιουν-16 38,131 2, % 93,292 Ιουλ-16 38,199 1, % 58,143 Αυγ-16 38,229 1, % 24,682 Σεπ-16 38,278 1, % 54,94 Οκτ-16 38,34 1, % 26,32 Νοε-16 38,372 1, ,636 Δεκ-16 38,321 1, % 96,59 Ιαν-17 38,347 1, % 45,787 Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Ενεργοί κωδικοί ΤράπεζεςΚινηθέντες κωδικοί Κινητικότητα Τμήμα 45,Υπηρεσιών Πληροφόρησης 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 37,941 38,47 38,76 38,131 38,199 38,229 38,278 38,34 38,372 38,321 38,347 Μαρ-16 Απρ-16 Μαϊ-16 Ιουν-16 Ιουλ-16 Αυγ-16 Σεπ-16 Οκτ-16 Νοε-16 Δεκ-16 Ιαν-17 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% 12, 1, 8, 6, 4, 2, Μέσος ημερήσιος όγκος μήνα 76,21 56,95 72,13 93,292 58,143 24,682 54,94 26,32 69,636 96,59 45,787 Μαρ-16 Απρ-16 Μαϊ-16 Ιουν-16 Ιουλ-16 Αυγ-16 Σεπ-16 Οκτ-16 Νοε-16 Δεκ-16 Ιαν-17 Σημείωση: Ενεργοί κωδικοί: Είναι οι κωδικοί που έχουν τις προυποθέσεις πραγματοποίησης συναλλαγών Κινηθέντες κωδικοί: Κωδικοί που πραγματοποίησαν συναλλαγές Κινητικότητα: Ποσοστό κινηθέντων κωδικών σε σχέση με το σύνολο των ενεργών κωδικών

5 Αγορά παραγώγων 2. Συμμετοχή Επενδυτών στην Αγορά Παραγώγων Αγορά Παραγώγων (Στοιχεία: 31/1/217) αριθμός % Ι. Ημεδαποί Επενδυτές 35, Ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις 271, Ασφαλιστικές Εταιρίες. Επαγγελματικά ταμεία ιδιωτικής ασφάλισης. Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς. Ετ. επενδύσεων χαρτοφυλακίου & επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία 58, Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες 6, Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 3, Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις 1, Κεντρική Κυβέρνηση. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης. Οργανισμοί ΕΕ. ΙΙ. Αλλοδαποί Επενδυτές 9, Ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις 7, Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 9.2 Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις 1, Οργανισμοί ΕΕ. Ετ. επενδύσεων χαρτοφυλακίου & επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία 2.1 III. Λοιποί Επενδυτές. Σύνολα (I+II+III) 36, , 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 233, , ,53 22,57 382,837 23, , ,628 27,26 312,459 41, ,82 36,3

6 Αγορά παραγώγων 2. Συμμετοχή Επενδυτών στην Αγορά Παραγώγων Συμμετοχή Ελλήνων (%) 1 8 Συμμετοχή Ξένων (%) Αγορά Παραγώγων Κατανομή Επενδυτών (%) ΙΙ. Αλλοδαποί Επενδυτές 3% Ι. Ημεδαποί Επενδυτές 97%

7 Ανάλυση Συναλλαγών βάσει Κατηγορίας Επενδυτών Αγορά Παραγώγων Όγκος Συναλλαγών Ημεδαποί Επενδυτές 99% 99% 99% Αλλοδαποί Επενδυτές Ημεδαποί Επενδυτές 98% 95% 95% Αλλοδαποί Επενδυτές 2% 5% 5% Αξία Συναλλαγών % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% % Ανάλυση Συναλλαγών βάσει Κατηγορίας Επενδυτών Όγκος Συναλλαγών - Αγορά Παραγώγων 98% 98% 97% 98% 98% 99% 99% 99% 2% 2% 3% 2% 2% Ιουν-16 Ιουλ-16 Αυγ-16 Σεπ-16 Οκτ-16 Νοε-16 Δεκ-16 Ιαν-17 Ημεδαποί Αλλοδαποί % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% % Ανάλυση Συναλλαγών βάσει Κατηγορίας Επενδυτών Αξία Συναλλαγών - Αγορά Παραγώγων 97% 95% 97% 98% 97% 98% 3% 5% 3% 2% 3% 2% 95% 95% 5% 5% Ιουν-16 Ιουλ-16 Αυγ-16 Σεπ-16 Οκτ-16 Νοε-16 Δεκ-16 Ιαν-17 Ημεδαποί Αλλοδαποί

8 Γεωγραφική Κατανομή (%) των Ξένων Επενδυτών Αγορά Παραγώγων ΚΥΠΡΟΣ (CY) 69% 77% 77% ΓΑΛΛΙΑ (FR) % % % ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ (GB) 13% 9% 5% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LU) % % % MARSHALLΝΗΣΙΑ (MH) 1 9% 17% ΚΑΥΜΑΝ ΝΗΣΙΑ (KY) % Η.Π.Α. (US) % % % ΓΕΡΜΑΝΙΑ (DE) % % % ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NL) % % % ΕΛΒΕΤΙΑ (CH) 6% 5% % Ανοικτές Θέσεις Γεωγραφική Κατανομή (%) των Ξένων Επενδυτών Αγορά Παραγώγων MARSHALL ΝΗΣΙΑ (MH) 17% ΚΑΥΜΑΝ ΝΗΣΙΑ (ΚΥ) ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ (GB) 5% ΚΥΠΡΟΣ (CY) ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ (GB) MARSHALL ΝΗΣΙΑ (MH) ΚΑΥΜΑΝ ΝΗΣΙΑ (ΚΥ) ΚΥΠΡΟΣ (CY) 77%

9 Γεωγραφική Κατανομή (%) των Ημεδαπών Επενδυτών Αγορά Παραγώγων ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 82% 8 79% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3% 2% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΣ % % ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ % ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4% 4% 6% ΚΡΗΤΗ 2% 2% 5% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % % % ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 4% 3% 3% Ανοικτές Θέσεις Γεωγραφική Κατανομή (%) των Ημεδαπών Επενδυτών Αγορά Παραγώγων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 6% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 3% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ % ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ % ΚΡΗΤΗ 5% ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΡΗΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ 79%

10 Αγορά παραγώγων 3. Συμμετοχή Επενδυτών στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) Σ.Μ.Ε. (Στοιχεία: 31/1/217) ` αριθμός % Ι. Ημεδαποί Επενδυτές 347, Ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις 27, Ασφαλιστικές Εταιρίες. Επαγγελματικά ταμεία ιδιωτικής ασφάλισης. Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς. Ετ. επενδύσεων χαρτοφυλακίου & επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία 58, Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες 5, Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 1, Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις 1, Κεντρική Κυβέρνηση. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης. Οργανισμοί ΕΕ. ΙΙ. Αλλοδαποί Επενδυτές 9, Ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις 7, Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 9.3 Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις 1, Οργανισμοί ΕΕ. Ετ. επενδύσεων χαρτοφυλακίου & επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία 2.1 III. Λοιποί Επενδυτές. Σύνολα (I+II+III) 356, , 4, 3, 2, 1, 225,926 29,732 19, , , ,196 25, ,93 267,549 39, ,4 325, , Συμμετοχή Ελλήνων (%) 1 Συμμετοχή Ξένων (%)

11 Ανάλυση Συναλλαγών βάσει Κατηγορίας Επενδυτών Σ.Μ.Ε. Όγκος Συναλλαγών Ημεδαποί Επενδυτές 99% 99% 99% Αλλοδαποί Επενδυτές Ημεδαποί Επενδυτές 98% 94% 94% Αλλοδαποί Επενδυτές 2% 6% 6% Αξία Συναλλαγών Ανάλυση Συναλλαγών βάσει Κατηγορίας Επενδυτών Όγκος Συναλλαγών - Σ.Μ.Ε. 9% 98% 98% 97% 98% 98% 99% 99% 99% 8% 7% 6% Ημεδαποί % 5% 4% Αλλοδαποί 3% 2% 2% 2% 3% 2% 2% % Ιουν-16 Ιουλ-16 Αυγ-16 Σεπ-16 Οκτ-16 Νοε-16 Δεκ-16 Ιαν-17 Ανάλυση Συναλλαγών βάσει Κατηγορίας Επενδυτών Αξία Συναλλαγών - Σ.Μ.Ε. 9% 8% 97% 95% 97% 98% 98% 98% 94% 94% % 7% 6% 5% 4% Ημεδαποί Αλλοδαποί 3% 2% 2% 5% 3% 2% 2% 2% 6% 6% % Ιουν-16 Ιουλ-16 Αυγ-16 Σεπ-16 Οκτ-16 Νοε-16 Δεκ-16 Ιαν-17

12 Γεωγραφική Κατανομή (%) των Ξένων Επενδυτών Σ.Μ.Ε. ΚΥΠΡΟΣ (CY) 69% 77% 77% ΓΑΛΛΙΑ (FR) % % % ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ (GB) 13% 9% 5% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LU) % % % MARSHALL ΝΗΣΙΑ (MH) 1 9% 17% ΚΑΥΜΑΝ ΝΗΣΙΑ (KY) % Η.Π.Α. (US) % % % ΓΕΡΜΑΝΙΑ (DE) % % % ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NL) % % % ΕΛΒΕΤΙΑ (CH) 6% 5% % Ανοικτές Θέσεις Γεωγραφική Κατανομή (%) των Ξένων Επενδυτών Σ.Μ.Ε. MARSHALL ΝΗΣΙΑ (MH) 17% ΚΑΥΜΑΝ ΝΗΣΙΑ (ΚΥ) ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ (GB) 5% ΚΥΠΡΟΣ (CY) ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ (GB) MARSHALL ΝΗΣΙΑ (MH) ΚΑΥΜΑΝ ΝΗΣΙΑ (ΚΥ) ΚΥΠΡΟΣ (CY) 77%

13 Γεωγραφική Κατανομή (%) των Ημεδαπών Επενδυτών Σ.Μ.Ε. Ανοικτές Θέσεις ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ % ΑΤΤΙΚΗ 82% 8 79% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3% 2% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2% ΗΠΕΙΡΟΣ % % ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ % ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4% 4% 6% ΚΡΗΤΗ 2% 2% 5% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % % % ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 4% 3% 3% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 6% Γεωγραφική Κατανομή (%) των Ημεδαπών Επενδυτών Σ.Μ.Ε. ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 3% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ % ΚΡΗΤΗ 5% ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ % ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2% ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΡΗΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ 79%

14 Αγορά παραγώγων 4. Συμμετοχή Επενδυτών στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Δεικτών Σ.Μ.Ε. επί Δεικτών (Στοιχεία: 31/1/217) Λογαριασμοί Θέσης αριθμός % αριθμός % Ι. Ημεδαποί Επενδυτές , Ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις , Ασφαλιστικές Εταιρίες.. Επαγγελματικά ταμεία ιδιωτικής ασφάλισης.. Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς.. Ετ. επενδύσεων χαρτοφυλακίου & επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες , Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα.. Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις.. Κεντρική Κυβέρνηση.. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.. Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης.. Οργανισμοί ΕΕ.. ΙΙ. Αλλοδαποί Επενδυτές Ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις Οργανισμοί ΕΕ.. Ετ. επενδύσεων χαρτοφυλακίου & επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία III. Λοιποί Επενδυτές.. Σύνολα (I+II+III) , Λογαριασμοί Θέσης 3, 25, , 15, 1, 5, 16,265 14,91 11,26 17,391 25,648 5,866 5,383 5,364 5,867 6,877 9,49 7,75 8,

15 Αγορά παραγώγων 4. Συμμετοχή Επενδυτών στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Δεικτών Συμμετοχή Ελλήνων (%) 1 8 Συμμετοχή Ξένων (%) Σ.Μ.Ε. επί Δεικτών Κατανομή Επενδυτών (%) ΙΙ. Αλλοδαποί Επενδυτές 7% Ι. Ημεδαποί Επενδυτές 93%

16 Ανάλυση Συναλλαγών βάσει Κατηγορίας Επενδυτών Σ.Μ.Ε. Δεικτών Όγκος Συναλλαγών Ημεδαποί Επενδυτές 97% 9% 92% Αλλοδαποί Επενδυτές 3% 8% Ημεδαποί Επενδυτές 97% 9% 92% Αλλοδαποί Επενδυτές 3% 8% Αξία Συναλλαγών Ανάλυση Συναλλαγών βάσει Κατηγορίας Επενδυτών Όγκος Συναλλαγών - Σ.Μ.Ε. Δεικτών 9% 8% 95% 93% 96% 97% 97% 97% 9% 92% 7% 6% Ημεδαποί % 5% 4% Αλλοδαποί 3% 2% 5% 7% 4% 3% 3% 3% 8% % Ιουν-16 Ιουλ-16 Αυγ-16 Σεπ-16 Οκτ-16 Νοε-16 Δεκ-16 Ιαν-17 Ανάλυση Συναλλαγών βάσει Κατηγορίας Επενδυτών Αξία Συναλλαγών - Σ.Μ.Ε. Δεικτών 9% 8% 95% 93% 96% 97% 97% 97% 9% 92% % 7% 6% 5% 4% Ημεδαποί Αλλοδαποί 3% 2% 5% 7% 4% 3% 3% 3% 8% % Ιουν-16 Ιουλ-16 Αυγ-16 Σεπ-16 Οκτ-16 Νοε-16 Δεκ-16 Ιαν-17

17 Γεωγραφική Κατανομή (%) των Ξένων Επενδυτών Σ.Μ.Ε. Δεικτών Ανοικτές Θέσεις ΚΥΠΡΟΣ (CY) % 7% ΓΑΛΛΙΑ (FR) % % % ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ (GB) 93% 93% 74% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LU) % % % MARSHALLΝΗΣΙΑ (MH) % 4% ΚΑΥΜΑΝ ΝΗΣΙΑ (KY) 6% 6% 15% Η.Π.Α. (US) % % % ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NL) % % % ΕΛΒΕΤΙΑ (CH) % % % Γεωγραφική Κατανομή (%) των Ξένων Επενδυτών Σ.Μ.Ε. Δεικτών ΚΑΥΜΑΝ ΝΗΣΙΑ (ΚΥ) 15% MARSHALL ΝΗΣΙΑ (MH) 4% ΚΥΠΡΟΣ (CY) 7% MARSHALL ΝΗΣΙΑ (MH) ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ (GB) ΚΥΠΡΟΣ (CY) ΚΑΥΜΑΝ ΝΗΣΙΑ (ΚΥ) ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ (GB) 74%

18 Γεωγραφική Κατανομή (%) των Ημεδαπών Επενδυτών Σ.Μ.Ε. Δεικτών Ανοικτές Θέσεις ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ % % % ΑΤΤΙΚΗ 96% 96% 95% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % % % ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ % % ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΣ % % ΘΕΣΣΑΛΙΑ % % % ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ % % ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ % 2% ΚΡΗΤΗ % ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ % % % ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ % % % Γεωγραφική Κατανομή (%) των Ημεδαπών Επενδυτών Σ.Μ.Ε. Δεικτών ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ % ΘΕΣΣΑΛΙΑ % ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ % ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ % ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ % ΗΠΕΙΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ % ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ % ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % ΑΤΤΙΚΗ 95% ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

19 Αγορά παραγώγων 5. Συμμετοχή Επενδυτών στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Μετοχών Σ.Μ.Ε. επί Μετοχών (Στοιχεία: 31/1/217) Λογαριασμοί Θέσης αριθμός % αριθμός % Ι. Ημεδαποί Επενδυτές 3, , Ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις 2, , Ασφαλιστικές Εταιρίες.. Επαγγελματικά ταμεία ιδιωτικής ασφάλισης.. Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς.. Ετ. επενδύσεων χαρτοφυλακίου & επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία , Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα , Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα.. Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις , Κεντρική Κυβέρνηση.. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.. Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης.. Οργανισμοί ΕΕ.. ΙΙ. Αλλοδαποί Επενδυτές , Ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις , Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες.. Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.. Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις , Ετ. επενδύσεων χαρτοφυλακίου & επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.. III. Λοιποί Επενδυτές.. Σύνολα (I+II+III) 3, , , 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Λογαριασμοί Θέσης 29, , , , , ,33 245, , ,682 32, , ,78 348, Συμμετοχή Ελλήνων (%) 1 5 Συμμετοχή Ξένων (%)

20 Ανάλυση Συναλλαγών βάσει Κατηγορίας Επενδυτών Σ.Μ.Ε. Μετοχών Όγκος Συναλλαγών Ημεδαποί Επενδυτές 99% 99% 99% Αλλοδαποί Επενδυτές Ημεδαποί Επενδυτές 99% 99% 99% Αλλοδαποί Επενδυτές Αξία Συναλλαγών % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% % Ανάλυση Συναλλαγών βάσει Κατηγορίας Επενδυτών Όγκος Συναλλαγών - Σ.Μ.Ε. Μετοχών 98% 98% 98% 98% 99% 99% 99% 99% 2% 2% 2% 2% Ιουν-16 Ιουλ-16 Αυγ-16 Σεπ-16 Οκτ-16 Νοε-16 Δεκ-16 Ιαν-17 Ημεδαποί Αλλοδαποί % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% % Ανάλυση Συναλλαγών βάσει Κατηγορίας Επενδυτών Αξία Συναλλαγών - Σ.Μ.Ε. Μετοχών 98% 98% 98% 98% 98% 99% 99% 99% 2% 2% 2% 2% 2% Ιουν-16 Ιουλ-16 Αυγ-16 Σεπ-16 Οκτ-16 Νοε-16 Δεκ-16 Ιαν-17 Ημεδαποί Αλλοδαποί

21 Γεωγραφική Κατανομή (%) των Ξένων Επενδυτών Σ.Μ.Ε. Μετοχών Ανοικτές Θέσεις ΚΥΠΡΟΣ (CY) 8% 85% 82% ΓΑΛΛΙΑ (FR) % % % ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ (GB) % % % ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LU) % % % MARSHALL ΝΗΣΙΑ (MH) 13% 18% ΚΑΥΜΑΝ ΝΗΣΙΑ (KY) % % % Η.Π.Α. (US) % % % ΓΕΡΜΑΝΙΑ (DE) % % % ΟΛΛΑΝΔΙΑ (NL) % % % ΕΛΒΕΤΙΑ (CH) 7% 5% % Γεωγραφική Κατανομή (%) των Ξένων Επενδυτών Σ.Μ.Ε. Μετοχών MARSHALL ISLANDS (MH) 18% ΚΥΠΡΟΣ (CY) MARSHALL ISLANDS (MH) ΚΥΠΡΟΣ (CY) 82%

22 Γεωγραφική Κατανομή (%) των Ημεδαπών Επενδυτών Σ.Μ.Ε. Μετοχών Ανοικτές Θέσεις ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ % ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3% 2% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2% ΗΠΕΙΡΟΣ % % ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ % ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4% 4% 6% ΚΡΗΤΗ 2% 2% 5% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % % % ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ 2% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 4% 3% 3% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 6% ΗΠΕΙΡΟΣ % ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ % ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2% Γεωγραφική Κατανομή (%) των Ημεδαπών Επενδυτών Σ.Μ.Ε. Μετοχών ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ % ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ 2% ΚΡΗΤΗ 5% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 3% ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΡΗΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ 78%

23 Αγορά παραγώγων 6. Συμμετοχή Επενδυτών στα Δικαιώματα Προαίρεσης Δικαιώματα Προαίρεσης (Στοιχεία: 31/1/217) αριθμός % Ι. Ημεδαποί Επενδυτές 3, Ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις Ασφαλιστικές Εταιρίες. Επαγγελματικά ταμεία ιδιωτικής ασφάλισης. Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς. Ετ. επενδύσεων χαρτοφυλακίου & επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία. Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 1, Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις. Κεντρική Κυβέρνηση. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης. Οργανισμοί ΕΕ. ΙΙ. Αλλοδαποί Επενδυτές. Ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις. Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες. Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις. III. Λοιποί Επενδυτές. Σύνολα (I+II+III) 3, , 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7,25 4,483 3,293 3,213 3,614 2,11 2,411 2,698 2,657 3,11 3,26 2,597 3, Συμμετοχή Ελλήνων (%) Συμμετοχή Ξένων (%)

24 Αγορά παραγώγων 7. Συμμετοχή Επενδυτών στα Δικαιώματα Προαίρεσης Δεικτών Δικαιώματα Προαίρεσης επί Δεικτών (Στοιχεία: 31/1/217) Λογαριασμοί Θέσης αριθμός % αριθμός % Ι. Ημεδαποί Επενδυτές , Ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις Ασφαλιστικές Εταιρίες.. Επαγγελματικά ταμεία ιδιωτικής ασφάλισης.. Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς.. Ετ. επενδύσεων χαρτοφυλακίου & επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.. Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα , Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα.. Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις.. Κεντρική Κυβέρνηση.. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.. Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης.. Οργανισμοί ΕΕ.. ΙΙ. Αλλοδαποί Επενδυτές.. Ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις.. Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες.. Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.. Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις.. III. Λοιποί Επενδυτές.. Σύνολα (I+II+III) , Λογαριασμοί Θέσης 5, 4, 3, , 1, 4,513 3,516 3,238 2,723 3,29 1,335 1,996 2,133 1,991 2,22 2,544 2,36 2, Συμμετοχή Ελλήνων (%) Συμμετοχή Ξένων (%)

25 Αγορά παραγώγων 8. Συμμετοχή Επενδυτών στα Δικαιώματα Προαίρεσης Μετοχών Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών (Στοιχεία: 31/1/217) Λογαριασμοί Θέσης αριθμός % αριθμός % Ι. Ημεδαποί Επενδυτές Ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις Ασφαλιστικές Εταιρίες.. Επαγγελματικά ταμεία ιδιωτικής ασφάλισης.. Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς.. Ετ. επενδύσεων χαρτοφυλακίου & επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.. Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες.. Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα.. Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις.. Κεντρική Κυβέρνηση.. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.. Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης.. Οργανισμοί ΕΕ.. ΙΙ. Αλλοδαποί Επενδυτές.. Ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις.. Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες.. Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.. Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις.. III. Λοιποί Επενδυτές.. Σύνολα (I+II+III) Λογαριασμοί Θέσης 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 2, Συμμετοχή Ελλήνων (%) Συμμετοχή Ξένων (%)

26 Αγορά παραγώγων 9. Συμμετοχή Επενδυτών επί των Ανοικτών Θέσεων - Ιστορικά Στοιχεία Ποσοστιαία Συμμετοχή επί των Ανοιχτών θέσεων Ημεδαποί Επενδυτές Αλλοδαποί Επενδυτές Ημερομηνία Επαγγελματικά ταμεία ιδιωτικής ασφάλισης Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς Ετ. επενδύσεων χαρτοφυλακίου & επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις Σύνολο Αλλοδαπών Επενδυτών Ιαν Αγορά Παραγώγων Ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα Κεντρική Κυβέρνηση Ιαν Σ.Μ.Ε. Ιαν Σ.Μ.Ε. επί Δεικτών Σύνολο Ημεδαπών Επενδυτών Ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις

27 Αγορά παραγώγων Ποσοστιαία Συμμετοχή επί των Ανοιχτών θέσεων Ημεδαποί Επενδυτές Αλλοδαποί Επενδυτές Σύνολο Ημεδαπών Επενδυτών Ιαν Δικαιώματα Προαίρεσης Ιαν Δικαιώματα Προαίρεσης επί Δεικτών Ημερομηνία Ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις Επαγγελματικά ταμεία ιδιωτικής ασφάλισης Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς Ετ. επενδύσεων χαρτοφυλακίου & επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις Κεντρική Κυβέρνηση Ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις Σύνολο Αλλοδαπών Επενδυτών

28 1. Συνοπτικά στατιστικά στην Αγορά Παραγώγων Μήνες Σ.Μ.Ε. επί Δεικτών Αγορά παραγώγων Δικαιώματα Προαίρεσης επί Δεικτών Όγκος Συναλλαγών Σ.Μ.Ε. επί Μετοχών Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών Γενικό Σύνολο Ιαν-16 9,286 5, ,246 3,242 88,147 Φεβ ,713 6,45 1,373,18 1,35 1,56,91 Μαρ-16 83,163 11,897 1,424, ,52,419 Απρ-16 93,361 3,159 1,41, ,138,97 Μαϊ ,416 8,719 1,313, ,442,54 Ιουν-16 95,424 3,134 1,858,683 1,894 1,959,135 Ιουλ-16 45,12 3,733 1,171, ,221,13 Αυγ-16 3,577 3,74 57, ,14 Σεπ-16 45,52 3,266 1,14, ,19,62 Οκτ-16 52,541 4, , ,645 Νοε-16 59,94 7,136 1,464, ,532, Δεκ-16 53,466 5,787 1,957, ,17,229 Ιαν-17 44,46 4, , ,525 Σ.Μ.Ε. επί Δεικτών Δικαιώματα Προαίρεσης επί Δεικτών Σ.Μ.Ε. επί Μετοχών 2,, 1,5, 1,, 5, 83,163 11,897 1,424,89 93,361 3,159 1,41,17 119,416 8,719 1,313,111 95,424 3,134 1,858,683 45,12 3,733 1,171,759 3,577 3,74 57,987 45,52 3,266 1,14,565 52,541 4, ,196 59,94 7,136 1,464,383 53,466 5,787 1,957,318 44,46 4, ,764 Μαρ-16 Απρ-16 Μαϊ-16 Ιουν-16 Ιουλ-16 Αυγ-16 Σεπ-16 Οκτ-16 Νοε-16 Δεκ-16 Ιαν-17

29 11. Σημειώσεις - Επεξηγήσεις Κωδικοποίηση κατηγοριών ταξινόμησης επενδυτών Ημεδαποί Επενδυτές Κωδικός Περιγραφή Ανάλυση S_14 S_128 Ασφαλιστικές Εταιρίες Φυσικά πρόσωπα Ατομικές Επιχειρήσεις Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ) ή Μερίδα Συγκυριών Λοιπές Περιπτώσεις Γενικές Ασφάλειες Ασφάλειες Ζωής Συνταξιοδοτικά, Επικουρικά Κεφάλαια Αντασφαλιστική επιχείρηση Πρακτορεύσεις Ασφαλειών Λοιπές Περιπτώσεις S_129 Επαγγελματικά ταμεία ιδιωτικής ασφάλισης Επαγγελματικά ταμεία ιδιωτικής ασφάλισης Αμοιβαία Κεφάλαια S_123 S_124 S_122 S_125 S_15 S_11 S_1311 Ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, Λοιπά (πλην χρηματαγοράς) αμοιβαία κεφάλαια Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων και των Εταιριών Ειδικού Σκοπού) Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις Κεντρική Κυβέρνηση Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων επί Κινητών Αξιών Δημόσιοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού τύπου επενδυτικά κεφάλαια των οποίων τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, μετά από αίτηση των κομιστών, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται άμεσα ή έμμεσα, από τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης Κλειστού τύπου επενδυτικά κεφάλαια με σταθερό μετοχικό κεφάλαιο Κεφάλαια που επενδύουν σε ακίνητα Επενδυτικά κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια Κεφάλαια Αντιστάθμισης Κινδύνου Κεντρική Τράπεζα Εμπορικές Τράπεζες Συνεταιριστικές Τράπεζες Υποκαταστήματα στην Ελλάδα ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων Εξειδικευμένες Τράπεζες Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος Δημόσια Πιστωτικά Ιδρύματα Χρηματοοικονομικές εταιρίες ειδικού σκοπού Διαμεσολαβητές χρεογράφων και παραγώγων Χρηματιστηριακές Εταιρίες (Μέλη Χ.Α.) Διαμεσολαβητές χρεογράφων και παραγώγων Χρηματιστηριακές Εταιρίες (μη Μέλη Χ.Α.) Χρηματοοικονομικές εταιρίες που ασχολούνται με τη χορήγηση δανείων Εργατικά Σωματεία Ιδιωτικοί Φιλανθρωπικοί Οργανισμοί, Εκκλησία Σύλλογοι Ιδιωτικές Εταιρίες με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Δημόσιες Εταιρίες με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Ιδιωτικές Εταιρίες Αλλοδαπές με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Φορείς Γενικής Κυβέρνησης (Υπουργεία) Νομικά Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημόσιες Επιχειρήσεις (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.) S_1313 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και Εποπτευόμενοι Φορείς τους (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.) S_1314 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης Ασφαλιστικά Ταμεία S_212 Οργανισμοί ΕΕ Οργανισμοί ΕΕ (π.χ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές Αγορά παραγώγων Ακατηγοριοποίητοι Επενδυτές με καταστατική έδρα Ελλάδα

30 11. Σημειώσεις - Επεξηγήσεις Κωδικοποίηση κατηγοριών ταξινόμησης επενδυτών Αλλοδαποί Επενδυτές Κωδικός Περιγραφή Ανάλυση S_14 S_128 Ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις Ασφαλιστικές Εταιρίες Φυσικά πρόσωπα Ατομικές Επιχειρήσεις Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ) ή Μερίδα Συγκυριών Λοιπές Περιπτώσεις Γενικές Ασφάλειες Ασφάλειες Ζωής Συνταξιοδοτικά, Επικουρικά Κεφάλαια Αντασφαλιστική επιχείρηση Πρακτορεύσεις Ασφαλειών Λοιπές Περιπτώσεις S_129 S_123 Επαγγελματικά ταμεία ιδιωτικής ασφάλισης Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς Επαγγελματικά ταμεία ιδιωτικής ασφάλισης Αμοιβαία Κεφάλαια Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων επί Κινητών Αξιών Δημόσιοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού τύπου επενδυτικά κεφάλαια των οποίων τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, μετά από αίτηση των κομιστών, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται άμεσα ή έμμεσα, από τα περιουσιακά στοιχεία της S_124 επιχείρησης Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, Εταιρίες Κλειστού τύπου επενδυτικά κεφάλαια με σταθερό μετοχικό κεφάλαιο επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, Λοιπά (πλην Κεφάλαια που επενδύουν σε ακίνητα χρηματαγοράς) αμοιβαία κεφάλαια Επενδυτικά κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια S_122 Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες Κεφάλαια Αντιστάθμισης Κινδύνου Κεντρική Τράπεζα Εμπορικές Τράπεζες Συνεταιριστικές Τράπεζες Υποκαταστήματα στην Ελλάδα ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων Εξειδικευμένες Τράπεζες Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος Δημόσια Πιστωτικά Ιδρύματα Χρηματοοικονομικές εταιρίες ειδικού σκοπού S_125 Διαμεσολαβητές χρεογράφων και παραγώγων Χρηματιστηριακές Εταιρίες (Μέλη Χ.Α.) Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Διαμεσολαβητές χρεογράφων και παραγώγων Χρηματιστηριακές Εταιρίες (μη Μέλη Χ.Α.) (συμπεριλαμβανομένων και των Εταιριών Ειδικού Σκοπού) Χρηματοοικονομικές εταιρίες που ασχολούνται με τη χορήγηση δανείων S_15 S_11 S_1311 Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις Κεντρική Κυβέρνηση Εργατικά Σωματεία Ιδιωτικοί Φιλανθρωπικοί Οργανισμοί, Εκκλησία Σύλλογοι Ιδιωτικές Εταιρίες με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Δημόσιες Εταιρίες με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Ιδιωτικές Εταιρίες Αλλοδαπές με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Φορείς Γενικής Κυβέρνησης (Υπουργεία) Νομικά Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημόσιες Επιχειρήσεις (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.) S_1313 S_1314 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και Εποπτευόμενοι Φορείς τους (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.) Ασφαλιστικά Ταμεία S_212 Οργανισμοί ΕΕ Οργανισμοί ΕΕ (π.χ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) S_22 Διεθνείς Οργανισμοί εκτός ΕΕ Διεθνείς Οργανισμοί εκτός ΕΕ Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές Αγορά παραγώγων Ακατηγοριοποίητοι Επενδυτές με καταστατική έδρα εκτός Ελλ'αδος Λοιποί Επενδυτές Λοιποί Επενδυτές Επενδυτές με Μη Καταχωρημένη Καταστατική Έδρα Ομάδες Συγκυρίων που στα μέλη συνυπάρχουν Έλληνες και αλλοδαποί

31

ΔΗΛΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος 91 - μαρτιος 2011 ΔΗΛΩΣΗ Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Μαΐου Τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Μαΐου Τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής: Ανακοίνωση 6 Ιουνίου 216 Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Μαΐου 216. Τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής: Η συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers. 7 Νοεμβρίου 2016

Ανακοίνωση. Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers. 7 Νοεμβρίου 2016 Ανακοίνωση 7 Νοεμβρίου 216 Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Οκτωβρίου 216. Τον Οκτώβριο 216 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος 85 - σεπτεμβριος 2010

μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος 85 - σεπτεμβριος 2010 5 8 32 6 4 9 1 7 3 7 4 2 6 μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος 85 - σεπτεμβριος 2010 ΔΗΛΩΣΗ Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι ξένοι επενδυτές τον Απρίλιο 2017 πραγματοποίησαν το 53,6% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

Οι ξένοι επενδυτές τον Απρίλιο 2017 πραγματοποίησαν το 53,6% της συνολικής αξίας συναλλαγών. Ανακοίνωση 8 Μαΐου 217 Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Απριλίου 217. Τον Απρίλιο 217 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Ιουλίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.

Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Ιουλίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές. Ανακοίνωση 4 Αυγούστου 216 Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Ιουλίου 216. Τον Ιούλιο 216 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν

Διαβάστε περισσότερα

μηνιαιο στατιστικο δελτιο 2014 ΜΑΡΤΙΟΣ

μηνιαιο στατιστικο δελτιο 2014 ΜΑΡΤΙΟΣ μηνιαιο στατιστικο δελτιο 2014 ΜΑΡΤΙΟΣ 127 ΔΗΛΩΣΗ H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Στατιστικό ελτίο Τεύχος 61 - Σεπτέµβριος 2008

Μηνιαίο Στατιστικό ελτίο Τεύχος 61 - Σεπτέµβριος 2008 Τεύχος 61 - ΗΛΩΣΗ Το Χρηµατιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι ορθά και επικαιροποιηµένα. Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος δεκεμβριος

μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος δεκεμβριος μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος 124 - δεκεμβριος 2 0 1 3 ΔΗΛΩΣΗ Η Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

AXIA NUMBERS. μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος 144 σεπτεμβριος

AXIA NUMBERS. μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος 144 σεπτεμβριος AXIA NUMBERS μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος 144 σεπτεμβριος 2015 ΔΗΛΩΣΗ H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers

Ανακοίνωση. Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ανακοίνωση Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers 11 Ιανουαρίου 216 Η Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.Σ. κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Δεκεμβρίου 215. Τον Δεκέμβριο 215 τα βασικά στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

AXIA NUMBERS μηνιαιο στατιστικο δελτιο

AXIA NUMBERS μηνιαιο στατιστικο δελτιο AXIA NUMBERS μηνιαιο στατιστικο δελτιο ιανουαριος 2016 ΔΗΛΩΣΗ Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGROUP) έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

AXIA NUMBERS μηνιαιο στατιστικο δελτιο

AXIA NUMBERS μηνιαιο στατιστικο δελτιο AXIA NUMBERS μηνιαιο στατιστικο δελτιο μαϊος 2016 ΔΗΛΩΣΗ Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGROUP) έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

AXIA NUMBERS μηνιαιο στατιστικο δελτιο

AXIA NUMBERS μηνιαιο στατιστικο δελτιο AXIA NUMBERS μηνιαιο στατιστικο δελτιο απριλιος 2016 ΔΗΛΩΣΗ Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGROUP) έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

μηνιαιο στατιστικο δελτιο 2014 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

μηνιαιο στατιστικο δελτιο 2014 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ μηνιαιο στατιστικο δελτιο 2014 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 132 ΔΗΛΩΣΗ H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος ιουλιος

μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος ιουλιος μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος 119 - ιουλιος 2 0 1 3 ΔΗΛΩΣΗ Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGROUP) έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι ορθά και επικαιροποιημένα. Το

Διαβάστε περισσότερα

AXIA NUMBERS μηνιαιο στατιστικο δελτιο

AXIA NUMBERS μηνιαιο στατιστικο δελτιο AXIA NUMBERS μηνιαιο στατιστικο δελτιο δεκεμβριος 2016 ΔΗΛΩΣΗ Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGROUP) έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2015 ΘΡΑΚΗ 54.069

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΡΑΚΗ 52.544

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2013

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2013 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2013 ΘΡΑΚΗ 54.739

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2016 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2016 ΘΡΑΚΗ 50.895

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο. Mάρτιος 2009

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο. Mάρτιος 2009 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Mάρτιος ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΣΜΗΕ/ ΜΑΡΤΙΟΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Μάϊος 2015 Μαϊ-13 Ιουν-13 Ιουλ-13 Αυγ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Ιανουάριος 2015 Ιαν-13 Φεβ-13 Μαρ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Δεκέμβριος 20 2012 20 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/19-2-2004 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Αύγουστος 2015 2013 2015 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο. Μάιος 2017

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο. Μάιος 2017 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : info@lagie.gr ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Μάιος 2017 2015 2017 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2001

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2001 Από τη Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Γράφημα 1 Νέες αναφορές Έτος Νέες

Γράφημα 1 Νέες αναφορές Έτος Νέες ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 6 Γράφημα 1 Νέες αναφορές 1998-2016 Έτος Νέες αναφορές Κύκλος δικαιωμάτων του ανθρώπου Κύκλος κοινωνικής προστασίας Κύκλος ποιότητας ζωής Κύκλος σχέσεων κράτους πολίτη Κύκλος δικαιωμάτων του

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφημα 1 Νέες αναφορές

Γράφημα 1 Νέες αναφορές Γράφημα 1 Νέες αναφορές 1998-2012 14.000 1,53% 1,93% 12.000 0,83% 2,18% 2,38% 3,26% 3,56% 1,15% 3,83% 4,17% 34,39% 3,90% 2,62% 4,83% 2,23% 5,62% 10.000 4.000 33,28% 34,57% 24,44% 38,26% 20,00% 37,58% 19,84%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Οκτώβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από 26.10.2015 (ΦΕΚ Β 2452/13.11.2015) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2012 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2012 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2012 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 1. Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α) Είναι νομικό πρόσωπο β) Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2680/

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2680/ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2680/20.06.2017 Θέμα : Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος για στατιστικούς σκοπούς Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2013

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2013 Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2013 Α. Η ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση: 10-6-2014 Διασυνδεδεμένα συστήματα MWp Νέα εγκατεστημένη ισχύς διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 01 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία για το έτος 2012 και αναθεωρημένα στοιχεία για τα έτη 2000 2011 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο...

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο... ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο.......... ΦΟΡΕΑΣ: Α. ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS

Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS Ανάλυση στοιχείων Αυγούστου 2013 και μερική επεξεργασία στοιχείων από το ΙΤΕΠ Σκοπός, Στόχοι &

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά περιφέρεια και νομό

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά περιφέρεια και νομό Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά περιφέρεια και νομό Περίοδος: 2011 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 1 Σκοπός της μελέτης: -Πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ποσό Περιγραφή Επιτόκιο Κάτοχοι εντόκων

Ημερομηνία Ποσό Περιγραφή Επιτόκιο Κάτοχοι εντόκων Πιστωτής Ημερομηνία Ποσό Περιγραφή Επιτόκιο Λήξης Οκτ. 9, 2015 1,400,000,000 Βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια 2.97% ΔΝΤ Οκτ. 13, 2015 450,652,613 Δάνεια από το πρώτο πρόγραμμα διάσωσης για την Οκτ. 16, 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ Σ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ Σ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Οκτώβριος 2 ΠΙΝΑΚΑΣ 23-2 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΙΑΣΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά. Στατιστικά Στοιχεία Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Στατιστικά. Στατιστικά Στοιχεία Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης Στατιστικά Στατιστικά Στοιχεία 2005 E:\50-Projects\ΥΠΕΣ-ΣΕΕΔ\03_01 SEEDD_Site\Reformated_Docs\ΣτατιστικαΣτοιχεία2005.doc Σελίδα 1 από 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012

ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 Στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΛΣΤΑΤ να παρέχεται στους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΖΗ-99. ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α Ι. ΕΣΟΔΑ. Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Μήνας Αναφοράς:...

ΑΔΑ: 4Α1ΖΗ-99. ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α Ι. ΕΣΟΔΑ. Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Μήνας Αναφοράς:... ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 5 Απριλίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 63

Τρίτη, 5 Απριλίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 63 Τρίτη, 5 Απριλίου, 216 Τρίτη, 5 Απριλίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Συχνότητα Ποσοστό Άνδρας ,56% Γυναίκα ,44% Σύνολο ,00%

Συχνότητα Ποσοστό Άνδρας ,56% Γυναίκα ,44% Σύνολο ,00% Πίνακας 1. Φύλο φοιτητών/τριών που αποφοίτησαν από το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου από την ίδρυσή του, το ακαδημαϊκό έτος 1986-1987 έως και το Μάρτιο του 2012-2013 Άνδρας 379 21,56% Γυναίκα 1379 78,44%

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι χρήσης των ETFs

Τρόποι χρήσης των ETFs ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Τρόποι χρήσης των ETFs Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Απρίλιος 2010 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Ερωτηματολόγιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα / Επωνυμία Πελάτη Κωδικός Χ.Α.Α. Ημερομηνία Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 105

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάιος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Αυγούστου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάιος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Αυγούστου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Αυγούστου ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάιος ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών YEARS OF EXCELLENCE Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών Λόγοι για Ανταλλαγή Πληροφοριών Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας Σύμφωνα με μια διμερή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 6 Απριλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 6 Απριλίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 Απριλίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2017 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Ιούνιος 2015. Πειραιάς, 11/09/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Ιούνιος 2015. Πειραιάς, 11/09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Ιούνιος 2015 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Μηχανισμός Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Πε.Μη.Κοιν.Σ.Επ.

Περιφερειακός Μηχανισμός Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Πε.Μη.Κοιν.Σ.Επ. Περιφερειακός Μηχανισμός Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Πε.Μη.Κοιν.Σ.Επ. Η κοινωνική Επιχειρηματικότητα είναι Συνδυασμός δομής και δράσης με κοινωνικό Στόχο Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Άρθρο. 10kW ΓΡΑΦΗΜΑ 1

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Άρθρο. 10kW ΓΡΑΦΗΜΑ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Μ. Ασηµακοπούλου (masimakopoulou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Απρίλιος 2014 2012 2014 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος Ομότιμος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία & Διακυβέρνηση

Πολιτική Συγκυρία & Διακυβέρνηση Πολιτική Συγκυρία & Διακυβέρνηση Ιούλιος 2013 Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Ιούλιος 2013 Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε λάθος 73% Ούτε σωστή - ούτε λάθος 10% ΔΓ/ΔΑ 4% Σε σωστή 13% Με την εικόνα που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4: ΣΤΑΔΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4: ΣΤΑΔΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4: ΣΤΑΔΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΑΝΑ & ΑΝΑ Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Αττική Βόρειο Αιγαίο Αιολικά 13 240,2 8 110,8 7 100,1 43 1002,9 121 4425,9 ΜΥΗΕ 3 3,0 1 1,0 0 0,0 24 57,4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 155/13.07.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Δεκέμβριος 2013. Πειραιάς, 12/03/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Δεκέμβριος 2013. Πειραιάς, 12/03/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12/03/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Δεκέμβριος 2013 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Άρθρο. 10kW

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Άρθρο. 10kW ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Μ. Ασηµακοπούλου (masimakopoulou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Μάρτιος 2014 2012 2014 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2015 L 116/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/730 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2015 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα