Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας"

Transcript

1 Α1. Λειτουργίες της ς Δημοτικής Αστυνομίας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΩΝ Δημοτικής Αστυνομίας Διενέργεια αυτοψιών αυτοψιών ανά Δημοτικής Αστυνομίας Έλεγχος παραβάσεων ΚΟΚ Κλήσεις ανά Δημοτικής Αστυνομίας Έλεγχος παραβατικότητας Πρόστιμα ανά 85 Δημοτικής Αστυνομίας Έλεγχος παραβατικότητας Συστάσεις ανά 250 Δημοτικής Αστυνομίας Βεβαίωση γνησίων υπογραφής Γνήσια υπογραφής - Βεβαιώσεις εν ζωή ανά Δημοτικής Αστυνομίας Έλεγχος λαϊκών αγορών Παρουσία σε λαϊκές αγορές Δημοτικής Αστυνομίας Ρυθμίσεις κυκλοφορίας Ρυθμίσεις κυκλοφορίας ανά 60 Δημοτικής Αστυνομίας κατασχέσεων ανά 135 Δημοτικής Αστυνομίας επιδόσεων ανά 280 Δημοτικής Αστυνομίας Εγκαταλελειμένα οχήματα ειδοποιήσεων ανά 700 Δημοτικής Αστυνομίας Εγκαταλελειμένα οχήματα αποσύρσεων ανά 100 Δημοτικής Αστυνομίας Διαφήμιση αυτοψιών-ειδοποιήσεων ανά 295 Δημοτικής Αστυνομίας Διαφήμιση αποσύρσεων ανά 100 Δημοτικής Αστυνομίας Δημοτικής Αστυνομίας Δημοτικής Αστυνομίας Δημοτικής Αστυνομίας Δημοτικής Αστυνομίας Παρακολούθηση και εφαρμογή νομοθεσίας περί καπνίσματος Μετρήσεις κατάληψης κοινόχρηστων χώρων Ρυθμίσεις κυκλοφορίας (σχολεία - ασφαλής διέλευση μαθητών Χορήγηση πιστοποιητικών Εξυπηρέτηση πολιτών (καταγγελίες - παράπονα ελέγχων που πραγματοποιούνται ανά χώρων που καταμετρούνται ανά πιστοποιητικών που χορηγούνται ανά

2 Α1. Λειτουργίες της ς Διοικητικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΩΝ Διοικητικών Τμήμα ημοτικής Κατάστασης και Γραφείο Δημοτολογίου Έκδοση πιστοποιητικών δημοτικής κατάστασης πιστοποιητικών ανά μήνα Διοικητικών Τμήμα ημοτικής Κατάστασης και Γραφείο Δημοτολογίου Έκδοση αποφάσεων εγγραφής στα δημοτολόγια αποφάσεων ανά Διοικητικών Τμήμα ημοτικής Κατάστασης και Γραφείο Δημοτολογίου Άνοιγμα οικογενειακών μερίδων νέων μερίδων ανά Διοικητικών Τμήμα ημοτικής Κατάστασης και Γραφείο Δημοτολογίου Διαβίβαση αιτήσεων ιθαγένειας αιτήσεων που αποστέλλονται στην Περιφέρεια ανά 195 Διοικητικών Τμήμα ημοτικής Κατάστασης και Γραφείο Δημοτολογίου Αιτήσεις πολιτογράφησης αιτήσεων ανά 50 Διοικητικών Τμήμα ημοτικής Κατάστασης και Γραφείο Μητρώων Αρρέων Κατάρτιση ετήσιων μητρώων αρρένων καταστάσεων ανά 1 Διοικητικών Τμήμα ημοτικής Κατάστασης και Γραφείο Μητρώων Αρρέων Έκδοση Στρατολογικών Πινάκων πινάκων ανά 1 Διοικητικών Τμήμα ημοτικής Κατάστασης και Γραφείο Μητρώων Αρρέων Καταχώρηση αποφάσεων Νομα ρχη αποφάσεων που καταχωρούνται ανά

3 Διοικητικών Τμήμα ημοτικής Κατάστασης και Γραφείο Μητρώων Αρρέων Καταχώρηση αιτημάτων δημοτών (μεταβολές, διορθώσεις κλπ) αιτημάτων ανά 500 Διοικητικών Τμήμα ημοτικής Κατάστασης και Γραφείο εκλογικών Διορθώσεις στοιχείων εκλογέων αναθεωρήσεων ανά 6 Διοικητικών Τμήμα ημοτικής Κατάστασης και Γραφείο πολιτικών γάμων Τέλεση πολιτικών γάμων γάμων που τελούνται ανά 250 Διοικητικών Τμήμα ημοτικής Κατάστασης και Γραφείο πολιτικών γάμων Έκδοση αδειών γάμου αδειών που εκδίδονται ανά 750 Διοικητικών Τμήμα ημοτικής Κατάστασης και Γραφείο Καταγραφή ληξιαρχικών γεγονότων (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι) γεγονότων ανά Διοικητικών Τμήμα ημοτικής Κατάστασης και Γραφείο Έξυπηρέτηση δημοτών δημοτών που εξυπηρετούνται ανά Διοικητικών Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Χορήγηση αδειών παραμονής αδειών ανά 300 Διοικητικών Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ανανεώσεις αδειών παραμονής ανανεώσεων ανά Διοικητικών Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Επανέκδοση αδειών διαμονής επανεκδόσεων ανά 400

4 Διοικητικών Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Έκδοση ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής βεβαιώσεων ανά 600 Διοικητικών Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αλλαγή στοιχείων αλλοδαπών εξυπηρεστούμενων ανά 600 Διοικητικών Τμήμα ιοικητικής Μέριμνας, Διεκπεραίωσης και Αρχείου Γραφείο Γραμματείας Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτημάτων πολιτών αιτήσεων ανά Διοικητικών Τμήμα ιοικητικής Μέριμνας, Διεκπεραίωσης και Αρχείου Γραφείο Αρχείου Αρχειοθέτηση εγγράφων εγγράφων που αρχειοθετούνται ανά μήνα Διοικητικών Τμήμα, Διεκπεραίωση διαδικασίας εκπαίδευσης Αξιοποιησης και επιμορφούμενων προσωπικού Προσωπικού υπαλλήλων ανά 50 Διοικητικών Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού Έκδοση αποφάσεων για υπηρεσιακά ζητήματα αποφάσεων ανά μήνα 90 Διοικητικών Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού Διεκπεραίωση αιτημάτων υπαλλήλων αιτημάτων ανά 500 Διοικητικών Τμήμα Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού Έκδοση καταστάσεων μισθοδοσίας υπαλλήλων (ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, ΑΜΕΑ, ΜΥ) Καταστάσεις ανά μήνα 3 Διοικητικών Τμήμα Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού Έκδοση αποφάσεων περικοπών Αποφάσεις ανά μήνα 3

5 Διοικητικών Τμήμα Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού Έκδοση αποφάσεων υπερωριών Αποφάσεις ανά μήνα 15 Τμήμα Διοικητικών Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Δημοτικής Ενότητας Εξυπηρέτηση πολιτών για θέματα ΟΓΑ αιτημάτων ανά Θρακομακεδόνων Τμήμα Διοικητικών Γραφείο Αστικής Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Δημοτικής Ενότητας Κατάστασης Δημοτικής Ενότητας Έκδοση πιστοποιητικών δημοτικής κατάστασης πιστοποιητικών ανά μήνα 300 Θρακομακεδόνων Θρακομακεδόνων Τμήμα Διοικητικών Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Δημοτικής Ενότητας Δημοτικής Ενότητας Καταγραφή ληξιαρχικών γεγονότων (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι) γεγονότων ανά 230 Θρακομακεδόνων Θρακομακεδόνων Τμήμα Διοικητικών Διοικητικών Θεμάτων και δημοτών που Εξυπηρέτησης του Πολίτη Έξυπηρέτηση δημοτών εξυπηρετούνται ανά 490 Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων

6 Α1. Λειτουργίες της ς ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου και Απαλλοτροίωσεων Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου και Απαλλοτροίωσεων Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου και Απαλλοτροίωσεων Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου και Απαλλοτροίωσεων Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου και Απαλλοτροίωσεων Διεπεραίωση εγγράφων (αποφάσεις Δ.Σ.,, Οικονομικής Επιτροπής κλπ) Καταχωρήσεις απαλλοτροιώσεων Καταχωρήσεις μισθωμάτων Έκδοση ενταλμάτων μισθώσεων Έκδοση ενταλμάτωναπαλλοτριώσεων ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΩΝ εγγράφων ανά 650 καταχωρήσεων ανά καταχωρήσεων ανά ενταλμάτων ανά ενταλμάτων ανά Ισολογισμού, Απολογισμού Τήρηση απλογραφικού και διπλογραφικού συστήματος εγγραφών ανά Ισολογισμού, Απολογισμού Κατάρτιση Καταστάσεων Καταστάσεων ανά 1 Ισολογισμού, Απολογισμού Ελεγχος οικονομικών καταστάσεων από Ορκωτό Ελεγκτή ελέγχων ανά 1 Ισολογισμού, Απολογισμού Μηνιαίο κλείσιμο ισοζυγίων γενικής λογιστικης ισοζυγίων ανά 12

7 Ισολογισμού, Απολογισμού Υποβολή ετήσιων Φορολογικών Δηλώσεων υποβληθέντων φορολογικών δηλώσεων ανά 2 Ισολογισμού, Απολογισμού Έκδοση πληροφοριακών καταστάσεων για τοκοχρεολυτικές δόσεις δανείων πληροφοριακών καταστάσεων ανά 12 Ισολογισμού, Απολογισμού Τήρηση και έλεγχος απολογιστικών πινάκων εξόδων Ισολογισμού, Απολογισμού Σύνταξη προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων καταρτιζόμενων προϋπολογισμών ανά 1 Παρακολούθηση πορείας Ισολογισμού, εκτέλεσης προϋπολογισμού και Απολογισμού εισήγηση αναμορφώσεων Ισολογισμού, Απολογισμού Ψήφιση μαζικών πιστώσεων του προϋπολογισμού και σύνταξη σχετικών εισηγήσεων εισηγήσεων ανά 12 Ισολογισμού, Απολογισμού Έλεγχος και ταξινόμηση απολογιστικών στοιχείων Επαναλήψεις ανά 4 Οικονομικής Πληροφόρησης Αποστολή στατιστικών στοιχείων στα Αρμόδια Υπουργεία στατιστικών αναφορών ανά 16 Οικονομικής Πληροφόρησης Παροχή γραμματειακή υποστήριξης

8 Λογιστηρίου Καταχωρηση παραστατικών- τιμολογίων ενταλμάτων που καταχωρούνται ανά Λογιστηρίου Καταχώρηση μισθοδοτικών καταστάσεων μισθοδοτικών καταστάσεων που καταχωρούνται ανά Λογιστηρίου Καταχώρηση αποδείξεων μίσθωσης έργου αποδείξεων που καταχωρούνται ανά 200 Λογιστηρίου Έκδοση Χ.Ε.Π. εκδιδόμενων Χ.Ε.Π. ανά Δημοτικών Προσόδων Δημοτικών Προσόδων Δημοτικών Προσόδων Δημοτικών Προσόδων Λογιστηρίου Λογιστηρίου Έκδοση οίκοθεν εντολών τακτοποίησης χρηματικών ενταλμάτων από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων Έλεγχος νομιμότητας και προσυπογραφή αποφάσεων Δημάρχου για την εκκαθάριση και ανάληψη των δαπανών Χορήγηση βεβαιώσεων ηλεκτροδότησης ακινήτων Καταγραφή νεοηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Επιβολή & είσπραξη ΤΑΠ Χορήγηση Βεβαιώσεων ΤΑΠ εκδιδομενων οίκοθεν εντολών ανά αποφάσεων ανά χορηγούμενων βεβαιώσεων ανά νεοηλεκτροδοτούμενων ακινήτων που καταχωρούνται ετησίως Δημοτικών Προσόδων Οίκοθεν εισπράξεις οφειλών οίκοθεν εισπράξεων οφειλών ανά 8.300

9 Δημοτικών Προσόδων Τήρηση αρχείου και κοινοποίηση προσκλήσεων και αποφάσεων της Επιτροπής Συμβιβασμού Δημοτικών Προσόδων Δημοτικών Προσόδων Δημοτικών Προσόδων Δημοτικών Προσόδων Προμηθειών - Διαχείρισης και Ελέγχου Υλικού Προμηθειών - Διαχείρισης και Ελέγχου Υλικού Ταμειακής Υπηρεσίας Ταμειακής Υπηρεσίας Ταμειακής Υπηρεσίας Προμηθειών - Δημοπρασιών Παραλαβής προμηθειών Είσπραξη τελών & δικαιωμάτων Νεκροταφείου Σύνταξη Χρηματικών Καταλόγων Βεβαίωση προστίμων από παράνομη στάθμευση Βεβαίωση χρηματικών καταλόγων για ανεξόφλητες παραβάσεις ή μετά από κύρωσης πράξης εφαρμογής Εκτέλεση όλων των διαδικασιών που διέπονται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του ΠΔ 28/1980 Τήρηση διαδικασίας παραλαβής των προμηθειών - παροχών εργασία Εισπράξεις από Ταμείο Δήμου Εισπάξεις από επιχορηγήσεις Πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων χρηματικών καταλόγων ανά φακέλων διαδικασιών που τηρούνται ανά φακέλων διαδικασιών που τηρούνται ανά γραμματίων είσπραξης ανά γραμματίων είσπραξης ανά ενταλμάτων ανά

10 Α1. Λειτουργίες της ς Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΩΝ Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών Εκδοσης αδειών Έγκρισης και αδειών δόμηησης Έγκριση αδειών Φάκελοι αδειών που εγκρίνονται ανά 145 Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών Εκδοσης αδειών Έλεγχος τοπογραφικού διαγράμματος και όρων δόμησης Έλεγχος τοπογραφικών όρων δόμησης και χρήσεις γης τοπογραφικών ανά 210 Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών Εκδοσης αδειών Γραφείο ελέγχου φορολογικών στοιχείων Έλεγχος αδειων φορολογικών αδειών που ελέγχονται ανά 150 Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών Εκδοσης αδειών Γραμματειακής υποστήριξης Πρωτοκόλληση - διεκπεραίωση εγγράφων αιτήσεων που πρωτοκολλούνται ανά Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών Εκδοσης αδειών Αρχείο αδειών δόμησης Αρχείο αδειών Φάκελοι αδειών που ολοκληρώνονται ανά 250 Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών Πολεοδομικών εφαρμογών Σχέδιο πόλεως - εγκρίσεις σχεδίων που εγκρίνονται ανά 2 Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών Πολεοδομικών εφαρμογών Αυθαίρετης δόμησης και επικίνδυνωνετοιμόρροπων κατασκευών Αυθαίρετης δόμησης και επικίνδυνων- ετοιμόρροπων κατασκευών Αυθαίρετης δόμησης και επικίνδυνωνετοιμόρροπων κατασκευών Πράξεων εφαρμογής Π. αιτήσεων ανά αναλογισμού - Αγία Άννα (εγκρίσεις) τοπογραφικό 250 προστίμων Επιβολής κυρώσεων Έλεγχος οικοδομών που επιβάλλονται ανά 40 φακέλων που Αρχειοθετήσεις εγγράφων Αρχειοθετήσεις αρχειοθετούνται ανά 40 Επικίνδυνων ετοιμόροπων κατασκευών Αυτοψίες επικίνδυνων φακέλων που 2 κατασκευών εξετάζονται ανά

11 Α1. Λειτουργίες της ς ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λήψη προληπτικών και κατασταλτικών Γραφείο Περιβαλλοντικών μέτρων για την προστασία των Περιβάλλοντος Δράσεων & Περιβαλλοντικής κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης του Γραφείο Περιβαλλοντικών κοινού για ανακύκλωση και Περιβάλλοντος Δράσεων & Περιβαλλοντικής κομποστοποίηση - Πρόγραμμα ινστιτούτου εργασίας της ΓΣΕΕ. Γραφείο Περιβαλλοντικών Διαβίβαση καταγγελιών για Περιβάλλοντος Δράσεων & Περιβαλλοντικής περιβαλλοντικές παραβάσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες. Γραφείο Περιβαλλοντικών Γνωμοδότηση επι της ΜΠΕ κεραιών κινητής Περιβάλλοντος Δράσεων & Περιβαλλοντικής τηλεφωνίας. Γραφείο Περιβαλλοντικών Tήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και Περιβάλλοντος Δράσεων & Περιβαλλοντικής αρχειοθέτηση αλληλογραφίας κλπ. Γραφείο Συντήρησης Ταφές - εκταφές, καθαριότητα, πράσινο, Περιβάλλοντος Κοιμητηρίων εποπτεία, επέκταση κοιμητηρίου Γραφείο Συντήρησης Περιβάλλοντος Κοιμητηρίων Έκδοση ειδοποιήσεων ανακομιδών Γραφείο Συντήρησης Περιβάλλοντος Κοιμητηρίων Δημοσιεύσεις αναγκαστικών εκταφών Βόρειου Κοπή χόρτων ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ειδοποιήσεων που επιδίδονται ανά οικογενειών που συμμετέχουν ανά καταγγελιών που διαβιβάζονται ανά γνωμοδοτήσεων ανά πρωτοκόλλων ανά ταφών, εκταφών ανά ειδοποιήσεων ανά δημοσιεύσεων ανά Τετραγωνικά μέτρα ανά ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΩΝ

12 Βόρειου Βόρειου Βόρειου Βόρειου Βόρειου Βόρειου Βόρειου Βόρειου Βόρειου Βόρειου Βόρειου Βόρειου Κλαδέματα δέντρων δέντρων ανά Κλαδέματα θάμνων Τετραγωνικά μέτρα ανά Καθαρισμοί κοινόχρηστων χώρων Φυτεύσεις Επαναλήψεις φύτευσης ανά 2/ Φρεζαρίσματα Σχολεία ανά ημέρα 1 Αυτοψίες αυτοψιών ανά 140 Αποκομμιδή κλαδιών με αρπάγη Κυβικά μέτρα ανά ημέρα 14 Απαντήσεις σε έγγραφα Εξυπηρέτηση πολιτών Κοπές δέντρων Ποτίσματα Κυβικά μέτρα ανά ημέρα 50 Κουρέματα γκαζόν Τετραγωνικά μέτρα ανά ημέρα 150

13 Βόρειου Βόρειου Βόρειου Βόρειου Βόρειου Κεντρικού και Νότιου Κεντρικού και Νότιου Κεντρικού και Νότιου Κεντρικού και Νότιου Κεντρικού και Νότιου Κεντρικού και Νότιου Κεντρικού και Νότιου Αποκομμιδή χόρτων με πούσι και χόρτα Κουκούλια Λίπανση γκαζόν Προετοιμασία παρέλασης Καθαρισμός σχολέιων και εκκλησιών Κλάδεμα δέντρων Διαμόρφωση θάμνων Κοπή αυτοφυούς βλάστησης Αποκομμιδή κλαδιών με αρπάγη Αυτοψίες Εξυπηρέτηση πολιτών Κοπές-Κλάδεμα δέντρων σχολείων ανά Επαναλήψεις ανά Επαναλήψεις ανά Επαναλήψεις ανά δέντρων ανά φυτών ανά Στρέμματα ανά ημέρα Κυβικά μέτρα ανά ημέρα αυτοψιών ανά ημέρα δέντρων ανά μήνα

14 Κεντρικού και Νότιου Κεντρικού και Νότιου Κεντρικού και Νότιου Κεντρικού και Νότιου Κεντρικού και Νότιου Κεντρικού και Νότιου Κεντρικού και Νότιου Κεντρικού και Νότιου Κεντρικού και Νότιου Κεντρικού και Νότιου Ποτίσματα κοινόχρηστων χώρων Κυβικά μέτρα ανά ημέρα 50 Κουρέματα γκαζόν Τετραγωνικά μέτρα ανά ημέρα 250 Κουκούλια Δέντρα ανά ημέρα 35 Προετοιμασία παρέλασης Επαναλήψεις ανά 2 Καθαρισμός σχολέιων και εκκλησιών Αποκομμιδή κλαδιών με μικρά φορτηγά Δρομολόγια ανά ημέρα 4 Θρυμματισμός κλαδιών με κλαδοφάγους Κυβικά μέτρα ανά ημέρα 15 Κλάδεμα ψηλών, ξερών, επικίνδυνων δέντρων δέντρων ανά ημέρα 3 Συντήρηση - καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων κλπ Φυτεύσεις τεμαχίων ανά 750

15 Α1. Λειτουργίες της ς Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 2012 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΩΝ Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων νότιου και βόρειου τομέα Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων νότιου και βόρειου τομέα Τμήμα ανακύκλωσης Τμήμα ανακύκλωσης Τμήμα καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων Τμήμα καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων Αποκομμιδή οικιακών απορριμάτων Τόνοι ανά Πλύσιμο κάδων Ολοκληρωμένα δρομολόγια ανά 450 Αποκομμιδή ανακυκλώσιμων Τόνοι ανά απορριμμάτων Προμήθεια πλαστικών μπλέ κάδων Αγορά τεμαχίων ανά 200 ανακύκλωσης τομείς οδοκαθαρισμού Ολοκληρωμένες ενέργειες οδοκαθαριστών ανά Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων Τόνοι ανά 8.000

16 Α1. Λειτουργίες της ς ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΩΝ ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ φακέλων ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ προέγκρισης άδειας ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που 300 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ αποστέλλονται ανά ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ χορηγούμενων αδειών ανά 80 ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ χορηγούμενων αδειών ανά 10 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ χορηγούμενων αδειών μουσικών οργάνων ανά 20

17 ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ καταστημάτων που σφραγίζονται προσωρινά ανά 10 ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ανακλήσεων ανά 10 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ υποθέσεων που διεκπεραιώνονται ανά 320 Δ/ΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ανά 15 αδειών που χορηγούνται ανά 15

18 ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ & ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ) ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΟΥΡΕΑ- ΚΟΜΜΩΤΗ-ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΓΥΜΝΑΣΤΩΝ, ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΚΕΚ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. αδειών που χορηγούνται ανά 20 ΝΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

19 ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΒΟΣΚΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΖΩΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΒΟΣΚΟΥΝ ΑΝΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, ΑΔΕΣΠΟΤΑ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ FAX ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΓΡΟΤΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ βεβαιώσεων που χορηγούνται ανά ΝΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ /ΕΤΟΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 150

20 ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΝΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ) ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

21 Α1. Λειτουργίες της ς ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σχεδιασμού, συντονισμού, και Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών Σχεδιασμού, συντονισμού, και Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών Σχεδιασμού, συντονισμού, και Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών Σχεδιασμού, συντονισμού, και Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών Σχεδιασμού, συντονισμού, και Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών Σχεδιασμού, συντονισμού, και Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών Σχεδιασμού, συντονισμού, και Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών Εποπτείας και Ελέγχου Εποπτείας και Ελέγχου Εποπτείας και Ελέγχου Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών Υλοποίηση Κοινωνικών εκθέσεων εκθέσεων ανά εξυπηρετούμενων Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου ανά Λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου Συσσίτια Λειτουργία λαχανόκηπου Γραφείο Διαβούλευσης ΤΟΠΕΚΟ Χορήγηση άδειας ίδρυσης και ς παιδικών σταθμών Εποπτεία και έλεγχος σε ιδιωτικούς και δημόσιους παιδικούς σταθμούς Εποπτεία και έλεγχος σε παιδικές εξοχές Κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση επιδομάτων Κοινωνική εργασία Ψυχολογική υποστήριξη εξυπηρετούμενων ανά εξυπηρετούμενων ανά εξυπηρετούμενων ανά εξυπηρετούμενων ανά εξυπηρετούμενων ανά ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΩΝ αδειών ανά 1 80 ελέγχων ανά 13 ελέγχων ανά 3 ερευνών ανά 70 ωφελούμενων ατόμων ανά ωφελούμενων ατόμων ανά

22 Πολιτικών Ισότητας των Φύλων Ξενώνας κακοποιημένων γυναικών ωφελούμενων ατόμων ανά 20 Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας Καταβολής Επιδομάτων Οικονομική ενίσχυση ΑΜΕΑ ωφελούμενων ατόμων ανά Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας Παροχής Κοινωνικής Προστασίας Έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας εξυπηρετούμενων ανά 10 Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας Παροχής Κοινωνικής Προστασίας Έκδοση πιστοποιητικών κοινωνικής προστασίας εξυπηρετούμενων ανά 10 Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας Παροχής Κοινωνικής Προστασίας Ανανεώσεις βιβλιαρίων εξυπηρετούμενων ανά Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας Παροχής Κοινωνικής Προστασίας Εκδόσεις βιβλιαρίων εξυπηρετούμενων ανά 550 Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας Παροχής Κοινωνικής Προστασίας Αντικαταστάσεις βιβλιαρίων λόγω απώλειας ή καταστροφής εξυπηρετούμενων ανά 30 Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας Ανταποκριτών ΟΓΑ Θεώρηση βιβλιαρίων ΟΓΑ εξυπηρετούμενων ανά Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Αιμοδοσίες Εμβολιασμοί ανασφάλιστων και άπορων παιδιών Πρόγραμμα δωρεάν τεστ Παπανικολάου Ημερίδες για θέματα υγείας αιμοδοσιών ανά ωφελούμενων ατόμων ανά ωφελούμενων ατόμων ανά ημερίδων ανά

23 Α1. Λειτουργίες της ς ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΩΝ Πολιτιστικής Βιβλιοθήκης Παροχή υπηρεσιών σε μέλη Άτομα ανά ημέρα 150 Πολιτιστικής Βιβλιοθήκης Νέες εγγραφές μελών Άτομα ανά 1000 Πολιτιστικής Βιβλιοθήκης Οργάνωση Βιβλιοπαρουσιάσεων παροχή υπηρεσιών ανά 10 Πολιτιστικής Βιβλιοθήκης Διαλέξεις διαλέξεων ανά 6 Πολιτιστικής Βιβλιοθήκης Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Πρόγραμμα ανά 3 Πολιτιστικής Βιβλιοθήκης Οργάνωση δραστηριοτήτων προώθησης ανάγνωσης Δράσεις ανά 50 Πολιτιστικής Βιβλιοθήκης Οργάνωση δραστηριοτήτων για ενήλικες Δράσεις ανά 20 Πολιτιστικής Βιβλιοθήκης Εκσυγχρονισμός τεχνικού εξοπλισμού Τεμάχια ανά 5 Πολιτιστικής Βιβλιοθήκης Εμπλουτισμός συλλογής με νέες εκδόσεις Τεμάχια ανά 1000 Πολιτιστικής Βιβλιοθήκης Οργάνωση και παρακολούθηση παραρτημάτων Παροχή υπηρεσιών Πολιτιστικής Πινακοθήκης Διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων εκθέσεων ανά 5

24 Πολιτιστικής Πινακοθήκης Συντήρηση έργων τέχνης Παροχή υπηρεσιών ανά 1 Πολιτιστικής Πινακοθήκης Διοργάνωση εκδηλώσεων Εκδήλωση ανά 5 Πολιτιστικής Πινακοθήκης Οργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος Πρόγραμμα ανά 1 Πολιτιστικής Δημοτικών Θεάτρων Διοργάνωση φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Φεστιβάλ ανά 1 Πολιτιστικής Δημοτικών Θεάτρων Οργάνωση εκδηλώσεων Εκδηλώσεις ανά 20 Διοργάνωσης και εφαρμογής Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας Γενιάς Πολιστικών προγραμμάτων και Πολιτιστικών Εκδηλώσεις θρησκευτικού, πανηγυρικού χαρακτήρα, αναβίωσης εθίμων κλπ εκδηλώσεωνδράσεων ανά 16 Εκδηλώσεων και Δράσεων Διοργάνωσης και εφαρμογής Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας Γενιάς Πολιστικών προγραμμάτων και Πολιτιστικών Διαλέξεις, Επιμορφωτικά σεμινάρια σεμιναρίων ανά 4 Εκδηλώσεων και Δράσεων Διοργάνωσης και εφαρμογής Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας Γενιάς Πολιστικών προγραμμάτων και Πολιτιστικών Συνέδρια, Συμπόσια συνεδρίων ανά 2 Εκδηλώσεων και Δράσεων Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας Γενιάς Διοργάνωσης και εφαρμογής Πολιστικών προγραμμάτων και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Δράσεων Τεχνική Υποστήριξη σε όλες τις Πολιτιστικές, θρησκευτικές και επετειακές Εκδηλώσεις

25 Διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με την Διάθεση αιθουσών σε συλλόγους ανά 5 Σχολική Επιτροπή Μέριμνα για την μεταφορά μαθητών Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης.εποπτεία και έλεγχος αιτήσεων που προωθούνται ανά 700 συλλόγων γονέων και κηδεμόνων. Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων Προτάσεις,διάθεση καθαριστριων και φύλακες 4 Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Εισήγηση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων. εισηγήσεων ανά 5 Επιβολή κυρώσεων στους γονείς και Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν Περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων ανά 2 για την τακτική φοίτησή τους. Διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης συνθηκών ή επιδημικής νόσου εντός των διοικητικών ορίων του οικείου ανά 4 δήμου. Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας Γραφείο Διαχείρισης Αρχαιολογικών Χώρων Οργανωμένες επισκέψεις ενηλίκων στον Τύμβο Σοφοκλή επισκέψεων ανά 3 Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας Γραφείο Διαχείρισης Αρχαιολογικών Χώρων Πολιτιστική εκδήλωση την ημέρα αρχαιολογικών χώρων εκδηλώσεων ανά 1 Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας Αρχείου - Μνημείων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Σχεδιασμός και οργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου. Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας Αρχείου - Μνημείων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Πέντε εκπαιδευτικά προγράμματα ποικίλης θεματολογίας παράλληλων δράσεων ανά 216

26 Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας Αρχείου - Μνημείων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις (πέντε θεματικές ενότητες) εκδηλώσεων ανά 20 Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας Αρχείου - Μνημείων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάδειξης της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς των Αχαρνών «Το μαντήλι της νεράιδας» δράσεων ανά 3

27 Α1. Λειτουργίες της ς Κ.Ε.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΩΝ Κ.Ε.Π. Εξυπηρέτηση αιτημάτων πολιτών αιτήσεων ανά Κ.Ε.Π. Επικυρώσεις εγγράφων επικυρώσεων ανά

28 Α1. Λειτουργίες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης, Συντήρησης Στόλου και λοιπού εξοπλισμού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΩΝ Αυτοτελές Τμήμα Γραφείο Κίνησης και Διαχείρισης, Συντήρησης Στόλου και λοιπού Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων και Κίνηση οχημάτων Κίνηση οχημάτων ανά ημέρα 52 εξοπλισμού Λοιπού Εξοπλισμού Γραφείο Συντήρησης Στόλου Οχημάτων και Λοιπού Επισκευές οχημάτων Επισκευές οχημάτων ανά μήνα 6 Εξοπλισμού

29 Α1. Λειτουργίες της ς Τεχνικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τμήμα Επίβλεψης Έργων Γραφείο Επίβλεψης Έργων Εκδοση αδειών κατασκευής έργων μικρής αδειών ανά κλίμακας Τμήμα Επίβλεψης Έργων Γραφείο Επίβλεψης Έργων Διενέργεια αλληλογραφίας εγγράφων ανά Τμήμα Επίβλεψης Έργων Γραφείο Επίβλεψης Έργων Επίβλεψη έργων έργων σε επίβλεψη ανά ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΩΝ Τμήμα Επίβλεψης Έργων Γραφείο Επίβλεψης Έργων Σύνταξη βεβαιώσεων προς Οικονομική Υπηρεσία για αποζημίωση πολιτών από ατυχήματα σε οδούς της πόλης ανά βεβαιώσεων ανά 15 Τμήμα Επίβλεψης Έργων Γραφείο Επίβλεψης Έργων Έλεγχος υποβαλλόμενων επιμετρήσεων και πιστοποιήσεων εκτελεσθεισών εργασιών έργων σε επίβλεψη ανά 6 Τμήμα Επίβλεψης Έργων Γραφείο Διαγωνισμών - Δημοπρασιών Έργων Εισήγηση επικυρώσεων πρακτικών διαγωνισμού ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη, εκδίκαση ενστάσεων προσφυγών έργων σε επίβλεψη ανά 10 Τμήμα Επίβλεψης Έργων Τμήμα Επίβλεψης Έργων Τμήμα Επίβλεψης Έργων Τμήμα Επίβλεψης Έργων Τμήμα Επίβλεψης Έργων Τμήμα Επίβλεψης Έργων Τμήμα Επίβλεψης Έργων Τμήμα Επίβλεψης Έργων Γραφείο Διαγωνισμών - Δημοπρασιών Έργων Μέριμνα για την διενέργεια διαγωνισμού, δημοπράτησης έργων Γραφείο έκδοσης και ελέγχου Έκδοση αδειών τομής και έλεγχος αδειών τομής αποκατάστασης Γραφείο Γραμματειακής Διεκπεραίωση αλληλογραφίας έντυπης και Υποστήριξης ηλεκτρονικής Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Σύνταξη εγγράφων Γραφείο Γραμματειακής Καταγραφή και ανάρτηση ημερήσιων Υποστήριξης υπηρεσιών συνεργείων Γραφείο Συνδέσεων και χρεώσεων αποχέτευσης Παραλαβή αιτήσεων συνδέσεων Γραφείο Συνδέσεων και χρεώσεων αποχέτευσης Χρεώσεις ακινήτων αγωγών αποχέτευσης έργων σε επίβλεψη ανά 10 Αδειών Τομής ανά εβδομάδα 5 Έγγραφα ανά ημέρα 20 Έγγραφα ανά εβδομάδα 15 Δελτία ανά εβδομάδα 7 αιτήσεων ανά 200 χρεώσεων ανά 100 Γραφείο Συνδέσεων και Έκδοση βεβαιώσεων χρέωσης αγωγών βεβαιώσεων 1500 χρεώσεων αποχέτευσης αποχέτευσης ανά

30 Τμήμα Επίβλεψης Έργων Γραφείο Ονοματοθεσίας και αρίθμησης οδών-χρέωση κρασπεδορείθρων Προετοιμασία θεμάτων για την Επιτροπή ονοματοθεσίας οδών και Πλατειών του Δήμου θεμάτων ανά 40 Τμήμα Επίβλεψης Έργων Γραφείο Ονοματοθεσίας και αρίθμησης οδών-χρέωση κρασπεδορείθρων Έλεγχος ορθής αρίθμησης σε οδούς, επαναριθμεί οδούς, εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις σε αιτήματα Δημοτών βεβαιώσεων ανά εβδομάδα 80 Τμήμα Επίβλεψης Έργων Γραφείο Ονοματοθεσίας και αρίθμησης οδών-χρέωση κρασπεδορείθρων Έκδοση βεβαιώσεων χιλιομετρικής απόστασης, βεβαιώσεων ανά εβδομάδα 20 Τμήμα Επίβλεψης Έργων Γραφείο Ονοματοθεσίας και αρίθμησης οδών-χρέωση κρασπεδορείθρων Βεβαίωση τιμής ζώνης βεβαιώσεων ανά εβδομάδα 100 Τμήμα Επίβλεψης Έργων Γραφείο Ονοματοθεσίας και αρίθμησης οδών-χρέωση κρασπεδορείθρων Βεβαίωση χρεώσεων κρασπέδων βεβαιώσεων ανά 1500 Έργων και Κατασκευής Έργων με Αυτεπιστασία Γραφείο Ελέγχου Υποδομών Πραγματοποίηση αυτοψιών στις υποδομές του Δήμου πραγματοποίουμενων αυτοψιών ανά ημέρα 4 Έργων και Κατασκευής Έργων με Αυτεπιστασία Γραφείο Συντήρησης Έργων και Διανοίξεων Διενέργεια αυτοψιών - Συντονισμός ενεργειών πραγματοποίουμενων αυτοψιών ανά ημέρα 5 Έργων και Κατασκευής Έργων με Αυτεπιστασία Γραφείο Κατασκευών Έργων με Αυτεπιστασία Αποκατάσταση λάκκων και διάστρωση οδών με 3Α παρεμβάσεων ανά ημέρα 5 Έργων και Κατασκευής Έργων με Αυτεπιστασία Γραφείο Κατασκευών Έργων με Αυτεπιστασία Κατασκευή κρασπεδόρειθρων παρεμβάσεων ανά 15 Έργων και Κατασκευής Έργων με Αυτεπιστασία Γραφείο Κατασκευών Έργων με Αυτεπιστασία Διάνοιξη δρόμων παρεμβάσεων ανά 70 Έργων και Κατασκευής Έργων με Αυτεπιστασία Γραφείο Κατασκευών Έργων με Αυτεπιστασία Συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων - Αιτήματα παρεμβάσεων ανά 30 Έργων και Κατασκευής Έργων με Αυτεπιστασία Γραφείο Κατασκευών Έργων με Αυτεπιστασία Συντήρηση δημοτικών κτιρίων παρεμβάσεων ανά 50

31 Έργων και Κατασκευής Έργων με Αυτεπιστασία Γραφείο Κατασκευών Έργων με Αυτεπιστασία Σύνταξη μελετών για την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών από τρίτους για τις συντηρήσεις μελετών ανά 20 Έργων και Κατασκευής Έργων με Αυτεπιστασία Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων Συντήρηση ΔΕ Θρακ/νων από βλάβες των κτιρίων, του ηλεκτροφωτισμού παρεμβάσεων ανά μήνα 15 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό Γραφείο επίβλεψης έργων Η/Μ εγκαταστάσεων Επίβλεψη έργων Η/Μ εγκαταστάσεων έργων ανά 10 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό Γραφείο επίβλεψης έργων Η/Μ εγκαταστάσεων Επέκταση δικτύου Δημοτικού Φωτισμού προστιθέμενων στύλων ανά 15 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό Γραφείο επίβλεψης έργων Η/Μ εγκαταστάσεων Ηλεκτροφωτισμός παιδικών χαρών κλπ του Δήμου πραγματοποίουμενων έργων ανά 15 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό Γραφείο συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων Έλεγχος και Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων των Δημοτικών Κτιρίων, ιδιόκτητων και ενοικιαζόμενων, παρεμβάσεων ανά εβδομάδα 10 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό Γραφείο συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων Καταγραφή αιτημάτων και επιδιόρθωση Δημοτικού Φωτισμού, Αριοθμός παρεμβάσεων ανά ημέρα 12 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό Γραφείο συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων Έλεγχος και επισκευή υδραυλικών δικτύων σε κοινόχρηστους χώρους και σχολεία, Αρ. επισκευών ανά εβδομάδα 15 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό Γραφείο Δικτύων Κοινής Ωφέλειας Έλεγχος και Επισκευή ιδιωτικών δικτύων ύδρευσης Αρ. επισκευών ανά εβδομάδα 1 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό Γραφείο Εγκαταστάσεων Καταχωρήσεις ανελκυστήρων, ενημέρωση αλλαγής συντηρητή ανλεκυστήρων Αρ. Καταχωρούμενων ανελκυστήρων ανά 200 Τμήμα Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Δράσεων Γραφείο καταγραφής αιτημάτων και απαλλοτριώσεων Καταγραφή αιτημάτων αιτημάτων ανά μήνα 15 Τμήμα Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Δράσεων Γραφείο καταγραφής αιτημάτων και απαλλοτριώσεων Διενέργεια αυτοψιών αυτοψιών ανά μήνα 15

32 Τμήμα Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Δράσεων Γραφείο Συντονισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Δράσεων Συντονισμός του συνόλου ενεργειών που απαιτούνται και σχεδιασμός συνόλου δράσεων που απαιτούνται για ωρίμανση Θεμάτων που αντιμετωπίζονται ανά μήνα 30 Τμήμα Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Δράσεων Γραφείο Συντονισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Δράσεων Συνεργασία με αρμόδια γραφεία απαλοτριώσεων για την ωρίμανση των δράσεων Θεμάτων που αντιμετωπίζονται ανά μήνα 30 Τμήμα Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Δράσεων Γραφείο Συντονισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Δράσεων Συνεργασία με αρμόδια γραφεία χρηματοδότησης των δράσεων Θεμάτων που αντιμετωπίζονται ανά μήνα 15 Τμήμα Σύνταξης Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης. Γραφείο σύνταξης μελετών οδοποιίας και υδραυλικών Σύνταξη μελετών οδοποιίας και υδραυλικών Μελετών ανά 10 Τμήμα Σύνταξης Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης. Γραφείο σύνταξης μελετών κτιριακών και κοινοχρήστων Σύνταξη μελετών κτιριακών και κοινοχρήστων Μελετών ανά 15 Τμήμα Σύνταξης Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης. Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών Σύνταξη μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών ανά 20 Τμήμα Σύνταξης Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης. Γραφείο Μελετών Προμηθειών Σύνταξη μελετών Προμηθειών Μελετών ανά 60 Τμήμα Επίβλεψης Μελετών Γραφείο Προκήρυξης Μελετών και Παροχής Διενέργεια διαγωνισμών Τμήμα Επίβλεψης Μελετών Γραφείο Επίβλεψης Μελετών Σύνταξη μελετών Γραφείο Επίβλεψης Τμήμα Επίβλεψης Μελετών Συμβάσεων Παροχής Επίβλεψη συμβάσεων Γραφείο Επίβλεψης Τμήμα Επίβλεψης Μελετών Συμβάσεων Παροχής Επιβλέπει έργα Γραφείο Επίβλεψης Τμήμα Επίβλεψης Μελετών Συμβάσεων Παροχής Επιβλέπει μελέτες Διαγωνισμών ανά μελετών ανά Συμβάσεων ανά έργων σε επίβλεψη ανά επίβλεψης μελετών ανά

33 Τμήμα Επίβλεψης Μελετών Γραφείο Επίβλεψης Σύνταξη Τεχνικών δελτίων ένταξης - Συμβάσεων Παροχής μηνιαίων - εξαμηνιαίων Γραφείο Επίβλεψης Τμήμα Επίβλεψης Μελετών Συμβάσεων Παροχής Σχεδίαση - Διαμόρφωση κοινοχρήστων -ΚΕΠ Τμήμα Κυκλοφοριακής Υποδομής Γραφείο Κυκλοφοριακών Μελετών και Ρυθμίσεων Σύνταξη μελετών μικρής κλίμακας κυκλοφοριακού Τμήμα Κυκλοφοριακής Γραφείο Κυκλοφοριακών Σύνταξη κυκλοφοριακών μελετών Υποδομής Μελετών και Ρυθμίσεων ρυθμίσεων Τμήμα Κυκλοφοριακής Γραφείο Κυκλοφοριακών Υποδομής Μελετών και Ρυθμίσεων Διενέργεια αυτοψιών Προσδιορισμός λειτουργιών χώρων Τμήμα Κυκλοφοριακής Γραφείο Κυκλοφοριακών στάθμευσης -Καθορισμός τεχνικών Υποδομής Μελετών και Ρυθμίσεων προδιαγραφών για αστικό εξοπλισμό και ΑΜΕΑ Τμήμα Κυκλοφοριακής Γραφείο Κυκλοφοριακών Έκδοση αδειών κυκλοφορίας και σύνταξης δελτίων ανά ενεργειών ανά μελετών ανά μελετών ανά Αυτοψιών ανά ενεργειών ανά αδειων ανά Υποδομής Μελετών και Ρυθμίσεων κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίων Τμήμα Κυκλοφοριακής Υποδομής Τμήμα Κυκλοφοριακής Υποδομής Τμήμα Κυκλοφοριακής Υποδομής Επιτροπών Γραφείο Κυκλοφοριακών Συνεργασία με αρμόδιες Επιτροπές που ενεργούνται ανά Μελετών και Ρυθμίσεων Γραφείο Κυκλοφοριακών Χορήγηση βεβαιώσεων σημάνσεων Μελετών και Ρυθμίσεων Συνεργασία με άλλους φορείς για την επέκταση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και Γραφείο Συγκοινωνιών την ρύθμιση δρομολογίων-μεταφορά στάσεων-τοποθέτηση στεγάστρων - Φανάρια βεβαιώσεων ανά Διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεων ανά

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Ωραιόκαστρο, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ... 2 A.1 Το εθνικό και διεθνές περιβάλλον που επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ : Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ : Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αριστοδήμου 22 Καλαμάτα Τ.Κ. 24100 Πληροφορίες : Ηλιόπουλος Αθανάσιος : (27213) 60881 FAX :(27213) 60800

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι ΤΟΜΕΑΣ Α («Ανάπτυξη») ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν. 3463/2006 (άρθρο 75)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι ΤΟΜΕΑΣ Α («Ανάπτυξη») ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν. 3463/2006 (άρθρο 75) Υπάρχουσες και νέες αρμοδιότητες Δήμων με βάση το Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και τους Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», Ν. 3870/2010, Ν. 3905/2010 και Ν.3979/2011 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 17/09/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 4531 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΜΑ: Κατανομή αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων του Δήμου Κυθήρων. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 514 Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ]

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης [ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 A1. Θεσμικό πλαίσιο ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ α. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου β. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης & Πληροφορικής ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Το Θεσμικό Πλαίσιο των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ : Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ : Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Η Μ Ο Σ Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Ταχ. /νση: Κολοκοτρώνη 1 Καλαµάτα Τ.Κ. 24100 : (27210) 60704 FAX :(27210) 92444 E mail :dkalamat@otenet.gr Καλαµάτα 9 /

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΚΘΕΣΗ (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2012

2 η ΕΚΘΕΣΗ (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2012 2 η ΕΚΘΕΣΗ (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2012 Για το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Ελέγχου Μιχελεκάκης Εμμανουήλ Υπ. Διδάκτορας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 343/ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...4 Άρθρο 1- Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών...4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 343/ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...4 Άρθρο 1- Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών...4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης, συντάχθηκε µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 203 και 207 του Ν. 3463/06 ( Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων), του Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Γούρνες, Δεκέμβριος 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΑ Α. ΓΕΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 A.1 Συνθήκες ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 3/2012 Θέμα : «Εισήγηση στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013. Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης

Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013. Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013 Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή και περιεχόµενο ετήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο..Ε..Υ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Σελίδα 1 από 164 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Άρθρο 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 2 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Τμήμα της Διεύθυνσης Περιγραφή Λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου. Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3013 13 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 47132/41673 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Οκτώβριος 2011 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 2 3.1. Γραφείο Δημάρχου & Αιρετών... 10 3.2. Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας... 10 3.3. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων & Επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Πρακτικό της με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων. της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2013

Απολογισμός Πεπραγμένων. της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2013 Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2013 Ιούλιος 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Δημοτικό Συμβούλιο: πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1419 12 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5578 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης Ν. Ξάνθης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 61 ΘΕΜΑ: Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους από την 1 η Ιανουαρίου 2011 του Προγράμματος Καλλικράτης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 61 ΘΕΜΑ: Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους από την 1 η Ιανουαρίου 2011 του Προγράμματος Καλλικράτης Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74894 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα