Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας"

Transcript

1 Α1. Λειτουργίες της ς Δημοτικής Αστυνομίας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΩΝ Δημοτικής Αστυνομίας Διενέργεια αυτοψιών αυτοψιών ανά Δημοτικής Αστυνομίας Έλεγχος παραβάσεων ΚΟΚ Κλήσεις ανά Δημοτικής Αστυνομίας Έλεγχος παραβατικότητας Πρόστιμα ανά 85 Δημοτικής Αστυνομίας Έλεγχος παραβατικότητας Συστάσεις ανά 250 Δημοτικής Αστυνομίας Βεβαίωση γνησίων υπογραφής Γνήσια υπογραφής - Βεβαιώσεις εν ζωή ανά Δημοτικής Αστυνομίας Έλεγχος λαϊκών αγορών Παρουσία σε λαϊκές αγορές Δημοτικής Αστυνομίας Ρυθμίσεις κυκλοφορίας Ρυθμίσεις κυκλοφορίας ανά 60 Δημοτικής Αστυνομίας κατασχέσεων ανά 135 Δημοτικής Αστυνομίας επιδόσεων ανά 280 Δημοτικής Αστυνομίας Εγκαταλελειμένα οχήματα ειδοποιήσεων ανά 700 Δημοτικής Αστυνομίας Εγκαταλελειμένα οχήματα αποσύρσεων ανά 100 Δημοτικής Αστυνομίας Διαφήμιση αυτοψιών-ειδοποιήσεων ανά 295 Δημοτικής Αστυνομίας Διαφήμιση αποσύρσεων ανά 100 Δημοτικής Αστυνομίας Δημοτικής Αστυνομίας Δημοτικής Αστυνομίας Δημοτικής Αστυνομίας Δημοτικής Αστυνομίας Παρακολούθηση και εφαρμογή νομοθεσίας περί καπνίσματος Μετρήσεις κατάληψης κοινόχρηστων χώρων Ρυθμίσεις κυκλοφορίας (σχολεία - ασφαλής διέλευση μαθητών Χορήγηση πιστοποιητικών Εξυπηρέτηση πολιτών (καταγγελίες - παράπονα ελέγχων που πραγματοποιούνται ανά χώρων που καταμετρούνται ανά πιστοποιητικών που χορηγούνται ανά

2 Α1. Λειτουργίες της ς Διοικητικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΩΝ Διοικητικών Τμήμα ημοτικής Κατάστασης και Γραφείο Δημοτολογίου Έκδοση πιστοποιητικών δημοτικής κατάστασης πιστοποιητικών ανά μήνα Διοικητικών Τμήμα ημοτικής Κατάστασης και Γραφείο Δημοτολογίου Έκδοση αποφάσεων εγγραφής στα δημοτολόγια αποφάσεων ανά Διοικητικών Τμήμα ημοτικής Κατάστασης και Γραφείο Δημοτολογίου Άνοιγμα οικογενειακών μερίδων νέων μερίδων ανά Διοικητικών Τμήμα ημοτικής Κατάστασης και Γραφείο Δημοτολογίου Διαβίβαση αιτήσεων ιθαγένειας αιτήσεων που αποστέλλονται στην Περιφέρεια ανά 195 Διοικητικών Τμήμα ημοτικής Κατάστασης και Γραφείο Δημοτολογίου Αιτήσεις πολιτογράφησης αιτήσεων ανά 50 Διοικητικών Τμήμα ημοτικής Κατάστασης και Γραφείο Μητρώων Αρρέων Κατάρτιση ετήσιων μητρώων αρρένων καταστάσεων ανά 1 Διοικητικών Τμήμα ημοτικής Κατάστασης και Γραφείο Μητρώων Αρρέων Έκδοση Στρατολογικών Πινάκων πινάκων ανά 1 Διοικητικών Τμήμα ημοτικής Κατάστασης και Γραφείο Μητρώων Αρρέων Καταχώρηση αποφάσεων Νομα ρχη αποφάσεων που καταχωρούνται ανά

3 Διοικητικών Τμήμα ημοτικής Κατάστασης και Γραφείο Μητρώων Αρρέων Καταχώρηση αιτημάτων δημοτών (μεταβολές, διορθώσεις κλπ) αιτημάτων ανά 500 Διοικητικών Τμήμα ημοτικής Κατάστασης και Γραφείο εκλογικών Διορθώσεις στοιχείων εκλογέων αναθεωρήσεων ανά 6 Διοικητικών Τμήμα ημοτικής Κατάστασης και Γραφείο πολιτικών γάμων Τέλεση πολιτικών γάμων γάμων που τελούνται ανά 250 Διοικητικών Τμήμα ημοτικής Κατάστασης και Γραφείο πολιτικών γάμων Έκδοση αδειών γάμου αδειών που εκδίδονται ανά 750 Διοικητικών Τμήμα ημοτικής Κατάστασης και Γραφείο Καταγραφή ληξιαρχικών γεγονότων (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι) γεγονότων ανά Διοικητικών Τμήμα ημοτικής Κατάστασης και Γραφείο Έξυπηρέτηση δημοτών δημοτών που εξυπηρετούνται ανά Διοικητικών Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Χορήγηση αδειών παραμονής αδειών ανά 300 Διοικητικών Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ανανεώσεις αδειών παραμονής ανανεώσεων ανά Διοικητικών Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Επανέκδοση αδειών διαμονής επανεκδόσεων ανά 400

4 Διοικητικών Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Έκδοση ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής βεβαιώσεων ανά 600 Διοικητικών Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αλλαγή στοιχείων αλλοδαπών εξυπηρεστούμενων ανά 600 Διοικητικών Τμήμα ιοικητικής Μέριμνας, Διεκπεραίωσης και Αρχείου Γραφείο Γραμματείας Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτημάτων πολιτών αιτήσεων ανά Διοικητικών Τμήμα ιοικητικής Μέριμνας, Διεκπεραίωσης και Αρχείου Γραφείο Αρχείου Αρχειοθέτηση εγγράφων εγγράφων που αρχειοθετούνται ανά μήνα Διοικητικών Τμήμα, Διεκπεραίωση διαδικασίας εκπαίδευσης Αξιοποιησης και επιμορφούμενων προσωπικού Προσωπικού υπαλλήλων ανά 50 Διοικητικών Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού Έκδοση αποφάσεων για υπηρεσιακά ζητήματα αποφάσεων ανά μήνα 90 Διοικητικών Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού Διεκπεραίωση αιτημάτων υπαλλήλων αιτημάτων ανά 500 Διοικητικών Τμήμα Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού Έκδοση καταστάσεων μισθοδοσίας υπαλλήλων (ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, ΑΜΕΑ, ΜΥ) Καταστάσεις ανά μήνα 3 Διοικητικών Τμήμα Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού Έκδοση αποφάσεων περικοπών Αποφάσεις ανά μήνα 3

5 Διοικητικών Τμήμα Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού Έκδοση αποφάσεων υπερωριών Αποφάσεις ανά μήνα 15 Τμήμα Διοικητικών Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Δημοτικής Ενότητας Εξυπηρέτηση πολιτών για θέματα ΟΓΑ αιτημάτων ανά Θρακομακεδόνων Τμήμα Διοικητικών Γραφείο Αστικής Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Δημοτικής Ενότητας Κατάστασης Δημοτικής Ενότητας Έκδοση πιστοποιητικών δημοτικής κατάστασης πιστοποιητικών ανά μήνα 300 Θρακομακεδόνων Θρακομακεδόνων Τμήμα Διοικητικών Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Δημοτικής Ενότητας Δημοτικής Ενότητας Καταγραφή ληξιαρχικών γεγονότων (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι) γεγονότων ανά 230 Θρακομακεδόνων Θρακομακεδόνων Τμήμα Διοικητικών Διοικητικών Θεμάτων και δημοτών που Εξυπηρέτησης του Πολίτη Έξυπηρέτηση δημοτών εξυπηρετούνται ανά 490 Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων

6 Α1. Λειτουργίες της ς ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου και Απαλλοτροίωσεων Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου και Απαλλοτροίωσεων Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου και Απαλλοτροίωσεων Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου και Απαλλοτροίωσεων Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου και Απαλλοτροίωσεων Διεπεραίωση εγγράφων (αποφάσεις Δ.Σ.,, Οικονομικής Επιτροπής κλπ) Καταχωρήσεις απαλλοτροιώσεων Καταχωρήσεις μισθωμάτων Έκδοση ενταλμάτων μισθώσεων Έκδοση ενταλμάτωναπαλλοτριώσεων ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΩΝ εγγράφων ανά 650 καταχωρήσεων ανά καταχωρήσεων ανά ενταλμάτων ανά ενταλμάτων ανά Ισολογισμού, Απολογισμού Τήρηση απλογραφικού και διπλογραφικού συστήματος εγγραφών ανά Ισολογισμού, Απολογισμού Κατάρτιση Καταστάσεων Καταστάσεων ανά 1 Ισολογισμού, Απολογισμού Ελεγχος οικονομικών καταστάσεων από Ορκωτό Ελεγκτή ελέγχων ανά 1 Ισολογισμού, Απολογισμού Μηνιαίο κλείσιμο ισοζυγίων γενικής λογιστικης ισοζυγίων ανά 12

7 Ισολογισμού, Απολογισμού Υποβολή ετήσιων Φορολογικών Δηλώσεων υποβληθέντων φορολογικών δηλώσεων ανά 2 Ισολογισμού, Απολογισμού Έκδοση πληροφοριακών καταστάσεων για τοκοχρεολυτικές δόσεις δανείων πληροφοριακών καταστάσεων ανά 12 Ισολογισμού, Απολογισμού Τήρηση και έλεγχος απολογιστικών πινάκων εξόδων Ισολογισμού, Απολογισμού Σύνταξη προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων καταρτιζόμενων προϋπολογισμών ανά 1 Παρακολούθηση πορείας Ισολογισμού, εκτέλεσης προϋπολογισμού και Απολογισμού εισήγηση αναμορφώσεων Ισολογισμού, Απολογισμού Ψήφιση μαζικών πιστώσεων του προϋπολογισμού και σύνταξη σχετικών εισηγήσεων εισηγήσεων ανά 12 Ισολογισμού, Απολογισμού Έλεγχος και ταξινόμηση απολογιστικών στοιχείων Επαναλήψεις ανά 4 Οικονομικής Πληροφόρησης Αποστολή στατιστικών στοιχείων στα Αρμόδια Υπουργεία στατιστικών αναφορών ανά 16 Οικονομικής Πληροφόρησης Παροχή γραμματειακή υποστήριξης

8 Λογιστηρίου Καταχωρηση παραστατικών- τιμολογίων ενταλμάτων που καταχωρούνται ανά Λογιστηρίου Καταχώρηση μισθοδοτικών καταστάσεων μισθοδοτικών καταστάσεων που καταχωρούνται ανά Λογιστηρίου Καταχώρηση αποδείξεων μίσθωσης έργου αποδείξεων που καταχωρούνται ανά 200 Λογιστηρίου Έκδοση Χ.Ε.Π. εκδιδόμενων Χ.Ε.Π. ανά Δημοτικών Προσόδων Δημοτικών Προσόδων Δημοτικών Προσόδων Δημοτικών Προσόδων Λογιστηρίου Λογιστηρίου Έκδοση οίκοθεν εντολών τακτοποίησης χρηματικών ενταλμάτων από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων Έλεγχος νομιμότητας και προσυπογραφή αποφάσεων Δημάρχου για την εκκαθάριση και ανάληψη των δαπανών Χορήγηση βεβαιώσεων ηλεκτροδότησης ακινήτων Καταγραφή νεοηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Επιβολή & είσπραξη ΤΑΠ Χορήγηση Βεβαιώσεων ΤΑΠ εκδιδομενων οίκοθεν εντολών ανά αποφάσεων ανά χορηγούμενων βεβαιώσεων ανά νεοηλεκτροδοτούμενων ακινήτων που καταχωρούνται ετησίως Δημοτικών Προσόδων Οίκοθεν εισπράξεις οφειλών οίκοθεν εισπράξεων οφειλών ανά 8.300

9 Δημοτικών Προσόδων Τήρηση αρχείου και κοινοποίηση προσκλήσεων και αποφάσεων της Επιτροπής Συμβιβασμού Δημοτικών Προσόδων Δημοτικών Προσόδων Δημοτικών Προσόδων Δημοτικών Προσόδων Προμηθειών - Διαχείρισης και Ελέγχου Υλικού Προμηθειών - Διαχείρισης και Ελέγχου Υλικού Ταμειακής Υπηρεσίας Ταμειακής Υπηρεσίας Ταμειακής Υπηρεσίας Προμηθειών - Δημοπρασιών Παραλαβής προμηθειών Είσπραξη τελών & δικαιωμάτων Νεκροταφείου Σύνταξη Χρηματικών Καταλόγων Βεβαίωση προστίμων από παράνομη στάθμευση Βεβαίωση χρηματικών καταλόγων για ανεξόφλητες παραβάσεις ή μετά από κύρωσης πράξης εφαρμογής Εκτέλεση όλων των διαδικασιών που διέπονται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του ΠΔ 28/1980 Τήρηση διαδικασίας παραλαβής των προμηθειών - παροχών εργασία Εισπράξεις από Ταμείο Δήμου Εισπάξεις από επιχορηγήσεις Πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων χρηματικών καταλόγων ανά φακέλων διαδικασιών που τηρούνται ανά φακέλων διαδικασιών που τηρούνται ανά γραμματίων είσπραξης ανά γραμματίων είσπραξης ανά ενταλμάτων ανά

10 Α1. Λειτουργίες της ς Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΩΝ Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών Εκδοσης αδειών Έγκρισης και αδειών δόμηησης Έγκριση αδειών Φάκελοι αδειών που εγκρίνονται ανά 145 Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών Εκδοσης αδειών Έλεγχος τοπογραφικού διαγράμματος και όρων δόμησης Έλεγχος τοπογραφικών όρων δόμησης και χρήσεις γης τοπογραφικών ανά 210 Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών Εκδοσης αδειών Γραφείο ελέγχου φορολογικών στοιχείων Έλεγχος αδειων φορολογικών αδειών που ελέγχονται ανά 150 Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών Εκδοσης αδειών Γραμματειακής υποστήριξης Πρωτοκόλληση - διεκπεραίωση εγγράφων αιτήσεων που πρωτοκολλούνται ανά Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών Εκδοσης αδειών Αρχείο αδειών δόμησης Αρχείο αδειών Φάκελοι αδειών που ολοκληρώνονται ανά 250 Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών Πολεοδομικών εφαρμογών Σχέδιο πόλεως - εγκρίσεις σχεδίων που εγκρίνονται ανά 2 Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών Πολεοδομικών εφαρμογών Αυθαίρετης δόμησης και επικίνδυνωνετοιμόρροπων κατασκευών Αυθαίρετης δόμησης και επικίνδυνων- ετοιμόρροπων κατασκευών Αυθαίρετης δόμησης και επικίνδυνωνετοιμόρροπων κατασκευών Πράξεων εφαρμογής Π. αιτήσεων ανά αναλογισμού - Αγία Άννα (εγκρίσεις) τοπογραφικό 250 προστίμων Επιβολής κυρώσεων Έλεγχος οικοδομών που επιβάλλονται ανά 40 φακέλων που Αρχειοθετήσεις εγγράφων Αρχειοθετήσεις αρχειοθετούνται ανά 40 Επικίνδυνων ετοιμόροπων κατασκευών Αυτοψίες επικίνδυνων φακέλων που 2 κατασκευών εξετάζονται ανά

11 Α1. Λειτουργίες της ς ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λήψη προληπτικών και κατασταλτικών Γραφείο Περιβαλλοντικών μέτρων για την προστασία των Περιβάλλοντος Δράσεων & Περιβαλλοντικής κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης του Γραφείο Περιβαλλοντικών κοινού για ανακύκλωση και Περιβάλλοντος Δράσεων & Περιβαλλοντικής κομποστοποίηση - Πρόγραμμα ινστιτούτου εργασίας της ΓΣΕΕ. Γραφείο Περιβαλλοντικών Διαβίβαση καταγγελιών για Περιβάλλοντος Δράσεων & Περιβαλλοντικής περιβαλλοντικές παραβάσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες. Γραφείο Περιβαλλοντικών Γνωμοδότηση επι της ΜΠΕ κεραιών κινητής Περιβάλλοντος Δράσεων & Περιβαλλοντικής τηλεφωνίας. Γραφείο Περιβαλλοντικών Tήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και Περιβάλλοντος Δράσεων & Περιβαλλοντικής αρχειοθέτηση αλληλογραφίας κλπ. Γραφείο Συντήρησης Ταφές - εκταφές, καθαριότητα, πράσινο, Περιβάλλοντος Κοιμητηρίων εποπτεία, επέκταση κοιμητηρίου Γραφείο Συντήρησης Περιβάλλοντος Κοιμητηρίων Έκδοση ειδοποιήσεων ανακομιδών Γραφείο Συντήρησης Περιβάλλοντος Κοιμητηρίων Δημοσιεύσεις αναγκαστικών εκταφών Βόρειου Κοπή χόρτων ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ειδοποιήσεων που επιδίδονται ανά οικογενειών που συμμετέχουν ανά καταγγελιών που διαβιβάζονται ανά γνωμοδοτήσεων ανά πρωτοκόλλων ανά ταφών, εκταφών ανά ειδοποιήσεων ανά δημοσιεύσεων ανά Τετραγωνικά μέτρα ανά ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΩΝ

12 Βόρειου Βόρειου Βόρειου Βόρειου Βόρειου Βόρειου Βόρειου Βόρειου Βόρειου Βόρειου Βόρειου Βόρειου Κλαδέματα δέντρων δέντρων ανά Κλαδέματα θάμνων Τετραγωνικά μέτρα ανά Καθαρισμοί κοινόχρηστων χώρων Φυτεύσεις Επαναλήψεις φύτευσης ανά 2/ Φρεζαρίσματα Σχολεία ανά ημέρα 1 Αυτοψίες αυτοψιών ανά 140 Αποκομμιδή κλαδιών με αρπάγη Κυβικά μέτρα ανά ημέρα 14 Απαντήσεις σε έγγραφα Εξυπηρέτηση πολιτών Κοπές δέντρων Ποτίσματα Κυβικά μέτρα ανά ημέρα 50 Κουρέματα γκαζόν Τετραγωνικά μέτρα ανά ημέρα 150

13 Βόρειου Βόρειου Βόρειου Βόρειου Βόρειου Κεντρικού και Νότιου Κεντρικού και Νότιου Κεντρικού και Νότιου Κεντρικού και Νότιου Κεντρικού και Νότιου Κεντρικού και Νότιου Κεντρικού και Νότιου Αποκομμιδή χόρτων με πούσι και χόρτα Κουκούλια Λίπανση γκαζόν Προετοιμασία παρέλασης Καθαρισμός σχολέιων και εκκλησιών Κλάδεμα δέντρων Διαμόρφωση θάμνων Κοπή αυτοφυούς βλάστησης Αποκομμιδή κλαδιών με αρπάγη Αυτοψίες Εξυπηρέτηση πολιτών Κοπές-Κλάδεμα δέντρων σχολείων ανά Επαναλήψεις ανά Επαναλήψεις ανά Επαναλήψεις ανά δέντρων ανά φυτών ανά Στρέμματα ανά ημέρα Κυβικά μέτρα ανά ημέρα αυτοψιών ανά ημέρα δέντρων ανά μήνα

14 Κεντρικού και Νότιου Κεντρικού και Νότιου Κεντρικού και Νότιου Κεντρικού και Νότιου Κεντρικού και Νότιου Κεντρικού και Νότιου Κεντρικού και Νότιου Κεντρικού και Νότιου Κεντρικού και Νότιου Κεντρικού και Νότιου Ποτίσματα κοινόχρηστων χώρων Κυβικά μέτρα ανά ημέρα 50 Κουρέματα γκαζόν Τετραγωνικά μέτρα ανά ημέρα 250 Κουκούλια Δέντρα ανά ημέρα 35 Προετοιμασία παρέλασης Επαναλήψεις ανά 2 Καθαρισμός σχολέιων και εκκλησιών Αποκομμιδή κλαδιών με μικρά φορτηγά Δρομολόγια ανά ημέρα 4 Θρυμματισμός κλαδιών με κλαδοφάγους Κυβικά μέτρα ανά ημέρα 15 Κλάδεμα ψηλών, ξερών, επικίνδυνων δέντρων δέντρων ανά ημέρα 3 Συντήρηση - καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων κλπ Φυτεύσεις τεμαχίων ανά 750

15 Α1. Λειτουργίες της ς Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 2012 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΩΝ Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων νότιου και βόρειου τομέα Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων νότιου και βόρειου τομέα Τμήμα ανακύκλωσης Τμήμα ανακύκλωσης Τμήμα καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων Τμήμα καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων Αποκομμιδή οικιακών απορριμάτων Τόνοι ανά Πλύσιμο κάδων Ολοκληρωμένα δρομολόγια ανά 450 Αποκομμιδή ανακυκλώσιμων Τόνοι ανά απορριμμάτων Προμήθεια πλαστικών μπλέ κάδων Αγορά τεμαχίων ανά 200 ανακύκλωσης τομείς οδοκαθαρισμού Ολοκληρωμένες ενέργειες οδοκαθαριστών ανά Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων Τόνοι ανά 8.000

16 Α1. Λειτουργίες της ς ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΩΝ ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ φακέλων ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ προέγκρισης άδειας ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που 300 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ αποστέλλονται ανά ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ χορηγούμενων αδειών ανά 80 ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ χορηγούμενων αδειών ανά 10 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ χορηγούμενων αδειών μουσικών οργάνων ανά 20

17 ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ καταστημάτων που σφραγίζονται προσωρινά ανά 10 ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ανακλήσεων ανά 10 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ υποθέσεων που διεκπεραιώνονται ανά 320 Δ/ΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ανά 15 αδειών που χορηγούνται ανά 15

18 ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ & ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ) ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΟΥΡΕΑ- ΚΟΜΜΩΤΗ-ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΓΥΜΝΑΣΤΩΝ, ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΚΕΚ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. αδειών που χορηγούνται ανά 20 ΝΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ

19 ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΒΟΣΚΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΖΩΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΒΟΣΚΟΥΝ ΑΝΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, ΑΔΕΣΠΟΤΑ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ FAX ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΓΡΟΤΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ βεβαιώσεων που χορηγούνται ανά ΝΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ /ΕΤΟΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 150

20 ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΝΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ) ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

21 Α1. Λειτουργίες της ς ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σχεδιασμού, συντονισμού, και Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών Σχεδιασμού, συντονισμού, και Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών Σχεδιασμού, συντονισμού, και Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών Σχεδιασμού, συντονισμού, και Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών Σχεδιασμού, συντονισμού, και Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών Σχεδιασμού, συντονισμού, και Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών Σχεδιασμού, συντονισμού, και Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών Εποπτείας και Ελέγχου Εποπτείας και Ελέγχου Εποπτείας και Ελέγχου Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών Υλοποίηση Κοινωνικών εκθέσεων εκθέσεων ανά εξυπηρετούμενων Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου ανά Λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου Συσσίτια Λειτουργία λαχανόκηπου Γραφείο Διαβούλευσης ΤΟΠΕΚΟ Χορήγηση άδειας ίδρυσης και ς παιδικών σταθμών Εποπτεία και έλεγχος σε ιδιωτικούς και δημόσιους παιδικούς σταθμούς Εποπτεία και έλεγχος σε παιδικές εξοχές Κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση επιδομάτων Κοινωνική εργασία Ψυχολογική υποστήριξη εξυπηρετούμενων ανά εξυπηρετούμενων ανά εξυπηρετούμενων ανά εξυπηρετούμενων ανά εξυπηρετούμενων ανά ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΩΝ αδειών ανά 1 80 ελέγχων ανά 13 ελέγχων ανά 3 ερευνών ανά 70 ωφελούμενων ατόμων ανά ωφελούμενων ατόμων ανά

22 Πολιτικών Ισότητας των Φύλων Ξενώνας κακοποιημένων γυναικών ωφελούμενων ατόμων ανά 20 Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας Καταβολής Επιδομάτων Οικονομική ενίσχυση ΑΜΕΑ ωφελούμενων ατόμων ανά Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας Παροχής Κοινωνικής Προστασίας Έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας εξυπηρετούμενων ανά 10 Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας Παροχής Κοινωνικής Προστασίας Έκδοση πιστοποιητικών κοινωνικής προστασίας εξυπηρετούμενων ανά 10 Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας Παροχής Κοινωνικής Προστασίας Ανανεώσεις βιβλιαρίων εξυπηρετούμενων ανά Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας Παροχής Κοινωνικής Προστασίας Εκδόσεις βιβλιαρίων εξυπηρετούμενων ανά 550 Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας Παροχής Κοινωνικής Προστασίας Αντικαταστάσεις βιβλιαρίων λόγω απώλειας ή καταστροφής εξυπηρετούμενων ανά 30 Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας Ανταποκριτών ΟΓΑ Θεώρηση βιβλιαρίων ΟΓΑ εξυπηρετούμενων ανά Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Αιμοδοσίες Εμβολιασμοί ανασφάλιστων και άπορων παιδιών Πρόγραμμα δωρεάν τεστ Παπανικολάου Ημερίδες για θέματα υγείας αιμοδοσιών ανά ωφελούμενων ατόμων ανά ωφελούμενων ατόμων ανά ημερίδων ανά

23 Α1. Λειτουργίες της ς ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΩΝ Πολιτιστικής Βιβλιοθήκης Παροχή υπηρεσιών σε μέλη Άτομα ανά ημέρα 150 Πολιτιστικής Βιβλιοθήκης Νέες εγγραφές μελών Άτομα ανά 1000 Πολιτιστικής Βιβλιοθήκης Οργάνωση Βιβλιοπαρουσιάσεων παροχή υπηρεσιών ανά 10 Πολιτιστικής Βιβλιοθήκης Διαλέξεις διαλέξεων ανά 6 Πολιτιστικής Βιβλιοθήκης Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Πρόγραμμα ανά 3 Πολιτιστικής Βιβλιοθήκης Οργάνωση δραστηριοτήτων προώθησης ανάγνωσης Δράσεις ανά 50 Πολιτιστικής Βιβλιοθήκης Οργάνωση δραστηριοτήτων για ενήλικες Δράσεις ανά 20 Πολιτιστικής Βιβλιοθήκης Εκσυγχρονισμός τεχνικού εξοπλισμού Τεμάχια ανά 5 Πολιτιστικής Βιβλιοθήκης Εμπλουτισμός συλλογής με νέες εκδόσεις Τεμάχια ανά 1000 Πολιτιστικής Βιβλιοθήκης Οργάνωση και παρακολούθηση παραρτημάτων Παροχή υπηρεσιών Πολιτιστικής Πινακοθήκης Διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων εκθέσεων ανά 5

24 Πολιτιστικής Πινακοθήκης Συντήρηση έργων τέχνης Παροχή υπηρεσιών ανά 1 Πολιτιστικής Πινακοθήκης Διοργάνωση εκδηλώσεων Εκδήλωση ανά 5 Πολιτιστικής Πινακοθήκης Οργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος Πρόγραμμα ανά 1 Πολιτιστικής Δημοτικών Θεάτρων Διοργάνωση φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Φεστιβάλ ανά 1 Πολιτιστικής Δημοτικών Θεάτρων Οργάνωση εκδηλώσεων Εκδηλώσεις ανά 20 Διοργάνωσης και εφαρμογής Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας Γενιάς Πολιστικών προγραμμάτων και Πολιτιστικών Εκδηλώσεις θρησκευτικού, πανηγυρικού χαρακτήρα, αναβίωσης εθίμων κλπ εκδηλώσεωνδράσεων ανά 16 Εκδηλώσεων και Δράσεων Διοργάνωσης και εφαρμογής Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας Γενιάς Πολιστικών προγραμμάτων και Πολιτιστικών Διαλέξεις, Επιμορφωτικά σεμινάρια σεμιναρίων ανά 4 Εκδηλώσεων και Δράσεων Διοργάνωσης και εφαρμογής Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας Γενιάς Πολιστικών προγραμμάτων και Πολιτιστικών Συνέδρια, Συμπόσια συνεδρίων ανά 2 Εκδηλώσεων και Δράσεων Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας Γενιάς Διοργάνωσης και εφαρμογής Πολιστικών προγραμμάτων και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Δράσεων Τεχνική Υποστήριξη σε όλες τις Πολιτιστικές, θρησκευτικές και επετειακές Εκδηλώσεις

25 Διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με την Διάθεση αιθουσών σε συλλόγους ανά 5 Σχολική Επιτροπή Μέριμνα για την μεταφορά μαθητών Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης.εποπτεία και έλεγχος αιτήσεων που προωθούνται ανά 700 συλλόγων γονέων και κηδεμόνων. Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων Προτάσεις,διάθεση καθαριστριων και φύλακες 4 Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Εισήγηση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων. εισηγήσεων ανά 5 Επιβολή κυρώσεων στους γονείς και Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν Περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων ανά 2 για την τακτική φοίτησή τους. Διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης συνθηκών ή επιδημικής νόσου εντός των διοικητικών ορίων του οικείου ανά 4 δήμου. Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας Γραφείο Διαχείρισης Αρχαιολογικών Χώρων Οργανωμένες επισκέψεις ενηλίκων στον Τύμβο Σοφοκλή επισκέψεων ανά 3 Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας Γραφείο Διαχείρισης Αρχαιολογικών Χώρων Πολιτιστική εκδήλωση την ημέρα αρχαιολογικών χώρων εκδηλώσεων ανά 1 Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας Αρχείου - Μνημείων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Σχεδιασμός και οργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου. Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας Αρχείου - Μνημείων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Πέντε εκπαιδευτικά προγράμματα ποικίλης θεματολογίας παράλληλων δράσεων ανά 216

26 Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας Αρχείου - Μνημείων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις (πέντε θεματικές ενότητες) εκδηλώσεων ανά 20 Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας Αρχείου - Μνημείων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάδειξης της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς των Αχαρνών «Το μαντήλι της νεράιδας» δράσεων ανά 3

27 Α1. Λειτουργίες της ς Κ.Ε.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΩΝ Κ.Ε.Π. Εξυπηρέτηση αιτημάτων πολιτών αιτήσεων ανά Κ.Ε.Π. Επικυρώσεις εγγράφων επικυρώσεων ανά

28 Α1. Λειτουργίες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης, Συντήρησης Στόλου και λοιπού εξοπλισμού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΩΝ Αυτοτελές Τμήμα Γραφείο Κίνησης και Διαχείρισης, Συντήρησης Στόλου και λοιπού Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων και Κίνηση οχημάτων Κίνηση οχημάτων ανά ημέρα 52 εξοπλισμού Λοιπού Εξοπλισμού Γραφείο Συντήρησης Στόλου Οχημάτων και Λοιπού Επισκευές οχημάτων Επισκευές οχημάτων ανά μήνα 6 Εξοπλισμού

29 Α1. Λειτουργίες της ς Τεχνικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τμήμα Επίβλεψης Έργων Γραφείο Επίβλεψης Έργων Εκδοση αδειών κατασκευής έργων μικρής αδειών ανά κλίμακας Τμήμα Επίβλεψης Έργων Γραφείο Επίβλεψης Έργων Διενέργεια αλληλογραφίας εγγράφων ανά Τμήμα Επίβλεψης Έργων Γραφείο Επίβλεψης Έργων Επίβλεψη έργων έργων σε επίβλεψη ανά ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΩΝ Τμήμα Επίβλεψης Έργων Γραφείο Επίβλεψης Έργων Σύνταξη βεβαιώσεων προς Οικονομική Υπηρεσία για αποζημίωση πολιτών από ατυχήματα σε οδούς της πόλης ανά βεβαιώσεων ανά 15 Τμήμα Επίβλεψης Έργων Γραφείο Επίβλεψης Έργων Έλεγχος υποβαλλόμενων επιμετρήσεων και πιστοποιήσεων εκτελεσθεισών εργασιών έργων σε επίβλεψη ανά 6 Τμήμα Επίβλεψης Έργων Γραφείο Διαγωνισμών - Δημοπρασιών Έργων Εισήγηση επικυρώσεων πρακτικών διαγωνισμού ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη, εκδίκαση ενστάσεων προσφυγών έργων σε επίβλεψη ανά 10 Τμήμα Επίβλεψης Έργων Τμήμα Επίβλεψης Έργων Τμήμα Επίβλεψης Έργων Τμήμα Επίβλεψης Έργων Τμήμα Επίβλεψης Έργων Τμήμα Επίβλεψης Έργων Τμήμα Επίβλεψης Έργων Τμήμα Επίβλεψης Έργων Γραφείο Διαγωνισμών - Δημοπρασιών Έργων Μέριμνα για την διενέργεια διαγωνισμού, δημοπράτησης έργων Γραφείο έκδοσης και ελέγχου Έκδοση αδειών τομής και έλεγχος αδειών τομής αποκατάστασης Γραφείο Γραμματειακής Διεκπεραίωση αλληλογραφίας έντυπης και Υποστήριξης ηλεκτρονικής Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Σύνταξη εγγράφων Γραφείο Γραμματειακής Καταγραφή και ανάρτηση ημερήσιων Υποστήριξης υπηρεσιών συνεργείων Γραφείο Συνδέσεων και χρεώσεων αποχέτευσης Παραλαβή αιτήσεων συνδέσεων Γραφείο Συνδέσεων και χρεώσεων αποχέτευσης Χρεώσεις ακινήτων αγωγών αποχέτευσης έργων σε επίβλεψη ανά 10 Αδειών Τομής ανά εβδομάδα 5 Έγγραφα ανά ημέρα 20 Έγγραφα ανά εβδομάδα 15 Δελτία ανά εβδομάδα 7 αιτήσεων ανά 200 χρεώσεων ανά 100 Γραφείο Συνδέσεων και Έκδοση βεβαιώσεων χρέωσης αγωγών βεβαιώσεων 1500 χρεώσεων αποχέτευσης αποχέτευσης ανά

30 Τμήμα Επίβλεψης Έργων Γραφείο Ονοματοθεσίας και αρίθμησης οδών-χρέωση κρασπεδορείθρων Προετοιμασία θεμάτων για την Επιτροπή ονοματοθεσίας οδών και Πλατειών του Δήμου θεμάτων ανά 40 Τμήμα Επίβλεψης Έργων Γραφείο Ονοματοθεσίας και αρίθμησης οδών-χρέωση κρασπεδορείθρων Έλεγχος ορθής αρίθμησης σε οδούς, επαναριθμεί οδούς, εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις σε αιτήματα Δημοτών βεβαιώσεων ανά εβδομάδα 80 Τμήμα Επίβλεψης Έργων Γραφείο Ονοματοθεσίας και αρίθμησης οδών-χρέωση κρασπεδορείθρων Έκδοση βεβαιώσεων χιλιομετρικής απόστασης, βεβαιώσεων ανά εβδομάδα 20 Τμήμα Επίβλεψης Έργων Γραφείο Ονοματοθεσίας και αρίθμησης οδών-χρέωση κρασπεδορείθρων Βεβαίωση τιμής ζώνης βεβαιώσεων ανά εβδομάδα 100 Τμήμα Επίβλεψης Έργων Γραφείο Ονοματοθεσίας και αρίθμησης οδών-χρέωση κρασπεδορείθρων Βεβαίωση χρεώσεων κρασπέδων βεβαιώσεων ανά 1500 Έργων και Κατασκευής Έργων με Αυτεπιστασία Γραφείο Ελέγχου Υποδομών Πραγματοποίηση αυτοψιών στις υποδομές του Δήμου πραγματοποίουμενων αυτοψιών ανά ημέρα 4 Έργων και Κατασκευής Έργων με Αυτεπιστασία Γραφείο Συντήρησης Έργων και Διανοίξεων Διενέργεια αυτοψιών - Συντονισμός ενεργειών πραγματοποίουμενων αυτοψιών ανά ημέρα 5 Έργων και Κατασκευής Έργων με Αυτεπιστασία Γραφείο Κατασκευών Έργων με Αυτεπιστασία Αποκατάσταση λάκκων και διάστρωση οδών με 3Α παρεμβάσεων ανά ημέρα 5 Έργων και Κατασκευής Έργων με Αυτεπιστασία Γραφείο Κατασκευών Έργων με Αυτεπιστασία Κατασκευή κρασπεδόρειθρων παρεμβάσεων ανά 15 Έργων και Κατασκευής Έργων με Αυτεπιστασία Γραφείο Κατασκευών Έργων με Αυτεπιστασία Διάνοιξη δρόμων παρεμβάσεων ανά 70 Έργων και Κατασκευής Έργων με Αυτεπιστασία Γραφείο Κατασκευών Έργων με Αυτεπιστασία Συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων - Αιτήματα παρεμβάσεων ανά 30 Έργων και Κατασκευής Έργων με Αυτεπιστασία Γραφείο Κατασκευών Έργων με Αυτεπιστασία Συντήρηση δημοτικών κτιρίων παρεμβάσεων ανά 50

31 Έργων και Κατασκευής Έργων με Αυτεπιστασία Γραφείο Κατασκευών Έργων με Αυτεπιστασία Σύνταξη μελετών για την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών από τρίτους για τις συντηρήσεις μελετών ανά 20 Έργων και Κατασκευής Έργων με Αυτεπιστασία Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων Συντήρηση ΔΕ Θρακ/νων από βλάβες των κτιρίων, του ηλεκτροφωτισμού παρεμβάσεων ανά μήνα 15 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό Γραφείο επίβλεψης έργων Η/Μ εγκαταστάσεων Επίβλεψη έργων Η/Μ εγκαταστάσεων έργων ανά 10 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό Γραφείο επίβλεψης έργων Η/Μ εγκαταστάσεων Επέκταση δικτύου Δημοτικού Φωτισμού προστιθέμενων στύλων ανά 15 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό Γραφείο επίβλεψης έργων Η/Μ εγκαταστάσεων Ηλεκτροφωτισμός παιδικών χαρών κλπ του Δήμου πραγματοποίουμενων έργων ανά 15 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό Γραφείο συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων Έλεγχος και Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων των Δημοτικών Κτιρίων, ιδιόκτητων και ενοικιαζόμενων, παρεμβάσεων ανά εβδομάδα 10 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό Γραφείο συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων Καταγραφή αιτημάτων και επιδιόρθωση Δημοτικού Φωτισμού, Αριοθμός παρεμβάσεων ανά ημέρα 12 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό Γραφείο συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων Έλεγχος και επισκευή υδραυλικών δικτύων σε κοινόχρηστους χώρους και σχολεία, Αρ. επισκευών ανά εβδομάδα 15 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό Γραφείο Δικτύων Κοινής Ωφέλειας Έλεγχος και Επισκευή ιδιωτικών δικτύων ύδρευσης Αρ. επισκευών ανά εβδομάδα 1 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό Γραφείο Εγκαταστάσεων Καταχωρήσεις ανελκυστήρων, ενημέρωση αλλαγής συντηρητή ανλεκυστήρων Αρ. Καταχωρούμενων ανελκυστήρων ανά 200 Τμήμα Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Δράσεων Γραφείο καταγραφής αιτημάτων και απαλλοτριώσεων Καταγραφή αιτημάτων αιτημάτων ανά μήνα 15 Τμήμα Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Δράσεων Γραφείο καταγραφής αιτημάτων και απαλλοτριώσεων Διενέργεια αυτοψιών αυτοψιών ανά μήνα 15

32 Τμήμα Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Δράσεων Γραφείο Συντονισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Δράσεων Συντονισμός του συνόλου ενεργειών που απαιτούνται και σχεδιασμός συνόλου δράσεων που απαιτούνται για ωρίμανση Θεμάτων που αντιμετωπίζονται ανά μήνα 30 Τμήμα Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Δράσεων Γραφείο Συντονισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Δράσεων Συνεργασία με αρμόδια γραφεία απαλοτριώσεων για την ωρίμανση των δράσεων Θεμάτων που αντιμετωπίζονται ανά μήνα 30 Τμήμα Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Δράσεων Γραφείο Συντονισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Δράσεων Συνεργασία με αρμόδια γραφεία χρηματοδότησης των δράσεων Θεμάτων που αντιμετωπίζονται ανά μήνα 15 Τμήμα Σύνταξης Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης. Γραφείο σύνταξης μελετών οδοποιίας και υδραυλικών Σύνταξη μελετών οδοποιίας και υδραυλικών Μελετών ανά 10 Τμήμα Σύνταξης Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης. Γραφείο σύνταξης μελετών κτιριακών και κοινοχρήστων Σύνταξη μελετών κτιριακών και κοινοχρήστων Μελετών ανά 15 Τμήμα Σύνταξης Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης. Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών Σύνταξη μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών ανά 20 Τμήμα Σύνταξης Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης. Γραφείο Μελετών Προμηθειών Σύνταξη μελετών Προμηθειών Μελετών ανά 60 Τμήμα Επίβλεψης Μελετών Γραφείο Προκήρυξης Μελετών και Παροχής Διενέργεια διαγωνισμών Τμήμα Επίβλεψης Μελετών Γραφείο Επίβλεψης Μελετών Σύνταξη μελετών Γραφείο Επίβλεψης Τμήμα Επίβλεψης Μελετών Συμβάσεων Παροχής Επίβλεψη συμβάσεων Γραφείο Επίβλεψης Τμήμα Επίβλεψης Μελετών Συμβάσεων Παροχής Επιβλέπει έργα Γραφείο Επίβλεψης Τμήμα Επίβλεψης Μελετών Συμβάσεων Παροχής Επιβλέπει μελέτες Διαγωνισμών ανά μελετών ανά Συμβάσεων ανά έργων σε επίβλεψη ανά επίβλεψης μελετών ανά

33 Τμήμα Επίβλεψης Μελετών Γραφείο Επίβλεψης Σύνταξη Τεχνικών δελτίων ένταξης - Συμβάσεων Παροχής μηνιαίων - εξαμηνιαίων Γραφείο Επίβλεψης Τμήμα Επίβλεψης Μελετών Συμβάσεων Παροχής Σχεδίαση - Διαμόρφωση κοινοχρήστων -ΚΕΠ Τμήμα Κυκλοφοριακής Υποδομής Γραφείο Κυκλοφοριακών Μελετών και Ρυθμίσεων Σύνταξη μελετών μικρής κλίμακας κυκλοφοριακού Τμήμα Κυκλοφοριακής Γραφείο Κυκλοφοριακών Σύνταξη κυκλοφοριακών μελετών Υποδομής Μελετών και Ρυθμίσεων ρυθμίσεων Τμήμα Κυκλοφοριακής Γραφείο Κυκλοφοριακών Υποδομής Μελετών και Ρυθμίσεων Διενέργεια αυτοψιών Προσδιορισμός λειτουργιών χώρων Τμήμα Κυκλοφοριακής Γραφείο Κυκλοφοριακών στάθμευσης -Καθορισμός τεχνικών Υποδομής Μελετών και Ρυθμίσεων προδιαγραφών για αστικό εξοπλισμό και ΑΜΕΑ Τμήμα Κυκλοφοριακής Γραφείο Κυκλοφοριακών Έκδοση αδειών κυκλοφορίας και σύνταξης δελτίων ανά ενεργειών ανά μελετών ανά μελετών ανά Αυτοψιών ανά ενεργειών ανά αδειων ανά Υποδομής Μελετών και Ρυθμίσεων κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίων Τμήμα Κυκλοφοριακής Υποδομής Τμήμα Κυκλοφοριακής Υποδομής Τμήμα Κυκλοφοριακής Υποδομής Επιτροπών Γραφείο Κυκλοφοριακών Συνεργασία με αρμόδιες Επιτροπές που ενεργούνται ανά Μελετών και Ρυθμίσεων Γραφείο Κυκλοφοριακών Χορήγηση βεβαιώσεων σημάνσεων Μελετών και Ρυθμίσεων Συνεργασία με άλλους φορείς για την επέκταση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και Γραφείο Συγκοινωνιών την ρύθμιση δρομολογίων-μεταφορά στάσεων-τοποθέτηση στεγάστρων - Φανάρια βεβαιώσεων ανά Διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεων ανά

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 31/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Αποφ. 194/2015 Αρ. Πρωτ 194 ΘΕΜΑ: Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Αποφ.:24/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΤ-6.2.-0-0 Έκδοση: 0.06.200 Ειδικές Επιτελικές Υπηρεσίες Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Γραφείο Αντιδημάρχων (ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 Ταχ. Δ/νση : Ζαγορά Πηλίου Ταχ. Κωδ. : 370 01 Πληροφορίες: Γάκη Σπυριδούλα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa.

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 3. Νομική Υπηρεσία. 4. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 5. Αυτοτελές Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 2. 1. 2013 Αριθ.πρωτ:: 409/ΓΠ216 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Δήμαρχος Βόλου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 2. 1. 2013 Αριθ.πρωτ:: 409/ΓΠ216 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Δήμαρχος Βόλου ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 2. 1. 2013 Αριθ.πρωτ:: 409/ΓΠ216 Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Βόλου 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ : Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ : Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αριστοδήμου 22 Καλαμάτα Τ.Κ. 24100 Πληροφορίες : Ηλιόπουλος Αθανάσιος : (27213) 60881 FAX :(27213) 60800

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός & η Εφαρμογή του Ένα από τα σημαντικότερα θέματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός και

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535 Τηλ.: 28213 40672 Φαξ: 28210 93300 Αριθμ. Απόφ.:284 E-mail: mayor@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ο Δήμαρχος Ελευσίνας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ο Δήμαρχος Ελευσίνας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αρ.Απόφασης: 8/2013 11 Ιανουαρίου 2013 «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Ο Δήμαρχος Ελευσίνας Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Περαία, 15.05.2015 Αριθμ. Πρωτ.: -9.651 - Προς : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ : Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ : Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Η Μ Ο Σ Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Ταχ. /νση: Κολοκοτρώνη 1 Καλαµάτα Τ.Κ. 24100 : (27210) 60704 FAX :(27210) 92444 E mail :dkalamat@otenet.gr Καλαµάτα 9 /

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2002 και 2003 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 20/3/2015 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 17 Θέμα: Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2014 και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2 - ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 9 /9 /2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη 20 Μαρτίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 106297(2350) Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ : 2132042700-701 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ/ΚΑΤΟΙΚΩΝ 15691

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ : 2132042700-701 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ/ΚΑΤΟΙΚΩΝ 15691 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ : 2132042700-701 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ/ΚΑΤΟΙΚΩΝ 15691 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ- ΦΑΧ EMAIL 2132042808-809 fax210 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2474401 2132042805- gd@fyli.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 378 ΘΕΜΑ: 8 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων. Αριθμός Απόφασης: 14 Χολαργός σήμερα την 6 η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015)

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015) Σκοπός: Η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας σκοπό έχει τη σύνταξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου Ιωάννινα, 24 Δεκεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 113010/2772 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Κυβερνητικών Κατηγοριών. (Government Category List)

Λίστα Κυβερνητικών Κατηγοριών. (Government Category List) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και Πρότυπα ιαλειτουργικότητας» Λίστα Κυβερνητικών Κατηγοριών (Government Category List) Έκδοση 2.00 Μάιος 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 18/14.4.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ήµαρχος Βόλου

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ήµαρχος Βόλου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 1. 9. 2014 Αρ. Πρωτ.: 96849 Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ Ο Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Έχοντας υπόψη: Α Π Ο Φ Α Σ Η O ήµαρχος Βόλου 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 343/ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...4 Άρθρο 1- Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών...4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος Mε 49 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25-11-2014 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ α ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γραφείο Τύπου Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. της 10 07 2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 20.15

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. της 10 07 2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 20.15 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ της 10 07 2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 20.15 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. 9η Αναμόρφωση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου / /2013 Αρ. Πρωτ.:.. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες: κ. Σφήκα Ελένη Τηλέφωνο: 210.77.15.510 Παρακαλούμε για την ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου : 27-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 1119 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Ζωγράφου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ε Ν Ω Σ Η ΑSSOCI ΑΤΙΟN OF GREEK ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. PUΒLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 106 77 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 6460040 FAX: 210 6464372. www.edye.gr peedy@otenet.gr Τηλ.Προέδρου:

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4247 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, 30/01/2015 Δ/ΝΣΗ: ΓΕΡΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΛ: 28213 40019 FAX: 28213 40090 Πληρ.: Βουρδουμπά Ιωάννα ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δημήτρης Οικονόμου Μάρτιος 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα ΣΟΑΠ Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΣΟΑΠ Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β/2 ΒΕΡΟΙΑ 29/01/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β/2 ΒΕΡΟΙΑ 29/01/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β/2 ΒΕΡΟΙΑ 29/01/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: 2 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.)" με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.) με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Από το πρακτικό 2/14-2-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Θέρμη, 28 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 204 Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Προσαρμογή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας σε κοινωφελή επιχείρηση σύμφωνα με το ν.3463/2006. Βασικές Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και λειτουργία ΚOIΝ.Σ.ΕΠ.

Οργάνωση και λειτουργία ΚOIΝ.Σ.ΕΠ. Οργάνωση και λειτουργία ΚOIΝ.Σ.ΕΠ. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας, γραφείο 105, Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110 έτοιμο καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

24380/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24380/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24380/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 753 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24379/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 752 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τον προέλεγχο του

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΙ Η δημιουργία Δημοτικού Λαχανόκηπου είναι μια δράση που απευθύνεται στην τοπική κοινωνία με καθαρά κοινωνικά και φιλοπεριβαλλοντικά χαρακτηριστικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 201414 4 Το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας (μετά τη συγχώνευση των ΝΠΔΔ με απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24/09/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. : 54989

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24/09/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. : 54989 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24/09/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. : 54989 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται τα µέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Αλεξανδρούπολης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Α.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ηρώων Πολυτεχνείου 229, Λάρισα 2410-287061 /2 www.tirnavs-tpek.gr kek@dynamiki.gr Αρμόδια: Βουτσελά Πολίνα ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α/Α Θεμάτων Π Ι Ν Α Κ Α Σ της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 030942 12/4/2013

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπική κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα