Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε."

Transcript

1 V6 24/07/2013 Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ (2013 NO.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ σελ 2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ σελ 2 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ σελ 2 4. ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ σελ 7 5. ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΗΚ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΕ σελ 9 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ σελ 9 7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ σελ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ σελ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ / ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ σελ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΤΗ σελ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ σελ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ σελ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ σελ 12

2 1. ΣΚΟΠΟΣ 2 / 13 Το Σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων υπό μορφή κυβερνητικής επιδότησης για την πραγματοποίηση επενδύσεων στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρισμού από την αξιοποίηση της Αιολικής, της Ηλιακής ενέργειας, της Βιομάζας και του Βιοαερίου που εκλύεται από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Το Σχέδιο καλύπτει επενδύσεις που αφορούν αγορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού και υλικών. Όλες οι επενδύσεις θα πρέπει να γίνονται με αγορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού και υλικών και να αφορούν ώριμες τεχνολογίες και όχι τεχνολογίες που βρίσκονται στο στάδιο έρευνας και ανάπτυξης. 2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Α. Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου: με αριθμό ημερ. 30/12/2008 και ημερ. 17/5/2013. Β. Έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό Ν143/2009 και ημερομηνία 2/7/2009. Οι διατιμήσεις καθώς και οι άλλες πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών για ενθάρρυνση της ηλεκτροπαραγωγής από μεγάλα εμπορικά αιολικά, ηλιοθερμικά και φωτοβολταϊκά συστήματα και την αξιοποίηση βιομάζας/βιοαερίου όπως αναφέρονται στο παρόν έντυπο ισχύουν για το έτος Το Σχέδιο αυτό δύναται να τροποποιηθεί, να ανασταλεί ή και να αντικατασταθεί τα επόμενα χρόνια με άλλο Σχέδιο Χορηγιών. 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΜΑ: Μεγάλα Εμπορικά Αιολικά Συστήματα Ηλεκτροπαραγωγής ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΜΦ: Εμπορικά Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ηλεκτροπαραγωγής ( π.χ. μονοκρυσταλλικά, πολυκρισταλλικά, λεπτού υμένα, συγκεντρωτικά φωτοβολταϊκά κλπ) ΝΜΦ.1: Εμπορικά φωτοβολταϊκά συστήματα, δυναμικότητας μέχρι 150kW, ενωμένα με το δίκτυο. ΝΜΦ.2: Καταργήθηκε, ΝΜΦ.3: Μεγάλα εμπορικά φωτοβολταϊκά συστήματα, δυναμικότητας μεταξύ 151kW και 10MW, ενωμένα με το δίκτυο. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΜΗ: Μεγάλα Εμπορικά Ηλιοθερμικά Συστήματα Ηλεκτροπαραγωγής ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΒΗ: Ηλεκτροπαραγωγή από Βιοαέριο εκλυόμενο από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 3.1 Παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ: Σύμφωνα με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ: «Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές» ορίζεται η ενέργεια από ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές ήτοι αιολική, ηλιακή, αεροθερμική, γεωθερμική, υδροθερμική και ενέργεια των ωκεανών, υδροηλεκτρική, από βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής ταφής αέρια, από τα αέρια που παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και από τα βιοαέρια.

3 3 / 13 «Βιομάζα» ορίζεται το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών αποβλήτων και των οικιακών απορριμμάτων. «Βιορευστά» ορίζονται τα υγρά καύσιμα για ενεργειακούς σκοπούς, εκτός από κίνηση, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας και της θέρμανσης και της ψύξης, τα οποία παράγονται από βιομάζα. 3.2 Ορισμοί Συνολική Τιμή Πώλησης Η συνολική τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από τα συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και θα διοχετεύεται στο δίκτυο διανομής / μεταφοράς ηλεκτρισμού αποτελείται από την τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ από την ΑΗΚ ή άλλο προμηθευτή και την Επιδότηση που θα καταβάλλεται από το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ. Σημειώνεται ότι η συνολική τιμή πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα διοχετεύεται στο δίκτυο διανομής / μεταφοράς από όλες τις τεχνολογίες θα παραμένει σταθερή στην προσυμφωνημένη τιμή που ορίζεται στον Πίνακα 1 ή στη τιμή που θα οριστεί μετά από τη διεξαγωγή μειοδοτικού διαγωνισμού, με τις διαφοροποιήσεις/περιορισμούς που αναφέρονται στις σημαντικές επισημάνσεις, του παρόντος Σχεδίου για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας παροχής επιδότησης. Για τις κατηγορίες ΝΜΑ (Αιολικά Συστήματα), ΝΜΗ (Ηλιοθερμικά Συστήματα) και ΝΒΗ (Συστήματα Βιομάζας / Βιοαερίου), στη συνολική τιμή πώλησης που θα καταβάλλεται στους παραγωγούς, συμπεριλαμβάνονται και αντισταθμιστικά οφέλη 2% επί των ετήσιων εσόδων (προ του ΦΠΑ), τα οποία θα πρέπει να παρέχονται προς τις γειτνιάζουσες με τις εγκαταστάσεις κοινότητες Τιμή Αγοράς από ΑΗΚ ή άλλο προμηθευτή Η τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ από την ΑΗΚ ή άλλο προμηθευτή, θα καθορίζεται από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Η τιμή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από την ΑΗΚ ή άλλο προμηθευτή, δύναται να τροποποιηθεί με αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς από την ΑΗΚ ή άλλο προμηθευτή τροποποιηθεί, θα μεταβάλλεται ανάλογα και η τιμή επιδότησης που καταβάλλεται από το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ, έτσι ώστε η συνολική τιμή πώλησης κιλοβατώρας που παράγεται από ΑΠΕ και διοχετεύεται στο δίκτυο διανομής / μεταφοράς να παραμένει σταθερή, για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας παροχής επιδότησης Επιδότηση Η επιδότηση που θα καταβάλλεται από το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ θα προκύπτει από την διαφορά της Συνολικής Τιμής Πώλησης και της τιμής αγοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ από την ΑΗΚ ή άλλο προμηθευτή. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η τιμή της αγοράς της κάθε kwh από την ΑΗΚ ή άλλο προμηθευτή ξεπεράσει τη συνολική τιμή πώλησης, τότε η ΑΗΚ ή άλλος προμηθευτής θα καταβάλει το επιπλέον ποσό στο Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ. Για τις κατηγορίες ΝΜΑ (Αιολικά Συστήματα), ΝΜΗ (Ηλιοθερμικά Συστήματα) και ΝΒΗ (Συστήματα Αξιοποίησης Βιομάζας / Βιοαερίου), και γενικά για οποιεσδήποτε μεγάλες μονάδες ΑΠΕ με δυναμικότητα πέραν των 1000kW (1MW), η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό το οποίο θα εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο εκδότη για σκοπούς πληρωμής.

4 3.3 Μέγιστη Συνολική Ισχύς Αιτήσεων που δύναται να επιδοτηθεί 4 / 13 Για τους σκοπούς του παρόντος σχεδίου, η μέγιστη συνολική ισχύς των αιτήσεων που δύναται να επιδοτηθούν το 2013 καθορίζεται ως ακολούθως : Κατηγορία Μέγιστη Συνολική Ισχύς Αιτήσεων που δύναται να επιδοτηθεί (MW) NMA Αιολικά Συστήματα 0 10 MW ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΝΜΦ1.Α: Συστήματα Δυναμικότητας μέχρι 20kW: 0 MW ΝΜΦ1.B: Συστήματα μεταξύ 20 και 150 kw: 10 MW (Η σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων που θα ενταχθούν στα Σχέδια, θα καθορίζεται με βάση τον ιεραρχικό κατάλογο που καταρτίστηκε από την ΡΑΕΚ με βάση την προκήρυξη της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 5/7/2012.) Σημαντική Επισήμανση: Η ισχύς υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη συστήματα που θα παράγουν 1600kWh/kW κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός ο οποίος θα αυξάνει την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, για την συνολική ισχύ των συστημάτων που θα δύνανται να επιδοτηθούν θα εφαρμόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές : NMΦ.1 Εμπορικά Φωτοβολταϊκά Συστήματα δυναμικότητας μέχρι 150kW, ανεξαρτήτως τεχνολογίας 1. Συστήματα με βάσεις με χειροκίνητη μεταβλητή γωνία κλίσης: Ισχύς συστήματος Χ 1,1 2. Συστήματα με ιχνηλάτες μιας κατεύθυνσης: Ισχύς συστήματος Χ 1,2 3. Συστήματα με ιχνηλάτες δύο κατευθύνσεων: Ισχύς συστήματος Χ 1,3 4. Συγκεντρωτικά Φωτοβολταϊκά με ιχνηλάτες δύο κατευθύνσεων: Ισχύς συστήματος Χ 1,3 Σημείωση: Σε περίπτωση που αιτητές που έχουν εξασφαλίσει τροποποίηση της Άδειας Κατασκευής από την ΡΑΕΚ για χρησιμοποίηση περιστρεφόμενων βάσεων αντί σταθερών ή/και συγκεντρωτικών φωτοβολταϊκών, αυξάνοντας έτσι την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το σύστημα τους, τότε για όση ενέργεια που θα παράγεται από το σύστημα πέραν του ορίου των 1600kWh/kW ετησίως, θα καταβάλλεται συνολική τιμή πώλησης ίση με τη τιμή που θα ισχύει κατά την ημέρα υπογραφής της νέας τροποποιημένης καταρχήν σύμβασης επιδότησης.

5 5 / 13 NMΦ.3 Μεγάλα Εμπορικά Φωτοβολταϊκά Συστήματα δυναμικότητας μεταξύ 151kW και 10MW 0 MW NMH Ηλιοθερμικά Συστήματα 0 MW ΝΒΗ Αξιοποίηση Βιοαερίου από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Χωρίς Περιορισμό Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη διαθέσιμη δυναμικότητα συστημάτων που μπορούν να επιδοτηθούν στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου Χορηγιών από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου ( 3.4 Σημαντικές Επισημάνσεις Κατηγορία ΝΜΑ - Μεγάλα Εμπορικά Αιολικά Συστήματα Για την πιο πάνω Κατηγορία η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς που δύναται να έχει ένα Αιολικό Πάρκο, για να μπορεί να λάβει επιδότηση στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου είναι 20MW ανά επιχείρηση / άτομο.ο ορισμός της επιχείρησης δίνεται στην παράγραφο του παρόντος σχεδίου. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη εγκατεστημένη ισχύς που δύναται να έχει ένα Αιολικό Πάρκο, για να μπορεί να λάβει επιδότηση στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου είναι 31KW. Κατηγορία ΝΜΦ.1 - Μεγάλα Εμπορικά Φωτοβολταϊκά Συστήματα δυναμικότητας μέχρι 150kW Για την κατηγορία ΝΜΦ.1 η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς που μπορεί να έχει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα για να μπορεί να λάβει επιδότηση στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου είναι 150kWp ανά τεμάχιο γης και ανά επιχείρηση / άτομο. Ο ορισμός της επιχείρησηςδίνεται στην παράγραφο του παρόντος σχεδίου. Κατηγορία ΝΒΗ - Αξιοποίηση Βιοαερίου εκλυόμενου από χώρους Υγειονομικής ταφής απορριμμάτων i. Το Σχέδιο περιλαμβάνει την παραγωγή ηλεκτρισμού από την αξιοποίηση του βιοαερίου που παράγεται από τους ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων). ii. Το Σχέδιο δεν περιλαμβάνει την παραγωγή ηλεκτρισμού από καύση βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών / βιομηχανικών αποβλήτων (περιλαμβανομένων των καυσίμων που προέρχονται από απορρίμματα) σε αποτεφρωτήρες. iii. Συνολική τιμή πώλησης* της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία διοχετεύεται στο δίκτυο Διανομής / Μεταφοράς, από βιοαέριο ΧΥΤΑ

6 6 / 13 Η ελάχιστη τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από την αξιοποίηση Βιοαερίου εκλυόμενου από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και θα διοχετεύεται στο δίκτυο διανομής / μεταφοράς ηλεκτρισμού θα είναι 0,0974/kWh για τα πρώτα 20 χρόνια λειτουργίας του συστήματος. Η επιδότηση που θα καταβάλλεται από το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ θα προκύπτει από την διαφορά της συνολικής τιμής πώλησης και της συνολικής τιμής αγοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ από την ΑΗΚ ή άλλο προμηθευτή, όπως εκάστοτε θα καθορίζεται από ΡΑΕΚ. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η τιμή της αγοράς της kwh από την ΑΗΚ ή άλλο προμηθευτή ξεπεράσει την συνολική τιμή πώλησης, τότε η ΑΗΚ ή άλλος προμηθευτής θα καταβάλει το επιπλέον ποσό στο Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ. Η ελάχιστη τιμή πώλησης που δίδεται πιο πάνω, θα αυξάνεται με Πριμοδότηση = 1,71 σεντ /kwhηλεκτρισμού στις περιπτώσεις εκείνες όπου το αέριο που θα χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ηλεκτρισμού έχει επεξεργαστεί έτσι που η ποιότητα του να είναι αυτή του φυσικού αερίου ή εάν ο ηλεκτρισμός παράγεται από κυψέλες καυσίμου, αεριομηχανές, μηχανές ατμού, οργανικό κύκλo Rankine, συστήματα πολλαπλού καυσίμου ειδικά κύκλου Kalina ή μηχανές Stirling. Στην συνολική τιμή πώλησης συμπεριλαμβάνονται και αντισταθμιστικά οφέλη 2% (προ του ΦΠΑ) επί των ετήσιων εσόδων, τα οποία θα παρέχονται προς τις γειτνιάζουσες με τις εγκαταστάσεις κοινότητες. iv. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα / βιοαέριο θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό το οποίο θα εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο εκδότη για σκοπούς πληρωμής. 3.5 Μορφή δημόσιας ενίσχυσης Θα παραχωρείται επιδότηση υπό τη μορφή δημόσιας ενίσχυσης επί της παραγόμενης κιλοβατώρας (kwh) η οποία θα διοχετεύεται στο δίκτυο διανομής / μεταφοράς ηλεκτρισμού, όπως φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα 1, με τις διαφοροποιήσεις/περιορισμούς που αναφέρονται στις σημαντικές επισημάνσεις. Η μορφή όλων των δημοσίων ενισχύσεων που παραχωρούνται από το Σχέδιο αυτό είναι η Περιβαλλοντική. 3.6 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δικαιούχοι ανά κατηγορία επένδυσης Για τις κατηγορίες ΝΜΑ (Αιολικά Συστήματα), ΝΜΗ (Ηλιοθερμικά Συστήματα), ΝΒΗ (Αξιοποίηση Βιοαερίου) και ΝΜΦ.1 (Φωτοβολταϊκά Συστήματα δυναμικότητας μέχρι 150kW) Δικαιούχος είναι κάθε επιχείρηση η οποία έχει εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες άδειες /πιστοποιητικά/ δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στα σχετικά έντυπα αίτησης και θα υποβάλει σχετική αίτηση στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου. Η σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων που θα ενταχθούν στα Σχέδια, θα καθορίζεται με βάση τον ιεραρχικό κατάλογο που καταρτίστηκε από την ΡΑΕΚ με βάση την προκήρυξη της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 5/7/ Σημαντικές επισημάνσεις για όλους τους δικαιούχους Με τον όρο επιχείρηση νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, ή σύνολο ή ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, που αναπτύσσει οικονομική δραστηριότητα (όπως ορίζεται σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού). Δηλαδή η έννοια της επιχείρησης δεν περιορίζεται σε μία εταιρία ή ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οικονομική δραστηριότητα άλλα δυνατό να περιλαμβάνει ένα όμιλο εταιριών ή διάφορες οικονομικές μονάδες/φυσικά πρόσωπα, που ενεργούν από κοινού ως μία ενιαία οικονομική οντότητα. Για να υποβληθεί αίτηση, οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν πτωχεύσει, ούτε να τελούν υπό πτώχευση και να μη διώκονται ποινικά και να έχουν την οικονομική δυνατότητα υλοποίησης της επένδυσης. Οι αιτητές, οι προμηθευτές, οι εγκαταστάτες και όλοι οι συμβαλλόμενοι στην υλοποίηση του έργου θα πρέπει να έχουν την οικονομική και τεχνική ικανότητα για να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το έργο.

7 7 / 13 Επιχειρήσεις που θεωρούνται προβληματικές κατά την έννοια του άρθρου 1(7) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008. Για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008, μια ΜΜΕ θεωρείται προβληματική επιχείρηση όταν πληροί τους ακόλουθους όρους: α) αν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή β) αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο αυτού του κεφαλαίου έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον η σχετική επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της εγχώριας νομοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008, οι Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί από χρόνο μικρότερο της τριετίας δε θεωρούνται προβληματικές αναφορικά με το εν λόγω διάστημα, εκτός εάν η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία.

8 4. ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 8 / ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η παρούσα προκήρυξη του Σχεδίου καλύπτει επενδύσεις που αφορούν ηλεκτροπαραγωγή μέσω της εκμετάλλευσης της αιολικής, της ηλιακής ενέργειας και την αξιοποίηση Βιοαερίου εκλυόμενου από χώρους Υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Η συνολική τιμή πώλησης για κάθε κατηγορία παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα 1 με τις διαφοροποιήσεις/περιορισμούς που αναφέρονται στις σημαντικές επισημάνσεις. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (1) (2) (3) (4) (5) Α/Α ΕΠΕΝΔΥΣΗ Διάρκεια Επιδότησης Έτος Συνολική Τιμή Πώλησης ΝΜΑ Μεγάλα αιολικά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής ΝΜΑ1 Μεγάλα εμπορικά συστήματα 20 Χρόνια ,145/kWh ΝΜΦ Μικρά και Μεσαία φωτοβολταϊκά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής ΝΜΦ1 Εμπορικά φωτοβολταϊκά συστήματα, δυναμικότητας μεταξύ 20kW και 150kW, ενωμένα με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. ΝΜΦ1.A. Εμπορικά φωτοβολταϊκά συστήματα ενωμένα με το δίκτυο δυναμικότητας μεταξύ 20 και 150kW ΝΜΦ1.Β Εμπορικά φωτοβολταϊκά συστήματα ενωμένα με το δίκτυο δυναμικότητας μέχρι 20kW 20 Χρόνια ,138/kWh σταθερή για τα 10 πρώτα χρόνια και με δικαίωμα αναθεώρησης ±10% για τα επόμενα Χρόνια 2013 χρόνια. ΝΜΦ ΝΜΗ Μεγάλα φωτοβολταϊκά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής ΝΜΦ3 Μεγάλα εμπορικά φωτοβολταϊκά συστήματα, δυναμικότητας μεταξύ 151kW και 10MW ενωμένα με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Μεγάλα ηλιοθερμικά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής 20 Χρόνια ΝΜΗ1 Μεγάλα εμπορικά ηλιοθερμικά συστήματα ενωμένα με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. 20 Χρόνια ΝΒΗ Αξιοποίηση Βιοαερίου εκλυόμενου από χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΒΗ2 Παραγωγή ηλεκτρισμού από βιοαέριο εκλυόμενο από ΧΥΤΑ 20 Χρόνια ,1145/kWh (Επιδότηση=0, ,0171 πριμοδότηση (*) - τιμή αγοράς ΑΗΚ ή άλλου προμηθευτή)

9 (*)Πριμοδότηση =1,71 eurocent / kwh-electricity εάν το αέριο που θα χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ηλεκτρισμού έχει επεξεργαστεί έτσι που η ποιότητα του να είναι αυτή του φυσικού αερίου ή εάν ο ηλεκτρισμός παράγεται από κυψέλες καυσίμου, αεριομηχανές, μηχανές ατμού, οργανικός κύκλος Rankine, συστήματα πολλαπλού καυσίμου ειδικά κύκλου Kalina ή μηχανές Stirling. Σημαντικές Επισημάνσεις: 1. Η συνολική τιμή πώλησης ισχύει για τις αιτήσεις που υποβάλλονται και εγκρίνονται από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ. 2. Η μέγιστη συνολική ισχύς αιτήσεων που δύναται να παραληφθούν κάθε έτος ορίζεται στην παράγραφο 3.3 του παρόντος Σχεδίου. 9 / ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΗΚ Η ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ / ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 5.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η ΑΗΚ ή άλλος προμηθευτής αναλαμβάνει να αγοράζει την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ και διοχετεύεται στο δίκτυο διανομής / μεταφοράς στις πιο κάτω διατιμήσεις νοουμένου ότι τηρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις: (α) (β) (γ) Θα ικανοποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στην σύμβαση του παραγωγού με το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) ή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ), ανάλογα με την δυναμικότητα και άλλα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου συστήματος σύμφωνα με τους εκάστοτε εν ισχύ Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής. Η μέτρηση θα γίνεται στο σημείο σύνδεσης με το δίκτυο. Θα υπογράφεται σύμβαση αγοράς με την ΑΗΚ ή άλλο προμηθευτή, εικοσαετούς διάρκειας. Αποδοχή της τάσης και του τρόπου σύνδεσης των εγκαταστάσεων του ενδιαφερόμενου με το δίκτυο μεταφοράς ή διανομής ανάλογα με την περίπτωση όπως αυτοί θα καθορίζονται μετά από τεχνο-οικονομική μελέτη σε κάθε περίπτωση. Νοείται ότι, οι παραγωγοί ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, θα δύνανται μετά από σχετική έγκριση να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν για κάλυψη των δικών τους αναγκών και να πωλούν τυχόν πλεόνασμα στην ΑΗΚ ή άλλο προμηθευτή ή μη οικιακό καταναλωτή, με βάση του περί Επιλέγοντα Καταναλωτή Διατάγματος του 2004 ως έχει αυτό τροποποιηθεί, δυνάμει του άρθρου 44 των «περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008». 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ (α) Προτού συμβληθούν με την Αρχή, όλοι οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση είτε στον Διαχειριστή του Συστήματος Διανομής είτε στον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς, ανάλογα με την δυναμικότητα και άλλα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου συστήματος, σύμφωνα με τους εκάστοτε εν ισχύ Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής. Η αίτηση θα περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ (τάση, ισχύ, συχνότητα κτλ), την τοποθεσία της εγκατάστασης και τοπογραφικό σχέδιο και τα στοιχεία και διεύθυνση του αιτητή. (β) Το κόστος για την επέκταση, ενίσχυση, και σύνδεση του δικτύου με τις εγκαταστάσεις του αιτητή, περιλαμβανομένου και του μετρητή, θα υπολογίζονται βάσει της εκάστοτε πολιτικής χρέωσης και θα κατανέμονται σύμφωνα με τους εν ισχύ Κανονισμούς.

10 10 / 13 (γ) Οι εγκαταστάσεις του αιτητή θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής και να τυγχάνουν εγκεκριμένης επιθεώρησης. Θα ισχύουν γενικά όλοι οι κανονισμοί και νομοθεσία για της ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. (δ) Ο παραγωγός θα είναι υπεύθυνος, η δε αρμόδια αρχή θα ελέγχει ώστε να τηρούνται οι Τεχνικοί Όροι που θα περιλαμβάνονται στη Σύμβαση. Οι όροι αυτοί καθορίζουν την ποιότητα του παραγόμενου ρεύματος, το σύστημα προστασίας του δικτύου και των εγκαταστάσεων και την ασφάλεια του προσωπικού και του κοινού γενικά, σύμφωνα με τους Κανόνες Ασφαλείας που εφαρμόζει ο ΔΣΜ ή ΔΣΔ. (ε) Για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων και βιοαερίου δυναμικότητας μεγαλύτερης των 20kW, και αιολικών συστημάτων δυναμικότητας μεγαλύτερης των 30kW, οι αιτητές πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για εξασφάλιση Άδειας ή εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής και Λειτουργίας. (στ) Για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων που δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες της Εγκυκλίου 3/2008 του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή στις πρόνοιες των Διατάγματων Κ.Δ.Π. 123/2011 και 124/2011, οι αιτητές πρέπει να εξασφαλίσουν Πολεοδομική Άδεια από την Αρμόδια Πολεοδομική Αρχή 7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 7.1 Κατηγορία ΝΜΑ Όσοι υποβάλουν αίτηση μέσα στα πλαίσια της κατηγορίας ΝΜΑ του παρόντος σχεδίου, θα μπορούν να προχωρήσουν με την υλοποίηση της επένδυσης και τη σύνδεση των συστημάτων τους το αργότερο σε δώδεκα(12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Επιδότησης με την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ και να λάβουν την επιδότηση που αναφέρεται στον Πίνακα 1 του παρόντος σχεδίου. Σε περίπτωση που κάποιο έργο δεν ολοκληρωθεί και δεν συνδεθεί με το δίκτυο εντός του προαναφερθέντος χρονοδιαγράμματος, οι αιτητές θα λάβουν τη διατίμηση (συνολική τιμή πώλησης) που θα ισχύει κατά την ημερομηνία σύνδεσης του συστήματος με το δίκτυο σύμφωνα με τις πρόνοιες και όρουςτου Σχεδίου Χορηγιών το οποίο θα βρίσκεται σε λειτουργιά κατά την εν λόγω ημερομηνία. Το αργότερο σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία της καταρχήν έγκρισης των επιτυχόντων, θα πρέπει να εξασφαλιστούν και να υποβληθούν πιστοποιητικά Χρηματοδότησης για το έργο σύμφωνα με τα έντυπα αίτησης. Σε περίπτωση αποτυχίας δεν θα δίνεται παράταση. Νοείται ότι οι αιτητές θα πρέπει να έχουν κάνει την απαραίτητη προεργασία εξασφάλισης χρηματοδότηση προτού υποβάλουν την αίτηση τους στο Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ. Σε περίπτωση μη εξασφάλισης της χρηματοδότησης εντός τεσσάρων μηνών η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της καταρχήν έγκρισης του εν λόγω αιτητή και να προχωρήσει σε ανάθεση στον επόμενο επιλαχόντα ο οποίος με την σειρά του θα έχει τέσσερις μήνες προθεσμίας από την ημερομηνία καταρχήν έγκρισης. 7.2 Κατηγορίας ΝΜΦ.1 Όσοι υποβάλουν αίτηση μέσα στα πλαίσια της κατηγορίας ΝΜΦ.1 του παρόντος σχεδίου, θα μπορούν να προχωρήσουν με την υλοποίηση της επένδυσης και τη σύνδεση των συστημάτων τους το αργότερο σε επτά (7) μήνες από την ημερομηνία καταρχήν έγκρισης της αίτησης τους από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ και να λάβουν την επιδότηση που αναφέρεται στον Πίνακα 1 του παρόντος σχεδίου. Σε περίπτωση που κάποιο έργο δεν ολοκληρωθεί και συνδεθεί με το δίκτυο εντός των προαναφερθέντων ορίων, οι αιτητές θα μπορούν να λάβουν τη διατίμηση (συνολική τιμή πώλησης) που θα ισχύει κατά την ημερομηνία σύνδεσης του συστήματος με το δίκτυο και με βάση τις πρόνοιες των σχεδίων χορηγιών που θα είναι σε ισχύ ή των αμέσως επόμενων σχεδίων χορηγιών που θα εγκριθούν. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου θα υπάρχει αποδεδειγμένα δικαιολογημένη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση κάποιας εγκατάστασης και σύνδεσης της με το δίκτυο, και η καθυστέρηση αυτή δεν θα

11 11 / 13 οφείλεται στον αιτητή ή τον προμηθευτή ή τον εγκαταστάτη του συστήματος, η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ θα δύναται να παραχωρήσει παράταση χρόνου η οποία σε κάθε περίπτωση δε θα υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα και δεδομένου ότι το έργο θα ολοκληρωθεί προτού εκπνεύσει ο χρόνος παράτασης, να εγκρίνει την παραχώρηση της επιδότησης που προνοείται στον Πίνακα 1 του παρόντος σχεδίου. 8. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Επιχείρηση / άτομο που έτυχε οποιασδήποτε ενίσχυσης από άλλο Σχέδιο για τα ίδια μηχανήματα και εξοπλισμό δεν δικαιούται να υποβάλει αίτηση. Σώρευση: Οι ενισχύσεις του συγκεκριμένου προγράμματος δε μπορούν να σωρευθούν με άλλη χρηματοδότηση είτε από κοινοτικούς είτε από κρατικούς πόρους, για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες. Αιτήσεις για επενδυτικές προτάσεις που έχουν σχέση με τα ίδια υλικά / εξοπλισμό για τα οποία παραχωρήθηκε ήδη χορηγία με βάση προηγούμενα Σχέδια δε γίνονται δεκτές ούτε μπορούν να επιχορηγηθούν. Τονίζεται ότι οι αιτήσεις από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα εξετάζονται μόνο αν υποβάλλονται ΠΡΙΝ από την έναρξη πραγματοποίησης της επένδυσης (πριν από την παραγγελία των μηχανημάτων ή την έναρξη εργασιών). Η επιδότηση των εγκεκριμένων αιτήσεων θα καταβάλλεται μετά τη συμπλήρωση της επένδυσης (συμπεριλαμβανομένης της υποβολής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών) και την υπογραφή της σύμβασης επιδότησης. Η Επιτροπή θα σταματήσει να αποδέχεται αιτήσεις ή να εξετάζει υποβληθείσες αιτήσεις όταν δεσμευτεί με αποφάσεις παραχώρησης χορηγιών, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός του Σχεδίου. 9. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ/ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι αιτητές θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, κατά την περίοδο που θα ανακοινωθεί, προς την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου συμπληρώνοντας ειδικό έντυπο που θα εξασφαλίζουν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου, συνοδευόμενες από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά καθορίζονται στα έντυπα αίτησης και στους αντίστοιχους οδηγούς ενεργειακών επενδύσεων της κάθε κατηγορίας. Εάν κατά τον καταρχήν έλεγχο ή την αξιολόγηση των αιτήσεων, η Επιτροπή απαιτήσει την παροχή οποιονδήποτε πρόσθετων πληροφοριών ή διευκρινήσεων, οι αιτητές θα ενημερώνονται με γραπτή επιστολή και θα υποχρεούνται εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία της επιστολής να αποστείλουν τα ζητούμενα στοιχεία. Παρερχόμενης άπρακτης της προθεσμίας αυτός ή σε περίπτωση που και τα νέα στοιχεία κρίνονται ανεπαρκή, η Επιτροπή θα δύναται να απορρίψει την αίτηση χωρίς άλλη προειδοποίηση και να ενημερώσει ανάλογα τον αιτητή. Η επιδότηση θα παραχωρείται μετά την αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία του υπό αναφορά συστήματος / εξοπλισμού. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Απόφαση με αρ ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2013, πριν την παραχώρηση οποιασδήποτε χορηγίας / επιδότησης στους δικαιούχους, θα πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα: (α) Βεβαίωση από την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ότι η επιχείρηση έχει διευθετήσει όλες τις φορολογικές της υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία παραχώρησης της χορηγίας, νοουμένου ότι έχει υποχρέωση να εγγραφεί. (β) Για τις περιπτώσεις που ο αιτητής/δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο: Βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων που να αναφέρει το συνολικό αριθμό εργοδοτουμένων και ότι ο

12 12 / 13 αιτητής/δικαιούχος έχει διευθετήσει τις εισφορές/τέλη στα Ταμεία στα οποία υπάρχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών/τελών. (γ) Για τις περιπτώσεις που ο αιτητής/δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο: Βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων που να αναφέρει το συνολικό αριθμό εργοδοτουμένων και ότι ο αιτητής/δικαιούχος έχει διευθετήσει τις εισφορές/τέλη στα Ταμεία στα οποία υπάρχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών/τελών. Επίσης θα πρέπει να υποβάλλεται Βεβαίωση ότι το φυσικό πρόσωπο/εργοδότης έχει διευθετήσει τις εισφορές. (δ) Για τις περιπτώσεις που ο αιτητής/δικαιούχος είναι αυτοτελές εργαζόμενο πρόσωπο το οποίο δεν απασχολεί προσωπικό: Βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ότι έχει διευθετήσει τις εισφορές του. (ε) Βεβαίωση από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, που να αναφέρει ότι ο αιτητής / δικαιούχος έχει υποβάλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις και έχει εξοφλήσει όλες τις οφειλές του, με βάση τις νομοθεσίες του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων. Σημειώνεται επίσης ότι, για εγκαταστάσεις που υλοποιούνται εντός των Βρετανικών Βάσεων, επιδότηση θα παραχωρείται μόνο στις περιπτώσεις όπου διασφαλίζεται ότι η παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ θα πιστώνεται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η Επιτροπή θα σταματήσει να αποδέχεται αιτήσεις ή να εξετάζει υποβληθείσες αιτήσεις όταν δεσμευτεί με αποφάσεις παραχώρησης χορηγιών, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός του Σχεδίου για το έτος 2013 ή όταν συμπληρωθεί το εγκεκριμένο όριο δυναμικότητας. Η Επιτροπή, μετά από κατάλληλη μελέτη του θέματος και τη σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕΚ, θα δύναται μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου να μειώσει το ύψος της συνολικής τιμής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που θα δίδεται για κάθε κατηγορία ηλεκτροπαραγωγής με συστήματα ΑΠΕ, ανάλογα με τις μειώσεις που θα διαμορφωθούν στην τιμή αγοράς των συστημάτων ΑΠΕ. Σε περίπτωση που προκύψουν διαφοροποιήσεις επί του κόστους αγοράς συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, λόγω της επιβολής φορολογίας «anti-dumping» η οποία δεν ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του παρόντος Σχεδίου, η Επιτροπή θα δύναται μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου να διαφοροποιεί ανάλογα το ύψος της συνολικής τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από τα συστήματα αυτά. 10. ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΤΗ Πριν την παραχώρηση της επιδότησης θα υπογράφεται μεταξύ του αιτητή και του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, σχετική Συμφωνία Παροχής Επιδότησης. Από όσους καταρχήν εγκρίνονται να λάβουν επιδότηση θα απαιτείται όπως υποβάλλουν όλα τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία που θα δικαιολογούν την υλοποίηση της επένδυσης εντός του προκαθορισμένου χρόνου υλοποίησης. Θα γίνεται επίσης επιτόπου έλεγχος για επιβεβαίωση της εγκατάστασης και λειτουργίας των μηχανημάτων ή/και εξοπλισμού που αναφέρονται στην αίτηση. 11. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την κάθε κατηγορά επενδύσεων θα καθοριστεί από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ με σχετικές ανακοινώσεις. Η τελευταία ημερομηνία λήψης απόφασης από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν στα πλαίσια του παρόντος σχεδίου είναι η 20ή Δεκεμβρίου 2013.

13 12. ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 13 / 13 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις σε έντυπη μορφή από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην Λευκωσία και όλα τα επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου καθώς και τα γραφεία του Ιδρύματος Ενέργειας, και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Το Σχέδιο αυτό δύναται να τροποποιηθεί, να ανασταλεί ή και να αντικατασταθεί με άλλο Σχέδιο Χορηγιών. Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (29-213) ΦΒ4 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινοποιηθέν μέτρο συζητήθηκε σε συνεδρίαση με τις κυπριακές αρχές η οποία έλαβε χώρα στις 20 Σεπτεμβρίου 2006.

Το κοινοποιηθέν μέτρο συζητήθηκε σε συνεδρίαση με τις κυπριακές αρχές η οποία έλαβε χώρα στις 20 Σεπτεμβρίου 2006. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.XII.2006 E(2006)7237 Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 432/2006 - Κυπριακή Δημοκρατία Σχέδιο ενθάρρυνσης ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα και βιοαέριο από χώρους υγειονομικής ταφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.2.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αρ. Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ /14 Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης:.. /.. /2014 Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη.. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, και συγκεκριμένα στο κλάδο ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα