Aναπτυξιακή Κυθήρων Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Aναπτυξιακή Κυθήρων Α.Ε."

Transcript

1 Aναπτυξιακή Κυθήρων Α.Ε.

2 ΚΥΘΗΡΑ Έργα Ο.Π.Α.Α.Χ.

3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕIΑ ΚΥΘΗΡΩΝ Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυθήρων Α.Ε. (ΑΝ.ΚΥ. Α.Ε.), είναι ανώνυμη εταιρεία που λειτουργεί και δραστηριοποιείται στην περιοχή των Κυθήρων Αντικυθήρων (περιοχή παρέμβασης) από τον Μάιο του 1999, με έδρα το δημοτικό διαμέρισμα Κυθήρων (Επαρχίας Κυθήρων Νομού Αττικής).Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας, αποτελείται από το Δήμο Κυθήρων, που κατέχει το 86,6% των μετοχών, την Εγχώριο Περιουσία με 6,7% και τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Κυθήρων με το υπόλοιπο 6,7% Το οργανόγραμμα της ΑΝ.ΚΥ. Α.Ε. αποτελείται από: - Το 7μελές Δ.Σ., με πρόεδρο τον Δήμαρχο Κυθήρων - Τον Γενικό Διευθυντή - Ευστάθιος Ζωγράφος - Την Γραμματεία - Ευφροσύνη Κασιμάτη - Την Υπηρεσία Αγροτικής Ανάπτυξης - Χαράλαμπος Τζωρτζόπουλος - Την Οικονομική Υπηρεσία - Μαρία Κοντολέων - Την Τεχνική Υπηρεσία - Γεώργιος Συρμαλής - Το Τμήμα Μηχανογράφησης - Μυλωνόπουλος Κωνσταντίνος. Διοικητικό Συμβούλιο Γενικός Διευθυντής Γραμματεία Υπηρεσία Αγροτικής Ανάπτυξης Τεχνική Υπηρεσία Οικονομική Υπηρεσία Τμήμα Μηχανογράφησης Οι σκοποί της Αναπτυξιακής Κυθήρων Α.Ε. είναι: 1. Η έρευνα, καταγραφή και μελέτη δυνατοτήτων ανάπτυξης της Νήσου των Κυθήρων. 2. Η σύνταξη μελετών τοπικής Ανάπτυξης σε θέματα πολιτιστικά, φυσικού περιβάλλοντος, γεωργικής οικονομίας και κοινωνικών σκοπών. Η κατάδειξη των δυνατοτήτων ανάπτυξης και η εξεύρεση των αναγκαίων πόρων από Κοινοτικά και Εθνικά Προγράμματα, με λήψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και επενδυτικών δραστηριοτήτων από όλους τους φορείς.

4 3. Η εκπόνηση μελετών και εκτέλεση αναπτυξιακών έργων στην περιοχή της Νήσου των Κυθήρων Αντικυθήρων (αλιεία, βοσκότοποι, κτηνοτροφία, τουρισμός κ.λ.π.), ώστε να πραγματοποιηθεί με ορθολογικό τρόπο η ανάπτυξή τους από τους τοπικούς φορείς. 4. Η υποβοήθηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση επενδυτικών πρωτοβουλιών. 5. Η συμβολή στην προώθηση της ολοκληρωμένης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής και ειδικότερα της αγροτικής, τουριστικής, βιομηχανικής, ξενοδοχειακής, εξαγωγικής και της κατασκευής έργων με αξιοποίηση κοινοτικών, εθνικών και ιδιωτικών πόρων. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Η Αναπτυξιακή Κυθήρων Α.Ε., ως κύριος μοχλός ανάπυξης της Επαρχίας Κυθήρων Αντικυθήρων, από την ημέρα ίδρυσής της και μέχρι σήμερα ακολουθεί με συνέπεια και υπομονή 5 βασικές στρατηγικές ανάπτυξης που καταγράφονται ως ακολούθως: 1. Η χωρική προσέγγιση. Ανάπτυξη των ενδογενών πόρων. Κάθε περιοχή διαθέτει ένα σύνολο ειδικών χαρακτηριστικών πόρων. 2. Η προσέγγιση από «κάτω προς τα πάνω». Ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού. Συμμετοχή διαφόρων ομάδων και συμφερόντων στις στρατηγικές επιλογές. Αντικειμενικά κριτήρια επιλογής Μέτρων και Δράσεων. 3. Ενίσχυση του ρόλου της εταιρείας. Αύξηση του βαθμού αυτονομίας της εταιρείας. Ανάπτυξη ικανοτήτων της Ομάδας Διαχείρισης. Ανάπτυξη νέων στελεχών. 4. Συνεργασία με άλλες αναπτυξιακές Εταιρείες (Ο.Τ.Δ.) και φορείς δημοσίου. Σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Δημιουργία δικτύου συνεργασίας. 5. Στρατηγική της ολοκληρωμένης Ανάπτυξης. Πολυτομεακή προσέγγιση με στόχο την κοινωνική ισορροπία και την ευελιξία υλοποίησης.

5 Η ΑΝ.ΚΥ. Α.Ε. από τον Φεβρουάριο του 2003 έχει συνάψει σύμβαση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υλοποίηση του προγράμματος ΟΠΑΑΧ (Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου). ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Στόχοι του Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου αποτελεί ένα αυτοτελές Πρόγραμμα του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) για τη στήριξη της αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης και βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1257/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 και στον Κανονισμό (ΕΚ) 1750/1999 της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 1999 που αφορά τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1257/1999 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ). Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου ακολουθεί το πεδίο εφαρμογής και τους στόχους που περιγράφονται στους Κανονισμούς (ΕΚ) 1260/99, 1275/99 & 1750/99, με τους οποίους θεσπίζεται το πλαίσιο της κοινοτικής στήριξης καθώς και τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που συνοδεύουν και συμπληρώνουν άλλα μέσα της κοινής γεωργικής πολιτικής και με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 33 της συνθήκης. Τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης αφορούν επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, εγκατάσταση νέων γεωργών, κατάρτιση, πρόωρη συνταξιοδότηση, μειονεκτικές περιοχές και περιοχές που υπόκεινται σε περιβαλλοντικούς περιορισμούς, γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, βελτίωση της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, δασοκομία. Οι στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι : Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας ενόψει των προκλήσεων ενός συνεχώς ανταγωνιστικότερου διεθνούς περιβάλλοντος Βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η ελκυστικότητά της και να αποκατασταθεί η κοινωνική και οικονομική της λειτουργία Διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της υπαίθρου Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου , έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται δράσεις και ενέργειες, που εντάσσονται στους επτά Άξονες.

6 Προτεραιότητες του προγράμματος: 1. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε επίπεδο αγροτικής εκμετάλλευσης 2. Παρεμβάσεις στο επίπεδο μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορίας του πρωτογενούς γεωργικού και δασικού προϊόντος 3. Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού 4. Βελτίωση των υποστηρικτικών μηχανισμών και της ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 5. Παρεμβάσεις στο γεωργικό προϊόν 6. Ανάπτυξη και προστασία φυσικών πόρων και περιβάλλοντος 7. Προγράμματα ανάπτυξης αγροτικού χώρου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (7) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οι δράσεις που περιλαμβάνει ο Άξονας 7 σχετίζονται με τους ακόλουθους βασικούς στόχους του ΚΠΣ: Προστασία των οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερων περιοχών, καθώς και εκείνων που πλήττονται από τις αναπόφευκτες διαρθρωτικές μεταβολές και την προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς εξελίξεις και προώθηση της μείωσης των ανισοτήτων στις ευκαιρίες και τις αμοιβές μεταξύ φύλων και ομάδων του πληθυσμού. Συνέχιση της προσπάθειας μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και στήριξης της ανάπτυξης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας. Επανένταξη των ορεινών περιοχών και του νησιωτικού χώρου στο εθνικό παραγωγικό σύστημα έτσι, ώστε να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση τους. Οι δράσεις του άξονα 7 στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης μιας πολιτικής για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας, με απώτερο στόχο την ανασυγκρότηση της υπαίθρου. Η πολιτική αυτή έχει στόχο την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση της υπαίθρου, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η οικονομική αυτοδυναμία της, η προστασία του περιβάλλοντος και η διάσωση και διαφύλαξη στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η συγκεκριμένη πολιτική εντάσσεται σε ένα ενιαίο σύνολο κατευθύνσεων της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των περιφερειών, την ενίσχυση της απασχόλησης, την προώθηση των ίσων ευκαιριών, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Επίσης, βρίσκεται σε αντιστοιχία με την προτεραιότητα της ΕΕ για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών περιοχών, μέσω της διαφοροποίησης της οικονομικής βάσης, της παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών και την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής στον Ευρωπαϊκό χώρο.

7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΩΝ / ΔΡΑΣΕΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΘΗΡΩΝ) Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Ανάπλαση οικισμών Ανάδειξη στοιχείων αρχιτεκτονικής και αγροτικής κληρονομιάς Ανάπτυξη αγροτουριστικών δραστηριοτήτων για αγρότες Ενίσχυση Τουριστικών Δραστηριοτήτων Ενίσχυση Βιοτεχνικών Δραστηριοτήτων ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΝ.ΚΥ. ΜΕΣΩ ΟΠΑΑΧ ΜΕΤΡΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ- ΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ Δ.Δ. ΠΕΡΙΟΧΗ 7.4 ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΘΗΡΩΝ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ- ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΒΑ Η ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 28, , ΧΩΡΑ ΚΑΡΑΒΙΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ 35, , ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΥΝΟΛΟ (ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ) 64, , WIND MILL ΕΠΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΜΥΛΟΥ 136, , ΜΗΤΑΤΑ 7.5 ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ κ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ 178, , ΜΗΤΑΤΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ 62, , ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ (ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ) 376, , ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 6 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 244, , ΜΑΝΙΤΟΧΩΡΙ 7.6 ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΠΟΝΤΕ-ΣΤΑΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΕΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ- ΤΩΝ 4ΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΝΕΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 8 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 412, , ΚΑΛΑΜΟΣ 270, , ΚΑΛΑΜΟΣ ΣΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 4ΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ 420, , ΜΑΝΙΤΟΧΩΡΙ

8 ΚΟΡΩΝΗ-ΝΟΤΑΡΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ - 10 ΔΩΜΑΤΙΩΝ 404, , ΔΙΑΚΟΦΤΙ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 229, , ΚΑΡΑΒΑΣ ΦΑΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΝΕΑ ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΤΟΥ- ΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 397, , ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ 7.6 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΛΙΝΩΝ, 5 ΔΩΜΑΤΙΩΝ) 214, , ΜΗΤΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΠΑΝΑ- ΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 10 ΔΩΜΑΤΙΩΝ κ 29 ΚΛΙΝΩΝ, 4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 399, , ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΑ ΔΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 26 ΚΛΙΝΩΝ 400, , ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ (ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ) 3,392, ,035, ΖΕΙΔΩΡΟΣ ΕΠΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ 233, , ΚΑΨΑΛΙ WIND MILL ΕΠΕ ΝΕΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 390, , ΜΗΤΑΤΑ ΒΕΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 3ΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ 431, , ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ ΜΑΓΟΝΕΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ 156, , ΜΗΤΑΤΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ 88, , ΚΕΡΑΜΩΤΟ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ 112, , ΑΡΩΝΙΑΔΙΚΑ 7.9 ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙ- ΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ 53, , ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ 50, , ΑΡΩΝΙΑΔΙΚΑ ΚΑΣΤΡΙΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙ- ΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 249, , ΚΑΣΤΡΙΣΙΑΝΙΚΑ ΑΡΚΩΝ ΕΠΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ 367, , ΧΩΡΑ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΣΙΜΑΤΟΣ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ 37, , ΤΖΟΥΑΝΙΑΝΙΚΑ Μ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ 191, , ΜΗΤΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΘΗΡΑΪΚΗ Α.Ε. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 57, , ΚΑΨΑΛΙ

9 ΚΙΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 160, , ΚΑΡΑΒΑΣ ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ & ΜΕΤΑ- ΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3ΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 166, , ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ ΣΟΥΡΗΣ ΜΗΝΑΣ ΝΕΑ ΔΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 30 ΚΛΙΝΩΝ 481, , ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ ΖΟΥΒΑ Ο.Ε. ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ 249, , ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΑΥΛΑΝΤΗ ΡΑΧΗΛ 8 ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 449, , ΓΕΡΑΚΑΡΙ ΤΣΙΟΥΝΗ ΑΘΗΝΑ ΝΕΑ ΔΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 20 ΚΛΙΝΩΝ 437, , ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ 7.9 ΜΠΑΡΔΗ ΕΥΦΜΟΡΦΙΑ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΕΣ ΚΑ- ΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΡΩΝΙΑΔΙΚΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ 427, , ΑΡΩΝΙΑΔΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΕΠΑΥΛΗ 126, , ΑΡΩΝΙΑΔΙΚΑ ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ 400, , ΚΕΡΑΜΩΤΟ ΣΤΑΘΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 4 ΝΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 440, , ΔΙΑΚΟΦΤΙ ΓΕΡΑΚΙΤΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΛΑ ΝΕΑ ΔΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 34 ΚΛΙΝΩΝ 519, , ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ- ΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ 352, , ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΦΑΤΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΛΥΚΩΝ κ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 325, , ΦΑΤΣΑΔΙΚΑ 238, , ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ (ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ) 7,193, ,316, ΣΥΝΟΛΟ (ΑΝΑ ΟΠΑΑΧ) 11,027, ,776,

10 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α/Α ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΥΠΕΧΩΔΕ) Η ευαισθητοποίηση και η δραστηριοποίηση των παιδιών αλλά και της τοπικής κοινωνίας των Κυθήρων μέσα από την ενημέρωση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση για την προστασία και διατήρηση απειλούμενων ειδών και βιοτόπων Αναπτυξιακή Κυθήρων Α.Ε., Δήμος Κυθήρων Ολοκληρώθηκε 2 ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ - ΜΕΤΡΟ 3.4 (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ) Τουριστικές Ομάδες, Δράσεις Κατάρτισης, Συμβουλευτικής και Επιδότησης εργασίας Νομαρχία Πειραιά & Νήσων, Δήμος Κυθήρων, Αναπτυξιακή Κυθήρων Α.Ε. Ολοκληρώθηκε 3 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (Δράση 4.5.1) Πράξη - Φυσικό Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη (Υπουργείο Ανάπτυξης - Γ.Γ. Έρευνας & Τεχνολογίας) ΙΡΙΣ - Ανάπτυξη αερομεταφερόμενου συστήματος τηλεσκοπικών υπερφασματικών δεκτών για την εύρεση υποθαλάσσιων και παράκτιων πηγών γλυκού νερού ΑΝΚΟ ΑΕ, ΕΘΝ. ΜΕΤΣ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟ-ΕΡΓ. ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛ. & ΥΔΡΟΓ. ΣΧ. ΜΕΤ/ΓΩΝ Μ/ΚΩΝ. ΕΘΝ. ΜΕΤ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓ. ΤΗΛ/ΣΗΣ ΣΧ. ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, SPIRIT ΑΕ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΕ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ολοκληρώθηκε 4 Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 6 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Εξοπλισμοί Λιμένων Αλιείας (Μέτρο 3.3) Ανάπλαση Λιμανιών: Διακόφτι, Πλατειά Άμμος, Αγία Πελαγία, Αβλέμονας, Καψάλι Ανάπτυξη ειδικού λογισμικού πληροφορικής, για τη διαχείρηση του ΟΠΑΑΧ (το λογισμικό προσωρινά προορίζεται για ιδιωτική χρήση από την ΑΝ.ΚΥ.Α.Ε. Δημιουργία Ιστοσελίδας της ΑΝ.ΚΥ.Α.Ε. Αναπτυξιακή Κυθήρων Α.Ε. (Προμελέτη & Εξασφάλιση Χρηματοδότησης) Δήμος Κυθήρων (Υλοποίηση) Ολοκληρώθηκε Σε εξέλιξη - ΕΚΔΟΣΗ Υπό κατασκευή Επίσης: - Μέσω ΟΠΑΑΧ, έχουν εγκριθεί για τα Δημόσια Έργα: α) Η ανάπλαση κεντρικής οδού Λειβαδίου β) Δρόμος στον οικισμό Καλάμου, περιοχή Μεγάλη Μούρη -Στην ΑΝ.ΚΥ.Α.Ε., λειτουργεί από το 2001, το γραφείο Ανταποκριτή του ΟΑΕΔ 10

11 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΤΟΧΟΙ Κατά την επίσκεψη των ελεγκτικών ομάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ-Π της μονάδας Γ του Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων διαπιστώθηκαν τα εξής: Τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την πληροφόρηση και δημοσιότητα. Άριστη διάχυση πληροφοριών σχετικών με τα ΟΠΑΑΧ. Τήρηση και προσβασιμότητα σε πλήρες αρχείο φακέλων τελικών Παροχή οδηγιών και τεχνικών συμβούλων προς τους επενδυτές και καθοδήγηση τους κατα την πορεία υλοποίηση των επιχορηγούμενων έργων, καθώς και υπόδειξη λύσεων σε περιπτώσεις αντιμετώπισης δυσκολιών εκ μέρους των επενδυτών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η διαχείριση και η παρακολούθηση του προγράμματος ήταν ΆΡΙΣΤΗ. Η απορροφητικότητα του προγράμματος ήταν από τις υψηλότερες ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ. ΣΤΟΧΟΙ Η Ιδιαίτερα θετική εικόνα της ΑΝ.ΚΥ. Α.Ε. στη διαχείρισή της Α & Β φάσεις ΟΠΑΑΧ, συνολικού προϋπολογισμού ,65 δημιουργεί την πεποίθηση ότι πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων του 4ου κ.π.σ., στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στηριζόμενης στην ενδεδειγμένη εδαφική στρατηγική, προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες. 11

12 Εξοπλισμοί Λιμένων Αλιείας - Μέτρο 3.3 Κυθηραϊκός Σύνδεσμος - Πορτοκαλιά - Μέτρο Wind mill Ε.Π.Ε. - Μέτρο Ελένη Πρωτοψάλτη - Μέτρο Μαρία Καλλιγέρου - Μέτρο Αδαμαντία Κορώνη - Μέτρο Γιώργος Κασιμάτης - Μέτρο Ελισάβετ Δαπόντε Σταη - Μέτρο

13 Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος - Μέτρο Στυλιανή Φάρου - Μέτρο Χρήστος Σαγανάς - Μέτρο Ιωάννης Πρωτοψάλτης Γεωργία Κορωναίου - Μέτρο Μέτρο Μαρία Καλλιγέρου - Μέτρο Νικόλαος Καλλίγερος - Μέτρο Αθηνά Τσιούνη - Μέτρο Αλέξανδρος Σούγιαννης Μέτρο Wind mill E.Π.Ε. - Μέτρο Αικατερίνη Κασιμάτη - Μέτρο Αναστάσιος Βενάρδος Μέτρο

14 Άρκων E.Π.Ε. - Μέτρο Αφοί Πρωτοψάλτη Ο.Ε. - Μέτρο Δημήτρης Κορωναίος - Μέτρο Γενική Κυθηραϊκή - Μέτρο Γιώργος Κιρμίζογλου - Μέτρο Ευμορφία Μπάρδη - Μέτρο Εμμανουήλ Καστρίσιος Μέτρο Ευάγγελος Μεγαλοκονόμος Μέτρο Μηνάς Σουρής - Μέτρο Μαργαρίτα Κοντολέων - Μέτρο Ζείδωρος Ε.Π.Ε. - Μέτρο

15 Μάρθα Σταθάκη - Μέτρο Ραχήλ Παυλάντη - Μέτρο Ζούβα Ο.Ε. - Μέτρο Απόστολος Παναγιωτόπουλος Μέτρο Χαράλαμπος Σούγιανης - Μέτρο Ελένη Λεοντσίνη - Μέτρο Κυπαρισσούλα Γερακίτη - Μέτρο Σταματική Μαγονέζου - Μέτρο Στρατηγού & ΣΙΑ Ο.Ε. - Μέτρο Μαρία Καλλιγέρου - Μέτρο Παναγιώτης Φατσέας - Μέτρο

16 Αναπτυξιακή Κυθήρων Α.Ε. (ΑΝ.ΚΥ. Α.Ε.) Χώρα Κυθήρων Τηλ. & Φαξ: Development Agency of Kythera S.A. (ΑΝ.ΚΥ. S.A.) Chora Kythera Greece Tel. & Fax: YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το παρόν έντυπο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1 Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 2013 Η νέα περίοδος προγραμματισμού 2007-2013 παρέχει μια σημαντική ευκαιρία στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ETANAM A.E.OTA

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ETANAM A.E.OTA ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ETANAM A.E.OTA ΑΞΟΝΑΣ 4: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή 294.697.261 70.127.261 224.570.000 Τι είναι η προσέγγιση LEADER;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ N. ΖΑΚΥΝΘΟΥ & ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΑ 2007-2013

ΑΧΑΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΑ 2007-2013 ΑΧΑΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013 ((ΠΑΑ 2007 -- 2013)) ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΙΣΗΣ LEADER» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΙΚΟ ΥΛΙΙΚΟ 1 ηη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

6. Χρηµατοδοτικό σχέδιο, το οποίο περιλαµβάνει δύο πίνακες 6.1. Ετήσια συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ (σε ΕΥΡΩ) 543 6.2. Χρηµατοδοτικό σχέδιο ανά Άξονα (σε ΕΥΡΩ, συνολική περίοδος) Πίνακας 6.2.1: Χρηµατοδοτικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

«Έκθεση επιχειρηματικότητας για την Περιφέρεια Αττικής» ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 2006

«Έκθεση επιχειρηματικότητας για την Περιφέρεια Αττικής» ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 2006 «Έκθεση επιχειρηματικότητας για την Περιφέρεια Αττικής» ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 2006 Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ποσοστό 80%. ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΑ 2007-2013

ΑΧΑΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΑ 2007-2013 ΑΧΑΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007 2013 ((ΠΑΑ 2007 -- 2013)) ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΙΣΗΣ LEADER» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΙΚΟ ΥΛΙΙΚΟ 3 ηη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ίδρυση Η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.» (ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.) ιδρύθηκε στις 26/9/1995 (ΦΕΚ 5854/11-10-95) και έλαβε τη μορφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΧΕΔΙΟ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 1 Περιεχόμενα ΣΥΝΟΨΗ... 5 ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΗΝΑ, 2004 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ. 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ. 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ. ΗΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ άρχισε τη σταδιακή εφαρμογή του θεσμού του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου, το οποίο βασίζεται:

ΔΑΠΑΝΕΣ. ΗΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ άρχισε τη σταδιακή εφαρμογή του θεσμού του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου, το οποίο βασίζεται: ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ άρχισε τη σταδιακή εφαρμογή του θεσμού του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου, το οποίο βασίζεται: 1. Στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου κ. Τάσσου Παπαδόπουλου.

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων)

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007-2010 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) Ιούλιος 2008 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΜΑ : Ολοκληρωμένες δράσεις για την ανάπτυξη της υπαίθρου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. και

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. και ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 / 10 /2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 1911 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα