Ενεργειακή Απόδοση Υαλοπινάκων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενεργειακή Απόδοση Υαλοπινάκων"

Transcript

1 Ενεργειακή Απόδοση Υαλοπινάκων 1. Εισαγωγή Οι υαλοπίνακες χρησιμοποιούνται στα κτήρια για αερισμό και φυσικό φωτισμό. Ένας σημαντικός αριθμός μελετών έχουν δείξει ότι η υγεία, η άνεση και η παραγωγικότητα των ανθρώπων βελτιώνονται όταν ζουν και εργάζονται σε περιβάλλοντα με καλό αερισμό και πρόσβαση στο φυσικό φωτισμό. Ωστόσο οι υαλοπίνακες αποτελούν και μια σημαντική πηγή θερμικών απωλειών, προβλημάτων συμπύκνωσης και αισθήματος δυσφορίας. Μια πραγματική τεχνολογική επανάσταση έχει γίνει στη διάρκεια των τελευταίων ετών στο τομέα των υαλοπινάκων, η οποία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων υαλοπινάκων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, που μπορούν να μειώσουν δραματικά την ενεργειακή κατανάλωση, παρουσιάζουν μικρές θερμικές απώλειες, μικρότερες διαρροές αέρα, και θερμότερες επιφάνειες που βελτιώνουν το αίσθημα άνεσης και μειώνουν τα προβλήματα συμπυκνώσεως. Αυτοί οι υαλοπίνακες υψηλής ενεργειακής απόδοσης έχουν διάφορα χαρακτηριστικά όπως διπλά ή τριπλά τζάμια, ειδικές διαφανείς επιστρώσεις, μονωτικό αέριο ανάμεσα στα τζάμια, βελτιωμένα πλαίσια, κλπ. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μειώνουν τις απώλειες θερμότητας μέσω των παραθύρων. Η δημιουργία και η ανάπτυξη κατάλληλων προδιαγραφών για τα συστήματα παραθύρων και υαλοπινάκων είναι πολύ σημαντικές και απαραίτητες για την επίτευξη θερμικής άνεσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κάθε είδους κτήριο. Σε κτήρια κατοικίας οι σωστές και κατάλληλες ενεργειακές προδιαγραφές στα συστήματα παραθύρων και υαλοπινάκων μπορούν να μειώσουν την ενεργειακή κατανάλωση του κτηρίου σε ποσοστό 10%-50%. Σε εμπορικά, βιομηχανικά και εκπαιδευτικά κτήρια οι κατάλληλες ενεργειακές προδιαγραφές στα συστήματα παραθύρων και υαλοπινάκων έχουν το δυναμικό να μειώσουν το κόστος φωτισμού και HVAC σε ποσοστό 10%-40% [1]. Ο σχεδιασμός και η επιλογή των παραθύρων και των υαλοπινάκων πρέπει να βασίζονται σε μια ολιστική θεώρηση. Αυτή η ολιστική θεώρηση του σχεδιασμού των παραθύρων και των υαλοπινάκων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: θερμικά κέρδη και απώλειες οπτικές απαιτήσεις σκίαση και ηλιοπροστασία θερμική άνεση έλεγχος συμπύκνωσης

2 έλεγχος υπεριώδους ακτινοβολίας έλεγχος θερμικής ακτινοβολίας έλεγχος ακουστικής φυσικός φωτισμός ενεργειακές απαιτήσεις Τελικά, η βέλτιστη επιλογή παραθύρων και υαλοπινάκων εξαρτάται από ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων όπως ο τύπος χρήσης του κτηρίου, το τοπικό μικροκλίμα, ο προσανατολισμός του κτηρίου, κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, κ.λ.π. 2. Ενεργειακές Παράμετροι των Υαλοπινάκων Οι τέσσερις βασικές οπτικές παράμετροι του τζαμιού που επηρεάζουν και καθορίζουν την μετάδοση ενέργειας με ακτινοβολία είναι η διαπερατότητα (transmittance), η ανακλαστικότητα (reflectance), η απορροφητικότητα (absorptance) και η εκπεμπτικότητα (emittance). Η διαπερατότητα εκφράζει το ποσοστό της ακτινοβολίας που περνάει μέσα από το τζάμι, δηλαδή την ικανότητα του τζαμιού να αφήνει να περάσει η ακτινοβολία από μέσα του, και την προσδιορίζουμε ανάλογα με την περιοχή μηκών κύματος ακτινοβολίας σαν διαπερατότητα στο ορατό κομμάτι του φάσματος, διαπερατότητα στο υπεριώδες, ή ολική διαπερατότητα στην ηλιακή ακτινοβολία. Η ανακλαστικότητα εκφράζει το ποσοστό της ακτινοβολίας που ανακλάται πάνω στην επιφάνεια του τζαμιού, δηλαδή η ικανότητα του τζαμιού να ανακλά την ακτινοβολία που προσπίπτει στην επιφάνεια του, ενώ η απορροφητικότητα εκφράζει το ποσοστό της ακτινοβολίας που απορροφάται από το τζάμι, δηλαδή την ικανότητα του τζαμιού να απορροφά την προσπίπτουσα ακτινοβολία. Τέλος η εκπεμπτικότητα εκφράζει το ποσοστό της ακτινοβολίας που εκπέμπεται από το τζάμι σαν υπέρυθρη ακτινοβολία, δηλαδή την ικανότητα του τζαμιού να ακτινοβολεί θερμική ακτινοβολία σύμφωνα με τους νόμους της μετάδοσης θερμότητας με ακτινοβολία. Για να θέσουμε πλήρεις και σωστές προδιαγραφές σε ένα σύστημα παραθύρων και υαλοπινάκων, είναι απαραίτητο να προσδιορίσουμε τις ακόλουθες ενεργειακές παραμέτρους: Συντελεστής θερμοπερατότητας U-value των υαλοπινάκων Συντελεστής ηλιακών θερμικών κερδών από τους υαλοπίνακες (window solar heat gain coefficient, SHGC Διαπερατότητα του τζαμιού στο ορατό κομμάτι του φάσματος (Glass Visible Transmittance, VT Συντελεστής Διείσδυσης αέρα ή Infiltration

3 Αναλυτικότερα: 2.1 Συντελεστής θερμοπερατότητας ή U-value των υαλοπινάκων Ο Συντελεστής Θερμοπερατότητας, (u-value), χαρακτηρίζει την θερμότητα που μεταδίδεται μέσω του γυαλιού και με τους τρεις τρόπους μετάδοσης θερμότητας (αγωγή, μεταφορά, ακτινοβολία), λόγω διαφοράς θερμοκρασίας στις επιφάνειες του και εκφράζει τον ρυθμό απωλειών θερμότητας, σε μόνιμες συνθήκες, λόγω διαφοράς θερμοκρασίας ανάμεσα στις επιφάνειες του τζαμιού. Η θερμοπερατότητα του τζαμιού εκφράζεται σε W/m 2 K. Ουσιαστικά, ο συντελεστής u-value εκφράζει τις απώλειες θερμότητας ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένου υαλοπίνακα, για κάθε βαθμό ( K ή C) διαφοράς θερμοκρασίας ανάμεσα στον εξωτερικό και εσωτερικό χώρο. Όσο χαμηλότερος είναι ο συντελεστής θερμοπερατότητας, τόσο μικρότερες είναι οι θερμικές απώλειες και τόσο μεγαλύτερη η θερμομονωτική ισχύς των υαλοπινάκων. Οι τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας μειώνονται όσο αυξάνεται το πάχος του τζαμιού, για παράδειγμα η τιμή του u-value για απλό τζάμι πάχους 4mm είναι 5.8 W/m 2 K ενώ για ένα μονό υαλοπίνακα πάχους 19mm η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας μειώνεται σε 5.4 W/m 2 K. Αντίστοιχα, ο συντελεστής u-value για ένα διπλό απλό υαλοπίνακα, ο οποίος αποτελείται από δύο υαλοπίνακες πάχους 4mm ο καθένας με απόσταση 12mm μεταξύ τους μειώνεται σε 2.9 W/m 2 K. Στα διπλά τζάμια ο συντελεστής u-value μειώνεται ελαφρά όσο αυξάνεται η απόσταση ανάμεσα στα δύο τζάμια. Επιπροσθέτως, αν ανάμεσα στους δύο υαλοπίνακες, στα διπλά τζάμια, χρησιμοποιηθεί κάποιο άλλο αέριο όπως κάποιο από τα ευγενή αέρια (Ar ή Kr) η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας μειώνεται περαιτέρω και φτάνει στο 2.6 W/m 2 K για την περίπτωση υαλοπινάκων πάχους 4mm ο καθένας με απόσταση μεταξύ τους 16mm. Επίσης οι ανακλαστικοί υαλοπίνακες προστατεύουν τον εσωτερικό χώρο από την ηλιακή ακτινοβολία. Ένας διπλός ανακλαστικός υαλοπίνακας 6mm πάχους και με απόσταση μεταξύ των τζαμιών 12mm (με αέρα), έχει συντελεστή θερμοπερατότητας 2.8 W/m 2 K [2,3]. Στη συνέχεια, εμφανίζονται εξελικτικά οι διπλοί υαλοπίνακες χαμηλής εκπεμπτικότητας, (low emissivity glazing), ή ενεργειακοί υαλοπίνακες, (energy efficient glazing), οι οποίοι εμποδίζουν τις απώλειες θερμότητας από την μια πλευρά του τζαμιού στη άλλη, συντελώντας έτσι στην εξοικονόμηση ενέργειας. Αρχικά, διατίθενται οι υαλοπίνακες χαμηλής εκπεμπτικότητας πρώτης γενιάς που βασίζονται στο μπλοκάρισμα της μεταφοράς θερμότητας από την μια πλευρά του υαλοπίνακα στην άλλη λόγω λεπτών επιστρώσεων μεταλλικών οξειδίων (π.χ. οξείδια του αργύρου), τα οποία οι κατασκευαστές εναπέθεταν στη επιφάνεια των υαλοπινάκων. Για low-e glazing δεύτερης γενιάς o συντελεστής u-value μειώνεται μεταξύ 2.2

4 W/m 2 K και 1.6 W/m 2 K, ενώ για low-e glazing τρίτης γενιάς με Ar στο διάκενο ανάμεσα στους υαλοπίνακες o συντελεστής u-value φτάνει την τιμή 1.1 W/m 2 K Για να αντιληφθεί κάποιος την εξέλιξη των υαλοπινάκων καθώς και την σημαντικότητα του συντελεστή θερμοπερατότητας χρησιμοποιούμε το εξής παράδειγμα: Κτήριο με υαλοπίνακες 25m 2 που δημιουργεί διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στον εξωτερικό και εξωτερικό χώρο 10 C παρουσιάζει θερμικές απώλειες: 1. για απλό-μονό τζάμι με u-value 5.4 W/m 2 C, οι θερμικές απώλειες είναι 5.4W/m 2 C x 25 m 2 x 10 C=1350W=32.4 kwh/day 2. για ένα απλό διπλό τζάμι με u-value 2.9 W/m 2 C, οι θερμικές απώλειες είναι 2.9W/m 2 C x 25 m 2 x 10 C=725W=17.4 kwh/day 3. για ένα low-e τζάμι δεύτερης γενιάς με u-value 1.6 W/m 2 C, οι θερμικές απώλειες είναι 1.6W/m 2 C x 25 m 2 x 10 C=400W=9.6 kwh/day 4. για ένα low-e τζάμι τρίτης γενιάς με u-value 1.1 W/m 2 C, οι θερμικές απώλειες είναι 1.1W/m 2 C x 25 m 2 x 10 C=275W=6.6 kwh/day Η παρατηρούμενη διαφορά στις θερμικές απώλειες είναι σημαντικότατη. Στον πίνακα 1 φαίνεται η μεταβολή του συντελεστή θερμοπερατότητας σε σχέση με την απόσταση ανάμεσα στους υαλοπίνακες και για τους εξής διαφορετικούς υαλοπίνακες: διπλούς με αέρα ανάμεσα στους υαλοπίνακες διπλούς με 90% Ar ανάμεσα στους υαλοπίνακες διπλούς με 90% Kr ανάμεσα στους υαλοπίνακες low-e με αέρα ανάμεσα στους υαλοπίνακες low-e με 90% Ar ανάμεσα στους υαλοπίνακες low-e με 90% Kr ανάμεσα στους υαλοπίνακες. u-value=3.3 (αέρας) u-value=3.0 (αέρας) Απόσταση ανάμεσα στους υαλοπίνακες 6mm u-value=2.8 (90% Kr) u-value=3.0 ( u-value=2.5 αέρας) u-value=2.0 Απόσταση ανάμεσα στους υαλοπίνακες 9mm u-value=2.6 (90% Kr) u-value=2.8 ( u-value=2.0 αέρας) u-value=1.6 Απόσταση ανάμεσα στους υαλοπίνακες 12mm u-value=1.4 u-value=1.1

5 u-value=2.9 (αέρας) u-value=2.7 ( u-value=2.6 (90% Kr) u-value=1.7 αέρας) u-value=1.3 u-value=1.1 u-value=2.7 (αέρας) u-value=2.8 (αέρας) Απόσταση ανάμεσα στους υαλοπίνακες 15mm u-value=2.6 (90% Kr) u-value=2.6 ( u-value=2.6 ( u-value=1.5 αέρας) u-value=1.2 Απόσταση ανάμεσα στους υαλοπίνακες 20mm u-value=2.6 (90% Kr) u-value=1.4 αέρας) u-value=1.2 u-value=1.1 u-value=1.1 Πίνακας 1 : Η μεταβολή του συντελεστή θερμοπερατότητας ανάλογα με το είδος του υαλοπίνακα και την απόσταση ανάμεσα στους υαλοπίνακες 2.2 Συντελεστής ηλιακών θερμικών κερδών από τους υαλοπίνακες (window solar heat gain coefficient, SHGC O συντελεστής ηλιακών θερμικών κερδών από τους υαλοπίνακες, (SHGC), είναι η δεύτερη σημαντικότερη ενεργειακή παράμετρος των υαλοπινάκων μετά τον συντελεστή θερμοπερατότητας και εκφράζει την ικανότητα του τζαμιού να ελέγχει τα ηλιακά θερμικά κέρδη μέσω των υαλοπινάκων. Η πηγή των ηλιακών θερμικών κερδών είναι η άμεση ηλιακή ακτινοβολία που έρχεται κατευθείαν από την ήλιο, η διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στο έδαφος από διάχυση στα νέφη και στα σωματίδια της ατμόσφαιρας, και η ανακλώμενη ηλιακή ακτινοβολία από το έδαφος και τις άλλες επιφάνειες. Οι ενεργειακές προδιαγραφές και τα standards των παραθύρων που παλιότερα αντιπροσωπεύονταν από τον συντελεστή σκίασης, (shading coefficient, SC), σήμερα προσδιορίζονται από αυτόν τον νεότερο συντελεστή που ονομάζεται SHGC, ο οποίος ορίζεται σαν ο λόγος της θερμότητας που μεταδίδεται μέσω του παραθύρου μέσα στο κτήριο προς την συνολική προσπίπτουσα στο παράθυρο ηλιακής ακτινοβολίας. Ο παλαιότερος SC και ο νεότερος SHGC συνδέονται μεταξύ τους με την σχέση: SC=SHGC/0.87 Ο SHGC είναι καθαρός αριθμός και παίρνει τιμές ανάμεσα στο 0 και στο 1. Προφανώς, SHGC=0 σημαίνει ότι δεν μεταδίδεται τίποτα από την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία σαν θερμότητα μέσα στο κτήριο μέσω του παραθύρου, ενώ SHGC=1 δηλώνει ότι το σύνολο της προσπίπτουσας στο παράθυρο ηλιακής

6 ακτινοβολίας μεταδίδεται σαν θερμότητα μέσω του παραθύρου μέσα στο κτήριο. Ένα παράθυρο με SHGC=0.6 θα μεταδίδει μέσα στο κτήριο διπλάσια ηλιακά θερμικά κέρδη από ένα παράθυρο με SHGC=0.3. Συνεπώς, σε κτήρια με υψηλό ψυκτικό φορτίο είναι λογικό να προτιμούνται υαλοπίνακες με χαμηλές τιμές του SHGC, ενώ παράθυρα με υψηλές τιμές του SHGC προτιμούνται σε κτήρια με υψηλό θερμικό φορτίο. Οι τιμές του συντελεστή SHGC κυμαίνονται από περίπου 80% για καθαρό τζάμι σε λιγότερο από 20% για ανακλαστικό τζάμι με χρωματική επίστρωση. Ένα απλό διπλό τζάμι έχει SHGC περίπου 0.70, αυτή η τιμή μειώνεται με την προσθήκη low-e επιστρώσεων, ενώ μειώνεται δραστικά με τη προσθήκη χρωματικών επιστρώσεων. Στον Πίνακα 2 φαίνονται οι τιμές του συντελεστή SHGC για διαφορετικούς τύπους υαλοπινάκων. Τύπος τζαμιού SHGC Μονό τζάμι πάχους 6mm 0.81 Μονό, white laminated με επίστρωση που απορρίπτει την 0.46 θερμότητα, πάχους 6mm Διπλό απλό τζάμι, πάχους 6mm 0.70 Διπλό, ανακλαστικό τζάμι (Bronze), πάχους 6mm 0.35 Τριπλό απλό τζάμι, πάχους 3mm 0.67 Διπλό τζάμι, Pyrolitic low-e, πάχους 3mm 0.71 Soft coat Low-e, double glaze with Ar, 6mm 0.57 High Efficiency low-e, 6mm 0.37 Suspended coated film, 3mm 0.35 Suspended coated film with Ar, 3mm 0.27 Double Suspended coated film with Kr, 3mm 0.34 Πίνακας 2 : οι τιμές του συντελεστή SHGC για διαφορετικούς τύπους υαλοπινάκων. Ο Συντελεστής SHGC χρησιμοποιείται ευρέως στις ΗΠΑ, ενώ στην Ευρώπη χρησιμοποιούν επίσης και τον ανάλογο συντελεστή g-value Συντελεστής g-value : g-value: ολικά ηλιακά θερμικά κέρδη/προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία Όπως μπορεί κανείς να αντιληφθεί, υψηλές τιμές του συντελεστή g-value προτιμούνται στα ψυχρότερα κλίματα και χαμηλότερες στα περισσότερο θερμά.

7 2.3 Διαπερατότητα του τζαμιού στο ορατό κομμάτι του φάσματος, ή Glass Visible Transmittance (VT) Η glass visible transmittance, (VT), εκφράζει το ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας από το ορατό κομμάτι του φάσματος που περνάει μέσα από το υλικό του τζαμιού. Η ηλιακή ακτινοβολία είναι μικρού μήκους κύματος ακτινοβολία και καλύπτει ευρύ τμήμα του φάσματος από 0.2 μm έως 4 μm. Το ηλιακό φάσμα αποτελείται από τρεις κύριες περιοχές: α)το υπεριώδες (UV), το οποίο δεν είναι ορατό από το ανθρώπινο μάτι και απορροφάται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από το στρατοσφαιρικό όζον, β)το ορατό, (0.45 μm έως 0.75 μm), που είναι ορατό από το ανθρώπινο μάτι και περιέχει περίπου το 47% της ηλιακής ενέργειας και γ) το εγγύς υπέρυθρο που δεν είναι ορατό από το ανθρώπινο μάτι και περιέχει περίπου το 46% της ηλιακής ενέργειας. Όπως η SHGC έτσι και η VT είναι καθαρός αριθμός και παίρνει τιμές από 0 έως 1. Υψηλές τιμές της VT δηλώνουν ότι υπάρχει περισσότερος φυσικός φωτισμός σε ένα εσωτερικό χώρο, και αν το κτήριο έχει σχεδιαστεί σωστά μπορεί να μειώσει το ηλεκτρικό φορτίο. Η παράμετρος VT εξαρτάται από τον τύπο του τζαμιού, τον αριθμό των υαλοπινάκων, και την κάθε είδους επίστρωση των υαλοπινάκων. Οι τιμές της VT κυμαίνονται από πάνω από 90% για μη επιστρωμένο καθαρό τζάμι έως λιγότερο από 10% για πολύ ανακλαστικές επιστρώσεις σε χρωματιστά τζάμια. Ένα τυπικό διπλό τζάμι έχει VT περίπου 78%. Αυτή η τιμή ελαττώνεται ελαφρά με την προσθήκη μιας low-e επίστρωσης ενώ μειώνεται δραστικά με την προσθήκη χρώματος. Οι τιμές της VT για όλο το παράθυρο είναι πάντα χαμηλότερες από εκείνες στο κέντρο του τζαμιού καθώς η τιμή της VT για το πλαίσιο του παραθύρου είναι μηδέν. Παλαιότερα, σε περιοχές με υψηλά ψυκτικά φορτία, η χρήση επιστρώσεων και χρωμάτων στα παράθυρα είχε σαν συνέπεια την δραστική μείωση των τιμών της παραμέτρου VT. Ωστόσο, καινούργια υψηλής απόδοσης χρωματιστά τζάμια και low-solar-gain low-e επιστρώσεις έκαναν δυνατή τη μείωση των ηλιακών κερδών με μια μικρή μείωση της VT. Με δεδομένο ότι η σχέση ανάμεσα στον έλεγχο των ηλιακών κερδών και στον έλεγχο του φωτισμού είναι πολύ σημαντική, ένας καινούργιος συντελεστής αναπτύχθηκε για να αποτυπώνει αυτή τη σχέση. Αυτός ο συντελεστής ονομάστηκε LSG (Lighting Solar Gain) και ορίζεται σαν ο λόγος της visible transmittance (VT) προς τον solar heat gain coefficient (SHGC). Δηλαδή: LSG=VT/SHGC Στον Πίνακα 3 αποτυπώνονται οι τιμές της παραμέτρου VT για διαφορετικούς τύπους υαλοπινάκων. Τύπος τζαμιού VT (%) Μονό τζάμι πάχους 6mm 89 Μονό, white laminated με επίστρωση που απορρίπτει την 73

8 θερμότητα, πάχους 6mm Διπλό απλό τζάμι, πάχους 6mm 79 Διπλό, ανακλαστικό τζάμι (Bronze), πάχους 6mm 21 Τριπλό απλό τζάμι, πάχους 3mm 74 Διπλό τζάμι, Pyrolitic low-e, πάχους 3mm 75 Soft coat Low-e, double glaze with Ar, 6mm 73 High Efficiency low-e, 6mm 70 Suspended coated film, 3mm 55 Suspended coated film with Ar, 3mm 53 Double Suspended coated film with Kr, 3mm 55 Πίνακας 3 : οι τιμές της παραμέτρου VT για διαφορετικούς τύπους υαλοπινάκων. 2.4 Διαρροές αέρα ή διείσδυση αέρα ή Infiltration Όταν υπάρχει μια διαφορά πίεσης ανάμεσα στον εσωτερικό χώρο ενός κτηρίου και στον χώρο έξω από το κτήριο (η οποία δημιουργείται κυρίως από διαφορά θερμοκρασίας), ο αέρας διεισδύει μέσω των ρωγμών που υπάρχουν ανάμεσα στα μέρη που συναρμολογούν το παράθυρο. Η διείσδυση του αέρα οδηγεί στην αύξηση του θερμικού ή του ψυκτικού φορτίου του κτηρίου όταν ο εξωτερικός αέρας που εισέρχεται μέσα στο κτήριο πρέπει να θερμανθεί ή να ψυχθεί. Τα επίπεδα της διείσδυσης εξαρτώνται από τις κλιματικές συνθήκες και ιδιαίτερα από το μικροκλίμα γύρω από το κτήριο. Οι ρωγμές και τα κενά αέρα που υπάρχουν αν ανάμεσα στις συναρμολογήσεις των παραθύρων δημιουργούν καταστάσεις διείσδυσης. Συνεπώς, η μόνωση και η στεγανοποίηση αυτών των περιοχών είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για τον έλεγχο των διαρροών [5]. Τα αποτελέσματα των διαρροών και της διείσδυσης πολύ συχνά ποσοτικοποιούνται με την χρήση του όρου "Infiltration rate" δηλώνεται η ποσότητα του αέρα (σε κυβικά μέτρα στη μονάδα του χρόνου) που περνάνε μέσα στο κτήριο μέσω μιας μοναδιαίας επιφάνειας τζαμιού υπό δεδομένες συνθήκες πίεσης. Πολύ συχνά στην φυσική κτηρίου και στους υπολογισμούς της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτηρίων χρησιμοποιείται για τον ποσοτικό προσδιορισμό του Infiltration ο όρος air exchange rate, που καθορίζεται σαν ο αριθμός των αλλαγών αέρα μέσα στον όγκο του κτηρίου στη μονάδα του χρόνου. Ο όρος air exchange rate είναι επίσης γνωστός και σαν air changes per hour (ACHs). 3. Κριτήρια Επιλογής Υαλοπινάκων

9 Η επιλογή των υαλοπινάκων αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα που επηρεάζει καθοριστικά την θερμική συμπεριφορά ενός κτηρίου. Ο σχεδιασμός και η επιλογή των παραθύρων και του τζαμιού οφείλουν να ενσωματώνονται με τις γενικότερες ενεργειακές απαιτήσεις του κτηρίου για ψύξη, θέρμανση και φωτισμό. Τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής υαλοπινάκων μπορούν να συνοψισθούν ως ακολούθως: Θερμική Συμπεριφορά - Θερμομόνωση α. Διπλοί Υαλοπίνακες: O σχεδιασμός και η εφαρμογή των διπλών υαλοπινάκων αποτέλεσε σταθμό στην θερμομονωτική απόδοση τους. Με τον όρο "διπλά τζάμια" εννοούμε δύο υαλοπίνακες κολλημένοι μεταξύ τους περιμετρικά, με διάκενο μεταξύ τους έτσι ώστε να σχηματίζουν έναν "υαλοθάλαμο". Η χρήση των διπλών υαλοπινάκων αποτελεί εδώ και δεκαετίες τον κανόνα στην κατασκευή παραθύρων και κουφωμάτων που παρέχουν θερμομόνωση και ηχομόνωση. Στη συνέχεια οι διπλοί υαλοπίνακες βελτιώθηκαν σημαντικά έτσι ώστε να αυξηθεί η ενεργειακή τους απόδοση με τη χρήση ευγενών αερίων κυρίων Ar ή Kr για την πλήρωση του διάκενου ανάμεσα στα δύο τζάμια, καθώς και με την κατάλληλη επιλογή των διαστάσεων του ανωτέρω διάκενου για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων όσον αφορά την θερμομόνωση. Η τριπλή υάλωση αποτελεί σύνθεση περισσοτέρων παραλλήλων υαλώσεων. Σε κουφώματα νέας γενιάς η τριπλή υάλωση θεωρείται πλέον μια "συμβατική υάλωση", αντικαθιστώντας την διπλή για λόγους καλύτερης θερμομόνωσης. β. Υαλοπίνακες Χαμηλής Εκπεμπτικότητας: οι χαμηλής εκπεμπτικότητας υαλοπίνακες ή low-e ή ενεργειακοί υαλοπίνακες έχουν ιδιαίτερα αυξημένες δυνατότητες παρεμπόδισης (μπλοκαρίσματος) της μεταφοράς θερμότητας από την μια πλευρά τους προς την άλλη, χάριν σε λεπτότατες επιστρώσεις μεταλλικών στοιχείων, όπως οξειδίων του αργύρου, που βρίσκονται στην επιφάνεια των υαλοπινάκων. Οι υαλοπίνακες low-e έχοντας την ειδική επίστρωση στη μια πλευρά της επιφάνειας τους λειτουργούν σαν καθρέπτες της θερμικής ακτινοβολίας, έτσι το ποσοστό της εκπεμπόμενης υπέρυθρης ακτινοβολίας δεν ξεπερνά το 4%, ενώ το 96% ανακλάται. Η χρήση των ενεργειακών υαλοπινάκων μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση στο κόστος ψύξης και θέρμανσης των κτηρίων γ. Υαλοπίνακες Ελέγχου της Ηλιακής Ακτινοβολίας (solar control glazing) : το είδος αυτό υαλοπινάκων επιτρέπουν στο τμήμα της ηλιακής ακτινοβολίας που αποτελεί το ορατό κομμάτι του ηλιακού φάσματος να περάσει μέσα στο κτήριο δια του παραθύρου, ενώ διαχέουν ή ανακλούν σε μεγάλο ποσοστό την ηλιακή θερμική ακτινοβολία (το εγγύς υπέρυθρο τμήμα του ηλιακού φάσματος). Στην ουσία πρόκειται για διπλά τζάμια συνήθως χρωματιστά, αν και δεν είναι απαραίτητο, με

10 λεπτότατες στρώσεις από ειδικά υλικά ενσωματωμένες στο γυαλί. Τα υλικά αυτά παρέχουν το διπλό πλεονέκτημα της αυξημένης διαπερατότητας στο ορατό τμήμα του ηλιακού φάσματος και της μεγάλης ανακλαστικότητας στο εγγύς υπέρυθρο τμήμα του ηλιακού φάσματος [6]. Ακουστική-Ηχομόνωση Ένας υαλοπίνακας υψηλής απόδοσης οφείλει να ικανοποιεί υψηλά standards. Και ένα σημαντικό μέρος της απόδοσης των υαλοπινάκων σχετίζεται με την ακουστική και την ηχομόνωση. Υπάρχουν δύο βασικοί συντελεστές που σχετίζονται με τον ήχο και την ακουστική και πρέπει να υπολογίζονται και να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό ενός συστήματος υαλοπινάκων για ένα κτήριο. Αυτοί οι συντελεστές περιγράφονται ως ακολούθως: α. Sound Transmission Class ή STC rating : αυτός ο συντελεστής αναφέρεται στα επίπεδα ήχου για το εσωτερικό του κτηρίου όπου οι κύριοι ήχοι είναι από ομιλίες ανθρώπων ή από συσκευές γραφείων β. Outdoor-Indoor Transmission Class ή OITC rating: αυτός ο συντελεστής αναφέρεται στα επίπεδα ήχου για τους εξωτερικούς τοίχους όπου οι πηγές του ήχου είναι εξωγενείς, όπως π.χ. αυτοκίνητα. Αυτός ο συντελεστής είναι πολύ σημαντικός ιδιαίτερα για τους Αρχιτέκτονες αφού έχει σημαντική επίπτωση στην απόδοση και λειτουργία του κτηρίου Υψηλές τιμές των ανωτέρω συντελεστών είναι επιθυμητές και επιδιώκονται για καλύτερα αποτελέσματα στις περισσότερες εφαρμογές. Έτσι, ένας μονός υαλοπίνακας έχει STC rating ενώ οι απλοί διπλοί υαλοπίνακες έχουν STC rating Ασφάλεια Οι υαλοπίνακες μπορεί να υποστούν φθορές, καταπόνηση ή να καταστραφούν από κρούση, σεισμό, θερμικό σοκ, φωτιά, κ.λ.π. Οι κύριοι υαλοπίνακες ασφαλείας θεωρούνται τα laminated τζάμια, στα Ελληνικά αποδίδονται συνήθως σαν triplex. Στους υαλοπίνακες αυτούς ανήκουν τα αλεξίσφαιρα και τα αντιδιαρρηκτικά τζάμια. Τα τζάμια ασφαλείας πρέπει να ταυτοποιούνται με μια ανεξίτηλη ετικέτα πάνω στο γυαλί που δείχνει την υιοθέτηση από τους κατασκευαστές του των κατάλληλων standards για τα τζάμια ασφαλείας.

11 Προστασία από τις Συμπυκνώσεις H συμπύκνωση συμβαίνει όταν η θερμοκρασία στην εσωτερική επιφάνεια του υαλοπίνακα πέφτει κάτω από το σημείο δρόσου του εσωτερικού αέρα. Οι στρατηγική για τον περιορισμό των συμπυκνώσεων στους υαλοπίνακες περιλαμβάνει τζάμια με χαμηλές τιμές της u-value και επιπλέον θέρμανση του τζαμιού για να αυξηθεί η θερμοκρασία της επιφανείας του Υγιεινή και Ποιότητα Αέρα Εσωτερικού Περιβάλλοντος Οι υαλοπίνακες μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα υγιεινής και ποιότητας αέρα μέσα στο κτήριο, (υγρασία και ανάπτυξη μούχλας), επιτρέποντας διαρροές νερού ή συμπυκνώσεις Ανθεκτικότητα και Διάρκεια Ζωής Το γυαλί είναι ένα από τα πλέον ανθεκτικά δομικά υλικά, αντιστεκόμενο στις επιδράσεις των καιρικών συνθηκών για δεκαετίες. Ωστόσο είναι υλικό εύθραυστο και μπορεί να εμφανίσει φθορές που κυρίως οφείλονται στους ακόλουθους παράγοντες: α. θόλωση από προβλήματα συμπυκνώσεων: εμφανίζεται όταν η υγρασία διεισδύει μέσα στο γυαλί, στο μονωτικό χώρο ανάμεσα στους υαλοπίνακες και προκαλεί φαινόμενα συμπυκνώσεων. Αυτές οι διαρροές εμφανίζονται όταν το σφράγισμα των υαλοπινάκων δεν είναι ερμητικό, αλλά παρουσιάζει διαρροές. β. θραύση του γυαλιού : προκαλείται από κρούση ή αποδυνάμωση του γυαλιού λόγω ανάπτυξης ρωγμών ή γρατζουνιών στην επιφάνεια του. Αυτού του είδους οι ζημιές στην επιφάνεια των υαλοπινάκων μπορεί να προκύψουν από ακατάλληλο χειρισμό τους ή από τη επαφή του γυαλιού με το μεταλλικό πλαίσιο Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Το γυαλί δεν χρειάζεται συντήρηση εκτός φυσικά από καθαρισμό. Τα προιόντα καθαρισμού για το γυαλί πρέπει να είναι ήπια και μη λειαντικά. Τα σφραγίσματα των υαλοπινάκων πρέπει να αντικαθίστανται περιοδικά ώστε να διατηρείται η καλή απόδοση των υαλοπινάκων και να αποφεύγονται φαινόμενα θόλωσης και συμπυκνώσεων

12 4. Πολιτική, και Οδηγίες για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στους Υαλοπίνακες στην Ευρώπη Τον Ιούλιο του 2013 η Ευρωπαική Ένωση ξεκίνησε μια δημόσια διαβούλευση για την εξοικονόμηση ενέργειας και την βιωσιμότητα στα κτήρια. Τα κύρια στοιχεία για μια ολοκληρωμένη πολιτική όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και την βιωσιμότητα στα κτήρια μπορούν να συνοψιστούν ως ακολούθως: Διερεύνηση, αποτύπωση και αντιμετώπιση όλων των κοινωνικο-οικονομικών διαστάσεων της βιωσιμότητας στα κτήρια (υγεία, άνεση, ασφάλεια, ευημερία, κλπ), σε κάθε πρωτοβουλία της EU σχετικά με το βιώσιμο κτήριο Επιλογή πολιτικών που αφορούν την βιωσιμότητα του κτηρίου καθοδηγούμενοι από τον πλήρη κύκλο ζωής του κτηρίου, συμπεριλαμβανομένης και της φάσης της χρήσης του Δημιουργία και ανάπτυξη μεθόδων ανακύκλωσης των υλικών του κτηρίου, στο τέλος της ζωής του, όπως το γυαλί Προσπάθειες για την εναρμόνιση ή τουλάχιστον την αναγνώριση διαφόρων μεθόδων αξιολόγησης της βιωσιμότητας, εργαλείων, και πιστοποιήσεων, όπως τα σχήματα πιστοποίησης EPDs Η Συνεισφορά του γυαλιού στο βιώσιμο κτήριο μπορεί συνοπτικά να περιγραφεί ως ακολούθως: η είσοδος του φυσικού φωτός μέσα στο κτήριο είναι ένα ζωτικό και κυρίαρχο στοιχείο στον ενεργειακό σχεδιασμό κτηρίων. Παρέχοντας άφθονο φυσικό φωτισμό μέσα στο κτήριο και μια άνετη οπτική σύνδεση με τον έξω από το κτήριο κόσμο, οι υαλοπίνακες προσφέρουν στους ενοίκους του κτηρίου όλα τα πλεονεκτήματα που συνδέονται με το φυσικό φως όσον αφορά την υγεία και την άνεση ενώ ενδυναμώνουν την ποιότητα της οπτικής και της αισθητικής στους εσωτερικούς χώρους Οι σύγχρονες επιλογές ενεργειακών υαλοπινάκων συνεισφέρουν σημαντικά στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου δημιουργώντας θετικό ενεργειακό ισοζύγιο και μειώνοντας τις ανάγκες του κτηρίου για φυσικό φωτισμό. Επιπλέον, οι περισσότερες θερμικές προσομοιώσεις κτηρίων, στα περισσότερα ευρωπαικά κλίματα, και για τους περισσότερους τύπους κτηρίων έδειξαν ότι ο μέσος λόγος των γυάλινων επιφανειών προς το εμβαδόν του δαπέδου πρέπει να αυξηθεί. Επίσης, τα γυάλινα προιόντα παρουσιάζουν ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις φάσεις του κύκλου ζωής του κτηρίου, που σημαίνει ότι το γυαλί είναι ένα καλό υλικό για βιώσιμα κτήρια. Το γυαλί παράγεται από μη ρυπογόνες πρώτες ύλες, με μια διαδικασία παρασκευής που είναι υψηλής

13 ενεργειακής απόδοσης και που παράγει πολύ λίγα απόβλητα. Και το πιο ελκυστικό, το γυαλί είναι πλήρως ανακυκλούμενο. 4.1 Ανάπτυξη ενός Energy Labeling σχήματος στην Ευρωπαική Ένωση για παράθυρα Η ντιρεκτίβα 2010/30/EU επεκτείνει το energy labeling και σε προιόντα που σχετίζονται με την ενέργεια, π.χ. παράθυρα τα οποία δεν καταναλώνουν απευθείας την ενέργεια, όμως έμμεσα επηρεάζουν σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση του κτηρίου. Το Eco-design και το Energy Labeling αναγνωρίζει ότι τα παράθυρα έχουν σημαντικότατο ρόλο στη εξοικονόμηση ενέργειας και στην ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και τελικά επισημαίνουν ότι πρέπει να δημιουργηθούν νέα Energy Labeling σχήματα που να αφορούν τους υαλοπίνακες. Οι υψηλής ενεργειακής απόδοσης τεχνολογίες υαλοπινάκων μπορούν να έχουν μια σημαντικότατη συνεισφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην μείωση των εκπομπών CO2 με δεδομένο ότι τα τζάμια των κτηρίων θα αντικατασταθούν με υαλοπίνακες υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Ο σαφής καθορισμός της θερμικής συμπεριφοράς ενός υαλοπίνακα είναι ένα θέμα αρκετά πολύπλοκο, καθώς επηρεάζεται από σημαντικό αριθμό παραμέτρων που πρέπει να ληφθούν υπόψη για το κάθε παράθυρο. Συνεπώς ο Ευρωπαίος καταναλωτής πρέπει να έχει ένα σαφές, κατανοητό και ξεκάθαρο εργαλείο με βάση το οποίο να μπορεί να επιλέξει το κατάλληλο τζάμι. Για το σκοπό αυτό το Eco-Design and Energy Labeling για υαλοπίνακες μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα χρήσιμο. Οι κύριες παράμετροι του σχήματος Energy Labeling για υαλοπίνακες στην ΕΕ μπορούν να συνοψιστούν ως ακολούθως: Ο υπολογισμός της ενεργειακής συμπεριφοράς ενός υαλοπίνακα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ενεργειακό ισοζύγιο ανάμεσα στα θερμικά κέρδη (που εκφράζονται με το g-value) και στις θερμικές απώλειες (που εκφράζονται με το u-value), καθώς επίσης και το εάν το κτήριο έχει ενεργειακές ανάγκες μόνο για θέρμανση ή επίσης και για ψύξη Η Ευρώπη πρέπει να διαιρεθεί σε διάφορες κλιματικές ζώνες ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες Ο σκοπός του σχήματος πρέπει να περιοριστεί στην αντικατάσταση των υαλοπινάκων όσον αφορά την αγορά κατοικιών Επιπλέον παράμετροι όπως η θερμική άνεση το καλοκαίρι και η διαπερατότητα του φωτός πρέπει να λαμβάνονται υπόψη Η αγορά υαλοπινάκων έχει σημαντικότατο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας στον κτηριακό τομέα λόγω της διαθεσιμότητας ενός ευρύτατου φάσματος προιόντων ενεργειακών υαλοπινάκων και παραθύρων και επίσης λόγω της χαμηλής μέχρι τώρα διείσδυσης αυτών των προιόντων στην Ευρωπαική αγορά. Έρευνες στον τομέα της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτηρίων έδειξαν ότι περίπου το 86% των Ευρωπαικών παραθύρων έχουν ανεπαρκή και

14 ενεργειακά αναξιόπιστα τζάμια από τα οποία το 44% είναι ακόμα μονοί υαλοπίνακες. Από τις ανωτέρω αξιόπιστες ανεξάρτητες έρευνες έχουν διαπιστωθεί τα ακόλουθα σημαντικά [6]: 1. Πάνω από 100 εκατομμύρια τόνοι εκπομπών CO2 μπορούν να περιοριστούν αν τα ανεπαρκή τζάμια στην ΕΕ αντικατασταθούν με ενεργειακά τζάμια 2. Το εκτιμούμενο ενεργειακό δυναμικό από τα παράθυρα στα Ευρωπαικά κτήρια φτάνει τα 785PJ/έτος μέχρι το Ενεργειακή Ταξινόμηση των Παραθύρων (Window Energy Rating, WER) Η ενεργειακή ταξινόμηση των παραθύρων, (WER), δείχνει την ενεργειακή απόδοση του κάθε παραθύρου. Το σύστημα ταξινόμησης βασίζεται στην κλίμακα από G μέχρι Α +, που είναι το σχήμα με την μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. Το ανωτέρω σύστημα ταξινόμησης είναι παρόμοιο με εκείνο που χρησιμοποιείται στην ενεργειακή ταξινόμηση των ηλεκτρικών συσκευών. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι περίπου το 25% της θερμότητας χάνεται-διαφεύγει από το κτήριο μέσω των ανοιγμάτων του, η επιλογή των ενεργειακών παραθύρων και υαλοπινάκων θεωρείται σημαντική τόσο για την εξοικονόμηση ενέργειας όσο και για την εξοικονόμηση χρημάτων από την μείωση των λογαριασμών θέρμανσης και ηλεκτροδότησης. Για το σκοπό αυτό όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην Ευρώπη επιλέγουν την ενεργειακή κλάση Α και Α + για τους υαλοπίνακες σαν ένα μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας. Τι ακριβώς είναι η ενεργειακή ταξινόμηση των παραθύρων σε ενεργειακές κλάσεις (WER): είναι ένας αλγόριθμος ο οποίος λαμβάνει υπόψη του την ολική διαπερατότητα του υαλοπίνακα στην ηλιακή ακτινοβολία, τα ποσά της ηλιακής ενέργειας που εισέρχονται μέσα στο κτήριο δια μέσου του υαλοπίνακα (συνήθως προσδιορίζονται μέσω του συντελεστή g- value του υαλοπίνακα), τον συντελεστή θερμοπερατότητας (u-value) ολόκληρου του παραθύρου (τζάμι και πλαίσιο), την εκπεμπτικότητα του υαλοπίνακα στην υπέρυθρη ακτινοβολία, δηλ. το πόσο ο υαλοπίνακας μπορεί να κρατήσει τη θερμότητα μέσα στο κτήριο, και φυσικά τον ρυθμό διείσδυσης (infiltration rate), μέσω των σφραγισμάτων του παραθύρου. Για να δημιουργηθούν τα κατάλληλα standards για την ενεργειακή ταξινόμηση των υαλοπινάκων καθορίστηκε ένα σχεδιαστικό μοντέλο-πρότυπο υαλοπίνακα. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης με αυτό το μοντέλο τοποθετείται σε μια κλίμακα ταξινόμησης ανάμεσα στη βαθμίδα Α + που εκπροσωπεί την ανώτερη βαθμίδα ενεργειακής απόδοσης και την βαθμίδα G που εκπροσωπεί την κατώτερη βαθμίδα ενεργειακής απόδοσης. Αυτό το σύστημα ταξινόμησης είναι αρκετά ικανοποιητικό και εύχρηστο καθώς παρουσιάζει μεγάλη συμβατότητα με άλλα συστήματα ενεργειακής ταξινόμησης που αφορούν το κτηριακό περιβάλλον. Αξίζει να τονισθεί ότι η ενεργειακή ταξινόμηση των παραθύρων και η τοποθέτηση τους σε μια ενεργειακή κλάση αφορά ολόκληρο το παράθυρο (τζάμι και πλαίσιο)

15 4.3 Πλεονεκτήματα από τη Ενεργειακή Ταξινόμηση των Παραθύρων Η εγκατάσταση σε κτήρια κατοικίας παραθύρων με πιστοποιημένη ενεργειακή απόδοση μέσω του συστήματος ενεργειακής ταξινόμησης παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα τα οποία συνοψίζονται ως ακολούθως: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, με σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και συνεπώς μικρότεροι λογαριασμοί για θέρμανση, ψύξη και ηλεκτροδότηση του κτηρίου Κατάλληλη εξασφάλιση μέσω της πιστοποιημένης έγκρισης του παραθύρου Τα ενεργειακά ταξινομημένα παράθυρα έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τα ποιοτικά standards της ΕΕ για κτήρια κατοικιών και ικανοποιούν τις κοινοτικές οδηγίες και απαιτήσεις Η νομοθεσία της ΕΕ από τον Οκτώβριο του 2010 απαιτεί τα παράθυρα στα κτήρια κατοικίας να ανήκουν τουλάχιστον στην ενεργειακή κλάση C 4.4 Προς την ενεργειακή κλάση Α Ο τύπος των υαλοπινάκων είναι πολύ σημαντικός, και κυρίαρχα τα ενεργειακά τζάμια (low-e), για την επίτευξη της κλάσης Α. Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργειακή ταξινόμηση των παραθύρων. Για την επίτευξη της ενεργειακής κλάσης Α ή μιας ενεργειακής κλάσης πολύ κοντά στο Α πρέπει να θεωρούνται τα ακόλουθα: Βελτίωση του συντελεστή g-value του παραθύρου χωρίς να αυξάνεται ο συντελεστής u-value Βελτίωση του συντελεστή u-value χωρίς να μειώνεται ο συντελεστής g-value Η ενεργειακή ταξινόμηση των παραθύρων και η κλάση Α δεν είναι μια νέα Ευρωπαική ιδέα. Προγράμματα και συστήματα ενεργειακής ταξινόμησης και απόδοσης παραθύρων και υαλοπινάκων υπάρχουν ήδη στις ΗΠΑ, στον Καναδά, Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία καθώς και σε άλλες χώρες. Ο λόγος γιαυτό είναι σαφής και ξεκάθαρος: Το κτήριο σε όλο τον κόσμο είναι ένα από τα πλέον ενεργοβόρα συστήματα και ένα μεγάλο μέρος των θερμικών απωλειών συμβαίνει μέσω των ανοιγμάτων. Έτσι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ανοιγμάτων (παράθυρα και πόρτες) βελτιώνει σημαντικά την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. Η χρήση του συστήματος της ενεργειακής ταξινόμησης των παραθύρων και η προσπάθεια επίτευξης της κλάσης Α στα παράθυρα μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ενεργειακή απόδοση αυτού του πολύπλοκου συστήματος-οργανισμού που ονομάζεται κτήριο.

16 5. Η Κατάσταση στην Ελλάδα Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ), οποίος διαμορφώνει το πλαίσιο αρχών και καθορίζει τους όρους και τις προυποθέσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, η ενεργειακή απόδοση των κτηρίων προσδιορίζεται με βάση την μεθοδολογία υπολογισμού της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας [7]. Η μεθοδολογία αυτή περιλαμβάνει σαν δεδομένα εισόδου ένα μεγάλο αριθμό στοιχείων που αφορούν το κτήριο (δομικά χαρακτηριστικά του κτηρίου, γεωμετρικά χαρακτηριστικά, εσωτερικά φορτία, φωτισμός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανολογικός εξοπλισμός, HVAC, αριθμός χρηστών, κλπ), καθώς και στοιχεία του επικρατούντος κλίματος. Το ζητούμενο output είναι η ενεργειακή κατανάλωση του κτηρίου για μια δεδομένη χρονική περίοδο καθώς και η εσωτερική θερμοκρασία του κτηρίου ανά θερμική ζώνη. Για την εφαρμογή αυτού του κανονισμού η Ελληνική επικράτεια χωρίστηκε στις ακόλουθες 4 κλιματικές ζώνες με βάση τις βαθμοημέρες θέρμανσης: Ζώνη Α: Κρήτη, Δωδεκάνησα, Σάμος, Ν. Μεσσηνίας, Ν. Λακωνίας, Ν. Αργολίδας, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Κύθηρα και νησιά Σαρωνικού, Αρκαδία (πεδινή) Ζώνη Β : Ν. Αττικής, Ν. Κορινθίας, Ν. Ηλείας, Ν. Αχαίας, Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Ν. Φθιώτιδας, Ν. Φωκίδας, Ν. Βοιωτίας, Ν. Εύβοιας, Ν. Μαγνησίας, Λέσβος, Χίος, Κέρκυρα, Λευκάδα, Ν. Θεσπρωτίας, Ν. Πρέβεζας, Ν. Άρτας Ζώνη Γ : Αρκαδία (ορεινή), Ν. Ευρυτανίας, Ν. Ιωαννίνων, Ν. Λάρισας, Ν. Καρδίτσας, Ν. Τρικάλων, Ν. Πιερίας, Ν. Ημαθίας, Ν. Πέλλης, Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Κιλκίς, Ν. Χαλκιδικής, Ν. Σερρών (εκτός ΒΑ Τμήματος), Ν.Καβάλας, Ν. Ξάνθης, Ν.Ροδόπης, Ν. Έβρου Ζώνη Δ : Ν. Φρεβενών, Ν. Κοζάνης, Ν. Φλώρινας, Ν. Σερρών (ΒΑ Τμήμα), Ν. Δράμας Στον Πίνακα 4 αποτυπώνεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας (u-value) των ανοιγμάτων και των γυάλινων προσόψεων των κτηρίων (μη ανοιγόμενες και μερικώς ανοιγόμενες), ανά κλιματική ζώνη σύμφωνα με τον Κανονισμό ΚΕΝΑΚ, που είναι Νόμος του Κράτους από το Ανοίγματα (Παράθυρα, πόρτες μπαλκονιών, κ.α.) U-value (W/m 2 K) Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ Γυάλινες προσόψεις κτηρίων μη ανοιγόμενες και μερικώς ανοιγόμενες

17 U-value (W/m 2 K) Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ Πίνακας 4: ο μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας (u-value) των ανοιγμάτων και των γυάλινων προσόψεων των κτηρίων (μη ανοιγόμενες και μερικώς ανοιγόμενες), ανά κλιματική ζώνη. Επιπλέον σύμφωνα με τον κανονισμό ΚΕΝΑΚ η ελάχιστη τιμή του συντελεστή g- value για τους υαλοπίνακες καθορίζεται στο 0.76 Βιβλιογραφία [1] G. D. Ander, Windows and Gazing, Whole Building Design Guide, National Institute of Buildings Science, 2015 [2] Balaras, C., G air exchange rate aglia, A., Georgopoulou, E., Mirasgedis, S., Sarafidis, Y. & Lalas, P., European residential buildings and empirical assessment of the Hellenic building stock, energy consumption, emissions and potential energy savings, Building and Environment, Volume 42, Issue 3, March 2007, [3] Σανταμούρης, Μ., «Κατανάλωση ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα», Πρακτικά ημερίδας που διοργάνωσε η Ακαδημία Αθηνών και το ΕΜΠ με θέμα Εξοικονόμηση Ενέργειας, Αθήνα [4] J. Goulding, J. Owen Lewis and T. Steemers, Energy in Architecture, Energy Research Group, School of Architecture, UCD, Dublin, [5] Π. Κοσμόπουλος, Κτίρια, Ενέργεια και Περιβάλλον, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2008 [6] Glass for Europe, Building, Automotive, Solar Energy Glass, Issue 2015 [7] ΚΕΝΑΚ -Νόμος 3661 για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων Ευχαριστίες Ο οδηγός υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου Cool-Nano (733) της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης, που χρηματοδοτείται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Πόρους.

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση σε ανεµοπίεση Υδατοπερατότητα Ανεµοδιαπερατότητα Συντελεστής θερµοπερατότητας Ηχοµόνωση

Αντίσταση σε ανεµοπίεση Υδατοπερατότητα Ανεµοδιαπερατότητα Συντελεστής θερµοπερατότητας Ηχοµόνωση CE Λίγο πολύ όλοι µας έχουµε ακούσει για το σήµα CE ή έχουµε δει την αναγραφή του πάνω σε διάφορα προϊόντα, κυρίως σε ηλεκτρικές συσκευές ή παιχνίδια. Τα αρχικά CE αποτελούν συντοµογραφία της γαλλικής

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών

Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών Θεόφιλος Παγιάτης Γ.Γ. ΠΟΒΑΣ Σύμφωνα με τα έως τώρα στατιστικά στοιχεία από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαίος έλεγχος του ηλιακού φωτός και θερμομόνωση

Κορυφαίος έλεγχος του ηλιακού φωτός και θερμομόνωση Ε ξ ο ι κ ο ν ό μ η σ η * Σ ε ι ρ ά Σημαντική εξοικονόμηση αποτελεσματική θερμομόνωση σημαίνει μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση. Με το, το κόστος ψύξης και θέρμανσης μειώνεται σημαντικά! Διαθέσιμα πάχη Διαμέρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή

Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Σύστημα διπλών υαλοπινάκων από την Θερμοπλαστική Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς για θέρμανση και δροσισμό και βελτιώστε την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ O φυσικός ή παθητικός δροσισμός βασίζεται στην εκμετάλλευση ή και στον έλεγχο των φυσικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στο κτήριο και το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Eεντούτοις τα πλεονεκτήματα των ξύλινων κουφωμάτων είναι:

Eεντούτοις τα πλεονεκτήματα των ξύλινων κουφωμάτων είναι: Το τεχνικό εγχειρίδιο που έχετε στα χέρια σας είναι αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας των στελεχών της SIMPLY WOOD. Σκοπό έχει να παρουσιάσει όλα τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά των κουφωμάτων SIMPLY WOOD

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υαλοπίνακες

Ενεργειακοί Υαλοπίνακες Ενεργειακοί Υαλοπίνακες Μπορεί η οικολογική προσέγγιση μιας πιο λελογισμένης χρήσης των ενεργειακών πόρων του πλανήτη να προσπαθεί εδώ και πολλά χρόνια να μας πείσει για μια οικονομικότερη χρήση των πηγών

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Τα εξωτερικά κουφώματα (θύρες και παράθυρα) είναι τα δομικά στοιχεία που καλύπτουν τα ανοίγματα που αφήνουμε στους εξωτερικούς τοίχους του

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» B. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Κριτήρια Επιλογής Υαλώσεων

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Κριτήρια Επιλογής Υαλώσεων ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Κριτήρια Επιλογής Υαλώσεων Συντάχθηκε από: Βαγγέλης Κουρεμένος ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.T.A.B.E. Product Manager - Πολιτικός Μηχανικός Tel: +302310723215, Fax: +302310799042, Mob: +306973310504

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας

Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας Εκτίμηση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των ελληνικών νομών από ενεργειακές χρήσεις του οικιακού τομέα το 2010 Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Αγαπητοί συνάδελφοι Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών για περικοπές σε όλους τους τομείς που σήμερα είναι κάτι επιβεβλημένο, το MILITARY CLUB έρχεται με μια πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι μας.

Διαβάστε περισσότερα

Χ.ΠΑΤΡΙΝΟΣ. Γυαλί & υπέρυθρη (IR) ακτινοβολία

Χ.ΠΑΤΡΙΝΟΣ. Γυαλί & υπέρυθρη (IR) ακτινοβολία Γυαλί & υπέρυθρη (IR) ακτινοβολία Η υπέρυθρη (InfraRed) ακτινοβολία, είναι ευρέως γνωστή σαν «θερμότητα» ή σαν «θερμική ακτινοβολία» επειδή πολλοί θεωρούν ότι μόνο η υπέρυθρη ακτινοβολία είναι θερμική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. (αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Συμφωνίας Συνεργασίας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Υαλοπίνακες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. (αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Συμφωνίας Συνεργασίας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Υαλοπίνακες ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Συμφωνίας Συνεργασίας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Υαλοπίνακες 1. Περιγραφή κατηγοριών υαλοπινάκων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Χτίζοντας το Μέλλον» Συνολικά, επιλέγονται

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14.

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14. Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974750402 2103312790-2103442884 Fax: 2103246893 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 6974750409

Διαβάστε περισσότερα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα n Διαπνέουσα θερμομόνωση n Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα n Εξοικονόμηση ενέργειας Ευχάριστο κλίμα για μιά ζωή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Πυκνότητα: Η πυκνότητα του γυαλιού είναι 2,5 πράγμα που δίνει στο γυαλί μάζα 2,5 κιλών ανά τετραγωνικό μέτρο και χιλιοστό πάχους.

Πυκνότητα: Η πυκνότητα του γυαλιού είναι 2,5 πράγμα που δίνει στο γυαλί μάζα 2,5 κιλών ανά τετραγωνικό μέτρο και χιλιοστό πάχους. Περί γυαλιού Όπως γνωρίζετε, οι πρώτοι υαλοπίνακες έκαναν την εμφάνισή τους κάπου 2.000 χρόνια πριν και χρησιμοποιήθηκαν για να «κλείσουν» ανοίγματα κτιρίων, παρέχοντας προστασία των κατοίκων τους από

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα, 2-7-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 1638 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GREENBUILDING Ξενοδοχείο Holiday Inn, 31 Μαΐου 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΕΛΥΦΟΣ κηλιακηενεργεια Για την επιτυχή εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, η διαμόρφωση του κελύφους του κτηρίου πρέπει να είναι τέτοια,

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι ο τρόπος σχεδιασμού κτιρίων που λαμβάνει υπόψη τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, τη θέση των χώρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης

Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης Δορυφορικές μετρήσεις στο IR. Θεωρητική θεώρηση της τηλεπισκόπισης της εκπομπήςτηςγήινηςακτινοβολίαςαπό δορυφορικές πλατφόρμες. Μοντέλα διάδοσης της υπέρυθρης ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική. Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ( 273 ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ. We shaped the buildings, now the buildings shape us

Ημερίδα ΚΑΠΕ. We shaped the buildings, now the buildings shape us Ημερίδα ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η Εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των Συνθηκών Αγοράς Αθήνα, 06.07.06 We shaped the buildings, now the buildings shape us Winston

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.ΔΕΚΤ 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

SUPER THERM ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

SUPER THERM ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Αυτό το σεμινάριο έχει απλώς ως στόχο να δώσει μερικά από τα βασικά της Θερμοδυναμικής, και πως σχετίζεται με τη μόνωση και με τη μόνωση με κεραμικά επιχρίσματα. Η θερμότητα μεταφέρεται με τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε.

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Η ένταση της Θερμικής νησίδας στον κόσμο είναι πολύ υψηλή Ένταση της θερμικής νησίδας κυμαίνεται μεταξύ 1-10 o

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού στις διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ) της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ Σημαντικότερες ιδιότητες ενός φυτεμένου δώματος : Εξοικονόμηση ενέργειας κυρίως για ψύξη και λιγότερο για θέρμανση του κτηρίου. Μείωση των δυσμενών φαινομένων που επιφέρει η δόμηση στο αστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων

Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων - Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων Ιφιγένεια Θεοδωρίδου Αρχ. Μηχανικός Υπ. Διδάκτωρ T.U. Darmstadt Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΓΡΕ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 28-05-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1695 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 2.12.2014 Αρ. Πρωτ.: 65879 οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 18-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 60321 οικ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 27-08-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αρ.Πρωτ.: 2019 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 23 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 9-12-2014 Αρ. Πρωτ.: 69108οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 11-06-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1847 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 08-04-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1229 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Ημερίδα ηκκξκ Εξοικονόμηση & Διαχείριση Ενέργειας στα κτίρια Κέρκυρα, 3 Ιουλίου 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Α. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

D E S I G N E R V I L L A G E ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

D E S I G N E R V I L L A G E ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. D E S I G N E R V I L L A G E ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Θέση του έργου Ένας πρωτοποριακός οικισμός αναπτύσσεται βόρεια της Αθήνας, στους πρόποδες του όρους Πεντέλης, στο Διόνυσο. Περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ Τρίτη, 16.00-18.00 Διδακτική Ομάδα Κλειώ Αξαρλή, Μανώλης Τζεκάκης, Βασίλης Βασιλειάδης, Κατερίνα Μερέση, Θέμις Χατζηγιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 2010. Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 2010. Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Δεκεμβρίου 1 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 1 Κατά το μήνα Οκτώβριο του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2016 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Θα πρέπει να γνωρίζουμε: 1. τις επιφάνειες του χώρου στις οποίες γίνεται μετάβαση της θερμότητας. 2. τις διαστάσεις των επιφανειών αυτών. 3. τη διαφορά θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δομικά Υλικά στο Κτιριακό Κέλυφος Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Αθήνα,, 12 Ιουνίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ τρόποι μετάδοσης της θερμότητας αγωγιμότητα μεταφορά ακτινοβολία Θερμικές απώλειες (ή πρόσοδοι) Το κτίριο χάνει θερμότητα: Μέσω του κελύφους, ανάλογα με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 18-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1533 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια Ο όρος κτιριακή µόνωση αναφέρεται ευρέως σε κάθε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 25-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 20984 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ASHRAE HELLENIC CHAPTER ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «ENERGY IN BUILDINGS» 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα