Αξιολόγηση οφέλους ΚΠΙΣΝ και Επιχειρηματικό Σχέδιο Αξιολόγηση οφέλους. Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση οφέλους ΚΠΙΣΝ και Επιχειρηματικό Σχέδιο Αξιολόγηση οφέλους. Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010"

Transcript

1 Αξιολόγηση οφέλους ΚΠΙΣΝ και Επιχειρηματικό Σχέδιο Αξιολόγηση οφέλους Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010

2 Επτά κύρια πορίσματα αναδεικνύουν τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη του ΚΠΙΣΝ Ενίσχυση Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση συνολικής οικονομικής ακαθάριστης παραγωγής στην Ελλάδα και μείωση των ποσοστών ανεργίας Τόνωση ενδιαφέροντος για ανάπτυξη υποδομών ιδιαιτέρως σε υποδομές π.χ. ξενοδοχεία Τόνωση τοπικών επιχειρήσεων λόγω επισκεψιμότητας στο πάρκο & αύξηση αξίας των ακινήτων & της γης του περιβάλλοντος χώρου Βελτίωση ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας γύρω από το ΚΠΙΣΝ Διπλασιασμός της επιφάνεια πρασίνου ανά κάτοικο Καθαρότερος αέρας Φιλόξενος και ασφαλής πράσινος χώρος Ένας νέος προορισμός στην Αθήνα Κατασκευή ενός μοναδικού πολιτιστικού πόλου στην Αθήνα Τόνωση του αισθήματος εθνικής υπερηφάνειας Ενίσχυση της εικόνας της Αθήνας και της Ελλάδας Σημείο αναφοράς για την περιβαλλοντική αειφορία 1 ο δημόσιο κτίριο στην Ελλάδα που θα λάβει πιστοποίηση LEED "Πράσινή" κατασκευή - χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ανακυκλώσιμων υλικών Φιλικό προς το περιβάλλον κτίριο με υψηλή ενεργειακή απόδοση Στήριξη βιοποικιλότητας 1 ο κέντρο στην Ελλάδα που θα παρέχει πρόσβαση σε όλους Διευκόλυνση κοινωνικής ένταξης και βελτίωση ποιότητας ζωής ατόμων που ανήκουν σε ειδικές ομάδες 1 Το ΚΠΙΣΝ είναι αντάξιο του φιλανθρωπικού ιδρύματος ΙΣΝ Η Ελλάδα του μέλλοντος διαγράφεται ως μία κοινωνία χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού Αναβάθμιση εκπαιδευτικού και πολιτιστικού επιπέδου μέσω των προσφερόμενων προγραμμάτων Διευκόλυνση πρόσβασης σε υλικά της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής Αύξηση συχνότητας ανάγνωσης βιβλίων μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων Υπόδειγμα φιλανθρωπικής δραστηριότητας Μεγαλύτερη δωρεά στην Ελλάδα, σημαντική ακόμα και σε σύγκριση με διεθνή πρότυπα Μοναδική Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα για την ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών Διαφάνεια όσον αφορά την αποστολή, τις διεργασίες και την πρόοδο των εργασιών 1. π.χ. Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (AMEA), μετανάστες, πρόσφυγες, ηλικιωμένοι Πηγή: Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 1

3 1 Ενίσχυση Ελληνικής Οικονομίας Ενίσχυση Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση συνολικής οικονομικής ακαθάριστης παραγωγής στην Ελλάδα και μείωση των ποσοστών ανεργίας Τόνωση ενδιαφέροντος για ανάπτυξη υποδομών ιδιαιτέρως σε υποδομές π.χ. ξενοδοχεία Τόνωση τοπικών επιχειρήσεων λόγω επισκεψιμότητας στο πάρκο & αύξηση αξίας των ακινήτων & της γης του περιβάλλοντος χώρου Βελτίωση ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας γύρω από το ΚΠΙΣΝ Διπλασιασμός της επιφάνεια πρασίνου ανά κάτοικο Καθαρότερος αέρας Φιλόξενος και ασφαλής πράσινος χώρος Ένας νέος προορισμός στην Αθήνα Κατασκευή ενός μοναδικού πολιτιστικού πόλου στην Αθήνα Τόνωση του αισθήματος εθνικής υπερηφάνειας Ενίσχυση της εικόνας της Αθήνας και της Ελλάδας Σημείο αναφοράς για την περιβαλλοντική αειφορία 1 ο δημόσιο κτίριο στην Ελλάδα που θα λάβει πιστοποίηση LEED "Πράσινή" κατασκευή - χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ανακυκλώσιμων υλικών Φιλικό προς το περιβάλλον κτίριο με υψηλή ενεργειακή απόδοση Στήριξη βιοποικιλότητας 1 ο κέντρο στην Ελλάδα που θα παρέχει πρόσβαση σε όλους Διευκόλυνση κοινωνικής ένταξης και βελτίωση ποιότητας ζωής ατόμων που ανήκουν σε ειδικές ομάδες 1 Το ΚΠΙΣΝ είναι αντάξιο του φιλανθρωπικού ιδρύματος ΙΣΝ Η Ελλάδα του μέλλοντος διαγράφεται ως μία κοινωνία χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού Αναβάθμιση εκπαιδευτικού και πολιτιστικού επιπέδου μέσω των προσφερόμενων προγραμμάτων Διευκόλυνση πρόσβασης σε υλικά της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής Αύξηση συχνότητας ανάγνωσης βιβλίων μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων Υπόδειγμα φιλανθρωπικής δραστηριότητας Μεγαλύτερη δωρεά στην Ελλάδα, σημαντική ακόμα και σε σύγκριση με διεθνή πρότυπα Μοναδική Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα για την ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών Διαφάνεια όσον αφορά την αποστολή, τις διεργασίες και την πρόοδο των εργασιών 1. π.χ. Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (AMEA), μετανάστες, πρόσφυγες, ηλικιωμένοι Πηγή: Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 2

4 1 Αύξηση συνολικής ακαθάριστης παραγωγής και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Ορισμοί ΒΔΑ Συνολική ακαθάριστη παραγωγή Άθροισμα κατανάλωσης/ζήτησης Στάδιο κατασκευής ~ 920Εκ. (σύνολο) Στάδιο λειτουργίας ~ 160Εκ. το Απασχόληση ΙΠΑ που χρειάζονται για την υποστήριξη του έργου Φορολογικά έσοδα Φόροι που σχετίζονται με τη νέα οικονομική δραστηριότητα ~1.400 ΙΠΑ χρειάζονται ετησίως ~ 40Εκ. (σύνολο) ~1.600 ΙΠΑ χρειάζονται το ~ 15Εκ. το Εφ' άπαξ αποτελέσματα Ετήσια αποτελέσματα 1. Τα οικονομικά οφέλη για το 2016 σε όλο το θέμα "Ενίσχυση Ελληνικής Οικονομίας" αναφέρονται στα οφέλη για τους πρώτους 12 μήνες λειτουργίας του ΚΠΙΣΝ; Παρουσιάζονται τα επιπρόσθετα οφέλη σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση. Η συνολική ακαθάριστη παραγωγή του ΚΠΙΣΝ χωρίς να ληφθεί υπόψη η τρέχουσα λειτουργία της ΕΒΕ και της ΕΛΣ εκτιμάται ότι είναι ~ 245Εκ. ενώ περίπου ~2700 ΙΠΑ απαιτούνται για την υποστήριξη λειτουργίας του ΚΠΙΣΝ και εξυπηρέτησης των επισκεπτών του (αμέσως, εμμέσως και επαγωγικώς) Σημείωση: ΙΠΑ = Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης; Παρουσιάζονται πραγματικές τιμές για το 2010 Πηγή: Εμπειρία BCG, ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 3

5 1 Στάδιο κατασκευής ~ 340Εκ. άμεση παραγωγή στην Ελλάδα κατά την κατασκευή... Περίπου 70% του κόστους του έργου θα δαπανηθεί στην Ελλάδα CAPEX ( ) (Εκ. ) 600 Πληθωρισμός % 28% Λοιπές Χώρες Ε.Ε. Οι αμοιβές & έξοδα επαγγελματιών συμβάλλουν στις οικονομίες της ΕΕ 1 ~58% 1 θα δαπανηθούν εντός της ΕΕ Ελλάδα Ε.Ε. Λοιπές Χώρες 68% Σύνολο Ελλάδα Το άμεσο όφελος για την Ελλάδα βασίζεται στα έξοδα κατασκευής Περισσότερο από 75% του κόστους κατασκευής θα δαπανηθεί εντός Ελλάδας Άλλα έξοδα Αμοιβές & έξοδα επαγγελματιών Κατασκευή 1. Εξαιρείται η Ελλάδα; Αμοιβές και έξοδα επαγγελματιών που θα δαπανηθούν εντός Ελλάδας είναι ~ 29% Πηγή: Δεδομένα πελάτη, ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 4

6 1 Στάδιο κατασκευής...που έχει ως αποτέλεσμα ~ 920Εκ. συνολικής ακαθάριστης παραγωγής Ακαθάριστη παραγωγή (Εκ. ) ~2.7 x 1, % % % 0 Άμεσο όφελος Έμμεσο όφελος Επαγωγικό όφελος Σύνολο Αρχική κεφαλαιουχική δαπάνη που παραμένει στην Ελλάδα Αλλαγές στην παραγωγή εταιρειών της αλυσίδας εφοδιασμού για την κατασκευή του ΚΠΙΣΝ Αλλαγές στην παραγωγή από τη διάθεση των εισοδημάτων που αποκτώνται άμεσα ή έμμεσα Σημείωση: Τα επιμέρους σύνολα μπορεί να μην αθροίζουν στα τελικά σύνολα λόγω στρογγυλοποιήσεων. Έχουν χρησιμοποιηθεί πίνακες εισροών-εκροών της Ελλάδας για το 2006; Παρουσιάζονται πραγματικές τιμές για το 2010 Πηγή: Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 5

7 1 Στάδιο κατασκευής Οι 10 τομείς με την υψηλότερη οικονομική παραγωγή συμβάλλουν στο ~66% του συνολικού οφέλους BACKUP Οι 10 τομείς με το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος (Εκ. ) για το Εκ. 1, Επαγωγικό Έμμεσο Άμεσο 0 Κατασκευές Κατ. μηχανημ. &ι ειδών εξοπλισμού Παραγωγή βασικών μετάλλων Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιομηχ. Παραγωγή χημικών ουσιών & προϊόντων Κατασκευή ηλεκτρ. μηχανών & συσκευών Βιομηχ. ξύλου και κατασκ. προϊοντ. από ξύλο 1 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων 2 Κατασκ. προϊον. από ελαστικό & πλαστ. ύλες Σύνολο 10 τομέων Γενικό σύνολο % συνολικής ακαθάριστης παραγωγής 16% 12% 8% 6% 6% 4% 4% 4% 3% 3% 66% 1. Εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 2. Με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού Σημείωση: Έχουν χρησιμοποιηθεί πίνακες εισροών-εκροών της Ελλάδας για το 2006; Παρουσιάζονται πραγματικές τιμές για το 2010 Πηγή: Εμπειρία BCG, Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 6

8 1 Στάδιο κατασκευής Μεγαλύτερο όφελος στον τομέα της βιομηχανίας 2013 και 2014 οι χρονιές με τα μεγαλύτερα οφέλη BACKUP Συνολική παραγωγή (Εκ. ) Ποσοστό συνολικού οφέλους (ανά τομέα) 1, Γεωργία 3% Κατασκευές 16% Υπηρεσίες 19% Βιομηχανία 63% Σύνολο Οι δαπάνες για το έργο του ΚΠΙΣΝ είναι ο κύριος παράγοντας καθορισμού των οφελών στη Βιομηχανία Σημείωση: Έχουν χρησιμοποιηθεί πίνακες εισροών-εκροών της Ελλάδας για το Παρουσιάζονται πραγματικές τιμές για το 2010 Πηγή: Δεδομένα πελάτη, εμπειρία BCG, ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 7

9 1 Στάδιο κατασκευής ~1.400 ΙΠΑ χρειάζονται ετησίως κατά το στάδιο κατασκευής Μεγαλύτερο όφελος στον τομέα βιομηχανίας Μέσος Όρος ΙΠΑ που απασχολούνται ετησίως Ποσοστό συνολικού οφέλους (ανά τομέα) Γεωργία Κατασκευές 6% 12% Υπηρεσίες 19% Βιομηχανία 64% 0 Άμεσο όφελος ΙΠΑ που υποστηρίζουν την κατασκευή του ΚΠΙΣΝ Έμμεσο όφελος ΙΠΑ που απαιτούνται σε άλλες επιχειρήσεις της αλυσίδας εφοδιασμού (π.χ. σε εταιρείες που προμηθεύουν πρώτες ύλες...) Επαγωγικό όφελος ΙΠΑ που απαιτούνται στην οικονομία ως αποτέλεσμα του "φαινόμενου πλουτισμού" 1 Σύνολο 1. Αύξηση απασχόλησης σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους, όπου τα νοικοκυριά δαπανούν περισσότερο ως αποτέλεσμα των άμεσων και έμμεσων οφελών Σημείωση: Τα επιμέρους σύνολα μπορεί να μην αθροίζουν στα τελικά σύνολα λόγω στρογγυλοποιήσεων. Έχουν χρησιμοποιηθεί πίνακες εισροών-εκροών της Ελλάδας για το 2006 Πηγή: Δεδομένα πελάτη, εμπειρία BCG, ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 8

10 1 Στάδιο κατασκευής Μεγαλύτερο όφελος απασχόλησης παρουσιάζεται στους τομείς μηχανημάτων & ειδών εξοπλισμού και κατασκευών BACKUP Οι 10 τομείς με το μεγαλύτερο όφελος απασχόλησης (Ετήσιος απαιτούμενος μέσος όρος ΙΠΑ) ΙΠΑ ~30% του συνόλου Επαγωγικό όφελος Έμμεσο όφελος Άμεσο όφελος Κατ. μηχανημ. & ειδών εξοπλ. Κατασκευές Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιομηχ. Βιομηχ. ξύλου και κατασκ. προϊοντ. από ξύλο 2 Δευτερογενείς πρώτες ύλες Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων 3 Δασοκομία, υλοτομία και συναφείς δραστηριότητες Παραγωγή βασικών μετάλλων Κατασκ. προϊον. από ελαστικό & πλαστ. ύλες Σύνολο 10 τομέων ΙΠΑ ετησίως 2. Εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 3. Με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού Σημείωση: Έχουν χρησιμοποιηθεί πίνακες εισροών-εκροών της Ελλάδας για το 2006 Πηγή: Δεδομένα πελάτη, εμπειρία BCG, ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 9

11 1 ~1.500 ΙΠΑ απαιτούνται κατά μέσο όρο ετησίως κατά τα στάδια κατασκευής και λειτουργίας (~1.600 ΙΠΑ το 2016) BACKUP ΙΠΑ Στάδιο κατασκευής Στάδιο λειτουργίας Μέσος όρος σταδίου λειτουργίας 2 Μέσος όρος σταδίου κατασκευής Χρονιά Δημιουργία επαγωγικών ΙΠΑ Δημιουργία έμμεσων ΙΠΑ Δημιουργία άμεσων ΙΠΑ με με 2020 Πηγή: Δεδομένα πελάτη, ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 10

12 1 Στάδιο κατασκευής Επιπλέον φορολογικά έσοδα ~ 40Εκ. για το κράτος κατά το στάδιο κατασκευής Δύο κύριες πηγές φορολογικών εσόδων ~ 40Εκ. κατά τη φάση κατασκευής Φορολογικά έσοδα (Εκ. ) Φορολόγηση επιχειρήσεω ν Φόροι που καταβάλλονται από επιχειρήσεις που εμπλέκονται άμεσα και έμμεσα στην κατασκευή Φορολόγηση επιχειρήσεων Φόρος εισοδήματος ΦΠΑ Φόροι που καταβάλλονται από τα επιπρόσθετα ΙΠΑ που απασχολούνται λόγω του έργου του ΚΠΙΣΝ ΦΠΑ κατασκευής θα επιστραφεί στην Α.Ε. Δεν περιλαμβάνεται στα φορολογικά έσοδα Σύνολο Φόρος εισοδήματος Σημείωση: Κατά τη φάση κατασκευής δεν υπολογίζονται φορολογικά έσοδα από την ΚΠΙΣΝ Α.Ε., (όλο το ΦΠΑ θα πρέπει να επιστραφεί στην Α.Ε. σύμφωνα με το νόμο 3785/2009). Η φορολόγηση επιχειρήσεων αναφέρεται στον επιπρόσθετο φόρο που θα πρέπει να καταβάλλουν επιχειρήσεις που συνδέονται με την κατασκευή του ΚΠΙΣΝ εξαιτίας των αυξημένων εσόδων τους. Η φορολόγηση επιχειρήσεων υπολογίζεται ως το 24% των κερδών για το 2010, και μειώνεται κατά 1% κάθε επόμενη χρονιά μέχρι να φτάσει στο 20% το Από το 2015 θεωρείται ότι παραμένει σταθερή στο 20%. Μέση κερδοφορία των πιο σημαντικών τομέων στα χαμηλά επίπεδα του 2008 μέχρι το 2011, στη συνέχεια αυξάνεται στα επίπεδα του 2007 μέχρι το 2015 και μετά παραμένει σταθερή. Μέσος μισθός ΙΠΑ στους σχετικούς τομείς θεωρείται σταθερός στα επίπεδα του 2008 μέχρι το 2011 και στη συνέχεια μεγαλώνει (με το μισό CAGR '02-'08 για τις κατασκευές, τη γεωργία και τις υπηρεσίες και με το CAGR '02-'08 για τη βιομηχανία). Παρουσιάζονται πραγματικές τιμές για το Τα επιμέρους σύνολα μπορεί να μην αθροίζουν στα τελικά σύνολα λόγω στρογγυλοποιήσεων Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή; ICAP, ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 11

13 1 Στάδιο λειτουργίας Το ΚΠΙΣΝ προσελκύει τουρίστες και έτσι δημιουργείται ένας θετικός κύκλος ανάδρασης που στηρίζει τα οικονομικά οφέλη Αύξηση διάρκειας παραμονής Αύξηση κίνησης καταναλωτών Αύξηση ασφάλειας Αύξηση δαπανών Διαμονή Εστίαση Αγορές Διασκέδαση Μεταφορές Αύξηση συστάσεων από τουρίστες σε τουρίστες Βελτίωση θεαμάτων Αύξηση επισκεπτών ΚΠΙΣΝ Αύξηση δαπανών Αύξηση τοπικών θέσεων εργασίας Αύξηση δαπανών ντόπιων καταναλωτών Βελτίωση τοπικών υπηρεσιών Πηγή: Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 12

14 1 Στάδιο λειτουργίας Το οικονομικό όφελος του ΚΠΙΣΝ βασίζεται σε έξι διαφορετικές ομάδες επισκεπτών Επισκέπτες από όλο τον κόσμο Επισκέπτες από τη γύρω περιοχή 1 1 0,3Εκ. 5 0,2Εκ. 0,6Εκ. 2 0,1Εκ ,2Εκ. ~700m 0,2Εκ. 6 ~700m ~700m Παράταση διαμονής 1 μέρα 1 Ξένοι τουρίστες με προορισμό την Αθήνα 2 Έλληνες τουρίστες με προορισμό την Αθήνα 5 Κάτοικοι γύρω δήμων Επίσκεψη μία φορά 3 Ημερήσιοι ταξιδευτές 4 Επισκέπτες από την Αθήνα 6 Κάτοικοι σε ακτίνα 700 μέτρων από το πάρκο ΣΝ 1. Οι αριθμοί αναφέρονται στο συνολικό αριθμό ετήσιων επισκεπτών και όχι σε μοναδικούς επισκέπτες Πηγή: Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 13

15 1 Στάδιο λειτουργίας Ένας σταθμός μετρό κοντά στο ΚΠΙΣΝ αυξάνει την προσβασιμότητα κατά 180% Πληθυσμός με εύκολη πρόσβαση στο ΚΠΙΣΝ 1,0 +181% 0,8 0,06 0,6 0,4 0,43 0,76 0,2 0,27 0,0 Σήμερα 1 Σταθμός στο ΚΠΙΣΝ 2 Επέκταση μετρό 3 Σύνολο ΚΠΙΣΝ Δήμοι σε απόσταση 30 λεπτών με χρήση μετρό 1. Βάσει του πληθυσμού των δήμων με πρόσβαση σε μετρό και σε απόσταση ~0.5 ώρας από το ΚΠΙΣΝ (~1.6M) και βάσει των ημερήσιων χρηστών του μετρό και του ηλεκτρικού. Για τις γραμμές 2&3 του μετρό ο μέσος όρος των ετών χρησιμοποιήθηκε. Για τη γραμμή 1 τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα του ΗΣΑΠ χρησιμοποιήθηκαν 2. Καλλιθέα, Μοσχάτο, Νέα Σμύρνη και Παλαιό Φάληρο 3. Σταθμοί μετρό που θα ανοίξουν στους δήμους Χαϊδαρίου, Ηλιούπολης, Αλίμου, Αργυρούπολης και Ελληνικού Σημείωση: Υποθέτοντας ότι Πειραιάς-Ομόνοια διαρκεί ~15 λεπτά, ~15 λεπτά Άνω Πατήσια-Ομόνοια, ~10 λεπτά Σύνταγμα- Αγ. Δημήτριος, ~20 λεπτά Δ. Πλακεντίας-Σύνταγμα, ~10 λεπτά Σύνταγμα-ΚΠΙΣΝ Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Ιστοσελίδες Αττικό μετρό και ΗΣΑΠ, ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 14

16 1 Στάδιο λειτουργίας ~ 110Εκ. άμεση ακαθάριστη παραγωγή κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας... Λειτουργικά έξοδα και έσοδα ΚΠΙΣΝ Εκ. 120 Οικονομική ακαθάριστη παραγωγή Εκ Λειτ. έξοδα 'Εσοδα Σύνολο Αυξητική δαπάνη επισκεπτών ΕΛΣ ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ Α.Ε. 0 Λειτουργία της ΚΠΙΣΝ Α.Ε., της ΕΒΕ και της ΕΛΣ Επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ Σύνολο Εκ Ξένοι Έλληνες Ημερ. 1 Αθηναίοι Σύνολο 1. Ημερήσιοι εκδρομείς: Εκδρομείς που έρχονται για μονοήμερη εκδρομή στο ΚΠΙΣΝ από τους νομούς Αργολίδας, Κορινθίας, Βοιωτίας και Εύβοιας Πηγή: Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 15

17 1 Στάδιο λειτουργίας...από τα οποία ~ 70Εκ. επιπρόσθετο όφελος εξαιτίας της μεταφοράς της ΕΛΣ και της ΕΒΕ στο ΚΠΙΣΝ... Λειτουργικά έξοδα και έσοδα ΚΠΙΣΝ (Δ) 1 Οικονομική ακαθάριστη παραγωγή Εκ. 80 Εκ Λειτ. έξοδα 14 Έσοδα 30 Σύνολο ΕΛΣ ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ Α.Ε. Αυξητική δαπάνη επισκεπτών 0 Λειτουργία της ΚΠΙΣΝ Α.Ε., της ΕΒΕ και της ΕΛΣ Επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ Σύνολο Εκ Διαφορά μεταξύ της λειτουργίας στο ΚΠΙΣΝ και της τρέχουσας λειτουργίας της ΕΛΣ και της ΕΒΕ 2. Ημερήσιοι εκδρομείς: Εκδρομείς που έρχονται για μονοήμερη εκδρομή στο ΚΠΙΣΝ από τους νομούς Αργολίδας, Κορινθίας, Βοιωτίας και Εύβοιας Σημείωση: Τα επιμέρους σύνολα μπορεί να μην αθροίζουν στα τελικά σύνολα λόγω στρογγυλοποιήσεων. Επιπρόσθετη οικονομική παραγωγή από άλλες δραστηριότητες όπως η κηπουρική και η πώληση λουλουδιών δεν συμπεριλαμβάνεται στα παρουσιαζόμενα αποτελέσματα Πηγή: Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 16 0 Ξένοι Έλληνες Ημερ. 2 Αθηναίοι Σύνολο

18 1 Στάδιο λειτουργίας...τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα ~ 160Εκ. συνολική ακαθάριστη παραγωγή Ακαθάριστη παραγωγή για το 2016 (Εκ. ) Ποσοστό συνολικού οφέλους (ανά τομέα) Κατασκευές 1% 150 Γεωργία 6% Βιομηχανία 24% Υπηρεσίες 69% 30 0 Άμεσο όφελος Άθροισμα εξόδων του ΚΠΙΣΝ και των δαπανών των επισκεπτών Έμμεσο όφελος Αλλαγές στην παραγωγή εταιρειών που προμηθεύουν το ΚΠΙΣΝ και εταιρειών εξυπηρέτησης των επισκεπτών Επαγωγικό όφελος Αλλαγές στην παραγωγή από τη διάθεση των εισοδημάτων που αποκτώνται άμεσα ή έμμεσα Σύνολο Σημαντική ώθηση στον τομέα των υπηρεσιών Σημείωση: Τα επιμέρους σύνολα μπορεί να μην αθροίζουν στα τελικά σύνολα λόγω στρογγυλοποιήσεων. Έχουν χρησιμοποιηθεί πίνακες εισροών-εκροών της Ελλάδας για το Παρουσιάζονται πραγματικές τιμές για το Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται αντιστοιχούν στα επιπρόσθετα οφέλη στην Ελληνική οικονομία σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση Πηγή: Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 17

19 1 Στάδιο λειτουργίας Οι 10 τομείς με την υψηλότερη ακαθάριστη παραγωγή συνεισφέρουν κατά ~78% στο συνολικό όφελος BACKUP Οι 10 τομείς με το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος (Εκ. ) για το 2016 Εκ Επαγωγικό Έμμεσο Άμεσο Ξενοδοχεία & εστιατόρια Ψυχαγωγικές, πολιτιστ. & αθλη. δραστηριότητες Προϊόντα εστίασης & ποτών Γεωργία, κτηνοτρ., θήρα και συναφείς δραστηριότητες Διαχείριση ακίνητης περιουσίας Καύσιμα άνθρακα πετρελαίου και πυρηνικά Χερσαίες μεταφορές & μεταφορές μέσω αγωγών Εναέριες μεταφορές Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντ. Παροχή αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου Σύνολο 10 τομέων Γενικό σύνολο % συνολικής ακαθάριστης παραγωγής 24% 24% 8% 6% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 78% Σημείωση: Έχουν χρησιμοποιηθεί πίνακες εισροών-εκροών της Ελλάδας για το Παρουσιάζονται πραγματικές τιμές για το Τα επιμέρους σύνολα μπορεί να μην αθροίζουν στα τελικά σύνολα λόγω στρογγυλοποιήσεων Πηγή: Εμπειρία BCG, ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 18

20 1 Στάδιο λειτουργίας Η συνολική ακαθάριστη παραγωγή, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι τρέχουσες δραστηριότητες, εκτιμάται στα ~ 245M Ποσοστό συνολικού οφέλους (ανά τομέα) Ακαθάριστη παραγωγή για το 2016 (Εκ. ) Κατασκευές Γεωργία Βιομηχανία 1% 6% 24% Υπηρεσίες 69% 0 Άμεσο όφελος Άθροισμα εξόδων του ΚΠΙΣΝ και των δαπανών των επισκεπτών Έμμεσο όφελος Αλλαγές στην παραγωγή εταιρειών που προμηθεύουν το ΚΠΙΣΝ και εταιρειών εξυπηρέτησης των επισκεπτών Επαγωγικό όφελος Αλλαγές στην παραγωγή από τη διάθεση των εισοδημάτων που αποκτώνται άμεσα ή έμμεσα Σύνολο Σημαντική ώθηση στον τομέα των υπηρεσιών Σημείωση: Τα επιμέρους σύνολα μπορεί να μην αθροίζουν στα τελικά σύνολα λόγω στρογγυλοποιήσεων. Έχουν χρησιμοποιηθεί πίνακες εισροών-εκροών της Ελλάδας για το Παρουσιάζονται πραγματικές τιμές για το 2010 Πηγή: Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 19

21 1 Στάδιο λειτουργίας ~1.600 ΙΠΑ χρειάζονται κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας Αριθμός ΙΠΑ που θα απασχολούνται επιπρόσθετα το Ποσοστό συνολικού οφέλους (ανά τομέα) Κατασκευές n/s Γεωργία 14% Βιομηχανία 15% Υπηρεσίες 71% Άμεσο ΙΠΑ που υποστηρίζουν τη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών Έμμεσο ΙΠΑ που απαιτούνται σε άλλες επιχειρήσεις της αλυσίδας εφοδιασμού (π.χ. σε εταιρείες που προμηθεύουν εστιατόρια, ξενοδοχεία...) Επαγωγικό ΙΠΑ που απαιτούνται στην οικονομία ως αποτέλεσμα του "φαινόμενου πλουτισμού" 1 1. Αύξηση απασχόλησης σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους, όπου τα νοικοκυριά δαπανούν περισσότερο ως αποτέλεσμα των άμεσων και έμμεσων οφελών Σημείωση: Τα επιμέρους σύνολα μπορεί να μην αθροίζουν στα τελικά σύνολα λόγω στρογγυλοποιήσεων. Έχουν χρησιμοποιηθεί πίνακες εισροών-εκροών της Ελλάδας για το 2006 Πηγή: Εμπειρία BCG, ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 20 Σύνολο

22 1 Στάδιο λειτουργίας Οι 10 τομείς με το μεγαλύτερο όφελος στην απασχόληση συμβάλλουν στο 82% του συνολικού οφέλους για το 2016 BACKUP ΙΠΑ Οι 10 τομείς με το μεγαλύτερο όφελος στην απασχόληση (απαιτούμενα ΙΠΑ) για το Επαγωγικό Έμμεσο 0 Άμεσο Ψυχαγ., πολιτιστ. & αθλη. δραστηριότητες Ξενοδοχεία & εστιατόρια Γεωργία, κτηνοτρ., θήρα και συναφείς δραστηριότητες Χερσαίες μεταφορές & μεταφορές μέσω αγωγών Προϊόντα εστίασης & ποτών Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες Λιανικό εμπόριο 1 Παροχή αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου Εναέριες μεταφορές Αλιεία και συναφείς δραστηριότητες Σύνολο 10 τομέων Γενικό σύνολο % συνολικών απαιτούμενων επιπρόσθετων ΙΠΑ 29% 21% 12% 5% 5% 3% 2% 2% 2% 2% 82% 1. Εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών, επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης Σημείωση: Έχουν χρησιμοποιηθεί πίνακες εισροών-εκροών της Ελλάδας για το Τα επιμέρους σύνολα μπορεί να μην αθροίζουν στα τελικά σύνολα λόγω στρογγυλοποιήσεων. Πηγή: Εμπειρία BCG, ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 21

23 1 Στάδιο λειτουργίας Το όφελος του ΚΠΙΣΝ για την απασχόληση, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι τρέχουσες δραστηριότητες, εκτιμάται στα ~2.700 ΙΠΑ Αριθμός ΙΠΑ που θα απασχολούνται το Κατασκευές Γεωργία Ποσοστό συνολικού οφέλους (ανά τομέα) n/s 14% Βιομηχανία 15% ΙΠΑ για την υποστήριξη λειτουργίας των ΚΠΙΣΝ, ΕΒΕ και ΕΛΣ & δημιουργία 533 ΙΠΑ εξαιτίας της επιπλέον δαπάνης των επισκεπτών εκτός του ΚΠΙΣΝ Υπηρεσίες 71% 0 Άμεσο όφελος ΙΠΑ που υποστηρίζουν τη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών Έμμεσο όφελος ΙΠΑ που απαιτούνται σε άλλες επιχειρήσεις της αλυσίδας εφοδιασμού (π.χ. σε εταιρείες που προμηθεύουν εστιατόρια, ξενοδοχεία...) Επαγωγικό όφελος ΙΠΑ που απαιτούνται στην οικονομία ως αποτέλεσμα του "φαινόμενου πλουτισμού" 1 1. Αύξηση απασχόλησης σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους, όπου τα νοικοκυριά δαπανούν περισσότερο ως αποτέλεσμα των άμεσων και έμμεσων οφελών Σημείωση: Τα επιμέρους σύνολα μπορεί να μην αθροίζουν στα τελικά σύνολα λόγω στρογγυλοποιήσεων; Έχουν χρησιμοποιηθεί πίνακες εισροών-εκροών της Ελλάδας για το 2006 Πηγή: Εμπειρία BCG, Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 22 Σύνολο

24 1 Στάδιο λειτουργίας ~ 15Εκ. φορολογικά έσοδα κατά μέσο όρο ετησίως για το κράτος κατά το στάδιο λειτουργίας Τρεις κύριες πηγές φορολογικών εσόδων ~ 15Εκ. ετησίως κατά το στάδιο λειτουργίας Φορολόγηση επιχειρήσεων Φόροι που καταβάλλονται από επιχειρήσεις που εμπλέκονται στη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ και στις δαπάνες των επισκεπτών είτε αμέσως είτε εμμέσως Εκ Ø 15 ΦΠΑ ΦΠΑ που καταβάλλεται από επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ Διαμονή, διατροφή, τοπικές μεταφορές, εισιτήρια για την ΕΛΣ, διασκέδαση, λιανικό εμπόριο Φορολόγηση επιχειρήσεων ΦΠΑ Φόρος εισοδήματος Φόροι που καταβάλλονται από τα επιπρόσθετα ΙΠΑ που απασχολούνται εξαιτίας της λειτουργίας του ΚΠΙΣΝ και της εξυπηρέτησης των επισκεπτών Φόρος εισοδήματος Σημείωση: Η φορολόγηση επιχειρήσεων από το 2015 και μετά θεωρείται σταθερή στο 20%. Μέση κερδοφορία των πιο σημαντικών κλάδων παραμένει σταθερή μετά το 2015 στα υψηλά επίπεδα του Μέσος μισθός ΙΠΑ στους επηρεασμένους κλάδους εκτιμάται ότι θα μεγαλώνει μετά το 2015 (με το μισό CAGR '02-'08 για τις κατασκευές, τη γεωργία και τις υπηρεσίες και με το CAGR '02-'08 για τη βιομηχανία). Συντελεστές ΦΠΑ που χρησιμοποιούνται:11% για διαμονή, διατροφή, τοπικές μεταφορές και εισιτήρια και προγράμματα της ΕΛΣ και 23% για διασκέδαση και λιανικό εμπόριο. Παρουσιάζονται πραγματικές τιμές για το Τα επιμέρους σύνολα μπορεί να μην αθροίζουν στα τελικά σύνολα λόγω στρογγυλοποιήσεων. Τα φορολογικά έσοδα για το 2016 αναφέρονται στα έσοδα για τους πρώτους 12 μήνες λειτουργίας και συνεπώς τα φορολογικά έσοδα για κάθε επόμενη χρονιά αναφέρονται σε έσοδα διαστήματος 12 μηνών που ξεκινά τον αναφερόμενο χρόνο Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή; ICAP, ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 23

25 1 Περιορισμένες ξενοδοχειακές υποδομές στο χώρο γύρω από το ΚΠΙΣΝ Ατλαντικ Σαρωνικός Μέδουσα Ξενοδοχείο Μετροπόλιταν 5 αστέρων 1 προσφάτως ανακαινισμένο Όλα τα άλλα, είναι οικονομικά ξενοδοχεία με μικρή χωρητικότητα Νεστόριο ** 29 rooms Ατλαντικ ** 49 rooms Μέδουσα ** 27 rooms Σαρωνικός ** 40 rooms Νεστόριο δωμάτια Σημείωση: Τα Ledra Marriott και Intercontinental βρίσκονται σε κοντινή απόσταση (με το αυτοκίνητο) από το πάρκο Σταύρος Νιάρχος Πηγή: Έρευνα διαδικτύου SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 24

26 1 Σημαντική ξενοδοχειακή υποδομή χαρακτηρίζει πάρκα με υψηλή επισκεψιμότητα Boston common 2 Εκ. επισκέπτες ετησίως Millennium Park 2.5 Εκ. επισκέπτες ετησίως Λίγα βήματα από το Boston Common, στην υπέροχη οδό Charles, το ξενοδοχείο Beacon Hill είναι το ιδανικό ξενοδοχείο boutique στο κέντρο της Βοστόνης για απαιτητικούς ταξιδιώτες επαγγελματίες ή αναψυχής Ξενοδοχείο Beacon hill Ένα τοπόσημο στο κέντρο του Σικάγο που βρίσκεται στο "Cultural Michigan Avenue Mile" με θέα στο Grant Park, στη λίμνη Michigan, και στο Museum Campus Ξενοδοχείο Hilton SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 25

27 1 Αύξηση αξίας ακινήτων Μελέτες δείχνουν σημαντική αύξηση της αξίας των ακινήτων γύρω από πάρκα ~700m ~700m Τοποθεσία Αύξηση αξίας ακινήτων Φινλανδία 1 5.9% Κολοράντο 2, ΗΠΑ 32% Οχάιο 3, ΗΠΑ 6.2% Τέξας 4, ΗΠΑ 22% ~700m "Μετά την ανακοίνωση για την κατασκευή του ΚΠΙΣΝ ενημερώθηκα από ένα μεσιτικό γραφείο για την άμεση αύξηση τιμών των γύρω κατοικιών" Κάτοικος περιοχής κοντά στο ΚΠΙΣΝ Εύκολη πρόσβαση με τα πόδια Κατοικίες με θέα στο ΚΠΙΣΝ 1. Βάσει μοντέλου των Tyrväinen and Miettinen (2000) 2. Correll, Lillydahl and Singell. May The Effects of Greenbelts on Residential Property Values: Some Findings on the Political Economy of Open Space, Land Economics 3. Μέσος όρος δύο μελετών στο Οχάιο που αναφέρονται σε αυξήσεις τιμών 5% και 7.35%; Kimmel, Margaret M Parks and Property Values: an Empirical Study in Dayton and Columbus, Ohio. Thesis. Oxford, OH: Miami University, Institute of Environmental Sciences 4. Miller, A.R. (2001). Valuing open space: Land economics and neighborhood parks. Master's thesis. Cambridge, MA: Center for Real Estate, Massachusetts Institute of Technology Πηγή: Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 26

28 1 Το ΚΠΙΣΝ μπορεί να ενισχύσει τις τοπικές επιχειρήσεις αυξάνοντας την κίνηση στη γύρω περιοχή Οφέλη για τα τοπικά εστιατόρια και τις επιχειρήσεις Η δημιουργία ενός πάρκου οδηγεί στην ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων Τα οφέλη για τα πρώτα 10 χρόνια λειτουργίας του πάρκου Millennium, εκτιμούνται στα $672,1εκ. $867,1εκ. για τα εστιατόρια και στα $529,6εκ. $711,1εκ. για τα καταστήματα λιανικής Τα οικονομικά οφέλη βασίζονται στην αύξηση του αριθμού των πεζών που κυκλοφορούν στη γύρω περιοχή Αύξηση αριθμού πελατών και εσόδων Αλλαγή προφίλ του πελάτη, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερες οικογένειες με παιδιά Οι παραστάσεις της όπερας θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη εστιατορίων, προσελκύοντας περισσότερο κόσμο νωρίς πριν τις παραστάσεις καθώς και αργά το βράδυ μετά τις παραστάσεις Η μεγάλο ποικιλία στα υπάρχοντα εστιατόρια (fast-food, ταβέρνες, casual dining, fine dining) σε συνδυασμό με τα εστιατόρια/cafe του ΚΠΙΣΝ θα καλύψουν την αναμενόμενη διαφοροποιημένη ζήτηση των επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 27

29 2 Βελτίωση ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας γύρω από το ΚΠΙΣΝ Ενίσχυση Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση συνολικής οικονομικής ακαθάριστης παραγωγής στην Ελλάδα και μείωση των ποσοστών ανεργίας Τόνωση ενδιαφέροντος για ανάπτυξη υποδομών ιδιαιτέρως σε υποδομές π.χ. ξενοδοχεία Τόνωση τοπικών επιχειρήσεων λόγω επισκεψιμότητας στο πάρκο & αύξηση αξίας των ακινήτων & της γης του περιβάλλοντος χώρου Βελτίωση ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας γύρω από το ΚΠΙΣΝ Διπλασιασμός της επιφάνεια πρασίνου ανά κάτοικο Καθαρότερος αέρας Φιλόξενος και ασφαλής πράσινος χώρος Ένας νέος προορισμός στην Αθήνα Κατασκευή ενός μοναδικού πολιτιστικού πόλου στην Αθήνα Τόνωση του αισθήματος εθνικής υπερηφάνειας Ενίσχυση της εικόνας της Αθήνας και της Ελλάδας Σημείο αναφοράς για την περιβαλλοντική αειφορία 1 ο δημόσιο κτίριο στην Ελλάδα που θα λάβει πιστοποίηση LEED "Πράσινή" κατασκευή - χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ανακυκλώσιμων υλικών Φιλικό προς το περιβάλλον κτίριο με υψηλή ενεργειακή απόδοση Στήριξη βιοποικιλότητας 1 ο κέντρο στην Ελλάδα που θα παρέχει πρόσβαση σε όλους Διευκόλυνση κοινωνικής ένταξης και βελτίωση ποιότητας ζωής ατόμων που ανήκουν σε ειδικές ομάδες 1 Το ΚΠΙΣΝ είναι αντάξιο του φιλανθρωπικού ιδρύματος ΙΣΝ Η Ελλάδα του μέλλοντος διαγράφεται ως μία κοινωνία χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού Αναβάθμιση εκπαιδευτικού και πολιτιστικού επιπέδου μέσω των προσφερόμενων προγραμμάτων Διευκόλυνση πρόσβασης σε υλικά της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής Αύξηση συχνότητας ανάγνωσης βιβλίων μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων Υπόδειγμα φιλανθρωπικής δραστηριότητας Μεγαλύτερη δωρεά στην Ελλάδα, σημαντική ακόμα και σε σύγκριση με διεθνή πρότυπα Μοναδική Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα για την ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών Διαφάνεια όσον αφορά την αποστολή, τις διεργασίες και την πρόοδο των εργασιών 1. π.χ. Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (AMEA), μετανάστες, πρόσφυγες, ηλικιωμένοι Πηγή: Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 28

30 2 Οι Αθηναίοι ζητάνε καθαρό αέρα και περισσότερους ανοιχτούς χώρους Ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα στην Αθήνα Τι ζητάνε οι Αθηναίοι % % % 29% 40 89% 76% 10 17% 15% 11% 20 54% 47% 0 Κίνηση Καθαριότητα Μόλυνση Νέφος "Εάν ο αέρας ήταν πιο καθαρός θα είχαμε σημαντικά οφέλη για την υγεία " Ασφάλεια Κατηγορίες σχετικές με το ΚΠΙΣΝ 0 Ποδηλατόδρομους Περισσότερους ανοιχτούς χώρους Λιγότερες διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας "Γκρεμίστε τα κτίρια και δώστε μας περισσότερους ανοιχτούς χώρους" Μη-επιβολή διοδίων στο κέντρο της Αθήνας Πηγή: Έρευνα τύπου, ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 29

31 2 Το ΚΠΙΣΝ θα βελτιώσει δραματικά το χώρο του πρώην ιπποδρόμου... Σήμερα "'Ο πρώην Ιππόδρομος αντί για τόπος αναψυχής με το που σουρουπώνει καταλαμβάνεται από παρέες μεθυσμένων αλλοδαπών, εμπόρων ναρκωτικών και άλλων καταστροφέων που, η αλήθεια είναι, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιχειρήματα, καλούς τρόπους και κοινή λογική. Η Εσπλανάδα είναι πλέον far West, a no man s land..." Αθηναϊκό blog Μαΐου 2006 Πηγή: Ιστοσελίδα ΚΠΙΣΝ, έρευνα διαδικτύου, ανάλυση BCG Περιβάλλον υψηλής αισθητικής Αντιθέσεις φως & σκιάς, χρώματος και υφής Μοναδικός εκπαιδευτικός και πολιτιστικός πόλος Ένας καινοτόμος και δυναμικός χώρος για υγιείς αναζητήσεις που θα προσφέρει τη χαρά της γνώσης και του πολιτισμού μέσω των προγραμμάτων της Βιβλιοθήκης και της Όπερας Όραμα ΚΠΙΣΝ SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 30

32 2... και θα αυξήσει σημαντικά το πράσινο σε κοινωνίες με περιορισμένες υποδομές πάρκων... Περιορισμένοι χώροι πρασίνου στους δήμους γύρω από το ΚΠΙΣΝ Διπλασιασμός της επιφάνειας πρασίνου ανά άτομο στην τοπική κοινωνία 1,2 Επιφάνεια πρασίνου (τ.μ.) / άτομο 1,5 2x Νέος χώρος ~ τ.μ. 1,0 0,5 1,2 0,6 0,0 Σήμερα Περιλαμβάνονται οι δήμοι Καλλιθέας, Μοσχάτου, Παλαιού Φαλήρου και Νέας Σμύρνης 2. Εξαιρούνται νεκροταφεία και γήπεδα ποδοσφαίρου Σημείωση: Δεδομένα πληθυσμού σύμφωνα με την απογραφή του 2001: Καλλιθέα ~110χιλ., Μοσχάτο ~230χιλ., Παλιό Φάληρο ~65χιλ. και Νέα Σμύρνη ~74χιλ. Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 31

33 2...οδηγώντας σε σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία Πολλαπλά οφέλη για την υγεία Βελτίωση ποιότητας του αέρα Διοργάνωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων Αύξηση αξίας της γης Αυξημένη ζήτηση αγοράς/ενοικίασης για οικιακούς και εμπορικούς χώρους γύρω από το πάρκο Αναμένεται σημαντική αύξηση τιμών των κατοικιών με θέα το ΚΠΙΣΝ Στήριξη τοπικών επιχειρήσεων Αυξημένη κίνηση στους εμπορικούς χώρους λόγω μεγάλου αριθμού επισκεπτών στο ΚΠΙΣΝ με αποτέλεσμα την τόνωση των τοπικών επιχειρήσεων και τη μείωση του ποσοστού ανεργίας Μείωση εγκληματικότητας και διαταραχών Ενίσχυση δεσμών και σχέσεων μεταξύ διαφορετικών εθνικών και κοινωνικών ομάδων και αυξημένη προθυμία συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων της κοινωνίας Μείωση εγκληματικότητας στην τοπική κοινωνία SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 32

34 2 Πολλαπλά οφέλη για την υγεία Βελτίωση ποιότητας του αέρα και προστασία από επιβλαβείς ακτινοβολίες Ρόλος του πάρκου Οφέλη για την τοπική κοινωνία Απορρόφηση ~ κιλών CO 2 το χρόνο 1 Μείωση θερμοκρασίας 2-3K εντός μεγάλων πάρκων σε σχέση με την περιβάλλουσα αστική περιοχή 2 ~ τ.μ. σκιάς μέσα στο πάρκο κατά το μεσημέρι 3 Μείωση μόλυνσης & βελτίωση ποιότητας του αέρα Προστασία από την έκθεση σε επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία 1. Ένα αστικό πάρκο με δενδρική κάλυψη τ.μ., βρέθηκε ότι απορροφά καθημερινά 48lbs. σωματιδίων, 9 lbs NO2, 6 lbs SO2, και 2 lb CO ("Identified Benefits of Community Trees and Forests", by Dr. Rim D. Coder, University of Georgia, October 1996). Μέση απορρόφηση άνθρακα 4.6 kg/χρόνο κατά τη διάρκεια ζωής ενός δένδρου ενώ για δένδρα μεγαλύτερης ηλικίας ~11 kg/χρόνο 2. Μέγεθος 100χιλ. τ.μ. αστικού δάσους απαιτείται για τη μείωση της θερμοκρασίας κατά 1 K 3. Μέσα επίπεδα έκθεσης σε υπεριώδη ακτινοβολία ενός έκτου έως ενός δεκάτου σε σύγκριση με συνθήκες πλήρους ηλιοφάνειας. Μέση επιφάνεια σκιάς ανά δένδρο εκτιμάται στα 25 τ.μ. Δένδρα θα είναι φυτεμένα σε επιφάνεια ~100,000τ.μ. Πηγή: Δεδομένα πελάτη, Akbari H (2002) Shade trees reduce building energy use and CO2 emissions from power plants. Environ Pollut 116: , "Urban forests and trees" Konijnendijk, Cecil Nilsson, Kjell Randrup, Thomas Schipperijn, Jasper, Springer 2005 SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 33

35 Πολλαπλά οφέλη για την υγεία 2 Το ΚΠΙΣΝ μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και στη μείωση του άγχους των επισκεπτών του Αυξημένη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες... Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί πόλος έλξης για συμμετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής Όσο μικρότερη η απόσταση από ένα αστικό πάρκο, τόσο συχνότερα άνθρωποι το επισκέπτονται και τόσο περισσότερο χρόνο περνάνε εκεί 1 Άτομα με πρόσβαση σε πάρκα γυμνάζονται περισσότερο 2...και δυνατότητα μείωσης επιπέδων άγχους 3 Βόλτα στο δάσος Ήρεμη μουσική Ήσυχο πάρκο Βιβλίο Κωμωδία (ταινία) Σπορ Απάντηση στην ερώτηση: Τι θα σύστηνες σε ένα φίλο σου για να καταπολεμήσει το άγχος? Υψηλή "Δυστυχώς πρέπει να έρθω εδώ οδηγώντας, και τρέχω μόνος μου. Εάν είχα ένα πάρκο κοντά στο σπίτι μου πολλοί φίλοι μου θα με ακολουθούσαν" Δρομέας στον Εθνικό Κήπο Ύπνος-ξεκούραση Χορός Αγορά σκύλου Ηρεμιστικά Χαμηλή Κατάταξη 4 1. Grahn P, Stigsdotter U (2003) Landscape planning and stress. Urban Forestry and Urban Greening 2(1): Μελέτη από το "Center for Disease Control (CDC)" -1996, 3. Δεδομένα από μελέτη των Grahn et.al. σε 953 τυχαία επιλεγμένα άτομα σε εννέα Σουηδικές πόλεις 4. Απαντήσεις σε κλίμακα από το 0.1 στο 1. Το ένα αντιστοιχεί στην πρώτη επιλογή Πηγή: Gizachew Tiruneh, Τομέας Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο του Κεντρικού Αρκάνσας; Grahn P, Stigsdotter U (2003). Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 34

36 3 Ένας νέος προορισμός στην Αθήνα Ενίσχυση Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση συνολικής οικονομικής ακαθάριστης παραγωγής στην Ελλάδα και μείωση των ποσοστών ανεργίας Τόνωση ενδιαφέροντος για ανάπτυξη υποδομών ιδιαιτέρως σε υποδομές π.χ. ξενοδοχεία Τόνωση τοπικών επιχειρήσεων λόγω επισκεψιμότητας στο πάρκο & αύξηση αξίας των ακινήτων & της γης του περιβάλλοντος χώρου Βελτίωση ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας γύρω από το ΚΠΙΣΝ Διπλασιασμός της επιφάνεια πρασίνου ανά κάτοικο Καθαρότερος αέρας Φιλόξενος και ασφαλής πράσινος χώρος Ένας νέος προορισμός στην Αθήνα Κατασκευή ενός μοναδικού πολιτιστικού πόλου στην Αθήνα Τόνωση του αισθήματος εθνικής υπερηφάνειας Ενίσχυση της εικόνας της Αθήνας και της Ελλάδας Σημείο αναφοράς για την περιβαλλοντική αειφορία 1 ο δημόσιο κτίριο στην Ελλάδα που θα λάβει πιστοποίηση LEED "Πράσινή" κατασκευή - χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ανακυκλώσιμων υλικών Φιλικό προς το περιβάλλον κτίριο με υψηλή ενεργειακή απόδοση Στήριξη βιοποικιλότητας 1 ο κέντρο στην Ελλάδα που θα παρέχει πρόσβαση σε όλους Διευκόλυνση κοινωνικής ένταξης και βελτίωση ποιότητας ζωής ατόμων που ανήκουν σε ειδικές ομάδες 1 Το ΚΠΙΣΝ είναι αντάξιο του φιλανθρωπικού ιδρύματος ΙΣΝ Η Ελλάδα του μέλλοντος διαγράφεται ως μία κοινωνία χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού Αναβάθμιση εκπαιδευτικού και πολιτιστικού επιπέδου μέσω των προσφερόμενων προγραμμάτων Διευκόλυνση πρόσβασης σε υλικά της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής Αύξηση συχνότητας ανάγνωσης βιβλίων μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων Υπόδειγμα φιλανθρωπικής δραστηριότητας Μεγαλύτερη δωρεά στην Ελλάδα, σημαντική ακόμα και σε σύγκριση με διεθνή πρότυπα Μοναδική Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα για την ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών Διαφάνεια όσον αφορά την αποστολή, τις διεργασίες και την πρόοδο των εργασιών 1. π.χ. Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (AMEA), μετανάστες, πρόσφυγες, ηλικιωμένοι Πηγή: Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 35

37 3 Πάρκα και πολιτιστικά κέντρα στον κόσμο προσελκύουν τουρίστες οι οποίοι με τη σειρά τους τα διαφημίζουν Σημείωση: ΒΒ: Βρετανική Βιβλιοθήκη Πηγή: Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης "Φανταστικό" Βρετανική Βιβλιοθήκη (ΒΒ) "Αξίζει να κάνεις ένα μεταπτυχιακό, μόνο και μόνο για να έχεις πρόσβαση στα αναγνωστήρια και να νιώσεις μέλος της ΒΒ...Η καφετέρια "Peyton and Byrne" είναι εξαίσια, χωρίς να είναι πολύ ακριβή. Η ατμόσφαιρα είναι τέλεια για να μελετήσεις...μαγαζιά, καφετέριες, γκαλλερί, αυλή (ένα μοναδικό μέρος για να κάτσεις στον ήλιο) είναι ανοικτά για όλους....στα αναγνωστήρια σειρές από θρανία, το καθένα με τη λάμπα του και με πρίζα για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, μερικοί υπολογιστές για να αναζητήσετε ότι επιθυμείτε στους καταλόγους και μία ήρεμη σχεδόν ιερή ατμόσφαιρα. Την έχω αγαπήσει!" "Πρέπει να δείτε εδώ τουλάχιστον μια όπερα στη ζωή σας!"- Σκάλα του Μιλάνου "Πριν να παρακολουθήσουμε την όπερα, μας περιποιήθηκαν στην υποδοχή του μουσείου της όπερας. Αυτό ήταν απλώς η εισαγωγή για ό,τι θα ακολουθούσε. Το μουσείο είναι γεμάτο με μουσικά όργανα, κουστούμια και πορτρέτα μεγάλων καλλιτεχνών φτιαγμένα από μεγάλους καλλιτέχνες... Τι θαυμάσια εμπειρία το θέατρο έχει παντού χρυσό και κόκκινα βελούδα, η ατμόσφαιρα είναι πολύ ζεστή. Η Όπερα ήταν πολύ μοντέρνα, και με μίνιμαλ σκηνικά. Η ποιότητα των τραγουδιστών ήταν εξαιρετική. Εάν επισκεφτείτε το Μιλάνο πρέπει να το δείτε!" "Πρέπει να το δείτε! Μην έρθετε στη ΝΥ χωρίς να αφιερώσετε τουλάχιστον μισή μέρα στο πάρκο..." Κεντρικό Πάρκο NY "Πρώτη φορά στις ΗΠΑ και στη ΝΥ. Η βόλτα μας στο πάρκο ήταν μαγευτική. Τόση ζωντάνια, τόσα διαφορετικά πράγματα, ζωντανά αγάλματα, χορός στους δρόμους, χώροι για μπάσκετ, άνθρωποι που κάνανε πατινάζ και ποδήλατο και άλλοι που χαλαρώνανε. Νεροχελώνες στη λίμνη, και η γέφυρα από την ταινία "Μόνος στο σπίτι"! Είναι μια πανέμορφη εμπειρία να είσαι στο κέντρο αυτού του γραφικού πάρκου και ταυτόχρονα να περιτριγυρίζεσαι από μία από τις πιο πολυσύχναστες πόλεις στον κόσμο. Θα μετακομίζαμε από την Αγγλία εδώ γι'αυτό το μέρος!" Το ΚΠΙΣΝ μπορεί να γίνει ένα σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο στην Αθήνα SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 36

38 3 Το ΚΠΙΣΝ μπορεί να γίνει παγκόσμιο κέντρο κλασικών και ανθρωπιστικών σπουδών... Αποτελεσματική διαχείριση όλης της σχετικής με την Ελλάδα βιβλιογραφίας Αρχείο εθνικών δημοσιεύσεων Μεταφρασμένα ξένα έγγραφα που αναφέρονται στην Ελλάδα Πρόσβαση σε όλα τα βιβλία, τις εκθέσεις και τις μελέτες μέσω της δανειστικής βιβλιοθήκης Η νέα ΕΒΕ στο ΚΠΙΣΝ, ένας μοναδικός πολιτιστικός πόλος στην Αθήνα Διεξαγωγή εκδηλώσεων Εκθέσεις παλαιών χειρογράφων σε συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες (π.χ. του Αγίου Όρους) Αφιερώματα σε Έλληνες λόγιους, ποιητές, συγγραφείς και φιλοσόφους Αφήγηση ιστοριών που σχετίζονται με τα παρουσιαζόμενα εκθέματα Δραστηριότητες στο πάρκο ΣΝ Συνεργασία με διεθνή πανεπιστήμια Διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων με θέμα την αρχαιολογία, τις κλασικές, βυζαντινές, και ανθρωπιστικές σπουδές Υποστήριξη από την ΕΒΕ μετάφρασης όλων των Ελληνικών σπουδών σε ξένες γλώσσες Καθιέρωση ισχυρών επαφών μεταξύ ελληνικών και διεθνών ερευνητών Πηγή: Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 37

39 3...ανάλογα με τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, που ήταν το κέντρο του ελληνιστικού πολιτισμού του αρχαίου κόσμου Η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, ένας πολιτιστικός πόλος της εποχής του Η βιβλιοθήκη ιδρύθηκε από τους βασιλείς της Αιγύπτου 3 ύστερα από τις συμβουλές του Αριστοτέλη 1 Καινοτομίες στη βιβλιοθήκη Συλλογή βιβλίων Έμφαση στη σύγκριση μελετών και βιβλίων Διενέργεια μελετών Διαφύλαξη πολιτιστικής κληρονομιάς τόμοι τον 3ο αι. π.χ. Ο Αθηναϊκός πολιτισμός θα μπορούσε να είχε πεθάνει Μεγάλος μέρος της αρχαίας λογοτεχνίας θα μπορούσε να έχει εξαφανιστεί Λόγιοι και διανοητές προσελκύονταν από τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας Αρίσταρχος της Σαμοθράκης, ο συλλέκτης των Ομηρικών κειμένων Ευκλείδης ο μαθηματικός Ηρόφιλος, ο ανατόμος 2 Μεγάλο πανεπιστήμιο δημιουργήθηκε γύρω από τη βιβλιοθήκη και το μουσείο Η βιβλιοθήκη συνέβαλε στο να κάνει την Αλεξάνδρεια την μεγαλύτερη ελληνική πόλη της εποχής της 1. Στράβων 2. Ίδρυσε ιατρική σχολή εκεί 3. Η βιβλιοθήκη ιδρύθηκε από τον Πτολεμαίο Α' Πηγή: Artistic Rendering of "The Great Library of Alexandria." by O. Von Corven from Tolzmann, Don Heinrich, Alfred Hessel and Reuben Peiss. The Memory of Mankind. New Castle, DE: Oak Knoll Press, 2001 SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 38

40 3 Το ΚΠΙΣΝ μπορεί να ενισχύσει το αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας, που βρίσκεται σήμερα σε χαμηλά επίπεδα Οι Έλληνες έχουν πολύ χαμηλή εικόνα για τη χώρα τους Αυστραλία Φινλανδία Νορβηγία Αυστρία Δανία Ελβετία Σουηδία ΗΠΑ Ρωσία Ολλανδία Γαλλία Πολωνία Ιρλανδία Ισπανία Γερμανία Αγγλία Τουρκία Βέλγιο Ιταλία Πορτογαλία Ελλάδα Ουγγαρία Βαθμολογία εκτίμησης εικόνας χωρών "Η Ελληνική εθνική υπερηφάνεια υποφέρει, τώρα που το έθνος οδηγήθηκε στη διεθνή επαιτεία" Διεθνής τύπος στο διαδίκτυο "Η ελληνική υπερηφάνεια δίνει τη θέση της στο ρεαλισμό όσο η κρίση μεγαλώνει" Διεθνής τύπος στο διαδίκτυο Το νέο τοπόσημο από το διάσημο αρχιτέκτονα Renzo Piano τονώνει το αίσθημα υπερηφάνειας των Ελλήνων 1. Βαθμολογική κλίμακα Το 100 δείχνει την υψηλότερη εικόνα για την χώρα ενός ατόμου Πηγή: Reputation institute 2010, έρευνα τύπου, ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 39

41 3 Το ΚΠΙΣΝ μπορεί να αναδείξει την εικόνα της Αθήνας... Η Αθήνα είναι μία σύγχρονη ζωντανή πόλη... Ένα νέο τοπόσημο, δημιούργημα του διάσημου αρχιτέκτονα Renzo Piano μπορεί να αναδείξει το σύγχρονο χαρακτήρα της πόλης Τα περισσότερα τοπόσημα της Αθήνας συνδέονται με την ιστορία της πόλης και είναι συγκεντρωμένα στο ιστορικό κέντρο...με έντονη πολιτιστική και καλλιτεχνική κλίση......που δραστηριοποιεί κατοίκους και επισκέπτες Συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς μπορούν να προσελκύσουν διάσημους καλλιτέχνες, λόγιους, και άλλους οργανισμούς τεχνών και πολιτισμού Οι ζώνες τεχνών και πολιτισμού μπορούν να γίνουν κομβικά σημεία για τη δημιουργία επιχειρήσεων, την προσέλκυση τουριστών, την τόνωση της πολιτιστικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της εθνικής υπερηφάνειας Μεγάλος αριθμός πολιτιστικών εκδηλώσεων με την ενεργό συμμετοχή του κοινού Οι εκδηλώσεις τεχνών αυξάνουν το αίσθημα σύνδεσης με την τοπική κοινωνία "Η συμμετοχή του κοινού σε εκδηλώσεις τεχνών χτίζει τόσο την ταυτότητα της κοινωνίας όσο και το αίσθημα υπερηφάνειας και οδηγεί σε θετικά κοινωνικά πρότυπα, όπως η πολυμορφία, η ανοχή και η ελεύθερη έκφραση" Πηγή: Μελέτη για τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη της "Grand Opera House", "How the arts impact communities" by Joshua Guetzkow, έρευνα τύπου, ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 40

42 3...όπως έχουν κάνει άλλα πολιτιστικά κέντρα και πάρκα Κεντρική Βιβλιοθήκη Σηάτλ Κέντρο Λίνκολν Πάρκα στις ΗΠΑ Η βιβλιοθήκη συμβάλλει στην αίσθηση ταυτότητας των κατοίκων του Σηάτλ Οι κάτοικοι του Σηάτλ επιδεικνύουν τη βιβλιοθήκη σε φίλους που τους επισκέπτονται 3 Το Σηάτλ προωθείται ως μία προοδευτική πόλη, ένα συναρπαστικό μέρος για να ζεις, να εργάζεσαι και να κάνεις επιχειρήσεις "Με κάνει να θέλω να μετακομίσω στο Σηάτλ" Επισκέπτης της κεντρικής βιβλιοθήκης Η κεντρική βιβλιοθήκη συμβάλλει στην εικόνα της πόλης ως πόλη μάθησης και γνώσης Εμφανίζεται σε περιοδικά και διαφημιστικές ενέργειες του Σηάτλ Χαρίζει ζωντάνια στην κοινωνία Η βιβλιοθήκη προσελκύει άτομα της Δημιουργικής Τάξης 1 Είναι καταλύτης για πολιτιστικό τουρισμό Ριζική βελτίωση της εικόνας της γειτονιάς Φτηνά κτίρια αντικαθίστανται με ζωντανές & αναπτυσσόμενες οικιστικές και εμπορικές συνοικίες Η πλατεία Λίνκολν είναι μια από τις πιο επιθυμητές οικιστικές και εμπορικές γειτονιές Ο τοπικός πληθυσμός είναι πιο μορφωμένος και με υψηλότερο μέσο εισόδημα "...το κέντρο Λίνκολν,...διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας μοναδικής στη Νέα Υόρκη όσον αφορά την οικιστική και εμπορική ποικιλομορφία" Karen Gerard 2 "Η πρώιμη περίοδος (19ος αι. και αρχές 20ου αι.) δημιουργίας πάρκων αντανακλούσε μια αυξανόμενη αίσθηση εθνικής υπερηφάνειας και ταυτότητας που σχετίζονται με τα μνημεία της φύσης... " Rolf Diamant (Έφορος του εθνικού ιστορικού πάρκου Marsh-Billings- Rockfeller) "...Philip Burton, μέλος του Κογκρέσου από την Καλιφόρνια, συνειδητοποίησε το βάθος και το εύρος του συναισθήματος εθνικής υπερηφάνειας που σχετίζεται με τα εθνικά πάρκα. Θέσπισε νομοθεσία στο Κογκρέσο για την εισαγωγή 30 περίπου νέων πάρκων σε μία χρονιά" Theodore W. Sudia (πρώην επικεφαλής επιστήμονας, Εθνική Υπηρεσία Πάρκων ) 1. Η Δημιουργική τάξη είναι μία κοινωνικοοικονομική τάξη την οποία ο οικονομολόγος και κοινωνιολόγος Richard Florida, (καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο) αναγνωρίζει ως κινητήριο δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη των μετα-βιομηχανικών πόλεων στις ΗΠΑ 2. The economic contribution of Lincoln Center for the Performing Arts, September Αποτελέσματα από μία έρευνα σε κατοίκους του Σηάτλ Πηγή: Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 41

43 3 Κοινό στοιχείο στις λίστες διάφορων ιστοσελίδων με τα τοπόσημα της Αθήνας είναι η ελληνική ιστορία Tripadvisor 1. Athens walking tours 2. Ακρόπολη 3. Παρθενώνας 4. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 5. Νέο Μουσείο Ακρόπολης 6. Αγορά 7. Ναός του Ολυμπίου Διός 1 8. Πλάκα 9. Βρεττός (bar/club) Βυζαντινό μουσείο Breathtakingathens.gr 1. Παρθενώνας 2. Νέο Μουσείο Ακρόπολης 3. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 4. Ελληνικό Κοινοβούλιο και Μνημείο στον Άγνωστο Στρατιώτη 5. Παναθηναϊκό Στάδιο 6. Λόφος Λυκαβηττού 7. Αρχαία αγορά, Μοναστηράκι 8. Πλάκα 9. Αθηναϊκή "Ριβιέρα" 10. Ναός του Ποσειδώνα - Σούνιο Lonely Planet 1. Ακρόπολη 2. Μουσείο Ακρόπολης 3. Άγιος Κοσμάς 4. Άγιος Νικόλαος Ραγκαβάς 5. Αγορά 6. Μουσείο Αγοράς 7. Παραλία Αλίμου 8. Αρχαιολογικό μουσείο Κεραμεικού 9. Λόφος Αρεοπαγίτου ο Νεκροταφείο Αθηνών Η αξιολόγηση βασίζεται στις απόψεις ταξιδιωτών Η αξιολόγηση βασίζεται στη στρατηγική προώθησης του επίσημου φορέα τουρισμού της Αθήνας 2 Η αξιολόγηση βασίζεται στις απόψεις των συντακτών του "Lonely Planet" 1. Στήλες Ολυμπίου Διός 2. Εταιρεία τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης Αθηνών (ΕΤΟΑΑ) είναι η επίσημη οντότητα τουρισμού της πόλης.η αποστολή της είναι η ανάδειξη της Αθήνας σε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή μητρόπολη και σε έναν ανταγωνιστικό τουριστικό και συνεδριακό προορισμό 3. Ένα από τα παλαιότερα ποτοπωλεία της Ευρώπης Πηγή: Ιστοσελίδες εταιρειών SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 42

44 3 BACKUP Το ΚΠΙΣΝ, ένα τοπόσημο στην Αττική βασισμένο όχι μόνο στην ιστορία αλλά και στις τρέχουσες πολιτιστικές εξελίξεις Μουσείο Ακρόπολης Παρθενώνας Ωδείο Ηρώδη Αττικού Παναθηναϊκό Στάδιο Πλάκα Θέατρο Διονύσου Στήλες Ολυμπίου Διός Αρχαία Αγορά Ναός του Ποσειδώνα (Σούνιο) ΚΠΙΣΝ SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 43

45 4 Σημείο αναφοράς για την περιβαλλοντική αειφορία 1 ο δημόσιο κτίριο στην Ελλάδα που θα λάβει πιστοποίηση LEED Ενίσχυση Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση συνολικής οικονομικής ακαθάριστης παραγωγής στην Ελλάδα και μείωση των ποσοστών ανεργίας Τόνωση ενδιαφέροντος για ανάπτυξη υποδομών ιδιαιτέρως σε υποδομές π.χ. ξενοδοχεία Τόνωση τοπικών επιχειρήσεων λόγω επισκεψιμότητας στο πάρκο & αύξηση αξίας των ακινήτων & της γης του περιβάλλοντος χώρου Βελτίωση ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας γύρω από το ΚΠΙΣΝ Διπλασιασμός της επιφάνεια πρασίνου ανά κάτοικο Καθαρότερος αέρας Φιλόξενος και ασφαλής πράσινος χώρος Ένας νέος προορισμός στην Αθήνα Κατασκευή ενός μοναδικού πολιτιστικού πόλου στην Αθήνα Τόνωση του αισθήματος εθνικής υπερηφάνειας Ενίσχυση της εικόνας της Αθήνας και της Ελλάδας Σημείο αναφοράς για την περιβαλλοντική αειφορία 1 ο δημόσιο κτίριο στην Ελλάδα που θα λάβει πιστοποίηση LEED "Πράσινή" κατασκευή - χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ανακυκλώσιμων υλικών Φιλικό προς το περιβάλλον κτίριο με υψηλή ενεργειακή απόδοση Στήριξη βιοποικιλότητας 1 ο κέντρο στην Ελλάδα που θα παρέχει πρόσβαση σε όλους Διευκόλυνση κοινωνικής ένταξης και βελτίωση ποιότητας ζωής ατόμων που ανήκουν σε ειδικές ομάδες 1 Το ΚΠΙΣΝ είναι αντάξιο του φιλανθρωπικού ιδρύματος ΙΣΝ Η Ελλάδα του μέλλοντος διαγράφεται ως μία κοινωνία χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού Αναβάθμιση εκπαιδευτικού και πολιτιστικού επιπέδου μέσω των προσφερόμενων προγραμμάτων Διευκόλυνση πρόσβασης σε υλικά της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής Αύξηση συχνότητας ανάγνωσης βιβλίων μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων Υπόδειγμα φιλανθρωπικής δραστηριότητας Μεγαλύτερη δωρεά στην Ελλάδα, σημαντική ακόμα και σε σύγκριση με διεθνή πρότυπα Μοναδική Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα για την ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών Διαφάνεια όσον αφορά την αποστολή, τις διεργασίες και την πρόοδο των εργασιών 1. π.χ. Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (AMEA), μετανάστες, πρόσφυγες, ηλικιωμένοι Πηγή: Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 44

Ιστορικό. Αντικείμενο μελέτης/μεθοδολογία

Ιστορικό. Αντικείμενο μελέτης/μεθοδολογία -1 - Αξιολόγηση επίδρασης και Επιχειρηματικό Σχέδιο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) Αξιολόγηση επίδρασης ΚΠΙΣΝ Συνοπτική έκθεση Φεβρουάριος 2011 Ιστορικό Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ιωάννης Δισλίας Θεόδωρος Χατζημήτρος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. της Πελαγίας Καλαντζή. πτυχιούχου του τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διπλωματική εργασία. της Πελαγίας Καλαντζή. πτυχιούχου του τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών. Πανεπιστημίου Αιγαίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάνατζμεντ Τουρισμού Διπλωματική εργασία της Πελαγίας Καλαντζή πτυχιούχου του τμήματος Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία : «Τουριστική ανάπτυξη και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η περίπτωση της Χίου.» Συγγραφείς: Κωσταρής Παναγιώτης -Τσόφλιας Νικόλαος

Πτυχιακή Εργασία : «Τουριστική ανάπτυξη και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η περίπτωση της Χίου.» Συγγραφείς: Κωσταρής Παναγιώτης -Τσόφλιας Νικόλαος ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πτυχιακή Εργασία : «Τουριστική ανάπτυξη και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η περίπτωση της Χίου.» Συγγραφείς:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας

Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚAI ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΛΑΖΑΝΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ Α.Μ.: 3273 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΠΑΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Το 2015, η ολοκλήρωση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) θα αναδείξει ένα νέο αστικό σύμβολο για τη σύγχρονη Αθήνα του 21ου αιώνα. Η δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνέπειες του διαδικτυακού περιεχομένου στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό

Οι συνέπειες του διαδικτυακού περιεχομένου στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό Οι συνέπειες του διαδικτυακού περιεχομένου στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό Παρουσιάστηκε για την: Η χρηματοδότηση για την εργασία αυτή παρέχεται από την Google. Όλες οι απόψεις που περιέχονται στην παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική εργασία «Βιομηχανικά μνημεία και αστικός τουρισμός: Η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ.ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΑ Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ Η βασική ανάγκη εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Στη μνήμη του πατέρα μου και στη λατρευτή μου μητέρα, Ηλέκτρα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Στη μνήμη του πατέρα μου και στη λατρευτή μου μητέρα, Ηλέκτρα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΥΡΟΥ ΑΓΑΠΗ ΚΑΡΑΤΖΙΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΝΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΝΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΝΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΠΛΑΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EXECUTIVE MBA. Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού

EXECUTIVE MBA. Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων EXECUTIVE MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού Μαγδαληνή Αχ. Τσίλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Σπουδαστής: Καττή Αργυρώ Αριθμός Μητρώου: 13453 Καθηγήτρια : Λεκαράκου Κατερίνα Αθήνα 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΩΝ:: 11.. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ 226611/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 10 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...10 1.3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 10 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...10 1.3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.10 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 10 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...10 1.3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Μ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Μ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Μ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.1) Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www. aueb. gr/ statistical- institute ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Θέματα διαβούλευσης Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αθήνα βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε μία βαθειά, πολλαπλή και συνεχώς διογκούμενη κρίση. Οι συνιστώσες της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης Και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Υποβληθείσα Στην Καθηγήτρια Πολυχρονίδου Περσεφόνη Υπό Των Σπουδαστών Γκίσα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδριακός Τουρισμός Στο Νομό Χανίων Εμπειρική Έρευνα

Συνεδριακός Τουρισμός Στο Νομό Χανίων Εμπειρική Έρευνα Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία «Συνεδριακός Τουρισμός Εμπειρική Έρευνα στην πόλη Χανίων» Της φοιτήτριας ΑΜΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα