Αξιολόγηση οφέλους ΚΠΙΣΝ και Επιχειρηματικό Σχέδιο Αξιολόγηση οφέλους. Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση οφέλους ΚΠΙΣΝ και Επιχειρηματικό Σχέδιο Αξιολόγηση οφέλους. Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010"

Transcript

1 Αξιολόγηση οφέλους ΚΠΙΣΝ και Επιχειρηματικό Σχέδιο Αξιολόγηση οφέλους Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010

2 Επτά κύρια πορίσματα αναδεικνύουν τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη του ΚΠΙΣΝ Ενίσχυση Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση συνολικής οικονομικής ακαθάριστης παραγωγής στην Ελλάδα και μείωση των ποσοστών ανεργίας Τόνωση ενδιαφέροντος για ανάπτυξη υποδομών ιδιαιτέρως σε υποδομές π.χ. ξενοδοχεία Τόνωση τοπικών επιχειρήσεων λόγω επισκεψιμότητας στο πάρκο & αύξηση αξίας των ακινήτων & της γης του περιβάλλοντος χώρου Βελτίωση ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας γύρω από το ΚΠΙΣΝ Διπλασιασμός της επιφάνεια πρασίνου ανά κάτοικο Καθαρότερος αέρας Φιλόξενος και ασφαλής πράσινος χώρος Ένας νέος προορισμός στην Αθήνα Κατασκευή ενός μοναδικού πολιτιστικού πόλου στην Αθήνα Τόνωση του αισθήματος εθνικής υπερηφάνειας Ενίσχυση της εικόνας της Αθήνας και της Ελλάδας Σημείο αναφοράς για την περιβαλλοντική αειφορία 1 ο δημόσιο κτίριο στην Ελλάδα που θα λάβει πιστοποίηση LEED "Πράσινή" κατασκευή - χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ανακυκλώσιμων υλικών Φιλικό προς το περιβάλλον κτίριο με υψηλή ενεργειακή απόδοση Στήριξη βιοποικιλότητας 1 ο κέντρο στην Ελλάδα που θα παρέχει πρόσβαση σε όλους Διευκόλυνση κοινωνικής ένταξης και βελτίωση ποιότητας ζωής ατόμων που ανήκουν σε ειδικές ομάδες 1 Το ΚΠΙΣΝ είναι αντάξιο του φιλανθρωπικού ιδρύματος ΙΣΝ Η Ελλάδα του μέλλοντος διαγράφεται ως μία κοινωνία χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού Αναβάθμιση εκπαιδευτικού και πολιτιστικού επιπέδου μέσω των προσφερόμενων προγραμμάτων Διευκόλυνση πρόσβασης σε υλικά της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής Αύξηση συχνότητας ανάγνωσης βιβλίων μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων Υπόδειγμα φιλανθρωπικής δραστηριότητας Μεγαλύτερη δωρεά στην Ελλάδα, σημαντική ακόμα και σε σύγκριση με διεθνή πρότυπα Μοναδική Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα για την ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών Διαφάνεια όσον αφορά την αποστολή, τις διεργασίες και την πρόοδο των εργασιών 1. π.χ. Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (AMEA), μετανάστες, πρόσφυγες, ηλικιωμένοι Πηγή: Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 1

3 1 Ενίσχυση Ελληνικής Οικονομίας Ενίσχυση Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση συνολικής οικονομικής ακαθάριστης παραγωγής στην Ελλάδα και μείωση των ποσοστών ανεργίας Τόνωση ενδιαφέροντος για ανάπτυξη υποδομών ιδιαιτέρως σε υποδομές π.χ. ξενοδοχεία Τόνωση τοπικών επιχειρήσεων λόγω επισκεψιμότητας στο πάρκο & αύξηση αξίας των ακινήτων & της γης του περιβάλλοντος χώρου Βελτίωση ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας γύρω από το ΚΠΙΣΝ Διπλασιασμός της επιφάνεια πρασίνου ανά κάτοικο Καθαρότερος αέρας Φιλόξενος και ασφαλής πράσινος χώρος Ένας νέος προορισμός στην Αθήνα Κατασκευή ενός μοναδικού πολιτιστικού πόλου στην Αθήνα Τόνωση του αισθήματος εθνικής υπερηφάνειας Ενίσχυση της εικόνας της Αθήνας και της Ελλάδας Σημείο αναφοράς για την περιβαλλοντική αειφορία 1 ο δημόσιο κτίριο στην Ελλάδα που θα λάβει πιστοποίηση LEED "Πράσινή" κατασκευή - χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ανακυκλώσιμων υλικών Φιλικό προς το περιβάλλον κτίριο με υψηλή ενεργειακή απόδοση Στήριξη βιοποικιλότητας 1 ο κέντρο στην Ελλάδα που θα παρέχει πρόσβαση σε όλους Διευκόλυνση κοινωνικής ένταξης και βελτίωση ποιότητας ζωής ατόμων που ανήκουν σε ειδικές ομάδες 1 Το ΚΠΙΣΝ είναι αντάξιο του φιλανθρωπικού ιδρύματος ΙΣΝ Η Ελλάδα του μέλλοντος διαγράφεται ως μία κοινωνία χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού Αναβάθμιση εκπαιδευτικού και πολιτιστικού επιπέδου μέσω των προσφερόμενων προγραμμάτων Διευκόλυνση πρόσβασης σε υλικά της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής Αύξηση συχνότητας ανάγνωσης βιβλίων μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων Υπόδειγμα φιλανθρωπικής δραστηριότητας Μεγαλύτερη δωρεά στην Ελλάδα, σημαντική ακόμα και σε σύγκριση με διεθνή πρότυπα Μοναδική Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα για την ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών Διαφάνεια όσον αφορά την αποστολή, τις διεργασίες και την πρόοδο των εργασιών 1. π.χ. Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (AMEA), μετανάστες, πρόσφυγες, ηλικιωμένοι Πηγή: Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 2

4 1 Αύξηση συνολικής ακαθάριστης παραγωγής και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Ορισμοί ΒΔΑ Συνολική ακαθάριστη παραγωγή Άθροισμα κατανάλωσης/ζήτησης Στάδιο κατασκευής ~ 920Εκ. (σύνολο) Στάδιο λειτουργίας ~ 160Εκ. το Απασχόληση ΙΠΑ που χρειάζονται για την υποστήριξη του έργου Φορολογικά έσοδα Φόροι που σχετίζονται με τη νέα οικονομική δραστηριότητα ~1.400 ΙΠΑ χρειάζονται ετησίως ~ 40Εκ. (σύνολο) ~1.600 ΙΠΑ χρειάζονται το ~ 15Εκ. το Εφ' άπαξ αποτελέσματα Ετήσια αποτελέσματα 1. Τα οικονομικά οφέλη για το 2016 σε όλο το θέμα "Ενίσχυση Ελληνικής Οικονομίας" αναφέρονται στα οφέλη για τους πρώτους 12 μήνες λειτουργίας του ΚΠΙΣΝ; Παρουσιάζονται τα επιπρόσθετα οφέλη σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση. Η συνολική ακαθάριστη παραγωγή του ΚΠΙΣΝ χωρίς να ληφθεί υπόψη η τρέχουσα λειτουργία της ΕΒΕ και της ΕΛΣ εκτιμάται ότι είναι ~ 245Εκ. ενώ περίπου ~2700 ΙΠΑ απαιτούνται για την υποστήριξη λειτουργίας του ΚΠΙΣΝ και εξυπηρέτησης των επισκεπτών του (αμέσως, εμμέσως και επαγωγικώς) Σημείωση: ΙΠΑ = Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης; Παρουσιάζονται πραγματικές τιμές για το 2010 Πηγή: Εμπειρία BCG, ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 3

5 1 Στάδιο κατασκευής ~ 340Εκ. άμεση παραγωγή στην Ελλάδα κατά την κατασκευή... Περίπου 70% του κόστους του έργου θα δαπανηθεί στην Ελλάδα CAPEX ( ) (Εκ. ) 600 Πληθωρισμός % 28% Λοιπές Χώρες Ε.Ε. Οι αμοιβές & έξοδα επαγγελματιών συμβάλλουν στις οικονομίες της ΕΕ 1 ~58% 1 θα δαπανηθούν εντός της ΕΕ Ελλάδα Ε.Ε. Λοιπές Χώρες 68% Σύνολο Ελλάδα Το άμεσο όφελος για την Ελλάδα βασίζεται στα έξοδα κατασκευής Περισσότερο από 75% του κόστους κατασκευής θα δαπανηθεί εντός Ελλάδας Άλλα έξοδα Αμοιβές & έξοδα επαγγελματιών Κατασκευή 1. Εξαιρείται η Ελλάδα; Αμοιβές και έξοδα επαγγελματιών που θα δαπανηθούν εντός Ελλάδας είναι ~ 29% Πηγή: Δεδομένα πελάτη, ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 4

6 1 Στάδιο κατασκευής...που έχει ως αποτέλεσμα ~ 920Εκ. συνολικής ακαθάριστης παραγωγής Ακαθάριστη παραγωγή (Εκ. ) ~2.7 x 1, % % % 0 Άμεσο όφελος Έμμεσο όφελος Επαγωγικό όφελος Σύνολο Αρχική κεφαλαιουχική δαπάνη που παραμένει στην Ελλάδα Αλλαγές στην παραγωγή εταιρειών της αλυσίδας εφοδιασμού για την κατασκευή του ΚΠΙΣΝ Αλλαγές στην παραγωγή από τη διάθεση των εισοδημάτων που αποκτώνται άμεσα ή έμμεσα Σημείωση: Τα επιμέρους σύνολα μπορεί να μην αθροίζουν στα τελικά σύνολα λόγω στρογγυλοποιήσεων. Έχουν χρησιμοποιηθεί πίνακες εισροών-εκροών της Ελλάδας για το 2006; Παρουσιάζονται πραγματικές τιμές για το 2010 Πηγή: Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 5

7 1 Στάδιο κατασκευής Οι 10 τομείς με την υψηλότερη οικονομική παραγωγή συμβάλλουν στο ~66% του συνολικού οφέλους BACKUP Οι 10 τομείς με το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος (Εκ. ) για το Εκ. 1, Επαγωγικό Έμμεσο Άμεσο 0 Κατασκευές Κατ. μηχανημ. &ι ειδών εξοπλισμού Παραγωγή βασικών μετάλλων Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιομηχ. Παραγωγή χημικών ουσιών & προϊόντων Κατασκευή ηλεκτρ. μηχανών & συσκευών Βιομηχ. ξύλου και κατασκ. προϊοντ. από ξύλο 1 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων 2 Κατασκ. προϊον. από ελαστικό & πλαστ. ύλες Σύνολο 10 τομέων Γενικό σύνολο % συνολικής ακαθάριστης παραγωγής 16% 12% 8% 6% 6% 4% 4% 4% 3% 3% 66% 1. Εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 2. Με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού Σημείωση: Έχουν χρησιμοποιηθεί πίνακες εισροών-εκροών της Ελλάδας για το 2006; Παρουσιάζονται πραγματικές τιμές για το 2010 Πηγή: Εμπειρία BCG, Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 6

8 1 Στάδιο κατασκευής Μεγαλύτερο όφελος στον τομέα της βιομηχανίας 2013 και 2014 οι χρονιές με τα μεγαλύτερα οφέλη BACKUP Συνολική παραγωγή (Εκ. ) Ποσοστό συνολικού οφέλους (ανά τομέα) 1, Γεωργία 3% Κατασκευές 16% Υπηρεσίες 19% Βιομηχανία 63% Σύνολο Οι δαπάνες για το έργο του ΚΠΙΣΝ είναι ο κύριος παράγοντας καθορισμού των οφελών στη Βιομηχανία Σημείωση: Έχουν χρησιμοποιηθεί πίνακες εισροών-εκροών της Ελλάδας για το Παρουσιάζονται πραγματικές τιμές για το 2010 Πηγή: Δεδομένα πελάτη, εμπειρία BCG, ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 7

9 1 Στάδιο κατασκευής ~1.400 ΙΠΑ χρειάζονται ετησίως κατά το στάδιο κατασκευής Μεγαλύτερο όφελος στον τομέα βιομηχανίας Μέσος Όρος ΙΠΑ που απασχολούνται ετησίως Ποσοστό συνολικού οφέλους (ανά τομέα) Γεωργία Κατασκευές 6% 12% Υπηρεσίες 19% Βιομηχανία 64% 0 Άμεσο όφελος ΙΠΑ που υποστηρίζουν την κατασκευή του ΚΠΙΣΝ Έμμεσο όφελος ΙΠΑ που απαιτούνται σε άλλες επιχειρήσεις της αλυσίδας εφοδιασμού (π.χ. σε εταιρείες που προμηθεύουν πρώτες ύλες...) Επαγωγικό όφελος ΙΠΑ που απαιτούνται στην οικονομία ως αποτέλεσμα του "φαινόμενου πλουτισμού" 1 Σύνολο 1. Αύξηση απασχόλησης σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους, όπου τα νοικοκυριά δαπανούν περισσότερο ως αποτέλεσμα των άμεσων και έμμεσων οφελών Σημείωση: Τα επιμέρους σύνολα μπορεί να μην αθροίζουν στα τελικά σύνολα λόγω στρογγυλοποιήσεων. Έχουν χρησιμοποιηθεί πίνακες εισροών-εκροών της Ελλάδας για το 2006 Πηγή: Δεδομένα πελάτη, εμπειρία BCG, ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 8

10 1 Στάδιο κατασκευής Μεγαλύτερο όφελος απασχόλησης παρουσιάζεται στους τομείς μηχανημάτων & ειδών εξοπλισμού και κατασκευών BACKUP Οι 10 τομείς με το μεγαλύτερο όφελος απασχόλησης (Ετήσιος απαιτούμενος μέσος όρος ΙΠΑ) ΙΠΑ ~30% του συνόλου Επαγωγικό όφελος Έμμεσο όφελος Άμεσο όφελος Κατ. μηχανημ. & ειδών εξοπλ. Κατασκευές Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιομηχ. Βιομηχ. ξύλου και κατασκ. προϊοντ. από ξύλο 2 Δευτερογενείς πρώτες ύλες Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων 3 Δασοκομία, υλοτομία και συναφείς δραστηριότητες Παραγωγή βασικών μετάλλων Κατασκ. προϊον. από ελαστικό & πλαστ. ύλες Σύνολο 10 τομέων ΙΠΑ ετησίως 2. Εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 3. Με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού Σημείωση: Έχουν χρησιμοποιηθεί πίνακες εισροών-εκροών της Ελλάδας για το 2006 Πηγή: Δεδομένα πελάτη, εμπειρία BCG, ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 9

11 1 ~1.500 ΙΠΑ απαιτούνται κατά μέσο όρο ετησίως κατά τα στάδια κατασκευής και λειτουργίας (~1.600 ΙΠΑ το 2016) BACKUP ΙΠΑ Στάδιο κατασκευής Στάδιο λειτουργίας Μέσος όρος σταδίου λειτουργίας 2 Μέσος όρος σταδίου κατασκευής Χρονιά Δημιουργία επαγωγικών ΙΠΑ Δημιουργία έμμεσων ΙΠΑ Δημιουργία άμεσων ΙΠΑ με με 2020 Πηγή: Δεδομένα πελάτη, ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 10

12 1 Στάδιο κατασκευής Επιπλέον φορολογικά έσοδα ~ 40Εκ. για το κράτος κατά το στάδιο κατασκευής Δύο κύριες πηγές φορολογικών εσόδων ~ 40Εκ. κατά τη φάση κατασκευής Φορολογικά έσοδα (Εκ. ) Φορολόγηση επιχειρήσεω ν Φόροι που καταβάλλονται από επιχειρήσεις που εμπλέκονται άμεσα και έμμεσα στην κατασκευή Φορολόγηση επιχειρήσεων Φόρος εισοδήματος ΦΠΑ Φόροι που καταβάλλονται από τα επιπρόσθετα ΙΠΑ που απασχολούνται λόγω του έργου του ΚΠΙΣΝ ΦΠΑ κατασκευής θα επιστραφεί στην Α.Ε. Δεν περιλαμβάνεται στα φορολογικά έσοδα Σύνολο Φόρος εισοδήματος Σημείωση: Κατά τη φάση κατασκευής δεν υπολογίζονται φορολογικά έσοδα από την ΚΠΙΣΝ Α.Ε., (όλο το ΦΠΑ θα πρέπει να επιστραφεί στην Α.Ε. σύμφωνα με το νόμο 3785/2009). Η φορολόγηση επιχειρήσεων αναφέρεται στον επιπρόσθετο φόρο που θα πρέπει να καταβάλλουν επιχειρήσεις που συνδέονται με την κατασκευή του ΚΠΙΣΝ εξαιτίας των αυξημένων εσόδων τους. Η φορολόγηση επιχειρήσεων υπολογίζεται ως το 24% των κερδών για το 2010, και μειώνεται κατά 1% κάθε επόμενη χρονιά μέχρι να φτάσει στο 20% το Από το 2015 θεωρείται ότι παραμένει σταθερή στο 20%. Μέση κερδοφορία των πιο σημαντικών τομέων στα χαμηλά επίπεδα του 2008 μέχρι το 2011, στη συνέχεια αυξάνεται στα επίπεδα του 2007 μέχρι το 2015 και μετά παραμένει σταθερή. Μέσος μισθός ΙΠΑ στους σχετικούς τομείς θεωρείται σταθερός στα επίπεδα του 2008 μέχρι το 2011 και στη συνέχεια μεγαλώνει (με το μισό CAGR '02-'08 για τις κατασκευές, τη γεωργία και τις υπηρεσίες και με το CAGR '02-'08 για τη βιομηχανία). Παρουσιάζονται πραγματικές τιμές για το Τα επιμέρους σύνολα μπορεί να μην αθροίζουν στα τελικά σύνολα λόγω στρογγυλοποιήσεων Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή; ICAP, ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 11

13 1 Στάδιο λειτουργίας Το ΚΠΙΣΝ προσελκύει τουρίστες και έτσι δημιουργείται ένας θετικός κύκλος ανάδρασης που στηρίζει τα οικονομικά οφέλη Αύξηση διάρκειας παραμονής Αύξηση κίνησης καταναλωτών Αύξηση ασφάλειας Αύξηση δαπανών Διαμονή Εστίαση Αγορές Διασκέδαση Μεταφορές Αύξηση συστάσεων από τουρίστες σε τουρίστες Βελτίωση θεαμάτων Αύξηση επισκεπτών ΚΠΙΣΝ Αύξηση δαπανών Αύξηση τοπικών θέσεων εργασίας Αύξηση δαπανών ντόπιων καταναλωτών Βελτίωση τοπικών υπηρεσιών Πηγή: Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 12

14 1 Στάδιο λειτουργίας Το οικονομικό όφελος του ΚΠΙΣΝ βασίζεται σε έξι διαφορετικές ομάδες επισκεπτών Επισκέπτες από όλο τον κόσμο Επισκέπτες από τη γύρω περιοχή 1 1 0,3Εκ. 5 0,2Εκ. 0,6Εκ. 2 0,1Εκ ,2Εκ. ~700m 0,2Εκ. 6 ~700m ~700m Παράταση διαμονής 1 μέρα 1 Ξένοι τουρίστες με προορισμό την Αθήνα 2 Έλληνες τουρίστες με προορισμό την Αθήνα 5 Κάτοικοι γύρω δήμων Επίσκεψη μία φορά 3 Ημερήσιοι ταξιδευτές 4 Επισκέπτες από την Αθήνα 6 Κάτοικοι σε ακτίνα 700 μέτρων από το πάρκο ΣΝ 1. Οι αριθμοί αναφέρονται στο συνολικό αριθμό ετήσιων επισκεπτών και όχι σε μοναδικούς επισκέπτες Πηγή: Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 13

15 1 Στάδιο λειτουργίας Ένας σταθμός μετρό κοντά στο ΚΠΙΣΝ αυξάνει την προσβασιμότητα κατά 180% Πληθυσμός με εύκολη πρόσβαση στο ΚΠΙΣΝ 1,0 +181% 0,8 0,06 0,6 0,4 0,43 0,76 0,2 0,27 0,0 Σήμερα 1 Σταθμός στο ΚΠΙΣΝ 2 Επέκταση μετρό 3 Σύνολο ΚΠΙΣΝ Δήμοι σε απόσταση 30 λεπτών με χρήση μετρό 1. Βάσει του πληθυσμού των δήμων με πρόσβαση σε μετρό και σε απόσταση ~0.5 ώρας από το ΚΠΙΣΝ (~1.6M) και βάσει των ημερήσιων χρηστών του μετρό και του ηλεκτρικού. Για τις γραμμές 2&3 του μετρό ο μέσος όρος των ετών χρησιμοποιήθηκε. Για τη γραμμή 1 τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα του ΗΣΑΠ χρησιμοποιήθηκαν 2. Καλλιθέα, Μοσχάτο, Νέα Σμύρνη και Παλαιό Φάληρο 3. Σταθμοί μετρό που θα ανοίξουν στους δήμους Χαϊδαρίου, Ηλιούπολης, Αλίμου, Αργυρούπολης και Ελληνικού Σημείωση: Υποθέτοντας ότι Πειραιάς-Ομόνοια διαρκεί ~15 λεπτά, ~15 λεπτά Άνω Πατήσια-Ομόνοια, ~10 λεπτά Σύνταγμα- Αγ. Δημήτριος, ~20 λεπτά Δ. Πλακεντίας-Σύνταγμα, ~10 λεπτά Σύνταγμα-ΚΠΙΣΝ Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Ιστοσελίδες Αττικό μετρό και ΗΣΑΠ, ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 14

16 1 Στάδιο λειτουργίας ~ 110Εκ. άμεση ακαθάριστη παραγωγή κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας... Λειτουργικά έξοδα και έσοδα ΚΠΙΣΝ Εκ. 120 Οικονομική ακαθάριστη παραγωγή Εκ Λειτ. έξοδα 'Εσοδα Σύνολο Αυξητική δαπάνη επισκεπτών ΕΛΣ ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ Α.Ε. 0 Λειτουργία της ΚΠΙΣΝ Α.Ε., της ΕΒΕ και της ΕΛΣ Επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ Σύνολο Εκ Ξένοι Έλληνες Ημερ. 1 Αθηναίοι Σύνολο 1. Ημερήσιοι εκδρομείς: Εκδρομείς που έρχονται για μονοήμερη εκδρομή στο ΚΠΙΣΝ από τους νομούς Αργολίδας, Κορινθίας, Βοιωτίας και Εύβοιας Πηγή: Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 15

17 1 Στάδιο λειτουργίας...από τα οποία ~ 70Εκ. επιπρόσθετο όφελος εξαιτίας της μεταφοράς της ΕΛΣ και της ΕΒΕ στο ΚΠΙΣΝ... Λειτουργικά έξοδα και έσοδα ΚΠΙΣΝ (Δ) 1 Οικονομική ακαθάριστη παραγωγή Εκ. 80 Εκ Λειτ. έξοδα 14 Έσοδα 30 Σύνολο ΕΛΣ ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ Α.Ε. Αυξητική δαπάνη επισκεπτών 0 Λειτουργία της ΚΠΙΣΝ Α.Ε., της ΕΒΕ και της ΕΛΣ Επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ Σύνολο Εκ Διαφορά μεταξύ της λειτουργίας στο ΚΠΙΣΝ και της τρέχουσας λειτουργίας της ΕΛΣ και της ΕΒΕ 2. Ημερήσιοι εκδρομείς: Εκδρομείς που έρχονται για μονοήμερη εκδρομή στο ΚΠΙΣΝ από τους νομούς Αργολίδας, Κορινθίας, Βοιωτίας και Εύβοιας Σημείωση: Τα επιμέρους σύνολα μπορεί να μην αθροίζουν στα τελικά σύνολα λόγω στρογγυλοποιήσεων. Επιπρόσθετη οικονομική παραγωγή από άλλες δραστηριότητες όπως η κηπουρική και η πώληση λουλουδιών δεν συμπεριλαμβάνεται στα παρουσιαζόμενα αποτελέσματα Πηγή: Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 16 0 Ξένοι Έλληνες Ημερ. 2 Αθηναίοι Σύνολο

18 1 Στάδιο λειτουργίας...τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα ~ 160Εκ. συνολική ακαθάριστη παραγωγή Ακαθάριστη παραγωγή για το 2016 (Εκ. ) Ποσοστό συνολικού οφέλους (ανά τομέα) Κατασκευές 1% 150 Γεωργία 6% Βιομηχανία 24% Υπηρεσίες 69% 30 0 Άμεσο όφελος Άθροισμα εξόδων του ΚΠΙΣΝ και των δαπανών των επισκεπτών Έμμεσο όφελος Αλλαγές στην παραγωγή εταιρειών που προμηθεύουν το ΚΠΙΣΝ και εταιρειών εξυπηρέτησης των επισκεπτών Επαγωγικό όφελος Αλλαγές στην παραγωγή από τη διάθεση των εισοδημάτων που αποκτώνται άμεσα ή έμμεσα Σύνολο Σημαντική ώθηση στον τομέα των υπηρεσιών Σημείωση: Τα επιμέρους σύνολα μπορεί να μην αθροίζουν στα τελικά σύνολα λόγω στρογγυλοποιήσεων. Έχουν χρησιμοποιηθεί πίνακες εισροών-εκροών της Ελλάδας για το Παρουσιάζονται πραγματικές τιμές για το Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται αντιστοιχούν στα επιπρόσθετα οφέλη στην Ελληνική οικονομία σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση Πηγή: Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 17

19 1 Στάδιο λειτουργίας Οι 10 τομείς με την υψηλότερη ακαθάριστη παραγωγή συνεισφέρουν κατά ~78% στο συνολικό όφελος BACKUP Οι 10 τομείς με το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος (Εκ. ) για το 2016 Εκ Επαγωγικό Έμμεσο Άμεσο Ξενοδοχεία & εστιατόρια Ψυχαγωγικές, πολιτιστ. & αθλη. δραστηριότητες Προϊόντα εστίασης & ποτών Γεωργία, κτηνοτρ., θήρα και συναφείς δραστηριότητες Διαχείριση ακίνητης περιουσίας Καύσιμα άνθρακα πετρελαίου και πυρηνικά Χερσαίες μεταφορές & μεταφορές μέσω αγωγών Εναέριες μεταφορές Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντ. Παροχή αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου Σύνολο 10 τομέων Γενικό σύνολο % συνολικής ακαθάριστης παραγωγής 24% 24% 8% 6% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 78% Σημείωση: Έχουν χρησιμοποιηθεί πίνακες εισροών-εκροών της Ελλάδας για το Παρουσιάζονται πραγματικές τιμές για το Τα επιμέρους σύνολα μπορεί να μην αθροίζουν στα τελικά σύνολα λόγω στρογγυλοποιήσεων Πηγή: Εμπειρία BCG, ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 18

20 1 Στάδιο λειτουργίας Η συνολική ακαθάριστη παραγωγή, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι τρέχουσες δραστηριότητες, εκτιμάται στα ~ 245M Ποσοστό συνολικού οφέλους (ανά τομέα) Ακαθάριστη παραγωγή για το 2016 (Εκ. ) Κατασκευές Γεωργία Βιομηχανία 1% 6% 24% Υπηρεσίες 69% 0 Άμεσο όφελος Άθροισμα εξόδων του ΚΠΙΣΝ και των δαπανών των επισκεπτών Έμμεσο όφελος Αλλαγές στην παραγωγή εταιρειών που προμηθεύουν το ΚΠΙΣΝ και εταιρειών εξυπηρέτησης των επισκεπτών Επαγωγικό όφελος Αλλαγές στην παραγωγή από τη διάθεση των εισοδημάτων που αποκτώνται άμεσα ή έμμεσα Σύνολο Σημαντική ώθηση στον τομέα των υπηρεσιών Σημείωση: Τα επιμέρους σύνολα μπορεί να μην αθροίζουν στα τελικά σύνολα λόγω στρογγυλοποιήσεων. Έχουν χρησιμοποιηθεί πίνακες εισροών-εκροών της Ελλάδας για το Παρουσιάζονται πραγματικές τιμές για το 2010 Πηγή: Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 19

21 1 Στάδιο λειτουργίας ~1.600 ΙΠΑ χρειάζονται κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας Αριθμός ΙΠΑ που θα απασχολούνται επιπρόσθετα το Ποσοστό συνολικού οφέλους (ανά τομέα) Κατασκευές n/s Γεωργία 14% Βιομηχανία 15% Υπηρεσίες 71% Άμεσο ΙΠΑ που υποστηρίζουν τη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών Έμμεσο ΙΠΑ που απαιτούνται σε άλλες επιχειρήσεις της αλυσίδας εφοδιασμού (π.χ. σε εταιρείες που προμηθεύουν εστιατόρια, ξενοδοχεία...) Επαγωγικό ΙΠΑ που απαιτούνται στην οικονομία ως αποτέλεσμα του "φαινόμενου πλουτισμού" 1 1. Αύξηση απασχόλησης σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους, όπου τα νοικοκυριά δαπανούν περισσότερο ως αποτέλεσμα των άμεσων και έμμεσων οφελών Σημείωση: Τα επιμέρους σύνολα μπορεί να μην αθροίζουν στα τελικά σύνολα λόγω στρογγυλοποιήσεων. Έχουν χρησιμοποιηθεί πίνακες εισροών-εκροών της Ελλάδας για το 2006 Πηγή: Εμπειρία BCG, ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 20 Σύνολο

22 1 Στάδιο λειτουργίας Οι 10 τομείς με το μεγαλύτερο όφελος στην απασχόληση συμβάλλουν στο 82% του συνολικού οφέλους για το 2016 BACKUP ΙΠΑ Οι 10 τομείς με το μεγαλύτερο όφελος στην απασχόληση (απαιτούμενα ΙΠΑ) για το Επαγωγικό Έμμεσο 0 Άμεσο Ψυχαγ., πολιτιστ. & αθλη. δραστηριότητες Ξενοδοχεία & εστιατόρια Γεωργία, κτηνοτρ., θήρα και συναφείς δραστηριότητες Χερσαίες μεταφορές & μεταφορές μέσω αγωγών Προϊόντα εστίασης & ποτών Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες Λιανικό εμπόριο 1 Παροχή αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου Εναέριες μεταφορές Αλιεία και συναφείς δραστηριότητες Σύνολο 10 τομέων Γενικό σύνολο % συνολικών απαιτούμενων επιπρόσθετων ΙΠΑ 29% 21% 12% 5% 5% 3% 2% 2% 2% 2% 82% 1. Εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών, επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης Σημείωση: Έχουν χρησιμοποιηθεί πίνακες εισροών-εκροών της Ελλάδας για το Τα επιμέρους σύνολα μπορεί να μην αθροίζουν στα τελικά σύνολα λόγω στρογγυλοποιήσεων. Πηγή: Εμπειρία BCG, ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 21

23 1 Στάδιο λειτουργίας Το όφελος του ΚΠΙΣΝ για την απασχόληση, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι τρέχουσες δραστηριότητες, εκτιμάται στα ~2.700 ΙΠΑ Αριθμός ΙΠΑ που θα απασχολούνται το Κατασκευές Γεωργία Ποσοστό συνολικού οφέλους (ανά τομέα) n/s 14% Βιομηχανία 15% ΙΠΑ για την υποστήριξη λειτουργίας των ΚΠΙΣΝ, ΕΒΕ και ΕΛΣ & δημιουργία 533 ΙΠΑ εξαιτίας της επιπλέον δαπάνης των επισκεπτών εκτός του ΚΠΙΣΝ Υπηρεσίες 71% 0 Άμεσο όφελος ΙΠΑ που υποστηρίζουν τη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών Έμμεσο όφελος ΙΠΑ που απαιτούνται σε άλλες επιχειρήσεις της αλυσίδας εφοδιασμού (π.χ. σε εταιρείες που προμηθεύουν εστιατόρια, ξενοδοχεία...) Επαγωγικό όφελος ΙΠΑ που απαιτούνται στην οικονομία ως αποτέλεσμα του "φαινόμενου πλουτισμού" 1 1. Αύξηση απασχόλησης σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους, όπου τα νοικοκυριά δαπανούν περισσότερο ως αποτέλεσμα των άμεσων και έμμεσων οφελών Σημείωση: Τα επιμέρους σύνολα μπορεί να μην αθροίζουν στα τελικά σύνολα λόγω στρογγυλοποιήσεων; Έχουν χρησιμοποιηθεί πίνακες εισροών-εκροών της Ελλάδας για το 2006 Πηγή: Εμπειρία BCG, Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 22 Σύνολο

24 1 Στάδιο λειτουργίας ~ 15Εκ. φορολογικά έσοδα κατά μέσο όρο ετησίως για το κράτος κατά το στάδιο λειτουργίας Τρεις κύριες πηγές φορολογικών εσόδων ~ 15Εκ. ετησίως κατά το στάδιο λειτουργίας Φορολόγηση επιχειρήσεων Φόροι που καταβάλλονται από επιχειρήσεις που εμπλέκονται στη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ και στις δαπάνες των επισκεπτών είτε αμέσως είτε εμμέσως Εκ Ø 15 ΦΠΑ ΦΠΑ που καταβάλλεται από επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ Διαμονή, διατροφή, τοπικές μεταφορές, εισιτήρια για την ΕΛΣ, διασκέδαση, λιανικό εμπόριο Φορολόγηση επιχειρήσεων ΦΠΑ Φόρος εισοδήματος Φόροι που καταβάλλονται από τα επιπρόσθετα ΙΠΑ που απασχολούνται εξαιτίας της λειτουργίας του ΚΠΙΣΝ και της εξυπηρέτησης των επισκεπτών Φόρος εισοδήματος Σημείωση: Η φορολόγηση επιχειρήσεων από το 2015 και μετά θεωρείται σταθερή στο 20%. Μέση κερδοφορία των πιο σημαντικών κλάδων παραμένει σταθερή μετά το 2015 στα υψηλά επίπεδα του Μέσος μισθός ΙΠΑ στους επηρεασμένους κλάδους εκτιμάται ότι θα μεγαλώνει μετά το 2015 (με το μισό CAGR '02-'08 για τις κατασκευές, τη γεωργία και τις υπηρεσίες και με το CAGR '02-'08 για τη βιομηχανία). Συντελεστές ΦΠΑ που χρησιμοποιούνται:11% για διαμονή, διατροφή, τοπικές μεταφορές και εισιτήρια και προγράμματα της ΕΛΣ και 23% για διασκέδαση και λιανικό εμπόριο. Παρουσιάζονται πραγματικές τιμές για το Τα επιμέρους σύνολα μπορεί να μην αθροίζουν στα τελικά σύνολα λόγω στρογγυλοποιήσεων. Τα φορολογικά έσοδα για το 2016 αναφέρονται στα έσοδα για τους πρώτους 12 μήνες λειτουργίας και συνεπώς τα φορολογικά έσοδα για κάθε επόμενη χρονιά αναφέρονται σε έσοδα διαστήματος 12 μηνών που ξεκινά τον αναφερόμενο χρόνο Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή; ICAP, ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 23

25 1 Περιορισμένες ξενοδοχειακές υποδομές στο χώρο γύρω από το ΚΠΙΣΝ Ατλαντικ Σαρωνικός Μέδουσα Ξενοδοχείο Μετροπόλιταν 5 αστέρων 1 προσφάτως ανακαινισμένο Όλα τα άλλα, είναι οικονομικά ξενοδοχεία με μικρή χωρητικότητα Νεστόριο ** 29 rooms Ατλαντικ ** 49 rooms Μέδουσα ** 27 rooms Σαρωνικός ** 40 rooms Νεστόριο δωμάτια Σημείωση: Τα Ledra Marriott και Intercontinental βρίσκονται σε κοντινή απόσταση (με το αυτοκίνητο) από το πάρκο Σταύρος Νιάρχος Πηγή: Έρευνα διαδικτύου SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 24

26 1 Σημαντική ξενοδοχειακή υποδομή χαρακτηρίζει πάρκα με υψηλή επισκεψιμότητα Boston common 2 Εκ. επισκέπτες ετησίως Millennium Park 2.5 Εκ. επισκέπτες ετησίως Λίγα βήματα από το Boston Common, στην υπέροχη οδό Charles, το ξενοδοχείο Beacon Hill είναι το ιδανικό ξενοδοχείο boutique στο κέντρο της Βοστόνης για απαιτητικούς ταξιδιώτες επαγγελματίες ή αναψυχής Ξενοδοχείο Beacon hill Ένα τοπόσημο στο κέντρο του Σικάγο που βρίσκεται στο "Cultural Michigan Avenue Mile" με θέα στο Grant Park, στη λίμνη Michigan, και στο Museum Campus Ξενοδοχείο Hilton SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 25

27 1 Αύξηση αξίας ακινήτων Μελέτες δείχνουν σημαντική αύξηση της αξίας των ακινήτων γύρω από πάρκα ~700m ~700m Τοποθεσία Αύξηση αξίας ακινήτων Φινλανδία 1 5.9% Κολοράντο 2, ΗΠΑ 32% Οχάιο 3, ΗΠΑ 6.2% Τέξας 4, ΗΠΑ 22% ~700m "Μετά την ανακοίνωση για την κατασκευή του ΚΠΙΣΝ ενημερώθηκα από ένα μεσιτικό γραφείο για την άμεση αύξηση τιμών των γύρω κατοικιών" Κάτοικος περιοχής κοντά στο ΚΠΙΣΝ Εύκολη πρόσβαση με τα πόδια Κατοικίες με θέα στο ΚΠΙΣΝ 1. Βάσει μοντέλου των Tyrväinen and Miettinen (2000) 2. Correll, Lillydahl and Singell. May The Effects of Greenbelts on Residential Property Values: Some Findings on the Political Economy of Open Space, Land Economics 3. Μέσος όρος δύο μελετών στο Οχάιο που αναφέρονται σε αυξήσεις τιμών 5% και 7.35%; Kimmel, Margaret M Parks and Property Values: an Empirical Study in Dayton and Columbus, Ohio. Thesis. Oxford, OH: Miami University, Institute of Environmental Sciences 4. Miller, A.R. (2001). Valuing open space: Land economics and neighborhood parks. Master's thesis. Cambridge, MA: Center for Real Estate, Massachusetts Institute of Technology Πηγή: Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 26

28 1 Το ΚΠΙΣΝ μπορεί να ενισχύσει τις τοπικές επιχειρήσεις αυξάνοντας την κίνηση στη γύρω περιοχή Οφέλη για τα τοπικά εστιατόρια και τις επιχειρήσεις Η δημιουργία ενός πάρκου οδηγεί στην ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων Τα οφέλη για τα πρώτα 10 χρόνια λειτουργίας του πάρκου Millennium, εκτιμούνται στα $672,1εκ. $867,1εκ. για τα εστιατόρια και στα $529,6εκ. $711,1εκ. για τα καταστήματα λιανικής Τα οικονομικά οφέλη βασίζονται στην αύξηση του αριθμού των πεζών που κυκλοφορούν στη γύρω περιοχή Αύξηση αριθμού πελατών και εσόδων Αλλαγή προφίλ του πελάτη, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερες οικογένειες με παιδιά Οι παραστάσεις της όπερας θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη εστιατορίων, προσελκύοντας περισσότερο κόσμο νωρίς πριν τις παραστάσεις καθώς και αργά το βράδυ μετά τις παραστάσεις Η μεγάλο ποικιλία στα υπάρχοντα εστιατόρια (fast-food, ταβέρνες, casual dining, fine dining) σε συνδυασμό με τα εστιατόρια/cafe του ΚΠΙΣΝ θα καλύψουν την αναμενόμενη διαφοροποιημένη ζήτηση των επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 27

29 2 Βελτίωση ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας γύρω από το ΚΠΙΣΝ Ενίσχυση Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση συνολικής οικονομικής ακαθάριστης παραγωγής στην Ελλάδα και μείωση των ποσοστών ανεργίας Τόνωση ενδιαφέροντος για ανάπτυξη υποδομών ιδιαιτέρως σε υποδομές π.χ. ξενοδοχεία Τόνωση τοπικών επιχειρήσεων λόγω επισκεψιμότητας στο πάρκο & αύξηση αξίας των ακινήτων & της γης του περιβάλλοντος χώρου Βελτίωση ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας γύρω από το ΚΠΙΣΝ Διπλασιασμός της επιφάνεια πρασίνου ανά κάτοικο Καθαρότερος αέρας Φιλόξενος και ασφαλής πράσινος χώρος Ένας νέος προορισμός στην Αθήνα Κατασκευή ενός μοναδικού πολιτιστικού πόλου στην Αθήνα Τόνωση του αισθήματος εθνικής υπερηφάνειας Ενίσχυση της εικόνας της Αθήνας και της Ελλάδας Σημείο αναφοράς για την περιβαλλοντική αειφορία 1 ο δημόσιο κτίριο στην Ελλάδα που θα λάβει πιστοποίηση LEED "Πράσινή" κατασκευή - χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ανακυκλώσιμων υλικών Φιλικό προς το περιβάλλον κτίριο με υψηλή ενεργειακή απόδοση Στήριξη βιοποικιλότητας 1 ο κέντρο στην Ελλάδα που θα παρέχει πρόσβαση σε όλους Διευκόλυνση κοινωνικής ένταξης και βελτίωση ποιότητας ζωής ατόμων που ανήκουν σε ειδικές ομάδες 1 Το ΚΠΙΣΝ είναι αντάξιο του φιλανθρωπικού ιδρύματος ΙΣΝ Η Ελλάδα του μέλλοντος διαγράφεται ως μία κοινωνία χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού Αναβάθμιση εκπαιδευτικού και πολιτιστικού επιπέδου μέσω των προσφερόμενων προγραμμάτων Διευκόλυνση πρόσβασης σε υλικά της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής Αύξηση συχνότητας ανάγνωσης βιβλίων μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων Υπόδειγμα φιλανθρωπικής δραστηριότητας Μεγαλύτερη δωρεά στην Ελλάδα, σημαντική ακόμα και σε σύγκριση με διεθνή πρότυπα Μοναδική Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα για την ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών Διαφάνεια όσον αφορά την αποστολή, τις διεργασίες και την πρόοδο των εργασιών 1. π.χ. Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (AMEA), μετανάστες, πρόσφυγες, ηλικιωμένοι Πηγή: Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 28

30 2 Οι Αθηναίοι ζητάνε καθαρό αέρα και περισσότερους ανοιχτούς χώρους Ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα στην Αθήνα Τι ζητάνε οι Αθηναίοι % % % 29% 40 89% 76% 10 17% 15% 11% 20 54% 47% 0 Κίνηση Καθαριότητα Μόλυνση Νέφος "Εάν ο αέρας ήταν πιο καθαρός θα είχαμε σημαντικά οφέλη για την υγεία " Ασφάλεια Κατηγορίες σχετικές με το ΚΠΙΣΝ 0 Ποδηλατόδρομους Περισσότερους ανοιχτούς χώρους Λιγότερες διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας "Γκρεμίστε τα κτίρια και δώστε μας περισσότερους ανοιχτούς χώρους" Μη-επιβολή διοδίων στο κέντρο της Αθήνας Πηγή: Έρευνα τύπου, ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 29

31 2 Το ΚΠΙΣΝ θα βελτιώσει δραματικά το χώρο του πρώην ιπποδρόμου... Σήμερα "'Ο πρώην Ιππόδρομος αντί για τόπος αναψυχής με το που σουρουπώνει καταλαμβάνεται από παρέες μεθυσμένων αλλοδαπών, εμπόρων ναρκωτικών και άλλων καταστροφέων που, η αλήθεια είναι, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιχειρήματα, καλούς τρόπους και κοινή λογική. Η Εσπλανάδα είναι πλέον far West, a no man s land..." Αθηναϊκό blog Μαΐου 2006 Πηγή: Ιστοσελίδα ΚΠΙΣΝ, έρευνα διαδικτύου, ανάλυση BCG Περιβάλλον υψηλής αισθητικής Αντιθέσεις φως & σκιάς, χρώματος και υφής Μοναδικός εκπαιδευτικός και πολιτιστικός πόλος Ένας καινοτόμος και δυναμικός χώρος για υγιείς αναζητήσεις που θα προσφέρει τη χαρά της γνώσης και του πολιτισμού μέσω των προγραμμάτων της Βιβλιοθήκης και της Όπερας Όραμα ΚΠΙΣΝ SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 30

32 2... και θα αυξήσει σημαντικά το πράσινο σε κοινωνίες με περιορισμένες υποδομές πάρκων... Περιορισμένοι χώροι πρασίνου στους δήμους γύρω από το ΚΠΙΣΝ Διπλασιασμός της επιφάνειας πρασίνου ανά άτομο στην τοπική κοινωνία 1,2 Επιφάνεια πρασίνου (τ.μ.) / άτομο 1,5 2x Νέος χώρος ~ τ.μ. 1,0 0,5 1,2 0,6 0,0 Σήμερα Περιλαμβάνονται οι δήμοι Καλλιθέας, Μοσχάτου, Παλαιού Φαλήρου και Νέας Σμύρνης 2. Εξαιρούνται νεκροταφεία και γήπεδα ποδοσφαίρου Σημείωση: Δεδομένα πληθυσμού σύμφωνα με την απογραφή του 2001: Καλλιθέα ~110χιλ., Μοσχάτο ~230χιλ., Παλιό Φάληρο ~65χιλ. και Νέα Σμύρνη ~74χιλ. Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 31

33 2...οδηγώντας σε σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία Πολλαπλά οφέλη για την υγεία Βελτίωση ποιότητας του αέρα Διοργάνωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων Αύξηση αξίας της γης Αυξημένη ζήτηση αγοράς/ενοικίασης για οικιακούς και εμπορικούς χώρους γύρω από το πάρκο Αναμένεται σημαντική αύξηση τιμών των κατοικιών με θέα το ΚΠΙΣΝ Στήριξη τοπικών επιχειρήσεων Αυξημένη κίνηση στους εμπορικούς χώρους λόγω μεγάλου αριθμού επισκεπτών στο ΚΠΙΣΝ με αποτέλεσμα την τόνωση των τοπικών επιχειρήσεων και τη μείωση του ποσοστού ανεργίας Μείωση εγκληματικότητας και διαταραχών Ενίσχυση δεσμών και σχέσεων μεταξύ διαφορετικών εθνικών και κοινωνικών ομάδων και αυξημένη προθυμία συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων της κοινωνίας Μείωση εγκληματικότητας στην τοπική κοινωνία SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 32

34 2 Πολλαπλά οφέλη για την υγεία Βελτίωση ποιότητας του αέρα και προστασία από επιβλαβείς ακτινοβολίες Ρόλος του πάρκου Οφέλη για την τοπική κοινωνία Απορρόφηση ~ κιλών CO 2 το χρόνο 1 Μείωση θερμοκρασίας 2-3K εντός μεγάλων πάρκων σε σχέση με την περιβάλλουσα αστική περιοχή 2 ~ τ.μ. σκιάς μέσα στο πάρκο κατά το μεσημέρι 3 Μείωση μόλυνσης & βελτίωση ποιότητας του αέρα Προστασία από την έκθεση σε επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία 1. Ένα αστικό πάρκο με δενδρική κάλυψη τ.μ., βρέθηκε ότι απορροφά καθημερινά 48lbs. σωματιδίων, 9 lbs NO2, 6 lbs SO2, και 2 lb CO ("Identified Benefits of Community Trees and Forests", by Dr. Rim D. Coder, University of Georgia, October 1996). Μέση απορρόφηση άνθρακα 4.6 kg/χρόνο κατά τη διάρκεια ζωής ενός δένδρου ενώ για δένδρα μεγαλύτερης ηλικίας ~11 kg/χρόνο 2. Μέγεθος 100χιλ. τ.μ. αστικού δάσους απαιτείται για τη μείωση της θερμοκρασίας κατά 1 K 3. Μέσα επίπεδα έκθεσης σε υπεριώδη ακτινοβολία ενός έκτου έως ενός δεκάτου σε σύγκριση με συνθήκες πλήρους ηλιοφάνειας. Μέση επιφάνεια σκιάς ανά δένδρο εκτιμάται στα 25 τ.μ. Δένδρα θα είναι φυτεμένα σε επιφάνεια ~100,000τ.μ. Πηγή: Δεδομένα πελάτη, Akbari H (2002) Shade trees reduce building energy use and CO2 emissions from power plants. Environ Pollut 116: , "Urban forests and trees" Konijnendijk, Cecil Nilsson, Kjell Randrup, Thomas Schipperijn, Jasper, Springer 2005 SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 33

35 Πολλαπλά οφέλη για την υγεία 2 Το ΚΠΙΣΝ μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και στη μείωση του άγχους των επισκεπτών του Αυξημένη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες... Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί πόλος έλξης για συμμετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής Όσο μικρότερη η απόσταση από ένα αστικό πάρκο, τόσο συχνότερα άνθρωποι το επισκέπτονται και τόσο περισσότερο χρόνο περνάνε εκεί 1 Άτομα με πρόσβαση σε πάρκα γυμνάζονται περισσότερο 2...και δυνατότητα μείωσης επιπέδων άγχους 3 Βόλτα στο δάσος Ήρεμη μουσική Ήσυχο πάρκο Βιβλίο Κωμωδία (ταινία) Σπορ Απάντηση στην ερώτηση: Τι θα σύστηνες σε ένα φίλο σου για να καταπολεμήσει το άγχος? Υψηλή "Δυστυχώς πρέπει να έρθω εδώ οδηγώντας, και τρέχω μόνος μου. Εάν είχα ένα πάρκο κοντά στο σπίτι μου πολλοί φίλοι μου θα με ακολουθούσαν" Δρομέας στον Εθνικό Κήπο Ύπνος-ξεκούραση Χορός Αγορά σκύλου Ηρεμιστικά Χαμηλή Κατάταξη 4 1. Grahn P, Stigsdotter U (2003) Landscape planning and stress. Urban Forestry and Urban Greening 2(1): Μελέτη από το "Center for Disease Control (CDC)" -1996, 3. Δεδομένα από μελέτη των Grahn et.al. σε 953 τυχαία επιλεγμένα άτομα σε εννέα Σουηδικές πόλεις 4. Απαντήσεις σε κλίμακα από το 0.1 στο 1. Το ένα αντιστοιχεί στην πρώτη επιλογή Πηγή: Gizachew Tiruneh, Τομέας Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο του Κεντρικού Αρκάνσας; Grahn P, Stigsdotter U (2003). Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 34

36 3 Ένας νέος προορισμός στην Αθήνα Ενίσχυση Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση συνολικής οικονομικής ακαθάριστης παραγωγής στην Ελλάδα και μείωση των ποσοστών ανεργίας Τόνωση ενδιαφέροντος για ανάπτυξη υποδομών ιδιαιτέρως σε υποδομές π.χ. ξενοδοχεία Τόνωση τοπικών επιχειρήσεων λόγω επισκεψιμότητας στο πάρκο & αύξηση αξίας των ακινήτων & της γης του περιβάλλοντος χώρου Βελτίωση ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας γύρω από το ΚΠΙΣΝ Διπλασιασμός της επιφάνεια πρασίνου ανά κάτοικο Καθαρότερος αέρας Φιλόξενος και ασφαλής πράσινος χώρος Ένας νέος προορισμός στην Αθήνα Κατασκευή ενός μοναδικού πολιτιστικού πόλου στην Αθήνα Τόνωση του αισθήματος εθνικής υπερηφάνειας Ενίσχυση της εικόνας της Αθήνας και της Ελλάδας Σημείο αναφοράς για την περιβαλλοντική αειφορία 1 ο δημόσιο κτίριο στην Ελλάδα που θα λάβει πιστοποίηση LEED "Πράσινή" κατασκευή - χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ανακυκλώσιμων υλικών Φιλικό προς το περιβάλλον κτίριο με υψηλή ενεργειακή απόδοση Στήριξη βιοποικιλότητας 1 ο κέντρο στην Ελλάδα που θα παρέχει πρόσβαση σε όλους Διευκόλυνση κοινωνικής ένταξης και βελτίωση ποιότητας ζωής ατόμων που ανήκουν σε ειδικές ομάδες 1 Το ΚΠΙΣΝ είναι αντάξιο του φιλανθρωπικού ιδρύματος ΙΣΝ Η Ελλάδα του μέλλοντος διαγράφεται ως μία κοινωνία χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού Αναβάθμιση εκπαιδευτικού και πολιτιστικού επιπέδου μέσω των προσφερόμενων προγραμμάτων Διευκόλυνση πρόσβασης σε υλικά της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής Αύξηση συχνότητας ανάγνωσης βιβλίων μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων Υπόδειγμα φιλανθρωπικής δραστηριότητας Μεγαλύτερη δωρεά στην Ελλάδα, σημαντική ακόμα και σε σύγκριση με διεθνή πρότυπα Μοναδική Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα για την ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών Διαφάνεια όσον αφορά την αποστολή, τις διεργασίες και την πρόοδο των εργασιών 1. π.χ. Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (AMEA), μετανάστες, πρόσφυγες, ηλικιωμένοι Πηγή: Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 35

37 3 Πάρκα και πολιτιστικά κέντρα στον κόσμο προσελκύουν τουρίστες οι οποίοι με τη σειρά τους τα διαφημίζουν Σημείωση: ΒΒ: Βρετανική Βιβλιοθήκη Πηγή: Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης "Φανταστικό" Βρετανική Βιβλιοθήκη (ΒΒ) "Αξίζει να κάνεις ένα μεταπτυχιακό, μόνο και μόνο για να έχεις πρόσβαση στα αναγνωστήρια και να νιώσεις μέλος της ΒΒ...Η καφετέρια "Peyton and Byrne" είναι εξαίσια, χωρίς να είναι πολύ ακριβή. Η ατμόσφαιρα είναι τέλεια για να μελετήσεις...μαγαζιά, καφετέριες, γκαλλερί, αυλή (ένα μοναδικό μέρος για να κάτσεις στον ήλιο) είναι ανοικτά για όλους....στα αναγνωστήρια σειρές από θρανία, το καθένα με τη λάμπα του και με πρίζα για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, μερικοί υπολογιστές για να αναζητήσετε ότι επιθυμείτε στους καταλόγους και μία ήρεμη σχεδόν ιερή ατμόσφαιρα. Την έχω αγαπήσει!" "Πρέπει να δείτε εδώ τουλάχιστον μια όπερα στη ζωή σας!"- Σκάλα του Μιλάνου "Πριν να παρακολουθήσουμε την όπερα, μας περιποιήθηκαν στην υποδοχή του μουσείου της όπερας. Αυτό ήταν απλώς η εισαγωγή για ό,τι θα ακολουθούσε. Το μουσείο είναι γεμάτο με μουσικά όργανα, κουστούμια και πορτρέτα μεγάλων καλλιτεχνών φτιαγμένα από μεγάλους καλλιτέχνες... Τι θαυμάσια εμπειρία το θέατρο έχει παντού χρυσό και κόκκινα βελούδα, η ατμόσφαιρα είναι πολύ ζεστή. Η Όπερα ήταν πολύ μοντέρνα, και με μίνιμαλ σκηνικά. Η ποιότητα των τραγουδιστών ήταν εξαιρετική. Εάν επισκεφτείτε το Μιλάνο πρέπει να το δείτε!" "Πρέπει να το δείτε! Μην έρθετε στη ΝΥ χωρίς να αφιερώσετε τουλάχιστον μισή μέρα στο πάρκο..." Κεντρικό Πάρκο NY "Πρώτη φορά στις ΗΠΑ και στη ΝΥ. Η βόλτα μας στο πάρκο ήταν μαγευτική. Τόση ζωντάνια, τόσα διαφορετικά πράγματα, ζωντανά αγάλματα, χορός στους δρόμους, χώροι για μπάσκετ, άνθρωποι που κάνανε πατινάζ και ποδήλατο και άλλοι που χαλαρώνανε. Νεροχελώνες στη λίμνη, και η γέφυρα από την ταινία "Μόνος στο σπίτι"! Είναι μια πανέμορφη εμπειρία να είσαι στο κέντρο αυτού του γραφικού πάρκου και ταυτόχρονα να περιτριγυρίζεσαι από μία από τις πιο πολυσύχναστες πόλεις στον κόσμο. Θα μετακομίζαμε από την Αγγλία εδώ γι'αυτό το μέρος!" Το ΚΠΙΣΝ μπορεί να γίνει ένα σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο στην Αθήνα SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 36

38 3 Το ΚΠΙΣΝ μπορεί να γίνει παγκόσμιο κέντρο κλασικών και ανθρωπιστικών σπουδών... Αποτελεσματική διαχείριση όλης της σχετικής με την Ελλάδα βιβλιογραφίας Αρχείο εθνικών δημοσιεύσεων Μεταφρασμένα ξένα έγγραφα που αναφέρονται στην Ελλάδα Πρόσβαση σε όλα τα βιβλία, τις εκθέσεις και τις μελέτες μέσω της δανειστικής βιβλιοθήκης Η νέα ΕΒΕ στο ΚΠΙΣΝ, ένας μοναδικός πολιτιστικός πόλος στην Αθήνα Διεξαγωγή εκδηλώσεων Εκθέσεις παλαιών χειρογράφων σε συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες (π.χ. του Αγίου Όρους) Αφιερώματα σε Έλληνες λόγιους, ποιητές, συγγραφείς και φιλοσόφους Αφήγηση ιστοριών που σχετίζονται με τα παρουσιαζόμενα εκθέματα Δραστηριότητες στο πάρκο ΣΝ Συνεργασία με διεθνή πανεπιστήμια Διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων με θέμα την αρχαιολογία, τις κλασικές, βυζαντινές, και ανθρωπιστικές σπουδές Υποστήριξη από την ΕΒΕ μετάφρασης όλων των Ελληνικών σπουδών σε ξένες γλώσσες Καθιέρωση ισχυρών επαφών μεταξύ ελληνικών και διεθνών ερευνητών Πηγή: Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 37

39 3...ανάλογα με τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, που ήταν το κέντρο του ελληνιστικού πολιτισμού του αρχαίου κόσμου Η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, ένας πολιτιστικός πόλος της εποχής του Η βιβλιοθήκη ιδρύθηκε από τους βασιλείς της Αιγύπτου 3 ύστερα από τις συμβουλές του Αριστοτέλη 1 Καινοτομίες στη βιβλιοθήκη Συλλογή βιβλίων Έμφαση στη σύγκριση μελετών και βιβλίων Διενέργεια μελετών Διαφύλαξη πολιτιστικής κληρονομιάς τόμοι τον 3ο αι. π.χ. Ο Αθηναϊκός πολιτισμός θα μπορούσε να είχε πεθάνει Μεγάλος μέρος της αρχαίας λογοτεχνίας θα μπορούσε να έχει εξαφανιστεί Λόγιοι και διανοητές προσελκύονταν από τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας Αρίσταρχος της Σαμοθράκης, ο συλλέκτης των Ομηρικών κειμένων Ευκλείδης ο μαθηματικός Ηρόφιλος, ο ανατόμος 2 Μεγάλο πανεπιστήμιο δημιουργήθηκε γύρω από τη βιβλιοθήκη και το μουσείο Η βιβλιοθήκη συνέβαλε στο να κάνει την Αλεξάνδρεια την μεγαλύτερη ελληνική πόλη της εποχής της 1. Στράβων 2. Ίδρυσε ιατρική σχολή εκεί 3. Η βιβλιοθήκη ιδρύθηκε από τον Πτολεμαίο Α' Πηγή: Artistic Rendering of "The Great Library of Alexandria." by O. Von Corven from Tolzmann, Don Heinrich, Alfred Hessel and Reuben Peiss. The Memory of Mankind. New Castle, DE: Oak Knoll Press, 2001 SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 38

40 3 Το ΚΠΙΣΝ μπορεί να ενισχύσει το αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας, που βρίσκεται σήμερα σε χαμηλά επίπεδα Οι Έλληνες έχουν πολύ χαμηλή εικόνα για τη χώρα τους Αυστραλία Φινλανδία Νορβηγία Αυστρία Δανία Ελβετία Σουηδία ΗΠΑ Ρωσία Ολλανδία Γαλλία Πολωνία Ιρλανδία Ισπανία Γερμανία Αγγλία Τουρκία Βέλγιο Ιταλία Πορτογαλία Ελλάδα Ουγγαρία Βαθμολογία εκτίμησης εικόνας χωρών "Η Ελληνική εθνική υπερηφάνεια υποφέρει, τώρα που το έθνος οδηγήθηκε στη διεθνή επαιτεία" Διεθνής τύπος στο διαδίκτυο "Η ελληνική υπερηφάνεια δίνει τη θέση της στο ρεαλισμό όσο η κρίση μεγαλώνει" Διεθνής τύπος στο διαδίκτυο Το νέο τοπόσημο από το διάσημο αρχιτέκτονα Renzo Piano τονώνει το αίσθημα υπερηφάνειας των Ελλήνων 1. Βαθμολογική κλίμακα Το 100 δείχνει την υψηλότερη εικόνα για την χώρα ενός ατόμου Πηγή: Reputation institute 2010, έρευνα τύπου, ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 39

41 3 Το ΚΠΙΣΝ μπορεί να αναδείξει την εικόνα της Αθήνας... Η Αθήνα είναι μία σύγχρονη ζωντανή πόλη... Ένα νέο τοπόσημο, δημιούργημα του διάσημου αρχιτέκτονα Renzo Piano μπορεί να αναδείξει το σύγχρονο χαρακτήρα της πόλης Τα περισσότερα τοπόσημα της Αθήνας συνδέονται με την ιστορία της πόλης και είναι συγκεντρωμένα στο ιστορικό κέντρο...με έντονη πολιτιστική και καλλιτεχνική κλίση......που δραστηριοποιεί κατοίκους και επισκέπτες Συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς μπορούν να προσελκύσουν διάσημους καλλιτέχνες, λόγιους, και άλλους οργανισμούς τεχνών και πολιτισμού Οι ζώνες τεχνών και πολιτισμού μπορούν να γίνουν κομβικά σημεία για τη δημιουργία επιχειρήσεων, την προσέλκυση τουριστών, την τόνωση της πολιτιστικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της εθνικής υπερηφάνειας Μεγάλος αριθμός πολιτιστικών εκδηλώσεων με την ενεργό συμμετοχή του κοινού Οι εκδηλώσεις τεχνών αυξάνουν το αίσθημα σύνδεσης με την τοπική κοινωνία "Η συμμετοχή του κοινού σε εκδηλώσεις τεχνών χτίζει τόσο την ταυτότητα της κοινωνίας όσο και το αίσθημα υπερηφάνειας και οδηγεί σε θετικά κοινωνικά πρότυπα, όπως η πολυμορφία, η ανοχή και η ελεύθερη έκφραση" Πηγή: Μελέτη για τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη της "Grand Opera House", "How the arts impact communities" by Joshua Guetzkow, έρευνα τύπου, ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 40

42 3...όπως έχουν κάνει άλλα πολιτιστικά κέντρα και πάρκα Κεντρική Βιβλιοθήκη Σηάτλ Κέντρο Λίνκολν Πάρκα στις ΗΠΑ Η βιβλιοθήκη συμβάλλει στην αίσθηση ταυτότητας των κατοίκων του Σηάτλ Οι κάτοικοι του Σηάτλ επιδεικνύουν τη βιβλιοθήκη σε φίλους που τους επισκέπτονται 3 Το Σηάτλ προωθείται ως μία προοδευτική πόλη, ένα συναρπαστικό μέρος για να ζεις, να εργάζεσαι και να κάνεις επιχειρήσεις "Με κάνει να θέλω να μετακομίσω στο Σηάτλ" Επισκέπτης της κεντρικής βιβλιοθήκης Η κεντρική βιβλιοθήκη συμβάλλει στην εικόνα της πόλης ως πόλη μάθησης και γνώσης Εμφανίζεται σε περιοδικά και διαφημιστικές ενέργειες του Σηάτλ Χαρίζει ζωντάνια στην κοινωνία Η βιβλιοθήκη προσελκύει άτομα της Δημιουργικής Τάξης 1 Είναι καταλύτης για πολιτιστικό τουρισμό Ριζική βελτίωση της εικόνας της γειτονιάς Φτηνά κτίρια αντικαθίστανται με ζωντανές & αναπτυσσόμενες οικιστικές και εμπορικές συνοικίες Η πλατεία Λίνκολν είναι μια από τις πιο επιθυμητές οικιστικές και εμπορικές γειτονιές Ο τοπικός πληθυσμός είναι πιο μορφωμένος και με υψηλότερο μέσο εισόδημα "...το κέντρο Λίνκολν,...διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας μοναδικής στη Νέα Υόρκη όσον αφορά την οικιστική και εμπορική ποικιλομορφία" Karen Gerard 2 "Η πρώιμη περίοδος (19ος αι. και αρχές 20ου αι.) δημιουργίας πάρκων αντανακλούσε μια αυξανόμενη αίσθηση εθνικής υπερηφάνειας και ταυτότητας που σχετίζονται με τα μνημεία της φύσης... " Rolf Diamant (Έφορος του εθνικού ιστορικού πάρκου Marsh-Billings- Rockfeller) "...Philip Burton, μέλος του Κογκρέσου από την Καλιφόρνια, συνειδητοποίησε το βάθος και το εύρος του συναισθήματος εθνικής υπερηφάνειας που σχετίζεται με τα εθνικά πάρκα. Θέσπισε νομοθεσία στο Κογκρέσο για την εισαγωγή 30 περίπου νέων πάρκων σε μία χρονιά" Theodore W. Sudia (πρώην επικεφαλής επιστήμονας, Εθνική Υπηρεσία Πάρκων ) 1. Η Δημιουργική τάξη είναι μία κοινωνικοοικονομική τάξη την οποία ο οικονομολόγος και κοινωνιολόγος Richard Florida, (καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο) αναγνωρίζει ως κινητήριο δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη των μετα-βιομηχανικών πόλεων στις ΗΠΑ 2. The economic contribution of Lincoln Center for the Performing Arts, September Αποτελέσματα από μία έρευνα σε κατοίκους του Σηάτλ Πηγή: Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 41

43 3 Κοινό στοιχείο στις λίστες διάφορων ιστοσελίδων με τα τοπόσημα της Αθήνας είναι η ελληνική ιστορία Tripadvisor 1. Athens walking tours 2. Ακρόπολη 3. Παρθενώνας 4. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 5. Νέο Μουσείο Ακρόπολης 6. Αγορά 7. Ναός του Ολυμπίου Διός 1 8. Πλάκα 9. Βρεττός (bar/club) Βυζαντινό μουσείο Breathtakingathens.gr 1. Παρθενώνας 2. Νέο Μουσείο Ακρόπολης 3. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 4. Ελληνικό Κοινοβούλιο και Μνημείο στον Άγνωστο Στρατιώτη 5. Παναθηναϊκό Στάδιο 6. Λόφος Λυκαβηττού 7. Αρχαία αγορά, Μοναστηράκι 8. Πλάκα 9. Αθηναϊκή "Ριβιέρα" 10. Ναός του Ποσειδώνα - Σούνιο Lonely Planet 1. Ακρόπολη 2. Μουσείο Ακρόπολης 3. Άγιος Κοσμάς 4. Άγιος Νικόλαος Ραγκαβάς 5. Αγορά 6. Μουσείο Αγοράς 7. Παραλία Αλίμου 8. Αρχαιολογικό μουσείο Κεραμεικού 9. Λόφος Αρεοπαγίτου ο Νεκροταφείο Αθηνών Η αξιολόγηση βασίζεται στις απόψεις ταξιδιωτών Η αξιολόγηση βασίζεται στη στρατηγική προώθησης του επίσημου φορέα τουρισμού της Αθήνας 2 Η αξιολόγηση βασίζεται στις απόψεις των συντακτών του "Lonely Planet" 1. Στήλες Ολυμπίου Διός 2. Εταιρεία τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης Αθηνών (ΕΤΟΑΑ) είναι η επίσημη οντότητα τουρισμού της πόλης.η αποστολή της είναι η ανάδειξη της Αθήνας σε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή μητρόπολη και σε έναν ανταγωνιστικό τουριστικό και συνεδριακό προορισμό 3. Ένα από τα παλαιότερα ποτοπωλεία της Ευρώπης Πηγή: Ιστοσελίδες εταιρειών SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 42

44 3 BACKUP Το ΚΠΙΣΝ, ένα τοπόσημο στην Αττική βασισμένο όχι μόνο στην ιστορία αλλά και στις τρέχουσες πολιτιστικές εξελίξεις Μουσείο Ακρόπολης Παρθενώνας Ωδείο Ηρώδη Αττικού Παναθηναϊκό Στάδιο Πλάκα Θέατρο Διονύσου Στήλες Ολυμπίου Διός Αρχαία Αγορά Ναός του Ποσειδώνα (Σούνιο) ΚΠΙΣΝ SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 43

45 4 Σημείο αναφοράς για την περιβαλλοντική αειφορία 1 ο δημόσιο κτίριο στην Ελλάδα που θα λάβει πιστοποίηση LEED Ενίσχυση Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση συνολικής οικονομικής ακαθάριστης παραγωγής στην Ελλάδα και μείωση των ποσοστών ανεργίας Τόνωση ενδιαφέροντος για ανάπτυξη υποδομών ιδιαιτέρως σε υποδομές π.χ. ξενοδοχεία Τόνωση τοπικών επιχειρήσεων λόγω επισκεψιμότητας στο πάρκο & αύξηση αξίας των ακινήτων & της γης του περιβάλλοντος χώρου Βελτίωση ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας γύρω από το ΚΠΙΣΝ Διπλασιασμός της επιφάνεια πρασίνου ανά κάτοικο Καθαρότερος αέρας Φιλόξενος και ασφαλής πράσινος χώρος Ένας νέος προορισμός στην Αθήνα Κατασκευή ενός μοναδικού πολιτιστικού πόλου στην Αθήνα Τόνωση του αισθήματος εθνικής υπερηφάνειας Ενίσχυση της εικόνας της Αθήνας και της Ελλάδας Σημείο αναφοράς για την περιβαλλοντική αειφορία 1 ο δημόσιο κτίριο στην Ελλάδα που θα λάβει πιστοποίηση LEED "Πράσινή" κατασκευή - χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ανακυκλώσιμων υλικών Φιλικό προς το περιβάλλον κτίριο με υψηλή ενεργειακή απόδοση Στήριξη βιοποικιλότητας 1 ο κέντρο στην Ελλάδα που θα παρέχει πρόσβαση σε όλους Διευκόλυνση κοινωνικής ένταξης και βελτίωση ποιότητας ζωής ατόμων που ανήκουν σε ειδικές ομάδες 1 Το ΚΠΙΣΝ είναι αντάξιο του φιλανθρωπικού ιδρύματος ΙΣΝ Η Ελλάδα του μέλλοντος διαγράφεται ως μία κοινωνία χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού Αναβάθμιση εκπαιδευτικού και πολιτιστικού επιπέδου μέσω των προσφερόμενων προγραμμάτων Διευκόλυνση πρόσβασης σε υλικά της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής Αύξηση συχνότητας ανάγνωσης βιβλίων μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων Υπόδειγμα φιλανθρωπικής δραστηριότητας Μεγαλύτερη δωρεά στην Ελλάδα, σημαντική ακόμα και σε σύγκριση με διεθνή πρότυπα Μοναδική Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα για την ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών Διαφάνεια όσον αφορά την αποστολή, τις διεργασίες και την πρόοδο των εργασιών 1. π.χ. Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (AMEA), μετανάστες, πρόσφυγες, ηλικιωμένοι Πηγή: Ανάλυση BCG SNF-Impact & BP-Impact Assessment-23Dec10-GR 44

Ιστορικό. Αντικείμενο μελέτης/μεθοδολογία

Ιστορικό. Αντικείμενο μελέτης/μεθοδολογία -1 - Αξιολόγηση επίδρασης και Επιχειρηματικό Σχέδιο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) Αξιολόγηση επίδρασης ΚΠΙΣΝ Συνοπτική έκθεση Φεβρουάριος 2011 Ιστορικό Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012 ή εναλλακτικά 04/04/2012 08/04/2012

Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012 ή εναλλακτικά 04/04/2012 08/04/2012 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ alco THE PULSE OF SOCIETY ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΕΝΤΟΛΕΑΣ: ΤΥΠΟΣ: ΔΕΙΓΜΑ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: ΧΡΟΝΟΣ: ALCO Ε.Ο.Τ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ) 1.500

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Ονοματεπώνυμο: Γεωργίου Παναγιώτης 113125 Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γιωργής Κριτσωτάκης Δεκέμβριος 2014 Γκολφ - Τουρισμός Readman

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ PST ΕΛΛΑΔΑ. Μπείτε στην Pentagon... βγείτε στον Κόσμο του Ποδοσφαίρου!!! WWW.PENTAGON.GR

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ PST ΕΛΛΑΔΑ. Μπείτε στην Pentagon... βγείτε στον Κόσμο του Ποδοσφαίρου!!! WWW.PENTAGON.GR ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΛΛΑΔΑ Ενδεικτικό Πρόγραμμα #1 Ελλάδα (Αθήνα) 5 ημέρες / 4 διανυκτερεύσεις Ημέρα 1 (Αναχώρηση-Αθήνα) Αναχώρηση για την Αθήνα και άφιξη στο ξενοδοχείο. Check in και ελεύθερος χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSAL ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΗΣ

UNIVERSAL ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΗΣ UNIVERSAL ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΗΣ UNIVERSAL ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ RUBIN MALLOWS WORLDWIDE, Inc. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ AECOM Ltd ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 01 Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ PST ΑΥΣΤΡΙΑ. Μπείτε στην Pentagon... βγείτε στον Κόσμο του Ποδοσφαίρου!!! WWW.PENTAGON.GR

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ PST ΑΥΣΤΡΙΑ. Μπείτε στην Pentagon... βγείτε στον Κόσμο του Ποδοσφαίρου!!! WWW.PENTAGON.GR ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΥΣΤΡΙΑ Ενδεικτικό Πρόγραμμα #1 Αυστρία (Βιέννη / Σάλτσμπουργκ) 5 ημέρες / 4 διανυκτερεύσεις Ημέρα 1 (Ελλάδα-Βιέννη) Αναχώρηση από την Ελλάδα, άφιξη στη Βιέννη και μεταφορά στο ξενοδοχείο.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσες φορές έχετε επισκεφθεί την περιοχή την τελευταία 2ετία; 1 φορά 2-3 φορές 3-5 φορές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι: Η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

MEDITERRANEO SUMMER CUP. Mediterraneo Summer Cup ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΤΣΙΑ: MEDITERRANEO SUMMER CUP ΙΣΠΑΝΙΑ

MEDITERRANEO SUMMER CUP. Mediterraneo Summer Cup ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΤΣΙΑ: MEDITERRANEO SUMMER CUP ΙΣΠΑΝΙΑ MEDITERRANEO SUMMER CUP ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΓΟΡΙΑ U19 U17 U16 U15 U14 U13 U11 ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ / TORDERA 27 Ιουνίου 4 Ιουλίου 2015 ΚΟΡΙΤΣΙΑ W-O G17 G15 Mediterraneo Summer Cup Διοργάνωση: CF Tordera

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας»

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας» «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας» Εισηγητής: Νίκος Παπαδόπουλος MP of SWEDEN Γενικά Χαρακτηριστικά της Σουηδίας Πληθυσμός 10.500.000 κάτοικοι Το 84%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες

Διαβάστε περισσότερα

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχιερήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Π Ε ανά Περιφερειακή Ενότητα και διψήφιο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) κατά το έτος 2007 σύµφωνα µε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΤΩΤΑ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

http://www.giseducation.gr/webapp4 Πολιτιστικές Διαδρομές στην Αθήνα

http://www.giseducation.gr/webapp4 Πολιτιστικές Διαδρομές στην Αθήνα http://www.giseducation.gr/webapp4 Πολιτιστικές Διαδρομές στην Αθήνα Ομάδα εργασίας: Αντωνίου Μαρία, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Βάμβουκα Γεωργία, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Κροκίδη Ειρήνη, Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ALEXANDRA HOTEL. Το ξενοδοχείο διαθέτει 54 δωμάτια, όλα με ιδιωτικό μπάνιο, μπαλκόνι ή βεράντα και τηλέφωνο. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ

ALEXANDRA HOTEL. Το ξενοδοχείο διαθέτει 54 δωμάτια, όλα με ιδιωτικό μπάνιο, μπαλκόνι ή βεράντα και τηλέφωνο. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ ALEXANDRA HOTEL Κτισμένο σε παραδοσιακό στυλ, ακριβώς πάνω από την παραλία της μαύρης άμμου στο Καμάρι, το Hotel Alexandra, βρίσκεται στα προάστια του Καμαρίου. Οι επισκέπτες του μπορούν να απολαύσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY www.festivalfactory.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικό Παρατηρητήριο και Ολοκληρωµένος Τουριστικός Σχεδιασµός στη Περιφέρεια Ν. Αιγαίου Μελέτη Περίπτωσης: Αντίπαρος

Τουριστικό Παρατηρητήριο και Ολοκληρωµένος Τουριστικός Σχεδιασµός στη Περιφέρεια Ν. Αιγαίου Μελέτη Περίπτωσης: Αντίπαρος Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τουριστικό Παρατηρητήριο και Ολοκληρωµένος Τουριστικός Σχεδιασµός στη Περιφέρεια Ν. Αιγαίου Μελέτη Περίπτωσης: Αντίπαρος Δρ. Γιάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσο καιρό ζείτε στην περιοχή των Πρεσπών: Χρόνια Μήνες 2. Ποια είναι η κύρια πηγή εισοδήματός

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο - Βιώσιμη Ενέργεια. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου.

Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο - Βιώσιμη Ενέργεια. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου. Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο - Βιώσιμη Ενέργεια. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου. Είναι πολύ δύσκολη η θέση κάθε Έλληνα ομιλητή και ιδιαίτερα του Δήμαρχου μιας ελληνικής πόλης, σε στιγμές,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 2 ΕΙΝΑΙ: ένας ουσιαστικός τρόπος να συμπληρώνει η οικογένεια το εισόδημά της όλο το χρόνο ένας τρόπος να βρουν απασχόληση οι νέοι, οι αγρότισσες, οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 2 Ιουλίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τέταρτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ενισχύει τοµείς της οικονοµίας όπως: Βιοµηχανία Τουρισµός Εµπόριο Ερευνα και

Διαβάστε περισσότερα

5-7. Δεκεμβρίου. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. Με τη στήριξη των

5-7. Δεκεμβρίου. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. Με τη στήριξη των Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 5-7 Δεκεμβρίου 2014 GREECE Οργάνωση Με την αιγίδα Υποστηρικτής επικοινωνίας Με τη στήριξη των Τηλ.: 210 61.41.164, 61.41.223 Fax: 210 80.24.267 e-mail: info@leaderexpo.gr www.leaderexpo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων

Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα Εμπορικό & Βιομηχανικό Πυλώνες Έρευνας 1 ος Πυλώνας Δημογραφικά χαρακτηριστικά επισκεπτών 2 ος Πυλώνας Ταξιδιωτικό προφίλ επισκέπτη 3 ος Πυλώνας Οικονομική δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΟΛΓΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World: Strengthening political, business and investment ties» ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το ξενοδοχείο είναι ιδανικό για οικογενειακές διακοπές. Είναι επίσης ολοένα και πιο δημοφιλές για τα ζευγάρια.

Το ξενοδοχείο είναι ιδανικό για οικογενειακές διακοπές. Είναι επίσης ολοένα και πιο δημοφιλές για τα ζευγάρια. Το ξενοδοχείο Kambos Village είναι ένα σύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Αγία Μαρίνα Κρήτης, στρατηγικά τοποθετημένο μεταξύ της πόλης των Χανίων και του θέρετρου του Πλατανιά. Χτισμένο σε προνομιακή

Διαβάστε περισσότερα

όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ.

όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ. όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ. α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ό γραφείο με εξειδίκευση σ τ ι ς μ ο ν ά δ ε ς α γ ρ ο τ ο υ ρ ι σ μ ο υ 16.10.13 Η ατομική επιχείρηση, θα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνορα Ιορδανία, Ιράκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη Ερυθρά θάλασσα, Περσικός κόλπος

Σύνορα Ιορδανία, Ιράκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη Ερυθρά θάλασσα, Περσικός κόλπος Σύνορα Ιορδανία, Ιράκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη Ερυθρά θάλασσα, Περσικός κόλπος Πληθυσμός 28,5 εκατομμύρια 5,5 από τα οποία δεν είναι Σαουδάραβες SAGIA Saudi Arabian General

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

22 Δεκεμβρίου 2014 1

22 Δεκεμβρίου 2014 1 22 Δεκεμβρίου 2014 1 Επιχειρηματικές αποστολές - Επενδύσεις Αποστολές στο εξωτερικό: 66 αποστολές & επαφές με περισσότερες από 1930 επιχειρήσεις 2012: 21 αποστολές, επαφές με περισσότερες από 980 επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρελθόν συμμετείχαν στο τουρνουά ομάδες από Αγγλία, Φιλανδία, Ισραήλ, Ουγγαρία, Ρωσσία και Ελλάδα κυρίως.

Στο παρελθόν συμμετείχαν στο τουρνουά ομάδες από Αγγλία, Φιλανδία, Ισραήλ, Ουγγαρία, Ρωσσία και Ελλάδα κυρίως. Η Soccerworldcyprus διοργανώνει το καθιερωμένο Φεστιβάλ Ποδοσφαίρου Αγίας Νάπας με την επωνυμία Ayia Napa Youth Soccer Festival από τις 6 μέχρι και τις 11 Απριλίου του 2012. Η όλη διοργάνωση πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.gr Τουρισμός στη πράξη Περισσότερα από 900 εκ τουρίστες ταξίδεψαν

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Υποβολή από 25.02.2013 και μέχρι 25.04.2013 Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για εταιρίες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ανταποκρινόμενη στην διεθνή τάση για διεύρυνση και διαφοροποίηση του τουριστικού της προϊόντος, τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα προσφέρει ελκυστικά πακέτα και υπηρεσίες εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Εναλλακτικός

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνες επενδύσεις Μεγάλη απόδοση

Έξυπνες επενδύσεις Μεγάλη απόδοση Your investor partner in Bulgaria Έξυπνες επενδύσεις Μεγάλη απόδοση Developments Your investor partner in Bulgaria Το σκηνικό έχει αλλάξει. Η Βουλγαρία είναι πλέον ένας σημαντικός επενδυτικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Οι καταδύσεις αποτελούν αναμφισβήτητα, μια από τις ωραιότερες και πλέον ενδιαφέρουσες ψυχαγωγικές δραστηριότητες η οποία προσφέρει ταυτόχρονα άθληση, γνώσεις, υγεία, πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Δρόμοι Άθλησης Ποιότητα Ζωής

Δρόμοι Άθλησης Ποιότητα Ζωής Δρόμοι Άθλησης Ποιότητα Ζωής το ποδήλατο στη ζωή μας Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για την άθληση στοχεύουμε στην: δημιουργία της συνήθειας για καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 5. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική οικονομία και το κέντρο της Αθήνας: 1980-2009. Νίκος Σουλιώτης 3/12/2012

Πολιτιστική οικονομία και το κέντρο της Αθήνας: 1980-2009. Νίκος Σουλιώτης 3/12/2012 Πολιτιστική οικονομία και το κέντρο της Αθήνας: 1980-2009 Νίκος Σουλιώτης 3/12/2012 1. Ερώτημα και συζήτηση Ποια η σχέση της πολιτιστικής οικονομίας (παραγωγή προϊόντων με έντονο συμβολικό περιεχόμενο)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΚΟΛΦ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΚΟΛΦ Το γκολφ αποτελεί μία ιδιαίτερα υποσχόμενη επενδυτική ευκαιρία στην Ελλάδα σήμερα, λόγω των σημαντικών προοπτικών ανάπτυξής του σε μια χώρα που έχει ολιγάριθμα σχετικά με τις δυνατότητές της λειτουργούντα

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Δυνατότητες Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ/Β).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Ηράκλειο 27-28/11/2014

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Ηράκλειο 27-28/11/2014 «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» Ηράκλειο 27-28/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ http://phoenix-crete.org/ Ο ρόλος της Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικό Παρατηρητήριο και Ολοκληρωµένος Τουριστικός Σχεδιασµός στη Περιφέρεια Ν. Αιγαίου Μελέτη Περίπτωσης: Μήλος

Τουριστικό Παρατηρητήριο και Ολοκληρωµένος Τουριστικός Σχεδιασµός στη Περιφέρεια Ν. Αιγαίου Μελέτη Περίπτωσης: Μήλος Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τουριστικό Παρατηρητήριο και Ολοκληρωµένος Τουριστικός Σχεδιασµός στη Περιφέρεια Ν. Αιγαίου Μελέτη Περίπτωσης: Μήλος Δρ. Γιάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα