Ιστορικό. Αντικείμενο μελέτης/μεθοδολογία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιστορικό. Αντικείμενο μελέτης/μεθοδολογία"

Transcript

1 -1 - Αξιολόγηση επίδρασης και Επιχειρηματικό Σχέδιο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) Αξιολόγηση επίδρασης ΚΠΙΣΝ Συνοπτική έκθεση Φεβρουάριος 2011 Ιστορικό Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» (ΙΣΝ) προσφέρει ως δωρεά περισσότερα από 550 εκατομμύρια για την κατασκευή του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στο Φαληρικό Δέλτα της Αθήνας. Η δωρεά είναι η μεγαλύτερη που έχει ποτέ πραγματοποιηθεί από ελληνικό κοινωφελές ίδρυμα και μία από τις μεγαλύτερες στο χώρο της Τέχνης και του Πολιτισμού, παγκοσμίως. Το ΚΠΙΣΝ θα στεγάσει την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος (Πάρκο ΣΝ). Ο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας Renzo Piano κατασκευάζει το ΚΠΙΣΝ, ενσωματώνοντας στο σχεδιασμό της ΕΛΣ και της ΕΒΕ τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες. Προσφέροντας μεγάλο αριθμό προγραμμάτων, το ΚΠΙΣΝ φιλοδοξεί να γίνει ένας εκπαιδευτικός και πολιτιστικός πόλος έλξης παγκόσμιου βεληνεκούς, ο οποίος θα προσελκύσει επισκέπτες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, τόσο στις εγκαταστάσεις του, όσο και στην ιστοσελίδα του. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του, η ιδιοκτησία του ΚΠΙΣΝ θα περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο θα αναλάβει πλήρως τη λειτουργία του. Αντικείμενο μελέτης/μεθοδολογία Με πρωτοβουλία του Ιδρύματος, εκπονήθηκε αυτή η μελέτη, με σκοπό να αξιολογηθούν τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά οφέλη που θα προκύψουν από την κατασκευή και τη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ. Η εκπόνηση και πραγματοποίηση της μελέτης αυτής ανατέθηκε στην εταιρεία The Boston Consulting Group (BCG) και βασίστηκε στην εκτενή της εμπειρία και τεχνογνωσία από αντίστοιχα έργα, καθώς και σε πλήθος πληροφοριών από ποικίλες πηγές (συνεντεύξεις, διαθέσιμα δεδομένα για την αγορά, γνώμες ειδικών). Η κατασκευή και λειτουργία του ΚΠΙΣΝ αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στις επενδύσεις, στην κατανάλωση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, δίνοντας έτσι ώθηση στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη των όμορων περιοχών. Για την αξιολόγηση των οικονομικών ωφελειών, είναι αναγκαία η εκτίμηση των συγκεκριμένων άμεσων, έμμεσων και επαγωγικών φαινόμενων που σχετίζονται με την προτεινόμενη δωρεά. Τα «άμεσα» φαινόμενα είναι εκείνα που σχετίζονται με την αρχική δωρεά για την κατασκευή του ΚΠΙΣΝ, με άλλες σχετικές δαπάνες στο ΚΠΙΣΝ, καθώς και με τις άμεσες αλλαγές στον τομέα του τουρισμού που θα επακολουθήσουν της λειτουργίας του ΚΠΙΣΝ. Τα «έμμεσα» φαινόμενα είναι εκείνα που σχετίζονται με τα έσοδα, τα οποία εμφανίζονται στους τομείς που συνδέονται άμεσα με την κατασκευή και λειτουργία του ΚΠΙΣΝ. Τα «επαγωγικά» φαινόμενα περιγράφουν τις

2 -2 - αλλαγές που προέρχονται από τη δαπάνη των εσόδων που δημιουργούνται άμεσα ή έμμεσα από την δωρεά, από τη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ και από τους οικονομικούς πόρους που είναι σχετικοί με τον τουρισμό. Στη μελέτη περιγράφονται όλα αυτά τα φαινόμενα και αξιολογείται η επίδρασή τους στην ακαθάριστη παραγωγή, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και στη δημιουργία επιπλέον φορολογικών εσόδων. Η ανάλυση των περιβαλλοντικών ωφελειών αναφέρεται κυρίως στη χρήση ενεργειακά αποδοτικών δραστηριοτήτων, τόσο κατά την κατασκευή, όσο και κατά τη λειτουργία, στην αύξηση της επιφάνειας πρασίνου στη γύρω περιοχή, στη μείωση των εκπομπών CO 2 και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Τρία κύρια στοιχεία χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των κοινωνικών ωφελειών: «προσφορά», «άμεσο αποτέλεσμα» και «επαγωγικό όφελος». Τα στοιχεία «προσφοράς» αναφέρονται στους διαθέσιμους πόρους, οικονομικούς και μη οικονομικούς, που είναι απαραίτητοι για να πραγματοποιηθεί μία δραστηριότητα (π.χ. ο αριθμός βιβλίων σε μια δημόσια βιβλιοθήκη). Τα στοιχεία «άμεσου αποτελέσματος» αναφέρονται στα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη συμμετοχή στις δραστηριότητες του ΚΠΙΣΝ (π.χ. κυκλοφορία βιβλίων της ΕΒΕ). Τα στοιχεία «επαγωγικού οφέλους» αναφέρονται στις ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές που προκύπτουν από τις πραγματοποιούμενες δραστηριότητες (π.χ. αύξηση μορφωτικού επιπέδου). Γενικό συμπέρασμα της μελέτης Κάθε δωρεά τέτοιου μεγέθους συνοδεύεται από ένα μεγάλο εύρος σημαντικών ωφελειών, τόσο στην περιοχή στην οποία πραγματοποιείται αυτή η δωρεά, όσο και στην υπόλοιπη χώρα. Τα σημαντικότερα οφέλη συνοψίζονται στα παρακάτω: Η αρχική δωρεά για την κατασκευή του ΚΠΙΣΝ θα αποφέρει περίπου 1 δις βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης οικονομικής δραστηριότητας. Η λειτουργία του ΚΠΙΣΝ και οι δαπάνες των επισκεπτών που αποδίδονται στο ΚΠΙΣΝ θα συνεισφέρουν περίπου 160 εκατομμύρια στην οικονομική δραστηριότητα της γύρω περιοχής, της Αθήνας εν γένει και της Ελλάδας, κατά το πρώτο πλήρες έτος λειτουργίας. Η επιφάνεια πρασίνου στις περιοχές που γειτνιάζουν με το ΚΠΙΣΝ θα διπλασιαστεί. Η Αθήνα θα αποκτήσει ένα πολύπλευρο πολιτιστικό κέντρο παγκόσμιου επιπέδου με όλη τη συνακόλουθη διεθνή αναγνώριση. Το ΚΠΙΣΝ θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την αναδιαμόρφωση μιας πολύ σημαντικής περιοχής της νοτιοανατολικής Αθήνας.

3 -3 - Μακροπρόθεσμα, η λειτουργία και τα προγράμματα του ΚΠΙΣΝ θα συνεισφέρουν σημαντικά στην εγχώρια οικονομία και τον πολιτισμό. Μέριμνα θα ληφθεί για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος για ειδικές ομάδες επισκεπτών (π.χ. άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους και μετανάστες). Η ανοιχτή λειτουργία του ΚΠΙΣΝ θα βοηθήσει στην άρση κοινωνικών εμποδίων που αποτρέπουν τους πολίτες από τη συμμετοχή σε πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η ιδιαίτερη σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που εφαρμόζεται στην περίπτωση του ΚΠΙΣΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για παρόμοιες δωρεές που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών η συγκεκριμένη σύμπραξη χαρακτηρίζεται από υψηλή διαφάνεια, μια ισχυρή διοικητική δομή και την ύπαρξη ενός οργανισμού, ο οποίος θα είναι σε λειτουργική ετοιμότητα ήδη προτού παραχωρηθεί στο Ελληνικό Δημόσιο. Κύρια Πορίσματα Η κατασκευή του ΚΠΙΣΝ θα δημιουργήσει σημαντικά οικονομικά οφέλη και νέες θέσεις εργασίας Άμεσα θα αποφέρει περίπου 340 εκατομμύρια στην οικονομική δραστηριότητα της Ελλάδας, ενώ η συνολική συνεισφορά (άμεσα, έμμεσα και επαγωγικά οφέλη) της κατασκευής του ΚΠΙΣΝ στην ελληνική οικονομία θα είναι περίπου 1 δις. Θα στηρίξει τους σε ύφεση τομείς της βιομηχανίας και των κατασκευών, στους οποίους θα επικεντρωθεί περίπου το 80% των συνολικών οικονομικών ωφελειών άτομα θα απασχολούνται ετησίως για να υποστηρίξουν την κατασκευή του ΚΠΙΣΝ, καθώς και όλες τις επιχειρήσεις της αλυσίδας εφοδιασμού που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την κατασκευή. Το κράτος αναμένεται να έχει περίπου 40 εκατομμύρια επιπλέον φορολογικά έσοδα κατά το στάδιο κατασκευής. Τα συνολικά οικονομικά οφέλη στην ακαθάριστη παραγωγή της ελληνικής οικονομίας από τη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ και από τις δαπάνες των επισκεπτών του, αναμένεται να είναι περίπου 160 εκατομμύρια κατά τον πρώτο πλήρη χρόνο λειτουργίας, τα οποία θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία, την Αθήνα και την Ελλάδα. Η απασχόληση θα ενισχυθεί από τις θέσεις πλήρους απασχόλησης που απαιτούνται για την υποστήριξη αυτής της επιπλέον οικονομικής δραστηριότητας. Εκτιμάται ότι τα άμεσα οφέλη εξαιτίας της επιπρόσθετης οικονομικής δραστηριότητας του ΚΠΙΣΝ (συμπεριλαμβανομένων της ΕΛΣ και της ΕΒΕ) κατά τον πρώτο πλήρη χρόνο λειτουργίας

4 -4 - ανέρχονται περίπου στα 30 εκατομμύρια. Επιπλέον 40 εκατομμύρια οικονομικής δραστηριότητας θα προστεθούν λόγω των έμμεσων και επαγωγικών φαινόμενων. Οι δαπάνες των επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ από περιοχές εκτός Αττικής, καθώς και οι δαπάνες των Αθηναίων που πραγματοποιούνται αποκλειστικά λόγω της λειτουργίας του ΚΠΙΣΝ, θα ενισχύσουν επιπλέον την οικονομική δραστηριότητα στην Αθήνα και στην υπόλοιπη χώρα. Το ΚΠΙΣΝ μπορεί να προσελκύει περίπου 1,5 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Το άθροισμα της άμεσης δαπάνης σε εστιατόρια, καταλύματα, εμπορικά καταστήματα, τοπικές μεταφορές της ευρύτερης περιοχής και σε διασκέδαση των επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ από περιοχές εκτός Αττικής και του μέρους της άμεσης δαπάνης των Αθηναίων που θα οφείλεται στο ΚΠΙΣΝ, αναμένεται να είναι περίπου 40 εκατομμύρια κατά τον πρώτο πλήρη χρόνο λειτουργίας. Λόγω των έμμεσων και επαγωγικών φαινόμενων αναμένεται επιπλέον όφελος 50 εκατομμυρίων για τη συνολική ακαθάριστη παραγωγή της Ελλάδας. Η λειτουργία του ΚΠΙΣΝ προβλέπεται να δημιουργήσει 250 μόνιμες νέες θέσεις εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των νέων θέσεων εργασίας στην ΕΛΣ και στην ΕΒΕ). Λόγω των έμμεσων και επαγωγικών φαινομένων αναμένεται να δημιουργηθούν επιπλέον 260 θέσεις εργασίας. Οι άμεσες δαπάνες των επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ αναμένεται να δημιουργήσουν πάνω από 500 θέσεις εργασίας κατά τον πρώτο πλήρη χρόνο λειτουργίας. Πέρα αυτών, λόγω των έμμεσων και επαγωγικών φαινομένων αναμένεται να δημιουργηθούν επιπλέον 500 θέσεις εργασίας. Το κράτος αναμένεται να έχει περίπου 15 εκατομμύρια επιπλέον φορολογικά έσοδα ετησίως. Το ΚΠΙΣΝ αναμένεται να ενισχύσει τις τοπικές επιχειρήσεις λόγω της αυξημένης κίνησης στη γύρω περιοχή. Η αντικειμενική αξία των ακινήτων και της γης στις όμορες περιοχές εκτιμάται ότι θα ανέβει. Μελέτες σε πάρκα ανά τον κόσμο δείχνουν ότι οι τιμές των ακινήτων μπορεί να αυξηθούν μεταξύ 5 30%. Το ΚΠΙΣΝ θα καλύψει την ανάγκη για περισσότερους ανοιχτούς χώρους πρασίνου, διπλασιάζοντας την επιφάνεια πρασίνου ανά κάτοικο, για τους δήμους Καλλιθέας, Μοσχάτου, Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου. Με περίπου τετραγωνικά μέτρα πρασίνου, περισσότερα από χίλια δένδρα και χιλιάδες δενδρύλλια και θάμνους, ο χώρος του πρώην Ιπποδρόμου θα μεταμορφωθεί σε ένα μοναδικό και αισθητικά ευχάριστο περιβάλλον με σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία. Θα βελτιώσει την ποιότητα του αέρα, απορροφώντας περίπου κιλά εκπομπών CO 2 το χρόνο.

5 -5 - Θα μειώσει τη θερμοκρασία εντός του πάρκου περίπου κατά 1Κ σε σχέση με τη θερμοκρασία στην περιβάλλουσα αστική περιοχή. Το ΚΠΙΣΝ θα είναι υπόδειγμα περιβαλλοντικής αειφορίας στην Ελλάδα και θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για όλα τα μελλοντικά έργα υποδομών. Θα είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο στην Ελλάδα που θα λάβει τη διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση «πράσινων κτιρίων» LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Οι κατασκευαστικές μέθοδοι θα είναι βασισμένες σε φιλικά προς το περιβάλλον πρότυπα. Θα χρησιμοποιηθούν ανακυκλώσιμα υλικά και θα ληφθούν όλα τα μέτρα για την αποτροπή διαβρώσεων, το σχεδιασμό ιζηματογενέσεων και την καταστολή διάχυσης σκόνης. Τουλάχιστον 50% των αποβλήτων της κατασκευής θα ανακυκλωθούν και τουλάχιστον το 5% των κατασκευαστικών υλικών θα επαναχρησιμοποιηθεί. Στο ΚΠΙΣΝ, οι ενεργειακά αποδοτικές δραστηριότητες θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση περίπου τόνων CO 2 ανά έτος. Επιπλέον, θα γίνεται ορθολογική χρήση νερού. Το ΚΠΙΣΝ θα προωθήσει την εικόνα της ελληνικής κοινωνίας ως κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι επισκέπτες θα έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του και θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τις προσφερόμενες δραστηριότητες. Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις θα διασφαλιστεί με την ύπαρξη ειδικά διαμορφωμένων κεκλιμένων επιφανειών, ανελκυστήρων με ηχητικά μηνύματα και ειδικά κουμπιά για άτομα με προβλήματα όρασης, αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), τουαλετών για ΑΜΕΑ και με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ούτως ώστε να μην υπάρχει πουθενά στο Πάρκο κλίση μεγαλύτερη από 5%. Στην ΕΒΕ θα είναι διαθέσιμος ειδικός εξοπλισμός που θα επιτρέπει σε άτομα με ειδικές ανάγκες να έχουν πρόσβαση σε όλο το ψηφιακό υλικό. Κατάλληλες υποδομές στην ΕΛΣ θα βελτιστοποιούν την απόδοση των ακουστικών βοηθημάτων ατόμων με προβλήματα ακοής. Η ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ θα είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με προβλήματα όρασης. Το ΚΠΙΣΝ θα στηρίξει την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέροντας έναν μεγάλο αριθμό δωρεάν πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων, τα οποία θα είναι σχεδιασμένα ειδικά για διάφορες κοινωνικές ομάδες (π.χ. παιδιά, μαθητές, ηλικιωμένοι)

6 -6 - Το ΚΠΙΣΝ θα καλύψει την ανάγκη των Ελλήνων για συμμετοχή στις Τέχνες και τον Πολιτισμό, με την άρση κοινωνικών εμποδίων και με την προσφορά μεγάλου εύρους δωρεάν προγραμμάτων και δραστηριοτήτων σε κατάλληλες ώρες και ημέρες στη διάρκεια του έτους Οι πλέον σύγχρονες τεχνολογίες θα ενσωματωθούν στο σχεδιασμό της ΕΛΣ, η οποία θα φιλοξενεί διεθνείς παραστάσεις, δίνοντας την ευκαιρία σε πολλούς καλλιτέχνες για περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη. Η ΕΛΣ θα διευρύνει και θα επιμορφώσει το κοινό της όπερας, προσφέροντας, τόσο ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών προγραμμάτων με στόχο να προσελκύσει επισκέπτες όλων των κοινωνικών ομάδων και να τους εξοικειώσει με το λυρικό θέατρο, θεατρικές παραστάσεις και ορχήστρες, όσο και καινοτόμες δραστηριότητες για παιδιά. Επιπλέον, η ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ θα διαθέτει σχολή χορού. Η ΕΒΕ θα είναι μία πολύπλευρη βιβλιοθήκη του μέλλοντος, η οποία θα διαδραματίσει διπλό ρόλο: θα συνεχίσει να αποτελεί κέντρο μελέτης και έρευνας για φοιτητές και ακαδημαϊκούς αλλά επιπλέον θα προσφέρει μια πληθώρα εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων σε παιδιά και ενήλικες, συμβάλλοντας στην αύξηση της αναγνωσιμότητας. Επιπλέον, θα διευκολύνει την πρόσβαση σε θησαυρούς της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω της χρήσης σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής. Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος θα παρέχει εκπαίδευση μέσω ψυχαγωγικών προγραμμάτων, με σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Επιπλέον θα διοργανώνονται εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα, με στόχο τη βελτίωση του γνωστικού επιπέδου των επισκεπτών σχετικά με την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό. Η μοναδικότητα του ΚΠΙΣΝ έγκειται στην συγκέντρωση όλων των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων κάτω από μία «στέγη», συνδυάζοντας όλα τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρουν η όπερα, η βιβλιοθήκη και το πάρκο. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί να συμβάλει στην άρση πολλών εμποδίων που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία, ως προς τη δυνατότητα συμμετοχής όλων σε πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα (για παράδειγμα, κόστος ή περιορισμένες επιλογές).

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Το 2015, η ολοκλήρωση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) θα αναδείξει ένα νέο αστικό σύμβολο για τη σύγχρονη Αθήνα του 21ου αιώνα. Η δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 2012 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Περιεχόμενα 1. Σύνοψη... 4 2. Εισαγωγή... 6 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ αποτελέσματα μελέτης 2009 Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ανάλυση & Μέτρηση των Οικονομικών Επιπτώσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΩΡΕΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΔΩΡΕΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ gk ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ 4 ΤΕΥΧΟΣ 45_ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 45 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Η ΔΩΡΕΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Κοινή έκθεση Επιτροπής-ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 27-28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ του ΣΥΜΕΩΝ ΒΑΣΒΑΝΗ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο για τον Πειραιά

Το σχέδιο για τον Πειραιά Το σχέδιο για τον Πειραιά Όραμα της πόλης μας αποτελεί η ανάδειξη του Πειραιά σε σύγχρονο Διεθνές Ναυτιλιακό και Τουριστικό Κέντρο που δημιουργεί θέσεις εργασίας, πλούτο και ευημερία για τους Πειραιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τον Απολογισμό

Σχετικά με τον Απολογισμό Hμέρα 1 Hμέρα 1 Σελίδα 1 Σελίδα 2 Hμέρα 3 Hμέρα 6 Σελίδα 3 Σχετικά με τον Απολογισμό Ο ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) του ΟΤΕ που κρατάτε, αποτελεί τη δεύτερη ετήσια επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ GRISI PLUS. www.grisiplus.eu

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ GRISI PLUS. www.grisiplus.eu GRISI PLUS Γεωπληροφορική Αγροτική Πρωτοβουλία για Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας www.grisiplus.eu...αφήστε τον εαυτό σας να εμπνευστεί... ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Διάγραμμα Συμετόχων

Πρόλογος. Διάγραμμα Συμετόχων Πρόλογος Με σκοπό τη συνεπή παροχή πληροφόρησης προς τους συμμετόχους για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, σας παρουσιάζουμε την 8η έκδοση του ετήσιου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

"Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο

Άνοιγμα της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο "Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο Η χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources, OER)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Περιγραφή Δήμου...5 3. Κλιματικά Δεδομένα..6 4. Οργανωτική Δομή του Δήμου..9 5. Σκοπός..11 ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ...16

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Κλιματική Αλλαγή KAI Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Κλιματική Αλλαγή και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Πρόγραμμα Life+ «climabiz» (LIFE08 ENV/GR/000552) ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Τυπωμένο σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί. Travel PLC. Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων. Μάρτιος 2011

Τυπωμένο σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί. Travel PLC. Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων. Μάρτιος 2011 Τυπωμένο σε 0% ανακυκλωμένο χαρτί Travel PLC Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων Μάρτιος 0 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Υπεύθυνη Ηγεσία είναι μια από τις τέσσερεις κύριες βασικές αξίες της TUI Travel PLC. Εάν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Η κρίση, η διαφάνεια και η εταιρική υπευθυνότητα Ενα μεγάλο μέρος από τη δημόσια συζήτηση που διεξάγεται στη χώρα μας εξαιτίας

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα