ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 03 ΣΕΛ. 03 ΣΕΛ. 03 ΣΕΛ. 03 ΣΕΛ. 04 ΣΕΛ. 04 ΣΕΛ. 05 ΣΕΛ. 05 ΣΕΛ. 05 ΣΕΛ. 05 ΣΕΛ. 05 ΣΕΛ. 06 ΣΕΛ. 06 ΣΕΛ. 06 ΣΕΛ. 07 ΣΕΛ. 07 ΣΕΛ. 07 ΣΕΛ. 07 ΣΕΛ. 08 ΣΕΛ. 08 ΣΕΛ. 08 ΣΕΛ. 08 ΣΕΛ. 08 ΣΕΛ. 09 ΣΕΛ. 09 ΣΕΛ. 09 ΣΕΛ. 09 ΣΕΛ. 09 ΣΕΛ. 09 ΣΕΛ. 10 ΣΕΛ. 10 Ορισμοί - Έννοιες Σκοπός των Κανονισμών Υπόσταση του Διαγωνισμού Κατηγορίες και Είδη Διαγωνισμών Επαγγελματικός Σύμβουλος Βραβεία Ανάθεση μελέτης και επίβλεψης έργου στον διακριθέντα με το πρώτο βραβείο μελετητή Δέσμευση Αγωνοθέτη με τον διακριθέντα μελετητή Υποχρεώσεις Αγωνοθέτη Δεσμεύσεις Κριτικής Επιτροπής Σύνθεση Κριτικής Επιτροπής Πλειοψηφία στην Κριτική Επιτροπή Αμοιβές των μελών της Κριτικής Επιτροπής Καθήκοντα Κριτικής Επιτροπής Εμπειρογνώμονες Έγγραφα του Διαγωνισμού Περιεχόμενο ανακοίνωσης Όροι Προκήρυξης Διαγωνισμού Άκυρη συμμετοχή Περιορισμοί συμμετοχής Μη βράβευση Ερωτήσεις και απαντήσεις Κρίση των μελετών Έκθεση και παρουσίαση μελετών στο κοινό Παράδοση των μελετών από τους διαγωνιζόμενους Ασφάλεια μελετών Επιστροφή μελετών Κτηριολογικό πρόγραμμα Έντυπα Σύμβαση ανάθεσης Παραρτήματα 01

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου υποστηρίζει το θεσμό του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ως προτιμητέα μέθοδο ανάθεσης και υλοποίησης έργων, ειδικότερα σε περιπτώσεις έργων δημόσιας ωφελείας, με έντονο πολιτιστικό ή περιβαλλοντικό χαρακτήρα όπου θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη επιλογή. Με τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό εξασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή αρχιτεκτόνων και βασική παράμετρος επιτυχίας είναι η διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης των προτάσεων που υποβάλλονται για σκοπούς ανάθεσης κάθε εξόχως σημαντικού αρχιτεκτονικού έργου. Επίσης, διασφαλίζεται η επιλογή της βέλτιστης πρότασης μελέτης ενός συγκεκριμένου έργου το οποίο πληροί τα εκάστοτε ιεραρχημένα κριτήρια. Μέσα από τη διεξαγωγή Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών παράγονται αξιόλογα, ενδιαφέροντα, ποιοτικά και ασφαλή κτήρια, τα οποία αξιοποιούν στο μέγιστο τη δημιουργικότητα και πρωτοτυπία της αρχιτεκτονικής σκέψης, ενώ, παράλληλα, παράγουν πολιτισμό, συνεχίζοντας την αλυσίδα της πλούσιας αρχιτεκτονικής παράδοσης του τόπου. Η έκδοση των παρόντων Κανονισμών από το ΕΤΕΚ έχει ως βασικό στόχο την καταγραφή των αρχών που είναι απαραίτητο να διέπουν τους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και διαφάνεια των Διαγωνισμών, προς όφελος, τόσο Αγωνοθέτη, όσο και των Διαγωνιζόμενων, καθώς και της κοινωνίας στην οποία απευθύνονται τα εν λόγω έργα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στη συντακτική ομάδα, αποτελούμενη από τους αρχιτέκτονες Κωνσταντίνο Μαραθεύτη, Χριστίνα Ζαχαριάδου Σιερεπεκλή και Φλώρη Παναγίδη, οι οποίοι εργάστηκαν με ενθουσιασμό και αφοσίωση για τη συγγραφή των Κανονισμών. Το Επιμελητήριο, όπως άλλωστε έχει πράξει και μέχρι σήμερα, είναι διαθέσιμο να παράσχει υποστήριξη και καθοδήγηση προς κάθε ενδιαφερόμενο φορέα που θα επιλέξει να εφαρμόσει τη διαδικασία Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, ώστε να διασφαλιστεί η ορθότητα των διαδικασιών και η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος. Ευελπιστούμε ότι το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση. Στέλιος Αχνιώτης, Πρόεδρος ΕΤΕΚ Συντακτική Ομάδα - Αρχιτέκτονες Μέλη ΕΤΕΚ: (αλφαβητικά) Χριστίνα Ζαχαριάδου Σιερεπεκλή Κωνσταντίνος Μαραθεύτης (συντονιστής) Φλώρης Παναγίδης Γενικός Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κωνσταντή, Α Αντιπρόεδρος ΕΤΕΚ Επιμέλεια: Μυρτώ Βορεάκου, Επιστημονικός Λειτουργός ΕΤΕΚ Σχεδιασμός Εντύπου: TEAM UP Creations Ιανουάριος

4 01. Ορισμοί Έννοιες Με την ανάθεση της μελέτης από τον Αγωνοθέτη στο διακριθέντα με το πρώτο βραβείο, η συμβατική σχέση του Αγωνοθέτη με τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους τερματίζεται. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΌΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ είναι η διαδικασία με την οποία η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει την εξασφάλιση αρχιτεκτονικών μελετών ή σχεδίων ιδεών, που επιλέγονται από Κριτική Επιτροπή μετά από σύγκριση και απονομή βραβείων. Με τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό επιδιώκεται η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή αρχιτεκτόνων και η διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης των προτάσεών τους για σκοπούς ανάθεσης αρχιτεκτονικού έργου, με στόχο την καλύτερη δυνατή επίλυση ενός συγκεκριμένου έργου από χωροταξικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, αισθητικής, πολιτισμικής, περιβαλλοντικής, οικονομικής, λειτουργικής και κατασκευαστικής πλευράς. Η Αναθέτουσα Αρχή στο εξής αναφέρεται και ως ο Αγωνοθέτης του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού (στο εξής ο Αγωνοθέτης ). 02. Σκοπός των Κανονισμών Σκοπός των παρόντων Κανονισμών Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών (στο εξής οι Κανονισμοί ) είναι: 2.1 Η καταγραφή των αρχών που πρέπει να διέπουν τους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και διαφάνεια των Διαγωνισμών, προς όφελος, τόσο του Αγωνοθέτη, όσο και των διαγωνιζόμενων αρχιτεκτόνων. 2.2 Η καθιέρωση του θεσμού των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών, ως του βασικού τρόπου επιλογής αρχιτεκτονικών μελετών για ανέγερση κτηρίων δημόσιας ή/και ιδιωτικής χρήσης, ανεξαρτήτως μεγέθους και προϋπολογισμού. 03. Υπόσταση του Διαγωνισμού Η προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού αποτελεί σύμβαση μεταξύ του Αγωνοθέτη που τον προκηρύσσει και των διαγωνιζόμενων που συμμετέχουν σε αυτόν. Η προκήρυξη και τα έγγραφα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού αποτελούν τη συμβατική σχέση μεταξύ του Αγωνοθέτη και των διαγωνιζόμενων. 04. Κατηγορίες και Είδη Διαγωνισμών Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (στο εξής το ΕΤΕΚ ), μέσω του Επαγγελματικού Σύμβουλου του Διαγωνισμού (βλ. Άρθρο 5), δύναται να συμβουλεύει τους ενδιαφερόμενους Αγωνοθέτες για την κατηγορία και το είδος του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του κάθε έργου ΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΩΣ ΕΞΗΣ: α. Ανοικτοί Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί, στους οποίους συμμετέχουν οι αρχιτέκτονες που, με βάση την προκήρυξη του Διαγωνισμού, δικαιούνται να λάβουν μέρος. β. Κλειστοί Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί, στους οποίους συμμετέχουν αρχιτέκτονες που έχουν προεπιλεγεί από τον Αγωνοθέτη μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος. Οι Κλειστοί Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί εφαρμόζονται κατ εξαίρεση σε περιπτώσεις έργων με ιδιαίτερα σύνθετο αντικείμενο με ειδικές απαιτήσεις και προδιαγραφές. Σε περίπτωση προκήρυξης Κλειστού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, όλοι οι προεπιλεγέντες συμμετέχοντες πρέπει να ανταμείβονται, ενώ συστήνεται ο αριθμός τους να μην υπερβαίνει τους έξι (6) διαγωνιζόμενους. Επισημαίνεται ότι Κλειστοί Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί συστήνεται να μην γίνονται για Διαγωνισμούς Ιδεών, Σύνθετους Αρχιτεκτονικούς και Καλλιτεχνικούς Διαγωνισμούς και Φοιτητικούς Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς ΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΗ ΩΣ ΕΞΗΣ: α. Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών Διοργανώνεται όταν ο Αγωνοθέτης επιδιώκει τη συλλογή διαφορετικών προγραμματικών και σχεδιαστικών προσεγγίσεων, με στόχο την αποσαφήνιση της βασικής ιδέας και τη σύνταξη του τελικού προγράμματος ενός έργου. Ο Διαγωνισμός Ιδεών αποτελεί τη βάση για την προκήρυξη Διαγωνισμού Αρχιτεκτονικής Μελέτης και εφαρμόζεται κυρίως για πολεοδομικά ή εξειδικευμένα θέματα μεγάλης κλίμακας. Οι σχεδιαστικές προτάσεις υποβάλλονται σε ελεύθερη παρουσίαση και περιορισμένο αριθμό πινακίδων. Στο Διαγωνισμό Ιδεών ο Αγωνοθέτης, εκτός από την απονομή των βραβείων, δεν δεσμεύεται να προχωρήσει με την ανάθεση περαιτέρω μελετών στους βραβευθέντες. β. Διαγωνισμός Αρχιτεκτονικής Μελέτης Διεξάγεται όταν ο Αγωνοθέτης επιδιώκει την καλύτερη 03

5 δυνατή επίλυση ενός συγκεκριμένου έργου. Η μελέτη και η επίβλεψη του έργου ανατίθενται σε αυτόν που διακρίνεται με το πρώτο βραβείο. στόχος του είναι να δώσει στους φοιτητές τη δυνατότητα να εκφράσουν ιδέες για τη διερεύνηση θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων αρχιτεκτονικής. Ο Διαγωνισμός Αρχιτεκτονικής Μελέτης προκηρύσσεται με τα πιο κάτω χαρακτηριστικά: β1. Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ενός σταδίου είναι ο Διαγωνισμός Αρχιτεκτονικής Μελέτης που πραγματοποιείται σε ένα στάδιο. Το κτηριολογικό πρόγραμμα του Διαγωνισμού είναι πλήρες και λεπτομερές και η ζητούμενη πρόταση πρέπει να παρουσιαστεί από τους διαγωνιζόμενους σε ικανοποιητικό βαθμό ανάλυσης. β2. Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός σύντομης διάρκειας είναι ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ενός σταδίου με μειωμένες απαιτήσεις ανάλυσης και παρουσίασης της πρότασης των διαγωνιζόμενων (μέγιστος αριθμός τεσσάρων πινακίδων). Η διάρκεια διεξαγωγής του είναι σύντομη (έως τρεις μήνες), ώστε να περιορίζεται το κόστος, τόσο για τον Αγωνοθέτη, όσο και για τους διαγωνιζόμενους. β3. Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός δυο σταδίων διεξάγεται στην περίπτωση εξειδικευμένων θεμάτων ή/και έργων μεγάλης σημασίας ή μεγέθους. Το πρώτο στάδιο του Διαγωνισμού διεξάγεται ως Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών και το δεύτερο στάδιο ως Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ενός σταδίου. i. Πρώτο στάδιο Το πρόγραμμα του Διαγωνισμού είναι γενικό, χωρίς μεγάλη λεπτομέρεια και η ζητούμενη πρόταση παρουσιάζεται σε περιορισμένο αριθμό πινακίδων, που δεν υπερβαίνει τις τρεις. Στο πρώτο στάδιο παρουσιάζονται χωροθετήσεις, όγκοι κτισμάτων και η σχέση των τμημάτων μεταξύ τους. Δεν παρουσιάζεται πρόπλασμα. ii. Δεύτερο στάδιο Το πρόγραμμα του Διαγωνισμού είναι σαφές και λεπτομερές και η ζητούμενη πρόταση πρέπει να παρουσιάζεται σε ικανοποιητικό βαθμό ανάλυσης. Δικαίωμα συμμετοχής στο δεύτερο στάδιο έχει περιορισμένος αριθμός διαγωνιζόμενων (τρεις έως έξι) που επιλέχθηκαν για το σκοπό αυτό από την Κριτική Επιτροπή. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του πρώτου σταδίου, η Κριτική Επιτροπή παραδίνει στους επιλεγμένους διαγωνιζόμενους αντίγραφο μέρους της έκθεσης αξιολόγησης που συνέταξε, το οποίο αφορά το δικό τους έργο και μόνο, καθώς και το νέο λεπτομερές πρόγραμμα του έργου. Μετά την ολοκλήρωση και του δεύτερου σταδίου του Διαγωνισμού πραγματοποιείται η έκθεση των προτάσεων που υποβλήθηκαν και στα δύο στάδια του Διαγωνισμού, ενώ κοινοποιείται και η έκθεση της Κριτικής Επιτροπής, η οποία αναφέρεται στην κάθε πρόταση ξεχωριστά. γ. Σύνθετος Αρχιτεκτονικός και Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός Διεξάγεται με στόχο την επιλογή πρότασης από ομάδα στην οποία μπορούν να συμμετέχουν αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες, με στόχο τη βέλτιστη αρχιτεκτονική επίλυση ενός θέματος με την παράλληλη φιλοτέχνηση και ένταξη στην αρχιτεκτονική πρόταση ενός καλλιτεχνικού έργου. 05. Επαγγελματικός Σύμβουλος Σε κάθε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ο Αγωνοθέτης θα πρέπει να εργοδοτεί Επαγγελματικό Σύμβουλο. Ο ρόλος του Επαγγελματικού Σύμβουλου είναι η παροχή της απαραίτητης βοήθειας προς τον Αγωνοθέτη για τη σωστή διοργάνωση του Διαγωνισμού, την εποπτεία των διεργασιών και την τήρηση των Κανονισμών. Ο Επαγγελματικός Σύμβουλος θα πρέπει να είναι αρχιτέκτονας με εμπειρία σε θέματα Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών, θα επιλέγεται από το ΕΤΕΚ και θα εργοδοτείται για τις υπηρεσίες του από τον Αγωνοθέτη, εκτός εάν ο Αγωνοθέτης διαθέτει κατάλληλο σύμβουλο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. 06. ΒΡΑΒΕΙΑ Στους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς απονέμονται τρία βραβεία και έπαινοι με χρηματικά ποσά. Το ύψος του χρηματικού ποσού των βραβείων και των επαίνων πρέπει να αναφέρεται στους όρους προκήρυξης του Διαγωνισμού. Τα βραβεία και οι έπαινοι πρέπει να απονέμονται σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της δημοσίευσης της απόφασης της Κριτικής Επιτροπής, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους δύο μήνες. Το ύψος του χρηματικού ποσού των βραβείων και των επαίνων υπολογίζεται με βάση τη γραφική παράσταση και τον πίνακα του Παραρτήματος A. Στην περίπτωση των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών σύντομης διάρκειας και των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών Ιδεών, όπου τα ζητούμενα του Διαγωνισμού είναι περιορισμένα, τα ποσά των βραβείων αναπροσαρμόζονται σε ποσοστό 75% του ύψους των βραβείων του Παραρτήματος Α. Το Παράρτημα Α δεν ισχύει για τους Φοιτητικούς Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς. Στην περίπτωση ανάθεσης της μελέτης και επίβλεψης του έργου στη βραβευθείσα συμμετοχή, το ποσό του πρώτου βραβείου θεωρείται ως προκαταβολή έναντι της αμοιβής του μελετητή. δ. Φοιτητικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Διεξάγεται αποκλειστικά για φοιτητές αρχιτεκτονικής και 04

6 07. Ανάθεση μελέτης και Επίβλεψης του έργου στον διακριθέντα με το πρώτο βραβείο μελετητή Στον διακριθέντα με το πρώτο βραβείο μελετητή ανατίθεται η εκπόνηση της μελέτης και η επίβλεψη του έργου. Εάν, κατά την κρίση της Κριτικής Επιτροπής, ο διακριθείς με το πρώτο βραβείο δεν έχει την απαραίτητη εμπειρία, όπως αυτή προκαθορίζεται στους όρους προκήρυξης του Διαγωνισμού, τότε ο Αγωνοθέτης έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από αυτόν να συνεργαστεί για την ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής μελέτης και την επίβλεψη του έργου με άλλον αρχιτέκτονα, τον οποίο θα επιλέξει ο ίδιος και θα εγκρίνει ο Αγωνοθέτης. Σε περίπτωση που ο διακριθείς με το πρώτο βραβείο παραλείψει, εντός του χρονικού διαστήματος που θα καθορίσει ο Αγωνοθέτης, να συμμορφωθεί με τον πιο πάνω όρο, τότε χάνει το δικαίωμα της ανάληψης της μελέτης και επίβλεψης του έργου και ο Αγωνοθέτης αποδεσμεύεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις έναντι του βραβευθέντα. 09. Υποχρεώσεις Αγωνοθέτη Ο Αγωνοθέτης έχει την ευθύνη των πιο κάτω: α. Δημιουργία ιστοχώρου για την ανάρτηση πληροφοριών που αφορούν στο Διαγωνισμό. β. Ανακοίνωση προκήρυξης του Διαγωνισμού. γ. Έγκριση της σύνθεσης της Κριτικής Επιτροπής. δ. Ετοιμασία κτηριολογικού προγράμματος και εκτίμησης κόστους του έργου. ε. Εφοδιασμό των διαγωνιζόμενων με τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για σκοπούς του Διαγωνισμού. στ. Φύλαξη των μελετών. ζ. Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. 10. Δεσμεύσεις Κριτικής Επιτροπής 08. Δέσμευση Αγωνοθέτη με τον διακριθέντα μελετητή και αντίστροφα Η δέσμευση του Αγωνοθέτη με τον διακριθέντα με το πρώτο βραβείο αρχιτέκτονα ισχύει για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία της δημοσίευσης της απόφασης της Κριτικής Επιτροπής. Εντός της περιόδου των πέντε (5) χρόνων ο Αγωνοθέτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον αρχιτέκτονα, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, να προβεί σε μετατροπές στη μελέτη του. Εάν οι μετατροπές είναι ουσιώδεις και κατά τη γνώμη του αρχιτέκτονα ή του Αγωνοθέτη, αλλοιώνουν ουσιαστικά τη μελέτη που βραβεύτηκε, τότε ο μελετητής μπορεί να αποταθεί στην Κριτική Επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει τελεσίδικα για το θέμα αυτό. Σε περίπτωση που κάποιο/κάποια από τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής δεν είναι διαθέσιμα, τότε ο Αγωνοθέτης οφείλει να συμπληρώσει τη σύσταση της Επιτροπής με βάση την αρχική της σύνθεση και τους φορείς που εκπροσωπούνταν σε αυτή. Ο Διαγωνισμός κρίνεται από Κριτική Επιτροπή και όλα τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής δεσμεύονται για τα ακόλουθα: α. Κάθε μέλος που αποδέχεται το διορισμό του στην Κριτική Επιτροπή κρίνει τις μελέτες που θα υποβληθούν με τρόπο ευσυνείδητο και αμερόληπτο, που να διασφαλίζει τα συμφέροντα του Αγωνοθέτη και των διαγωνιζόμενων. β. Κάθε μέλος πρέπει να έχει άριστη γνώση για το αντικείμενο που πρόκειται να κρίνει, να έχει επισκεφθεί το χώρο του προτεινόμενου έργου, να έχε κατατοπιστεί πλήρως για τις ειδικές ή άλλες συνθήκες που αφορούν το έργο και να έχει την εμπειρία της εκτίμησης των δεδομένων που καθορίζουν τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου. 11. Σύνθεση Κριτικής Επιτροπής Σε κάθε Διαγωνισμό, η Κριτική Επιτροπή πρέπει να είναι είτε τριμελής, είτε πενταμελής, είτε επταμελής, ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του έργου: α. Η τριμελής Κριτική Επιτροπή θα έχει την ακόλουθη σύνθεση: 05

7 i. Ο Αγωνοθέτης ή εκπρόσωπός του. ii. Τουλάχιστον δύο (2) αρχιτέκτονες αναγνωρισμένου κύρους, τους οποίους εισηγείται το ΕΤΕΚ και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου (στο εξής ο ΣΑΚ ), και αποδέχεται ο Αγωνοθέτης. β. Η πενταμελής Κριτική Επιτροπή θα έχει την ακόλουθη σύνθεση: i. Ο Αγωνοθέτης ή εκπρόσωπός του. ii. Ένα (1) μέλος το οποίο διορίζεται από τον Αγωνοθέτη, που να είναι είτε αρχιτέκτονας, είτε άλλης ειδικότητας σχετικής με το διαγωνισμό. iii. Τουλάχιστον τρεις (3) αρχιτέκτονες αναγνωρισμένου κύρους, τους οποίους εισηγείται το ΕΤΕΚ και ο ΣΑΚ, και αποδέχεται ο Αγωνοθέτης. γ. Η επταμελής Κριτική Επιτροπή θα έχει την ακόλουθη σύνθεση: i. Ο Αγωνοθέτης ή εκπρόσωπός του. ii. Δύο (2) μέλη τα οποία διορίζονται από τον Αγωνοθέτη, εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα να είναι είτε αρχιτέκτονας, είτε άλλης σχετικής ειδικότητας με το διαγωνισμό. iii. Τουλάχιστον τέσσερις (4) αρχιτέκτονες αναγνωρισμένου κύρους, τους οποίους εισηγείται το ΕΤΕΚ και ο ΣΑΚ, και αποδέχεται ο Αγωνοθέτης. Τουλάχιστον ένας εξ αυτών πρέπει να έχει ειδική γνώση του αντικειμένου του Διαγωνισμού. δ. Για κάθε μια από τις πιο πάνω κριτικές επιτροπές ορίζεται πρόσθετο άτομο ως αναπληρωματικό μέλος. ε. Ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής ορίζεται από τον Αγωνοθέτη. 12. Πλειοψηφία στην Κριτική Επιτροπή α. Στη σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής θα έχουν την πλειοψηφία οι αρχιτέκτονες. β. Σε όλες τις συνεδριάσεις της Κριτικής Επιτροπής επιβάλλεται να υπάρχει η πλειοψηφία των αρχιτεκτόνων. γ. Η συνεδρία αναβάλλεται, εάν απουσιάζουν πέραν του ενός μέλους. δ. Στο στάδιο της κρίσης των μελετών, εάν ένα μέλος απουσιάζει, αυτό αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος που παρευρισκόταν σε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της κρίσης των μελετών και συνεχίζει ως πλήρες μέλος της Κριτικής Επιτροπής. Το μέλος που απουσίαζε από συνεδρία κρίσης των μελετών δεν μπορεί να επανέλθει στις συνεδριάσεις. 13. Αμοιβές των μελών της Κριτικής Επιτροπής Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής αμείβονται από τον Αγωνοθέτη, σύμφωνα με τον πίνακα αμοιβών Κριτών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών του ΕΤΕΚ. (βλ. Παράρτημα Β) Η αμοιβή των μελών της Κριτικής Επιτροπής καταβάλλεται ταυτόχρονα με την απονομή των βραβείων. 14. Καθήκοντα Κριτικής Επιτροπής Η Κριτική Επιτροπή έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: α. Σχολιάζει τα έγγραφα του Διαγωνισμού πριν από την προκήρυξη του Διαγωνισμού. Σημειώνεται πως σε περίπτωση έργου κοινής ωφελείας μεγάλης κλίμακας ή/και σημασίας, η Κριτική Επιτροπή, εάν το κρίνει απαραίτητο, διατηρεί το δικαίωμα της οργάνωσης δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τον καθορισμό του χαρακτήρα του έργου και του κτηριολογικού του προγράμματος. β. Εγκρίνει τα έγγραφα του Διαγωνισμού με βάση τους παρόντες Κανονισμούς. γ. Απαντά στις ερωτήσεις των διαγωνιζόμενων. δ. Κρίνει τις μελέτες των διαγωνιζόμενων και ετοιμάζει τη σχετική έκθεση. ε. Απορρίπτει κάθε μελέτη που περιέχει παραβάσεις ως προς τους όρους προκήρυξης του Διαγωνισμού. στ. Αποφασίζει για τη βράβευση των διαγωνιζόμενων. ζ. Ενημερώνει τον Αγωνοθέτη και τους βραβευθέντες για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού. η. Εφοδιάζει τον Αγωνοθέτη με την έκθεση της Κριτικής Επιτροπής. θ. Συμμετέχει σε εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. ι. Αποφασίζει τελεσίδικα, μετά από σχετικό αίτημα του αρχιτέκτονα, για το κατά πόσο οι μετατροπές στην αρχιτεκτονική μελέτη, οι οποίες έχουν ζητηθεί από τον Αγωνοθέτη του έργου, αλλοιώνουν τη βραβευμένη μελέτη και πρέπει ή όχι να υλοποιηθούν. 06

8 15. Εμπειρογνώμονες Η Κριτική Επιτροπή πρέπει να ζητήσει την άποψη εμπειρογνωμόνων σε συνεννόηση με τον Αγωνοθέτη που θα τους αποζημιώσει. Ανάλογα με την κλίμακα και τον ειδικό χαρακτήρα του έργου θα πρέπει να ζητηθεί η συμβολή εμπειρογνωμόνων όπως Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Επιμετρητή Ποσοτήτων, Πολεοδόμου, Αρχιτέκτονα Τοπίου, Περιβαλλοντολόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος και άλλων ειδικοτήτων (Γεωλόγου, Εδαφομηχανικού, Μουσειολόγου κ.λ.π.). 16. Έγγραφα του Διαγωνισμού Τα έγγραφα του Διαγωνισμού αποτελούνται από τα εξής: α. Ανακοινώσεις / Δημοσιεύσεις β. Όροι Προκήρυξης γ. Κτηριολογικό Πρόγραμμα δ. Έντυπα - Απαντήσεις στις ερωτήσεις ε. Σύμβαση ανάθεσης μελέτης και επίβλεψης έργου Τα έγγραφα του Διαγωνισμού συντάσσονται από τον Επαγγελματικό Σύμβουλο ή την τεχνική επιτροπή σε συνεργασία με τον Αγωνοθέτη. Μετά την προκήρυξη του Διαγωνισμού, τα έγγραφα του Διαγωνισμού αποστέλλονται από τον Αγωνοθέτη στο ΕΤΕΚ. 17. Περιεχόμενο ανακοίνωσης Η ανακοίνωση του Διαγωνισμού συντάσσεται από τον Επαγγελματικό Σύμβουλο ή την τεχνική επιτροπή σε συνεργασία με τον Αγωνοθέτη και περιέχει: α. Σύντομη περιγραφή του έργου β. Προϋπολογισμό του έργου γ. Στοιχεία του χρονοδιαγράμματος του Διαγωνισμού δ. Πληροφορίες για την πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού Ο Αγωνοθέτης οφείλει να ενημερώσει το ΕΤΕΚ και τον ΣΑΚ για την προκήρυξη του Διαγωνισμού. 18. Όροι προκήρυξης Διαγωνισμού 18.1 ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: α. Προκήρυξη που να αναφέρει το όνομα του Αγωνοθέτη και την ονομασία και το είδος του Διαγωνισμού. β. Επίσημη διεύθυνση του Διαγωνισμού. γ. Τίτλος του Διαγωνισμού. δ. Σκοπός Διαγωνισμού και περιγραφή του έργου. ε. Προϋπολογισμός του έργου. στ. Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού. ζ. Δικαίωμα και περιορισμοί συμμετοχής στο Διαγωνισμό. η. Ονόματα και ειδικότητες των μελών και συμβούλων της Κριτικής Επιτροπής. θ. Χρηματικά ποσά και αριθμός των βραβείων και επαίνων που θα δοθούν. ι. Όροι ανάθεσης της εργασίας, απαιτούμενες ειδικότητες στην ομάδα των μελετητών και η αμοιβή τους. ια. Τρόπος και προθεσμία παραλαβής των εγγράφων από τους διαγωνιζόμενους. ιβ. Στοιχεία που αποτελούν τα έγγραφα του Διαγωνισμού. ιγ. Τρόπος και προθεσμία υποβολής των ερωτήσεων από τους διαγωνιζόμενους και στοιχεία αποστολής των απαντήσεων από τον Αγωνοθέτη. ιδ. Προθεσμία υποβολής των συμμετοχών. ιε. Περιγραφή των απαιτούμενων στοιχείων υποβολής. ιστ. Κωδικός αριθμός που ο κάθε διαγωνιζόμενος θα χρησιμοποιήσει αντί του ονόματός του. ιζ. Τρόπος παράδοσης και συσκευασίας μελέτης. ιη. Διευκρίνιση κατά πόσο γίνονται δεκτές στο Διαγωνισμό εναλλακτικές λύσεις. ιθ. Διευκρινίσεις για την ασφάλιση των συμμετοχών. κ. Επεξήγηση της διαδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των μελετών. κα. Αιτιολόγηση ακύρωσης συμμετοχών. κβ. Αιτιολόγηση μη βράβευσης συμμετοχών. κγ. Καταγραφή των κριτηρίων αξιολόγησης των συμμετοχών. κδ. Ημερομηνίες ανακοίνωσης και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της κρίσης των συμμετοχών. κε. Λεπτομέρειες έκθεσης των μελετών. κστ. Διαδικασία επιστροφής των προτάσεων. κζ. Δημοσίευση της προκήρυξης και αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. κη. Δήλωση για την αυτόματη αποδοχή των όρων με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό. κθ. Χρονοδιάγραμμα Διαγωνισμού ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ: α. Το Κτηριολογικό Πρόγραμμα του Διαγωνισμού. β. Έντυπο υποβολής συμμετοχής που να αναφέρει το όνομα και τον κωδικό αριθμό του διαγωνιζόμενου, το οποίο να υποβάλλεται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο. γ. Έντυπο με την ανάλυση του κατασκευαστικού κόστους της πρότασης της συμμετοχής. 07

9 δ. Δήλωση για τη δυνατότητα αποκάλυψης ή μη των ονομάτων των διαγωνιζόμενων κατά τη διάρκεια της έκθεσης των μελετών. ε. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών συμβούλων μελετητών ΕΤΕΚ που θα ισχύσει μεταξύ του διακριθέντα με το πρώτο βραβείο και του Αγωνοθέτη. στ. Χωρομετρικό σχέδιο, σχέδια τοπογραφικής αποτύπωσης του χώρου μελέτης και άλλες χρήσιμες τεχνικές πληροφορίες. συνάδει με αυτό που καθορίστηκε στο πρόγραμμα. γ. Αν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της μελέτης, κατά την κρίση της Κριτικής Επιτροπής, υπερβαίνει το 20% του προϋπολογισμού του έργου, τότε η μελέτη αυτή δεν θα βραβεύεται με το πρώτο βραβείο Άκυρη συμμετοχή ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η συμμετοχή του διαγωνιζομένου θα τερματίζεται αν: α. Ο διαγωνιζόμενος αποκαλύψει την ταυτότητά του με οποιοδήποτε τρόπο. β. Ο διαγωνιζόμενος προσπαθήσει να επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο μέλος της Κριτικής Επιτροπής. γ. Σε περίπτωση που μία μελέτη παραδοθεί εκπρόθεσμα, η Κριτική Επιτροπή θα εξετάζει τους λόγους της καθυστέρησης της παράδοσής της και αυτή θα γίνεται αποδεκτή για αξιολόγηση μόνο στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο διαγωνιζόμενος δεν είχε καμία ευθύνη για την καθυστέρηση. 20. Περιορισμοί συμμετοχής Οι διαγωνιζόμενοι έχουν το δικαίωμα της υποβολής ερωτήσεων προς την Κριτική Επιτροπή και η Κριτική Επιτροπή έχει την υποχρέωση να απαντήσει στις ερωτήσεις εντός των καθορισμένων από τους όρους προκήρυξης ημερομηνιών. α. Οι ερωτήσεις υποβάλλονται γραπτώς και οι απαντήσεις κοινοποιούνται σε όλους τους διαγωνιζόμενους ταυτόχρονα στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού. β. Οι απαντήσεις δίνονται με τη μορφή καταλόγου, όπου σε κάθε ερώτηση υπάρχει η αντίστοιχη απάντηση. γ. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις ή οι συμπληρωματικές επεξηγήσεις που τις συνοδεύουν, αλλάζουν ουσιαστικά τις αρχικές απαιτήσεις του προγράμματος του Διαγωνισμού, η ημερομηνία λήξης υποβολής των μελετών θα πρέπει να παραταθεί. Κανένας δεν μπορεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό, εάν έχει οποιαδήποτε σχέση ενεργούς οικονομικής εξάρτησης ή συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με μέλος της Κριτικής Επιτροπής. Κανένα μέλος του Αγωνοθέτη ή της Αναθέτουσας Αρχής ή της Κριτικής Επιτροπής ή της Συντακτικής Επιτροπής του προγράμματος ή άλλης συμβουλευτικής ή τεχνικής επιτροπής εμπλεκόμενης στο Διαγωνισμό δεν μπορεί να συμμετάσχει έμμεσα ή άμεσα στο Διαγωνισμό. 21. MH ΒΡΑΒΕΥΣΗ Μία μελέτη δεν βραβεύεται: α. Αν δεν περιλαμβάνει τους χώρους και τις απαιτήσεις του Κτηριολογικού Προγράμματος. β. Αν αυτή σχεδιάστηκε και παρουσιάστηκε με τρόπο που δεν 23. ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ α. Σε Διαγωνισμό με μεγάλη συμμετοχή η Κριτική Επιτροπή μπορεί να διορίσει υποεπιτροπή για την εξέταση των στοιχείων που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι, για να κρίνει κατά πόσο οι μελέτες ανταποκρίνονται στους όρους προκήρυξης και στο πρόγραμμα του Διαγωνισμού. Η υποεπιτροπή δεν έχει δικαίωμα αποσφράγισης, δεν παίρνει μέρος στην αξιολόγηση, ούτε έχει το δικαίωμα να αποκλείσει συμμετοχή. Η υποεπιτροπή υποδεικνύει στην Κριτική Επιτροπή τις αποκλίσεις των συμμετοχών από τους όρους της προκήρυξης και υποβάλλει στην ολομέλεια της Κριτικής Επιτροπής σχετική έκθεση. β. Η Κριτική Επιτροπή δεν έχει υποχρέωση να απονείμει πρώτο ή οποιοδήποτε άλλο βραβείο, εάν το επίπεδο των μελετών του Διαγωνισμού δεν το επιτρέπει. γ. Η κρίση των μελετών γίνεται μόνο και εφόσον η Κριτική Επιτροπή είναι σε ολομέλεια. Το κάθε μέλος, στο πλαίσιο 08

10 ανταλλαγής απόψεων, επεξηγεί στα υπόλοιπα μέλη της Κριτικής Επιτροπής την κριτική του για την κάθε μελέτη. δ. Η Κριτική Επιτροπή κρίνει και αποφασίζει για τον αποκλεισμό μελετών μέχρι να καταλήξει σε αυτές που θα βραβευτούν. ε. Η Κριτική Επιτροπή έχει υποχρέωση να ετοιμάσει έκθεση για όλες τις μελέτες που αξιολογήθηκαν, κάνοντας αναφορά στην κάθε μία ξεχωριστά. στ. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, αποσφραγίζουν τους φακέλους στους οποίους αναφέρονται τα ονόματα των διαγωνιζόμενων, αφού υπογράψουν τα πρακτικά της απόφασης που αφορά τις βραβεύσεις. Συστήνεται όπως η Κριτική Επιτροπή δημοσιοποιήσει το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και την έκθεσή της σχετικά με την κάθε μελέτη ξεχωριστά εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της συμμετοχών. 24. Έκθεση και παρουσίαση μελετών στο κοινό το όνομα του διαγωνιζομένου, αλλά τον αύξοντα αριθμό παραλαβής. 26. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αφού παραλειφθούν οι μελέτες, ο Αγωνοθέτης φροντίζει για την ασφαλή φύλαξή τους και για αποφυγή οποιασδήποτε καταστροφής ή απώλειας. 27. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Μετά τη λήξη της έκθεσης οι διαγωνιζόμενοι, εκτός όσων βραβεύθηκαν, οφείλουν να παραλάβουν τις μελέτες τους. Αν οι μελέτες δεν παραλειφθούν εντός τριάντα (30) ημερών θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Αγωνοθέτη. α. Οι μελέτες των συμμετεχόντων, καθώς και η έκθεση της Κριτικής Επιτροπής εκτίθενται στο κοινό για τουλάχιστο έξι (6) μέρες. β. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης των μελετών γίνεται παρουσίαση της μελέτης που κέρδισε το πρώτο βραβείο, ενώ η Κριτική Επιτροπή αναφέρει το σκεπτικό και τους λόγους της βράβευσής της. Συστήνεται η τελετή βράβευσης των μελετών να γίνεται στον χώρο της έκθεσης. 28. ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Κτηριολογικό Πρόγραμμα πρέπει να αναφέρει τους απαιτούμενους χώρους, τη χρήση τους, το μέγεθός τους, καθώς και τη σχέση που απαιτείται να έχουν μεταξύ τους. 25. Παράδοση των μελετών από τους διαγωνιζόμενους α. Ο χαρτοφύλακας που περιέχει τη μελέτη ή/και το κιβώτιο που περιέχει πρόπλασμα πρέπει να παραδίδονται κλειστά, σφραγισμένα, περιτυλιγμένα με αδιαφανές χαρτί χωρίς οποιαδήποτε διακριτικά στοιχεία. β. Η παράδοση της μελέτης δεν θα γίνεται αυτοπροσώπως από τον διαγωνιζόμενο. γ. Ο παραλήπτης των μελετών εκδίδει υπογραμμένη αριθμημένη απόδειξη παραλαβής που δεν θα αναφέρει 29. ΕΝΤΥΠΑ Τα πιο κάτω έντυπα πρέπει να συμπληρώνονται και να υποβάλλονται ταυτόχρονα με την πρόταση του διαγωνιζομένου. α. Έντυπο που να αναφέρει το όνομα του διαγωνιζομένου. β. Έντυπο εμβαδομέτρησης των χώρων που προτείνει ο διαγωνιζόμενος. γ. Έντυπο εκτίμησης του διαγωνιζομένου για τη δαπάνη του έργου. 09

11 30. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Στα έγγραφα του Διαγωνισμού πρέπει να περιλαμβάνεται η σύμβαση παροχής υπηρεσιών συμβούλων μελετητών ΕΤΕΚ για σκοπούς ενημέρωσης των διαγωνιζόμενων ως προς τις υποχρεώσεις και τις υπηρεσίες τους. 31. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Στους παρόντες Κανονισμούς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα Παραρτήματα: Παράρτημα Α Γραφική παράσταση και πίνακας υπολογισμού του ύψους του χρηματικού ποσού των βραβείων και των επαίνων Παράρτημα Β Γραφική παράσταση και πίνακας υπολογισμού του ύψους της αμοιβής των μελών της Κριτικής Επιτροπής Παράρτημα Γ Πρότυποι Όροι Προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ενός σταδίου Παράρτημα Δ Πρότυποι Όροι Προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ενός σταδίου μικρής διάρκειας 10

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γραφική παράσταση και πίνακας υπολογισμού του ύψους του χρηματικού ποσού των βραβείων και των επαίνων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2 11

13 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α3

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B Γραφική παράσταση και πίνακας υπολογισμού του ύψους των αμοιβών της Κριτικής Επιτροπής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2 13

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Πρότυποι Όροι Προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ενός σταδίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 15 ΣΕΛ. 15 ΣΕΛ. 15 ΣΕΛ. 15 ΣΕΛ. 15 ΣΕΛ. 16 ΣΕΛ. 16 ΣΕΛ. 16 ΣΕΛ. 17 ΣΕΛ. 17 ΣΕΛ. 18 ΣΕΛ. 18 ΣΕΛ. 19 ΣΕΛ. 19 ΣΕΛ. 19 ΣΕΛ. 20 ΣΕΛ. 20 ΣΕΛ. 20 ΣΕΛ. 20 ΣΕΛ. 21 ΣΕΛ. 21 ΣΕΛ. 21 ΣΕΛ. 21 ΣΕΛ. 21 ΣΕΛ. 22 ΣΕΛ. 22 ΣΕΛ. 22 ΣΕΛ. 22 ΣΕΛ. 22 Προκήρυξη Επίσημη διεύθυνση Διαγωνισμού Τίτλος Διαγωνισμού Σκοπός Διαγωνισμού Προϋπολογισμός Γλώσσα Διαγωνισμού Δικαίωμα συμμετοχής Σύνθεση Κριτικής Επιτροπής Βραβεία Όροι ανάθεσης εργασίας Παραλαβή εγγράφων προκήρυξης Στοιχεία εγγράφων Διαγωνισμού Διευκρινίσεις στα έγγραφα του Διαγωνισμού, Υποβολή ερωτήσεων και αποστολή απαντήσεων Υποβολή συμμετοχών Απαιτούμενα στοιχεία υποβολής Κωδικός αναφοράς Παράδοση και συσκευασία μελέτης Εναλλακτικές λύσεις Μεταφορικά έξοδα και ασφάλιση συμμετοχών Παραλαβή και αποσφράγιση μελετών Άκυρη συμμετοχή Λόγοι μη βράβευσης Κριτήρια αξιολόγησης μελετών Κρίση συμμετοχών Έκθεση των μελετών Επιστροφή συμμετοχών Δημοσιεύσεις Αποδοχή όρων Συνοπτικός πίνακας χρονοδιαγράμματος Διαγωνισμού 14

16 ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο/Η (Ονομασία Αναθέτουσας Αρχής/Αγωνοθέτη) που θα εμφανίζεται στο εξής ως «Αναθέτουσα Αρχή» ή «Αγωνοθέτης», προκηρύσσει (Είδος Διαγωνισμού και Ονομασία Διαγωνισμού), σύμφωνα με τους όρους και τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με: (α) Τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2006 και τους σχετικούς Κανονισμούς. (β) Τους Κανονισμούς Προκήρυξης και Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ). Άρθρο 2. Επίσημη διεύθυνση Διαγωνισμού Πρόεδρο Κριτικής Επιτροπής (Ονομασία Διαγωνισμού) διεύθυνση:... τηλέφωνο:... φαξ: Άρθρο 3. Τίτλος Διαγωνισμού Ο τίτλος του Διαγωνισμού είναι : (Ονομασία Διαγωνισμού) και θα αναγράφεται σε όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. Άρθρο 4. Σκοπός Διαγωνισμού Η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει μέσω της διαδικασίας του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή επίλυση ενός συγκεκριμένου έργου από χωροταξικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, αισθητικής, πολιτισμικής, περιβαλλοντικής, οικονομικής, λειτουργικής και κατασκευαστικής πλευράς, και να αναθέσει στον βραβευθέντα αρχιτέκτονα την ολοκλήρωση της μελέτης και την υλοποίηση του έργου. Άρθρο 5. Προϋπολογισμός 5.1. O προϋπολογισμός δαπάνης του έργου, με βάση τις ισχύουσες τιμές κατά την ημερομηνία κατάθεσης της μελέτης, είναι..., (και ολογράφως), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α Το σχετικό έντυπο ανάλυσης προϋπολογισμού κόστους, που επισυνάπτεται ως Παράρτημα..., θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους Μελέτη της οποίας ο προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Κριτικής Επιτροπής, υπερβαίνει το 20% της προϋπολογισθείσας δαπάνης δεν θα βραβεύεται με το πρώτο βραβείο Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που η βραβευμένη πρόταση υπερβαίνει τον προϋπολογισμό μέχρι το 20%, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τους βραβευθέντες τη μείωση του κόστους του έργου στο πλαίσιο του προϋπολογισμού. 15

17 Άρθρο 6. Γλώσσα Διαγωνισμού 6.1. Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού είναι η ελληνική Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιλέξει και δεύτερη γλώσσα. Άρθρο 7. Δικαίωμα συμμετοχής 7.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: Αρχιτέκτονες που κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ και οι οποίοι: είναι εγγεγραμμένοι στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και κατέχουν εν ισχύ ετήσια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ή είναι εγγεγραμμένοι σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, οι οποίες έχουν υπογράψει και επικυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA), ή σε χώρες που έχουν υπογράψει και επικυρώσει συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή με την Κυπριακή Δημοκρατία. Νοείται ότι πριν την ανάθεση της μελέτης ο επιτυχών αρχιτέκτονας θα πρέπει να ικανοποιεί τον περί ΕΤΕΚ Νόμο σε ότι αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα στην Κυπριακή Δημοκρατία Πολυεπιστημονικές ομάδες με συντονιστή και υπεύθυνο ομάδας αρχιτέκτονα, ο οποίος να ικανοποιεί την παράγραφο Γραφεία Μελετών και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), όπου ένας τουλάχιστον από τους μετόχους είναι αρχιτέκτονας και ικανοποιεί την παράγραφο Περιορισμοί συμμετοχής: Κανένα μέλος του Αγωνοθέτη ή της Αναθέτουσας Αρχής ή της Κριτικής Επιτροπής ή της Συντακτικής Επιτροπής του Προγράμματος ή άλλης συμβουλευτικής ή τεχνικής Επιτροπής εμπλεκόμενης στο Διαγωνισμό δεν μπορεί να συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στο Διαγωνισμό Κανένας δεν μπορεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό, εάν έχει οποιαδήποτε σχέση ενεργούς οικονομικής εξάρτησης ή συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με μέλος της Κριτικής Επιτροπής Οι διαγωνιζόμενοι δεν πρέπει να τύχουν οποιασδήποτε υποστήριξης άμεσης ή έμμεσης σε σχέση με το Διαγωνισμό από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους και Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού, τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής και οι σύμβουλοι των εν λόγω Επιτροπών δεν μπορούν να εργοδοτηθούν/συνεργαστούν με το γραφείο μελετών στο οποίο θα ανατεθεί το έργο. Άρθρο 8. Σύνθεση Κριτικής Επιτροπής 8.1. Η Κριτική Επιτροπή είναι τριμελής/πενταμελής/επταμελής (επιλέξατε): Πρόεδρος:... (Όνομα/Ιδιότητα) Μέλη:... (Όνομα/Ιδιότητα) 8.2. Γραμματέας Κριτικής Επιτροπής:... (Όνομα/Ιδιότητα) 16

18 8.3. Σύμβουλοι Κριτικής Επιτροπής Η Κριτική Επιτροπή πρέπει να ζητήσει την άποψη εμπειρογνωμόνων σε συνεννόηση με τον Αγωνοθέτη που θα τους αποζημιώσει.... (Όνομα/Ιδιότητα) 8.4. Επαγγελματικός Σύμβουλος Διαγωνισμού... (Όνομα/Ιδιότητα) Άρθρο 9. Βραβεία 9.1. Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις μελέτες που θα υποβληθούν και θα βραβεύσει τις καλύτερες με τα ακόλουθα βραβεία και διακρίσεις: (* Ο αριθμός των επαίνων επαφίεται στον Αγωνοθέτη) 9.2. Μετά την απονομή των πιο πάνω βραβείων και επαίνων οι μελέτες που θα βραβευθούν και διακριθούν θα ανήκουν στην ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής για σκοπούς δημοσίευσης και έκθεσης. Κάθε μελετητής διατηρεί την πνευματική ιδιοκτησία της μελέτης του Παρ όλο που η Κριτική Επιτροπή πρέπει να απονείμει τα βραβεία και τους επαίνους, σε περίπτωση που το επίπεδο των μελετών δεν το επιτρέπει, τότε η Κριτική Επιτροπή δεν έχει υποχρέωση να απονείμει το πρώτο ή οποιοδήποτε άλλο βραβείο ή έπαινο Στην περίπτωση που η Κριτική Επιτροπή απονείμει το πρώτο βραβείο, η Αναθέτουσα Αρχή είναι υποχρεωμένη να αναθέσει στον διακριθέντα με το πρώτο βραβείο αρχιτέκτονα, εφόσον αυτός πληροί τα κριτήρια που περιγράφονται στους παρόντες Όρους στο Άρθρο , την εκπόνηση της μελέτης και την επίβλεψη του έργου Τα χρηματικά ποσά για τα βραβεία και τους επαίνους θα πρέπει να καταβληθούν από τον Αγωνοθέτη το αργότερο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της Κριτικής Επιτροπής Στην περίπτωση ανάθεσης της μελέτης και επίβλεψης του έργου στον διακριθέντα με το πρώτο βραβείο μελετητή, το ποσό του πρώτου βραβείου θεωρείται ως προκαταβολή έναντι της αμοιβής του μελετητή και αφαιρείται από τις πρώτες τρεις πληρωμές. Άρθρο 10. Όροι ανάθεσης εργασίας Ομάδα μελετητών Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει να προχωρήσει με την υλοποίηση του έργου, θα αναθέσει στο διακριθέντα με το πρώτο βραβείο μελετητή την εκπόνηση της μελέτης και την επίβλεψη του έργου. Στο στάδιο αυτό θα ζητήσει από τον επιτυχόντα μελετητή να δηλώσει τους συνεργάτες του, οι οποίοι θα αποτελούν την ομάδα μελετητών του έργου Η ομάδα των μελετητών του έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει τις πιο κάτω ειδικότητες: Αρχιτέκτονα Πολιτικό Μηχανικό Μηχανολόγο Μηχανικό Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (Να αναφερθούν οι ειδικότητες που απαιτούνται για το συγκεκριμένο Διαγωνισμό) Όλοι οι πιο πάνω σύμβουλοι θα πρέπει να ικανοποιούν τον περί ΕΤΕΚ Νόμο σε ότι αφορά την άσκηση του επαγγέλματός τους στην Κυπριακή Δημοκρατία. 17

19 Σε περίπτωση που ο διακριθείς με το πρώτο βραβείο μελετητής, στον οποίο θα ανατεθεί το έργο, δεν έχει στο ενεργητικό του ένα τουλάχιστον υλοποιημένο αρχιτεκτονικό έργο δαπάνης άνω των... (ύψος δαπάνης έργου), τότε η Αναθέτουσα Αρχή, αφού συμβουλευτεί την Κριτική Επιτροπή, έχει το δικαίωμα, πριν από την υπογραφή του συμβολαίου, να απαιτήσει από τον βραβευθέντα μελετητή να συνεργαστεί για την εκπόνηση της μελέτης και την επίβλεψη του έργου με άλλο εγγεγραμμένο αρχιτέκτονα, ο οποίος θα πρέπει να πληροί την πιο πάνω προϋπόθεση και τον οποίο θα υποδείξει ο βραβευθείς και θα εγκρίνει ο εργοδότης. Σε τέτοια περίπτωση οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη δεν θα επιβαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή Η Αναθέτουσα Αρχή, σε συνεργασία με την Κριτική Επιτροπή, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το βραβευθέντα μελετητή να προβεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, σε μετατροπές στη μελέτη του, για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Αν ο μελετητής παραλείψει να συμμορφωθεί στις πρόνοιες των παραγράφων και , τότε η Αναθέτουσα Αρχή αποδεσμεύεται από τις συμβατικές της υποχρεώσεις έναντι του βραβευθέντα Νοείται ότι, αν οι μετατροπές είναι ουσιώδεις και, κατά τη γνώμη του αρχιτέκτονα ή του Αγωνοθέτη, αλλοιώνουν ουσιαστικά τη μελέτη που βραβεύτηκε, τότε ο μελετητής μπορεί να αποταθεί στην Κριτική Επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει τελεσίδικα για το θέμα αυτό Η δέσμευση της Αναθέτουσας Αρχής προς το διακριθέντα με το πρώτο βραβείο ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της Κριτικής Επιτροπής. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των πέντε (5) ετών, η Αναθέτουσα Αρχή αποδεσμεύεται από τις υποχρεώσεις της προς το βραβευθέντα Αμοιβή ομάδας μελετητών Για την εκπόνηση όλων των μελετών (βασικών και επιμέρους) και την επίβλεψη του έργου, η συνολική αμοιβή της ομάδας των μελετητών, η οποία θα έχει συμβληθεί με την Αναθέτουσα Αρχή, θα είναι. (ποσοστό αμοιβής) επί του ποσού της τελικής δαπάνης του έργου. Άρθρο 11. Παραλαβή εγγράφων προκήρυξης Τα έγγραφα του Διαγωνισμού θα αναρτώνται στον ιστότοπο του Διαγωνισμού... (ηλεκτρονική σελίδα Διαγωνισμού) και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται σχετικά. Η παραλαβή των εγγράφων είναι δωρεάν και η συμμετοχή δεν απαιτεί προγενέστερη εγγραφή στο Διαγωνισμό. Άρθρο 12. Στοιχεία εγγράφων Διαγωνισμού Τα στοιχεία που αποτελούν τα έγγραφα του Διαγωνισμού είναι τα πιο κάτω: Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Όροι του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Πρόγραμμα αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Έντυπο υποβολής συμμετοχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Έντυπο ανάλυσης κατασκευαστικού κόστους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Σύμβαση μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αρχιτέκτονα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Χωρομετρικό σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: Σχέδιο τοπογραφικής αποτύπωσης (Παραρτήματα να προστεθούν ή απαλειφθούν ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Διαγωνισμού) Κατοχυρωμένα δικαιώματα: Ο (όνομα Αγωνοθέτη) παρέχει στους διαγωνιζόμενους τα πιο πάνω δεδομένα μόνο για τη συγκεκριμένη μελέτη. Το δικαίωμα χρήσης του υλικού αυτού ανήκει στην Αναθέτουσα Αρχή. Αντιγραφή ή χρήση του συνόλου του υλικού ή μέρους αυτού για άλλη χρήση, εκτός του παρόντος Διαγωνισμού, απαγορεύεται. 18

20 Άρθρο 13. Διευκρινίσεις στα έγγραφα του Διαγωνισμού, Υποβολή ερωτήσεων και αποστολή απαντήσεων Η Κριτική Επιτροπή δύναται να προβεί σε μικρής έκτασης προσθήκες, διορθώσεις ή τροποποιήσεις επί των εγγράφων του Διαγωνισμού, τις οποίες δεσμεύεται να δημοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού εντός της καθορισμένης προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό δύνανται να υποβάλουν γραπτώς διευκρινιστικές ερωτήσεις σε σχέση με τα έγγραφα του Διαγωνισμού. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται προς τον πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής μέσω τηλεομοιότυπου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός της καθορισμένης προθεσμίας που ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού. Στο στάδιο αυτό ο κωδικός αναφοράς των διαγωνιζόμενων δεν πρέπει να εμφανίζεται πουθενά Οι απαντήσεις της Κριτικής Επιτροπής στις υποβληθείσες ερωτήσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού Όλες οι απαντήσεις θα αποτελέσουν τμήμα των όρων του παρόντος Διαγωνισμού. Άρθρο 14. Υποβολή συμμετοχών Η ημερομηνία υποβολής των συμμετοχών είναι (ημέρα και ημερομηνία), από τις (ώρες παραλαβής). Η υποβολή θα γίνει. (διεύθυνση υποβολής συμμετοχών) Η υποβολή των συμμετοχών δεν μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι αναγνωρίσιμη η ταυτότητα των μελετητών. Στην περίπτωση που οι μελέτες παραδοθούν από εταιρείες μεταφοράς δεμάτων και αυτές απαιτήσουν την αναγραφή διεύθυνσης αποστολέα, ως τέτοια θα πρέπει να αναγράφεται άλλη διεύθυνση εκτός του γραφείου των μελετητών Με την παράδοση κάθε συμμετοχής θα εκδίδεται ανώνυμη αριθμημένη απόδειξη παραλαβής στην οποία θα σημειώνεται και η ώρα παράδοσης Σε περίπτωση που μια μελέτη παραδοθεί καθυστερημένα, η Κριτική Επιτροπή θα εξετάζει τους λόγους της καθυστέρησης της παράδοσής της. Η μελέτη θα γίνεται αποδεκτή για αξιολόγηση μόνο στη περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο διαγωνιζόμενος δεν είχε καμία ευθύνη για την καθυστέρηση. Άρθρο 15. Απαιτούμενα στοιχεία υποβολής Τα σχέδια και έγγραφα που θα πρέπει να υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους είναι: Σχέδια Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει μέχρι.. (αριθμός και μέγεθος). Στα δύο άνω άκρα των πινακίδων να υπάρχουν οπές για ανάρτησή τους. Ο τρόπος παρουσίασης κάθε πινακίδας είναι ελεύθερος. Στις πινακίδες αυτές οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να παρουσιάσουν διαγράμματα, σκαριφήματα κ.α. που να επεξηγούν την πρότασή τους. Κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται να υποβάλει τα ακόλουθα: Γενικό χωροταξικό σε κλίμακα (η επιθυμητή κλίμακα). Κατόψεις όψεις και τομές όλων των επιπέδων των κτηρίων σε κλίμακα 1:200, στις οποίες να φαίνεται καθαρά η χρήση όλων των χώρων, καθώς και η σταθερή και κινητή επίπλωση. (Ενδεικτική περιγραφή) Τέσσερις (4) τουλάχιστον τρισδιάστατες παρουσιάσεις της πρότασης, στις οποίες να περιλαμβάνεται τουλάχιστον μία πανοραμική. (Ενδεικτική περιγραφή) Σχέδια και σκαριφήματα που να επεξηγούν στοιχεία της μελέτης. 19

21 15.2. Έκθεση περιγραφής της πρότασης Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει έκθεση περιγραφής της πρότασής του. Η έκθεση θα είναι τεύχος (DIN Α4) που δε θα υπερβαίνει τις (αριθμός λέξεων) και θα προσκομίζεται αριθμός αντιτύπων αυτής ισάριθμος με τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής. Στην έκθεση περιγραφής ο κάθε διαγωνιζόμενος θα επεξηγεί το σκεπτικό της πρότασής του και τα ειδικά χαρακτηριστικά της μελέτης του. Επίσης, να περιλαμβάνεται περιληπτική επεξήγηση. (να αναφερθούν οι συμπληρωματικές μελέτες που θεωρούνται σημαντικές για τον εν λόγω Διαγωνισμό, όπως π.χ. η στατική, η ηλεκτρομηχανολογική η βιοκλιματική κ.α.). Επιτρέπεται να συμπεριληφθούν στοιχεία των αρχιτεκτονικών σχεδίων, σκίτσα, διαγράμματα ή σκαριφήματα, καθώς και ό,τι άλλο κρίνει ο διαγωνιζόμενος χρήσιμο για την καλύτερη επεξήγηση των προτάσεών του. Στο εξώφυλλο της έκθεσης να αναγράφεται ο αριθμός των πινακίδων και το περιεχόμενο αυτών. Στην έκθεση να επισυναφθεί συμπληρωμένο το έντυπο του Παρατήματος 3 με την ανάλυση του κατασκευαστικού κόστους CD με όλα τα σχέδια και την έκθεση σε μορφή PDF. Άρθρο 16. Κωδικός αναφοράς Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν, αντί του ονόματός τους, πενταψήφιο κωδικό αριθμό αναφοράς, ο οποίος θα αναγράφεται σε όλα τα έγγραφα και πινακίδες που θα υποβληθούν. Άρθρο 17. Παράδοση και συσκευασία μελέτης Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της συμμετοχής του διαγωνιζομένου θα παραδοθούν μέσα σε αδιαφανές, καλά σφραγισμένο περιτύλιγμα. Στο εξωτερικό του περιτυλίγματος δεν θα υπάρχει οποιοδήποτε διακριτικό σύμβολο, ούτε ο κωδικός αριθμός του διαγωνιζομένου Κάθε συμμετοχή που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σφραγισμένο αδιαφανή φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται μόνο ο κωδικός αριθμός του διαγωνιζόμενου και ο οποίος θα βρίσκεται μέσα στο σφραγισμένο δέμα της υποβολής. Ο φάκελος αυτός θα περιέχει συμπληρωμένα τα ακόλουθα έντυπα: Έντυπο υποβολής συμμετοχής που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 2. Αντίγραφο του πιστοποιητικού που αποδεικνύει την ισχύ της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Άρθρο 18. Εναλλακτικές λύσεις Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει εναλλακτικές λύσεις Στην περίπτωση εναλλακτικών λύσεων, αυτές θα πρέπει να υποβληθούν ως ξεχωριστές συμμετοχές με διαφορετικό κωδικό αριθμό. Άρθρο 19. Μεταφορικά έξοδα και ασφάλιση συμμετοχών Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής και ασφάλισης της συμμετοχής τους μέχρι την παραλαβή της από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα ασφαλιστικά έξοδα και τα μεταφορικά επιβαρύνουν τoν διαγωνιζόμενο. Η Αναθέτουσα Αρχή, αφού παραλάβει τις μελέτες, θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή φύλαξή τους μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία επιστροφής τους. 20

22 Άρθρο 20. Παραλαβή και αποσφράγιση μελετών Οι συμμετοχές θα παραλαμβάνονται, εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, από το γραμματέα της Κριτικής Επιτροπής Η αποσφράγιση των δεμάτων θα γίνει σε συνεδρίαση της Κριτικής Επιτροπής και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό στο οποίο θα αναγράφονται τα υποβληθέντα στοιχεία κάθε συμμετοχής. Οι σφραγισμένοι φάκελοι που περιέχουν τα ονόματα των διαγωνιζόμενων, θα μονογραφηθούν και θα συσκευασθούν σε δέμα, το οποίο θα σφραγισθεί, μονογραφηθεί και φυλαχτεί με ευθύνη του προέδρου της Κριτικής Επιτροπής. Το δέμα με τους σφραγισμένους φακέλους θα αποσφραγισθεί ενώπιον της ολομέλειας της Κριτικής Επιτροπής, αφού υπογραφεί από τη ολομέλεια το πρακτικό της τελικής απόφασης της επιτροπής. Άρθρο 21. Άκυρη συμμετοχή Μια συμμετοχή θεωρείται άκυρη για τους πιο κάτω λόγους: Αν ο διαγωνιζόμενος αποκαλύψει την ταυτότητά του με οποιοδήποτε τρόπο Αν ο διαγωνιζόμενος προσπαθήσει να επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο μέλος της Κριτικής Επιτροπής Σε περίπτωση που μια μελέτη παραδοθεί καθυστερημένα, η Κριτική Επιτροπή θα εξετάζει τους λόγους της καθυστέρησης της παράδοσής της. Η μελέτη θα γίνεται δεκτή για αξιολόγηση μόνο στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο διαγωνιζόμενος δεν είχε καμία ευθύνη για την καθυστέρηση. Άρθρο 22. Λόγοι μη βράβευσης Αν η μελέτη σχεδιάστηκε και παρουσιάστηκε κατά τρόπο που αντιβαίνει τους όρους της παρούσας προκήρυξης Αν δεν περιλαμβάνει ουσιαστικά τους χώρους και τις απαιτήσεις του Κτηριολογικού Προγράμματος Αν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της μελέτης, κατά την κρίση της Κριτικής Επιτροπής, υπερβαίνει το 20% του προϋπολογισμού του έργου, τότε η μελέτη αυτή δεν θα βραβεύεται με το πρώτο βραβείο. Άρθρο 23. Κριτήρια αξιολόγησης μελετών Για την αξιολόγηση των υποβληθεισών συμμετοχών, η Κριτική Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια: Σαφήνεια κεντρικής ιδέας και ταυτότητας της πρότασης. Ποιότητα αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Σχέσεις του προτεινόμενου έργου τόσο με τον άμεσα περιβάλλοντα χώρο όσο και με τον ευρύτερο. Ανταπόκριση στο Κτηριολογικό Πρόγραμμα και στις λειτουργικές απαιτήσεις του έργου. Ανταπόκριση στον προϋπολογισμό του έργου. Βιοκλιματική, περιβαλλοντική και ενεργειακή προσέγγιση. Τεχνολογική και κατασκευαστική προσέγγιση. (Άλλο εξειδικευμένο κριτήριο σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο.) Άρθρο 24. Κρίση συμμετοχών Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν μέχρι τις. (ημερομηνία) σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν όπου αναφέρεται στην παράγραφο

23 Άρθρο 25. Έκθεση των μελετών Μετά την αποπεράτωση των εργασιών της Κριτικής Επιτροπής και μέσα σε περίοδο ενός μήνα από την ημερομηνία λήψης της τελικής απόφασης, οι μελέτες θα εκτεθούν σε αίθουσα, που θα ανακοινωθεί κατά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, τουλάχιστον για έξι (6) μέρες. Στην έκθεση των μελετών θα γνωστοποιηθούν τα ονόματα των μελετητών, εκτός εκείνων οι οποίοι στο έντυπο συμμετοχής, Παράρτημα 2, θα δηλώσουν γραπτώς το αντίθετο. Όλες οι μελέτες θα φωτογραφηθούν και η Αναθέτουσα Αρχή, σε συνεργασία με τους διαγωνισθέντες, δύναται να εκδώσει ειδικό έντυπο. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης των μελετών θα γίνει παρουσίαση της μελέτης που κέρδισε το πρώτο βραβείο Στην έκθεση θα αναρτηθούν και δύο τουλάχιστον αντίγραφα της έκθεσης της Κριτικής Επιτροπής. Άρθρο 26. Επιστροφή συμμετοχών Οι συμμετοχές που δεν θα βραβευθούν ή διακριθούν θα μπορούν να παραληφθούν από τους δικαιούχους εντός 30 (τριάντα) ημερών από την ημερομηνία λήξης της έκθεσης, εφόσον αυτοί το ζητήσουν. Η επιστροφή θα γίνει με την προσκόμιση της απόδειξης παραλαβής της μελέτης που χορηγήθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή ή της απόδειξης του ταχυδρομείου ή της εταιρείας μεταφορών, στην οποία πρέπει να γράφεται ο πενταψήφιος κωδικός αριθμός της Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη φύλαξη των μελετών που δεν βραβεύθηκαν. Άρθρο 27. Δημοσιεύσεις Η προκήρυξη του Διαγωνισμού θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες της Κύπρου παγκύπριας κυκλοφορίας. Επίσης, θα ανακοινωθεί ηλεκτρονικά μέσω του ΕΤΕΚ Η προκήρυξη του Διαγωνισμού θα σταλεί στις.. (ημερομηνία) στην Υπηρεσία Επισήμων Δημοσιεύσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (όπου εφαρμόζεται) Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού, καθώς και ο τόπος και χρόνος έκθεσης των μελετών θα σταλούν για δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο, στο ενημερωτικό δελτίο του ΕΤΕΚ και στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (όπου εφαρμόζεται), καθώς και στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού. Άρθρο 28. Αποδοχή όρων Η συμμετοχή των μελετητών στο Διαγωνισμό έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης. Άρθρο 29. Συνοπτικός πίνακας χρονοδιαγράμματος Διαγωνισμού 22

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ και ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ προκηρύσσουν

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ και ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ προκηρύσσουν Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ και ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ προκηρύσσουν Πανελλήνιο φοιτητικό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τον σχεδιασμό κατασκευής από ξύλο με τίτλο: ΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΑ Αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1.1 Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από τη «Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.» (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.), η οποία θα αναφέρεται στο εξής ως «Διοργανώτρια Αρχή».

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 20/9/2013

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 20/9/2013 ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 20/9/2013 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Τον Δεκέμβριο του 2013 θα απονεμηθούν τα Βραβεία Αρχιτεκτονικής του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Λευκωσία, Νοέμβριος 2014 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «VOLOS NEEDS ITS BENCH»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «VOLOS NEEDS ITS BENCH» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «VOLOS NEEDS ITS BENCH» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3 ΑΡΘΡΟ 3ο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 3 ΑΡΘΡΟ 4ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002552688 2015-02-02

15PROC002552688 2015-02-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:78771-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368129-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΑΣΙΛΗ ΜΟΣΚΟΒΗ ΕΤΟΥΣ 2014»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΑΣΙΛΗ ΜΟΣΚΟΒΗ ΕΤΟΥΣ 2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ακαδημίας 50 Αθήνα Πληρ: Κατερίνα Τσάμη Τηλ: 210 5151541 και 210 5136683

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 1.1 Δικαιούχος Χώρα... 3 1.2 Αναθέτουσα Αρχή... 3 1.3 Εθνικό πλαίσιο αναφοράς... 3 1.4 Περιβάλλον του Αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λεμεσός, μία νέα εποχή

Λεμεσός, μία νέα εποχή ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Λεμεσός, μία νέα εποχή Δήμος Λεμεσού Φ.Ε.Κ. Τμήμα Λεμεσού Ο Δήμος Λεμεσού σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (ΦΕΚ) - τμήμα Λεμεσού προκηρύσσουν τον φωτογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μίσθωσης χώρου για την λειτουργία του υποέργου 1 «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Κότσικα 4, 104-34 Αθήνα Τηλ: 210 3646 754-6, 3639 878 Fax : 210 3646 306, 3628 017 URL: www.pedattikis.gr E- Mail: info@pedattikis.gr Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Επιλογή Project Manager προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ 1.1 Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι η εταιρεία DOS ENERGY HELLAS Ltd., η οποία είναι και ο κύριος του έργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων. ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη : 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»

ΘΕΜΑ: «ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» 26 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ KOSMIMA 2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ) σε συνεργασία με

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 16 Οκτωβρίου 2012 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 5389 Πληροφορίες: Κάιτατζης Γεώργιος Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)».

Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN), ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τον σχεδιασμό της οπτικής επικοινωνίας της διοργάνωσης: «Φεστιβάλ Γαστρονομίας Θεσσαλονίκης»

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τον σχεδιασμό της οπτικής επικοινωνίας της διοργάνωσης: «Φεστιβάλ Γαστρονομίας Θεσσαλονίκης» Προκήρυξη Διαγωνισμού για τον σχεδιασμό της οπτικής επικοινωνίας της διοργάνωσης: «Φεστιβάλ Γαστρονομίας Θεσσαλονίκης» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διεξάγει διαγωνισμό για τον σχεδιασμό του λογοτύπου του Φεστιβάλ Γαστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Σχέδιο Θεσµικού πλαισίου - Κανονισµού για τον καθορισµό των Εθνικών διαδικασιών διεξαγωγής διαγωνισµών µελετών στον τοµέα της αρχιτεκτονικής.

Θέµα: Σχέδιο Θεσµικού πλαισίου - Κανονισµού για τον καθορισµό των Εθνικών διαδικασιών διεξαγωγής διαγωνισµών µελετών στον τοµέα της αρχιτεκτονικής. Π ρ ο ς ΥΠ.Ε.ΧΩ. Ε. - ΥΠ.ΕΘ.Ο. Θέµα: Σχέδιο Θεσµικού πλαισίου - Κανονισµού για τον καθορισµό των Εθνικών διαδικασιών διεξαγωγής διαγωνισµών µελετών στον τοµέα της αρχιτεκτονικής. Σύµφωνα µε το Π.. 346/30-9-98

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 03/12/10 Αρ. πρωτ.:8925 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει πενήντα (50) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014. Κυρία/Κύριε,

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014. Κυρία/Κύριε, Ref. Ares(2014)1802463-03/06/2014 European Commission Επικεφαλής Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014 Κυρία/Κύριε, θέιια: Πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής προσφορών αριθ. PO/2014-07-INF/ATH που αφορά ανοικτή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 22 ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ» Το Ραδιοφωνικό Ιδρυμα Κύπρου, έχοντας στόχο την ενθάρρυνση και προβολή της κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Νοεμβρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ΟΛΠ Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του, κατάρτισε, έπειτα από εκπόνηση ειδικής μελέτης, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S12/122013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S12/122013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S12/122013 Η Εταιρία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Αττικής Α.Ε. (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3645 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΚΟΥΡΜΠΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

2nd 100% HOTEL DESIGN AWARDS 2015

2nd 100% HOTEL DESIGN AWARDS 2015 2nd 100% HOTEL DESIGN AWARDS 2015 Ξεκινά η υποβολή έργων από Ελλάδα και Κύπρο, για τον σημαντικότερο Διαγωνισμό Αρχιτεκτονικής και Design Ξενοδοχειακών Μονάδων! Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 3/2015 Αρ. Πρ. : 15386/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3973 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ846914Υ-ΩΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α. Αιγάλεω, 13/5/2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΙΦ846914Υ-ΩΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α. Αιγάλεω, 13/5/2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 Αιγάλεω ΑΦΜ: 090197199

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα