ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΑΔΑ: 7ΡΕΠ6-ΝΦ6 ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Σας γνωρίζεται ότι το ΝΝΑ πρόκειται να διεξάγει συνοπτικό διαγωνισμό προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,51 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, που αφορά την προμήθεια εξειδικευμένου υλικού Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ) σύμφωνα με την συνημμένη διακήρυξη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά/μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά υλικό και συμφώνως των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος «Γ». 2. Από τη διαγωνιστική διαδικασία θα προκύψουν μειοδότες/προμηθευτές ανά υλικό. Το ΝΝΑ θα συνάψει σύμβαση ή συμβάσεις, με τον μειοδότη/προμηθευτή ή μειοδότες/προμηθευτές, για την προμήθεια των υλικών παραγράφου Το ΝΝΑ, μετά την υπογραφή των συμβάσεων, διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας των ειδών Παραρτήματος «Γ» που αναγράφονται στον Πίνακα Προμηθευτέου Υλικού για ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που καθορίζεται στη συνημμένη διακήρυξη, συμφώνως παραγράφου 1 άρθρου 105 του Ν. 4412/ Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι ένα (1) έτος ή μέχρι εκπληρώσεως των συμβατικών υποχρεώσεων (όποιο επέλθει πρώτο). 5. Ληφθεί υπόψη ότι ανελαστικοί όροι για την συμμετοχή σας στη διαδικασία διενέργειας εν λόγω διαγωνισμού είναι τα παραστατικά που αναφέρονται στη συνημμένη διακήρυξη. 6. Χρόνος παράδοσης υλικών: Eντός δέκα (10) ημερών από την τοποθέτηση παραγγελίας. 7. Tο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης έχει καταχωρηθεί, συμφώνως άρθρου 38 και 121 του Ν. 4412/16, στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 16PROC και επιπρόσθετα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 8. H σύμβαση θα συναφθεί με κάθε διαγωνιζόμενο, που θα υποβάλλει τη χαμηλότερη τιμή ανά υλικό. 9. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στην Γενική Γραμματεία ΝΝΑ (2 Ος όροφος) μέχρι την Τρίτη 06 Σεπ 16 και ώρα Το άνοιγμα των προσφορών θα λάβει χώρα την Τετάρτη 07 Σεπ 16 και ώρα 1000 π.μ. στο καρέ Αξιωματικών του ΝΝΑ. (4 ος όροφος). 10. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με το κατάλληλο παραστατικό εκπροσώπησης.

2 ΑΔΑ: 7ΡΕΠ6-ΝΦ6 11. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης. 12. Για περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά τη διαγωνιστική διαδικασία παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διαγωνισμών ΝΝΑ, τηλ Πλοίαρχος (ΥΙ) Ι. Τσούρας ΠΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΝΑ Για την ακρίβεια ΜΠΥ ΠΕ/ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚΟΝ Α Βαθμού Φράγκου Όλγα Τμηματάρχης Γενικής Γραμματείας

3 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 70 ΑΘΗΝΑ T.K AΦΜ Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ Α Θ Η Ν Α Αρ. Διακήρυξης: 44/16 Ημερομηνία : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π/Θ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (ΜΤΝ) ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΝΑ) Π/Υ ,51 ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός Διαγωνισμός για Ανάδειξη Μειοδότη/Μειοδοτών ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά/μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά υλικό ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 1000 πμ ΝΝΑ Καρέ Αξιωματικών ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Ως συνημμένο παράρτημα Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ,51 ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. (39.993,49 συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ), KAE 1211 ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ως Πίνακας Προμηθευτέου Υλικού συνημμένου Παραρτήματος «Γ» ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Εντός δέκα (10) ημερών από την τοποθέτηση της παραγγελίας. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις (6,20616%)

4 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 64 Ν. 4172/13) Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ.2 του Ν. 4172/13 (4%) Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: α. Του Ν.Δ. 721/1970 (ΦΕΚ 251Α/70) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» β. Του Ν. 1400/73 «Περί καταστάσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων» γ. Του Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194// ) δ. Του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ Α 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε συμφώνως άρθρου 377 Ν. 4412/16 ε. Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/ ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» όπως τροποποιήθηκε συμφώνως άρθρου 377 Ν.4412/2016. στ. Του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας» όπως τροποποιήθηκε συμφώνως άρθρου 377 Ν.4412/2016. ζ. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α // ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» άρθρα 117 (Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού), η. Πρακτικό Νοσοκ. Συμβουλίου ΝΝΑ από 24 Μαίου 16 θ. ΝΑΑ Ζ ΑΥΓ 16/ΓΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την Π/Θ Εξειδικευμένου Υλικού Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ) Π/Υ ,51 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ σύμφωνα με την συνημμένη διακήρυξη, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά υλικό και συμφώνως Τεχνικών Προδιαγραφών Παραρτήματος «Γ». 2. Από την διαγωνιστική διαδικασία θα προκύψουν μειοδότης/μειοδότες ανά υλικό. Το ΝΝΑ θα συνάψει σύμβαση ή συμβάσεις, με τον μειοδότη ή μειοδότες, για την προμήθεια των υλικών θέματος. 3. Το ΝΝΑ, μετά την υπογραφή των συμβάσεων, διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας των ειδών Παραρτήματος «Γ» στις ποσότητες που αναγράφονται στον Πίνακα Προμηθευτέου Υλικού και σύμφωνα με παράγραφο 2 άρθρου 16 παρούσης. 4. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι ένα (1) έτος ή μέχρι εκπληρώσεως των συμβατικών υποχρεώσεων (όποιο επέλθει πρώτο). ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5 ΝΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2 Ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΩΣ ΤΡΙΤΗ 06 ΣΕΠ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 ΝΝΑ ΚΑΡΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 4 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ Ημερομηνία: ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΣΕΠ 2016 ΩΡΑ: 1000 πμ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 5. Η αποσφράγιση του φακέλου των οικονομικών προσφορών θα διενεργηθεί κατά την κρίση της επιτροπής συμφώνως άρθρου 117,παράγραφος 4, Ν.4412/16. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,51 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Αναθέτουσα Αρχή είναι : ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διεύθυνση Αναθέτουσας : ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 70, ΑΘΗΝΑ,11521 Τηλέφωνο : (όλες τις εργάσιμες ημέρες 12:00-14:00). Φαξ : Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε : α. Διαδικασίες Διαγωνισμού :Τμήμα Διαγωνισμών ΝΝΑ, τηλ ( ). β. Τεχνικές προδιαγραφές :Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ΝΝΑ Αντιπλοίαρχος (ΥΝ) Ε. Λαζαρίδου, τηλ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας προκήρυξης συμφώνως παραγράφου 5 άρθρου 117 του Ν. 4412/16. Τα παραρτήματα «Α» (Γενικοί όροι), «Β» (Ειδικοί Όροι), «Γ» (Πίνακας Προμηθευτέου Υλικού-Τεχνικές προδιαγραφές), «Δ» (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς), που επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη, αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής. Οι ειδικοί όροι και το παράρτημα Γ κατισχύουν των γενικών όρων. Πλοίαρχος (ΥΙ) Ι. Τσούρας ΠΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΝΑ

6 Για την ακρίβεια ΜΠΥ ΠΕ/ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚΟΝ Α Βαθμού Φράγκου Όλγα Τμηματάρχης Γενικής Γραμματείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: «Α» Γενικοί όροι «Β» Ειδικοί όροι «Γ» Πίνακας Προμηθευτέου Υλικού/ Τεχνικές προδιαγραφές «Δ» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο συμφώνως άρθρου 92, παράγραφος 1, Ν.4412/16 στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «προσφορά» με κεφαλαία γράμματα. β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα). 2. Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα εμπεριέχει τους υποφακέλους που αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του άρθρου 92, παράγραφος 2, Ν.4412/16 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις: α. Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης) με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : (1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, συμφώνως περ. (αα) του εδ. (β) του άρθρου 93 του Ν.4412/2016, η οποία πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ και στην οποία: (α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. (β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημερομηνία έκδοσής της : 1/ Δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, 2/ Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους συμφώνως παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 3/ Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες καταστάσεις στην παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 4/ Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, συμφώνως παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016, (γ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία, για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα αναφερόμενα σε 2(α)(1) παρούσας διακήρυξης συμφώνως άρθρου 80 του Ν.4412/2016 (2) Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του προσφέροντος (Παραστατικό/έγγραφο σύστασης εταιρείας) συμφώνως περ. (γγ) του εδ.(β) του άρθρου 93 του Ν.4412/2016). (3) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους συμφώνως περ. (δδ) του εδ.(β) του άρθρου 93 του Ν.4412/2016).

8 (4) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών ότι γίνονται, πλήρως και ανεπιφύλακτα, αποδεκτοί όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης. β. Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης) με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ : (1) Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα προσφερόμενα υλικά τηρούν τις αιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές Παραρτήματος «Γ». (2) Prospectus, πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (όχι απλά φωτοαντίγραφα) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις από επίσημες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. Επισημαίνεται ότι απαιτείται αντιστοίχιση των προσφερομένων υλικών με τον Πίνακα Προμηθευτέου Υλικού Παραρτήματος «Γ» της παρούσης. (3) Υπεύθυνη Δήλωση ότι τηρούνται τα αντίστοιχα ISO που αφορούν στην κατασκευή των προσφερόμενων υλικών από τον κατασκευαστή αυτών, ότι αυτά φέρουν CE ή άλλη σήμανση που είναι συμβατή με την ισχύουσα νομολογία της ΕΕ (τεκμηριώνεται ανάλογα από τον προσφέροντα), ότι οι προμηθευτές που διακινούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα συμμορφώνονται με την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/ «Καθορισμός συστήματος ποιότητας των εταιρειών διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (Φ.Ε.Κ. Β 32/ ), όπως ισχύει και τέλος να δηλώνει το εργοστάσιο που κατασκευάζει τα υλικά που προσφέρονται καθώς και η χώρα που εδρεύει αυτό. γ. Οι Υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. δ. Σε Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: (1) Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής: (Η οικονομική προσφορά να προσκομίζεται και σε ηλεκτρονική μορφή (οπτικό ή μαγνητικό μέσο, π.χ cd κτλ-προαιρετικα) (α) Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) ανά υλικό όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή του παραρτήματος «Γ». Μπορεί να κατατεθεί προσφορά για ένα ή περισσότερα υλικά, για ολόκληρη την ποσότητα καθενός από αυτών. Κριτήριο σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια κάθε υλικού θα είναι η χαμηλότερη τιμή ανά υλικό. (β) Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.

9 (γ) Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα προμήθειας, μεταφοράς και εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, στον χώρο που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή από την Υπηρεσία. (δ) Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παράδοση της προμήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει, βάσει των τιμών της προσφοράς του, μέχρι την οριστική παράδοση των ειδών και την αποπληρωμή τους. (ε) Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο, να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν προσθήκες ή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. (στ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. (2) Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών θα είναι προσαρμοσμένες σύμφωνα με τις τιμές που τηρούνται από το Παρατηρητήριο της Επιτροπής προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης όπου προβλέπονται, οι οποίες και θα αναγράφονται δίπλα από κάθε προσφερόμενη τιμή όπου προβλέπονται και επί ποινή απορρίψεως. Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα υλικά δεν παρακολουθούνται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγείας, αυτό θα δηλώνεται από έκαστο προσφέροντα υποχρεωτικά με Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, η οποία θα επισυνάπτεται στην οικονομική προσφορά εντός του οικείου φακέλου. Επισημαίνεται ότι έλλειψη αυτής επισύρει αυτομάτως ποινή απόρριψης από τη διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς δικαίωμα διαμαρτυρίας ή επίκλησης λόγων προσφυγής κατά της απόρριψης. (3) Η σύναψη Σύμβασης θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά υλικό. Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές. (4) Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, η σύναψη Σύμβασης θα γίνει με τον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή ανά υλικό, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 2 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Tο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα και έχει καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

10 ΑΡΘΡΟ 3 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες (άρθρο 97, παρ.4, Ν.4412/2016), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 97, παρ. 4, Ν.4412/2016), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, μέχρι 240 ημέρες. 4. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. ΑΡΘΡΟ 4 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε ευρώ. 2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: α. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται. β. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή. γ. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο. δ. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος. ε. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή είναι υπό αίρεση. στ. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη ζ. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης η. Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα και δεν διορθώνονται/αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή. θ. Έλλειψη κατάθεσης δειγμάτων, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή. ι. Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη. ια. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.

11 ΑΡΘΡΟ 6 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η κατακύρωση της Σύμβασης γίνεται στο μειοδότη ανά υλικό του παραρτήματος «Γ» κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η έκδοση της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης, ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα μειοδότη/προμηθευτή 2. Σε περίπτωση που ο μειοδότης δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Έχοντος την Οικονομική Εξουσία (ΕΟΕ) μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1. Ένσταση επιτρέπεται κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή κατά της διακήρυξης μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών συμφώνως άρθρου 127,Ν.4412/ Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.. Το ύψος του ανωτέρω παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016. ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 1. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: α. Να αποφασίσει τη ματαίωση, μετάθεση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού. β. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του, με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης. γ. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. 2. Σε περίπτωση ανάδειξης μειοδότη μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών ΑΜΔ σε άλλο φορέα του ΠΝ ή/και του ΥΕΘΑ, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς για την κατάργηση της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας. 3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου

12 οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η κατάρτιση και υπογραφή της Σύμβασης, γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα μειοδότη από την Αναθέτουσα Αρχή. 2. Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι ένα (1) έτος ή μέχρι εκπληρώσεως των συμβατικών υποχρεώσεων (όποιο επέλθει πρώτο). 3. Επισημαίνεται ότι η διάρκεια της Σύμβασης αναφέρεται στο χρόνο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που αναγράφονται σε αυτή από τα συμβαλλόμενα μέλη και όχι στη διάρκεια ζωής των υλικών. 4. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 5. Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση τη Διακήρυξη και την προσφορά του ή των μειοδοτών και κατ ισχύει αυτών, πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 6. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο Ανάδοχος, υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμώμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο συμφώνως άρθρου 97 παρ.4 Ν.4412/ Μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, εντός του χρόνου που θα ορίζεται στην κατακυρωτική απόφαση. 8. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. 9. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσης. 10. Επίσης επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η Ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του Αναδόχου, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον Ανάδοχο.

13 ΑΡΘΡΟ 10 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% επί του συνολικού τιμήματος της «Σύμβασης» προ ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 72,παρ.1β του Ν. 4412/2016 χρονικής ισχύος μεγαλύτερης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης/παράδοσης. ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 1. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά μέσα σε χρονικό όριο δέκα (10) ημερών από την τοποθέτηση της παραγγελίας. 2. H εν λόγω παραγγελία θα τοποθετείται μετά την υπογραφή της Σύμβασης εφάπαξ ή τμηματικά. 3. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν με έξοδα του προμηθευτή εφάπαξ ή τμηματικά στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, μετά από την τοποθέτηση έκαστης παραγγελίας. 4. Η παραλαβή τους θα γίνει από αρμόδια επιτροπή με την σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 5. Σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη δεν παραδοθούν μέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται στον Προμηθευτή, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. 6. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, με απόφαση του Ε.Ο.Ε. και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης. 7. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον Προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός 20 ημερών από τότε που συνέβησαν, συμφώνως άρθρου 204 Ν.4412/ Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για τη μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση του ΕΟΕ. 9. Σε περίπτωση παράδοσης υλικών/ειδών, που παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών ή απορρίπτονται αιτιολογημένα από την επιτροπή παραλαβής, ο προμηθευτής υποχρεούται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών για την παραλαβή του συνόλου των απορριπτέων υλικών και την αντικατάσταση τους με νέα καινούργια και αμεταχείριστα. Τα υλικά είναι δυνατό να επιστραφούν και μετά την παραλαβή τους εφόσον αυτή έχει γίνει με δειγματοληψία. Σε περίπτωση αρνήσεως του προμηθευτή παραλαβής ή/και αντικατάστασης των υλικών που παρουσιάζουν παρεκκλίσεις ή έχουν απορριφθεί θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 213 Ν.4412/2016 και θα πραγματοποιείται κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του. Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου με τις επιβληθείσες κυρώσεις, αυτός μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά τη διαδικασίας συμφώνως της κείμενης νομοθεσίας. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται

14 σύμφωνα με τη διάταξη αυτή προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή. 10. Εάν διαπιστώνεται έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας (ή πραγματικό ελάττωμα) του υλικού, μετά την οριστική παραλαβή αυτού, την ολοσχερή εξόφληση του συμβατικού τιμήματος και την επιστροφή στον προμηθευτή της εγγυητικής καλής εκτέλεσης έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 540 και επ. του Αστικού Κώδικα. ΑΡΘΡΟ 12 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. 2. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 3. Το ποσό της εγγύησης θα δίνεται σε ευρώ. 4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να έχει ισχύ για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου. 5. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 6. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 7. Δεν απαιτείται στον παρόντα διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 8. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 0.25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 9. Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές της Κ.Ο. ΕΑΑΔΗΣΥ Νο 12 (ΑΔΑ: 7ΕΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΘ). ΑΡΘΡΟ 13 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 1. Ο μειοδότης πoυ δεv προσέρχεται μέσα στηv προθεσμία πoυ τoυ ορίστηκε, vα υπoγράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος απo τηv κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνομά τoυ και απo κάθε δικαίωμα πoυ απορρέει απo αυτήν, με απόφαση τoυ ΕΟΕ. 2. Με την ίδια διαδικασία ο μειοδότης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα πού απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του. 3. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σύμβαση, εφόσον: α. Η Σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

15 4. Στον Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση, σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του ΕΟΕ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (επιτροπή προμηθειών του Νοσοκομείου), το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 παρ. 4 του Ν.4412/ Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της Σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου διοικητικού οργάνου, συμφώνως άρθρου 208, παρ.4 του Ν.4412/ Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, συμφώνως άρθρου 209 Ν.4412/2016, επιβάλλεται εις βάρος του Προμηθευτή πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, συμφώνως άρθρου 207 Ν.4412/ Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο Ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 14 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ ( ), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε βάρος των πιστώσεων του Π/Υ του ΓΕΝ, ή μετά από την έκδοση εντάλματος πληρωμής από το Διευθυντή ΝΝΑ μέσω Ταμείου Χρηματικής Διαχείρισης εκτός κρατικού Π/Υ του ΝΝΑ. 2. Χρόνος εξόφλησης: Εντός τριάντα (30) ημερών, εκτός αν οι ιδιαίτερες συνθήκες το επιβάλουν και μετά από συμφωνία με τον αντισυμβαλλόμενο εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου από τον ανάδοχο συνοδευμένο από τα λοιπά νόμιμα δικαιολογητικά. 3. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (τιμολόγια, δελτία αποστολής, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.). 4. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης παραλαβής προμηθευτέου υλικού, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. 5. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: α. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β. Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων.ι Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών).

16 6. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται επιπλέον με τις κάτωθι κρατήσεις: α. Για το ΜΤΝ : 4% β. Για το ΤΑΝ : 2% γ. Για το ΟΓΑ-ΧΑΡΤ : 2,4% επί του ποσού ΜΤΝ-ΤΑΝ δ. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων : 0,06216% Σύνολο:6,20616% 7. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήματος 4%. ΑΡΘΡΟ 15 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 2. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της παρούσης ή εξ' αφορμής της, ο Διευθυντής ΝΝΑ ή ο Δ.Ο.Υ. ΝΝΑ και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Εφόσον δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση, τελική και αμετάκλητη επίλυση, δίδεται από τον Ε.Ο.Ε. 3. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.4412/ Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. ΑΡΘΡΟ 16 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 1. Οι τιμές των εν λόγω ειδών θα είναι προσαρμοσμένες σύμφωνα με τις τιμές που τηρούνται από το Παρατηρητήριο της Επιτροπής προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης όπου προβλέπονται, οι οποίες και θα αναγράφονται δίπλα από κάθε προσφερόμενη τιμή όπου προβλέπονται και επί ποινή απορρίψεως. 2. Το ΝΝΑ, μετά την υπογραφή των συμβάσεων, διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας των ειδών Παραρτήματος «Γ» που αναγράφονται στον Πίνακα Προμηθευτέου Υλικού για ολόκληρη ή μικρότερη κατά 30% ποσότητα συμφώνως παραγράφου 1 άρθρου 105 του Ν. 4412/ Προσφερόμενες τιμές που υπερβαίνουν τις τιμές του Παρατηρητηρίου, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4. Οι συσκευασίες των παραδιδόμενων υλικών θα φέρουν σφραγίδα με την ένδειξη: «αποκλειστική χρήση από το Πολεμικό Ναυτικό». 5. Τα υλικά να είναι καινούρια και αμεταχείριστα. 6. Δεν Επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 7. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της Σύμβασης.

17 8. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η Σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου 9. Τα παραρτήματα: «Α» (Γενικοί όροι), «Β» (Ειδικοί Όροι), «Γ» (Πίνακας Προμηθευτέου Υλικού-Τεχνικές προδιαγραφές), «Δ» (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς), που επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη, αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής. Πλοίαρχος (ΥΙ) Ι. Τσούρας ΠΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΝΑ Για την ακρίβεια ΜΠΥ ΠΕ/ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚΟΝ Α Βαθμού Φράγκου Όλγα Τμηματάρχης Γενικής Γραμματείας

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η προμήθεια των υλικών θα γίνει με κριτήριο τη προσφερόμενη τιμή του προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή ανά υλικό.η τιμή που θα αναγράφεται στην οικονομική προσφορά θα αντιστοιχεί στη μονάδα μέτρησης του πίνακα προμηθευτέων υλικών, επί ποινή απορρίψεως. 2. Η αναθέτουσα αρχή δύναται καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης και ειδικότερα στο διαγωνιστικό στάδιο να αιτεί την προσκόμιση δειγμάτων των προϊόντων/υλικών, προκειμένου να ελέγχονται ως προς την πληρότητα και τη συμμόρφωση τους με τις τεχνικές προδιαγραφές, επί ποινή απορρίψεως. 3. Τυχόν μη συμμόρφωση με την ανωτέρω παράγραφο (2) θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών και κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου. 4. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι ένα (1) έτος ή μέχρι εκπληρώσεως των συμβατικών υποχρεώσεων (όποιο επέλθει πρώτο). 5. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. Πλοίαρχος (ΥΙ) Ι. Τσούρας ΠΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΝΑ Για την ακρίβεια ΜΠΥ ΠΕ/ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚΟΝ Α Βαθμού Φράγκου Όλγα Τμηματάρχης Γενικής Γραμματείας

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΠΥ) (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΜΤΝ) Α/Α Περιγραφή είδους Μ/Μ 1 Βελόνες αγγειακής προσπέλασης (Φίστουλα) 2 Φίλτρα αιμοκάθαρσης Α.2 ΦΙΛΤΡΑ IN VITRO Εκτιμώμεν η 3Mηνιαία ποσότητα Τεμάχια ,169 (900low- 269 high) Τεχνικές προδιαγραφές Τιμή μονάδ ος (χωρίς ΦΠΑ) 0,33 ΦΠΑ 13% 13% α. KUF>20ML/MMHG/H/1.0M², ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ HIGH FLUX ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 1,5M², Τεμάχια % i Τριχοειδικό φίλτρο αιμοκάθαρσης υψηλής διαπερατότητας από συνθετική μεμβράνη "PEPA" επιφάνειας 2,1m² Τεμάχια 100 KUF/Μ2 (ml/hr/mmhg) ΟΥΡΙΑ ΚΡΕΑΤΙ ΝΙΝΗ ΦΩΣΦΟΡΙ ΚΑ ΒΙΤ. Β12 ΑΝΤΛΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 300mil/min ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 63 >250 >240 >230 >160 γ-ακτινοβολία 23,80 13%

20 ii Τριχοειδικό φίλτρο αιμοκάθαρσης Υψηλής διαπερατότητας από μεμβράνη "ΕΛΙΞΟΝΗ" επιφάνειας 2,2m² Τεμάχια 99 ΚΡΕΑΤΙΝ ΦΩΣΦΟΡΙ ΒΙΤ. ΟΥΡΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΙΝΗ ΚΑ Β12 >270 >260 >250 >190 ΑΤΜΟΣ ΑΝΤΛΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 300mil/min 23,80 13% iii Τριχοειδικό φίλτρο αιμοκάθαρσης. Υψηλής διαπερατότητας από μεμβράνη "ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ" ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 2,3m² Τεμάχια 70 ΚΡΕΑΤΙΝΙ ΦΩΣΦΟΡΙΚ ΒΙΤ. ΟΥΡΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΝΗ Α Β12 >190 >185 >185 >150 ΑΤΜΟΣ ΑΝΤΛΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 200mil/min 23,80 13% Β.2 ΦΙΛΤΡΑ IN VITRO β KUF 20ML/MMHG/H/1.0M², ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ LOW FLUX ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 1,5 M², Τεμάχια % i Τριχοειδικό φίλτρο αιμοκάθαρσης Χαμηλής διαπερατότητας από μεμβράνη "POLYAMIX" επιφανείας 2,1m² Τεμάχια 300 KUF/Μ2 (ml/hr/mmhg) ΟΥΡΙΑ ΚΡΕΑΤΙΝΙ ΝΗ ΦΩΣΦΟΡΙΚ Α ΒΙΤ. Β12 ΑΠΟΣΤΕ ΙΡΩΣΗ >14 >260 >240 >200 >130 ΑΤΜΟΣ ΑΝΤΛΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 300mil/min 18,90 13%

21 ii Τριχοειδικό φίλτρο αιμοκάθαρσης Χαμηλής διαπερατότητας από μεμβράνη "ETHYLEN VINYL ALCOHOL COPOLYMER" επιφανείας 1,8m² Τεμάχια 200 ΒΙΤ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣ ΟΥΡΙΑ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ Β12 Η >240 >210 >180 >110 γ-ακτινοβολία ΑΝΤΛΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 300mil/min 18,90 13% iii Τριχοειδικό φίλτρο αιμοκάθαρσης Χαμηλής διαπερατότητας Από μεμβράνη "ΠΟΛΥΝΕΦΡΩΝ" επιφανείας 2,1m² Τεμάχια 100 ΚΡΕΑΤΙΝΙ ΦΩΣΦΟΡΙ ΒΙΤ. ΟΥΡΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΝΗ ΚΑ Β12 >270 >250 >220 >150 γ-ακτινοβολία ΑΝΤΛΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 300mil/min 18,90 13% iv Τριχοειδικό φίλτρο αιμοκάθαρσης Χαμηλής διαπερατότητας από μεμβράνη " ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ" επιφανείας 1,8m² Τεμάχια 300 ΚΡΕΑΤΙ ΦΩΣΦΟΡΙ ΒΙΤ. ΟΥΡΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΝΙΝΗ ΚΑ Β12 >240 >210 >170 >90 γ-ακτινοβολία ΑΤΜΟΣ 18,90 13% ΑΝΤΛΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 300mil/min 3 Διαλύματα αιμοκάθαρσης Λίτρα %

22 α Διαλύματα αιμοκάθαρσης Οξικά Λίτρα ,67 6 % β Διαλύματα αιμοκάθαρσης Διττανθρακικά Λίτρα ,67 6 % % 4 Φύσιγγες διττανθρακικών Τεμάχια 5 6 α β (200 NIKISSO 150 FRESENIOUS ) NIKISSO Τεμάχια 200 FRESENIOUS Τεμάχια 150 Γραμμές υγρού αντικατάστασης για αιμοδιαδιήθηση για μηχανήματα Nikkiso Τεμάχια α DBB05 Τεμάχια 20 β DBB07 Γραμμές υγρού αντικατάστασης για αιμοδιαδιήθηση για 70 Τεμάχια 50 Tεμάχια 99 1,60 2,60 25,00 8,00 5,83 13% 13% 13% 13% 13% 13%

23 7 μηχανήματα Fresenius Φίλτρο για την παρασκευή υπερκαθαρού νερού και διαλύματος αιμοκάθαρσης για (on line HDF) για μηχάνημα Nikkiso Tεμάχια % 8 9 Φίλτρο για την παρασκευή υπερκαθαρού νερού και διαλύματος αιμοκάθαρσης για (on line HDF) για μηχάνημα Fresenius Αντιμικροβιακό αυτοκόλλητο επίθεμα στήριξης κεντρικών φλεβικών καθετήρων. Τεμάχια 6 Τεμάχια % 9,75 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: ,51 ΜΕ ΦΠΑ : ,49

24 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) Α/Α 1 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΠΥ) Βελόνες αγγειακής προσπέλασης (Fistula) Να διαθέτουν back-eye. Να είναι όσο το δυνατό ατραυματικές. Να διαθέτουν κλιπς για τη δυνητική διακοπή της αιματικής ροής κατά τη φλεβοκέντηση. Να διαθέτουν περιστρεφόμενη πεταλούδα. Να μπορεί να περιστρέφεται εύκολα η βελόνα χωρίς να περιστρέφεται η πεταλούδα. Το μεταλλικό τμήμα της βελόνας να είναι επικαλυμμένο με αδρανές υλικό (POLYDIMETHYLSILOXANE) σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία (1997, 3rd edition). Να είναι κατασκευασμένες από υλικό stainless steel άριστης ποιότητας και να καθορίζεται ο τύπος του υλικού. Ο σωλήνας να είναι κατασκευασμένος από βιοσυμβατό υλικό, του οποίου ο τύπος να ορίζεται πλήρως. Ο σωλήνας να καταλήγει σε σύστημα Luer-Lock και να φέρει καπάκι. Η διάμετρος της βελόνας να είναι 14 έως 18G (θα ορίζεται στη διακήρυξη). Το πάχος του τοιχώματος της βελόνας να είναι 95 έως 100 Microns (θα ορίζεται στη διακήρυξη). Το μήκος του σωλήνα να είναι 150 και 300mm (θα ορίζεται στη διακήρυξη). Το μήκος της βελόνας να είναι τουλάχιστον 20mm (θα ορίζεται στη διακήρυξη). Να ακολουθούν το Διεθνές πρότυπο ISO 9626:1991 ή νεότερη έκδοση αυτού σε περίπτωση αντικατάστασής του. Επί της συσκευασίας να αναφέρεται ο εργοστασιακός κωδικός παραγωγής του προσφερόμενου είδους. Στη συσκευασία να αναφέρονται επίσης ευκρινώς τα στοιχεία που αφορούν το είδος, το μήκος και τη διάμετρο. Α/Α 2 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΠΥ) Φίλτρα αιμοκάθαρσης. 1. Τα φίλτρα του τεχνητού νεφρού ταξινομούνται σε (6) έξι κατηγορίες: Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2 (θα ορίζεται στη διακήρυξη) ανάλογα με το συντελεστή υπερδιήθησης (KUF), το είδος και την επιφάνεια της μεμβράνης. Αναλυτικά: Κατηγορία Α1: Περιλαμβάνει φίλτρα συνθετικών μεμβρανών με in vitro KUF>20ml/mmHg/h/1.0m 2 (high flux polysulfone, polyacrylonitrile, polyethersulfone κ.α. ) και επιφάνεια μεμβράνης < 1.5m 2.. Κατηγορία Α2: Περιλαμβάνει φίλτρα συνθετικών μεμβρανών με in vitro KUF>20ml/mmHg/h/1,0m 2 (high flux polysulfone, polyacrylonitrile, polyethersulfone κ.α. ) και επιφάνεια μεμβράνης 1.5m 2.. Κατηγορία Β1: Περιλαμβάνει φίλτρα συνθετικών μεμβρανών με in vitro KUF 20ml/mmHg/h/1.0m 2 (low flux polysulfone, PMMA κ.α. ) και επιφάνεια μεμβράνης

25 < 1.5m 2. Κατηγορία B2: Περιλαμβάνει φίλτρα συνθετικών μεμβρανών με in vitro KUF 20ml/mmHg/h/1.0m 2 (low flux polysulfone, PMMA κ.α. ) και επιφάνεια μεμβράνης 1.5m 2.` Κατηγορία Γ1: Περιλαμβάνει φίλτρα κυτταρικής μεμβράνης επεξεργασμένης ή τροποποιημένης (κουπραμμώνιο, αιμοφάνη, SMC, τριοξεική κυτταρίνη κ.α. ) και επιφάνεια μεμβράνης < 1.5m 2.. Κατηγορία Γ2: Περιλαμβάνει φίλτρα κυτταρικής μεμβράνης επεξεργασμένης ή τροποποιημένης (κουπραμμώνιο, αιμοφάνη, SMC, τριοξεική κυτταρίνη κ.α. ) και επιφάνεια μεμβράνης 1.5m Κάθε φίλτρο θα συνοδεύεται, υποχρεωτικά, από αρτηριακή και φλεβική γραμμή, κατάλληλα για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης της ΜΤΝ του εκάστοτε νοσοκομείου. 3. Στα επίσημα ενημερωτικά φυλλάδια prospectus των κατασκευαστικών οίκων, τα οποία θα συνυποβάλλονται υποχρεωτικά, θα πρέπει να αναφέρονται οι επιδόσεις των φίλτρων σε μετρήσεις IN VITRO της κάθαρσης ουρίας, κρεατινίνης, φωσφόρου και βιταμίνης Β12, με αναφερόμενες ροές αίματος και διαλύματος και συγκεκριμένη διαμεμβρανική πίεση (ΤΜΡ). Τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά των φίλτρων θα πρέπει να αναφέρονται στο είδος, την επιφάνεια και το πάχος της μεμβράνης, στον όγκο πλήρωσης, στο συντελεστή υπερδιήθησης (Kuf). Σύμφωνα με το ΕΚΑΠΤΥ, η τελική επιλογή του καταλληλότερου για τον ασθενή φίλτρου με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του (εξατομικευμένη θεραπεία), λαμβάνοντας υπόψη και τα άλλα διεθνώς αποδεκτά χαρακτηριστικά/παραμέτρους, έγκειται στην κρίση του θεράποντος ιατρού. Α/Α 3 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΠΥ) Διαλύματα Α/Α 3Α ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΠΥ) Διαλύματα αιμοκάθαρσης Οξικά 1. Η συγκέντρωση των διαφόρων διαλυτών ουσιών (ιοντικών και μη) στο τελικό διάλυμα, που προκύπτει από την ανάμειξη του πυκνού όξινου διαλύματος με το πυκνό διττανθρακικό διάλυμα ή την φύσιγγα διττανθρακικών και στην συνέχεια με το επεξεργασμένο νερό, θα πρέπει να είναι ανάλογα με τις ανάγκες των ασθενών, για τα: Νάτριο, Κάλιο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Χλωριούχα και Γλυκόζη, ως εξής : (α) Νάτριο ( Νa+) : meq/l, με δυνατότητα, για ορισμένες περιπτώσεις ασθενών, από meq/l. (β) Κάλιο (Κ+) : 1,5-2,5 meq/l, με δυνατότητα, για ορισμένες περιπτώσεις ασθενών από 0-3,0 meq/l. (γ) Ασβέστιο ( Ca++) : 2,0-3,5 meq/l, με δυνατότητα, για ορισμένες περιπτώσεις ασθενών, από 1,0-3,75 meq/l. (δ) Mαγνήσιο ( Mg++) : 0,9-1,0 meq/l, με δυνατότητα, για ορισμένες περιπτώσεις ασθενών, από 0,5-2,0 meq/l. (ε) Χλωριούχα (Cl-) : Ανάλογα με την συγκέντρωση των ολικών κατιόντων και ανιόντων (οξεικών) (στ) Γλυκόζη : mg/dl Οξεικά ( CH3COO-) : 2-5 meq/l

26 2. Το ph τελικού προϊόντος θα πρέπει να πλησιάζει το 7,4. 3. Το νερό που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής για την παρασκευή των πυκνών διαλυμάτων θα πρέπει να είναι απιονισμένο με καθαρές χημικές ουσίες και χωρίς υπολείμματα ιχνοστοιχείων (As, Al, Ba, Cd, Gr, Cu, Pd, Se, Ag, Zn, κτλ.). 4. Το διάλυμα να είναι απαλλαγμένο πυρετογόνων ουσιών. 5. Να μην καθιζάνει σίδηρος (στους σωλήνες των μηχανημάτων). 6. Τα δοχεία να είναι φυσικώς και χημικώς ανενεργά. 7. Δοχεία 5 λίτρων. Α/Α 3Β ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΠΥ) Διαλύματα αιμοκάθαρσης Διττανθρακικά Πυκνό διττανθρακικό διάλυμα για την ανάμειξή του με το πυκνό όξινο διάλυμα και το επεξεργασμένο νερό ώστε να προκύψει το τελικό διάλυμα αιμοκάθαρσης. Διττανθρακικά : HCO3-: 35 meq/l με δυνατότητα, για ορισμένες περιπτώσεις ασθενών, από meq/l. Το ph τελικού προϊόντος θα πρέπει να πλησιάζει το 7,4. Το νερό που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής για την παρασκευή των πυκνών διαλυμάτων θα πρέπει να είναι απιονισμένο με καθαρές χημικές ουσίες και χωρίς υπολείμματα ιχνοστοιχείων (As, Al, Ba, Cd, Gr, Cu, Pd, Se, Ag, Zn, κτλ.). Το διάλυμα να είναι απαλλαγμένο πυρετογόνων ουσιών. Να μην καθιζάνει σίδηρος (στους σωλήνες των μηχανημάτων). Τα δοχεία να είναι φυσικώς και χημικώς ανενεργά. Δοχεία 5 λίτρωνα. Διάλυμα αιμοδιήθησης - αιμοδιαδιήθησης σε σάκο δύο διαμερισμάτων με διττανθρακικά, για θεραπείες υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας, αποστειρωμένο, ελεύθερο πυρετογόνων. β. Συσκευασία σε σάκους των 5lt. γ. Σύνθεση διαλύματος: Α/Α 4 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΠΥ) Φύσιγγες διττανθρακικών α. Οι φύσιγγες θα πρέπει να προσαρμόζονται στα μηχανήματα που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στη Μ.Τ.Ν του εκάστοτε νοσοκομείου. β. Να έχουν φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων εισόδου εξόδου. γ. Να περιέχουν σκόνη διττανθρακικού νατρίου υψηλής καθαρότητας και σταθερότητας σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές σε ποσότητα 650 gr /760 gr για να επαρκεί για τουλάχιστον για 4 ώρες αιμοκάθαρσης. δ. Να είναι κατασκευασμένες από κατάλληλο, αδρανές και κατά προτίμηση διάφανο υλικό, ανθεκτικό στις κρούσεις, η δε σκόνη του διττανθρακικού να είναι χημικά καθαρή και σταθερή, στοιχεία που θα πρέπει να δηλωθούν σύμφωνα με τους κανόνες της φαρμακοποιίας. ε. Να δημιουργούν, μετά από ανάμιξη με το αραιωμένο με αναλογία 1/34 συμπυκνωμένο κατάλληλο διάλυμα οξεικών, τελικό διάλυμα αιμοκαθάρσεως με συγκεντρώσεις νατρίου και διττανθρακικών στ. Να υποβληθούν πρωτότυπα prospectus στα οποία θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

27 Α/Α 5 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΠΥ) Α/Α 5Α ΚΑΙ 5Β ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΠΥ) Γραμμές υγρού αντικατάστασης για αιμοδιαδιήθηση για μηχανήματα Nikkiso Σετ γραμμών για on-line αιμοδιαδιήθηση-αιμοδιήθηση Σετ γραμμών προ/μετά-υποκατάστασης για online αιμοδιήθηση-αιμοδιαδιήθηση, μιας χρήσης, αποστειρωμένο, ατομικά συσκευασμένο, κατάλληλο για μηχανήματα αιμοκάθαρσης Nikkiso, Model DBB-05 της ΜΤΝ του νοσοκομείου. Να αποτελείται από γραμμές σύνδεσης και φίλτρο ειδικό, από ειδική συμβατή συνθετική μεμβράνη, για κατακράτηση μικροβίων και πυρετογόνων ουσιών Σετ γραμμών έγχυσης / έκπλυσης εξωσωματικού κυκλώματος Σετ γραμμών προ/μετά-υποκατάστασης για online αιμοδιήθηση-αιμοδιαδιήθηση, μιας χρήσης, αποστειρωμένο, ατομικά συσκευασμένο, κατάλληλο για μηχανήματα αιμοκάθαρσης Nikkiso, Model DBB-07 της ΜΤΝ του νοσοκομείου. Να αποτελείται από γραμμές σύνδεσης και φίλτρο ειδικό, από ειδική συμβατή συνθετική μεμβράνη, για κατακράτηση μικροβίων και πυρετογόνων ουσιών Α/Α 6 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΠΥ) Γραμμές υγρού αντικατάστασης για αιμοδιαδιήθηση για μηχανήματα Fresenius Σετ γραμμών προ/μετά-υποκατάστασης για online αιμοδιήθηση-αιμοδιαδιήθηση, μιας χρήσης, αποστειρωμένο, ατομικά συσκευασμένο, κατάλληλο για μηχανήματα αιμοκάθαρσης Fresenius 4008 της ΜΤΝ του νοσοκομείου. Να αποτελείται από γραμμές σύνδεσης και φίλτρο ειδικό, από ειδική συμβατή συνθετική μεμβράνη, για κατακράτηση μικροβίων και πυρετογόνων ουσιών Α/Α 7 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΠΥ) Φίλτρο για την παρασκευή υπερκαθαρού νερού και διαλύματος αιμοκάθαρσης για (on line HDF) για μηχάνημα Nikkiso Να χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση βακτηρίων και ενδοτοξινών από το υγρό διαπίδυσης. Να είναι αποστειρωμένο με γ- ακτινοβολία. Το όριο χρήσης του να είναι 750 συνεχόμενες ώρες λειτουργίας. Α/Α 8 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΠΥ) Φίλτρο για την παρασκευή υπερκαθαρού νερού και διαλύματος αιμοκάθαρσης για (on line HDF) για μηχάνημα Fresenius

28 Συνδυασμός επαναχρησιμοποιούμενων ειδικών φίλτρων για την παραγωγή υπερκαθαρού διαλύματος διάχυσης για την εφαρμογή της μεθόδου αιμοκάθαρσης καθώς και παραγωγής διαλύματος υποκατάστασης για την θεραπεία της αιμοδιαδιήθησης και την προετοιμασία αντί ορών διαλύματος απαραίωσης και ηπαρινισμού του φίλτρου αιμοκάθαρσης. Η μεμβράνη του φίλτρου να είναι από πολυσουλφόνη και επιφάνεια 2.2m 2.. Περίοδος λειτουργίας 12 εβδομάδων ή 100 (on line) συνεδρίες. Α/Α 9 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΠΥ) Αντιμικροβιακό αυτοκόλλητο επίθεμα στήριξης κεντρικών φλεβικών καθετήρων. Αντιμικροβιακό διαφανές αυτοκόλλητο επίθεμα στήριξης κεντρικών φλεβικών καθετήρων. Να είναι συνδυασμός διαφανούς φιλμ και αυτοκόλλητης υφασμάτινης ταινίας. Να φέρει ενσωματωμένη γέλη εμποτισμένης χλωρεξιδίνης. Να διατίθεται στις εξής διαστάσεις: 8,5x11,5cm, 10x12cm Πλοίαρχος (ΥΙ) Ι. Τσούρας ΠΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΝΑ Για την ακρίβεια ΜΠΥ ΠΕ/ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚΟΝ Α Βαθμού Φράγκου Όλγα Τμηματάρχης Γενικής Γραμματείας

29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, IBAN): ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προς : ΝΝΑ Έχοντας υπόψη τα παραρτήματα «Α» (Γενικοί όροι), «Β» (Ειδικοί Όροι), «Γ» (Τεχνικές Προδιαγραφές- Πίνακας Προμηθευτέου Υλικού), «Δ» (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς) της Διακήρυξης /16//ΝΝΑ με θέμα «.» δηλώνω ότι τα αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και προσφέρω τα παρακάτω υλικά στις έναντι αυτών αναγραφόμενες τιμές. Οι τιμές είναι σε ευρώ ( ) χωρίς ΦΠΑ και θα είναι σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. Οι τιμές των υλικών προσφέρονται συμφώνως του Πίνακα Προμηθευτέου Υλικού και βάσει των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης /16//ΝΝΑ. Στην προσφορά περιλαμβάνονται βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και των γενικών και ειδικών όρων: Τόπος Παράδοσης: ΝΝΑ Χρόνος Παράδοσης: Εντός.εργάσιμων ημερών από την τοποθέτηση της παραγγελίας. Η παρούσα προσφορά έχει ισχύ έως... Στις κατωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις και ο Φ.Ε. του άρθρου 14 της Διακήρυξης /16//ΝΝΑ, ενώ δε συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ ο οποίος ανέρχεται σε ποσοστό..%. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Α / Α ΠΕΡΙΓ ΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥ Σ Μ/ Μ ΠΟΣ ΟΤΗΤ Α ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ Ολογράφως Αριθμητικά Ολογράφως Αριθμητικά ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ

30 ΦΠΑ..% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ. (Τόπος και ημερομηνία) Ο Προσφέρων (Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα συμμετέχουσας εταιρείας) Σημείωση προς τους συμμετέχοντες: Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω υπόδειγμα περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες που πρέπει να κατατεθούν από τους συμμετέχοντες. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δύνανται να περιλαμβάνουν επιπρόσθετες πληροφορίες, προς διευκόλυνση του έργου της υπηρεσίας, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Πλοίαρχος (ΥΙ) Ι. Τσούρας ΠΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΝΑ Για την ακρίβεια ΜΠΥ ΠΕ/ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚΟΝ Α Βαθμού Φράγκου Όλγα Τμηματάρχης Γενικής Γραμματείας

Γ-8. 1,5 m², 3. Διαλύµατα αιµοκάθαρσης

Γ-8. 1,5 m², 3. Διαλύµατα αιµοκάθαρσης Γ-8 Από τους παραπάνω αναλυτικούς πίνακες που αναγράφονται στις προδιαγραφές, επιλέγονται και επισυνάπτονται οι αντίστοιχες κατηγορίες φίλτρων που θεωρούνται αναγκαίες (ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο συμφώνως άρθρου 92, παράγραφος 1, Ν.4412/16 στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α-1 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στη διακήρυξη Φ.965/56/6551420/Σ.3218 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΤΜΗΜΑ IV 17 Οκτ 16 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Σας γνωρίζεται ότι το ΝΝΑ πρόκειται να διεξάγει συνοπτικό διαγωνισμό προϋπολογιζόμενης δαπάνης 42.527,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, που αφορά στην προμήθεια Μολυσματικών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 1 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΛ.: 210-7261079 Φ. 646/83/2016 Σ. 6015 Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2016 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟ 32/16 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π/Υ 8

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟ 32/16 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π/Υ 8 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟ 32/16 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π/Υ 8.150,00 ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ, ΚΑΕ:1729 Παρακαλούνται

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Σας γνωρίζεται ότι η ΔΕΝ πρόκειται να διεξάγει συνοπτικό διαγωνισμό προϋπολογιζόμενης δαπάνης 33.000.000 άνευ ΦΠΑ, που αφορά στην προμήθεια τεσσάρων (4) τεμαχίων υλικού CATRIDGES IMPULSE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" -Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:19-09-2013 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 631 00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουτλουμπάση Ελένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Ημ/νία: 13-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 658 /ΔΣ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ταχ. δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 50Ε/16 Φ.600/50Ε/Σ.50Ε/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 13/15) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 13/15) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Αθήνα 06-04-2015 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ: 16430 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 07.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ημ/νία: 23-Οκτ-2014 Αρ. πρωτ.: 874/ΔΣ/14 Ταχ. Δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 892268, Fax 2310

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/14. γ. Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ Α 150// ) " Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου ". ε. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/ )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/14. γ. Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ Α 150// )  Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου . ε. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/ ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ / ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ Τηλ : 210-4649928 ΚΟΙΝ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φ.600/13/1117 ΝΣ/ΔΝΟ Σ. 7201 Συνημμένα: Όπως στο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058371 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr ΣΧΕΔΙΟ AΡ.ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 13072016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Β/13904 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΑ: Ω8Β96-Ε3Ζ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Σας γνωρίζεται ότι το ΝΝΑ πρόκειται να διεξάγει συνοπτικό διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 29-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Β/15601 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)», CPV

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)», CPV 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες 18/05/2016 4 η Υ. ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6380 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: 2 ο χλμ Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Μ.Τ.Ν. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Μ.Τ.Ν. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Ημ/νία : 03-Φεβ-14 Αρ. πρωτ. : 176/ΔΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ταχ. Δ/νση... 33100 Άμφισσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08Β/16 Φ.604/45/16/Σ.547//28-07-16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ.: 873/9-02-2015. ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ.: 873/9-02-2015. ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΛΑΟΙ : 9 /02/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 873 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 89/16 Φ.600/89/Σ.89/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Πληροφορίες: Ν. Ηλίου Τηλέφωνο: 2310891233 Fax: 2310891232 Θεσσαλονίκη 24/02/2016 Αρ. Διακ. 03/16 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Σας γνωρίζεται ότι το ΝΝΑ πρόκειται να διεξάγει συνοπτικό διαγωνισμό για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο προϋπολογιζόμενης δαπάνης 40.322,58 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : , FAX:

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : , FAX: Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 24/02/2011 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ Περιφεριακή οδός Τρικάλων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: A.Mπούτλα Φ.Μακκός ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Α.Δ.Α. : ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα 30-05-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 7345 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 - Τ.Θ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 11-05-2016

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 28-04-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΑΙΑ, 11.03.2016 «Προμήθεια θραυστού υλικού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης».

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΣ/ΔΤ/4900

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΣ/ΔΤ/4900 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ :ΩΔΛ56-ΞΑΖ ΑΔΑΜ:16PROC004970817 ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ 4900 Φ.600/14/136277 Σ.256//5-8-16 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28 η /2009 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 2 / 2 0 1 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 2 / 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 13/14 Ά ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 13/14 Ά ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Αθήνα 23-12-2014 Αριθ.Πρωτ. 19391 Τμήμα Οικονομικό Γρ. Προμηθειών Ταχ. Διεύθ. : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΑ75469Β7Ι-Ξ02 ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΑ75469Β7Ι-Ξ02 ΑΔΑΜ: 16PROC ΑΔΑ: ΩΑ75469Β7Ι-Ξ02 ΑΔΑΜ: 16PROC003880342 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : Δήμητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310891438 fax : 2310891266 e mail : dlazou@uom.gr Διευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΑ, 27-8-2014 ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. : Δ.Σ 76

ΑΡΤΑ, 27-8-2014 ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. : Δ.Σ 76 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 700 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ, ΚΑΕ:1925

ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ, ΚΑΕ:1925 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟ 23/16 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ UPS ΣTH MONAΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΙΥΑ) ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π/Υ 9.670,00 ΠΛΕΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 30-01-2015 Αριθ. πρωτ. 1795/06-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

CPV 50800000-3 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2.ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

CPV 50800000-3 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2.ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 66/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός Διακήρυξης 66/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2313) 312.229 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα φίλτρα αιμοκάθαρσης περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω( σελ.4-14). Η τελική επιλογή όμως του καταλληλότερου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103 -Τ.Κ.11510 Πληροφορίες :Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (ΤΡΙΤΗ)

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (ΤΡΙΤΗ) ΣΕΡΡΕΣ 15-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 3 Ο ΧΙΛ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Σ. Ασουχίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα