ΑΔΑ: Β4ΜΠΒ-11Ρ. Αθήνα, Αρ. πρωτ.: 3346/ ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Έδρες τους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4ΜΠΒ-11Ρ. Αθήνα, 07-12 - 2012. Αρ. πρωτ.: 3346/124548. ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Έδρες τους"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Παπαδοπούλου - Γ. Ράπτη Τηλ.: , Fax: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ » - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑΧ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 58, Αθήνα Πληροφορίες: Κ. Λογοθέτου Τηλ: ΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Ταχ. Διεύθυνση : Δομοκού 5, Αθήνα Πληροφορίες: Α. Βολιτάκη Τηλ.: Αθήνα, Αρ. πρωτ.: 3346/ ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Ολοκλήρωση προενταξιακών ελέγχων των Δράσεων 1.1 «Βιολογική Γεωργία», 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών», 4.1 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» και 4.2 «Διατήρηση Αμπελοκομικής Πρακτικής στον Αμπελώνα νήσου Θήρας» του Γεωργοπεριβαλλοντικού Μέτρου του ΠΑΑ » Σχετ. α) Την υπ αριθ. 834/19832/ εγκύκλιο μας β) Την υπ αριθ. 1487/39717/ εγκύκλιο μας Στο πλαίσιο της υλοποίησης των παραπάνω δράσεων του γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου σύμφωνα με την αριθ / ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2366) και σε συνέχεια των α) και β) ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων μας, σας διευκρινίζουμε τα κάτωθι για κάθε ένα από τα στάδια που έπονται μέχρι και την τελική κατάταξη των εν δυνάμει δικαιούχων, των επιλαχόντων και των απορριπτομένων: 1

2 Α. Διασταυρωτικοί έλεγχοι Προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διοικητικός έλεγχος σε εφαρμογή της παραγράφου 2α σημείο ββ του άρθρου 18 της ΚΥΑ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση τα καταχωρημένα στο μηχανογραφικό σύστημα του μέτρου στοιχεία, πραγματοποιεί διασταυρωτικούς ελέγχους με τη βάση δεδομένων της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ), τη βάση γεωχωρικών δεδομένων (LPIS) καθώς και με άλλες μηχανογραφικές βάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (π.χ αρχείο δικαιούχων πρόωρης συνταξιοδότησης, αρχείο διαδόχων πρόωρης συνταξιοδότησης με δεκαετή αποκλεισμό, ευρήματα από ελέγχους της ΑΕΕ κ.ά). Τμήμα των διασταυρωτικών ελέγχων αποτελεί και ο γεωχωρικός έλεγχος αγροτεμαχίων, κατά τον οποίο ελέγχεται: αν το αιτούμενο αγροτεμάχιο (όπως αυτό έχει δηλωθεί στην ΑΕΕ 2011) βρίσκεται εντός των ορίων των επιλέξιμων περιοχών, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στις αντίστοιχες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος (για τη δράση 2.1), η ορθή αντιστοίχιση των αγροτεμαχίων που ενισχύθηκαν στο πλαίσιο της δράσης 2.1 για το έτος εφαρμογής 2010, με τα αιτηθέντα για παράταση αγροτεμάχια (για τη δράση 2.1 σύμφωνα με την αριθ / πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος), η ορθή αντιστοίχιση των αγροτεμαχίων που ενισχύθηκαν στο πλαίσιο των δράσεων 1.1, 4.1 και 4.2 για το έτος εφαρμογής 2009, με τα αιτηθέντα για παράταση αγροτεμάχια (για τις δράσεις 1.1, 4.1 και 4.2 σύμφωνα με τις αριθ / , / και / προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αντίστοιχα), η ορθή αντιστοίχιση των αγροτεμαχίων αναφοράς με τα αιτηθέντα για νέα ένταξη αγροτεμάχια, εφόσον το έτος αναφοράς ήταν διαφορετικό από το 2011 (για τη δράση 2.1 σύμφωνα με την αριθ / πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος). Πιο συγκεκριμένα: i) Για τις αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διετή παράταση των δράσεων 1.1, 2.1, 4.1 και 4.2: τα αιτούμενα προς παράταση αγροτεμάχια πρέπει να ταυτίζονται χωρικά με αυτά, στα οποία εφαρμόστηκε το αντίστοιχο παλαιό πρόγραμμα και ενισχύθηκαν για το έτος 2009 (για τις δράσεις 1.1, 4.1 και 4.2) ή 2010 (για τη δράση 2.1), σε ποσοστό τουλάχιστον 80%. ii) Για τις αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πενταετή ένταξη της δράσης 2.1 τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να ταυτίζονται χωρικά με τα αντίστοιχα δηλωθέντα αγροτεμάχια του έτους αναφοράς, σε ποσοστό τουλάχιστον 80%. iii) Για τη δράση 2.1 τα αγροτεμάχια πρέπει να βρίσκονται εντός των επιλέξιμων περιοχών, όπως έχουν οριοθετηθεί βάσει των αριθ /1906/1999 ΚΥΑ(ΦΕΚ Β 1575), 20419/2522/2001 (ΦΕΚ Β 1212) ΚΥΑ και 24838/1400/Ε103/2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1132). Ο χωρικός έλεγχος πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων στη βάση γεωχωρικών δεδομένων, που υλοποιήθηκε καθ υπόδειξη του παραγωγού σε κάθε ένα από τα έτη για τα οποία πραγματοποιείται ο έλεγχος. Ειδικότερα για τον έλεγχο των αγροτεμαχίων παράτασης της δράσης 2.1 αναζητήθηκαν, κάνοντας χρήση του μοναδιαίου 13ψήφιου κωδικού αγροτεμαχίου στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του έτους 2010, τα αγροτεμάχια που ενισχύθηκαν για τη δράση 2.1 και εν συνεχεία διαπιστώθηκε αν στην ίδια με αυτή 2

3 θέση (λαμβάνοντας υπόψη ένα ποσοστό απόκλισης <20%) έχει δηλωθεί το 2011 αγροτεμάχιο το οποίο ο παραγωγός αιτείται προς παράταση. Έλεγχος αντίστοιχος με αυτόν έγινε και στις περιπτώσεις των δράσεων 1.1, 4.1 και 4.2 με μόνη διαφορά ότι η αναζήτηση του 13ψήφιου κωδικού αγροτεμαχίου έγινε στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του έτους Σε ό,τι αφορά στον έλεγχο εύρεσης των αιτούμενων αγροτεμαχίων εντός των επιλέξιμων περιοχών προκειμένου να διαπιστωθεί η επιλεξιμότητα των αιτούμενων αγροτεμαχίων της ΑΕΕ 2011, χρησιμοποιήθηκαν τα αντίστοιχα αποσπάσματα του χαρτογραφικού υποβάθρου σε επίπεδο Δημοτικών Διαμερισμάτων. Τα αποτελέσματα από τους παραπάνω αναφερόμενους διασταυρωτικούς - χωρικούς ελέγχους εισάγονται στο μηχανογραφικό σύστημα και αφού ολοκληρωθεί ο πρώτος μηχανογραφικόςδιασταυρωτικός έλεγχος σε επίπεδο ΔΑΟΚ, τα ευρήματα θα απεικονίζονται στο μηχανογραφικό σύστημα των γεωργοπεριβαλλοντικών και εμφανίζονται εφόσον δημιουργηθεί η πρώτη «Αξιολόγηση Κατάταξη» (βλ. σημείο Γ. Κατατάξεις) Εφόσον από τον γεωχωρικό έλεγχο προκύψει απόρριψη αγροτεμαχίων, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στις τοπικές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να ενημερωθούν για την απεικόνιση των αγροτεμαχίων τους στο χαρτογραφικό υπόβαθρο και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις. Οι προαναφερόμενοι χωρικοί έλεγχοι θα υλοποιηθούν εκ νέου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων. Β. Αποτελέσματα διοικητικών μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων κωδικοί απόρριψης τρόποι αντιμετώπισης Σε περίπτωση ύπαρξης ευρημάτων κατά τους διοικητικούς μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους προκύπτουν κωδικοί απόρριψης, οι οποίοι απεικονίζονται στα: Παράρτημα 1 «Κωδικοί Απόρριψης Δράσης 1.1», Παράρτημα 2 «Κωδικοί Απόρριψης Δράσης 2.1» και Παράρτημα 3 «Κωδικοί Απόρριψης Δράσης 4.2». Στο Παράρτημα 4 «Κωδικοί απόρριψης διασταυρωτικού ελέγχου και τρόπος αντιμετώπισης» απεικονίζονται οι κωδικοί απόρριψης που προκύπτουν από τους διασταυρωτικούς ελέγχους στις δράσεις 1.1 και 2.1 καθώς και ο ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισής τους. Σημειώνουμε ότι ο κωδικός απόρριψης της δράσης 1.1 με το λεκτικό «Αριθμός δέντρων ελαιοτεμαχίου μικρότερος από 8 δέντρα στο στρέμμα» οδηγεί σε απόρριψη του αγροτεμαχίου. Η δέσμευση για τη συγκεκριμένη πυκνότητα φύτευσης προέκυψε σύμφωνα με τα παρακάτω δεδομένα: Η απώλεια εισοδήματος των παραγωγών και ο υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης των επιλέξιμων καλλιεργειών της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» βασίστηκε στην επίσημη μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών «Υπολογισμός και τεκμηρίωση του πρόσθετου κόστους διαφυγόντος εισοδήματος και του κόστους συναλλαγής που συνεπάγεται για τους γεωργούς η εφαρμογή των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων». Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν μετά από συνδυαστική επεξεργασία, στοιχεία του RICA και στοιχεία βιολογικής καλλιέργειας ελιάς από δείκτες υπολογισμού του γεωργικού εισοδήματος της Περιφέρειας Κρήτης έτους 2006 και της Περιφέρειας Ηπείρου έτους Από τους δείκτες υπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης προκύπτει ότι οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται για ελαιώνες συνήθους φύτευσης (15-22 δένδρα/στρέμμα), πυκνής φύτευσης (22-3

4 40 δένδρα/στρέμμα) και για ορισμένες ποικιλίες π.χ. τσουνάτη και χονδρολιά (8-15 δένδρα/στρέμμα). Επίσης σύμφωνα με την αριθ / ΚΥΑ «Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε τοπικής σημασίας αγροτικά προϊόντα φυτικής παραγωγής στα μικρά νησιά Αιγαίου» (ΦΕΚ 916 Β ), η ενίσχυση στους ελαιοπαραγωγούς χορηγείται εφόσον έχουν ελάχιστη πυκνότητα 8 δένδρα/ στρέμμα. Συνεπώς η απαίτηση της δράσης για ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης 8 δένδρων/στρέμμα, η οποία ελέγχεται κατά το μηχανογραφικό διασταυρωτικό έλεγχο, είναι η μικρότερη δυνατή για τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, όπως καθορίσθηκε με την αριθ. 1487/39717/ εγκύκλιο της Διεύθυνσής μας. Γ. Κατατάξεις Μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων της παραγράφου 2α και 2β του άρθρου 18 της αριθ / ΚΥΑ (διοικητικός: οπτικός - μηχανογραφικός διασταυρωτικός και επιτόπιος) πραγματοποιείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 της ΚΥΑ, η αξιολόγηση των αιτήσεων και η κατάταξή τους με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα γενικά και στα ειδικά κριτήρια επιλογής καθώς και σύμφωνα με την κατανομή των διαθέσιμων πιστώσεων που έγινε από την ΕΥΔ ΠΑΑ ανά δράση (παράταση - νέες εντάξεις) και ανά Περιφερειακή Ενότητα (και συγκεκριμένα ανά ΔΑΟΚ). Στο μηχανογραφικό σύστημα δημιουργείται για συγκεκριμένη πρόσκληση, σε επίπεδο ΔΑΟΚ η πρώτη «Αξιολόγηση-Κατάταξη» (στο μηχανογραφικό σύστημα εμφανίζεται με το λεκτικό «ΠΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ»), στην οποία όλοι οι αιτούντες εμφανίζονται σε μια λίστα όπου περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως το ΑΦΜ, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, ο συνολικός προϋπολογισμός για κάθε ΑΦΜ, η βαθμολογία κ.ά. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης για κάθε ΑΦΜ εμφανίζεται ένας από τους παρακάτω χαρακτηρισμούς: «Δικαιούχος», «Επιλαχών» ή «Απορριπτόμενος». Δικαιούχοι (σύμφωνα πάντα με την πρώτη Κατάταξη - Αξιολόγηση: «ΠΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ») είναι όσοι δεν εμφανίζουν κανένα κωδικό απόρριψης και ταυτόχρονα η βαθμολογία που συγκέντρωσαν αρκεί για να περιληφθούν στους κατ αρχήν δικαιούχους, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 της ΚΥΑ, σύμφωνα με την κατανομή των διαθέσιμων πιστώσεων για την εν λόγω πρόσκληση, ανά ΔΑΟΚ. Επιλαχόντες είναι όσοι δεν εμφανίζουν κανένα κωδικό απόρριψης αλλά η βαθμολογία που συγκέντρωσαν δεν είναι αρκετή, σύμφωνα με την κατανομή των διαθέσιμων πιστώσεων για την εν λόγω πρόσκληση, ανά ΔΑΟΚ. Απορριπτόμενοι είναι όσοι εμφανίζουν έστω και έναν κωδικό απόρριψης. Στην περίπτωση αυτή οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν ένσταση και να προβούν στις τυχόν απαιτούμενες ενέργειες (π.χ. υποβολή διοικητικής πράξης στην ΑΕΕ, κ.ά.). Οι φορείς υλοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και της αρχικής κατάταξης (ΠΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ) και πριν να την οριστικοποιήσουν στο σύστημα, ενημερώνουν εγγράφως και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την ΕΥΕ ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και και τη Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος στις διευθύνσεις και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης. Η ΕΥΕ ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 της αριθ / ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2366) πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους προκειμένου να 4

5 διασφαλίσει ότι τηρούνται τα κριτήρια ένταξης. Για τους φορείς υλοποίησης στους οποίους δεν πραγματοποιήθηκαν δειγματοληπτικοί έλεγχοι καθώς και για εκείνους που κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο δεν εντοπίστηκαν ευρήματα, η ΕΥΕ ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα οριστικοποιεί την αρχική κατάταξη και ενημερώνει τους φορείς υλοποίησης εγγράφως και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προκειμένου να υλοποιήσουν το δεύτερο διασταυρωτικό (ΜΕΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ), και στη συνέχεια να προβούν στη δημιουργία δεύτερης αξιολόγησης και κατάταξης (ΜΕΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ) και στην οριστικοποίηση αυτής. Σε περίπτωση που εντοπίστηκαν ευρήματα από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους, η ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα εισάγει στη μηχανογραφική εφαρμογή τις αιτήσεις στις οποίες πραγματοποιήθηκε έλεγχος και διαπιστώθηκαν αποκλίσεις και οριστικοποιεί την αρχική κατάταξη. Ενημερώνει τους φορείς υλοποίησης εγγράφως, μέσω των εκθέσεων ελέγχου, για τα ευρήματα αυτά, έτσι ώστε να προβούν στις απαραίτητες αλλαγές διορθώσεις. Αφού υλοποιηθούν οι απαραίτητες αλλαγές - διορθώσεις, οι φορείς υλοποίησης ενημερώνουν εγγράφως και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την ΕΥΕ ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα στις διευθύνσεις και και το φορέα εφαρμογής στις διευθύνσεις και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Στη συνέχεια οι φορείς υλοποίησης, αφού ενημερωθούν σχετικά από την ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, προβαίνουν στο δεύτερο διασταυρωτικό (ΜΕΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ), και στη δημιουργία δεύτερης αξιολόγησης και κατάταξης (ΜΕΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ) και στην οριστικοποίηση αυτής. Δ. Δημοσιοποίηση των κατατάξεων Οι οριστικοποιημένες κατατάξεις (ΜΕΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉΣ) εκτυπώνονται από το μηχανογραφικό σύστημα και οι φορείς υλοποίησης προχωρούν εντός 5 εργάσιμων ημερών στη δημοσιοποίηση των καταστάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 της αριθ / ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2366). Για τις περιπτώσεις των απορριπτομένων δημοσιοποιούνται και οι καταστάσεις που περιλαμβάνουν αναλυτικά τους λόγους απόρριψης, ώστε οι εν λόγω παραγωγοί να έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε τυχόν ενστάσεις σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 της αριθ / ΚΥΑ. Για την απρόσκοπτη και με διαφάνεια ενημέρωση των δικαιούχων περί ανακοίνωσης και ανάρτησης των αποτελεσμάτων των αιτήσεων ενίσχυσης, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά από τους προβλεπόμενους διοικητικούς και διασταυρωτικούς ελέγχους, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα προβεί και στην δικτυακή έκδοση ανά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των καταστάσεων δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων στην ιστοσελίδα του Ε) Ενστάσεις Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στις ΔΑΟΚ ένσταση εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης δημοσιοποίησης της κατάστασης των καταρχήν δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται σε επίπεδο ΔΑΟΚ και στην οποία συμμετέχει τουλάχιστον ένας γεωτεχνικός και μπορεί να αφορούν: α) τους κωδικούς απόρριψης, όπως εμφανίζονται στην κατάσταση των απορριπτόμενων συμπεριλαμβανομένων και 5

6 β) των κωδικών απόρριψης που αφορούν το ΜΑΑΕ (Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων γ) την εν γένει πληρότητα του φακέλου ή/και τη μοριοδότηση. Ειδικότερα: α) Για κωδικούς απόρριψης που οφείλονται σε ευρήματα διοικητικών ελέγχων που προέρχονται από τη διασταύρωση με άλλες βάσεις δεδομένων, ο εν δυνάμει δικαιούχος: i) Αν αποδέχεται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δύναται να υποβάλλει ένσταση με συνημμένο επικαιροποιημένο ΣΠΔ, στο οποίο εξαιρούνται τα αγροτεμάχια με τους συγκεκριμένους κωδικούς απόρριψης. ii) Αν δεν επιθυμεί να εξαιρέσει το/α συγκεκριμένο/α αγροτεμάχιο/α, τότε ο ενιστάμενος, με δική του ευθύνη, δύναται να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων. iii) Στην περίπτωση κωδικών απόρριψης που οφείλονται σε διαφορές μεταξύ ευρεθείσας και αιτηθείσας έκτασης ή έκτασης των πιστοποιητικών κατοχής και εφόσον ο παραγωγός αποδέχεται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, τότε υποβάλλει τροποποιημένη αίτηση ενίσχυσης με επικαιροποιημένο ΣΠΔ. Για αυτές τις περιπτώσεις η αλλαγή θα υλοποιείται μέσω της διαδικασίας υποβολής ένστασης, χωρίς να απαιτείται η εξέταση της ένστασης από την επιτροπή ενστάσεων, με από-οριστικοποίηση της αίτησης ενίσχυσης του παραγωγού, καταχώρηση των αλλαγών και οριστικοποίηση της αίτησης. Αντίστοιχα θα πρέπει να ακολουθήσει αποοριστικοποίηση και οριστικοποίηση του διοικητικού ελέγχου. Σημειώνεται ότι κατά το μηχανογραφικό διασταυρωτικό έλεγχο που υλοποιείται μετά την καταχώρηση των αποτελεσμάτων της ένστασης (τρίτος διασταυρωτικός), χρησιμοποιούνται επικαιροποιημένα αρχεία από τις λοιπές βάσεις δεδομένων. Οι κωδικοί απόρριψης αίτησης που εμφανίζονται μετά την ολοκλήρωση αυτού του ελέγχου οδηγούν σε οριστική απόρριψη αίτησης του παραγωγού, ακόμη και αν υπάρχει κωδικός απόρριψης για ένα και μόνο αγροτεμάχιο. β) Αναφορικά με τις ενστάσεις για τα στοιχεία του ΜΑΑΕ (Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότης (ΚΚΕΑ), Ποσοστό αγροτικού εισοδήματος) οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μεριμνούν για τη διόρθωση / τροποποίηση των στοιχείων τους είτε μέσω διαδικτύου (ψηφιακή υπηρεσία ΥΠΑΑΤ) είτε μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη συνέχεια μεταβαίνουν στα αρμόδια ΚΕΠΠΥΕΛ, τα οποία έχοντας ελέγξει τα δικαιολογητικά σε σχέση με τα συμπληρωμένα πεδία και το αποτέλεσμα του αλγορίθμου για τον χαρακτηρισμό ή μη του ΚΚΕΑ στην εφαρμογή του ΜΑΑΕ, συμπληρώνουν το σχετικό πεδίο «ΣΥΜΦΩΝΩ». Για την εξέταση των ενστάσεων και των προβλεπόμενων διασταυρωτικών ελέγχων ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα λάβει υπόψη του επικαιροποιημένα αρχεία της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ, λαμβάνοντας υπόψη τους ελέγχους των ΚΕΠΠΥΕΛ. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις παραγωγών, για τους οποίους υπάρχει δυνατότητα έκδοσης ΚΚΕΑ μέσα από τη διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ (η οποία λαμβάνει υπόψη μηχανογραφικά αρχεία του ΚΕΠΥΟ), οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση για το ποσοστό του αγροτικού εισοδήματος, δεδομένου ότι δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης των πεδίων των οικονομικών τους στοιχείων μέσα από την εφαρμογή του ΜΑΑΕ, οι ΔΑΟΚ πρέπει να αποστείλουν αρχεία με τα ΑΦΜ των εν λόγω παραγωγών στην αρμόδια Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ για περαιτέρω ενέργειες. γ) Για ενστάσεις που αφορούν στη μοριοδότηση της αίτησης ή στην εν γένει πληρότητα του φακέλου διευκρινίζεται ότι δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά, τα οποία μεταβάλουν εκ των υστέρων την εικόνα της αίτησης (π.χ. μισθωτήρια με έναρξη ισχύος μετά την έναρξη των δεσμεύσεων 6

7 ή συμβάσεις από Οργανισμούς Ελέγχων και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων που δεν είχαν προσκομιστεί κατά την αίτηση ενίσχυσης διετούς παράτασης Βιολογικής Γεωργίας). Επισημαίνουμε ότι οι διορθώσεις/τροποποιήσεις των ενδιαφερόμενων παραγωγών ως προς το ΜΑΑΕ θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί για όλες τις Δράσεις μέχρι Χρονικά μεταγενέστερες διορθώσεις/τροποποιήσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία των διασταυρωτικών ελέγχων. Επισημαίνουμε ότι διορθώσεις/τροποποιήσεις των ΑΕΕ 2011 και ΑΕΕ 2012 των ενδιαφερόμενων παραγωγών ως προς τα δεδομένα που επιθυμούν να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης για το Μέτρο θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί για όλες τις Δράσεις μέχρι Χρονικά μεταγενέστερες διορθώσεις/τροποποιήσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία διασταυρωτικών ελέγχων. ΣΤ. Τροποποίηση ΣΠΔ Η καταχώρηση των αιτήσεων τροποποίησης ΣΠΔ θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστικοποιημένη κατάταξη «ΜΕΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ» κατά την περίοδο των ενστάσεων, μέσω τροποποίησης της αίτησης ενίσχυσης. Δεκτές μπορεί να γίνουν όλες οι τροποποιήσεις ΣΠΔ που αφορούν και σε αλλαγή καλλιέργειας, καθώς, σύμφωνα με την ΚΥΑ, δεν θα γίνονται δεκτές αλλαγές μετά την υπογραφή της σύμβασης. Από τις αλλαγές αυτές εξαιρούνται οι αλλαγές καλλιέργειας που αφορούν το πρώτο έτος εφαρμογής (2012). Z. Δικαιούχοι παράτασης Για τους αιτούντες για νέα ένταξη στη δράση 1.1 και 2.1, οι οποίοι απορρίπτονται κατά το Διοικητικό Έλεγχο με το λεκτικό «Δικαιούχοι Παράτασης», ενώ σύμφωνα με τα αρχεία σας δεν θα έπρεπε να απορρίπτονται, παρακαλούμε όπως προβείτε στους ακόλουθους ελέγχους: i. Eάν ο παραγωγός ήταν δικαιούχος των δράσεων Βιολογικής Γεωργίας ή Νιτρορύπανσης στο παλαιό πρόγραμμα, να ελεγχθεί η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης καθώς και οι καλλιέργειες του παραγωγού, για τη δράση 1.1. ii. Εάν ο παραγωγός είναι δικαιούχος από μεταβίβαση, να ελεγχθεί η ημερομηνία υπογραφής της αρχικής σύμβασης (δηλ. από τον αρχικό δικαιούχο). Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 της σχετικής ΚΥΑ, οι δικαιούχοι με δικαίωμα παράτασης δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης για νέα ένταξη για καμία δράση. Για παράδειγμα οι δικαιούχοι παράτασης της Νιτρορύπανσης δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης για νέα ένταξη στη Βιολογική Γεωργία. Δικαιούχοι με δικαίωμα παράτασης στη Βιολογική Γεωργία, σύμφωνα και με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είναι όσοι υπέγραψαν σύμβαση για τη δράση Βιολογικής Γεωργίας στο παλιό πρόγραμμα μέχρι και την , δεν έχει λήξει η περίοδος δέσμευσής τους και τηρούν τις συμβατικές υποχρεώσεις μέχρι και την οπότε δημοσιοποιήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση δικαιούχων που διαθέτουν αγροτεμάχια στα οποία έχει λήξει η περίοδος δέσμευσής τους και ταυτόχρονα άλλα αγροτεμάχια στα οποία δεν έχει λήξει η περίοδος δέσμευσης μέχρι και τις είχαν δικαίωμα παράτασης μόνο για τα αγροτεμάχια στα οποία δεν είχε λήξει η περίοδος δέσμευσης. Εάν και μετά τους παραπάνω ελέγχους, η γνώμη της υπηρεσίας σας είναι ότι οι συγκεκριμένοι παραγωγοί δεν θα έπρεπε να θεωρούνται «δικαιούχοι παράτασης», θα πρέπει να μας αποστείλετε τα 7

8 ΑΦΜ τους καθώς και την αιτιολογημένη άποψη της υπηρεσίας σας, πριν την έναρξη του τελικού διοικητικού ελέγχου (κατά τη διάρκεια των ενστάσεων), προκειμένου να γίνουν διορθώσεις στο αρχείο των δικαιούχων παράτασης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Κωδικοί απόρριψης διασταυρωτικού ελέγχου και τρόποι αντιμετώπισης Κωδικός Τίτλος Απόρριψη και Τρόπος αντιμετώπισης Απόρριψη αίτησης λόγω συμμετοχής σε πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης του αιτούντος ή της συζύγου Απόρριψη αίτησης Απόρριψη αίτησης λόγω δεκαετούς αποκλεισμού του διαδόχου πρόωρης συνταξιοδότησης 9 Απόρριψη αίτησης Αίτηση ενίσχυσης σε περισσότερες των Απόρριψη και των δύο αιτήσεων μία δράσεων ή προσκλήσεων Το αγροτεμάχιο είναι εκτός επιλέξιμης περιοχής ένστασης διαγραφή του συγκεκριμένου αγροτεμαχίου από την αίτηση/σπδ ή διοικητική πράξη στην ΑΕΕ Διπλό χαρτογραφικό και σε άλλη αίτηση ενίσχυσης Εμφάνιση του ίδιου 13ψήφιου και σε άλλη αίτηση Μη ταυτοποίηση αγροτεμαχίου με το αντίστοιχο του έτους αναφοράς Αγροτεμάχιο χωρίς δικαίωμα παράτασης σε περίπτωση αίτησης ενίσχυσης στην πρόσκληση παράτασης Αγροτεμάχιο με δικαίωμα παράτασης σε περίπτωση αίτησης ενίσχυσης στην πρόσκληση νέων εντάξεων Αγροτεμάχιο με κωδικό ΔΔ εκτός επιλέξιμων ΔΔ ένστασης διαγραφή του από την αίτηση/σπδ ή διοικητική πράξη στην ΑΕΕ 2011 ένστασης διαγραφή του από την αίτηση ή αντιστοίχιση με άλλο αγροτεμάχιο του έτους αναφοράς. Στη δεύτερη περίπτωση εάν μετά τον τελικό χωρικό διαπιστωθεί εκ νέου μη ταυτοποίηση των δύο αγροτεμαχίων απορρίπτεται οριστικά όλη η αίτηση ένστασης διαγραφή του από την αίτηση ένστασης διαγραφή του από την αίτηση αγροπεριβαλλοντικών Απόρριψη του συγκεκριμένου αγροτεμαχίου. Στην περίπτωση της εκ παραδρομής λάθους καταχώρησης του κωδικού ΔΔ, εύρεση και διόρθωσή του κατόπιν διοικητικής πράξης στην ΑΕΕ Στη στήλη των κωδικών ο πρώτος αφορά τη δράση 1.1 και ο δεύτερος τη δράση 2.1 Σημειώνεται ότι για τους κωδικούς απόρριψης των δράσεων 4.1 και 4.2, με τον ίδιο τίτλο, ισχύουν οι αντίστοιχοι τρόποι αντιμετώπισης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 079833 Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Γεωργοπεριβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ως Π.. ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προς: Ως Π.. ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Β4 Ταχ. /νση: Λ. Αθηνών 58 Τ.Κ. : 10441 Αθήνα Πληροφ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2333 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1683/109963 Τροποποίηση της αριθ. 079833/24.10.2011 (ΦΕΚ Β 2366) κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου Αθήνα 12-3-2014 Αρμόδια Δ/νση: Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Αρ. Πρωτ.:29476 Αρμόδιο Τμήμα: Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 4

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 18.03.2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 32314 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 4 ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ΠΑΑ 2007-2013 είναι το οριζόντιο εθνικό πρόγραμμα του γεωργικού τομέα της Ελλάδας για την Δ Προγραμματική Περίοδο και μαζί με το ΕΠΑΛ είναι τα μόνα συγχρηματοδοτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 2

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα,24/4/2012 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 49680 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αθήνα, 19/1/2004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αθήνα, 19/1/2004 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αθήνα, 19/1/2004 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: 125316 /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Αρ. Απόφασης: 567 ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Β ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2624 8 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (ΟΚΑΑ ΑΕ) και της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση : Μιχαλακοπούλου 103 115 27 Αθήνα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΤΡΟΠΗ Ημερομηνία : 10.07.2014 Αριθμ. Πρωτ.: 870 Κωδικός πρόσκλησης: 1.1.2 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΝΟΜΟΙ FARM ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΝΟΜΟΙ FARM ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 2 ΝΟΜΟΙ FARM ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ μεταβιβάσεις δικαιωμάτων 2014 περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων διαδικτυακή καταχώρηση αίτησης ΧΟΡΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της αρ. 17371/20.11.2008 (ΦΕΚ 2497/Β ) Κοινής Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί του καθεστώτος ενισχύσεων του μέτρου 112 «Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ6Β-Ω6Θ ΦΕΚ: 3141/τ.Β /10-12-2013 Αθήνα, 6-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4627/152254 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ3Β-ΒΔΡ. Τηλέφωνο : 210 5275230 Fax : 210 5275268

ΑΔΑ: ΒΙΗ3Β-ΒΔΡ. Τηλέφωνο : 210 5275230 Fax : 210 5275268 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 11-3-2014 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Αριθ. πρωτ.: 5639 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Α Ξ Ο Ν Α Σ 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Α Ξ Ο Ν Α Σ 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΥ46ΨΧΞΧ-ΙΕΚ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑ, 27.12.2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 135160 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6/2015

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα