η ρ ω ι κ ή μάχη του Κ Α Λ Π Α ΚΙΟΥ. Η ΕΠΙΘΕΣΗ Σ Τ Ο ΚΑΛΠΑΚΙ 18 Νοεμβρίου 1940

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "η ρ ω ι κ ή μάχη του Κ Α Λ Π Α ΚΙΟΥ. Η ΕΠΙΘΕΣΗ Σ Τ Ο ΚΑΛΠΑΚΙ 18 Νοεμβρίου 1940"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 46 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΙ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΖ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Εχουν περάσει από ιότε 62 ολόκληρα χρόνια. Κ ι ό μ ω ς η ιστορική αυτή η μ έ ρ α της 2 8 η ς Ο κ τ ω βρίου 1940 είναι μ ι α ιστορική η ρ ω ι κ ή επέτειος που όλους μας, πρέπει να μας διδάσκει. Α ς αναφερθούμε για μ ι α α κ ό μ α φ ο ρ ά στην η ρ ω ι κ ή μάχη του Κ Α Λ Π Α ΚΙΟΥ. Η ΕΠΙΘΕΣΗ Σ Τ Ο ΚΑΛΠΑΚΙ 18 Νοεμβρίου 1940 Τέσσερις μέρες που'χουμε τώρα στο μέ τωπο, το κανόνι κ α ι το πολυβόλο δεν σταμάτη σαν ούτε λεπτό κ α ι τα εχ θρικά αεροπλάνα ρί χνουν... ρίχνουν συνεχώς! Τ ο Καλπάκι καίγεται πέ ρ α για πέρα... Σ τ ο διάστημα αυτό, ξε καθαρίστηκε ολόκληρη η περιοχή της Αρτίστας κ ι οι Ιταλοί μαζεύτηκαν στην πρώτη τους στρατο πέδευση, στην κοιλάδα του Κ α λ α μ ά. Ο αντικειμε νικός σ κ ο π ό ς τους, για την κατάληψη του υψώ ματος των "Αμπελιών του Φράγκου" κ α ι παράκαμ ψη του οχυρού, απέτυ χαν, άλλες δε πολλές κατά μέτωπο επιθέσεις, απο κρούστηκαν με σοβαρές γι αυτούς απώλειες. Α π ό τη δεύτερη μέρα, ΤΟΥ '40 υστέρα από μεγάλη και πετυχημένη προπαρα σκευαστική βολή α π ' τους "άσσους" του πυροβολι κού μας: Κ ω σ τ ά κ η, Λ υ κ α βιέρη, Μανουκα, Δ ο ύ κ α κι άλλους, είχε αρχίσει η επίθεση α π ' το πεζικό μας. Πρώτη ξόρμισε η 8η μεραρχία (στρατηγός Χ. Κατσιμάτρος), που κατεί χε το ευρύ μέτωπο του οχυροί;, κ ι αμέσως σχε δόν ξορμούσαν το 39 (Τ. Τζουμέρκας) και το 3ο Τάγμα Χαλκίδας, α π ' τα γύρω υψώματα. Στην επίθεση αυτή, δείχτηκε όλο το Ελληνικό με γαλείο! Ο ι Ηπειρώτες, ο ι Μέσολογγίτες κ ι ο ι Χ α λ κ ι δ α ί ο ι, ιδίως όμως ο ι Ηπειρώτες -ίσως για να ξεπλύνουν κάτι κακό προηγούμενο πουχε λεχθεί εις βάρος τους- εξόρμησαν ακάθε κτοι! Πολέμησαν με λυσ σ ά κ α ι κ α ρ δ ι ά, κι έγρα ψαν με τη ξιφολόγχη και το αίμα, που χύθηκε _ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ Ο Τ Υ Μ Β Ο Σ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ Σ Τ Ο ΚΑΛΠΑΚΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η "Φωνή του ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" για μια ακόμη φορά αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει όλους τους χωριανούς και τους φίλους αναγνώστες, έναν προς έναν, με πολλή αγάπη και εκτίμηση. Ιδιαίτερα η Φ.τ.Γ. ευ χαριστεί και τους συνεργάτες της, που προσφέρουν τις πολύτιμες γνώσεις τους και τα διάφορα ά ρ θ ρ α που γρά φουν. Στέκεστε αγαπητοί φίλοι, στο πλάι μας και με την ενίσχυση σας μας δίνετε τα "όπλα", για να μπορούμε να επιτελούμε σωστά και αποτελεσματικά το διακόνημά μας. Η αναγνώριση της προσφοράς σας αποτελεί όχι μόνο χρέος μας αλλά και απεριόριστη αγάπη και εκτίμηση, γιατί μας βοηθάτε στο δύσκολο έργο μας και μας δίνετε τη δύναμη να το συνεχίσουμε, ιδίως όταν οι δυσκολίες, οι αντίξοες συνθήκες, οι ενάντιες δυνάμεις κ.λ.π. μας δημιουργούν εξουθενωτικές καταστάσεις. Βοηθοί και συμπαραστάτες είστε όλοι σας αγαπαητοί μας αναγνώ στες και φίλοι χωριανοί γι αυτό είμαστε υπερήφανοι και ευχαριστημένοι. Η Φ.τ.Γ. Το καλοκαίρι στα χωριά μας, στα καφενεία και στα πέτρινα πεζούλια -καθώς ειπαμε, γίνεται αντάμωμα όλων των χωριανών ντόπιων και ταξιδιωτών, εσωτερικού και εξωτερικού που λέμε, που τα λέμε καθώς στις πόλεις χανόμαστε. Εδώ είμαστε όλοι μαζί και στ' αντάμωμά μας καταθέτουμε όλα τα θησαυρίσματα τα παλιά που στοχαζόμαστε για την πολύπαθη πατρίδα και την ξενιτιά. Προπαντός όμως οι ταξιδιώτες όλο και ξεδίνουν. Ολοι τους φωτίζουν εποχές, επιστρατεύουν βιώματα και επιζήσεις, εμπειρίες και παραστάσεις, αποθηκευμένες μνήμες, θυμήματα και αναμνήσεις. Παρατηρεί κανείς μια επικότητα (= αφήγη- άφθονο, την αθάνατη ε π ο π ο ι ί α του Καλπακιου, που μ α ζ ί με τη μάχη της Πίνδου, θ' αποτελέσουν χωριστό κ ε φ ά λ α ι ο στη Νεοελληνική Ιστορία.... Γίγαντας κραταιός, ο Ελληνικός στρατός, ύψω σε τ' ανάστημα του για ν' ανακόψει τη θύελλα. Α φ θ α σ τ ο ς σ' αντρεία κι αντοχή, σε ηρωισμούς κι αυτοθυσίες, μεταβλήθη κε, ο ίδιος σε θύελλα. Εκανε ατσάλι στήθος κ α ι χέρια, κ ι οπλίστηκε με κε ραυνό! Εγινε λαίλαπα, σίφουν να σ α ρ ώ σ ε ι τους επ»4>λ. ~»μείς. Υ π ε ρ ή φανος,.ε το κεφάλι ψη λά βάδιζε προς τη Ν ί κ η. Εθαυματουργησε, για να δείξει α κ ό μ α μ ι α φ ο ρ ά, πως ζεί μέσα του, η ίδια ψυχή που'στησε τα τρό π α ι α μιας Σαλαμίνας κ ι ενός Μ α ρ α θ ώ ν α. Ν. ΦΑΚΙΔΗΣ ΛΟΧΙΑΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ, ΠΟΛΕΜΙΣΤΉΣ ΤΟΥ 40 ΤΑΙΙΑίηΤΕΣ ση, σε γεγονότα προγενέστερα με μεγαλοπρεπές ύφος, υψηλά νοήματα και μεγάλη έκταση), ξαναγεννημένη ζωτικότητα που στολίζεται από τα παλιά τα πέρασμένα με τις φράσεις σαν κι αυτές:... "Εμείς τότε είμαστε αλλιώς, είχαμε άλλη νοοτροπία κι άλλα φερσίματα, εμείς..., εμείς... και πάει λέγοντας. Ο λ ο λένε για το ένδοξο παρελθόν το ιστορικό, το πολεμικό, το φτωχικό και το χωριανικό. Νοσταλγίες παθιασμένες από τα παλιά. Ο ράθυμος ηλικιωμένος πληθυσμός παρατηρεί τη ζωή να κυλάει, ανησυχώντας για τους "αντικαταστατες" που, είτε ξεμακραίνονται από το εθιμικό είτε ξενιτεύονται φεύγουν μακριά γεμάτοι όνειρα για καλύτε- ρη ζ ω ή, καταξίωση, περισσότερα χρήματα. Τους πειράζει η χειμωνιάτικη μοναξιά, αλλά χαίρονται το καλοκαίρι που γεμίζει ο ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ από κόσμο, Αυτά κι άλλα πολλά παλιά καταγράφω σήμερα, κοιτούσαν Π ου καθώς με χ σ ξ ά οι ταξιδιώτες κάτι σιγομουρμούριζαν. - Κάτι σημειώνει αυτός κά Τ Qa n e, κ α Τ Qa γράψει, Πάντα αγαπητοί μου ταξιδιώτες, σας ακούω, σας σκέφτομαι και γράφω για μ πολλή αγάπη πισας στεύω, καθώς διακρίνω ότι Κ! εσείς μ' αγαπάτε και θέχ ε τ ε ν α κάνετε πάντα παρέα μ α ζ( μου. Νά'στε καλά αυτού στα ξ ε ν α που'στε. χ.μ. ΟΙΚ.

2 ΣΕΛΙΔΑ 2 Η Ε Π Ο Π Ο Ι ΙΑ T O Y 4Q ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Η. ΦΑΚΙΑΗ Η ΠΡΟΕΛΑΣΗ 19 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1940 ΤΟ Χ Α Ν Ι Τ Η Ι ΚΑΛΛΙΟΕΑΙ... Σήμερα ξεκινάμε. Τραβάμε να συναντήσουμε την πυροβο λαρχία μας που πηγαίνει στο "Χάνι της Καλλιθέας" κι α π ό εκεί για Βίγλα και Δέμα Γεροπλατάνου. Το Χάνι της Καλλιθέ ας το λεγόμενο και "Χάνι του Γαϊδάρου". Το "Χάνι της Καλλιθέας" εί ναι ένα παλιό χτίριο που, σε ει ρηνική εποχή, χρησιμοποιόταν για πανδοχείο. Ηταν σταθμός πούβρισκαν τροφή κι ανάπαυ ση, παλιότερα δε άλλαζαν τα ζώα τους, οι ταξιδιώτες Ιωαννί νων - Κόνιτσας - Πρεμετής. Το χτίριο αυτό, κατά την ολιγοήμε ρη διαμονή τους οι Ιταλοί, το'χαν χρησιμοποιήσει για κέ ντρο εφοδιασμού, φεύγοντας δε το'χαν εγκαταλείψει γεμάτο τρόφιμα. Θ ε έ μου!.. Τι πράμα είχαν κουβαλήσει μαζί τους αυτοί οι άνθρωποι; Και τι δεν είχε ο εφο διασμός αυτός: σωρούς τσου βάλια με ρύζι, αμέτρητα κιβώ τια μακαρόνια, στίβες κεφαλοτύρια, βαρέλια με λάδι, τενεκέδες με λίπος, χιλιάδες... λεμόνια και τόσα ά λ λ α πολλά τρόφιμα, α π ' τα οποία όσα μπο ρούσαμε, φορτώσαμε στα με ταγωγικά μας. Εδώ τριγύρω είχε γίνει μάχη και τα πτώματα πούταν ακόμα άταφα, μύριζαν φοβερά!.. Τόσο 3ιαστικά φύγανε α π ' την "Καλ λ ι θ έ α " οι Ιταλοί, που δεν πρό φτασαν, όχι μόνο τους νεκρούς τους ν α θάψουν, όχι το υλικό τους ν α σηκώσουν, α λ λ ' ούτε το καζάνι με το συσσίτιο τους τουλάχιστον ν' αναποδογυρί σουν! Κι έτσι, τα πρώτα τμήμα τα μας που'φτασαν εκεί βρή καν "φαΐστη φωτιά"!... Το "στραπάτσο" που'χαν πά θει οι Ιταλοί α π ' τις οβίδες του Κωστάκη, του Λυκαβιέρη του Μανούκα και του Δούκα, φαι νόταν ολοκάθαρο... Τα ίχνη δε της φοβερής μάχης που είχε επακολουθήσει, ήταν ακόμα νωπά. Κι έβλεπες: τραυματίες, άλλους μ' ανοιγμένες θανάσι μες πληγές ν α σέρνουνται στη γη και να βογγάνε α π ' τους πό νους, κι άλλους ξαπλωμένους να ξεψυχάνε σπαράζοντας!.. Πτώματα από άλογα και μουλά ρια χτυπημένα από οβίδες πυ ροβολικού, ά λ λ α ξακοιλιασμένα με τ' άντερα χυμένα χάμου κι ά λ λ α τυμπανιασμένα, ανά σκελα με τα πόδια τεντωμένα ψηλά, που'μοιαζαν σαν αναπο δογυρισμένα τραπέζια!... Πετα μένα φίρδην μίγδην: κομματια σμένα όπλα, πολυβόλα έτοιμα για πυροβόληση, σκορπισμέ νους γυλιούς, χυμένα καζάνια με φαΐ, σκορπισμένο πολεμικό υλικό... Ενα φορτηγό αυτοκίνη το είχε δεχτεί βλήμα πυροβολι κού κι οι ξύλινοι σκελετοί του ακόμα κάπνιζαν!.. Κοντά σ' αυ τά, ο σωλήνας ενός δικού μας πυροβόλου είχε σπάσει α π ' την πολλή χρήση κι ο προμηθευτής αυτού Δημητρούλης είχε διαμε λιστεί οικτρά! Στο σημείο αυτό είχε θαυμα τουργήσει και το ιππικό μας. Η 2α ίλη, της 2 α ς ομάδας ανα γνωρίσεως (Ιλαρχος Ηλιόπου λος), μ' ορμητικές επελάσεις και θαυμαστούς ελιγμούς, σά ρωσε τις εχθρικές οπιστοφυλακές κι επέφερε πλήγμα και πανι κό στο κύριο εχθρικό σώμα. Η πυροβολαρχία μας είχε φύγει α π ' την " Κ α λ λ ι θ έ α " την προηγούμενη, και μας δόδ*ηκε εντολή να την συναντήσουμε στο "Χάνι Δ έ μ α ", που βρίσκε ται στο δρόμο της "Μισογέφυρας". Α λ λ ά και κει δεν την συ ναντήσαμε γιατί, ακολουθώ ντας κατά πόδας το προελαύνον πεζικό κι αλλάζοντας προς "" ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΙΏΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝ1ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Τ Ο ΝΟΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ. (0653) ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Α Π Ο ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - Υ Λ Η Σ Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ 22 - Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) και (0651) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΟΥΚΑΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) και (0651) ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Χειρόγραφα που δημοσιεύονται ή όχι δεν επιστρέφονται. Οι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν τις απόψεις εκείνων που υπογράφουν. Τ' αριστερά κατεύθυνση, προ χώρησε. Φτάσαμε στο Γεροπλάτανο. Α λ λ ο κακό εδώ!... άλλες κατα στροφές!... ά λ λ α πτώματα κι άλλα αίματα!... Και τι δεν έβλεπες εδώ. Εδώ ο εχθρός είχε παρατή σει άθικτο, άφθονο πολεμικό υλικό, η σκορπισμένη δεν αλ ληλογραφία και τ' αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι στρα- Μ Το μικρό αυτό χωριό έχει ζή σει στιγμές αγωνίας και τρό μου!... Ο εχθρός είχε προβάλ λει αντίσταση και φοβερή μάχη είχε γίνει γύρω α π ' αυτό. Η οσμή των σαπισμένων μαυρι σμένων πτωμάτων, μαζί με τους καπνούς μερικών καμένων σπι τιών και τη "μπαρουτίλα", μας αναγκάζουν να φράξουμε τις μύτες με τα μαντήλια μας. Κάθε τόσο, ξεπροβάλλουν α π ' τα υπόγεια των χαμηλών σπιτιών του χωριού, φοβισμένες υπάρ ξεις, που ο τρόμος κι η αγωνία είναι ζωγραφισμένα στα πρό σωπα τους! Είναι οι χωρικοί του Γεροπλάτανου, που κλεισμένοι τόσες μέρες κάτου στα μου χλιασμένα κατώγια των σπιτιών τους, ξεπετιώνται σαν να βγαί νουν από τάφους, πέφτουν απάνου μας, μας αγκαλιάζουν και μας φιλάνε!... (Οι χωρικοί αυτοί ήταν ο μπάρμπα Κίκλης, ο Παπαθανάσης, ο μπάρμπα Νάσσης Χαρά λαμπος, η. γιαγιά Κονόμω Πα ρασκευή, ο μπάρμπα Λέξης Δ α λαγιάννης, ο Γιωρ-Μονέδας, ο μπάρμπα Τάσες (Αναστάσιος Ιωάννου) και μερικές άλλες γριούλες.) - Είν' αλήθεια αδέλφια πως ήρθατε! Είν' αλήθεια πως μας λευτερώσατε! Φύγανε οι τύ ραννοι!! - "Χριστός ανέστη! Χριστός ανέστη!" ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠ. ΚΙΤΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 (2ος όροφος) τηλ ΙΩΑΝΝΙΝΑ * ss/ τιώτες, δείχνανε την άταχτη φυ γή τους! Κι έβλεπες, μαζί με τα πεταμένα στρατιωτικά είδη και: μαντολίνα και κιθάρες, νότες τραγουδιών, ερωτικά σκίτσα κι άσεμνα καρτ-ποστάλ, άθικτα γυναικεία εσώρουχα, κομμα τιασμένα γυναικεία μεταξωτά υφάσματα, μπουκαλάκια αρώ ματα, κασετίνες μανικιούρ, κορσέδες και καλτσοδέτες γυ ναικείες, αντρικά εσωτερικά κουστούμια μαύρα "ασορτί" και τόσα ά λ λ α είδη, που καμιά σχέση δεν έχουν με πολεμι στές! "Προς θ ε ο ύ! Πού πήγαιναν αυτοί οι άνθρωποι; Τί σκοπούς είχανε;..." - Στο Βασιλικό (Τσαραπλανά) φτάσαμε μεσάνυχτα... Το πρωΐ ήταν ακόμα Ιταλοί, και το χω ριό, ύστερα α π ' αγωνία τόσων ημερών, κοιμόταν ήσυχα! Πα ντού βασίλευε νέκρα και μόνο τα γαυγίσματα μερικών σκυ λιών δείχνανε την ύπαρξη του χωριού, που'μοιαζε σα Βουβό κοιμητήρι!! Α έ ρ α ς ψυχρός φυ σούσε, που μας πέρναγε ως το κόκκαλο, το δε σκοτάδι ήταν τόσο πυκνό, που δεν σ' άφηνε να Βλέπεις μακρύτερα από δυό μέτρα. Ψυχή δε βρισκόταν να μας πει σε ποιο χωριό βρισκό μαστε και να μας δείξει το δρό μο που ζητούσαμε. Ξαφνικά μια σκιά, σα μαυρο φορεμένο φάντασμα, ξεπρό βαλε μες το σκοτάδι κι ερχό ταν προς το μέρος μας! Ηταν μια γριούλα, που ίσως η Αλονμινοχατασχεναΐ χ α ρ ά της που ξαναμπήκε ο στρατός μας στο χωριό της, δεν την άφηνε να κοιμηθεί! "Καλησπέρα κυρούλα μου..." - "Καλώς τα παιδιά μου, κ α λώς τα! Ελάτε πιο δω παιδάκια μου για θ α πατήσετε τα πτώμα τα!" Ανάψαμε το φακό και πραγ ματικά! Πλάι μας, τρία πτώματα δικών μας, φριχτά παραμορφω μένα. Γι' αυτό και τ' άλογα μας ήταν ανήσυχα. - "Στη μάχη πέσανε καλέ;" - " Ο χ ι παιδάκια μου, όχι! Τ' απομεσήμερο σκαλίζανε μια α π ' αυτές που λέτε "χεροβοβίδ ε ς " για να κάνουν ταμπακιέρες, και τους έσκασε μες τα χέ ρια... Αχ! και παν' χαμένα τ' άμοιρα τα παληκάρια!" - "Και δε μας λες κυρούλα μου, ποιο χωριό είν' εδώ;" - Από πού είστε καλέ και δεν ξέρετε τ' ωραίο μας χωριό; Εδώ είναι τα Τσαραπλανά, το ξ α κουσμένο Βασιλικό! Εδώ παι δάκια μου είναι το χωριό που'βγαλε τους " Κ α ρ ρ ά δ ε ς ". - "Τι'ναι οι " Κ α ρ ρ ά δ ε ς " κυ ρούλα μου; Εθνικοί Ευεργέτες;" - " Ν α ι παιδάκια μου, ναι! Εχουνε τη "φάμπρικα" στην Α θ ή ν α που βγάζουν τα ζαχα ρωτά!" - " Α Π Α!!! καταλάβαμε!" Στο Βασιλικό οι Ιταλοί είχαν εγκαταλείψει επτά βαριά πυρο βόλα, πολλά φορτηγά αυτοκί νητα, μοτοσυκλέτες, αμέτρητα ποδήλατα, σωρούς βλήματα, κιβώτια με σφαίρες και χειρο βομβίδες και πολλά ά λ λ α είδη υλικά, τα οποία χρησίμεψαν για "συρμαγιά" στο μεγάλο " Κ έ ντρο περισυλλογής λαφύρων" που συστήθηκε πιο ύστερα στο Βασιλικό. Αφού πήραμε διάφορες πλη ροφορίες α π ' τη γριά και μας έδειξε το δρόμο που ζητούσα με, αφήσαμε το Βασιλικό, στο οποίο σταματάει ο τοπικός δη μόσιος δρόμος, και πήραμε πά λι μονοπάτι. Περιπλανηθήκαμε όλη τη νύχτα στα χωράφια και τους αγρούς και ξημερώματα φτάσαμε στο Κεφαλόβρυσο. Α π ό εκεί για τα χωριά του Πωγωνίου, πέρα στις Δρυμάδες, στα Ελληνοαλβανικά σύ νορα με συνεχές κυνηγητό του εχθρού και μεθυσμένοι οι φα ντάροι μας φώναζαν: "Στ' Αργυρόκαστρο τώρα! Στ' Αργυρόκαστρο!" Ν.ΦΑΚΙΔΗΣ (και για την επιμέλεια Σ.ΟΙΚ.) - Σιόηροχατασχεναί

3 ΣΕΛΙΔΑ 3 ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Τώρα που κόπασε ο κονιορτός των εκλογών, τώρα που'χουν βγει τα εκλογικά αποτελέσματα και οι νέοι Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι, 8 α κληθούν σε λίγο ν' αναλάβουν τα καθή κοντα τους στους "Καποδιστριακούς" Δήμους και στα Δημοτικά διαμερίσματα, θ α καταθέσουμε νηφάλια μερι κές σκέψεις - απόψεις για έναν εποικοδομητικό διά λογο. Νερό, φως, δρόμοι, εύ ρυθμη λειτουργία των Δη μοτικών υπηρεσιών, καλύτε ρη παιδεία, μέριμνα για την τρίτη ηλικία, βοήθεια σε με μονωμένα ανήμπορα άτο μα, καλή ιατροφαρμακευτι κή μέριμνα, συχνότερη επί σκεψη, ιατρού, ταχυδρό μου, καλύτερη ασφάλεια τάξη και εφαρμογή των Ν Ο Μ Ω Ν ΤΗΣ ΠΟΑΙΤΕΙΑΣ. ΟΧΙ ΑΤΑΣΘΑΑΙΕΣ - Α Υ Θ Α Ι ΡΕΣΙΕΣ - ΜΙΚΡΟΕΓΩΙΣΜΟΙ. Τώρα -γράφω- κόπασαν οι κομματικές δυστυχώς αγκυλώσεις, οι αμφιλεγόμε νες φιλοδοξίες, η αντιπαλό τητα, ο μίζερος τοπικισμός και ατομικισμός, και οι δι χαστικές τάσεις, ό λ α αυτά ας αποτελέσουν παρελθόν, διότι είναι ανασταλτικά στοιχεία προόδου και ευη μερίας του τόπου. Καιρός για συλλογική δουλειά για πρόοδο. Α ς παρακολουθή σουμε τις απόψεις μας. Κι ό λ α αυτά όχι με κακό βουλες σκέψεις, αυτός δεν μας προτίμησε ή ακόμη το χειρότερο αυτός δεν μας ψήφισε κ.λ.π. Α ς δημιουργή σουμε ή μάλλον ας δη μιουργήσουν οι νέοι άρχο ντες κοινή και ενιαία συνεί δηση εργασίας. Απαντες γνωρίζουν όλα αυτά κι έχουν επίγνωση των δυνατοτήτων τους. Δεν εί ναι θαυματοποιοί. Θ α κου ραστούν, θ α στενοχωρη θούν, αλλά όλα αυτά μόνοι τους τα ζήτησαν. Θ α σχο λιαστούν αλλά και θ α ΕΠΑΙΝΕΘΟΥΝ. Τα πάντα κρίνονται. Αυτό είναι το μεγαλείο της Δημο κρατίας μας. Α ς προχω ρούν πάντα με το "ΓΝΩΘΙ Σ' Α Υ Τ Ο Ν " που'λεγαν και οι προγονοί μας. Από μας κάτι περισσότερο ήξεραν. Η δημοκρατία δεν απο κλείει κανέναν, από τη συμ μετοχή στα κοινά. Ομως ο λαός μας έχει και αισθητή ριο και καλό κριτήριο και Είναι καιρός να μπουν π.χ. σε ορθολογιστική τάξη τα πραγματικά προβλήματα του Δήμου και του χωριού μας. Οχι ατομικά και μεμο νωμένα. Αυτή η αντίληψη εί ναι παλαιοκομματική και όπου εφαρμόστηκε απέτυ χε. Να'χουμε επίγνωση, για τις κοινοτικές επιδοτήσεις, για τις στρεμματικές καλ λιέργειες, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τους νέους μας και γενικά για τα μικροπροβλήματα των χωριών μας. Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Ν Ω Π Ω Ν ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ " Ο ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΖ" Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Β. ΛΕΤΖΙΟΣ Γ Α Σ Τ Ο Υ Ν Η ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ Γ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΜΠΕΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΟΥ 14 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΤΗΛ.: ΑΘΗΝΑ MM» H * Λ %, JL Τ% f\ Ι awmouaiwo n^bmini^mhli ι. ^J^H H Εκλογικό τμήμα 246 Δήμος Καλπακίου. Εδρα Ανω ΡαΒένια. Εγγεγραμμένοι 433 Ψήσισαν 208. Ακυρα 5 Λευκά 0 Εγκυρα 203 Αειφόρος Ανάπτυξη 87 ΝΑΣ 17 ΝΑΕ 19 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2 ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 78 Εκλογικό τμήμα 247 Δήμος Καλπακίου Εδρα Γεροπλατάνου. Εγγεγραμμένοι 352 Ψήφισαν 233 Ακυρα 7 Λευκά 4 Εγκυρα 222 Αειφόρος Ανάπτυξη 94 ΝΑΣ 5 ΝΑΕ 19 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 10 ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 94 Εκλογικό τμήμα 248 Δήμος Καλπακίου Εδρα Δολιανών Εγγεγραμμένοι 506 Ψήφισαν 285 Ακυρα 10 Λευκά 7 Εγκυρα 268 Αειφόρος Ανάπτυξη 126 ΝΑΣ 15 ΝΑΕ 14 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 12 ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 101 Εκλογικό τμήμα 249 Δήμος Καλπακίου Εδρα Δολιανών Εγγεγραμμένοι 525 Ψήφισαν 311 Ακυρα 7 Λευκά 4 Εγκυρα 300 Αειφόρος Ανάπτυξη 108 ΝΑΣ 29 ΝΑΕ 11 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΊΕΣ i1 1 J u W M W T J K J D i JLXIZAZ KJANNiNDN «ΤΗΛ. t0617) 4t,S*M-41.<*«μόσουν τα φιλόδοξα προ γράμματα τους για το καλό του τόπου μας. Α ς αποδείξουν, οι φιλοδοξούντες ότι έχουν επί γνωση των υποχρεώσεων που'χουν αναλάβει. Ομως ας ακούσουν κι ένα "ευχα ριστώ" είναι κι αυτό ανα γνώριση των κόπων και των θυσιών τους για τον τόπο μας. Κάθε σχολιασμός μας θα'ναι εποικοδομητικός και καλοπροαίρετος. Τέλος ας έχουν κατά νου και το αρχαίο απόφθεγμα γι' αυτόν που βρίσκεται στην εξουσία: "... ότι αν θρώπων άρχει, κατά Νόμον άρχει ουκ αεί άρχειν" Α γ α θών. Δηλαδή: Τρία πράγμα τα πρέπει να θυμάται, όποιος βρίσκεται στην εξουσία ότι κυβερνάει αν θρώπους, ότι διαχειρίζεται την εξουσία σύμφωνα με το νόμο και ότι δεν κυβερνάει αιώνια. Μ ε αυτές τις απλές σκέ ψεις ευχόμαστε ολόψυχα σ' όλους καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους. Η Φ.τ,Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν 2002 ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ Jm Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α * ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ * SINONAX Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΦΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ TAMEVNA ανάλογα αντανακλαστικά. Αλλωστε κάθε φιλοδοξία είναι θεμιτή. Η μικρή μας εφημερίδα 8 α τους παρακολουθεί θ α στηρίξει τις καλές προθέ σεις τους, θ α επαινεί θ α υποδεικνύει, θ α τους καλεί σε διάλογο, αλλά και θ α κατακρίνει όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά. Πάντοτε συ νολικά κι όχι ατομικά. Δεν μας ενδιαφέρουν τ' ατομι κά του καθενός. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κι αυτοί αυτό το θέ λουν. Θ α θέλουν να εφαρ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ ΤΗΛ.: ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 120 Εκλογικό τμήμα 250 Δήμος Καλπακίου Εδρα Καλπακίου Εγγεγραμμένοι 288 Ψήφισαν 230 Ακυρα 12 Λευκά 2 Εγκυρα 216 Αειφόρος Ανάπτυξη 93 ΝΑΣ 6 ΝΑΕ 11 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2 ΔΥ ΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 104 Εκλογικό τμήμα 251 Δήμος «Καλπακίου Εδρα Καλπακίου Εγγεγραμμένοι 295 Ψήφισαν 263 Ακυρα 6 Λευ κά 5 Εγκυρα 252 Αειφόρος Ανάπτυξη 144 ΝΑΣ 4 ΝΑΕ 9 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2 ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 93 Εκλογικό τμήμα 252 Δήμος Καλπακίου Εδρα Κάτω ΡαΒενίων Εγγεγραμμένοι 239 Ψήφισαν 144 Ακυρα 4 Λευκά 3 Εγκυρα 137 Αειφόρος Ανάπτυξη 55 ΝΑΣ 15 ΝΑΕ 6 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5 ΔΥ ΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 56 Εκλογικό τμήμα 253 Δήμος Καλπακίου Εδρα ΜΑΥΡΟΒΟΥ ΝΙΟΥ Εγγεγραμμένοι 59 Ψήφισαν 37 Ακυρα 1 Λευκά 0 Εγκυρα 36 Αειφόρος Ανάπτυξη 12 ΝΑΣ 2 ΝΑΕ 12 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5 ΔΥ ΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 5 Εκλογικό τμήμα 254 Δήμος Καλπακίου ΕΔΡΑ ΝΕΓΡΑΔΩΝ Εγγεγραμμένοι 262 Ψήφισαν 217 Ακυρα 6 Λευκά 4 Εγκυρα 207 Αειφόρος Ανάπτυξη 91 ΝΑΣ 6 ΝΑΕ 19 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2 ΔΥ ΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 89 Εκλογικό τμήμα 255 Δήμος Καλπακίου ΕΔΡΑ ΧΡΥΣΟΡΡΑΧΗΣ Εγγεγραμμένοι 468 Ψήφισαν 287 Ακυρα 16 Λευκά 0 Εγκυρα 271 Αειφόρος Ανάπτυξη 63 ΝΑΣ 49 ΝΑΕ 14 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 20 ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 129 ΤΑ ΓΥΡΟ ΧΩΡΙΑ (ΡΟΥΨΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟ - ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ - ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ) Εκλογικό τμήμα 78 Δήμος ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΕΔΡΑ ΡΟΥΨΙΑΣ Εγγεγραμμένοι 135 Ψήφισαν 57 Ακυρα 1 Λευκά 1 Εγκυρα 55 Αειφόρος Ανάπτυξη 30 ΝΑΣ 13 ΝΑΕ? ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1 ΔΥ ΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 9 Εκλογικό τμήμα 68 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΕΔΡΑ ΒΑΣΙ ΛΙΚΟΥ Εγγεγραμμένοι 456 Ψήφισαν 199 Ακυρα 6 Λευκά 7 Εγκυρα 186 Αειφόρος Ανάπτυξη 95 ΝΑΣ 12 ΝΑΕ 5 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4 ΔΥ ΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 70 Εκλογικό τμήμα 69 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΕΔΡΑ ΒΑΣΙ ΛΙΚΟΥ Εγγεγραμμένοι 502 Ψήφισαν 205 Ακυρα 4 Λευκά 5 Εγκυρα 196 Αειφόρος Ανάπτυξη 103 ΝΑΣ 24 ΝΑΕ 10 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5 ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 54 Εκλογικό τμήμα 280 ΔΗ ΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΕΔΡΑ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ Εγγεγραμμένοι 197 Ψήφισαν 134 Ακυρα 2 Λευκά 1 Εγκυρα 131 Αειφόρος Ανάπτυξη 48 ΝΑΣ 20 ΝΑΕ 16 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 8 ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 39 Εκλογικό τμήμα 267 ΔΗ ΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΕΔΡΑ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Εγγεγραμμένοι 1 25 Ψήφισαν 70 Ακυρα 2 Λευκά 1 Εγκυρα 67 Αειφόρος Avar Γυξη 30 ΝΑΣ 2 ΝΑΕ 5 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1 ΔΥ ΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 29

4 ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΣΤΟ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟ όλους τους χωριανούς στο Σπίτι του Παιδιού και να ζή σουν οι χωριανοί μικροί και μεγάλοι στιγμές αγάπης και Χαρας Στόλισε την αίθουσα με σημαιούλες έδωσε στο χώρο εορταστικό περιβάλλον και ενώ το πικ-απ έπαιζε παραδο σιακά τραγούδια. Οι ακούραστες και πρόθυμες γυναίκες του χωριού έφτιαξαν λαχταριστούς λουκουμάδες που μοί ρασαν σε όλους. Χόρεψαν είπαν αστεία θυμήθηκαν τα παλιά. Ευχήθηκαν και του χρόνου. Οι φωτογραφίες είναι από την ημέρα αυτή. Η μια δείχνει την είσοδο του κτιρίου και η άλλη μια παρέα από χωρια νούς. Βασίλειος Μ ο ύ κ α ς ΩΡΑΙΟ Πήγα στο Κεφαλόβρυσο τον κόσμο να γνωρίσω φίλους γνωστούς και άγνω στους όλους να ευχαριστήσω. Αχ τι φιλόξενο χωριό δεν βρίσκω λόγια να σας ΕΚΑΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ο πρόεδρος του συλλόγου μας κ. Χρήστος Κούτας είχε την ωραία ιδέα μετά την κατάθεση στεφάνων να καλέσει Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι χωριανοί μετά την δοξολογία ανέβηκαν στο μνημείο των πεσόντων του Ιταλικού πολέμου για την καθιερωμένη κατάθεση των στεφάνων. Πιο λίγοι δυστυχώς από κάθε άλλη φορά. Εκεί τους περίμενε μια έκπληξη. Κάποιοι είχαν καταθέσει ένα στεφάνι. Πλησιάζοντας διάβασαν ότι το κατέθεσε το δημοτι κό σχολείο Κεφαλόβρυ σου. Συγχαρητήρια σε αυ τούς που είχαν την ιδέα. Δεν μπορούμε όμως να πούμε το ίδιο και για άλ λους που έλαμψαν δια της απουσίας τους. Εμείς θεω ρούμε δικούς μας ανθρώ πους αυτούς τους ήρωες γι' αυτό αφιερώνουμε στους Κεφαλοβρυσίτες για να τους ευχαριστήσουμε το παρακάτω ποίημα που έγραψε γι αυτούς ο Παπαγιώργης Κολιούσης. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΣΕΛΙΔΑ 4 Σαν πάνε ξένοι στο χωριό βγαίνουν τους καρτερούνε, τους δέχονται όλους με χα ρά και τους φιλοξενούνε. Κι άλλο παράδειγμα καλό τιμά τον εαυτόν τους, οι κοπελιές παντρεύονται όλες μες στο χωριό τους ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑ! ΠΩΛΗΧΙΣ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΟΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: ΙΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΑΜΒΕΤΑ ΤΗΛ.: ΚΑΙ Ο ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MERCEDES - ΒΕΝΖ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΓΟΥΣ 151 ΤΗΛ.: FAX ΑΘΗΝΑ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ ΚΟΥΦΑΛΑΣ Ωραίο Κεφαλόβρυσο με τα πολλά στολίδια, όλοι να σε προσέξουνε να κάνουνε τα ίδια.»!f Στο Κεφαλόβρυσο αν παν μπουζούκια και κλαρίνα το ξέρουν το γνωρίζουνε 8α τα περάσουν φίνα. Αχ δεν μπορώ να σας το πω Αχ τι φιλόξενο χωριό. Ωραίο Κεφαλόβρυσο στολίζεις το Πωγώνι όπως στολίζει τα πουλιά σαν κελαδάει τ' αηδόνι. Σύρτε στο Κεφαλόβρυσο εδίματα να δείτε ύστερα σε όλα τα χωριά να πάτε να τα πείτε. Ωραίο Κεφαλόβρυσο με τα πολλά καλά σου, ηδελα νάμουνα κι εγώ για πάντοτε κοντά σου. ΜΑΙΡΗ Π ΑΛΑΛΗ ΤΡΑΓΟΥ&ΙΣΤΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΡΠΟΖ ΜΟΥΣΙΚΟΙ (ΚΛΑΡΙΝΟ) &ΑΚΈΊ& 17α ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ - ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΑΗΜΗΤΡΟΣ ΤΗΛ.: και ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Σ. Π Α Ν Ο Σ Π Ο Υ Κ Ε Β Ι Λ 16 ζονμερα ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 2 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) ΤΗΛ.: 0651/71108 Οικίας: ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΠΑΒΑΖΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΗΛ.: Τ Η Λ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΝΙΚΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ πεντ ανο0τΐ ΜΕ 8.QAff f 111 : 827' 'Μ ΛΕΩΦ λ ΠΆΤΟΥ 18 : ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΑΓ. ΛίΡ&ΟΝΟΙ 3 ; : %# 6<ό< ΓΡΛΦέΛν ΤΗΛ. & ί ΑΧ ; 8 IS 845 ΚΑΦΕ ΟΥΖΕΡΙ Ό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ" ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΜΕΖΕΑΕΣ Θ Ο Α Ω Ρ Η Σ ΛΥΚΟΜΑΝΗΣ Αλικαρνασσού και Αστρου* - ΤΗΛ Α Θ Η Ν Α

5 ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑΑΑΑΑΣ - ΑΛΒΑΝΙΑΣ Ανακοινώθηκε ότι πρόσθετα κονδύλια ύψους 9 0 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για στήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας σε μεθοριακό επίπεδο της ολοκληρωμένης περι φερειακής ανάπτυξης Ελλάδας - Αλβανίας με κοινοτική πρωτο βουλία του προγράμματος INTERREG III. Το πρόγραμμα αυτό θ α χρηματοδοτήσει κυρίως την ανα βάθμιση των έργων συνδέσεως στις μεθοριακές' περιοχές Ελ λ ά δ α ς - Αλβανίας, τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων, των τε λωνειακών εγκαταστάσεων και του μεθοριακού ελέγχου ασφαλείας. Ετσι θ α χρηματοδοτηθεί η προώθηση της οικονομι κής ανάπτυξης και της απασχόλησης μέσω μέτρων για την εν θάρρυνση συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, την προστασία και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και κοντολογίς την προώθηση νέων θέσεων απασχόλησης. Τονίζεται ιδιαιτέρως η στελέχωση των υπηρεσιών αυτών ν α γίνει από ανέργους των παραμεθορίων περιοχών. Αυτό πρέπει να είναι το πρώτιστο μέλημα του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για ενθάρρυνση των μόνιμων κατοίκων των παρα μεθορίων περιοχών μας. ΣΕΛΙΔΑ 5 το ΓΕΦΎΡΙ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Το γ ν ω σ τ ό γ ε φ ύ ρ ι της Κ ό νιτσας, είναι έ ν α α π ό τ α σ τ ο λ ί δ ι α της Κ ό ν ι τ σ α ς, π ο υ είναι μ ι α π ε ρ ι ο χ ή με π λ ο ύ σ ι ο φ υ σ ι κ ό π ε ρ ι β ά λ λ ο ν, ποι κιλόμορφο, ανάγλυφο και με σ π ά ν ι α ε ί δ η φυτών κ α ι ζώων. Είναι μ ο ν ό τ ο ξ ο, θ ε μ ε λ ι ω μ έ ν ο κ α ι κτισμένο α π ό τον Πυρσογιαννίτη πρωτομά στορα Ζιώγα Φρόντζο το κ α ι σ υ ν δ έ θ η κ ε με δραματικές ώρες στην ι σ τ ο ρ ί α τ ο υ α π ό τότε, τ ο με την Ιταλική ε ι σ β ο λ ή το κ α ι μ ε την εμφυλιοπολεμική περίοδο Μ ν ή μ ε ς δ ό ξ α ς Ιστορίας κ α ι θ ρ ύ λ ω ν. Κ ά θ ε φ ο ρ ά π ο υ πηγαίνουμε στην Κ ό ν ι τ σ α το θ α υ μ ά ζ ο υ μ ε κ α ι το κ α μ α ρ ώ ν ο υ μ ε. ΤΑ ΤΖΑΚΙΑ Φέτος πολύ γλήγορα άναψαν τα τζάκια. Ο ι πολλές Βροχές και το κρύο από το καλοκαίρι ακόμη μας έκαναν θ α θέλουμε ζε στασιά. Και τώρα που το κρύο όλο και περισσότερο "τσούζει" ξανακαπνίζουν τα τζάκια μας. Χειμώνιασε. Α λ λ ά με την πάροδο του χρόνου λιγοστεύουν κι αυτά. Αλλοτε μπαίνοντας μέσα στο σπίτι -στη μάννα του σπιτιούπου λέμε, έβλεπες το τζάκι την καμινάδα, και στο πρέκι του τις παλιές φωτογραφίες των προγόνων μας να το στολίζουν, το μπουχαρί με το κούτσουρο στη φωτιά το τσουκάλι δίπλα και τη χρυσοκεντημένη κι όμορφη τσακοποδιά. Τώρα ό λ ο και λιγότερα τζάκια καπνίζουν, οι μασίνες βολεύ ουν καλύτερα -ζεσταίνουν μαγειρεύουν, άσε τις ηλεκτρικές κου ζίνες, τα καλοριφέρ και τις κλιματιστικές συσκευές που κάνουν την εμφάνιση τους- και το τζάκι τόχουμε για "αντίκα" παρά για ζεστασιά - κι ό λ α αυτά για να δείχνουμε τον αρχοντοχωριατισμό μας και την αστικοποιημένη πλέον ζωή μας. Ομως σε μένα και σε πολλούς άλλους στη μνήμη μου έχει σφηνωθεί, εκείνη η παλιά εικόνα του τζακιού που μας μάζευε όλους γύρω - γύρω για να ζεσταθούμε, που τρώγαμε στη γωνιά το ζεστό τραχανά, τη νόστιμη φασολάδα και κατ' άλλους τη "μαμαλίγκα" κατ' εμέ τον "ΠΑΣΙΑΛΙ". Και μ' αυτά καλό ΧΕΙΜΩ ΝΑ. ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ ΑΠΟ Τ0Μ ΜΠΑΡΜΠΑ ΧΙΛΙ0-ΜΑΡΗ Αγαπητέ κύριε Οικονόμου Σας καλημερίζω εσάς προσωπικά και όλο σας το Συμβούλιο για την δράση σας. Εύχομαι πάντα υγεία και προκοπή για να μην χαθούνε τα χωριά μας. Η εφημερίδα είναι θαυμάσια με τα χαμπέρια της και ιστορίες του χωριού. Εύχομαι πάντα όλοι χαρούμενα να περνάμε σας χαιρετώ. Μπάρμπα Χίλιο Μάρης Ο αείμνηστος Μπάρμπα Χίλιος Μάρης ο Ρωμπανινομεροπαίος καδές υπέγραφε, λίγον πριν από το πανηγύρι του χωριού του, έφυγε για το ατέλειωτο ταξίδι στην αιωνιότητα. Ας είναι το παρακάτω ποίημα του ένα μικρό ευλαβικό μνημόσυνο. (Αιωνία η μνήμη του). Γιο το Ιστορικό Enos ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΠΑΛΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Siva Shoes ΠΛΑΤΩΝΟΣ 7 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΤΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ Ρ. ΤΖΕΓΚΑΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 40 Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι μου τσιφλιωκιώτες δ α γράψω μια πραγματική ιστορία για τον πόλεμο και την ελευδερία. Ηταν το χίλια ενιακόσια σαράντα έτος που εμείς φτιάξαμε το ΕΠΟΣ Βέβαια περάσανε εξήντα δύο χρόνια μα Η ΝΙΚΗ μας δ α ζει αιώνια. Τότε πήγα και γω τρίτη φορά στρατιώτης όπως κάδε Ελληνας και πατριώτης αλήδεια με τι δ ά ρ ρ ο ς και ορμή τρόμαζαν σαν μας Βλέπανε οι Ιταλοί. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΠΑΦΡΑ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν ΤΗΛ Ο ι κ ΠΑΙΔΙΚΑ Ε Ν Δ Υ Μ Α Τ Α BABY HOUSE ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΥΝΤΑ ΤΗΛ.: ΚΟΝΙΤΣΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ε Ω Σ 132ΤΗΛ Δεν είμασταν πολεμοχαρείς μα σας σε πειράζουνε μπορείς φυσικά εμείς το δίκιο είχαμε και στις μάχες με όρεξη μπήκαμε. Θυμάμαι εκεί στο Καλπάκι που φέραμε τους Ιταλούς καπάκι και συνέχεια στην Αλβανία πάει ρεζίλι έγινε η Ιταλία. Οι εχδροί όπου τότες περάσανε τα σπίτια σας όλα ρημάξανε έτσι είχαμε μάδει μα και στ' άλλα χωριά το ίδιο έχουν πάδει. Για τον πόλεμο τι να πω πόσες φορές κινδύνεψα να σκοτωδώ με τις μεγάλες επιδέσεις όχι δεν αφήναμε τις δέσεις. Στην Κλεισούρα τρεμπεσίνα λες και ρίχνανε βενζίνα όλος ο τόπος καιγότανε και πόσοι φίλοι σκοτωνότανε. Αυτά ποτέ δεν δα ξεχάσω κάδε όχι για τους φίλους μου 8α κλάψω άδαφτοι μέναν μερικοί Ελληνες φαντάροι μα και.. ιοί. Δεν λέω για κατορδώμαν α πως περνάμε τα υψόμετρα σαν ξεφωνίζαμε ΑΕΡΑ οι Ιταλιάνοι τους έπιανε φοβέρα. Την αλήδεια δ α την πω μπορεί άλλοι να το έχουν μυστικό δεν πολεμούσανε οι Ιταλοί όχι δεν ήτανε δειλοί. Μόνοι τους παραδινότανε γιατί να σκοτωνότανε Μπόνο Γκρέκο μας φώναζαν οικογενειακές φωτογραφίες αράδιαζαν. Ιο νον βόλε γκουέρα περκέτσίε φαμίλια λ α κάζα σενιόρα μπαμπίνοτρι πίκολα Εγώ δεν δέλω πόλεμο γιατί έχω οικογένεια στο σπίτι γυναίκα και τρία μικρά παιδιά. Ο πόλεμος είν' τρομερός μα δεν γίνεται κι αλλιώς οι μεγάλοι κυβερνούνε και μεις κάνομε ότι μας πούνε. Αχ πως δέλω την ειρήνη και να είχα την ευδύνη όλοι οι λαοί νάμαστε αδέρφια χωρίς σκοτωμούς και τέτοια. Οι νέοι ας αγωνιστούνε μήπως παγκόσμια ειρήνη δούνε ολόψυχα το εύχομαι και υγεία όλοι ας έχομε. Αχ. Μ. Μάρης Ρωμπατιν < :ροπαίος Πολεμιστής του 4 0

6 ΤΟΠΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ Συνεχίζουμε και σήμερα με τοπικά ιδιώματα του χωριού μας και της γύρω ευρύτερης περιοχής. ραγιάς = δούλος ρακογιάλι = μικρό ποτήρι που πίνουν τσίπουρο ρακί = το τσίπουρο ραπόρτο = έκθεση περι γραφή ραχάτι ή ρεχάτι = τεμπέ λης - αργόσχολος ρεμούλα = λεηλασία ρημάδι και ρημαδιό = έρημος, μοναχός χωρίς να έχεις κανέναν δικό σου άν θρωπο. ρόκα = ξύλινο υφαντουρ γικό εργαλείο κυρίως από κρανιά με σχήμα λεπτής ρά βδου, στην άκρη τυλίγουν το μαλλί που γνέθουν οι γυναί κες και το κάνουν λεπτό νήμα ροκάνι = ξυλουργικό ερ γαλείο για ίσωμα του ξύλου ρινί = η λίμα που τροχάμε ροβόλι = περίστροφο πι στόλι ροδάνι = εργαλείο που μαζεύει το νήμα της ανέμης σε μασούρια. Φρασ. Η γλώσ σα πάει ροδάνι (δηλαδή λέει πολλά κ.λ.π.). ραζοβίύζι ή ρακοβύζι = λαστιχένιο ομοίωμα θηλής μαστού με το οποίο βυζαί νουν τα μωρά. ρουφιάνος = εκείνος που συκοφαντεί και χαίρεται να εκθέτει τον άλλο. Συνώνυμα προδότης, σπιούνος, χαφιές. Φράσεις: Μη κάνεις καμιά ρουφιανιά. Είναι πρώτος στη ρουφιανιά κλ.π. ραμαζάν ή ραμαζάνι = Τούρκικη λέξη. Θρησκευτική γιορτή, με νηστεία εγκράτεια και υπακοή στις θεϊκές εντο λές του Μωάμεθ. ραμί = χαρτοπαίγνιο που παίζεται με τέσσερις παίχτες και 52 χαρτιά. ράμμα = κλωστή στην ια τρική χρησιμοποιείται και στη χειρουργική κυρίως για κλεί σιμο τραύματος, πληγής. Λέ ξεις και φράσεις: έσκισε το χέρι του και του'καναν τρία ράμματα. Μεταφορική φρά ση: Εχω ράμματα για τη γούνα σου (δηλαδή διαθέτω εις βά ρος σου στοιχεία ή γνωρίζω πράγματα που μπορούν να σε εκθέσουν και να σε μειώσουν ανεπανόρθωτα). ροβολάω = κατηφορίζω ρουτί = γυναικείο υποκάμι σο ράτσα = φυλή, γενιά ρεζές = κλάπα παραθυ ριού ή θύρας ρούγα = δρόμος ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ! ΙΎΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ρούβλι = Ρωσική νομι σματική μονάδα ρουθούνι και ρουθού νια = τα δύο μικρά ανοίγμα τα της μύτης. Φράσεις: Μου μπαίνει στα ρουθούνια. Εχει γερό ρουθούνι. Δεν έμεινε ρουθούνι (δηλαδή σκοτώθη καν όλοι) κ.λ.π. Τώρα που κόπασε ο ανταγωνισμός, οι αντεγκλήσεις των υποψηφίων οι μετακινήσεις των υποψηφίων και οι προτιμήσεις των φηφορόρων και διαμορφώθηκε η πα ρούσα κατάσταση σ' όλους τους Δήμους και Κοινότητες της χώρας μας μας δίνεται το δικαίωμα να πούμε μερικές αλήθειες. Παρατηρώντας δηλαδή τα πράγματα συνολι κά, λέμε ότι η Α ' κίνηση του Α υποψηφίου ήταν καλή ή η Β' κίνηση του Β υποψηφίου ή η αλλαγή προτίμησης του ήταν κακή κ.λ.π. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι εκτός από την αρετή υπάρχει και το κακό - καθώς έλεγαν οι στωικοί φι λόσοφοι χαρακτηρίζοντας μάλιστα ευεργετική την πα ρουσία του κακού στη ζωή μας. ρουμάνι = έκταση με πυ κνά δέντρα και θάμνους ρουπώνο = βουλώνω τρύπες, αποοτομώνω κά ποιον. Φρασ. Μ ' αυτό που του'πε τον ρούπωσε δηλαδή τον αποστόμωσε. ρούπι = παλιά μονάδα μή κους, υποδιαίρεση του εμπο ρικού πήχη (το 1/8). Φρασ. Δεν κάνω ρούπι, δηλαδή δεν μετακινούμαι καθόλου από τη θέση μου. ρουσφέτι = χαριστική πα ροχή. Ιδίως από τους πολιτι κούς π.χ. Συνεχώς ζητάει διά φορα ρουσφέτια ή τα κόμμα τα κρατούν με το ρουσφέτι τους πολίτες κ.α. Ρωμαίικο = αυτό που σχετίζεται με τους Ρωμιούς. Ρωμαίίκο φιλότιμο. Ρωμαίικη γλώσσα. Να ζήσει το ρωμαίι κο κ.λ.π. Στο άλλο φύλλο συνέχεια και περισσότερα. Σ.ΟΙΚ. Στη ζωή μας δηλαδή γενικά, εκτός από την αρετή ως ελέχθη υπάρχει και το κακό, του οποίου η παρουσία ΜΠΟΡΕΙ να αποδειχτεί ευεργετική στη ζωή μας για δύο λόγους: Πρώτον, χωρίς κακό δεν θ α μπορούσαμε να εκτιμήσου με την αξία της αρετής. Παρατηρώντας την ατέλεια και τις αρνητικές συνέπειες του κακού, διαπιστώνουμε με με γαλύτερη σαφήνεια την αξία της αρετής. Δεύτερον αυτό τούτο το γεγονός μπορεί να συμβάλλει στην ηθική άσκη ση μας και στη σωστή (καλή) εκτίμηση των πραγμάτων, γε γονότων και γενικά της πολιτικής και οικονομικοπολιτικής ζωής. Στην προσπάθεια μας να καταπολεμήσουμε την Α ' ή Β' κίνηση, αναγκαζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι. Αμπε λοφιλοσοφίες βέβαια, αλλά είναι κι αυτά απλά και χρήσι μα συμπεράσματα από τις εκάστοτε εκλογές. Η ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ Το τελωνείο Μέρτζιανης 8α είναι έτοιμο ως τα Χριστούγεννα. Κοινή επίσκεψη στην υπό κατασκευή συνοριακή διάβαση στις "Τρεις γέφυρες" πραγματοποίησαν ο αντιπρόεδρος της Αλβα νικής κυβέρνησης και Υπουργός των Εξωτερικών Ιλίρ Μέτα, με τον πρέσβη της Ελλάδας στα Τίρανα κ. Δημήτρη Ηλιόπουλο και επιθεώρησαν τη γέφυρα της Μέρτζιανης πάνω στον Αώο και τις εργασίες που βρίσκονται προς το τέλος καθώς κι όλες τις κτι ριακές εγκαταστάσεις και την υποδομή της διάβασης από τις δύο πλευρές των συνόρων. ΑΝΑΑΙΦΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Μ Α Σ Η ΠΑΛΙΟΥΡΗ Με το γενέθλιο της Δεσπίνης Ημών Θεοτόκου (8 Σεπτεμβρίου) σχεδόν τε λειώνουν τα πανηγύρια στα χωριά μας. Η γνωστή μας " Π Α Λ Ι Ο Υ Ρ Η " είναι τα τε λευταία πανηγύρια: Στη Μο νή Βελλάς, στα Κάτω ΡαΒένια, στα Δόλιανά και το Ωραιόκαστρο (παλιότερα Λαχανόκαστρο) και σιγά σι γά πηγαίνουμε για το ΧΕΙ ΜΩΝΑ. Θ α κλείσουμε αυτόν τον κύκλο των πανηγυριών, όπως ακριβώς τα περιγρά φει ο δικός μας αείμνηστος Γ. ΓΑΓΑΡΗΣ το Σεπτέμβριο του 1896 στην εφημερίδα του Η Φ Ω Ν Η ΤΗΣ ΗΠΕΙ ΡΟΥ.... Εις τας πανηγύρεις, συ ναθροίζονται εκ των πέριξ χωρίων... όπως το μεν αποδώσωσι τας θρησκευτικός τιμάς και λατρείας τη Θεο τόκο, συνεορτάζοντες την επέτειον του γενεσίου Α υ τής δια λιτανειών και πανυχίδων (πανυχίς = ολονύκτια εορτή - λειτουργικός εορτα σμός δ ι ' όλης της νυχτός), το δε παραδιδόμενοι εις διαφόρους διασκεδάσεις ΣΕΛΙΔΑ 6 αναζωπυρώσι τας μετ' αλ λήλων σχέσεις προς κοινήν ωφελείαν των Κοινοτήτων. Ο ι πανηγύρεις ήρχοντο πάντοτε μετά ιεροτελεστίας και μεγίστης κατανύξεως, Οι κ.κ. Μέτα και Ηλιόπουλος ζήτησαν την επίσπευση των ερ γασιών, έτσι ώστε η διάβαση αυτή, που θα είναι η τρίτη που θα συνδέει τις δύο χώρες να είναι έτοιμη για τις γιορτές των Χρι στουγέννων για να διευκολύνει τη μετακίνηση των Αλβανών πο λιτών που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας. Η νέα αυτή "πύλη" εισόδου και εξόδου, πολύ θα εξυπηρετή σει τα χωριά μας και όλη την ευρύτερη περιοχή μας. ^ ^ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΠΟΥΠΟΥΚΛΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΚΙΤΙΟΥ ΕΥΛΟΧΙΑ Πολιτικοί Μηχανικοί ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ- ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙ! ΕΚΛΟΣΕΙΣ ΟΙΚΟΑΟΜΙΚΩΝ ΑΑΕΙΩΝ - ΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 32 (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) ΤΗΛ ΟΙΚΙΑ: ΓΡ. ΙΕΝΟΠΟΥΛΟΥ1 (ΑΝΑΛΗΨΗ) ΤΗΛ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ ΛΙΑΠΗΣ Καυσόξυλα - κάρβουνα Ηπείρου τηλ και Κινητό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφείο: Αριστοτέλους 16 τηλ Οικία: Φιλελλήνων 26 τηλ ων επιβάλλων είναι ο εν με γαλοπρέπεια τελούμενος Αγιασμός, εν μέσω τοσού του πλήθους επιβοώντος το "Κύριε ελέησον", διαχέει δε μετά ταύτα την φαιδρό τητα εις τους προσκυνητάς, οίτινες εν διαχύτω ευθυμία αφιερούνται ταις διασκεδάσεσι.... Γ. ΓΑΓΑΡΗΣ 1896 ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΖ 2ο χιλ. Περάματος - Κρύας ΤΗΛ ΚΑΙ Για γάμους πανηγύρια και εκδηλώσεις ειδικές τιμές. KEY'S HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TESIO & F.A.I.P. ΤΗΛ.: και ΚΙΝΗΤΟ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 12

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΙ 2002 ΣΕΛΙΔΑ 7 Μ7 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΑ Ο ι εκλογές τελείωσαν. Ο ι κύκοι έκλεισαν. Ο λαός εξέφρασε την προτίμηση του. Καθένας πή ρε τα ποσοστά του και τους σταυρούς, κατ' άλ λους ευχαρίστησης και προτίμησης, κατ' άλ λους σταυρούς μαρτυρίου, υπευθυνότητας και εργασίας. Τώρα αν καλώς ή κακώς εκφράστηκε ο λαός, αυτό θ α το δείξει η τετραετία. Μετά από τέσσερα χρόνια θ α κληθούμε -νάμαστε καλάνα επιβραβεύσουμε ή να τιμωρήσουμε τους εκλεκτούς μας. Ω ς τότε καλή δουλειά και καλή τύχη σ' όλους τους νέους εκλεγμένους Κοινοτικούς και Δημο τικούς Συμβούλους. 01 ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ 01 ΓΥΝΑΙΚΕΣ Εκείνο που ιδιαίτερα παρατήρησα σ' αυτές τις εκλογές ήταν ο μεγάλος αριθμός των γυναικών υποψηφίων στις Νομαρχιακές και Δημοτικές εκλογές. Βέβαια αυτό ήταν αποτέλεσμα και του Νόμου για την ποσόστωση στα ψηφοδέλτια. Τόσα χρόνια οι γυναίκες απέφευγαν συστημα τικά τη συμμετοχή τους στα κοινά - εκτός ελαχί στων εξαιρέσεων. Ηθελαν τη γυναίκα μακριά από τα κοινά. Αυτή λοιπόν η εποχή πέρασε, και οι γυναίκες με ορμή με όρεξη μπαίνουν στα κοινά και δίνουν έντονο γυναικείο χρώμα. Καιρός να δούμε αυτή την αλ λαγή. Οι γυναίκες με την μαχητικότητα τους, και με την νοικοκυροσύνη τους, ίσως αλλάξουν τα πράγματα. Πάντα θ α τις παρακολουθούμε. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΓΕΛΙΟ ΜΕ... ΝΟΗΜΑ Προεκλογικά κατηγορούσε τον αρχηγό της αντίπαλης παράταξης με βαριές εκφράσεις για όλους, κλέφτες, ανίκανοι ανάξιοι παραβάτες κ.α. Ο φίλος τον άκουγε σιωπηλός και σκεπτι κός, πάντα όμως μ' ανοιχτό το πουκάμισο του και χωρίς γραβάτα. στάει μάλιστα και πολλά, άλλος οραματιστής, με σπουδαίες ιδέες, άλλος εργατικός για τα κοι νά - ο ίδιος δεν έχει προσφέρει τίποτε, και από την φύση του αμελής, τεμπελούλης, καλοπερασιάρης άβουλος και το σπουδαιότερο να κρίνει τα πάντα και να σχολιάζει τα πάντα. Καλά έλεγαν οι παλιοί: Τι τα θέλεις αυτά. Αμα δεν σε θέλουν στο χωριό μην ρωτάς πούναι του παπά το σπίτι. Τι να τα κάνεις τα βιογραφικά και τις φωτογραφίες. Τι κενοφιλοδοξίες που'χει ο άνθρωπος! ΠΟΙΟΣ ΝΙΚΗΣΕ; Ακούω πολλές φορές, τώρα που'ληξαν οι το πικές εκλογές, ποιο κόμμα νίκησε; αυτό κατά τη γνώμη μου είναι λάθος. Στην τοπική κοινωνία μας, στα χωριά μας δεν πρέπει να επικρατεί αυτό, πρέπει ν' απηχεί η συ νολική αντίληψη για τα τοπικά ζητήματα. Ο κα θένας μας έχει την κομματική του προτίμηση, ανήκει ιδεολογικά σ' ένα κομματικό χώρο. Είναι ευχαρίστηση για τον καθένα, είναι δικαίωμα, εί ναι υποχρέωση πιθανόν, είναι επιλογή ζωής, εί ναι απόλυτα σ' αυτό το δημοκρατικό δικαίωμα. Εδώ όμως δεν έχουμε κόμματα. Εχουμε παρατά ξεις, συνδυασμούς, όχι όμως κόμματα. Ο ι συν δυασμοί δεν αφορούν πολιτικές διαφορετικές. Συνιστούν διαφορετικές λογικές, που συναντώ νται ασφαλώς στη λύση των τοπικών προβλημά των, που δεν είναι δυνατόν να προσεγγίζονται κομματικά, αλλά με τοπικά κριτήρια, ενταγμένα βέβαια στο ευρύτερο περιβάλλον. Νικητής λοιπόν είναι αυτός που παίρνει στα χέρια του τις τύχες των τοπικών προβλημάτων και διεκδικεί από το κράτος την πολιτεία ό,τι του ανήκει, αλλά και αναλαμβάνει και τις υποχρεώ σεις να βοηθήσει τον τόπο του. Εμείς λοιπόν είμαστε υπεύθυνοι για όλα κι όχι η απρόσωπη πολιτεία. ΝΕΕΣ ΚΤΗΝ0ΤΡ0ΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΑΕΣ Σκαλίζοντας όμως σκαλίζοντας τα Δημοτικά, αποδείχτηκε ότι ο αρχηγός της άλλης παράτα ξης, σοβαρός και πάντα με γραβάτα ήταν κατά τις δικαστικές αποφάσεις καθαρός και χωρίς παραβάσεις. Κι εκείνος που τον κατηγορούσε παραβάτης. "Πράσινο φως" για νέες κτηνοτροφικές μονά δες και για μετεγκατάσταση πτηνοτροφικών μο νάδων ανάβει με την υλοποίηση του αναλόγου προγράμματος του Γ' Κ.Π.Σ. δηλαδή για βελτίω ση ή και συμπλήρωση εγκαταστάσεων και επε ξεργασίας αποβλήτων. Λοιπόν ανήμερα των εκλογών παρουσιάαστηκε να ψηφίσει ο φίλος στους κατάπληκτους συν δημότες του -που όλοι κάτι μουρμούριζαν με γραβάτα και τότε είπε: "Καλύτερα με τις γραβά τες κι όχι με τους παραβάτες" κι έπεσε γέλιο πο- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως και τις 10 Δεκεμβρίου για την χορήγηση της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης. λύ. ΤΑ... ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Καθώς δεν ήμουνα υποψήφιος για τις Νομαρ χιακές και Δημοτικές εκλογές κατακλύστηκα από πολλά πάρα πολλά βιογραφικά υποψηφίων με ωραίες φωτογραφίες και πολύ γουστούδικα βιογραφικά που διαβάζοντας τα νόμιμζες ότι έχεις σωτήρες και σωτήρες για τα κοινά του τό που. Κι ας τους ξέρεις καλά τι έχουν πράξει στη ζωή τους και τι κουβαλάνε επάνω τους, αφού μι κρός είναι ο κόσμος κι όλοι γνωριζόμαστε καλά. Αλλος να παρουσιάζεται οικονομολόγος χωρίς καν να έχει λύσει τα οικονομικά του, χρω Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερό μενοι μπορούν ν' απευθύνονται: - Στην Περιφέρεια Ηπείρου Ε.ΥΔ. (Ειδική Υπη ρεσία Διαχείρισης και Δ / ν σ η Γεωργικής Ανάπτυ- ξης) - Στη Νομαρχία: Δ / ν σ η Αγροτικής Ανάπτυξης. - Στο Δήμο Δ / ν σ η Γεωργικών Εφαρμογών και στο Υπουργείο Γεωργίας: Δ / ν σ η Εισροών Ζωι κής Παραγωγής. ΤΙΣ... ΦΑΓΑΜΕ Σε κρεοπωλείο βρέθηκα τις προάλλες κι άκουσα τον παρακάτω διάλογο: Κυρία προς κρεοπώλη: Σας παρακαλώ θέλω δύο κιλά μοσχάρι, όχι όμως από τις τρελές αγε λάδες και σοβαρός - σοβαρός ο κ. κρεοπώλης απάντησε: - Κυρία μου, πάνε οι τρελές αγελάδες. Τις φά γαμε από καιρό. Τα σχόλια δικά σας. ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΑΚΙ Εντείνονται οι έλεγχοι της Τροχαίας γύρω από το αλκοτέστ. Μειώνονται κι άλλο τα επιτρεπόμε να όρια οινοπνεύματος για τους νέους οδηγούς και τους οδηγούς επαγγελματικών αυτοκινήτων. Από 0,10 έως 0,40 χιλιοστογραμμάρια οινο πνεύματος ανά λίτρο εκπνεομένου αέρα, κοντο λογίς μ' ένα ποτήρι μπύρα ή δύο ποτηράκια κρα σί το πρόστιμο που επιβάλλεται είναι 73,5 ευρώ κι όσο ανεβαίνουν τα ποτηράκια άλλο τόσο ανε βαίνουν και τα ευρούλια. Προσοχή λοιπόν όλοι μας. Οταν οδηγούμε δεν πρέπει να πίνουμε, γιατί γινόμαστε επικίνδυ νοι και για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Ενα ποτηράκι σημαίνει πρόστιμο 73,5 ευρώ. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται ήδη και πρέπει να μην ατονίσει. ΚΙΝΗΤΑΤΗΛΕΦΟΝΑΣΤΑ... ΚΥΝΗΓΟΣΚΥΛΑ Αυτή την εποχή το κυνιγ οτο φουλ. Μπαμ και μπουμ παντού. Απίθανες ιστορίες ακούς από τους κυνηγούς. Ο λ α όμως μαρτυ ρούν ότι λίγα κυνήγια υπάρχουν. Ο ι κυνηγοί σο φίζονται τα πάντα. Ακούστε τι μεταδίδεται από τη μακρινή Φιλανδία. Το νέο είναι ότι νέα μέθο δο παρουσιάζουν οι Φιλανδοί κυνηγοί. Τοποθε τούν ανοιχτά κινητά τηλέφωνα στα κυνηγόσκυ λα τους έτσι ώστε είτε από το γαύγισμά τους, εί τε από τους ήχους των ζώων με τα οποία έχουν έρθει σε επαφή οι σκύλοι, αντιλαμβάνονται αν έχουν βρει κάποιο θήραμα ή όχι και δρουν ανα λόγως. Πρωτοπόροι λοιπόν στην κινητή τηλεφω νία αυτοί οι κυνηγοί. Βρε τι σοφίζεται ο άνθρω πος! 0 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Ψηφίστηκε ο Ο Α Ε = Οργανισμός Αγροτικής Εστίας και τίθονται σε εφαρμογή ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό καθεστώς των αγροτών, που αφορούν δεκάδες χιλιάδες αγρότες, όπως ρυθ μίσεις οφειλών προς τον Ο Γ Α δικαίωμα εγγρα φής κ.α. Ετσι συστήνεται στον ΟΓΑ λογαρια σμός Αγροτικής Εστίας που έχει ως αντικείμενο την οργάνωσωη και εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού, δανείων, διακοπών κ.λ.π. για τους αγρότες και συνταξιούχους του Ο ρ γ α νισμού όπως ακριβώς στα πρότυπα του Οργανι σμού Εργατικής Εστίας. Η εισφορά που θ α καταβάλλεται απάο τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων θ α ανέρχεται μηνιαίως 1,76 μέχρι 2,64 ευρώ. Για περισσότερες πληρο φορίες και για πλήρη ενημέρωση στον υπεύθυ νο του ΟΓΑ και στον αγροτικό γεωπόνο του Δή μου μας. Ο ΣΧΟΛΙΜΧΤΗΣ

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2002 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ Στις ο Δημήτρης Κούγκλης και η Αμαλία Βιτωράτου βάπτισαν στον Ιε ρό Ν α ό Αναλήψεως Θεσσαλονίκης το δευτερότοκο γιό τους. Το όνομα αυτού Παναγιώτης. Στους γονείς, στον παππού Φίλιππο και στις γιαγιάδες Ευνομία και Δέ σποινα ευχόμαστε να τους ζήσει. Στην νο νά Βασιλική Κούγκλη ευχόμαστε πάντα άξια. Ο Δημήτρης και η Ευφροσύνη Τσάτσου Βάπτισαν τον γιό τους. Και το όνομα αυτού Μιχάλης. Ευχόμαστε να ζήσει. Ευχές και στους παππούδες. ΓΑΜΟΙ Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου και ώρα 7 μ.μ. στον Ιερό Ν α ό Αγίου Χριστόφο ρου Αγρινίου ο Θάνος Κωστάκης και η Βά σω Αιβάτογλου κάλεσαν τους συγγενείς και φίλους τους να τους συντροφεύσουν μαζί με τις ευχές τους για μια ζωή γεμάτη ευτυχία, χαρά και αγάπη. Μετά το γάμο ακολούθησε τραπέζι στο κέντρο "Γαρδέ νια". Η εφημερίδα τους εύχεται βίον ανθόσπαρτον. Στις 2 6 Οκτωβρίου στη Θεσσαλο νίκη έγινε ο γάμος της Μαριάνθης Ταλιούρη του Ιωάννη και της Βάσως (εγγονής της αείμνηστης Μεράνθης Ταλιούρη) μετά του κ. Φώτη Χριστοδουλίδη. Θερμά συγχαρητήρια. Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένα. ΗΦ.τ.Γ. ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. Κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις πέτυχαν τα παρακάτω Γεροπλατανόπουλα για διά φορες σχολές. Η Φ.τ.Γ. τα συγχαίρει κι εύ χεται καλή πρόοδο. Κολόκα Ουρανία του Λεωνίδα Μεντής Γεώργιος του Χαριλάου Τζέγκα Νικολέτα του Παναγιώτη Τζέγκας Χριστόφορος του Παναγιώτη Τσίνος Δημήτριος του Κων/νου ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Τη νύφη μας Φιλάνθη Οικονομάκου Κούτα για την νέα της θέση ως Καθηγή τρια στη σχολή Ψυχολογίας στο Πανεπι στήμιο Κρήτης συγχαίρουμε και της ευχό μαστε καλή σταδιοδρομία. Τα πεθερικά της Χρήστος - Βάια Κούτα ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Μ Η Ν Υ Μ Α Τ Ο Υ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ Κ Ω Ν / Ν Ο Υ Ο συνδυασμός μας "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ" και εγώ προσωπικά ευχαριστού με θερμά όλους τους δημότες και τις δημότισσες που μας τίμησαν με την ψήφο τους και μας εμπιστεύτηκαν την Δημοτική Αρχή για την τετραετία Εχοντας επίγνωση το βαρύ φορτίο αλλά και την ευθύνη που αναλάβαμε θέλουμε να βεβαιώσουμε όλους τους πολίτες του δήμου μας ότι θ α κάνουμε ό,τι το καλύτε ρο για το καλό και την προκοπή του τόπου μας. Στόχος μας η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των χωριών καλλιεργώντας την ενότητα, την ομοψυχία και την αλληλεγγύη των κα τοίκων της περιοχής μακριά από μικροκομ ματικές σκοπιμότητες, διακρίσεις και τοπι κισμούς. Στη δύσκολη αποστολή μας ζητάμε την βοήθεια και την συνεργασία όλων ώστε να αντιμετωπίσουμε με αποτελεσματικότητα τα προβλήματα της περιοχής για να γίνει ο Δήμος μας δυνατός, νοικοκυρεμένος, πα ραγωγικός και ανθρώπινος. Με φιλικούς χαιρετισμούς Ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος ΚΑΨΑΛΗΣ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ Από τους παρακάτω συμπατριώτες και φίλους λάβαμε τις ακόλουθες οικονομικές ενισχύσεις Κούτα Βάγια 10 Γόρας Γεώργιος 25 Καρακατσάνη Ο λ γ α 20 Καρακατσάνη - Γούλα Αντωνία 20 Καρακατσάνης Δημήτριος 20 Κολακέ Παναγιώτα 5 Ιωάννου Ιωάννης 15 Ιωάννου Αναστάσιος 20 Τσιατσιά Βασιλική 15 Βολογιάννης Δημήτριος 30 Ο Νικόλαος Νικολάου εις μνήμη των παπούδων του και γιαγιάδων του Αποστόλη και Στασινής Λιάπη και Νικολάου και Ολγας Μούκα έδωσε στην εφημερίδα το πο σό των 3 0 ευρώ. Αιωνία τους η μνήμη. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γόρα - Χιοτάκη Ελένη εις μνήμη του συζύγου και γονέων της 150 ευρώ. Πασχάλη Τζέγκα Σταματία εις μνήμη αδελφού και γονέων της 20 ευρώ. Θωμάς και Αλεξάνδρα Σιουβλέγκα εις μνήμην αδελφής και γονέων τους 100 ευρώ. Καλτσούνη Τσιατσιά Βασιλική εις μνήμην αδελφού και γονέ ων της 20 ευρώ. Η επιτροπή τους ευχαριστεί και εύχεται υγεία στα σπίτια τους. Κούτας Χρήστος - Κουφάλας Πέτρος ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι Μούκα Ο λ γ α - Αθανάσιος Οικονόμου και οι κοινοτικοί σύμβουλοι Κασόλας Γεώρ γιος, Παπαχρήστου Ευτυχία και Τζέρμπος Πέτρος του Συνδυασμού "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥ ΜΠΑΡΑΤΑΞΗ" με υποψήφιο Δήμαρχο τον κ. Κων/νο Μήλιο ευχαριστούν όλους όσους τους τίμησαν με την ψήφο τους. Γεροπλάτανος ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Τον Παναγιώτη και την Μ ά ρ θ α Πασχά λη για την προσφορά μιας πόρτας και Αγιογραφιών στην εκκλησία του Αγίου Νι κολάου και δύο παραθύρων στον Αγιο Παντελεήμονα τους ευχαριστούμε και ευ χόμαστε ο Θ ε ό ς να τους χαρίζει υγεία. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή Πάτερ Τηλέμαχος Κούτας Χρήστος Κουφάλας Πέτρος ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΑΗΜΟ ΜΑΣ Εκλογές 2002 Δ. Καλπακίου (Ν. Ιωαννίνων) Α'ΚΥΡΙΑΚΗ Εγγεγραμμένοι: 3425 Ψήφι σαν: 2211 Εγκυρα: 2115 Ελαβαν: Δημιουργική πορεία (Καψάλης Κων/νος) Ψήφοι: 1204 Ποσοστό 56,9% Δημοτική Συμπαράταξη (Μήλιος Κων/νος) Ψήφοι: 911 Πο σοστό 43,1% Δήμαρχος εκλέγεται ο κ. Κων/νος Καψάλης. Στο Τοπικό Συμβούλιο του χωριού μας εκλέγονται: Η Λ Ι Α Σ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΜΕΛΗ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΕΛΙΔΑ 8 ΡΟΥΣΣΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥ Λ Ο Σ από το χωριό μας εκλέχτη κε ο κ. Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ Γ. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ (με το συνδυασμό του κ. Κ. Μ Η Λ Ι Ο Υ ) ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Σ' ΟΛΟΥΣ. Κ Α Λ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ. ΗΦ.τ.Γ. Για απλή υπενθύμιση κ α ι ιστορική ενημέρωση, παραθέ τουμε κ α ι πίνακα αποτελεσμά των των εκλογών του Εκλογές 1998 Δ. Καλπακίου ("Ν. Ιωαννί νων) Α' ΚΥΡΙΑΚΗ Εγγεγραμμένοι: 3273 Ψήφι σαν: Εγκυρα: Ελαβαν: Νέο Ξεκίνημα ( Κ α ψάλης Κων/νος) Ψήφοι: Ποσοστό 54,80% Ανεξάρτητη Κίνηση Πολι τών (Μήλιος Κων/νος) Ψήφοι: 762 Ποσοστό 37,50% Αντισταθείτε (Σταμούλης Στέφανος) Ψήφοι: 102 Ποσο στό 5,00% Αδέσμευτη Κίνηση Πολιτών (Καλαντζής Χρήστος) Ψήφοι: 55 Ποσοστό 2,70%. ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑΝΟΙ Κατά τις πρόσφατες Νομαρχιακές και Δημοτικές εκλο γές πολλοί χωριανοί μας πέρα από το τοπικό και του Δή μου, έβαλαν υποψηφιότητα και σ' άλλους Δήμους και Νομαρχίες της χώρας όπου ζουν και εργάζονται κι είχαν μια καλή παρουσία. Ευχάριστο γεγονός, γιατί αυτό δείχνει ότι είμαστε ζω ντανοί άνθρωποι με διάθεση να προσφέρουμε τις καλές μας υπηρεσίες παντού και πάντοτε. ΤΑ ΚΑΛΠΑΚΕΙΑ Κι εφέτος έγιναν τα Καλπάκια στο ιστορικό Καλπάκι, και το χώρο του Μαχητή για να τιμήσουμε τους ήρωες του έπους του Μ ε παρουσία αρχών και κόσμου έγινε επιμνημόσυνη δέηση, προσκλητήριο νεκρών, κατά θεση στεφανιών, καλωσόρισμα των επισήμων και του λα ού από τον Δήμαρχο Καλπακίου κ. Κ. Καψάλη και πανη γυρική ομιλία, αναπαράσταση της μάχης του Καλπακίου και η όλη τελετή έληξε με δεξίωση στο Δήμο Καλπακίου. Τιμή και δόξα για όλους τους ήρωες του ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΜΑΖΕΜΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ έχουν λουλούδια και αγκάθια" Αυτός είναι ο τίτλος του τελευταίου βιβλίου που έγρα ψε ο γνωστός σε όλους μας Παπαγιώργης από την Βερενί κη Ιωαννίνων. Εχει περίπου σελίδες και περιέχει τραγούδια, ποιή ματα, γεγονότα και διηγήματα γραμμένα με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο που μόνο αυτός ξέρει να γράφει. Είναι ένα Βιβλίο που ικανοποιεί κάθε αναγνώστη. Εμείς θ α αντλούμε από το Βιβλίο σου Παπαγιώργη και θα δημοσιεύουμε στην εφημερίδα μας. Σαν αρχή δημο σιεύουμε σε άλλη στήλη ένα από τα ποιήματα σου. Με σεβασμό και εκτίμηση Βασίλειος Μούκας Οι διαφημίσεις έως το τέλος του έτους 8α δημοσιεύονται ως έχουν. Οι επιθυμούντες να διαφημιστούν με το νέο έτος πρέπει να έλθουν σε επαφή με κάποιον από την συντονιστική επιτροπή.

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 28 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Ελλάδα τον 1940 με μ ι α ψυχή κ α ι μ ι α φ ω ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Με την έκδοση αυτόν tov φύλλου μας, βρισκό μαστε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ mwtmmm ΕΤΟΣ 3- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 16 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟ11997 - ΕΔΡΑ ΓΈΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Γιορτάσαμε κ ι εφέτος την 5 7 η επέτειο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 55 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 55 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΕΧΑ ΕΤΟ Χ2ΡΙ Με τον πατροπαράδοτο τρόπο κ α ι με την α π α ι τούμενη ευλάβεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ 6- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 32 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 2000 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ Η Ιερή Φλόγα, που

Διαβάστε περισσότερα

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΧΩΡΓΟ Σ ε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΣ ΚΑΙ. y&pmrj III 01 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ TON X.Y.T.A.

ΓΗΣ ΚΑΙ. y&pmrj III 01 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ TON X.Y.T.A. y&pmrj www. geroplatanos.com ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 9- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 53 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ II III ΚΑΙ Σ ε λίγες μέρες θ α γιορ τάσουμε κ α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ mm mmrarm ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Γιορτάσαμε κι εφέτος την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ η mum m m m Βρισκόμαστε ήδη στην εποχή του καλοκαιριού. Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 9- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 50 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Με το παρόν ά ρ θ ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ $βΰ>μ4 www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 05-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗ Αγαπητοί φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Βρισκόμαστε ήδη στην πε ρίοδο του καλοκαιριού.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Πολλές φ ο ρ έ ς, συζητά με για την ανάπτυξη του χ ω ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- -ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΧ2ΡΙ0 Το ΠΑΣΧΑ είναι μια με γάλη γιορτή. Τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ

1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 20 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ: 1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ Η επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 8 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Σε λίγες μέρες έρχεται το ξακουστό πανηγύρι μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ οι mnnmaw^ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ο π ω ς κάθε χρόνο έτσι κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77- ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77- ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΝΤΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΤΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ13-ΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77- ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 07-ΕΔΡ ΓΕΡΟΠΛΤΝΟΙ-ΔΙΝΕΜΕΤΙ ΔΩΡΕΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝ ι mm m am m Σε λίγες μέρες 8 α χτυπή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑΝ από τους χωριανούς. και της ευρύτερης περιοχής. τανάλιες, πιρωστιές, μικρές, μεγάλες, λανάρ- για, πυκνάδες, παγούρια, πλόσκες, θήκες, πα-

ΡΕΑΝ από τους χωριανούς. και της ευρύτερης περιοχής. τανάλιες, πιρωστιές, μικρές, μεγάλες, λανάρ- για, πυκνάδες, παγούρια, πλόσκες, θήκες, πα- ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 9 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1996 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ το AAOTPAVIKO ΜΟΤΕΕΙΟ ΤΟΥ XSPIOY MAS Από πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Α θή να, 20-12-2008 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙ ΚΗ ΤΙ ΚΟ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΙΟ Ο ΠΡΟ Ε ΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΕ ΑΣ ΧΡ. ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΟΥ Α ΝΤ.

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Α θή να, 20-12-2008 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙ ΚΗ ΤΙ ΚΟ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΙΟ Ο ΠΡΟ Ε ΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΕ ΑΣ ΧΡ. ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΟΥ Α ΝΤ. ΚΩΔΙΚΟΣ: 3734 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών 1 1 Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Στις 6-7-2013 έγιναν τα εγκαίνια της αμαξιτής οδού που συνδέει την Ήπειρο με τη Θεσσαλία από το Ματσούκι και τους Καλλαρύτες, μέσω

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Στις 6-7-2013 έγιναν τα εγκαίνια της αμαξιτής οδού που συνδέει την Ήπειρο με τη Θεσσαλία από το Ματσούκι και τους Καλλαρύτες, μέσω ΚΚΑ ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ 152 ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-3734 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών 1 1 Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΒΡΑΒΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ»

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΒΡΑΒΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ» ΚΚΑ ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ 12 ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-334 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών Γραφεία: Σοφοκλέους 33 - ος όροφος - Τ.Κ. 102 - Τηλ. - Fax: 210-3313.06 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2014, Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Διμηνιαίο Δελτίο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας των Απανταχού εξ Ελληνικού Γορτυνίας Έτος 20ο Αρ. φύλλου 131 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013 Εμ. Μπενάκη 73 10681 ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ Όπως σε όλη την

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Το τέλος των διακοπών. πρωτ. Χρι στό δου λος Μπί θας προ ϊ στά με νος Ι. Ν. Παμ με γί στων Τα ξια ρχών

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Το τέλος των διακοπών. πρωτ. Χρι στό δου λος Μπί θας προ ϊ στά με νος Ι. Ν. Παμ με γί στων Τα ξια ρχών ΜΟΣΧΑΤΟ 248 Ο Παλμός της Aνθρωπιάς H Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου το 1993 για το κοινωνικό της έργο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ETOΣ 32 ο AP. ΦYΛΛOY 392 ΚΩΔ. 03-3067 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Το Δ.Σ.

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Το Δ.Σ. ΚΩΔΙΚΟΣ: 3734 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2009, Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Το δράμα της εγκατάλειψης

Το δράμα της εγκατάλειψης Έτος 7. Αρ. Φύλλου 36 Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2011, Ίμβρου 20, Γλυφάδα 16561, Κωδ. Υπουργείου: 7489 «Η οβίδα και η γραφίδα είναι από το ίδιο μέταλλο» (Μέγας Ναπολέων) μεταξύ μας Αγροτουρισμός επένδυση με

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μία από τα ίδια ή θα πρέ πει ί σως πολ λοί

Είναι μία από τα ίδια ή θα πρέ πει ί σως πολ λοί ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Γεώργιος Αγγελίδης ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Πολυτελή διαμερίσματα με αυτόνομη θέρμανση, αποθήκη και πάρκινγκ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΜΥΡΗ ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Πειρήνης & Γ. Μπαλή 14 τηλ. 27410 21952, fax 27410

Διαβάστε περισσότερα

Αναμνήσεις από τη διαμονή μου στη Χρύσω Του αείμνηστου Σταύρου Μπακόλα

Αναμνήσεις από τη διαμονή μου στη Χρύσω Του αείμνηστου Σταύρου Μπακόλα XRYSIOTIKA 67-4xr._Layout 1 02/02/2012 6:42 ΜΜ Page 1 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Κωδικός: 4683 Ασπροποτάμου Αγράφων ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 4188 ΧΡΥΣΩ Φουρνά Απεραντίων Βίνιανης Κτημενίων Φραγκίστας Καρπενησίου ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) Όταν θυμάμαι το χωριό μου, είναι σαν να θυμάμαι τον ίδιον μου τον εαυτό. Τσαμαντιωτών ο «Άγιος Δημή-

ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) Όταν θυμάμαι το χωριό μου, είναι σαν να θυμάμαι τον ίδιον μου τον εαυτό. Τσαμαντιωτών ο «Άγιος Δημή- αρ. αδείας 01-8652 KKA ΙΛΙΟΥ 179 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΤΣΑΜΑΝΤΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΤΟΣ ΦΥΛΛΟ 1ο 12ο ΦΥΛΛΟ -IOYΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 5ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ αυτό το φύλλο γράφουν. σύλλογος του χωριού. εδώ και πολλά χρόνια έκοψε τη πρωτοχρονιάτικη πίττα του στο χωριό το Σάββατο

Σ αυτό το φύλλο γράφουν. σύλλογος του χωριού. εδώ και πολλά χρόνια έκοψε τη πρωτοχρονιάτικη πίττα του στο χωριό το Σάββατο Κωδ. 1928 Διμηνιαίο Δελτίο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας των Απανταχού εξ Ελληνικού Γορτυνίας Έτος 19ο Αρ. φύλλου 121 Mάρτιος - Απρίλιος 2012 Εμ. Μπενάκη 73 10681 ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Σ αυτό το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα