Η Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου. Β. Το γεγονός ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου. Β. Το γεγονός ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σάμος, Αριθμ. Πρωτ. : 801 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κανάρη (κτήριο Γιαννουλόπουλου) ΑΠΟΦΑΣΗ Τ.Κ. Πόλη : 83100, Σάμος Ιστοσελίδα : Πληροφορίες : Μαρία Παπακωνσταντίνου Τηλέφωνο : Fax : ΘΕΜΑ: «Καταγραφή, ταξινόμηση αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών δεδομένων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, σύμφωνα με το άρθρο 10 Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α )» Έχοντας υπόψη: Η Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου Α. Τις διατάξεις : 1. του Κεφαλαίου Α του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α 237) «Ανοικτή διάθεση περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του Ν 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. άλλες διατάξεις 2. της με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/11/14769/Ε3/ (ΑΔΑ: 6ΨΔΜ4653ΠΣ-ΔΦ0) Υ.Α. με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 3. του Ν 2472/1997 (ΦΕΚ Α 50), «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Β. Το γεγονός ότι από την Απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, όπως καταγράφηκαν αξιολογήθηκαν από τα αρμόδια Τμήματα της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν 3448/2006, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 10 του Ν 4305/2014, παρατίθενται κατωτέρω συνοπτικά στην επόμενη παράγραφο αναλυτικά στο παράρτημα που ακολουθεί. Συνοπτικώς καταγράφονται τα κάτωθι σύνολα εγγράφων, πληροφοριών δεδομένων: α) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών δεδομένων που κατέχει ο φορέας είναι τα εξής: Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων 1. Αρχείο σχετικά με Εκπαιδευτική Νομοθεσία - Νομολογία - Εγκύκλιοι Π/θμιας Εκπ/σης 2. Αρχείο για κτηριολογικά (Σχολικές Μονάδες)

2 3. Αρχείο για σχολικά βιβλία 4. Αρχείο για τις σχολικές επιτροπές 5. Αρχείο καταγραφής στατιστικών στοιχείων (μαθητικού δυναμικού, εκπαιδευτικού προσωπικού, Σχολικών Μονάδων κ.λπ.) 6. Αρχείο για προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Διορισμοί, μονιμοποιήσεις, προαγωγές Λύση υπαλληλικής σχέσης, Στοιχεία εκπαιδευτικού προσωπικού για προσλήψεις, αποχωρήσεις, μετατάξεις Μετατάξεις Μεταθέσεις αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Προϋπηρεσίες, χορηγήσεις ΜΚ επιδόματα βεβαιώσεις, πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών 7. Αρχείο για χορηγήσεις αδειών (κανονικές, αναρρωτικές, άνευ αποδοχών, για σεμινάρια, εκπαιδευτικές επιμορφωτικές, εξετάσεων) 8. Αρχείο σχετικά με το Πειθαρχικό Δίο 8.1. Αρχείο για αναφορές, καταγγελίες διάφορα δικαστικά 9. Εμπιστευτική αλληλογραφία, πειθαρχικά 10. Αρχείο για οικονομικά Ενιαία Αρχή Πληρωμών Αρχείο σχετικά με τις κατατάξεις στο Βαθμολόγιο του Ν. 4024/2011 Αρχείο σχετικά με τις κατατάξεις στο Βαθμολόγιο του Ν. 4354/2015 Μισθοδοσία τακτικών υπαλλήλων Μισθοδοσία αναπληρωτών μέσω τακτικού προϋπολογισμού Μισθοδοσία αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ ΠΔΕ Μισθοδοσία ωφελούμενων ανέργων μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ. Αρχείο Πράξεων Περικοπής Μισθοδοσίας οίκοθεν βεβαιωτικά σημειώματα Αρχείο Εκκαθαριστικών Μισθοδοσίας Αρχείο ηλεκτρονικής υποβολής Ατομικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) Προϋπολογισμός Μητρώο Δεσμεύσεων Υπερωριακή αποζημίωση εκπ/κών Εφάπαξ ποσό λόγω μετάθεσης (ΚΑΕ: 0565) Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (ΚΑΕ: 0288) Οικονομική Ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης χαμηλά εισοδήματα (ΚΑΕ: 2752) Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων (ΚΑΕ: 2224) 11. Αρχείο για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους, μειωμένου ωραρίου ωρομισθίους εκπαιδευτικούς (πιστώσεις, προσλήψεις) 12. Αρχείο για ιδιωτική εκπαίδευση 13. Αρχείο για τη Φυσική Αγωγή 14. Αρχείο σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών 15. Αρχείο σχετικά με εκλογές αιρετών μελών σε συλλογικά όργανα διοίκησης (ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΚΥΣΠΕ, ΠΥΣΕΕΠ, ΠΥΣΔΙΠ, ΚΥΣΔΙΠ) 16. Αρχείο αποφάσεων Περιφερειακού Δ/ντή Α/θμιας Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου 17. Αρχείο αποφάσεων Δ/ντών Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου 18. Αρχεία Σχολικών Μονάδων

3 19. Αρχείο Διοικητικών Υπαλλήλων 20. Αρχείο σχετικά με βάσεις δεδομένων (e-data, opsyd, myschool, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου) 21. Αρχείο για απεργιών-στάσεων εργασίας 22. Αρχείο σχετικά με Ολοήμερων Σχολείων 23. Αρχείο για μετακινήσεις εκτός έδρας Μετακινήσεις Δ/ντριας Α/θμιας Εκπαίδευσης Μετακινήσεις εκπαιδευτικού προσωπικού για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου Μετακινήσεις μελών του ΠΥΣΠΕ 24. Προσωπικά Μητρώα διοικητικών υπαλλήλων 25. Προσωπικά Μητρώα μόνιμων εκπαιδευτικών 26. Προσωπικά Μητρώα αναπληρωτών 27. Αρχείο σχετικά με έλεγχο τίτλων λοιπών διολογητικών Προσωπικών Μητρώων 28. Αρχείο ψηφιακών υπογραφών Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων 1. Αρχείο για τη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων (Ιδρύσεις, Καταργήσεις κ.λπ.) 2. Αρχείο για την εφαρμογή των Ολοημέρων Σχολείων, ΕΑΕΠ (με αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα) για την εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών 3. Αρχείο Ειδικής Αγωγής (Νομικό πλαίσιο, ΚΕΔΔΥ, ΕΕΕΕΚ, ΣΜΕΑΕ, ΣΔΕΥ, Τμήματα Ένταξης, αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής, προσωπικό ΕΒΠ ΕΕΠ, κενές θέσεις Ειδικής Αγωγής) 4. Αρχείο για προσωπικού Λειτουργικά κενά, ωράριο αναθέσεις μαθημάτων 5. Αρχείο για διεξαγωγή επιμορφωτικών συναντήσεων (συνέδρια, σεμινάρια, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση, ΙΝΕΠ, ΙΚΥ κ.λπ.) 6. Αρχείο για μαθητικά Λειτουργία Σχολικών Μονάδων Φοίτηση, εγγραφές, τίτλοι, βαθμολογία, απουσίες Ελληνόπαιδες του εξωτερικού, αλλοδαποί μαθητές, Ρομά, φροντιστηριακά τμήματα, ΤΥ ΖΕΠ Εξετάσεις Εξωδιδακτικές δραστηριότητες, διαγωνισμοί, εκδρομές Πολιτιστικές εκδηλώσεις, εορτές, παρελάσεις Μετακινήσεις στο εξωτερικό στα πλαίσια ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 7. Αρχείο για την ιθαγένεια 8. Αρχείο για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών 9. Αρχείο για των Στελεχών Εκπαίδευσης (Περιφερειακός Δ/ντης, Δ/ντες Εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι, Δ/ντες υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων) 10. Αρχείο για Σχολικών Συμβούλων 11. Αρχείο σχετικά με το ΠΕΚ 12. Αρχείο για αυτοαξιολόγησης 13. Αρχείο για αξιολόγησης Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Σχολικών Μονάδων Αξιολόγηση Σχολικών Συμβούλων, Δ/ντών εκπαιδευτικών 14. Εμπιστευτική αλληλογραφία Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων 1. Αρχείο σχετικά με Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά, Επιτροπές Σχολικών Δραστηριοτήτων

4 2. ΠΣΕΑ, αρχείο σχετικά με τα μέτρα πολιτικής προστασίας β) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών δεδομένων που θα διατεθούν σε ανοικτό μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας είναι τα εξής: Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων 1. Αρχείο σχετικά με Εκπαιδευτική Νομοθεσία - Νομολογία - Εγκύκλιοι Π/θμιας Εκπ/σης 1. Αρχείο για κτηριολογικά (Σχολικές Μονάδες) 2. Αρχείο για σχολικά βιβλία 3. Αρχείο για τις σχολικές επιτροπές 4. Αρχείο καταγραφής στατιστικών στοιχείων (μαθητικού δυναμικού, εκπαιδευτικού προσωπικού, Σχολικών Μονάδων κ.λπ.) 5. Αρχείο για προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Διορισμοί, μονιμοποιήσεις, προαγωγές Λύση υπαλληλικής σχέσης, Στοιχεία εκπαιδευτικού προσωπικού για προσλήψεις, αποχωρήσεις, μετατάξεις Μετατάξεις Μεταθέσεις αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Προϋπηρεσίες, χορηγήσεις ΜΚ επιδόματα βεβαιώσεις, πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών 6. Αρχείο για χορηγήσεις αδειών (κανονικές, άνευ αποδοχών, για σεμινάρια, εκπαιδευτικές επιμορφωτικές, εξετάσεων) 7. Αρχείο για οικονομικά Ενιαία Αρχή Πληρωμών Αρχείο σχετικά με τις κατατάξεις στο Βαθμολόγιο του Ν. 4024/2011 Αρχείο σχετικά με τις κατατάξεις στο Βαθμολόγιο του Ν. 4354/2015 Μισθοδοσία τακτικών υπαλλήλων Μισθοδοσία αναπληρωτών μέσω τακτικού προϋπολογισμού Μισθοδοσία αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ ΠΔΕ Μισθοδοσία ωφελούμενων ανέργων μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ. Αρχείο Πράξεων Περικοπής Μισθοδοσίας οίκοθεν βεβαιωτικά σημειώματα Αρχείο Εκκαθαριστικών Μισθοδοσίας Αρχείο ηλεκτρονικής υποβολής Ατομικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) Προϋπολογισμός Μητρώο Δεσμεύσεων Υπερωριακή αποζημίωση εκπ/κών Εφάπαξ ποσό λόγω μετάθεσης (ΚΑΕ: 0565) Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (ΚΑΕ: 0288) Οικονομική Ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης χαμηλά εισοδήματα (ΚΑΕ: 2752) Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων (ΚΑΕ: 2224) 8. Αρχείο για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους, μειωμένου ωραρίου ωρομισθίους εκπαιδευτικούς (πιστώσεις, προσλήψεις) 9. Αρχείο για ιδιωτική εκπαίδευση 10. Αρχείο για τη Φυσική Αγωγή 11. Αρχείο σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών

5 12. Αρχείο σχετικά με εκλογές αιρετών μελών σε συλλογικά όργανα διοίκησης (ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΚΥΣΠΕ, ΠΥΣΕΕΠ, ΠΥΣΔΙΠ, ΚΥΣΔΙΠ) 13. Αρχείο αποφάσεων Περιφερειακού Δ/ντή Α/θμιας Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου 14. Αρχείο αποφάσεων Δ/ντών Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου 15. Αρχεία Σχολικών Μονάδων 16. Αρχείο Διοικητικών Υπαλλήλων 17. Αρχείο σχετικά με βάσεις δεδομένων (e-data, opsyd, myschool, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου) 18. Αρχείο για απεργιών-στάσεων εργασίας 19. Αρχείο σχετικά με Ολοήμερων Σχολείων 20. Αρχείο για μετακινήσεις εκτός έδρας Μετακινήσεις Δ/ντριας Α/θμιας Εκπαίδευσης Μετακινήσεις εκπαιδευτικού προσωπικού για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου Μετακινήσεις μελών του ΠΥΣΠΕ 21. Αρχείο σχετικά με έλεγχο τίτλων λοιπών διολογητικών Προσωπικών Μητρώων Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων 1. Αρχείο για τη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων (Ιδρύσεις, Καταργήσεις κ.λπ.) 2. Αρχείο για την εφαρμογή των Ολοημέρων Σχολείων, ΕΑΕΠ (με αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα) για την εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών 3. Αρχείο Ειδικής Αγωγής (Νομικό πλαίσιο, ΚΕΔΔΥ, ΕΕΕΕΚ, ΣΜΕΑΕ, ΣΔΕΥ, Τμήματα Ένταξης, αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής, προσωπικό ΕΒΠ ΕΕΠ, κενές θέσεις Ειδικής Αγωγής) 4. Αρχείο για προσωπικού Λειτουργικά κενά, ωράριο αναθέσεις μαθημάτων 5. Αρχείο για διεξαγωγή επιμορφωτικών συναντήσεων (συνέδρια, σεμινάρια, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση, ΙΝΕΠ, ΙΚΥ κ.λπ.) 6. Αρχείο για μαθητικά Λειτουργία Σχολικών Μονάδων Φοίτηση, εγγραφές, τίτλοι, βαθμολογία, απουσίες Ελληνόπαιδες του εξωτερικού, αλλοδαποί μαθητές, Ρομά, φροντιστηριακά τμήματα, ΤΥ ΖΕΠ Εξετάσεις Εξωδιδακτικές δραστηριότητες, διαγωνισμοί, εκδρομές Πολιτιστικές εκδηλώσεις, εορτές, παρελάσεις Μετακινήσεις στο εξωτερικό στα πλαίσια ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 7. Αρχείο για την ιθαγένεια 8. Αρχείο για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών 9. Αρχείο για των Στελεχών Εκπαίδευσης (Περιφερειακός Δ/ντης, Δ/ντες Εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι, Δ/ντες υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων) 10. Αρχείο για Σχολικών Συμβούλων 11. Αρχείο σχετικά με το ΠΕΚ 12. Αρχείο για αυτοαξιολόγησης 13. Αρχείο για αξιολόγησης Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Σχολικών Μονάδων Αξιολόγηση Σχολικών Συμβούλων, Δ/ντών εκπαιδευτικών Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων 1. Αρχείο σχετικά με Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά, Επιτροπές Σχολικών Δραστηριοτήτων

6 γ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών δεδομένων που υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 4305/2014 διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση χρήση, μέχρι να ολοκληρωθεί η ανωνυμοποίησή τους, καθώς η στατιστική επεξεργασία τους η οποία είναι αναγκαία προκειμένου να αποφεύγεται η άμεση ή έμμεση αναγνώριση των στατιστικών μονάδων που αποκαλύπτουν προσωπικού χαρακτήρα. Τα εν λόγω σύνολα είναι τα εξής: 1. Εμπιστευτικά (ΠΣΕΑ, εμπιστευτική αλληλογραφία, αρχείο σχετικά με τα μέτρα πολιτικής προστασίας, πειθαρχικά ) 2. Αρχείο για χορηγήσεις αδειών (αναρρωτικές) 3. Αρχείο για αναφορές, καταγγελίες διάφορα δικαστικά 4. Αρχεία που σε Προσωπικά Μητρώα διοικητικών υπαλλήλων 5. Αρχεία που σε Προσωπικά Μητρώα μόνιμων εκπαιδευτικών 6. Αρχεία που σε Προσωπικά Μητρώα αναπληρωτών 7. Αρχείο ψηφιακών υπογραφών Στο Παράρτημα περιλαμβάνεται ανάλυση αξιολόγηση κάθε αναφερόμενου συνόλου δεδομένων καθώς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διάθεσης αυτών. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΜΟΥ Αλεξάνδρα Εμμανουηλίδου Επισυναπτόμενο : Παράρτημα -Αναλυτική Καταγραφή Ταξινόμηση Συνόλων Δεδομένων

7 Αναλυτική Καταγραφή Ταξινόμηση Συνόλων Δεδομένων Παράρτημα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο (α) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών δεδομένων που κατέχει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου (ΔΙ.Π.Ε. Σάμου) 1) Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων Α/Α Τίτλος Αρχείου Περιγραφή Αρχείου 1. Αρχείο σχετικά με Εκπαιδευτική Νομοθεσία- Νομολογία- Εγκύκλιοι Π/θμιας Εκπ/σης Περιέχει εκπ/κή νομοθεσία εγκυκλίους προς τις Σχολικές Μονάδες που υπογράφει η Δ/ντρια Π.Ε. Σάμου Τύπος Αρχείου Αριθμός Εγγραφών Ρυθμός Ανανέωσης του Αρχείου Διάθεση για περαιτέρω χρήση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Αν Όχι Αιτιολόγηση (π.χ. τεχνικοί, Θεσμικοί, Οικονομικοί λόγοι) Μηχαναγνώσιμη Μορφή (π.χ. xls, csv) Μη Μηχαναγνώσιμη Μορφή (π.χ. pdf) Συντρέχουν οι λοιποί περιορισμοί του άρ. 3 του Ν. 4305/14 (π.χ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ κ.λ.π.) (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 5 κλασέρ Ημερήσιος ΝΑΙ Αν ναι Περιγραφή- Αιτιολόγηση 2. Αρχείο για κτηριολογικά (Σχολικές Μονάδες) Εγγραφα που αφορούν κτηριολογικά Σχολικών Μονάδων 4 κλασέρ Ημερήσιος ΝΑΙ, εφόσον 3. Αρχείο για σχολικά βιβλία Περιέχει ηλεκτρονικά μηνύματα που αφορούν παραλαβή διανομή σχολικών βιβλίων μέσω του προγράμματος «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 3 κλασέρ Εξαμηνιαίος ΝΑΙ - Αρχεία pdf ΟΧΙ -

8 4. Αρχείο για τις σχολικές επιτροπές 5. Αρχείο καταγραφής στατιστικών στοιχείων (μαθητικού δυναμικού, εκπαιδευτικού προσωπικού, Σχολικών Μονάδων κ.λπ.) Το αρχείο περιέχει σχολικών επιτροπών Το αρχείο περιέχει την αποδελτίωση στατιστικών στοιχείων που αποστέλλονται από τις Σχολικές Μονάδες 3 κλασέρ Ετήσιος ΝΑΙ 6 κλασέρ Τριμηνιαίος ΝΑΙ 6. Αρχείο για προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 6.1 Αρχείο για προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Διορισμοί, μονιμοποιήσεις, προαγωγές, προσλήψεις, αποχωρήσεις, μετατάξεις, μεταθέσεις αποσπάσεις, προϋπηρεσίες, χορηγήσεις Μ.Κ. επιδόματα Λύση υπαλληλικής σχέσης. Το αρχείο περιέχει αντίγραφα διολογητικών που αποστέλλονται στο Γ.Λ.Κ., σε περίπτωση συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών 24 κλασέρ Μηνιαίος ΝΑΙ, εφόσον 10 κλασέρ Ετήσιος ΟΧΙ Εμπεριέχονται Αρχεία xls Αρχεία pdf - - Αρχείο pdf excel ΟΧΙ -

9 6.2 Αρχείο για προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 6.3 Αρχείο για προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 7. Αρχείο για χορηγήσεις αδειών Αρχείο μεταθέσεων αποσπάσεων. Το αρχείο περιέχει εγκυκλίους μεταθέσεων εκπ/κών από Περιοχή σε Περιοχή, εγκυκλίους αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ καθώς αιτήσεις μεταθέσεων αποσπάσεων της τελευταίας τριετίας Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών. Το αρχείο περιέχει υπηρεσιακές βεβαιώσεις καθώς βεβαιώσεις: αποδοχών (μηνιαίων-ετήσιων), διαφόρων επιδομάτων, κρατήσεων διαφόρων ταμείων, διάφορες βεβαιώσεις που έχουν σχέση με την μισθοδοσία Περιέχει εγκυκλίους διάφορα έγγραφα για χορήγηση αδειών διαφόρων ειδών: κανονικές, αναρρωτικές, άνευ αποδοχών, για σεμινάρια, εκπαιδευτικές επιμορφωτικές, εξετάσεων 24 κλασέρ Ετήσιος ΝΑΙ, εφόσον 11 κλασέρ Εβδομαδιαίος ΟΧΙ Εμπεριέχονται 14 κλασέρ Καθημερινός ΝΑΙ, εκτός από το αρχείο για χορηγήσεις αναρρωτικών αδειών - Αρχείο pdf ΟΧΙ ΝΑΙ Συντρέχουν φορολογικού απορρήτου

10 8. Αρχείο σχετικά με το Πειθαρχικό Δίο Αρχείο για αναφορές, καταγγελίες διάφορα δικαστικά. Επίσης περιέχει Νομοθεσία εγκυκλίους που αφορούν το Πειθαρχικό Δίο 2 κλασέρ Ακαθόριστος ΝΑΙ, εφόσον 9. Εμπιστευτική αλληλογραφία, πειθαρχικά 2 κλασέρ Ακαθόριστος ΟΧΙ Λόγοι προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Αρχείο για οικονομικά Ενιαία Αρχή Πληρωμών Αρχείο σχετικά με τις κατατάξεις στο Βαθμολόγιο του Ν. 4024/2011 Αρχείο σχετικά με τις κατατάξεις στο Βαθμολόγιο του Ν. 4354/ κλασέρ Καθημερινός ΝΑΙ, εφόσον Αρχεία xls, csv Αρχεία pdf ΝΑΙ Συντρέχουν φορολογικού απορρήτου

11 10.1 Αρχείο για οικονομικά Μισθοδοσία τακτικών υπαλλήλων Μισθοδοσία αναπληρωτών μέσω τακτικού προϋπολογισμού Μισθοδοσία ωφελούμενων ανέργων μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ. Το αρχείο περιέχει μισθοδοτικές καταστάσεις στις οποίες αποτυπώνονται οι μηνιαίες αποδοχές όλων των υπαλλήλων συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων 1 ψηφιακό αρχείο ανά μηνιαία μισθοδοτική κατάσταση μονίμων αναπληρωτών Οσον αφορά τους ωφελούμενους ανέργους του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ. (1 κλασέρ) Μηνιαίος ΟΧΙ Εμπεριέχονται Αρχεία xls, csv Αρχεία pdf ΝΑΙ Συντρέχουν φορολογικού απορρήτου 10.2 Αρχείο για οικονομικά 10.3 Αρχείο για οικονομικά Αρχείο ΕΣΠΑ: Περιέχει μισθοδοσίες όλων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ ΠΔΕ, σχετική νομοθεσία εγκυκλίους 60 κλασέρ Ημερήσιος ΟΧΙ Εμπεριέχονται - - ΝΑΙ Συντρέχουν φορολογικού απορρήτου 10.4 Αρχείο για οικονομικά Αρχείο Πράξεων Περικοπής Μισθοδοσίας οίκοθεν βεβαιωτικά σημειώματα 1 κλασέρ Μηνιαίος ΟΧΙ Εμπεριέχονται

12 10.5 Αρχείο για οικονομικά 10.6 Αρχείο για οικονομικά 10.7 Αρχείο για οικονομικά Το αρχείο περιέχει πράξεις περικοπής από την μισθοδοσία λόγω αδιολόγητων απουσιών, συμμετοχής σε απεργίες σε στάσεις εργασίας οίκοθεν βεβαιωτικά σημειώματα από αχρεωστήτως καταβληθέντα στους υπαλλήλους από μισθοδοσία Αρχείο Εκκαθαριστικών Μισθοδοσίας. Το αρχείο περιέχει ετήσια εκκαθαριστικά μισθοδοσίας για χρήση στην εφορία Αρχείο ηλεκτρονικής υποβολής Ατομικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.). Το αρχείο περιέχει την μισθολογική ασφαλιστική κατάσταση των υπαλλήλων ανά μήνα το οποίο αποστέλλεται στο ΙΚΑ 5 ψηφιακά αρχεία 9 κλασέρ Ετήσιος ΟΧΙ Εμπεριέχονται 9 κλασέρ Μηνιαίος ΟΧΙ Εμπεριέχονται - Αρχείο pdf ΝΑΙ Συντρέχουν φορολογικού απορρήτου Αρχεία csl01 - ΟΧΙ Αρχείο για οικονομικά Προϋπολογισμός- Μητρώο Δεσμεύσεων. Το αρχείο περιέχει Υ.Α. εγκυκλίους που αφορούν οικονομικά καθώς έγγραφα που αφορούν την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων 12 κλασέρ Μηνιαίος ΝΑΙ, εφόσον - Αρχεία xls - ΟΧΙ -

13 10.9 Αρχείο για οικονομικά 11. Αρχείο για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους, μειωμένου ωραρίου ωρομισθίους εκπαιδευτικούς (πιστώσεις, προσλήψεις) 12. Αρχείο για την Ιδιωτική Εκπαίδευση 13. Αρχείο για τη Φυσική Αγωγή 14. Αρχείο σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών Υπερωριακή αποζημίωση εκπ/κών Εφάπαξ ποσό λόγω μετάθεσης (ΚΑΕ: 0565) Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (ΚΑΕ: 0288) Οικονομική Ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης χαμηλά εισοδήματα (ΚΑΕ: 2752) Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων (ΚΑΕ: 2224) Το αρχείο περιέχει προσκλήσεις για ένταξη εκπ/κών στους πίνακες αναπληρωτών, Υ.Α. πρόσληψης αναπληρωτών καθώς αλληλογραφία της Υπηρεσίας μας με το ΥΠ.Π.Ε.Θ. για που αφορούν τους αναπληρωτές Περιέχει εγκυκλίους Υ.Α. που αφορούν την Ιδιωτική Εκπαίδευση Περιέχει εγκυκλίους Υ.Α. που αφορούν τη φυσική Αγωγή Το αρχείο περιέχει την αποδελτίωση στοιχείων που αποστέλλονται από τις Σχολικές Μονάδες αφορούν τις μεταφορές μαθητών. 19 κλασέρ Μηνιαίος ΝΑΙ, εφόσον 19 κλασέρ Ημερήσιος ΝΑΙ, εφόσον - Αρχεία xls - ΟΧΙ ΟΧΙ 5 κλασέρ Ακαθόριστος ΝΑΙ ΟΧΙ 6 κλασέρ Ακαθόριστος ΝΑΙ ΟΧΙ 13 κλασέρ Εβδομαδιαίος ΝΑΙ, εφόσον ΟΧΙ

14 15. Αρχείο σχετικά με εκλογές αιρετών μελών σε συλλογικά όργανα διοίκησης (ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΚΥΣΠΕ, ΠΥΣΕΕΠ, ΠΥΣΔΙΠ, ΚΥΣΔΙΠ) Περιέχει Υ.Α. εγκυκλίους, εκλογικούς πίνακες διάφορα έγγραφα που αφορούν τις εκλογές αιρετών 4 κλασέρ Ανά διετία ΝΑΙ - Αρχεία xls Αρχεία pdf OXI 16. Αρχείο αποφάσεων Περιφερειακού Δ/ντή Α/θμιας Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου 17. Αρχείο αποφάσεων Δ/ντών Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου 18. Αρχεία Σχολικών Μονάδων Περιέχει αποφάσεις αρμοδιότητας Περιφ/κού Δ/ντή Π.Ε. & Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου, που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της ΔΙ.Π.Ε. Σάμου Περιέχει αποφάσεις αρμοδιότητας Δ/ντή Π.Ε. Σάμου, που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του εκπ/κού προσωπικού της ΔΙ.Π.Ε. Σάμου Περιέχει διάφορα έγγραφα που αφορούν τις Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητας ΔΙ.Π.Ε. Σάμου 4 κλασέρ Ακαθόριστος ΝΑΙ OXI 11 κλασέρ Ακαθόριστος ΝΑΙ OXI 104 κλασέρ Μηνιαίος ΝΑΙ OXI

15 19. Αρχείο Διοικητικών Υπαλλήλων 20. Αρχείο σχετικά με βάσεις δεδομένων (edatacenter, opsyd, myschool, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου) Περιέχει έγγραφα της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφ/κών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., που αφορούν τους διοικητικούς υπαλλήλους καθώς αιτήσεις τους για διάφορα που διαβιβάζονται στην ως άνω Δ/νση Περιέχει εγκυκλίους έγγραφα σχετικά με τις εφαρμογές: e- datacenter, opsyd, myschool, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 6 κλασέρ Μηνιαίος ΝΑΙ, εφόσον 8 κλασέρ Εβδομαδιαίος ΝΑΙ, εφόσον OXI OXI 22. Αρχείο Ωρομισθίων 21. Αρχείο για απεργιώνστάσεων εργασίας καθώς στατιστικά Αρχείο αποδελτίωσης στοιχείων απεργίαςστάσεων εργασίας που διαβιβάζονται στη Δ/νσή μας από τις Σχολικές Μονάδες καθώς στατιστικά στοιχεία που αποστέλλονται στην Περιφ/κή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου Περιέχει μισθοδοσίες ωρομισθίων εκπαιδευτικών, σχετική νομοθεσία εγκυκλίους 1 κλασέρ Κάθε φορά που προκηρύσσεται απεργία ή στάση εργασίας ΝΑΙ, εφόσον 10 κλασέρ Ακαθόριστος ΟΧΙ Εμπεριέχονται OXI ΝΑΙ Συντρέχουν φορολογικού απορρήτου

16 23. Αρχείο για μετακινήσεις εκτός έδρας 23.1 Αρχείο για μετακινήσεις εκτός έδρας 24. Προσωπικά Μητρώα διοικητικών υπαλλήλων 25. Προσωπικά Μητρώα μόνιμων εκπαιδευτικών Μετακινήσεις Δ/ντριας Α/θμιας Εκπαίδευσης- Μετακινήσεις μελών του ΠΥΣΠΕ Μετακινήσεις εκπαιδευτικού προσωπικού για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου. Το αρχείο περιέχει ονομαστικές καταστάσεις εκπ/κών ειδικοτήτων που μετακινούνται για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους. Περιέχουν τίτλους σπουδών, διολογητικά για τη μισθολογική υπηρεσιακή τους κατάσταση καθώς διάφορα έγγραφα Περιέχουν τίτλους σπουδών, διολογητικά για τη μισθολογική υπηρεσιακή τους κατάσταση καθώς διάφορα έγγραφα 2 κλασέρ Μηνιαίος ΝΑΙ, εφόσον - Αρχεία xls, csv 8 κλασέρ Μηνιαίος ΟΧΙ Συμπεριλαμβάνουν ονομαστικές καταστάσεις 4 φάκελοι Καθημερινός ΟΧΙ Εμπεριέχονται 215 φάκελοι κατά το τρέχον διδακτικό έτος Καθημερινός ΟΧΙ Εμπεριέχονται Αρχεία pdf OXI - - ΟΧΙ - - ΟΧΙ

17 26. Προσωπικά Μητρώα αναπληρωτών 26.1 Προσωπικά Μητρώα αναπληρωτών Περιέχουν τίτλους σπουδών, διολογητικά για τη μισθολογική υπηρεσιακή κατάσταση καθώς διάφορα έγγραφα αναπληρωτών που προσλήφθηκαν μέσω τακτικού προϋπολογισμού Ατομικοί Φάκελοι Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ, ΠΔΕ Ωρομισθίων Περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ, ΠΔΕ Ωρομισθίων φάκελοι Ακαθόριστος ΟΧΙ Εμπεριέχονται 624 φάκελοι Ακαθόριστος ΟΧΙ Εμπεριέχονται - - ΟΧΙ - - ΟΧΙ 27. Αρχείο σχετικά με έλεγχο τίτλων λοιπών διολογητικών Προσωπικών Μητρώων 28. Αρχείο Ψηφιακών Υπογραφών Περιέχει διαβιβαστικά έγγραφα φωτοαντίγραφα τίτλων λοιπών διολογητικών που αποστέλλονται στους φορείς έκδοσής τους για έλεγχο γνησιότητας Το αρχείο περιέχει τα απαραίτητα έγγραφα για την υποστήριξη έκδοσης ψηφιακής υπογραφής 5 κλασέρ Καθημερινός ΝΑΙ,, εφόσον 1 φάκελος /ντοσιέ Ακαθόριστος ΟΧΙ Εμπεριέχονται ΟΧΙ 2) Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων

18 Α/Α Τίτλος Αρχείου Περιγραφή Αρχείου Τύπος Αρχείου 1. Αρχείο για τη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων (Ιδρύσεις, Καταργήσεις κ.λπ.) Αριθμός Εγγραφών Ρυθμός Ανανέωσης του Αρχείου Διάθεση για περαιτέρω χρήση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Αν Όχι Αιτιολόγηση (π.χ. τεχνικοί, Θεσμικοί, Οικονομικοί λόγοι) Μηχαναγνώσιμη Μορφή (π.χ. xls, csv) Μη Μηχαναγνώσιμη Μορφή (π.χ. pdf) Συντρέχουν οι λοιποί περιορισμοί του άρ. 3 του Ν. 4305/14 (π.χ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ κ.λ.π.) (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 13 κλασέρ Ετήσιος ΝΑΙ Αν ναι Περιγραφή- Αιτιολόγηση 2. Αρχείο για την εφαρμογή των Ολοημέρων Σχολείων, ΕΑΕΠ (με αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα) για την εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών Αρχείο Ολοημέρου: Περιέχει εγκυκλίους, αποφάσεις, στατιστικά, τον ετήσιο προγραμματισμό, εγκρίσεις κ.α. 27 κλασέρ Ακαθόριστος ΝΑΙ

19 3. Αρχείο Ειδικής Αγωγής (Νομικό πλαίσιο, ΚΕΔΔΥ, ΕΕΕΕΚ, ΣΜΕΑΕ, ΣΔΕΥ, Τμήματα Ένταξης, αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής, προσωπικό ΕΒΠ ΕΕΠ, κενές θέσεις Ειδικής Αγωγής) 16 κλασέρ Ετήσιος ΝΑΙ, εφόσον 4. Αρχείο για προσωπικού Λειτουργικά ωράριο αναθέσεις μαθημάτων κενά, 16 κλασέρ Ετήσιος ΝΑΙ 5. Αρχείο για διεξαγωγή επιμορφωτικών συναντήσεων (συνέδρια, σεμινάρια, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση, ΙΝΕΠ, ΙΚΥ κ.λπ.) 16 κλασέρ Μηνιαίος ΝΑΙ

20 6. Αρχείο για μαθητικά Λειτουργία Σχολικών Μονάδων Φοίτηση, εγγραφές, τίτλοι, βαθμολογία, απουσίες Ελληνόπαιδες του εξωτερικού, αλλοδαποί μαθητές, Ρομά, φροντιστηριακά τμήματα, ΤΥ ΖΕΠ Εξετάσεις Εξωδιδακτικές δραστηριότητες, διαγωνισμοί, εκδρομές αναπλήρωση διδακτικών ωρών, αναστολή λειτουργίας σχολείων Πολιτιστικές εκδηλώσεις, εορτές, παρελάσεις Μετακινήσεις στο εξωτερικό στα πλαίσια ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 5 κλασέρ Ετήσιος ΝΑΙ, εφόσον 7. Αρχείο για την ιθαγένεια 8. Αρχείο για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών Περιέχει αποφάσεις, εγκυκλίους, στατιστικά, τον ετήσιο προγραμματισμό, ενημέρωση ημερίδων κ.α. 1 κλασέρ Ετήσιος ΝΑΙ, εφόσον 1 κλασέρ Ακαθόριστος ΝΑΙ ΟΧΙ

21 9. Αρχείο για των Στελεχών Εκπαίδευσης (Περιφερειακός Δ/ντης, Δ/ντες Εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι, Δ/ντες υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων) 5 κλασέρ Ετήσιος ΝΑΙ, εφόσον 10. Αρχείο για Σχολικών Συμβούλων 11. Αρχείο σχετικά με το ΠΕΚ 3 κλασέρ Ετήσιος ΝΑΙ, εφόσον 16 κλασέρ Ετήσιος ΝΑΙ 12. Αρχείο για αυτοαξιολόγησης 13. Αρχείο για αξιολόγησης Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Σχολικών Μονάδων- Αξιολόγηση Σχολικών Συμβούλων, Δ/ντών εκπαιδευτικών 3 κλασέρ Ετήσιος ΝΑΙ, εφόσον 3 κλασέρ Ετήσιος ΟΧΙ Εμπεριέχονται 14. Εμπιστευτική αλληλογραφία 1 κλασέρ Ετήσιος ΟΧΙ Εμπεριέχονται

22 3) Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/Α Τίτλος Αρχείου Περιγραφή Αρχείου Τύπος Αρχείου 1. Αρχείο σχετικά Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά, Επιτροπές Σχολικών Δραστηριοτήτων Αριθμός Εγγραφών Ρυθμός Ανανέωσης του Αρχείου Διάθεση για περαιτέρω χρήση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Αν Όχι Αιτιολόγηση (π.χ. τεχνικοί, Θεσμικοί, Οικονομικοί λόγοι) Μηχαναγνώσιμη Μορφή (π.χ. xls, csv) Μη Μηχαναγνώσιμη Μορφή (π.χ. pdf) Συντρέχουν οι λοιποί περιορισμοί του άρ. 3 του Ν. 4305/14 (π.χ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ κ.λ.π.) (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 8 κλασέρ Ετήσιος ΝΑΙ Αν ναι Περιγραφή- Αιτιολόγηση 2. ΠΣΕΑ, αρχείο σχετικά με τα μέτρα πολιτικής προστασίας 1 κλασέρ Ετήσιος ΟΧΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Αναπληρωτών Προϊσταμένων στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Τρικάλων & Μαγνησίας»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Αναπληρωτών Προϊσταμένων στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Τρικάλων & Μαγνησίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ---- Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά 23 Τ.Κ. - Πόλη: 41222 Λάρισα Ιστοσελίδα: http://thess.pde.sch.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 29/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 8978 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1-2 ΜΗΧΑΝΟΡΓΆΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑΣ ΠΥΣΔΕ ΠΥΣΔΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ, ΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΊΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΜΗΤΡΏΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΣΎΝΤΑΞΗ ΠΡΆΞΕΩΝ & ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ ΠΥΣΔΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΎ, ΟΡΚΟΜΩΣΊΑΣ & ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΝΑΙ/) ΑΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΑΓΝ ΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 09/02/2016 Αρ. Πρ.: 1377 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων» 1 Τρίκαλα 17 / 6 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών Σέρρες, 03/02/2016 Αρ. Πρωτ.: Φ.11.2/1038 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας»

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ------------ Ταχ. Δ/νση: Δώρου 9 T.K. - Πόλη: 104

Διαβάστε περισσότερα

h t t p : / / d i p e - v - t h e s s. t h e s s. s c h. g r

h t t p : / / d i p e - v - t h e s s. t h e s s. s c h. g r ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ)

Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ) www.ekpaideutikareumata.gr proodeutikareumata@gmail.com www.facebook.com/reumata Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ) Συναδέλφισσες,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. Πράξεις: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Σχετ. Πράξεις: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β1, Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΑ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ Α.) (ΓΡΑΦΕΙΟ 12) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (Τηλεφωνικό Κέντρο: )

ΕΝΔΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΑ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ Α.) (ΓΡΑΦΕΙΟ 12) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (Τηλεφωνικό Κέντρο: ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ.Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ Έδεσσα 22-09-2016 Αριθ. Πρωτ. : 9912 ΕΝΔΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΑ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 30/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 14256

Ηράκλειο, 30/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 14256 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ----------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο, 30/09/2015 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡEΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 17/11/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ : 5862 Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας»

Θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο-Μανωλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: 1.1 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ) ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διεύθυνση: ΑΛΥΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικά Θέματα ΦΔ1 Νομοθεσία - Νομολογία ΦΔ1/α Νόμοι διοικητικού περιεχομένου

Διοικητικά Θέματα ΦΔ1 Νομοθεσία - Νομολογία ΦΔ1/α Νόμοι διοικητικού περιεχομένου Διοικητικά Θέματα ΦΔ1 Νομοθεσία - Νομολογία ΦΔ1/α Νόμοι διοικητικού περιεχομένου ΦΔ1/β Π.Δ. Διοικητικού περιεχομένου ΦΔ1/γ Υπουργικές Αποφάσεις - Ερμηνευτικές και κανονιστικές Εγκύκλιοι ΦΔ1/δ Διαταγές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο: «Ετήσια Στατιστική Έρευνα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με στοιχεία λήξης σχολικού έτους 2013-2014»

ΘΕΜΑ 1ο: «Ετήσια Στατιστική Έρευνα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με στοιχεία λήξης σχολικού έτους 2013-2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 448 Τ.Κ. - Πόλη: 153 42 Αγία Παρασκευή Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ: Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Παρασκευή, 19-12-2012 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/7/14626 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αγία Παρασκευή, 19-12-2012 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/7/14626 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 448 Τ.Κ. - Πόλη: 153 42

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 6-10-2015 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/6/8418 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΣ: Σχολικές Μονάδες Π.Ε.

Ηράκλειο, 6-10-2015 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/6/8418 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΣ: Σχολικές Μονάδες Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 6-10-2015 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/6/8418 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣ: Σχολικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι (Ν.4327/2015) Σέρρες 30 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.Φ.11.1/Δ/7474

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι (Ν.4327/2015) Σέρρες 30 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.Φ.11.1/Δ/7474 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κομοτηνή 26-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/9/11462 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/9/11462 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 8-12-2016 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/9/11462 ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣ: Σχολικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Α Α: 79Μ54691ΩΓ-3ΒΤ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 10437 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Κηφισιά 24/05/2016 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ.: 9015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Κηφισιά 24/05/2016 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ.: 9015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Κηφισιά 24/05/2016 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ.: 9015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νουφάρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος

ΘΕΜΑ: Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 22/ 20-09-2011

ΠΡΑΞΗ 22/ 20-09-2011 ΠΡΑΞΗ 22/ 20-09-2011 Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Νομού Ευρυτανίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Θέμα : Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε. Συνάδελφοι, Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., επικαιροποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Τ. Σεχιώτη 38-40 Τ.Κ. Πόλη: 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Ιστοσελίδα: http://pelop.pde.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Μεσσηνίας διδ. έτους »

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Μεσσηνίας διδ. έτους » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ: /Δ3 Ημερομηνία:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ: /Δ3 Ημερομηνία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ: 120916/Δ3 Ημερομηνία:21-07-2016 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/4/ 8259 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/4/ 8259 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 27-9-2016 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/4/ 8259 ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣ: Σχολικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.06.03 13:38:14 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΞΠΜ4653ΠΣ-8ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη Φόρμας «Χρόνοι Υπηρεσίας» στον Προσωπικό Φάκελο του εργαζόμενου

Προσθήκη Φόρμας «Χρόνοι Υπηρεσίας» στον Προσωπικό Φάκελο του εργαζόμενου Προσθήκη Φόρμας «Χρόνοι Υπηρεσίας» στον Προσωπικό Φάκελο του εργαζόμενου Προϋπηρεσία πριν τον Διορισμό/Πρόσληψη: Αναγνωρισμένη Πραγματική Συνολική για ΜΚ: Η πραγματική συνολική προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. Λάρισας έχοντας υπόψη:

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. Λάρισας έχοντας υπόψη: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Καλλιθέας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 08.01.2014 Αρ. πρωτ.: 99

Μαρούσι, 08.01.2014 Αρ. πρωτ.: 99 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ6Μ9-ΠΤΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ: «ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ» 12.1 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΧΑΪΑΣ. 1. Κανονική Άδεια. 2. Ειδική Άδεια (Άδειες Διευκολύνσεων) Πάτρα, 01 / 11/2012

ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ: «ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ» 12.1 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΧΑΪΑΣ. 1. Κανονική Άδεια. 2. Ειδική Άδεια (Άδειες Διευκολύνσεων) Πάτρα, 01 / 11/2012 Πάτρα, 01 / 11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. Ε & Δ. Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Διεύθυνση: Ερμού 70, 262 21 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

β) Για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών των Παράλληλων Στηρίξεων οι Υπουργικές Αποφάσεις αναφέρουν:

β) Για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών των Παράλληλων Στηρίξεων οι Υπουργικές Αποφάσεις αναφέρουν: Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς Παράλληλης Στήριξης ΘΕΜΑ: «Παράλληλες Στηρίξεις» ΣΧΕΤ: Ν. 3699/2008, Αριθμ. 27922/Γ6 Υπουργική Απόφαση, Φ.353.1/324/105657/Δ1 Υπουργική Απόφαση, Αριθμ. Πρωτ. 126057/8-10-2012,

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΠΕ & ΔΕ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 29 / 1-11 - 2 0 10

Π Ρ Α Ξ Η 29 / 1-11 - 2 0 10 ΕΛ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. Ε. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διεύθυνση: Τ. Σεχιώτη 38-40 22132-Τρίπολη Πληροφορίες: Γιαννοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευσης Ανατολικής Πόλη: Μακεδονίας και Θράκης Γραφείο:

Εκπαίδευσης Ανατολικής Πόλη: Μακεδονίας και Θράκης Γραφείο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------------------------- Αλεξανδρούπολη, 24 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 29-10-2014 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/6/13411 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΣ: Σχολικές Μονάδες Π.Ε.

Ηράκλειο, 29-10-2014 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/6/13411 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΣ: Σχολικές Μονάδες Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Σαντορίνης και Ανάφης Τ.Κ. - Πόλη: 14121 Ηράκλειο Αττικής Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1η ΑΝΑΘΕΣΗ 2η ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μέριμνα για το άνοιγμα και το κλείσιμο του κτηρίου και τη λειτουργία Τοιχοκόλληση και κοινοποίηση του κλιματιστικού σε καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3078 3072 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 3068 2103443569 2103442779 2103442769 2103442769 2103442737 2103442858 2103442851 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Πάτρα ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Πάτρα ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Πάτρα 22 09 2016 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. Φ.19/ΚΔ/10446 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 15/05/2015 Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 77679/E2 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 15/05/2015 Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 77679/E2 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Διεκπεραίωση: Μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 15/05/2015 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

http://kmaked.pde.sch.gr

http://kmaked.pde.sch.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57,

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 23-04-2014 Αρ. Πρωτ: 76 ΠΡΟΣ: 1. κ.κ. Δ/ντές Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Νομών Ηρακλείου-Λασιθίου

Ηράκλειο, 23-04-2014 Αρ. Πρωτ: 76 ΠΡΟΣ: 1. κ.κ. Δ/ντές Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Νομών Ηρακλείου-Λασιθίου Ηράκλειο, 23-04-2014 Αρ. Πρωτ: 76 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ----- ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 16 ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ Διεύθυνση : Τέρμα Σισμάνογλου ΑΠΟΦΑΣΗ Πόλη : 69133 Κομοτηνή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΜ9-Τ1Φ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΜ9-Τ1Φ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-ΡΝΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-ΡΝΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας»

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ 2 Η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

6. Το με αριθμ. Φ.2.4/2766/02-04-2014 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Ροδόπης, «Στοιχεία καταλήψεων». Αποφασίζουμε

6. Το με αριθμ. Φ.2.4/2766/02-04-2014 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Ροδόπης, «Στοιχεία καταλήψεων». Αποφασίζουμε ΑΔΑ: ΒΙΗΦ9-ΘΛΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή: 03-04-2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ4Κ9-41Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 63/1981 ΦΕΚ 22Α

Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 63/1981 ΦΕΚ 22Α Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 63/1981 ΦΕΚ 22Α Περί αρχειοθετήσεως εγγράφων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1.

Διαβάστε περισσότερα

Website: 1

Website:  1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 31/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Αποφ. 194/2015 Αρ. Πρωτ 194 ΘΕΜΑ: Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH ΦΕΚ 1340 16/10/2002 τ Β' Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Εγχειρίδιο ΟΠΣΔ διαχείρισης μισθοδοσίας Αναπληρωτών και Ωρομισθίων εκπαιδευτικών

Σύντομο Εγχειρίδιο ΟΠΣΔ διαχείρισης μισθοδοσίας Αναπληρωτών και Ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Επιλογή και αρμοδιότητες του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)»

ΘΕΜΑ: «Επιλογή και αρμοδιότητες του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)» Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι, -10-013 Αριθ. Πρωτ.: 155330/Γ7 Βαθ. Προτερ... ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔIOIKHTIKHΣ & OIKONOMIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Διεύθυνση: Λ. Κνωσού

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για μία νέα Β/θμια Εκπαίδευση Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Δομές Β/θμιας Εκπαίδευσης Συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β3, Δ Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγνώριση προϋπηρεσίας και προϋποθέσεις για μισθολογική εξέλιξη

1. Αναγνώριση προϋπηρεσίας και προϋποθέσεις για μισθολογική εξέλιξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Β ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ / ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Μετακινήσεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΘΕΜΑ: «Μετακινήσεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Παράλληλη στήριξη με εκπαιδευτικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Παράλληλη στήριξη με εκπαιδευτικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας Μαρούσι, 09 /06/2015 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 90911

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2003 Όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με : α) Ν 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/29-3-2010) β) Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010)

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις για την χορήγηση-ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς

Προϋποθέσεις για την χορήγηση-ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Θέμα : «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Τα ζητούμενα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής, είναι τα παρακάτω:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Τα ζητούμενα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής, είναι τα παρακάτω: Τεχνολογικά και Λειτουργικά χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια Π.Σ. διαχείρισης Μόνιμου (Εκπαιδευτικού και Διοικητικού) προσωπικού καθώς και Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, Μ.Π.Δ.Σ. ΚΑΙ Π.Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

19-110 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΠΕΘ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

19-110 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΠΕΘ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων όλων των τύπων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων όλων των τύπων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 27 Τ.Κ. Πόλη: 50100

Διαβάστε περισσότερα