Η Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου. Β. Το γεγονός ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου. Β. Το γεγονός ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σάμος, Αριθμ. Πρωτ. : 801 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κανάρη (κτήριο Γιαννουλόπουλου) ΑΠΟΦΑΣΗ Τ.Κ. Πόλη : 83100, Σάμος Ιστοσελίδα : Πληροφορίες : Μαρία Παπακωνσταντίνου Τηλέφωνο : Fax : ΘΕΜΑ: «Καταγραφή, ταξινόμηση αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών δεδομένων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, σύμφωνα με το άρθρο 10 Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α )» Έχοντας υπόψη: Η Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου Α. Τις διατάξεις : 1. του Κεφαλαίου Α του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α 237) «Ανοικτή διάθεση περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του Ν 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. άλλες διατάξεις 2. της με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/11/14769/Ε3/ (ΑΔΑ: 6ΨΔΜ4653ΠΣ-ΔΦ0) Υ.Α. με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 3. του Ν 2472/1997 (ΦΕΚ Α 50), «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Β. Το γεγονός ότι από την Απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, όπως καταγράφηκαν αξιολογήθηκαν από τα αρμόδια Τμήματα της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν 3448/2006, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 10 του Ν 4305/2014, παρατίθενται κατωτέρω συνοπτικά στην επόμενη παράγραφο αναλυτικά στο παράρτημα που ακολουθεί. Συνοπτικώς καταγράφονται τα κάτωθι σύνολα εγγράφων, πληροφοριών δεδομένων: α) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών δεδομένων που κατέχει ο φορέας είναι τα εξής: Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων 1. Αρχείο σχετικά με Εκπαιδευτική Νομοθεσία - Νομολογία - Εγκύκλιοι Π/θμιας Εκπ/σης 2. Αρχείο για κτηριολογικά (Σχολικές Μονάδες)

2 3. Αρχείο για σχολικά βιβλία 4. Αρχείο για τις σχολικές επιτροπές 5. Αρχείο καταγραφής στατιστικών στοιχείων (μαθητικού δυναμικού, εκπαιδευτικού προσωπικού, Σχολικών Μονάδων κ.λπ.) 6. Αρχείο για προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Διορισμοί, μονιμοποιήσεις, προαγωγές Λύση υπαλληλικής σχέσης, Στοιχεία εκπαιδευτικού προσωπικού για προσλήψεις, αποχωρήσεις, μετατάξεις Μετατάξεις Μεταθέσεις αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Προϋπηρεσίες, χορηγήσεις ΜΚ επιδόματα βεβαιώσεις, πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών 7. Αρχείο για χορηγήσεις αδειών (κανονικές, αναρρωτικές, άνευ αποδοχών, για σεμινάρια, εκπαιδευτικές επιμορφωτικές, εξετάσεων) 8. Αρχείο σχετικά με το Πειθαρχικό Δίο 8.1. Αρχείο για αναφορές, καταγγελίες διάφορα δικαστικά 9. Εμπιστευτική αλληλογραφία, πειθαρχικά 10. Αρχείο για οικονομικά Ενιαία Αρχή Πληρωμών Αρχείο σχετικά με τις κατατάξεις στο Βαθμολόγιο του Ν. 4024/2011 Αρχείο σχετικά με τις κατατάξεις στο Βαθμολόγιο του Ν. 4354/2015 Μισθοδοσία τακτικών υπαλλήλων Μισθοδοσία αναπληρωτών μέσω τακτικού προϋπολογισμού Μισθοδοσία αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ ΠΔΕ Μισθοδοσία ωφελούμενων ανέργων μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ. Αρχείο Πράξεων Περικοπής Μισθοδοσίας οίκοθεν βεβαιωτικά σημειώματα Αρχείο Εκκαθαριστικών Μισθοδοσίας Αρχείο ηλεκτρονικής υποβολής Ατομικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) Προϋπολογισμός Μητρώο Δεσμεύσεων Υπερωριακή αποζημίωση εκπ/κών Εφάπαξ ποσό λόγω μετάθεσης (ΚΑΕ: 0565) Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (ΚΑΕ: 0288) Οικονομική Ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης χαμηλά εισοδήματα (ΚΑΕ: 2752) Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων (ΚΑΕ: 2224) 11. Αρχείο για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους, μειωμένου ωραρίου ωρομισθίους εκπαιδευτικούς (πιστώσεις, προσλήψεις) 12. Αρχείο για ιδιωτική εκπαίδευση 13. Αρχείο για τη Φυσική Αγωγή 14. Αρχείο σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών 15. Αρχείο σχετικά με εκλογές αιρετών μελών σε συλλογικά όργανα διοίκησης (ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΚΥΣΠΕ, ΠΥΣΕΕΠ, ΠΥΣΔΙΠ, ΚΥΣΔΙΠ) 16. Αρχείο αποφάσεων Περιφερειακού Δ/ντή Α/θμιας Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου 17. Αρχείο αποφάσεων Δ/ντών Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου 18. Αρχεία Σχολικών Μονάδων

3 19. Αρχείο Διοικητικών Υπαλλήλων 20. Αρχείο σχετικά με βάσεις δεδομένων (e-data, opsyd, myschool, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου) 21. Αρχείο για απεργιών-στάσεων εργασίας 22. Αρχείο σχετικά με Ολοήμερων Σχολείων 23. Αρχείο για μετακινήσεις εκτός έδρας Μετακινήσεις Δ/ντριας Α/θμιας Εκπαίδευσης Μετακινήσεις εκπαιδευτικού προσωπικού για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου Μετακινήσεις μελών του ΠΥΣΠΕ 24. Προσωπικά Μητρώα διοικητικών υπαλλήλων 25. Προσωπικά Μητρώα μόνιμων εκπαιδευτικών 26. Προσωπικά Μητρώα αναπληρωτών 27. Αρχείο σχετικά με έλεγχο τίτλων λοιπών διολογητικών Προσωπικών Μητρώων 28. Αρχείο ψηφιακών υπογραφών Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων 1. Αρχείο για τη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων (Ιδρύσεις, Καταργήσεις κ.λπ.) 2. Αρχείο για την εφαρμογή των Ολοημέρων Σχολείων, ΕΑΕΠ (με αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα) για την εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών 3. Αρχείο Ειδικής Αγωγής (Νομικό πλαίσιο, ΚΕΔΔΥ, ΕΕΕΕΚ, ΣΜΕΑΕ, ΣΔΕΥ, Τμήματα Ένταξης, αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής, προσωπικό ΕΒΠ ΕΕΠ, κενές θέσεις Ειδικής Αγωγής) 4. Αρχείο για προσωπικού Λειτουργικά κενά, ωράριο αναθέσεις μαθημάτων 5. Αρχείο για διεξαγωγή επιμορφωτικών συναντήσεων (συνέδρια, σεμινάρια, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση, ΙΝΕΠ, ΙΚΥ κ.λπ.) 6. Αρχείο για μαθητικά Λειτουργία Σχολικών Μονάδων Φοίτηση, εγγραφές, τίτλοι, βαθμολογία, απουσίες Ελληνόπαιδες του εξωτερικού, αλλοδαποί μαθητές, Ρομά, φροντιστηριακά τμήματα, ΤΥ ΖΕΠ Εξετάσεις Εξωδιδακτικές δραστηριότητες, διαγωνισμοί, εκδρομές Πολιτιστικές εκδηλώσεις, εορτές, παρελάσεις Μετακινήσεις στο εξωτερικό στα πλαίσια ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 7. Αρχείο για την ιθαγένεια 8. Αρχείο για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών 9. Αρχείο για των Στελεχών Εκπαίδευσης (Περιφερειακός Δ/ντης, Δ/ντες Εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι, Δ/ντες υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων) 10. Αρχείο για Σχολικών Συμβούλων 11. Αρχείο σχετικά με το ΠΕΚ 12. Αρχείο για αυτοαξιολόγησης 13. Αρχείο για αξιολόγησης Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Σχολικών Μονάδων Αξιολόγηση Σχολικών Συμβούλων, Δ/ντών εκπαιδευτικών 14. Εμπιστευτική αλληλογραφία Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων 1. Αρχείο σχετικά με Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά, Επιτροπές Σχολικών Δραστηριοτήτων

4 2. ΠΣΕΑ, αρχείο σχετικά με τα μέτρα πολιτικής προστασίας β) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών δεδομένων που θα διατεθούν σε ανοικτό μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας είναι τα εξής: Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων 1. Αρχείο σχετικά με Εκπαιδευτική Νομοθεσία - Νομολογία - Εγκύκλιοι Π/θμιας Εκπ/σης 1. Αρχείο για κτηριολογικά (Σχολικές Μονάδες) 2. Αρχείο για σχολικά βιβλία 3. Αρχείο για τις σχολικές επιτροπές 4. Αρχείο καταγραφής στατιστικών στοιχείων (μαθητικού δυναμικού, εκπαιδευτικού προσωπικού, Σχολικών Μονάδων κ.λπ.) 5. Αρχείο για προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Διορισμοί, μονιμοποιήσεις, προαγωγές Λύση υπαλληλικής σχέσης, Στοιχεία εκπαιδευτικού προσωπικού για προσλήψεις, αποχωρήσεις, μετατάξεις Μετατάξεις Μεταθέσεις αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Προϋπηρεσίες, χορηγήσεις ΜΚ επιδόματα βεβαιώσεις, πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών 6. Αρχείο για χορηγήσεις αδειών (κανονικές, άνευ αποδοχών, για σεμινάρια, εκπαιδευτικές επιμορφωτικές, εξετάσεων) 7. Αρχείο για οικονομικά Ενιαία Αρχή Πληρωμών Αρχείο σχετικά με τις κατατάξεις στο Βαθμολόγιο του Ν. 4024/2011 Αρχείο σχετικά με τις κατατάξεις στο Βαθμολόγιο του Ν. 4354/2015 Μισθοδοσία τακτικών υπαλλήλων Μισθοδοσία αναπληρωτών μέσω τακτικού προϋπολογισμού Μισθοδοσία αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ ΠΔΕ Μισθοδοσία ωφελούμενων ανέργων μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ. Αρχείο Πράξεων Περικοπής Μισθοδοσίας οίκοθεν βεβαιωτικά σημειώματα Αρχείο Εκκαθαριστικών Μισθοδοσίας Αρχείο ηλεκτρονικής υποβολής Ατομικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) Προϋπολογισμός Μητρώο Δεσμεύσεων Υπερωριακή αποζημίωση εκπ/κών Εφάπαξ ποσό λόγω μετάθεσης (ΚΑΕ: 0565) Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (ΚΑΕ: 0288) Οικονομική Ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης χαμηλά εισοδήματα (ΚΑΕ: 2752) Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων (ΚΑΕ: 2224) 8. Αρχείο για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους, μειωμένου ωραρίου ωρομισθίους εκπαιδευτικούς (πιστώσεις, προσλήψεις) 9. Αρχείο για ιδιωτική εκπαίδευση 10. Αρχείο για τη Φυσική Αγωγή 11. Αρχείο σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών

5 12. Αρχείο σχετικά με εκλογές αιρετών μελών σε συλλογικά όργανα διοίκησης (ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΚΥΣΠΕ, ΠΥΣΕΕΠ, ΠΥΣΔΙΠ, ΚΥΣΔΙΠ) 13. Αρχείο αποφάσεων Περιφερειακού Δ/ντή Α/θμιας Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου 14. Αρχείο αποφάσεων Δ/ντών Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου 15. Αρχεία Σχολικών Μονάδων 16. Αρχείο Διοικητικών Υπαλλήλων 17. Αρχείο σχετικά με βάσεις δεδομένων (e-data, opsyd, myschool, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου) 18. Αρχείο για απεργιών-στάσεων εργασίας 19. Αρχείο σχετικά με Ολοήμερων Σχολείων 20. Αρχείο για μετακινήσεις εκτός έδρας Μετακινήσεις Δ/ντριας Α/θμιας Εκπαίδευσης Μετακινήσεις εκπαιδευτικού προσωπικού για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου Μετακινήσεις μελών του ΠΥΣΠΕ 21. Αρχείο σχετικά με έλεγχο τίτλων λοιπών διολογητικών Προσωπικών Μητρώων Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων 1. Αρχείο για τη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων (Ιδρύσεις, Καταργήσεις κ.λπ.) 2. Αρχείο για την εφαρμογή των Ολοημέρων Σχολείων, ΕΑΕΠ (με αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα) για την εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών 3. Αρχείο Ειδικής Αγωγής (Νομικό πλαίσιο, ΚΕΔΔΥ, ΕΕΕΕΚ, ΣΜΕΑΕ, ΣΔΕΥ, Τμήματα Ένταξης, αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής, προσωπικό ΕΒΠ ΕΕΠ, κενές θέσεις Ειδικής Αγωγής) 4. Αρχείο για προσωπικού Λειτουργικά κενά, ωράριο αναθέσεις μαθημάτων 5. Αρχείο για διεξαγωγή επιμορφωτικών συναντήσεων (συνέδρια, σεμινάρια, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση, ΙΝΕΠ, ΙΚΥ κ.λπ.) 6. Αρχείο για μαθητικά Λειτουργία Σχολικών Μονάδων Φοίτηση, εγγραφές, τίτλοι, βαθμολογία, απουσίες Ελληνόπαιδες του εξωτερικού, αλλοδαποί μαθητές, Ρομά, φροντιστηριακά τμήματα, ΤΥ ΖΕΠ Εξετάσεις Εξωδιδακτικές δραστηριότητες, διαγωνισμοί, εκδρομές Πολιτιστικές εκδηλώσεις, εορτές, παρελάσεις Μετακινήσεις στο εξωτερικό στα πλαίσια ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 7. Αρχείο για την ιθαγένεια 8. Αρχείο για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών 9. Αρχείο για των Στελεχών Εκπαίδευσης (Περιφερειακός Δ/ντης, Δ/ντες Εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι, Δ/ντες υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων) 10. Αρχείο για Σχολικών Συμβούλων 11. Αρχείο σχετικά με το ΠΕΚ 12. Αρχείο για αυτοαξιολόγησης 13. Αρχείο για αξιολόγησης Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Σχολικών Μονάδων Αξιολόγηση Σχολικών Συμβούλων, Δ/ντών εκπαιδευτικών Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων 1. Αρχείο σχετικά με Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά, Επιτροπές Σχολικών Δραστηριοτήτων

6 γ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών δεδομένων που υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 4305/2014 διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση χρήση, μέχρι να ολοκληρωθεί η ανωνυμοποίησή τους, καθώς η στατιστική επεξεργασία τους η οποία είναι αναγκαία προκειμένου να αποφεύγεται η άμεση ή έμμεση αναγνώριση των στατιστικών μονάδων που αποκαλύπτουν προσωπικού χαρακτήρα. Τα εν λόγω σύνολα είναι τα εξής: 1. Εμπιστευτικά (ΠΣΕΑ, εμπιστευτική αλληλογραφία, αρχείο σχετικά με τα μέτρα πολιτικής προστασίας, πειθαρχικά ) 2. Αρχείο για χορηγήσεις αδειών (αναρρωτικές) 3. Αρχείο για αναφορές, καταγγελίες διάφορα δικαστικά 4. Αρχεία που σε Προσωπικά Μητρώα διοικητικών υπαλλήλων 5. Αρχεία που σε Προσωπικά Μητρώα μόνιμων εκπαιδευτικών 6. Αρχεία που σε Προσωπικά Μητρώα αναπληρωτών 7. Αρχείο ψηφιακών υπογραφών Στο Παράρτημα περιλαμβάνεται ανάλυση αξιολόγηση κάθε αναφερόμενου συνόλου δεδομένων καθώς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διάθεσης αυτών. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΜΟΥ Αλεξάνδρα Εμμανουηλίδου Επισυναπτόμενο : Παράρτημα -Αναλυτική Καταγραφή Ταξινόμηση Συνόλων Δεδομένων

7 Αναλυτική Καταγραφή Ταξινόμηση Συνόλων Δεδομένων Παράρτημα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο (α) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών δεδομένων που κατέχει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου (ΔΙ.Π.Ε. Σάμου) 1) Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων Α/Α Τίτλος Αρχείου Περιγραφή Αρχείου 1. Αρχείο σχετικά με Εκπαιδευτική Νομοθεσία- Νομολογία- Εγκύκλιοι Π/θμιας Εκπ/σης Περιέχει εκπ/κή νομοθεσία εγκυκλίους προς τις Σχολικές Μονάδες που υπογράφει η Δ/ντρια Π.Ε. Σάμου Τύπος Αρχείου Αριθμός Εγγραφών Ρυθμός Ανανέωσης του Αρχείου Διάθεση για περαιτέρω χρήση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Αν Όχι Αιτιολόγηση (π.χ. τεχνικοί, Θεσμικοί, Οικονομικοί λόγοι) Μηχαναγνώσιμη Μορφή (π.χ. xls, csv) Μη Μηχαναγνώσιμη Μορφή (π.χ. pdf) Συντρέχουν οι λοιποί περιορισμοί του άρ. 3 του Ν. 4305/14 (π.χ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ κ.λ.π.) (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 5 κλασέρ Ημερήσιος ΝΑΙ Αν ναι Περιγραφή- Αιτιολόγηση 2. Αρχείο για κτηριολογικά (Σχολικές Μονάδες) Εγγραφα που αφορούν κτηριολογικά Σχολικών Μονάδων 4 κλασέρ Ημερήσιος ΝΑΙ, εφόσον 3. Αρχείο για σχολικά βιβλία Περιέχει ηλεκτρονικά μηνύματα που αφορούν παραλαβή διανομή σχολικών βιβλίων μέσω του προγράμματος «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 3 κλασέρ Εξαμηνιαίος ΝΑΙ - Αρχεία pdf ΟΧΙ -

8 4. Αρχείο για τις σχολικές επιτροπές 5. Αρχείο καταγραφής στατιστικών στοιχείων (μαθητικού δυναμικού, εκπαιδευτικού προσωπικού, Σχολικών Μονάδων κ.λπ.) Το αρχείο περιέχει σχολικών επιτροπών Το αρχείο περιέχει την αποδελτίωση στατιστικών στοιχείων που αποστέλλονται από τις Σχολικές Μονάδες 3 κλασέρ Ετήσιος ΝΑΙ 6 κλασέρ Τριμηνιαίος ΝΑΙ 6. Αρχείο για προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 6.1 Αρχείο για προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Διορισμοί, μονιμοποιήσεις, προαγωγές, προσλήψεις, αποχωρήσεις, μετατάξεις, μεταθέσεις αποσπάσεις, προϋπηρεσίες, χορηγήσεις Μ.Κ. επιδόματα Λύση υπαλληλικής σχέσης. Το αρχείο περιέχει αντίγραφα διολογητικών που αποστέλλονται στο Γ.Λ.Κ., σε περίπτωση συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών 24 κλασέρ Μηνιαίος ΝΑΙ, εφόσον 10 κλασέρ Ετήσιος ΟΧΙ Εμπεριέχονται Αρχεία xls Αρχεία pdf - - Αρχείο pdf excel ΟΧΙ -

9 6.2 Αρχείο για προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 6.3 Αρχείο για προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 7. Αρχείο για χορηγήσεις αδειών Αρχείο μεταθέσεων αποσπάσεων. Το αρχείο περιέχει εγκυκλίους μεταθέσεων εκπ/κών από Περιοχή σε Περιοχή, εγκυκλίους αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ καθώς αιτήσεις μεταθέσεων αποσπάσεων της τελευταίας τριετίας Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών. Το αρχείο περιέχει υπηρεσιακές βεβαιώσεις καθώς βεβαιώσεις: αποδοχών (μηνιαίων-ετήσιων), διαφόρων επιδομάτων, κρατήσεων διαφόρων ταμείων, διάφορες βεβαιώσεις που έχουν σχέση με την μισθοδοσία Περιέχει εγκυκλίους διάφορα έγγραφα για χορήγηση αδειών διαφόρων ειδών: κανονικές, αναρρωτικές, άνευ αποδοχών, για σεμινάρια, εκπαιδευτικές επιμορφωτικές, εξετάσεων 24 κλασέρ Ετήσιος ΝΑΙ, εφόσον 11 κλασέρ Εβδομαδιαίος ΟΧΙ Εμπεριέχονται 14 κλασέρ Καθημερινός ΝΑΙ, εκτός από το αρχείο για χορηγήσεις αναρρωτικών αδειών - Αρχείο pdf ΟΧΙ ΝΑΙ Συντρέχουν φορολογικού απορρήτου

10 8. Αρχείο σχετικά με το Πειθαρχικό Δίο Αρχείο για αναφορές, καταγγελίες διάφορα δικαστικά. Επίσης περιέχει Νομοθεσία εγκυκλίους που αφορούν το Πειθαρχικό Δίο 2 κλασέρ Ακαθόριστος ΝΑΙ, εφόσον 9. Εμπιστευτική αλληλογραφία, πειθαρχικά 2 κλασέρ Ακαθόριστος ΟΧΙ Λόγοι προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Αρχείο για οικονομικά Ενιαία Αρχή Πληρωμών Αρχείο σχετικά με τις κατατάξεις στο Βαθμολόγιο του Ν. 4024/2011 Αρχείο σχετικά με τις κατατάξεις στο Βαθμολόγιο του Ν. 4354/ κλασέρ Καθημερινός ΝΑΙ, εφόσον Αρχεία xls, csv Αρχεία pdf ΝΑΙ Συντρέχουν φορολογικού απορρήτου

11 10.1 Αρχείο για οικονομικά Μισθοδοσία τακτικών υπαλλήλων Μισθοδοσία αναπληρωτών μέσω τακτικού προϋπολογισμού Μισθοδοσία ωφελούμενων ανέργων μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ. Το αρχείο περιέχει μισθοδοτικές καταστάσεις στις οποίες αποτυπώνονται οι μηνιαίες αποδοχές όλων των υπαλλήλων συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων 1 ψηφιακό αρχείο ανά μηνιαία μισθοδοτική κατάσταση μονίμων αναπληρωτών Οσον αφορά τους ωφελούμενους ανέργους του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ. (1 κλασέρ) Μηνιαίος ΟΧΙ Εμπεριέχονται Αρχεία xls, csv Αρχεία pdf ΝΑΙ Συντρέχουν φορολογικού απορρήτου 10.2 Αρχείο για οικονομικά 10.3 Αρχείο για οικονομικά Αρχείο ΕΣΠΑ: Περιέχει μισθοδοσίες όλων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ ΠΔΕ, σχετική νομοθεσία εγκυκλίους 60 κλασέρ Ημερήσιος ΟΧΙ Εμπεριέχονται - - ΝΑΙ Συντρέχουν φορολογικού απορρήτου 10.4 Αρχείο για οικονομικά Αρχείο Πράξεων Περικοπής Μισθοδοσίας οίκοθεν βεβαιωτικά σημειώματα 1 κλασέρ Μηνιαίος ΟΧΙ Εμπεριέχονται

12 10.5 Αρχείο για οικονομικά 10.6 Αρχείο για οικονομικά 10.7 Αρχείο για οικονομικά Το αρχείο περιέχει πράξεις περικοπής από την μισθοδοσία λόγω αδιολόγητων απουσιών, συμμετοχής σε απεργίες σε στάσεις εργασίας οίκοθεν βεβαιωτικά σημειώματα από αχρεωστήτως καταβληθέντα στους υπαλλήλους από μισθοδοσία Αρχείο Εκκαθαριστικών Μισθοδοσίας. Το αρχείο περιέχει ετήσια εκκαθαριστικά μισθοδοσίας για χρήση στην εφορία Αρχείο ηλεκτρονικής υποβολής Ατομικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.). Το αρχείο περιέχει την μισθολογική ασφαλιστική κατάσταση των υπαλλήλων ανά μήνα το οποίο αποστέλλεται στο ΙΚΑ 5 ψηφιακά αρχεία 9 κλασέρ Ετήσιος ΟΧΙ Εμπεριέχονται 9 κλασέρ Μηνιαίος ΟΧΙ Εμπεριέχονται - Αρχείο pdf ΝΑΙ Συντρέχουν φορολογικού απορρήτου Αρχεία csl01 - ΟΧΙ Αρχείο για οικονομικά Προϋπολογισμός- Μητρώο Δεσμεύσεων. Το αρχείο περιέχει Υ.Α. εγκυκλίους που αφορούν οικονομικά καθώς έγγραφα που αφορούν την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων 12 κλασέρ Μηνιαίος ΝΑΙ, εφόσον - Αρχεία xls - ΟΧΙ -

13 10.9 Αρχείο για οικονομικά 11. Αρχείο για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους, μειωμένου ωραρίου ωρομισθίους εκπαιδευτικούς (πιστώσεις, προσλήψεις) 12. Αρχείο για την Ιδιωτική Εκπαίδευση 13. Αρχείο για τη Φυσική Αγωγή 14. Αρχείο σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών Υπερωριακή αποζημίωση εκπ/κών Εφάπαξ ποσό λόγω μετάθεσης (ΚΑΕ: 0565) Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (ΚΑΕ: 0288) Οικονομική Ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης χαμηλά εισοδήματα (ΚΑΕ: 2752) Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων (ΚΑΕ: 2224) Το αρχείο περιέχει προσκλήσεις για ένταξη εκπ/κών στους πίνακες αναπληρωτών, Υ.Α. πρόσληψης αναπληρωτών καθώς αλληλογραφία της Υπηρεσίας μας με το ΥΠ.Π.Ε.Θ. για που αφορούν τους αναπληρωτές Περιέχει εγκυκλίους Υ.Α. που αφορούν την Ιδιωτική Εκπαίδευση Περιέχει εγκυκλίους Υ.Α. που αφορούν τη φυσική Αγωγή Το αρχείο περιέχει την αποδελτίωση στοιχείων που αποστέλλονται από τις Σχολικές Μονάδες αφορούν τις μεταφορές μαθητών. 19 κλασέρ Μηνιαίος ΝΑΙ, εφόσον 19 κλασέρ Ημερήσιος ΝΑΙ, εφόσον - Αρχεία xls - ΟΧΙ ΟΧΙ 5 κλασέρ Ακαθόριστος ΝΑΙ ΟΧΙ 6 κλασέρ Ακαθόριστος ΝΑΙ ΟΧΙ 13 κλασέρ Εβδομαδιαίος ΝΑΙ, εφόσον ΟΧΙ

14 15. Αρχείο σχετικά με εκλογές αιρετών μελών σε συλλογικά όργανα διοίκησης (ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΚΥΣΠΕ, ΠΥΣΕΕΠ, ΠΥΣΔΙΠ, ΚΥΣΔΙΠ) Περιέχει Υ.Α. εγκυκλίους, εκλογικούς πίνακες διάφορα έγγραφα που αφορούν τις εκλογές αιρετών 4 κλασέρ Ανά διετία ΝΑΙ - Αρχεία xls Αρχεία pdf OXI 16. Αρχείο αποφάσεων Περιφερειακού Δ/ντή Α/θμιας Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου 17. Αρχείο αποφάσεων Δ/ντών Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου 18. Αρχεία Σχολικών Μονάδων Περιέχει αποφάσεις αρμοδιότητας Περιφ/κού Δ/ντή Π.Ε. & Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου, που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της ΔΙ.Π.Ε. Σάμου Περιέχει αποφάσεις αρμοδιότητας Δ/ντή Π.Ε. Σάμου, που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του εκπ/κού προσωπικού της ΔΙ.Π.Ε. Σάμου Περιέχει διάφορα έγγραφα που αφορούν τις Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητας ΔΙ.Π.Ε. Σάμου 4 κλασέρ Ακαθόριστος ΝΑΙ OXI 11 κλασέρ Ακαθόριστος ΝΑΙ OXI 104 κλασέρ Μηνιαίος ΝΑΙ OXI

15 19. Αρχείο Διοικητικών Υπαλλήλων 20. Αρχείο σχετικά με βάσεις δεδομένων (edatacenter, opsyd, myschool, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου) Περιέχει έγγραφα της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφ/κών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., που αφορούν τους διοικητικούς υπαλλήλους καθώς αιτήσεις τους για διάφορα που διαβιβάζονται στην ως άνω Δ/νση Περιέχει εγκυκλίους έγγραφα σχετικά με τις εφαρμογές: e- datacenter, opsyd, myschool, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 6 κλασέρ Μηνιαίος ΝΑΙ, εφόσον 8 κλασέρ Εβδομαδιαίος ΝΑΙ, εφόσον OXI OXI 22. Αρχείο Ωρομισθίων 21. Αρχείο για απεργιώνστάσεων εργασίας καθώς στατιστικά Αρχείο αποδελτίωσης στοιχείων απεργίαςστάσεων εργασίας που διαβιβάζονται στη Δ/νσή μας από τις Σχολικές Μονάδες καθώς στατιστικά στοιχεία που αποστέλλονται στην Περιφ/κή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου Περιέχει μισθοδοσίες ωρομισθίων εκπαιδευτικών, σχετική νομοθεσία εγκυκλίους 1 κλασέρ Κάθε φορά που προκηρύσσεται απεργία ή στάση εργασίας ΝΑΙ, εφόσον 10 κλασέρ Ακαθόριστος ΟΧΙ Εμπεριέχονται OXI ΝΑΙ Συντρέχουν φορολογικού απορρήτου

16 23. Αρχείο για μετακινήσεις εκτός έδρας 23.1 Αρχείο για μετακινήσεις εκτός έδρας 24. Προσωπικά Μητρώα διοικητικών υπαλλήλων 25. Προσωπικά Μητρώα μόνιμων εκπαιδευτικών Μετακινήσεις Δ/ντριας Α/θμιας Εκπαίδευσης- Μετακινήσεις μελών του ΠΥΣΠΕ Μετακινήσεις εκπαιδευτικού προσωπικού για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου. Το αρχείο περιέχει ονομαστικές καταστάσεις εκπ/κών ειδικοτήτων που μετακινούνται για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους. Περιέχουν τίτλους σπουδών, διολογητικά για τη μισθολογική υπηρεσιακή τους κατάσταση καθώς διάφορα έγγραφα Περιέχουν τίτλους σπουδών, διολογητικά για τη μισθολογική υπηρεσιακή τους κατάσταση καθώς διάφορα έγγραφα 2 κλασέρ Μηνιαίος ΝΑΙ, εφόσον - Αρχεία xls, csv 8 κλασέρ Μηνιαίος ΟΧΙ Συμπεριλαμβάνουν ονομαστικές καταστάσεις 4 φάκελοι Καθημερινός ΟΧΙ Εμπεριέχονται 215 φάκελοι κατά το τρέχον διδακτικό έτος Καθημερινός ΟΧΙ Εμπεριέχονται Αρχεία pdf OXI - - ΟΧΙ - - ΟΧΙ

17 26. Προσωπικά Μητρώα αναπληρωτών 26.1 Προσωπικά Μητρώα αναπληρωτών Περιέχουν τίτλους σπουδών, διολογητικά για τη μισθολογική υπηρεσιακή κατάσταση καθώς διάφορα έγγραφα αναπληρωτών που προσλήφθηκαν μέσω τακτικού προϋπολογισμού Ατομικοί Φάκελοι Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ, ΠΔΕ Ωρομισθίων Περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ, ΠΔΕ Ωρομισθίων φάκελοι Ακαθόριστος ΟΧΙ Εμπεριέχονται 624 φάκελοι Ακαθόριστος ΟΧΙ Εμπεριέχονται - - ΟΧΙ - - ΟΧΙ 27. Αρχείο σχετικά με έλεγχο τίτλων λοιπών διολογητικών Προσωπικών Μητρώων 28. Αρχείο Ψηφιακών Υπογραφών Περιέχει διαβιβαστικά έγγραφα φωτοαντίγραφα τίτλων λοιπών διολογητικών που αποστέλλονται στους φορείς έκδοσής τους για έλεγχο γνησιότητας Το αρχείο περιέχει τα απαραίτητα έγγραφα για την υποστήριξη έκδοσης ψηφιακής υπογραφής 5 κλασέρ Καθημερινός ΝΑΙ,, εφόσον 1 φάκελος /ντοσιέ Ακαθόριστος ΟΧΙ Εμπεριέχονται ΟΧΙ 2) Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων

18 Α/Α Τίτλος Αρχείου Περιγραφή Αρχείου Τύπος Αρχείου 1. Αρχείο για τη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων (Ιδρύσεις, Καταργήσεις κ.λπ.) Αριθμός Εγγραφών Ρυθμός Ανανέωσης του Αρχείου Διάθεση για περαιτέρω χρήση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Αν Όχι Αιτιολόγηση (π.χ. τεχνικοί, Θεσμικοί, Οικονομικοί λόγοι) Μηχαναγνώσιμη Μορφή (π.χ. xls, csv) Μη Μηχαναγνώσιμη Μορφή (π.χ. pdf) Συντρέχουν οι λοιποί περιορισμοί του άρ. 3 του Ν. 4305/14 (π.χ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ κ.λ.π.) (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 13 κλασέρ Ετήσιος ΝΑΙ Αν ναι Περιγραφή- Αιτιολόγηση 2. Αρχείο για την εφαρμογή των Ολοημέρων Σχολείων, ΕΑΕΠ (με αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα) για την εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών Αρχείο Ολοημέρου: Περιέχει εγκυκλίους, αποφάσεις, στατιστικά, τον ετήσιο προγραμματισμό, εγκρίσεις κ.α. 27 κλασέρ Ακαθόριστος ΝΑΙ

19 3. Αρχείο Ειδικής Αγωγής (Νομικό πλαίσιο, ΚΕΔΔΥ, ΕΕΕΕΚ, ΣΜΕΑΕ, ΣΔΕΥ, Τμήματα Ένταξης, αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής, προσωπικό ΕΒΠ ΕΕΠ, κενές θέσεις Ειδικής Αγωγής) 16 κλασέρ Ετήσιος ΝΑΙ, εφόσον 4. Αρχείο για προσωπικού Λειτουργικά ωράριο αναθέσεις μαθημάτων κενά, 16 κλασέρ Ετήσιος ΝΑΙ 5. Αρχείο για διεξαγωγή επιμορφωτικών συναντήσεων (συνέδρια, σεμινάρια, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση, ΙΝΕΠ, ΙΚΥ κ.λπ.) 16 κλασέρ Μηνιαίος ΝΑΙ

20 6. Αρχείο για μαθητικά Λειτουργία Σχολικών Μονάδων Φοίτηση, εγγραφές, τίτλοι, βαθμολογία, απουσίες Ελληνόπαιδες του εξωτερικού, αλλοδαποί μαθητές, Ρομά, φροντιστηριακά τμήματα, ΤΥ ΖΕΠ Εξετάσεις Εξωδιδακτικές δραστηριότητες, διαγωνισμοί, εκδρομές αναπλήρωση διδακτικών ωρών, αναστολή λειτουργίας σχολείων Πολιτιστικές εκδηλώσεις, εορτές, παρελάσεις Μετακινήσεις στο εξωτερικό στα πλαίσια ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 5 κλασέρ Ετήσιος ΝΑΙ, εφόσον 7. Αρχείο για την ιθαγένεια 8. Αρχείο για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών Περιέχει αποφάσεις, εγκυκλίους, στατιστικά, τον ετήσιο προγραμματισμό, ενημέρωση ημερίδων κ.α. 1 κλασέρ Ετήσιος ΝΑΙ, εφόσον 1 κλασέρ Ακαθόριστος ΝΑΙ ΟΧΙ

21 9. Αρχείο για των Στελεχών Εκπαίδευσης (Περιφερειακός Δ/ντης, Δ/ντες Εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι, Δ/ντες υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων) 5 κλασέρ Ετήσιος ΝΑΙ, εφόσον 10. Αρχείο για Σχολικών Συμβούλων 11. Αρχείο σχετικά με το ΠΕΚ 3 κλασέρ Ετήσιος ΝΑΙ, εφόσον 16 κλασέρ Ετήσιος ΝΑΙ 12. Αρχείο για αυτοαξιολόγησης 13. Αρχείο για αξιολόγησης Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Σχολικών Μονάδων- Αξιολόγηση Σχολικών Συμβούλων, Δ/ντών εκπαιδευτικών 3 κλασέρ Ετήσιος ΝΑΙ, εφόσον 3 κλασέρ Ετήσιος ΟΧΙ Εμπεριέχονται 14. Εμπιστευτική αλληλογραφία 1 κλασέρ Ετήσιος ΟΧΙ Εμπεριέχονται

22 3) Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/Α Τίτλος Αρχείου Περιγραφή Αρχείου Τύπος Αρχείου 1. Αρχείο σχετικά Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά, Επιτροπές Σχολικών Δραστηριοτήτων Αριθμός Εγγραφών Ρυθμός Ανανέωσης του Αρχείου Διάθεση για περαιτέρω χρήση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Αν Όχι Αιτιολόγηση (π.χ. τεχνικοί, Θεσμικοί, Οικονομικοί λόγοι) Μηχαναγνώσιμη Μορφή (π.χ. xls, csv) Μη Μηχαναγνώσιμη Μορφή (π.χ. pdf) Συντρέχουν οι λοιποί περιορισμοί του άρ. 3 του Ν. 4305/14 (π.χ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ κ.λ.π.) (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 8 κλασέρ Ετήσιος ΝΑΙ Αν ναι Περιγραφή- Αιτιολόγηση 2. ΠΣΕΑ, αρχείο σχετικά με τα μέτρα πολιτικής προστασίας 1 κλασέρ Ετήσιος ΟΧΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

Ο Ανα/της Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Σάμου

Ο Ανα/της Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Σάμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ Σάμος, 20 Ιουνίου 2018 Αριθ. Πρωτ.: Φ.8/4227 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Αναπληρωτών Προϊσταμένων στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Τρικάλων & Μαγνησίας»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Αναπληρωτών Προϊσταμένων στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Τρικάλων & Μαγνησίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ---- Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά 23 Τ.Κ. - Πόλη: 41222 Λάρισα Ιστοσελίδα: http://thess.pde.sch.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ---- Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά 23 Τ.Κ. - Πόλη: 41222 Λάρισα Ιστοσελίδα: http://thess.pde.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΘΗΒΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΘΗΒΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ --- Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Φίλωνος 35-39, Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 25/02/2016 Αριθμ. πρωτ.: 3533

Ηράκλειο, 25/02/2016 Αριθμ. πρωτ.: 3533 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ----------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο, 25/02/2016 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28/09/2016 Αριθμ. πρωτ.: 12931

Ηράκλειο, 28/09/2016 Αριθμ. πρωτ.: 12931 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ----------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο, 28/09/2016 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 17/11/2015 Αριθμ. πρωτ.: 17693

Ηράκλειο, 17/11/2015 Αριθμ. πρωτ.: 17693 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ----------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο, 17/11/2015 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 25/0/208 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: Φ.ΠΥΣΔΕ/Η/0389 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 29/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 8978 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Μεταξοχωρίου 15, : 2038 Ηράκλειο : Λειβαδιώτης Αλέξανδρος : Αλεφαντινού Βάλια : / 328 : :

: Μεταξοχωρίου 15, : 2038 Ηράκλειο : Λειβαδιώτης Αλέξανδρος : Αλεφαντινού Βάλια : / 328 : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ----------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 09/02/2016 Αρ. Πρ.: 1377 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης,

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Διεύθυνση: Λ. Κνωσού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε & Δ.Ε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Δ/νση Φαρσάλων & Δ. Τσάτσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1-2 ΜΗΧΑΝΟΡΓΆΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑΣ ΠΥΣΔΕ ΠΥΣΔΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ, ΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΊΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΜΗΤΡΏΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΣΎΝΤΑΞΗ ΠΡΆΞΕΩΝ & ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ ΠΥΣΔΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΎ, ΟΡΚΟΜΩΣΊΑΣ & ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 18/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 4759 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

----- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ηπείρου».

----- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ηπείρου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΝΑΙ/) ΑΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΑΓΝ ΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΣΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2016 ΠΡΑΞΗ 01/ Θέμα 1ο «Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» (Ομόφωνη απόφαση)

ΠΥΣΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2016 ΠΡΑΞΗ 01/ Θέμα 1ο «Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» (Ομόφωνη απόφαση) ΠΥΣΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2016 ΠΡΑΞΗ 01/14-01-2016 «Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» (Ομόφωνη «Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή» (Ομόφωνη «Απαλλαγή και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 02/11/2015 Αριθμ. πρωτ.: 16385

Ηράκλειο, 02/11/2015 Αριθμ. πρωτ.: 16385 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ----------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο, 02/11/2015 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μαρούσι, 27-3-2018 ----- Αρ.Πρωτ. 50359/Φ1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο Αρ. Πρωτ.: 1.1/16512

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο Αρ. Πρωτ.: 1.1/16512 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε & Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μονοφατσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ/νση: Αισχύλου & Οδυσσέως Λιβαδειά Τ.Κ.: 32100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε & Δ.Ε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Δ/νση Φαρσάλων & Δ. Τσάτσου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Μέρος 1 Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου & Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου Πράξης

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Μέρος 1 Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου & Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου Πράξης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν απευθύνεται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και αποτελεί συμπλήρωμα του Οδηγού Αρχειοθέτησης Μισθοδοσίας Πράξεων ΕΣΠΑ 2007-2013. Στους ακόλουθους πίνακες οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ελέγχουν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ ---------- Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 165 171 21 - Ν. Σμύρνη

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε. Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Κύπρου 20 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δ.Ε. Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Κύπρου 20 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσοολόγγι, 31/08/2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΔ1.7 / 6084 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : υπ αριθμ /Δ1/ εγκύκλιος του ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ.

ΣΧΕΤ. : υπ αριθμ /Δ1/ εγκύκλιος του ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Αν. Τσόχα 15-17, Τ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών Σέρρες, 03/02/2016 Αρ. Πρωτ.: Φ.11.2/1038 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης»

ΘΕΜΑ : «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης» Δ/νση Τ.Κ. Πληρ. Τηλ. Fax. e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ---- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ.: Φ. 35/5129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ.: Φ. 35/5129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη, Αριθ. πρωτ. 3681

Μυτιλήνη, Αριθ. πρωτ. 3681 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου,

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κενές θέσεις Διευθυντών/-ντριών Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κενές θέσεις Διευθυντών/-ντριών Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΥΣΠΕ Ταχ. Δ/νση : Ι. Λ. Ράλλη 6, Ερμούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων» 1 Τρίκαλα 17 / 6 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας»

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ------------ Ταχ. Δ/νση: Δώρου 9 T.K. - Πόλη: 104

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Υποδιευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας»

Θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Υποδιευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο-Μανωλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση : Τ. Σεχιώτη 38-40 22132 -Τρίπολη Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Δ/ντής Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας

Ο Περιφερειακός Δ/ντής Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα, 22-09 - 207 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. Φ. 35.2/9452 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

h t t p : / / d i p e - v - t h e s s. t h e s s. s c h. g r

h t t p : / / d i p e - v - t h e s s. t h e s s. s c h. g r ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού Δ/νσης ΠΕ Μεσσηνίας» A Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού Δ/νσης ΠΕ Μεσσηνίας» A Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Τ.Κ. Πόλη: 241 00 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε

Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα, Αρ. Πρωτ.: 833 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Λάρισα, Αρ. Πρωτ.: 833 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ---- ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 03/02/2016 Αριθμ. πρωτ.: 1858

Ηράκλειο, 03/02/2016 Αριθμ. πρωτ.: 1858 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ----------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο, 03/02/2016 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/-ντριών σε κενούμενες θέσεις. Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσης Π.Ε Ανατολικής Θεσσαλονίκης»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/-ντριών σε κενούμενες θέσεις. Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσης Π.Ε Ανατολικής Θεσσαλονίκης» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Δ / Ν Σ Η Π Ρ Ω Τ / Θ Μ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πλήρωση θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας»

ΘΕΜΑ: «Πλήρωση θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Δ/νση :Δ. Τσάτσου 2 & Φαρσάλων 41335 Λάρισα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Tαχ. Δ/νση : ΜΑΜΑΛΟΙ ΑΛΕΠΟΥ Τ.Κ. Πόλη: 49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΑ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ Α.) (ΓΡΑΦΕΙΟ 12) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (Τηλεφωνικό Κέντρο: )

ΕΝΔΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΑ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ Α.) (ΓΡΑΦΕΙΟ 12) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (Τηλεφωνικό Κέντρο: ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ.Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ Έδεσσα 22-09-2016 Αριθ. Πρωτ. : 9912 ΕΝΔΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΑ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ: 23-10-2018 (Ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων και ως προς το 1 ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας) Ταχ. Δ/νση : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : FAX : Email : ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΣ: 1. ΓΕΛ Καλαμπάκας 2. Εκπαιδευτικούς του ΓΕΛ Καλαμπάκας. ΚΟΙΝ :1. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 2. Α.Σ.Ε.Π.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΣ: 1. ΓΕΛ Καλαμπάκας 2. Εκπαιδευτικούς του ΓΕΛ Καλαμπάκας. ΚΟΙΝ :1. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 2. Α.Σ.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : FAX : Email : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π.& Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Ελευσίνα, Αρ. Πρωτ.: Φ10.3/3586

Έχοντας υπόψη: Ελευσίνα, Αρ. Πρωτ.: Φ10.3/3586 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ελευθερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΠΥΡΓΟΣ 17 / 10 / 2018 Αριθ. Πρωτ.: 13327

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΠΥΡΓΟΣ 17 / 10 / 2018 Αριθ. Πρωτ.: 13327 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο-Μανωλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 30/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 14256

Ηράκλειο, 30/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 14256 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ----------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο, 30/09/2015 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ)

Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ) www.ekpaideutikareumata.gr proodeutikareumata@gmail.com www.facebook.com/reumata Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ) Συναδέλφισσες,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 30/09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 2845 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. &Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΣ: Ταχ. Δ/νση : 2 ο χλμ. Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 15/02/2018 Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ /E2 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 15/02/2018 Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ /E2 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Διεκπεραίωση: Μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 15/02/2018 Α ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. Πράξεις: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Σχετ. Πράξεις: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β1, Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου Ημερομηνία: 05 Σεπτεμβρίου 2017 Ανακοίνωση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου Προς: υποψηφίους αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταχώριση στοιχείων στα Πληροφοριακά Συστήματα myschool και Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.)

ΘΕΜΑ: Καταχώριση στοιχείων στα Πληροφοριακά Συστήματα myschool και Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας»

Θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο-Μανωλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΣΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2012

ΠΥΣΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2012 ΠΥΣΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2012 ΠΡΑΞΗ 01/12-01-2012 «Γνωμοδότηση για ίδρυση Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου στην πόλη της Καλαμάτας από το κοινωφελές Ίδρυμα Ευσταθίας Ι. Κωστοπούλου με Νόμιμη Εκπρόσωπο την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Έβρου».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Έβρου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου,

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ Λάρισα 16-10-2018 Ο /ντής Β/θµιας Εκπ/σης Λάρισας EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Φ.32/9692. Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων»

Αρ. Πρωτ.: Φ.32/9692. Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.10.21 08:40:46 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. θέμα «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. θέμα «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα : 29-01-2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 465 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου,

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου

Ανακοίνωση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου Ανακοίνωση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου Ημερομηνία: 12 Οκτωβρίου 2016 Προς: υποψηφίους αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: 1.1 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ) ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου,

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡEΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 17/11/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ : 5862 Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου Τμήματος Ε Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου Τμήματος Ε Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Π.Ε. και Δ.Ε. Θεσσαλίας

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Π.Ε. και Δ.Ε. Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ---- ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά

Διαβάστε περισσότερα

Γέρακας 20/10/2015 Αρ. Πρωτ.: 18037

Γέρακας 20/10/2015 Αρ. Πρωτ.: 18037 Γέρακας 20/10/2015 Αρ. Πρωτ.: 18037 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.E. & Δ.E. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11, Τ.Κ. 153 44, Γέρακας Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Σισμάνογλου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πλήρωση κενών θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και υπεύθυνου τομέα Ε.Κ της Δ.Δ.

ΘΕΜΑ: «Πλήρωση κενών θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και υπεύθυνου τομέα Ε.Κ της Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Ιστοσελίδα: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Διεύθυνση: Λ. Κνωσού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: 1. Την Περιφερειακή ιεύθυνση Π.Ε. και.ε. Αττικής. 2. Τις ιευθύνσεις Π.Ε. της χώρας

ΚΟΙΝ: 1. Την Περιφερειακή ιεύθυνση Π.Ε. και.ε. Αττικής. 2. Τις ιευθύνσεις Π.Ε. της χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π. ΚΑΙ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ------------ Ταχ. /νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 82 T.K.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 29-7-2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α.Π.: 5715 --------------------- ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Τσάτσου 2 & Φαρσάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών ή κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/-ντριών σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών ή κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/-ντριών σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο 2 ο χλμ. Ε. Ο. Σπάρτης-Γυθείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΣΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θέμα 3ο: «Ένσταση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ Δασκάλων για παράλληλη στήριξη»

ΠΥΣΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θέμα 3ο: «Ένσταση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ Δασκάλων για παράλληλη στήριξη» ΠΥΣΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2015 ΠΡΑΞΗ 01/09-01-2015 : «Διάθεση αναπληρώτριας εκπ/κού» : : «Ένσταση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 70.50 Δασκάλων για παράλληλη στήριξη» 4ο : «Τοποθέτηση εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών ή κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/-ντριών σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών ή κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/-ντριών σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι εκκαθαρίσεως Σπάρτη : 18 Οκτωβρίου 2018 Αριθ. Πρωτ.: Φ.1.2/6648 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ Διεύθυνση : Τέρμα Σισμάνογλου ΑΠΟΦΑΣΗ Πόλη : 69133 Κομοτηνή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Διεύθυνση: Λ. Κνωσού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο: «Ετήσια Στατιστική Έρευνα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με στοιχεία λήξης σχολικού έτους 2013-2014»

ΘΕΜΑ 1ο: «Ετήσια Στατιστική Έρευνα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με στοιχεία λήξης σχολικού έτους 2013-2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 448 Τ.Κ. - Πόλη: 153 42 Αγία Παρασκευή Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

πλήρωση θέσης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας

πλήρωση θέσης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Χαλκίδα, 30-8-2017 Αρ. Πρ. 6339 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διεύθυνση: ΑΛΥΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Α' Διοικητικού (εσωτ. 6)

Τμήμα Α' Διοικητικού (εσωτ. 6) Τμήμα Α' Διοικητικού 23810 23368 (εσωτ. 6) Προϊστάμενος : ΟΥΝΤΖΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ουντζούδης Απόστολος Δαλιάνη Αναστασία Ποτοσάκη Μαρία Στανίσης Ιωαννης Παραλαβή και διανομή διδακτικών βιβλίων, εποπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Ηράκλειο, 18/08/2015 Αρ. Πρωτ.: 5756 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Ηράκλειο, 18/08/2015 Αρ. Πρωτ.: 5756 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ -------

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου,

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΒΠ κ. ΜΠΑΜΠΑΡΑΤΣΑ) ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 14-12-2016 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ανακοινοποίηση στο ορθό

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ανακοινοποίηση στο ορθό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Ανακοινοποίηση στο ορθό ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ HΠΕΙΡΟΥ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα