ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"

Transcript

1 Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες πεποιθήσεις και η ελλιπής νομοθεσία στην Ελλάδα αποτρέπουν την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 11. Οι Ιδιωτικές Εταιρείες Απασχόλησης (ΙΔΕΑ) αποτελούν γέφυρα ανάπτυξης για την κοινωνική και οικονομική πρόοδο, σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα Προσαρμοζόμενοι στην Αλλαγή του Boston Consulting Group που διεξήχθη για λογαριασμό της Ciett, της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης. Τα ευρήματα της έρευνας Προσαρμοζόμενοι στην Αλλαγή αποκαλύπτουν τη δυναμική που έχουν οι Ιδιωτικές Εταιρείες Απασχόλησης να υποστηρίξουν την προσαρμογή στις διαρθρωτικές, κυκλικές και εποχικές ανάγκες στην αγορά εργασίας (Πίνακας 1, Παράρτημα Ι). Στο σημερινό, συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο, αρκετές επιχειρήσεις αναζητούν λύσεις συνεργασίας με Ιδιωτικές Εταιρείες Απασχόλησης, ώστε να προσαρμοστούν τόσο σε προβλέψιμες όσο και σε μη προβλέψιμες αλλαγές, επιλογή που δικαιολογείται απόλυτα, με δεδομένο ότι τα τρία-τέταρτα των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με Ιδιωτικές Εταιρείες Απασχόλησης ανακάμπτουν με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς. Η Δρ. Βενετία Κουσία, Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης (ΕΝΙΔΕΑ) αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η έκθεση καταδεικνύει ότι οι Ιδιωτικές Εταιρείες Απασχόλησης δημιουργούν θέσεις εργασίας που διαφορετικά δεν θα υπήρχαν: 74% των επιχειρήσεων που συνεργάστηκαν με Ιδιωτικές Εταιρείες Απασχόλησης δεν θα είχαν προβεί σε πρόσληψη μόνιμου προσωπικού ως εναλλακτική της προσωρινής απασχόλησης. Οι Ιδιωτικές Εταιρείες Απασχόλησης μειώνουν τη διαρθρωτική ανεργία, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για περισσότερους ανθρώπους, καθώς επίσης και την ανεργία τριβής, διασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή αντιστοιχία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, μειώνουν την αδήλωτη εργασία, όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 2, Παράρτημα Ι». Η παγκόσμια αγορά εργασίας είναι αντιμέτωπη με πρωτοφανείς αλλαγές. Η παγκοσμιοποίηση, οι δημογραφικές και οι διαρθρωτικές αλλαγές σε συνδυασμό με την απρόβλεπτη και αυξανόμενη πολυπλοκότητα των οικονομιών, έχουν δημιουργήσει ένα νέο, ασταθές περιβάλλον στο οποίο οι αγορές εργασίας βρίσκονται σε διαρκή κινητικότητα, καθώς δημιουργούνται συνεχώς νέες θέσεις εργασίας και καταργούνται παλαιότερες. Κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και άτομα αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα που προκύπτουν από αυτό το περιβάλλον: υψηλά επίπεδα ανεργίας, διαρκής αναντιστοιχία μεταξύ διαθέσιμων και απαιτούμενων προσόντων, χαμηλή κινητικότητα στην απασχόληση και χαμηλά ποσοστά απασχολησιμότητας κυρίως στους νέους και τις γυναίκες. Δελτίο Τύπου / Σελίδα 1

2 Η Δρ. Βενετία Κουσία σημειώνει: «Σε μία εποχή όπου η ανεργία συνεχίζει να κλιμακώνεται, οι Ιδιωτικές Εταιρείες Απασχόλησης οφείλουν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο συνδέοντας τις ανάγκες των επιχειρήσεων με τις δυνατότητες των εργαζομένων, να ωθήσουν την απασχολησιμότητα και να διευκολύνουν τον κοινωνικό διάλογο ως μέθοδο προώθησης αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας. Πρωτίστως, λοιπόν, θα πρέπει να καλλιεργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον και φυσικά το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο (Πίνακας 3, Παράρτημα Ι). Η εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 104/08 θα είναι μία καλή αρχή προς αυτή την κατεύθυνση για την ολοκληρωμένη εναρμόνιση της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα. Ως Ένωση, δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε με όλους τους εταίρους, με στόχο τη βελτίωση των προτύπων διακυβέρνησης και ποιότητας του κλάδου και να παραμείνουμε χρήσιμος σύμβουλος για τη σταδιοδρομία των εργαζομένων». Σημείωση για Δημοσιογράφους Σχετικά με την Έρευνα Η Έρευνα «Προσαρμοζόμενοι στην Αλλαγή: Πώς οι Ιδιωτικές Εταιρείες Απασχόλησης διευκολύνουν τη μετάβαση σε αλλαγή, καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα και αξιοπρεπή εργασία» βασίζεται σε έρευνα που διεξήχθη από το Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett. Η Έρευνα βρίσκεται διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΝΙΔΕΑ (Ένωση Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης) Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα ακόλουθα στοιχεία: T: Δελτίο Τύπου / Σελίδα 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας, το Boston Consulting Group και η Ciett ανέπτυξαν από κοινού τον «Δείκτη Αποτελεσματικότητας της Αγοράς Εργασίας». Οι βαθμολογίες του Δείκτη βασίζονται σε 6 κριτήρια που υπολογίζονται για κάθε χώρα: 1. ποσοστό συνολικής απασχόλησης (% πληθυσμού σε ηλικία εργασίας -64) 2. ποσοστό απασχόλησης -24 (% πληθυσμού -24) 3. ποσοστό απασχόλησης (% πληθυσμού 55-64) 4. ετήσιες ώρες εργασίας (ανά απασχολούμενο) 5. ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας (% πληθυσμού σε ηλικία εργασίας) 6. ποσοστό ανεργίας (% εργατικού δυναμικού) Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Δείκτη Αποτελεσματικότητας της Αγοράς Εργασίας, οι χώρες που εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό αποτελεσματικότητας είναι αυτές όπου ο κλάδος των Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια (με σημαντική εξαίρεση τη Γαλλία). Αντίθετα, οι χώρες στις οποίες ο κλάδος έχει ξεκινήσει σχετικά πρόσφατα (π.χ. Ανατολική Ευρώπη) ή δεν ρυθμίζεται ακόμη με σωστό τρόπο (π.χ. Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Λουξεμβούργο, Μεξικό) έχουν χαμηλότερες βαθμολογίες. Κάθε χώρα ανήκει σε μία ομάδα, ανάλογα με τις αποχρώσεις του κοινωνικού συστήματος, σύμφωνα με το οποίο αναπτύσσεται στην αγορά εργασίας της. Συγκεκριμένα, οι βασικές ομάδες χωρών/τύποι περιβάλλοντος είναι αυτές που λειτουργούν: α. Με γνώμονα την αγορά β. Με γνώμονα τον κοινωνικό διάλογο γ. Με γνώμονα το νομοθέτη, καθώς και οι δ. Αναδυόμενες αγορές Συνδέοντας το Δείκτη Αποτελεσματικότητας της Αγοράς Εργασίας με τις ομάδες χωρών/ τύπους περιβάλλοντος βλέπουμε ότι κάθε χώρα λειτουργεί διαφορετικά ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της ομάδας/τύπου περιβάλλοντος στην οποία ανήκει (Πίνακας 1). Η ομάδα που λειτουργεί με γνώμονα την αγορά και η ομάδα που λειτουργεί με γνώμονα τον κοινωνικό διάλογο αποδίδουν σταθερά καλύτερα και εμφανίζουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από την ομάδα που λειτουργεί με γνώμονα το νομοθέτη (λόγω παρωχημένων περιορισμών, εμποδίων στην ίδρυση των ΙΔΕΑ αλλά και εξαιτίας της αδυναμίας των κοινωνικών εταίρων να προσδιορίσουν το κατάλληλο επίπεδο νομοθετικών ρυθμίσεων). Οι χώρες που λειτουργούν με γνώμονα το νομοθέτη δίνουν συνήθως μικρή έμφαση στην ευελιξία και δεν μπορούν να επιτύχουν υψηλά επίπεδα αποτελεσματικότητας ακόμα και αν η διείσδυση των Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης είναι πάνω από το μέσο όρο. Οι αγορές εργασίας με πολλούς περιορισμούς και με κεντρική χάραξη πολιτικής είναι πιο πιθανό να στιγματίζουν τις υπηρεσίες των Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης και οι πολίτες να έχουν γενικά μειωμένη κατανόηση των πλεονεκτημάτων και της προστιθέμενης αξίας τους. Επίσης, οι αγορές αυτές συχνά παρουσιάζουν αυξημένη ανεργία στους νέους και τις ευάλωτες ομάδες και σχετικά υψηλά επίπεδα αδήλωτης εργασίας. Η έλλειψη πλήρους αποδοχής των Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης εμποδίζει τη χρήση του εύρους των υπηρεσιών τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνεισφέρουν στην είσοδο περισσότερων εργαζομένων στην αγορά εργασίας καθώς και να μην μπορούν να μεγιστοποιήσουν τη συμμετοχή τους σε αυτήν. Δελτίο Τύπου / Σελίδα 3

4 Πίνακας 1 Η Αποτελεσματικότητα της Αγοράς Εργασίας συνδέεται με το ποσοστό ανάπτυξης των ΙΔΕΑ Δείκτης Αποτελεσματικότητας της Αγοράς Εργασίας Μ.Ο Ελβετία Νέα Ζηλανδία Νορβηγία Δανία Αυστραλία Ολλανδία Καναδάς Ιαπωνία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Αυστρία ΗΠΑ Φινλανδία Γερμανία Δημ. της Τσεχίας Μεξικό Σλοβενία Πορτογαλία Ελλάδα Λουξεμβούργο -0.8 Γαλλία Πολωνία Βέλγιο -0.9 Σλοβακία -0.9 Ιταλία -0.9 Ισπανία Χιλή Ουγγαρία Πηγή: ΟΟΣΑ, Eurostat Ομάδες Χωρών / Τύποι Περιβάλλοντος 1. Με γνώμονα την αγορά (Ην. Βασίλειο, Η.Π.Α., Ν. Ζηλανδία) Χώρες όπου οι Ιδιωτικές Εταιρείες Απασχόλησης και το εργατικό δίκαιο είναι σχετικά απελευθερωμένα και όπου οι εταιρείες απολαμβάνουν υψηλό βαθμό ελευθερίας προκειμένου να καθορίζουν την καταλληλότερη μορφή απασχόλησης. Σε αυτή την ομάδα παίζει σημαντικό ρόλο και η αυτορρύθμιση. Βασικά Κριτήρια Δείκτη Αποτελεσματικότητας 2. Με γνώμονα τον κοινωνικό διάλογο (Ολλανδία, Ελβετία, Αυστρία, Σκανδιναβικές χώρες) - Χώρες όπου οι Ιδιωτικές Εταιρείες Απασχόλησης και το εργατικό δίκαιο επηρεάζονται έντονα από διαπραγματεύσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Σε αυτό το περιβάλλον οι κοινωνικοί εταίροι έχουν την ελευθερία να καθορίζουν κανόνες μέσω διαπραγμάτευσης. 3. Με γνώμονα το νομοθέτη (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία) Χώρες όπου οι Ιδιωτικές Εταιρείες Απασχόλησης και το εργατικό δίκαιο καθορίζονται κυρίως από κρατικούς φορείς και νομοθεσία σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, με την επίσημη νομοθεσία να αποτελεί τη βάση του εργατικού δικαίου. 4. Αναδυόμενες (Ανατολική Ευρώπη, Λατινική Αμερική) Χώρες όπου οι Ιδιωτικές Εταιρείες Απασχόλησης είναι ακόμη νέες και το εργατικό δίκαιο και η νομοθεσία είναι ακόμη υπό ανάπτυξη. Η νομοθεσία εξελίσσεται, παρόλο που σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρούνται έντονα φαινόμενα αδήλωτης εργασίας. Δελτίο Τύπου / Σελίδα 4

5 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΙΔΕΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η αυξημένη χρήση των Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης πέραν του θετικού αντίκτυπου που έχει στα επίπεδα απασχόλησης, έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι μειώνει την αδήλωτη εργασία, παρέχοντας μια οργανωμένη και εύρυθμη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Η απασχόληση μέσω ΙΔΕΑ είναι η πιο νόμιμη μορφή απασχόλησης από όλες τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Όπως φαίνεται στον Πίνακα, υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στο επίπεδο διείσδυσης της προσωρινής απασχόλησης και στον όγκο των παράνομων δραστηριοτήτων: Οι χώρες με υψηλό ποσοστό διείσδυσης της απασχόλησης μέσω ΙΔΕΑ έχουν χαμηλότερα επίπεδα παράνομης οικονομικής δραστηριότητας. Η Ελλάδα, δυστυχώς, βρίσκεται στην πιο δυσχερή θέση. Πίνακας 2 Οι ΙΔΕΑ συμβάλλουν στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας Οι χώρες με υψηλό ποσοστό διείσδυσης της απασχόλησης μέσω ΙΔΕΑ έχουν χαμηλότερα επίπεδα παράνομης οικονομικής δραστηριότητας Διείσδυση ΙΔΕΑ (% του εργατικού δυναμικού) 5 4 Ηνωμένο Βασίλειο 3 Ολλανδία 2 1 ΗΠΑ Ιαπωνία Αυστρία Ελβετία Γαλλία Ιρλανδία Φινλανδία Δανία Γερμανία Σουηδία Νορβηγία Βέλγιο Πορτογαλία Ισπανία Ιταλία Ελλάδα 25 Παράνομη οικονομία (% του ΑΕΠ) 1 Πηγή: Καθ. Dr. FriedrichSchneider, Τμήμα Οικονομικών, Πανεπιστήμιο JohannesKepler του Linz, 10 Δελτίο Τύπου / Σελίδα 5

6 ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ Ο Δείκτης Νομοθετικής Αποτελεσματικότητας εμφανίζει σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών (Πίνακας 3): Οι χώρες που δεν διαθέτουν ειδική νομοθεσία για την προσωρινή απασχόληση ή διαθέτουν παρωχημένες ρυθμίσεις λαμβάνουν χαμηλή βαθμολογία στο Δείκτη Νομοθετικής Αποτελεσματικότητας (Ελλάδα, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Αργεντινή, Χιλή, Τουρκία). Αντίθετα οι πιο ώριμες αγορές στις οποίες οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τις ΙΔΕΑ έχουν αναπτυχθεί και προσαρμόζονται τακτικά στις ανάγκες των αγορών εργασίας καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις (π.χ. Ολλανδία, Σουηδία, ΗΠΑ, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία). Η έρευνα καταδεικνύει έντονα ότι οι αγορές λειτουργούν πραγματικά αποτελεσματικά μόνον όταν υπάρχει κατάλληλη και ενημερωμένη νομοθετική ρύθμιση, συμπεριλαμβανομένου και του βασικού ρόλου που διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι στην ισορροπία ευελιξίας-ασφάλειας. Παρατηρείται ιδιαίτερη συσχέτιση ανάμεσα στο Δείκτη Νομοθετικής Αποτελεσματικότητας και τη διείσδυση των ιδιωτικών εταιρειών απασχόλησης. Πίνακας 3 Δείκτης Νομοθετικής Αποτελεσματικότητας Σημαντικές διαφορές μεταξύ χωρών στη βαθμολογία του δείκτη Δείκτης Νομοθετικής Αποτελεσματικότητας (0-100) Δικαιώματα ΙΔΕΑ: Συμμετοχής στις πολιτικές απασχόλησης Διαπραγμάτευσης και κοινωνικής προστασίας Σύναψης συμβάσεων και άρσης περιορισμών Ίδρυσης ΙΔΕΑ Ø Ολλανδία Σουηδία ΗΠΑ Δανία Ηνωμένο Βασίλειο Αυστραλία Βέλγιο Νέα Ζηλανδία Νορβηγία Γερμανία Γαλλία Αυστρία Ιαπωνία Πολωνία Νότιος Αφρική Ιταλία Ουγγαρία Μεξικό Ελβετία Ιρλανδία Ισπανία Σλοβενία Λουξεμβούργο Λιθουανία Δημ. Της Τσεχίας Ελλάδα Χιλή Αργεντινή Εσθονία Τουρκία Πηγή: Εθνικές ομοσπονδίες, ανάλυση BCG Δελτίο Τύπου / Σελίδα 6

7 ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την αξιολόγηση του ρυθμιστικού πλαισίου και των διαφόρων τομέων ανάπτυξης των ιδιωτικών εταιρειών απασχόλησης, το Boston Consulting Group και η Ciett δημιούργησαν τον «Δείκτη Νομοθετικής Αποτελεσματικότητας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης», με στόχο την αξιολόγηση του βαθμού ευελιξίας που αφορά στη λειτουργία των ΙΔΕΑ και στην ασφάλεια των εργαζομένων. Το αποτέλεσμα του δείκτη υπολογίζεται με 10 άξονες ανάπτυξης οι οποίες εμπεριέχονται σε 4 διακριτούς τομείς. Κάθε άξονας μπορεί να λάβει μέγιστη βαθμολογία 10 βαθμών όπου 0= λιγότερο ανεπτυγμένη και 10= βέλτιστο επίπεδο ανάπτυξης-. Τομέας A Οι τρεις άξονες του Τομέα Α σχετίζονται με το Δικαίωμα ίδρυσης των ΙΔΕΑ και αφορούν τη νομική αναγνώριση, τον περιορισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών και τυχόν αδικαιολόγητα εμπόδια. Τομέας B Οι δύο άξονες του Τομέα Β σχετίζονται με το Δικαίωμα σύναψης συμβάσεων και άρσης περιορισμών και αφορούν τη δυνατότητα παροχής όλου του φάσματος των συμβάσεων και την άρση των περιορισμών που αφορούν στις ΙΔΕΑ. Τομέας Γ Οι άξονες του συγκεκριμένου Τομέα σχετίζονται με το Δικαίωμα διαπραγμάτευσης και κοινωνικής προστασίας, αφορούν την προσωρινή απασχόληση ως αυτόνομο κλάδο και καλύπτουν την ικανότητα του κλάδου να προσφέρει κοινωνική προστασία στους προσωρινά απασχολούμενους. Τομέας Δ Οι τελευταίοι τρεις άξονες σχετίζονται με το Δικαίωμα συμμετοχής στις πολιτικές απασχόλησης και αφορούν την πρόσβαση σε κατάρτιση, τη συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στις υπηρεσίες απασχόλησης και τη δέσμευση στην καταπολέμηση των παράνομων πρακτικών. Δελτίο Τύπου / Σελίδα 7

8 Βασικοί άξονες του Δείκτη Νομοθετικής Αποτελεσματικότητας Εταιρειών Απασχόλησης Ο δείκτης αξιολογεί το βαθμό ευελιξίας στη λειτουργία των ΙΔΕΑ και το βαθμό ασφάλειας για τους εργαζόμενους A Δικαίωμα ίδρυσης ΙΔΕΑ 1. Νομική αναγνώριση της τριγωνικής εργασιακής σχέσης σε όλες τις χώρες 2. Κανένας περιορισμός στις παρεχόμενες υπηρεσίες ΙΔΕΑ 3. Χωρίς αδικαιολόγητα και δυσανάλογα εμπόδια εισόδου στην αγορά A B Β- Δικαίωμα σύναψης συμβάσεων και άρσης περιορισμών 4. Δυνατότητα προσφοράς κάθε είδους εργασιακής σύμβασης (χωρίς περιορισμούς) 5. Απαλοιφή βασικών περιορισμών στη χρήση της προσωρινής απασχόλησης μέσω ΙΔΕΑ (1) Γ - Δικαίωμα διαπραγμάτευσης & κοινωνικής προστασίας 6. Οι απασχολούμενοι μέσω ΙΔΕΑ αναγνωρίζονται ως αυτόνομος κλάδος 7. Ικανότητα υλοποίησης κοινωνικής προστασίας για απασχολούμενους μέσω ΙΔΕΑ με δυνατότητα αναγνώρισης και μεταφοράς των δικαιωμάτων Γ 1. Κλαδικές απαγορεύσεις, όριο στον αριθμό των προσωρινά απασχολούμενων, λόγοι χρήσης, μέγιστη διάρκεια απασχόλησης, υποχρέωση διαβούλευσης με συνδικάτα, αριθμός ανανεώσεων, κλπ Πηγή: Ciett, ανάλυση BCG Δ Δ - Δικαίωμα συμμετοχής στις πολιτικές απασχόλησης 8. Όσο το δυνατόν ευρύτερη και ευκολότερη πρόσβαση σε κατάρτιση για προσωρινά απασχολούμενους 9. Ύπαρξη συνεργασιών δημόσιουιδιωτικού τομέα σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες απασχόλησης 10. Οι ΙΔΕΑ δεσμεύονται και συμμετέχουν στην καταπολέμηση των κακών πρακτικών των παράνομων εταιρειών Δελτίο Τύπου / Σελίδα 8

Τα πληροφοριακά δελτία χωρίζονται σε έξι θεματικές ενότητες:

Τα πληροφοριακά δελτία χωρίζονται σε έξι θεματικές ενότητες: Τι μπορεί να κάνει για σας η κοινωνική Ευρώπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η παρούσα σειρά 26 πληροφοριακών δελτίων εύκολης εκτύπωσης υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο εσείς, ως πολίτες της ΕΕ, μπορείτε να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακές σχέσεις, αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων και απειλή της ανεργίας, κατά την περίοδο της ύφεσης και της κρίσης

Εργασιακές σχέσεις, αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων και απειλή της ανεργίας, κατά την περίοδο της ύφεσης και της κρίσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εργασιακές σχέσεις, αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων και απειλή της ανεργίας, κατά την περίοδο της ύφεσης και της κρίσης ΠΕΝΝΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ, ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΣΤΑ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΑΝΙΚΗΣ ή η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΑΝΙΚΗΣ ή η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΑΝΙΚΗΣ ή η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σοφία Μιχαλάκη και Κυριάκος Φιλίνης 1 Στις 7 Νοεμβρίου 2007 διοργανώθηκε, υπό την αιγίδα της πρεσβείας της Δανίας στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΗΣ, ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κώστας Δημουλάς - Καίτη Μιχαλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΑΝΙΚΗΣ ή η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Σοφία Μιχαλάκη και Κυριάκος Φιλίνης

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΑΝΙΚΗΣ ή η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Σοφία Μιχαλάκη και Κυριάκος Φιλίνης ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΑΝΙΚΗΣ ή η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας Σοφία Μιχαλάκη και Κυριάκος Φιλίνης Copyright 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ) Με την επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - 2013-1-GB2-LEO05-10789 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελλοντικές Τάσεις και Προκλήσεις στο Χώρο της Υγείας. Όμιλος INTERAMERICAN Αθήνα Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Μελλοντικές Τάσεις και Προκλήσεις στο Χώρο της Υγείας. Όμιλος INTERAMERICAN Αθήνα Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Μελλοντικές Τάσεις και Προκλήσεις στο Χώρο της Υγείας Όμιλος INTERAMERICAN Αθήνα Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Σε ένα νέο κόσμο που αλλάζει και προσαρμόζεται διαρκώς με μεγάλες ταχύτητες, όποιος καθυστερεί

Διαβάστε περισσότερα

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995»

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Ευρωπαϊκή Επιτροπή XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995 εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Βρυξέλλες Λουξεμβούργο 1996 Δελτίο βιβλιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Δεξιότητες των επαγγελματιών και Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη Επαγγελματοποιώντας τη

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας

Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας ΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα Ηλ. σελιδοποίηση - Παραγωγή: ΚΑΜΠΥΛΗ ΑDV. Aντιγόνης 60, Αθήνα Τηλ.: 210-51.56.820, Fax: 210-51.56.811 Copyright: ΙΝΕ ΓΣΕΕ ISBN: 978-960-9571-31-9

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Πληροφορικής. Έρευνα για την αγορά Ψηφιακής Τεχνολογίας ICT Market Report 2012/13. Τεύχος 3, Ιανουάριος 2013

Η Αγορά Πληροφορικής. Έρευνα για την αγορά Ψηφιακής Τεχνολογίας ICT Market Report 2012/13. Τεύχος 3, Ιανουάριος 2013 Έρευνα για την αγορά Ψηφιακής Τεχνολογίας ICT Market Report 2012/13 Η Αγορά Πληροφορικής Τεύχος 3, Ιανουάριος 2013 The official EITO partner for Greece Σχετικά με τον EITO Ο European Information Technology

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι

Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προς τους κοινωνικούς εταίρους κατά την περίοδο 2007-2013 1. Εισαγωγή Ορισμός των Κοινωνικών Εταίρων Ο όρος «κοινωνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΟΣ Α.Μ.: 1341201000252

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΟΣ Α.Μ.: 1341201000252 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Ν. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δρ. Οικονομολόγος της Εργασίας Μεσολαβητής - Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ Ειδική Σύμβουλος της ΟΤΟΕ

Βασιλική Ν. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δρ. Οικονομολόγος της Εργασίας Μεσολαβητής - Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ Ειδική Σύμβουλος της ΟΤΟΕ Βασιλική Ν. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δρ. Οικονομολόγος της Εργασίας Μεσολαβητής - Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ Ειδική Σύμβουλος της ΟΤΟΕ & του ΙΝΕ/ΟΤΟΕ ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ: Έννοια, βασικές διαστάσεις και συνέπειες για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά McKinsey&Company, Athens Office WORK IN PROGRESS Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Σύνοψη Σεπτέμβριος 2011 2 Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιμέλεια συγγραφή: Δρ. Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης 2010

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Νικόλαος Θ. Μυλωνάς Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφράστηκε από το Γραφείο Μεταφράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Μεταφράστηκε από το Γραφείο Μεταφράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών Συμβούλιο της Ευρώπης MCL- 17 (2011) 3 Διάσκεψη των Υπουργών των αρμόδιων για την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης 17 η σύνοδος, Κίεβο, 3-4 Νοεμβρίου 2011 Η Τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τα βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης 2012-2013 Αποτύπωση των βασικών μεγεθών της εκπαίδευσης Το ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα